OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, August 13, 1850, Image 1

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-08-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

OLD SERIES, VOL. 17, NO. 46.
t?bt Orfort) Ocniocrat,
^v• 11*nrI* ivitf rttinii ii
MILLETT * MELLEN
Tii«i JK. ■InlUt l»l Mi (Ml in tdiwrr ,
ww ilnlW m! trtririfhif mli ilkm »IX »» n<K«
Hn Mh< m il* mJ tf Um jrrti. Tu akuli Mi
"••ill kf xldtl (h i»n km mckvh |wiwriM
Utlttniil«l< >»««Mi J n ii1— mI* H»wi
'k» ^ftnlim »<« Wm *>-«rtal4 (« kh *rr<w
WvhuI llw M»-m4 ihtif-l it lib* a*+rrt—r»rnt
;y I'ltMral (m all wmi u KrkJ lu lr
H » (r*-n* t|t« ,Llr 4 (kf Ikn u»ilk*.
ry V. n f <,<<mini «i . (■••«
Ik* »>«••» ^ihwtiwf (Mkr*,) HmIiw, w «f Afmt
'>* ituin4»o» mI alwitmwli t>»
'W rilM . I ll«kw, >• a Yxk, I'fclbiL VW, imI
HtklMMt.
H*»k «mI J*k
vki.mi tit on >r.inv r.xErt ttd
For iki
I.!\r< W S—. IX REPLY TO
" Arr jrou Coming Home "
»T »«*■>*«
1.. . mm$. rfc
Dm 'f—4f
tn-f i-Kr«lic«l,
M, MMiUlr »K«n —
TtM wu tiwi Ui«*k
Hffwlwc, *?>
Till
A(.m« r"* T*
Ht«> I tl
(|1I< >ImH I *t*»l
<*n li e «K-.« *«•»••'
M» .Irx ••II" '
K.4 iIk UikIth lit y—r*.
||M M <m m% W—ii
TVi» •**!*«« ii» *»■»•"»
Wbwli »iW
I Wn h »•!*
Ul H** t"
Alt i..*«i -nk
\.4 .hi V.I l>>
TVal i» JrpMli<<4
\n I »k*><
On iW-«* !>«•»(•••
IVll .Uii •!»•« * "•*
<m.i IW »» »»• » »*«-;•»
III ilMrw vfcl «*
|t. »lltrtl V rmt IW^"*
TV tiflH ••I «V k
TV' D »«• V •«CW»
TV Wun !•• l»»J.
TV Vw it w m«
II# iratlNi VIiii»l
TVtVi— • V»«- r*'V»*-t.
<TK.< >* im |«tlk ^»«)
^ i* t iIk P «'«
TImI W" '•«•».» •*» —
|Ul« »I|H IM'M |W lhl«k
TVm •nwVr ■' ■•**" •
A.J iImi I «• '■ " • '-*y
I MMl
\V r>» k«l lh»i •• "•'••i'
\..l mmI *«■« U. » . •<»>,
| UMr »•• «V
TV I'*< »•• " *•« —
F.rr |V Vint •• ">'H
« If S»>|" i# It » «,
|w i**t» • •
TV Wmimt v««r.
V.mu-.-, J-K r:. »«*•
run.!) or tiik \m;ei.
Il «tk«. I . ». ill N»L*.
"ilk •!(»• w a i< | U a«l*>-js"
SaiJ a llttk ■«>" aith a t.l»lI■ rt* t If,
** <)■ uU m- a ulr 4 lH« (I. »• t» llul
talk* l*i|lH |i»«i »"»at» llul rt*li lo ikr »ki.
Tkal prrp la ilk (print. »Iki (Ik Wr<lira
V* i «b* b<-«*«a* «rr M.* at *i Nr.li'a • •
II- irllut Ik* rlii I • 'S lb* .. •£*'
\Vb'» *ll< M Ik*
I M C Kim tk# n|-| 1.41 lii« lb" lil»,
\ »J a at Itnlln Uu faark till »' ih -u^Sl kc alrpl.
I'«c kM kr>-a «t> a h il* aa ik* n» ».«kr vna |«lr,
rk tl al*ikk» *••( la»fk« aw kit pJI'H rrrja
Thfi ntt ».-i U ;i« » Ita, ai*l m\ laitr ••-A
I • I I mk', • I iki ilrtmm* nut ikr aru^K >iaf.
Pal k* aku)*r-<l mA, ii I na» la ( •—
"O Ml w <i ikr rkiU a ilk ih< an;-! • m;'
Turn S* aank i; »nv— tail k* r*a«l*aa (rra,
b- l •«.! kit j .*•!• arm* » h*aiUH aj*\r.
Ali Uira» «; r* I la kn I n k»fl #■ a,
V« lb* »<H arai ilian *aJ lUr n» inu< la k*
Hal kr kr wiu«f U iW.Vial't laiflil
rf i.
\%| kr tb a»|jkl »« aaar •>( kia nalri'irin,
I llr ii-— «Up if k«a Ira. i i*k kaaa,
H aa kiT«lkr>l la a «kt«|*r tkal |«n«l ikr akira.
• M» M (krik* ajul—iial bia a»ra a»Vil iltaa,
la lk> araar, aiih tk*i« aatrftug lualir tail,
kail ka • >« ka> a tkal «4a kn*h ba k a
U kw taa aral 4»aa M kia iliia, M'
ll» kw raf akrir lb* aaiailj »i«|—
Ilia al >n au lai*f aa lb* •uoarl iljra,
tl* aalka a ilk lk« rkikl ol ih* a»(rl amf.
la Ik* liarfi |h.iMI nt I'lmlia1
K*»itn.—Sbmilv aft« r tt»«" Hungarian
ri'*hrd W t<!in, in Turkrv.a ik«ni
nt'-nt uw fabricated by hi* advrnwrir*. ai»!
p n*rall« niculutril ihmch Knijlmnd ami ih>
e*ntitry, purporting to tw 3 fan *rl| ad<lrn»
«>f K —Kith hi h» riNiritrviNrai Although
the piurlantatmn * m »rry formal in appcar
rnm. inanv at the tun* doubt*! u» moth* nUri
I). Th« n«iUT is i»'» fully art at n-M l»Y »
Irilri ftira Koaauth luiuntlf to au inquiring
«*rr«jio»Hjfiii at f "on»tantiiw»pl«- •
Kciaura. Juuc llth. ltuO.
hrj leare H> Mats, with
all tiMklratv.kow ?ert Jiugrf'jblf it tom<
in -*■ that tta f4rrw. ll proclamation tot
a I! <)•!>■ to. i« attributed to m> No
my d«"ax Mr, 1 am not proud ol' my taeultie*
but, notwithalanding, I would Wl v>han»i
diould I ha»f writtrn anything in iuv lift'm
bad aa tin* proclamation. 1 cannot •»««• i*«
S»«r juiy our could hi>« kfn so htfr aa u
uaurp my uaioc, and to prostitute it btlore tin
*.»rld by MM*h a «il« impontur*.
