OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, April 30, 1850, Image 4

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-04-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Uw hMl ihu* Sit 'i am Urd, jih! »uS
mitkil to u.ault on On* i«wt,
•• \r*ef f»-jr; *<•»• II U"i in ?<*«l lira*, rm
|>nvi<>ii« ^un,' «»• «)»•• uraruUr Wfuw.
•• |k-iii f coll a «S." kiuI iSr t»x»ih «<*iim*
panting lk» «»l!Wvr, U if inn up in I'wl —mm
m«i| undlun lur Um* k.tn ilum ol'llw !atl«.
<W »»* iniim !v <1 ihrtr •nW. Mr*- M
*»»« i,i h* V. 301 uni'l »•■«•>!
mt»t» from tkf a»—" Shr * a
a]«nk«r. Ji'tn :** Km'»i a Irwk i>r t*». I * «r
r\i»tand " No U-ifi than *Im* *Ii.i>iM 1^.
fruut the rtaritablr iVihaU* unlwkrr" i h» y
off to tit* um"*^t »ut.nn tioii*.*. sik! »h«*
» oar»i«i in. uialnig. lo i' • ; r «
*««rv of the nnpiatr ii«". Hi*fr iIh* f
aUtrJ. lh.it twM-<- fbtkn- rI\ «h li uJ vj« t 1 ht»
aLt p. ai.J aftrr h«-r A*jaftur» articl * of r<i..
•l«Vribl«f itlur h.i«l b»v«i n «*ii. Tb*' I i«l
tinw «kv I It us ln.rvtl him »1h hiJ i,..,.. t>««l
Wtd 1 (•**• *?-.!■' V . v « a-*nt ill r h-r
II i wleke w*a» •sftriewei I .is*.
Irul*-, |«»r, in lit'* /'ft « a <l<-*rr:|4kMt ha-1
h*»-n |mMi*h-«l h Iter hi smii'n-1 Mitf-fr.
caution.iij* »! r»j kr* juti -.1 <l< .lit • u ,th
h»r. l*hi»tli w pi t*i ifw |«i|,t> matt rv11!
it Mr» M pn«f«M?MthrMi ih ■ In
IVn i-l Utu'l't'w •' ■•- t «rn» ijll.-tl ui,
• koi|p|i|ilHt! k' tin If :th i I •.! » hi r »
•n«l In lirr a|'|<ar>-ni Ji-*i,»ii ut <-»ming«>tr lh«
u< •. ''j* ihu <c ii. * »•» i.. « 11. r.^i
It * ilh Irrnif .v 1 j*t»'>i«hl|i'nt. Ill*
*i»lc l*i w''*t a <*> J. bvl ([:»f'it^ at It -r #rrv«
m.
••W Utl ht»e v.iu Un.lV tolUt* W»!IM
ia.;ur ihr m-k-, KiBirt toman'*
►>' r ',.•<1 ' »• h'i>< » . »• lli« n • r
ol b» r iMnkr t» hi t hiukI.
Si*' tn.r«t into a I-. «nl vt l< r», *i»l >»ri ;»lli|J
her hittiia, t*cl»ni»»l—'" li'» all a I. — ail a
0. »l..Wc. *uuf KoOor 1 intil «k.llUl Itki
m«i for. I Don i« in thaiu n'«»' «j (« i> r»
te-i!at
•• Gi»r an mvtum gf \.-i lk. 1* \\ (..• *rv
rcj
Mr» \| tiullrTil h'l < I V f »l '
• n. A mii It- «•!' im-r-•!. !.t» f^ihrn
00 iSf iin » ar<>t 1 >1 l»*r, li-r |< »;><*
m» korw Matthr* t>% rrputatiua. if im< h\
• y'.: >Ih- H .. . •• t »l*. »,r ' »-t»i for Ium i|'
VfaU dou'.'t in<
Two iMMritfrn *rre inw 1
atrl*. *Ih» in a t< * mint'ie* »«-ti nml ••• i ~
tt.r aiotijl *» 1 til till 111, ill 4 Iii^'Ii tUIr
vf | uDrrbilhi
•• 1% tin* voc* »ii«\ Mr :n
llw ttujfMli Ir "
*• ?»ht n, nt 1 nl," t»<i Mm' '■« * I»-«n
not und« r«t i>hl *tn thrOkwliI taw 1 . m <-S 1
puMin<a. Pratr, allow i»*> »■> t>« ar lh<« rhirp.
mam*! h« r."
Tin i!nj*r coitw f«r«ani. an»l u: l it *.»*
ttiJrnl «u«* nu«Ukr niu»t >u»r to
Hi Jill r»-l w .*4i !•• j ii'» « i I■ ||m <"sM I'liril* r
md WyyiJ m »[«>!■• w i« «'* ' i'\ i ii>«
MinnrarMT *h* K.vJ t .*! n«v<t
*• l"h» rM tm.»i !»• |itinrci<lni il,i> . „ :
•n«i ||m Ml . " *«ni i-jnbH ijuii tthu»
I uwal, in iu«i it li> ilw liu«o|' U.«* r. tr\.
m »*11 a* to tin it jariK^,»«!•■ |r -•*1!
td«ith. Can *«H» »»rsr thr •• >.n< < l
th.»1 ul\. a» '■ >ic »■' »
j',- \ * \. a..<1 »'-• i • • ■ r
!■. .»«.»' > : J I •
'W «aiJ In- !, tin* othrr* h« •iiaic.! —
thry th*» gilt Hn » *rrT» H -I t in th»if «»«•(n -
UNI. but w< Ul<t Ik I if
" Can V«HJ •pvrif* Uw Juri'^iiltf ititf W|«»fi
•l»» »,•.!>•*! *«mr «h"; ' i . .! M iiit .%. .
claim of hope mvitr fine to Imti.
" —Oh J'.tli aim] SIM <»l IjM llicflll
" Alf »«(! lull' uf I ■ I! • • • .
rrri •"
** prrt ».«.**
'• TH»t \>hi an <• |».iti»i s*
to hvt HirulilT, far M-n Mm 1 w «i,.*ml. iim
II iSai prrnid M» l«ril, I u'"b Maki*!" | i"»i*
a.t *ini Maltl>< ». mh»' f
ll.i.l iMiunliili U a*"**. • »1 I >r Mr* M
unl thr aixl hrr hutluivl ilrirtt ..If III* • ft
tor at knr wit:»i>ul wyiuii ni) liiii|,aMl
friurn.1*! t«i ln« ..dir.-, innhutitii* mi tin- |n\*«**
uroblitx «f iiupnmujr '•»•* p"**« «-t mrwinit t.
b.« torn and aJianU.- I j»»»i In* n*
appearand at Iiuum*. by «*>.f I < r n» .1
liwion wj« nmlr tn tlw illur Ia»linl m>
ijn.'NT'-.- «. in if #*\hibitcii ll*r »Ii_*I.u«i fui'..*
t» t" || nn MJ particular* Mr» Mm | f h
•ur|iti»r<] at. tli •. ami at tin *am* tin** hum
Hltsi. •uaprrtm^ that lii*r ht»*Hait<l «»u!ij put
tii«- vkoret j»-« >li r..i.-in.«ii t 1.11 the uutt>*,
a ..I »«t iK>t alluH !>• r ait npj«.rt.ni i* in
JuV n; h. f mi Sin**, k! ba if.* it*
.ni tb'n,; ti> LlKltt hi* tb<Hj^bl»,but ill
tj mtri"lb«-«> I Ik »ubk I t
V. it murntn;* • < ir i'( ■ |'j|i r*. tlx
aim.-I taint.il i4i iibwrting th«* ii>u |u
rafrapll, *lm*h m«>rbtb i*rr.'*itt rvni|«l;.!
h*' tn ttjmI thn>ui*b—" S*tff h'ut I if
tf.ii" — \ la.lt ip nt.-vl »|>:«-arj:r*-. tin
»»!«• «l a ***ll kiK.*»n iiKrrt-n»i, r.-«i
0* !>•••' la «>.t a buu>ln<il mil.» diturj fn-ti
■ H"»,ma* bfimyhl up rntrnln l»i..,->
Mr It.i III*.*! imi rhirnc i«l •Impl'ltui? —
S^.-nl •' «t nrl art* «• r. j.r fn •!
l». 1. aiti (i« r iJraitJ *w >m to !•_. huh u| i.»
» |W *»•«. but .twin/ In a I. _**»! •!• I **t tu tlx
•t».|.•..«•». *!*■ n i« a.litllK >1 tn lull \V. »|ij!
• Itfll tl.' frMill nI tin; " IV r»*«*
p t .Inn j» .l iriMit lusr li«(iw» . tuck
iu hrr 1 tuiroirrwbrlni. >1 * lb iht- m.*l i«.i^
nant *ha*n bh>I iiHtigiihiihi **l«r 1 't b.
fharji*f. f rviftrij ptNN h> r»»-lf Matii; • ! *v
I til « t \\ hat wnulit vu'lrti til nk—U >1
»t>ul«J it »4> ' a!«■ I her |c *Ii.iii>! --' Mji
them b 1*1 (Imi.* an houray" '» »h" nti. II.>m
atnll »<• t. II lb- 111 **ri i.f that |..rrn.u»i
S-.w «, ..l ih. hi »rt l.uriutij *. >•»• ..I w *. r
—t>H1^ *1..' rilllM IH't I tlillKMll — JIhI «t 1*1^,
i.igji»;r m* 4>m1 hitnili uittn \|i. Mnuii ii
|rr. 'ii«*. '' >i. trciu i!ii.r- \ an ..t-il M.it
l<'t«rn. Winn hr if•«! rrluro. »lw
Sjr.lli iljriil »j*-aV t<* ^ *n—h*nl|i
lo«»li in hi* fa^i*' »n r »»1 *• aifi 1 nln,
thinkiiu; \br i|rti*'ii*il • Imkin.. *r I. t>f tr:
u-n, S in u * (• iiur.** Ii.it *h<* \n.»* .»n« g.
AI n ^ht Maiihrvr «»mJ. ' M '• Mir.
v»rr tilkini* Bomr inn* »i»w* ••< i>
HrvM°'»- 11 jv»- »<ni t'«r |lic tri|»
Yuu Miiulij l>fiiiw-lt Ullrr (if * nmiiliiHiih>
*»u»t I •h ill («*■ ablr lo j«vin|un* whi t.i
ntnrraw ; will il »mt
Mr» Mm h^r Ihi*Shi I full in ih»
f»r» . Thi •Irlffery, Ijrt. iim{ kirwili»*«* Ol III*
il r* ««Im •! u|««n U-r I. «rv Shr fc-|l h -r
uiMl^^iiliirw ol" it—kx-nU f« |» imih to llii
full K"» »b«* hul wr<*t|»«d Urr hWnnd SIh
r uil.l n<>t »>*mV ; »K# H«ir»t int.. 4 lU»«l »t
Uj'», *»l ftiiHfiwr her arm* a bo t In* ncrk,
«»<•! llifvl.' t», kioVuiJ!"
