OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, August 27, 1850, Image 3

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-08-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Cumberland County Convention.
Th« Deaaoeratie ('narration fur Cumber
land County, *m Sold on Thursday the «d
in*t. Puiiel Hall, of Gray, «u rhoaen
Pre*ident. The Conrention wit • full and
spirited one. The lollow ing are the Can
dida tr* f«»r Senator*.
Jame* Mann, of Gortiam; Wm R Porter
•I" North Yarmouth; Thomas Litllefield, of
Auburn ; John E. Dunuells, of Uridgton.
County Commissioner, Samuel Andrew*,
Henry C. Uabh, »u nominated for County
Treasurer, by aeelamalion.
Tht Conjfrraaiooal Contention assembled
at'ler the Senatorial and County had conclu
ded their bu*ineM.
The whole number ol »i-te* lor eandidatr
for Congreaa, wa* «.»3
John Applet on, of Portland, had 64
Alfred J. Sionr, of Hrunawick, ','J
Lett Morrell, of XX'eatbruok. tf
Ami Mr. Appleton t»a» Jt-clared duly n«wi
tuatid. A riiuuuitkr briny raixd to rnjue*!
hi* attendance. he *»n after earoe in, an<l in
an appropriate speech arvejtfed the nomina
tion.
The Contention Moa after adjourned (t
characterised by much enthusiasm and
cuud lee liny, ami augur* well for the success
»»l IViiMcratie princijiln.—.Ir^w.
W tlM.—Tk 1 keiiwcratie Contention
nominated lion K k Small, for Cw|r«n
ftW to 8. !.anca«lrr. Xlilliken, and Vmal,
«<onnnitrd for Senator*
Si«'l \ I'lliot »it rloml lo ('twigl*w
in lloinn «»n Monday, m the place ut Mr
\\ inthrop He hod a major, ty of I.'•(>I—
whole iNo. of \»t •* 314*1
\ ceatleman ol color named ( lough hv
S n Ini'-d > I.!.('•■ h r kissing Mr*. I aruline
I Hurl, of W ikiliamj ton
Tut XVK*T(hLV Ban* Itoaatav.—Tbe
trial >>l kanwuse and Coir, lor the robin-it ol
XVt'«terlry Bank. It. I., was raaiplrinl at
K«£%t<«n. on Moiid.tt Xt Ij»I
jury cwuld not ayrrt ,
rill CltlTUl'lD K.'MttV > Till l«llt
*t ® — No *h*>lul< |)m h»» h«v:» dtHS1
ed l<> the twMarrv ul fU'.'.ifcNI in £oUi t'loiu
the tram upw thr Uihiuus a month or iuor»
i;«. ilM»ui*h there i* now hut little doubt that
;t »i< mit tu tlui riKiniry by the thieie*.—
'IV lii»urjiwv %»e umiemt.iiHi, lute
• • t- a r- w .r<t of $ .,»>»»•» i>if the rwterv
«>l the iihitM f
Aiikv |!« r ^le|-h» «, nt
<i>«rgu. Iu» gum" South. it t» **.'•. i i
M iron t n«rtiiiua t.irivrtlli 1'alifo.n.a bill
l'».r !»•«.* UlKMII —\'*-ut II I..1..V
irvurtitv au unl<>utMle>l t iiixx, that l>r \Vel>
ktrr ha<l rwramilU <1 »uioi>i<-. ol.tun. ,1 ra|>i«l rtr
ei.jjtxm. uul although tbe rilv marshal
j'r*ru'4l\ t<x«k aetue mrSMire* ti» hare the n
|»*1 rmitfulirtiil, it hail uumeroi » be lifter*
' I til' of til' »la\ I 'r \\ •(>»!« r M.t.»
• »:trj hv Sheriff l!v« !' !i .it,.! 1! !> S '
K»|.. our of hi* ruuiiMl, kitemioti,
auW loiiiul to be m U.« g»ual Irstne ol' miixl,
J r.ife*.«tiijf entire |MiflMtH4l to Ilia fjte, »uh.
tliiwl 'I *o t!ie law, IP * Mill toman)* .ill
llien — P«n»l.
'«< t«.—-The jirtnfrr* of 1U -i. ri haic om
t*'» ii-J a.iJ )«*i<l on- huiHlre !<l<i1'ur> t>>«ar-!«
I • : . J tli< \\ »» ,t%1 <> \ i1 M
UML
I ' I' ' . \ I!
• ■ i. !l.e lianila of M* WUIiMM P Hill III
I Uk«h ,.| Mr. (•. 11 i( iwl tt. h. hIi. iujI
Mill I,- ri.liter be rotwli el <1.
^ i fl.—Thr W h J ' iTi»eiiiimi !• »r Nork.
rti at Allretl, «.»i the |"th, anal twmi
iial*«i t> r t'on^nK*. N 1'. \rriiii K*..
<C AIM| lot HmMMV* ** mi •! C
J• ik»»i Smith. Jr . • «..««!»»in.
lor County I mumiwHNirr, II. K. M^nn,
Kent* bunk I'oit. lot' uauty Trtimrit, W iu
I* \» V *jkiyh.
III-! •) lti|i(<r, * .. », it tl< ;• »l\ jr
I: Fttnrr wl luW, ri.rii.tl I'lrtrUad,
*»Vo. |j*t Uft'lk. Nim Votniff •<*
tin <ii«rritf> rariH* mci *» .th luin from Knurr,
j «l .»l«o «ix nun*. ol"i!«- I ruiltiH* or|. r 1 ti«
tlttW AN wt«»J -J *• irar!i«-r« in a iVnuIr
»*tiiiiur\ *a«m U id ( Irti iiml,
W»«m a Tiwoand Milk in *
TiHMmin ||rr«a. Tint rUfaonlmif* f«-at
I. » • it «•>•!»)}!»ii«! h* r It ■1 tr«l M uik»,
•4 >h.tr.W Thr tlwii»aiMiih niilr «u j*t
t'WirJ in rijjtii minutr* an«l fittt-fitc wruinK1
>th«* cunpfoiMi of thr tvk,a ursfua
i .* twcii r^iitiUrU in altrwiiaiwc u]»>n lnm,
a 'I lit* ulii..»l uw ntkl «»ill will itatr to b>*
•"••"Manllv t \rm«rd |'.>r mom time l«<n;rr Ik
fun ih«* iklrUiifaMf |.>l'"»irun nuv Ik- c«mi
> irriil uui ul'ilnijrr. Iliihrrlu hr hn« not
• • • I I ' " • 111 t!l .11 ill ' <•
liotir* cm vct>ti*rl*. that h. nut not »l«,ep
<•«> •■•uikIIv h«' u*u.dh MrptcJn * hitu*cit u|«>n
a <i <1 ubl<*. Krt '.luiitU while »!u!iit» run:,
h-- tmMfnlr i>(Th:» hint i-h, ami br
il an\iwu*lr lo fi-rl about ! >r h:« walking
»i irk, harra«a«ii t»v tin- thought that the tuor
h.i» armrd for tuui to walk annhrr «»f th«*
iiH.u*am! milrv A ilhrr cup hi* Ux-n |»ro
«tii«il to him. branny the following in*rri|>
t.«n —"l'rr®rat«*l b* tlx- non-n-mnuwiomil
"rfirrrs ami |>mat>> t>f tiw lM Ilnal l>ra
^■>n«. t<> H.i f. r J ManL*. a.* a (iti^if »f Uitir
aMuraiK-r ol bn having jn-rtoruwil onr lhon%
and iuilf* ia tww UmiumimJ *u<-r»-**nr bout*."
NOTICE
Tlw DtUil I miftuii'i A««'uiiwi will K"LI
lU «>»iill trrtif at A»l«"» • ft, M U* 'nrxUj
•ml ThM»U<, tt»» llh Ml hk <4 Sr|4»«itrr.
A«fu*l J*. l*W.
ZW R»» atU pn-ark at tK»
• iiirtwU t'harrb la N<*« n, i*\l "itiuili.
DIED.
In 2»*K Ifl*nr>, fUlr#t i»»n 4 J.
It. il**! 13 %r »r».
One Cent Reward.
1*1118 m In |iir iMk» tk»l S»*rH M, CH«»r, a
1 fiunj KMX «UmH lilW* <»4I» '4 to
m» bv hit U'hrr H*»»U t ha-*. U» ««• .,( »fi .
Km Wft Iitr m it bo* my «* rwnwrt; I
k»r»tn k«).Ki m> {»*»>« from h«<t»-fi'if lMw|
hM .mi an ircuwli I stall I*** a"* "( kut
M*rart.^a JOli.N M\KHU..
Dnfcu. A«f. si, u«ao.
LLjI-ulij*.
inn <"A«K!» thomastox INSPECTD
1W LI MT. m nniral and for air b*
TKtt 4 KODAtL.
*<*»»« M*t »fcb, 1«V> Iftf
NOTICE.
TMF. CVf*rtw**»kl» hrl»«*n the wib
Unm lW» irat da* J»hr laM.unalri thr
ot ROtM'» h lilltltlMt.M iHia .Ut .It.
aultnl fcj mutual mnatal
j •; ROt \i« )
WM. DKBftIMM
J*.. P«n, Aw(wi 9, 1*30
> R Tlw (Mtwtitrr ii iluU UHbnriiril la *H«
tV ami a.ljwa» ihf alfaitt uf iKr lair firm aaf R.*in.U
k Dmini WM MCKK150.
Rutin*** »ill \w rnntinanl Hi the aM $laml of
IuhMmU k IVfitn(, Irnli •ill Kr wU M »•
iSil ih I* l*Mfhl rU* «• he»» l'hr palraitafr ol
Uiwf roll «m i.( iKr Hi»r* tal <4 ih • jkJ'Ik p »
trail* ta Trt* iMarlfiiili Miilnl.
\vm. nrr.RiMi.
S «ih Pan*. A ••(**! 19. IV*) »»
*oti<e. .
THIS it la ImlaJ «|| |Wiv,„4 (mm hu^'iinf «>«■
a liwiiM Jinn WmuniKini acr-wil.l .<
• i an.I Mini aiu.tna r iHrt umtrt ill. I*>»>»
U iS» of AihIuim, Haft r.mli •< Ifl »ilh mr
anal I hatr mi U |wut Mluna »rr*a<.lin<K. lhcirt.ir I
•hall |<*« no JaU» w ImIU >•( Ni< fiaiiwiinj iifirt
lina >talr. ItlMU N BARRETT. Jr.
Aixl'ift, AnpiM 22, 1*30, 3*S*»
I »
AI a 1'iwt ••( PnJwatr lirU Jl Wiintml * ilhin an.I
thr C.aaii of IKt.nl, •— ih» litlh .Ut >•( Ah- ,
(>M| la lli<- »rat of IHM LmiI « I^blo 11 hunalirti ami
My.
HAAtlFI. FRIT.MW. ter Un »( R-acn S
It-a.If.*<1, ati»>« ut Willi ioi IlieaU-nil, Ul** •>!
