OCR Interpretation


The Lansing state Republican. [volume] (Lansing, Mich.) 1855-1874, August 29, 1866, Image 2

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83016318/1866-08-29/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

:
THE LANSING STATE REPUBLICAN. AUGUST '.
LIST OF PREMIUMS.
Kr th Fir.t An.uatl Ebibl oflhe
Ceatr.1 Mith.. Agric-Maral
t(v,lo l.n. M.dnr.-
d.. Thur.d-y rrid.y. pteu,-
b.rlvilh.Hth ..d HI. "'-
OFTKFTW OF THE (flETY
n,. Iv-iuiew-'J H A. lUTr.e.. . r,. ... .1.. . r. -
HORDES
Each ; '.-'irt.-.s r-q; red to rJse t.s
w . aad to ay ci : .r :iat iter aba- it
.r- ar. .. a do. f-rr.. ib j.i e t
e i. to j- M --ar.
Is, tie tit
tee w::. '.- tio c
ttv;ret tie v..
-,T h.i ia-r re : "
il.Uther r ieem r.e.-. 1LU'STIUT10!0FT1LK DRAHIMi
.tr-..oc a.. -fibbs Lerti-ary , lu. . . -a.
Tfce rrr5 :.;.'c;.r.: ar.rt cn'r LVt rr.$r.a. t J-pi tt xf.
I irKr.yj an:,'..;;.!:! :.;:v la.; eirapin
INSURANCE i
load:
j '
j-.ri t:
F.r i.
' St m 1W.T 'J
. ; oo
J, Wm. - Mall, o Li .Ofltoa Co .; tzra D. Ba-x.-,
-'b.a-- t,J ,. , ,. r, u
(V mmirve r.' L. f-nai. rV.vb. '-'"-
Im Co.-HoL.wfi Vx -a. J a-a K-i..
. r. .,. -. IJ,.r, F. J"' !.-.. J ii ,r
II 1 r-tcf-a-. r I
w .a the i r;--
iT,h:r. tf !
sUnota- F1 . I i.-it-gJiot .o
loac." C aok , In . . ev
i Memoirs, --c tr-av
sv,1 V;- - H. A --vr Fit 2f
Ltu :''- ' -;
21
I Hrt J J--
' 21 !
bt-9t i Jtt v.i
j i-
' tv-f -1 j-r c;
i 21 t i
! b: 1 . . .
' 21 -
:1 t 0j ,
. . . 6 -At ,
. $
. .. uu I
. . . 4
. . .
. . . 2 OO
ora.; ice i-vi.
:; : e: ! w.a5 twj.:: a -.f t, tt-
t:! ': 1 !nwu . tti Si! rre?r' 1 ltTf-
f !j aJ
FRl IT.
C - 0K:a;r
-4 a ti:.-it
i.tb
t1- 5t -f t j a-J LJ x.te
rr.-:, ,f t ;r !3 CC'
IMPLEMENTS AND MACHINERY.
ci.- .-..'J!s f.r cas; rrir itrjt
( 5'ft 15 rarifi es and lrt pcinjos. at lt
I r.t;-ct::.-.st tcl ti
et s;
cpt) f2 W
or.i ral aier x;r ? zl;'.g .t)).
or.i.raiapciiiea cf a-.iaj ?airt.:j l-i o 1. 2 W ( ' )t
lr'o:.r. : 2 CO 4 Alt- MllA.Ct(TF
a er cr in: i paxv.a; . jw;
" FTtvc.a;-,n.f tatii-.-:rai:g 1 (Oi
'r..t irxf 1 A ,
;tc;.'c-irb cr axrwij;- tf n vu
:.afraife T r'-n-i
" a;L.vtu.-al Jr:
21
Gi.Nf7.AL Hi ..1 Lai 11 ;,-t. . . .
.i.c (in..-, 1, n.vr- i:.- -al i
aha fxtihr.i r. , :-;r tte t-a: i-ct.
rr ... t -:: '- : a -
21 t (-1 . . .
he,; 1 a.-
Li:
.T. . -I
a:ant.ficf loi.ar rt-ju xn f r ttif y-ar,
I,.iars tn.ui..il..'- L.Birm:.r:.i;i A..
.wit-.- ::.. -a .,r.:r u a'-: .-y
b.tr.o. tal a.!-.r!trr.f .! si:r.u
Kfiuii l before .1 ,k nf ' .
saatac aMl a '-'."'''. t-'-'t -w:wr
o:h--rwii t" I'r m urn w :i b .1
owiieraoi allai.1 . a s fu.in.L i t Krit.-ii tn. ra
.'or Ji-t.uc: t,r-.-;, ... t.e t- i-w-1 1 , J tue
Uir: i -..-!. rr.. :-, -rr, t aMcL-U., jr v-r.y
ri1-l. f.if fM. J ' '''
pi 14 . !. t L rwi .ti-' !- :n 'r-'iii; :r.i
itoi. ri : u.am.-t i.liai.:..i w.t t.i.airt
3i. na. -.!. : ( . .-.c.ai l ;.'.;.i r u.r.t,
lu- :r i f L '
4
i 0j
'! 3 '
,
1 c,
0 (.v
J L.J- t ; liT .' ' !
.tt :- -- c i i
r-.tr- c
fcT .ji-ir;.i. v.iii a; ;
. r:li il. .
