OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, November 15, 1850, Image 1

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-11-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

£bf (Priori* Democrat,
GEORGE L. XELLEN & CO.
Tlltii.—(W MUr »aJ Mh fruit is m*i* w i
»« <W»i Ikl riMT-S" (vab oiIhi III MMllll
• o JntWn •• .tw #*J of IV «'*r T . »WW «rt,
•KMi w«H br 1.M l» rNf> tnuin «k>. h pttHrM
u itlwnl.
%Pvtttltl«l«T* innml <* irt«>Ml>b (•*«>•
*V "U»f« mat Khf vmmmM* im •••« «iw
►»» Ifcr —«— il ta$ iam m
£y t'nimrmt (it «U klunmaNi m WU h> U
«tar (W Mir "f ilk int iMUlu*.
fT*. B K, 4., (•»•*!
W* bfctt) A«H»n«rr th>r*,) H«W>, m um A|tW
'« irrfifiM ratnn iiOutH «mI Ipwtllini 11M (n
K» riw» i/M«, 'i« V tfc, ^Wl-hi». •«<
llo»k MB J J«h IVtnlhi.
fR«iMlTt\ IM) m:\TM uuxtku.
OU(tlUM«Vr, PDHI'nV,
|Ki« ik« IWiaucral.)
Adt«a to H<r-* .
M *r% witf« Mr atfiro,
»U v vt tfcr k *•>! tk*»r—
Tk »va.i'» • •*»<•. %• !'•«
!'«•> k 4>H| milk v» !tr«».
Afci III * tkaa ">•' |a*M |I» «Sa I ilk
I i MiWinl I m «kl «<«4—
|U« Irntkn tu a tiWi »r»l
TV C«atf U-iwf .i.tra.1
W "i4« an *■» l-at aa N «f Itkt '!»•
Wkik-k a I »■• It atl •liH»|«ak«.
A iaI eat h ri. h* I im tii jilt I aonl
IV ilkn I unit ml.
I W JmUmI | alb I » * aaa •" 11 rati,
H .11 Im^ta a Hi lai^'.lai Jlaa,
Fa* I laieta i f 1 it ami lmit> iar*«
TUl 11m M a- I fa.
\'ati • « ta l. til, ••**! a lU 'a Ik lk(M(!ll
I*Im( illiUtl I la-m jit I >«,
Wkt i iti> . .. tit LaU. ItraiU la.kua .
I tlill CM la..i l.atk T.
Tbl t a lie 1 i' aai * I caa t«*l
I knr w a, >ii>Mt t| .1,
U Imi. |» atrial >k>ra *Mk bMk: a •• la.
lal tLukao* faika ia *4.
,4 at Ml ikal «li 1 |f '«*'•"£
llr alii .«I4i«Ii M t.i W«m—
Tin tkurrai aiill mi it «h aaf,
V« kr »uli aoi \ Iraa.
I'll lull li(V'i llna,—<I Ti.iir,
I N- I titan! mm uf (tin (Lit!.
V*«l fcm.( r«Hl !».•» avl La k
Thy tali l-«K'k (iiWM.
A aj era ct > Im jj ~j' i ■ m >J I,
I aMlcJ M) at la'—
Thai lallk IimJ, aaa Lair It I'aVl,
^ • ..a l lit I , .••• , •
,(aal Ma.a a.tart*. —rm« tn< a-.iraa 1
I at k fc»a a »a> Wfr aaa 4kl
1* a.lU atilaaal a ta.il a kala ,
l'a> a a* tag atlklr h I*.
IbM 1 a
X It VjLUrfltER COUNSEL
\ T.lk aal r_Ik>r.
f \%. i fj lk» (iltiaia; I ■■••• IW N. -a \ *. k Si.
Twat. T'a • -II. J II Ta\k«. »aa li.rata
a . • k-« 4 JMtk U I all - t»a, l a |r* IK* at lk
l>aa .J I' Ilia I J a»i a. Ilr a aa } - -a-l , laal aar'l
raiaal. a I J»-aa»*.»l r<|i< lill 'i I ( "*• IV
{I «Ta '4 ku 1^1 «a ». t iit.ha •. al « ilit l. < M|ai aKIII w!
na taatl r I. ra.'4nl k«a i • i» lit# ..anal uf a la»h.
a .itak- laivii, T'trllt Maatl'ta aft> >a.t( * lit'
kaalKMl a .a* faijaiv I It a «■ n'lltt lin* in f. n a
• •< aa LaaM afrM I • » a. \V • -i W a ka«t t
■a i I «a ..*a-.»»l, I'tt U luU l"la a a II t.. kit » ih
a aM ifa.l «. •>. lla «| atl«i»i h.m tt-»i, hat n -
(•HI mM a liat i.t at* -a. >i* tt nlKa »Laj atl.
k'tMlWkatltUl'lll N«»l a Irllr. Itaattt kt> a-t.a
I »itU«l r\)'iwi . *'.■ ."»lati\ all. r l.ia i.
| ». 'air I ' ifc W r»l, lli a it" t tl ( ikl lr
Uk.lnl It. Aiiaatatt^ i T t II' lltr tut • Utl'l fla
•ai- I . . ■ -1 . • 'I Ilk. la* latt>ta,itiar
i taal aytia Ut'imlk. a In rann, ;a lit" fliMii iM
'tall* aia>! nat.j, lit ill, taai.tr at TaiUt|'« . t
raatiaj I ■ Mat k —IHI a/ |hw tfnt»l ttatlt tMt rtt<«l
^tiwrt T. . 4--.. I, I «(•« Itt %r TilU »»►•••••
Ili» I4trtit * t#4l |i»i*«,iM4nr rro Mm »i>
I t* U*' I ' U< J»# ***** l4IIW»
W |.Wi al llw I'M ; It b»«. a (i»fi r tifinl
km —tf «l s ' |«' ■ • vl
\t an • l»oiir. tbr 'lit >4 \/nl, 1*10.
til, >"»«M't IH" •* I' 1.1 f kawlll, It VI", HJk
. . W'U'I l» Nj». II. IO» M It
ftiiv* Ux'tf ItaJ rv» r Wn WllllCMril
» U kTS'twf 'v' "• I' I " • f county, h1«ii«
Uh- kinoc UtI.i ;, a,', irt at mi ■ »ef> ilt.«)i*il
iter OiitMi^bout ill' a*~ mS \ . Hrtokiiirtl ► hii
Hrval nmu>i<w. \ nivii' nsrraliw of fcrti
h ill M.lftrtrntl} • lie' matter.
A'»oul Uk cW II , • -.
»m»>- nt i». *• juUikvi |>li ! n m4 mm4 inilu*,
• niu! u»»u <'f >udlk rn 1« \.»».t»il«*rv I t £rt»«
M.M'll l» MatV I'.illMiMI, ill' knbti|> >i«J I* u
i.fwl wt< lltr o»«i* > r. 'l ite it wb«MK! ihie.il
r ,|o en .*!»»* litiu for l!i« outride, wher ••
UJhh llttfkri* loutlrd lit* tjun, uuil lo Klllv
lua't b''<*aCi ainl a.W loin 111 h:» own Jorr.—
Tlw jiiuriUrrf air«»te«i and bailed l" m
>«■■[ iltr rlurk--. Titu imumw |ir«4un,J
tlH- tiRi-t iMii-iiM* rxritt inmt. and llopkin*, in
«»nW lo turu IU1 li<i* «l popular opinnm, or
at i. *»l i<> miiijjau iIk :»«Tai wrath, winch
at Lrst w~%«.uliut again*! hiiii,ciu*ulatc«i re
port* iiil.MA-iuat) prejudicial lo the character
of tli* woman wlto bad already »ulfcred auch
crn*l wrong ai his baixU. Site bruught htr
auil for alaudcr. Aa«l lliua two raua. », one
rmuiiul, and th'-' wiber civil, am) u*h grow
ing out of liw u»' tragedy. were pending ai
the A pa I Crenit laiurt lor 1*41).
