OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, November 15, 1850, Image 4

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-11-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

"iisiness Emporium, j
.It (MarriW* wwelj r«f«tUK trkJr* (Wh 1
Nm)ii to Uw iMtoM r», hJ iW f»- •
(m iImi kUnl pad-mf- iH> |<u( n«. (
. - < - »dilwrt that dto> tu>« <i»»» rmttrt atiw
' • l» lk>«» aika kat« Jb+k «>ih <lu«». (»• M ••
>4Mim mi 10 tU) »»l ka»«i"f llut lltot
(W hcitHM lur port UiM( ( hmi# at lk» Uw '
—•ibt r»tr». i«a S .,4 i!m|»<m1 to **41 I(wtb
hv« lltol »»tl net tail to (>»•• t«rfcfl MlnlK
> fum iWotllkt c*'l, *««U
> *tl Iktir tamMi to tlM W(T •tuck . f
CLOTHS * CLOTIllNli
mrnid PmM ud Hkrr Mn •, ».«!»•
• '••* F«ll ■••1 Whim mr»r In th» rL tlnutf «ir
-r •« Mi to Ukl
IU1MT9.
KSS k FRvH'K
COAT*.
!«*V K>
rtsrn * m>ts«
Ji i:.
w«i, k'mxk. a*4 Fnc 1 A H"*"h *A».
flrlll <TI, /S,W (7wtl.it.* .
(». "*;n etJ /'•*%.A
B * > tinJ Fm .
Ai liiM,
» .'••inrre*. Tnt<d*.
Sc'Uurtt. CtuhmerMim Ac
VKS1i NGS
> *n.\s. nj.Ai ti .i.v;» rivi Khv
. \> y stuca, 1 ixrisas
i ftp.\ \Dir.R*, VAl.EXCl.ls
MARSMU.IS.
,1 *1 TVlHl •< I'MIMM J «>••»
•l»i « <n1 filih. tbt. *» utiwii
TAILORING
nTABLISIIMKNT.
' . ) > »roM .• •
C *km iktlUuil'tli > i4 '• nM «
w . .. 'kort »4k«, mIk* LttMl HMI • « '
» ' «- • (Ilf ttltr »l»t irli «
•tjiin;skinc goods.
> mIs Lite*. ** «M»lr4 unil Kuit.
' :m». Cravat*.
* 'art. Glove*.
> Sospencm <\r
.CUVW, 0.«UM,
BOOTS \M> Ml Oils.
mil il»»» K»*t ike I. .1 >i'. k l
■ mIm m>.«w »<rml • • Ih..
*««U(«1I llbrn HMix<U> • ix« w>l
• • •hhUhtM c4
SHAWLS,
• ILK. BLACK. IM> I tM
AY STATE." LONG AND SQUARE
• «• *< iwi% ut cmp HH««U
. a A 9
K . •*( >Uk!i o»*
• i ii n r
. AS - I a0' .
RO\>. ALU'.U't.«.
* -
• \i •>»-. Di l \IM
l\f. UIXGIIAM
v«. ritiM*.
U»ri.\|> a . kr
XJJMVS C,T.HT>.S.
HU» k, \\ Nil*. »in1 >■ k. I ■»« awl
V . ■■«. lM »ki k villbr .\LiU<r.t
GRATIS.
mfrltl • ••!* »» Kr I «n» «! ail
* Wljr id
1ST INDIA <>OOl)S.
( a Irrf, f' iithtri. fV' i»fi» , », l^i*m i
(h », I'atnl*, \ii U m,
IltirUvort, JW»i. r M
Iff. -V?A'ut,
Lard, O*. f -nr. i|<
I I «hwh nut ht h«l it «b ilnilr uili >1 al
• ♦ It* ru«v^*u »>lb I'ulli 4
WANTED,
>• I. »• IfcMhd
. 'Ml Hluhna (111.,
** Cwil,
l'»W kk*M.
>w iu aw.
.mo w . i mat •»
i**l iK I'iiuw |lj iff,
Km \f» Mtkb ( Ww.
>U« h t'.lsMI is |»n <*>11 !■ ij..i il Wj i.i
mnwM a < "
• 4h 1*4(1., Ik I 7, l^lU !'•
NOTICE.
. n ..
• iiihm art I t • *1
llkC »4ujT UN Uff IrltJI lH> (lf«t »il J« Ul»
%t m t b* % mi uti I » iiu«r ti * *ft «•4 urj'i 'irfut*
> i»i m-o\ i ni
> Mill (Vl. 7. IHjO
BOOK STORS.
'» • S a 41 lir • « » l.'t k— 11 ■ •
i.«J 0« )mUiC ffflfrillu, ib«t ■» o<hIi niaa tUr
'! .» U- al tfif >1" r -j ill" 1 UtNv u. »Vn
I* (•*■>! a (vJ «u»n ' f
.» » ai* ii iik ta tfcw iwimli.tiitl
VOiCEUANEOUS SEAOlSIi
• tkr aiiii of a rrj I AJ r>.iutu« ul».
XQIT.'F.X r>;HTjL*VT» 'V I X.
I \\t \ \ It I II l.l>.
•WBWi M I Hi .1 « tUi • t « KM It
• tl w. 1 U »:*t rtkr^i Ije t l!*ll . i i'taui
Pi akc CVvl I>;i mll»l I* i i <n|
' V f>«M >k«f O( |Mr»»44l lll t-l I auix ilitl
'« lU i*4f 4f CmIXftrflJ but Wlil 4« Mitt «f
V.tf \t irr <ta tMWllh nlllMnl '■ >
ITNJ W W li.\
I*. m 11.11. *«-»l. SI. l«So >f
JrJ, 'XX\JT -U Jli -
j * \ 'II w lV fin a >•< u( It* •«!•••• lUn. mi. «
' •*»>-•« •!*- IMaf *»t. I*n !*»l »|ii« I'al
Tk oat urr >.D», ♦n rufMr^ini u» p«««»
•• ••• %<«4 tfcrw. ««•«%.
BILVAMU* J M K^"N
I <,M. On. a. l«Vi
C. I.. FRANCIS,
i niitisr a tmiiciiiti.
*v« mxitat* ,»r>!
I Tit
rm.M for * vi.t*.
I > , rvnUlinnf >lml 'J»»l Kin >M (imI
' »a<l, »•"> * ,"«l «tr(v*r>( iikl lw|r «mjf waai
... . kuMinc. »«tl wn)M aaith at ale*, • el •!(•■
*' mmW «f wilb, ilufrt, wfctiiJ'L'Oii
Hrt^-h w, »i|l« irtrnlf^n mil ■ fnw
"--ad r ■■ ilit ai» ■ It «r|| lur^ml la a
v» M Ul (U«i«ial4 %f \ .V«lllhir illWlliMI
a • »|N W mU *4 j l»maU
I .1 hilln (uilH lun 4J«)H In J \\ TtllOT,
I i . Anatuwr futart. «K u« 14i.1l., , ih>
r • M XI \MI\ J«»\|
i.»»». Mat *ik. IN* M7
Farm for Sale.
i •» 'XTAIMNO ak*«it h'u a«ra-a "I g U«l,
' aiih a (nod "»rkarH. a Ifoae and l«u>i, «*U,
«)1 wiili uttrr, and cat* fi "iu Nftrt ul • i»'Wj >
• . >f Ifaa aearU . il i« »iH»a»- »il,»ial»'» a<t.i a
V iiiIn »l %it<£>vi r I'»»«. r "anl (alia w I k
• '•< C«ar kwiiirrj Ji'llaia. . a» knintirtl ik# U/»
• i. aad th« real la ynula pa)Jafal», **"
•"•ftfaia.
•' -r fartkrr pariiniW* a^>l* Ut TIakrfSt H «lk»«
'! mt'M, m tv<h t %•»
r.\»»cH yr5t»\.
I «hw, Jana It. IW •»' 19.
Iron Morr.
"I* !f. »«*k#t 11W1 a aj» n*ik.rw U({r •J.lllx. '• In
Jli* il xk ut >»i <W STEF.l, whieA will k>
i al artrva laiuapar' »iW ikr laaprvvaaJ Cat ill
I (KlfU^U'. 1 \ t
%iia.llK> II II
REMOVAL
FROM QUITJCY HALL
"SIMMONS BLOCK."
JOHN SIMMONS & CO.,
I'«»•!« iW ^ktlH Mvl ll II il»KI |..
I V' Uiar th» H » of
READt MAiCLOlK.
<1 ilWkalM <1 Ilarii WW (iiuii*
CLO t BtK'C HOUSE,
l OK.ILrt .IF < A H A l l.It
TiOHVtiX.