: d : r . . .
f x ci't ; r ;
r r r ::.
iV.'i ' r r.a
i Li. 1 3
: T . '1 ...
:.l.il.r. H 'i-tii
rr.i L 1.-
. 3 u ! io.-.-:-a
'3
2
i u0 1
1.-.: I
3
3 "
.s.-
1 uo
.. ....... S 00 ' UTi
2 '0 !
1 rti j
. I po 1
1 'V i ,;r.
2 '1 )
3 00 , 2J
3 iO j i,r.
2 00 1
2 .0
.-.rJ? eicL 2 uO
ICO,
r".f viri i'l.f.sf.aiLi ul tra, . . w :
: 1 x t
I : a rari- ti'f e J b5t r.::ai.s ti.r-? f-i-
-.-.i-f '. 13 to
3 v.r s : J -; .: 3..l .t if -l - 2 CO
21 b a;
t X ; v . .is cf e...
l: h-.i-; -ec i.
,r f v' t I.e.- 'til b:' :
1 ll
$-1"
1 ,
" ra toctrpxitic raxkf
a : l:-g
....'ciK.a tf t- tvjrar.Lf
cJc'.iHicf a3.'t;
' s;e. jcea -f V-i k S ljicj
Ll s.!f r Ar.cu:i-ra; Sxiei..-
rc:siea f orcansealal peBtrtcafcip. . . "
" re-:::.orj f f ifiaaLfn? fjr .rijj-v
bcfiiia pcrjy , "
iI'.atK ' snpi::i:'; . . ." 1
''ecua'a tfcarcl '.rtur
f2 TiF.Rtit.I EiKt.-. SaI rUEr. it.
Maia.N A.a. (.irail L'lt-e
."Ht Ci-T.i,; l arc-i r.j'om
' rr! tarse?.
Lansing, Michi-. '
C1IAUTKH PKRpt":
Authorized (;UHiaiUteC V
r.uaranttutl Capital.
Atcumulatod . f
ixsusis stoeis, rTT.:-,
si2 :
tf i---
t,' n T.-
-or Tar.t'.
2 " "iA !
1 Lt:ve Tir:e: a- :
-. . ; j 0
lii-t
I- Ay LIViMTJ t- K a:B
fr. t i .Ja ri:i'.iv . V f'.e ! . .
ar.ii It t f p. craT s t f f. fcL
ije.:: 'L-er ;-vr :a li.e
$1 uo ;
1 tv ;
1 f i
A im.AMi.A -U-ob. -s ' f - i-v. i-.lal': ' "r
iua o- t-uti durr. f t-rt ix:.'.fi:'i a tl- !' 1 -
a. t ' ! Oj- I I -r. tHr. '.r luo, w.i'ti j
jia..l i .-f I' : '-, ja .: ,.'.t:.'!.u! f.i I .v . .
ea'h ir -a Fif.'..i"-f '-i ;ir:.fr.-. . . i.l- ! '
Ik'.Ur.wi I : ran- :. 1 -.t. a tviict f . ! a, tr.
E.vi.,9!; -.' va. t!CiH ci. u: !jr - . I tT
ti, txL.l.'.-t, i.er-.i.:.y , kt 1: - .i- ' . j', 1
wL. i!.'f m . ; r "T r -r ..: r ' ' : r. f &u at-4 1
a.alrrt,c'. 'f !!. tr ii.j'. 1 i ! I 7 i. At
talatit4 r.;n it ik u 1 artH . f.'i
-a ub j a-. ' "t at tae nt;:, t-c-' ... -l
tjiy ii. .:..
. . 3 i
1 ria:
L ..- -'j.!' ::. rrjr t r j' ':ri .;o'(
: 1 v.- til. 511 II-
! :.n 'V .sr :r.r. I I. I. I :a
v, . k.u
,. . i-o !
.. . . J w
.-1 Li
t.v.cr $i::.er.r.
r t r 1 t.ix-r..
ccra 1- r.v. p
.-.m '.. ::rr r 1;-
w'Ub.c- t . V r
r-.-'t ---i - ? laa..biLc
n . I c:--:.cf
n .' r.i-
,,rr.:i"i..' il f' r u:..
5 00
8 t.0 j
3 Gr
5 W
3 tO
C-i.v- A'I:Jia ir
.1. t :.-.r;.T ' f Trit. f tu.i b- tjx-. l!as
gr .a : t:. - ext. o.ur ..fl 10
ift t.':zt,'-et t f ar;-:i... 1 t ;et ..
u : ? t:.f ex'-i! i:-r . .
r Lr' '.5 CKa:XK:J
..r,u':.rit.-4..r w ll.
r-
mn IT.
t.r
1 i ) r-f ' -t t
.1. sui i.jM -t
:Ui. ii.. y
Lif u.erob' ' ar a-: ut ....! .t .1 .
tli i 1 v.- r U' W-1-.
, r.v.i-. ii.T art ! .-(.'.
jn t!..- i . t I, 1 : '
.-i . !.. . r j'I .! .:'; f .
Vet r 1
M'M'-rt'J imm l"i ir r i".'-'
il.e .-tcr- i:.e ty iff.
!!f.rn'i; ri- y v. 'el'.ri
t .' !iii.r ' i. T:.t- r , t :
realy n. r :t.u.i tL t-iinua-' 1 r.i. -e
Itierecn iy , f i:. -iit r I-' . -,.
