OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, November 22, 1850, Image 4

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1850-11-22/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

B)iness Emporium.
r.,|p4ak« tihr« w -«M r««f W»vVr tSrti
| (ik* In ikfir nMMiti, an! tk* imMu- <• •»
r Kf* lN*ti l>U*»l lulMiutf Ik* pad «ni, »ml.
<jf C'iIUmI thai tkn lu«« gi»rn*«lii*
ft <l l<< ih vb* k*«<- Jr«H Willi iK*ib. (•» II •• |
(«r inlriilt "I w lu J.) anl ik-it lkf«
.Tr lb* fcriltli** fur ph< Lu«( C~* " lk» >■•••
•I i»|.«. ant t»»n !•» Ihrtn
•I ».(■>«*. iSal aill Hit » • r*1" ' '«twfc<
tf ■> l» *11 *H« m« Ulk*« »'l» * « •'!. • tui-l
Milicil iWw alknlMi lh« bus* Murk >•!
cloth* ft «*i«»rifiN«:
m—i imiml IrvfN |l «i .1 mJ iVi mii.i
kir (a* K*ll »*t am In lit* rl lKm( «ir
p*f tn» n( Mi W >'*— I
OVFROO.lTJ* >*is«*.
PCI v> It I'RM'K r.lNTS k vtM "
WATS
Lt-JH x»>o» I* S2s.zj*zjJAjlj»
'•V'KM»n, f" n A. JnJ fjtgb'k ft••"'I tdk*.
H^IT'ris /V / (V.wAl, .11 . fM
i m/i, !}• man *n4 fr»vA
* •»«.' f' •* y
Cauiine:**. Twrrd*
C.vhmcrette>. 4c
VKSTINGS
vir/xv. /?/1# a* iv/) r/f.7 »n>.
FASCY fflJts, I iv / / n < •v
fiRRXADlEHS I'ALEM IS
V IRS Fill /./>.
%*4 « (f*«l m UflN || r»" . . MMI
i • » -I X \.
taii.okim;
i:st\bi.isiimknt.
J by I I . >Tn\| , i* »» • ii • '
•lb*- «Hftv ih« .il< *f «l» fh» mtl I* rut
' • • II «H 1* • I • Ml |H» t» %Tt *V UTt' » • ••
• m : . m \* , •. » . .
riTRinsKXriG GOODS.
I.iii h, M m»ti<1 "»»il Hull,
Baton:* Cravat*.
Colls: .s Oiovi*.
Handkerchief*. Susncadcrs. »V«
KA9C0* OARS,
BOOTS \m> mioks.
fV>tirVi««^ that »hrj H««r the t«»f «f - k «-l *
f •• l«* •' «ril,9lrf •»' I' I' tr Mlthr t' *ll% .
I'V* ' (hnr Ultrfi' it ? 4 IK • •»! I ?♦»!»• .»
>b^ MMlmn.! vt
SHAWLS.
HILK, ILAI N. (Ml I' I MM ,
BAY ^TATE. LONG AND bQUAKE
x & «ic»ai>
4 % .1 % I '»
*»H1 R«Mv \l
li.tL \ fLUPX. < .*>11*1 Kl «.
l.Vt)M."r. i»! i \IM .
OKI.HAN*. ».i\«.ium.«.
•ILK?
ai i mi i k •
OT.nrPHi
W*l. It!.- k. \\ ' . r. .. I » » l,| k «
4*n(l« , n'> «*4 *»ll" to %»♦ • ' k >t
GRATIS.
I «if(i Ilk » (i «t tlf
WIST INMA <;no|)S.
(Vb'", f' i'lk' ri, ('.•
UrJ. (Wm. F»<mr. 4,.
xn.f • h«ch» **M% l«r K • ! *•* «* t| * J It «h| irtllial
prK*>« f>» is ntirtr * tilt !*• •
WANTED.
>. i .,. l»i . i»«>.
.*>»! llvtWlt (W>
5u>a» - ( it,
|.M» •• tWwta.
>ltl Dm Wml.
>*J0 \T«4 l*ki •
Sum U I* .»
3A«> :>j». >V» M.i. t. • h-»~.
f, .• i' (Mil m r*«t mill Kr pAi*t if Waaln
t*i:\i>o\ v • ii.
>•"!»! far it. ?. IvM
NOTICE.
AU. rUMlNit k<iwf «whiM
lit* wfciciiiwlt «>■ "V "•> ♦ " » a I
••
■r«l, ti I Vi iMrn>l to imS - ill' • • i ir . r"l«
ii ikflr Wwcm. .»
*w.«s i'a»i.. OK.Ml r„ i
BOOK STOKE.
'11111 mumU kf«U »<uii b»« IikmJi
1 imi ♦H' ■•iliwrn th#
ft ► * Ir a*.- V t*i > » •
-
WSCELLA • ; VJS REAOiN'j
to Mil >h» >M. ul a rn ting < •ttuiilt ■
ij.jJ r. »;k m • H *.\XTX > v .vs.
* * • f \M \ \9t I li liKS,
kiss m ^ sihk <*».*
«ll «4 * * » I! t»- hm| • 4j» t l\Sll
tn t *4H ntf« «lit r« ; br |H »• f
A • a . I • « "Jl » • • •
(VitMMrn; Uf »m h a* 1 ilfntl
detrr t » f»*% i" •• »«« !•»»♦ » • ifr* 4 !••
niiNj u vi rus
r-.,. iiut. ?*.. i. aa. ikw xiu*
* iiroi
Mitt tfe* wttlMVf Hf tW wlwrf iKrf, «m, wv
**» 1S t|4*t I JuU U*(, t«li 4 I t|H |'»2 (\|l*
4 ' I j- »• ,
fflv. |M* « Hju • • • ik» »K. n • **%
Ml \ IM « J Uk^W
p>< 0*1. it. i»-^'
('. L Kl! \ NCIS.
!>«• 1,1.1.t A V.t<rilKfll(t.
V >JtX
ITU
i'Mtu <*»« MI C.
I'\ \ JJH itin c( »>««•
U > t. with % i «vl <4. h tilt m«I Ui{r acJ m».
,, ■, f . »
•tr I • I' i * ** • ' ■ iluif u ». !*2k- u<r
• •.I w»«ll'l, ■ H». IX J; Hlrllm niWfcM
l».il K a.l <* ' 'it tti* n. |t ii «„ '1 U ilrtl .1 a
flriMll •"I ' llMtl" M ilMiiaMr » r.«f| .rt
mJ Mill b I lit M a
I . lift J t\ I' , | t
C*|.. ki|M«r< r i > ' 1 • ii r
pMilM M \J Wltv I I »% I ■
Aktul f, Mai » 1, l"'<>. S jI*
F.tria for Sale.
(«»\r (imm< ii> • » j• •« . i i i-i.
»tlS a <-»! on-Hj ii.a !»••«•* <mJ htm. «>U
•M|^tlteJ «i(h wilff. 4nl Cllll ftuM Mctthl
if Hwa ii hi.. B|ni tllkklM •
h l1' mi! i tjf AtM^ivvi (udirr. > I'll ! irwi *1^1 br
»'U ff t««f li-rti-rj ; !Im>, it* hmi.t»»<l u»
Ami, *»l lit* i^t m i^vwn^. **" *' wir >
k>
^ v fcir^tiH jku*, i>ii. im t-» r«Vli W ifkrf
»t Ku III ■! I, H f'l,., S \ , . ,, \
»:n«m tl ypxi»\.
Jnm ID. I 'V> f^. |)
Iron Vorr.
f^llC rit*-r* aa* Uiy« adtlili w* '»
1 (k«r • « » t /"« i "> / / I.. which • ill l«
itlj d ptmm I' w*!1*" wttfc <lkr Urilk
I if * n( la ' |» tl. Rlil »\V \ 4 < < »
N-.. •*. A|*.l ?3 \" Ji it II
REMOVAL
FROM QU1NCY HALL
Tv»
"SIMMONS BLOCK.'
JOHN SIMMONS & CO.,
Intur ilk f iLli. <' .1 ilwil wwil rv.|. mii |.i
rviuM iW rnlii(iil »lH k M
rin* ii• ir ri n?ump
L' •! L L U i • 1D.
N « . i M itfir »■» itf
CtOTIIIKC HOUSE,
« «UtM It ar riiXJItlss \ \» \t . it
iruKF.T*.
3U I S .11» *V
hit
10 ALL PERSON'S VISITING BOSTON
m»h Tin i*i Hitwr. or ri hiih*i\«;
l»l! \ (II ii IDS.
GEO. W. PETTSS,
M'ai 114 I *1 iSf ' at*! HWlf, l<i
t [>% Mr ♦«• lit * *1 I'lttM JL *'•»
Cor r of Summer and Washington
Strwts.
I' *l i« (it«t»MnlS iVVlki*; «i! ' 'I 'ti« f«» vn# of
t . •••! an l»»t ttlrvltsi > «k* «l P % !•>«««!•,
I '• 1 t I filial Sf4lP*
\ • rnu fi m) nl tS«• >i imirlf • %et% ait W
h »* k»*pt f •» •iW' l'% P«% •
IVsitrr, •«*) in on ii»»tiiMv th-ill tltf
|*.T U- f lh«n i* iwunrJ If
• (h«»f * ( r«jM *t Multtl ill 411*
«'h»i J<1 >lf,
I i» • |K» «l ilrfinMf «n( rnlitrlv tumli
U i'i ' m««. j*»l invnr ' Mkl nfMart], im«» br
M
i:u:<; w r casiimkkk
SHAWLS,
\\ < %. IV. .. . I'Lv l . .! »* nU. J.
