OCR Interpretation


Evening bulletin. [volume] (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1895-1912, May 14, 1912, 3:30 EDITION, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016413/1912-05-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

iWHijtitMlni ''"' nV".tj!?Wtl,imJWill WiWrt.l')i' i 1' l'w.ii.'y--3--r-,.--a.T- , .-, ,.--
,;:.iy y .y.'iirgTH'iaini wiy m n
Wl
"tiiynpo
i i
CVCNING DULLCTIM, HONOLULU. T. II.. TUESDAY, MAY M, 1912.
wWiiiuiii i nmnyMijiiiiy pwlMlllWWWIWWllWIP,
frN
IY FATHERS FA
TDFAQIIOVAQHini
3 111 wiisl 111 S rt 1 S ! 1
CF. DEPLETED
BEST TOHIC
WORK IS MOOTED
nKrnifilir
itKuiiit. m
mLUflfll
for Infants and Children.
Physicians Prescribe Casforia.
"'ABTOItl.V lias met with pronounced favor on llio prtrl of phyiiclnn,
plinriiinrriilicnl societies nml mcilirnl iiulliorillri. It Is iisod by physicians
with results most gratifying. The extended use of I iislori.ilstinquestlon.ihly the
result of three facta i 1st, Tho Indlsputahlo cuilcnro that it Is harmless; !2ml,
That it not only allays utoinat h pains and quioU the nerves, hut assimilates the
food J Urtl, It Is an agreeable and perfect stiljstitulo for castor oil. It Is absolutely
B.ifc. It docs nolcont.iin-nny opium, morphine, or other narcotic and does not
Mupefy. It is unlike Soothing Syrups, Ilatcmau's Drops, Godfrey's Cordial, etc.
This is a good deal for a medical jounril to say. Our duly, however, Is to expose
.clanger nml record tho means of advancing health. The day for poisoning Inno
cent children through greed or ignorance) ought to end. To our knowledge, Cus
toria i a remedy which produces composure anil health, by regulating th.
rjsiem not by stupefying It and our readers uro entitled to tho information.
JtalFi Journal of Health.
Eiiurnntrcs grimlno
vCitatorln
ynnr Caatnrla And fnun.l It an
j in my liou'eholil an.l ptlvntn
Tlio
n f emit uro of
' Your Ca.tnrlaf'tan'1. first In ll cla. In my
IWrtj yrara of practlre t ran r-aj I nrrir have found
anyllilog tbal au tilted llir plan- '
Wat UM tin most. M n ,
c Ictil.ii.l, Ohio.
M Mr nard rrnr Ca.loilaln thcra.'-nf inf nwn
l-nt.y ami find It plia'at.t lo laUi.aii'l tiaro obtain, il
fUllltnl fcejltt from tin line- "
8. A. Hi mi an, M I).,
. riiiiniciptiiii, ra
' I Ul.e plraanrc In rrr.iinim-n.llnp; your Caalnrla,
tinting rrifirr.inrri.lcit It j n-i- In initny lu.ian. a, ami
ton.klir It IIia buif Iath'iw tint cuuli lis naM,
rrnctlallr for clilMrr-n '
NiTiuNiii. K. Kino. M. D., fit Iioia, Mo,
C&ffi&uL
I "I llll II." 1
i ci rlli lit rrn
practice f or luauy yeara. The formula la e-trcllcnt
It. J. art, m. ji ,
Brooklyn, N. V.
'I flml your ra.tnrla to bo A atanilanl family
rrnvilj. II I" the l.c.l tlilnp; for Infanta an.l chit
dreii 1 liato ivcr know n ami I rerommen lit.
K. K. KfnaueuN, M 1) ,
Umatia, Neb.
TUtlne .liirln? the naal al Tear nrrecrllM-il ronr
iCaptorla fit Infantilis aloinarli illixirttcra, I mMt
liiartlly rommrml lla iim- Tlio formula rontalna
nothing dclitrrioua to the niopt d lleatoof children,
J. 11. Kluiitt, M. I)., New Ycrk City.
Children Cry for Fletcher's Castoria.
In Use For Over 30 Years.
Counters are Afloat with
May Bale
'I I' " !' ll.l ... lll l l. i. t ' ll Ill
I l il t il ipio It 111! I 114 i ii"lllllt ill -liillllil-.