" I J»rlarr upoo honor that I bad no pan 11
it. and no know Irdjje of the whole prorlama
tto* . and that :t la totally auppoaitioo,
and apocryphal
** f not onIr intbnrir* *wj. «ir. Nut pr*
vuu. to iiuki- I'dMu lv Inown this my Arlara
tion thrmigh iKr |*ri<»!ira! |irrn» of AtiM-rira,
in lli* nuuifc-r Vuu ihill 'u.'p' nnwt rrniti-n
irnl. •••••♦
(Siv'twl) " !,. KiMrTii."
Till: FAIR COURIER.
A RKVoU'TloXARt STORY
M »mw 1 trn QiO I '41 VjWiMi^
K»m p«»i in South Carolina hid yielded
MKvwtoittljr to th<« AmenOU*. fterptihf
("Y»rl< "tin an.) Nth' ty-Sn. toil alearfily da*
i/W Jay th* *r\?e of tfw latirr auadily pn».
r £r» ••*•4. thr \wr«v»n» »fo»fy approtrhiiif
tk» f«>rl t»jf a of worV» <• malriictwl un
rlhr lh'« •il«rrtntniJiriiT of Xunciinliil. On
lh«* Unr»l of Juno. »!»«• ri|wrt«il r« :>»•
ffcfi«. mfot ft»Kn K'ljyland tiMcS**! I»nril Ra»»
J .;i, *i'h th<- Southern Ropliau, ai.J
a portion »-f thra-c lr:*h Ifgiimti, »**••IImhj
1 V » fort*- to two thoiiMinl inrn. Hot all hn»
<•tT.ru to transmit lak-ttiffcaM to lt»«> brlr.if
nrttnl ^ammvi at Ntnrtrni*, j»n>*is! | •
• '•It'., im .'I Jur.i", * •••II Itrt'll, rri'1 <•••!
fr»>iii (»••« Sumptcr, of tti** aj»
,'iturh Iti»iU Thon, with rfnrw-.l
illllKcBiT l.r prr*»i>l thr Imping to til*
tain a capitulation hrforr t'ol. i'mgrr »honl<l
rrrmr M w» of thf appr«»a«-hin|j mfff. lint
tItf r> nutuml.T tb«" fort w r*rr f>n th«"
al ft 14 mill"" r««*i hi« Jrk iiv., and, though
V, <-r ml of tl* Br** jpprnarh of aid, h<- would
I lilt B to no mrrtur*'* «'i capitulation.
Htif r«rnm|f i fntintrr.u al<>np ih«
|inr» wnirrni; with tin- i-rt.>vr» am! m<I<Ik r»
on dui v i jrin" I ir •»« ii< ■ »i« tabrn «•!
tin*, a« IH" fru-wU of ihc m«•< %*« rr permit
t*d to ruler th«-r.imp. and e«» where thrv
pl<*a<f<| Tin* i»«li»idual her* im iiIkmkiI,
tnotrd at >n^ much intrrrMrd lit all It* Mtt,
•mill he irrnrtl at tic great |raduif» di
rrrtlf t«» tlr town. IHlniltf t>i u !'<•» iix»
inent*. I* in-iil rautioudv around hitn. ar»|
I!»•*»». «uilil«-alt puttin* »,Mtr* to hta horae, h>"
itltlNll it full • [■red lllti* tlio tOWII—Ifflltc
thi», tlw gmiil iimI ""Mitint'l* o|*»u"i< tlir-.r lir>
upon htm. I it he rafapiii unhurt. holding up
!» Ifttrf a« *<"«ti •« hr ««• «Mit of danger.—•
Thr srirr ««t immedutrly threw n|«cn the
[.}f » to rt <• %r tin- mo^iij*) t, wln» pro*f*l
to Sr fr>«i«t l<ord llwlm. ami hroupHi Un
welcome .ijc|ltj»en«-e of Iii« near approach.
Moping Mill to rftlitrt the fort brliirr tic
arr » il ot !«••'<! Kix.'mi, ticneral (•m i ■•
urgtd on thr work of tnti^turr bv r»cr*
mem* tn hi« power, hut U-fore he IimI accotii
plmliiit hi* took, a MnH'Nfrr h»«l armed
R.mt .^unpirr wttn ikr i t< II'!•«■»*•<• tr> a |(
•Ion ha>l |«awd Iiiiii ami wa» pu»hiiij» on lor
Niitetv-**i* Thr •-ri- » hoi im* mnr. II'
ti-viUnl to null' an altar* li(«ni l! fort,
it not *ikv«-vliil in rclurui:' it. fi lur with
,« ar t\ t<* • » N • , 1 •••!• It«•» •
•HI f.lUlt' lip.
Ill* l-lll ••• Jill", lln, ■■ - ....
wi (if iIm* .»*n*lt. and linn ;:Ii t!i* mew fituglit
Willi i iU- nHira*!e, ihr !<<rt »u«ve»«
Iv.ll> «!• t* u l««l, anil after
(h'IHMI (itr ti> Ulilcml 111* U>»|» hi Mire,
lifirii ri'ir> jIi>I i« llrn.il Hi»«-r, nIwru lw
«*r. -ain^ J, and U iMtlun. i ini,^ in muck linn,
III' rrllUIIK'li UMIIHllok J.
Niir i)h jdae whew <•»•« (•rrrn waa rn
Cltnped, MikhI tlir Mii|<r>*ti'ndiii^; irMl«*w • I
4 i^unli) I'armrr. in unalrnlr eimm.**! mov*.
\»hi »i- name Kiin GMfi'ii
u jm a inif
I fit ml uf ihr Anu-riraii r-auae, ami Si.i tor ill
In-all.i Hut ri'udticl tutu un . * , loimJuri-tln
t.ili£.< * 11 11k' raui,', Mii«.ltl li in I* iu ui»' i '
ar.ii* in tii k'iKv t>l luaruwiitri • > i^ej lia
an unljr daii^linr wli«> woa iinlitiid w tli In r
litlkr i »j*int.