" \VI»ii'» lh« m»t»» r, Tir «U»r \Urr» *_
• • lunch tf |Uif" fc
I ^
** Oh, fort;!** n*,<or||t*e mm ! 1 havo hern
, unkni, ui juat to you, Matthew I cannot
h< »r it longvr. You are U»o good, too kuul to
mr. Say thai you don't halt* me fur inv
Mifkiil .mfu!t.nt,.rr; thai you «l«» not
iim' , that you love tin*. I »hall try, Hn»on
know* how wtiling|v, to hi'a better wife to
vou Hun I U-»e Uvq Oh. Mttthrw, Mall
hrw •**
"Coiiw ihiiic, Nlarv tour tear*.
| tWl th**|»iw or hair yon. I*<t |ot* you a*
iniH'lt a\ *irr 1 Jul. Kerp your r •'solution
uiiJ I *lul! Iiitr ' om »till om>iv. \ ou'll go t«»
Hnjiliinn-aill tou' *
T*« iihmIm I iter MjIiIu «'» trirml
lo« ru.ic! in in «•! tin Mrrrt. " Aw vou
>»i»tinn; «!.• ilp»««t prrjuirWI Mill'" «i.i lie.—
"I in Liirm in«rf b* Hn* ttioo."
"Oh. iv>, im, m( ilmr ftifsul
VUtthc*. "I Lnr hrrn *»-ry fi»i|*h —
Mt«\ dici i uit 4H\'» it Mr* Muuii i»
lit. » |r hi I41<UI<<U. I'uiiw iihI dine with
iik l-MiKtrnwi ■**
COMIC MHERIES
II JON* <•. ItU.
M . Ini i •i'iH"*' tt h »» •him * « II
J*»l. «ll |H. m »t Ltt».
U-i'l »»li«ilk i.«»«rt( "» <k*t"
• »ll \ .MM «•.•»!» »»;«.—
I'iM W%> tt »<• umi ■ • U i I'hu,
It* llil|4.1, if S Ht « 411,
It's Mil >1 ■ Hit XII "• iftlfj
Tu t«- j ti»|'. I Mian'
% l it >l<lllti with
\ ft <n> .1 | In**'! f li«—
V 'i <i it < n 11 il» ii> rmk
Th* !♦•••• t^ Itillr
A It It iLr< n"l ml« h lb« |« iiitt
t * !»«• 1>« t« —
lli«' h4 <•So » jr«t
\ .( t»kr« it h|)
\ ■. .» tlkin^ tU»j» | hil<**-ph«
\\ I'll »ri> ul (uiir
T • * rl'[tiixii
\\ It .1 rail .•( gi»ft .liKimtr.—
) iHi k « «'t« , i h>«»— »K»ii Nr c»n»
V l'iw«l wi' »• iNr »l» .
\ I l« ui iS.it tun ii thi c
\ - • ml iW i-ili'r t'ts'
\ n Ut>>|' * |»1I>
I'Kit ■ nrt(Kla*f'( ruf»,
\\ V> lik#« k> |i«f vi rtetlit f t
Tlif 11< »rr Ihin] V«* S« «>».
\ . h-»k. i.«w jr«« M|
TV nil, imImhU twtr,
Ju l Urtki iti
tut killl{ .-HI IS* l-Wfl*
|1» •xai.ivn rh» c in
Ui i*l>ln rhi ft in I' It,
\ t I ** > , . I » , 11 li'ilr , iitil ftfl
% Hr» to w h S
Wktlc riffiliiiti toaitrW Iklii
A 'if "in t li i« iimlrr U™,—
Ihn th k »■ •• »rii ,"iHt " » jJLt,"
\ Ml'l • J *| 4 fit m»
\ i ftJImr^• •»*ti.l. w4
Th i» 1 nl> v • »t,m»> »»l ill *,
,%w.t l«t ■£ W | > 'In tint *l»,
( l\. I J\ it MIDI! »l«.|
Vw'ir l»-k.ii; «*i» J•»»«*', "Hen
Mt UN limvfi II,
t • » Mild] i»"i» lUakh|ai
\ I » S . ti lt •t-Hl'l l«'(l. '
\ w'lt (tiling I * k i ' i i •
V !• •• vuV uf «tn
I lul rk >-l ».«n lulriutmil ikt,
\ml li*iii-h all irt*'*c.—
\ >U hi lull uirib>4i>
TV »tff» uf vm •in)*.
\ h| irll- iV i>i»n (hi nr«« —
) ml >1 Will I m th I' w »itr'
*1, 1 H MN| (larml. ohocr •himnf <• tl
«• <• «'i th# Mini »l U'r.
I».,|«"« Oniik ».*«•> If •' i h*|fi? tln(,"
Kim all Jmm win mail,
|l.,i train I t «•« « iflrl |>ht«.
ttr ilmtnl, if ii« ran.
It', .wli • I'M mIm thllij
T-t U * ltttt'1% ItaJUl'
\\ \«kw^in ^1t *«k» \ (knvr wImi
I ul Vit^lit a rail* faun * kutrlwr, iir»iri.<<l lutn
to «ln»i it to hi« lantt, »i»l |'l»e» it in li»» «ul>|r,
«Mrll Ik wronJinfflv ti:<f. Now it hip
I • • • «l th it «• n J**, flat a nan * ith a crux!"
ii j iir|M ji.'I i!ant*in^ U jr pa%» :«*• l>\ tliat
v» k\. U £jm tin ir sntir*u» fr.»nt of th«- finu
\tit r am «.t » the Urntrr for v<u»r tin. *, thr
nfi .m nun rrtrrrif the srol s»lied
tin I'lruwr if h* wruultl |irr him a ni^ht"* KJp
iiu; 'IV r»m»rr r»*pii««J, In- rouM gne the
m»M Iwl(iii);, kl h «w at a !«■»» where to
;ml Ihi hnr
ViVt inuviiga littli. he determine*! tohnnf
llirnlflMilc thr hnti>< for th*- tu^ht, ainl
:>la--> the h r hi thr «lililr, tthln'h «u Aw
N"« t'i 'r. fijxvt;ii.• the calf Moult!
n'rain in thi «tahli iIlni{kl,ti«i|tMlo *t«il
it lirlon tu<>miiig ; aitti th«' tinner ami In*
_-ij«»t u -r»" in thr ui.-ht a«aki ne»l h* a fearful
\ll.if |V«HII thr out-hml.lllig llotll -lit U|i,
imi takfff i lirtmi. rakmi tin- «ubl«,
wh> r th. (lintK'r f.>ni*l, t.» his »ur|iri»r, thr
St.tehrrvl'whuat he hatl huucht llw e»lf, in
th»' jjra»j» "t the Iwar, which wo* Imcptip
i li» mi-'!i<'.h.«'\ , l> r he <Ve!«l tint hitr.Vni.
mwM.
I'« urtiH r uu.VMt*-! ll.t
llie im««\ aiul hrtrl'\ nirtitlilinl tin
• n nabnn* t«» tin owner wl° the Iwir, w'm,
t<> 11.iii*h tli*' klfliT l«r hi» intended thill,
. i,U««lt» ih1' kir," Hi .- Iimi, T«nunjr,"
which tin.' U-ar tlul in rral tiriml The
I*.'titer roaring "••••I ht'|e«m»ly I|m' \»h>le
li \ftrr the\ thought In1 hail »«iir,rr»l
tMitltfh, 11 s«• V * I Iniil fw, ami ihi hotelier
•luuV ,.ir. pi id to e*"i;tc with hi* life, while
■V- firm ,r*wlhi%gt»e<«t Murtrd tutlmr bnl*.
f'.njli*A
• k> »i>h V»>irv. \Vi> h.«l heen bum
dun>5 tin iliv ruaiitni; > lint* through 3 delist
nnnl IjmI. The *U vtHiun c^ju «!
>n < « ("• ■ r miiim iiiih' hi silt An*. We all *
»h« wuht'tl t<> enter into eonveratimi , ami
. t« l!i the nxtvption of mynolf, wiklied
t<> grti'iv l»rr. I Mvtu ronimcnc >1 a ilialugtu
'it tarim.k and thin?*, ami *» a mat -
ft r of eoitr*i. I |Nit ln> '»•' hf forirani.
"*trin-» wtih in\ |jiict>fu.»', *hi e*r United. ill a
ton* .(itlii t'.ut nn£ to in) %anilv—" I j, how
itrttnl vim are." lint the eumj'l intent rwneil
kiirith M iw "111 KM a» high laritetl a
».-!n.Lr ;•» \o.|," inntinui <1 ibr, " I'd <jiul in
'im iriii i t.l _'o Vf |»iu* a little Jftwvry
N» .\ *rmr W hi u — \niA
j» i ife'M ha* U'«*n irntl m l«>\»4. «Ihk two
• »!h - •! win it iii't "if <>i iol> in re nu&cd
iml «>«» lufiilirr in (Ik* iill, arr>- —
I In- « hji ri|u4lv, ami M« rr, of cwurx.
nli1n»nH|r ih" fnart. Th-v. iMMnrrr. t«ir
ii »tw<i a M»rm rinrrin;' ti>r th>* rarlli, ami
»li*-n tli' m»>m %uutn? iIm* thu-k »talk»aiMl
> 1> |>I it lr»*u bl»*» ui(j away. Thi»
i-rrv. nt^l ttv * intertilling »f tin
w licit, ami tin mil weUkil a ri«*lt in[>«ln v*
"ttf ti»f tbr prop tli< followitiit «»j»rinj;. Tlir
rv»ullw»» — iu .iIhuhIjui fti»j», wlulc land
[>r«ciw!» •imilar along litWofil, and in-attit
'ii th«' viitf taa'ito'f. with tin* •M» |>ii'iii ol
•uniting the <*t«. wan nitrrl* worthing.—
V\ jil Si tm of our na«lrr» try Uim exptnmttn
j V fiwuff rwci, .tril (ji*» »' an ar*un' of
IS»ulm •
Axciknt I »«; ok 1'nVMtc Al io.—Tb« bit
ter almond contain* tbrconaiilnentaof pruMif
u*i«l ami a peewlur volatile ml, rearmblint:
the peach blo'wxtiii in it* odor. Iloth are >!>
teloped when the almond la hru*<-d, ami
brought intii (i>nU(1 with witrr. When Ihe
bitipr alutonii, therefore, >a implicated, and re
ii-urt moirture in the mouth ami (101111011, tlx*
pru«*ic acid llicn formed, ojieratea aa a |w»
rrt'ul »ed»ii*r u|«>n the nervoua art'eio, and
render* the hodv le>« auarvpliblr of the inrt
ran) of fieiUnte—enna*N|uenlU, of hiim. It
forma, a* it w re. tit • bi|»nc«* 111 the oppo»ite
•rale, and pmenee the equilibrium between
the sinling which would reault from Ita u«e,
were no »me liken, ami tlie intoxication
which would follow an et<v*a of wine, Were
the hitter almond* not paten. Plutarch in
form* uo that the *011* of the phvticun of th»
Kinperor Tibertua knew Una tact; ami al
though moat intrepid toj>em, vet the* kept
theuwlvca aobor, by eating bitter almond#
XV The »malle*t hinl of America la the
huiniiiiiig bird ; of Kurope, the golden-crested
wren. The *malle*t <|iiadru|>rd in wond i»
the pigmy niouae of Silieru. The moat di
minutive plant lathe arctic ravpberry, which
i* mi *in*l| 1h.1t a »H-ounce vul will bold th«
• hole, branehe*, have* and all
•• Well. wilf, I don't aee for my part how
ihfT trod 1rt|i<n on then crv wirea without
trsrinjf Vm all to biu." " I.a in*, •^u«i
the writ's in a fluid «ttte."