III lllllilo fur lMII.lt III I II V
f"i ill pn.pii-iil litiitiiM'iin nt-
IJill-i II hill it Until Its llltlTMIl lloll
with uiiiniu drool nml xlonitlnn l"
lllil nml Is ileellircil li II li"Jl "f
I.iihIiiimm men In lc tlio wirnt tlim
niii.hi in hi I lir ill nf ll'iimliil A
iininlir p. IIII1111 mi fin ik million l
1 nml nml lii I"'. 11 ni'K'il nl Hi' "f
llie nf Mnr .1 .1 I 1 rn will. Ii ' -nuiiiilu
Hint tin 1111I11 11 1 1 1 l nlltiit
rimii III" nlmtis In llii v lii.i miIi-mil
r' lull ilNti 11 1 lc lnipiiiw il.
I ". 1 ' u I r 1 1 1 r MI"I niin Ki the 1 llv
fllllllTM II llc-i lilod 1 in k Willi 111' I"'
llimili (ir ll.iiiii i" n .'Ivoil II Is
fliitml I Ik. I II ulll minlr" IIiIk miiiii In
nr llio ttioi with a xiiitnlilc mnlo
ilnl Niinrilliiu to the m lltinnc rn,
IJlM'i II 'Irnl Ih nil' nf llio "-tmrtf. Hllli-
lilllil III llio rw'il II" H'i nll'l II11I
7.p. p' 1 1 1 ill nf tin I'lislnoH ' Iriflh win!
Inn lli.ll Uinli.ii'jhf.ii... i II miH
nno nf llio wnr I Mi.it" III tin 1 llv
All llio ill ln rmin llir ltiillrik.iil nml
II.11 M I 1 hiiiti m nml tlii- 1 nllr. illi' -1
111: In 1 I f 1 mil Ili Inli'i I I. net
wpiiic" mi 1 mi' miT lliil mill
, C.IIH'i It Mtloil l'ilw"'M lnii unit Nun -
'nun K nlii nh tuiMil u Itti cronwiili'il
! LI." U
I 'I'lio rniillir cwi" ri T. rn 'I In tho n"
I Mini inonl)" 1 ntillnitto In prn lito flltl'tM
Till' HIMMTS ImrM llllM- lllllllv lllllllll-
'ril 1 lt in wt"tcl th. litv will "-p i"l
.'i'iOIii nf It" liiunprl itliill nf J"ll.lHlll
fnr tin "Molllnc nf Until Ktroil Af
ter iiiilMiullii; iliiwu tin lliiml"' "i'i
,lnlHiil d 11 )"t nf pmporU imiiifi,
ill I'C" li tltillls imil nihil 1 llilllllllll"
' tin llu'illo" fnr wlilriilnn llio "tint n or
II' Inleixoi tlmi ullli I'm I ntioii urn
mm IImi) ill tiiimhntiti Iv Sl,een
A "piiinth iippnltitoil liniril nf (irl'l
liilliin ho linlliiu .MerB I. .M Uhllo
liinivo rrni HiirrlKini nuil ,'iilin I.iumi,
mil'inlllcil 11 ri piirl lb Imr tho rnnn
fli 111 IImi nr tho I'liintihi II Inillillmt nt
Jln.iiii". I1.11111111 liiillillnu. $ '7".n " In
On m inalliili r nf llio o.mim!H. Hi" ")!
P'rlKni Hiiuimnmil Hutu up lnio n
fnlliiux Iniiiiin hiillillni; timl 11001I01I
H'i wlilc nliiK. Iin.di'ii, rei iiimiriiellmi
nf liiillillnu JI"".". II C'lllinill "ittlo-
ininl. 1 1. "ill, 1111I nf i'iiIiiiiiu'm qii n -dm.
Jinn Inlnl. ttn.'liHi i'iimrli"ll
I'lillilliiK Siiilrcr iliiltn, tl'iiii. W.r
iinnrM. ii'.'r.o. iioo Kwiuib'm. ir.'i.' .n,
I. mil fnr wliti nine JIOMMi. roiiin"irt'
Hmi $1111110. 1 , nix ,t, $11)1,-. tjr,.
li.'iii; inaklmr 11 irriiml totnl nf HI-
I II
Ho
"I '!
arsrams
Shipwreck prices prevail.
"You save half your money by
buying here.
