OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, March 26, 1850, Image 3

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-03-26/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Mr Sawt«'!«. or Ke
P.-nJinc th' motion to print thirty thouaanp
ropie* of Uk- Mwhtnieil portion. and arrentv
thousand cv»i.n of lh« AgTMahural portion of
th*" P*t*nt OilW) Report, Mr. Sawtclle *1
frwi) th« lluv»« M follow* —
He rwM» In eipn*%« hi* mtir- roncurrrn^ in
the remarks which wrrr invl"hr hi» honorahlr
frifrel fn«m Ohio, [Mi, faaTKB.) "t""H lhi»
•uSwrt wm nnder iIim iwiw »t a former «lar.
H<* »u prrparttl to h-« »«<«• for printing
the tarjrat number of roph * of thia irport
lie hut not rtamirwd »•>«• rcjorl, but hi* un
that tt oontun iJ * *a»» amount of
»lal:*t:ral information. n laitnc lo the inpntp
■noni tml promt* o>i of icnrullunl m-wMi'-r — ■
II* «> u «tin«. thit thciv *ji lodortim^M p».V
li«H..I hr tl>«> onW of Co*iffri-*», which wan
a»uchl for with m»rf audit v. h* a terv larji
l <>rt <m of the rommuuitr, thin tht« report,
which annually (mutate* from the foowi »»■
MMt of Piit'.mt*. 1|* |»i<ntlrin«»n w<h>IJ luri !
Ihrir o i t« th«" J-»*l wmw. th»** wool.'
ftrwl that fimr-f Aha of ihn wlmli' (iw|'lc >
K>ul rtfSi* fn-rctl,—•'f i;i ill
|-«raiiiu of apiculture, only a'«..ni
twnt* |*'t f ml, rnfigftl in nr*(rwilil ". man
i.i'm tnriit:*. and other purMrl«. If ih>>v w>«uM
a)*«» ii:Tn In ih Jmifii't »»f ihi» I !«»..*th<'\
wojul fnd. that •lariii,» a l.wiir wriMnf inn,
aarual anil lilv*ra! a) | ro; rnt:m * hi\i* V i
nuA for th-* m.inuC>rtur n; a'ul coiun nrn!
Ii t "fr^t* iY t1 " coti'lrv \nd w itli th-n • fit*
K- ii». arnl w!»-itli~ rr • »t a~n-uhwral t»
l-rM rln r»* v.'ii • l»>ri!ii» at our Im !*.
»h*ll * • rr I wtaut It il *al «it a arnall fnrthx
11*lUr pwHIw riMwi*. 1 Will tom i! strifes t*'
»»ilk a himtl u> ih»a>' »Imi 11>" U; •» r\
ttMiiu!»; >-i -( *11 wirnNul * • iltli >'•♦! pr • »»■
r-\»" Hi- »<hi1 I w\, *tm it i»lL't fv'«lh'
lhr«M>cinj. mulMmlc in our iui'
riin m .ih «♦» 'v l>r •»I' W'v> v» in in 4ni
tlw tbo>«n!» of in iinr m.iniiirti.r
!.».» ' \V!*< M|||i Iff lurk*'
ol mmnfw, «W uih »hili r»'*rv •»'!
ii t i - kikUUl *' • I' lM S>)
«iwM u.>«ri, !lul it * •« IS' tu.nl of l!i
)iii«Sinif;nan, «!m, Ilk*1 die !• »«' r of I*! i
a-nttra a 1*intr ami I
l^rth II f<v l* iK ■ tnil!«»''*. » '»•pinift * ir
m<>t'on. ami wiMiiij all wir riwnai'rri-il enter
I - *.' IIf «MH«TU, he Vl'VCV I« lt%«
It !i>! K. -t cl> if^>l, thit tlit* ; uhhrat i>n «»
ill « rrjvft « .Ik tnrr* « *w *. If It *»• M.
!«• (M* S > »;i* w.'l r~ t>« t i»r ■. t • i»It I <
niiirr of th » rrptMch, huta!*<> tb<* jutt *lnr?i
• m •<il !•>!. « fn«- J 1-• ■ M- , , (Mr
!lri*»n | II«- HoulJ wt" f'*thp I.TC' »i iil.ut*
h« r «-f ill * tolanv wli.«-h nui'fit W mkisl.i&i:
h<» wilv n 'rrt tint K-* In-! R>'l tli * lbj;<

'
that t<»o. mittHMit dtstirxtioa « f |«arU.
W \,r«
B^trkr^riulU jtitt fe>« "•••' "• £*»nr «>f tin
nt»lioti for r"n»n»Nl*rati<»n, arwl In* hoprd il
nnuli! ht>'i»i' thr fjivMlili' jt-i.iMi of th<
lliiiv, I •* I <" »ih.I«I th i »«4r fur the j>rir lit
of llir Urfi*) nun»Sr *<t th'- h'fvn.
The Ba'anc? Wheel.
\ w i •», i *.»u if fr 11 • u;»luv- I in
alr;*ni ■ ivwctl rataMiahmr'it. mm I i.*
f
r iI't <*• i»twt • I f»r t!i * • of «»j» fa
»'»1l U» .V*W t > I» * llh th- r»i> jw! *|1!I«'t < !
u n.inn |»l it) >x \ r wbliM at r\cry f
v.ii ilj.i i uf |V • *>1. !a< ;■* C*'1'• •r" |ot*wh!
Kt nfth • «<>liil iron bar aa »;>*,liW 9* or
«•»' 11 bn*i\ »n»«r rail or ph'J I «*!iv. I*
•» * 'I<1 pu«S t* fiMjjrT' f |.:ir»l« ii-*l »trrl I'irot.jl
t 1«u !..« !»••% in th rUf**, :ml m.I | ruder*
air |imn; «r ahnw an' *% it -rn" in lhc rr
{vltnlr ««f it* m »ti»:i
Ti'«*r1 i»l"lbi» » ut vrl nw'llt [x«w •»

*h* '1, «'u"h rti >!*.♦ I mm? hun-lr M nrt<i thirt*
ti i» •« i *tai »ut". n I of r«i"« *!»ir ■ « i!i tr •
ia* xliiii* n> ^'it uj»» 11'» • %r» •! inirja'it nr
*V ill «i*t r lit t b »\tb" w >1* in i
»
Hill1 i'ili ffijn-ils i»f t!ir»u;M
r> "t iiViU'I *.

411'. • World. tl.»n not bib t a«vutn».l.»' ;
f >»••• a Vin t • lliil of th % me ni'HK j ■ • • »«t
li. «*t i *ni' \n* th r i ..| t m."-« . I j r. » ••
r* 14 mi » l«f-" *h m •»* » »i«Uaper«f > i M
i; tt» h'uvI •«, »n<l tn« M utt-'f!* f»»!, i >1 -»•
l£» * of jm:w /I •» t!nt hi ,-lli f •

••irr • I ur »r *!iit, in .it —h 11 <•»! Iui»u»j» •, %
th' -1.' ul |«nii, a i l ih'i i* iSl ■ to nllt
bi« airugtH M i 'fin %• f»r nth •» tri »U
W ill miri i« th r* hS » iIiim iuii Mra1im<«
%ri> r, anl ilm not M ) il*- £■»*• if wnrilit •
fuS t to S -Iji Ima wtrr iIk itiiti'ahc' Haj|i.i
[utii of trv," ! f•, tfc»t tii' m:ii cit**"?* puwrr
'•7 it* own .vtion. un'i! »:»• b tua n«"nl
tut r and it is alriKM a m«<*il u*;*"».Sil t •
11 S," •dH or fiitlilrM. L-t .ill lit" wuniiiL
t <1 moral t«i. w ■ hai • thu* 1'ir patlur - i
» -r»r U,t a* *ji uu;rft <"l «luhtt iu of ill ' |>M

il l tnl.—< hi.»uan Injuirrf.
Awutwt tf SutfufvA w»l lantf
frwm Jiimrj Mat" * that tSi* fwifrilT ami in
< iivrtal j.i~.tnt.on of tlut wlaml :t aln*»;
S • Ml iH»* »i* Iilii
liml at*J iwyar i-ta? »th»*-i in ml
t.\at.<>n. uiorr tiian «ir liuniiril ia«l fiAy lu\«
I -n al>*.' ....1 &;i«l tlx uor'»» br> >- . bp.—
1i*» werr* of rwh (awl, wttrii, in KftJ jra»"
• tiij'liiTiiM-m t« Ahii Jti.imi lahofrr%, jj»I
v.- U«-l «*cr I5.W-0 Lybwii» H'v.iyar an<!
ouv 11't'O piatknu «»t* nun Ikying th*
'uikf |« r.««l tncf fitr hbnt!r*il [ I tnta^
*.N4i« la«r bi n ahat*l<>n«il and tli'ir ».»rki
!>raVm uj>. TU » ilir * «xit vl' mlt»ati«>n
»»fr •Jrt'.nnt 4rrr» rour «f land, Hh/li, ti.
I63*i rnjuirrtl the Ll> r i.f ovrf rn.uuti uwu.
—l*t»- ILmcm \\ iitjf Ir^fi •
f'urn a c>'fr- in that onth«'
:rh «»!' l!i * prrarut in<>nth tin* dwtllNf huu«
<4' Mr J.» *p}» 11-irn*** «n thr ArmMtnoV m
' f, in i'lviiM.ilh lo*r »hip, !*«» miU* fron.
nil o..ri»utiM<l by fiiv. t«c<th
c• with a Im1* dan.'hlit v* TrarsoU. All
t •? pru* Mkiona, riuiiukf «ih! .MlH-f {»»>•; crty •»«
tf*. t urn I * w<*rr wmi n»-tj At ihr turw «>l
t*»c f r<- Mr. H-irni* *».»» in the kuiUr rami1.
