OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, February 12, 1850, Image 2

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-02-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

<if)c C*tfort Btanorrut
I'AUl-S TU!-:M>AY, rKII. |-4, IkAO.
Fi;«iu!j and Patrcm
A^»r »V* hf * of * t » wwck* »• i>f> w>i
n Til OiFono Diiormr in a i* * Jmrnfl
mi'& it» bvuivlifMS \ m»Utnw, iSr
Iti'h >f IVr., hrukr r
K »'»lU M'lh -»t ,«v| iTmh tit,.] n» in a
rHaw <<f rriti. I mi (iy tHr tmlwn nt CilmiU ami
tUt ptvmj'.l.hlc ul'kNtr >4 lS<«»r wlrhnj, »f »rr
•(itilNiiliMlvtlul in lit*' autkl iwir tV
Prn»ucr«i.
Tin | »fw r »ill br fMwWtnl mr wh u Wr
UtCtr. IVnari alir, of f>M«« , in It* f»■' i «.
•unl t" «t» hntlwn, a'l wnlnl rr
fcnta 'fah <il*l»\ h.4 u "rr.
T • . .'. • I • - ■ 1*. h imh kit
Vri< 1 muiril. i» • h|. . irruliYrf n
•Sr*rri| t»*t VI ♦ »l«| 1*1 ivrrtun (u 1 fmlolH
I'- urn OS ■ luui: l» "i iNti-tuw)!,—<k| • it
•l-!, » tju t tSi» {W<<1M <1K, «p n li
i<l iV • r-lil I hrrri +nr |.<r lh* IS111<<<II A«l
• rtti»< .. J !> Watfc, 1 ,ik( w»i tn|<» -t tl« «
U trlllp all «r«jry-« mill ** Iftllr ilr'n a* p*«i<
l>Vr. I (llMp in • Of f*mt .<■»• r< >mli< n jlw irtt
Jh<» tt«i« m li»p»i«»iliW.
T« IS «• s!i 1 kn« >1 nJiK jiiwl si •• m «nw
ll.nr o) n»-r Mr InklH mi nm>' nurrlr 4Mil imtij*
•H<*Ki*.>W« Th-\ mill ri r If»t<ukrrfil M»(h
flwwi Hoi m mWJ !« w.irti ki«i«^.
W r S.|t» •««*■» ill <t » *S <MIM I t»| i*i»< M «» . M *
(Si > I . «ftS< t <<l
BmlPi Hivkh Mim-'kii, an>t mH<» win J hi<
liwe MI'S lt». TntS«»MHu Mr m^lkl'<<rj MllS>
hint, il *1 nlI Kr w(«h> (>■ mi a"»ih' c.
liK '•» Vh<-<■ mil • Hi- ««••«. Mr M nil «ll , Ih •• * '«!■
Imih 1 4 |«<<i i,WMi iimiU iiti'iU, a»l mil
i|«'<4i>< a* a pri »•>-«• pfi <.i, In »• wi iV |>i■
ft nilt h* in 1 |n vnl «.i ill . H< k ! m» '
UnrCllfd.
(i wr\!«iiiN«;Tn\ milustt.
Prmocrat.
.%» .1 it^.l i i nikoW r» l«w— !*• «t -tr i ■«
|»r ». nl<* r.. •! I w III hr .trtfhwt.it>r • • I -• J • 1
trnlirm »t. ! (S«l iimi »4lv IP ,|..,v
a ii^.i'itm i » two i> A iki.ini' • i tS
VMM fiHutr rouiK, mi. Bill U IM||*|i.«lr ; •(*!
i>
I'll u -< ■ i
pUiai.
I
MM ; rlii', i«J m* « ! -ihm Air .
I J.\ t> iit, nhi air trr I m tk'
CI * it i i >. • I' i • • > i I • . at
ntrnl ukr > I i • H»-1 «ml a* ••
H M^iwillr lii <*r»rr ■ bit llli' Mvir mn il
»
Ik' fr»M t.« Milk "tH e%A\~i »-M f iif«
I* !< |W>«C>I Ml frill I - t» •*« llrtt ,p» «t>nu.
tl<
T\< frit Im 5 | U. ,Y#i h .«rrr«.
k.%« '*• «n . I • l I Milk III III! n I lh
iLi-> >' at - tint hi Ih<* cmvij—tn bm« mi l-i»;
r«f il »(v ■ • | »< <. I • l ■ k, f .«! II I
l» >l | fi.*H tfv* ■ *■—ti .l |» i* il mil It •••
itartiti. •—««•>! il r«Mi>wl.ii lii.ni ImuI ~I. .»■>«■ >t
• .ro* » '■•41 >•»'
k Si 111 141 IJl l Ih .
I' ;
iUc <»'i I* K -'•* • w* fnhxk
iltt" * r >^iih >1 MlV ;t< i I „•
<
lk»v vrtlrnnl :.!, f , > Iti ■■«'»■ —••tik
( i t
Will111 111 ii i * '{if .u«« ih" lam. ill
I
•rrS).
•» vnr.'t tr*!i i * l » u > « a> kmc » n.r a ;*f
'
fiC , I • •! »• *» 1 | * i ■« ' i •- || . <1 .. 1 I
» i. « ' »
titiha*. II* *»> ikill mII tu>* * kwimm fi"•
<
i
tSv i;-» it lit. ». til iv >i4^»
rt " ■ | i ■ * ■ ' • . i ■ •• ji 1 » i titu
i
jx »| H »-■, n n (ij»it-, a _»•••« n.'ptri III
wl *11 f * i U • r»« at » . I . •• m i kat'i •!> •

• lit ( i n M Ih. • k' i»l «»# <4 Ik
I
U»r If p.
'

rill -k* 1 an! r ia.it ' k\ m wfi: «»it r\
*i »i mt iMlnrnw pvtiti • in i- ul, il Km liinii
ftxia tv» Si»» mtJ »;<*l i I ib« -r tartril miaU i f
1
mr'M h i* *■ \«1 Ki «■> <U f i ttw !»•»-• u
ofth* mtilt *f th nn i.!'r • I n> khimiM. Ul
ill if '« f»iwl I* HI*! ik'-o. >H4 'M it* r I.W
{' iri» in'1 • !* IuoIihiIi £t«r\'n i.'i ul.
.
* Utik iV '•»«! u> bhitr, U th* f** lk»J
frvn ••• w m *
1
•rri I h W t Pil*' ■» !l H»H I* a |»
i> '• !i'i • if, l ib liitl. IV lilt* »• il" i,
•tilt k> hr miinnl wn< lh«» «k> h>ir »•
l« th* mii "» - t wrn ntfi i«>!i talk
• ,
jiT-1> ii- lk* '»rnl . a. »• *..> »« '»nv-n n.n
.* I i. 'li m m» . kt tbr ru!
f«W u;» 1 iK ' i I
fit» If 1 1 ■> 11 iSi . n*. if f*tt*<»k I n«*, nt
iH 4'n ••<»; rv I <Niir tiki I f i, a" «!itlr ••

• 1
an hp *»B *1 ik ■*> Kit i«v lb* |»»« "•
IV |>'f w. Sl»r •» •» »(- k« 1 liH U|>Ht ikr ,"i-ll M^nl
«l »•«' f»'i» < i 1 lii<ii*4i iwniih
>t««W m r <w< » 1 »i»f» *kr Tni'tuKi, n tk»-j
t h 'i1! Ha»c *, Um J*mJ ku»«> »(lli
«u>»n-.
' 1 ' • *»l» ki ' 1* II pfH» •
'
■ H«* ;*••<.'; "k >pi«Mii »'Yibr<i«v ' I'rot*
»V i f* 'tv ■• • > t!ul m»"i »-"-H |iti ti ti. iym»•
Inx »' '• • *tkr I, riMI iMIf Inns ti U\> ml
H«" >► <• •. »l * !.»jk ; .»• |> il»nt» to | *
M f><k Ikw abri m |r»l lymi.*, H ln»g lK»
F i. *1» • 'f *i ' i" >• ' m'm «»t«H
*!»•«( r H |>l•».<»#• |, Mr* «IV t*M a|>l to
(l. ' 'V v '• •• li i t wwy Hf. tSr
K iw <f ' -Mi !•*, i ,
*1 I* v» Vn«S ■*•»! t'»» ."»»i > ««tb, •<»! »mh >|.
I' lr'u' »»»i> '< ■. » ' otJt with tl.»
«w»i »!l« ■» i i ' •tt*' n iu WW l«M
w'U lS» K i!f tV • •> ■< h'~ ««n l«

!
I* ivli i!i'« •)■»•••■ i ■*! ia ih«t »»»•.it it'imiimIu) iL-ti
.» i i k.iS -vmcimii . I art \lr.
C«lh irl|v I ■',* T ••nS». of mnj othrr
hi* mm tV '«pM, »hn the »V4f ft
« JihH vrl! »ir*« !*l.i?rtj ** •» MmwtHral and «»n
j t>l tiMiituit. <, »»4-•» tint n»>im>l rxiM Mtfh)
«!»• ( tt* 4 tSu i»MtH ii» J1 »1«r» a*l Krywr
mki'l«n »i?l *•>♦» •» ribip tU liaiH 1° »\tr»i
it t»m •'» —W' ji" »t 'bt t ,i> .f Im in trr»- T«-r
f :t wjr ' TVt *K-mI t n rt. im;M lt>4 lu n|»*t
an- i» H thing, (t it n—M t» that km I <4 taur.il
|- KJA ' iSe I* |' "4 l*t" IW Mill l, llMt »«ll I
t n i*i f ihiiVD «i'll tS-**rr»«t rrtrihutMMi
ll •« tit <* •■••fi f*«l> ar*>» ikf |w»'K«n. fur
•tl|i* hr«i '»!•#• *h*M I'm nurfi ait 1
|>kti;i*tlii>M '>1"<llUi r*n,-But in th»
0'
c-,t* o» n uII «f angry |ui(t*N>i*, n.1 mmn mini
llmtdnl Kl.flh.- l'.»i»l
tttfiun, »ilk ikal uanlinrM .Y ttmmSl, *"•' IK«• in
Ul|«l|«ililn(i(iiiinl un.». I <• ||« . •hit!)
tit «ll >h»)> -kux Sri* iW >w>tMiMHi.
ini Uic lb* ii|Kl la )»• Ifl* ut
thru Jutv n-vf r tS* I'unMiMwt »» Kmhtrn, axi
if ilfMMl lh>« tttnl Iftmlioa ihftr »S«lM lr 4 itilli r>
' 1*1+T vt ■•pii>nin ft* Ik iU ln» fis-mniiw, llir (ij
' nufil\ hjl> I Ik thai Tf l Initial «h'"f |H"
»iiwr il »• In c i»" I. •!.. Iiurti-Mlb lUr I'm
•lilMin, ihr >«j»f* ww CuWt.