" ll I were u«l> a nun !" *lie Mould t»(n n
aay, wlwii itU'lliiiriMX chiih of Uriii»!i ui Iu
ty vuira^e, " ll I wufti wily a man thai
owld fight tit h«T eountry"
• •n llw third «ia> ol lien. tin-en'* iiKMm|»
nirnt. iHur the re»»U* nee «•< <•« a
b**r <lrn|i|ir<i in.
" U'liai wm'" mli»l ll« larnnr.
" la*rd Ha* don lia» dcU'iniinni In abandon
llw tort >1 Nil rly-5»l*-"
•• Are juurtilim'"
" Vw. ilm. l»rr«MM* wi niil informal iun
tin* momiiit(. Ua«don Ua»e» I'ruger al
NiiN lf->i\, »Iiii h In iui**i* a» mwi a* |n»
utile with hi» lilumly rfruit* and their
|M*rty. tntako a ruuU that will put the taliMo
l» lwi i ii liiiii and <Hir forrr «. Muring down
the ><Mith«-rn liaiik **l ihi» river to Oran,.'"
burc, lie will Oieiiee make a junrtiou Willi
Kawdon at Friday's Ferry."
'* Theu they will divide their liirre," »an!
tieiifer, eaet rlv."
- Ye..**
•* .\nil glf* i»nfii an vuauunt .»»
h< will n..i h»- »low to prrtit. t'ntgei will
not be .1 day >>n the march belore our (7rM r.1l
will nuki lit* ar»|iiaint:in<*."
'•.No," rrjdoil the neighbor. " If 1 hwarxl
aright, it h> lirn lir rn'i intention to |»un>ut
Kawdon, ami strike a more ductal* e blow,"
Why did not he encounter hiuiatihe Sa
luda. when tlw* <>|>|rfirtunit\ nfrml
" (m'ii. Simpler >»..» not with hint'"
( " Nor 1* he now.'l
| And. I tear, will hot join lum, a* he mi
mnch Jnirn "
" For what reason I" inquired iietger.
" He finds no one willing to bee ami' bear
er of despatches. The country between
Suiu|>trr'» station«hi ilie WaUItt, is lull of
I the enemy—who will, to a certainty murder
any nun who undertakes the journey. I
would not no on the journey for tny wetphl
I in K<4d."
II *' And <*an no raan he found to n«k hit lift
lor hia country, cien on mi penloua a aer
11 vice I" said the fanner in a tone of surprise
■1 not unmingled with mortification.
1 " None. The effort to reach Setnptei
would be fruitless. The hrarest man wil
f hesitate m throw hi* Iifo away."
" (Jod protcet* ihw who devoir tin m
►lm to the fund of iheir country," hi id
Ueljjer. If I could In-ar the fatigue of the
journey, I would not *lirmk from tlir Mitifr
' an instant."
" Y«>u would commit mi act of folly."
•• No uf iru«* devotion to toy country," re
plied the fanner w irmly. " Hut," he added
in a luddrned voice, " what hooU it thai I am
willing for the lank. The* f<*blo limba re
fute to bear UK on the journey."
Fmily Gcijrrr, th« daughter, heard all ihia
with feeling* of intenac interval; and aa alie
had oikli viid In-fore, ao ahe Mid now, in the
«ileftcr of her spirit: "Oh that 1 wcic a man!"
Hut alie vim mmplv a young and lender girl,
ami her patriotic heart could only throb with
noble fivHnjr*. while her h.vnda were not abU
to Mrite a h|ow for their country."
*• If T were only a tntn'" murmured the
young jrirl again and again, a* »he muted on (
w tut »hc had heard, locp after tlic neighbor
h.id departed. ■
In the meantime. (>< ti Oreene, who ludl
heard through nmiciiferi from Col. I/rr, of
IM pfllfimJ abandonment of Ninrty-Sn.jn 11
th- division of the llnti»h ami tnry fore«», mi
making preparation* to rrlrift hi* Mr pa, ami
Miile.if |«^|b|p, ailrei»i»e blow again*! I-m<1
RiMtloo In orJvrtooMkc certain of lictory,
it wak nrt>-*«jrv to inform Suin|»tcr of hi» de
sign*, and effect a junctMHi with linnbefore at
ruling tlic cm my. Hut, tin * fir. Ho our of
frml to perform the dangerou* neri'cc.
On tl, morning of the day up«»n which the
irmv w »» to roiiuiH -net retracing il» »tc|»,
(Jen. flmrne Ml in lit* tfut l>»t hi deep ^
thouglt Since taUnit; the command of the
Southern army, he had liren Mru^gling »* r»
cry dut-oUauiagc Mith a powerful enemy.
wImmc ntwim of the country, lot! to firry
fa*ling of tru«-|>rtnoti*in , and now haling
* nlth*! that i-iK-my, In- fit eage' •" Mnlc
a Mow th it wotihl him, hut with the
foree he couM command, it hj» yet a doubt
ful 'jU''»tioii whether an engagement would
rixilt in victory to the \meriran arm*. Il
be i*oiihl ■ tr.vt a junction w nt. Sampler before
I.- rd KimiIihi rrirlml Friday'» Kerry, on the
Cnii|!iriv, he ha<l great ho|»** of »uece*».—
Hut th* gnvit difficulty wa« togrta iiMwngei
tn S impier. who w .( l»-»wr''n on« and
two httn«!r*U mil) * Wlnlr tin (ieneral wa*
pmt'lerrig th'-v thing", an ollw r • nt<■ r» «i and
•jiiI—
" \ couulrv girl i* lirfori tin tent, oim!
U n|| « t|| k|» il with ion
" Tell Ik-r to eoirv in," replied lite (Jene
|
I hi* officer tht-n withdrew, ami in a lew
momenta r<* appeared in company w ith a young
girl, dn wu'tl m a clmrly-fitting habit, carry*
in.' a Miiall whip ■'< h< r hand. >lic ciiiuird
ri'kj«rtlull\ a* »ti«- entered.
Tli" (Ieneral an*' aa (he maiden vtepped
it - • ••t'hia t>-nt,and ret irtu d In-r kiluiati<>n
•' (Jen. fireene inquired the fair »trang
The oSm tumij.
"I hair Uvii loM," VI I.I ihr tiaiter, the
color iVr|<* iiin|t mi l.t r facr, " llut you arc m
want of .1 bearer of dfapatehr* tn (iturrai
Suiupter."
'• I am," ii'i'lit >1 ili»" General, bnt I flint no
ninrapmiii mm ,;(• to undertake tin1 j«r
ilU* IIIIMIoll,*
"Send me," sji'l the maul n. And tlx
drrvk her »!ijjht limn upward proudly.