TIm> tnu rvst uMurilly felt by the ruiituu
nity m lo tbr b< came for deeper ub>n
it waa IkMtn that A»li>> ati<S Pike ol Ark.au
aaa, Uxl lite celebrated S. S. Prrntiaa of New
< >rl«* ui*. «'a»;h w lit riiuriuoua Itt s, batl beun
n-uuittl by ll' j'kiit* for hi* iklVure.
The trial, on the lodii-ttm ut for murder
rwl'tl on the f«lh of April with the act}uiUal
ol llopkin*. Such m n ault in:£lit well have
bmra lorraeeii, by cuinpariui; the Ulvota of Uie
rouoael on either »id«*. The Texas lawyer*
were utterly overwhelmed by the argument
and riot|more of their opponent*. It waa a
fi^ht of 'Iwarfa a^atnat gam*.
Tbe alander tint waa act for the 9lh of
April, and tl* ibmng «f tprrialor* grew in
[ number* aa wrll aa ewHwwut; and what
may wrm atraagv, tl* currmt of pohltr wn
timrnt now run dieifr ll» tn favor of llo^kina
Hi* morrv Sail fin<rtir«4 pninfrd <titnr»««-a,
*h«i nxaai rfK<*>f>iiiH bn» powerful ad»«*
cwt«*a. IwV-rtl, mi triumphant ha.! hrrn tlie
| prrtioua dar, thai when the aUndrr caw w«*
ral|rd, Man Kllwton «a» !< it without an at
torney—thry had all *» uWiuwn. Tl»r ptjrrny
pettifogger* dun- not bra*** »tfiun tho aliarp
wit of Pike, andU»« ^caUuutf thunder oflVn
I tiaa.
" !l»*c you no cvunwj'" ii*|uinil Judgt
MilU, looking kindly utth# [damnlf
" No, »ir; tf*7 ha*» an •!• •ritcd me, and !
>iii u«» poor to hire any more," replied the
beautiful Mary, btir»lmf ii.to liar*
" la »u«*h a raw will n*H ton* ebtvalrou*
. io< ml* r of the wiltir'< rr ♦** a*V !
the jwljfe, gUnetnp around the '• ir.
Tli'- tliiiii U«ycr» ••lent a*
M'U» r> 'iCMtaaL.K^-iwualioa.
" J yuur Urtwir," and* tutor liom ibf
ilu«'k»-»t ;vnt of thcrt#v»J Iwliiiid the
Uit. At l<ii* loot* of tli.it itiici' many at irti«l
lull wit from il.. ir» il\, and j • rli.i| * lt« re
v» j» not a h« -si iu iIh' immeuae throng uhtfh
•*nl !•! b> ii ijuif'iff—it »'i> 01 im'aitklv,
I:» «. i. itu a. ■ *j* ch.mpt il
mht criMTtl Lm<M«*f, v»|wt» a nil, gaimt.'
»l*vtr.il tL'u* . Unl r< mria
U rvJ ta lu«< - «••• l-l«re, cllmvtfd lit* way
through tin* rr IH J, still |>l.H-(ll hlltivU Wltllin ,
liir Uti. II n «r*iM-r «.4* a |>ruM(*tn I"
\ u*xi' lit* \ hcrti-lr Mm ln^lt, j>aU
brum, . ••! »uull, -l\ lutrlimg t..v
*■ • III' ! .lll»l' Hllil tin' IIMirvlltrjIi I • »»■ T<
•ml rttm im» . but i|h*m h % mfantiN
Imuc rv <%, biitlii »b>-wi*alk Itii-ir !nu#
«nit .»r» i*-*-, !•%»> I dim, ilrvitnv, »lii*«l un
M'l«. 1 . . ' I lll« clolilltlC %».!» «<• « I 111
||>-;U «Ji Ui\ lb it I in* curl li>«il ilr •! t > l«*l
lit • m» |hw<it4 ainl«*r ln» uitu i|(riiM lit
'• It ,» v turn ' im I. ' •< ii Ui «
l»l* ill! Sut ' j»*'ll tll«*JII<lc , »r»J'H*l«M .lv.
" Il n» mi ikitfi i.il jlmut .»> i a b> me
«• Mill%»" »o»W«,irO iIk Mruicvr. I. »
thw, li!n>illi«< li|* i'hiImj up into a «"rt < t"
fon.imb »nc<*r. " I ium I*' allonril luap *• ir
'■a.> In Ihi* i<imrti«t iif 11*' ismii 4ihi bir. —
II " > Ml l>o-iiv* Irwn iWr ir 4mmI
hi \nii " i ui Iu.nI>'1 Jmi. M > • ..
Iiin»l jiarrli n. ul. T)i» trul iiiiiinili.it' v
It I'D' r\MUiuiiM nf h itm>i ^ iIh' »lr?n
„*■ T«>!«••••»! Hi«t Util. iu^imuiIi , ;»« »«■ «'ihu- J
ii. I. II • '..ii i MM l>i tell
In* uwn <4i»l) v>iilwini l rrt.;i|ii>n, lli. > ,'ii
In im ifii.ii in nuLr Ncii ui' 1*11 it mrrli >•
nf iiiM .* imhi * II■ |'iii I \t rri|uri>tNi

n«*t ii:i»l.ik«» . and li< iiuji* n«» ih'Ii^, nh'rh,
I .i. !ii» mrmom-*. ooli i i.4 |u > inlnrr >■>».
Tl- «*\ntftHWri«rlit8 9*«rt»#,lHi Mbiwl f!>f ,
thr JiliimlT, t ■ lr"l l fijht I» t!i «>,- I ag
»;. * I, S W«'!i l» lU it- Hi '«• 'I" '*
fc«;i?« .hi. ' I nf r\ *\ ihi Ii' >' • *ii I tin* !•»
In I. ami ill«>Hiil ill*' i! 'Ii'in* Im I'll! .'ir —
r» . i. »IimI"v nn 'lit tatr !*•» iili»i,r<i'il in
fit! ii'iiw l!>* lit** It all.iv* ■ I I'Ar, ll«l In
i!*r*n« r\.n iIn liriflil "i i»f l'r»'iil'«« ■—
I'll- \ «n» lh.it lh> Irwl >> i .■* i I'l rtf I Nil
<%iii> ll ««->■. lit l«>n il Ii i|i|«*n*il, n u> ll»»|»"»
»:M-' U> (fin ««.
l'«>1 .\*lil»-\ tf«4f liw llri1 tili»*>i'r\
. 4i4 "f ihii Jri, I 4if. wiiwh. .rmr>
it.-r m Mi '|. r ■Ii ■ i it I ... - ■ • *»
• ■f llH> I III IHI.
Tlif J»«r*1, \linll l'l«' fi'll'IH'il, *llh
fell run •>! *»il, iIimI i Ii -!*•»i ! ..| I* • »i >
rtl '"!•*, II mHkHi I ihi tint I* • •<> ifilln'1
if.* r; .Intitf M>r tb*" |>UiiititFV r-i *tfi!»l uii«»r
i»*t »» i» ruber fcirynlipa «>r *( irf!.