Thr ill 'mi »l rknli >i«l Kiliwrn uf (If (»n
i mniil ru n»l mm lr, prtKi|m •IxaiUI, !»•
' •T«.*hi lii K ir m<°n 't* «yn»ii<»«. T|«'i «rrr all
«ua lr onWrrt, 4.»l Imu, ihi» tar, *«iki.l Iu^uIm-i
• *>• •!. *kk ' iKi k. • •• **i- *" « •■ l i*
I m wh'i i tituitl an (;'»»•• lli' lh« I-i\ i4 t'iMi.
•IHMitunal k«,
\\ lii'i ih*1 Pnr Sut- • liiif ihi" hhi(w*Im«uMi
rijlil .>f m i. • «H»M| Ihw «i'l,"*l "f Sblrn, aa n#
•niw ami aft i iili^Hlrwril *;r nf lr|tiUli'in iltrlal*-*
ami im|»Li iS. iH H> ut, iK< i <•>•««! I it UiiH twwui
In u llift* m*im ii| i| it», ami iKrii i-nih »( i>lln-r, ill I
ikri iw'l ».lli'v'« puil t'» S -mh atl lh.il a fair
• mint. i»ii uf ihr .wliti timiaial il» (*■ hii|>r*»iinh •
fi»<- I ki-ftt.
I »ll ..f .» M »IIH |i« II l« tin
| n «n>» grnrtill hi «f ihr mh «llb<xH lt« ir *»•«•
•m ki it ink liatr omlin^-ll*ir atr (tunn
lint • > ttw.i .t-t tm « iirll 'kf rril. ih•« M Mat tt I
•|hu I— I* • m «t tl* »U V mi! f ti Miih firtmtr...
I mi Miih jul ■**•-U tali >«•. «ml killiwl Uwtt ur
»i«K wi >»i |«rt.
\\t Kt«r ahritS . ml n« ili ut •»< 1<1I1U<I<NI m
tHi« Mtlijrrl, u »r ilrtHI ll it r.ilS* r than •
•eric wl i|ik*lii'ii, »"»l I* nfc'tal a-»lh;al .|'C .ti n
•i.«n-h iuii IU.iI • |»Juir«l unr llnar «r i!i>i.it»«
\»l n >* m mi iif .an r< olrrt, |ttliinluS iV
..«■ i < I lh> of (Hfil'l. I i •IJ.nl him
' . ■ It J "• I - H I, . !'• -I I I -I • I .1 .• I'll'
f rill, »h h «r h4fr t- c*-tU< • aBil nmtolK
PmnI » MM1 Virtufica M«rr ll»r «iiuUlllrtl Mif
ill |r.kr«li**i ami t w«i.nt.
iw l»i\r, ch T -h .ml nin» it iV prn>ri|>lr»
•St: Nitf nrirt |ir»«i .1 it* |M»< , ami iH.tt bur Um
• if tii i.tmial »aj hmiumI wrllltif.—
rSIt Kill attrf ihr n-nlrt'J 4 ihv Jlr.it rK>u|iiii»*
t ihr I «fi», I«-I I Si'mM III Im a(«i 1.1 a (»>««■ i l.il
||»>||< li'li.i I* Ir irwnl ill nil mkl-l IMIiirt
h nir iif a Vtti .>til It l ih «I )^lir l« "
»i'lN«;i|itta »p! -.i.Jnl •«>lrm i«f inlrimtl W>
. HnirM t-if th« lf»'il of ■ l>r |«.«ti..ii uf ihr
t it lb- r*|< ita ''irt»—I'. I hair fiy
tii'M ihr |«-'fk'i M»»i.i I ami li. i l il trueilbr <r»«|.
ii'ilr •) rtnulif ami t.V- dii m m <f aiMmn—
tSu Vw prtr. ii| .ii «mn « lauli.4 if ih
lU -r* U U|II('\' »K«t a k>» Itlniw U)a.n
»hr «rrr». n»r« i flilr, In ih iliti|i»inlirriil atl
•Hii.i'i if mil iwwiini riH| iat<i«i>,—tli.it Ini
; I«1 r\«1i I In lb l*i rnnft iif ill.
oS'll. II|I|<4« t I rui«r tk» riMrlit^iM • fthr lili.tin.
in.i <», aivt mVr mi-ilunt Irftrr am! ha| jurt.
*
•» 'l .■ ' Caa jwj i »ith, 4 11 ii I im ' If »•
air h •) 1* lair i u Ii) ihr bant, u»l ItimI h« all
• kin i.f kSjI ae Ur'irtr jinf ar ItquitalJr |<n m i|ilr«,
• ■> h « ur i ,J> uliti ' t.i ukilu all brlter rilllriw
I
>n- i»M, 4«J • ir\ >*f «lwl «tr ihi k \.tar rmr,

T; Prodent's Mt^arc.
• In • t -irlH ,w, •> ■>) !• i*. 11 IV «i' n Tj>
'
i \\ i !•? •> i 'i •
au% r I «t K* " * j" »»JM li'n.
(\ 'l*.» ' •. Il» i« i rr ulii "i>mi».i iinimi >:i
>1 • iamUV'. Tl» (•IVxmc pit .-m»j S w41
'u.-ilh »»ilmii «••*! tiU iinllirr «nj »•, »i*l if
ili'ir • • fi >4 pr>Wi«r» |'.«r fwui»fritry n»
. ..i <r-fY«v% iSn aill nillrt >ftk It^u (iiwdml
«!t»Vi |i lb- ilr»<rvt i «< im th»ir «hi|i
h*** iS.ir a.uU\V>'i«>i I',..>*..
n ~ M pw -• t-.w-mt tmm I «|ai«irii MwhwK
»» t -iM hi». virf • < U4, ' >1 *• It- j»
•Sal ilir T iil« (Mj*, «(V i kli. t — hif!| an r\.
•Ml ► . «t!t i»>« 11! h tra'l r th «!(»••« 11 -ti
< >• i .<tni m tK- >■ -11 • hi |m* 1**4 »n«l Im
iK> par <tb| Ii •-»
•' *■ M, oil l| l*« ('
:
-Hwlilrin b Vr « • *tn<ra itplii- k<i
.(•■■win Miiuli'w.ruoinh I • llf *i»hr» »l h-1
».iS il, »rl t!ir »Wt f"«ll ilw;' li'-i
i
—-t a ry 1» >t."
Con^rcw.
TV* l»-i» nvt, *• w i«-.»t»r« ur imii, at ihr
mI lta*r, vul r »p> li> Klrlil m »• 11 rf
tut* l.i • L« 1 a ?*i» <»• 1, H L»«l mil ■ rt»< ■ .1° II.
i rt l»m il i>tt thr l» » Hi .if |!k>< >inln. thh^li
uum iHrliln 4*1 ihri 4t« !uir la-rii ihr>i«n
ul ^hiMt ih< •• ly- 1 u| in ^rii (UifHi U tin* h it
• I
hu'i t i |u\ iw n *1 h m>air% I'* il mj within^.
4>kl iIh r<w>lit •iflmvtl llir .mI• f l« >«
1 i-\ » «• Wf ni'ii m»M it. V I.
»!W-.I in run nil, lulu, uiil rmuHi mlV I mi*,
i f th . i^»—-1 l» ihi* .11 him,—»hi' h 111 v» lh«
(Hi- m l U"* •••h »i «*%|>c««i m -( |>
* 1, *• until I nmtrol th -«• n|iil '1j» lit 1 .411*, I*
tm li* in
Wh I a<iiiHiu.' !iW» rr^iUi t« IlN' nfrrtli •«« i«
fumtrif iti l>« Ihw in M Miu>l !•.!%. •h«ll rn
ilrttrf I • k«^i iw itjik ii |» »it<l up ih 4II hiiIU'I*
• 1 »!<-»«• »t III frUlh*) ti> II. 1 iilii th' II. il mill Imf
.itlr pn 1 it fiif nn a liritk »f rbtw J»ii-n{» *ml
I'* » 1 «» •* U'1 »«n Th <ii i*l Jut\ Cmnl
i • w U'l i.n..«i WiUirf f>f th' 1*1 I r »(
t» I'uKinm 1T»» Itii J ■•int.ili »-i\» Ihil h
• i.i t. ii 1.1 . »a1 a\ tSi Mn«hT>Mii ul ihi N. J.
1'iwt, IimI ikat hi* tH»l will ml tilf I'Lh* until
I >•» • 1 Jul., it !■ it^ iwjuMaililr ■■ 1 • atrvitf*- tli
l> i>i I tin- i'-Htfl im in arvuir 4 full Uurh liclurT
<h»l liuir.