1. 1 7 M
SiinrlMir l.n Mn Iiiih Imth nl
friit fmin llii' ll ftn IIh tnmitli pn1
uiik liiilliinl In ilfinut at tin- tHiit
Hi n riii il In ni for tin r;i n ? il )
prourl illnn uhih Dwiu-lit I" 11,.
I hi i rn 1 iii: 1 1
vmiim nt tin Im ml II -I In Hi
1 ir in ti 1 mi mi Jin it m
I mm wiiiih! pinlifibh li mm pi'.i
1 Tit uir liiiliit-iin 1 iiiiiit tt Kinu
stnrt JniHttoM to .I"lm ,ni mni will
j (Hit tllf Cl1 lliirnltil tt' t ittl ! fin
s'lll'itm iiivl 11.700 Tit 1 1 him iI tn
iMi'nrillliic tn .111 i"tintil M,lmtl ii li.
'I'lt.x riiirlupcr lillrl iu--p
j rumi .ImIiM run I"mI In Mil'!.- li
Inlxl Hip mini, H1i ll t'il.lnr w until
'in.! for till lilltR tJMMi nml i(. m tii mi
tlnn nf piihi(t nml I'll imh lm sm
f.K. $SV0(i
J hlli tin Ml nr -lii K . i nl
1 tin for tit 11 mwtlnic "f I'm I ml h M
.hint lilnlil. ji rtllln n 1111 - 'miti ir
limrn ronldriilM nf Nun tn 1 ill' w v
t IfiilWll MiIH-tlnt' thil I hi pIMMKllt
, of tin i'"t "hto "f Nun in 1 iMtini' b
l in nl with Wnrii nlti m m til Tin
pi tllli'llT." Hlntnl tlml II K -In. it. M' tn
1 lill'lllltih'. ulitdi N mm V i.m m 1 il
ihmiilMV 11 trirl iniMi Hit l"iiit'
' rn r A Hflmrf'T I It : ll 8 M
. P-'tiuiii, (J'nrtr IltMll K '!i'ii,i Shr
' mum I I. Mii'UMll Mi' tr .I'ln-
Mill MlHTl .f'HU' .1 U llilMUl .1
n. Cnltrt. II win Hell I' Kl. ImIiii
' II "iillr. .M V(il!-r Hi. Mimiiis
, TiiMin llhslinp A 'ii It' I ' I "r
, Tin 1 ninniiinlpnthin wis ir h in
I I hi' mill Minitnllti fi mi nl r
.m.
'I li in it I r nf 1 nnit id I Mm h ,i r s
IlltMlstMll lllf lllli flMlllMI nl li hlli M
inn mid Wm Id I.m iikkI n .In Imliliol im
ft lit nl. mUIiI'm iiH'i'tlnr fiiiniph'M
j fnr ttif sti im turn In lh im mi nf II T
I Mill's qri'H iMipH'llI 'il mit'littmi In'
flip Hh.ltiT i; A Dniitl HI li.nU lli
HtlllMl Hint the plnn wnilil - ri fnr
I 11 pin 1 r w lirr In liiniltnni wmihl 1 mi
1 Rir-cntn Tlir iniitlpr Im" I" 1 n n fiTfi l
tn I lie 1 mill c fimniltti
A ininplnlnt hn icihImiI Mm I nml
rMirinilim tlio liiiihi!im imiilltlmi nf
turn pititiPM nciir Anln iti ttht. mi!
I'm M1I1 lit Prnll f Hip Ti-irlii I il Pnnl
nf Hpiilth Hiiu'in-I-. (hit v i r ! ti
wtlt'tl iitnl ho ilniltiPil iiti" t Tin
innttiT f font Ink (In Mil n In lln
nplnlnii nf I n. n m.tttir i"i tin Tir
1 itnn In hi ttlt
I In niiiPtnli'iI nuln nrnit n
ptiHKi il fnr third rniiillim I tin
J Ihi.i-m hint nlalit Tim w In. I. mill
I tin in 1 tinu'inli'il. wjih nl 'i ni 1 .) fur
.third MMdliiff Tho finn inliin nt- nl.iti
lliiixlh tn liiicK fuiri nml lui ttimi nf
Iimi k stmidf
Mi'inlMtit nf Hm I'n.-p. i . til
Impm rmi'iit Chili hnd itliinlnl 11m
He-wliill nf tin INi.llil nf Slt" 1 i-ur tn
mnin -,t fin limiil tn 1 hm n , i
pmnihi In .i l'rn-pi it in 1 1 ,1 nun I
I im Iv Im-i with n Him . im II nihil
I. Mil tup ill t --.ih'. lit. spnkl .ll
VMIK
nip 1-
yL
Dr. WBji:h' Pink Pills Arc
the Most LL.-ful House
hold Remedy.