■ >1 Mm llariM1* » i» at a nr.^tihuri jt?
i> 4 u(h>« a tick |«-nMin.
It iilioad Tltc la»t am.unt*
1 h« < »«.il«- tliat ibc rmiU- far Uw Mail
r »1 vti-m tbe Isthmus hating bit-n »i.r*ry
H. au.1 thr tr . • rut u far th«- itriicr | an
lf ' • *ajr, ffn»und will urnn b* !»r»»l» "H, XiJ
• ' ruj pt.sh I m.Ui all pracUaMt- »fcc<ilo
oouipleUoa.
Journal CuMntr.)
WaMIXotok, MAtcn 10. Much huheen
ifcme within a few day* among the Senaton,
and in private, to prepare the way f t a coin
promiv of the pending question Mr. Clay,
Mr Rill. Mr. Cxm, ami Mr. DirViraon ha*e.
in conjunction »ith Mr Foot*, been rhiefy
in*tr»i mental in bringing about this atatu « f
thmr».
The ccntlrmin ihntr named think tint the
time baa eome for th« rrf<more rf the wholi
W^-eei to a committc-* of thirteen, arennlinr
to Mr Kih.lf'* proportion; a«l th-y ha*e
eanvtttMil the Scult, ami found lh«t th v
hi*e mvont* in favor of a compromise . sn<!
ctunm V>", th"re i« **ery tvaaon ti think, * il'
he abl-* to offr a «ch«"iw» • • •
The eountenanee of the admin itration hi«
Se ri « th.l'iun fr»>fn flo* Sewtrd, Milirflf
III1 > •!• ill* lll,IMHI"f»>'| III l>1' i f ill'* Sll
•»nin*lnl • o»ran*. th" R,,r»i bit*. in a ten'
w I p*' * li-r-il ?r»l To'iim noi * art ele. It
Houh' he "tinnnlmirr, if uwler tbeac nrrum
*»•• *ln i li! Iv ihwiriiil by «<«mo Mini'
n^iU of men. who. it |<|iiliM|>liim, are not
?«ilr >•(•, wit ithI'i'iI •tlt'-«*W*n.
iii th" » h-« » iif M* f l'lwin. w« are f«'t
*et awire tint in* one in th" S>»rth unite*
with lmn. in th" il'manl f«ir a eHannr of the
«'n* «: iut n f!*rrv *li*r» in the S«*th—
Hi" h"'*" he"!*.'— M' \V.-' »|i-t'« «|fiTl| I"
< i I li* <!■*• ** mil »n people ma rls'fi rm
.. w'i eb ll lo it'le w th »he \i rib.
O i f tS • -'ii -f It Ti'««i*ti of tS • I'.rn n t
' • h It k>>, 111 iWnl'iip nlMlMTth'T thill r*
•«ri i *v*t in i.f m<*iMirra in one bill, or j-m
«-it • m -v»u*>*
cr "Oi, mint trial* n poor \» ■!«»« ha* ti<
-!i."' * :!i"t Mr*. Partiii;lnn, rnelunr
li »ri» I in a m*l.ireholjf *u, an.1 hoMtnc uti
tiM \| ihr mowl of msrralmv helwrei lift
thumb an I finprr; "wmMr trial*, and »•!
w ti.it a ! irtMnp t» Iw pvtiI i'!>rr to an in
t »t ■ ■ f*t itc, »li'ro niiia!ili> pru|ili an* tr\
• Mcrv *»a» tonvtrEMM* tbr * nlm\ itnii'hl.
it '* | hkV it, JTU.V it, probf it, j.n4»
.1 all t!ie t nir. ji*! ih<« mmI fM j faki it ll •
wor*' It *■ fn« Till' ] f't witkiM m»»rrp'1*
u«tir", f»»r il" »h c< t* all ►In- tiun i p«-t halt
■ n<> •( I liair h.nl one trul of it, atul if e»
r I i i..rry ajra i, if it iImuM *o plea* ■ I'rot
Hlrwv t» or.l. r it. I'll make my prtti'iklii!
h'uihI Ij'i" jti In* will l> lor - he i>r*l»*r» li -
jttiW.ni' raVi*—I'll take tnin* by the Ion-top.
■ 8il imw mi She hrrc!*ti*t*lalittli*.
h tl • w.Still r j v»*rd tuiU J. »tuial:on
mi;', rvj*irt»'>l .!» It" " in an cmphatie
—l'n »t« Path l it.-1 r.
A I.IHHI I'- *»—Tlr (inrt' 11 ill •
riml r iMd tli.»t in thf MNtJ atChllWtl
f. « i it*, er a.• 1 at tlir irmit *■ **:on if ll <
Mahaan l«T-*lJlurt . a wMian *» i* chari'til
with Biunlcrtnit hr huihuttJ, ami <*tti|»li»«cxi a
U'jal pt-ntli man to tl t"«-t»>i It •r, |iri>mi*i.tj hati
i*n ifjr •••« .»» li » II nmlf iiimi\ If r
4t &'MC. aiui. nminri to th** r*j*ctati«w of
til, >hf «a« anjbiltiM . In- ealled up»»ti her lor
the t*»u *egn>e*« when »h- cruel* informed
K-m tint thf m /tor* t»]ottffrd to hi r iluuijli
t«-r Not r» liwhu.ij lli nt> 4 «•! h nig rli»,4f i
• Hit of lh» lifSlim, he It.Mllt Ux! -V.it U{4IM>I
l»-r fir |f| i.rv. wlm-h »be ikfentletl anU iiiu
IctkU him tor the n*t1 In a »lmrt time *h
jao1 li.rili to an illf.'itnnat eh.M, nut!-' ut!>
lit it he * * tli I it tier, itil fwn|rl|(il ti.ln to
•ntrr into Ui*'* for it* •>'( aii.1 uuint*
r ■ i, *mii\ii«v* '>• SaluUi in »ueh c »
II 111.' imI | idvuI -I.
Kim !.i\»t%;uv—A fir - oprurrxl at
I, «'ib« Kali* n.i S ihiIk night a'».,.i r
•• rim >, hi w l«i«*h ll«* U'lif * t«.r ih • mat-.,
'j-ti.f* «>i Wjrj., bt-<tngins tt*
W • i*. -v s I . ; •.,«»• i r. W •! •
«1 !••<''lit-r. Hith II lit ' Miflnnrrj.
&i\ in th ■ limltling.
I <° |'r<i,« iiv detimml lanliitMittl ilCt' it
■«" in j H'.ih 0, ihi * It*r!i ill r" u's ». jij <>■«
!•> lie an it •uratxt- in l!>wt«>ti ul fjlHKV
TV l»u Cn* rtttfitK,« Rvrnlljf purrha* .Jlty
ih- nt'x r* i f ih .1 »iIIjs«\ *»ri i »rd !»y ihcir
r, vni ^ iiij i.nr* in a »rrv ft**! j ».rj ■
iit ctmi:ti .• lit*- j.nr t«i il.r liuil'l nc 11 wlm-l
I • nj:i ■Jl«<1. ami th ■ « 4 n*»r>- r\
1 <i«e tiwllagrtiiiiit, tth rlt, *r ar > i:il«irtit
si, tin »i tt 1 1 ■••!> Iij*i- l«.^ii ill • f.tinlt. »i.fl
ml.1 rV|i* »iti. lt;<w i'f ruutiiruiM • btttUI
•. It >"! 111 «•! l»*t*ti l>-r lit • r!K>ft» ut ll> • tn it
III. ft Wt>rtll.l|> ill ' IM'M MlffllH**.
M < (L >• \ *v» M.« Ft»'ir. Tt..
A i» iiftil tnl ilf N \ r.». i •
Wi» l'< *1 (l'r« **..t|.) 111 allu* <ta ii» tli- altrr
•il'i* '• itt •. M -o»r» I illn»'i»i atkl KmH , 11
lL ' I 8 S -n it •. Mjr» —
•• I artir h^inl M*. I'.ilhnun tprak w ;tli
;r • il t • 1 r^»:t 11 |t 'rh i;># U • 11 •» -r 1 p! •!
sin > .1 ti.r h tli w. -It cr '31 * •» .T:iy ;« t ■
Mr K.I..I tlr* iu«'ni:;i(r,»iw' tlf nt tr.«»rabi
■ ■ l> t». >'ii lutn a»i I Mr I lay, in lKli>
I |i.n M' • 'silltttuit » |>art tin* mIiuIo atLir
*a» 411 alt. r *aii>mi, a;xl he «*wd'*ntly MUjht
tiinirrSnr Ii « litl!< a'lt 1 fn . »t hy llto | r« -
r> .ii, l >• 1 «... .iS'li » imiinrr. It w »i»..!il
il.u Mr rjlli.Hin w;»»|>a:ii< l ami «.urj«r ^-il 1.
h| tli11 Ii ' Ii til iMHSMtiil r .1 «i;'|M*ititMi in ih'
miiiIm hi i. t i.«n ]hh:*>'Iii>IiI, . I lli<' tor, K •
•„*ini!»jf ufa iu.ivnviil whtrh il i*> a|»['ani.t, 1 «•
• - » o» th«- n ;*tii 00 of tits wti«~iii«* <•! mi!
