OCR Interpretation


Evening bulletin. (Honolulu [Oahu, Hawaii) 1895-1912, June 28, 1912, 3:30 EDITION, Image 10

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016413/1912-06-28/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

PfPppipil'jilliJ jppu
J1pililUHUWiliiHIi4j
"y.'aspypp'Vi? I,""J r. TTr"T" '
10
EVENING BULLETIN, HONOLULU; T. H, FRIDAY, JUNE 28, 1912.
Buriletkfs Page of Sport
Couldn't be better
i the limch wc serve at noon
and in ilu: aflurnoon.
You know it is complimen
tary. SUMMER SEAS
DELAY OCEAN
YACHT RACERS
DUKE BREAKS WORLD'S RECORD FOR 220
IS
AFTER FOOT
ASSOCIATION
y v (TtiROMiiED 0THTO
Ao'pWCE TO f'D W1N4, her fl
Ftf
o
9
)
)
0
I
OLYMPIA
Bottled
ll 4i.S--TJ CI
Beer
Bottled by Ih.
Olympla Brewing
Co.
TUM WATER
GONBALVCS & CO., LTD., Gi.eti Mreet
At Vieir Bottling
Wnrkt, Seattle,
Waih.
Distributor!
nAIIP
1 1 o V
Wiring
Installations op repair wo rk promptly clone in a saticfac
tory manner.
All Work Guaranteed
Latest designs In Fixtures, Domes and Readmit Lamps.
The Hawaiian Electric Co., Ltd.
Still Days Here Do Not Augur
Well for the Speed ol the
Trans-Pacificers
Interest III tin in win racers l In
creasing li li.iix iiml hounds ii". uo
inrdlng In the nnturul e nurse nf i n lit"
Hi, lunatics ilruw iiuirir In tin- li
1iiii.1i Willi i,i r iiiiiiiiint of t Inn . still
kieplng up Ilu) Ilek while Honolulu Is
hiiukIv liiekul uwiiv III Its llttli' l,i il fur
III, night Oil III,) lire speeding, tli
limn lit the Willi I with llli e)cs glued
I,, Ilii' inriH, iiml lilx faithful stnr
I'ounl hi purl wnli h with III pun mi
ii nlu mill ftn) in ImlMinl. nnvv mnl
Hi, ii xlrlklnu each with n slap nf tin'
npi n In. ml In test it mnl In sic If ll
Ii well mil In response It gives link
n tvvuim III-' a i uter llddle siring.
tli.it make's tlii' ti stir's blood tingle. If
lie I ii ii htsuinu at lifiirt
Spi' iihillnn mi thi' uui' Ii piling HP
ru fuxl hili' Hint II Ih gelling In In' 111"
mil' topic mi tin' ntri'xt III ntir mind
w, inn xi'f lhi racers MpphiK thriniKli
Ih,. water with ovuvlhlUB druwiug:
w uui nee tlii'in nil take minthrr pull
nil III,' lll.lhl pin ft, Itlnl nil goes w'
n Hip middle wntih eeunes tin duK
What's Mint wi' lii'iir . 1I.-.I iluwn tin'
, ,,iiip.iiil,,nwii "' "All hands tin dit'l.'"
ti.l In n JUT) thi have Iht nil reefed
iluwn Juki iii tliiM' tn i-.iti Ii tin tnll
i nd nf mi i Ii'i'tt k' I'tithpnw ' U'h nil
ni r Shake her nut " (
lr I'M rj Milne Iiiik kiiiii' well with
Ilic ruiirn the) will lii' straining their
imh tn phi, up 1)1 lllinllll Hind light
urn thn,' finin tniimiiiiw night nn. hut
the writer duos lint lonk fur tin vvln
ii, r iiiiuh be fure TueHeluy liven If Ilu,
w ititlM luiM' hull fuMirubh'. thev hui'
aim linn Unlit, mnl It Ih the Hcnsuu for
lultllH
At tin prim lit time tln )nchts are)
Hilling tlllllllKll SUIIIUIcr Ho.lS, mill wc
nil h iM' nur Hiihuiurhii' ncreignlinnom-
In luiKI ' ii fur Hint hIkiuiI whistle
'In Judge' hv inudlllon which Iuimi
priMilli'd In ! fur the post i't'k, they
lire m.iliinu tnii fulr "weather nf It to
bi'unk nr c,Uul mi) reconlH. thcthmiccs
being Hi. il hi ii l vilnelsl.ild ip tn within
Mifl intu'M nr ho nf lliiwiill, when the
"mllliiK ulm" Hint luiM 1,,'fii reported
h Incoming steamers, was cucoun
ti nil.