IV jfil l*r«*r»ti-«• IihI- I f'ii 'h«* i!r
UikUiiI, nub * ijlun «>f ^.>f|[i'«i » bril
liant a» »li.ivnr» •>( nil „* Man. tnl with a
liiijl lmr»l "I nrntnri lli 1 >i« I I i'"*n tin1
liM.v m«lir«**. in \»li i ilw ««nni niry
ll. m> •!»« jniiHtl, iMilwil 'Mmlinj; ihr Hern
•• unl r ' nrJ r ' .1 tin b 'h I nn« von
ilitfulU .»'i"C«*|illbl«* ai\* ibi' l'i *»• »l'<n
In tin* i-barm* •> |iii|- i.viniM'il cl'»*
qui DC'!
It v».i» th*n ti.« ■ mm. ii*' <• •<>
'• iiumhi! .i, j»tr«nilv al»iiacteri «ii.rin;» i*JI ill**
»jw«eeke». Still, aii'4 Mraight. rin.l
motion!'-** in hi* » -ii. h «jtale, fort
lirkl fciiuolittg M|> iik * li i* ill it t4 ill-it Hi** «'l
hi* , hut for lint I'triul iwitch th.it nirv
and*>nt |«T|»tualSy in hi.* rltnli,
\imi wiiuM Iww-taken lulu f.«r i mere ui«i *>«"
m ii Mi-, «>r a human lorm nnnl in i<*\ Kwii
hi* tliin. dreamt ey«» *rrf inw»ible l«en« itli
ihiMC pre), tlijfiM eyebrow*.
Hut uuH at L»l h«-»!"■-—1» liiji* the Im:"
railing, mil lieliind it —aim] m> unr tl»r w»»n«
drtinf jvrir tint Lcjiiiijlil touch tin f<<r> man
with l»i» Imi^, Umi litter. W uli in* «v*
•till lialt •iml, aii'l »LuuJiu£ >i(T>«l u» a pillar
oi irun, in> thin him rurl *» it in in< a»uiih »*
!H«rn, »h^htly part, and the voice couh« forth.
At lir*t it i*low ami *w«et, iu*inuating tlx if
throughUm* brain a*au aith*» time, winding it*
Ma) miw tin. m heart, like tlic melody
ui a magic incantation while the *j« iker
proceed* without a ge*turt or the l< .i»t *ign
of ciciteiucnt, In tear in pico» the argument
uf Aaiilev, w lueli iih Iu away at in* touch us
fruat before the •uubcain. Lvery ooe looked
*urpri*cd. Hia logic was at omv mi brief'
and mi lunuuoualy clear, that the rudot jwa
kaut could comprehend it withmit riTort.
Auoii ho came to tlic dazzling wit of tin'
pu< t-lawyer, I'lke. Then the curl of In* lip
grew sharper hi* nIIow iacv kindled up.i
hia eyea U gun to oj^n, dim aiid dreamy no
longer, but vivid aa lightning, red an fire
globe*, and glaring like twin meteor*. The
whole aoul waa in tl»c eye—the full heart
streamed out on the face. In five minute*
Pike a wit Mctucd the foam of folly, and hi*
tine»t aatire the nxwi horrible profanity when
coutra*ted with I tie inimitable tallica and ri
term,uating aarcaam of the at ranger, inter*
-per»*il with jeat and anecdote that filled the
l»rum with roars of laughter.
Theo, without *o much a* twioariog an al
I luMon on I'rrnti**, be turned *hort on the
prrjureil ttiltmirtof ll.i|>lin», lurr their Ira-<
tintony into atom*. and hitrlrd in their facra
tuoh terrible in*cvti»e that all trrmhlol a*
wiili ail ajfue, ami in of them actually fled
■IimimsiiI from th« <vturt-lMiu»' .
The of ilir trimd v»a* irenirn
ilooa. Their miiletl life anJ «-"il apjxMred in
hanp on th* burning tongue of lh«* at ranger.
Ilr inspired them with the |M*ire of hianwii
paanion. Ilr »iturat<«! ihrm with tin- p>'i*j«
of hi* uwii in tlii'ioua fci'linir*. Ilf oumtilf
l» ha*e atnleii naturr'a lon^-hidden urn t of
Mtraelinn Ilr waa the auu to the — a ol all >
thought an<l emotion, which and fell ami
boiled iii billow*, an hi* i'Ihw. Il'it bia great
•-at triumph u u to rome.
Ilia eie Iw^.in to(jlarr furtively at thr »*■1
vuuin llopkiim, a- hi* 1<- in, ta|nT fineT alow
I? (stiimnl the «ain' direction. !!•• httnniw
||m> wretch arouiMl w r.ih a eironin« alum-n of
atrung rfidiwrf and impregnable fc/piitrv lit,
I'utiinr oif til t'l4' ''f 11«- piled up |
lutgf liMltoni. of inaurwvmntahte ftet*. II
ihi(f b.iM alii the murderer and »lanArrt'a fn I
ilitoh"*" of dilrtn.iiAk, auch a* iio M»|dii*iry
roulj ntcrliiii, ami no »tr»-t«*?i of inyenutlv
i »ai|f if'I lu«uu thin, u* onr might M).,
1111P<11111<I<NI tin %u'liiii. iihI pit lum nUmi like
t ».nrf>!<>ti hi a tirrle of fin', he »Uij»|xnl linn
•••If In tin- unrk <>f mi - ntt '
Oh! thru, Imt it mi i vim<hi Iwtlt jloriou*
iii«! <Iti atlfxl Id l»'h«lil tlx* orator. Hi* actum,
wforr rjotf>il a* lli<* H»ir «l » culilrn wil
low ma hr<-< tr, sn w imprttNM* a*tlx- motion
>1* an <>ik i t tlx-Imrr n> ll<* vimv I*-,
•aiiir i trtmij- t f.llc I « tli wiltl « liirlw in>!«.
loafrtnnt' th>* > it ttiilt t*ra»hr. nf r, un.l
I l.'t ill! r:i||||*l <1 ill t|») v» . 11.' » til I Ml t
iixlf. %nnjj of I • lt> «l «' I ".'H Mi* I iv
>« i* hU « • >Ir>u'.jrt - -!• • l'ortlwM.1 jf'tm ii|
ik«* i ii J furnm li » nnntrimirii l« tkul
i-i^uaiil ltk> th.it ol* .i tuvu ir, .vxl < »rr u••«]
moil h«' rtnii;' In* lime liwok arm* on lii^li, a*
I ^l"v»|inij» ilVr ihixl. mil*! II- tlffw a
;> .'lure i»f nr)f'l' r in »)tt*li jp|-al|i|.^ inihir*,
hat in nmij'aiMNi, l**ll il»> ll uu^hl !«• «**»!•
!< r M> luliful II I t]ir »l iii-l <r
«i lilack, lltfit lh • nil *■ wd ilu< il i'«»)i>
i\. wli.n ihini .; "i »'.«"h 11 »>f< n* <1 im ti
ll* uitl lh»H If liteil K-iii ; ortiait* txi thr
ihrinkinc hf«»* > I lh j kiiik. and he mil* I
} in |l» r«* -it; Tlir a;itJiiiMi nl llir>u
i<r n> irli viwhiti' I In inailur**
MI .it <• r tli 'i r )!« »• !>•)! f > in I- «
m 1 |oi!% |i** 11 .it II » in.- i' uall< -I oft for the
mini* r *| it-itf, .vxl .!*•" !■ .1 tlir Minimi of
M ii:<im • il • 1 '>• lo'n.tiful Mirv.
iioir Icatltiful > »rf\ lii iln nl, a* lii f |) r«
'•>i»e>l l'»»t)-r—till id ti W) j'i 1 hI lot-It mo
n>*n miVniI |ik>* clnlilriai.