**r.| 4Hn,] |*| «i-« < f ill »»\ W, it 1.1
\l> ki*i !• » »l i*f
COMMON S1IAWI.S.
I'tMV* It m in. Vlitr rr«1. |« C.. It*.,
1 K• i" • • • I • • * > shl* « • •
\ t l .11 »9% • 1 #?»> 1 • it •«! M i | » I «
m wiH Mmiiiin lit iWdkofni wu«*f All
ki., !• I
Dress Goods.
mwl ill kiitj* »t
TRIMMINGS
»-»t lSrMT« I' .{ImIi, I'm • !i, i"-l
MOUSLIN DC LA I NTS,
i.i\i:y\ (ottow. ih.\nkits.
21 bi h / J 'Cu.
IIOSIKin. a I.OVKS.
urn »i:m i i'im; i.uoli*.
f fi * *» In* at I Li* »ill I* (uamh
ti » » Jul n i . lii * • U ♦"« * h»rh
• t I i < « V* Hjt»
i i i*wk. r , mi h iw, %««• w ill % • • 11 upm
.'.I W\v|||\i;'ni\ JH'RKhT.
I '1 < . >■ ' iUIH I
BOSTON.
5« (•HiRut; \\ rirrri>
Lc_ J ua JLi J lu £- -
Tl». .omIwi iUr* Im«i><; (•«•! ■ I ;••>(» n*

» nil nk*i ntii i;it< ttkin • tall.
llLANH iJOOIiS
l.\W liimKv M \ZIM ». Ml «U\
M'.W>i*\ri:us, \ I E
iiMtnn ti.o,
K««J >1 *8 ftud dk thlifnl h lb* i»i
• Ir.-M-.l. a»t «.« !■<■»« •< w; lb
u.kt) II V- I
Mitl> 1 DDL
N**«, J«K 1*1, I\i0. ZS»(
ATLANTIC A\D sr. LAWRENCE
XI 1 I r, R 0 iL D .
<• i*i >u l<M«i I<1.11 ■ *ir**ri l*orl Intnl.
\NTTTER ARRAifOIMEKT
• i. tki' -r l*i,
nio^Vit K TR\INJ* n ill i UiN. S<u»Ut
i i . •. i *■ ««h ru». : Sf i m.
an, 2 P. M.
L *\c r itUoJ it lfen«i>W Juan** at 7 90
M.3. »m I til' M
I. >» "» uili I'ai.. I i I' "«U .•! T l\ II X,
\ *1
I or O a itilir Jimrlt-iti t * I'uitUuJ, * W. «i»l
II t".. \ VI., .,*1 3 45. IV \|
Uw PmiUh I (if Vmoili. \. M.. mm! 1
I- M
I I* •,<! iml f .1 I- » .(• M . «ml 2
. in r m
I. »• I'oiiUikl f i llwktirlil* ll, \ M., an
r iv m
V • j ii iraiu mi ! Iratr |'.<llii ' I i N«i!l
I' ' •. ■! t IJ M ; Iriir Jv.ith l'<ii< I* H
. • i. II A. M
\h ( »m nrritril afirr i>m«t.
I h» I . m|i.i iv kill mil (»• rr»|KMMtl>U' (i
In I « »«il t\rrr tin{ in llW, wk w i»,|i, r
I*. Irt, Ikl uU f »* at the (jlr ol mm [awafri
I f i «rn .1 Mlliiul I4lw
I * Jl .\ M . Iiain ll III PiKtU will f »ir
•i ifc I'tui, TinThiM*u»« ■<" l
%»«» »kk <ucn l4>r (irmttiuuil sit ) IWiIhI. I.i
» • • N II. Iiuiutir 1 aimI Ainiuin
l r forth* r piitidiUtl m I'mlihii'n lljiltt.ii
It l». .*■. T. < f> i|mml» Ira.
l'«l'tiKl. t '• U/la t I. K4I 'Jill
To Purchasers,
I nr Si , a Kiifi) •ituatfJ «»nr luilr fi>»m !*-•• ••
li .1, i itj»ii.* , 23H arin or lHrr« a'n t«, k>Minu *«
'Hirv 111 uk * fti» Pl*c | * 11. iv u .i
Lit4 III k II it«f, nrll litiMbetJ, Inn tuiui, ami
<iMr mii lmii}i :,;i, altoa ihf hmui IiumIU! n»*«l
Ii I' i * i • Tb*rr i* »Ui rI«mi| ihi««
It i ilint ii ni^ j| , .« Ii* r», ftfti a I hi lit % » »h! I t
! j •' |«l ' |t », | lb' *•!')• 1v• IU Mill
<(■>! • Ii iiiilin— M^fli fur lit w* j f a bail),
..ill . .|.«im|i|* kirUKMllrlitttll, 'Iriii'
U Mial ■ \ 11 1% lu
ENOCH « JiiltlKN
Pum, Ikl. I« I!*jfl 2u.3l
A. PARSNS, M. 1).
SiUNTISl',
Ollt c N«>. IV, I'irr Mieet,
I' >.«►!, \u»i,t tti. I*jtf. 2>ll
II >1 % iM) sH.N PAINTER,
QILOEH, Qn.MNER, PAPER HANGER,
•W3) (W.A/.XXM..
J** l'-«»l ul lit* |!lm |I,.,IV.|
NORWAY YII.LAMR, Ml"..
(i,. ,| ami | iihii|i(I\ «iiri .U.I tu.
D. P. JfTOWELI.,
• auusflliti Mud \ltomrf ul l,an,
*•>1 Til I'IRIf*. Mi
lfl»
Lufkin & Thayer,
IMPORTERS A.\n Dt.tU'.K* I.N
I'nrthrru, < hina and (Jlas* Ware.
»«>•. 4 A 3 .flonlrrul IIlork, Midillr M„
1'QHTLAND.
.« il% n"r»m lyf fr«HM tl»« loaiuiUc*
' ' • I .itjUml, tkr M at%lr« ol
mm m ■ «. KB*
iikl ah ill I* *I>U' !•» lurnuh «•»» Mtilriwt) anth ••
lair paitrta* a# ran hr K« I in Nr« \ ml ov |ln>4t<it,
n I it .if I » |«ifr< l'ni»M r Hnmcm inf lli*i«r
Ufa Ibiaiiling h iih>, or fmniaking
4i« rn| • I'nllj ml ilnl In rail mi ua la fnir
naku • Or il |<Mi>k.i« M »r rn'i hiHi.fh !*•
«*ilk iirtih rt n ailnl>- a|f<rtt*inm( In «mt |,m»i
». -r,.ii,wn«walK «a»nf llirin ihrir Iiiiw ami
'! • Ii.hM# iviiiu inf ililWrr.'tl lit I i n .iVo
!• tr (iiihi.r. IKu uNiilnirnl 11 n»M mail\
baaing msJ« In;f iiililuim thia N|.n> (
» .> . hi -ck.
—air* «rori or—
A LhiJM, iir jinti' i, PleatthfJ Tin Slrni
lh <firSf>w r>, lh'\ ('irtrt, Pla
I<r«, /'• i i i < ■ I • i.«,
/ > <i mntf C»•!», ( (.//«rv,
/ try I Attn i >i, l'<:» «, Tit
Will/*, Pihkrt, Stiff
Mtti llattgiig
Ltmpt%
.|ntf (til If <i'« of //<««■ A' 11 ip Aflflft,
■ • vii* i l th» la at in ibr Mali . an I Mr Mr |*rr.m il
Ibi i *" i |g |H • tt'i ala I t llir j .-■. h |«« a- ^ • I il n I
l<rll»i I'taii ran h «lVr».l la Ln(rr rilin.
\\ r baa# jiial in i*i»r*i a »ri» '• *ir>l'k 1 I at ik«
I'ajvr ilamin^ and Window Cnriain\
nfiirlt Mf uffti >1 low MKfta
Tu iS« Tib !• mi•!« I* %*s iHmI nr i<itrn«l l«i
•#11 at At 1 •« |»i' r» ** ihn |Minka*f •»* rUe* Uif,
tu.i MM • tluiU 114% I'* tl>nn III go* u« a • *11 U it
J i!< h in* ;.
U»r«ti iU, IW, If 7
" I *| I f 1 Hnlwillvri yitlrM I* |Otl lifun.
1 miatm hi* Ii " » • ih it ba mmIv ad •" '•
11 hi' f ifmri »t'«k »f «»<l will
nui>k ikit* uliai'Ui sml tilKln iu hn ln« —
II* b<* • » h<tu<l a mirli •>!
CLOCKS ft WATCHES.
SPECTACLES
■+m «n I t** >n.l at llrfi wi M, r.H»ca»»,
.! -t f III, tiUrt ami «tr»l
■WMlnl.
.f :H' ^ far- i»f r y .
I ■» i lit " * i V\ |t*«» N an
V» lt» »lnn;«
COFFIN PLATH.
flirtuHfd 41<I fa iJtlrf.