•• S ml \ .11 "* i inn) t tin- (,Yii« nl, tak
en by aurpria* •• Vou' Oh, no, child' I
i i.II uwlilo that It i» a journey from which
lintr iu< n hold luck.*'
" I am imt • brave Man. I un ouly a "ti
nt hi Hut I «ill (*ii.
'lWlntl hj m.cli an unl <>Vi I f..r itic:d"n(,
(•■'ii fJrccw, jiii r |-ai.*<ii„* ktiinc aHwnt*!!!*.
■.ji.1—
" Will >nu pn mi it « ,.riM x alone'"
"Giif iin* a fleet lit<r»«, him] I will bear
\i«ur lllt■»»a^•• kalcly."
••AW"
" Alone."
•• What i« vt>ur name'" irvrjiiir<-^l tin «>l?i
rrr after another thoughtful ja>.»c
" I jiiiIv Gci(»cr."
'• I» y«Mir father 11*1114;'"
t. V* _ M(
•• 1
" Have )no In* Ctmvnl
•• lie know* nttthiiii* of my intention Hut
hi- lutn hi* rountiy, ami, but for ill IkmIiIi,
would be now bearing arm* a^ainot licr cue
mien lit* heart In With the guud cai.ae,
though hit arm i» powcrleaa. Ilnthrailiiiu.it
approve die act, though III* heart iiitj/hi t ill
him were I to a»k hl» ciNn-elit. Hut It 1* not
for ii>u tohe»itite. Heaven haa sent you a
nieMwnfr^r, and you ilare not refuse to accept
the |.rotreml tenter when to much it at
•take."
*• ^ I-1-- ....I _ ,i.l tlx- I it lii.f il U lilt I'HUk.
lion " Yihi ahall go; ami may Cm) *{>eod
vo«i ami protect you mi jour journey."
" Hi- ^ill," murmured the intripnl girl, in 1
a low voice.
"Onlrr a »«ift but well traiuiil ami L'entle
hortc to •aiMlol immediately," m,| Gifinc
to lli>- aifliecr who liail conductrd tin- maiden
into In* frrmnrr.
(Beer retired, ami Kmily *«alcd licr
M il', w hile the (M'lirral w rwtr a lianty <!< -j>atch
for Sumpter. Tin*, after it w ;i» completed,'
ho read over to her twice, in onlcr that, il'j
compiled to dcatroy it. ilie iiught yet deliver
the tuonJ^t' verbally, 3tut then asked her to
re^at to hiiu it-* content* She <ttd no accu
rately. IN then gat© Iter minute direction"
in regard to tin* journey, with instructions
how to act in cav she «i» intent-pled by tin
soldier* of l<ord Kawdon—to all of which sin
listened with deep attention.
" And no* my pood girl," haul the Gener
al, with an emotion lie could not conceal, an
he handed Iter the despatch, " 1 commit to
your care Una important menage. Every
thing depends on il» mIc delivery. Here n>
money for your c*|<enae» on th« journey,"
and he readied her a purw. llut Kuitly drew
back saying—
'• | have mon<*T in mv pocket Keep what
)<>u ha»e. You will need it and more foi
your rnu ilry."
At lln* jKijnl the officer rH>lftwJtIw lent,'
and anno j need lint the hvfM wa* ready.
" And so atn I," said Ltnily, a* *!«• step
ped out into the open air. AIr«-.*ily a win*
jwr of what km going on in the General'•
quarter* %»as |u**iiig through the camp, and
officer* and men hail gallicri-d before hi* lent,'
lo we I lie noble uund'-d girl aaahecame forth
to *tart ii|Hin her dangrrwu* journey.
Tltere «tm no aign of fear about the fair
)<nmg maiden, as fhe placed her foot in the
hand of in officer, and sprung ujon the sad
die Gelt. Onvnc stood ncai her. H«c*-|
tended It * hand a> nmmi a* the had fit ml) j
•rated lie ■»< If and oriuped the rem* of the no
ble animal uj* n winch ahe wu mounted.
" God <pecd you on your (*»•• r«»e\, and juay
llrjtni io'»? y«»r wuntry x> irtird ton,'" Miii
he a* he held her hand tightly. A* lie re-1
liu<|uifthed it, the officer *»ho had till lli«-n t
held the liorse hy the Itridle re|tna«d hit pt i*p.1
and the aninul aprjiig away, hearing the fair|
yutwg coiirirr from the camp, an<l moted ulT
rapidly ma aoulhwi n rly direction. Officer*
and Mien afVr her, hut no <*'|il «hout <>l
.••luiir.iti arm up to the *Lies. On itiim
mind* pre**ed j uiilnllv thought* of the j>eiil
thai lay in the path of the hr.iM' pirl. other*,
ii'l'iil- il hy the nvbjc «ell-dc»otion, n tired lo
their tent*. and refrained from communion
witli tii«-u lellowaoil tlii subject that en(n*p
e«l • wry thought , while other* l«*t all pris
ent cnthuMaaiii in their aniiely for the *uc»
cc»* of the nntMion
AIniuI file mile* from the cucatupmcnl o|
Gen. (ireeno li*iil inn* nl tlic mi«t arlite and
hitter lories in all South Carolina. Ilia name
*« !<ur lie hji i *er on tin alert for in
formation. and had n«Led much in hi* i tl >rta
to gite intelligence |o the enemy. Two <>|
hi* amis *ni' under anil* at \iiiety-Si», on
lli. Ilriti*li side, and In had him*elf aertcd |
again«t In* country at Camden Smee the
rncainpmnil of (Jen. (• Irene m hi* neighbor*
ImnhI, Ijoitc had been in daily communication
with spic* who were kept holering in hi* *i
rinity, in ordi r to ptel* up inloiinaiion that
uiitflit be of importance to the llnti*h.
S, in. four hour* ifter Kmily linger had
ilartiil iki hri outiKV, one of l>iir»-'* *pic«
reached the houae of hi* • lllployer.
" \\ li.il new* axked the lory, wIm> «a**,
ti)' tin tiu t'a countenance, thai lie had aoroe
ihing of iiii|*irtancr lo communicate
" The H'In'1 Greene ha* found a un Meng* r
lo carry h * despatch lo Suiupier."
" \rc you aure'"
" Vc», and *In' ha* lat'ii on her f»urney
mhin' four or fite hours.
r " Hhe ?"
•• y« • I Inl put ■ I I .. I, ■ • » .1 If) Itn
ramp ll»i% morning, .ui<l Volimtcricd fur tlw
«rrvice."