Il>'<-l x> il li\ 1 mmii," 1 xliortatimi i» tli
urj. .1 -1 throi :!i tliriii to tin* Ii) »ln t«
lliTiitrrjtrilihr |>an« I, aft« r they »Ih>mI>' Itrxij:
i) ili«*ir «**r<l)< 1 1 >1 lit** jiUintiil, M l '» >>fT r
wlfluT In tU W111I, Immtrf rwill* lv
iii^ht <k>*r<)' it 1 in <>th«*r »ofiV, ' Ml ,
vne'i tin* u'lia", II)' •km*, hut '••iir tlx-,
ton«lim >1 In fJ)«! ' I • i»y* the ni<»»t
tful lr.«'k «' ill. ai»l tl i' l««l i'al«*ul-t«<l lo
mnin* trt c at >•
The jin wiiVftj 1 'ni' i*l !• 1 ftM 1! • 1»
inj *J' • 11 a - , , 1 •■ tt« , ' .iurwii» 11 •
tihi »:u* 11I1 n oi.l i.rii * Irf-J lit Kiidicr*.
iidI Im atm a'ltitail in <!# rili'
tlx'Court au >*i4t 1 •• «l, lii) »ti <nk* r i') ')'<*
limtiiiliii Kiim , .'m! nil I lii' ait' u> ni t
'1 |«»^ij>li*. *»ith thr aniMi<i'"° m•nl—"Jolm 1
rt\ lot v* ill | 1-I1 lien* lie* nriiii<1 nr*
•*ii»l 11. <l' •
IM i*r> *»•', >)f hwum, all lnfiM not, IM
I t»loi'» • 'fill'xi •*|t.:|'|< -I, t| It iliil I -I Olir
»«, lh. - t« .'•ft'" I • r • ■f.ttl. 'I fit* 1
■ - I \ I ')!..'. I I »•• ! »|| II- ! |n I I V , |
IVrhnet. and 1'illwm—In llrwi'jf. 'l'\ .f,i<
1 m II i»-* 11 ' i h i*' iii »ft • .tfil .tii\ilti) r ,
ii the lonii oi » lilurit- wuril* > * • n ii*iid • h (
i| |tinkini->t 11c iln* rlinjm ix•• <>t John Tiivlor. ,
ii i*»ne ;i» -■ mount im. aitd Miltllv n.ihiii|;
i* » oitxjft "f f rr. \«t| ilii* 1* tlx oftii.« ,
IMt of ill .lit)) lull lll'.tltl tilt 111.11 % I'll))!!*)
inn. t
Pr.von for Tobacco.
I'll * • *» ft <i» ti.'«»i «• l«u«v» i|k* airrntb |
hah I. 1* » '* hnr i tu Itn ak iVni ii „« i?
«.t» atMinlim tin u<~' mtn\ wiling Hri >!. ♦— ,
Hiitir M\, «*»eu nief •••!*"■ ««1l. 'I lie illMitl- |
fupJMtl cn jclwr, llw^iaid, lh'i» r> !atr* hm j
"*»it experience. 111 hi* ant tnhTVO * .r
"1 Ma* once," Mid lit* "a* iniiirrali 1
io\»trV>l'tobacco, and I kirn* Imim diltifiill il J
»tn Kr« ik tli« liakt <>< ii»iii.'it: Mill 11 ran (
tr dune. I .im!i lu'« d "> the U" ' ol mi • <| J
iu.igte.it < *»•••». I lined 11; In,1 knowing |
lhal il* rllccta m ic bail, and e«|< < .dly ill .
(••coining a tn:ni ol'tlie tfi>«>|icl. I tn.ide mi al* '
Htgbl) ' mill in qtlit jL W.th that re*o|u- 1
Him 1 t«*»k a tminr«Ml>Hi* " cud," which wa* j
in Ih im MHH^itr. I chewed it and rhmnl 1
11. ndli d it ui a awect morerl under my tunguc. 1
and I'rum owe cheek to the other, lor llirit 1
»nu. It i» certain tobacco nrvcr taM-dno
pMid before, ami I "lifil ti ara when I lecollcc- 1
kd thai it mi* in) laM indulgence. When 1
it.* Mm nutli Ma.i all gone, 1 Uirtw il a May , 1
" There, Durehard," aaid 1," " tlicro gt»** (
yourla*teud—your ooiega of quid*." Well, 1
lor a while, 11 Ma* u-ry hard doing without 1
it, and I waaolUn aorel) tempted lo tr) it J
atrairi. Old tobacco chewera would |>ull out 1
their ru»ty ateel botea, gi\e them a M*icntllif
.■map and m\, "Ilnrchard, hare a chew'" .mil ,
tor a long time, whenever 1 btvrd the eliek nt
a tobacco hoi, 1 involuntarily (Hit my hand* in 1
111* lroM«i»r« to urt hold of my pig tail. In
fact, I •UOM-Iiiuui blundered dreadlully in 111) |
wrrnona, my thought* he,mr mere u|«.n toliae
in th in upon the I«ord. Hut I Muck to my
rraolution; and neither eatendiah nor j ifl-tail
ha* e»er be»m between my leeth from that day 1
to thia •"
I (hiii a traveller telling (ien. Doyle, an
Irishman, that he had been where the bug*
wete ao large and powerful that two of them
would drain a man'a blood in one night, the
general replied:
" My good air, wr have the name animal*
in Ireland, hut thev are called
pOMU'U'T.
OIVE EVERY DAY.
I/I n« |iw anii'ihmf •e»f* Hit,
Ki* <nr amilhri • #wl;
A «twd, «W C•>*»> i«y,
Or tha mthnt •|»irH k»«<
A k«.l>, itut u> llf ifmk
Of him p«»' »•* "II,
A Irai (Vlki u'cf »•« clirrk
Full hum ■ l»»' h»tk FoHrd.
Tlw •( tm lo*« >ixl rata
Inner) |»th »«■ *»"
An I when ||*« »»k a at>a(<l< prairr,
O, (Hall «* aoMwh !• •
AihI ima a*ny with lltniit,
4« iC itw («•! al»i«»
\\ • rr |iail*al la |-.»n»|»i• I ilual,
Aim] Mil) IM iliJ l»*l
1*1 1* *i»r . ..mlKi 'c «^ri» ikn ,
T u emmf- rt awl WfVn;
'I'm n>'( (->• until a I'iic 11 «> .
V* nri m< tallmi .
The! a-k I • klii'lm « in iiii |«»i K—
\ ti-.nl* liirii ii( hi 4(1
Ttul t" (hi iiimafiil ttii Kill !• •• Ii,
Anil warnith i ..l 1 (r
\\t all |;i»r—IN —llw wt«V,
I t I l» ail an(rl k."»' •<
li"« MnHaikiM—It »mit m m
MmktAtwUrM Mwtf
Thw fat"»* H lit nil la .1 <• ,
\'mI »<allu jtt* alumni,
Vhlmlr Ik «af« lit mhh tli»»
\\ nh IIf- ihi*I • nil. • . r •••<!!
llcniropiithic Brolh.
Takr J kJm-i l U j.
M.«l. tk> il|iim«lHl .m l»,
I'nl il n a lull
I i.Uil m ii!i « itn ramK.
Vl II "Ut ill it-wia,
In a |>U'f lli«i'« •hv'*,
I* I H *i «*l a »frk,
I | VII t ••• i la>i}.)
i».|.. .r.N.r..i u
T" • fix | hi) ktiilt,
Il »t.niM I* hi im,
lit |«f|tapa It II Krul.
I'lll iIm kitlV «|t,
I'm it 'i i a l»>ili<«g,
Mih i»t l'*|i»'i wall.
Til |ni »ri»l il« >■/ «|.