1. : -■!. aitU 1'.««t r«- i.c
:n in l.i« il lrnniii.H.«n la aithiT" In |1h'
• *i ; >t;tut.ixi k» II l». Ill^ |«M|t l»rtt*i"*ii
.'.1 • t»i» > natura r.irit.mml an Imur, ai I -an.
M- 1 alhii'in kuUaimnj liiiw«*'ll if ilf Ij>i
mill v spirit.
i-uf • ,! >nt il>> <i M'
« «;-■«•?>, i!i ti| ly lo Mr. Call*min,
in pan, a» <>i> t>f iIk- um.ii Mti«factury nfu*
Ut:on* «*f thr kp-rul plcailitii: by Mhirh il m
ii. w lotirliult- I'alilwuu, thai ha.»
x1 turn i! lit ere t in ihr S.nair.
Cf TY.f \Vi>r n>-r Palladium, in •{•eakinp
ill* Mr Wfhati r % »f*rrh, u\t—
•* Wlia vt ■ complain"f in Mr. WeUicr, it.
!S.*i i i u iij-ififf w|<ii the "Nwlnlwn jilat
:"nn." If 'UUiprd tm» h'eh ami tiw far, rteu
in lli** r •>'« iT u«»ir»t? quit ntcr; ami without a
n * «vtiii) cuoMtifraUon of it» pitvidii t*cu
pMMS,**
C •*" M-» II »cb« I Mi Grab died in Liberty.
\ II., anil ii|xtn a |<ni innrlrm cvvninil <ni
i f ih- Unit a tumor via* tikrn frm the nei^'h
lii.rl mh| i»f tltr liter. tt Inch w<-;gh<il 30 |«iuik1»
ami hail bruk n Mtrral rib* fn«n the back
Vi«h»ta Hot *c. TImihiss J. Cm,
>•» I). \ fill. In* n ut tl tlv Auj^itu llm.«
ami ik »,<>« mak i ff ami jrcim i.l* lo oj cn it n
■» I u week* in ai|i| l«' Mylr. Il ttill If iti
v »»on fi.r th™ ucvviumoJal.oa of the L.'g:»b-,
uuv.
Tns Monsth to n burnt at tiik
St&kc. We fn l the follow ins* curious ad
v.itiiamnt in the N. Y. Sun of Saturday:
Tns Piumton or Diirmo*. Tim Com
mittee of eighteen selected to make the pre
paratory arrangements to burn lha Phantom of
Disunion in efligv, in the Park, in front of
the City ll.ill are rcqueitml to meet at the
hrp* hall «>f the I*v Green, in Kim Mreet, on
M n.lav erring, M.irrh 11th. at M'chck.—
The arti*l, curp-ntT* anJ h1a«-k»mitlm, en
•npr.l to manufacture the hideout mntiiu.-r,
>re requested to he present.
What tl».» Park Phantom in to he made of
the following paragraph atat •*.
The design is to (oiMtrort a rnlnMtl f pure
of.i Mm eneirrl I w.th the inaipnis of esch
»tate mini >1 togeth *r in union. This gigan
i .e >t itet? will be filled w ith alow c<>ni'>uMi
lilea, utriufclrig with outatretehod arm* t«»
Sr-'A th" IknhI of union around him, and ear
r -lon a ear drawn lnrsixhnm-*, fiom Ubumi
Sm ar> to th- Pirk. where a aeafloldine, forty
f- t huh, will b* «r -<tcd,*w th an iron chain
•Von whieh tlie monster will l>e kiiw|w t|«\|.
•u«d its encirclement. The fpure. all *iyorie.»l
of the cniSo'limrnt of diaunio#, will then lc
Surnl, with ihe maignia of the nut.:. in
union, w ill rem .in unhar.u -d.
I\%Qi'AL. On tho w«i«ti<?.itioti of ilw*
—hi* * ni'th * Veatb of ]{<- •, in r|nrliKlot\ i».
Mm., tie elrrk «>f ll«** ■|olhcrary »h«>p
wber* l*i**u.41 fa* l> < ii i:i ilf habit of pur
i*'ii*in| In* twilirinr, toilful that he fro
u-nllv Nninijlit itv-nir . that ho dIw~.iv* ha I
I'lher mnlirin^ fharjyoil; thai In iifur il
'«<hv«! arvnte In b» rharjol to him, hul il
w ■ th jnul f.>r it w!i i li«- "'•! iu>^J it. Wit
:i*m aim •titnl thai h«* *'!<! I'a* »i..»l a j arV
. '• el jrs'nT n M before il..> death of Mr.
which *» in June Ix->t.
\ » >* 1\ vri We |i irn bytb Port
1 ! Aihirtivr lh.it a lad by the name of
f!nVr:«. f-!l fr«im the hrea»t-vrors» nc .tin
\lla:itie I> •|x>t. into lb" w:it r. Hi !<•* I.»!• —
!:»lan<* of o»er twenty ( I, \ -I r 'av art -r
noon, am! wuuM h '*c bron drowm-d, h».i fur
l! | r -«i«tM'• of uim I «>fni' lh -r lad, who low
er .1 himself down hv «»»»'* of th* | il*. and
enuel.t hold of I; i:i i.M . t l.i* w..» MIIVinf 'I"
last tmi", an I h ! I Lin till a '»ut rati# loh i>
.« -ti'i'v I'll" nam • of th• l.tl wh»th>»
nobly (•• rill 'I h alif.'tu rr»'u«> In* playmate,
w»» could imM learn; he d.»rw*a hani'ioini
r'winl.
C^" 'I'ii • M MMri Ufeck fir the Wi»'i BJ»
M -iii ni nt i* l.k. tv lo l*< a j .r<v 11 Ir<«n
ore, tiV-n (V>-;n lh« Pilot Knob 1!...
h •> ha«l a hh-c'. »ix f.- i I nj?. two f t w
i' ' tuo P-'t tl :A, tal'M fruiu th i{v'\ofihiil
•uountain, arvl after an appropriate •! -*t<| im
i« made thereon, it will be »mt to WmU
ton.
< * to A Ian l.i» p. »vi| ibi1 lower Iloi • ■,
i I w II pn«* lh * *.at' . it i* viiil, in*Vilif il
11* I il off ne • in any p r*.>n t • inierf-*re fur
||h'|mr|»» of affor linj aid in the «rr«>t or
Ja tMiHinnrturmuli r uffufitnr *!a»«-».
Th'- t^ttaw • Free Pro* nirtr»i» thai lln*
M«-»ju.t>» Ik in l' b" fall 1 < • .ill mi j | cr lb • First.
"l*l».* Phim * • ha*c a notion that th' »oul of
ijm-t piv»*» mi • a jrwhupjiiT, becjuft - it
tinr* till it »tw« •
Nnv Pi., ri - . k it Honimi* CrLMiiK —
\t »ti - >|<ti I in* ting i>t" t!»»- Tn <!'• * ami
(hrr^ i n of IU>w%«!•<••» • ollejje ■>«
. i»t. Pro »««ir ' Nin I'.. !*um \ !>••« «•! Idn>
•*. •! iry, (Urio. v i dectod Cullin
ir «>l Natural v d !"«*»» ilej Heliffion.
It - iirdrrrlmxl tUn I>r. *»loiie mllaecej'
i!i « lj.joirum t.t, and lt.it b- * II cnt'T
the dull. « > f hi* u5ir in the mult" «>l* two «>f
ihr<** fiH<i ilia.
FjVOI Ml • T I I Lirt - Two W.'illliV e:ti
/ 'tis of ])o*tott, now m .« Jerably atlintxrJ u
if,- wer>' Utely comeriing in re^arJ to tlr*
• «•( ml *»li -1 lli '» b il riijuvi 1 lh"in»'l«« —
■ I v II i -II v«hi," mi* <>n . • %»It- ■ I n»'~t ru
»v i f mxhi iA r I m i* *JI, 1 MiirVi I l«»r
Mr —, living Mu • will, at / r nty rrnti
f-r fa if."
• w.'ii." r»*j I a) t'i» other, • itai *!«»« * mi
i, .1 i iiii -'li fr« iii in\ rifiw . wh 'ii I ti i*
,V, I lur I out at k \" i dollar* j-rr month.—
I lu*«" w*er en nyed tin » 'It 1* r <•
I'Ih •'\|«,rn'i:«' « f th< »* two indtt idual» t*4> b«
» IVI tll.lt O'l • I .JlJt . «!• s tut «l • j ■••ii '
i i tl <• amount uf bt» L'ain* or i'i • utituw !•<
•eeupn. *.M- that wry *in ill Ui»uiiiiiil» with
lndu»try a <11 rud nuy •oeuic » -iltli.
A Will I.IH —It ».l» IrtK1 III th'lmiof
l,\rurvi.», tli.it no p rtioi • klioiiM In- given to
• •in _• wmiii n hi RMtriicr. W I urn tl nffji
law purr Hrinllil uj«m t«» jiMily tin' ci;«
irtiu :.t. I. - i !•« *rie«l, * tint hi the rliniivnl'a
wife, inertt I'iMild mily l>" mmid'r I. am!
,i: it (he 11« »»..«i. n! • t •; r mi ram| \,. -
ii mi b-.njf rbuaou for ru-li ». or ii-gl .vied f<>r
their |»i*ert
It i» £•*» I to Ii lie iii on •"* ro'int- un •
*mii tiling preat, that |rorunn l» th i«t mi
umI r ; lii.l an allVile (i[**n h'hiimr •»
lull a* k>l* I'll 12 >u« t i u%, .in I ivuii* u» tin
io< ■ ot' all ii. ii. A* lor lit imp. r ■ ■•.* haugli
IV mien that t» an laurh in lashioii, in mv
••, iii on, it i» only j roj r fur atr military
gntlnim.