'.- t t;.-.r r i r: , LttU, a u a 1
r. r ii.'-t t 1 1 1 1 t- r. ti'-S irviry N
jri.'. ril! .j it terVr- v!lh i.'!.):i.
13 li.e r -xtiuxa'.i. 11 r larJ.i:i ! :.a:ty . 1 b- ir.g
t X.l i U.1 fruia r. Lii;titi n.
Inim;'?. ic7-t:i V.nu.-nj Auty .'"f 4!.vir-.7.
xi'l I..- .:. ..n itt i .? f i j r-a.:-u.. (V
r.bl'ja . t: I i r::.i ri . r-,J r t '?n t.": ri'. !. cs
be aliar lit 1 ti'n at rtCfiont ar- !ni .
Irtta traJj'ett.y fr.irr:u5 ou tL- .itw '.r ua :s,
Xi.'l t p'.w.l!fl I. 1 ft if
A tp tij i' l. ?.r k'-j l a tVc j' ur. :i ,!u.'.j
th IlLlti l a
TLa Ail lr-!-s will b (It liTerl at t!e cr.'.aa1, jb
the Ut cry f tbe ixLibu w:..it or,f i'.. k P. M., at
tLsO . f Lu a '.U pr-. ir..i.i!..4 .:l t .?-t.rl.
L. J
Us-tf, Vy l,t. ls6J retsry
1 -:;
.11 . . -
:-. 1
iii:ei.
u-' (..' V-j -T;:.'
..i't -:. r:i :.: .-; : -c-:;..r.
1 ty vn .'...-it. tt ;r.
..:..-, t..-j wtL.u.iluc '. 1 I
! , ::.'.- ...-r. ..-; 1 ,
.'':..; if.r:. ff rm, barl
a;. . 1 at- au.uj t.. n:.t. lb
1.. r I j ,ct.tity l 1
ij -jjiiucn vr. a. set i...
s . I.. ...-;( f tl" Lii..'
a f.r.;
3 CO
.j ti it-.- w.-.s... 1 3 t
.tTj.ir..r-.. 1
.. : .r : u ir
r.rnawr
l-.t "i :.i;y :. 1
. .( :iit aaj f 1 1 f-
, 1 a . . .Lr.jul rt y-.n".
:u t t :.."? ti 1 trTrrcd.
t i.t-tM n. jm i.c- rKvrr
t . . -. r : fr - frj ii. a 0
.. to
... 12 ( J
. . . 1 ou
t ur::c..
-f f
60. taj:KT ii.riMni.i,
1 e.i it.rin?Ll of cab tel ire
l ! Ltx :'. i ' jrnlsre
r Wi . i ctiairi
' ir.i!..jT ca-i.
Mac wa.L-.t 1 L r-
r t i f I
li.aL-f l .'a
t k '.st t- fa
becet i
1 urf-aj
u i-
' .: r.!! i
Ij.1 1 tii:ie!.i
s - : : r,.:.aJ
...'.vrtt.:a..Ll; r c2
cljis (4 (-tss ac, i
I-. il : '-jb e iarf.ac
' 1 r! lp t-iS:
riicjt t' frST
I'.rsi rtwsc
" J. . :j
e .. jh
' Ct .it Cll L urur-iijti ilJ WSf at
.a t ' hpriai?
I-IIHEg
11. li-Murav."-'
i;' Bia
THE MATE 1NM1;A.VI. r
Iw U n.riiy -.fi4Ct a , ,-wa-i: v
.ruv.-rt My 4 r.n lur
1 u. r . 1:. . r. ! v . 1. . . f
;! tat :. i : ; . j ;, 4
TL l':re. a (
- ... ........ ! r.M.rg.t u,f ;.. j
ICFC.'Cil.le. ( r i!,ci,j',;lf , ' 1 .. S
. a. . a
!
'.if. .t t.
' r t .tf ti ua.i. , .
ll al. V iil i,l . . . -
1
FOUNDRY.
..- t :
. L' t . .-s t:.a ib.
: a r- '..- flu:-.;. .
. 1 t-0
E
I K i: K A FO I 1) It V!
A N Li
t-S I .- a.:H LK.
f-.-m Ja-. M I -1 P.n-.llLev : F Cove
il:..r; ii.i.'y I ,t v iv-
l:i u 5 a. .et V.-w ttiat lL"a:.i-
r..a '
l t r;ir:i
Ion. .Ji 1 i6 00 !
6 U'J
b i.J
j ..a.'!
.. 1 T - li
I.I.-Ti f H.FMIUM.S.
CATTLE.
LAi-H 1 IHjfcT 1U kN.
Ci'.'" H:el Itg-fK:l, I o t i c:
tLt J
21 .
t-it
rirunni J f b Har.l, l.rea 1 i
B-t b .il, 3 ye r oiJiT upwar ... .1 . ::: aJ CO
21 brt-t 00
f.t biiil. 2 yor- -l 1 01)
1 b.-t o Ou
Hilt b;.V, 1 v. tr , I ;.