Timor la aaal n«ili, ilrrrxfil, Kiii«| |*r«r»lis|
hn third a> • ianl *4 hi. liwnliimlii|iiil aaid mimx
ll * >• (Inlrml. lhal iHr uiJ liainlua |i»r »>
lor l« all (art Inliiiilf.j, In rau.iaf a rn(n *»f
ih * nftl* In la* |>ilJwSn| ikfn afiAa larrMMir't )
in Thr I Ktifil |Kmi«ii| |n iiilrtl al l\ti i«, lhal lha »
nut ai-jwtr al a I*ia4«alr I mif I |.i la- Krl*l al Twiki
m mkI I'await, a»n ih# tiarlrrnlll ilat tti St|4ni>lri
artl, al I# • *•( lh«* rUi mi ihr fmnn«, ami ah. a
■ aawr if ant lltrt ha»r, akl ikr uii» ili.nU »4 I*
tliiarJ,
> I.I «». k Mil AW .It la r
\ III*. . | > . All •• la I . . K SlItH, Ra •
>«Mirr of rorrrlinurr
Uf IIK.KF.W <
It .<1 I M »r. 1 1 it >!.»!♦• of \| kih , tl».|, . I |lir
ftk«!" N * \ P.| IMS* i i"
trm -9 |Mf«rl itf b^l, in Ml I llrlHrl,
*«• •'«.* « |«4V( I lS'* f«*rui tImI (hr mi<I
ih n lifr.l >41, nhw h M « 1 i• rfiml' !
\ OdM x, iu» k Tli Am iot, irfri
#ncr tnn| !».».! f- r 4 hi <ir fill «|r«rti|»Ih»m
I b* i» In C,,r lH »i I n « C<frli^ Miit! it**!
; ijr l«i o*liMitl«rtl ImA'*"
i i:i ill II. ITM.OMI.
I' itU«4, i». IM§
A. PARSONS, M I).
DENTIST,
Olfii-r >«. IU, I'trc siiirl,
r«tL«.l, !•;. 1*00. 5*f
mitick,
\tl't It I. u l»ri« l*% given, ih«t mi IK< t-*w|r»ttlh
., i \ ^ Ml * I1 ftlMI JAMKH \ N
in:w>u\% i. it<»i \n>. i r4ll..
htiiif 4<l 4o*i^li'i>iil III the •niiM'lltrft, III ill !»*•••
« r* <*l |« * ••• u«l, < t lh» »»••• Ur«, 4*i I •»! ihf
Uu- !»«"• "I \ .» t it It ' .ili, »t*| rv i | «• I |»%
U« ti14n 4II.0 Sw' mI m liml lb«« ihr l» *• Hi of nurri
, • ii I J i t* • V' » ? • n * >ti J • j»li !•
i • i•• I \ \ li •. »•
•S4II » ilhi«i ihirr mmillii l»om 4wl 4lVrr ihr | ul»!i>
r.«tt<Hi iif lhi« Mmt, Iriimmt |«tliri l*» *«ii<|
<1. ,i, • 1 1 • li 1^ It. iftit |tfof ••» >n« «l I tie M.ilutt« of
\U
\ . ■ 1 • •» it . \
J . 1 . K • • . • ' ' \ -
\ K .in tr«|>M *|vt| l«• «tt iWr |M\mrnl l«i lli
•••Ittrnlvii, nll'i a '*■ Air 4iMht)iiml lu * Ilk- 4II
JeutiitJ*.
i 11 tui.i ^ \Nnuru>.).
il\ in bi \« k »
\«w IT, um Kg
State of Maine.
^ Tutl.. *1. .*. .i m
• I H W . . ,,%t. < , . f I t thfH
( SlKp f ♦. (iRri I IMS.
W • -i • iml t'Kil'i .itt»«S ?h*» £ ••*!• itf rfl ik of
JOll \ S ,4 >«M.h hwT. I .1
y ik. \e •»« « , 11 • ».« « 9 of dh
ir» 4 »•! •"•§»••» *t« iHr »ai I C • IN»n (if be twit I*
I •• it % mi' t*rri*r«,) t» A|^r«i Irl ff •«<
J . »»r Ili«iiKt 4 "mi l»* t \\ .- 11 .
Irn *, %'%i u»U h" lr« ii Tun, Kithi" » ti I-r ♦•*»•
i'nwU I IKI itl, ••-I th- •*-« » |W*Uf «.t
Jtt'te m#M, thru jiil t!ici# i i mir •.»*«! l*nt l«»
im»*i m ' • * J » 4i I U ->-!•( •• k, in iIm
• «ml\ I <Kl"9^, ii a |l* i • f lb# •-.••#
fn that th- •»• J *'«*! •»» m W «£| «k.t.* «||# al
Pmi*,! 'i lh# «U\ >•( lit CHrrlu**' «■( thi« miiI, i*
». J t • th«* I'Uf'tii in th* - t I .< Mi»«
• i*l Mil rcult, ^ nlitig l»» lli" i' r. imi iinit* \r<*,
l)ir«i J.I-! ll^r* p|i4«ti*r(| lb«* I'Ui^lii l» |v4% bi'W
.« .».■ IM II It flM'kl AIhI |«i!r | .-•!. \i*» l« •«
th-*Mh> > ii ! J hn S 4*••41 •• »f W •• ml
.it I*aii lh ilii ft ihi |«w»H*^ *«f thif mil,
• »U l«4r%J lu lb I'MIMllir III III' »<im 1.1 Twi n*
1% f.»« ». MMM tl !»!•»# th it llf**, Ui !
»<ol 411 * r\j*r «..!# ! t.% I Ik I'Liti'itf. U thr tt»r . I |he
• 4iii I'utl- i, «•( kt« IM)U> *1. i>t * •mih Im rtI « •«! | Ik i«* I
ih*- » «1 th* ir |mi-i iiM-ii th« l'L«» iihl i t him
ih» M'ti^ «ki ifmimt am! intrir»t. \ '
|K ft iwUll, (H 'uji ••• l• H ftijih »lr*l II I* M |MI'I
• ini »ua9, m rilhri til IImim, Ut| m,m| awl if*
|||M Nl In «!•»•
r.. iii. ,i i.«u. i«f mi>] ri*»utiM (i• \>* mii)
*)•• ••tin mh>iIi ilittUii, »h •!! iIm*u iNtl
thrtt kr IH4>I' lu 4||>m«, miih *»tb* r «!iir •! »in
»j*n. Ami * hriru* lb# Mlti J h I'j •• til*
th *1 tk** »«<J J -Hn S. I '« II" ♦ h •• m i i'i hi* • u
H«*ml* iikJ |* ••<••1g 4M*i #•• if«* I ♦ ih<- t4lm'
■ •f »fi»<i'i iliilLiI* *l*nr«>ni I, *%hi« h < ,|*i lr « 411# 4t
lu i» *IU< h'^J , U* h !• in*n*t« «l I . i • I |»Miti.i
•. 4 » U «••»! • . I . ► \\ I ►
••f i« ikt 1«mHi H' IKUil. <iritilina i,—
|'niut'#r »l III »4i«| J *h.i S. 4 «»ll '|'» . •■<!•, I'l.fti,
• lit*. thr •Mti) «ahf Wf4MMMl4]Mh
W t • ll I : I ' I .'I tli'- '.I'M I /• k • i \\ .
I Uik, (il h«' U l +* »«l in vm« pfif iml.) It*
n; , • 4i Irl «ff ««mi JuMiir i I t-w • In U
II 1* • i« 4! 1 • ••ii«f♦ III »h"W « *!»•« , if n««\ lif h i*
*ih% IahiHi 1 t » I* il i»|««n H jmljiu* til 4»
lh«* »4*«1 J4T*4» |*4I)H" BUI IfAllff 4^4IM«t th* »«4tli
J. h i S I If* n m lhi» 4* riM4i, (il 4»i\ ) •!, 41M i* t
!•*«•*• a;»i«»l j-wtli, rl^fli, ««f fiwHli. 11 1 hi*
• mi paMfM 1wf MVi lb# Miitl K*#k»« I \\ .
« ^ i ii.f* ltn« U 1 it, %m .'1 \ tn
ih>i**t« therein.
Wit*• mid, J4isr.ril tl. (1 >1.1!, I%» i. «i
I'm*, lht» Ih.*iI\ m %rnlh »l4% nf T« li»ii.in in thr
n*4i iIihh LkJ ••in ih« i4#m«i • ikhi hiu*!f««i m<l
Mi,
\\ M K. KIMIUM ft rill
MT.ITE «iK »I\IM
«». \l a |l»(n I Cuni Irjitn
• )| laWn •! 1-4.1., «tlKirt J'll l.f |hr < unit
• t • '*!■ m.I • 1 !'«*•• i. 4 Juk, V I*
M*
I ,\D it to ibr 1I14I llf *ii.|
.1 I *• '• : ■ • ' '• •!- -i i'i« ih • »i ,it .
• ml h <• i»> I . ... I, a{i I ->l \IIixim \ thrinn, th.il
hi* f-«iU «c llitalr, li.nr l»« all trhr.l in 1)11.
• <••1, a«l llut h' Kw Sail itn Ik4irr nf lllr priuU-iM t
ill. <• •■(, lli.it I lie mi.I I'Uiittll »4>lt ikr Wkl Ik—
!• ihU' 11 i.l Ik*- |" n li u ) i.f ihi* • 'it I't |Mil>ll*liin(
4i> all* >)ril >A Ihu atil ml Jprl40lK.11. ami
ihi* flirt tlx ■•••n, llurc »r>k* *«rt«"»*l»rl» in lK«*
Otli.nl Ik uwral, 4 w »>.u|rf |iriuinl ai 1 i». in
hkI l'.«Mti .1 <H(*«I, ll»r but |MliliraliMi lib
limit >la** at lm*l l»|..«r Ihi nr«l Trim «if til••
I'.iMrl M I* li l.:cu 41 I'aii*. • ilMn .iml Im hU
I . H iI . ..| I >\l III "O ill I I" 1 •. -.'it .1 V.
«rj*i nr*l, In th«* nnl, I hut ibr unl Ik Itrelml
II >4t Ihra 4wl ihnr ap|«-ar ami «br* nuw.ifam
h< III*. »ht J.hl^im nl »h «|M i»4 l«* muliMtl
IfillHl hlia ami Hui'lltHHI IMItnl |IT.Illicit .
iiwi, WM. K KIMIIXLL, Cull.
Cflft -4 I'llll*. *lit ami ilit UialMHi ami iwtlr* u(
I'.mrl ikrifii*
Attrx. UM K. KIMIIILL, rum,
MOLASSES.
"j| \ ll<Mis||EAI>* «»K EXTRA MOLASPO
' j«-l It. • I»r.| 4ml I * • |U rtii ||> (.»
ihanins1 rici »: k re.Vdai.I-.
Nu*w»j M., 2"Mh, l-OU. iMf
Look Here!
Qairk *«le» nn«l *mnll Profit* I!
\LL |"-r*"n« »b" mtr»i the rooting *»•
*"», will «l<» »»ll li'flll >m lK< wliariiUi,M he
oiD larneh »• th* th"H«-»t i*.(*-», «llkiivU
■>f lluMf* hkI liliwU; !*uk,|Uiril ami uii
HhM Tiiiii'iiiii»*« • I _• »«> il..• |,.