\i lilufviM Kj* «*»pt r«l • IrtM • ■ ■
nun l«> imuI Iiiim, fhr% ar* |»i»; *Mvi t<i inntr
«>f r«rr% «! ii|tiwi, «n ! lUm at
ih vt n »tMr, in iHr 1 • >t Diaai «r .»n«1 »t i fin |m iff.
i! • '
f • lir |<*i«it!N ifjtftifr.1, lit vr|'4irr«f l«»f i !•••'»
I rrr, ih^ will tlnUle «H *«»k «»fr«ulrt|
it lar it | ».
<«t<r UrLtJmrln, \rror ilrvitt, •£ %» «l« h
r«, & . r* jMimt. «rv: Jenrln hm»v I • M<«!ri
11 Huh M r it •)»!, ihf trim* mmhI l» Wbtrf*
•l«M4| »tV n fhe %»«tk ib 1 ft.
* I Ml.ON \\ \1 ION
Nttnatjil) ?. \<*l. Sill'
Fresh Figs,
• i- i% t • 111 »i • * U IH >T X < *o
A Mb I*AII*b June II. 11*3®, I*
Jewett & Prescott's
SII.K A. SI I \ \% l.STOUK.
NO 2 MILK STREET. BCCTON
I 'Oil THK M n M\ IKAIU:.
OF 1850.
'I'I I |«ir M it Ii IIt# w ImIP jnl "
I .i i\iru»»\ i mi m- ■...• k
•-.1 «l4i«limm, ami kii> wrutrj <i aiMtliirnl ul
N a W SHAWLS,
SIUS, ANO CLOAK GOODS,
trul will illiliM# . I r»iwp«IHi Willi tit rtir|»

\s iioi.i hh.i: ,v iti: i \11 1M R< il
' «• i*yf tjfii.i w4 l<l«. k ami i' l>>ih! Ih* i J*|ll.(
- > .. wilgrtiii It TViri MavbaTal fcldb,
. • n n ««r \ti: *ii %w i>
I'.n i. I » I' | h !• I
I » t« a> • ! Ml I i. |. >' k .*.1 I \\'i«-lrr| 1.1* t M • I -i
I I iW» i'»«l I'" ■ • M » < Kilk. iiltiif
• i■ • «li tin- lanif r • W• I «iS n»tr S< nf« —
\\ t ird KiftiaMil imlf IVmIImWi
HuwlMiiar* . Ib'j'iiM •, ai l a L< ;r ui»u < I .m.i
lu ih iW • !>■. an-arr a«f rail, »<• c<unnU thil
: t# .It In, ljtv*!ill«« a <1 |u|irt( ilull lutt'l III'If
in id M«(ninr rxivtlilhwi
ji.w ».rr u i,ui>r«»iT.
Nil. 2. Milk Sirrrl.
Vii.u.l _*•. |N4I. &•.:*!
Look Here!
({nil L uiltl >MII«II I'llllll.ll
\l.l. « wh • ii I'imI I.iiU]iii( llw r.Hnmf Ma*
»• i, «i,| «i«* «i II lit r ill <>n lli* .ulorrilrr, '*' h*
.i!) I if 1.1. Il at l!»r .Surttil |ni««ilslr imlirr, allkiml.
..I limn ami IIIhi '■, WiikI i« >ii||,|Uirii aial uii
,'i«r«i lli'itM 4*t limn »!■_• i'i' cli*n iir«rTi|i|Matl. Iin
,'IIHI «ilh utri awl inodr l itn.h wlnrlt l*» %»ill
c .1 at ^iicr. wIik-Ii rantX'1 tail In tml ■ u.Iuuhi*.
•Ji»,tMH> Ii ol *i'iiMHirt| I'iiiv l.iiiulii r.
cawiMf.ti r n uvsiriiucrs.
Nuitli l'aii«. Mirrli 52i, l»*at "if
TRUSSES.
y-l PIMIIMI n, »», „f ll.e
• ' • -i t i »♦ , i'i! i •, at. I. > .> • L' i| al tlir
- . I'.i | U |lH i.lii Rl'gT It I'll.
i niIi fatu, .Mi ?. I«36. !ltf
For Bostou.
TM I*. «•»!».4ml I ••!
».!♦•» JnllN Ml J* 11.ILL, i '»|*i
KlUNl, will Cinu
ll I . .. \\ I |l
M'.>l> I V , l!i» 2"»♦ fi n •!., iimI will lu i l i llir irj'
Mm«I
l««f IiLirIk I! iiI K mI WhufJ't It
Nl»MM\ . W I I'M »I>U «»d IUII»A\
Jt Ta'lUli, I*. M.
I «k»—III til. 4 .1... «»\i; |Mt|.l..\lt.
" iKrk
V It 'III# J. M. hn ihuti •u|«-iii>r ?*tat»
It • I >i I hi* ari*"ii i kI^Ihio ..f I'aiuilirt nul |..».
diet, idJ for a h*.i < .mi; Irurl it m ..»l t.> iv.iir
ii|un tin- lliilrm Hilrri; Mil lliirlni »»•• irmml
• I tlial In taking tin. r.'iilr, fIt \ .irtitt* in llottoii
in k timi l.i tiit* i at lit -1 train*, tlirtrln fating tlx
latiguc ami r«|irwt ..I • iUt '• Utitl, (w(»t the night
• tirntr* iu IImIihi.) nillmut lot* nf tune.
I'm li. (IT takrii at litual.
L. Itll.l.lMtS. Ag.nl,
Mai.h 20, l-jrt. (U7
For California.
I M'lVIIH Alj* |oing lu I °alil<Kiiia,(t ia tin lath
I . i- ■ i t '(< II Intinn i.Uam I'ulintt «.f 1mm*
an. r u i tin ii liti « at tiir ..»>t faT«ral4s rati ». with
• iti- ik! ilial.lr Oilt.it, mi a|i;>l|i ali.ni |.t
W. V. LITTLE,
l,.>.iranrt \^r t. >u *4«i I. ti li ft li u •• Mrri'l
PORTLAND,
Thr« I'olicio# iu.it I* mailr ataiUMr at » iirily,
i.. |m*i»*.itt fwanliin|iHHlili, a* «rll a* iut tlir brnt
lit u( t «i(t M Itltlwrt w tlx (IHI •( ilratli la
ilimhialt ttithmg !>• g« In tlw "flU rtg mm," aim
. i*r tin-n.lt, but hair <>• t tlif tisjiiititr m tiii (vr
.n iHiilit, nia) timl i l.il'r IVIio aihantacmtM •
Ttu.tr harmj UiiiiIm • In Ua»» Ivhiml, th'MiU • >1
?n •ilhtail liituraorr.
1.1 l!». IH30 tf
100 VJSKM T'ION ASTON IMJPK(TI>
LlMK iml rirritfrl an,I t>r tilr In
ruMst.vs ,,;r r u KrvnAj,
>vi«at Ma* J*h. |*M l^f
AGENCY FOR THE SALE OP
m. FITCH'S
Celebrated Medicines.
I'mIii* nail ll.iUain, |»r|«n*li»r Swtip,
IVrli.nl llrail CiHINW,
I'nlnx.iMi i l.iniifirnl, lliin-n CiHIitliH,
I'MIP itml Mnllrlnnl I'ihI l.itrr Oil.
Oiaprplic Mixlstr l'uu(h awl t'athaiti* I'iIU
N'Hiin , I . miU I'iIU,
\iinitii|', I'riiulr MprriAr, l>r , fcr,
L Mil It} him r«m*Mnll), «ml with im)n»«T<l«ilril
Mirer** in |h< lrr«tm. ni of
«*«(^ll'lllld, (XIVHI HITIIIN. WTII
v*. in \kt ni^r\srs. nvftrrrm*,
friion i-v skin nifi:ahi s. n:
M W I » tiMI'l (IMC, Kill I
M \ NfM, riMJ*. hr , fcr.
/>' I'irh't unnfualhJ I'atinl St If r Plata!
ABDOMINAL SUPPORTERS.
Pi /ityrviwf I'htrii .Vi r/-»/»<•* c
SHOULDER BRACE.
Dr. FiltH't &ilrrr
INHALINO TUBE
iMtnnii srii.r.nKATr.r>nixM:t*n hi -
•"I ihr |'i« t>uli< i »i»l t'liir «.f
f «*.n f>tin»i, \tlhmii, /(/•<<»«'• of /V ll'tirt.
it'., an if on thr mf/koJ of prrt.rrine
II ol/h at J llfiuty to an n^r
Till* l««4 •h<Mikl Ir in rtrn Imiilt l'«» ihr
r..*MMititr II |H.,nia out ilir >.nl» Ira* Mr l>.»j«.
"f f• I■ • T,> uurfliri*, llir ilirrrti.ua il gi'.a |..|
Ilir riff ami rilitnali.tfi i I Oill.ll' n. ■»• ln» jlualilr
7yim0 r*|Hri ul ihi* l« "l> bur j a»*r<| lliroujh
Ihr !>«•••, awl ihr >«lr roMlliiur* umltoli-il
I ui • itr in I'an* In
III IUl\l(|) V >11.\ I \S
rr l»». 1 ili li'a t«ui.lr I » IntaliJ*, «•< iliifiimHi
I* ffl* ' Maine I'r I ilrli'* I tin .l»r«, |u I# ll-tal,
tr*i". »l all hi* 1|Ml>. I M
. USNTISTRY,
DR. ('. A. JORDAN,
si JttCtM'XMM*.
ihr |il«jnir In aiMMiMnr* *% tKr *il»i*M •
N. i»j» rnii) IW iiljarrnl Inaw, iKal kr |u*
lr»*r»l f.4 a !• in ul )««•, a IriMtm il in N.mai
\ llUjr M ft miWt, I i I!,. | i
lVnliMn in all Its \arioti^ Bt.in«h»
Hwh I'.rtwwln, PiUtofa llwiwiw, an I irf
ulilin^ ii ,«i!r.l lt»l! - ia». ilMi( \ 11 ili- ul lialh
.>n l*i%. 4' «l livU I'talr, Jkr Pi. J. iM-mti
Inrr*
WHOLE STTS OF TEETH
«nJ «fifit»r« itiein in llii* hn>«< |ti(« I Mi «»rr.