I'«f ill- lliirk. . I ; a »i
Tllf "I llf !<•> k' fl»l,
I H III ||^M( till III! .
" I'Ih 8ali*a J.uiimU"
1*1 lit. Ih|*i< I*"I
Mall <a H- >M—an.1 I •«{»«—
(Il 'li. I'm a man,
t lUI M) l» ikf II
Mi.«i' l \t»i i» a .l*«itt
I'll •( lb*
Mil H mnr .main I
\V till a >t.ilk "I «<ii»l.
|f ,.f I II- .. IIM r't
J ta| | hi a ifW1, h in.
Twill l» Hal Hi l I'i-w
If \.m ili|i i *i » It !i ia.
Wh ill* i nib i* • ',
*t i it I j, in ji II* il;
TV it lhir» limaa a • *\
I • lh< |*lw< l •«" II M.
II h<- i liaar 11 ilir,
."a) 'ihm umIiih tin I it |
I1. I il Ik • • t , I » '.
I«l»r I|n InhIIi llw hi I*
MOWSc,r.ACt : • -r/;H.
Equal it) oi tie »x».
\l a n-iiM-titlt 1.1 luix- it. i.' 4iii|
flliinr tin il, I v i ti) III I J ill mi Ml, \lv.
ti «■ n-idrr ilir aninrrt < I vi^'ii u'» right*,
ht'fi' »cn , II II .i*-»nli|a I*' Irilt ,
>ii]it dfhnlio - til ... fin,, i iaif il «*:»
lllgll l» kiiii KM llU'M >4' l«| dim ......
>..gh t" *ult lltr* iii .-I in;j. -I \« for t'i»t Mi- •
i\ f |hl< !l I'lilll ||» » || -I .1 |o ii < v• > ml,
' tint the mlnratM ami vm mii mm <>i ih>
liM>: ought tn I*' away . ' it* it Mouan
* -:iut «»it faun tli- weiunir art*. th«* pro
- <>t .mil |Niliiir>, iiAiud! .J dimu mti hi
Hi'i iih e*»ii , ' lltai 'It w . 1 h r In In
■liigUiI i.ji hi v. ,« tj, in ilc irul h* jury, in '
••pre* malum, and m »Minge lm r n-ll
Ii-|hV. IIp •' Wll4||ll lint
<.»r #n• /<» //■» An/-, intra **•#» bul ft •>.« »f
■"/-r, -Ijjmii by Mlll u l I ill (') •• il
it* litxiiJ, m»i tningw nm'
»lfhu, III III. Ik down llie bafl»er» •'/ th>
iin.l ill' Umii|h| rH I|i».i,i w
li>|w»llM|l, lllil Ik ,'IH at ihi* I**11 f • idtlOl * I>|
Niciety " \hliy Kelly Kwier «iid —We
i ivn our right*. unl tin right in r« >o||,
Ii<l uur ialbcra ininat King Iwirgi the
rin nl- tin* right In rut up am <>,t //. ly
thr>»u*. On tltw *iibjret I « ni>tn
lit a i. omen. \\ e un.ii gt»e them tin. wutli
ikI in> twaddle. We muai in.i |». m il»
noistlied with our Unuita in lipi:i«k'Intli and
iglit c!oUm »." In klmrt. hi tie haia.igue ol
Villi), klltl kiniplv d'UUnd-'d " Hul II, .11 iilMi
votnen *>)»«»iil«| U trf «if«J a?- human tamgt,
ill alike—lint pru|»rty and 4"I a and ullici »,
iitril, religion* ami military, c* en in tin* right
>1 cutting throat*, »hould Ixilong to woman m
»ill an to man. ISIiu urged th.il tin work
Umild be coninirnn'd by edne.iiing ImtJi m aea'
ugellier, and Uial ail tliu Ul>tilR't|oti* in noei
tv bet with man aud woman khuulil lie alml* j
hlii-d, aud that a woman wa» jn»| ai well
|ualilied In be Prraidcul a» a man."
Imeretia .Mutt mid thai woman wa» " the
ilate n| «u|ierktiliiHi, and p ud Uxi nmeli de*
lulmti lit prunleralt and the Hible." The
lUfclhihd ol Abby Kell) himlor nude » »|>eeeh
[not, liowe*rr, without In* wife's putting in
i word; >li»- could not hate ln l,n j that had
ter lilt- been at atake) in whieh BeatimeuU
Iimilar to tlm above w«Te ekprrwaed. Ilm
iva» n idently in fa*or ol adding lo WMMn'a j
•ighu the right l»» «'-e tlm aword aa well a*
Ih» tn igue nif iinht Iter tnali* an«laver \V||«
lam II. I 'hanninf »aid ■' " Why ahould th»-ra
Mil be an order «l" women eom|niked of iIkm
alio do n<*t /<> -II ' 'hr Itl-mirl, <1 ,1 ilk
kr tut nf marnai[r I Whr might nut lln-y
plant theuiaelvea on a domain; intent tbeir;
prnprrlv, and enjpge ill »neb indi^trt il ope
ration*, a* auiteti thnr capacities ami taatra'
Hither women. driven from tbo family eirrle
hv the tvnnny of a hn»bin<l, brother or aon,
Itiifhl #«n*l a home, ami a place for tlw tm
plovinent of hrr power*."
If then be the fru od« of women, well J
mi(jht «he uy, " Save me from tnr friam!*,
ami I will lake eare of my ••nemir*!" If
ibr*r he the elmnpion* of her rijjM*. an<l ale"
have none other to pleail brr ran*, nime oth
er lo puard, protect ami d*'''nd, Heaven help
b< r' for ahc m in O'cat evtrcmitv.
Wr want no atrongcr niihim uf wtxnan'a
ilnr. rent iiitL-llrctual ewioWlBMil, than thu in* I
•ini'lMily t'tlnbilion of herM'lf wlurli »he »uva*
tubly tiulti-4, wh» n M»e ilr|» from the «plw.re
in which her < ruator il< ■ i»nnl brr to mote,:
•umI a»vtm<* the one alone litt< «l lor man.—
I low rarely do wo find In r, un l< r the*< cif
rnnpitancr*, luvnifcatlli^ the ctxtl lorer. of r»a
mi that •ItaliiijfUlalM . a well Utliiiccri intel
h-«1 Hy iu«rwperaw ml, »Mrb oftra ear-;
r b« r au iv, mu» «|i»nr»imtinp nnfir .ilutit,
ih" » '«» to ;:*iu ii»'i euili. and, it »ln- n« et
wtli up|»*it "Mi, or la wUil t'i li»trn to kolx-r
ri t*m, alK u»«i;aJ1 % anawera with i»l»arp in
♦ •i'llir, «»r cntting ►jp-jmii Ami t-ir llii*
wr need nut wotuhr. M> i> irlelleeii . 11 \
■ iiIT— r• lit from m m, .nnl wtn-n »l«' .ttlcin| t» to
ii- hi* weaponv »lif t|i*|ilay» no intellectual
•ricnco—mcrelV inHmii •'<"f» hi arpume.it.