2i bent 3 On
ilett hull, LOili-r 1 vtAr o.: o i"J
21 be-l 2 to
toal '. 3 a. a u.jor u; war lr. d t.
coalit.tu 1 ip ..au. 6
2b. ft 5 (') 1 j ..v
Best btift-r. 2yar "i : 0 0 -1 j'.t
4 st; ;
Beit be.frr, 1 var ..11 4 0 , tm ,
iJt 3 I ib 1 :
H( t brtr, .lJ.t 1 T.ir 2 i i
21 bt '. 10)
Tb fati.e 1 rmi'..ti. a n 1 ie a.ar'.i;: ! Ia
ii- t .- i:n, 2
21 ;n ..
rit ri:j 1
21 I't'... . .
iirrt I V.' J , 4
21 'je-t
rt!j-.t
21 t.-i
be-t t . e
2J
!
lU-ib i'X"Ui.:iAi'.."i kiaijtjs.
t- u:r?t.i..a :a !! .1 cU-i will b Jix.t'd t'J btrp j
!ivi tt bo v .i y 'V-c!. 1. ir.iEi ,.eiaa or jaxon
ft s. T;. vr-'.l '..e i war .led aj ia
17.
riA-j 13 ( r: e .:t...
0i-...LV. E. J. MirV.., i..vb.; J. W kuL . !,
TV. sOb :.!. 1-ar.. . ii ir,- m a. I.:t..
!; ta c Mi, ::vt. ! a w i. 1 e-1 to rwti
"1 ii 1 v.--:. . . u ii- Md.. fn .mi ut.y laui
i y f K,r'.:-
fc.?t n v.fet.-;r-. t:.i. t:r.3 re-. - . !
r i.'.-bii. i 110
. . 3
v .. . . 2 y- t: .. . 1 5 yo
." 3 (HI
.. . ;V. - 1 r .r , 3 Mi
1:." e .;t
t r'air..!:.'! r-. ..i l.ty ,
pre 1 t b. cuaM-lwft; : .
' 4ra:vc-a - :i
t- rv. 1 1 .... 1 ci
"MUyr rk - '
i.x jr-afyt'.. 2i 'J
' nix tral.K acUb.- 2 0J
,-.:. v 1 i- t...- 2 10
-, taL-i !.'. M . t- 1 2 V
a.x r.r:rf : rk 2 ..
" u su.. Tf." 2 t'O
Mi ..!. 2 l
' eb:L.ll..tU 1 ' : I t.K ii... 2 1-0
' r-Tbib.tt ii i.' t'lv.t. 2 00
' fbzen ax. 2 00
!! 1 f xr in in a-urts . 100
ii bi (orue 2 iO
1 cj-u tarkcis... 3 00
" churn 3 00
' tl tci ir.- 3 00
' tw.ve t.. l-t.f 3 Oil
LuUu .. :n ..' 2 00
: MHJiXNTS A.Nl MAl"a!arSC1 LAtKa.lt Ii" 15
. 5 IH
3 00 I
, u.a a:. a 0 00 j
a iw
I fi
S li'j 1
. ..!!'..!'.".'.'.. b uo Utt ifa: f .r weitticrf r.iU.e, I ay. &c 00
maiUL" !'ir framrg or ct.ii'vaiiL t:.e
jrouD"!. a a MtnitJie f. r tt.e plow, to be
uperateu by u am r bur.a puwr 6 00
macil ae 'or t-xtractiDj ituir.t 10 ta ope
Ta-p: -r:
l-'.i.a'o..
. iNF.llAK
MACHINE SHOP!
( U)J(I1M(. THE CAPITOL.)
Th J!i.lfri2:i.f'l ou!J rf-j'.'fU'iliy uu-
v.i l- ' U.at r"w 1. w rk ;i. t: i J ru:;:. .nt . r-
Itr,.. 1; ..rL.-t a;
All Iviml 1 AVorU
t r
:i! br
1 la-- . J .Tti: ; : k .. t
r.. ...I. :t 1;
t'i: k:s. y.
1 55 .n I 17
1 v P. Maxit
1 i l -'Hriu,; a
!' !".! ciur TiLOtir
M-.l...u
Coamu'rir ( . Tra-y. Iiiirir.i;. iin L'. It Wa l
:.. y, Us.ii, Mr. vn . K. J-at-'tu. t tglt-
11. st ! -.p: o: c .:t fl
r. l.cc;..a f cibli iF
it-U-M-i'-cif -
" c-:.ftt:. r. cart.atM.L ''
' c-. x l:- c 11 v. r--t.ic
i.(i,1'.i n ( f srrruau at.-rr"
c .Vet ..- i.:is:..c
cu.iv.tt. 011 'if b. nfe ri.i;it.j m ( 'e
" tea J 'lATiti. l ?or iilS( c it-acr vanot irs
1 :1 m 1ch .t. r rtaa..'t.t I if!'
pair hai. 1 I oti'i .eis
' ;r..r t j i iji'..
' 1.4-k ft bOu Kl
ll-4. 63 UOMLiTlC WUC'IX WOW.
( - funt-X't L. Woorthnue.lUa'TiLt; Mn. L- Walk-e-,
1 .kam ia;Mr. K.jbt. NiXuD, (.'t-tiJa
Hil rwir nwoltii blankets $2 0J
2: bfi
! "', I Tbaiian !. -r
urt-i at .tiit i.kc wtirk!.. Ilu atti :
:;,. : : jrl Cv.ir y ta.i.-a to bif'
. . 3 OO
.. 2 00
. 3 00
.. 2 00
tate-1 -n-ivr th Jirev tiua or a Cvjinm.ttee ... 5 to i.,. . v.r tt r. :h .