TO Alt PERSONS VIS1T1N0 BOSTON
»OK THr. VI kroM*. Ol PI ItCIIAHINQ
OSo. W. PSTVSS,
lla«MK «»*»•• If-- !»'» «" »»-kfv «■ Hwi*. fc-f
' ., 11> lr\ \«i»«4tlll&Rl I I III* A I w
Comir of Summer aud W **iungton
Streets
lli . »«•• i ■ ! k I <r* I* "*l ik l>n li " .l«,
la lit# I ••■ml fum
\ • «%• InJ Jt (kt* M.-m. art | rtrit tilirli
«kk >• l« »>|-l f I Ulr l» .1 •« I >1 > lift ■ .1
(1,4' i«il ia no ta*U . < •lull iU*
pirr W kl|lMf |||M it IWI«|K*
• tbi *f «4 <vmI m lit .1 |nt
vtlitr Mi«rr
V i,» g IU I. *1 il all ilili I I f it4nI K wa |«ali
iMt r ill im< wti iftrnril ml ^mril, tu»% l»
taiml
TO
\ M
r *ii«,. i* ruH*l
I I.IK. VXT c\siijii-:hk
SHAWLS,
tti ii k.I 1'intl I. I'Uhl jihI Vii|*iI |.int«i.Ml>
f»nl Mil I'lua vl Jit Mtlrt, at kit pttrr*.
Ill Lilt • Altai .|iu!|(,l« • f
I'd.MM N SIIAWI.S.
hkfi ft' in lot >||«-Itt« rruU I" Ii«r J. MU.
'
I h« in «l »lr(iiil CliVt • LI
\ 4 t-t I pillrll • ll iMiliuHt |HK«l. 1*1
Jt Inl. «>»..lKKn| . I ' rlM «(<« 1 • . »t» ■ ( J*|!L» Ai.
ki«l> > (
Dress Goods.
n».i «ll kn*U » I
TRIMMIN08
U IWrwM I ■ :'i»h. t irnrh. * ►! \i<.rin am
MOL'SlIk' P2 LAIS LS.
UXB.VS lOTTO.NS, lil.WMlv
a,2 ti h □
ItOSlKKY. (il.OVKS.
Mil alt ilr*i lt|4t 'iM ul
itiM NtHf;ri*iv: lamiiH.
,g ll iv« 1*1 it ltii> •' if, \ u mil la- ;uaran
In.I (a I t li U-ll 11 I III* ll.uli k« oIihIi ll"
•| kl I III Mi.li, imI win IX luir rMi>
It umLi *i>4i.rt )nanW. tw mil »i«il i()w
•.Ml WASHINGTON ^ i 111.1-rr.
* . •••( ..I >«• hum '•inrt,
BOSTON.
s« t.ioiu.i, u rirrri>
The v •« • Kj* r\|<vtK(M lw
iNii i|if» H.altrt lHm»»rl»r« tftBt lhr« rati
mu»Ii ill « K«» ill fitr (!m m a r#ll.
BLANK. BOOKS
■mtvi** larrii (kl mlrd »■• an* |tlUM.
UU tUMlkv M \<. \/IM Ml sir.
\» U -1 IN l> X »•»
Kl« M'KMI.*,
U.i*iMt m all Mtlri. ft » ih (Sra|««l !>• lh» ... >i
jn I «t 11 itik^uili In ai _ u in <1)1*1
.ir !| |l| Nl» l«(la'
KOI I - X HI %|
\ iiiii. J.il* lii Wat. £kf
^ TI AM TIC AVN ST LAWRENCE
XI A. 11 ROAD,
InliwM loot ol I ml in Mirrl I'uflitiiid.
WI.tTCT ARRA1CCLMEXT
• >• i>r »r11| <Vt l»r I»t. 1*30
|)\S>tAl>ril TltUN* I" • •1 \ . Hi ■'.«
I . t. unlll Iwi IJte* w in, 4a I M •
Lrttr I''ilu i i "" till I'alK. ll * t M
W :• i* M
I i» I'.itU I I r l*»a«ilU Jh >i»ii t| T Si I
VI . 2, i>»i I 15 I' M
I. i»r f *.th Pki n I I* Milan*. it 7 IV II .Hi,
» N
I.-He lW*f ilW Jnurti->t fuf |'»itUu>t. * W. »"«l
ii i N . m4 & U. P. M.
I .,. IV.11. I , U T.m \ M . and 2
f M
I • or I'm Ill M|<1 H, J kl A *1 . «ti 1 ?
.. 11*.. r m
I n. Ivftl 'i IW. k fir IJ 7 SO. A M.,
! P M
\ fit i til tin Mil lint 1'ilUnt for &■ titli
I ii- it • IA t M , L<i« S<«tb Pmm I'm I'm*!*
II \. «l
\ I "J.U frrrll.il all. i •IHlHl
I V ('.»•( « i\ %• »H • f In .. %|<un>ib« ft'f
i." '4M r\i»f . „ J'nl || t.||nca till '. lulKf
«. v>1 •»' lot il I be fate i.f fur |WM«r«£f f
■ «»<i\ tMl)MiiiwiiI iikr
l"'i» ? 3D A *1 frjin fn.ni l\»it « .1 »ill i an. ■ I
x Pwh, Tmnliit, 1>iu> lay* wl Siin
.»«. Ml.l (ilMtM. u «i IV I.'m I, l<il
I.'.I.N II |{», I iml AMii. tr.
I" r wtki. !*•> i'"al^» m I'.iliilni !»r Kill*-"
• H. T. IIHtM~.ll >.i • i » .
Pmikukt. i«. 1.1.. I. |» <i sitr
To Purchasers,
Ii > . r, ■ I iim titlHtni ' ' iullr tlutll Nil. 1
'I'll. ■ . Uiui : aci%» "t th. n il*.ut«. kfhiwn a. >
Kr "lili. Ill mi lli|i I'iaiI * Th.ie la a
«•» llmk llvw, mil tiin»br.l. two Utiiu, ami
•Ian « ii UiikliMS*. all «"i lh« iibiin UatrlkvJ rwnl
i m l*4i i* to I'ixmU Thrrr •• >Uii itmul Ihu.
tinmlinl l. «n ( i||b lien, iiil i ihtillt * i>*m1 11| I
■I ibwil W arte*. »u ikf Miur Thr mwl li t Mill
i'-m I 4 Ii ." !*«mr »u( j.l\ (of ihr of a laniiK, 1
u.i I kti(r i^iunlih L«r thr uuiki I »ta|lv. Tutu
rjtautmbk. Apf>t* to
r.MH Il v JORDAN.
t'an*. IVI I, IfOO SntSI
A. PARSNS, M. I).
DENTIST,
Ol&rr Ill, Pr»» Mlfrl.
f miUimI, Ano»»t.lt>. 1*00 2>u ,
I
HOIS \Nl) SIGN PAINT Kit. 1
3IIQEA, GRAINER, PAPER HANGER.
jcxti* ux^r.ip.>i
l( 4m"t L*»l ul lb* r.U ||<mm*,|
NORWAY VILLAGE. Ml'..
—In IU.<I a»l |H*MTf*tl> .tlru.W.i to. I
0. ?. STOWELt,
« ..iin^-lliH nn<l Ittornr) at I.hw.
.-•>rrn r\Rie. mi
•f 19
Luf kin & Thayer,
INrOKTKH!* A NO PtULKM II
t'nrlhfrn. China and (ila** \\arc.
!Vm. 4 A & Noilirnl lllock, Mi.UU HI.,
PORTLAND*
UJf. *rr f.atlanll) rrrritmf fnitu ihr
t«n«* in I- i a tkr ix «• »f
\ H Bt h«;.
iik! 'lull U *W» In futniah txii r«i«lou»ri» villi
«i> pallrina a* ran !«■ It*.! in Nr» Ytxk of )l> >lon,
i '.I at a« lu» irr« Pnaona romaxacinf
\«rt»i4g. i>|M<nn( |l titling H- u». •. <it fuiri*hln(
|i>tfU. ut iM|fi tl.ill* mtiirU lo call im u« bafvir
1 |b< it puirbaao.aa at ran fwaiili K in
«ith ItraiK rifli ailirV l|4«IUiui'i( l.i iui jtu.i
C<tn*r<|wn0» MIHV( In ihnn ibair lliiw an.I
h#li.«IJ* »f «iaintniug diffrrtnl Su.ua to mak'
lietr |wiKik». Hii. aaamlinriil la inw waili
uf.Ut* h-iTinf ma>U Ivjr adliliMi lhi» S| tmj
• inn W
—«>cn itori or—
><•Iaj*"] i, GirviJt/s, I'Uwtk'J 'I'm Stink
Ih'h'i. I >v«/•' -Vi ucrs, lh> • (Virn, Tim
tij ♦ '«u/>ir«. 7V» •»»<' (W'if I'rut,
'I'm anil Cfffir Sp&mt, i '*/!• ry,
L*t, v Imiuvi, )*•(< «, Tim
T'-'f. Pifl'l, \<It
anJ Ilungin^'
I Mm ft,
.1 V a/Mifli lhn.it K'lf'inr \rthU*,
i« iKK vfll.t l»«l in ill? M tlr, *.. ! hi jrr |i(t |wli il
k ntfi i iii'lumiiriila ihr |M.iili w t j% » i>| if i»t
than ran la I'Drinl in Lllrun ».
M» limr jiial ittriifil a tin iU«iial4t || I < i mn
l'aprr liaiigiio and Uindim ( urlaln\
nlicb nr .Pit al loa |it»r»».