Wn> i. all i:c »t' Th<- Krrr S«»i! r*
jr.- Ic'L'innuig to hmL n>i.n<l for a 1'niide- •
t.al l jmlnlit *rii>*y liaie ilet.Jttl.su .i
kurttug joii.t, that
" N«n« Vii
Ain't III' nut."
utd thit Ik* lias i> hI tlie;n merely sn * too!
to i»r it n hi* r trnjf. The elioiee m-.-iiih to
■»t l>. t«er:i t'ol. lllMC* tti »l J i*i».• Mi
L; a • Tli turin. r *i\* th> \\ ilut. t IVniw
ii j " g.»it » w>»|" aTiir, an I t!i latter
•tanJi on th • noa-iulsrveutiua l\atfor:ti
What ik to l> diiiiv ' Wc are not in tti>-ir
i-j'i.n t ot al»i» r», yet *v - may h- j-erimttcd
to » -t e.ther ii irr »on or l)ui., as r •
liable men. If el rte.l, fr^j Mi,l:»:n, under
their rule, wouU !»• tifo.
Ther in tro..b!e U-tween the Gorernori n|
t>hio and Virginia, in e«Mi»e.|ut iH-e t.f tie re
I. mI of lb: lor.n r to surrender a IV. nqro
rhafgrd with a criminal ••liriwc.
Tin; \ iftfinia legislature hi* pn*« •«! an art
j* lint IItc weight nf inm ml here
Iter »o ba laid ujion railroads tn that itair
•lull b<* not I*-*;* than f.fty |«iuhI« tl* ruiiMii^
yard.
Il u •ifwicntmd ihil t!ic Hoard of M.-vrun
Cimim v> w»w in »•■*».'»ii at Wjiliiiytdii,
w II ai! "tiro in i f » »ecU, until next |UII.
It » mi|>i »• !. how -vcr, that tli • appropria
tion end r tiic if -iiy will bw tufficicut lo rov
er iwrjr claim allowed*
Fortius Nswre.—The Stmnwihtp Niagara
armed at Halihl on Thtiraday l.uH, bringing
Liverpool ami London datra to the Oth iiiat.
From the Continent them i» nothing of im
portance, anil the political affaita of F.ngland
prt^oul little of eapecial intomrt. I'uhlir ncn
timcnt appears to be f.ttouMc to acceding to
uy JflCidml eapnuaion of I ho nmh'W of the J
Canadian*. The Queen ha» aulliorixrd the
following reward. f<»r th« dmrovrry of Sir J.
Franklin, \\t: JCVO.OOO to any one who will
effectually nlicre thccrrwa of the ahipe;—
£10,000 for ndieting, or fi>r nuch informa
tion an nnv lr.nl to th«- rvlii f of ativ of the
crow; X" 10,000 to auf one who ah.tll firat
oiMvr -I in SMvrt uninp their fat*.
The annirersujf of the Republic pt«<i] off
quietly in Franco ami w ithout disturbance.
Mr. WitiTii'i C'mt*. We aiw, on
Saturday, a diain of California pnld, which
» to b- M Mtttod i" Hfi WlUitt in ac«now|
dccm.'iil of hia eminent aorticrw in th"
caua* of i!i<* Fiiion of the Slat"*.
Tltfl chain it of pure puji!, ol a tahic rt
c • -«linj: f>i.r hundred tlollar* v. it came front
ilw mine* It* wnrkmanahip rfflert* much
crodit o« Pali Airman •kill. It >n» minufuc
turl for llio donor, hr Mr C < 'if \V. !';•
'I at S ii Frauciacu.—.V. Journal
>f ('it tun fx t.
();i S itimUy monuns in Dr WrlMcr wn*
I iiiiuntf front ).ul, in «*li ir^*»* of ill • olKi* tin
of lli' rsmajM' r'dd ulv lir«'«e, at >'
ilir « til.- intit.tlA into a .Wmiim*
wi» furiliM >th r**tt«l r * I i« the l)rM «U».v
i f Ih l| >uu hintaJf i« r«>i nquiwuiit
lit" ItuiiiiMiflittili.rlirualiiirI lm wri«n II <
lli» hor» l> • ii unr.ily.llto Or could not lutr
•»*»rr a hand t<> h<"l|< li<ni%*!f.
The rnm.| cml :i' "f *'"* J«»urn tl »f fV'n
:rr," atvfe —Tii* S uit- will U11<I<<11I<1< !Iv
r 1 mint? nnnun iHft n<>« l> fori* tlx .ti
mil it urill Ii' d<mr,»« *.>on a* a f.i oji|*irtuni
IV fhill 1*' >Lt j 1 ' <1 In taltf tli> lit ll.lo c<vd
! rat.on.
I'lnrrTti P* iCTtct —C ml K!.;<hal«i
(•ruth irt, h-ttfr k.Mi* 1 at th™ N<<rili I!i.
'* I'ti.-l* I. 1 ' ut« In* " n * r iw il j
|»mo* pr'trlfr thai ilul not ilruyh •<! irirni'v
•• Why," * 1 I th • ol I mi.1, r ti i • Ii » h"i
In foft, t« il:»rlttrfr a " hja," " it ;% oiilv
t <<tli T J it. .1* I u i* miniii|f u;> lit | irr, « iih
1 rmi|>l • of haddock <11 mV fnp< r, wh 11 I » v
15»<" hcrrill man. »t«> lot I il«** Aiorrr.in pr-iw
isincrrwi to II ilhtw '.I, lni<>rh' «!<•! rl;t .| will
1 J <.» lichl. »i!« I. l-iv.iloun t'tv <11»' «
. ... '1 •• , « V ...*h . * "hr") *1 •*, an n ;i<j i.i
—vn» I, " I'irt '••m'—•*it f<»utfit >ul'
Hut tl» • ] u' nnn hollml « U, •• X«». n«».
I"1 --l • I. I •. it 1* IVMMMdOM Inn—I" I 'ftt
tlopc " Id 'an bwi H tool! I wi#l»M nit
li •, •' to s r tli»* I ill • "un « :iilo;> tin- li.if 'uu'
" \li' ' rirlijni «1 ih» iiltl mm, •' wli«*n I '•<»!
«•«! of ill" rmwil, aw I a.**"! a |toli<*emaii i r!i i».
ij t Inr '.•.•^<•1 Imv that ln l r n « 1 ■
nv liali, I l!i«iutilit, a» KM r Unworn!*1 u •«!
to *av, " //".« a »■>' /-tirsiin thiil /in 1 up t •
1 ij oiri 1 rmoH* ' "
Mr. IMn, of Ttni, hM diwwtr 1 11
tnj>ro*i-J v« n|" pr » •ninj lit • nuif lnm«
propcrtK" <>f in-it. or annul I'oli, > 1 anv
'iliwl, by ohtHllilil* tin- r r, iitritril p*ln<*t «•!
it, an>l roniHtiiinff H Willi l'«»ur or : it»l«*
iinl, ami «lryitijr "r hiVintr *H<* iiutti.r<* in an
ovrn, lit l!i • form of a blur ul or rr v'. -r I >
jHMin.1 «f tit- - ''I'll r» 1,1 m n »J»,« i.e. a
Itnul.nl fin Ti' tli^ft^-»r | •utiiU 1 f nu*:i?, (ill
•lii'lnC iu i.*..il priori ife <4 l»« r.) and on
ihi:ii*- of I Hill nil'. • a [Mill "f r rii ho. p.
Til* I'M lil^lio I of « nil 11 ill » roiilitiy h%
• r is *H,(H>0,iKi • j »al..r%l .it $."•*•
1 >1.0^0.
p., «»• * Mi «rili«Ti lir th *,«•'.
I'll lr mlb mi » ul <1 III It alb I, ill- Kl'l
I) 1 warn >ii .«i mI HA l> tbn, limn '■*•» 4
/' '• f, \ 2 Milk Stin 1, •- 11 • m mi th
| i rSm'l 1 inn lilt jir ■ I ft» ■ Hli«4 •• lit !.••
I l -ir ww Sli iwl., >.it», Vi>4* *. IM^iimi J»
I f ■ M I I I'mr, J 1.1 » l> I M !«• I ' • • I ll|l> I* I «l|
■ l>il •• *tt (h > 1 <•« J ih-if t kt< •»ivi »jl
<iitb |«i rhi« »»•
'~y~ It i« » 1 i-»l .)•••• .1 .| U. | lit ii M Si « •.
riln 11 «I • , I * 1.1 i. rl 1.11 •„* i nil' , llii 1 !•
• 4 I 41 1 it ' >b f 111' r 11 II*»*i • .1 1 | n ImI»* 1
'U • r mhii . T!r |i immi i> <>l \ 1 at, | | k* | n l*
• • |vitfii 11 PC »!i' > li I m ■ I.I.I 1 IS -II {.i'i u
'K >n mi imi 1 nl I * p i"".
Habbix*
I 1 Y 1 mi, M S 1.11 „ |». CI* ' ..fi»
Ml. ! . 1 | | \ »« i ||
!. • 1 M* 1 Ik Mi** I •• k % ••• ». '• ' ' ^
I. w i .1 Ni Efkn»«\Vti I 1 • M. . 1 .•
\| «| »i • .1 N .MO
I* It tVl, M » M. V % ».ifs.
** 1 4»n»# K»iti i f A»^th I.
DIED.
I 1 'b • I « . Tl -l J4n 1 r, Mi« *• 1.11 ! I r.
* • 1 w ni RJmh I Ibkrii til.- t i \\ ii «!••» .1. »•!