" Ami whit I* ilit iliflenmee lr-twrrn nun
mil woman'" i« :«»'»'d by amiH' ••tinifh ad
i «*at ■ ot tin' e<|ualil\ ol thv I b«' *lit
' we amwer, in a verv iM'krl ami un*1
, ■ 11.1 til I , » lllllkl | ,11 nil 111.41 |i|ri.lil k III
ill* inuiJ, a* it i* i • jII llul |K*rt4in* In iImt
f«r, tin- bmlv i» Iijr, jmi
llirnn.'li ill** iiiiii I, j|* ilill«;r» in i iii the k \ik
*>•11 ill 11 k * l!f llii Hi ll dilli-rctiri " I'd.l M || Jt
I* the iliilrr tl^•^•,', I* jkkul. It i»
I » VIiii ml winii4ii mti' ci' iii I in li •
nun iii' in j iri.i iiiariiagi iiiiiMi; and.
linn i.ifo, iHry arc rrrilril «iih what hc
nay fill a riH.j.i niliirti-rrui*!', f»r t*ti
thing* nai-llv tinular i»nM i i > *»> iim
»iiix <1 lu n't .i* oi*. mm wiili in , nr
Mown wiili H'diMii, l«ir iiiniinn lu l»-.iin*
III J •III' . I -i.initial r iJUIWt I'll • llirilll—4
IIIIli• • l III mill-l Willi I|I|I || NiiH, Illlll M ill
•r itil witli i mml ■ i mhii-h .. flu* i'nii«fii>
i'iii» hi ii.i^lloi j »l aii rindi, nr. in ntln'»
*uril>.uhI i*Iinline »m! w il- *iih itil* Ikn
■r mmi'fUinl iij, |(r ■mtiwiiit; vtl.ili Hint, u
it * i i. ji il vi ilit j iiiiiiiI i i wliirlt ir. ll.i
IMMllllNtll* n| I:il**Il« it ai.tl Jllii'ltu i, Uilii
i!l iM.iiii |ir^l<i iiiiunt
Tl il lit • i» ■r« lli i IHIII i»H lilr< IKlilW (
ill I m li mi mil* ill i » mil I iiiiuJ. Mail,
1* 4 ItPIM'ljl Ull'ltf. fl' •••!»' » *111 i l(l»Hi|ll« lit 4
'■V'tll ir rliailt iif n'lwui li^ limn ii rl nn |i»« III*
. ..ttli wi> iijii jfwa hy llw i|«lr»i r muti*
■I* ('• ft* |'IHHI, W|l|l'l| |k III! U ll'n l lTllllJ, if
IVIMdllf H Uf4| M tin* iih«|c*l imlni* »(.
In mit pi in br thi«, Hut mni ilmv* r ;i*m»
ii.iI «iciiih j.< iti'». li..tIi Hi" ti\i»i'« iihI
p.*fi'i*j.iiii i -4. a i nun mi • •* pit •liniiiii* i
•ill I in m .Mil tli< iitln'f. M i l'* iM 'Ikrl
i» »tinnfrrt Ii4r>iii>r, anil lunlcr lluiu minium »
im! t'im n> Hi'' rr .^m tli it li . • .^In i
ilnmyrr li»lt In a Irn Hiirrtjgu uiimn
llii'j «i *ui i ml rtiiiirfih.il i > li ..tiirr, 410I
m.iIi ;i-t iiMir» «i*('lt win ii actum i» tin* liir
||'HI|I.I.» f' • it ill ill' llis'll I • f 4' ... I llllc
•liidiiMi hhI |lir w if - '* j«* ir j't "ii». I i.i11- »
mill In •'-'it'll n'l.i ' Hi.» Ifli aii'l jH 11' i I lll.il
rugi' fl iIih • in irjji .«• nl ■>. nimt I lie Uu
if i*imiju^4|i'iii nfiijiiifU . i ilr i' jiiiiiui:.
l\ Il it I.I . »■•, till II, I" k I «. k I III! •
iiik.im* |itk(| i , i |". a ni wIhw k-iyiUM* wt'
i4tr phMOHtJil, to rrritj t i,tj;nni*iii in
itniiuii k |i*..M , lu M*|uril tiir fr• 'in iiuii,
in n|| her nil.'I tk illi IJ Ik - |it»'4» Iii |u» nlkli
In i iikl iti m l iijijiri >* lit in •- ii.*• lie r
iikiirji, II !«'-■*• Wr, lint inure il mfrrnu*. Im|*
miihi* [il.ir in ill" b »im*k»i.| |j|i' -in 4 wnr.l,
in•■*!« '.4** lii.it mi tln j '.fi'r, i «]• . r,inuU
•r anil IikImt Uk<»« hi a,itM l\ l(»r viiiirli lit«i
•r>Mirii in:r wi-mmr.
It '» ii" I ill !t- ri mirk H|i t'nl i>ir hi |J„
i|»Mlrro lli»* W nri^-^iri n u.-ui-im. mailr
•• III 111 » Illl2ll.lt'--"" ! I..f *1'!' .•!, /
M ti kit " ir tM'l*." Tie,I Ii |||. |gf
HT, III' uliol" Mill). I'pill 11II' iIiiiIhI 4IH*
i| Uk* In-ii I the mouth nf'ii ii *>|m iknli In
,er mind Ui< IC »ji .hi iiiMinctiu ickimwl
•jg:iM'ilt >■( tlie r ul.r.il dill* r. li«* krlHi.ru .
H ill 411*1 Ii . I»«il. ilr«| iMii|f ||«v iimii %r\t
iii ■ m i« •' ioiIou* ol Ik'Hii; ii nun.
\ . I'll *n'iuii k rn;liU nini « riHitfn, »ln i, j*
!«-• r iJurc nl 1Mb; iini *i aii* incliin.il in
llunW i!h* I i U1*' "ban- "f the torni lint.
hi il»»« nam.' »l ill ihit |» jital ihit humane,
|« i h* r wr i'ic» !»• mjliti .1 u qiiKkl) 1
» l»le—liv iri and h*r.<! •]•• go l<«r lln» \i
ih<* writ Imif, wr Ii x wlnnuliuitevi
i« Iter ad»««*aUi*, In b- well a»»nrcd ilui thrj,
.Mnpn«|:i'ml t!i' irin ". I"! • • •(''In i gnetaiicc*
uid claim lnf If r noibuip but what »h»' Ii3» a
ri^lil In I'laiui. Kor.JiiM ill lie dctfrrr that
lln-y err in iui« rc'|irt, uill i<n ir UU»r i*
lruilli--« -[Arthur'f II. t it:-tie
Children.
Ilow I ill If d<> lli'V wb« have crown up la
[Ji4n'fc eklale, trouble lhein»tl»c* »rx>wt the
leeling* «f children. It mihiU really wini as
if lliry I Wied fluhircu were deMilutr tif'all'
iImhc fmi* delicate spring* of emotion, which
ir<- r«i*i>i!iiiird in iniituriti lift', and are tin*
wiurce* of all our joy* and anrmw*. II m
Uine that lb* grown up world wtiil I" *"boo| I
to (uutic une who ha* nut fiirpolleu the li'tnl-'r
• I nhiliiir* nl rlnl.lit I'ul, ih u ii iniv learn >
In »\in| nlliitr with the liltl** «uir« rrrm. '|*hi«
germinating bud ha* %»ilhin it*lidded rercsv*
til llir beauty and lite fragrance nfllm flimrr;
ihe (Ji'iilli- diMillallonaiiflii- iven ainlt a* i*iy|.
Iv in it* mt|iii|«I klirnie, ami ihr aunhtaim
there a* aoothinjfly, a* on llir prouder petal*
that would claim all to them»elf«*. Mow
many a iwrrt spirit wither* beneath blighting
frown of an unraypathitiug «uardian ; how
many a on« retire* toweep in kolitude becauae
it i* not luted a» it would be, and ia not com
prehended in Ha affection ! We little imag
ine what arcana we read, when we read "of
»uch i» ihu kiinjdnfti nl In m il, j,.,,, ,,i,r u,,.^
Iirnlnl nllersiMf.
THE FUOITIVE SLAVE LAW.
OPINION OF MK. CRITTENDEN.