;-y* A cirl forcv.l b\ lirr j»»r«-iit» into a d.«
match h tilt an uld nun * liom ahe
dlitlae, when the elergyman asked if ahe
consented to «»ke lb'* brnleprunm for her hut
band, taid, with great aimpieity, "Oh, dear
iuc *ir; but ton are the fu»t |>eraon who ha*
caked niv opinion on tic nutter."
cyi am taking down theeenauaof adena
lv jmpnUted nri|{libo(hi««l," m the fellow
ni.it when he a wallowed lh< akippery chr<*
"}T Sluknprin evidently luJ in hia eve
th' w ht*keraand iun«laehioaofwine nice voting
man when lie wrote
•' Hair la a ble*#mg that lie ha» Uatowi J
on U-aata, and wh.it he h.»th unrtol men in
hair, he hath given them iu wit "—(Comely
of Krrora
Tiik Hlo> a.—The motto of
•' Delaware, the fir»t to adopt, ahe will Iwthe
la«t to abandon the ("onautution," h.ia hern
handwiueh • lerutnl, ainee the arrival of the
Hloek in Witluiijliin, on the aide of the bu«t
Waaliinfti.n
c r <»*i Siturdav afternoon week, while
•excral laboring nnn were working on tin*
f-iiul, near \ 1'• .1:i«. one ol'thcin atruek » pile
f ««i*ergna \!| lumlt immediately eiuie
th<* " k'arb game." ahoteling their hau full <>f
mud and gold together The di»eo*crcr •»
cured *'»mi, ami the other* not far froin tliO
apieec In all, about $ 1,3<hi *»ere taken out
It »« deubtleaa the all of wiiue unfortunate
emigrant, drwpjwd accidentally lit • bag from
a cjrul Iwit,
CutlD Mir ruiMKiti " |{ " Sav« a
Mudent to In* ehuin, " Their i« a «|e»t| «<f a
r i >4 M Common Hall " " \ what*" ni\*
hi* chum "A uumpiu." " What's a
wumpu*'" " W|nf, a iiii ifit t« h aure."
'• What'* a wangle'" " W hv a i.' • r, to be
•ure aiming the atudenu."
A Si bumi I'iiohimt Somebody •leak
ing of 'hi ocean, called it a •• cemetery with
out a monument." How many thousand*
alecp beneath tlx1 waiea, wh«>v gra*i » arc
marked hv no vuipturi-d marble.
\ pail fiill of lye, with a piety of cnppcm*
lull aa big a* a hen'a egg, IxiiImI in it, will
prodacr a line nankeen color, which will not
wa>h out. Thia i» *ery ufor the lining*
of bed ijuili*. comfort#. Kc.
Vlwa\» do aomething If \ <u can't break
* horae, break a wagon ; and if objection of
fer* to thia, put r>*°ka in w»ur wife'a ftifli*
null. There i« nothing like keeping hu»y
PROBATE NOTICES.
\l a tVuit t»l IV*tutr, h* I.! 4! I*aii* wilho* ami f »r
ikr QnhH ■! OlM. • « llM rink •',x ll ll
in ihr %mf of i<tif In ftjrifhlrrn huKlrf I au«t f»ft\
VI lil'STI'S JOHNSON. tiuanlim ol F.M
M t \ I» I'M I \ \ I \ i 1.1.1 riu n
N I \ . IttKi • CI• 1'»1 1 1 ill» t |j 1 f 1'1 •
thmanl, hllNtf |*fwmt#d hu lliul aifuunl ul lit*
• ••i4ii|i«ii*tii|) • | ihr • t»f *.11*1 minor
ll wa« < hilrtfil, that thr Mid tiwanliari £i*r m
I iff to all |rr*itn* i<»*» •ir«ir»l, l»« < iu«iii£ a rj > « f
thi* oftlrt !•« \m thfrr wrrk* ilifinlUfK
mi Til' ' Kf-ifil n <riat, j imini at I'at i*t tint th* %
Iit4« aMr4T at 1 |*r« ImI»* t'-nift tu lr Krl I at Pill!
1 »iit! t 'ami*. i»m th«- f wth Tu» •% • I Ma* 1* vt,
41 tni >4 th** iUk in iIh I'HfiuMMi, ainl can^r,
if •«% thr* hair, whi thr m *h 4il«| not l»-allow •
10 titO K M11 IU H c
A trw CWfn. \lte»t K HNIW, Kr(.
\t a t\*»»t »f IVJaf' , H* M at I'm* within m<! I f
thr t'.»M If* •»! 0\t •III, ihr ninth *»t S|'mI,
in ll»« INI ul imii I^HiI • i^litrt'ii huinlrrd a »<l hi'*
U*EI I M W KM \ I • r u
I 4 »I I • 'Umn ii . 1 II 11 \ I kl'l N,l»t« ' H
• mi in miiI 4 il»-« in.!, Ii4«m«K |»ft *r iir«t hi*
•if*t a i f fi ial »«<• iinf i f In* a lini;ii»tfatlon i.l thr
t »t4li «»f *4m! iU'rra*««l; ainl aU » hi* j>ri%il«* ar*
nmnt af*in«t thr ril.ili of laiti il«riff«l
It aai OiiUrrtl, that thr mi<I K^iiiltif C*%f* "**
ii«r i«i all |iti*«hi* mti M •till, l»j (4ii*ing a 1 j y »•!
tin* <»nVr to lr 1 nt»!i»h< «l ihm wrck* »rr**«'»rli
II Tl»" lUf-iil |ir»t»« 1 at,fiiwlwl at I'ari** that thr\
m\ a| |4 «i .it a I'iCiairt t«» I* h»M at I'an*
1 1 * M •mi«iI% , on thr I'Mirth Tit* -ta\ ot Mn in\l,
at trn 1 f th* rim k in thr In moon, arwl »hrw i a liar,
if am th# % ha%r, wh% thi nr «h ml I 11 -t U allow
10 I.l 1 • K ill \ W i: • 11
\ 11 or (tifiy, Att«**t til o. k Sh %h , Ki
\i 1 t 4N«1 i f IV^Mtr, hrl«| at I'art* within ami f»c
is#» 1 ..«»• »* . 1 tHi i'i. m ito atoll «!••% •■( Am»'•
1 1 ihr \*ar of IMU Lnl r i^htrrti huinlrnl »rwl lift %
V>\ \\'IMI|l|tl 11^. %«lmioi*tmt€if of th* r«tatr
of IU \J \MIN WtHMMU KV, lair of IWk
iko-UI in * n I t'«»ont», il«« iiim I, h iving prramtnl hi*
fn»t amamt of hi* 3il<niin*tialum o| thr r*tatr of
*anl drmifnl:
Il ««• Or<f<ir<l, lh.il IS1' ».n i A'lniini'lml .r firr
< •inr in all mlrri »lii|, lij i .hkiiii a <"|'*
iKi« "iiW in tic (wMnhnl ihm- «inl« «m«nvil»
i TH. < >xl II I Itrnwrnif,firmml «l I'ani, lh.lt lie *
■ hit U['|w<r HI N I'tiilMlr t "•Mil I lu l» hrUil r..M.
ii •till ('•nnl\,iin lb* f milli IVnU) "f fl i* i«\l,
•I li i of ihr 11 » It i*i llm f»nn *»n, ami ihr« i-aiiw,
if mi ihri hair, nhi Ihr *M* •h>ml<l i» l '■» sllnn -
J io i.i:u k sii \\\ . nrriiln
A Irn i •'!» | AIM <1 H». K. Mil i %».!!■ „
Vi a I'.nm nl I'ikImIp, h« l«l al 1'ain williii ami lm
ihr I'mliih i f llil'.nl, mi ihr ninth iUl iif \| ill,
in ihr yai nl mil 1 »•«•( righlrrn hiinilir.l ami bAv
MOIIK IMMIM'K, iluiiniilnlur nf ihr nUIr
»f J \ W.S \|< KI'.IIN, Uii i'l Simw li ■ hi hi
•jiil fuHiilt, il»r'4»<l, h i»iii< |m*ntiil hn mnivl
imaml nl hi* ailiniini(iati.Mi U llir inati nf «anl
ll »a> thai ihr «anl Vlitiiiiiairaliir ci»r
i i irr In all |«ri<mi mler**t*d, bjr « aii«im a r.ijij ul
llm iKiirr I » I* |«iWnW ihrrr »«In ii»oe»«i»rl)
IH I hr Oxlofil |M|»« ral, ihIkI al I'arn.lhal lhr»
iu) a^ipiai al a I'rulutr Couii lu I# hi M al l'ari>
i aaiil I iMinii, *m lli» tniith Tin-itiat of .M ii iwxl
al Irn of Ihr rUah m llir fmrmnjn, ami ihrn tauar,
11 an> ihrt ha«c,«h« ihr mmiit ih<>uM *<it hr allow
•<1. 10 GEO K BHAW, RnirtM
4 »n» i-ifi, Aitm fJm K. Mm • w. Rrj
At a "I I'i JmIi-, IhII xi I**i•• withi t iml for
ihr I'twnly of IUIi.nl, on llir ninth it.it i f Afill,
in ihf tnit of inir l/ml l i^lwn lm olinl k>mI till\
Q > 11 KNiailT, \ ii i si ik ■ MtM
.1. I.f.1 II PHKH IITT, t. •«< II in .Ml I
(aMHMytilnnml,ll«tia||lirwnlnl hi* Hut ■ »-it
itl hi* Milminirlration thir r«l<lr nl • nl <i rr«n *1
It »4i Oiilnnl, thai Ihr mhI IdininMIr .i.>r gi«>
iwlii'f In nil |» t« •«« IiHftf'Inli In fa««inf a fi) \ i f
I Hi* miW la- |*iMi>tn<l ihtrr «nl« «li«*»l»tli
in I hr • •*! i>l Ih-Mi m ial.priairtl mi I'lli»,!Ii.1t ill v
nun amwar at a I'tviutr I' wit to hi M *1 I'm ia
m PMlil I'liMtf I till lh« fiKllth Tll-xUl l.f Jmih rrtt
Ml tr« III tlir I kirk in lltr f «iriK»m. an I »!»• » i imr,
if tut thr» h.itr. «hi lli* Mil* • l»i hi ill ml lr mILiu -
«L lit QEO. k. Sll \\V, I!