VolHler Mi. i uy 'li lliios n knii:
nsn nieilirinntli il 111 n L' tin1 'tie'u'lii
nml tdves Mt;nr tn Hm -j-litn Tint
tells why Dr. illu.iii"' I'uik Till" f r
I'nle l'e (ilopif n n il mine. 1Ihm"iimIs
n( men nii'l win' 'i 11 11' mlintj i"''nv,
mil c 11 k in In 'I l'"i uillii'iil xhiiL.li
mi'l ainl.it lui li 1I1 n lull n.iv's vrk.
N'niiiipniitnn 1 in-f' I" l null. M't
tin- v.liiih n..'! 11 1 1 li'imi' in Ihm'Hi
Tliey i.iiiunl hIii'i nr li i n'nt, im I
nlunjstnnl mil nr nonum" Mmii
lull., hen I110I10" hm !.' In " mi'l "I.'ti 1'. li
trnulile. Ml hih h 1 .l" nn llhelrmi
lii'lp nf lr. Willimii"' Pink fills fnr
I'ule lVi'l'le Tin 1'iiolni'il llilli'i'li '
nf thirl inisiieino n '1 "the sv1'. .Ic- i
It-Ill. 1 1,. Wrflltmi"' I' Ilk I'l'lnlo II". !
thnn reliexe f no nr tun m the sjhii
Inliu', tln'V remo.' I' o 1 mi".'
Mrs. M. V. Milinhn, nf No. "Jnl
Pnulli '.'"III ritiiit, I iiuiiln, N.-l. , Mij"
"I CUM' Hr WiliimiiK' I'uik Till" ("r
l'ale lVcipIp 11 tnnl f"- (tonornl ill 1 1'uy
I friini which I Iitnl Ihsmi unllorinit nlmiit
; lhne)enn. I n.i" H i.n 'i"My Hit I hii I
, unm mil nml li.ll imni.il.ii"in fnr bii
I tliinvt. I Ikh'Hiiui m ij vnii. 111 I k. 1 t
' liwilliltrelllilh ly .tm lite .! ' r
1 mill I wuh mr Jii'Uli'l lui'lri 'i n'ho'i '
(U'liis. 1 msili'l ft I'Hiii tieatiiiiiit in I
1 lrli-1 K'vi ral tnnii ieini"ltes h it urn
tutuifl In lwli 1 ' until I Irlisl Hi
illniiiis- l'liil. Ill'i". I wn-HiHin inn. !
I iinirniil in hon'lh nml nhlii tn f t
nmunil nml ilo my work. I tmW the
pill, until ninil nml nm JileaMiil lu re
1 nnuni'iiil thrill to nnjniie nh'i Is nm
ilnwn in hiiilth "
1 Then-hit fi w en esnf ui'tn rnl ili'hllity
thllt nilll'l lint hlltl I"""'!! llllllll'l
1 Tlmro m im helilon emi-s-furitHiir mo
! nor Is It Kii'l.len in IH mioik. An) r-
! imn, win. In nviTttniki'il, or nuhjii't tn
i ony tin it wnrry nr ex Ml'Siionl, nr nn-
ilori;' uninu Imu-eniitiii'iiil ft 1:1111 mi
! tho IkxIv, Is hiil'le tnlssuiiii'ileliilitiiti I
I null s the lilmiil is koit iiiro mi.l in1
. S111I1 iiiiuu.il imi'l Iiiiiih eill fnr tnnrn
liniirishini lit thim lln hl..ml mil impjily
Qinl pnloni'H-, hoii'lnoh.'. jM'nr iipM'tio,
linn friThini: t-h nl', h.iol.ii' i :m I n
(.0111 nil tiiiil ni.t inl'mr, vli.h f.'l..w,
ttU'sinil'ly n uillinr.il 1 nil'1 110 1 1 mil lor
lir illimai . I'mk 1'ins 1110 "Il I'V
nil ilnuni'ls, nri nl h inn I, i I) '(,
011 iTieipl nt piii o, "' '' nl- r ! - t
Ikuos fnr ! i, hy Ihe In Willmies
Me.lii im-1 iitniniiv, 1 hotiei l.oij, N Y
...IWII.M yM..ifcw...w'w.v'w T-f tT. IJ.IIW I.UU iwiliiiiw- swf, 91
li!
raTHaiianvnaTctiSM
I 'I
1,
Vfo
1 'j2 V
WS
ill-.