To Ihr Trailr »» anh In ui Hi il »r mini,I I
ir'l al at i piiffi a• tKn |*iirba>* ( r «!«i-hIi ir.
ainl i»>|*rllulk intila llmm In fi»n wa a rail Ivl in
Jaii kaiinf
Mink S. I"J0 if 7
<£i£. &
'I'lIK liHnbrl, (lllltbl (<( |4ri flltill, »nll
I I if.tm Kl« ll» •''• >I| It l.r Ilia .1 .'I
i" hi»l"in»r« ti.itk v( gi»nlt, awl *i'l li»|l » '
>wtti>*K tS iat »h.> rm man' arlifkt hi l»i» ii it —
II* ha« <m« h* «l ■ ff
CLOCKS 1 WATCHtS.
SPECTACLES
a»w i tj «<< »l lit . "I HfH Humln, nmcatr,
iMKt, »|| (Unt'i |<<U| nhrf ami tUel
MNWinli
i/L&r s> y pi: f. ixi'-r.
I f». I^Dwi IftJ M|mI| Wl9f| liM ^ »wl «u«t
Vi <n •!»!*£•«
COFFIN PI.ATF.S.
fwmtWil » kI ti ft iirti lit nitlri.
At th» • ' i.-i'la-t I ur«i|ili'ii • flrtt nlf »hI
iu4 i I > »»«!•( h'U. lliM Hf |itr|4iiil In inn»r
tali im i f rim m »i 11| Ii* u, uuj ii^ii IhriM *1
I lirr, in ili« I' <i ttittn.tf awl ai a laic
liiltliuf rat**, etc., i ii# lu inilrc ll a t».«irli u
I ■ !«• i ailiallt ii|jnnl, or rr|aui<t l.i a (i*r«
I'lff, ibt uMW Kill ilirlatr all » • rk » inailnl
aa fai at »»
lMHdN)Jlwk)i • ■l U i »«. lr|»ali,n MM1
ff, kr. mIh ami Jmtlii auilr 11 vulrt.
ll > «uli I.•» n< il, ihr trim* in.itl I* uu «»•
t|.»<l «Imh th# » ik i» I ll
«I.Mf <>N U \l I ON
>•!»■». JnH ?. ?llf
Fresh Fies,
Ifl tr f||/ « it « *i»% in H r h lO
ii ik r«*i»0t J * 11. Il*
Jewett & Prescott's
SII.K \ SII.WVI.SToHli.
NO 2 MILK STREET. BOSTON
H»H THK. UTI MN l it A OK.
OF 1850.
' I %l I k* # ' • « >' |*lft NMlU
I • »•. <. INI'lt"! IMINhr ii ».
iiUiJithu* ii, m l tfftltftl a I 1M "fllVIlt "I
NEW SHAWLS,
SILKS, AND CLOAK GOODS,
lhat «ill ili.iaiirr all c* '»»,iti- , h i"n ul • nrp<
IhMt, W( •rrut.lin^lt a«k th* •MiuIi.ii ..f
U IIOI.l s VI I A in | Ml. IM It< II
I. « U'l'li .1 ll i k i' I i.ikunl l»u • >ilk«
> ll l». I * -ll , ■ I in V.4W • <>| ti. k i | •
itiUlM lUiYlrivalrd It %\ HTATK HIIAWU*.
r ii • • -kp tad • • • him I* iii« i : TMm
i !.' • i * M«in • *• » : ■ st ii «
I k«a • tut! |Iii in i Mailt >i kt .inn nliifl
'■ '■( Irimminc rtoSlMS Cathmrtr Ktilt,—
V\ air i ,i «i.kt. IM » hit tdwiij I »»|» f>Ua»lt,
PW IMN Al* 1'iiitt. IM a I|I|> taritlv »iw
ila* l .j»it.
T<> it itr t>h . anmtf imr rsl', <*r (mianlr llial
i.'trtitlra, ijiulilm a k1 |mnt, tkall nw. I ih'ii
iMMl •* igiilnr n|«rtjl i»t
ji.w i it k iiiij»« <»rr
N» 2. Milk S'rrrt
A.^ii.i II li >1
Look Here!
({tiirk *nlr« mut *ini«ll I'infil*!!
\ I.I. • iitmhni 1 ! 111 ; "i» i .tin; >11
» •». »ill <i<> writ l i rail 011 thr #ul«»ri ibrr, a* U
• ill luftiifh At thr ifl'>i(nl |«i»»il4r nuiiir, illkimli
■ D imB lit WImwfluliiikwlnjMM
;li.. l II uh Tiiiiiii 1114'* < f • 11 <l< ^11) lion, !<■
frihrr with • ut »• ! in.i . ..h, «h • li h« «>ill
H-ll *1 pint* mhirli 1 1 ii»>t till fc. •lilt ruituiMli.
'.'u.imhi iMi <•( *r««4int <1 1'iih l.iunl«-i.
• ill ami aer. al r.. 0. Ill MI'IIKK* >.
V#tli I'aru, 221, lgjli 7if
TRUSSES.
itoiht.ri* ami *h.«' r. n,„r., «.r the
m •! »|>-1 n • I | >i|trn> air (> r > 1U 1 In i| it 1'ir
4 "t!i I'ani Dl«| Ml !•» RUST i» t "
!»"ilh I'm*, .'nil 2, 1*50. 21 if
For Boston.
MM-r Bid
I' f J _ ^ J M.4HII XI I ■
(«• y - 1 1 Km 111. ttili ruin
>• oKBa „ , |{r<. ,|.,r Tr i('«, \VI !>•
U>|)\V,lli' ti liwt . and mill nm l.f ilir H-J.
>ia aa IdIIiiki'
Um AllaMia Rail lUwIAIwfifa lloru.o, r%
■ » MOMHY, \\ l.ll.M «IMV a..d FIIIIMY,
it 1 n'rlurfc, I* *1
I % H I —111 tin I abuia (l\l" |M >LI. \ II
•* «n Itrtk *5 ClMi.
N I' Thr J. M. hi# 1 hii 1 > »u^irii*»i >t.itr
ImW for the arr.'inmMation >•( Vawilir* ami lj'
Im, ami for a #r a f ing triirl it rtroihl In n-.i«r
WVMI thr l i.l . . aatrri; ami tiateler* an rnmml*
«l that li) r*k 1115 thi* miKf, ihri amir in lloitoa
p wikki |nr thr ratlin! train., thrrrln *ating tbr
4li<ur ami r*(» n«r t.l a ilai't tiairl. (aiao thr night
uiriiar* m II.Mi.tn.) Mitlnnit Ui ul timr.
I'tllaMT UM 11 a* ii.imI.
I.. Ull.MXUH,
Mai r h 20. l^M. tin?
For California.
|N|)|\II>I \l>_ • iM.trnia. f tia thr Itfb
I miii« or til* I loin) may oUjin IVIi. ie» ol liwut
im« mi thi ir lm» at the ukmi laiixalile ratr*, villi
air mi cliaMr OltKri, on apfikitatioa to
W. V. LITTLE,
ittinaiHi A .int. >o '.N lilrhnilgr Klrrrt
roRTlJkMD,
Thrar I'i Ik m . mil la> made atailabir «< m>rtly,
II |»rw>na lufiii.liinMrfithli, a* «rll a* for thr Lvnr
I of a wife or rrlati*r» in thr r»ent of death. In
iiiiJiuIi wiahinf to gu to ihr "|»M rrfw*t," *ho
ia»r tiirmli. but hair not the rr»|iiintr nirani fur
n outfit, nu\ tin'! a Lite IVI10 nlvantajroui •
'h..»r haunt Uinilwa to Uatr krbimi, ihonl.l ai.t
• > •itbuut Inauramr.
Feb. 19, I MO tf
r .m - l 11 m .
inn CASKS TIIUMA8TOX INSPECTD
' 1.1 MK ia»t i»m»r<l and (>r lair l»»
DF.MH6NS TRt r. k KF>DAf.L.
N'|««< *I|» ?*h. |«VI IM
| AOENCY FOR THE 8ALE OF
DR. FITCH'S
Colobratod Medicinca.
i t'wlin. nnd IUImki, IV|«r»n*e M>i«|>.
j IV|«|| f «|«. (. f»ni, limit ("orrrrlor,
l'«lmnnn (.mlnrnl, II mm* (VrtKlM,
INim- uiiil Mc.Il luiil ('ml l.nvi (III.
ImI Ptiiritir MlMrfif ( *«.l CatSaifi* IMU
Nml KrinaW IMU,
Vrtnulufr, I'nuilr Hj»-. inr, k. , Si
1 •••<! Iiy Kin mintanlly. ami Willi uit| rrrrUrtitctl
, ""wi in llir liralniriil 4
culim. rouaiiti. ciinhi mitiov \srn
mi. iii'.art i»isEAfi'j». i»Vf*rri>i\.
SmoPI'LA. XKIN DlMl (HI s i i;.
MAM! (iiMI'I IIMf. Kill.I
\|*TI*M MLB*. kr.. kr.
l*r h'tuK't unitfuuiitJ PollHt .Vi/rir Plaint
ABOOiVINAL SUPPORTERS.
/'r. A'« Impritmf I'ltlrd SiirJ-tpring
SHOULDFR BBAtE.