" The llui will not «tain uur
willi a imml of tin* profane 4111I brutal
word* ih.it fill from ili<- lij« i>l tbe lory.
" Sh« ba« ibr »v»tfii-«i hor*c in ih»-ramp,"
•aid tli«- run, " tnil i..ilr«- • i»t.»tit , .r«ini i»
liven »Ih' will mnmi l» out of out t' nil."
W ith a bitter mill, l«oire »»nrr tint *|ic
•hould neier r- .n il lli^i miji I Sumptir.
" Take \ uIran," n.inl lir, in a ijutck, eticr
tic tiiirt', •• and kill liini but w hat you o»« r
lake the hiiMey hoiwifii tin* ami Morgan *
Range,"
" Shi- ha* nearly five bourn »lari," replied
I In* man.
•' Hut you muM make two miles to lirr
i MIC."
" Kirn then.ahc will be itioti lik«-ly ahead
nf the Itai >;c ere I ran reach there "
" Very well. In that c-> you inu»t atari
Hill ink after lit-r atili i fntli Im w I
will gitr you a letter, wlurh y«u will jlac
in hia handa ihotilJ you fail lo o'ctakc th*'
Ifirl."
With tl 11, inatructiona, ihc man Marled in
pursuit. lir ni>»tiiit<-«l o.i 4 large, »trn.i •
linr«r, wli i bore hn rid* r 4* lightly a» if lu
ll id hern a child.
In the m< .ttilime, Kuiily who had received,
lutnule information in rcgaid to hrr journey,
nnd who waa, inoreovn, no atraugir to ibe,
way, hai n( Urn twire to Camden. Mruck
boldly into the drtuw fore»t thro -jli whtrli
iilif was to paas, mon d alvmi; a bridle track
it as ** ilt a pace a» tlie animal the rode could |
lie.ir wiibaut too great fatigue. The impor
tance work ti|«>ii which »h»' bad entered, and
the enthuiiaam with which it had inspired|
her, k< pt Iter In art above lite influence of fear. |
No e*t lit if iiuMifiit happen*- I during the lirat
day «f her journey. In pacing a MiiaU *ei
lletuenl known a* Morgan'* lUrfU*. which
she did at about four o'clock m tin afternoon,
»lir tiMik t te precaution to sweep around ill a
wide circle, as wMiie of tin most active and
evil mimh d lone* in the !*tntc resided in that
neii;bb<>rb<MHl. Successful in makiui; this
m . . : t- I
rireuit, she n miPNl tin- r«ai! upon wiim Ii her
course lay, still urging forward b« r faithful |
animal w Inch, though much fatigued by ihr
rapidity of hi* journey, oliey < <l iho word ol'
In* rider a< if lie comprehended the importance 1
of the Ou-Kugc he bore.
* • i adally. now, the day dreliwd, and a*
tin' deep » i.tdow^ mingled inmi' and m»rc w ith
< ach oilier, a filling of lonUm**, not U-fort
et|ieri*nc cl, came mi l the mind of Kiiiilv,
and ber e,«« were cast about more wanly, as
if kin' feared the approach ol danger. The
house at which she h ul proposed to tfn* [
night wa» .till Un mile*, if not more, in ad-'
taner, anil a* tin* shndes of c*M>mg began to
gather around, ihc hope of reaching tin* rest-1
ing-plaee waa abandoned ; for there being no i
inoou there waa danger of losing her way in J
the dirkniM. This eon»iction waa so strong,
that Kmily turixtl In r horse in the direetnHi'
of the Aim farm house that came in tiewr af-'
Ut the sun hail fallen below the horizon. A*
she rode up to tlie door, she was met by a
man, who accosting her kindly, asked where
she was from and how far she w as going.
•' I ho|<«d to reach Elwood's lo-night," re
plied Kmily. " flow far away is it'"
" 0»rr t»n mile*, and the read i* hsd and
lonely," mui the man. whow wife had by
lhl« time joined him. " You had better get
down and May with i»» till morniru."
'• If you will fire me thr pmelrge," re
turned thr maider, " F shall frel grraily
obliged.
Thr mm promptly offered hi* hand to a»
ai*t Kmily to dismount, and whilr he led her
tired borne away, hia wife invited her to en
ter the home
•' Have yoj romr far'" enquired thr wo
man, a* ah') untied Emily's Inn,net airings,
looking tery earnestly in her fare aa the
apnko.
Kmily knew not whether she waa aiming
the friends or enemiM of thr American rauar,
and lirr aiiawrr waa, therefore, brief and #»a
si»e.
•' Your Iwna laaM »err tired Yi»u
mml hare ridden him a long dutaiKM."
" I r»n|r fast," • tid Ktntle. " lint still, I
hite ii.it been able in resell thr plarr for
which I started ibi» m»rn».»»,"
" It'a hardly %»(>• for a young cirl like you
to tak" *ueh a long journey alone, in these
troubled tune*,"
" I'm not al'rud. No iw»e will h.trm me,"
- ml Kmilv, forcing a •mile.
" I'm lull certain of llul cluM. It'" on
ly a «i.iv or t*»o since Un p iwd here in
full r« tri-Jt, and no doubt, there v many
kira^itling «from ln% iron n> niuii','
around whom it would not lie Ktfe for one
lik>- you to meet."
A» tie Moulin aaid this, a ehill went o*er
the frame of Uio girl, for, in thr tone of her
wiier and expression of J»er Ijic, «he r« «1 an
unlriendlim v* to the cause that was so dear to
her heart. She rould not venture In reply.
" Might I a»k your name." naid the wo
man. bir ikitijj hi upon the anxious thought*
ihit were beginning to pasa through her
nund.
Kmilv retle.-t. il hurriedly, before replying,
and then answered "(Jeiger."
The ijuirk conclusion to which a be came
was, that in all probihility thr woman did
not know anything atmul lier father a> favor
ing the whig eauao ; but, even il she did, a
Minpieinn of tin errand upon whieh she wa«
going waa not likely lo cross either In r own
mind or tint of tier husband
" \"t John ticigrr'a itauglili r exclaim
iil tbt-wmil i i Kmily forced an indilTereut
mule, ^nd replo-d,
•• V. . "
" I'tr heard of him often • .tough »« a ful
ler enemy to tin rujralui*. I it |" «tble you
haw ridden all tlir H4t liotn liixii* iiwljjr
n.-lorr I ".nil I v ri'|dnd, tlic huidiaud nl' tit"
woman ranir in
'• M'miiIiI you think it," «.iid th* IjttiT,
"tin* i* John linger'* ilaiii'hlrr, ol mIioiii
We llJII' Ml often III atll."