1
!' l&&
MMWW&
If JZS ilviA' "'Ti. , J'JWV3 1
VcTTiartti ' ,' a '&- -utAi n -.,; i ,
.V--0 w KSM 1 a i V.I
:t.(.iJfffi
,M :
yJ
wy
r wjw
'GSSSsr
nWL' '
raiS
-m
m
t.
P
m
inni
SING LOY CO.
Three iloori Lw.i from Bethel, on upper itlo of Kinj Street
Hliiinl tint in lln innttn nf h-'Ih-im mr Mm I ih m i i I) 1. tililiu'tmi
In tt Mm lit" Hi i il M4 lint t II Im Sv. iili .i,l ' (i IIUill w Im 1 1 i tlh In
the In 4t i lid nf tin d il t tin m tnnrn nf till r nl i nnniP
tho llntid stMit whli'innu W nmv in i nun thilr prmuNi
G. 0. P. NATIONAL COMMITTEE
'LANS TO SEAT CONTESTANT
Intjonious Scheme to Duck
Taft Rooscvolt Problem
Is Reported.
Willi ll.iwnlls iloh'Kiii.
Ihi'lr
RUSSIAN SPECIAL OFFICER
TO HELP IMMIGRANTS
Willi Hi oii-i! ,ini,il nl in. nil
llu'ihl.in .iii.l iilln-i i;illiiio.in tminl
ni.inlH llio Toll Hm In I llnml nl I in
InlKl.lllnll li.ii iln i.li .1 In ,ui a fniie
ill illli'lplelelll In opnllli llio I ilnl
liii; nf llio ni.ililiiui mi thoir .uia.il
hoio
Kiihell It Sn.nloii. IIukhI.iii xpot-l.il
lilllier nl llio iloliililo fiilin lu llio
pnliie ilop.il liuolil, will M'W'i liix inii
lli'illnn Willi llio pnliie ih'p.ll tliieul ill
u tl.iv nr two In lieinnie ItuxHliin In
loipioloi' nf llio limnliti.itliin lin.nil
S .iilon u.i. iilli'inl llio pnslllun In
I In lliiinl -nm. nun .ikii. nml li h
i vpoeloil lli.it lie will llnept llio po
ii Ion, .ill' i Ik Ims li.nl ii lull, with
I lili'l nl Hi h i llti'S Mi llilllle
Allliiiiluli h li.i- nnh hoi u In llio
pnlfi o ill p.lllim III fill .Itmllt l)n M-1II--
w.i In lln- N'ntiniinl nitm-uiliui ;ii ('III
.ikii, nml wllh II I. IhilHli-iu. iN'nliiin
nl i iiniiiillli p'n.in mi Hie uiululmiil In
iilli'inl thn imi'lini; nf Hie inuimlttii-,
1 Hip iii-wii uhlih milM-il iixl.i lliai lln
I N. illnn. il ininiiiillee Is pl.iuuim; In sliln
Klep the Tllfl llnnspw-ll ilil.'lltlllu Is
ileepl) Inleii-siliii:
I Tin InlliiwihK illspnlili fmiii Wash
' inuiciu nulllm-H Hie i Ipm-i plmi
WASIIINU'ltlN, II I. Mnv 7. Il
I ih-M'Inpnl Imlat lli.ll Ihe Ki'pllhlii.'iu
! N'.iHuiui) Cummitli p is pii'ii.irim; in
Mis Ii.imiI II.iii(,i, hmKi'iI ii i dhle '"hnk I In e'lilmriiiHsliiK Jnh nf JihIkIiik
ui nm iisiitcI,i Hun lo i fnHier lir. . '"' ''' '''" "'l linnM-Mll nl Chi
'I Iiiiiii.'ih MiMlllmi Is loUn nini; linine , l,lu"
In Ihe Slen.i lh Mi Mlllmi. win. Is ''he IiiikIiipsk nl I he niinuilll. n.