A inw r-ifit, tlhtl: (It i». K. fit » » , Hr»
. ill • • "Hi • I I'n.laalr, KrU al I'ai ia within an.I lm
I |H» fiiunl) of (Itfml, «n lUa mnlh ibi i f April,
in the tnr of mr Lmil rijhtrm hmvlinl an I fil'it
0\ ih. rnii,.., „f iii:miirm n iuvk,
Uiihi. "i JnSt l lMN UVC'KrUi* flUh
Ik III in Mill ('.MHilv, ilrrraaril, prating lhal f* nn
ininiin»ii may lr m| j.iinlr.1 In Ml mH h*r IVian
• ml of thr iral niilr of aaiil iW> nf I, ami .il«n on
I in iw I ii imi prating f. r ikiaMr* oul ol ihr |»i
• himI |it'i|b ft\ of hi i Ulr hn»lan|:
It «4> ' )| t< till, that thr Mill Wiluo jiif im
I or I i all |> ikhu mini ilnl, U raiMin^ a m|i* •><
tin# mit. i In U> |«|i||i|in| ihrrr arrki MINraailrlt
n IHr I Six.I llriimmt, priiMnl al I'.nia.lli.ii Dirt
nuti .«{•)■ II .11 a I'mKiir ('.Mill III l» l|f 1.1 Ml I'iiii
in m l I miHtt, iin thr (imilh Tiriliii nf Mm\ ml,
«t Irn of thr i l« i m ihr furr-noon, ami »hr«» i 4iw,
if an> llin ha»r. kin ihr • inir • ti.Mil.l nut lr pant
r l M QBO k 811 K\\ . It
A iw n>)it, liim llm. k. Hiiik, llr;
\i a Com! I.I l'in)«ir hrlil at I'ana, within «m) f i
ihr (iviiu «il I >«l.i|il, <«t ihr ninth ilm \|»il,
in ilia inu »| ..<11 l^»nl liinnln <1 anil Inn
ON |Im I' liii.nul \i»\ll PIllMT. lilmmini.i
I J \M» > II0D0D05*U»i
of lliw Llirl l iii vtill I'miiill, ilniiinl, prating llnl
11. rnif nut I»- granlnl lillil In ••II, at (Hil.lir .« |>• ■ -
valf ulr, 4m| tmiff) • I imirb Iif tin* iral ••t ile i.l
•ant iW'iii*,l it iimv l» in ritan raiw Ih- •uni
of »i frnti -4 il.ilUn. In {ill llir Hid »!•-!■«• «•( Mill
iWcr«acilt inci Vntal f hai|r», au l i narjr® ,.l ailinin*
Ktraii'm;
li a a* Oi.l.n iliai iki ".il l \ilinini«tr*l..i jiif
(••IK* In all i.^i<*ir«tt«l, l<i rmwiiif a ruin
iliia nrilrr Ix• lhr«*r nrrki l»TffMHrl\
inTW (K(^l li rat,|Hnitr«l at I*4f »•. ih itlhr*
nut «n<r«r at ■ I'f-^lr to Ir li< l.i at mi«!
I* • t• • «>n ihr ( *irth TiitmIi) i I \|«\ nril, al Imi
thr (Uk id Ihr loiettoMHi, an.l ritKr, if tin
thr% hi%r, wh% ihr •«hm> «h ail.l n.«l Ir ruiitnl.
10 GBO K > 11 \ w. > U
A irur Aiimi tiro. k Hni«, IU(
Al it' Milt 'I 1'H'lMtr, krlil at |*4f * * HIlhlH 4u\ i't
tklf I not* of (Kli'fil, <m ihr ninth at«\ »»f \|*il,
in thr ymr ol ••mi l.'« Jrightmt hutxlml anil fill %
V J rVtRRY. IJm r i iIm vvlMf '
•I* N\III\N<*»\ •», •
t\ (inf ill, |*frt« ntr-1 hi* fint art * nut - I
hu Ail Humiliation of lh» nuir of mnI ikn«»rili
4i*J aU" III* J'fiu r ACr.Mini
I? »4« (kdmit ih.it t?>♦* nU IMibliiM f,%r
iv»Im r | • all |v»ramt« ml* if ilnl, l»\ Ci»U«l<if II «••)(« • !
tin* ofilrr It |mi li«h*-«t thr«* «dk« wrrrf«ttrli
mi I hr I Kl -t «l I*- m* I4l, |»imini 4t I'af i«, ih it th»%
in i% at (<■ 4f at a |*l<'m\r t'irtiil In Ir hrl«l at l*ail«
in »ai«l r.mrilt, '>n thr fiHHth IVxIat «•( M n iw \t,
4t li *i »4 th< t U k in Ihr UrtHBHi, aim! ihr* . 4mt.
if aii% lhr% h4fr,t»hi ihr »4itir ih^i^l not I* a!l »*
. : |# GEO. K. SIIAW, Km n
A Imm1 lopi. %ltrtl, I • I •» K SN Va, llft{
,\| a I Milt I |'| lollr, h^lil At lUlit Hlthll I •!
thr I -*««ii% .»! 0\t r«l, i • thr ninth tilt >1 \ihiI,
in ihr \« a» of lan I. »|i| i iffhtrrn ||tm<lirti an t lilt*
I ^ I I I li feM IN I I \ I I \ i tlir I,.
• I I I I.' \ H KM Ki ll. • • • f IN
•Mul ( »wiiU, ilf«T.iwi!, h i%in^ |ui N-ntr 1 Ir* hut
41% 1 li*' «i 4*«••uni of hit A«iiniiii»lrAlioq uI thr 1 it «tr
of *4 hi ilmainl:
It *41 Ol ■ ■■'■ml, ihlt Ihr •ml \ lmini«lr4tof
rviti'*- f • ill |n t i* mi.m il,l« « in* 1 ■>{ 4 « t > I
lhl« flfiW t » Iw [MiUuliril ihf^r nrrki •»irrrt*i«r'»
1 1 Th. (hf nil |l> n» h141. |Kinti «l a» I*aii«, that lh» 1
■ •!*»* ip(<M«i At a IV*i«4ir ('hiiI Iii br hrhl it |Vin«
in ««i I r.H*it% . on ihr t• Mirfh I or*.l.i* «>l ^la% ir\t
•I Irfi «.| Ihr rUk in ihr l.»ff»Hiii, «n>| •hr» 1 an»r,
if aim thi % hafr, will ih# mir ihinalil if l Ir illnn •
10 uBO. Ki 8IUW| Km
.1 Intr I .»t % , % til «t flr«. K, HH4H, IU;
WIIE iikarrihfi hrr»t-% f»%r« |wltlk m>tl to »II
1 ilM kt Imi kill Mj »• - i
tik' i u|»*n him "-If ihr liu«l *•( r.\r«tili#r • I ihr t.«»i
\\ tl> mmI T. *i »»•»' ««t mi
mi\nv\ drew, ute «,r iuk . w
in Ihe t mi*» «»f n\fml, .Wr^trd, I * (*v>i*C '• *
4* Ih# U«i !•— Il«* ifirfrMr 4*1 |«r»
••• »• «Iki »rr iifcirU'-l !•» the mmI «l»r»4*r«i*ft r«i »i»,
la nukr im i"- u|p |M%mrnl, 4»h1 lh*»«e hIi» Imr
try «lriii4i>.|* lb* •• »«•, l«» **H»l*ii lh» • •«•»♦ l.i
I IM<M in U DDI X
ji|..i *. i«v « ;■»
•■•Hi: i .'•* rtbpi ^ rfbji |ivii i"" •» »., i. i,
1 NWIH I. i't ll h* hi* l^n •!••?% iml
iikr«t Njcifi lum*-ll lh* lm#t «.f Ev ruli»f • I ihr Ul
N\ ill * »«1 r. -t4«i»rnl
Sl'HMIT IUKER, Lir of r«ifi#
1.1 iIk i 1 •» i (K^ird, iWfMr>l, h giving ImhI
4« ihr I ih ilivrrl*— II#* ||. nfxi n «j m i 'I |«*» • a«
mH'i arr imkMnl t«» thr m*i( ilirMwI'i riUIr, (u
fit4Ikr imrfM<ii4lr pi\tnrn! nwl 9li • f nh # hatr 4(f>
ii 141|* I * ihrit .f# lu r\hil ll <Hr #4«k* • .
ai.v \ miii uru:n
%l*VAl !*h. I*». Id
'Pile Mbvrifad ,•!%•« |m»i !»• ifii'r in id
1 i • >•»«-« i ih iSif h»* MM (Ml Ml RMMiMnl 4'»«f
i iki ii M|»>u Kuiim Ii iIm mh AmmmIi il r ' i Um
r»!jlf 1*1*
\\\ W C |M >TKN, Li* .1 Si» m
11 tHr < ' null t'( < hi 111, ||^« r i«*-«i, t«\ git in,' l« «»•!
4* ihr Uh iiifrfti->llr lh«i* l »ir rn|iir*l« i ! |n«
•• »ii# H Ii • jif iml* tHr.l In ihr •.«•<! •Irrr4« •«!'• • •Ulf,
iti«ki- ilium .tulr 4tt*i t h »•«- h !i « ti t \
»m .ir H4ml« thrrr»ni, li» < %hil»il lh' muh t »
JOSI I'll I II l i»
Aptil t, 1*30. 10
RUST &. YOUNG ,
I>l4liri IN
Dm?*. Mnlirinrs. Ilook* ami
STATIQNERy.
SOUTH PARIS,
\ll LimU of 3lit*
4 \|> rONfl I TION \|{\ r • Itiiul
\ ■. i \ RIT#T & Yvlf^iO
l*4f >•, M in S 12. I^.V).
^ci icai bid Tii
r»v• ■ '• < • m »* ■ t iK <
li <' JIt «>hI t' '■J >'*>', Oi «n .V|rf'i
( lirirt IVrlnml. ll i* iwomni- < I • > "
■l iIf- mi .-i '>|'h%**riaii* » Of 1 ill"!
Hmm » i ..u i» Ill HT It VOU.NO.
South M mil 12, KV».
Currants Nutmeg anil Citron.
nou Mb w»,»7
I ULHT U VOI NO.
S-kiiIi l'jri<, Ap«il 9ih. 9
Lut'kin &. Thayer,
wrou'iCR* am» i»i:\i.tu> in
Carllimi. t'hiua ami Mass Ware.
Nin, I A j Mxnlirnl III«m L. Mnlillr H|„
PORTLAND.
U'li ur ircri»iiif (ruin ihr mamif.r.
I'Hin in r.ii|Unil, ihr iirw »l»lr» i I
ik ic
ivl th ill lr ,il>lr In fcrnitk mr rwtiwini Mithar
Ijlr |>til>rii« a« ran lr lia<l in Nrw ) mk M
I'l l it •• low |«i(ri. |Vi».in» roiiiiiM'iM i»i{ II.iim
Kn-j'ii>», i>|<rinn{ |l.kir'lim[ hi-ti.ri.i finm-hm,'
llailrU, »rr iri|trl(iill| in»ilr«t In rail im u< lalnrr
■■hiking llii-ir |kik htx*. .**• Mr ran fitrtn<h lli< in
with nraili r*rr> irti< U .i|'|»rtanting In uor l«i»i
«.»»IM-«|nrilt1\ Ml lll{ In I hi III lll« ir llllM' 4lnl
Ihr trinMr of examining iliffrrrnt Slmn In nukr
ilirir |«inkiH«, I im •••"iIil iiI ii m* mailt
iniiijihIc hating in.• I«- largr addition* thi» S|.mi£
In im Sr. k.
—hU R «TOCk «r—
\t/rtr Iditiifii, iiirtiifh'i, /Vn'iiil </ 7Vi
l)i*Krs, Oy'irr Stnrrrt, Pi'h Cinert,
IrJ ( aiMn, Tr* Coffrr Cms,
7*i'ii nnti Co(frt Sfoirni, Clillrry,
A.'n/ry Liirny*, \a*rs, 7'm
Tray*, i'nrktt, .W»
ami Ifanqinj»
I simps,
Anil all Inuls i>J IIoust A> rj» i g A rhe Irs,
■» <>iM- of Ihr l» >i in ihr St.ilr, ami *r arr |*r|iaird
In oflri imlnmnriilt In lltr (wirt (r.i€« i »« gm«l if imt
l. ilrt lhan ran la- oflrrrd in Ul(ir rilir*.
\\ « luir jil.t t,. .I>r.l a irn ilr»i|.il>l« I .I el nr.
Paper Hanzinns and Window Curtains,
ahirh »r al lim |wnr«.
To lh« Tiulc Mr %u«h lu >av that «r initial In
•rll al a* low pf irri a« ihrv ptirrhaar in rWnhtit,
ami trrprrlfnllt mviir th>m It jltr «• a rail hriorr
pwrKaaiiie.