*i iirrtliU Vg}|« oTkr r*iy — »«>u» tut
> ajl' !• »>■< rvuui'ii J il llf' Lie i-f t>ir
r.\ ulitr (VwriL Tkuliri lit iwruK n«l rb «rn
• i • r . I —on i>rjm ii«, vh»< ll ill* !•£•
»!■»*• «• I i'l »i>K itr—ct»l». Om Irwllflt 'lil
ft «t 4* Mlf It \ ' K i;»lli III, "Mir
tK« •! --i.ii i'kIi Lt'i 'ii ifn» ii'"in! !•••
• Hi, ft ■[ •■i ll Tili i.«ii« Ki»im,' lir*ii
'Mi »itk kU uii l> hiik iituitli' I.
liinn'* n»oR ran Kr»ii' im» i«
••U-n.li II i' i<ii| ich in it* nmimii. |l
<i« • i *—!» inhnwnl®—» :r tkrw i|»>»
inil 4 Mr. (• 1.« ti»# |» Ui hrr, a .U«* l > km}
11 iwit — 4*1 * ' I- —» (tmil tli-' Iril (ir'ia iHltwrmm.
in. I: I n. h niinLrr. I'm« 53 i»i jm—Ji
iritl* |M( lingfe oyy.
Ci" l l. Uk' >!itinrofM it i«» »id,
aVi .t to i-hanpo th«* name of lli iiK n coun
11. ••> i>- i » -I t» it at the condor ol the Sen
ator. Snail biaincm.
\ flu «\rt< IJi »im «>• Thi-n m in IVxitoti
a tailoring • «tibli%hrm-nt that «iplov* 3000
o|* rative* in making a irmmta. tan bram-to-*
in r*rrv wrtion of the rtmntr*. ami whim
sili n aiBi'<tnt lo ninr»- th in hall' a milium an
nually Twoexprreem are constantly employ -
• il in rairvintf lunula to tin- rrtail ruMutncnn
Oak Mall. /Ah'hh. i» the name >•( thia larsr<'
ami ftuurtaliinf clothing ho«i«e. It ha* riteti
to n» )>nviii {Mwnttoo by tununhtnir *1 "
tmtlH pr.i fn.
Railroads iu Ml no.
Siih*c our ln*i, the A. A St. I.. It tilnnil
tiiw hum COtnpk-bxl an I put id tn
South I'aria. ChlT Ctllk'n* find thia ru .<l a
ijrvat onfinnipotv in tlw tr I't.a « m> ,iu -n >urw
*ilh Portland w»l IJomou, .11 i v> w thr i>i
nvtora tomliKv tlii* liiri*?I ni to >|,mi,
wo Ih'Ii«'«i> iht*y wooltl Mix! it tor tlm iiitrrvwt
of tlio Compiny in tin- incrr \l onuu1! of
tiavi'l tli.it wtnik!cotm- i. utl ovrur. An if
tcrnonn train i» aI«o »«'r* Rtix'h rw^lvl, in
jHfi.illv wliili- the riMil.' in* k> Imll* blor.l,<\i
up miiIi n.iiw :m ion ni'i-r it almost iui|>o».iMi'
l»r |icu|ili! roiniiiit a tli»taiM*«' of l«>>niv or
tlurtv ttiili •, to rii«'h tin- in afiUMMi for
tho itmiMMKi trams. Tl i* t • ul i« lortunuii*
hi piMcurmir tin* wnic* ol intrlliiji nt am!
Itrntlvtiiaitlv conductor*, aim • >» Mkiim M.u<d«
l>(■«iniik-i i Mr. 0< <i. WA1 HWH) Ht l|
and fatorjlilv known in all thii rrpion— |
\\ hilc th< Venice* if audi n • art ^Tiir^'1
ami rvtair <1 l>\ tin* Com; it. . th, W«u!liii.'
public can hardly fail tn app tin il«niir
of tho Htntinr* to make cvi rtthing -.»t»
torv an«l a* it *houlil b»\
Thr rctnaimlfr of thi« nu ! t • Cnimli In •
* under fimlwrl to M'»"« V\ "Uil «\ lll ii'L
fur aliout Ull.Ht*) |*r mi!< . t" b t il n
ihri-c y«'ar». IV nrrtion* Unwn South
I'aiio atul Ik ihf) in< lire i'lt l«-t <• t *u'>
contractor*. aiiti u> a rnii :<1>mhlf «taM<l
Wr uiitl< n»U I Uwt 11 i« «M*
tiinjilatiil tli.it it Mill bt- in ruiimni; «mj<rr
rarlv n< xt fill.
The limit I'iM Ur»i»oh bn- »!««• H»- n n>in
pH'ii awl openwl, ami w«* l.'irn that »!(••
amount of freight U< it *»c«-hlT | ^ » nv.-r il
rxcrcda th' iii»-t *oj ^uuh* r*|"»rutMKPi itf it*
frioixU.
Th.- \n !rm •ap.'tn Af K«- • roi'l li
Ili> n *^t»iij»lftt>l in \\ itcrviil •, unl i*
ItHiii! i Irny bwllKH in Ir-icht anil
I' im npiT»
Tbe citi«m« of lUncor a?vl virtmtv. af
\* Aing uj> in rHMiun to tin ir ini> r- «ts ai>
conTitju'nc «, in f«'i*ard to a c-mlintiaUoii <<t
.
tl.»' S|>i' tit! mi liiti' If ii
Iwlil, »j*wln!i nuuli', ati'i pn-li iiinarr nw
in-'* i.il»i ii tor «iir*<,\», Ac. Ili"' <Nm'iini:i
lion of thi* r iail to Hdiipor iii iIhi emirw oi
tiM* m \t i ."btrrn n.'Hiili* or two »••
ran hanll) iloubt. Tht* Uitrr- «tis| tr«* nun
nig, aril tin') x Mi 'in ituU* ft]*' mure*, or
ii * tn n • jmrj*"*"*.
Th' llrunsM ick ami lla'li m -I >« .il«o r»*|*
»• M'lltlll «!l»lll|* a III)Ml I'll ! Ill HuMMM
I'hi- n .it .» I" l» r«i!iltiii;i J to n'nl
m hi ooiir*-' of oouMrurtktft.
A nw-i'ti'iij w.** hi l.l on tin -i|i nil., nt II
iuiii llr.ilcv, hv di'l»Wr« from liii« *• u-r.il
Iiimiii mil »tit', tti tlir tin rm »t" i ito»i of i
r« il Irom lb* Sut«« on t • ^ n>i r. t"
miiiM' | .nut • ii tin* Vorkairtlt ntu'« *i mil rxiil
|
| !.t.\l Iii.ll * l» i'f - «l 'i\ VI II li Nil
hie, I'jnj. Tin* ili»t. ihv i»Jhi iuiu ». .owl lln"
• i»st of ri'ioitwimii < i*it|»|«vl in ru'mint* or
•. ►«»,<»«•*» t»n tilt 'I Cnit. Til »> t »ll • J'
ti-U .. , - « th - |'n *, i*t «l a . n.t juyii
iimiI u I it'll ottcv built.
Eon ovals aad Appoi..im<>a!*.
Mr. Ilr '.»r. «u iln, >in , nu.li- i i aMi
- *h iti ill' ** i.ii <>l i!i< I tut I >i ii« ■ «>i
tin l.'nh utt, ill tlir i>l a r« •olwlimi
rv*imi»U miImiu;U«1 1<v hliiiwll. niliu£ ti|>
Pn - til t -. -ill « il.lflf.'W |lt' 1 111 .'III
•f thi* H a.Miuw !« «lm

it t\ u| M irrti I v*t.
I. A la \ • r in r « • loll
In inikatc ihi* iii'iv>mrai towtrib Iht* vin
•i -iliiHi of lii-' UiuumiiiU «>l' il ■iiKM'rit*, mi tin'
■» if. I \ • i, \» li.n • i r ' !• ■ -l\
thr -t lr<> i o.li v;l by tii~ j>r • ;it ..t
in,uiairation, ntuli r an tiuplu*lchnrp<»uf moral
•>r uffinul J' liii |ui icy, Mr. llri, . ir\ li r
•(miuUisI M.th pm■> .i.wl'iv pro iijitnu , • an t
• flirniev ta ih giiM ral «*ut» 1.1 tin ilrinitrra
-»f Munoim tli.« »uS| vt, ('• r iul.v rj.
jTf-l lliriMJu'li lh«* Lu buu* lViiHAmti'
' i>nv«ntiiia.
<1 * It lit i|;i ii*ill ii iiicrau i<T 11.r "ii u •
by Ii,* ti vilulitHi) i» in I •■iily niilJ I
ni4 Miijirr til it»*lf, but I* it iji'liMWjF ih*»
in- Ul, inthf |>n«<iit iiwU.i • in «*t »t
*iln|'ii- tuMitv In tin' lat»» lifitH'Titii* itM'iitii
!► lit* ill i«i!hv, mIhmc ili«|i|^i*>'.n ut, iiikI'T tin
itr'iitQAl ii. • <», rarrir* with it • H..riti«o a«]*'r*
- hi «l thi-ir nmral ami ufliri il rlujiili'i.—
rhiw iu'gravattin: cimim-tii**«, wb.rb ilm
tinjfl)l*ll till* »\ ftti'lll lit' |«l|ltlr»al |i|iM'ri|>tllHI
»v i -.il liv tiw [-ii- ,ii siimm titration from thai
|in«'tir» ' by any plwilmij on*-. an' «• t ("till
in .1 Mriiug lie lit, ai.ii «* .th iri < - -iiMi* fi>rr .
lit lhi ?i «i |• 1 m*»■. Mr II ii i' inliii » iln
»' iiii |'l« lu'"-* ami •(•flarat i ii» mi I.' t>i tii •
inuntrv by th« |h iwhi win mm fill* tli>' I '.v
mitite cb.ur, l»'tb hrforr mil uficr hi* mini
lUtliNI by tin' I'hli ul<'|>bl> ' ••"wntHrtl, a.*
well Mtthis iatujmrtion, to th% • ;!•«t, tint
b< wmiM n<>t |» nint hint- It' to h* t •• r.itu
..it ut a |artv, nor jrn'M li.tu IT t«»
*> 'i ih-A-|||'i| |m* U<• ,iil lint r i-» :»| to l«
tini jlit b» »r»' tli«* |« ojilr rvl.».*• Iv l>v »n\
ut tin'|>uliti<'il j'jrtii- tliit mm *>• unlurtu-1
Ml* ly ih»ill1 tin- nmnirv—that if i lrrttil In- •
xtiHibl i ut hi- th-- in* r»- l'r«*i.|i i.t 11 i |arty
(ml vtiMiliI • nali'Mur In iw'i imli'i" mirnlof |».ir
t\ ib'iHHiiiii'ilniii—-th it Iw bail ihi (arty
vi« tn bull I up, iii• i twuum In pimmb , tmth
imr In »• rv< bulb:* country—that in* woubl
priHtibr mi in.in U-cauw br »<• t di'iinrrat.
tlu! 'oitli i|' ii'*Tat.« ami wliitf* b) biin
it tin' bati'i* nl" M'HiIi n-y, »li"<l.|iii|f Um .r
blind tinf. tli. r fur tlii'ir ga ntry, a:M that br
«ihiM b»* th* l;i*t man to drtiT th'* dniKKtil*
a lair *iiar>* the <i|Ih* »—llial b<* would
make A«« «/v, rmpwiry, an J Ji-l- i!v, n
rr^vii«'l»«» m till" ♦» **uwnl m*W—, nml
iIh- aWm I* nthi*r ut' tin qualities, *ulli
ncnt cauw t«»r icmmal.