SEAFARERLEADS'
CROSSING LINE
CORDELL STILL A
TOMORROW'S CARD.
Morianty vs. Kid Baker (6 rounds).
Bauertocks vs. Leary (8 rounds).
Kid Cabral vs. Yamogato (4 rounds).
Cordell vs. McCarthy (15 rounds).
, Tl'lt) -three ruiiiitl iPi.ikhv lioxlnu
if. inu niiiiiiiK lur inninrruw uiitinnnii
MAKES RELAY TEAM IN FIG
i URES THAT ASTONISH
i
DuK. I- tin the Ann than (HidiI'
r lit tinin nltir nil, inul uiMrN In
l,.i-t(in ifaulut4 to the ifTi.it that
In n lmt ilioxi ii muxt Ii.im lit on tun J
UU i it ll Kiirlttfil. I'm tin rmnri', liv
inmlc tin lnt time nf unj of tin tuiii- .
titaiiU, hit Itli ntall hrt'uUIn;; a world nj
itioiil, lt hwIiiiiiiImk tht -'-'" In J tnln
4m .(' ThN Ih tin c-llfthM m u Hti
iniil tit'tti-r thiiii D.iiiIiIh' jiiarU.
on tin c ,yf Ijlj, iJ-jfi.irttiij.', 1nrt
Mim Ulidlnt mi tliu riiiluiul, luiki' wrulc
Miittd tn. Lew (1. HviuNrKtUl nf tlllM
HATES FUR FULU
FIXED
Kstw
LAUNDRY
MESSENGER BOY
PARCEL DELIVERY
PHONE 1C61
We know everybody and understand
the business.
I
l.ns axoi:u:s. cn Juno i - with
a nuriiMHinc burnt oC hih-i it, uliU'li
I pliiiul If far In tin- luitl at tin (Hilnct.
'tin . hi lit Sfafaur. Captain NorrlH of
S.m iVaiiilHio ikixhimI the HtartiiiK
. lliu in the iiiinual transpacific Miilit
rati fiwni Han IVilm tn llnnulnln at
M ntluck'thlH nfttrncM.n.
Irnllowhiii tin Safam Win the Ha
waii or lluiinliilti, aptnln Stmuil. tlm
.urllin S.m IN dm, Captain Harris,
mnl the NatiHisc nf Victoria, II ,
Captain Ah)h, In tlio nnUr nanu-d
J 'I In Htart nf the fourth nimiial raff
tn Jlnniiluhi cniilil Hinrctly hat lurli
tlltiliit. imip.t iii i urn I 1a imiiil II liM.j 'Pli.i
.4.... iti.'ti iiiiiiuii'ii' t'finiiiinn a i-
H,a wuh tninpiiruthtly mnnntli. a fair
lireeite win hlnwlin; iiml nn liniiienye
i 'gnlUry" uf prUnte unit public craft
wan nut In eMtirt the rat em tn ma
Nut iIiiiukIiik Hh (UiirHe after It
tmeiil the HtnilliiK line, the Stafiirer
ItlA, ri.il utritluli, f.tr f nit ill, ii, 11,1.1 Mid
uthir ,'lilrmitn. takinK Hie Imil uf the
riau rimiiineii captnlii, fill Intu line
Iiml the fuur wire nut nf Hlulit within
mi hour
Wltll fulr wcuthir It wuh expntnl
the wlniiir uf the incii wuulil reiuli
I loliol n In w il hill fniirteen clayx.
D.iten fur the Interlil.iiul pulo clum
plnUKhlpi have hull net h) the lulll-
,. . . -1 l : inlttie. ami within thrie weeitH inn
i IH. lili fl.tnier in.uniii'hj.'rjie uiril, ,tiM11w , ,M, kMIiir u 011t ,,n tin.
li.rliIK ii i.lili if the I iilaml, wuh ,.,,, fllls M1lllllut.y, ,le ,iateH l.eliiu
r..ilM.l Ihli inuriihi an.) uuilk iih f11) n ,,,, ,,,,,. , ,ast t.r.