' lirua tl :iad ''" marhiat- W o 1 t - ct
' ti e cr otb'r tTivntk.n f-r i-.--rr.c tu. run J.jt leajrcs wuvlt-b iiBU' l
ff water su '.rtias, if th aivaatif-i if 2tbfi-t ....
cbppe-i'. dtiril.'.ity at. 1 ffu it-rcy 2 !at tt-n yar.N i.ti.ia and w.njl lUcu.-l 2 IM
' I'f.rtar. ie -aw x;ll.:ir wio 1 ar.J :i.r Iai hi 5 10 I 9 j i.t 1 in)
' p'ln.p '.or frai ue 6 00 1 j...gl t:l varJ tl m.Kti: inur.u rrH.t, ) rD It
rrinp?tDtiil fiT r. Sii-i? a'., r , . tbT tb.n j beit'i" ia thf fa uilv .
p:.t.ip S Oi "o,tl., "
h :rv. .1. raui 2 ' ! Fvst fc. arU rufc-
' - Tl ib.i- c ... r ai.J t;i. i W
' .:. !; ri-vr 2 00
1 at t.i. (..i.v. ru.: t
I ASSORT?! i:.t OF lI.O!Vi.
! i'avi'u n. !e hin.f. .f fatui.iar w.t:: tl if :ri.t S. . f b'.
I .u. r I v-r s I. -:ui r t f car., l.e l;a bee tio f:.lly at
Via r.t-1 :tb ! a 'ara-r :r.. t I..-.-.1 , .-i-! buvn t
i riK.'ired new fiti.-rufc.atiu UlU! 1 them up t itl.afif
v f iiiaNiOf tbit- a pern.itteLt t vikiai?. bf 11 n l." . r
Ivicivi'iil.tfiil. 11. He takoa pivaeurvei 111 fay.::! t.e
Its ir.e.r: lb patwrua it tin- i KlJ.UK.alEl'
1 uIn.K 1'l.oW.ft I'"lr liiii.Ht' f All bo Lff it jay
,1 liLfl vj;.'"'! by ai.y ntbi-r t iv
Iuinta Hint l.ant-lfle, f r all I'Liaf :a
;m Aiv ail tl vri ArlMiVi. IMi LEUEM (t-il j
ite irjprovi'd pUt, aad of tbe bcis n.aieriai.
To Mill-W rllit and Mill Ownm.
EvfrvtL.t g in their l.rif vtC! begut up. n '.be tl., rU I
nt.t u'e. I lKlT lJIK r-A W-M" 1.1.S will bf rna.b.- to TvUt
tirars litirus ma le aa 1 Lttcd at nl lime , Hull l.Lg
1af.tigs ff all kia If a fai tf every lbii.g .11 b.a Uuv of
b . at-ei? will be ? l up with f pnal Tferace l luit
iBi cul' mr. laf.frt; w ul t- n.a'e at ai.y ttn.e
wl ich -.li fn.-i.- th.-ir rv.11 Tii jut t b -t tin aLl
Pdrt cu ar all Lt; a wi I le p-d to tl. r.-p-nriCi:
t'f H.'trn Krvn-'. Tbrt-ebicg y- b'twa hi; 1 R-aM-ra
ari l M.wtrx. H; b.. a i l.t't KlNt iiili- 1 ir
.reeair.jr at.d r.at'-l.ir.i b. tt Soft a r. l.ar.t I. lit-
w.i-il.l am-' I'it'.rm tat fartu:L! p'.' !.. ILat be wL.a.'-rp
4 HO j HI; b'.t-'l IU -
2 tf.t !
50
J
1 W)
1 00
ma.
60
10
1 uo
IciploTr' nt- rfi; ;t;'
j.ort-1 to tb .-r'U'y a t'V.v aa tao tir-t f ,-jp
tvliibr, ru I i .t 1 fi p-r urrai'i; inetit-i 1 aa b" rnao j.
Fxbit.v.rc . f .r.p.t ia r. t s ua : luncinaia v. 1.1 r
T ir' I P.: '.ai-'i li.- r art:. w.th tb - aa:ti- rf lli- -x
tl'.' r. a:i l la- pr:' t hi- !i i '.
All arttt le- exli.'--to 1 r.- -x 1 t-j t- v..f th
airi 1 ci.-ira t n hL I 5...ia i.- 1; to Le f.i! a.;!.
:i b st
1 I'.'t rat carj.tt, t-i j -it
i! i 't
i'- ir v n .
21 b -ft "
i.-ti.....ti
2 1-t ..
sl tl 1
vritt .
( ria 1
.1 . ! k-
t-ri 'tV.'.!V.
Jrt j Cayuga Chief No. i Reaper ami Mower.
1 Tul- !a t..:.o. ult i nn r r.troitf1 , is i.- t .-j - ... .!
3 Otl i t y j:.v tV-r !T'Vhi:i.. If 1-ai'etl . h-' will pal !.
2 t'0 j i.'-ri:'i .!. l':e ti!J' ill I'KlVr t' i'n n t la- t .
I Mi j wb'ib va ry n.tvTi..!y a Id?, t tbe irk.iu: ' tb
3 I.KJ I rr.i. bar- 'it i::: ; r-- :...' a: t. :.t :. 1 . a -r
2toita.-r-t.it rt. a I tb. p.' : p.ira,. -
V lit;-. I :.
. . nr. ! 2 .' ."44 -f
21':
tiUAIa,
tie fvbv..ti,' br'ff v:z
I Ll.- 2 .iv.