Mm 4U1 likiiiaf«r|iHrl 4(hI «tU|4i Iti thr in»4ith,
AKTinn\l r.\i.\ri:s.
%
* *!• th# |«ilit'iit In utHvUlr H<ih <h*(i -t
f» •», • I*r gfli' **¥.
I*r J, ho !r*n n Irn >fflM in ihf
«»f iV itiiif*. .0.1 1 41 fii« lhi» !.» •! 4U1tul4.it title
itMiiiinU c»f l)i« »kill in th» |n«»l*
V'lT |*|irr* »ti • Ifi4lr( 4«iit iruffc H.ininlni.
J 10 *• .* •
L. T. BOOT II BY,
i iinstaui.i: \ \ittionki;r,
HUT 'MX l'A.UTH. 3IK.
j«n ». i«<.v» r.vr
WM CtALLISON,
DEPUTY SHERIFF,
SOV MOD. T'A.U.tS Mi:
\ll Prff»|«« In M41I «»f ••(brni»i j-tfi tt
!*>••• It •! In. 35|f
snu: soruK.
1'nif Itr«lnrr4 Im M Hgr iiiiiV stmiiilio.tl,
lltHII I*.Ill* III ltll*t«»Ma
n \i: i i |
I fMMM ||m •il'i • I4*' • * • •;.»«» Ji'lIN ^1 \ I i
HltAli
I *tr' ll m i'lai.it 'i M. * »"»! \\ • I' !«%ill .
I. I T •
i.«i• i• »I*»i•• 4 . i v i. .», t, r <?.«. '•. t,j.*»
I'.tir ll ' * ».•!$•• *• Mlii- 4.Ill W • I • !. % . f, t«i
I « ... . ijH
l/4«r N M Mlfiiir't I*«»• »• Hill, M . .»*'•
\\ # .* • • ii> i I i •• »\ '• .«• ti I * I . k \ M
irrivr i» I* Kt 4. .i in Imr l»»f »L# U»t train nf I u
hi..I IUji i»f |Ui»lu«f.
Utn liir Aim i trail l|f*u«e, iVftl imf,'I'm •'.it.
| . , *• Nit I >4»lir'l «%*• .*i 7 .*nk \ M
•ifv• *it I'm*, l'\ I • 'U k, I1 \l
I 1 ■ n I fc| • * 1 • I' tftbwi <• mI It •
tu.i, « 41* full* itti <•*)« <1 I".
ITNMI.I 1 Kl Mil\t.Z.
farfa, IIWi May M» IMd t •
\cw Tnilorius: FMnlilMimnil.
Hubbard & Stevens
\ % * • ll I I • • It t 1 • t i ' i • lit f
\ ? |ImI • * ' %\ r i.| i MUM H I ' • Ul» .•
I I ttlnlCIMI | H|' \III hllMIM . « I.
|K« % w til |r»|-.ir*«l l» vnikr 4i»l tlim <*4imrnt*
m Mrll ami in «*• £«•>••) itik m < mi )•* «!< • » in Ox
m I i "h Thr% I «<(* In i *tr h t |« jn®t•! tf <
l|f, ( lllllilf ilniM* it *h«M| I »tl«*. 4n«| nil*
i lulrj In lit if |||•*)«•• U aatl*.
II. k > h .iil«I »!•«• mi Ili4l Ili* > li it* v».| »t *ll
kr«*|» l ft«il «»»«»rtmrftl nf
i. , I i \ « . I k I
II • 11 | I • • ■ t
|IV|. k 4'a••inn r» ind l*«*
Illn k > ilm ami |«.«»ti A \ *h •.
r«iift I1 •* *kn»* at.J > tlit* it* l .r I' inf*
'I'nir i« i I I'athi 'f I* I i > i it • *it*.
III nf whirh mil la* M»l«| irwl mi lr up *• rhf.ip
a* « an U •l«»nr rln * In ir i»l llir ».».nr .^iMtili ih*I
w<-iklii4n*l*l|».
In iil«iit<«»n h» fKr t v.rr, tf.t \ inirinl lo k#ej# mi
h^ntl a fund 4»M»itntrnt of
Ready M.iilr Clothing.
• ic h <<•ITS "1 * Liu 'i anil ijiwlil" «.
.. .I ihi.i l'AYI>. VKSTM, UVrtt- \l l>.
I'lllM K>, k , k< . All < ( xhuli will l«- » U
i«» rhnu.
Ilill, A(i«il SO, IhJO if IS
Clocks and Watches.
'I'llII »ivlf« iil»r. i< < Uxi; hi for |m«i (»•
% i« Mi'ull lirnl't n«lin lii* liirmli an:
ldw1.«v .« llinf •• I ii—lMrth unking »<!•
• i» in, iii'k ci.im kh jmi \v \ ti iii'.s,
HVHdN I lull'. AUl— A |II III* aiMttllH 111
• if Hlfrl, hllliv ami (told UMUIll^l
SPECTACLES,
with «U*«, rmvmnl,rxiin ami t<>iur*d. S|««|.
ailr gLtwr*, U-ol»nirf <1 I'' •••"» rUxka, pulim ami
gU»cp( guLI l« j.U, »il»rf jii.I pUinl il—int.
• ilrrr |mim iU, iliiiitiilra ami imum- lul*>, UiUwim
I—[»»U, IbriiMirlrrti Mikrtlbi, laillrr Lmn,
Mali U fiuuiluir, jrmki> * K'Iiii iliitii(i, Jtr. Lr,
Watchci & Cloeki carefully repaired
s w 11. n IN.
0|i|x>(i(r llif Kim lluu#', N««»J Vilkff.
AufMi 21. 1849. if C It
Itnrr I 'hull oc for « MiM-tumic.
T 0 n S A L 27 .
'I'III 'UimI Ulrli litWJI DAII I k I.I. \
A lllarL»iiiitli. Saul •laml of a guml
n«r »ion ami a half b"t>«*i wl(l> • w" «d-»hrd, j
Mr. Ju. allarhrd lu il I a fmal wrllof *alrrwhi<h
i« Iti ii.-lil into llir Ihxwt l>« a pi)*-, and pinnp.—•
'I'hltr aixl a luill acrr* »f (<*hJ Uii I, hraidrs a ,li'.p
Id <M llw I'MO. llr lU« »f I•I'rt l. Thr twill
ing, arr all ar* aawl in (i*"' r«pair. Tlirtr i, a
*■"><! rrllar iiimI< r lh«* ahiilr Kimim'. Saul ,lan<l i<
•itualril in I'arit, al»*H » wilr frmu wlirir ihr
North I'an, l>. |».l >if llrt A. li Si. I.. Itailriad, i«
laid uul. I'm hulhrr uwtiralin imiuin-uf th' >itl>
mtAh ROBINSON I'AKLIN
Nuith fan,. Junr II* WO. lUlf
JI»«KK A: HTATIH-TKUT.
'I'lIK >tliNtil»r> ha*r fM* |ririr«il and will Irrp
I r»n,tanil« i n hand » fiwd Mluck i>f
Blank Hooks School Books,
k Slalmnrrv ulikh will hr mid Trr» rhrap
DRMIBO.NK I'M C kFNlUl I
Norway Ma, »*M> llilf
CHERRY PECTORAL:
v«r Ika C»rr uf
COUGHS, COLDS,
HOARSENESS, BII ON
OIIITXS, CHOUP, ASTH
MA. W HOOPING-COUGH
AND CONSUMPTION
lii i-llrt ma l*i I 1m rt/tmmirit) lhi»At§f1) r« U laat'il
f« iih •!\ »r iIim «*#r« «.f thr limit a ml tun;*, it i»ru
• 'If «i*h III triflr wilH ii1# tUi » IH health of ihraf
rtiilnl, hut (V.wklj In li) Ul iir thrill ihf <|>itiMat*
of iluliiif tn»hnl Hit n nml »••«>»« of th« ni.|ru«r» of
nhidi lltr) i All imljr for thrtii
IV • »i1 ■ U | t i i .k. t .
mid iiMFftkw* i r fiUr tl^ii n*rnii t*f iti rffirart,
Ih | drill *«• ll fct mil I 1% !l if* In »uf)t I llt{ lllltlt lllltt
whiih UiIi will mil NMiratil,
Ma ay arr hfff (Itm, ami hi- »«»luil mm in*
«!%••• \ fi*iiit llir |ulli« intti all HI |jttl>lt*h, Irrlirttf ii
•writ I fir% will frail lIn hi |WHk ll% frlialilr, ami the i
iitrtlmnr *«»fth\ thru la »l r«»ntalri»r«* iii.I (Mtfirti
atfr.
irom ii. Mi i.niw. m u i i iv# nr .