IHlin with Imt ami iwhlr Kini«h: «hirh hr mil
wll *1 i><» rt which tanoo»fall lu »ult cu*lomrr*.
SlKnoo fori of KrNvjwd Plnr I.umltrr.
Call and»»»..« E. D. HUMPHREY'S.
North Pww, Marrh Qd, 1*50 W
b:k3ik«x
4 6)4^88^!)
Thr Pill Trttn oiimwif on Maadav, H«^
irtnlwr W, an^ mminw •itii-rn ttrtka imtirf thr
hhm h a|^«uvnl inalrMrtion «f
A. K. P. SMALL, a. n..
aa«i«4rtl In Wi ll nwitprtrnt IrarWii, •• thr mlnt>l
of ibr arhoil 4rmiui. in ir».*dr|t.|r«-tl Tmrhrt
..f Wink ha« '•■> » oTWnl, who Mill (hm j cb»« at
ilk oprninf of IK»- lit m.
Thl« prwaprnm* »wl happt rntvlilHtn of lhi« In.
•tituti.m, il i> MwtrJ, mil iruin il* pit tnt ihair
of imWic r«Mifcilru«-r.
BOARD
Trow Jl.W t<» PI.AO prr wrrk Ri»*n ran hr
ol>«/iinr<l (kn|i (of iliiMf alio wi»h lu U>aiit th>m> ^
•rlt r».
TUITION.
IVr trim of 12 ttrrka, f 2.10 I
l*ri «rrk fui leu tin*, ,23.
Mum, Rtlia.
IVnlfMllahip, "
J. BAM0W8, InV,
llrUon, Aafaat 12. liltt. 3*27
T<« ihr S»|irrinli*n«linf Srh.».l ('omrnitlrr* of thr
Town*, ami I hi* (. Irtka o|" th-- I'l.iiit itiom in Ov 1
(•nl Count*.
Your (NM'tl, (tlWKM'InV f* llir ilrc
lion of 4 Mi ml» i of lh' II. .ml ol I'llurali Mt, i« I
ai>|anatpi| in l» In lit ihr pet i iur, it ihr Court
HmM <" I'am, M Wnlnratl.it, Ihr 23th il-it of i
•» irn.Irr nr\l, al II o'rk«k, \ M.
I tro.hr to tint nit rinrrrr* thank* l-.r llir ilt nm.
•nation of ii >|n I mnlnwli.li nrr, liilSiit.i |[i»mi la
Hit I Irctmn a» a Mrnlnr uf thr |l<«rtl, rtrr nnrr
il« (iilrtuMnliiiiriil, am! rra|in'tlullt ilrrliiw a rv
KTEPIIKM EMMY,
Mrnilirr of ihr li. jiil of IMuralion
lor Otfmil t'««rii».
Pan., \ii( II, IH30.
To thr Trnrhrn of 11»«* I'tilrlir Sohiwlt In
Otfultl (nun It.
TV Tt »ilirr«' I iitilnlr f f ihr t'onnlt of 11».
f.r.l, will lir li.-Hm, lh |.i» . il f tr, on I'ai i> Hill,
• mi M .mltr, th» llfch of S< | t< inlwr
■ .• h| (hMh|m ihr u*iul li iifth uf tunr. In
i liili-.n to lh< urn inii t n«nr ol ni«litw li ti, af
Irt |Im KMttl timr (it I Ik Imlilnlr ih»H lutt i lapat il ,
our tli • It Hlotr tt ill Ir iWt • -tr *1 rt' liiallrTt to lr«>
•■in .in-1 Irrliirr* on rl " Minn, ami all air mrnrrilt
rr.|* «li«l l<i n iw |ti« pin .1 to irmjin timing lh»
t> h tiinr.
Tlir pirn ilttrtrti.il fl* in\ i nitr*i.i trvh
lh' II il of I' loralo >, «ii.I thi- I wtiiulr in |* •
prrt, w ill In* tli* latl tt ilh who h I •h ill t»- ...Tr . <Ht
. «K It .1. |.<-I it l» ^i ..i i.i.n iii.| ol i'« lo Hi
it tn< •!• of r li* aINri, woitht ot t MNltn ant] t.f
".!• lira Ml nil: \ I Ml II \
Mi min i of th' ll< aril t f I 'in altoit ft f
>iil t ».
fcuif. Inf. 12, 1H30 ' 27
Ill « Kill I.I) It It V>( II II \II.KU\I>.
Annual Meeting.
\ \ \f •
wi lilf •»( l|»r |l.M W I Itum h lUll
i • *•«( I*• i\. «ill l« li ilti .1 41 tin* l mi )|oii»r is
luu. ). • • * »t»«i 11\, til- rti -1 «t \ugH«t ih*i,#
4t I n\Ulk( I1 M ,!«•»' t «« ihr l-»tli>« it tit W •.
* ii:
I T.» |»« »r iti«- !!• j«»it «»f ih Mirrcliirv, a»ni
[ f»f ihf |M»t >n».
J I'n »i • if ihr >• .« kli *Ulrf• Mill cfcinf*
• n ii •( i! j<!i r. i i»*, i» i». «i i* ih» iiutiit«i >>(
lliml'iti.
It. I'm mil- ili'i r -f TluM't-n |lim|»ri, »•?
• t* h i• li..»i lr «|* frimn«r J • »«!, l.»i I lit rn
•tntttf iriftl,
IIIK.IL II IWKKIS.
J4 #4# . i
Um kitU il'*n k lf*i/ A'1* / )
h »'f «1 jit |Un kN Ll, lln« ftlh •'i\ I \u^u»t. \ |l
i" -1
PROBATE NOTICES.
\i .1 I i-1 1 PriJalf , h*M il U <r I -f-i •% ithi i
|. v fit I irnlt «»l I, i lf» lii'h •'i\
\ • I.* » • I* . I I 1 • '»•! i !»,. I ! t r I
«tv( Kiit:
%HV0* \ !l. tlRI« K» IT. 'tirp «ii .( 11»ir!
N. lit • k. It, iif> r rkiil t>f IW* i* lliickrll, Ulr
4 »•»• •!•! i* • f% h •• ; |*« •• I b» r
llunl a«« nil * ( h-*f I • miili« it( mil mi ii»rt
It u .»• 0» h.!, ihii ihf «.ii) liiut lun jut
« • I • *11 jirt»• • • » 11» •»•!. d, I % r •<wiitj i r j»\ >f
lt»l«i| i*» ! In |«lUl»li ' thir* tl»«li • ■•» rmirlj
i » Th IKt»til!* !• I Jt, !«•!»••• ' il I' •• ||mI rt»r%
■ X . | - !• »• » i*. I r. i ' Mini WiMf.
. . I ' < • • s . ' ' ' •' I \ • J II.II II \
t*r\t, »t I -I • f lfn clurlt in lit** l»' » «, Ami •h»'*
• «>hi , it ami iK< % li iii , «hi lh«* • in* • I* nl-1 i*»l Ir
«.r*i k *n *\\. it. i t. .
\ lltif r |A, \tlr-f I.I n K. SH %H, |tr;.
\i • < ct nl l'i !uir, li I At r«%«■!»•'< hiiHiaahI
! .i i v • • .lit« i I i »\1 i l, itQM ihtll •' »* I
\ . • . . - M .11 t in U I • i.lMiltnl
Alt I M'h!
1^15 \\ I It Hit 11*1 V\ it ' '• I"
m« h*mi, with tli»* WM MfH l« I ,l • • -iiir >(
v III.' I \ III |ill»% , tllr l.f I •%» • '*♦1*, III »4l| I "Mil
t\, .!•«. 4M •', li • % inf |«e«enlnl hi* til •! iiii4iiiI i f
hu aJmiwulKli'iil « l tli 1*1.11*' "I •■•ill ikir4M-il,
|l m i* Mi«l. ml th it tli# •»< ' \«l»i i'U'Ium |»%r
li f i « I . ill |« iih.ii. iiitn* • !•*!, I»* • iiHiiig t «"fit
Vhio riltf I" In |i»l l.»li. .1 I In•. •••rrr*»i«iU
l'i I'll* ' Kt III III inn I »t# t'l I ill I it 1*41 I• . lK.ll ill* *
ini% •» 11 a hi Kill I nil I I* It ' it I'll
i i, I . . . i \<i^n«l,
• • , it I n « I lli* rl • k in ih • t • .mi, »h* *
iait«r,if 4tn th % Imi^.iiIii l!»** *-W ih"nM A>4 lw
«.♦ 11 K HII \\% I: f i.
\ trn. i"p. lit " k "Mm, llrf
\t • i urt "i I'n^nift li< it Kn»-I*r^ mtliM .ml
i i •1.• I ...i. • f i K. . || i Mil '1IJ ■ '
\m. in llir \r4f nf im l«*»i<l • i;,itr»n hn»lir.|
Ami tifI % 1
o. th r ut,..', r m\i:t \ u \iii:i n.u •
. »» ..| \\ i feAM WAfli . ■ • i• lllfSMf i i • ji i
i' All, ibi-raM-*!, |-i ivin; f »l! w tilrr "Ut of jcf
»>>iv4l |M •4" Kit Ulr l»"»Uiu.f.
It « i*l >riU n l, lli.it lh<* • ii ! W i l ^if* "• in •
In .ill I'lVn -I'll, l*% r^iMi »; n rop ®f thi*
*.f«W I i Ir |Mil4i*l) I *llrrr »h« rH
' (I*T tK| | I | K III m't it, |trinl.* ■ .it |*4l!•, th «l tllr %
i • i\ .t|»|*. ui 4i l'i Uiti I -Kill | . Iw b> M At IV^i1*
I«I|V .11 1*1 nil tit 1'. 1% i.| J I tu n* IH Vl, .Il I' ll llf tlw
1 V - * 111 llw (rfi .w«Ki, .t i.l 'iuif, if .iiiv lh*i
1,111, u !i> (III .jiih .K-rfii.l •».I l«- I' mini,
•.'7 GEO. K. 'IIIW, tab**.
A ir*n f <>|>« , \|||-»I III" K. "11 1* . I;. .•
I . Ik* II.-.. J. I. |'i I «r, Jn.t^r . l lbr r.«Ht I
I'm lailr, hrll .»! I'm laii J. in 4i"l I In
• I I >\lui.l, »n ill.- In»t I'm a.lat of tajikl, A |l ,
1*90
joiin \. w \i:Ri:\ .f ilw i, in .„uw»«v
li.ni l.4« '•( > ii >li \ W Mini, ll »< < I■ \\ mm
mJ W illi.m H HMIM| RilHl ■»'«! h. in ..f \\*■ I.
! i ii \\ I ii. i I 11 ii I ii ••ill, n ■ Unlit
ir|wt«nta Ih it iHi' «ai<l mimn» »tr wnnl .iml pra.
I ..I' ihi till»* nif iU-m nl> il ii al i-aUIr, •iIimiiiI
i'i llir.iNi, utmiiil, .iikI ilii (illntia: n.»r
lull inri.f Uml in lliiam atari'mil, t> ilk ikr laiiU. .