C nW" J H. ... tr-vt-.t f F.;.,a r : 1-:-V.u.un
itit, ti. a.n-. T. 1 ti ui r..', i'ua . i .
CL IfS 3 HlHtfoKli.-i
1.4.! 4 Al 4,' llifcS.-'.
CUM) 9. G41.LOW.ITS.
laji d taiar e m ami sinrtr .
. tie tito. iktaitui, wb-a.a.. ; : ; j ;.a
2;utlit.g . IVrry t ettre; J. Lu M. Jj..:.t.
Ialb acla'f croia of an7 breed, or wbit :.ro
taiUvl tativef , aiay ct tnpate..
TVaj'. row. 3 yt-arn old 'ilI npar r-.t:-.Tta aal $6 00
e ..-, a..
o C ;-
La.-.
!. I-rt-ii-
li'-
1 t .a" 17
t us- 22 X--11 m.Si
e J.J.T I e?::e Fxt-bEciv. If.
wt,."!,..'.,! ij.Nil-t.i';
lst '"--r, 1 j'-ir t.lir . v
21 bt
r?t boar, aa ; r 1 -ar...
21 bt.-t...
irl
I'.r'a-i -'i H co
3 Oij
4 ri
2 On
4 belt 4 00
Bt teller, 2 years oil 4 00
21 beet 8 H)
bft tfift-r, 1 year uid 2 no
31 b.t 2 0)
Haat Leiirr. utivler 1 yar 2 ()
id bent '. 1 CO
la.- 7 . m: 1 cu 0 s t r a vr Bkiin.
CiMnrat'r 1. 1. Cady, Ytvay , t r. M yer, V. . 1
Creek; F1.1 ! M.-rr ll. t'ortinra.
for tbe bt-st n.i'tb Cvj w of any bro !
l'ip.cniaaad ;H (Vt
idt csi 5 00
A tutetuaat wtlitt r jiireu .a wr.tit. .'. gitrict;. 1
Tt aje ar..i bre 1 u ts.) r.-w, tar.c L- u f'.v) .1 l I V
a;vea, an 1. 11 pregr.atii. i:mc wt.en a will l st I ,-; jj. l.ttub-
ale 2 la' tpi.uit'.ty ti mak ri n-vLt aad meajt j
ore. far (.tir tvu.ks a. it pracadtt tb -but, iutd if ' ',
1 uli. r bv bf n u.aile, tb i i.ict.'.y r. ; .i ..l !v.r:L ' t 1 ' ' ' -' r '
ti.rt.il cu:t tt -tat. !. Tl c'rxs : L a . .L;t .te 1 I . b-; aii" f f
al tb-' (-bow iroun.'s. ; ' I'-'ier C tb !
iWil br- 1 tir . r o' er
L'lj'iulua B..4 4 bo
21 3,0!
B?t -w, r.n-Jerl er 4 rv ,
2db- 3 uo j
B"- ty s-iura ;:u?t b.tT- ra..d jie, lbs Luaibtr I
an I 1 ! which Bil t"'1 tst1. '
II- i .-a-.' pr. raiaras. uad-r tba re'ej -.a spec j
.3ed ta sUm 22. wt,l ! aTirb?j iu tb? lob'ow :hc I
EEI)i WO Et. F.TAULl'.S.
I t ii . KJ 1 1 t.Ml .-kI s .
(V-ni'ni 1" Jti atf i rta . Mai a;Juo A. Kerr,
Lan.h ; U..rv-y II -al-r. '.Vut.-rt- t:..
In ill ;i.. :-ac.' ta .ft b-.- f-irn r.-l tr it 'b
pro iu'.u xbib tti-1 are thf cn- ta 1 f l't5. t tbe -. x
tu'iilv-r's farm.
btst f irapa- wb.'.e tv .r.Ur wL-al,t.ai !( tbaa
oac ba'bi 1 $2 00
'' t&sipb' ret wiat.'r wbat. a A l-- thin oc j 2 t r-tl
fa-L-l 2 0 ! l'' t "a ja' ? 1 'H '-r'"'
" buihelt.!rT 10o'2'. l-t
' bui&el of t-aw 1 00 j l loyarl l.n n k.-r-t y .
" tv:' el rf 1 r'-7- 1 O) : 2-1 b--t
" b -iibel. t b -.irkbat 1 00
" b:ifht-l of millet 1 00
" balf bvibclil oi tbia-M'Sjgarratf 1 00
" b.tlf buabel of wh.te beaa 1 00
" b;:hel of l-il paa
" bo'Iiel of flu 8e-.
1 b"
s-pr -i..
! "k a t i v
; . -t w!..t-'-w Tt"-1 rr 'pa'
21 t...
i; !';: - -. :: f cii !
l-i-b-r 12 'jr"f iiv
" i.j Pl. X o'fO :ca .-t:cttK:J y era. I"jn t r
pr sia mr iJ J' ir "J.'rt
t -i f air w.j. in kti:t : kitf. -
pa r w ri'..-1 kbit K'ukiiit'S
tair fnt.ire 1 wiv.aa u:lU-bS
x ar 1 bn-n
1 00
f o
1 r...t
,'.(
1 f.
!')
1 el 10 y..r ".. tv. lae 1 Lagng
F-?t ja.r linn kuiittotkiLt
21 bvft
1 00 11 P uad 'ia- a ft : l bread
1 00 I 21 U-ki....