I. m ill m' ( \| j. •• n 1 ,«»!..i i'i , !..*f I llii.
I •« », .1 • • I 'li I. i» .1 >1 7 in .*ii|i*
I I 1:.. .1. N. il.. r.» 1 I -I.. M *. Ho I. •. (ft
I 1 |l hiiIi I'ji !*, t|i». *>4inli I".. will- 11 III J II '
II. «l '«• II. a r I 13.
I 1 N « » n . I l"i 1 ..I . \|i. It- -ij 1'iillri, *1.
It Mil 1. Mi -. Yr» » Hit Ii 1, ml « >•! I'- j.
II'' hi 1 . *jr I *7 irtit,
Al M .14 r I i. I H 1 < 1\\ b»• (" '•
Ml-, hnk II . 1 1; -II k. M - M » H l> .
1 4* )mi>, >L i^> 1 ial irlt- ul |l.. )l II I'll
mf-r.
Loo'c Here!
(Jui U ^alr« iiml Mn ill Pr«»'lt»!J
\ 11 . |in» *h • tatr i| Ut.l.Ji ih * r mi 'j
. \ » hi, m tl «• hi 'I i.chM mi • mm ibrti
« »'l fiiiMi-li at l!i »h |*#**it4i» ii *!l ki ».U
i Pm•».«11 ii i • •. Uiii u >»I', • •» i mJu»•
I; 11 4t» T»» i» -ii i;« ( rvr \ «1 - . i| ti I
j w»i!i irtti «m| m»i |p I I n»li . mIk. h hf Mil
•• II 4l | II M III! Il f « »♦•»•! I<411 I • ••III l l|ttl.itl< I
Irrt ul H«vi*oi»<m1 Plar l.timlirTi
€Mwliiftii E, II. HUMPHREY'S.
\ i ib iv... Hattk . IM ll :
WM. GALLISON,
i) v. v t .c *s* h xx v. :».i iit,
Suui1< Paris
4H It Mail i>l »lhrimi>«- ptnii| lli at'
Inklnl In. ' iiKurhili Sill
'PIIB >jknilrt birln jiTr* pMl Hulifr l > alt
1 I •.■M-'imil, lli il In Ii l^i -i "l'il\ iii it a i I
' Vi i iijutn hiuiM l|" tin- t.iut i.| U ul n i.t ili U.I
Will an I Ti'iljmrH >.(
ISAAC PATCH, 1m ( QrMHid
i i lb- ('• «•'!) ij' (i»l ml, ilr n»nl, I j nun-; I. .*!
• •ill llM ill n l» —III- lb I. I If 11*1'" nil |*1» •
»!l I III' ml- UrJ lit ll»r- Mil I i! I flltlr, I
'iiA' lin i ili tlr | • I; »"*l lli '*• «• It • (nil*
I iiiaml III «■ I, I . i *'i,l il lh -a."- I i
III OKGE vr. patch.
M«rr|| Vh, l«.*». 7
\I.I. pnmm iwlrlilnl Irt lh" f».4llh Pai•• M I'm
Urliui.g ('»m| a i} i l-j Arn>«H -i l> .Vilr,
| .i.t ilu>', mr i« •|«-<-|itillt iri|Wkir.l lu |«i lli"
'ill", »i MlJ l'o ii| 4'T h.i*r il. Iciiih ».| In c ll.i l
lli ii uM*U hli-f ik'i i n.or utl K| 4ml In icllllirir
Cljlhl ill luluir If ira.lt | >1 ih«N.
WILLI IM lillLul.Mj, Ag.ni, |
ti-uth I'mii, Mwli HI, l"*0. ltiM7
Spring and Summer
Clothing
John Simmons St Co's
Our Piirr r.<ulili>hinenll
QCIXCV IIALL!!
IIO*TOX,
Tlir. ntnlii'ii iTilnilni ii Rttoi M*t»r C.'in
1 Tinm.. *.-.•. It .inn, l.r iltr
of miVii; lh «»r Spunj jmirbltn, ia t. li< ilcJ t J ihf
il> i« lUullphinrrl.
H'» hat«- 0"«» «««•■ «jf ihr I.AItflEHT STOCKS
cf
Ready Made Clothing,
i>( Mri* ( »U ami ufTitr I in Dojlnn,
obi'li ar« |>ir| aittl |» •< II Id
Country Dcalors!
ii H tmlcMlf "1 ili« mn«t l.lbrnl Trrm*, »«■!
at Iltr !<•»" «l mtilr< ptirri.
I'olkn^r allfnOon li«i Urn | *i I I . th" j"lnj
u|i i f our
Spi in* nml Summer Slock!
and .«<r Ctnlbi't* ia fn4ulJ)i Ifll'f nil, l»ttrr iu>|r
and letter |jj|lnl I i lh- »a»|a ..f lh* Mnwiiiiljf,
ihm lint "f»"jr i-lh*! ^ t«>llii ; lima- in lh- ill).
0RDB1S
f.r nr.\nv sum:i i.<iTiii\a.«>ittm~twiib
:i">ii|l allrnli. n «tul |iir'i mini^rj |h
l> >j|ii(4i imv, «i ill* liiai.» ran l» ii lmikiI.
JOHN SIMMONS & Co.,
QUINCY HALLu
IIOSTO.V.
fTT(nvr.rt hum v makkkt.) ,/**
Marrk tfih, l«00 3».7
Luf kin &. Thayer,
IMrORTTfW A\n IN
K.irihcrn. CJiina and (ilavs Ware.
No*. I A 3 >!«ntrc:.l Itlu-k. Mi.Mli- St..
PORTLAND.
\\*l v f' • l ill • » f»
f t tu.m i» I* • « 9t Ihff 'k %• il}lvii(
ru ns
*"»l •S«ll l» nit* lii fiminS iw m'k <l»
L.I* | ail i « *■ T4 I l« li I I 11 ,\r* \ lllk »i It II,
• -•I il *1 I « |*ir i Pr- • iki If imi
K•- I • ifii 'i |li«»«linf ti !»»•••,.i • Iiii •In .*
H 'lrU, ir>|« ♦Cm' . lot il>* t • i • .1' •••» ••• •« I ir
ihIii| lK-«t |"iflu"'«t 4i Mr rii I'jnn.S ih m
• i'Ji wiilj i< ii .< till- «||rittiuiij It ««» Ui.|
WMMfWipMIn ».i*i"* li m itirif IMM MM
lli iiiaitiSr i.f mnn; ili 'iimt Si iim Ii imW
It'll | II f S «• •. II'H .1*111 li# ll »• II W I* 41 U
n| 1.1 hifi.i; mi.lc U»g* 4.II1U .»• tiii« Sjhihj
tu uUI
-d|H Hnf( or—
%Vf fiWii. GiraitA «, PhuiiW Tlx Skfw
/In 1 i.Ci'V r.V. r. rl, /)||U'|| rr». J*
f. if ('<,«/.! «. 7*'f Ml/ I'nlT't CtMt,
'f ■*' ( .•j'f v, • mi, f 1
1'ntrv l.f ri f, l'i • «.
7'<<7v».
am/ ll-tnntnt[
.1 -i'' «l// inr't •/" //■ 1 v A'., j m;' ,|f/l / ♦,
II w» 4 ill - l> «l 11 ill' J<l «lr, 4.1.1 »r 4ir I If) writ
I • nfT.l 1 klir iik ill• lli ■ | un kiMi 11 { «*l if M l
1. 1.1 1I14 1 • i'i I* "•!. •• I 1.' >4ig 1 filw •.
Wi lun iM 1 • • 11» • .14 »•. > M11H1 I 1 mm
hprr Hanging anl Window ('iirtairb
«H» U H** .. Vf 4|I'» |»» I
r » th l'i 4 1 >% * u mIi l«i • • i ♦!» «t »% • » •! I t ■
• "II 4( 4* I * | I H • • 4* lit t I tu f-r • H !»• ' .
I'i I * * | "* * 1114*1% lie t U its I I (|V(< v»« 4 < ttll l-*l It
j in' h ••• *tf.
M iti Ii 1'ti, I if T
For Boston.
Till. -luUtlulat'l »i-t
, , Jl III N M V"ll til.. « t|l
iliim.1 Will r.'i I'
Hi. m r. i u i |i
M U , III «'U U I »l . 4»h! «til l 411 I'i| lur W f
• n I mI m •
I. i« \il • i.. It til II • I \\ H i •, f r I' •! ■ . • *
MilMlW. • «l JUIl'U
.1 T I". M.
r»««»-.i ts- r-i .. o\r. ikui.au.
" m ll.il ?}('» « »«.
N I'. I :»r J M III* lh» #l • t*t
t H .»!• I r tf|- 4< III tl • «4fl -I • (' I 4 4 | 1.4
Iir«, 1 »•! (*9 4 • 4 ; -lij If «ir| l* « 1 • t*« iimim
pM» t.'i'* |1 • fn w it t» , 4i»«i U4V I. •• 1 • milk!*
I ili • 1 I % UkiH^ 1 r i.i* , !•»• % «iii !%« 11
I I 11 't I f If.'* f iflir«| 11 4l"*f i'i f lin
f'»l 1 ; »• r*|» •<* "I 4 ! «\ '• tint* I, I *l—t ll»«' iii^'.tl
M' H • II It. •*•♦»,) W |lK Mt I •• • I lltNf.
I'm luiir tAfii 41 i***i«l
I .*• %t.