Pr f\t( h *1 Sn'irr
INHALIKO TUBE
i»k pitch h(T.i.i:brati:imi\lkctuium
mi i|i-- I'd irnlivii a il Cur* of
( '••■ItUinphiiH. .l*lhmn, /'li'iMil "I thi llrvrl,
•If., anil oh tSi «w/W ij/" Pfiffiif
// aUA ««</ U'duty to an alif Off
Thi» Ua k •lii'iiM lr ill rtri\ ttuiil). T ' |Im
* 1'iiutivr II |* llir i.iilt r. i». r.alih li li
i-l 1*ih f 'I'.. ni-'lhM*. lb* iliinIi«m» il i;i»i» l *i
ihr r.ur u,.|. J".«|i<«i u| CliiMirn, an luiaiM.li'
• * 1*10 i' | n « 11 lhi» !•» k h»»r | ii*mI llmiyli
ibr |or«, rni.l llir ««l» iT>Min«ri iuulmli-t)
l i i h i in I'nii In
III HIHKI» k Ml.\ IN*
i </"!•« I'llrh'a (iuiilr |o InnliU, <h I'irrrf. n«
la pri».M Malay |»r Pilrli". Itru-.U •. |.. Iw In.I.
flu. ill tllllii IjrnU. Ii.'li
llUKl'lSTRY,
DR. C. JORDAN,
si xumi.ir jijoc v
II
l"> to arnvmim* to thr nlimM ••
Nuin n iixl lli> ail) t i m i'iat hr In
li»ml | .f > Iffw ul <mi, a Iriwmrnl in Viwa\
\ili«j4 at • ir«i <i»«. I»i ifir pit l«r» »,
iViilistn in all ils uriou> llnni-h*
S.ith • « r.Mirit III I itlii^. i farjlMltg. 4H
yliiiQl •«>«!<• i h i I lr« h—iim iliti; u«ih
» I !*|V«»|# tint (lukl I'Lll , k> hi J IM 4uU*
tUftf
WHOLE SETS or te>:tb
hhI N|^ilir« llMtti in ill* 111 . I i<rif««l WiiHtrt
ll««U<»ni. .1 (*!«• • 4H«| l*U| <4 In f|»«*
\KTinn\i. p\l\ti:s.
«U It f»ul4r tiw (silirnl I" «tn«Lil« «ii«lin#t
n •», r.i*c 4»hI fli* m % ,
I't. J. l»4» Utii n l«fi iftli •'» llir |i»cli. •
• I |fc li»4i\. ami • 4H £i%» lli* 111 *1 tiawaMt trill*
iimmii.i!« til hi* tkill n» t!i« |tiuftiii>ni,
% t' l'«i • . I • '
s . . . \ j M8 *» .* •
h. T. UOOTIIBY,
fONSTAHIJ: \ Alt7H»NKKK.
km c mod va:uix. tuck.
JuU 3D. KVI. !m(
W M GALLISON^
DEPUTY SHERIFF,
S«T 'J.'JX •VVHIS niK
\II Piffrp* l»j Mail i K« v %»Iff j » •!
i» •'.*« it. 1! »ii
stu.t: notn k.
I*iivr II• «l:•« • «l III Slngr iiimI *l« itinhnnl,
11••III Pan* In hmluii,
M \ItI ii« i l*4i•• »«»•! N i It..-I
i . • • iW i IOII.M tlAR
MIIA1J
I 411 ll« l«i i4l|H • Mill, liwl \\ • .' ItVtlll
(O IttHllNI, I.T.N
l*4ir f» 'ii» |*4in umI N- ip •%,»«. r..«t s mI, l.'^'i
Fiiv fit !>• riii^if'i Mi>>« iiil ^ • .* '.U .Im
rmlLml, * I.OM
|«i itr N M M4ii'U '• I** Hill, M •»
\Vf ' 4litt I I It! • | *1 tl I 2 * •» \ V|.
arti%r in I* ttUml in tii * I » ill# U»f train ( t 4i
*«H l r ll»tit '«
|> iif ill** Ami i in ll«m • , |*. »fli' Tin • i/«
i ., • * »»*>%'• • » T .. • « tk. \ M
irttir *i I*.ti», l»% I '»Vlt»rk, I* M
rjf \II Mtlrii l»» I i|»rr«« I • I* -it! iml hm] |U.i.
Imo, fiiilalli :M!r»|t|««i It..
•'IAM I.I. H KIMiMI I
I* in*. Ilitl, M <« M, l<W l«%
\t« T.iilurini: H.*lul>ihbuit'ut.
Hubbard St Stevens
\\ LD I" lll^ll nhtrUlK |« 111 | 1^1# |»«lfll.
» t thai iim hatr in mmwrn-Mi wiih thnr lw»i*
.< \ I III <>I!IM. IM I Ut| MIMI \ I
ihr* Mill la I *• I in.I I . imkr I »i liu <laniw '•
!• *'ll 41.1 III 4* I' ' <1 iulr ,11 i 4<| Ik ft >-<r I t 0 \ -
• ■»il I HUH* . Tlin li. |«- In i Mi m I i> - (i I In lit*
W4iila uf llirif raat- .in r> In inril I viuir < I ii.iltli.
|«ln 'ir- <°«ltia» ,1 i «- 41 >h'4l iriii r, m>.J wai
tliilril lu Cl if |>«< |w il« umiU .
II. It M. » u'.J ||«i (It fU tt llu* hill < h( >11111
k«*p a (p-wl ■••■•iiMirni of
firrman, I'rrnrh ami Ana ti wi lllaik ' *•(!•»
Il'iw a.nt llnwn Mr i<f I'V ih*
HUrk I'uiiuirlr ami |l «- Skiit«.
III.it k !>llW an I Lftating Vralio.'a.
I A»r\ II. •km* aiul >iil|nrtla li | I'aila.
I'mr.la a i'l I mktmtiii • >i >n.n nrr I i <iu
Ml - I wtiuh will U xilil awl nii'V h|i * Sraf
<> ran tk J nr tUrahrti if tK< aj iir aii-l
Mi |klIMU>lll|l.
In ailiiili* n I • llir »!• n , |hr\ in'rnil |u kri |i i*ti
h iail a fu*ii im i lu*. ul ut
Kr:irt\ .Made I'lothinif.
nirh COA l> i I lilt iu km • mil <|«ilitira(
(Silk aid 'Inn |'.»M> \ I > I. I »\ I K \ I.I -V
PR0CK9, k' \li i.i «iin h wi i i« • U
«•■!» rhr»i>.
I'*ila Hill. \|Nil :ilt, IKiil. if 12
Clocks and Watchca.
111! -ul •' ■ihrr. fitting frali/itl («!■••• I.4>
*•*•« •"*' I Iwirli* l»"illl» hia Illr.i<la an I
Iir i® n iiitMnlK nukin; «•«!•
t iii-m • to ki «i>'k ofCUN'KHuti! U ITCHI..*,
WW .lul •««"-.I»«l \ \ «*»<>l HlM <il
o(Hlftl, ^tlirr iimI liolil
SPECTACLtS,
with (Uaara ronmlol.foiim an I rUrr.l. S(w|.
ark- gliaa««. k> knU C>a»a|iUtra rlorlla, fiirlnrr aial
r<>arli gUaat a. jnU Vid»i nl*n and phlril ap.*»«ia,
• il»rr |*-nril>, ihiml'lra an I nui ar lulo. hcilUma
lra|>.|a, I hi rmoiiH-li i». unlarllaa. Unlit kmtia,
wairh lurailnrr.;*wrlt), alraufa, in-. |tr.
Watchea & Clock* carefully repaired
S W U.lciN
0|i|»>«iir tha i:Un ll"W, \arwat VilLgr.
A||M SI, I" I" !*•»>>
Kan- Cbiiure lor n >lt-rhiiiiif.
r o n s all.
' I'll I , pit I I \ J I l» til \ kI.I. V
1 II! ii kaimth. "IJial n»iaiala i.l a (imnI
»nr aii.rj an I a half houM , with a wo.xl.ahr.1. «ta
I>W. Iir. aiur bul <u il a good wrllnf walrrwhirh
ia Uixigla inlii thr h<n»r U a pipe, a in I |nin.(i.—
Tlitrr .mj a hall" arn a ul tfiaNi lint, Iraukaa ah<.|i
k»l on'lhr orfwiailr »i<l*~ of ihr »lntl. The hulld*
inf- air all nrw ui in |ml rrjwil. Thnr ia a
(I**! rrll.tf nrialrr lh» wlmlr h'—t Saiil alan.l ia
ailuatril in I'aiia, atawil a mil* lr<tn wharr Ihr
.Niirlh Pari* llrpil ul lha A. k Si. I*. Kailnmil, ia
laid mil. F<>r lurih> r |MilimLira lanuirr uf ilw >nl.
■rrihrr. IIHIUNHOS I'/IIILIN
.\i.ilh Paria. Jam ll« IW. I"lf
UHHKH .V HTj3lTI«3E*KHT.