I lh< »•>«. lh>" h<MIM'all .nl nf llw lull' \V ill 14 III
H inrii, iImi Miilhrr |Mirrl nf Iml in llir.im, • i.n
l.iinint inirtt-tiir j. n«. ami rait .1 llir I'irirr Lii;
iImi iw lliri jaairrl ■>f laml In • ml Hiram, r.ii.| mi.
I'H lhnl» iriri, i ll •• I III.' lliunn I I ; >l» ■ iir li ill
• if Mir i.ih. r |mirl 4 ImI in •ml Hiram, rmilinn
i '; li'l» t ......... in.I niii ! i» nil il u if Ii ^n
I'l I.H-I \\ Mil l| I • ; J III \\ .nil n, M III. Il •.! Ill |1l m
i>> • nr i»l*f| 1.1 tin 11,tit n| ilutri »l tin Hulnta
• if thr lair wHImWwM
Thai «ai.| r«i4ti i» lire .if :in* law fit |n
•4i.| i.ninra, llir annual r\|irii*ra I In n | .r r\rmlin(
■ II ihr im-nnir iKrtmf—lli.il it Mill la-f .i th intri
. »i i.f«4i.l immri, 1I14I ihr •.inn 1I1 nil I* »>U uml
lkr|*i«wd« irrimil at illlrmi, llr iSnrUi |nli
yw lliMi-ir (•» lirrnar i.i aril ami r-mli\ unl rral
r«t4lr, |nn*i«nl ihr Slalutr 111 anrh raiff iiu.li
ami (KniiJril.
JOHN A. WAIHIKY
in C. It. A» m, hu Ally.
\l * I'l.iirt oflSnhilr, h< 1.1 4l I'm Imrj * ilhin ami
thr I* uml) iJ Oxfcml, on ihr ii\lh ila% nf
IuikH) in ihr yraf i»l wir l*>nl r ijlitrrn hnmlrnl
ami kilt 1
t In ihr («r<i |"Hit»a—
Il »4> Oiili ml, that ihr >41.1 liuanlian (i*r
r»*trr in all |irr»iiii« iiMrtrilnl.kj ralii>i| a r..j » nl
mkI |»iiii'«i with thi« urdrrlkmanliibr |ail.lia)iril
thru mi lii nn*iraai»rl» III Thr ll|(i|i| IV ima i il,
prinlnl al I'aria, lh.ii Ih. » ina\ 4| |« at al a I'riJutr
( ■ml In Iir In I<1 it I'aria, in »anl ("minli, mi thr
(mirth Turadajr «f AiUtual, inat., j| ti n i f ihr rim k
in ihr f. .irn»i»in. ami »hr» raittr, if am I hi » hair,
abi ihr uiw alnniM mil ha franlril.
Jf7 (iCll. K. HIMW, Krgialrr.
A Inir rop), Alleal: (Im. K ."ill*, llij.
mi <f»l
CASH paid (11 Wik.I at Turnn I arinrt.
WILLIAM RLWMLLTT.
Tumac, July 16, |U0
AGENCY FOR THE SALE OF
DR. FITCH'S
Celebrated Medicines.
I'ulntiiun £«r«pf
IV. «. »t;»I I »|»« |.*»nl, llr«l r.irrtrtiif,
1'uliM.un l.iniin»nl, Iliinio*
I'urr mill Icrfiriniil Cod l.itri OH.
\iiii l»<«i>riiti<- Mixtuf l'ou|h TaiUutir IMIt
NeMinr, FcnuW Pill»,
Vriunfair, Fmife Hpn »(5r, f ||Pi
F*nl to him ronvtantljr, •••J «Mh Offi^r-li-m.,)
•ufrrti in ikr tiraliurnl of
i <•! its. cotNItM, COVSUIIPTIO!*, IflTll
lit. IIF. ART UMK.tHEfl. HV.Hpp.rMU,
8(ltOFFL\. *KI\ PIMF.AMKS. I K
MAI.F. rOMrHISTH. IUIF.U.
M \ I IfM, I III -. Mm., tu.
I)r Fihh't unnpi/illtJ Pat "it .V»/rcr Vlahd
ABDOMINAL SUPPORTERS.
Dr. Flh'S't Imfravtd Phltid Slrrt-tyrmg
SHOULDER BRACE.
/>r Fitrh'i N»/rrr
INHALINO TUBE
mi Fi rm xrFi.rnitvrnwx u:ctcri>
en lh«" |*n *«-.ili«n I ''iwr .if
Ciimumpfmi, 4tfhmtt, lh*Ot'tnf th lhtrtA
»J«'m "l Mr i*rth<*t of vntTinm
11 >iHh and lh nu/y to an i>/./
Thu l»«l I* in »ini ftinllt T* llir
I' '.«.I III I « ' II I ..ml. will tin h W I r ■• *"1 ill. Ii i' |"
•/ rrlifl Tl «a«jM«V, IWAnMnII ||i» |.t |
iSr r.iit-.in.l rjih-ntinn n| < 'hiMirtt, «r intalunbli
THjOUO r-^ii.« 1.1 I In* I. nk kur I'jmiiI llu u(h
ll»r |Ht and I In ».iV r.iniiinn • n utuliii
F* uV i'■ Fill. In
MUlU Utn A ?>TI'\ FAS
YiT I*1 Fltrli'a liniihi In |,i? ili.lf, < « dimlmlk
l.i |ini.«<a.ii,; lit I'llrh'a Item. .ii»«. I.. \m Ii i.|,
f»■/«, i.| all hi* Afmta. I '.'ii
r*thrll«NI r I »« !• f- • llir t tin
Ijr r»f OvfaH.
\\ . t' m tUh T|-»»• r|
lit il tin |*il» k «• !•%• «»« nfr m4nin • thr V-r*|i«.n I!
| I HI ,»* |. I,|, !- , I |ll( «• • I . I f\ ! » ' .||
\\ • W I .4'• !»?»••' t • K »♦ r t, . t
l'» 'in m a • ii»th«-iK ili»r« tfMi f « n!,
I* . li»ir# » » i" i • t %% iih \| ill i I'tjHt.il* 1
if 11» t l x J. h > .•• ! ThiU# Mi lk 'a, in
MiJ |»Un(«li it, Itwl f • lH«* t « •«! • « «»f t!|r ilmlr
lr«fvtUi| imil, •fiinlitaf Iw U«, y uf IVf• <.ri«
m all rtrr |i • %
4 Mon>u,«.! ii «hK.
STATK fir M M\r..
[1\ t »»Hfl \f I <'« rlifl.i'1% r mii«
r • Ir-jw m* I h M i if rarii, w f!»i i 11 t th*
t . »»%•% » f Oif, i I ..♦% M f» I i\, |h« «.f Jti!\,;
\ I• I * • • V
\m
I I \ f S «• t ■ • • . • •. . • •' •
Irrn r«vrtlri| th it th#» |ir1ii|'wr» • nrr tr
I •il.i* n> I • » I !, j £ ih im »tf »
mi f»ith hiIfcttf■•»•■•». If •« (Mmi ts.iy ih«
I'l tnmu*! wi» itMtf at tlir il*i III 5 h> m*c ft inr*
imh Mall in linui"! |f «»t l'i^*<{.«%, ih' IM (
*. j.i« . I • 1 .' 1'• • V \ \| , . • i tli«
•r»«rrr»| l«» ih m thf i«*itr m-iili .iiis| m ■ ml |wtiti >n
it**• i4f« U sftrr *h<h«HM,ah« ^nn; <( thr | sr*
it* 4 ».I Mill l»- h i«l at • »nt r«»u?rriK*nt
il«fp in thr tio'Mtj, h (wiihir nn-itnrf*
• km III ih^ | irmit. • •« llir ( " iniiiii(ii>nrr* »l».ill
• i l;r t»r \<nlit it fillth-T Or lr?r«l, that 11*
ti • I lHt» Imw |>l*r an! |»ii|«»f .t|" thr r.-nmui
ii Mirr*' lint tn',' .if iit|9 lv fit* ft Im nil (■ !•••*!•
i ■ i j i if • l ift vr*t« It | «,l . I • ill* I*• 11
Mm %%itS thr (Wff "f 1 t mi i||*»ir<*'it thrrr *itk»
>||«< I»01 .rl% III tlif <»\f III 11 ■ ... I It, it i t«ja
m i• i ' I . • • ihf f • Mfy t OiMi •*»"''
«> totiinf in *tte«tr«t ft j.% it thr iVtitnoi with
hi* t^ftU i th I* i, |i)M*n thr H. A f thr ••»%«»»
I r i. mmI «»!»■ »• IHmcmIm dull • Mil
•ii l'laitfati«»ii« aim) |il i i thrrr | nl4i«' | I •< •••
4i I aim! in thfrr NlMif tillfft in «.iiit %|ilti»n
IMa i »l»t ftti tiftf i.| • ,! | ••• «ti •• a>».l rarh
I thr »lh*i f*'twr«, t lr »nn«lrt mini, iivl
»«l»«l, 4t U mI Ihitt% ilait IvUr mm! Iimr • I
Mrliitf, to th-* ni.l I fiat lit |4if ami i >r|-«4ati >i<t
iity fhrti .iml thr»r i|.|ri» »»•«• «h* t» raMMr if ant
Hrj li.iir, mIh th** |ii'4ifrnf t jul|Miitii>iMii ihmU
i t !■* |iauf« I, ilt Tti
\t 1 WW K kllttlM I.. rinV
\ tlllf f - J \ ( II.I I'l l» ' I t t Mill
\f f \VM K KIMI*. U.I.. i V
r • i'»• ii »t i Miy i ».< . . i •»\i » .> t
OmMnn
lienlltfllNI; W llir iki If I • ,* »• I, i )i il. »v|« »f
M "I i•»«f I • • ' « . t •* .
> rrftfrarfil * ur l»«»i*»i .1 U UhU, ili.it lb** piMw
•nvrnimri %• 4»l»l Ir jmuiK (nl, l#i n nl?i*»*
«•. f | • « • ■. • iIm 1 I vrramrr
r.ilU i I ■ *« • • »ri I »'i«, »l. i'i I
|: . |. . • ii»i • .•!» »'i i « i I % ■ ••,
I'm I \ •», In »i light* • • f itiml,
H|lRflUM bMlilMklill •■tint • N•• • nilMr*
Utitiftl iIm i • Mfc ii iti' Wi ii iU ihmw*
f If JIM* I •■♦Il Ii 'l<M. I • m|| I I % M n , »• • 4*
r. nii nirrti, lli* iU ir ttft* • t» ih-i i .1*«! if *i*i
»|i i.M •'«*« in if 1 f t t»!i. utility, ill 11 % .1 Hill
f*|« » I » •, III I* . |il*| 1* U Hf W ill • % • I } I $%
aos\n i.imioui;. 4
stiti: or mum .
iki m», *•. \v 4 r.*hi • f r»••••«% r •
hi U if4 » an I !i «Men 41 Pari», * iffi>" • •! I 1 fh
i 1 1 » 1»* 1 1 1, , \| . |fcf Still «»l
J11U . \ I 1 I * ' . Ii • |!»• Mm} .