M iS• II 0 |»f
fill *1111 *ufr 41I ltr.il I • I fir#
H\ ii i 'nr '4 I. fii m thmJntj • • f l'i K»'r
I • • | . f Otl I •!»«.. r'| *♦ | I'1 -
\ ' 1 • . • 1 , • 1 ri» • .v •
•I l|i»il • ••%!, a! I **( |H- <! ■ k 11 ()i * t •
l • f*i• I . • Ii %>•* *»( l!»«* 1 « f. llnliKV I
Hi K l I«•% h II »» »• . « -fi
• •' i it 'i 1 1 M »|I| 1 * •' .»* ill »l r- • I hi* n#4ll
• 1411 .»• I 11 • i I It -w r« I I, | .1 i»i |v .. f.» 1 ( In*
• 11 1 • •, * • ■ II • » K 1 * «| . 11 1 • H • '•!
1 id J h • M hHiWi I • * 1 '| 11 11 .1 • • * • «
I. Ml • • f Mil 1 • .» 1 f
Ji»||N MOI 1.14I.\# <i«Hi( » i
SIi 'i lit IsVj. 7 ,.i ia)(| M» v»m.
\ ii*!® itvtft*! 11* Xoll'T,
1 nr. %n| •. ■ 1 • 1 • • • * ii% | »• I* bt iImi
I '• 1 -it . • ft Piittti • ?nj ,
I'klfi tin 114 * • l *1 »t\U* i.f
howf ft wrowni,
Iill- 1 •»•(• if • f 1 ; W I n \ ,.»n, j !
I !!•„ i It 1 m I j' 1 •■.111 l'i |i ... •
1111 m: \> 11 ik u 1:,
j -s i ii 11. \v vuiiw m..
||awwWkM«rkSBtlttl.
\ I! Tk N I U m4 if 1 •; iiImm '1 Itl •'
11I •' »'i ill ' • 1 irf»'r.| | 1 .t • ,»'l • »»• "« k 41
• '1 «il 't H r mi I Ii |!ip »!•<»•♦ jrr | 1*1 U imnff.
All u k <1 ii ll.1. .It 1. ^ 1 tl 1.1 ffr
I rt uli.Uli. ..
M 41 1II I"
Wines Liquor* anil (lurnrs
>u. I) !!*r!inn*f Mirrl,
roi:M.\N«». Ml.
N. II. f". -•••4 il'» <>'i tii-.il • ' i ** | o
111 pi >irrei> uqi funs, >■<-ii-». .• .|v.i.»>.
tUimin* li| I *|'i< •» l!i alli ulrj I i.
of run*1 lo«nif.
U*nr.'?r. <ti nn * 11»»i», • f ti <nwwi.i
11 II I' ■ 11'» "( IKl^-i.1, I . Ii • \! il. ,1 •
11 I ii I M.11 * Ii, hi",!!"!! »»*.t l'i ««• • r> ii.un
ft art ■ I 11 il II nl I 1.1 • • •!.» .-I. I. 11^ l^il KViiilrr.
! I» • 11 lU \.h ill' h ill • I • 1111 iirniM«i«w|v f.T"
1 l« r II I l{.i\ 1. liunl hUh.i ^l 1 ;i; ■ i«
I r .1.'. .I with lW IHfml !«•< il., |!k Ii ?.1, l*>(r
'72 i!i • rim I I1.1 • f .m l M ilfiiii ■ I»irg lo k'-n,
I 1 In 1 l'i fiinlM l'i mI '» In I Ii*- >Ih|.
.1 4 1'. - Bmm TIMIH11V H'AIAKR.
|{.rn! .nl, Mnwj Mi ItM. s*3
it mt: 1 11 nn: run \ pit yum
'P I III1'- r. f 1 l • .1 %'.n • » | 1 . I1-1 •.
I I'll* «i« M *, In Hm \ * 1 * * 1 _* t v »• ih i* •• i*. u . ■.
1U1K In Lair l!»r |'Ui • » a i''*< 11 frif • .V hi* "luinl.
■• I I S'.in.l (|« *i|iut I .ll- I ■* 4'1.l .1 lulf itiilr*
'nrtii iHr \i'.iilir »*l Si. 1.1411 ■ <■ I:... I U"».l)
>n*i.|,n( nl 4 * whI IIi-iim*. I* .1 I I'M r, it .HA*
■"ill' I u|i 1-ilili'li ««•» Uil l'«ll, lutii ■ Im-nlmili I'jr,
111 f m a I'ln.i-i.ri ih n 41 I MM MrtN* '
ir n ; I 4 full) r nirtrilUr *r| !i I" llr. Kiiliiilfr,
I'jii. 11 ill, ..r I W. >1 in m k ,N".ili I'.in.
J. A SMITH.
\oflh I'ari*. Frk 1«. I«.V) «:«♦
A Tiiilurlnc r«t ilili-luiii-ni,
4H •!* lh 'i * il! Ir |»*1 »r* I 1.1 in iV - ni l Ii 1 n f! ir*
n nli m <-h*«p p» Ol l» ilniw r'w whrie uf lh»
• »'nr I'w'ili nil W'i|l>inan*lii|'.
Th-» h »V»itll«p *'lml» n 10 iVf ir l*i«i
w.* mil a .luii rr^i'il 1 • ih- mill uf lh#ir rtii
iiiiiit., !'• in*«i| a iharr of pi'tilir (.ilfni? .
,-y ill milk .114'ir In oril»i «iri*il».| |n mil.
N II. rmiirt? .1.4* al ih.Hl n. lir» amlmnanl
il I 1 fit if |ir.4»»U in*'!".
M-.lh r^il*. IM.. SJ-h. IW, if J (
hiikiiifi' m m Tin:.
TVir. C 1 til|. r'.Mi i'r uf 0\f r'l.ire h*rr
1 lnr 1 i«i1 • I, ill || | I|IM Wn Wf »|T"I ! MI
- (Hi uini .!»■' I Sk-I i(T f >r •■*!' f'
Danmaik, Teb. 5, I860.
S.lMUCt. Gtn.SO.Vi
Shawls and Silk Goods!
Jewett & Prescott's
NEW STOCK AT
No. 2 Milk Slrrrt, Boston,
in sirm»Assi\f;i.v mcii
I rlniin III- rally llltlllM i f A T.f. /'I'fi'HM.V
HRS al ICt Ir—h it llrltd. Thta AimIiwiii
cmiilio all kin.la <f
HIT.KH I'PII DUT.HHT.H,
In Kliili an.t I'anry inpnnr (julitift, Mil
Hltlri fmk »i»«l i»».
LONG ANO SQUARE SHAWLS
Of Hftj k«i»i Vari»»» ami QmM(i, fi<MH lU lii|)i
nl l<> I ho liaral r Ml.
French S&okt, Viaitei. Mnntillaa,
Ami all ai Ira lint ar» a •»« aa tul*tilulr« for I
Mi.aaU. AW..
GBLtLLiUSva
l.i ll»» prufi ai.ltba, f< ll»*» »h • m»frf In ntakr
lli'tr (iimril) for llwwathw.
ALL KINDS or
( iinton nml In'lin Khaula nml Sill.«;
I i i aili aUr, an tai'ri* fiwfia NhaaW,
l'.iUjri>i>l»rril. Plain,aivl D»«aA Pi<m*<I, ma
lull »»«.,M!nr*rt «>f C-.I-K.
IlN^k I li> *•' ali"« #•».! f*i!k", t!l •| t«'ili< « ; C»»ll.
n<r<r Mr* i ft at I Mi»ll«; ItWl "iik ail Rl'l
Nl'k Shiiili; IU Hlllf |x«( a'vlAfNit
H!i«al ; r.unrlr.m Mlli'ia «n.l Niiia
Jr I'Hiarf! Fie-'h Sjliii, all
CuMl lUrhiiMin anj
A1^Until
i|til 111 ira ,
Wi.lrN.k Vilffligli* MikIiIIji ft SKiali
l'i lai*', »• w i1 I •<» 11 pn nf i|i* aK.Tr 1
(■ xl.it N K'lfjlf, m til " I ll(«, I!mI a. fjn
an I a ill »m i \ |'.« i» atKi al ill* I ttf.l yttllt i
a, ■" I villi i irk i|..«I.Ih-» iaj uf liwli at
ra'tn <1 I* I in I al <.il|i>r almfi.
JKWKTT & IMIKSCOTT,
N«. " Milk Mirrt, lloaton.
Mairli 12. l-jrt. I,A
sn/iv; a. TRua,
WlioleBalo Groccrs,
1I'orr Slur!, I'ottlim!,
KDTIH1TI I I V I ,»lt» lh» i f |»f.
f r tS" fmiln ti« )' !« Itifir
, k ..r\VI -l IMll.l «jOO|>S 4i! t.UO.
CHUGS. mCAmm •
?»uisi..r MiW.
MIImi >• ii*« flnm*Mil Y«SmttfUUAM
IW) |IM«. t'n'h' I IW.I ti>i
71 •• i. d, :i .1 . r^.iv.n.1 .1
I«M \V. mil S,»ii.i OIL
I'M II * i!. " ^T'MMI I *tr I» «iv-1
t<>M) INAIL*', <1 lunf.r
fmrtrf®# I nft i,
ITS l!M«. V» M .. til M .|... ru jr I'OUK.
:.i •• i\ni>.-iwK.|>J..
it n '• m.. .•••■! \j«. Mi.. necr.
it\ » v ,n hi i <v
wqiii irtmi^-99< -v*met
r«» i v • .■ i iv. . «ni <iiom. i i *
W iU •• « i tM.M •_ |.V> S .ft I V»l«
B \
?j n . i i 'A i ii'» n. v. • " or \ nc• i"
iT.K«»r. •• ri:*.