.",0
M
fO
:,o
3 u0
.... 2 M)
3 (Ki
.... 2 tJ
3 00
2 Oo
2 W
1 wi
1 uo
to
1 00
tVi
MISCELLANEOUS.
j)ATi:nti:i MukIi tiii. vr,.
The Silvor Skirt!
! o u e i r i: a u l i: ,
MORE ELASTIC, .MORE (illACEKl'L !
And wiil k'.t-p its piace aulr.U.a !t -hi-;
Hl.TTEKTHAN A N'T HIFJi
balf biifbel of tiiiutby ffttl
half ru".el i f cuv.-r i-d
baif b-bl t ara ( t yedow s-t-d iars
balf bohel ear? f wb:t ftd com
twelve r of set ti.ru..
. . , Art,, -oc . .T rfifiMt i m..i1iifi.rtiirr n.i at lA mf. iri
. Li.'.iirifi..l,! Lrlt:lilVlr a'i.1 in l I '
1 00 ' r VP tbe exhibit. is i.r.Pt f ir-, b CTnlnnco to tbe :
.'. 1 00 1 KnoT'-tary . wb..n the t atrit- ar" made, that the arti- '
0 i cU-s wep. nunifa. fired. Aad io art cle mara.lac-
ew u, 1 beautiful i-ty.it t Skirt wax award 1
irt-at Anient au linilate la.r,btid la rw
i . rk t .t v , 'Xtobor, lt 5. a
I r...
SILVER 3IIa.I.VJ:
23. rTfTv Li.
' i-.-- 24 i EiKSIilKf.
' 25. T-KkeHinc.
2-J tKElRiiK WU1T!.
POILTK1 .
i v, I! -v,
. fi. il l.
f :.is wKKiMi rrv am prsritf.
r I'SniV. A. N Hart, latrine; A-a V
i. ar 1 ttt ) h :.s ;2 CO
f la- s.ira n :iab-r ii
: V- ' S; iua-h. I'v'ar.-I,
' biiabtl of aiiV nowly iairi ducad fcrcin, talu
abi-j :o t. " fa-iufr
a-4ss 40 klctaku."
A.I urt o'. .b wn i.:i.Jer lb s b-'a 1 c.t
- ti t v the exb lit. r
Bettw.-tvo Ha'.k? of i.'-.f-y. ..
" fix bel l- c i .1 tt .'.vt'r
" x btv.. br.Hc, !i
' twelve -.viiitv table Ur., f
t v. :( r trr. ti
1 p iff.lpS.
t i.-t-d id fa-tone? , or oU tf tba family, wul b.-re
l if) ' roivc t .
. 1 C-0 t l.A.v CA) 1 N.rfTC SEEtd-I W.-Klt.
I Ytm'iW . Vr- M F'arn, i!a n ; M-s I' P.. g
o 1 tea er, 1l? t d Mrs M. 1 . K:.l.ra. I f-aig,
. btt .-TiDr i. .tred tcllar aad il tvtF
2 1 b ft
1 I. ta. r .i .. ry
21 I -t
t n.-.-i:.t:i: r": l- ry
2 1 b"-t . .
ii-.-t trru-rft-rrt 1 'in;. .a t n.;i:i.:.l';ry
21 1st
. fo i
f o
. 5o ;
'.0 1
..SI 01
fit
Tbe b..-'i'M prvitiii.w cvricviti f.r a Hep Sk.rt.
Ih.' St.--1 S; nc,- ire wi.i.r.1 w tb a i'li"? plaL'.l wire
( a pi o -e "f a v ott. a v.-.-i.i.- ) !.! li w-,1 t. I wt-ar
. :1 iitctoiif l-.-i, it 1 ta' wl.nl. k.rt n ay 1-
u -lf'i'rf vthr-vt in tiry t.r 1- ir tf rt.t t w.ii 1 ;
a- i a- i..--
1 i?, ! T L e Combination Silver Siir:!
Cbarl'tti':.lfl:tHl H.rk:y, P. rr I .-r.tr-
Bil t-aia ff La yoke fr-'in aay toaniy.. .
lifl traru f ' dve y. kfr'ra ai.y tow.... . .
A J "ke i r r tttio f "m'.'-t.t.? ia a t. iin aa c- n.j l-
as a trnj' ;. k-1. t'l -a :"iur ye ir ol 1 aad ' ver ciru
pet rj tor '-r rnmmd for bfft yc ke, mu.-t I tin r
viikh y Wst. 1 oa I a led c.ir't t r waic.-l) fetnti
t led to a pr.'UtH.tn Ia the t-nm ' '. b a y ki. "xoa ua
tier foar yars ol 1 m iv be :av,l .df 1 1 3 tiiaSt) tbe r
tpured nuaih-.r.
Itaet ytkeel wtTk-j g oNcn. 5 y. a:3 o'.i or c.vr $10 oo
.tat.!
n.it-
1 fl I
Ml ''-'
j (,) 1 t! ' :i-:vaT t tsvi !
jt 1 b ."p-ar.- i!.-j -nv.it.- a" tii
1 lHJ i t:..- t v- r ..: b.. b rv
A lUl tb- IT
Si:v r sk.rt
i - e : i a t fi i
- t ar t v
t : I
M.V-f
;20 (.- 1 '
ltj o) !
r.
21 b.it.
Bft yvke 4 y-ar.-t li
21 bet
fWil ?. k 3year? oil
Tl bast
Heet yoke. 2 veari old
Id ben....."