Ill tin* n»'\t plarr, Mr. II. rvf' r» to tin
nwii-|iintf ri imoal> uf ••• tii'^'nti* of tin litijli
•'M reputation lor " h<MM-*iy« cajKicity ami Ii
ili*!itv."—r mo**l» #-\f«*«linir iii nutn'wr, ilur
uu tb* fir«t four loontli* ut thi* wimiut»lr>
tnin, vnnik' ami cx'vptuif, prri«|>.*, that ol
(••ii. lUrriMiti.
V'i!. I r tiK ti lli«'k»*, lll.1I llliir** i m'm.h
< l' ;i!l tl > ;■ 'j' « iihI |>r«mil-•-h ill til- I'r *i
lirilt Oil l|i;» MiliK il, In III In- pr> HilllHtl, Hen
nuxixttl nui.li- liy tin* iiitniiniMniiiim, In.in
first u» la»t, nt-cviaurily luipln* " u»>»nil or
>rfE<°: >1 «l« Iiii 1IHWJT," on ibr part ul tin* |>rr- (
-•ri* rruiuwil—<ir, in Um lanuuu^t* «f th«*
I'n-iiktit'* num-nil—a want *itli« r of •' lion
•«ly, ra|NM*iiv, urfidi-lilv." TuUu- • •««tumi
iii'-nt <1 tin- truli in ili<- prrmiaca, Ihr inform
■itloil feiu^llt liy tin- rvMtiultlNI Im'olllt » ihm-Ii
Hal.
Mr II. plarr* thia inovfmpnt on tin* right
ground. II'- iluc* not complain tint iIm* ml*
[liniifttration liiu> turiml out il< lutH-raU ami fill
i«l tin ir |i|ar>» w ith it* fricuil*. lint il n> tin
til*', tnaliriotu ant »lan<i« rotw pri ii-tH* m t up
by lli-- aiiiiiiiiiatratioii tli.it tlir-y an- only r»*
im«v«->l for r«itv, involving inoral or«<fTiaalrie>
liii.|ii« ney, of hIih Ii niinjilami in nmli'. Tin
liiU r.iliM* dmM not to iiixIrritUiMl the fi«/of
tin r-oni|il.iint. Thry alltrt aur^riw- tliat
ilrmnrraU who hold (a* they uivu-rt) to the
iluftriM of *• rewarding friend* ami punish
ing enemies," nhould emnplain of tien. Tay
lor lor following the example of deinoeratie
adtniniMratnm*. llut Mr II. niakr* tlu» jmiiit
clr.tr thai imi <HH< run iui*undrr«taiid it—h)
drclarinff, in the onolinlinu portion of ln»
*fw-vh. that 'Mfuii* friend «»fih" adnnnlirt ration
in ili ■ Scnm«( tmild un thf Pn**idwit» l>o
h*1f, arkuou tlmt the pledpi * awl
■ i<nK und*1 Ht him, hitc bi* ii violat'd, mid
that ■' •iikkt in afr p nimul htvaiiM* they wrt*
dwnorrat*, fid ih*i lor or ttffli'ial didin
qiii-itM - 1 iliiin tvlti*%r huninhl*1 ami !■<
men ttltn ln\r mill' nil proscription for their
|x>lit>v il opinion*, from tlir uiniml uii|>iitnti<*ri
oi , ineapieitv or inlhh'litv, u»nl ho
(Mr. It )vn.uld not n»k for thondo|itioii nftht1
r< « 'liilioii." HtO WM II fair offer. If tin
i Iniin Mmtii 'i do»>* not rluan to irrr|i| it,
and ilo in*'iii' to tli • itamnTitir renin* ecu,
Inut ili - **r'!tnt4' Mill i|<viii it to I*1 their ilutt
»•» taki* iIh' matter into tb> ir nun li >ml". t»iili
tli" vitm of |iiittini> a Mop, iii u ami hfiw
f Mill, to tlui' tifiinon* K\>tiiii of |<olilm»l prn
*er turn, wlrrli m not content with ptmtalitnif
t' ' I'. 'il.i'ii ii| opinion, hut * I'kw nl«o tohlntit
tl< ri-;-> tiiH>u and hliekiii the cliariu'ter ol
its Yirti'iin.
IT'-' \\ ikliimMon l'ninn
It w - not oui yood fortune to In* pre* nt in
tli" *» ■ st«* whin Mr. Hmlbnrjr of Mainr,
'H1 hta <•• •>■ h ihi iIm' rifud'.'t'un. introduced
'v hint, «• 111 in 111 ion IJi-n. Taylor for th
•• of i'i • removal* which ho hi" m ule
If ui'in il tin* office of |*ri'"'il* nt.—
Ilui \»i Inrn from tho«.- *\ !h» il I heir it. tli.it
it v* i» vi 'v tible, nn 1 rrflrrti'd hiffh credit np
ihi tl»* aliiliti'it of thi' honorable S.inter —
\ *i ' 'f * • \\ ilitril other |ir««if of ti» thililv
«nd power, **• luo' enoni'h of it In the gnw
i it»?T-«*T it ion and aln h *a]»il ii|>on the Imki
oni'de S n ,ti r hv tin* •• fwi'i roi|m," m the
'■it it »li i. min* Mmtioii. \\ r tind hi tli ■!r
I ttrr*», th'* it*ual amount of m »M,prrM*i\tilion
iml * iirrilltf, a|i !l I to Mr Itradhi v.
>.hi«*h tl"- nn|*iin*ijili««l tnl^ heap aponovrrv
dnnoi rajlr wfUvr u lm i!im jii»i >•* to hint*
-•Il in I ti i i Till truth i«, Mr. Mr«I
burr nmli* n|«*«"*li which it wiH'i,\i*«,»tlinj»
I* trm ;|i tnen !i n| th'1 jiliiuiip Ir.ilinii t*■
nn el ami |miwer.
FOREIGN NEWS.
Th i< tin' nf iHf* f* w •
l'.«r I'l th .\ii, if.l
ClAl Ill^i—IWhlWi iMCtfl f r •!• !» I*«h
Ui«ilh«* )»| of I Mlirn it i* a
iS it wviw i npnrtM' I • Hut*I# in lie itvitirfar) •)•!• hi
, I ' ' ». Il|f I, •! ,Mf.
IN- •♦• • t T »»l i*• iiw %*S« H rw Hr,!
I 111»« !?»«■ Hit titUt hi* l» rii r\ti"Hir 'K |«>l»li«h
t vi.l • » . •-i iH if ,! |ijm» !.^ ih »1'it' S |»m . .
I !f : n! i \|4r«i|JI of |h(Ihk wmiIi i ,| 14 Mv
^i* ihI Tli L n«Ui M |'h ft •»• »
flbr i« iwilir, iiw I mr Irarn • iih i lm«.
«»•, tint lHrr«* if wi mi llir |uf! • f ih*
Vo fi" » • I il • | |*i iii i ill > Ok .lift rr •»« || 4|
n ft 'fl**" ii in'tn# »• to ltirrntr*i it* »rl.i
ti • with iS • * Mnil «»l ih* |"»tf •? n | a#
I'hi » ••• • • i hi'Ii I'mtiff Kul iiiijiiMfnl in |)i«
i »!•' ■ »f V roMNin, «i»I iHr irvrguUr %»li« •
« if M • I'l it—ih .l With I. • ^Uful In* uLin
it* ii'* fi' Mi • ftii*« • in• t'i»«.ii nithnlfiiMi in
«S % m %«• • ! tli •«ii iti% • I ih* i« K«»f
t i* N i i? » • i i i mI. Ilwt th rr i« i %•»% r« i to
i i*i •••!• tH»V %ir Il«nr« Knlwi r'* iii»»*i *I H iM h«?r
•,f it i4"ii*i» x rmmt.ir# inthr !*.*•••ii'i-.u
1 ii fvmtm<•«» <4n* cf «'l •*» mo. h iiiij• »ft i»m •* to th
• .if *if fit** mmM. Tie iimtv* |m nh*fiiiri ii.