I' II I . N<»M . .vr U \ls|\"
Ml ..V.. S4li « • tVimli •• r\ *n\r
to II' I II r ; ■ IHI.I III g11 || I'll .'• !
VI '! i 'I i I'l" «. 50 I''||»f.
iij;» mrm* nut. • ,■ hikI .j .
to it x . it *m. vmm.ii.
m a. riiomi or.
I.11 I 11*I *• MilirmmT^MM'1^.
?} HI . MK.'i'l". nvi 24 Wt |- » S.\L«
.LltATI .*.
\ • •. r • i'n • in-. v« i 11 •>.' r»|'i,T«i . \ui«
nrfijln '."ill, S.i'l l"< fir, < | j*,' j»,
A\|Hvl| I •! |('.in.* I. i,
M i; .1. Su'l■!»'»•, * !.»,
f. . S>< lie.
«•.. I, iH»< ... I • ■ ' • • "ir M Ik 11 111 : * I
l'!il< I * i I \sll I ».ill»fii| i« i in
r i i-<30. •. 3
READ! READ!
DEN ISDN & CO.
n\\ ft 1 I 1 lilf' 11* • » M» «t »l T.| I
l.lMll N(i l«< Nip?*, r ( m I III i f
I. I :•« I r% ,ll'.l ,|*l Sll ••
!' *• » h| (nif Ur 4 ft ( k lh«(
I Ul ••• iii | !•** *k • I iIiTh'iH .p'.i'i"'!,
I i ^ Mi.V l«**t . Vwi'u^,
Mi-'(l • % i • I «»«% In#
< r |. i |
• f mS»«h «i'i It •JJ •* ! n«a«l* i»p •* •• • **l s
«• « m If .1 . »»• fl. • • »!#» .1 ••
II--* • . I* K • •jy I. th r fht'
••♦ I tV (iUk , ilui if»■ \ hit* 1.1 r*4icHctiuM mth
lltrii Uhi f *•
xtirs r &. zroxrsic,
PI *1.1 m m
DrU5*. C.oltN and
STATIONERY.
sorth paitis,
Ml l»in-l« oI Niiu
I Mi • n\! I • TH> \ %ftV ' '.i i <i'% wi hi
\ . ' . . «4» .ICI -o I &. \ • II Mi.
> «t!ii I'jic, '•! ,i h I?. I^VJ.
"Who Knows
r\rr\r vinn\, i, r
.1 l(• «T k VOl XOU
.i», r, i.. m.11 s i?. i<v»
-Li ** Lv ji* zi .>
l> I'\IM Ml* TM<I| }*. f u
Rl'IT 4» VOI
,s u(!i I'i i%, M in K I?, I'jW
Pure Liquora,
I.'Oil M !i . i.i! •!•»», f.,t »«t» I ,
I HI BT k \ • »l SO,
f* «'li l'4ti», M .m h I J, |"< jO
Ml Kiuil* ol'
QAWIAPARIU»Ii viii -T'»mm • !*•» lUhvV
■ ' \V > <l\, Wntfi i ■ Ibun'it • ISmKhi'i. k •• Jir. ■
in mIiU I!I ($r u \• 'I \'i.
H >il< I'iii», Vwk 1?, hiti.
llor»r mi,) Cuttle .Mrdtriar*.
VI'I'K' >\ I II U I >1 jn I • »•» < • iiUIIt i.n
1,11 r«|pU RlfHT k vol .NO.
S..1K1 1*411'. M wrk 13. I"10,
(KM 'CI M""K '•••M «».-•- *
f>\" lO V f I * IV I' ""Ml
M| i>| .i '*i ti«iri .H Iff*).T.m r • y / |
v.; > i / >.v trtjxr (D11HU m u /
I V T»«l » *^<1
^ aJ5 fa S <52 S BUD
l4,\ F.Riw I •» (i«ti*lit'«rDr(*ri.j*i,l
I i C| U o 1 /%kt >i wf ' •> ' •" Airr".
< »irrr> IVIiimI. 1' •• i*■ • ni'ifni..1 1
..f ill- m <li»ii*-?ii»h*d I'h* •t.-titm it ik* I'niic ! •
«»4|r.. I ii R1 ST k Y0UN0.
S .nih 1*41 if, M il. h 1?, IW).
dw nr rrA.*»{ dt h
rn i.r.r.uati;i> mkhhimx. c« mu. «..»
\ ,!,-«, . I , t.l ST * \«>l Mi.
M nth I'.nn. M*ifh 12. l-'<' ft
l>i«vi!ulinii of I'.'iiitininp.
\'<)TUT. it h nl» aiTen ibii lh« l'«rmei»hip
lilrlt laiworn th" ivkxiilv i, u i
■l.-f I In' nun i>(
Moonr. & iiovt,
*n thi* <U* iliiMilfr I, In mutual ro«a*n». All
.1.1" .' »• • ii I I'ul > . ihi|-. *i* I > !■«• rii ei»e I I j
»>1 I MmN ; * nI *!1 4»m«n.l. Ji' t> l»- pirwnlej III
him (jI I -•% rv:«l.
i.onrv/o 'Inoitr,
PATRICK IIOYT.
R,.n.f. .J, \Lw»i il, * l»ft ■
For California.
I VHIVllH'Al^ :>i >t i« 'Miunu.jiu lli» I>iK
1 mtm it flw lhn)MI]f(Wll I'oiicM > i f |ntn-<
■ ■ire Ml lh*l- li»N »l lh» Hl«>«l filmiililr HI'-, «il|i
M(r j'l I eli*l lr <>.&.'«, I,n ll|if>l| atio.1 lit
W. JC.ITTCSJ,
liuunmr* A|m, No ?A nirhanct- Mrrfl
POHTLAXD,
TS'>» pi.l.ri»« iiny he irvi.le ivaiUIX> «•
in pefk '-M l.mu>hr<$ »• well a* <» ike ;
fi' " fa • ile •* irblim 11 tha rfnN of itealli. Ii» |
.In I Im ill « i«hi in ( > In lh» "fU rtC • K" i
h*»« f ie-i l», U* h,i*f> iwl lk« in|«iiiM MNM f. r
limitli'.mev <-.• i l.i(e IVlinr a I**M.ij«nii»,>— J
TS — h.» ij (i.iuli»« u» le^»t b»hiaJ, »h #^ i
(J'i wilh'i H I li'DMNi
FtU 19. 1*40 ,/ I
CARPETS
roft.tar
sritxw©
WM. P. TENNY & Co.
Carpet Hall,
Over Ike Mnlur It nil Itond Depot,
JJOHTOX
\nr. w» rrrri«it>| fi. m *11 llir pim >| <1 fnfli.k
■ nit Aiimirtn Hunter !«••>>, t °»ii rtn.f« < ( rt.
\ M \ i i nn HTM .11(1 S.
Sf l>. TMHI'.IM'LV, Hi p* h ami Lum I i» t
Milium jn>l (.'ofmnoa
Ingrain Carp<ilo?s
variety '■( «ljU> «nj Ulmit, ronpi um>( mw taJ Ul«
liM Hcii(u,
W. r. T. k Co. Mlt Ajom. (« iS» TAri.FY
VII.I.K • UIPRTH. • hHh »|I! U fuumj wwtkj «.f
K- alldiliun «(lit' tm.U.
Paintid Floor floths,
Cnm Iw.ilo l»< lit ■Imi (»rl «• t-l*. a larf» ihmIivM.
Strnw M.illtn;*. Wool nml Cotton I'ori*
inc«t Kmc*. Kll*t
|7" llntrl-ktp"*. an.l r«Qnlir* ir» mprrl/ully
ntitr.l lu rail *n I iilA« llim *cir< liuM.
Manh 12. I*». S«rS
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE RAIL
RO AO.
station foot of lndi.i Mr*rt Portland,
SPRINO ARRANGEMENT
C NMIiKiK] Mifrh I*, bW
PtHNr.NOr.lt TRAINS •(Him(Wily, ftoaJaf
rv|jKl, lilt lurtbl O'lwr, a* 1 —
i I U I'uh, »i 7 VO .K. M.
,n I 2 U I' N
I »a«» CaftU 11 C r Virwmili n ] H T V.
I •» \ tm "!i (■ m I' it C H I' M.
l/«i« !> «>'h I'iiM for I'imIUi', *i 1 3u A. M.
I IS I*. M.
I ■ i>' n' • • t f i ''i- .!« !f> It Kmnrlx
R,,l It. . I it 7 00 I M *(vl 3 I*. I' M
I." «»• I" •lU'«l f -t ill" |l» IVM llllltrll IU>I
K. .1 .< 7 «0 \ M a*l S 13 I* M
A fni.-S» it mil k i*r !*••• (U«vl f ^ 4«*lk
P« l«, il 7 01 M. i kale J1 mh I'IIM U* |%t«
. ii || \ N
\ f « ||f»if' l lll'l'l
'I S«- I' I ; ,i»\ will lillr fr»|. '«il !r f f
*.• an vn»« >l r*-e» 'm{ HO in uU , n il. *. a .'m-»
■ • ■ ti n, a 11 | 4i I ( t «l lh^lal«*Y unr | a/i*n(i r
fir ifn> *■TillO > <lil•••• *1 »*1 <r
Th» 7 X M . tiari fr m I'xtla*-! *il' friwt
V > j-'i I'i'ia, Turi Ull, Thii'*U>* a til >il*.
i|jv«, «||'| H.Ik » !<•• (lUTUMtfi/J 111 Drltirl, ll.iro
(■ i I ami kliitri.