/' ' "t 1 ' 4'H, \[* l#r*/*{jr, 4' •• 1 •«' 1 "/•
It \lttnher *( fV l*t. lift. /'W. «fl7 Si >'t ><•
irUm tj .|«un'4 uaJ
••I .urai OtlERRl PWTOItll.anaJiniia
I4r mm|> •ilfin fnaa •#»ii»r •»( thr lr«l .iviirlr* ia ihr
M.itnM Mi «li« i, ami n %m fflwtur r« uril» f««i tf»#
«!.«•• tif iliM4*« * it i« mt« .nlrtl |n fUff,"
.V ir //ar< , ( f., A i. I, I* !**
rnor. ct. r i» rt. \ \n, »< n i«.* r r,v% v
IV ii|r» •• I Inn mtm •••-'! ih* rffrcU i I |«air
• IIBRR1 I'M rORAI/ U My tms * • a • i i
111.iI «»l ii«% If m ml* ami it Ctu* mk • il»»la« ii at t«i
• t.ita in it* fa?«»f that mi mnininr I hiunn U >«n
has lanvnl jr% • t.tinenri? •»(( »*ltil in tilling ilumiri
• f ihr lhi* ^1 ->ml Kmc* *
nrv. /#*. o.naoon
K i iM hi RR1 PRI HI
V* % I•* tli* Im »I mnltciar fa Pnlu* naiy AITihiumi#
flrv gili ala|U* jhiI hr, '.in.I »t4i« ■ thai "lit* ilatt^h*
trf afii i In ii>( | in kr*|i thr FM Uan III '«th«
with i irtrtf •• ttl- il r.aifti.ai»'*ii|iaMir«l In tannic
I !»!«».». t# hi^ht ■•»« it* ami ttkr attrmlniit M" ji' um
l • .» | 11 roiiuiN iK ♦ «l I fit <M« « f ill* *1 lll.lt
R\ I'M rOR.lL,*Ml «••••• '•r•«•« it#f»
r«| ••
hi .u: Tin: v itu:\r
hi |%rf—l^.if Hir I' f l«n y if* I wa«alHi •
t't| %% if Ii a % i% »»%o» riHi^li, »n^l In »|tit
fittj id I ami | r«a»" Nt2M i«ial». 11% thr .•>!•
% i « l in% A'.ti«•<Ji»/ 11.% •!« ian I h 4« ••• •« • «l l«» ii*«
• I »11 RR1 ITJ rilRAI
•a till I « »»•» « »n| 9H\M>lf rtifnl, 4ii>l a*i*iil«* thr
t ■ \ ■ i j i ' •
J I MI S N IMMl.L
II mipilf m m. i f i t*. %m% , T7t I**!*
Tilt* il««% •ri* ■t«*il thr *!»i%r iMfiw I J 11a* • Ha
•fall, ami ]H«'m*ait<*r«l thr alvtti* >t.ii*-iiM i t in*- in
r«n% |r^|«rt
r.oni \/o %hutu\. Ji»#fi«r
TUB rrmt.im tii.it cviir#.
I'mJITI %a|i, Mf.. Jan. 10. 1*1?.
I*r \>*T I ha»r lirrti bmf ittli* tnl milh .1WA »« i
»ln« h pra vi als *»»r*r until Iautumn, il lan'l
i ,i i «ii'li h lu ll iiMiluiril UN' ia Hi) « Ii4iul* r, ttil
IcftN |'» Hfirnitr thr »t«rmn«f •> tif|a*»ii»« »»f r.»n»mi|i
I ' « *1;. ! !'»• !»•? . . U '
t ii . | i'ij' •• . Mill | m| |WH • III IS|I\
I 11 li»i; \i 1 i• •
Ml II U -M tr llir OfSMlRf * "•! •.
j i» nuxr*.
If |hri«• i* aw> %aW ia 1^ -wl;u> nt n( thr %•••• .
Mh<t »|*ik ft • wf\|»^fiimr.hnr Ma um«1m hit w. i
I Hi of tHr jaililn r*nhci« nrr.
mi pmin i% i • %%i n,« mi wi%r, t«n# 11,
mil,
I. In ^ (Mb l*4lM,llt |(»l»f Jt < • .| |l% lhll'4
(ati, ami ilralri* in M tlwinr*, g«M • mNi . In!
• ill th« HUlr. tun !'•
OU'OKII lli:u» 01 UtTKIK
$75,000 worth of Good* matt be «old
the mining Seaion.
*1*111 ** • « i '*i . f*l« « lli« |<nl*!i • C- f ||»*
1 •'».«, ; t v »i . I» •
.«■ It**911 r !•» I hi II IIMinfflHW 4 th*
In i* f jIU , Ot«l iho 4ir " Imm.1" Ii* »»r'l l'»<
aiiKMinl i I tl»« ir mIh. liurm^ (Im • <t*«iiiif l«i
I M MOTTO
<fi l< K . <\LI>.v SM\IX pnoriT>
ran i!*i i* IV% l*4*r jtt*f iff-nul f«i»*t» l» *f n
• •il I*. • tl» • •, 4 mn, li-lti •jtilr, i »I % i% r\l .
nir tit* I «»f
* rj r
«**»flt»i»iiti{ in pjif **f
i • , a I t i n> -i
fifth*, of rvi v humml tth I'tf, It'itil nm4
/ .f'l 1/ /'•> «!»»«, ( uMIWI'I, / >1
A' nlutkv i >"tmttirt, III" kill X«/»
n'>'//• <frw/ I»• •/"><. •( ■ I A tlrtil ffilrt*
l/*•/ rrrriffy l' ii-k irtti la , y
r« •-»;< 'hi toi'it r »ti i.if
tii*. /A" /<#»)"», '»'« i.'Arf'nt,
I tin,in '• prmlf, H!*k
St I *, /,i it,
IRISH I.INKN.o. rl'IM \IN
|l k »ii>.t;lil I..!• ■ V > 11•, I >|t Cat ■ t
SHE E TINGS,
I « I « . ,» •
W|i, It titnif 4 *•! \V« . • • • t• * ••• •
lllfttt* «r ttm I - I
• . I Ii I. t. I•• I. it .».!•. N fli ■
»-ti i|tm i»|t Kim iImi bair, f »r lli* I »
♦i •• •. « »|'U mIi J 4 • ill «.l ^ • • ft i
SHOES OF THE LATEST STYLE,
A'»<' 4 ln;« I t 4i i d »h*rk I
Tailor^" T/immlnijs.
I'.^lbfi 4 Mvil MMiIr t 4«Hi|liiirnl «•!
REAOy f/AOE CLOTHING.
Th»» "ill *lw> llair icm«M ill* »n KmimI
l
,1 AMJ 1 n LAH t >uo
• f »JII ,1. |nnr, llul. < ,(>•. Il l, .1,1.1
Witling .iim| \\i4||hii2 I' .|«r, l>.;«l(irr ailli 4
lirh V4IMI) ill
PAPER HANGINGS.
lid 1 lalfr (nil l.'ll lloclt i f
Kl.lss 4V II\iCI»
4 ■•wflHH til i4 Mtmn. f4ning mi |
'l> H » l.(H» III kHI, I' gi IIm I Hllll 4 Ul(r .llmrtllll III
W. X. GOODS AND
Hm. fail PlMTi Kiib» Hlaff. Ihmi im (Mi
I < it /.im', Hmiiihi; I'UhI, <'i<t»|»h'i* ,
I~kii|m>, I.iu<m«J, iVraU^ftiol aim) 8|wrmOil,
llllMlflil
LIME, PLASTER,
I'liirnii, lui», I'.mI". hr., 4il tatkiiili-m.
Alt nint h will Ir Li| l r..ii»tiiill» on hjinl, ml
fur uk
WIIOf.KSAl.K AM) KKT Ml.
41 tin' pi lira. Till, mil ilrn frrr if I* ,\rw
ImmhU an I Ni« l'ii»hi<»n«, mi r ll.i AiL'.iii U M
liMirn. I lUilriii I, Mliirli, fir 4|>|w<itnl unlilor
li*il) |M) , mitM U >obl.
WANTED.
IIKANH, OATH, IIDI.N, IT-IS It »■;* > .
I.I MIU'.H ..f.llki.Ml..
PIMMOm TRUE k KB1IULL
N"i»«, Mil 7>t, IfOO, I♦»'f.
-£-r- CO** <11 „
DULftli m
Uiiir>. Li<|uors auil ( itrars.
.No. Ill l!trhiin;r Hrrrti
I'OKTI.AND, M».
N n. im hand • U|(C» i>
IMI'OIUT.D I.IQI OR8.1'(the »«•••
All <>filrr» In l'.\|>rr»» (in.mptl) »tlri*lrtl to.
Fresh Oranges,
/ml rwirwl »ad for »aU In DM* CO
>»nl» l'.ui«. Jun# II, l*.V» |*
marriage;
WHY SO OFTEN UNHAPPY
THE CAUSES AND THE REMEDY
Man) ami iimiij 4 aifc ruiiuirt of bodily !
• ulViina, anil »( ntrnlal auguith, l>ii<ttratr toil lirl|> ,
Ira*, • mlnlli r>n( brr l.f.-, thai of brr liii.laml. • 11
haianlim; lUr hmn» wrlfataof brf rblUini, anting
flitrn fWMH, atiMh.l/ ««••«, wiMil.l hor
llir Mifflin*, lhr aitguitk lu ill* wife, ami In IIf
IiiuImimI rmlaruwiwnli ami im Miliary ililTwullir. 1
hating IIm ii mi<in in Ihr miml lain* »ri(hrd<|.>»i.
ami hanaat.-.l in r<>n>n|iiriirr . f ihr ii<kur(tuf ilw '
i i>m|unl>*» nf hit |a«raa.