-. «1 !i ii •« 1 i • li o t i*- ii | 1». ..ii fli- |* i
♦ fir I |J nf th* I ihnwi*, In lh«* •mini* I»f
i I ' . im th- It.t I | . I. ' i •
t ^1 t i • I. I• • t' i - . I • of t • . » it I I • M
trutiU, 4ir •til' trt% j»i»t*» *f« lU knaann in th • • i*to
us ; ml «• in -m-mIiIim if nn i»'i*fftuK ilfi > •
I» ? w • • n IWiti«'i • n I \ »' • »i i
« • 11'« if? ♦' \t ■ 11< i, u mil i. i <li•tiiili tii
In- i-iU •» l^mr^n thr two gfHrtiilt»tiU.w
|'i. * • I \ }, i« l» ii • !»ir
m| | %•? >* \9 tn i*Inline «t|ami ihr |»»l«- % 4
» • •■! iir r- fr - >)«• I • llr Hivci I'ljt**, m Ul«f>
I i • * ♦ if i "i liil! It l» • •
Im o I It! tit it |a*i iti ff tM*«t»« illlll lr •mlt'ifhc
\ . . i ♦ | bim Imm *1
i4*i*i Tin N*4lional ihit 25,•WO
•* i i l tS in.i% • a, ! « 'i| hi m»I rii«i? (W r.*r •*•
hi iHitmr, mi* f» nfiMi i at llr j iinmiang
h-4% * mk ImM t^ofr 11a t«»r tlir nui'if nMr* nf
lU^t i a I I llw r^llf. J J atHini iM llail O ij llf
I. r ■ • I '»> \ 'a. w |w«|- f I I1' I Vit-.U.
fl • ' , 1 I Lutr.l «t Till*. P* In il Mfti.
II * Hiv«* » a»«f n, it, uiitt it i«M'ilf li-nl'j
|d-rl |, I I. • l|» \.«i»lt »*l, Ml St l« It t-»"k t'l ill*'
• «a^ ill** r^fHfta.
I . mi • .» '• I# • ii • •> i, *rmw •
' n •' It • . .» t \\ |.l • II rlf •• Tkrt*
i ni • »f h'i -,- • to mIih Ii, fi 'It »'• #rfi
•t«i (imvirlfr, I wMtU &« i • I I IMMM Ml
11 1 I ul lk>i*i« i!mI ii hi* mi! m im|f* «fhi« a n
• » i !i» Mttrim lii*
*4i't, lit. i, fh il •» In th I* »• 4 f'iill> U ' ii nwrlmlr.1
IiIhi i ili' I i »r ?r l»ti**n 4 #1 ih' I'r* • i*J« t *»t
• III tl i 1 r, (Ii pirtHllIlD «tf m)ii 'i Hill \ I U
: i '• i » .> ■ »i# •. i ti ». |.
ft i'ii* .r.u samrfimL
\ ''••••• . *!» Ii* >!i 4int th< I'"j* nfiMiu
HI III *!!••( till I *1 III**
\ • »? •»i %. TV Hrwl »»i fl if* •?. »(th> f»»H • iv •
• I , \ I |k« ft up h ilS
»r|*ifl« ul i • i »'// —hIikIi .If** r%«n rut*
' • I Hi Mil »Hr\ rirrW-«. Th* !.u iiiliird f..t pit It
• ' I"I • Ill ♦» l| »l ?il| |ri• I Til#* III.ill II v
< . it* • .»»• it .. f tI • \\ |t||iu i rill U- I
• i v i \ • ill- h •»•• • in .f I. |fl| .'ill,
<**•1 i.h u I t V|m iit • hJ .Vl.lMI mhi|,| |» |>■.«if«• | n
h% itir mil«i.i%« i-i th* riKirti i»f thfT i«r l>nr «l-n*.
TIm* tj ih \n.iri.«'i «uKi h| in a wot# fi»»»M
r . •» » ^»i • til* i 'iit ' i• i
I m I'hi \ri4 i i «I»hhI la mtfts In tiin! ihtl
it* l"fU* r • •• I Ml I IM'AtitMM, I.l«tt I 1 of |t|<n|llT|>f ; flu
•i' •!!» -I f it t f H|»t|| |VlMl4, ll »»r rll ||ft| |«|.||t •,
nhii Ii, III** '«;b 4ft* full nr«*.
|m ii- i .i .. i i• . . •• . . . • i\> .i.i « ♦ . f
l.ilK lUlrtl »'* if h ii( il»t i|i« *ii mi, mii| i»f f|a#» nui.
t|i» it •• of* tli* •!<-(» h hi h |*iu««i« hi* i.iLinv*.—
^ ... ! . • • t I I Hi' t • « , ♦, (i ,||. « |t I, \ 11 • f f I t
h ill in«t r »n«l* 'hI h45- a hmi • f H"Ii|«
hiiIi lh* l#iu i-i'i ralNiNf, lull .all b'1
*»l»jt^ i»«tn®, |if«ii» .u, 4wl rijlit*, utl 4 t«nili»*r <|i*»r
limit*, »h»* i»i*h« • 'I (" I' mt«lrftliHt«l that lir-r ai*
k»H« ia ia»i tu U rmwtnnl intoaw ni|iiiwfiHf »ith
lf|»' hwilM |Mlfll| N"f liltu 4 (I* l« li* lMi| l||* ||l |
HgbU."
II UK ft.—Th' i nr ln> j^r»«.| I" mr irnn«
l>» ih'1 •' i I l> iniHii-ki . — I th«- «'lfi' f
I'nl-» nlm in lluM/itn. in i'> Ir i xj» It* il»
iwl iVm i Mi..ir»iu n r »i.l« til hi I'mlni , wil l *ri»
ii.it r...»rn»',! ||« |I, ,| ituiiin ii.ni, 4tr In irmilli im
!•>..k »|i«|. If, k'<w »»r, 4ii) hup, wiih>«M n frirnrf
lu ihi* nanilrt u-mWy ntuw |>mii < Ihhi tie uui l» ,
• lull, hIuI-i n-iti tii in i),i <in .'in. tun in, l»
milt ill mm 1.1 li»«tilr in ilir g.iti nuiwtil nf <It
l iii|>iiir .ViiboU*, hr ihill, al ihr ilmuml of Ili<
I(n*»i4ii rut a), !■ « 4) Iiiihi t lit- >,i!t4ii'n il.iiimi
urn*.
K ••<ilH | ihf llnnj irnn rt fu;«v« jrr In !»•
■ onrt iril in .« I.iitiii..I tuwn in lh< inlet i. if ; lh'» 41*
i».i in l» •!..«« |MiMi Hit, Iml iln irpLi *nf n^iilem-i
Mill In 11:1 l« I l||. • 11-tUll Mil f ||||IH'< I if lilt* Tut If
i«h nitl|iM llif*.
Ml ihr |« i*.»ii« «h.i bur Inltrn »• iigr 10 ihf fin
|iit<, lit r<>'iM^| ir.M-i 11I tin llwifwi in *V, urr In hr
• >|« III ll, « ItK ill. < «| , ptt'MI (if itl.MM- M l|il b l»l «»•
*if4iij ULuiiirin.
CT'IW n.;. minor that ihi' Cahirrt i»
about m i'f|i|n<|i' on the ulavrry (juration.
Impiimivkcxt rua Prut ix IIostov.—
i>uridt» tin- hut mi munllm '."'I iml«irttiti.ilf
•!»>hliir» li 1 %•* Urn nn|>r111 limtin.
IU\ki 1* Wiiroiiii. Tho Mp—igw of
tin* fJuvrrnor of \Vii»ri>niiin, o|i|k*«k tin'form*
Mltoci of ll.tnkik, wtflhi'r umlir *i»<-ial or
jjcnrrnl lawn.
Taking tiii VtiL. ll i» Mated by th«>
Cincinnati Turn*, thai Mi«a Imnp, a favorite
trramlilauphtiT of lli nrv '"lay, ha* i-inrrMn!
In r il« ti rminatioii to lake the teil.
I'i« tkr OtforJ IkrinacM.
Reduction of Letter Pontage.
Mr. KlilTOll— U ilir ipflios of r^lwiiif
In*** ini »inft Irftrit hu« <4ir i>f fff) frii
••ml inlrrr«t# munt rifiiuk* in rrUtioit l« if* ••••*
n«»l U- ifmfliMiwH' to Mmr vra<!iif«, lNtrin| iHf
|M«f ffn inn, trrm' r*nit« h m U n mi k- Inlninf
limit I Ilia |!#*«|| l»»lh ill *»kI
lli« f^nilnl Hlntr*. I>i llir former OhhNiv# wh
i Iti I nil U« /«»«*• 1 iln ii)rrKli<iii ; 4it<! o»tar# h»i*ir
I t iip Hifti ihr |>rr«li »r i»f r*|>fM '*rr, !•• rmnnmrml
ill a l«»jifii»w. ^t»H i**»i inir« njjii, ilui nmnirr
.«*l >| t«l what i. kit* mii i«* ihi* |rimi fi*iHii ;
nhirli i« Inn rmli f»r rtrr) h«lf iMHrf Irttrc, •#»
riii purl «»f ihr kh; Inn ; arvf if* rr«iih» hi»r tweti
Mich a# In a«ft»«ii*h NTrn it* Hwrli a
tt »n, itiu«i Im* fVrn nrnrf »iim ••fnl 11 Ifi* I nii^l
St .ilea, Irrmtr, lli#*MiitfJwr mIimihh rrml amlniitr,
i« m much ftMlrr in | ^i»| i ••••• to pn|ml»li«m.
I*ii«»r In I In act i f 1*15, «h i lh« I'lM.i^r «m
•inglp it if. f in ih.« uiiril fnim fil In
t* c»i|> .fit#* mil*, ,»««* »il4ij 1'^ iliifdiK* ; llic
»iti> mm| !(« ▼«• mar* It i.t .«• !mt1\ Irfin In ilitnhi*H ;
•'i f frill h u ihr »ii m'rr uf Irtlft* mriir-l out i.f ihr
M til n*I m rimlHtfeil th |W.i?r, lhni»*j lli.it
\f ir, i!i» j»r»'*r»if iuti• n( l'« •Ih/» «fff r»inl»li»h»«l;
lirm^ li»r rrtil* Hilhil ihlfr It iii-'h I link" Mini len
itnli nirr thrrc hmi lre»l link#. In am | .nt uf ihr
r mnln, \t that tin*- , ill • w ♦ « lit* *'.lit l«» !»' •
■ r» if m liHiion, I i i \ (t «>t«l ii h titll \+ im i.