" ludt • d' Wi ll, if ali« w»re the diigh
liT of my blllift«t I'lHIllf, klir •hmil.) lull
l<Mail aivtl cli-'lti r to-night No *«m!rr vur
ImrK i» m> tir. .1," ne added, addr* «»mg Kiiu
ly, " il you hit ridden from home to-day.
And no doubt, you arr yourvlf hungry a*
wi ll a* tired, mi, wife, if all ;a ready, *u|i
|n»-' we ha\e supper.
Tli«* HKiiMiirnt of llic on|>f rr labli1 ga»e
Kiuily tunc for r< lh*etio»i and wif j'o»»i-s»ion.
No more poirt.td .|i.'*Mloli» were aft'aeil her'
luring iIk' meal, and alV r it *j» eom (deled,
ill' viul to the woman that »he It'll tum'h fa
tigui-d, and if «ln' would |mrrint her to d«i
«lie would retire li»r the night.
I he \oung gill* re fleet nm werebv no im-an*
p|ea»anl when aloni *»he tlm. til m rinualy
i f tin' |mxiihii in whieh the wa» pl.uvd. Hi r
lather was known 3% an wine w lug, and alic
wa* in tin* liou*e ol a tori, who might »n»
l «'-i lo't errend, i:«l pre»ent ita ctHMjmalion.
Vrtrr ri tinnjr lu buJ, »h« muwil lor a Im.r
nine a* to the eon t>< to be taki u, in cane i f
Rut. were tnad<a to u'tain her, when, o»er
w ear led nan re claiming 11 -> dun rvpow, luek
rd all her »*riv» in kterp.
Nearly two houra after Kmily had gone to
tier chamber, au-i ju^t .■<» the u,iu and woman
who hail gi»en h«T aLulter lor tin night, wen'
jtmul retiring, the nound of a horx * Kit
were In aid laj'iiily approaching the liomie.—
I >n going to tin limit a young man rode up,
lud called out hi a familiar way —
" ll.illo. I're-tim, liavi you m ■ u anv thing
nf a ktray young girl m the*; parte'"
" Hill Mink'" returned 'hi former, "what
in thi* world bring* you out al tin* tune of
night ?" •
"tin a iimij ■ rraiiu it mi) ■ iuvml,
a letter from Luirr. aUmi an hour slat
ing that Geigera daughter had volunli ered in
i*arrt iiii|«>rtant de»paiehe* t<> (icueral Sump
l*T ; that »'nr li.nl bttii on lu r journev nuue
hours; ami ili.it ho mu»t overtake her at the
ri»k of everything."
" It i* not p»»»ible !" Mid the wife of the
mail called Proton.
" It is though; and it »trike» me thai ahc
niUM be a eonfounded elever girl."
" It •Irtlii a BR! Ni too," K'tUllli d PreMoii.
" lint I rather think your errand will be that
of a fiN.J if y«»«i (f»» any further UMiight."
" lliiu j«a nofli any thing of the clever
jade*'* a»ki <l Mink, in a denied tone.
" NVell, |M-rhap» I lute." returned I'rNiw
lowering hia voire
"Aha!" ejaculated Mink, throwmg him
self from hi« horw. "So I have got,,n
right tract. She i« here.
" I did not ujf ao."
•' No matter. It ia all the Mmc," and
hitelnng hi* hor*e to the fenje, the young
man entered the house with the lamiliatity ot
an old acf|UBintanee.
Tlie sound of the horse'* feet, a* Mink
raine dashing up to the house, awakened Km
tit. The room she occupied being on the
ground floor, and the window rai*ed to admit
cool air, »he heard e»ery word that paused.
It may well he auppoacd that her heart "uiik
in her boaom. For a long time after the new
comer entered ahe heard the murmur o
vsicca. Then aotne one went out a/id th<
horse wu led away to the atahle. It wai
e|-V fhat the individual in re»reh of her hv
(.
| concluded to paw thn night there, and aecure
, Iter in the morning
The intrepid girl now b<mt all her tl*>ughu
on the pOMibilily of making an escape An
, hour ehe lay with her heart Huttenng in her
, IxMofit, listening intently to every sound that
w a* made by tboM around her. At length,
i all became Mill. I'malon ami hi* wile, as
well aa tho new coiner, had retired to reat.
and the heavy •lumber into which both (lie
men ha I fallen wan *»>n made ap|»arettl by
|ihnr heavy breathing.
.Voia-'lraaly |ca«iug her bod. Kmilv pnt on
her rluthe« in haale, and pushed aside the
etirtain that had Urn drawn h>tore the wind
ow. Through the distant tree top* the saw
I tlni newly rising moon shining trebly. A*
|»he m«*«1 leaning out of the window, listen
ing eagsrly, and doiwiint,' the quwuion wbeih
! er the should venture forth in Itie »ilcnt nnd
i night, st large h<»iM>-d<igf who wu on the
watch '#hil<i the matter >le|>i, cmihv up, and
laying gr«*at head u|nmi tin- window oil
loolti'd into her I'aew KunU pitt«*l hi* h< vl,
and the dog wig^ed hi* tail. wwieing mueh
i pleaoed with the noting.
No lodge I ItvaitJlinir, i- girl »prsn# litflil
lv fnMit the window, and, lCPniii|» in* <1 by the
dog moved nomle».ly in the dirtCtMi of the
slahle. ||en »he nan lor sour Iiiihi at a I"*"
I to d< tuiiuinc which ol the half dox n homes
j it i»utailie<l had Itoru*' Iter lliu* far. on her
I tourney , aud it w.» equally hard, to find in
tiie dad., the bridle ami »idd|.* h>r wlneh she
sought. Hut all tin* dillicnllics were at
length kunikNillnl, and «he lod lorih the ubr
•lient animal.
Making a* wid< a cireuit from the house
a* possible, Kinily succeeded in gaining tlx'
i road w.thout awakening any one Up to
, this till mi the dog had kept clxu'ly by her
•iJe , ll.it, when she ntouutod bor horse and
j moved »way, lie sUs>d looking at ber until
»he had pMeotl out of Mgllt and then return
ed to hl» |Mmt at thu farmhouse
The dauger she bad left behind mole llini
ly alniovt in«'n«ible to iIm- loneliness of In r
■itualUMt, and the joy she |'«.lt at Iter iwi|k
Mimly left r.emi fur fear III her heart Da*
, liad vaieely In-juu to break, when tin- reach
I cd the ||)H1>4 of ail old Iro lid of Iter lather's
where kill' inti'luM lo pa«s the niglit. I'o
him the e.mllded the nature o| her journey,
ai.d told of the narrow « «n|e- »he h i l made ,
i A h.i«lv ill il w.n provided lor her, and err
tin" »iiii u.«. ji»i«r iim- liitrizoii, niiHiiil'ti <>n a i
Mr nig ami lir>h »l»- w.m RMo Mn^'
mtty mi Iwr journey A l«tt«-r tnmi thi*
lrn*it<l I " a »iaiiii<*ii Whip r»*«i I tw.ntv
milt * <li>( tni, |>r<n*ur)tJ !»•■ r another Imne.