I mil, I !•., l*jU,
I |»»« • fh« f "» : im| rti-Wf
having I-• »i !• t ill i| ||nt the Infill' rt« irr f# •
»!»•»•«• >I U in*l ni.'hl hi Iti inl t< mhtn*' fllr iimt*
In •« I I n lh in ihrif |« fifi-»M, tl 11 Ih i» thi
Ii- « • t .it I f | 1 ! \\ 1 \
1 •• \tilmin, on il»« T»h •dn *»( (V |<ilvr, \ M
I MO >1 i" •. • 1*. \. M . » 'i
> h-* itH ntMiH-tl in «nd|wtiti<»ii, imit' divlf*
1% iliri « hu h * i« n • a b« annf ii| llw |«ilic« ami w il
will • Hill Ir In I 4| •'4iir f-M'tWni*<it I Win in lh*
• if ii ill, •••! h lurthi 1 in* 4»mi • ukrn 111 ll» jut »«•
l»« « .1* ill*'C«><U>II|*#H»H1» »h«ll jit t|« | I |<» V I »•
1 ♦ forth* r < Inlrrwl, lh if (rntHf uf the #» 1 »r»| 4!
|Mii|«ii*r • I ih" I • n n;**i i»M f•' in ♦ 11'«c iMii
\m iji%i »i I• • 4II |riinN« »ml 1 «ir|«.f it• »• rifrt»»tii|
l»\ r4mifi( i'i 4tf»^»ii «l • | \ <i| thi« 1%IiImmi mil f*»«*
♦ •»! I *h| llirm'iij.tU ••-rtlMiij MV ' Hm •
nun tllr I 1mi 11 (jiHmiuinirrii mii«lr»H*al%
I" 111Il m i, in 11»% | iil li«ln i| ib«* ••iiit* thin nfVi
tvh. h 1 Ih i*« . i-1 - iIn tMit mv
IhHiiI I'i ffi«* I'linfrr f«i I hi *»f iir, 4 if ii fh»*
• • Ii ; »•. | 11I V 4i tin « it\ I |' .. ll 1
• iill'rfiifx i»f I *u •»! ••• Ii'vl, in f 1.. Tlr* <Kl r :
|tri»#iii, 1 ni *»., ij-«r jm.itf.l M Pari*, i'i ihi
< • "iiitv I IKI ni, in I li\ irivin/ in iff-•!' I r ^
t-1 tin *4mi* lii In- »rtfe<t u| •»« llir |t*#| rrtiii* <
I»f III*' l*«'H IH i>f Livtf, l'un«rff 4Mii lulxllll, • 'I
hi aiiti'vii'il n»$n lli< * »hm- i»i fht**^ f»*»l '•
I'I ii 1 • i 1 r*n h • f •ml t«mi*«f iln firslnf aai-l |hiIJi*
1 itiml* an I i 4< 1 «if fh»* < fh 1 n••in •1 l» n1
M ilt I ntij |>ii«lrl9 m li'iil lliiifi 1 ii* Irl >rr • n.l
llNM* •»! in* I filial to ill#* »H*I Vll4t all |Cr«*» »• !*'»'!
ri»f|» I4l» .|i« 1114y fhi 11 a'i I tinn »|H*.ti *hhI •Ih«h
1 ihw, il" 4n« fh* % hur, **h\ t^c |Hii*n «l* mnI |» •
llll 'iM I* »htMll«| 11.>1 Ir tfmrtftsf,
\ f u N K KtMIMU . f I•rti
\ Iiih* nif \ i.f ».•!•( l'Hiti'*ii nh * 11 r • •• • « 'iff
\ u >1 K KIMBAU .< I «W.
TO BUILDERS.
1*1 i nk'* Or i in . I'*m», >
Au; i»i 2, I(OO. S
In MMaflMI) * ilh an nr'l»"l >1 ikt 1 "•'!» Cm*
MHi »«-r», |w>«> I .It I I h •MrII <1 I'ai if, m 1th
in an<l for thr l«nnK «.f (hUd, ihi ikr Iwriitt
iimill il.it ..f Jnl«, |», 1 •«I lnnt» jut iti
•• .il« .1 |.i |» .«I., |.,i |iirmi■ lii»« I"!'1 'i »" l UiiM
in; h I'ltlM'N \ \l(l> ai Ui»d lh* J<il, in l'.ui»,
• iiiiiUriiiriMKlMH-iH.il In ihr mil no* r\i«lin(,
l»it far (ert hi.j'trr, and In I* roiii|io»<sJ of thr
km inj ii..tit (i.ilr.
HI I.I J* i.f > .iNmI llluk or |lr"*n A»h, M bj 1(1
inrlir*
I'OMTj*. ►•miii'I I'inr. or fnlir. n '"cl""• «')uan
TWO Tll.lt* Of UlltTM, <•' • IW or
< i-ihiri H iiw hra In 7, mlh •lllU'>'*, IIIIAt I.f, ami
W i'»u;li| linn Nail*, and I'll K> l"i ill' loji «l lh<
)»rd.
I'm fuithrr inrlirnlart ini|iiirt' al ihia u(fnf.
All in !»• M-al><li and I'"' ,n 'Hi" ullnr
•Ml •« lr(n» lh« lit at Tuvfela) Hrjllrmlirr nrxl,
and ihr Mink tu br ri>iH|>(rlrd la l<n* the U»l
Wi dltrtila) i.f llrrnnUi nr*t.
W WILLIAM K. KIMUALL, CM,
Vol ire tu ' nditui*.
117E hating km apfmlnlnl l>» ifc' Jmlgr <>f I'ro
M t«»lr |..i ihe ('••unl« id UWl4| I" 'lew an.I
e&aininr t tie rlaiuu of the Crrdlloi* 'f NATHAN
f*IL\ I.K, lair ill |{mn£.rd in uaxl CoUOty drrrated,
wh'iM- riUIr u irpirM-nlrtl iiiaillfl'i (lit n»IM*
lhal »i* Mualh nimroring thr ni"ll» "*) "(Jul),
A. II. 1*511 hair lm allowed •" ***d ''reditora to
• x in* in Ihrir rkiini ami lhal wr * ill alien I (be Mr*
tier a**i(nril IH al the h<xi«- of JaMra II. Faritmii,
III Kmnloid on Nalurriay the arrenlh day !*• ptriti
lirr ilrxt, ami on Momlat the would da) of llerriii.
her ne*l al thr hm*e ufthe deceaae I Nathan Sllter,
in mmI Kmntor.l fioui one tu lour o'clork on ex h
of Mid data.
JAMES II. EARN I'M.)
UENKY C. KOLi". {
Daiad July, In I AAA
DENTISTRY.
DR. C. A. JORDAN,
Htrxiftsear dhxtiht.
n\>* ill' |X-amrr In tnmmiirr In ihr oliirnf of
Vn«:i) .1 ml ihr niljarrttl l"i«n», (hat lir hi*
lm*v<t for a trrm i>f trm, ■ fr*»mrnl in
Village at a it >i Vtwr, f<>r ih* |Harfir* of
Dentistry in all its various Branches i
Hnrh »• tNtmclinf, PiNi*', Clr"»n»i»»c, an-l rrf
iihlitf im|wtf»*» »rr»h—in«#ftinf Artilwul tf^lh
ihi I'ttol, aixl «i-XI I'Ulr, k< lie. J. manuf»< ■
lnr»»
WHOLE SETS Or TEETH
an I 4p|>lir« ih'm in lltr mod (mt ri manner.
Ilr al«<> iiunuf.trljir. ami j.!.»('• In ihr ni uth,
ARTIFICIAL PALATES,
which nwhir th* infirm In aHiruUle %• i(h
iwm, t 4»r 4n«l lluri»fjr,
Mr. J, fui l«ru Im %mt% in lh«* pritrfirr
of Ivtl•«Ir\ , Itn.l rvi lt»« m»«t uUin«Unt Ifitl*
of nit »kill in fh* |»n»frninn,
"y* |*|t« •• 4lr, iin<i MMlk M4ttl'ltr*l.
nSm) vitLf, Jul* xk iin 3m2)
r,. T. BOOT IIBY,
CONSTABLK \ VI CTIOMJI'K,
HHTT'X'XC I'A.KXH, nili.
JhU »», ixjo. :>.vr
\w\. gallison!
DEPUTY SHERIFF,
sf»r m. ijc vahih :u>:
Ml l'rrrr|>» l> Mtil "f <>lb*r«i»r |« mftU at
Irn.lril In. IJ|(
Mt itu. in**i k.%.\« »:; i <»i u.i/i n.
THE LINCOLN MUTUAL FIRE
Insurance Company.
pOMIHMf.D fVft if/wN.'* mI JUntdiii*
in (ki
Thrrr I n*iir.iitrr <'om|i.inlr% u iili llir
l i|>. Inii Our.
tlic* in all mm^hI l» imr U..ml •( (Iflirfff,
!• in a fl'-lll lltlln( r. "I lltltMl, ll-.lll^ II tall Ii ' im .1.
jnil ritlmir In ii uim illllnrtM It »<l« 'I ft'»|«'il|,
U*mnl m l I >• h.uar nu», a.ai.ul i- >< lUw^r
In 6ir, n* fa» lalile Irinw, I .< ait |n.|th ol lIMM
it- ( ririiilici; inn
Tin UK' I • i f iuli i MultrulwiK*
Ii 11 I '.iriu Itml in(i, ami |4i |*il) lit' ii in.
ftnlM. ii i i *, iil .!• ihti*
I'll' >1 t ll\|l I I.A.*.'' n»kt air |l»illim
II inn, II.HHI, k »i»l |<"|«it) ihtitWi ill
11 ji • an I i it ii •.
*1' riiiiti* < LAN . ! >• Mtf<
rln i iir,llnirk •, b" Mi- n»r«, tlmlili „-tiik»,
iml am i.tliri |>n i« I) tlir l»n«i : x* ilfi in |ili |«l
In iiMuir in ihi* run.
N . cUla in art rax- lial lr (u I • • in filh-r i (
thr i»lSi i«.
illicit* roii< i ii.uWa iiii«i|»Mi I'lirj
Wa '•«"illi, H . \ M"'ii, I IMHV II- M
J II. >■> irl 'i, Ji , I i»*i .ii I lailk, Jukit II "•
ami ^l»l l>'il
\ | f lir il i <ii* I >i Im.iuiirr • iat I* mailr I ' lln
!<< • irturi at th' P.. • III Hath, •« thn ugh an) »l
•air AfuU in thi' l«» •
( miiii m On i *nmr, IV»"i.
W \ M «i i. Th ..
l'» nr. \\ ai •nun r»i, hci
I IV IIihiTIIDV. \t.l NT.