Attorhcy Guiul'i Orricr, f
September IMh, 1860 {
•Vr—| have had ihx honor tu wmw your
note of tin* date, informing mo that Urn hill
railed the Fugitive Slav* Dill, having |a»ard
lioth iluont oft'ongrcm, had boon aubuiittcd
to you for your enfiaideralion, approval, and
Miinaiiif, and re<ju<»tins my opinion * bother
ibeaiith notion of thai art, and e»peeully the
la»t elaut* of that Miction, conflict* with the
provikiiNi of the cooalitution whirl* declare*
Ihat " the writ of hahtU rurput altall not be
►impended, unlet* when, in ca»<« 0f rebellion
or invasion, the public rifely may rnjmro it."
It i* my clear conviction lhat thera •• noth
ing in the laal claiiM, pur in any |*rt of the
mxiIi aection, nor indeed in any prt of tlir
pro*i*iiHi» of die act, winch »<«j*. or wan
intended to auk(4t.d, ike pmjltwi of the writ
<)l* Kah>at <orfnit, or ia ia mi* manm r mi eon
I'.iCI Willi tlie r<iliMl|til» I
Tlir constitution, in il»e • •• •• d mviioh ul
tJi< fourth arttch, declare#, t!i..t •• n«» p< rt».n
held t> wn* or labor in imi# >t*te, under
lilt' law* there.d, r-capinj into another, ahall,
in (Mow^iM'tira ol any law nr r< guUtfoa there
in. I> diM'lurtird I'roiu »ueh n i >!■••• i r la^ur,
••■it 'lull t« iU iitcred up <>n el.mil of the par*
ly tnwhoin mi'Ii wnirt or labor nny Imdue."
It i* well known and admittr-d, liutoneally
iiul judirtitllv, tii.it tin* cUum of the cunatitu*
lion v»4« tr. do lor tin* pnr|Mi« n| vriirinir t<>
llir ri: r i * of »!at*rholtliiijj 2*taiii (Im* cimu
(ill tr ownership hi their »l »* property,
in 4iit ami i vrrv Stale or territory ul thr I n
hi iRtii *»lurli they might «vj|ir. (I'riftf
i' * . .iiiimnHi jIiIi ul' IViii.»>Itanja, |*> |Vt.
VJU ) It iI» toI*< i] on tin- I iti^nl (totem
nfiii, as 4 Mtli-uin ikiy.io male that w-urity
fli-etuil. Their | <i»<r «nt nul only clear
mil lull, ln.l m • nril,ng In llir opinion o| the
Hurt III ll* almvr eneil iM»-:,|t waa • vtiu*iu',
llir M.iir*. Ktuillf, bring luitlrr no ufeli^ »•
lion, 11111 living mi powi r io n akr lawa »r
regulation* m irn|*rt to the delivery uf ftiRi
lite*. Tin.* the whuli' power ami with ii tin
altoli ilut\,ol carrying mlu e;|ii*t link nn[» •
i.iill prut -ion n| llir rnn*i;tiitiiHi, hu with
itnprc** .Vii'l irtvnliiigly, «nmi afti r the
iilopl ii nl I hi ruualituliun, llir »rt of lli. I'Jth
■I h i liri.jr >, ITUll. w a* run! llut pint*
ig li viti«fn torv .iimI iim-i!■ t»t. ht rrjMiti
•lining other cai * >)of*>ine nnuor «rrot» in
I* ilcuiU. ' i ngri ir- n>iw atti injtinj; hy
lii» lull in iliM-liar^t a coflrtitutiuual obliga
urn, Uv wruruijj mora • mutually tie ilelitery
if fug ll<>» *la»r» III thru imiiri.
Tlii >1X111 anil iikiki maternal Kctinn in aul»
i* i..rt tWIiiuv. lliat ilif rlatOiJitl <>| the fugi
nc »l.in' m.i> arnM .mlcarrjrhim Uforrany
inr oi the olheer* tiame«l ami •! atrihnj in tin
nil, kiij jihrtiil '• lli il tin> « %tTi- r*, a. <| carh
•t lli« hi nhall hatr pid trial pm»rr jikI junv
lirlio i In |n*jr, ex inline, ii il ill cnle Uir caw
. >nniin r\ iinni rr, that il <i|h ; iurh heir
ill!, tin- rl.umant,h> llir r«*-jui»>ii«* prwil,ahall
kt ihliah III* rlalln in llir • itl%1artit.il of tiir
TilMinal Inu* rviiNitiittil, llir lunJ Inhnnal
ih .11 h m a i Tin itc. »; ilui|{ tnrrr.u tlw
oihat.Mitial facta uf llw mv, and authortitng
ii n. \*ilh Mi«*|i r< j' -o.i ilr lotrj aa uuy !»■
• •• vary, to I.. ami catt\ >«iH fii|rtli«r*> l»acl»
i. it > >i i!• ri. rnii .yui nee hi orthemay
uir e«Mped,aml then in cniirliiMoii ptoewni*
i> |.i|lo*» •• The ii-rtiltmiax in tin* ami ihr
r*t ofiio.i inealiiHied »hall m- rfiiirlntife if
tif ru'lil of the jm'imiii oi |« r»ni», in whoM!
i.mt pru'inl. ti> rrm«i»i • <h fu^iti«< to ihc
••ill- i t (•rrilory ltnm «li Ii !i> '«<*3pf«ltami
■ I ill prr»mt all iiioi«*Ut im i »urh i* r»oit or
by .»n\ | ikv*s ■»»■ < i! lit ;inv court,
•nl^e, iruji»ir iii«, or oilier j* rvu» * h>iu«<« .
*r."
I'll -f I* in t llllj in l'l llilk that dor* not
•• • in ti. mc t>> I*- aniiinii \%itii ikf mmliii
«ti and novto.tjf, ini'iti. in redeem th"
ledge which it contain*—tliat «uch "fugititr*
ihnll l>>' ilrlitvml i<|i on claim" <>( ihetr own*
■r*.
I ll' >ii| ii irn < n-ti.i lite I mini Sutii
ii* i!<vit|itl that ;li' oMuer, imlr|ifiiii<'iit of
im »i«l iVimii State or national legislation,
way, hi »irtue of the «vii"tiiuiioti and In* own
•itfhl of properly, *-itr and recapture ina fu
• itiv slate, in wIi'Ikk *er Stale h« may find
mil. and r;irr» lnm luck in the State or tern
••ry from which b< i v-apii! (Pnggi
"<tiiiin<>'iwfillh i>/' I'tnmylmnia. Id
13U.) "Hi * lull. ilirnfnre, confer* no righi
•ii lit uuiHrul i " fugitive *Ja»c, it «nli
{ii« ► him an a|>|M«uite<l and uv.ahli rvim-d),
n |il. i • of ihc inoir i'*ji»vh1 ami insecure, but
1-1 k»< Ian luI tir «• ni *clf-redrm>. \nd .<4
o tlx fugitive «1 IK, lie haa ny i*auMt to eotn*
•lam nt Hi'* bill, it adda no fwercion to dial
aIiiti In* owner luirwlt' mi^rlit at ma own
»ill rightfully e*erct»e; and all tin- jirucn J
tiC«i which it institutes are but ao much of or
Jerly judicial authority, wierpo* d tietwccn
Iiiut and lnv im n»*r, and consequently of pto
nitiMi to In ill ioid niiiiifiit'in of eictcite ill
nxilt by tin- iiwut'i himself of hi* jicrsoiul
itilhorilv. Tin* i* thr coiiMitiilmnal and le«
pil view of the subject aa sanctioned by the
leriruma of tin- Supreme Court, and to that I
limit myself.