Mim iImii twiMhinl* »f ih-- ili*Mt-r>> »h«
hiil l<> i|» « I* * ilt'l\ |ia*v.I err ihe •mi Wrnt
iliivm ipua, and »lie «•«* nilini: klont{ iti
•'•tii< iluiitrt a* to «h«ri' *Ih: mimiIiI |r»t fl(r
iti'- nii*liI, mlien ihrrr iih ii mi iIi<
llriii«li tinii'itriii. rain«' •»'i<l«l»*iiI> m ikw <1 i
rwlly afn a«l of ln-r To tiirn ami jfn hack
wmilil b< u| mi atuil. Si •In* ri»l<* 00 rn
.I.MVorn £ In Im*|» a bfiii' hurl On cumuli.'
up Milh liar tin' •<"l«li«.f» mnnl u|i their
hiir"*, .nil 4<l<JrcM»<>| In t *ttli ruil" faiiiiltar
it) Slir iinji- mi r« |<l*. hut rinl tvurnl In
I>im mi, wli-n »im* Hi' tin hi Uiii hold of h<-r
| Ltrnlte. I! 1,1 Ik my hi>|nliv., liimU an»
wt'ieilOie jui »ln>ii- •.»!>< 'I at In r in mirh :i
May a» •hi1 •'iniii jiruili'iil. Not mIimniI
Mithihi it «ln ut IfrMill',liHay tatkl
hrr th.lt I.«»r«l Itawilini wi* rn<Mirij<til ibmil 4
mil' ill*(mil. 111.1 th i| »h» TlillM U" huti
a* it »i( | l ull tint »lir wa» a |rl» I. -iimI ni.-t
l>r<ihjltl« a »|'\
tin Im nit; lirnUL'ht into the Jirrv. iter of I In* ,
llrtliwti ilTni-r, Krinly ml> rr.i^.iinl r|i»«*»
l\ ii to wln-rf i»1ii* h ill rum' from. whrtlifr
•In* ua» (.'oiiiif, and tlx? tinturi' »f Imt ••rr.itnl
Sh''wmiM not nttor 1 iltrift f.il^ li "*!, tn«f
her ainmr* bviti|[ •'*a»|»i\ only I't'ilnl
Mtuntfcr mitfiMliim ittf-iinM ln-r in tlw iinml
1 of L»nl Kawrinn.
" Wt *|| timl .1 «.u In lh«* ttuili' In* it
Irlliftll •'\>*l -■ I llieil llll|»»lll lit I «r, altrT IrVillL' HI
tatti In fi t mine *ati«la<'torv •titrin nt from
the firm lu irtitj jprl, wlwdtil iml nnt* liw
hdr pri - 1.11 uf niiml iluni>T 'In1 ir* .1/ int-'f
tu'w 'Ttkc h««r «»»cr t« tnjr <]inrt«m it-tin
farm Im i«r, ami mi' that i'<i.'tiwi,.
front von "
Tlic iifltn to whoiil lhi« eonun.iiMl »*>
pivi ti. n-tn't*!*! Ktnily under i en ir<l. in i
hniiM' w.ir nl hand, Ami Ii* Im <| r in one n|
the r<n«i;v I I,. momcni «h • »:i* alone, *(«•
tMik I'rnBi In'r pocket a |>air nfwiMtini, im!
hurrieillv ripp« doj«eii a part of her drc™, took
therefroei .1 Willi pieee n|' |w|vr, loliled and
v alfil ! I !u» w t» lit'1 denpatrh »he wa* h>ar
inp to I jrn. Sumpier. To erumpli u hi her
hand ani throw il from tin- window wm her
fin* inijmlw, hut her ear eanpht tlx- mhiihI u|
a setiiinflV tread, ami lh.il idea wu abandon
ril. 11 urri»-.Mv ^laneiug around in the ilini
' twilight', »he — 'infill hi r.iiii for miiih mode nl (
hilling the de»|iateh, which, if loom! ii|niii
i her, betrayed e»ery thinp. 'lint lirr |*r*on
■ would Im- aearched, •Im hail gnod reaaoq to be
liete ; ;iid, in all |iinluliililv, i u ry (art «l
j the riNiiu mkiiIiI Iw M'urrlii-iJ al«*> To hern
' tale |onj» would di»eo»ery eure. Kvcry
( moment du' rs|N-ct«'<l wine one lo enter,— ^
| While flu* atood imaolute, a thought glane
! nl through Iter mind. and acting ii|nni il in*
I atantly, »lie look ulTa part of the d< «pateh,
i ami threat it into hrr mouth, ehewed ami
nwalhiwnl il. Another ami another piece
disappeared in the wnn1 way; but ire the
> w hole win deatroyol, the door opened, and a
woman entered. Turning her tuck quickly,
Emily rrowded all that remained of ihe pa|H-r
tu her ntoulh. and corerinff her faer tightly
| Willi hrr hands, held them there, an if wrr|»
• inc. until the last partiele of the tell-tale del
paleh h id diftappt an-d. Then turmnfr lo llie
woman, who had addreMed her repeatedly,
kh« said in a ealtn voire—
i " Hy what authority am I detain*d and
•hut up a pnaotier in thia room?"
" By the authority of Lord Kawdini." re
plied ihe woman iff a kcterc lone,
i " lb mighl find wotk more befitting the
II p^Hiiw of hi* n<%Me loH*hip, T thonM ihmk,
returned Kmily, with ill-eoocealad eootempt,
" thin making pnaoner* of young girla, who,
while travelling the highway, happen to b*
»o unfortunate u to fall in wiih aeouta,"
" You'd lietter keep jrmir saucy tongue still,
or it may get ita owner in a worse trouble,"
replied the woman promptly. "You are sua
jKTtrd of heinj the bearer of a mcaaage fron.
the rrhel (ieneral GrrrM, »n.| my huaineaa i»
tc tii><I the d'wpttob, if any «tiat upon your
per*«ni."