...""' ... , ..... , v. ,. ' Kiiuill l mt lie repri.ni ntcil Hill
),nr (Hi IM1. line In .New- ork , M , , ,.,, u HlruI)ls ruuI,
witii i nur iimiiii Wiiii it. nincu mi the ...: :. ... ..,... .,,, '.., i.
at the He. .,,.. ,ut.nf.,,nr Jhuw r Anierlcm, ,eluy tuu.u M.I.M l.e.1 tl'nViaruh, itl.e. N."'s rnk llVlln.
1Hi".,W Vl"""'"" i ""Uin riiiiiiiii UIIIUIIK Ull HIMIllUlll-H nilU ll.lll lllllll fill .. 1 ) lie Kli'llllllL' Il.llk Tllp OilllUH
will be HtreiiKtlieneil hy iIuIiib Ar-
Ltluir Hlce at N'n 4, while the t'lunlrv
liuik Ju-t iih will nn c.iiiMiH iih tin) ilu Hklnuiil All uoll and uluha lull.
mi kir, ilili Ii Ih hnuillng nut cun-1 t "Dl'KlJ
Hhleinlilii iiiiiIm-, hiiIhk Hint tliu. ciinl . America's Swimmma Chances.
Ih liliel) hnlamul Hi ih1um.ii iiIhd 'uicIm'iI liy 'tlilH
teulll Will he fllllv nn Htroillt IIH 1 IPt
vertr'n AlliiKPtliir. tliv three tenmi
ImercHtl., the innln .vent in .-, .. .... l..tihMI.. Uii.rl , ' ' ,. n ,i. Id "xhu l.ln I
inK. wtl,r4aik Co.. lill ntlll llillu n'fmih Jmnen If Hteiielt. 'Heintuo uf ". i" ' '( '"' '. ' ,",';.'.,! T, t. "
Hlltflit nn'iiilli. mi .iiciint uf the tin. l'lilladilphl., KnlniinliiK '('Hili. '' ' ' "" "''"""S1' W"""' H" "
weluht lidimitime lit, will hau Oitriwlitre tiuu I, iiniie nM.mii i1o.il ,,r
Joliuiiy Mit'i.illij Curdell dim, to . piulliijliiai) wurk It Ih piuh.ihly tlio
MiiiKe l.'i", pin.iiilH twu huurn liefuie iIiiki,h ilupt ' nn Hie (ll).uplu Hwh.iH II).. t
time, and he Iiiih a fnrfelt uf tSO up ' Iiiih 'leui hid llgmiliilM. Tliu lettir, fnl
tu hulil iluwn the pouuilntjc He li.n Iiiwh.
heen AMMltlnir faithfully at IiIh ti;ilnlli "June I J. 1!U.'
MiiurttrH ut Port lie IIuhh, mnl Hilnkn "Ueur Ilrnllur 1111111111,011 The 111
Hli.t lie IV" Kit nil the FlllltH wlllinilt cliwwl lllpplllKK explain Hii'Iiihi'm h
tlplilim Hie In 11111 and ho HtrniiK lit the I The Duke wuh nut p.ii8ed iih haul 111
wellllit Mil'nrtli) hl.H mi welKht Hull-I I wuulil have IIKul In nee hlln, hut
den nn lllif.ililni). If he Cllnilm thruurih ' iii.ijIh. that Ih In Hi r to he iluue at He'
the ropi'M wilKhluir MR puuniK he will ill.v inplc kuiuih, win 11 he will mnl In
iiii.Hlder himself lucky, fur eiir pnuinl , l. IIN i.Ih IhkI. mh Hie Auklrullin mid
that lie uui put cm ivlthnut nnVitliiK fuielcn Hwln.nierH me belli r Hun. nur
IiIh Hpied jijul Bi'.urnl cnmlltluii will mill mi hire ut the lliti uud lint) 11'u-'
i.iluluite t'urilcll'H ailMinfi.Ke Yentir- ', t.r (the liuke exnptul, uf cihiihi),
ilu, uftir su.ne funt wurk, Mc Cat thy
Healed HJ 1-:'
Referee Not Named.