Mmh W, i«,v> if 7
IIOMKV t IIO*Ht tt
Win. It. KrhrvVi lllf nulling
BEE HIVE.
IMTKNTKU MAY <Ith. I(*4«.
h'.nlirfty nnr Prim iitltt m ihr Mnnagrtmrnl of
■ e a •: miimmm
'1*111 -I II •»mr|r%| MpiMi Kllfl * i
1 CiircihUimI i mkkm iIm HMf
villliif* —Thf llf« hi* t 4*11% lntr«l in lh**»?*—it
•r»fi Ur.uMi wmotn !«> kill oil ihr mami*—
I !•••»»■% f in mi .ill iiiih • U trfkf ii . «M\ mliin il mn
'*• *| 4n «l In llr imiiiiii, » r c»n Ir nklrd f«if ih*
MHll'IMHirP i»f Ulr Oftr#. I •Klilg »M4VtVl# i «n I* Ii*
km aw i\ 41 I hi* ai««l |n»( inlu • thir
hi%c«, «Wil lhr\ f«i |«» « *fk with**! ihr ti"i»l»le uf
MiruiiiM or hiiiiif, »hil* iiMmi i«4riM ftv* nfi«
ili»linl«r<r in lhi*ir aiiom. Th# i«arm« »rf
lirrU pf'ifi^-t^l (ioni r»lilrn h Rpifhbnvinf |Ur»
4M-1 mi**** an«l inN-rti—(hc\ ran (m* haiiilldl ttilh (iff*
(<*l i4l« iy, «im1 i/kMyi /itiif 4M < krttdtng m «#«r
kvntv ftinA, ar# mttrtlf ami yniii(
«wirmi 4rr alum fult> .lc»#•! Thr fffl or
••mlivt «»f lb* !!♦ r M tla «»r MilW-r, raiww* hanh «k
;n«t itr ai'Miml • l»« •« llitr», iml lhfnj>»(f lh# llf^i
iir (nfirWy /*»#♦• *• ' fr«»w I In I4i4<r« wf lhal lira
trwtitr mrMi( «*hilr ih'
\liriiiniinc I'lim iple
Hrh llitl lh' llr» jrr lipl ifKliwIiHKM ihf aalxilr
>'«• n lhi>'«(h, In alajti liuiu* i>lr-il» nl i «.in lit
••ilk in. Tlw\ lia»r l«-rii lliotuiiflili Irilnl l»j ai I
laal l*f, U nirr
immi IUlrn«itr lire ( uliurM*
will* r ilir ilinrima tin- ImnliK, ami alllhr
• M4IMM a>il llirir iiw rr**r arr 1*.* 4ml will remain
»• C • -| ii itpw » .ii,i/ mjrw. \ni|il.- <lirr> t»•<«•
lf' '"i'|Min» Mrk (liar (it mg full nwliw ti >n< (« ilir
"1.1114; nirnl ><t |U. », ahii ti arr »i aiifi|tlr thai am
|f |"1. «ilh oiilliiaft laiwili iihI allriituxi. ran
••-■I tail i.i |ir mi< «1 ••fill in lUrir iiMiiagmw-nl ami
runner Th*t trr ml. I »rf J 1 In i|i, ami all I'arin
rfi ii» nlhrt |m>nin nidi l>rr|i Itrri, m »li|| I" «•
Irf mi l iVh |»iitilaliW 1 nil ill r, Mill full llirw Ultra
all dial rati I - ilnuril.
I"n* imIii i.| mI iijlila in ihr In* na of I html, llr
Id mi, lliir ktM LI ami Smniv 1, ifpU In \ ^ I'll 41 •
I M. I'ana, 1 if ihr auli*i iilvr.
V M '"Irl i.f Ihr llilr i in la toil al all l«ailir«a
Ii'hm• al iSf Ml «r nf III *»l»ii» Jk l"i». f> I'ana,
al> al Ihr < >itn . I.I I U'llltnaa, Niaaai
litHt\i E c run ut
l<»ni "1 I*ill-. MairK 4, I* *) if I
For Boston.
Till. •mwtjfttMl 4ftol f «*l ftfl*
j«• 11 n m mil mi • •
* I I >>R l. I KlIlNta all (MN
* III' I' • bet llrnUi Tiii«,W Kit
N r.-MM \ . IIm* h i -I . ri'l wi!l i mi ki I Ik
■<><i A* |.»lh>«>:
I a .tir \iLiiii>' I! til It ■ i«l W I* uf, l ■# |l"*i' >, rt*
rt> MONO\\, \VI.|IM»I»\\ 4..1 rillHW.
41 7..\ Uk. p M
I' » * I —in lh> ( ilnrn dM', |M >|,|. \ |{
•• i<n IK< k 7J •'» » i *
N II. TV J M hi" lhiil'% "i ilr
U h.|ii« far Vlx 44i 'imimtkliom >4 I i'iIh* unI Ij.
ilifi, ami fit a m-4 ImwI H III ifcMir
■i|>>n ibr I ..I. tn « 4lr r« , 4ihI lllli lrn 4ir |« hiiimI*
r.| th.l In talking ihi< rmilr. i|»r» uriir m lla<l' >
in ««■« l.if lllr r4l Im'*I 11 4 in*, ikrliln •4tin( llir
I 11.,'k- aimI ripnur a ■!»> *• li ih I, <«!•>• t|ir mjlil
Kirimi in IL'*li>«,) with ><ii n| iinw
I'm 11.iir uki ii 4* iwimI.
L. MIXIXQ0, Agftn
Mhi'i l«Vi •». T
HT.JI 1MHI
| <i OK TOU n-i M» » HARHArAIUIAA.
• I I >i »alr, *• Ii 11* • 4 W* Uk! Nttil) I*
III M K Vol Mi
HumIi Tmiii A|'mI till. *
Something' New
noR ClM^lM|CM( nJ • 11« i. .ii -1 ir \
I Ijir'w't, Tar 4"
Cm (Jmm>tWukki III ST k \ • II \ii
SmiiiIi I'm*, A|iil !hh. N
Ml KM\(< I I.I lOii .. .. .-i. .... 1%
I) ki >r i> \Mi
f'i«ih Ml| \|wil !*lh. '•
For California.
I M»f\ ff»r \ 1 • ■ I lifl I
I • * II i >«) KMv mU.hu I' • • • i I ••
«rwr i.ii lS« ir live* • ( thr • »*«t U« »f «f>l» r*lr«, wtlh
• 4»r titl *||*KU» H||,. i «, mi |<»
W. D.LITTLE,
t». .14 . it t. >o V!trlinntrr *lrrc|
rOKTUlNH,
I'W'r |*.•! » ir« tut nt i I ivaiUM" »e--w*t^9
|.» |r(« >ti« lift lll»l> rif • > |ffil«, 4« %»r|| «• (.9 |H#
fit « f 4 mlr 'if rrLilitn m lh«* rtriif I ilr ilh In*
*ll% nil! it# ttl*ll|lt* t»l f I*' liw "1^ *th»
H oc fi Mult, V«lt h »»r it *f lh# lo^tjmtf* in«-«ii« f..c
11 »iff»t, in •% fi »«f • l.i?' I' l*r% 4<l%Aftf tg 11 •
I I. ••• li.it - liwitlM'i l» Irate t«tuml, •!« 11M ift
f<» hi!It >«tt IrtAttmitrr.
IVI». I)*, 1*5® if
I OM fill \N I M\ Kit* % I.
Strengtliing Plaster.
tu«u vniiit, fitrti»sv ?m«»i •
ttLl I PKotnl % I | f» r * Hit % 1 Lit), |t|i
r«» t|r it 1.1i». 0
•rut ri \sii
1 %• > ||| Mf Iti art* «• t• t fh»* Ittrk. or • f..o,
•• li, 4*t'l -ill /t*V•
/'. f «V .»• * IiiiiIm, 1114 k, •».!•• •»
%»•<! £*t all inirpi»te« tthrrr • (iliilff it if««-%
ft tt« it*• 1 >r, if |itil«'ril rin «-|ii tl.
lit tnrtitjf W|WMt lH«' lif»;i»l of ilrtllUI h. »Hm Hill
Iv | »i .'! In 4tiitfi| f»« at frlirf im «II « »| |<« 1 (• «»f
•'•frnrt* nf ihf r nft«| m i.«ttoiN«l In* IM jf•
I. 1 I llf |M<llrwtl<l rol l* ittl 1 r«*«tfht,
Tht t .ir» In .mtilullt «N| |t(«|sirr«| i l«»fh, tt
2*1 ••of* r t' h, im«I Mi tt It m"f 11 H|f|»»tif lit* mtrft
i n t U.i/ liiitr. |f llir\ lrr.nr*- ttrihkU .I uj ,
thf*t iiMt lw f Ami off, rlt ..f «tt« it «<»«! «lu«f,
•it«| j< im |>tii <hi, aittl 1 hut H'.iii f<*r tkrtf • #11
ft< .tk* 4t 4 fititr.
In MVnH ■ Ikfl MMM I# |Hit M« if HI MM Hi
Im* *f|"#l »/ itstr m*tf t Iml ilimiU I* r»wi/V#f'/y tiW,
I't h'lMiu; ill*- k<k of |||r |tii«frr olrf the III*
** lj l»t \grnlt fritrf.tllt a ibpNijIiotit ihr rtnifitr* #
• 11»\ J K II i««•»%!», J'Afit; A. I'll 1 !»• Kt'tv
k V »i I'arit.
|PfkS,IM 3?*1
N. H. DOWN'S
VfGE TABLE BALSAMIC ELIXIR,
1MI SRI If %"Rrilllt% MINIMI rtlR
•I/**, thi /w^m/v in fA' II •»'/•/
nil .im, < <M MH. \Vlloo|*|\d roi i*ll,
« NOIP «»H qmo, MTHVA, f«l« l> till
«ll»9 on •!<»*%CM. Ml* II I l»l«l Oil
or mi
LUNGS \M> U% BR
npillS Rulkim It i>«m#In ii|i i »i }i I ii i) iii
1 ill* (!»•••( iik*«I •• i • k fM i fr'f
ifTir* tiiij* thr br>m hi.tl of 1/ v
ll« rfWt i>|»mi th«* |i.«lf«*nl M ih »t iniiki'), unl
•liflni front ih if ol iiniIk iite* rm»mnirn«W
U ih«* Mmc rompUinli, in (he f<•!!.»%% »u/ |yriH'uUfi
I ••—ft iifti f uri'ifr* (kfil »h«»uM »ioth<
—urtcr iIim*# ii|> llif rough, lutni< iIm rimr mi*
limrbnl^Ml hr»( / »»•'••• tki cvitfk, #*• riiun Ik* »i«
« •/ «;«/#««f, iIiimi ii »(*•««• il»< uiin , r'Wi
if (i mftl'ttls Imuu I hi* •> •frui, h Im ii, i* 4 hmI
irr of rour»rt (In rvm^K fNic, aik! the |ntiint h
mil.