«m« tn lhc |fcrf«»rfiftriit, Thc«r f Ikiwrl i
ih«- ffiemir, I!»#- Iir»i ynr, < f *l»nt n Ii i!f million »»f
• )m|I tr«, %» ||l< h MMVHHll M.I' | 'h'«I l>l ill aft* «•«!
ihr Tiir nril irir ihr rrir-mr im ii 1%
• pull) I lli« i \|*'*mJiI«ih «• \l llir rl »*r i.f lh«* Li-t
|«» ili'al u.h (Jii M rWi) i Ii «!l ihiMi.hi • I •itifilu* hi I
• • imm'ilcil in ihr |). |i4ilnirnf 4ml mi r«|Mi|
itiUHtnt i« c*li < il» I III nccnir ..*« |)t« pr»-»rii|
%r ir, mliiif llir n *>(i»»rr I mill**! #»f J .1! im
•ul»l»i* fr»nti j»i»» iji*mi llir IK^Ii .f Jirw in \i, Sm S
h tir lifH lhi'fr*»ill« of ih«' r« • muf *|."i, lh*»ti^h
tlt^ k*Vfa»r |h»*i i^ hi! Uh'it ihr ii«*|«i- 1 Uinlrn uf ih»*
I m. 1 Vine pliflW^r ; um! ihr r »nr«|»»Hi«|r »cr uf fhr
I* nl' 1 i t I Hiiih a| |I| j »ii wnli, AlfKHltiti'ig in
r hm, 1 tin »,»•, i. Jin* in Mi. 1 **1 in* 1 '• It#
l*«( in f I,2»H».»WH».
I Iw I «»•! CMlKf 111 thi« »h hi" '
!<• m» r* (pit «t« ! th «f if r in fi t Htul ilrtifrf U'l
!ri« .1* fh-i|i 4* il iU« l»* |*i%utr r*m f•
Th# «ilt n m l» |»i*iUr ?•••
• nu th* *>( rkiir«t lilt nfh
. ll»« It l* i»i I •*»£•'» I -|»..«i.| Mill*
«lin li.or ilir thit th«
ft* tHtrr*, |tr"|ut<l, r »n l« • iA !%r ir*!i»r« <| |u
Imi (r*H>, l«» «»ii| |»»M »f lli** nm ?r%, I* l tfir ci«
t\t» « . .1». f th« th* I* (MpV| Ml
*fnlitiMr% Himmrn mI prin« ij »nl»j -rt hi nwifHi*
ti « <1 (hi* rr«(lll ^ Ir immrilMfi N it* tnw-I.
I H»« r.tNwil Ir •! .nr. if !• titir, I«*«f *r h ilf a Iiglit
t<« th i*vt l that th< t• ri t»*'it ill Imi n mi
t v ii|»»*i th»* |» >| Ir. IV |i»r* nt l.«w
it it<ijii«f »iil arlntin, .umI i« * -liti' l in •.*!!•• * i%,
« ll» i » I fi • trf% lin k, l«rft»r« air fin t**«rvt
t<* fhitil |« r««»fi«. >icii*. n>iilk* umI «l»»t* 4fr ii^il
l»»n tiaii'Hut fc-',, K Th* it, 4. h i, n
|w|wm •riMti't; i IrtUV wr «n wilpi, mmt | i*
filr rrnt», .Hi ! aii»»fhrf •rt»<li*»£ I Irttif llin* Inin*
i|ml roilr*, |«i%» n*» m *rr. Tbr*it wh\
• Vm! I i mill umlmf « Irtlrf thiff humlinl iinl
imt nu '*, |iu tivr i • «it• rt*»f« than if" h* »• nt it thfrr
li ' «.1 tin I • * •' m i iii in U* t »'l * h«« * ill *4% •
thit »m h » Um i* y\»i f Lt thr . Ir |r
iIihi I t" Ihii rrnfi,uni| iffi<il) tfit• i^i ill tin namt
n «ml lHr«r vh IiIihii m <«l»! in* , jii I «i» h n»
j.i*ti«»' mmLI la* ilmr ma*.
t ■•I'Yrt^es li •• tin fill r«»titi I *»f thi* a*»r
It •• llfr»«| l| «l* • 111* ll- |«nl th it HHIIftllliJ H|f| l»*
Iwi»»^ thr |ifi a*vit m»|i^. I'* tit !•»*•• NvMfi
i i * int • th« II'iiim and ^ "Mti iU«, a rr*
< | tlf |'.M • I f % • I '!*• t»l| •|flk'U« t« tti I
l*% i% tawfl il llir »»f o.fn.l, ah ni l •rml
i i 4 irtili i I »f tli < i» Mr « . I i* « • in f%* fan*
\ i t| il th***! I iiji t-» th if l»w?%, «ft •" ■ to
»• ii •i«(t«l. It i - • • | - . i f li i|; i in 1 • «i i
liMti-m a* «*«ll 4* , il)«l • *|» lirwrj *i«t *1* •
i %i i th* h»«ih* •! rmwuliuli *n **l ()«•'
U^iUitfi
I'l ririii* r.tR t'liiir
1 . ill* Ihr l'liilr>l NI III • I In I'rlM
li.«i '•( I hi mull ultml nutt-na < 4 • ■ in lb>
MM 'I — - IMpMlUh i» ~ Minh,
rut IK<" nit |"i t hI Ilm|i l'u#l l{•* |m> Irm ki
K| U-|j I. Hit .Itteing llir 4t*l |l> |rwl|>
mi • in it III i|mi f <f |rn %**4T* h-l< In n «i •»<•••.
Inl, liiil «•> • ii*m -lit nli iitw Vilfii.il iUimp,
I (Tiinl ll« lb** iliiw l»-»Nfll. U rilllrliitlMltf lh
nMl |*i«•!«;•• «m MmU (Mm) <1 f»«> mli ^
-.11 MM I ■ I I...; Nrit>
|i l|. f» Ulul |* I Hi V *!«.
RtL.i'iori SmirTiii. Th«* lirM Itntnih
< itlinlir c«taMi»lim<nl in th* I iuir<l **iatr»,
m - hi ,M irybmi, un.li fI al*«rt, ««.ii of l*»nt
ll.illinx>rrf in W3I.
'11k r|'i«r<>palunii tint m!n»- to th>
I'mtinJ 8ttliW| vm ttwMS ilw ■ttlm <>i
Jnm >town, Va , lining llu-ir r
Hunt m itli them.
'I'll - lir»t Pwbyllriu ***-iir*-li in Um ' in
!••"! u .ui ii l'litl:u' )|<hu.° in lti'3, ami
tli<' fir»i I'r »'iyli*ry wa» oigwititl in tli>* |i>l
ItiMini; war.
Tin' firfct H;i|iti*l rhurH) m llir I'mbM
St it< w i» I'huikIi d un»l< r Ito^cr Willuun»,
.»t I'ruviik in*'. It. 1.1 in
'11m" |ir»t Mrtliialial «•! in thr I'iiiIinI
St iii *, u ■» furitoil by I'luliji Minlmry. a Iih
< il |ir.- u'Iht, in
Thi' lir»t Sm irtv of Qmkrr» in tin* I mi» «l
Stall** wa* fortifil by William IVnn. owl i«
i! with thi- <w'ttli ni' iit of Phil ulrljihi i
T!h* lir»t lniirrrali»t churvh in the I nit- .1
**t .i ■». v» i» urt.' mi/iil il lilouritli r,
iiimIit Murray, in l?T»l.
CiT Uhert J. Tirrvll, («n« th» llin?h*iti
Journal.) wm one of on r fellow |>:ii>«enffpn>
hi the r.ir«, on TiH"»'Uy afternoon the »Mth.
Hi' m.ihiiii hi* r« turn home, tli;it bring tin
•i t\ on which Ii<* w i* hlH-rat' il from pr son.
I ap|>uared to bo in Rood condition phi meal
ly. anil tliouuh tli<* ct of more c:ir.111u than
wonlil In1 iitfri« to ln«*t ft'llt*, ho Mood
tin1 *t irintr like u man. I*'t u» Iio|n ti>r tin
future he will conduct him*elf in e**ry re
»|NTt lik'1 a iii.iii.
6A New York city ha* a larger pnpiib
lion tli m either of tin- ^t-iie* of New !l »mj>
«hirc, < "onni-oiirut, Wnnont or Michigan—
It li.m fully tlo- population of Nrw Jcrwy.—
It h i* im>re tli in tin* lliirr St.iti •« of Arkiu
»i«, Florida, ami IVtu togrthcr. It bit
more |Mi|iiil:ilioti tli hi tin- Statm of Ithode 1%
Inxl, lows ami Delaware, added with that of
t Jrt'tfon Territory
'Ivruwios—Lm or liirn. A largo,
mi ntorv building on llagtir St., tu Neu
York city, wan blown uj» on Monday morning
Ith in*t., hy tin' hur*tiii|{ nf a Mrain boiler
u*ed in tin- building to ilrivc machinery.—
On" hundred or more prrsmw wen* PMippo«od
to lie III the hill III mi: at tin* tlllH'. Forty «lr.i<l
InnIii* h oi Iwii nwrrnil at the l:u»t account*.
Thi« building wa* valued at ami
owned by Harper & Hrother* The machim''
ry waa very valuable ami wa* all dntiujnl.
We an- indebted to Hon J. W. Hrad
hiirv ami Hon. II. Hatnliiiof theSenate, ami
lion. K. fierry and II. K. Goodcnow of the
Hounc, for varum* favors. They Mill plrav
aceept our thank*.
iMronn in Dmritrr. The Mormon* at
the Salt Lake impose a tax of one |>er eent,
on dry Rood* takm there to aril, of half per
cent on groceries, and fifty per cent on
apirituou* liquor*.