" You inu»t think the (••nrral poorly ofl
for mtn," replied Kmily
" No matter *hil we think, Mim I'ert.—
You are auapreted, a« I aaid . and 1 ahould
iiifrr from your manner, not without good
riUM. Arc you willing that I ahould aeareh
your |MT«nn for evidence to ronlirtn our »us
I" «
"IVriainly. though I should He better
plraard to one of my *•« engaged in a
inore honorable employment."
" Be sihnt!" t'lrlaiiMd tin- woman angri
ly, a* alie fttatnjied her foot upon the floor.—
She then commeiiT.1 t*arrhiiig the young
girl's person, during which operation Kinily
ronM not resist the temptation !«• let a cutting
word fall now ind then, front her ready
l»ngu«, which w.u hardly prudont for one in
her »ittt.ition.
The v.ifvli, ofrotirv, elicited nothing that
roil Id til ii | xiii her the •iikpieioii of being a
iMMrnger from the rebel army
" \re you aattalW" enquired Kutly, a»
»ihe rearranged h< r dresn, ifter the ordeal
Ii id been pivw-d. S|m? apoke with the eon
tempt ah»» felt. Tke wotnin made no reply,
tint went out in alienee, taking with her th«
light she hid brought into the room, and leav
ing Kmily alone and in darknc**. For near
Iv half an hour the latter ait waiting her re
turn, hut during that |>eriod no one approach
• d her room, nor wit there any movement
aikiut the house that ahe eould interpret a*
having any ref--ren<v to herself. At la«t the
lo avv tread «>l a man wo* heard asrrndiog tlx
stair* . a key w i# applied to the door of the
room, and a soldier appeared Just behind
him stood v f*Mit tie with a light in her hind
" Lord Kjadmi wu!h'« lo mv yoil," vaid
the ooldier.
F.niil) follow.-d him in alienee. In a large
room Mow, miImIiI .ua'ik with vtrral
eer*. His Lord llawjon. Kniily w»»brought
l»d»ft hiiii Att' r ««king h»r a tanety of
.(ii.'kIhhu. all uf which tli* wary girl managed
Ik answer mi .is not In tiu|at>- the truth, and
>rt all.iv tutpirion, he a-iid in her, " .Ij the
tiiir ht In* fallen, you will not of rourw, think
of proe< • ding on your journey "
KiiiiIv reflected tor •inw* inn>' Iwlof •«
fwering. She then mid—
|r jour ma/ »ty ilo not object, I would lik*
in go hick .» almrt diaUiKf. I Ii4»f frienda
li«tui; on ill* ro.nl not tar from your eainp "
" How tar?" inquired l«ird Kawdon
•• About »n mi|i-« from here."
'• Verv Wi ll, you "lull »»«• lin k . and I trill
•end .in eaeurt lor your proteetion
I'.mily li kI iii^iIi'u|> Iter mini) to r»*turn *
few null'* on th<* «s)f «ln' luil come, and then
liking a wkIi' aweep afntind the ramp, pro
tii'ifti from nlwrtilion hy ihe darknew r>
»nme her mtirtft, ami wdminr lo rearh th*
pla.i' when •he ••«|»i 'nl fill.| (ii'ii. Simpler
hi tin middl nl ilia day She hail j'ainul
frr«li vourwith • »er> i" * tlitTaculty that
presented iIm'Ii', aiid n..w ib« revolted to *«•
roiii| l.v!i Ik . ruand it ill har.inl* Whai
•In' iifi'l iIu'uIkI w i. ili« man Mink, from
whom «he h ut i«-»prd, ;iml who, ulic douhtiiJ
not, w.«a now it no 4;r*.il diklance from ihi*
«* 1 mj• To deelnw 1 In1 ruiirt. ahe felt, might
rriM w Mikptrion, while it would nol prevent
lord It.iwilon fmni •ending nw 11 to accompany
In-r So hlii' thanked liiin fur the offer, and
.ink f«l in be mulled lo |um tvilhwtil delay
I1ii» Wa» granted, and ir an hour afterward*
I !mil v toiinil In i^i'll *ili .1 m ihi* ho,ix- of 1
tin lid ol hi 1 I illnr and tfte g»**l diiir of the
country. SI* hi t ^mciI ihii bouse late m
iff ifii'toiNin. hut . i.» *0 eager to go fnriratd
and rain .1 certain jioiiit in hi-r founwi th it
night, ill 1' »he (||d not atop Kortun tlely In r
i M'ort I. ■ I ! Il l.i r U liifi' »hr met any of thr
f.imilv, ur tin MtrpriM rxpreftoetl on hri ap
l«\irun' lit lit iMvecreatrd«oim' new doubte
111 thi mind of thi' ••••rgrani who 1 cvui^amed
thu ((turd.
About lull «n hour alier her arrival, and
while *he was urging the iieri\«»ity ofdepart
ing immediately ami rndeavoting to |*m the
British iftnjf, i member <>f the family caiu«
home anil <t.i ifil that If I in I a few momenta
U lurt- p tmd Mink on tin road, titling at full
•j» , i| tiiwtiih Kawdon'ft i iirainpinent.
" Then I must go ni't.Mitly'" v»ul tlweour*
itKvoui maiden. " If ! remain here all hope
of reaching tien Smnpter t* at an end, for
in l< »« than an hour .11 order will come bark
lor 111 v re-nrn M, ami I shall lie detained 10
the Hritnh ramp Ijct me go, and I will
tru>t to lioaw'n for wfrt»."
To nMm the brave girl, under all the cir
cumstance*, was to incur too great a r capon
nihility. Vftt r a hurrn-tl consultation, it waa
decided to let her proceed under cover of the
darkness, but not alone. A fresh bone waa
provided, and soon after the new* that Mink
the tory had paxst-d on toward the camp of
I<ord Itawdon, wan rcftired, Knulv, aecom
pained by a trusty guide and protector, waa
galloping sw il\|y 111 a direction opposite to
tliat 111 which lay the British camp. A few
mi leu brought Iter to a road that struck ofT
toward the point on the Wateree which alic
wa» desirous to reach in a more southerly di
rection, and which would take her at a wide
angle from the point she most wished to
amid < >f lliia n>a<l she had not herself
known; hut her guide being familiar with th«t
country, was able »o conduct her by the short
•r and safer route.
All night the girl and her companion rod
on, at a pace at rapid a* the nature of the
road and the darkness rendered aafe, and at
day light th. y were far away from the neigh
I horhood of tiic enemy'a camp.
As th* «un r»m» np from the eaat, the

xml | txt