Il>.« im|> -Haul thai ill' kiiiii ih.-ull I# km>« ■
In »«« j an'r, lu i»r>) lnulawl, llul ihr dn-wtfa!
ami halm* rirt»«"niria». |<> lit • lirallh ami l>a|.
pnrtt •>( la-lb may I* aiuiitrii f l.ifc it l ». • li.. t
and Ualih taxi |u«« w«it nt a.ln il any |km li.m «.l it.,
onr In l» #|*iil ailli'iil Ikr lull ri>i<>«n«rii| i.( ill.
uthrr. Tin tin»rl« n«*ar«ii..n i.f » MtU- wi'ik
lillrd atfollmt In* l,r" 'I"" im an* nf anf in( lli>
lirallh ami »b* lit* "f ihiiwamlt, ai mrr
inn HU.Mtltl.lt 11Kll MAMi
i o|iirt hair Irrn wH unrr ihr fii.l nlilion mi it
iimJ.
TW WlliM bit !>• N imlui«J |u t 'irili.r it |>«
ihr urfrnl ..ml |«rttiit( ln|ia tl uf lli.tr m hu |u»r
Irru uli'rt.-l It lit |>«Mm .iImmi 1* all 11>. > |i I.I
drar, (lhal all may hair mi • IH--I laniiv »f . l l nn
I"i il.) 'ml »hn hair fin.iril Iiiiii with ih.itant.
■ •f Irlli it t.| «imaniuni, f»n» ul hhi< Il air anm \r«l
In thr atllrrliti inrnl.
, ,f i •• • '• fll| I • 'P
i. nnnjju m ,im
PRIt 1TB MKDH U. HMIIMMOV
HY I'll. A. M. M VI lilt K.U .
I'm', tt.tr of' JiUHtri of IKmR<
m i « hi.iii KuiTiuii. in mo. (.p. 230. run
o»r diiilii.
Tbi« N.'ik • iul- it-lr<l mihtmIIj (I'll Till.
M \ lilt II 11, "i tli'>w < "ill ml Ufa* umii i ijr, II
■Ii>< Iimi in i"i'mi »«< r»t» *iiirh iluaLI U Lwinn
lu limit |miihuIiiI)
lli-wr Pht| trmllp—ill) m4r, Ifa wiIki .—llw
■)Hr In*. Mi Hi inl» » "»n«nS I, i.« ll.i* i«r in iHr
ilnImr id' >»<i», HI mIiihii iKiliHr i >iimi|iUlr* an
im.|».i i.« il r |i«it|r—'jn <li«r<itri ihf mwi, .
ram, mt.1 ibr hkhI • :brir»t mwilin «»<l iw»l
I mi nod# i f rtttv, in r*rr) riHii|>Uml In wlnrli lin
ir\ n •nljtfl.
Thr if«liH 'M» »..ntiin«4 in U» IMfr* I I"
I'l.lril I llifflI ♦ In ih' IM •!«!•. 1» !(• IIMIUIIH I ll'lr
|pitu» inriln! lij iSr author, (nhnk |.» i« |»iiml
It.I l>« ihe writri* In |>iiMiih) will 4llrM.
Sickly and Unhappy Wivrt.
Htlratt ol' 11 bthr /r»i a gtntlumi«;« /'m,
/••■I,
11A ) !•»«, M.n I . I * I?
|Ir \ M M irmr i u — Vt lb • Il»
M irt» \\ Mil'. |'iii4(1* MmIk il < »«»t •
m SkH I * ir l" »
•a kit 1 lit I I %%'inM #»*• f lutlr • • • I \mi
I-mI lit «l I 4in r»|« l ' ■
m « | |i ililn.tr, l i Kit m if .#•»•! «• il« ¥ I([i«r til•
Irri'Hf I* (>«»r lintrir i«i 1 tHi.ll •. •
Mv Hit. Il !• It'H iu»kn : I •« r .
lIllTf Iran ur MBl^i in cuaMi|Urt<tr i l It* r (wtl
»n«iiii|| jikI •n*f« 1 tug iM* ullit l«l*»tt ant! (luring
1 ulitiriiit uf nrti ion <»•»•« nw mmi' ant I t»
•I IhIiUI' ! Hit J |** »ll4lrti btf • l ulling lirf lilt* 1(1
1111 III I i|# III lUti?( II Mil *hlf II Mat ill* I tit IH • 4*
• I 1 I f »uf*|Mi0r I (Ii4t iKii if»lr t.|
•ft 1 M .ti mm % il tl»lr, an I rrti^ il wj««!t Ik ituri
llir *u|0t. \l flu* tmir ("tn» nhiMif |«ti» m*»«ithi)
I \ 1 I - Il HifItU i|*'kru • , . • 1 ... | 1 >ii _
»<ihm* 11 • • • I - it t*-rt«'|iii»^ in* • im . On lit rrr«*i|»l . m!
(■in* il, I i t t • \|»rr«t l i %>*» lli |rlu I it «fl* r I*
r l tit) ttntft ««ij iniittl 4*1 tlir jtit it# |>4 •• » ntt|>.4»t
fit ' I rn\ M|lr,r>|» |t4flll»g I It tl lit* fit tl t'lM .fri%
1 \| >| I > •• Mm | 1 • * • 111 I
;«• n| 1 |»i 1 i| erf li it • wl.Uh I lilt I* • ti i%« il
« j* |»iii|lili N«t |i- «l*il4f% r»»'l<it«l^r4ll'it« t m«r|
. I • -It I I . I •» .1 I- I I I *
|«t II llw l«* M • lif WI | .trill | t I Ml lUt II 4t't 1 • * II
I III ! Ill tl tl • tl W wt«% l'| V4ll \|
1 in| 1 >ii Hit f't rIt 1 i* 1 i|« 1 in
It4«r |4*tr<l iilrr m% ltt ««l, hi nil It uiitii |*« Ittf ililt
111% »»|ff* «t 14tl«l It I % I* U • II III ll**f |liltr| tmi Ht%
1 li«Utf«it kill a tin 11*
frfun tit* ft*r,
1 oMI'l I |.\i I! \M> Ml \l Til
I ««i ami k, Pi . flrt. 21. I "IT
/I I.I | VIW • t% %«««| 41 |<1 hct%f lit* K i H •• |«*
!■ 4r mih im in m% r w r««4* !n«v u|t»*ti t 4tr inn*'
«|| V | t I (..I Ufit'. I.l lilt M '•! I .
ilir i4ili;ifMiPf in* (11 i4Utr|ti • trrt In lit run, r
li itin| iim t kitcitiii ivruln mafirr* 1 futi m
\ ur • •»! Mul'toliV \| uri* I \l »tiHt i'• |*i• % i• •
M* U ltl I'l l | ll'l It llll I* • W I I 1 . I'
iii ;tikl ftt itr. If I »l|Wfi tti%*« Il i'»fS# i vmm.i,
t i| <1 I ' 1 f • • i I
ii.riti \ nil 1I14 r^ii*nl l't %ihn*K I li t%• . ilti «' b if
l*ri| U), fi irrf I Hill If tl* vn% *11 •• .t w I
i'Un n >| v mi In* k I Itr '''ell lit* "iri» ifn t»» mv, I
Ui mi i.i il at ttar lh* m**I li»f iii»mIi* t irnii • (
I 11 1 I- •iii .1 ti n 11 •
. « 1 • i i . f | ni
• • Ngjj . . • i . 1 i I i . .
i t i . t.j« irti • ' lit Iff m - I
• %lf!M H« al ibr rttil, U ft iiw rfl-.il« ulirii f M II il
lltr It* *miti if i f r.irli U4l! n«llfi4t imiK(i»iIIi If.*
imul *11111111 n hiiiiii, mill- mf Hllh l-.ml) lfi«
I
hmi I« 2ihmhi( fit hull ift t nd Mi tti> hi 1 ?lIt . I
tfjt I •• t*.t| itltk I" i 1 • • 1 ■ 1 ■ ♦ . ■ i I
1 »lti- m-rmmltf wf pirtriMn
I . • 11 1. i < t •.. 1
1 1r tfiii, in r<>tit**|tiri«r t'l lit* |'i' *(t4lr I 1 • ••• 1*
I. iif ut% tifi (nilli i«r«iiiMftii mf rnii*- «) litf
• 1% %i*4r«. Mm h i f lh« I him- on Itrn il lit h"rlv*if. .IimI
• if (hikm- it i at) .tl l4ti. ^ III.* rliarct 4r»«i i*wta*
♦t_• iiw I tif htti*#h"kl 4li tiif, ll» 1 t 1 • iti 111 v
« ,,( n !ut !i I 1 ' 1
H il | | • ; i» li • I ' N •• • • m
II M otll.1 II V ' » Il M f
I 1 i| tft t! iSr I mf iltt» 4 t ifMl It#* . 1 l i„l»l
fl tf tir tMl a lirtl III' «H klf It1 — u!l I I M l« S tt nftt
I It, L ,«i,| !#.lt till • ) % - I ' I S'
.V I../ It/• I.a#v V-.' I C.WyittiM,"
/ >'t rh 1 t » i.