The lefcrie iiii'Htlun Ih Mill uiule
eldeil, Dick HulllMlll heiui; the 1 l fi 1 -1
nee nf Mc!iirtli, unil llmil ilci'lilun
lift until hW iirrliiil (IiIh iiiurnliiK uu
fnlluw
Dnli.i h Muni. July 20.
Mniii-vi.-'(iMilry, July 21
O.1I111 vh Caxnlrj. July i"
. :i tt t:
SAWED OFF
SHORT a
&
xflSZA
the Vintura I'luiuutcr AjreH will ki 1 1 lint he c Np cte,l tii'iu.ii.e up tlio hIiiwi r
i..,.. b ,...., 11. ,.1... 1... ... '..
1 'Inn lie Ml.lir. 11 S.111 lialielnc"
llniiiKli 1 think wis linie a llrt-d.iHH , '"u.i wi IkIiI wnn 11 foui-ruuud decl
cliiii.ee In win the 100 luitcrH will, the j "Inn oM-r Al Kuufiiiaii June 1. Tlio
Hawaiian, hut lint a luuk-ln In the Mil) '""'I "",k I'1'11'' "' ""' Ureuniliilul rink.
nuttiH, fun. men enih tu hwIiii SOU MHUj'"OlWlNU.i.unil wim a Rimcl ui.o
imtirH, fur whlli'the Duke Ii the rust- lluiiuiilinut.
fit limn uu the tinin, and iih i,uhi1 iih " '
mi) Hiuupea;) at. Hie dlHtance, he can
-n-
Q00SQ9SSSSSSdS9SQS0SSG99vS0SSS0G09S99li
! LOVEJOY & CO. Ii
Wholesale and Retail Dealers in
4)
t)
FINE WINES and LIQUORS 8
Agents for
Cream Rye Whiskey
Old Jas. E. Pepper Whiskey
"Harvey's Special" Scotch Whiskey
"Calwa" Wine
"Maui" Wine
Bartlett Water
0
4)
Phone 2708 J
tH90QS000$009&0Q9S0C0SCC&SC900SGC0SC0Lt
Best Quality of EUROPEAN WINES and LIQUORS
SPECIAL ATTENTION GIVEN TO
FAMILY TRADE
tutu luiiiiniinii'atlun with him humc
time tnday, and Hee. ivliut inn he tli'i.e.
Mike l'alun Ih uIho ii Htrnui; pruhahil'
My. IiIh wuil; liclni; well thiiUKht nr hv
luitl. tliihlirx. In an) event, the tliinl
man will he hi In ted hi fine tuuluht
.Vex I tci t. hi.ilp evi lit. the lliuu
hiic kH-I,cai huut, over the i iKl.t-iuuml
rente. Ih iittlaitlriK inimt ultiutluu The
Willi. el Ih tu Kit u chiince ut Hill lie
.Mellii In Hlln ciu Jul) II, kii tin ru Ii
mint, tu Ml. ceHH Htm. the mire purM'.
Itnth Mililhra h.ve arruiiKid In Hieuie
n furluuKli In the evi.it uf m Hint; the
i hum i
Another Run Here.
IMilie MiiiIImiii, the .Sail rrauelHcu
IlKl.t-iulddli welKht, wuh uu arrival uu
the Ventuia thin IHuruIni;. .Mudhuu
Jieaiil that the kiii.ui W'j.h kuuiI hue,
an il ii.uiiKht hen .imp in ami hii rnr
hluiHi'ir He ciiiiii'h at i. luck) Hi. i tn
xiii.ii) a hi. id h, iih A)rck wuh luuklui;
fur i. man In take IiikIii'h place uk.iIihI
Mi Cm thy fur tho AiikuhI II dad In
Kle wuh upualiil nn a wick nun mnl
while he Ih iluluu liktlj, lie will nut
he ul. I.' Iii llk'lil fui KcMral niinillii.
Miulluii lu.H a Komi lecnril uu lite .