'I'llE »uU<-ill*ra hafp ^i»l rn*»»rH ami will krrp
1 rsoatanl l> no bwnl ■ (nod Blwk of
Blauk Hooks School Books.
fc Hiaiioaao which will hr xild *ar»-rhra|i
PTMnojif run. fc kfmmil
Narwai Waj IW "hf
CHERRY PECTORAL:
l'«r ikt < m< it
COUOHH, COLDS,
UOAllSR^KrlH, BHOM
oiiiTia, ci\ou:», asth
ma. wj.oopimg-oouqh
and coriaurtfTiow
lw ..»!«•»n »* I.' llu <i itintuoil* ihi.ro.il)
iruMiU U iIiimh iiHIh tbual ■ i*l l«c(*i
••«* «i)b I" lull* Willi ihr lit** of Ural I h llu at
rial! il. W CraiiUv U. la. ImUh* limn lit* i^nnhnK
of ili»l"i<iii"l»i'il lb'n JMil khih i ( i||t mi t of
lU nKtt-f, fiiiiM »lm li the* i ui iml(r til lhr»*
hIil. Uf •nmirli ) !<•!(• ii.iix Itr> I • Uiki IK >
a:IJ 4Mrithu>< 'I lal** «tal iln'illi of it a rill* art.
iwr Mill mi holil i'Ul h"p* in*iiil«ring liwuamit
hIihIi larl* Mill » 'l Martani.
Mim f* 'i I" In i - ((!»• ., »ml nr vailicil atn in
i|iini (km* lH» } iiMir into all mi m>IJ»K, liri lii'i »•
luit il tlr> will It'*«! tin >it |rrtcclh trliiliV. ami llir
n^MM a,«tm rbrir W«r i nnlt-lrnrr ami | •inn
*c>
from n. hii.i.imivm i» i. i. iv.m..
I'ftinf ■ < CinMifiji, Viv*W>c.v, 4r . I « • '
Hgfi V. I ikt bl lit*, i'kif. an^Viii 8*»
rwfio *f ,l"»«»ii« -»J I'w p».
"I it <u tin ilir.liltV I'l'lTOItAL an almira
tilr Ci t"|m»|i| ti fii.m •otnr nf ihr l*«l aitirlri inlhi
Main la Mr*liia, >. nl I tn% rffri||irii'iii*ilj rI |U»
rla»* i»f ilifraw* it i« ififri'iln! in *uir"
*\'t« f>„ V, I. I*l»
rnor.ru i vn..\\n.»> /»cji.n.y
Wiilr*—"I li.iir nilii***rtl llir clkrli of MM
III ItIM ITl Tllll II,' in mt i «n fai.ult an !
thai <•! mi liirml* i.hI it (tin hi* •ali.lirii hi fn
Hill la it* l»i*l lli it imiMfdn ru I Im»»' a »r» Lnaii
Kin |i*''ti I in muiriilli Man Mini iiihiih; iIim »•1 *
ill llu llui'al ami lai'f. **
R/'V. PR, O&tiOOn
H,at Ui 1 —M l I. •« IIF.ItIC\ Kl'.l *n»
II I I.' till l« *t "Mil 11*1 1 fvl MiMl) Ifali
I »rr (imililli I'iiIIm J ml II III « llu! "Iliad Mifti
t«t afur l»lnf I Migul lo U< |I llu lUlna t an III milii
■ illl » mill #1 llW.I f.u^li. ao .n«n«ilir.l In rai'i <:
• i| IXu*. ni^'lil iniat*. ami ll»r attrmU.it »ti»|ilimii
■ i'I '■ .|i ■ i h I ill* II** nf 'li* 'I II1 .It
l:\ I'l.l rORAl ' Ml Illl •• ;,I.||I. IKHfl
in tit mi rt i n n r
|lr tin- l»« ■ *"ii |'i( imMnri l«i<<Olii
l<>l* UU » i'i> Miirri •».' Ii. M°o»a|Mi|ir I In 'pit'
I I i.J • I 1.1 • ! ' , III. Ill •Ml rfU lit •
inr <1 mi ».i I •»« i i ii» • I I • "•«
< ih * IH.K\ I I ill lit \I., i l l Mltw>1 i.• iti
• lill I • n I uniclf ruiril, ml mtiiI* I|m
«'!»• I I ' III | 11 | ll if l»ill.
i VMI.S 11 \ MM I.I.
IIi ..im^ii>> «iiii»i.nri ii. y i 27. I-»*•
In.. ' II ., ■ • III I ill! .«!• I I I'llliil J I'm l! I I
• I ill. i>mI I ii.nmtm'ii liic iltiir Iljln iml liw Ii.
rlrrj if<|«»l.
i iiitr.N/o voirr<»\ jwiir*
tmi w.vim tiivi m
r«n»i »»»• Mi*.. J ' IB. I>IJ
IK\ r I • i | i IkIi I Hiih .1/4
t'll ll ,!!« Willi » I H'lltl L»l 4UIIIIII I, il Ull'l
»* a i< i .li • .m Ii iiv im nn i li.mil* i, <i«
M - ■ tUiiir liii jLirwiii; • iiM|it«Mi0M*f r<Mi»u.i ^
• nil'. t IinI lri»tl l!i» l« M I ill i • 1 • ^ tx*#! wr"!
• i . f i - • | •. » Jl •«.. -i * m C*flRltff)
|#|*4 TMft \l., nllttll III* **H|#«$ I IT, II I \ \1 I ,M
ttIII U lirtf rir ItulitlU I ll •,
J l» l*IIH.I>.
If'Ull !•%<!% Vllm i'l l'u jlliljurilf llflllf *!•«
n W •; k t r\|« I H • f Irn M 4 IM'Ut'UM^i'f
(!•% i>4 il*r | iJ-Ih cMtlMirurt •
rmriNin »• > « tim umrti
« %M»
Si»l«ft m ><4Nh I*j»• I * l(k 4 «> . i H In |l»»i%
gull, umI «l . * i • lit M -t|M inr«, • •• i tlh , llii "»»*41»
Mill »U» Sl4lr. Ih»i|M
0\H>KD IIIMII Ql WNIKS.
57V000 worlh of Ooodt mmt he sole
the etuaint? Sta#cn.
' I 'III • '• if#' J t • »!•' .
1 I.U < it | «alr«m.it*v . •»». ••• »'«« MK Mi ' «
4*f» n»i« * t«» "WirimH iM|in>m» liu) itu j■•»!«
Ilf ^lirnllt, tUl iIki .ire |»* •vrrfl f1,
am w»f i.f • I|**i• nU, 'furm? flir « )e4f» I
» flir Ml*1 Tl»
tjt l< IW Ml.l - \ >M M.Ur I'ldlh n>
• ii it. I 1.1. Inn Mi"' inimil fli in ft .1
! I ' lll • > I, 4 W*, Utlui'inUr, 4*1 frii rtli i
•it* i|i« k nf
•iMtii««ine in |*ii if
t.nj itn, iirimtH, tmrmmt #»V»'J
i.'i'/k.m/ (IVfHMtflWiwcfyi /' ■ I
fVmv /In til**. ('HHifi-i i, jl • •
A Hlurltf (V«« i<i»rr«, /Jwli'ini, '•
hi f/« tut! lh mm*; n rn h in* • i '»i
4 a' p»r»'/y of fi'w ami ltin< y
IwMMi i • t' ■ tJ * i 'Hit Ijh
Cinjfkf
• /"it/*. It "iL
iSl/ll, I J9 I MJf.
IlilSII I.IM.Nm. • I lll klN Ml nUN*.
Iti.uk »n«. i' 1.1 • V i 'i, f »[ hi i
SHEETINGS,
|ll»-•• •. f . I * kit*-'* * ' f'i i *
• ' >. C •Hi . I »/| \\ .1 • I»l l»#
(ikitl • III t li n I '« r .til ! 11 • |»t I .I# ,*>1 kt I #i!i
• »^ir, l it «,!. 11- i «i r «i| U I \ ' »
rilithu 4i>hIIM 1. 1 ||« % «U»» '"I I Ilf I# i
«1m f, 4 *| i inil I ••• ut iH >il wl Mil 4>mI >im 'iim i
SHOES OF THE LATEST aTYLLd,
\l«t* 4 Ulji UnltllHil #•«-"W (
TaiiwV Trinmiims.
b>(rlKrr with a •ill •• »< i»«i km iInh nl nl
READY MADE CLOTHING.
TH*** nil il#'» h.l^• C' •♦t.uiiU h.ni'l
(I J Mi > f - "K ^
• ■I % il K'ii> pi it • 11 ||», ! .I| IU« I* • mI Kliiwi
\Vn*i „• nut U» i)Hmc Pl^ii• t»»j{i ilirf Hflh <
IkIi % »»»ri% nf
PAPER HANGINGS.
AIm» »I • *.< »»•» ih I* • 11kk ,.f
ttl.lss A 111 It I) WIRE:
4 «|Ur»ihI 11 ."t ' ( if• i«, T4r)(Hg pn<
k> u* *I,W £ 10, I 1 Willi a Isi^t «li» «»n! ul
W. I. GOODS AND
IIM.C fl Hi, N.«i!-, (iU»«. li"n 4ihl Mi <1,
>nr.l I., t I an I Y.inf, Itiiiiimf Flnnl, (^nifilirnr,
l.am|«. I.in«rr>', Nuli'-M I'atnla
IikwhI I •*»>(,
LIME, PLASTER,
l*hmn«, Tnl«, I'ail*. ItruoMa, Lr„ ail inliniti in.