DANGEROUS DEIIVERIES,
oii>rm * tions. utiti:«;i hiutifa
A - . I '.
II * irr in • Ii.»mi tin* m ir
titir« j*i tiliur In lhH k ual' hIihH
j iitim- I In-ii )i> 4)1(1, tin* «lli t it «*l *l»it!i iIh %
ifm*.mf, mil) |«»t mIikH lh» »r ilrln jm f"#il»* §
■ ■ ' • • »l» I . .1 . || <W I' . I > • t • I ' '
/' I■■/**£ *fm9 (lulling «»f ih»* NMiiii,) i 1 limn 4*"
' •• 1 • 11 • I\ ^ ll ' U<
in 4.' »N) i 1 nun) iih> ' »• I'lrfftln; n.«*
lilM III. || ' II *% || «%•* tlllfl' t*ll ll l»»t
■mii it' ami wh»«* li*> • iti V>l iIhh
•nrh liiwr, >« ill Umi in it. |lh» im a • |n«
IfllU'td, itiix Imf iition, jutl ll I,
lit h at I I'mM •/ Isihr
n» nuwi: ji »t m wtwi i» ti \n 1
KNOWN •
• Piiii tMirim. V.^, yi, >|T.
Mr. A. M Mti'mi ui llili ,
ii<j • iimiii u •tii't* irvmhol ui tin VUhh<| W n
111411 • MiiIh <1 I • ^miiihM, f ik tmt' .
hi'» inwh iihiit I n .V 'i 11. i . I 1 ..
• Hllrrril imii Ir. iii rniiM-* utinli »• m |min( •xil in
l»Hi|k, >»tlh ill ki*mn>. »li»t III I ill. I lit im
r.l 4 nm ,V1 I tminl mi fw 'mlf l «f I Itml
r«rr> IoimIi will dtJll (if nrll'nf the inl'i umIhmi
(•Hihltnnl in |f» |
I.'llrrt Rlr |L||I< Irtritrdnf llna rUuiftrlrr, tin*
wrritir) !>• |irf*rnli
I'n iIkwi h iwm.ir*M, tun rimirm|>l<tni'< mar
mgr. •• r |ir 1 ln| » imSi -idling In lh<> pn.fn n t» of
lm lining llir tr>|>MMil>ililir* allrtvUiil u|n it, til*
tiii|mit.uir«' mf !• >»< «•f the ri »• Limn*
1 ..ntjni.il mi ll<« | ipi, «n inlinmliK intuiting
thnr liilurr ll»f>|«inrM, raimtl I* 4|i|itn-i.llnl.
ll it ui' nrnir. iinjM m 111 4I1I1' In rnnut lm rr fill- I
l« ih* tafiuM mbjKU liMlnl nf, ih< » itr nf *
ii-iliitr iliirlN intrii.|i il fur llw inAitu-l, nr limn
rniiU'in|iUlii g MirUfp { itrtlhrr it ll nrrrraiif),
• Hire il M nrtt imr"» ■ Int\ In Immr pn«w»«ril i I
kin'M Irilfi kInnIn tkf mfti 1 iii^f in «h ilin * iIr,
• timlltrr, ui it •tilrii Iim* In- mlijrrl,run l» nlit i*. ]
Inl.
C»|ii<'« will br»rlit Ii) lliill Arrul PimlitKC
lu I'un'hiitri*.
nr On Ihr rrrrint „( (to IMUr. Tlir. MAR
KII.HWOM Wrfl'RIVAtT. Mi:i»H AI. MiM
I'AMON, il »'"• (**W/rtt) 1» any |«>t I'f til
I Mini MUI-. \1I k llrr* inn.! lir pMtpaU, (• X- |
rrtA llxwr r>.nlai»in< it iruiiKanrr,) ami :nlilir>M<l
i. nit t M MAI RICI \i . D v 104, \, |
Vi«k fin. r»IJ»hiin ofli.■, \.. 129,l.ilvri)•«.,
\. * \ <>ik.
Dm 10,0(10 Cip|iif» b»Tr hrrn will l>\ Mail, »ilh
in lhr«* ii»'ittfc«, »ilH prWrrt wfirt> ami rritiiiit).
V.»k«llrr< ami agrntt rnpfril' in ll« *ul<*, arr
making liai»«l*wiw r<>m|>r|riM nn from th«* irnlt «'kl
> xtiancilin.in ilrnianil (>r it, ami Ihr rMrrmrl> lil>
rral Irtma ati<>r>l«-<l ihrm
Afliu kiriil i>f trairlling ipnli, llin"ijh "it |li<
I "nitr-l ami < an ul.i>, « ill I* «i; ( • ■ I on tin
•amr irrm*. OoiiimunmitKMi* ai* mjninti in !•
|*«t |>ii l iin>l a<l<ln»M.I a* aUne.
CAI TION. "IT* |mWir ate rauti>nr<l
lari'HH ratrh (Miim nitrmlnt l<i hf |<)lmr>t ■•If up.
iin Ihru, imilalinc ll" I'll' lh» »ofW a* •• Tin
M-rtir.1 LaJ tt' Mnlifil ('»m|*ni<in," ami rnri.
iMhrr Hlk**. P» ill* n( th» work !■ '• 7"V t/i»
'•■I M'/'W.l V'.v /•<■,«»# I ftaMMk" |j
|ii I 1 M iwichn
J»l». 1W0 2*>n
\
for Ihf Rnnotal and Prnnanrnt fuit if ill
NERVOUS DISEASES,
4nf *<f fh it ('•Hnplimu «Wh ar# rinitJ h? •• »•
f«na4. «tih«B^ of uuhaallhy roaiilMi (4 tha
\ I II V O I * I I «TRII.
T\if Wantii il irl rMMRinl apfl»<ai.-n ml IM
■*> •!#»»««»• |«i»»'« nf IMLV <H|iM an I
I'M, ku U«n t/ H«?#"
riant, Mb m Kiinija aihI thf l'nita«l WitH. U U »l •
••»! iiaraatty »f ft# .fgjr
Dr. CHRISTIE S OALVANIO BELT
i»4
MAGXKTIC FLUII),
ii«mI aitk IU im! |4i(Nl m>4 c<il<in «•♦*•»« ..
•it (MM n|
ORIIRtL DKHILITT,
Um aiitiMj Mf im u. II.•
IWHH I'-l IKI^imbM lid ffc II* I)ll»i
A:». (A MID I K*\ir rAHUtDK ...I l«I.M
or INUIOMTIUN \t A t ' 4,
A> I r». • HHOMt . IMM T. I IIM l«> I I W
D MM>. DUCIW f» r.itVlit » THt.WllM I u
rtTATION l»» THE *rt>ri»m •.<■•
Ii U i.I I. I (IM ii. tk« »II>» **J I HUM, 1.1\ » H
i oMrmvr triNAi. i ovirLdNT •■.itrnv
ATI li*. >•! U« »HN>, Hir I OMTLMST. Ill*
t (XI KIDNLt*. ■>»»!• Ii V \ Mill
ill ■>.».( IH)«I< M. r.MRWV »ll •
lll^tdr* •luckMI^Uli.U »!.«• b»M »M ».* f '
i>«**lf,
A Darangcmant of th« Htrroui BjriUm
lif '» >r.kVor« < ompi. (i\t», in-.». .»i
\l< 'i ■ • i«..Mii l(f J'ttan lor th», aciii . .
i it »i • r-«i(l»« n| lli« llrv^li j.f.tftr «t»! f i i'«n. ; ahii.
» "l»l Iha • ti*i.(il.»i.u ( ;.(»<|.ik( «I.
• IW» of ••• ••mam t> t^lwl >•» (tit f.. u.f.,1 . >
• > •• Ui'ul .Inciiioji Ui« iiUdiMJ ^t,i..I ti>J ait(
»i » I ( iM*r.f H n.l»n4 to [•>(■»«r kn.lk tli«.|\
• Itilk il) »l I • if- f
TM jt»»l |««lKril; m4 ihiIUki ul
Dr. ChriitU'a Galvanic Curatlvaa,
f«hnH« in tha fart that lhar strati ii4 mrt ti>M«i
!•» *uI*4i4 «|fiit Hi |>Im« aaf lit* uiml m *!a *l
f % . » • < »*• (.»•# I
.Sat »ia i.-ki h*»falaaaly unlac tha ij»flarta»«
fit) ihr«|(Wn 1It atlai# ifit«iiir fit #»»#•
U|i#h #/ Ik* l 14' iioflMi, ««4 •«# it
14# a/ift'tal la/ury umdt* ««*y •iKkmlmrfi 0m t
IWt.a inth»Jtft li<»u in llt« I ml#4 *tataa unij tiuaa
yaaran •• n<>it (Iiin
? i'i , o o o l' r i* h n n •
irrluh f t!| »fn rlaiaaa ti. 1 rm»Ltf »nt i«•» g
«(•»• t» «tit • Itift nn«l »r it J.«t • h«> in »
Jiarlv In Ntn*» i« ( om| itnli l.tir httn
CNTIKCLY AWU PERMANENTLY COKED,
• Un all H", t of r«Ii«( lit t Um |nti up an<l a»»i)
flii' C *Im V*n fn#) ir tain '
(. » i.ll.\ \M< liH I
••!;>}«>«# r*»f "1 a }-#ft<»t| at!x ta i «t*tli ll»al hai.t
at *i«ilila'M . UVl^.NJl *»r t J wfhtf «». •!»'■
Nan >u» |tiM>i.l#r Inor iman caaaa, ati«*nUi»U ait
V^k«»n *ht<h Im tl»#ir a (M*n oa lk« ritroi afcl una
>'i»t ul U*« at'*n»a4 h ai >»J |fn^t>«i| !•»«•( I>ul » Ii* .