M'i wi-ll leu inn ill lln Islnii'ls. upul hlch iiiipIk Iwn wooks in ii.i,iiipp nf
In Cull il.i in 1 1 ill nil nl it, his'"'' Nnllnnnl c iiilti'lltinll. H In iIpc .l
Ml nh 11 pi in i il limn i If ,ii nno nf ilx
iiiiiM i llli li-ni iillnii- When inn on
K.iunl III iloleilln- wmk Sw.nli'll ,11 Ik
.in lliisl.in In ta i pi . i.m in .IiiiIro Miiii-
II lilt 4 i uni I
Iiopii ifill.iiu: .itimii n pimi in ii nil
I'eh millnit hiili niiil.ii' .in! i mi
Irsilni;. kimiiu .11 li imlh lilunl hull .1
wile a
'I hiH iimi ninil In 1110 wmilil in 'inn
Hip mmitiitln nl mil ihalci- nl plm
Him In niil nm . Illiillil.il r nr tin- 11II10I
llli iih'iiliilh mi lln- fin e nf pn-Mi-ui ro
liiriiK, il wniilil .iihiinoi T'l Wilis fmin
Ml. Tall k 'I'M nml mhl Hull uuiiihi'r In
Mi Itiuispw-n's JI". uhlih iwinhl r.il
I .in :VZ nml Iimi-. wli I2JI
On llio iPiiiHiuiur I'll 1I1 h'BiilP'i I"
I Ii-iIpiI. Ilnnm-w II will pnih.ilili ki I
II IllllJnriU Sn, II Hip oiiiiiiiiIIIpo llli
:ill il.'im mlm s mi HiU pi. 111 I'nfi 111.11
in wi II lii'i'.lii Iniikun: Inr .1 mlliHlliuii
mi mm
MAHUKA CASE
'I ho loillniiH l.i-k nl silnllnu a iuiv
tn iiat-H in lln- tin-ill- nl tin- niiiili '11
mil Inn siill I1111111.I11 a.'lilnsi Hi. pmp
irli nf the lliiwnliHii '1 1 iisi c.nii.itii
hv lln- I uppil SiaioK (inw'i nini 111 -ia-lipitun
this inmnliiK. mil m a hi'
In ni 1 llii-. .ifliiminu Hip ni'iiph n p.i'i
p hll'l l"it hm II ih'lhlil.'li 1 Inn. 11
Till- I nil mill! Ill I, IIS In-ill nin'p'll
nl in ink iii I lie ia"' "f lln- II. i" nil
.111 'Inn- C-'inpiini nlnin in-t'ii'l nl
llli lll.llllL- Cli- (IIIIip Slllipll Cninp.-lliv.
.is IMsiilil Ai nil my Hm I mi-, ha-l .K
I 1st inti-u'li-il.
'N innm-l ri iiipspiiHiik Hip I" 1
Miio hiiorpsis In Hn- i.i-.. a'.- 1 f"l
Inw Mi. I'm - Mlillh 1 "I "'l I 'I
( n I. mn 11 Cnrlpi Iru '1 1 Im tin I'un
loin - p imp. Hip mi"" mm l"i ''"
11s1111 iihIi . Klinu I'm ' ' 'I'
pi 1111 Mio fnr Hi II iw 11 1. in Tin -1
I'ninpaui. nml SinlHi. nun .. Ilim
inwni l"l H'P linnl "I ll.twiii I. nl
mil fnr Hip CIiiiiIpc M 1'imki 'n I 1.,
lln In 111 Mi.' h'li'li' li"l" I"h 1
..;.. I in 1 innnm. Im . w 1 il
v . 1 I
m
u,
FT.
Ill
S
It Fits
m
m
fectiy"
Ij. the general expression a
man hears when wearing
" J3ENJATvlIN'S " elothes.
They arc so different to other
makes ; they possess an indi
vidual style that places these
garments in a class by themselves.
m
in
the
CJL5
KiOb
Corner Tort and Hotel Streets
1
I
MftJ
J
J.
Q
171
i
t-lKhl Inn hull faillin? fm hiiiiip .W'lirs
COLDS CAUSE HEADACHE
. TIVi: nUOMO-fJlMNlN'l!
mow the i.iuse. L' oil the world
nil iiisi'H nf iimlnsilui; ipei;mph.