T in act of ilf l*ih of February, I7'j3, be
fore alluded lo, so far as il relied* any con
itilulional tjtienTmn that can aiisc out n| Una
till, u id-'itiicjI with it. It authoriira ihc
like arr'*t of lite fugiti»c »la»e, the like trial,
llie like judgement, the like certificate, with
the like authority in the owner, by virtue of
:|.jt crrtiticatr as hia wairant, to remove him
io the Stair or territory fiun which he eacjp
■d. And thr constitutionality of th-tt act in
til tlioae particular*, haa been affirmed by ad
udicatioiis of State tnbunala, hy the court.* of
he liiited States, w ithout a single diaaeni,
*i fit aa I know. (Baldwin'* 0. f. )(.,
.77,570.)
I conclude, therefore, that ao far a» the act
4 tin. I'-'tii of February, I7M. haa been held
u bo constitutional, tlua hill mual alao be ao
egardod, and that ihc custody, restraint, and
etnoval, io which the fugitive alave may I*
nhjeefd. under tin* provi*i«n* of thia hill,
arc >|| lawful, and that the certificate to b*
granted t<» the owner* to he regarded the
art and judgement of a judicial tribunal hating
competent jurisdiction.
With these remark* a* to the cons«itutioo
ality of the general provisions of the bill^ and
tbc consequent legality of the custody and con
finement to which the fugitive slave may be
subjected under it, I proceed to a brief consid
eration of the more particular question you
have propounded in reference to the writ of
hthrM corput, and of the laat clause of the
sixth aection, above quoted, which givee rise
to that question.
Mr opinion, a* before eipresscd, ia, that
there is nothing in that clause or section which
1 conflicts with, or suspends, or waa intended
to auspcud the privilege of the writ of hab«*e
corpus I think *o, hcnui* the bill says not
• me word about the writ; because, by the Con*
■dilution, Congrrta is siprtssly furU>dd«n to
(suspend the privilege of ibis writ, " unlese
when in cases of rebellion or invasion the pub
lic safety may require itand therefore the
•i.spenaioii by thia act (Uiere being neither re
bellion nor invuion) would l« a plain and
palptblc violation of the Constitution ; six) no
intention to commit such a violation of the
Constitution, of their duty, anil their oaths,
ought to be imputed to them ii|>on iwi» con
struction* and implications, and thirdly, br
eam*- there is no incompatibility hetwrrn
these pro vial one of the bill and the privilege
of the writ of habeas corput, in its utmost
eofiMllUtm li il I4IHII<1<<
I ongteM, in the cut of fugitive »iau», it m
oil other within the acope of it* cnn*tito
ttonal aithorit), l<a* the un juektu/nable right
l» ordain and preacribe for what cmuaca, to
what ritwl, and in what manner, pcrwna
hi iv taken into coatodjr, detain'il or lio*
l.riMtiird Without tin* they could
iM>t fulfil their constitutional trust, or perform
ihr ordinary and nrcrnsary duties «f govern
ment. It wa* nfiir lutrd tkat iIn ntitn*
of that legislative power wa* an encroachment
upon or m;at>rnkiun of the privilege of the ha
hea* corpus. It i* only by * me confusn.n of
idea* that such a conflict can !»• *t.pp<*ed to
• mi. It i» not w ithin thr province or privi
lege of t'n* great wnt to lonae ih«w whom
lh« lm ha» Ixiund Thai would he In | ut a
wrii graitd l>y thr law, in "p|«>» lion to the
l iw—to iiiakt • nc part of llm law dettructiva
of another. Thia w rit follow* the law Ii ia
issued upon proper complaint, to make in
quiry into the cai.sca of commitment or im
prisonment, and its sole remedial power and
i ur| om- ,» to deliver the party from "all man
nerof illegal confinement." (3 III ark, Coin.,
I3t ) If upon application to the f'ourt or
J ode for thia writ, or if, upon ita return, it
thill apjear tint theConfinement complained of
w a» 11w iu|, the w nt in the fir»t instance would
be refu» d, and in the la»t tV* party wodJ
b>-reminded tnlu* former lawful euatody.
The condition of oiw in custody j* a fugi
tive *la»e under thia law, far a* rrsp*-*-!*
llie writ of habeas eorpti*, is preeiaely the
* «nie a* ih-it of all oil or prisoners under th*
law* of the I'm ted Stuns The privilege nf
t ill writ nmaina alikr to all oi llirin, hut to
I* jw '•*! of—granted or rcfn*ed—discharged
or cnfirwd—by the |irop« r tribunal. aerord
i ing ' > the cireomstanee* <■( • *eh riv. ami a*
the commitment and «teienii«m m-y appear m
be legal or illegal.
The wtMile e fleet <»l" the hwr rnav be thus
briefly Mited. fonpre** iiaa r«»n«tiitrd a tri
, banal with raclii*i»e jtirisriictiction, to deter
mine summarily, and without af peal, who
irr fiitfiiivrs from »• r»ire or lal»or under the
second aeetioo of thr fourth article of tl»e cm*
dilution, and to whom •ueh scrviee or labo*
i» dte. The judgment of every tribunal of
rielu»i»«» iuri*lieiioc, where no appeal lies,
m of necessity conciliate u»ri e»ery other
trtliuivil. Kid lhf*rrfor>' llic jud£fii<»fit of the
tritiiin.il cirste.1 br tin* art it oonelutne upon
all tribunal!. Whereter tin* judgment it
in i'l« ij>p<'a». it it rone!i «i\e of (In right
nt the owner In retain in hi* cuttody Uh« I'uffi
lite front hi* aemce, ami to remote hrm bark
in Ibf place or atate from which he c^-aped.
If it t» khnwn u|*w the nppltcaf.i n of the f.j.
IJilite for a writ of haheat eorptit, it prt-Tenia
the tatmng of the wril—if upon the return it
discharge* the writ and ri-»ton-» or maiuUina
the cuttody.
Tlrt view of the law of thta'cste it fiilly
tutlaiued by the d'citmn of the Supreme
Court of the I mted Stitet in the cste of To
but Walk int. wlierr the Court refuted to die*
charge, upon the ground that he wa* in ci.*to>
dv under the aentence ol a court of competent
jurisdiction, and that judgment wit poiicIumn*
upon them. (3 Pet. «03.)
1'h« espraniODa i:*ed in the ia*t e|»» •*. of
the tilth aoetion, that the certificate therein
allude to " thall pretent all molestation" of
the peraont lo whom granted, "by any pro*
(-•us i tailed," Ac . prohibit MM, 01 |, what
the a-t o| |?U3 mevil. by deelaring » certifi
cate under that art a autfieient warrant for th«
removal of a fugitive, and oerUinly do not
mean a auapention of the hab'a* ctirput
I conclude by re gating my conviction, tlul
them it nothing in the hill in ijnewiwn which
conflict* with iIm constitution. or *ut|>crai, or
waa mteuded to tuapend. the privilege of llm
I writ of habiva* cur put.
I hate the honor to be. ten retpeetfullr,
tir, your obedient aervant,
To tkt l'ruuitnl J.J. Cmrrrtott
Mi lino PHaaioN S»t«ono is DtaiM.—Tin
following laughable anecdote o( the funrial
of a Ilriwtnl Alderman, it told by Southey
Aa toon aa he knew hit caao wat desperate,
called together all the peraona to whom he
waa indebted in hit mercantile concern*
II (fcntleinco," said he," I am going to die
and my death will be an inconvcnienc« to you
because it will he tome time before you can
get your aceottnta twilled with my eieeutom;
now if you will allow me a liandaome die
count, i will aettled th*m myself at once. Tbey
agreed to the proposal, and the old Alderman
turned hit d»ath into nine hundred pound*
profit "

xml | txt