\ltof whtrh will la* k< |>t mniuntl) nn hatil, an I
fur »alc
WIlOl.KXALK AND RKTAII.
»t ibr !>«.»» The<t will al*» rrrriv* Nr»
• ii«hli aid \rm I'athioni, orer th» \«l<ulfc Si.
Ijivrrnrv «hirh, t.r apprutrtl rndiW
rrm\\ pat , liwl l» <«M
WANTED.
lll\NS. OATS, CORN', I'KAN, HAfiS. anil
M M 111.It of all kmil*.
I»F.NI."«»VS TRIE U KENDALL.
Xomajr, Ma) 1P«, Ifcf.
_JL£. f »'
IIAtlR IP*
Willi's. Liquors anil Ujfnm.
.No. l.l Kirliiingr Mract*
CORTLAND. lit.
V. II. Conitnrili Iiaml a largr a»»"»1i»wiil ••
IVIPORTED LIQIOKJH, of il»* l«*i Ijiulnj.
All nriWa In r\|irrn pn.mpll) illrmlfd l«.
Fresh Oranges,
l«H rrirnrij f»r »al> hi It t 'Tl fo
••wk fari*. Jhm» II. I»Xm |»
miLnWAVW
WHY f*0 OFTEN UNHAPPY
THE CAUSES ANO THE REMEDY.
Maav a»l man* * wife rinlwr# )rai» uf l«tl»K
• iiflt iiti,#, «ikI .,f mm-hIhI augtii«h,j>iii«li4tr iinl h« 1|«
Ir.«,.k»t«* inr hrr Iifr. that uf hrr hu«lurvl, »r»I
haiariliiv tHi- (uinr» «■ Uaia»f krr rhiMtrit, ariaiM
Ik.hi n«m, *Inch, if iw«i, m<4|LI ba*r
lb* 'ulf'MM, iIm »ii;uitU I.I il>» wife, ami to ihr
luklaml rinl«iit:i»#ineal« ami nmwtiary Jiltnihlfi j
llicir •<»•* i" lK» mu».| t»in(»ri(Kri|i|n»ii
4ml Ii4ri4«xil in roiwiparitr* uf ihr *u knrt*llw
I (>MII|«I>I'.U uf bll k»«l.
I||>» lin|* »'4nl lhat ll» rjii.r, .|,..u|,| In,***
|latfn< ni(',l«r«rtj hwUrnl. thai ih<- ilrraitfut
an I lian' •in( nwai «|«wm r» k> ih hrtltli ami |>a|»
i |.i>i*»« uf Uiib ii 4j l» m. i.t. il > I.iln i. |,al ,1,,.,|
4imJ hrallh W 4iIiim| ani |«*tiun i.f l|u
. ,.o-!•'I« M" Ihf Nil rf»i»iarnl ••( lt,r
of lit f • Tilt tinv l* uf a litllr vxi ri».
Iillril l»4a l»ni iltr inoiw of Miing lb*
! |H 4I1I1 4'til ill - III'- uf th. uiaii.lt, 4« v»if
ruo III MHtr.il TllOL»ANU
rufilri ha»r l«M inM »mrr ikr (itl nlllxnt mi
' iinl.
I l»<- ,1'ilhx '«•<• '► • 11 iihUi. •! l<. v'mti.t 11 lit
lit! a».l I'*1 i»|'«»l uf tbi'M* 1*li«» Ii4«r
larti ll' UUi I t« »!• |ml4i»all<ill I x all tl»t Ik 1.1
•Wwr, ( 1U4I all nut lt4tr 4a i>Mmi(anii« nl' i.l.iaiw
IIU It.) j in I »ln' 1*4% • (itlHnl UMII Mill) ihxiMil
"I ktil 1. uf fimwiiiw, I..IW III* ~lu. li arr amxinl
! lo I In- |l|»f|litfW"l
Till HAOUrn WftlJIUfO
ll IJ I 1. 11 1 n i
1'itn m: mkdimi, iomimmov
H\ PR, A M M tUIK'FAl'.
of of IIWpi.
mr^riiTii IDITUII, L* im* j|» 130. rpin
n«K |Ml| |. 4 p
TWi H -ik U iairmif I f»|*< mI!\ P'll Tiff*
M1 » lh •• * ifrtm I il«r ; »»*irrti« *r. il
JikImt* • »K«rK »L ><iM l«* UiM»*n
lli h' < . tft i v , |||« u». (li. rll*«'
%•«•»*.• Mi'**!. • « iIm mm iti thr
1*1 * uf, in tt.iltM* rtmiit \ Ui* • .m
l'1»|««ll »•»( ill i.-.'—i Ml «ll»r«»%**i tin « UN*. Wtlttftl*
I »<•»* jn'l I lif 1 • il.-iiril I* i||a! Hi •! hi
t-im iimIi 1/ iiifr, hi r«ci% rumpWail U uLuti In 1
n % I* M I.JM I.
T!/ rrvrbtii«t# riiihiiNii hi i'« i»;r« hivr
pi • %# • I a Iti• **u%' |t» il»«r«i»4i».|§, i« ih» inwiw 1 *\ V
L i»»r» »t t i\r ! \,y ill#* .uifhof. r«%T«it •« f»# 1* ».((t
Inl In Ifu * rilrf • t«» | wMi*U) wiU ullnli
Sickly and Unhappy wives,
b'.jtrt t %>' <i f' /■, a K'ufitHHtn $i /*Vv
/#*, (Wit.
ho ?»«, Mai I. I* 17
Dl A* N* NlfRlflll v. r .s 11,
MirnrlWi •>»'• IVit .ilr Mfilltil T- iff «m , f i
whkh I •»*!» ..r«l 'ir if t* \« ur iiltifM, i vm
• ! K »•« hi *•! I ^ft il»'« t! \»4t
' l< ( •. 1-*'! ill if I • * tlM* «
•• • t ^i itiMit*-. fr*r -flf gitr ul*
l4i.m<t I • M»r »• « rie 4im1 liru fU'lt ln-ni,
M \ * ' • « • - I , III », i» ..1 . | I l-.'i*
IlilM tl .11* "I lit II , Ml (V #f •)•«* I > • t ( Ul • it
.1 i li •uf)«l|>1g lonw III* illU# U C»|« M UIM *
« liiiiN 4<i •> it \ imtfMiir una iihii imI iiv «r
il l-ilir.iin. mil |»n-ftvulnl hfff, | oif»«j hrr lift* in
i * i •. 4H ' htin li h«i iiii tbc U-ff ««¥4<
«•, I • • I p H tk*i rmi « i
r* ivim I * nt jtfc-. ami lM'| »rU tut || «• 4i • • i
I . M. *t \ I t I* I .III*' ( • H .1 It* , |l»* II* J
I i i 4 %•»#* li . ' In. .!» »| I' ft • '. i• '■ intiii^
• ^ iff tii •; » *\ < • • i^.i »• • • j * ♦•»il
I- u*il I *4n*«f r\yti•« |»» % nth tilnf ii i»'f r !•
*•1 in% iImI • «#il n»in*l 111 In*) >\ Hi | i: • i i»| lit*
• ! • . Wl H i»r , to, u it Win ^ tH iff lb • JifJlt ■' i w uvri*
♦»ff M \l |> cw 4n\ It
• f%"i ■] i |i »f«i* * +•• • h • U I
WA- •• ' ' \ • in «•' i biiii i i a/' +y • i
|i { 4% I Ik • IlilJ ill | 411 IM I I %• •» I f hill •;
iU Mi-m •»( nmvini i^ lu ih iIk umlli M • •
Ul. -I mi ibr t "• |*if% >1 , »
I iHtij mt. t f.i fhii, mi« in ■ i»?• • irif n ul
Mlf flMiil nfff |.i^ IimmI, 11 ill !|tii«i i i |'|i I ililr*
MP Mill* M > «J 'Mil' Ijlill LI liri (1411, 4*1*1 Ml«
rliiUnn I* Iff nmfflir* !»•••.
Ft • ' t fi >tit " ' J' r
cv»Mrrr»;M i- xsu iiimi.tii
l.i*i *%f! n. |%i.. 21. fwlT
/< ^ f | Kit** v «t * ill1 if* ftf It i .. »
I » mill m«* in i«i% i -h i -4« Iiim< Hpni \«hj< linn
' «H»U IwUiWf,^y*mKmtmp»wmA
|W iiUil Mr l» r I . .. •
Ii4*m? mi'lf ki» ii rrrliin u^ftrn •• iff ,tm»l •
" % ii. H^V iiv«W»lr MiivtH-t 9 . .1
» Mi i#- J I Wf.»"» *. I'. f» ip Imn • •! i •
in tj 1.1 ?•» H»r. |f | i<i|mi •% n.* <i K ifil ' « i i <
I HI •• ill 11 I I 4 H.l ' • * v* , \ t «• | ,
tifMMi i4 (WntfUiitlM I Inti ihvffwH •
( U« i lb«i* ill* I Mill I ii* . • ' .i "i
I | -4 . V M \ r ' • n ' N l|>. • " ' • f M i I
: k n|mm k i>aw I i •• . ,i ,.. .
»rt\ |if, . | |iii«i !• !• • I . • . » .