I'hls Ihe iiiuimlltpp. In ph nf Hip
hcalpil iiiiilrciii'iH), ilc)p nut want In
1 iln IIk ineuilieiH me all prmlhal pnl-
I IHelaiiH. ami Ilim kii"W Hie il.umer nf
ro f'.ettliii; nil Hn- iiipinlic i.lilc nl 11 llulit
, fmin llio in.ijniiu nl Ki'puhlhau il
, .,., ., 11- ii 'ia. 111 ii'iu i- 111 inn
n M-c . "'"' ,'T V, V Wo"" q"' Al Deleoallom.
l.IUVj.Mi:iialurccjllca(.Iibo.t. Mad 1 au-lj HirnuKh an c-xc hmu;i nf lei
h) j I 1 half a 1I111 n nf the 111(0.1 I11II11. 11
"Mtu Ml'liniNi", 'i s.i .t l.uiu.. U. ". ml HK'Uiliem cif lln ciiiiiiiiImi 1 li 1 1
PATALLY tJllllNCD.
Km Siillf. 11 nh Il nl ill "v 1
turn. I 1111 nil Inn In lot limlll l'-H
lnil.iv iitliii 1 - n I111111.1I m m-
nul) Mini --I" l'l I nl uluhl nft.r
I'ollii; innwinl I" lln lii'Npltjll 'I'ho
uiilniiiiiuiti wiiiini plnl 11 rnmn In
llio n K hllM I, In lln wont. 1 11 Ml -Iimi
nml II w 1- - 1 1 v l. tin- lliio Iv
.111 1 il m II lIi! .i - Hint II 1
lit. I iilliihiu u 1 1 . .1 ir mi lh strut
1 1. hi it i t m . 1 . r im 11. on lh
n . ll 1 .1 I.. . I 1 iv Slo 1 III I!" -
In iv linl.l in 10 1 1 III 1 1 niliL
On J mi n. ml In rut li unililr) pni.
jile I se Ihe U 1-1 kl II 11 1 1 el lu.
ACHIEVEMENT BY
PROF. VAN SLYKE
C.iiWM mil I 11 II I 1 in-il wiuil In
il iv Hi n I ml I I. .111 Mvki . Imni. 1
in inn im lu . In-mi n v .mil phi ." il
11 in oh m 11. I'm I'nllii'i ami n.ivv
lu .nl uf lln ioi.iil!iionl nf plii'iul-iiv
.il Mi- New "mil. Akiu ulfiinil Kxiiiil
IllPllt i-lillinll. Ii.ih pllhllshnl a Willi
.ihlo HiallH 1 fi Hili"ih. .mil imps
Tho Inliillil.illiill lauio in Hie lurlli
nl a luiuiuilliloalluu finiu llio llianito
I111I1I ruhlislilnt: C111111 im. nl Ni u
nl U hi ilini; lli.ll .11 llio n ipn .1 nl
I lln .mil in ilnv win 10 lulinr. li 1 m 1
ll II' II" h int. pi 1 is in il I I..
1 t.pv iltil mil ,11 1 iv. 11. 1 ! t 11 nl
'inv ' v 1 1
Taxpayer ' T.lxc now due D1I111
cpicnt May 1ri.
Sl3E!aEL
rirJ
3EIE
Crepe Shirts
Are tlio fiirc of t'ic udi .; im in foi Mimnin v r.ti Dm btu k of Vtincl
pttern-i fi "in
SI. 50 lip.
The Oriental Crcoe Goods Co.
01 KIN'., t. IIKCT N' 'T ." ADVLHI U . UiriC.
Chamoiseite Long
Gloves in all Sizes
Special Sale of
Embroid
aaisrajSKa
u
Complete Line of
NEMO CORSETS
cwi aa
3
.EGINNING WEDNESDAY, May 15th, we will sell at CLEARANCE SALE PRICES our whole stock of EMBROIDERIES, in
cluding INSERTIONS, EDGINGS, BEADINGS, ALL-OVERS, CORSET COVER EMBROIDERY, SWISS and MARQUIS
ETTE FLOUNCING S in dress lengths and by the yard.
A glance at our window display will convince you that you can save at least 30 by buying during the sale.
1PT
ii.
Fort and Beretania Streets Opposite Fire Station
Largest Millinery House
In the Islands
N. S. Sachs' Dry Goods Co., L'T
New Goods for
Ready-to-Wear Dept.
ii
.a r
A I
rH
--ifcriW
IJ! ...
a. -4aJBtaMtRMtdMMB fe
A 1?-.- w.-

xml | txt