CunKt He J...H fuiiKlit Mi Cm tin Hunt .
tlnu'H hi fine, Hie lunt luei Hut; unluK
Iwiut) iiiiii.iIh tn ii iIicIhIwii In fuvur uf
Mi Cm tliv 1
Wmk uu the rlnrt und m'.iHuk nr- I
l.iUKi iiiuili nl Alhlitlc l'.irk will hi
jilni ti-il HiIh lU'iilitfr after li.isrli.ill
piaitlHi', and will Iw cuuiplitiil In the I
IiiurnliiK OvvhiB tn the fuct that the I
KUt.'H will npuj ut 1 o'clock tlcketH .
'will nnt he hi Id alt, i that hunt Suuie i
I linpnivemcntH In tho iirrmiKomeiitH at
(liWii'lfl."HIIKSeHteil hv tho llrnt hIiuw.
huX'i him inade, and cm l llilliir m
i Hili!) will l,e iluni tn have HiIiikh run
nft innnull.ly
tin. i h uf Hie nth, ih
"In tin, 101) inilerH iiml the son uud
l.MiU mi tern, nur men are lint llk'i ly
tu place, lit lllnile Win, IIH the fulehiu
ir. are mm I. hitter. Hut In tlm nwHii
inli.K nn the hai k, we liae u lint
i Iiihh thuiice to win will, llehuer. und
hi the hi cu hi Htrukii u Mccu.il cIjsh
chance tu win Willi McUirnmtt. .
"Note my piiilhtlnui, uud wu will
Hie linu Will (nr hill) I have j;u, Hied.
"Klitler, )iiur futlier uud ui)Hilf wire
nvci wltll the Duke, uud (nine hail,
tut:! the r.
"With lient wIhIii'H, uud hnpini; tu
hem liuiii vnu Minn, I uui. iih ivir,
fiutiin.tll) and Hvvlininiui,!) mm.ih,
' "JAK II STHItltlJTT
"The forclKiiiiH are mm I. hitter at
the illvluif, und we lu.i) nr ma) lint
pl.ic i "
BRO. BENJAMIN
Compound Herbalo
ni:v voitic; n.. y Juno si. .sir
Tliuiu.iH Dewai, a vvi'rt-knoft n rjcultlsli
HpnitHi.iuii, Ii.ih olfcred tlio Aluerlcaii
Apiati in ruotltull AhhuiIiiHou a c'.ip
valuiil at $r00 iih u perpetuul ihalleiiKo
lieiph) (n Iiu pl.i)ed feu hy lynate u.1
ut Kin it r '
Tuiuuriur Ih tho iluy of tlm Inter
iullet;l,.te hu.it line ut l'li.iKlikccpHle,
In vh.li. l)ic'Staiiruiil UnlvcrBlty new
will take pint iiK'iliil thu pkli uf thu
lmllriil colleBcH, The CuiiIIiiiiIh aro
luvvlut; 1u a Culuiuhli'fhi'lt, their' uvn
nut liavlui; hint HuIhIiimI Iii tliuu for
Hie race
Stomach, Liver,
Kidney and
Bladder Rernedy
Blood Purifier
TBAOC MARK
psIa.SourStom
902 Nuuanu Street
I I' There Is Only One
MODEL SANITARY BARBER SHOP
I r".
jTluce first CIjhh ArtlatH lit your
Tlco
" BETHEL AND KING
E, tt. Sylvester and E. Scliroll, I'ropi
Cum InJIcejIUn.Pyjpi'i'tl
.r i iri ni Anniiuii. nriii riuiiriini.'
f...lsn i Wind on Slumach. HloateJ rrvl-
i tie w..in in Stoiiikuhaiticr Fatiopi Sltf k I
... l- IH..I.... L . 1n.n,.a.
Met3Jl(iiI, uifiitw -v'-vvi luxiiKfii
iUIHousntif, u unpp, uenpue ivr,
r hiiiet nj Iftrr. MUrla. Itrrakbone.l
I-ever,TlrJ rfellntrJjuiUife.Hnckicdi-.l
S liih.ta r.mvft.IrirlnUnt Lrlfht f V I
":".."- : r:p t :.. ..t .
Hease. nicUicr iroucie, inurri, nnu- :
ImiUm Imivnr 11 iuJ. l.aiirrn, scruiua.