J*i«th I'ant, Jul) III, KV) 'Jiil
Thr !*ulwiil*| ||. irln (i«r< |mlJii n-tiri I i a'l
Omrtfwr l| thai hi* 111* lain itnU t| I mini *"1
l.ikrn u{»mi hin.ii i Ih' li»«t .-I \ ll
(In l'..lat. .1
1(4.1 V I'. Ill III, lair v( l>rinii*ik,
•H ilk I'.mnli ( l)\i...1, .In • a«r.|, I * |iti'if Unl
*• tl* law <ln111.--Hi tli ii l .ii io|ji ft• all |irii.«i
nh i an* 1'ilrlilril t-i th. Mill 4ni j«'il*i rtlilf, l.i
tn.iUi mint-illal* | itmi.it. iwt ill i#wl|i Imii alii ,
«l. iiMtmli |U«-ii«-ii, |.» 1 fclnl it tHi lain I
.viTiuMi.i. nr.Aii. t
M«) r^sii. l«oo.
A RARE CHANCE
FOR FARMERS DAIRYMEN, &C
Wilis MNtlbi |ii * mIa in «i !#- h«- f»«i»
1 Hkntd tin mtu iii i i Oftfecd
€%, Wi i,;til * l'%t t At j Im »i
< ill lis D.\s!ii:i{.
Tin* ilium Jm nifiwe* |t «|trr f |S#» fir♦ f (j'Nfttil^,
ft fm %» -. II » 1 i <\ i • t • • ... • 11 * 1 ••
Ire, «n I t i»»n t«« • I" fn • tij 1 • » in . ♦. t.
11 | 1 • '1 • • 1 '•«»•••» f • >l|| tl • H 1 * 1
milk of ctr+m% thm ;••»> other ch«» n, II
li'Xt It« •% -lk III 4 m ir ih f« U#'h 4U»f •« »< utlf.i Mill*
rwf.
11 it the c hc-ftj* •? ■« 11 m->«l « • 11ft t ncit chum cc«
rr inn ilr-t, «»n an* n il <1 it* in*"lftirtf th« In*
I hiln«4i|.hi<* pti«ici|iU uf llutlrf liuking. \n ! K
• i ♦ • I hI• . V w M 4 .ifl* f la t V 1 IftCl IW J, M •*ftt
4<nt MitiftlUf* (' t f i hiK •li'C•.
\ 1'» » . \ . .» \. . l»t. » "in , . tun i» ii, il
lrni{ mi l# n»> «|l% • t til, i!i« I4I- 1 '•! Lirpni; It
imii 1 .ml flmn i« > irli ii<<(lii»; rom|«fftl with
tlmf vf the « r HM4M kin!.
Takin/ int m U 1411*11, ih«* r»» i l.i«H«l utility
4 ml Miii Irit % i»f thi« churn, tin J*i»IkiiUi f**i W
runliilrni it mm I inMM*- il* uV l<» •»« «*cl\ riff) In*
IIH f in lh»* « • llat\,
Tim I»• • hin.*\ U ii« 'I ii th> "M Tu'i I hum*
III C "H 141 IIM , (hi libt III lll| th- fljMliftf • »( II l>C«ft
1 hut ii* \ - 114 c > I • 1 il« 1 1 iti im ' • % ntif'rf • *«1 ft
imi hi th** nunift pikut Mrld| Imt«tchan (kHM
ftftlll fl 'I it I I th* M 4 |l4*it.i;> t 1 tl» 1.1% until tllC)
h*»r mi • j 1 •<tiifftit\ !•» •■%4u»im th* il» *»*.
I 1 HOOTIIDV.
S mlli l'4»i*, J MMa IM
Ntifin:,
rill: « '.In I. of I» % \ 11 I. nut!!*, nfpar.
it, |fi h^ffliv rrij »»lmi l'# ff »f »• ftrit th ir rltun* to
Left 1 Win Mi i % l!*| , \« mil, l» f«»M* ill flr*t 1I4)
I ^ f I • .i*«ri ^ I, Ili *t ill* II .1111'ftiflt tni lir j«
rtittb-1, •• •»! *u Ii • »«m*u # • t<l \ ir f.ftr thrir ml*
jwtlH.nl »• n»4\ Ir f un I ii^rri.4n.
hAiurs pohi*.
n .i. n.Ju!) 22. In'iU 2S
NOTICE
l I.I. |m • 11 1 i.i th> ' iir ti! in •( lll'«T fc
.'\ V'1 I • • 1 1 ' nukl. I'll TIM'll 1 -
»lr |'«< mwiI Ili» S il»< 1 il» 1, u ti 11 aW."» viih >i •
|m| 1 <r. 1 1 VMMWi WM. \ It 1 IT.
SlmMh I'ilis Jim 3, l«V1 Ifl
TRUSSES.
^1 ITOlilT.liS Ml f'ti'iilW llnrri, of ihr
U Ml MMtriMWM|lltAflllidMII| lh»
9 «Mii> r > |i DrVf Mara* ki RUST k CO
Snulll I'.IIU, Jill) J, 21 (f
HORSE AND CATTLE
MEDICINES,
\ll kiiHl^for «4li bv Itl'ST & CO.
?* .nlh I'ana, Juk l|, 1*30. I*.
Thr Snlwi-rilirf• lniin( hid .1 long rxp>firnrr in
llna Imi*i «»», ihrt llallrr i(irm»«-l%r» th tl thrv ran
.411.1) all I lluar allnitill |itr ihrm • nil,
BLANK BOOKS
iiMilufartmnl ami ruled In an* | atti hi.
LWV M\<i.*ZIM>, Ml SIC,
m:w xp.\it.hs. k PK
KIOPIC'AI.O,
UMill.I In all •()!*•, from Ih« ihcapcit In the mml
■ Irtninl, anil nn a< i«m»..imM» Irrmi aa any other
liimVrv in Near r.ngUnd.
NOVEJ k nr.AL.
ftanray, July 1«, IMO. 23, f
* 5 ST-JJLl j \
HOUSE IND SIGN PAINTER,
GILDER, GRAINER, PAPER HANGER,
jirvn GT^-riBU,
[One J»H.r TaM of the Him lh>u*r,]
NORWAY VILLAGE, ME.
Or<4»'» »oli<H»d and prompt W attended to
NEW MEDICINE.
DOCTOR MASTA'S
(!R!«VI?(R 1*1)1 A* TKCmULB
PI'IKaATIVK PI I.I*.
Pf !>./.<« Aliwwcy Fi**'»,
cs ii iitnjvii, rcw'i U"» o ■«
pJiml, rnftWil , I'Uit, J torn it », f'W /'am
n (W Sltmvh «*■' .Vi/», //»/'tiara, /'iriirlnf j
Dh'\h, /))|ir»/r»jr,/*/»•'» AM,
•li Duaiigtntittt »/lA* ItilrtiH A)nim.
'I'lir itpil •»!«• nf ih'«* Pill* in irun (rtltont «
I ih* (nunt{t whrrr ihry h*** h**n firoiUtr'l, n
a wrr rvijrnrr of thru giral »aUK »aa mnltriM
U lb* Jiiriiri iHrjr aic ilr«i(fnrj. .Nwolbn Mrdj>
unr of thr kI'..l Km m»rii lliat grnerml a«tia(a< ion
a* I Htm Pitta, ru«Mi<Wtin( *1** *W*l«**a „f
liner liar < wnr pirn nlrd 1*6*9 thr paaUn f.,r trial.
Iluiidirdauf |B i».,n( thrill*!**!! lb< Srw Lii|lai*l 1
J*lat»», tin l*UI( of Nr«% V' ill. li*l lh' I .nuilaa,
III)' alrrad) pm»4Hirr<l thrill la !■» th< l«*«t taiuili
llir tltlilf lllrl ll-lleiVr Utr.l. |l II llir |rltrt|l
i>| inI<'ti of <11 »)■<> tia*« imtiI lh«il thriiitflir* and '
•mi (ttfll rffrru in their (oiilini lint th< > m tbr
t« «t '■Vnlini rathaitir Ibrj ha*r r»r« likcii, a fill
pr»<<<• ihr | .lUttinf «!ianu(ri o»rr all mbri.
1 Tlir) ii.i tint »ii ki n awl di»lir»» lh« »l iu»< (i
wh#n ulk-ii. H„ lailr lunintrnirnrr, if ant at all i.
!• II aflrr >akrn ihria, that II u liar il» nulMVil Ilial
| it la hair In n liUii. I'llll in griirial, i oiiipoard
■ • Itii» air ul nauM-ioi, nutating toil i»llamin{ III*
(iriin-nli, ijiatti-.a ami mital* thr I, m a
hi4U itr^iri*, M'liiimg n»<*ir |i> %f4r*aiati anj iU [mi
III' di»raM> than In mimtr II.
2 I Ii 11 rdrfl up**11 llir 11 npiall) uiial
Irmir.l h iIi ilutirii. They o|ici»lr »ith |ierl'< I!
rar mid i.ifrlj, naiMinf wi giip'tf >4 am ulhri
(Ji.ilul •aitaaiim With lb*' tmtril raw ihr) 1
flafualf ihr alnnr itan fallal III n'mf My, rl «*»■<•(
II i.f all pull id, 111 ilatinf anal fnal llaalUri a.
3 Th'» irlirvt (uiliiffMii 4<mI ik>< mm rf^w il.
I'll!* 4• i (t-nri*! *>( irliriinf, mnl#i
I III* I14UI wf llir I . U |»4I ot «IIU4U. I II* IIk»i«
lln* luk« 11 llir it it ronfti iim •!. Til# n i
ita.lt%i HM. | Ii#-% iiiutr ihf lniHfU nvifly In th» '
iiiil«iiiju ih»\ |'ii»<tu«r (Ur uwn*iii«i^ i>i Iti'*
hIhmuUI) iaimI, nimI Itutn tin* 4ii»r lite u»* i*hI*m I* |
able* fiHiwijiKiKfi jaIia*«U «iiii |«m| An Tlity »,r
m»t rmiijn »««! i f ifMtciiaU r^•«»»^» nu4 t«» lit« •lairm |
.%i*i Ml |Mi|ri I i«»| «»•!(• 11 III mm r-*H thr I*«lliri| tr
•if} tit ]. fiH-ii. I «4i»r«|irn(t> iIk % •• »t, 4ih1 ran
Unit i« u| iii h'4M , I/til luliftr jIm III
1111'1 % rjH • In IIKII -*►« it. Thf % 0} flillf l»m h«irth- ,
l%# u»rf4CI1114 4U . 11 •••ii • 111.^ tin tiUl r ♦ i»m # i>l i
I Ik #>«irii ( u|<»d wu*cti llif 11 titling hiIIuikc lo <ii* '
»f4i' air L«i I ti* MtfrtivU II11I foHittt lhi» (
cumlilivti • «i (c\« ii»Ii rinlfiM n( n! lh«*ritliir nii^
flli dim * itu< v faiii^l, < %li 1 lm • «\i.»j ulh«li« alii
I') Ihr i;m- j llir m nu llir u^hkI tlir wliiiM
liflfM* Ttlli lifii'^i • ul «#n« r lo 4 (!'•*! d4 «'i,r I In
ikiiIimiii ul lti« livrt« «an<i jIImi HuhI<, AAd in ihi»
iii«iiiii.*i • -mibIij <il»«»it i»l ihr Umrli U t i»m»i inrifiw*
I *i llllllt |||«'I ICImIkI. \ laall 11X11 Ul l|«l* ll#,
wh • lull* Ukl II liuM jfln A«r «.| I 41 lirtM k!!!*!• ( I 1
|l|IU klfiM (III* I . |f 4 I I' I, 11*11 k41IIA l£ 1^ H-I4III, ll. W •
r\ri, ul *1. • rjuir.