It««* lha |«ti«nl in a Itiwar ttata tt. ! »i!la i»;j .t»4
••• •illitt allta Iht artn>n Ihua rar,t«| hat rt*»*J
• RMI9 Itiia »ifh lit# »iV* • <
llflWllMIt 4*1 Uka IMLV ASH HI 1.1 1 a Dfa
I«I ti tuftrar a«#n m ILa n.»rtl a * , • • - I
4'la • a »i t.n>, Ii tja lha Ball an u I th» f. . % •
Ma^utti'1 I tut! tt «L"*« ta-l In a iIunI |«i
I# part| intM n »il art N lha |^*iln t • ti t
•#i fh# |t«'» lUcfal f ni4iili( t «*ai»a» ftr i'ai
• H». ii will | aii 'Hi Ui Iht f *f •'» • • a * 4 tferf <-• * « «
• C 1 ** rt * pna»fita, r.Mt k"»« <*»!•' ••ui . •
• iliwal lat »la» 11. .«
Ii - m t it iff < a>H "I It % I % t»a I M< ' v
HI • i \ • : m p k ¥, \% i# 41 - - •
•LfrHUr.MT ro UUHICATK TNK DlPRABK
• »t Ul
CKRTiriCATI^ AND TDtlfMoMAI>
Of lit* atata! I ihIiimMiiI ( lantntlar,
¥ftm all |«trta ..I lha rmintr? t «14 U fnan ri*
\ N i:\TH \OHI)»\ Ut\ < \h|,
% h»* h fwwI'Untl) j'UMtt that
" IruKi i« tlranrrr llinn HrlitB."
(' l' UK O V
Rh*timati*m, llrmcbitU and Dyiprptt*
IlKV L»IC LAVUIH, A • LKRUVMAM
•f Saw J*r%*t of lattht J alt«i« at it aiJ #*
9<r»«at Vanr Jartav l««lj |J |%ia
I • \ II i Hi*tvii ; A.r I w i ml l >k><«
IH mfUmttm 9i TNK OAtVANIC III? Mm
N*i<L%i | M]T l#)ly it aa tOinwt
>«»f a'^ut lmr»Hiy |*«tt I ha 1 Um t'l^rinf lr«»«
t|» , ua f \tt) ) tar lha na|t<ii I *■ a ma * *rta
wf il l I • ' tai k parwar»ant raUtf !'•>» tu? rwiu
4 r tl lititmaal aliaiaur '«Niuit )mt
• , iai a fi# | 0%r . ia t
in tl a >l|i« l»ar#v i*l my |«tl«wal Haai
. >a • i* ■ t t-i a t»itra I him Hiif«tit*ii«
«»/... taifi.ar in Ikaairtltr <( Uait! || w
• • j'»»i a i f (iiariiiiif a |ittl l#tl in ma «*» •
4 >• I •• t l.il | • 4, j v» •• a ..
lha Wr» iM iaitit aWk K«>n u am t<« taiaia it
• «a<4*tii* an inama-Uala inftiiitin my i<n»t •>
• • if, tarttat lytlrn att» • l*irt«(i}» ,
• ai#4, wn>l at my 0f»>aichM«t hti mt anm a> a* t
I. taj U)l|r|-a»t t« I KHiiintlM tl9itl»i' ! a
•fH'ru.g that Him# lia»rdiri t^a r nMfitl «« <
t 0*.n tinar thic 14*1 tha ma<lium »l (It Naatmat *»t
lam in tha tMt |,haitit<'<M«fia (hart irtnt J I a
art itiiatiaal tfatit «In h I rtifh art rtri^tnti
u.) Ntfi.Hn %< itt« , a»arj tla»i«( Util I fcat I
1 i«it ki4 *••!•», Iata|» la U : At In* I • at —»
) itij iitaii it t.» a%tn n • »«*a* an #t>Ca« .• «a t 4"«fh
with i«» »aay tai f ii«a (II * .# •
ialaiuni»t.| l>a Ira tha alltct • ( tha i^lariti «<N It*
<.\i \ tNi' ill : \m w • o 1 .
MMiNrfU M.I .l» rhit wta *n hat l«M I
1. »• «itHitt«T ti i*» a vi «at tii tt at ii 1
•it »»• HI »• Ml Hill I n^ti MliVVft* a
. • •• •» thi Sa«i<*aitii,
««i> mi llaat- aaaf it ittii vm Nit aariaaa t • atai
t '• titnt h a# tha i^JnUl an-l ha^|j ra
1'iati • I tht at|#rimanl
I ka%a in 'lAntaiJi 1 tha BLLT I'Lt'lf Ut
n-iiiy n hi*a t**#n Lkanat# i »fa»i | fr« n» N*u
lii|»C lltCUeM I bat haaa tria l thaiu. ff|fH N»ttt
I am. itlf iif ttr* laajnr* tf'illf tnqrt.
Hoat-lir W LAND"
DR. CHRISTIE'S
GALVANIC NECKLACE
< u»« 1 l<>r «l! rompUinti ■<*<- lm( Ik# Tin "at tr
Hrat >u< K M •♦»<•»'lull* liilUma>a*taMi M Ik* I !!<>•',
Ncrrwttt ti I kirk ll**Uvk*. [liniMH>4 tk* M»»!
Nawlalf • In Ik* la.* Ikiiim >>r Ht«nn| i» Ik*
I art Iwtlm ahirk •• f<".»iall» Siixmi aiJ imi
IhIiihi. ( b«| Urnl, (ilkj Tic
Palsy and Paralyaia
III •rkrv»«rthat !!»#•• limMi li«
iir hy i «#*<} *t A«r?#«i £•*»«(« l«
'• .1 • I' • ' H • • • > • • <*«!«•• \
• •• | tl«»e fu«ir, lit*! I CotipifU 1^1
• M iff > »»• tl lit 4t «tf»« t»«l
1000 Gases of Palsy and Paralysis
Utft l»««n rrjp ftai to f• • I nai• vi• ir»l hit
fi M.t u«t !*«» ka»t t«#«
DR. CHRISTIE'S
GALVANIC BRACELETS
tr* fcxml »f * Ml Mrt i«** in riwiuf ('•ntuliiant »r
fit* «, uMnJtc I aaylaiHta, (Oil (rMril .Sarinia
AIkIxm 'I Ik* H**l •< I •n*' •ili*aull« AUv
in ruif «H'I I..»!).« iM kit Iihm*I riu.al I » •
Jaknanef (van of Nilliiu t.k*i() iu U>* Iwl*
•r >ik*r orgcn* of Ik* boJj
Tic Dolortux and Neuralgia.
Tk*M Ji**.!(ui and a(»oiii«c r**»J>Uiiit* ai* .a.
Miitldij ttltt»44 by It* ili"n •/ Ik* lltuan
tin Kidlari ai.J hi i». Tk* Ball <li!laa»a lk«
I1arln. il) IkliMfk Ik* •?•■*■, Ik* N*rkl*r* Km a
k*al a(larI, ant Ik* krtt <lliKtlf ii|«B Ik* il
fcrlaj n*r«M I* Ikaaa 'laliaaail ( tflKlauiil Ik* |i<
(•lacklwa MkVt.lt ►All."
cXf M**r knJr*J <«r1.flral.i Unm til paita nf tk*
Cwtnliy <4 Ik* mu*l aitiaoi J,uar; rt.aiacwr ran k*
(>• *ik tl l*<|<111*4
Qf- No liKublr or Imimi*m*m* atlai.li Ik*
ol nH. CIIUIXT1KS UJLK4MIC JKTICLKH
iij ll>«) ma) Im wmit l>< tU* aw*l f**kl**it4 J*1m*I»
• ilk |-ailari *a *i>4 ial*tv In (aaaalk*Mr.
Mint *tt*i>.linf lk*ir ut* M li|U( **»
111*/ (U (■* •*•>! •« •"> |«il W Ik*
canity
Prices:
The dklranie Hell. Thro# Dolt*i»
Tht (Jkltanie .Nn.'kl*<*«, Two LMUro
Tho <ikl» mio UracclcU. Ont LMUr KmK
Tht M»|fii*tic Fluid, On* IMUr
tty Tk* trlirl** tr* trrooipamaj t, fall ar J platu
iiiKlwM Fin|>tl*U * ilk lnU larlKulara mai k*
kaJ M Ik* tulkoruvj A{*i.t
PARTICULAR CAUTION.
W" #♦»«»• */ mod M'aifi.'aaa JnlaliMa
D. C. MORCHCAD, M. D,
OKNkRAL AUI.NT HHI Tilt I'.IITKD NT A It.*.
IM llrMrfwt;, k*M lurk.
For a air in I'witi h llf a«iho»it*«l Aft
lllltt«|<l |l MMrlt".
I'm mI* »i >*«p*i»h r<ii<, I-; Kiwi A ('«.
IttrST & CO.
nttLim m
Drop*, Vnlirimv Book* an<i
STATIONERY.
SOUTH PARIS,

xml | txt