I ai.i. iir.ii Mrv(ni Dliordtri. SlrcD I
llennf.i.Removpi Worm, Cures Con
I tllpitlur., AnaemK unjiuuu
A Great Tunic tor Wotpen
$1.00 per boHit,3!ort2.uOtGlorl5.00
HONOLULU DRUG CO.
Dick Sullivan, the wcll-kiiuwii locnl
Hpoillnt; .nun. it tut mil from a two
iiiui.H.h' vaiatlun tilp thin moinluK". u
the Vintuia The wIicIosh lecelvid
hint iiliiht 111 which Dili- miiiouuced
Hint he had he come a hem diet, proved
tu he a hulv, hut Unnwlutt uiich Hay
that Dick ln.'t out uf tho vvuoiIh )et
The fnlluw Intf telitiram heut nut hy
Tumiii) !t)uu tellH why ho rt.t Jim
I l)iiu ami li'lt Iih caiuii;
"DA.ST f,AK VIXIAH, N II, June
1? An. dlHtiiiHti'd with l'ljun He Is
hut; fat and Iiiih iiu cl.auiu whatever
with JohiiHin. I lifiiKo tu huvo n.y
li.tine i.huI ail) fuithiT In loiiueitluii
with thli ulfaii and am leuvliit; camp
lunltslit TD.MMY ItVAN"
V UK,' il'ltM'AX STltll.
Tlio tftiltury In West Afilcn teeont
ly ccdi'd by Fiunco to Germany la nl
most half iih lnrKO iih tlio (leiman Um
pire, and umtitlhfl moid tl.aii u mil
lion liilialiltiiutH It lias no rintest.ml
mluslonaili'H, sli.io tho Ficncl. (lovuiu
ment wuulil not penult other than a
Kiencli Bucloty to coiiinicnce work,
und thu I'.uls MlHHlouary Society was
iiiinhlo to cute, thu open door In
tho Miuthi'in putt of the district tho
Inhaliltunls nro ll.intus, heiltheii with
out i nl tin e or ilvllUiillun, while tho
iiurllii'aBti'.n part is luhiihlli'd Iuiki')'
by Builaii ncKioes who huvo bccoirlo
MiiliuiuiueilaiiH Tho ArKumiut.
Illegal Service Will Be Called in
Championship Tournament
Starting July 22
Tho llnwnllnn I.nwn Tennis Amncl
utlnii hruke uwuy from ItH lotiK-Htnnd-hiK
ciiHtom uf cuniiuencInK tournaments
on WeilnoHeln). when It net the open
ing of the Inland clininpluiiHhlps fur
July 22, n Monday. The prnhahlo
liiiKtli uf the entry lint Induced tho
eiMiimlttie to Inclllilu theno two extra
days of play.
YoHterd.D'H ineetlnB of tho ussoclu
tlun wiih for the ri'Kiilar auiitial ilco
tio.i of ollkirs, us well lis for pl.ui
iiIub the !)12 tuurn.iinint, und at Hip
end of thu ballot C. CI nucleus was
Htill in the prrHldiiitlal chair. Mr
IfoiIei.H was anxious to ritlru from the
ollke that he has held for hou.u time,
hut he Ih 11 keen luver of the K.ilne
and Is tumbled with n eoniUelue In
luattirH eonueiled with It Ho asked
In step down nnd out, but said that
if i.n iinv uu. hi be found who would
promise, to tilvo Ills time to the In. al
liens of the uiM'clutloii, ..ml keep things
Mnllur. lie would nerve another )ear
Neulleis to nny, no ciinditluto was un
iiiverc.il, and "Hoik" was tiiKBcd for
another le,rin, t.
No More Foot Faults.
Tin re are Mime ruele shocks In store
for miii.u of the local tennis plu)irs
who rcBfird the foot fuiilt rule us u
pcrsiinal nITlimt. uud who pay little
nr nu attention to their servke elellv
ery l.lncHiuiu have been too lax In
the p.iHl, and tho ItianaBcuicnt uftour
ii.iinentH has allowed the players tu
do about us they pleancd with their
fiet when sirvl.iB. Xcivv, uccordluBto
uctioti ti.keu ut ycslerdu'. lueetli.B.