7JT NVe •i'iiJ ropn-a of thi* numbrr of Tim
Drioornit to many intlivnluala who an- not
Miltacribwi, ami r*apt<a|/Ully mjurwt ihai tbry
t-iauiinf II faithfully. All audi who <ln not
uiahllic |n|*T colli inu«t|, Will plt'int' writ!'
ihm ii-iiin* and the name »f iIk |'«*i Offer on
tin* margin, anil return tlx* taint1 to im by
null.
Will not thn*» rrrvirinif tlwpnpr i» ibmr.
tut w« II »» our regular tuiWriU-t*, iim- » little
nrrtimi in rntl> amriuff I'tteml our liM hi
their imint'dutt' ueiuity' A feM hour* J<<
rolttl to tin* mailer Mill hunlly U- It-It Itv
tin in, uutl Mill crrt-.il|y awuM ua at lln« lilot-.
:7T Tit • ritiu n« tif \ uifiiat t It t« log Mwpi
ed iIh* Charter ineu|Mir.itiit|[ llirtn w a nly,
recently InM a int*-tnig to rioiuiiuiit' a fundi*
tlati- lor Mayor. lie*. William A. Drew,
Kdltor of tin1 l>t»jfc | Manner, wm alm<-M
unammonaly n-lcctnl, but three voting in the
negative.
Tlie mIiik* luii' nominated George W
MortiHi K*|.
I>«■ iNti I'» *t. \ it-atitM r by the name
n| Jtweph JohllK, Willi) ll|ti|| Inn In'*, Ma»
driving a couple of •tjiirittil lnu«<* up Suin
io-'r wlrret. mIm'H Ik- l<-t thf ifini drop, Mliieh
I tiling mi iIm- hor*» •" lit- fa friijhtenod litem,
iittl tin v Mjrtcd titl'al full »|»-ttl. TV ailua
tioti of llif driver w.m hum of ratlw-r a |»-ril
tnm nature—but hr. proved hiiiwlf n|ual lo
the t mrrgenev. K i «iiic hitnw*|f Up to h:*
lull lieirht, hr ■Urn-nil thf rrrtw for a int»
UK-tit, witli grt«>* ntMi|4*urtt, uimI ibrn Mitli
i»nr bound pLt«-t«l liiiiiM-lf ti|«iu tlit- back til'
itiw- of lh> anim.tW, and by mean*of |Im- bridle*
m brought tlit in under control.—Im*I //«»•
/it»i IsJgrr.
Ci...i.riu \r Sr !«•»! i* Tin" Di»j*trli
«Vit< «• lh.il there Nrrv .1 of (holdl
Si ilurinj; tin' Hit k « ruling tin IUtii
ult.
72T I'll' *• • r-'.irv of tin- N'.j*j lif
<»ol r» fir lh ' "J i'ii3ii<l "Itodphin"
to Mum I km', umI a|>|Miintt'(l Mr II. I'.nil
ilmif, N.n;il St4irrkiv|M:r, it S|»t» • for tin
Milium • -s ,n*lrww. Mr. r.miit,i<i' li.nl
In < n [»rc*i <t.-ly .tctintf uiuj-oi uil) in that rv
)hM*.tV.
\ V." ut , N > \ ih'ct" min hi Niiftli
• 'in»lin», Ii.i« !► . ii growing wluu* umlinllv
for miiim* \ im, ami it i» U lifnl lli il ifl»r
Ii*- * right <«r hum' yi'ant longer, hr will U-ir
i.o ir.n . n| i|m mgro f»r» |it the wiiolljr Imir
< 'iinmi riM. rut TwdI —'IIm- |ir»**
nlfiii nf tli<- M mimii rr|>uMi<* li.i* Mronuly
r«M-i>ntiiH""l«i| ro'iL1 rr»« in a(ipru|irut<' our mil
Imii uiiiua l\ fur lour yran lor thr cutting ut
i mull .it 11 !iiiiiit'-|»<- tli.it Mill rMincrt tlir
l»ii no iii«, it •! l!«iil a altip nf IUIHI Thr
Ii • «l linn* .it V in t "ru» Ii *i»i«-»l ♦?5o,imni
i« U-nru it* tiiwuriN tin- gram! il-nu'ti
I'll fu. iii»- il > inl>arr.t>»iiM ut* of tlir gu*mi
iim''it Mill |ir>>luM\ |irrv«iit tlic nvtdiiiiM ml»
tI'Hi Imng •lirrraaflll.
e.r Pi- M> m;>li « (Trnn ) I'njlr of tin
V.'il nit. » ili.it ihi* »ti iiiH-r Alii'k
lu<t |*i»*il thai I'lui-, hating ihi hoanl wvrr
il litiiMlml <M'niutn •*tni|rraiil*, anioni; hIwh
iIh' r|i<l'n hnilic nut t«u ilav* prrttioun, «»•
whiHt mhiw riphl or It'll Ii-mI iluti , many luori*
wrr« down w ith tl.
C^ \ 1'iirrh; it t"W' ''"I t>r t!i '> I
»ii whirh <• i< Mnh i1kNn|«ia imir»l'"p*»l lirr
in,»tr<at Hrmtol,. ui.<l on ctammiuff hm
bargain, fiHiutl g TlHI alownl :iw: \ lln-n HI.
P'T" !► »!i !>• i l<r« li.i« n fin**il flu t'.if
hi .is->nit < u l*,ltior I ulli-r at tin* \tlMru|x
r.i Ih»u» nut. lloUrt I<mi7, fur ntti'in;*! at
:ii»iii in *aul rnrt, haw h>vn » ri| to tMjt*
|>riM<N fur two y«*mr», tin- »liorti-*t Irgal trnn.
Ci'* I' ha* l»i'n iltriilnl in NYw OritMMM
tli it a ri'lonil man i» ooiii|fti it to ti Mifv in
i niurt i ( «.tir»* In «<mii of th«* SoutlH'rn
*>t itt • In* i» not, hut I/iui«i ma »••• *n» to art
ii|Min a tnorr lit* r >1 ami ju«t view u| legal
rrghu.
Kr\rv< nv i v ■ Tim. I'junv—ln th«*
l.iturr, on i.V l >th iii»t , ilit- lollnwin£
Iniioit H4« unaniiitiHitlv «*il'ijiti <1 —
" lli-Mihnl, Tl 't th<« gm»»ntnr t« hrrrh\
r lUirl <1 lil ftiuw I OiilU'i'" lilm'k of II it I«•'
RMfbk luh WIWW I to W i»lniii;toii i'.i\ , to
takr tin ; rn| r tila<v in tin* nioiimn nt to lh>*
in* inorv til* ih>* lillii-r ol* hi* cniinlry, anil th«*
tollowmr «mnlt rti"ra\* *1 ihi nim I n
• )i r tli*- u.«Jiir» « III' I r urli ainl lln* |ir»"«"« |>t* o|
W i»!iin.*t'ii. K Murky Mill t* lln* l.i*t to
(jire »ij» ill ■ I ntoo."
ryThr himtni-** of Im*iii!» Hungarian fi
ll* » l» llkfll to In* rntiTi il il|«»»l hv inflllou*
*|M<riilatoni, to thi'<'r»nt mi|«>«itioii of th«* |»til»»
lii* To (imwu th» it h:i« U«rn ■iij»|mwIi •! that
ill i|i| lirant* for n-l.i'f from th • linn »arian
t iml In' protiilitl with rr»'*li ntiaU Ironi wHnr
of ihoM- who havr bronchi anlhrntir |i'tt**mof
introiliii'tioii. Tln» »ii!?i»,,"iioii i» int<l»* bv
(•m I jh ny, ainl will tloubtli -M, In- ailojdril
Fi.tNii;t*G ix tmk N ivv —Tin' I* „M»].tiure
of Kliixic Ultnd ha* instructed unl re^m-Med
the di legation from thai State in I 'ongn»», to
11*0 in procure tin1 |KMn|{(' nl
i law prohibiting tin u>m* «»f ration* ami
■ f tin* l.i»h hi tin- Nil) of tld- I luted >late*
C-?*" The M.wehe«r»r (Kng ) fJnardi m mv»
•I' tin report hi Mr M nihlli, S .-rn»r\ of tliv
Tri iMirv " It* reader* w ill find in it mmim*
of tin' wililN :irmI miM>t tlnirniii'liK exploded
liotloil* lit HIT 'W» r»>J>»i»liK-rt|
with a rimlni wuxl murtr uliirli *'ntild In
trnlv amu*ing if the tnSj-Ti wen1 a liitl" !■*•*
CV* I'ena \ !'• na, tin* eminent Mexican
lawyer, who was president of that rt j»u1»li«* at
tin- r|i»M' ii|' tin' late war, and mad" j«race w dti
til'1 I'nitiil State", Ii.i* jn*t ilicrunl. 11«*
was a wi*e and good man, ainJ of course a
true patriot.
C/" \n order ha* l«m ircritiil in Texa*
from \Va*hmgton, hjr Col. John*on, chief of
itH' fititinerr nir|M, to nuke ninryi ami ex
amination of the river* Colorado ami Km
firanili', throughout their extent, with i«ifw
to their improvement lor tin* purlin * of nav
illation.
N»mto*uh*.--A letter from the mia*ion
among the \i -torian*, *peak* hi term* of rn
1 coungement respecting the intep>»ting mi*
Nioa among that remarkable people. The na
tive convert! were doing inneh to forw ard the
work of mnwion among their own people.
WTIir IIud*on Hay Company have made
a pro|MMiition to *e|| to the government all
their pomeaMiry right* in Orrgon. The pn*
|>o*ition 111* hi •I'll roinmunirated to the Sin
ate in executive Mmion. It i* undor*looi| that
the company a*k one million of dollar*.
A Proposition to Texas.