2*1—11 iirfrr |MtH!urfi milivriirii in ih*' fou*
•utii|»4i%r Ik«i »• lit —-«»<| i he i < ml run , it Ii •• 4 UtftlHi
rfln t, 4IhI l« 4 iMllVlIt firtufflfi Wf •'«!> tin
v%• l«I to piiMliKf a riif ufnulivriirii intrtrrate
I til tli.it in t*ti i»r thrrr %»rrk» (ihr |mIi« lit hi thr
iim4ii tiivw Ii4%iii^ !»»■ |m r rr(4ril f-»r iIh-i) it will rn»
tirrlv rtyittii it,4ii<l priilim j hrjltht actionof th«*
Umi'li.
a.1—1| iU'« i*»l pr.*l»»rr 4 iImik of thr »kin,
l»tl i* * )H-\%f ilul |»a• •«!»• »tt*r of •rii»il»k' 4ii> 1 mim-ii»i«
Idf |m r«|>ir4t•• mi. tho* r\|irlliii|{, I* thr |*trr» of thr
•kin, lh«»v imiim^iu* llill.U and ini|Niiilir« ol Ihr
I'UnI, ihi* rc-iimi^ii of mIih Ii iii thr iiitrn ii thi
Hirr |»imirw»r ol »/iom#, $%■ U»«i >ihiI df<%tK.
\Vi I . i. i im »« nil ill ii IH l\\ .Vfi I I.I \ IK i« «
»l*i ilir for all thr ill* tlul ll« »h »• hrii to, Uit wr
||<| 14V, »n«J ru f wiihrm In inrimtf •til»lr rtfctrmr,
ih4t i»r
PONS r M I'T I o N ,
ltd all of th* lungs, ihr li%rr, Ami the iml
n>«Mwr> org.«f»«, II 19 hi'INi/ff/—llun
<lrr<U lt.i% ** by it liin trwitrh«-*| It•»#«> an wnlilMpI)
Cmvr, »rxl huixirnU «bo diUwl |«m» I'm* ila »••#■.
h«fr IhjikI, in the #Ulr «»f th^ir diifiir,
lh.«l rt/iff fntm •ufmnf mIih h they hail »«inU
■Mffhl it inn r»fn iilbrr Nairn".
Thia iiKi/mMi mrdximr it highN r«w«rrnlralr»l I
■*«».! |mi| up in 2M. ami I 1-2 of. *l fill* cf»
•ml nor ilnlUr |» r l>>lik', aixl rarh aarrantni
I'MiNiltiM "■'»< rimirf pr»/*rtitt linn (i«r I«H|Im
«»f ail) id lb«- wr.ik, .niuhiratnl pial Iwttlr (>t rota
tion. cif iIn- iUi, ,
U p km rmiird •/ (irfifriM of it*
wiMHirtful tnrra, Irian rifty pari <>( iKr riMinlr«,
iiiiii* of whirh ha»p la»n puWuhrtl ami iim> fa-(
k*l pili< nf any of mir a^rnt*
.Hi.UI Khnlriilr anil retail l>» Jk CmiH,
• irnrral A(rno. Si AM«n>, V'l., In »h«nn all or«Vr» I
«r tiipplr* of thr inntiriiM' «h«Hil.l l» adilrrw.l, J
(dating ihr liril in>*tr ol •rn<lii>4 it)—•!»«>, kU In
j(rnl» in nrarW all the »ill.»e»« ami lnwn« in th» (
naintrv Il l> aU<> «>M al wholr^aln aiHi mail hi
J K H4HMVP1 !•»•••, * Kim p. Rln fc
\ or««, So. f'iri«
r.h », law Rw|
Brandreth's Pills.
\lll! < mini; .W hnlrr* |*r «lay. W hj
•in iM ihr ambixiiirt hhW ihrii' u* m • hnlwii
hoapiiali | % Wrrn m kiwai ronnm ihi a lh*n W
IWIitlk'i IMIa la> rrlint oa ; lhr» artrr ilrrriff;
thrt In mil luixt »»|i iliww in lh» tault ; ihfi r»
l»-l it »n.l if ibo air rr*»itr«l in in cholera, tahrii
•I llnl allarka.
Till: ITRB WIM. UK CT.RTAIN,
l*-ranar ihr* *t 1 thai |*tnri|ila> In ihr likx.il whirh
lK' rrcrjumn nf ihr • |»l< nnr rhnlrra haa ilfttiny
nl ;lhrt aatriiiga i}»»• Lrlrala an lhal in» mmr itiiiil
ran l«r lltfK*it ■ 'ill fi'.in ih. frnrral riirtilali<>n than
iwliiif n-ijwrra f.if a rmr ; thrt i l«-.inar ihr laiarla
nfall kiitli'i imtaliiig i nnli uia, ami Ihrn art a» *
Innif In ill' ahnlr atatrni, ami unr, if ii.nl Iwf.irr
III' |niwrrt nf iiilmr air all nfrthrr |.*tr.
||OW i«> I tl THEM in CUOLKKA* kr
llrahdtrlh'a I'lll, in ilntn »f ait m right, mwr nf
laiff a <la», »t»«l pWnl* i>f (rurl, or rnhl, wrll-mailr
laarlrv «»lrr, in tnr oimifc m-rinaal ; anil, whm il
ran I* fnl, mH l*»lh m»!> nf ahra-|>'a hra.l, lanlr I
iinlil iKr mral IraVra lh« l>w<,nii In- naeil thr arr.
>ml ila* nf 'hraitvk Thrar ilirrrlmna arr «-juall»
i|>(ili< alilr (•+ all raaa-a . I iliatf hlv>ra, iltarntrrt,
an>l in t<r I, in a tinlrnt mrnl if thr aliwvM h
an I luntrla, aa %trII aa in ihr rhnlrra. Th««» whnar
lirajihIkv will |»miil llirm In uar thrar pilla nf |)i .
|tra»lmh'i,iiu>i lhn«jli ihr l.lrumga ..f
ilrnrr,
iuvi: ninu i.ivkm havki>;
I Knar »lm ii» Mil, mat kirn* in tnnihrr atalr ••( e\
lalrmr that ihla iiwiIh inr ia, imlml, a lifr-*a«in(
mrilirinr. |lr.'Uraifclritli aim rrrlt kfra thnar
aim ilir trnuia iHrt lail uar lila pall* nf lifr
aa«inf |»i»rr, imi l«i ha|>|i| in lhal aialr i>f lrm(
Thia mil' h hr knnwa, that in.nn mriliral m< n »hn
|iiili|K |« Iran hi» piHa, »ar thrin(*ualr<t. f'»c ihrir
•■on I via-Hi, ami nn ori aan.na |>Urr ihnn in riant I
Ultra for ihrir I«alirnt« Ma» li «l, in hia f««|.
nraa, inakr ua all l**»rr h»nrat Tn uiaurr ll»r ata
Irm final aaiimia iliariar, ■> mini Ir rauful In
krajiaw l«.wrla »n«l lik«l purr. Thr rh.kia nut
tyil la- rulrirli prr*rnlr.| In am r<irr ; Ian ila ma.
Iifnift wilt ila|rml I If atalr nf ihr al llir
I him ihr mfr« In*" ia ifn unl ml* ihr at ainn. I In*
man a hi-<r l.l»«l ia frra fi- in iin|airilra, a ill lir in
a »rr» ilirtrrrnl n«mliUnn In hint ah -aa- ihih arr
• hai(nl »ilh im|uriti< a, in raar nf aa atlark. I -a i
all aanailla |»ia<<i, ihrn. nlilain a ta n nf
IIKAMtRBTH'M i J I.I.UIt \TKI» ril.lJ*.
ah<Mr war al nair^ frra ihr liLml a nil laiwrla i^ all
ilnraaa, in<I rralnrr ihr liali In llir iifiitiilivr lirallh
r i m 'I lit ihr P iliian ha n| • M. II ia rut It
IMI
no ittMini nui\i riiui i.KA
Mill retull Iu am *»•■* «h«» likr
BR IK DRI i H Ml I -
iMirf »»f Imrr • wrrk ; ihfir w>4il«l Ir in »o
etrcllenl 4 «*«»lili*»«i( tit it, tliirtlM lh« % irrritr lb*1
inirrfiott I lh#' I'h'dffi, «»f»r flln iW i f |nll"
m il.| f nlirt 1 • t (m Hfr ihr «lt«r !••• Thrt • !». il.l
Ir krjif <41 ImihI l»% ill ih*»** hIio tilth lo ii*«nrr
lit*'n»« U • • fi<>411 |»<« motif* tit illi \\ |i# m, from
oil I'lu* . ihr l. w.li *1*1 i*«»( rrgtiUrK |<rrf>tm ihnr
• II*'ft* ' • f*N • . Ili .t't.Wtflh Pill* ftMf l'» Ukrn 11\
in < im. 1 i!m ki»l ihr) will I* («tml l« infill
•*. . I • . I |. f. * f . 1 • ».* » • \ \* \ »» . •
*hnlitln\ *n» it«n| fivr khii etr?% lit. \ «v I
tahit i* M'»i* irttfuir !.•«.*€, m, lh4t lhi*
.irMr ri*t it«>l 111 .« (mil rtirr *»f r*Mi#titnii'»#wl •■*»••
litmrtf, «%hi* h hul *tffirtr*l ihr |*art\ l*»r fillr* 11
J r • I* | »rr f I»r - •- iull* v»rrr Ifird.
I^rl uir ulvir ull t > Ir «jfrful ol tli*»*f |*rtri*lr«I
rrfi ' ilt# *, mIti< It |»r«.u «• In 1 mr %%iih nt }*T»fiirtitg
t it i|^vin iii r|lr* 1 I'lir ir*>ul»l*> iif iKnl WMr iyr*
i»j •. nil, i.'fr • r U*«, I Mini in «9im <••• in ihr l»*l\ ,
nhllr %*M| n«r tknu \ *• in .in ( rllwttrf, Ult M f *»ti
1% ill ait I« I. n .1t«- »#r in •> offitikr fwi. It % ••
hj%r tli*« «i»r in > u, ym <4iu»>l Ir rm r*l nf it
!•«« it l« • in i» I *Hit tl( thr TW luii£rf il
i« frt4iif«l th*» crt4lrf r %«*• iff Ml.
coi xrtnrtm
A* MM JmriMa in*l «»ihrr« 4fr m IIii^ 9 ttMHN
Irilnt I » hr^'vlrrtk'l IMU. ihr |.*il»li«- %»illlr r4Vf -
liil 4 ml |nifrh4«r »nU lli«»M- |<rr«***i« nh<i hitt 4
. • • Hi* • . • \ . • r 41 |li • rrfh't |*«iiM ijmI
ft•• • • N • II Itr ^.1«4\, 211 ll'*Ull, iml 271
ll*»»rn, V * V«»fk.
U» * ft—l'iri«, Il.»l4%*r I $i Htrf« '•« ; I.• %•
M9V|CmIU|vk (iwlhf IWrtlaa't MMi« Win.
II IIIrfI .»! 1 inliMl Mill*, J M. |Vih- n . Ih\«
'rWi I .N TMntlr* ; HrilKi, L mi* IC#r*l ; liiMti*
* ■ J III • t .1 . I . , I i, 11 I'
I* |t«ili»l, T*4* 1111 • 'i k l!*fii»- i"U ; \ll*nt,
htrwfak Fttmk WnwMiC K#Imi
till), N"t k I 1 HM i« , Vniih |*«ri«, \ I .* I 1%
HMMMl It \. », r . I . ■»» ... i \\ . * > I
buy, II ' |t»fr»!l . IIm«m».J II IliitUift . fifa
l^f, J I 1 h^**1 llm kfn I I, !•' i„»" llfftnrll ;
Imirf, J Mil* Sell IUm 1'iifnrr, I! Mirlin. ^o.