•i. r itiirlf nf *i /• I.iImi •, tilt
pioJurit hi* «I iliif rimute ; r*ieiy.|% cittactr • 49*1
r*»iM'tliti*lr«t 2 ih#I 4 |4ilnlr i I uii'irliil, ».f 4ih
olhn |- »•< i»<>u* 1114M' Ih'iiI fKUM their r««inj»- itlHiii
M I 1 . . . . • . •mi) I- , iln .1
li l'.l llUll >1 U HI4 ju ilCl 'it 4'lti riii'li lilt II t* n
mailt) t th< nilr h n unite ciilam. I h« ) «n
Ui r11 »r |<i puit thai Ii4tr Ue«i in ff>«ul MM*
itiililri, 4'iit iimi p i(u| I, filri iml .n »te mill- lie
I* their ii| et 4 tit hi. In mmg I In in no |nti<Ui.
<4ir »• fr^mied Hffi vi• 991.1% r«il anil ill ink a»
(inl«i%it 4tinf tint k» t \i nmk wi lf»%rlt |
1 rat iiiiti«(l»diV» 1% *(n 1 I4ki"4 Hum. I t»e\ 4ir
ttt'l nude It* rail) « ul tlir 0I1I (i • dim tl»4l il»f* i^l»
mutt lr 1914 ie • kn 1*1 »ic lilt ) 4ir cuicU.
jy |i»wj family whir Air in the ImI»ii «J krejin^
iih it 1 ie# 1*9 llietr imN ftmteiHeftCe, ill >umI liciri
1 <* H Illicit ill*T pllli. AlUi ImIII^ «•>.«• It 199 ,
ihfm jo 1 ifnliim J their i • ^nalilK*, llir)
mimiI 1 9i«»l lr Hillioul ihrui. |VtMM mU<< *ii" Air
i»i the •• •! it t»l tfatrlntf modi, .hmJ 4. r oflrn lialm
lu lv uttttt I, mihiIiI it* IiihI l!i< hi full« hi* ill I
kti p .11 ha'»<!. Then • j ri4li«»ti 11 t«i rat) 4111 %n
clhrirtit, m« nuiU «li»|4*n«c ! mill, mth m an% ••»•
mriKt « h«*l» %rf, ||m! |h'} • !•' ^°'IM UW
ill thf I • lie •• 9il)lc |||«.« I if tW ItVI' Ifl'l •'Utll*. ,
Jif'Ti) Uh »• aulk.H I »9 %U99IM-If' hbethei
lh > thl if »i« liy* l)i4l <ti *«imI I I In hi* I It*
ukl I4)l't4 11 l.wr whrie 1 eternal kt. wk-'Hr wn«J*
1 i|«ntiMi i« i«f|u99r«lv (Imi the | ii*U t»f iih |»u«l
i|iil{ 19 III!. t.it.n,; I II." I »| I. • limf J H
l)J%9 -<« * dill HI In IN t (J |. 111 • jlllt (ill ill* IH *1 IimI*
4*1*1 if hi )*-u i#f 1 1 «, lhr\ 1*411 I * il l tthal •» tawJ
»(ihcm, ukr Ihr 4«l%4.il • ;« of ihr klkifeiitC Itm*
r J v.
.Ill |#n " *% S • 111.11 Minli4*r 1 l» \ I ll»«
4ft-1 Uki'if u i*- >h iw i il"4e4 i*» 4** HiUmr *itli
llldluM •!* il l I I Il9! »4l|»lMsi «fi»il Iht ill, III*
iiniiu ) | 4i.l hiIJ I* 11 (jihU I, uf ihr rhiiji* I'll lh*'
• him- (n return!*! lh- l- % hi 4 •aUalil*
r*i*i«liii 1, mill |Ik 9* i«i4tmJer of lit* j»ilU. •••»
•t l||- , tliiiii 4ir i»i|t»« *tr I lo r«Hil>.i m I** Uit9 9u^.
I'<i bf liiil 4I all lh" 11 *ti> i|t*l il ii« in t uh
t ** n 4 .i| id nje 1 llit I nilr M«i%> •
I'm mm • v III 11 li % M- k MUM*, 1*411» .
\ 1 . i • * 1. . k f . x 1 - « . 1
I In IK lit II, K \. I h4(i'»i4ii k 1 Ik ihr I ; »
II. Il ni^ht. 11, IH h k I Una, liretim tni , >mi(I
K. Kmyhl, Mr. nil X I i' *l| N»)rikrunri»,iliit«|
ru •*, I «u*, • i*l Kt»ri 4II, >l»4i kl. ) k I *i»»t# Nm •
m 1% Olnti | 1 Ic9, t li j j 11 il K Nrt^Mi. J >Iiii Hull,
\\ *1nl 'i J ; I lUikf, > •». K U . , ||4ii* *k K'
! 'i III V\ I NfM 1 . t h •• M11 t iMtki ]
I • W K 1 Ofcfwf It. Rnl
• II ' I I * t .» Ull, \\ I I II % »v
II I III, I IM H k I..MM , |. •« II k I* N , M ot ,
J • , J I . II li H \»v* .1^1 I •»' 1 .
I MiliJ^f \ | I .i^U *, |*ili klK't I . W k M III 4%,
\\ 1 . Dm I t \\
1 mi it • *i »» I 'lSini, bwitj^p u
I I % . • 1 • J .1 1 II* ^ *v .1 1 l|n*l , I • . I III*
li- ih4 i, ( I141 It • I* I hiM'i lh\li- 1 ; L 4i» II- • :,
\ 1 j 111 • 11 i li 1 • 1», J 1.1111 j * 1 \ .1
i t J ... IL l'iin II »%f « .% 1 •
1 >1 J I• 11 i.i. 11 1 % .v
\ S l'i . . 1 i* fi i • . * » »
thl**t/fk Mil I lit1 .\fH I.m; 411 I Mat**.
».*■ i • 1
Dr. Marshall's
IIMMI ITH ( \T \ It IIII \\|>
:u i-: mxc X'V
II... I I lii. en.*. ij ihr hm>«I rtT. rtuyl rriwdii 1
it k- wntuiln hi oil*| ruii.rtt'.r
ItllMOVIV. \ ( n| h |\ Till III w>. I lli:
ill \i>u hi;. a\i» m.i. • \i \i.Kiivi.
AI'ITi ll»»\S
It If! . »r« ill* (•llimt .,| or !mhi <■'
(4. »»i til >fi' >1 «>,*urb
>.« u* | fnl'i r.I I * |w git-itl * (1..H l. J |m inm "•
IA«»I i j«»n ih' Utln, run » ihr l.rad^rhc, <>kI i> ihf
••nl* Ml kiH.wn ii|«.n »in. ti \ihi ran (it* »illi c«*>
l„'i-<Kif'i 4 om]4th, taJi iJiwttil Ihjt
I. M.I'.C l1l*l*Jar,
77/A* C AT A IIBII,
It (I. ant *, »11 r ngltn n», <nU n >1 <•>« I hi j!th* *1 •
tl .11 jit lbv4t W..l'*, l .1 .l.v :l.U .. •• ll» I «>» Ifr* i*f
the Iwaiii ih.' lUlmrlimi «l t.hirh |i 1 i .» mmh ih
III' l.'lilii^J * »l liJM nl I In* r*i», .1 » 'it ' i liwl'
llni^ in III. ih»i , J " ii» iiMtlrr dl> | ( iu< fi'iw '
tin In 11 ml llii' llin.it, Jk'
All tlw»r it runt u»il* jii.I •pmlifr. a-il th* ,
><'.». iii / i«Mf '1 ''It i'-.i i • « run ( in a |
lirM IB.Hlth*.
It i* alt'i *1 u lUilnig i mi |..i i ItrJitf ul Mr k W,'
if |*r»< »in J lii l ilt a »b"it Inn..
"•"IJ at »liulrMkj Ju l n l nl l») l»m*<i.t« jtiirr
.til*— lij nun* ■ti -nt* ihi.Hifhi.ui the cMSiivk md
l.i J. K'. II* l'»n« I I li 11 , l'-4»i
Krb. i, I (00. 32** 1
Lufkin & Thayer,
mroirmts AM) ULAUX*< IN
Karllicrn. China and (•lavs Ware.
>«>•. I A 'Innlrnil IIIih U, >1 i.l.lIr M
PORTLAND.
\l">. air conttaml) irrritlni (mei lit* ii.<uhi(i<
»* mint in |mM( iW i"» Kfhi
n ac n<:^
a>kl thall ablr to f.iinith wf nwltwwi with a»
lair patlrina an 411 l»' 1m I in .V» t »»k o» H.'tlun,
anil al at !<>«> |iirrt I'n k>m . 'iiiiinriKinf II .utr
krrping, upt.iii| IIIi <i«rt, Of tixiinhin*
llolrlt, air fWfiri ifull) lutilni l» c-tll .hi ut U («• |
nuking llirii puf. Iiaw «, at mc ran liir.nth lim
with nra.lt fi'ij a.lulr apprilainin( 1.1 our Uwi
i>rt»—o>iiMi|iirnllt Miin| l" thru. llinr lmi» ami
Itli* |itM.ltlr of examining .liffrirnl Slmn In inakr
thru purrh»»r». • hir »Muflmrnl it K"« mailt
r.Hii|il<tr having nU.lr laigr aiUilx.nt ibia hptinf '
l<i our !Ii>k1.
—or* unri (!»-•
Stlnr iMnifn, (lirnnili'i, I'/ani'h'd I'm V<<ik
l)tihi«, Oyitrr Stnrm, Dtth (">i «r«, /'/<!•
Iril C'diI'TI, T" 1 ami ('offr> f'rm,
Tea (in./ Cofft* Spooni, Cutlrry,
Entry Isimin, Vat «, 7V«
Trayt, rntktt, SiJr
ami Ihinginfi
Lampt,
And all kinJt of K*rptng .\rlh bt,
•* on* ..f ihr h.-M m the Suir, ami p,rpvr.|
lo ..flri inJucriornl. lo thr |wr*|taMr at g.w) if Ml
i»elt*r than rati lr ndnril mi Ur^rr « uh •.
We ha»r jiM ire. i»„| a ««> ,k tuaWt lol ofnr»
Paper Hangings ami Window Curtains.
whlfh w« 4| k.w |ii«r«t.
To |||* Tra lr »t Xi.li |o mi thai «r iiMfiul |u
•*•'1 al at law Biwrt at lhr» poirhatr (.1 rltrMh. ir,
• '►I irtpr. Unlit invilc I hi 111 In |(i»r ut ■ call tafm* |
duxthaairvr
V.„h > <Kto if T
ATLANNC ANO 8T. LAWRENCE RAIL
ROAD.
MIktlou Am* of India fttrM* PotUiipd,
SPRING ARRANOEWENT
4 •mmrnrini MitrtU IS, lfOO.