Mr. Union h« inln lb. SrnaU • Ilill
fir r-<litring tin* limit" u( Tr»« Thr lull |»ink« i
In rvilwv Tru«, »l inHvt In • HijIp it( jImnH
1**1 ~|tui> mi Ira, .t««l f»i'«ti«ill», "H i two Slali t
iifalaml 7.VIMI x|(Hrr Mlln mS. Ilrr anirtn
Krtful.tn Ihm* In In- < h.intc'l fi* tn thr IImi (Iriatuh In
tll< (Mlnit I llf 102 ■ Jti-i-a trf »"l Ihi'IIH-I*, .111.1
ifcr initll fii ItmrnUrt I» Imiw(IiI •loan fiom 12
!<• 31 ilrgin » nf imllli I .ll it l« Ir Tlir In til. it tn U
tnlnl In IV l<» I If I Mint Utalra ralmtali.l | ■
ohiI.iiii'Jlft.lMMI M|<un. link a. I In* in. 1 tin lull
!**«»!*»•*•• ili.il ihr I . Sijira ah ill jmirluaar f **,
(M)itf llnt»(ir f 13,1*W,000 hi <»r |»« crM, ilmk
Iinlilr at Ike rivl iYliwlrrii ««n.
A Wiiim Lirillch u» JtrrtHao*.—Tlt«j
N> w York Trilmm' nrn, JefTfn«>n " It it <1
the ( lirmlinn Faith «%itli on intern** ttnl un
dvinif fi-nwitr," •ml ih.it lir ma* " iiii*rru|iu
Inn* ami IkviiIuiii* in In* Manual in..r.«l- "
In a letter tn Win. I '.iiiliv. Mr Ji'tfi'rmn nnl
" (if all •yatrm* «f morality, anm-nt »r m l
ern, «• Inch have coine uniler mv i»l«*»T*aln»n,
none a|i|«-.ir« lit iin* *o pun' it* ili it nf Jrau* "
I I'M* tin* limit a» tliniu'li "hfli.it il the elm*
inn faith," tie. An<l i* th« re th< I i»i en
iliTHV to *hnu tint h>* wan tint 4 man of || «
mural*' The wurt!» Umr ami liypueriUeal
nhoiihl Im' hrambil an tin furrln-ail »( tin* It
he||»*r tfimr nf ih" h>»l ttfii ami |>ur<"at I'.itr
nt* of tin' devolution.
StMt'ft fritT, the inwnlnr nf th»- r>*vn|v*
inir pMnl*. i» tn <'«m»tiiiitiooj»|e, ami lu»h» n
i»nm<Hj»lv rwnfl bjr llie Silun
\|r. ("lay iln»* mil ai»rer * itli (h n.
Tavlnr in hi* tiiiMiimi'inl.itiiiii In I* in th
ti rrilnrir* without a povertm* nt until tln-r
an* .ulinitt' il an Stair*. In the n tnari* on
hi* resolution* pfrm-ntiil to the Si nitr on tlie
•.lltli nit. Mr I lav *anl
Mwh i* I am »!i«;»•—-«l to fi r to It ■' •*
nuiliortlim, ninl Milium a* I c>ju ill* mi to
fun) titwlf hi a v»Inrh wimlil nuM*
hi.* to fiH»tirralp h'-artilv with «mIi. r , irt
Hirtilk of lli«- if'Ufriiim nt. in nnnltirt , .• t|,.•
alfiin of tlim iffiMl I «"ani<«M «>i i
th«* tironrirtjr of a ilfri'iirtiim of tli<»v' I rri
lnrii <•—of klumliiiiiwiit of tin- n |ri\
iln tii uitlioui fmrmnc' i, to »ll ilii~ «
n|'(|i»«ifi|rr, ninfuMofl nnl 'inrrhv *li li I
Ifr»1 |>i mi m nit r« «|»<r| |o urn1 of iti i#, ifi »,♦
in too much rmuMMi Ui •ntiripat- will »n»
It ll|l|Kiiul)r, tlx* oihlW (I W;i* JpMII ' to i.l 11
altix>*t .1 iMrnl ilntv of • 'iHiifrv., to l<v «!u •
for tin hi, or ifivi' tbi-m tin1 n« lit of la.*, • (
lit'r ami »rciintjr
ft» m*in« or riir Sr Inn wKlu Hull
I'.'tli Itiit., viliili- tin- wurkimn «• r>' i »i.• .|
in mimniiK tlw ruM»t»h from th<-rrlLr of Ui#
IhiiMiiic, hi Si I^hii*. mTii|insl liv \|.*«ri
M.'i-iiiV fwlif. prvrimwit* ik In Mij
last, tlirv ili«it»i riil a nu*» <1 |>a|irr, whm*
fiT»< fnrt iiml'T th«* mirfaiv, n Inrti « i> on firi*
\» wain :»» tin* air jwiii-tr.itiil tin iu.iw, itt» t
iil up Ii.imu^' ri't iimtl firr »in«v tl»«*
(Till of \[.i) U»t, a |> ri<«l >>f ik uly • .t
month*.
C-f \ MRMM !■ KmU I NM i
•urroM i| in in »Wu<ir * iimm It
jMv mil' of iIm* Ih*«I iinffiimno (Mi r <>tf> nil i>>
l(w* puliln1 ll i» a ciiIipwI »\ th* I ri rf
plaiiil ii|d>ii • railmail, ami m li - j»m - tier
iltTing nt« r the nmrv, tin* *t*w»i com* • ; if
linif 'Hit of ln» nimiriN in a in .ir r to • »• -1
iplirqniKv of Salui »* jn»-tur>«l in lt< «.
lunw».
CiT I* ■ MtiniinlOutfI nnatt will »huw
a |«>|>nl iIumi of Itf.lNNI. ami Si. |«Mil*ofn •
Tii.imhMiv iIh' mi«ji >4 l*"*) Hut for tl
riljj|ii ill' iIm rhtflrra U»l ®»iitiiH-r. e*rli
woukl Iiiti* b »*ii •WMhli't i'*l\ h »li f T v
•utitirlM. of ,'itlirr nt*. which pr.*<t I• • rrt»
•i |*trt •»!' it. an' not in<-lu<l< •! m ill l'..r ' >1114
mtniutr*.
C S" \n n««ww|:ttii»n tl l« l>' TO f<irril«-<l it til •
City «>f LmmIm Mwrhif' ItNitmlMi i" pro*
mull' tin- prmMtrr «»f <|««ihii|«mint* Hi" <l« nl !»v
ihn i^i'iN't nl'llif, Tli'-nwrnhrrt jirnj - t.<
twirn, with hraiMinng »ilrtmtitr, mkIi of the 1
■I '.ul a» «li.ill luvc Irlt tin- rviiuiii* jI tin ilt»
|*>«j| of the xwoirutiori.
< »r n»r <'oust t itlon of || M rtn . ■ l.
of Ikwnl, ha» hwi prrwwtcd to t'onjr'M
uui oril.-r^il to In* prmt*il
W'I'Im ii»h Sriil^'t "I N rr '.•••«-I •!
I'olllpli till. «U lllllMli liter tlV tin* « ikl on
Smutty fwiuiiff wivk.lritiii} ihr »up «tru-*
tur»* a |»rfirt wrrvlt upon thr iff. Tlwr*
vi in* to l«- 4 fiLilily about tli<- 'itiil," • rf :
rt| llirr**.
CV li i* nol tni** that Ihim l W u •*
r>-»|Ki*t,n/ ihr pr« Miili'iitial hulN, tint th» v
*»i-rc •• not fit tn In- mail**." Thai r»-m»rk
wan applied to th*-boll of tlii* whiir part) 111
till I'riollIcUt » " IMNIUII.ltmn."
11 tt>n /'.»*/.
Ti'r f'l »iv or Tim ti» Ntw Mtilto
lUh Mr. Clij ml C*l BiMn hi n . u
rmoliitionn ofli'rrtl for tin* craw •!• ration »■!
tin* Senate, rivojjinw* ill*1 jn»tuv o| t)i*'i*lann
of 'IV* '» lo a |wirtion >1 %'••*» M*** '»>'
projuniiiij to i-\Iiiii;mi»Ii it by tin- ] aym nt »f
inotwr.
H TO U'ifllli —Th n»i» *• limn
\V i-ln"„i ii 4rr, thtt I'ol. \\ i M.'« !► i h 1411 I, a*
Miuulri rk- 'ii|».li iilnn fruit ihn (i..»rrinn« mI In
iWCUwtM IWrMt «ill mUml) la* n^trltj
I In- Snulr.
Dutm or k Miluciite. Dird it the
lloMnii Lunatic lliwpit'il. of r\luu«tloii, on
III-* vttd u|t.t |{ ulnii II. Ilrown, aired 31, a
cabinet mjkrr liy trade, and a native ..t I 'll
linlr, Mi*h Mr. Hruwii ww a victim t" ih
Miliar ilfluMim, pn »alt nt wmie hiim- tinrc,
*» hirh n nulled in hi* lunaurty, ai»l finally ln«
death.
Ahnihit.itioh or Srt'-c. Thr nrw» by
tll< I 'nnaiU, revived nil (In | till ulttTIKl, HM
tnnnintlcd In and reecncd in V w Orleatu
the Kill)'' day. Th® dcapatrh w i* onltr about
thirty Nit hour* in till' traiMiUMloii fmn Hal
ifax to New Orlrana, a dutanee of twenty*
••itflit hundred miIfM.
CiT'hif who claim* that a new hall'rrntn
ry li.ii eoininenrrd, u i» mmI, ha* an jicrplex
it| himaelf with thi* tin' -4ion, that he cannot
•r!J MX from half a down, ami the difference
bclwreii fiAv ami half a hundred ha* marly
N t hnn cmy.
(iT The M i*«ac|iu*rtt« I>|»i» ature haw
pawed a hill, Irpalimip marriage* and will*
that have taken plaw or been tnado on Sun
day.
Tin' New York Trihon-i taya that Neil S.
Drown, lale Oovcnwrof Trnix'HM, ha* hwB
M'lortfxl hy Uit President for Miniater Pleni
potentiary to Knmia.
fV H ^'Intiona in favor of thi' annexation
of Canada, hair hrrn lutroiuc-d into tho N
Y. I^*(ri*iatur«*

xml | txt