I'illfi U i*l k \ (NMf
Frli. II. |U|
« i uris a i'i:ithi>s'
Cramp and Pain Killer!
thi voir m rrriifi'l
/ + 1^0 > *r««'«// \f ' Pum in tk*
ftt'l, V/#, •># K00 *n tk*
lk' + . Mf| /<".'• — CV My |A' l^mf t
99 Sr >-n.t h—[) /'«!««, /IlilwDl
(% , l)s*t+i09y it#/
Volu• §mI Avf 7V-,i—«/;
**##• ^ I. »/ /i^i -i i
fi II . umii,
lint 009,
l(e* 11 T- *«, /K'n, N •/•/#, 4*
rplltf WOXDI Rl I I MEDII I\I
I NMN m MWil •«» • i I | I Ikt
• . • ■ " I «••»». \ . 1 *» . i\ . . • hi li.m
iml m||<« hl% r IIM'I I(v H|ll
• h« n *»r ihrrr »• no n>» 1m ki *t« «itcvir«t ff thit
• U*« «f ««itii|»UinU( |»mw**iii| m«»if Ifi.i'i 4 hlhr <»f
ihr 9^< %. 4«</ ^»irf» l<» 9»Jiti0 f*90 of ihi*.
Wfl »"li it |k4I11« iiS«ir .r!• ».fI-•*» *• • fh« 9«• I »h «i ii
• I 4-* m<f . ..oi4in « j+*'t b p0 <>pt* 0* in »«i% l»»i in
N»-»lh»r <i •. ti riMiUm •'i*PM«»H
ll m (rr - lifim *n> ilrk tr*4HmV, cut ran • I,
• • 4-« . i in (!*»• Mill '•*. I' •! «•••
t»»t 9ft i t « tk* I.IM I If I I.TI I •, n*»f |K«Hliirr ihr
Utrmritf, •! \ nqf, |mm b"t{ *#n* »<> hmh h « inn*
pin m i wt m Um • 1W994 Mr K• i!• • • M It
»*»i » Am ifir |vn«ulln* fiioH ol" ihr U»wrl», I
|«tNlt» injj iivl iU 4ttrn*linl tflU, Uil i«
4 »||-r . I ill <1 |*"firr 4inI K«4 ll S \
M lion iti tin* i i ! inltifinr * 4iul.
In nil Itlirtntrifit* Iffi'dion**
UN r \ I \ 0 \ i ' • • • jn * i I . •
•uri-mlul, Nr» lj foiling m tutt, rfrn in ihf hum!
<lr«prratr an.* f• I • •
ih'" [Mftf tt lire In I »)i !•' Ii'1 U ImiIi'«l, iii<I ihnil
IliUnl ll(htU . Uil i*klt ■—n»>l l|4t<l 9«» hllfl
th<* |ul»rnl# till iin hi if.ili-Hi •• |»riwlw ri| «»v« thr •♦if.
faff, ;linl I ft »rir» tr r.i m « |hr |Nlt»«nt »hotiU| lAr
1*2 « If Mlllll INI Ml. «f "f
Crump in l lit* Hiimiiit h, or IIiNoii* Chnlir,
*f Jwlnirr it mil urfrr f4il !•» tl\ *U'f. Il
•ll'llU l<r I tlkfii 4 iM-l^Klfnl ill a liinr, «»«| »llf4r nr
lll*»l l»M»«, «»r III 411% |l'4llt*f ill* f.1l| tikf ll
l«r»f, ami ill* •loinith 4n<l finli lathfil.
V I in Ml mi ..f |Mn '| en iK • [itirnt il
• •♦it liml lf!i« f, ir|« il the
h)«rnii r> or Ihiirrlit'ii
»rr y in<| Mii/y cl »i» It hi il. Il iliHil i Ih*
giien 4 i' i*fMN>niul il a liiw , imm in an h"tir «»r
I ho, or «»lit m i in »rif it i 4Mt, arvl ImiIic iht* •(mil*
i« h aixl Umrli %»iih llit* »4Mr.
Kirn iIm* i kolfnit
h lii« h during ihr |ki»I him ha* #nr|.f oft »u« li
.iilul uuml* rt, I14■ l«i n • uff»l liy If, n»* Irlw ir in
rwv whrfp il h4<j Ufii «4f/y **'/ fn/4fW/v
•c/'/Win./. | i lUnfur, *h ir it |»r«>%MnrfuLiU It
I II, it »4« I mn«! !•> tirld I • thi* rtumU, ud ("I'll.
I H l*» UKI *» « It *»ll' \M» l'\l\ KM
I.KIIt H4« 'll« IIM'lllI I'M* in iMIIW-imIoI III I hi Vif
/'*y»I. MM) iik! lit ihf l'"u, ■« |)k Iii >1, llir villi >1 :
Irlmilt In In- ium-.I.
i iirr«um i t CITM. WdCMW, 111(1 |K.
IX lir., il i> m/V>*l * wV. li 4l«i in ra>ri n|,
III ll\*. M'U.IM. IIUIKZIX lki- ,-nlifting
thr r*i» «n>l hi »l.i.»u wiihiMii M-«r.
for Toothu. hr
it it, in IIIIH tll'H < iHit nf It'll, •< I HI. U'r Irlirt r
ii will Htitt mini thr tu>ith it nl.« u> l It
thr t<N>lh •• hull"*. •atllflllr it liftU- lint mil |*it il
in thf c»»it« • ~>iih <•! it in thr wealth. Il
thr ftrr it awnln-n Iwlhr with it.
/I iliking (V ktfl with it i> jji iH-rulU arurr Iwr th<
HI \l>\< III
\V>- 4ii cmMmMN rrrw*iB^ rrrtitWatr* fruoi rv
rr> |»ft of thr ruwitrjr, uiwn of whi< h uut I*
in avw>|«iprr«. »'"l >» |Min|>hU-t« wbirh I* ol»- 1
tainril of am ol
I'. H. It it thr l«t lift an I 0* Lintmrt in thr
wihU.
< t'RTIH At Pi: It KINS
Ihnfir, .V'.,
Ti» Hhorn ail iinlfl" for »ii|ipln*« of thr nM->li< in*
• h .iil.1 lc mMri«•»«!, ((tiling thr l«t ukmIc <>f m-ihI
ing il.)
Il i« •aiUi h> I*r»itfjji«f• atvi ilrwlrra in nw<li< inr
thrmi^h'Mit thr rmintr), .mil in |*MI« In J. K. II»W
Mci*n, Smith I'iri". A. IVM, Riot k Yi'iuig; \
Pant, I". W. Mimlixk, I.- Wulilurii; llw IiIk M,
P. At wood \ IV. Taylor, Cmilidcr h t iarilinrr ,
I', m i Li ml, J. |)nici» k CV will aril at wholraalr ru
retail at Pr«|»firti>r» 3*iw I
ULCiailzr* CLXLLLia
4 flJTB AMOMlKrr, lnhlln U llM "■
. V (rut |>r'|>*i*tii>n», k.r ».«U In
Ill'ST k YOU.NO.
Hooth Pan*, Aptil 9. 9
6 HHI |!"'V'•l,«.l «M|
o\*no.i y xk.ih . <<1 ri
'*•1 U44 *<jw i«>j *iuid tqi ^(|
ahooiob
NEW MEDICINE.
DOCTOR MASTA'S
CKNUINK vf.cjktadli:
I'l'Nla ATIVK IMI.LN.
ft» fuifmi «■</ Int-mmit*¥ fmrt,
1 bt/l /*'•**•# 1 *1, ('•>!*.
rWIHW'I, ji«,4 >, I 4/i. /• ■»
t« (V S'-m*' K *mM It fit, llrtrilmrn, I'imle-t
.Kpfwtif, IkarKl*, ItftnltTf, ImfHvt lU-mi, mnj
»Jl /)«T«afrWn/> »{|4» Ihlnut
'pin: mU* •'( ih'«» piiy h m ••
I ihr nunln »hft» lh'> h-i«r Imi t in yLiiral ,
4 Mtrr rriilrnrr 14 llarir (ml 14W u« innlKi *
(k llr rfimiri th«*v iif PNIpfd> Nil "ihff naedi.
rinr ii( ihr kiml hm (ilfS llnl general Mliiloli .
.«• ihrar I'alla, tiMiaa<lrfl>i( lh' •hufliirM "I linr
nm ' t Ur \ Hrir |>n*Kii(i'tl Iw'tufr I tic fnatila* f« » In. •
llumlrrit* «>f thrua«tfh>>ut the New l.n|laal
Mum, (tic Hutr of >r« V<>ih, and the <'j"kUi.
ha»e alieailt prnnmifM-^ii iHcm |» I# 1 h* licit fami'v
mnliriw lhr« hur e»cr nar.t. Il 11 the <wt»l
•ifiiaion of all « h<> hat* uarii ihrw ihnmrltn an t
their rltnu in their fauiiliea, that ihft «» tkr
tir.l nfirialMif cathartic ihri II e»er lakrn, »|
|wn»ca the fallowing nlfanliic* »*rr all iKhf.
I Thc> if.I ken in l ilitirca* ihf il 1
»hrn lakrn. Ri little i»f<«lnnfw*, if ant il all ••
fell aftrr taken them, thai it ia hanllt n-iti«cit thai
|||IU hate l»en taken. IMU in (rnrial, cu*l|»*a I
II 1 tie % are «.f njciae-in. irritating au<i mtlaimn,* in •
ifrrilacnla, itiatma ami triune ihe *i<Mitach in •
hifti ilegie*. mmia| mur I 1 aj(ra*il/ awl <tcc(«-a
the ilaieaa* than t-i iriimtr It.
2 1 hrir rflri I «|»n thr i» r>)'tau» i '•
Irmlnl mill iliitrraa IV) i^rrtlr »ith firtl. .1
raac ami ulrli, raumtg im (H|>"i( •>« »n» iilVf
|uinful arRMlKm. With lh' (if*M w llif>
ruiiitfr llir alimriitan ranal lh<M"»tfhl«, (IrtMinf
■I <>f all imtn.l, irritaimc ami In .il ii.nirn
.1 .Th« irlirlr i.ali»w« jn.1 h"l iarirtir if.
I'lUa aa a (i nrral llunf, iniliail |*br*|n«. ri n .»
thia hal'il <>f ihr U«l» nmf •4aiinai> Tlx mmr
llm arr ukni llir m>*r II la r,«i(jinnl Thr H •• n
i« Thr» nw»»r thr UmrU ifwfrU !►» I
irriUlHMi lint |*i<li«r >|>hi llir luri ita uifi • h*
ali'iM nfar» ntrnl, ami frmii • h• • ai •« ihr ii » ml f
alilr ri»«ia^i|ti«*fif r« ilirailt alliitM In. I h'( iif
rml .1 malrriala n>n(riiial l<» thr mlrm
ami in |«ii|ai |trii|awli mi In imi .-ut thr prii« ij.lr
iif |MI|ili<HI. lhr\ <i<> ant, ami ran
■wl, rriikiTr (If r.MW <1 iliwair, Uil luaiiir aL» IN
«M| ra»a In luriraar it. Tlr| m»r»t» l«i kaiili
ll, "«• «im ling «i»l priall<lia( lli» lilnl rnrijm ■»
the itHna, i>|»m »hn|i tKr imkhhi tmfamr In «ti
«a»» air l»i..,|. | ||« nwli"" thai fciM *i f'i<*
rimlilHui ia a (rtrrwll r%r iirimut nf thr rnlirr ran*>
• •( Ihr alimrmar> rutal, rxtrniling • » ni|>alhrlir»>!«
l>» lllf Itfrtu > nf ill. imira ll|li«(h<«l llir * h If
mlrm l"hi» il< i anjra al hum Inn (iHl il»(frf llir
arrrrtmna nl ihr liirr, ami nlhri (IuhU, ami ia ill •
itunnrr fnniti(«ali«-n nf |Im' twai U In mum • tw i« a*
nl ralhrf I III II irltrtril A tail nmnlri ■>( |<H'm.