(! tat iU(UWr nfifff Wlifi I
\ ^ • i - ■ •• .i I ml '
♦**. • I #lr imiif«l *m, I «f III* Itm'li • I «NI»»**
in » H AlfM < i".. U |f »i,# •' > ut . I ,, • i
tb< lir-iiMiiii^ wf r M h %r4l n f*«.|l • K . M»fU «||<
I. I I • . \ I... • III N I . 't I! (
. •••4n>« i.f Itf rMjli 'fen ri'iitt***! rllmi
W If II h' i«l|| . t ■ ' I#4l I H' '< | • 1.4 K. .Ml |
I .-.•»! I ' I'* Il I % ,I.H I
I *1 I I • •' !' • II ' 411 VI 4 '
i ifpfftH . t •• , rt il
li «ii t •» \ iti (« In ^ri' • il li Irtmi#»i •) i i
til \i tl •, iiii«#t i I il linn ••Mifiml |l| 1^1 . | .»
i I ««*ii n n r if il la i | l.iki »j* ill' < lM>|fi Hill Hi*®.i1
!*< »»»•< i I ll. ll* .Ul I III*. |#«-f I Hltitll HI .!,• M
I. i r i*» i wl «v< I I « i# », i.« t l'!i *i !• i
m .if | |itfii ImJ I I In- y iju t -i
I^HI1 W llll %» • Il ilW l|4l .ill II ff hill
Ui.l'ltl.il l?» I. I»4%» WHl »t ill |.N«e-ff ||. . V
• I |M , |M • ... K . . .* f .
i«iiti i At«iiilr<l» h 11 I lli« n «r« • • • *f \ *1 •• / «<
.t/./riaW li *«.!«% /* '* t
fro, a /V*» m tin.
PAflGEIlOrs I>r.LlVERII8,
OMSI 1(1 » I ii iN>. I Kit l-.i. I I.AId'l ir.s,
A.-., Sir.
11 in nan nf i bfirvI ■>
I « Ul llll * |H nil I. I" flu* l« I ' •\»I*'»I. HIM |
•Mtli'l HUM' I? 14 II ll'.ii.ll, ll»r • Hitif ul «ii^ii iiii i
if i^ h i.miI* nml ivi %»In* U fin ii ill liii i-iUi *
- • k . . I> . | |. A • » I 1 < I « .
ftf /l ^m (r«{.| ij* III llll MlPltb,) III tfu
(miluM ii i!4lii>9k€$) !•••«* mmk nr
it «' ••(•fluff >tt\ l^i in hi v in*»if It* I'liviiii i,' i mi**
■ ih • 11 . iiiis . 'i IS • It .f m i
HI! U llll fir* , 4im| «tl llll • If' J| I.f H • fll I'll* I • j
• lull IlilM , Will fi.nl I I ('• [Ml • III. IIM4U* ill jlf*
Irllll f||9 41441 i*..| ill* I. I -4) f« I f.
/«i it'tft /1 • "/ • n burr.
to tiiohi: ji st m\ru»:i». hah i
KMIH > ■
run »i>M.riii». V' *. Si, IH|».
p». \. J|. M»I mcI »r . II i,I I k >.i ill*
im; .itvil mailt r> liratr ! i f Hi llir Man *4 \\
nun'* Pur-air )li'IimI I J —mm n* i|.>,
In.* ntnrli iiatw«« I tni{Ul Im** '((t|111' I !ta»r
fiffrwl jtsrelp'iu nwa»-# whirlt »'<m |» mi '«* in
i l> •!, ka.omg •I*'1 •" I 'UiiK*
rl j f"|) .iw i'xihI un ran* In itr.i <Y, I lnul
■irn •• in.11» will it.nl hrorU* "f ihr lilloflMll.ill
i .iirlaiim* in (U pii;rl»
liMlrti Hi' iluli r«»i»nlof iliii rliaiilri, lie
nrrnuri l<> |«fi «ml.
I'ii lli >«r Ml uniivaliir I, lail ri>nlrii'|>l.ilii>( 111.11
ii»fr, of prt ba|i» «iH» »iinioj .t> lu Ihr i4"
inriM 11*£ lh« IrMMUil'ililin ntlri.ilinl •pun it. llir
imt«rtawi vl Ui«g >.| ,( ihr irtriatiuM
r» MtAUM*.! in lIli'M' p»jr«, «t mliitiiliU iinnlllilf
thrir Ana* hu| |i«i«r»», puiMw-i W ulftl.
|l ip i if* rum*'. iin|wui tiraf.lr In ri*r»i * unit lit I
' l« ihr 14 ini »iil>n*t» Irrjlinl of, u iIm» air nf a
nalitrr ilrKlh itilrmlril lor I In wmiimnI. m ihoar
r.MitrnipUling nurnafr ; nri'lur nil a»rrr»aiM.
• incr il •• e««l» iw'l ilul» t» lirrimir (*■»•*«•« il ol
knmlnlj whirrb) tin •uliowg* I" v hull a mfr,
a motlwr, «r a »i»i«f, may I» »ul>j«el,raii I* »l»via>
lr<l.
, Cwp<e* will be»rul k> 'Iml lirrui INxIncp
Iii I'lin h.i'1'1'.
[■Jf On Ihr irrripl of llnr II..liar, Till', M \ II
Ml |>M OMAN - PRI1 * re Ml I'll VI. I ON
l' VMO\, i» m-hi |.« an) | .irl of ihr
1'nilnl Malrr. .Ill li llrr» mml fir |»>«t|uMi, (i-».
1 riii thnar mntainiiig a rrtmiiamr,) ami jih!ir»». •!
t* Hit. \ M M VI Rll I VI I! V rSSI V
Ymh i'ii*. I'uUnliiiij n|it<«., %(, I29t|,ili«ft«»i.l
>r%* York.
On-r *1,000 C. |ii«» h itrlm-n (rnlN Mail, with
in thrra m<Milh», *ilh (. iir« I •.ilrlj ami rnUtal).
Iba.kM llrr* ami a(rni> rnjagril'ia n« tale, ar«
in iking han.lx.rrM' r<>rn|irtrunr* fruat ihr rrail» %imI
r\tra<>iilimiM ilrruan.l (>r il, anii lh«' rtlrtwlj lii>
rial irrm« alWiIrd ibrm.
_ Anita liral or iratrlluig tjmlt, throughout thr
I'uilril Mt it«> .«mi Canada*, «ill l» mpplird on thr
»amr Irnat. (*omiunmi ation< arr rnjuirtd to hr
|»."i nai l .ml *d<Ur**r.l at alm*c.
CAITION. Thr puMtc air ratitionrd again*!
raii'Mi* riirh prnnir* num.lot in hr palmed off ui<
no thrin, iniialinc ihr lillr af ihr work mtt " Tlir
Maniril l^ns' Mnlical C<HnfMni»n," ami varmM
olhrr lillr* Thr illr of ihr w»rk it '• Tit Mti
nirf II OJMA Amir VWi.<l r«nhr
Hr. A M Mnrrirran.
Mr. I«W
Fur thr Rmwnal and rrrniaorat Curr if <1
NEHVOU8 DISEASES,
Anl W tk«M «Wk ii< ciumJ I j •• ••
l'4Mt4. hiiUm I nr milwtlth* < '»•
I K II V It I' > IMTKM.
ThM l-ftUlll.il MJ enuxiual.t M
nt itthmii o( (Ml.T v \ \ ►
l*M, Mn by |M».
ctftftft, N.'b ill ) ui>i|« ftt«J Ilk# I »ilft*l W ft W.•
w»r 9§l«•*!# mtdtrtntl 4ifrfttf*y «/ (Aft »f|«
Dr. CHRISTIE S OALVANIO BKI.T
Ml
M A(.\KTIC FLL'II>,
.« ml »,tii IU iwd • niUn « km
•U tun of
U K 1 K II 4 L UKUII.ITI,
tk» w• • k• (>•>< ( Um lan •
iiiimi »i|«i4 •i»l iRii|i*raUK| tii, ct ij»w*
AUu ... III*. ( HAMf >1 I r4| at
HWHVA or INDIOMtION. Mil VAi • I
am r»: »«.i t imnNK . imiI'T nil mm irv
• two m»»m«* m.iu <u » thi mum*, r
riT4Ti»* or Tiir. iiiamt, Arortut s
ii \ 11 <i a r»iN« •« tw ami •••« i n»«i i tin
i<»vri.4INT »ristl < li 'irL <INT, mhI i I vv
A|IH» .f ii.« prise, lilt tunriAiM .