P.\88EN(JnR TRAINS willraodtilj, Suhte,
rwfplld, till fuathrr notice, uMVni
l«>» Cortland ( i Muuih I'mii, *l 7 00 A. U.
■ml 2 13 I'. M.
Lmi«« l'<itilan.l C>r Vaiu» wih at i 1} P. M.
U«it t MiiMiulh kit I'oiiUikI *i <i 13 I*. M.
Ltjtr Houlli ( KrtUi.l. <i 7 'dU A. M>
ml I 43 l\ M.
Ij Mf I'oMUn.t * r tht Ai\Jnft (tin k Kafata»U«
IUiI It -J at 7 00 A. >1. .n.i 2 ID* M.
I'mlland (>r th» lUkllcU lliiixk IUU
at 7 00 A. M awl 2 13 I' M.
A itnyht Iraiu will Wata I'ufltukl fm Huwk
I'aiia, at 7 00 A. M. ; ita«c Smtk faiia Ui IVrt
d.11114 N
\u i ikiii'iI altar nttiMl.
TUr ('..i.ij.jih will ii-.t U lur U|(«(a
>> an ■immnl rirw iii( JW iii laW, unkro nutir*
• f urn, mi l (Mi l l"f al I|k (alt ot vu* |.J»#rnfn
in rarnr fSUU a 'iliti'.njl talw
'lb* 7 •*» A >1 , tiam fimii I'»i1laiul »ill 'miwd
it S<iulli I'aiK, Tumi!j)«, I lullt anj S»lm
•aj», with ilafri Li liiMUKwuJ »u. IWilirl, lluta
ii ai«l Ai> iitrr.
I'm fiutlm |«rltr«Uii Catl>li««-irr Kailki)
H, T. CORHlJti Hin*imii»(t»ti
IVhUwI, Marrh II. 1*30 <11
N, H. DOWN'S
\EGtTAELt fAUAf.'IC IIIMR
IN) alltl «I«UI f«»
ujijp'jkCl\uini
Al*», Ik* mw»* <*• t ' / /'#•».»•/ >t 1*1 Ik* H #'/./ A r
I'OLIH, M»l W|(o<.f|N». COl'till,
i T f r <>r |\<i i. i ka «f r 41* ifc
rv>( or iIomai h. *i i
01 rnr
l.r.MJS ANP LIVKit
fTIIH imMii | • 11 Im
I |In m*i tiittiiMi M^Uttknv I • mln
»ff*i tin/ ihr /' '* Am/ «>f j y **gv+t.
|f» r#*n f W)ii4i lli f atimi if mull ii^ikr*!, Bntl
lllfrt• limn fli.ftt ••• moat iitfittriKr* f«• • n«f«irii<irJ
f.if tlir » him- in lK« m* | •itKuUr#i
I 11 in %r» imtatra ihrtvgti • d »h. i«Ut •*- ii*
iwui <!ti*» up (hr n*'gtiv Iratiftff tlir inum imi
l» ih it !—l»*lt fiftl I ->"» tht inr»9i»*0 ikt it
I »'t i ' h4-, th» n irm<*%* • ihr »«•»»•*,
./|/|( if 'HfUrlti* It mil ihf *t •trill, *h*M, l« ■ mil*
1.1 •»! • i»f, t!ir it 90$, »u«l lltr it
Ltl!
—If iv%rr |irmliK>0 ruililfnrii in the
• ni|•• i%r jttti'nt «.»» ih* iMiiiift,!! ku I lakiliip
p I tret, an.} u a imnlriit# (jiluitic. Ue d«tj th«
aml«t I" |»r« «!u- » i 4N «»f r»»tfiff •«> mtitMair
*'t liut III !•«» Of thirr Mrrki (ihr |mi(i* nt in llif
mmi tune h4«Mi| |>f«»f*r trjjani h r fikrl) if »illrn*
n> U inn-»*r it, an«J a hr atth) «i« li«»u of th#
k writ.
II It tin iv»t |ui«durr i i|f)iw-M »>f llif ikiR,
nit i« 4 I« Hfilui pfi iiM'ti r of trntililr an<! uiKiiti*
> |m i »| ii«it« *ii• thus t*|*"llinf, b% thr « f Ihr
kiH.tti •« i a •• ••• Imi mi tn |uiiii«« i>f i!<•
<1, tU iri« nti.'ii »•! nlit. h nt ih# hitria it tf.a
Mir |iri uix l < I n «imi «<td d* %9k.
\\ * .1 » r - i t.uti i» • I I hut IM *\\ .N'j* I I.I \ IK ii«
• l««il» Uh 4I1 ih ilU tli41 lte«h it l»«ir tu, Ut *e
i tt)i tiki tail cm iniai l»j inroiitrvtibla t<i«^C|
hat M
CON S U M I'TloN,
in t .ill iliti <•. « of ihr limp, ill# li»rr. tml ihr Mil
MHrv H(tM| il M •WINAW^MIMMi Kill'
lir.lt h it I » tl Irrn a. ^I> li.it tl> Iti an UHlinirl)
[lllr, an.! ||M' lin(« *h"> 4* t«)nl »' <i •• I'f it* u>r,
il«r f .nikj, in Ibr r<l "l»lr nt ibrit diwarr,
li«i I «« «NkH lhr» L4.I tainl^
'•.'.'1,1 Inin 1 ill) 1 Ihrr n.urir
I hi« intainaUi Mi tmmt 11 hi»hl» ium rnlrmlnl
iii*I | ut n|' 11.' ' 11 I • 1 2 ' i. I- Ilk », al till»tit.
iml . *l« lUr | * 1 I* mI*', ami rarli ttifllf Hamnlf il
. ...'hi m •• imMM |BM t*.«ir l»lll>«
.1 *»u\ i.f ih* •> il>, uliillrnlnl pial Imlllr |n|«ll<
1* nt i*t tin 1 Lit.
XV I l«i**/rti'« «/ Iiiiik ||>I M IIa
» • tlnl «i • Ii"* ' '»ti | .11 »l tli' iij,
MM nt »IihU hit! lam |*uUiihril ^ 111 I inai l«
IUI*I If I ill* of .*11) *»t *1111 J.I III*.
> l<l «h *l<.4t' .ni*i i*lail IjJ I'i »T|» |l Ahum,
Ii . I at \^I||I >1 (Uan*,\l ,li»|i 11* ail *.l iWir
1 if ill) I ic. i*t th*' ut* ili< hit tliialM I* a*Mir«*r<t,
[•tiling ih* I* *1 im**i* **1 hm*1ih^ >t!■■■ tliH| Mibi b*
I'riil* 111 n* ai W ill till »ilia.- • a kJ IvHui iu ll*t
. 1. iln II it alt i x*l*l al «hol- *aW anj ntail In
i K ll»*«i II) Ml| * PlKli Rill k
> I *11, > I'ailt
I'rlt. i. I.«.V0. XI*1
'I'M in « ». i, , i i i ».. • %%1-iii •
1 i '■ it., tie '■ i ..I lit t* lit kli Mill Ml •1 i' •••
• In* I -iiini i • U «•! k<mhU, mi»«J will I* h'ri1} **
famuli Ih >ir %*h«» nm **i«4 n< hi* Um
II#* fiji «m h*u»l 4 % h!• Ij • I
CLOCKS L WATCHES.
SPECTACLES
iith an I m i orni html, nl rUij iitrfiibtr,
IihI («»M, • il»r« fiiJ *t**i
muuotrU.
'■ / Or <n <y ill1 r r r,- r .
I uil o >il»«( m l |li 14 \\ jit, llmt V tot a*4
Viulia
COFFIN PLATES
ImidIiIwiI an.I rn(iavr<l In i filrr.
A> tbr iiiIktiil«-» h>i• • ni| I \t• t • iS.t-i.ilr *>• ■<k•
HMfl IuIImUi him, th«y hi l» iKn»«
•llrbri 1.1 Mm •!«-»< ■ i|>i h •••, »nil irfair I bun at
• I.".I ri KKi , m iln t< >| iiuiim r anil at a lair junr,
(iikling tax r, rlr., «!• «• tuvidri ll a waith i*
I > l» | utiall) Ir| .••! <J, in r»|-alr*d l « a |ltru
i'li" , iIh- i<«-t » ill 'iwtalr; all »uilt • aiiaiiwj
m fir it «c ( '
*ja*t»f U », J«u< IfV, \rr>irt|riua, rrja-alinf »<li !<•
r>, It'', lt|«ll< , ami Ji »rbj mb.Ii- |m uiilri
It «||I *|||| lot rirtlil, I In- trim* mual U m'• f •
lltaxl M S n th' vt ilk it la fl.
MM ION \VW.T»»
V«»a».Jul» ». l«0 Slif
Fresh Figs,
uM i' •»!»«• I an I I'm uWbi Rl'Vf k CO
Mouth I'ana, Jii tr 11, IMO
RUST Si CO.
at th' OiijicviI ^"uth I'atu
1)115 G STOKE.
I'll*• Irate to lAiufm ih'ir furrv!«
aid ihr I'uW,. (<-n<i«Uvl that tUeif
Nluck of
^ DRUGS & MEDICINES,
llool«s .1 in) Mutionrrj,
Kn !»<•<» Latrl« rfplrmallfd, »nj i* l» >t I.QL ALL
r.n l>v an) in Oxford fount*.
Gitftt C4|f lui Lrru t.kr'i 111 ih»- mWihmi < f
Mr<li< inr*, in or»l«-r ihat »h« I'M.In ilia* i»K la- la
krn ill bt IMIIuM BIIK'I*« »|IJ uifcW ()* • U4UM of
••CIIFAP nRl'f.f "
Il.t.i .V Co. ait AjiiiU l»r all tH« popular MaJi
rinr* of th« day, among »ln< h «r ihr tulk>»m^,—
T"» n«ri)i|'« Pai*«pariUa,
Sihrn^k'a I'olinomr Ntiup,
Km bvi »■«•'* HlMfT) U im llillni,
J.i»ih • Family MnltriiM-a,
KrlkVt !«4IIJ|MlllU
Coi^ru |hi,
I Inula Linimmt,
• Pun H'lirt,
I hillej '• Puin I.\liarCH ,
Hi»nt'« Puiii>in< Lilian,
(hfjiMlfd ftiiirt*.
Mil. ki.i.lai • I'onlial.
lluiwaiiaii ll.'.tam.
IWa.l > ►"..>! t>* |U-<|hn(«,
an I many oth»«» " m«m»r»ua lo Mention."
TV al».»< *iH»» •••'J U. ii our nuttlo >•
** Quick !»alr» ami »uull Profit*."
IV public aie intitril (u rail an 1 riainiM (>i
ibmrlm.
Mouth Pari*, July IS 24tf
•ner.Koo* notice.
Thi* it tn r»riil'» thai I ihi* day fi*» lo my
J n-illn i S*«aift, hiia tin* l'i trail* ai»l trowaart hoa
IWM (>r liiinaalf, ami 1 »luH clauo "f
wain* iv l | J» any of hi* <WU* aA»r (hi*
3 ' JOHN SWIFT.
AtMai—Wi(Tm C. Ma*t»
fa.i 1». !»*>

xml | txt