»h<i hatr tllkrn ilnar after uh-m |U|
| ■ V •. « I. I.- i I ■■ i . '
Mrf, ut Ihr < iiiac.
^ Thr, arr rtnii|«i»r.I rnlirrli nl »• frlaliiri,tli»
|ir>aliirlMiit* «if l|na • liii.ati ran full* • iliai lr« .
■ <•»• • iilralril ; ml a (mlirlr r«f mineral, m an
iHhrr |iiihiw* mgrr-limi («tna iVh r>ni|a«it». i
Mailr nf iiiatrviala thai arr natural m l nmj.lr, thru
i iHliliniall xi laiuj mhIii iikk ami <*nt, thru O n
rf'mailt t III ihr •«drill II mirr mlnn. IVi air
far •ii|»n..r In pilla thai hatr la-cn in (rnrral «•»
inillrr, ami im>rr |>ri4ii|>t, »al« r ami nurf mitt >n.
I ii I hi-1 r i>|irriii>ii In uain| llirin It' Mfl
rair •• in|iinn1. I'rrr- in inav * at jn-l link ai
unial, (inl.ixiraf in; ilnnki rx r|>lnl) a. i k -t lf»»>
•■r rat itniitnlialrH affrr til>m{ tlirin TK i »"■
mil miilr In ram nut thr nl'I ilia 'rmr thai tlir •• I
imut lr ttiailr *H krr Irl' ir lliri itr nifiil.
jy I'rii film I« ntfiair in ihr hal'il ( ki> i
nmlii inra f.r llirir imn n niriiiinir, ih->ulil miii
l» wilhiml ibnr jnlli. .(Art kaiinf uarr liir.1
thrill ami ritaniril thru ( nl i|tia'iln •, thr\
hihiI.1 m>t la- mih-Hil lliiivi. |'rr*"iia ilwi »li I i •
in thr halnt ■ if tiatrlin.' ii.imS, ami arr • ti« n lial •
to l» iinnrll, himiM alar (ikl tliim rmiirriirul t ,
ki«-|i i<n haml. THrir nfaiiti'n ia i .ran ml lr|
• tinunf. *<i r.iiiN ilii|a-im ■! with, with'an am m
niiifrnirivr whairlrr, thit ill* \ ihijIiI |n | .mi r
■ if ihr imlia|irnaililr itiim (n llir Irairlrr'i in'li'
rjF* Try vhftu an.I k!»••«% I «r *h«vNr
(K« *r th• i»i*« iin- trur ilul 4rr #4i<) • I lh»m I u
•»M »4\ 111^ |« (|Im* wlinr |«*fklhitt U -I^r 411 '
H|>fi»flirr li v«»I, that •• th#» | uf thr |«» !
•lin{ ii hi (Itr «4titt|f "I it." I !»•• fir»t Im* *
N «lr •« « 4*I"II t.» n*r«l jull# Jiut (itr fhrin * Ifu'.
•ixI if in «ipftit»<*i, ibrt (41! t » do what it • •
•tf 1I1# in, i.ik*" lite 4<hiiit4|*r of llir irui«
rtl %.
All |vr •*»<!• W (l i If I . III'. . •» » l» % • »" if>«
ifi»r 1 ikiHf ofir «tf Im 1 ()<■*#• 11 «#• »f«limr will.
•Iirrrli4>n« •h-nil-l im*I l«* Mti«lw«l with th»fi«, thi
nn»wr* jMi.f Mill Ir rrf.unU*-!. or ihe rh4i£t f. r ll«»
•4iiv «4it#*rllr«|, l»j frturiiin# thr U»| in 4 p.iW uI4*
« >ti«lifi»<i, with Ihr rinni i l»f <>t ih«' |»ilU
••'lilUg thrill 4H' »••• j«h to 1 • HlC*« 111 to thi* iu.<
T » u h4.| «t ill til# |»M »«I|m! »t"lfl III lllti
1 t iMIl 4Ih| *||l.«{f HI th#* I lllt»*»l >l.lt#»
I >f mI* b% IIihn\ki. \ >n im, 1*4#••
\ II •• I I l«*M, J <f. | »• M|l|» IN ^ tS " 'h I' <1 l» I
I f » • k|. " If I I !, M >1, % I J* I I*.. f . I fl
II. lliM.„'ht«'ii. I'll. h K IVihiitn, , $w
r\ M .*» I N • \ I - . • IN
lllM.II, I MH . 411*1 k#*t*UII» •• kl#» 4 I o ' N I
* .* Oliftr r i« •, • \ v • J 11
Wiliifeni | I Itklu Pit) 1^ lift
|l'.!*trr, II irvi->'i . \\ luf* r, I hi-iw . I'hiH*
Mum II, \V11 k ^l4|»U'»# tl%| .f,| \| |( 1
t ilthi Itn l/S Jmepk KmnMii, Wnmflwri L
ll»rri«. (' •••« !• 1 !*«(•# . I^irn II K It »»• %, M
J - . | I II'* I \ « | • v
t --ill l^* ii |Khi; IIim klu U \\ K M II
\l I'liilk &('••., Win llri>. I'uriMf W
Chill# K»«-l 1 W Btkkwii I '■ fc 12
UirrmnHf . John II* triri, <*41 1 •• , ii* p.
li'i^S iiii, I lurb i f ( h ♦«* |ti*ti#-M I • •» i« ll»f
M**%»<• i J «*hn• t•» tjjhim, J «i ith«a Viifciii, K
l idl J iMtban M ill, IVni , II ••C "I k Itn »•
i mum NW0 J Ji" r Ilulhu . IlitR
\ v r. • « •
thrtMi^li.Mil tli# Nri» Kn^Uiiit BtiH •
IW5, l«Oo ?:-i
Dr. Marshall's
\UUM\TH < ATAUHII \M)
IC>! AJ) AtXUi fCSTl'l'
Thi« S^l » I h.«« pfiiirtj ihr t«- iliffriitul rnrtil >.
•gcnl known In ih« VM>H*LttillTI I i
ki:mm\in<; \ nti.h in iiii in u>. nil
Hi:\lt\rilK. \M» II i. < \ I \KKIIti.
APFECTIOXH
11 rrln-tr. the (iitirnf i.f ,i<//iftt i.f <1i t »i»»m • '
lh' Kt i!—.(.ill wKittinf »' butting Kiu4fi o.iurli
na arr firmlm • <1 l>> liai gn.it a dm in.I pinniir . t
l»V««I u|» ii ihr Imiin, rutr* iln bmU hr, ami it th«
milt »;<hi |iii*ihit ii|hhi «ttin h »«N« hi nil with -ii'
fclimi liA f»*/Vrti|r«Ji ifmi'iil lliil |tk>tl U < t>
IrkHiir iltM-atf.
TIIF. r ,t T A n It II
Il rlfjtiift, »f>«l rt«i >im •«» U* »I*Sv mt*
I |«»fl ill ilf(4Df, 4ixl lltril I* HHt'lH |>|«*4f« • «I
ihr hr»»|, ihr i.ImImn l»<»«a «»l *huh iirixlurn | iiii i?»
ihr l«»crha a«l Aral rr^MHi of ihr » »r», 4 of »u*il
Hiuj in ihr »»i*r, 4 m n*r fit all* f i!rt*f>f<intf Irot
ihr hi 4*1 into ihr thr«ul, k>
All llmr it nam rtailjr ami apmlilt, anal ilk*
•n i*t r,,ntrm*4 4n» >-t Csunk, si u»u*II) • an* in •
Irw iiatmlh*.
Il i« .al««i .tii imUilintf rMtr t* tug *i tk* •»*##,
if |»rar»rrnl in Ual 4 »h«»«t
K»l«l 4l H holrfdlr 4 If I fa*l ill h% lhu(2ltl« |r|»rf
• 11% —li% nun> jAj^rni* lKhnn(!i«"<l ihr <<1111(11.40
l»% J K ||%Wa»ftH9 l^na, \ I llll»,H I'm*
' Prb. 5, l!*dO. 32*1
Clocks and Watches.
/"? Tin* Mtlarrilar, frrlin.- .-rail-fill (if |u»l fi
»« 4*"*1' H< ull hi ti I•« it lilt hi* (I'xol* j
IMtoliwf* IK • • |l«* Im < MMklii; »i
• 1111**n« | • In* •!«* k ill t 'I A M K > 4ti«l \\ 11(111 **
nrn *<» ! »*•<-hm! h io l Al*«» \ |Uiiim *•»« Hum i i
Hiltrr tuuI CloLI H.mitMt
SPECTACLES,
Hiih fUaifi roiiravnItCAavri ami Njirct
al4r ^liMn, gU**|»l «l« • rl«* k», |»i« lurr iinl
d>«ch (la •»«»«, ( ilil l»* «.U, llUff Alltl |>1 •(•'«!
• r I* ik il«, ihnititir« ttifrl n«i««•* !»♦•••, Ifiii44n«
t*4(h>t«, tli«*rvi»>»«im f• r•. iituUrlU*, laitltr kiiitr*,
«4lrb t»ifnitiarr, jr«it In, % •*»l«u ••r»n|«, lie. kr.
Watches & Cloclci carefully repaired'
M. WAI.TOV
ih<- Kim lli-tw, \ur»t) \ ilU«'
.tu<u*t 21. I«I9 ii «• 11
For Sale,
rT,lir will kn..»n T«»rrn Sljn.1 .itiu
1 •«.I 41 S.«ith hNb, f.>nnrtl» kqpikf
lir<i(|r Iln.l4h.1111. K«(. »*lt liwI* irti nl>
h In lh'- inU-nlrr.
• fNnl 5(<ml i« nt lh« Jim. i >
"f ll»» N tmi iwini"!'! i <•'. hi iit* ii •! ••
Iml ami «r«tion of I he \ ilUgr anil but i
rrrv Irw xhI* from ih»* IU-|mt,
TV llouw ia M In W frrl. HtaU* U Kt >
(•■ri Thru- it a (•■«) ll.ill a<lj»ininf thr II<m«
Alan, all nrfrmn • Hit huiMlii(» t<■ wakr It r«Ki»rti.
Hill ami for lllov *ho rarupr rt. Al«i,a will
iif !»•»• f -tailing valrr, iiwlrr p»»rr,
Saul t«lil<llU£< haVr Irrn H'fiill) ISltnl up arwl
arr in a thorough •tatr "f "pa" IV |Krmim
aUi mil* air ,il»xit 7 Ktw of (f»»l tillage Un<i an
<Wr a c--l (latr »(> «lii»ati«in.
Saul Staml, »ith it# l»a»t»ful location ami ran ot
riMtom, ia ctm<ir<iN th«- l»«t «Un<f in thr r.«int» —
Thnw who » >»h I" rnilwik in thi* kiml of Uiain*M,
hul Irttrr rail ami ki for thrniM-ltri.
Trnn« ao lihrral that atr> lm«uir»« man ran pa»
A|f>lt t<» tlw auliarrilirr on tkw> pfrmi«e«, of I*
John A Holm'* ami Of tun DtAr
OBR.I flAl.l.
•"^h Part*, FVh IMil,. i«.srt S

xml | txt