I"' f fii* tliw (nrtiruUia »» PatlifimVr Railway
HfUfi (•. T. fllt^KIt, iiujaiMtriklri
Pnitix l. Mairli II. IHIO Ml
iommiiiw r>ni:iio\i.
Strcn^thing Plaster.
• l L11 rMllVllLIU, %*u
i * » qr %i i rii.
Tiir-r. rM*nm« win t* c-m.1 « r«*r r*
«%• *km • "f Uiiw"* »• i'i ih«* Im« U, »i«lc m «t in*
4'h.ai! id AYpm * IMi|
/'•< i , 4* in ill* »• # k, »mW " f »••«!» h;
•n.l I •? i!i |*it|*»* • vS#*» 4 u lkf)f
I• V h till ^ ii|*>• ill l»ir.i«t "i ■( !n«rfi# th« \ %» ill
l» • I »m» I I • .«*••»««l jfir.il i»lii*f I • ill r *»f | .un <<f
• m» i.f I!»•• 4'»i tt»«l /***#, tarra* man! K nr|.
k*»*l «»f | mil «« |»n| i (tl» it I r«<ifh'i
Tlr n if U.hiIi! il!» *1 r» ? >ii pi*i ir«-i| rt lK, Mt
ff'll f .* ||# A lift | |il,H-HII Hlll|«.tll •'K"llUH*
• m ■ | if * Im; litir If" til* \ I*- **+ tin iklril up,
i!i*'\ im\ U C> i iir.it mii| iS»f#
l*v( 1^.11 I | lit • I, lilt ' UlM M fU t 'I f4r»# '♦ HI
*1 if 4 li ft".
Ii |.r^p.»-m| th<* |li«f*r • » p«i on, m
!r* f' n/y it r / , l*>il ftV.uU If mmn/'fi/y
I * t "i ; iJi Im k i.f lh |lli«lff Ih*" flir.
H MliJ \ : i• ( wi ||}i, iIn H,.'S >ni iriMi.«m ,
1 J. K ll % t *»%!', ri.p 1*11 Lt v 'fh
r. (f« % ISM Mil
FOR SALE.
'I nr. mi 'I V'» • n llofil *ri« i*r
\ «■ it*«l in iK' m •» >*'»'
Ma. I Ml «f llH pi I ' ' I lW*«
i t* \ i' i'* •( V r»4». (KlifJ
«* . • , M . \ » « • bin k • ih^n * ••.If ih*
11 \ ,i k v I .•*»•»< * !U*I I* »1
i
P. • I! u I miiKi i f* !».» nv »«K«.K'iT.%
iiui'h • '• * •! U ih H iHlWnii^tlil
11^500)1* -* t ft* t*4i If AY | fin* 11 ill # H I'h A M'H
l» • r, »«til.il4r # t»h«» I * !'»»« (•, •*
«ta Hi W S mIW* l i.»*w i »I »• M in * | •
»»*«• !»*•«•••
I ' m ! !«»•"••»• i« i I .|, tt*
.* I«»fl HllU lS* • •<»»!» * l| i III 4 ' dill 1 fi'Ht'J (! <•• I
! t a \ \ iUjv
Tki'i bmU**m •h" »I»kIi ivlvl* n
I »• 11 i %' l-l' ?») I< I »•» I ;'h, • vl » »»*l it*
ni IM II i ■ ■ • 'i i • i
* iffr, *',i -Ji i% ii \\ • Jv nt*r,
T It* ' i i \$ i»t'« I .r il*, • 1 S !« • r»«" flit
fw»»l»l |»r I 'Kl'K it ilf«n • I fl|.iii|»*»f *»•• Ittei*
\S III09I IU.\Nt n
V»<*a) IM». ID, 1*j^. tf.
Farm for Sale,
^1 n ITItO in lh» part -4
1 ' tain iImi mm hmAwl mim t4 j«*l
Iji «>^ « ** *nh rani, fit w VA Ifcl »!•»»>• »Si li
ii t >1 •< - I .til tin > » U > I, fii«i |.» • • 3<l i tn
i ',f imiHut i I i'» I ii i» lnm.lir.l l .«.n • I ii i »mi^
l*ii»S 11 !i»n « tS» if, i iilwf a-*! m»»i't> »(l'
; ji !( >•••< laiiMi.if* i .<«»i»H <» i.l"
a Dl H »i M fi-.j-h—I. llilr (■» Ct II
i'a, m<l • lurti 3i> It) 3"», tU> !•» • * flu l/ nrarr*
t4iti 11 *•>'• r.
T!i Uim tjliml at fi«w ► 10 f I'M). a-i.l
* ill Iw* a I «( a (til ♦>«•; tin , |>4\ nir i • ■ .!•}, ail
j 1 l» mil 'a ki .^iC!' r.itilr, h.•» •lMr|-,
I |r- firim> •ihiil.il <1 it'3Un«l> li im jiu>l •-%
th# r |.| .1 I' • f ill* i • I | u i-1| if I '>111 th t' if|»- KfT
|lllrfl \ ih lilllK It lirillirtl V. I S'll.HJn l"W
||11-HI > (.1 J l> k • I V I I |^ I | >|| |l »i .
4, 4 I ■»», | ilirr «• ii • 11^ •! • »••!! mil • I
r»l Hfill, I Ylllllllji. ail JA Sl»ri f.
Tii »!••«. il- r Imvim «ili—i tHi< |<rrtj»rt» 11 p^it
pn'.-nfii Kial'at i i i I! n kli-U. » i>h • t.i >lim >«i
f it i n i-1'.if»lv |l" n-.t ,!i«(. ,«^,| i.f t» f*« »h I M'i
• t \| nl iinl, it aa liilw lit' • .11 at iMltlf- t •••
IMBKICA PABMII.
IforiM.!, Mairh )• 1«»
\tliniiii«triiloi*« Hitk«i
BY a Mill* itt l.|< «t<» fl'«« • II" • f l«» nf fl' —
I .II I .1 tV I'. I III ■( • Ilia «aiH !»• I XI 4t
i-ailala-- \ikI> .al thi- d<«. lll«<-h im* *1 KiMil
1*4 kif'l i-a II lwt.ii, iki SalMibt, t*»» im. ki.
•< Tr«m ih» if \ I a al n ■*!, lal lr-i •/ t1.- r l>* k n
| .:rwana, all •>( ilk ml »'l4l> ••( J Oil IKf',
'jilt* i.|* Itu kfirll »ta an.I t .amia, •• .'i.i*«t|. ^*i.|
i# li ratatf, i' it»l«ll*J it ia^#i| I. mii li i i « •1 inr«
t!lir la ri i f I I'l-I, l tj th- h Hi 4 I ■.( m.I
mte I, uliiacJ mi«I ll«irkfc^l.|t ilr .laarl r-»
h ia»» i i *linh aaiui iKrii.il ii».,l, (.41 in^, »ifw
!na .1 -4l?i, W11 rrm iac 1 Mt>| l^n I.
T<TM* B'vlc kiviwn at »I|» tliii* >^l |.la*r . f »*V.
HAML'CL rACK*HI>.
Marrb 19,1V0. 3«C
Vitirr u< ra»trrln»Mn*.
UTiirnr.4!*,in)« T«ir», Ui»<-rm*^-. »-!
Otl*» Tltirr ('H»«a o'.iar |Ih li) »•) nl *<ai I
llrt^ r,»i. !»-«-1. r M .11-a - iU'r-l |w. .23-l.l«*«.
i-marx^l I 1 •h'" l«l*iil»t a rrttam r*n* un.J
at i.l ih' MUl'ili th-in>n, >iiaaiitil m II. Nt«i; i»f.
«rv 1 1 I !• •••, ih« <>*f *J Ujia
li a .1 I* • •. II" V '■2, |m* J5, b ft hul f r
lh«f •!'•« • i| 11 .11 . I 1I1 • I'lrimart. <tvl aafc»»»< Mi*
.tlllH'i i.f ««i I l.atiral lia»»lw*n liL.11,1 ct' "> •.»
[.nwti#» Mil ^'>i.il(i)*,ainrilil) lutltNMii
inrh 141* 111 aivl MuliilrJ.
HUDt'KT TAfttl.
Ilrli.m, MarrS Ifth. 1«30 •.!»•«
\\ * I* hitint l>» lh» Pro
» » Uir ( ir i!i» I .1 ii> i f (hMil, lo rw#i»« »»l
r*»mi.«r ll»» rlal«M »(tb»
XOAII TOBr.Y, hie »f fiif.iwmJ
I i ni l r.ititiH, • b ■" ' Ml.1# n |r J
hi |i«.U<«.l, (l>r I*HK1 lh«l rl* MtMNM*
ihj iHc (Oh < f M«uh A, J) ha%r l»»ii
i'l t»nl t'i » i"l n*Htln»• In rig in aiul | ri Tr iW-ir
• l»l ih-il *T "'II ■(•>•>«! ihr mini
iil »• «• ih» Otbrt i f ()'\, w . | Ji , in
IWlh'l, "* 'k' MNi «f tW* fJhvfag
oanlk'i h *il. Ai<n»l, im| SfepMfktn n«*l,
oik |« f ul iVIwk I*. M.
o'\. w. iton»\vo\, ji^
II! \ r. KIMIUI.I..
D*t».| ihi* rioiK >li( i l Mai> b. I"3*. S»#
nu JATTV.K
LVAMII.Y • M»h.»r.,U.rJ -c
I n.l.l.y I.' I iKL.V.
»*tk Kri«. U."W J J, 1«0

xml | txt