the bull will be taken by the horns,
nnd the foot fault rule strlitly adhered
to In the ioinlnB ihumploiiHhlp event
lhi)eis can't unlearn their mistakes in
ouo tournament, and there will bo sumo
lie.irtburnli.BS nmuiiB the )in.UBitcrH,
and Hume of tho oldtlmers ns well, nf
tc r double faults have been called a
few times on account of IIIcbuI de
liveries. ThVro Is one )ouiib placr
here, who Ii.im nppeijred In several tour
iia incuts recently, who seldom serves
u ball that Is not lllettal About hnlf
thu time lie touches the llrlu with his
foot, and the other half of the time ho
makes a Jump that takes both feet orf
the Kiound, In deliberate violation of
Hule G Unless he cornets his whole
stv lo cif serv Ice ho had butter stuy out
of tho tournament. Chnmplou Al Cas
tle Is n i.utorlous foot faulttr, but Ills
faults are due to carelcsiueHs In pl.ic
InB his feet befiiro the serve, rather
than to nn lllrenl st)lo of hitting
No Challenge Round.
This will bo the first tournament
pl.i)ul under the neA' rulliiB which re
cptlreH the tltlehulder to bo through the
entire tnurni.ment. There will he no
waltliiB for the cl.alleuBe round for tho
champion, for he will have to take thee
luck nf the draw with the lest, nnd
in..)' he put out 111 the Initial, round.
John Waterhouio was dieted vice
president at )esterday's meeting, and
I. M Judd secretary and treasurer.
In hli at. mini ndelreis President
Hocki.s spoke at length on the foot
fault nuisance, and eiuoteel Itule fl and
Its olllclal Interpretation, ns recently
sent out hy the United States Natlnnal
I...WII Tennis Association Mr. Hockus
roeiuests that us much publicity ns pos
sible, bo kImji. the. ruling, uud that
p)a)crs study Its. provlHlous carefully.
It Is as follows:
Rule. 6.
Tho scryer shall before commencing
to servo stand with hoth feet at rest
hehlnel (I. e,, further from the net
than) tho huso-lino and within thn
limits nf thn Imaginary continuation of
the half court and slde-llucs, and theru-nrter-
the servi'r shall not run, walk,
hup or Jump, beforo tho service has
he en delivered, "but tho server may
ralso eino foot from (und, If deslreel,
replace It -on) tho ground, provided
Unit both feet are kept behind the bnHu
lino until tho service l.us been deliv
ered. Olllclal Interpretation of Law G. K
n foot he lifted and replaced, there
ini.Ht be no chungo of position tint can
possibly he considered a ntip It Is
siiBgisted that It l)e Impressed upon
linesmen uud ph.)ers that any laxness
In 'rnlllnir (oot fnults Is nn Injustlco
to the strlki'r-out und that enfone
ment should not ho cousldued ns
working a hardship to the, server, us
otbeiwisc ho Is given nn Improper ml
vantage Tho feillowlng e'lelegates were pres
ent at tho meeting:
Kvva, Clcorgo Jlenton nnd Jumesllnt
tlej l'uiiucni. Noel Deirr nnd I M.
Jiiili. (proxies) nnd f Savage: Here
tanla, C C, riockim and J. Macauluy:
I'aclllc. flu'y lluttolph and H A H.ild
wln; Ni'lfflibiii liociil, Win Thompson,
Paul dn Hrettevllle nnd I, M Judd;
Manon, W. T. Schmidt nnd W A.
Orcenwill
S n tl
BOYS CLUnV LEAGUE CHAM
PIONSHIP. Tnuioirow afliiiioon pt Hoys' ritlil,
two games with h will settle the Junior
nnd Senior pinuaiitH In the llnjs' Clubs'
League will be pluved At 3 o'clock
the Kiiuliivvclas iiml llerelunlas will
play for the Junior title Should tho
latter win, the scries will he n tie At
1 30 I'alaina ui.d Ki.kaako will play
for Senior honors. Neither team has
Iiu I. defeated litis Seakcin.
(Additional Sports on Page S)
t&itibto
Wf ii irni -MsVftffli-f- if--- f tfn..rtA4.!,iA,isi.o..',...,u. irtHite.'.4 , .rurmiH'ti, ' n1 m, .'tr.fi.t.lti&b
--"- l-T '
.lakbj
M.rp.1 . ,. i. .. ;'

xml | txt