• \ « n< lb» tIDMU Ml. Il> > III Nil .
m •J ruv»i< u. [Ntmiv «»i »ii sum.. «
DIMA»C* «kMk *MB|UillU IIM ln«M< IW^K
r«IH MKll},
A D*ian^«tn«nt of th« N«r?ou» Sy«t. w
0r/» la MSTOVI CWrUIWI tm
M*Ii I • ••#•#«## #4« (»r lh»T »«lkrt •
vtl*l •» •• »(tli« ftlrtfcft MMlrvltJ • « *<ftin ; •» »
■ nJ«r tl.» »<rftr»f »l«ft»ii*f lifftfmrtf f , *
VS» r • ( UliviliMlM ft* ftf f Ii«>| I > lUift bftftuV 1
we*4#rtul 4«s##terv tfcftfttM i*lft4 »•
#>*.1 • <r*#r«r t* rttlwftil lu f»ri»ftr 4
lIll'H'lfy •!••) Vlg I
n* |il«t pMlUrity Iftl tfllMMt «f
Dr ChrUUa'i Galvauic Curatfv*a,
riMtili In lh» ff' thftt tb«) irr«*( mi mtt • .«
•'» *JV4I 4 fti fi)'«jN«, HI } iftfft H III* |I1«| Mi J*
4iuf{i.{ 4 1 kr f+lifti.l till
\» ii# •.(»*• mvl#r U« irl^V't
/'V') <4# k (*ir r>t #• ifittuii |«#
•ftftft* mf Ikf |«< 4 fit *1*0 ft 4# i#f f • ni| ft
'»# ftiifWttl «»<#' v #t rnft«f'4 'i #i • «
I • i i • ! .« | n/# I ftt.t#* . t
}««r« ihW' imiift IHm
? 5,U 4) O I' c r rod*
( ftU *(** rlft*ft«« • »••! roMiii •« 4
• Un l«i|« 4»( U4i«t «U • • •
lt«<l« •«' <*<t l« Nfti» K»ft I <,w t'lftint* ftftf • t
fNTIiiCLY AN.) rilliMANk?* TLY OUHCI).
*• ii»»> ftU H< (■# r( r*h0l k« I ' ftfta (>*•!« • •
flung ftU# L#ri» trift 1 in tftlu '
• i' lift f I
•»i[ {««# thft r«»f «>4 ft ft «.T t»4 «ft l'. ' * « ft
••I fitilt«•»»•»»» |)Yin TdM, or M) Hfcftr 1 if r..'
N• r» nit Ui*ufdftf la orrfitiftf 9 rii#i, •timn • • « •
IftliftB * Skh 1-4 |)»#ir ft« tH>n «>n Ift# mi % •• »r
rt** wf lli* »' m*« h ftfi »r«J Hnf* •» y • »*:« -
bftftift tU IS i 0' tlftlft «»•! ftitji ■ '
hull!'!*! allftr tltft ft*'t»i>fl thftft ftinU! lift* f•
>n« o>W|«if Iktft villi tl.9 0t*< t i00U.fr g l ■ «
• «l UM liU.VAMi Bll.1 !-.*• ..
tatfftiftr •«•(! la tkft • •» I •*
•itftfl ftial *ik» h li* Hftlt ftrt*Mi. f fa* r f
tk« Mftff >#fir h*ii>l u >1ir»<>tft4 luftil -nt »
•iMft' ftil 4# ptrtf'trftt .•!« • tit ftct oft Ihft |*«*.t»»» « *• *
II 'lift I'* if U.rfftf ? r«ufttu| ft (»«<tftf»i* r «
• h*rb * It | ••• «»n In fhft n»ft(i»ft •'»' 4
•C<*in l» ItM |*ftitiif, fh«« up • r
1 «ftl*• nrr••l«*i«iti lli'<>'i(|.,«t (lift t)*un it. •
lb* flMMf $09010 • ft •• ft n( l»\ 11 | 1*1 \ ftfft !
NK5TI.Y t l'RICD \ I» 'A PAY! I *
•i ftHi isr 10 1111. : «i *•#
Ol IMH<
CBHTIKK'ATIIS AND TK«TI.MO.XI.Uj«
Of tli* miimI I Mi|ttulilt<l I UftiftrUr,
\ N CMitAOKIMN \ll\ < .
"Triitii i» Urantrr Ihan iirlxm."
( I IIK « V
R)i*nm*li«mt Droncltilii *.ut Dy»p»f«
ItKV I'll LANbl.4. A «'UR*i)MAN
»f N*« *4 «!.•!•'(1 »' , Um
a*l« ; f| iM»
fh# «i | to •'*•*»
MM'lUl'K
► .• •
in 'It# 4i»'k
J «% I' ) l|r |«»4 I I N«>|
• 1I»*I III#** li«»tc*J»it ii
• «. h *<i*«r tin' i<»« Ik# ii»# 1m• «»f tL# N#
W«> In thr «Im»1# pti«im#- • , •* -# tl»#i«
». . ..
lit*# p|tj«M !#■*! • •w.|4#t#l» U .«• ' II ■ #•
»« n»; |ii#twU « ii • I
• til W Mf) <«!• »* ■ •• * '
d#i#.wiu>#l U» tf% tl*f **• •' '• * *i " •
UlLVANH Bl t IN II I •
\t|ti.>l. ||< >1.1*1(1 In * » Mt J »
• HmiI milt IIIM i >» H|l i * I »•
f J VI III HI * It h H lit! • l#r cji lb t4( •
ittlti u| ll»# t»|<«rififril
I >« in •<vifit#tik'l thr H# LI •»! Hill
#Mi »!•*# I#«n li*r«t«# | fft»» >
ill«> ?wu« Jury ttii# In#J t«#r» « h M«rrt
I • *#•! mi. iti; r«#j #« ii iil» imii
IK if' RT W LIN •
DR. CHRISTIE'S
GALVANIC NECKLACl.
It «i»#J k»r «il rn«i;4ilnli »tr« fw f II# I u. »«
Mr# l •• ftmiirltili*. 11.A#n.0# It # I
*i4 »t. k II#«Jm tr Hum *m «•( lUr H'U
N#'imift« in 'It# ► m* fliij/tn£ • r H«#i|Hf •
I »i%, I'riliira «t»uli it f«M*#i#4tV Nriti^M »<4 u«l
tUlliMllf r#»ifi,'UmC r#lf»-l l ie 6«Ia(«'I|
Palny anil Paraly*i«
.III ikiim K-kmktfi !H«t thr»# in •»
*%•*• «i# r • (»#•! by # 4$fuit+ y A•••**♦ J • |« »•
tk# «1#rt#«l |.«th« pft I mill 1 • *
»iiitt* #nt j- #rr «**J «cu*#.«tr* i
• nlir# If« M ti »• rifrt t#J
1000 Cases of Palsy and Paralyil*
• »••• i r»| ii« 1 bi Hi ' Niittit •''! >• . '
wttftm li.« Ut( lou )»»n, "liKfc lui» «* >•*<)
mtuiW
OR. CHRISTIE'S
GALVANIC BRACELETS
' Ir* |u<ikI i4 id* mi>I<i i« imiiuT < ' ' '
Mi «|f a»«ln- < iMipUinU. aoJ fanartl Vtit >
AlKtwM M ttt* ll*al li>l Off I H"
In faltjr »n3 rtitijltt, an 1 til .tt**aa*a (Uwl ' i •
(•bnw ) v4 |«t«*i af SliMM in Ik* ita. «
•c. fh»r tii|iu uI tk* Um;
Tic Doloraux and Neuralgia.
Tl.at* .]>»• 1 f.l I *n.l t('>t>tl.nf rami lamia art -a
hy lk« a, pitraiHiu tW Iim> il.ua
But >»i Hart a*J Fill*, lb* tall JlJ.iaaa 1aa
)N*. it., .t. IkrMfk IMai>l>« ma NMUm km a
l>r.| alt. I, ti~J lk« H "J a. la JiinII) i,..ii ui a
f*fl*4 MfiH In lh«» lialivaainf afit. tn.ita Ik* af
IiKalwa SkVkR »AIL»
[I/- Man? kinjiti C*rtilt< at** (iihm til p*ita <W Ik*
awatitdy n( lb* >n»t *lUawJuitr; Ckaiactfl cut >•
|I<M, li l*<)4ir«J
(X/- Vt IriHill* or Iftfont»n.«*ca tlltthia Ik* «.*
of UK CMSISTIK* U.U.r.iM< .IKTtCLKt
aitJ th*j mat La w«<rn I.? Ik* «**M*tml J*ltr*t*
• ilk p*il*cl aaa* ait I lilrXj In »t«j (.tat ik* t* .
• titan ttt*Mmg lk*ir ua* la »•/*'» //a*MM a".
t|»iallt lk*> (it N **nl to *n> |«n -I II.*
(otnliy
rricos:
The n»!»»nie licit, Thr** DolUia.
Th« (i»l».inic .Vfcklkcr, Two Doll*r»
Th« <UI*nnie Br«r*l*tt, 0n« Duller E«c!»
Tlf Magnetic Fluid, (>■• UolUr
XT n>« mwIm «* tcrunt^ttw.1 tn full tn4 fl*
lurrtf'na lain) lilrta Wilk It4 MUaitit *itl b*
k*J «4 Ik* aiilk..ni*J Agfttl
PARTICULAR CAUTION.
W" !•«!»«»» */ CMMit/nii »md Wml/tii /«tn* i»«t
D. O. MORBHEAD, M. D.
litNKKAL AUiN I I OR THK INIUIt » I A I > «
114 HrMtlwal, k a ta tuik.
K. r tal* in Pari*, b) iKf iml\ autUumnl
11ulihitid k Mr«rnt.
Fnr it I* ti Smith Pari*, (t» Itmi li 1V».
BUST &. CO.
ftkALIKlin
Driifr*. Midifinrv Hook* ami
STATIONERY.
» n r t ii r a his,

xml | txt