IVI yoke oae y.ar eld...
.-2ilit
a no
3 '.0
6 t
6 00
4 Id
6 )
4 00
4 tl
2 W3
tilUKf ( F ( U.V 4D WEXL.-I
Tj the mac exU .bint -g the at ia tra:oiL
k'-n I' p. :na aa :$3 CO
Ta tba boy undenixttva yeariof age.cxbibm-i j
n.iitsk-,1! ia traiaiL fleers.. I p.jiaau.l 5 00
CU4-S 9 FAT CiTTLT -TALL fST
L;.e
Oo"imc i-.Irevr fVrteh, lAb!i:g; C
;. i;bj Mift.e, oraad lo.' .
"rUsl 1 1, 4 y.v old or u( war. :...! .p.v ur, aid $o (0
Hni tow, 4 yean ol l tr cpwa:
Hr-ii neer. a -ari oi i
3l be:for.3 y. a: t o d
App.io-t,t :.tr p.u-.-ca ia tb
r .h vrn".. :. .-'M- :a' ntt p-. (., r-y
calt.e offer 1 w. -o f.-t bv tbe , k i
o.Ltbs pr- '. ' s l . . 1 v .
tt.tT.tt vl t'. fit! V. T .": ;
, . . f : . a a:.-: a : t e- ,
lattvtlt s -LI' ! I. - a:
ten d
,;,-s P -i .t . . .:
.. ll'l
4 to I
l.l:
:. i i
.11.
il CO
r i -:.!.. t 1.
r tb U't -,,r v.:
; s v J ll.-;
Bv?t p.:r f Er. nv a.
Tl. br-'U is:' .
c-' '. ' i 1 ta 1 l..
IW-t r r tf w.-lg-vio
-.cfciCl .. -.i.,, r.u.
BvMt I t
t C2 :-'r. r. wbf.
B it ! t
. --i- "3 ... il "t;o- vr ri C1TKT.
For t'j-? .'t c 1-', a rf d :-jrer t k ads 'f p-
l.-T, tj ' ? Tat 1 t y cbe exbil r
i : C4 turvai'5.
aV-1 v r r f . .
PLOWIVu MAI ( II.
r ,.?arr;; ir-.y.-.Ta: Uei.-.:l.nc cai ,
Par; -.Tt.. . ;., N -ah i'b- 1; M. r: i.r .
A j !'.. ib g ttiatoa w:.i b bell -ri tb fl-?t Cr ci tba
exh.bitii.il, ; r-Tided : l :e tb.a tr- eim-iar
rr.adi w.th ta.. crr'.ary r-j . r ...f r j lb-, i.'ia da t f
. 1 in
v tl5('t.
. 1 0.'
00
.$1 05
V S2 to
. .-;i c-o
F.rt pr
r
-a ia 1 ;a o i
r 1 i
'-5 I
" 1-a par; . .a-B- ; la: t .'0
'- ttteive f.toft lt.dlt.t-S
- bad p it 1 uaa i..-i:. i
" : f ;i . 'A ;a b- Jt bv at S ; 1
' l'..-e te.t.-. f 1. fO
' tw- t j a :r:t .- ra.:ii.e f t)
" li a .a:nni"r r.-l .e- "o
" H.ta"i-:!.ituaa .'0
" il .! bard t pitrb r0
li rt a '.art'.' iptaiet 50
La.f.p'Kk labw? p .liUf J
H..!fi i..iii il 'i til'iti, rtatait-dib test
cm. it. a 2 00
" sal va.uaalo variety of vt-jftables,
tb t i ItLC- of iperior.'.y 100
ct-tf-41 ru't'R :: !A asai., s-tAbfa .nl rtRi.a.
Fet bamd 1 f f.-ar I't; lore.
' barr 1 t.f ladian rioal
" f imjiie c f rU.'t h fr. ni cora
' at pit-t f ftir h. frv n wh.-i.t
21 t
I b-'t tb
, 2 1 b-.-i.
' !'.;.-t ;
! 21 b- ?
.t.! eiLiTtiiJ- ry
.:u-lt f T.rf..f.'i t a b- .: l-y
;:aa w:rr'.'-. .-mbro it ry
J ' ba'.--c ub; 'b ab 1 !. acs .
1 0)
IT 14 .
Al..'.
i, r -a1. .
21 i-f.-l...
Ii. ?t :abr
21 b.'-t
iMt otb: a.aa vr-r...
JV-t cn.t r-.l. p 1 ; .au
21 best
V- st crtl.e; or kt ; t.
21 bst
H'tcrocat-t lab.e L'l
21 b'St
lv-t fpflc.ruta bi.r jewelry
21 bei
IV t t-mtrt'iibTt 1 t.-ly t a b.a.k t.uvu
2 1 I et ,
!V-t knit tr etatr oidcre 1 Afbjbaa
SO I 21 but
M i H-'tt kail Lood
I r
a I y
I.'.
. is tb" !
i i-'..r-
t a.--t. r: a -
ti..-" .'-r..!
!'i tj
1 0J
fO
1 Co
id
1 CO
fO
1 (-1)
ii
1 oo I For -: e lv II. I m.i;?:-.i l. La
1 ( "i J
l MEDICAL.
'O
i .: a - ty t i ,
.et oiupasy a: lafcr-.i
laiiin- Uy Lii ,
Wb. ll.er th- i r T- rtv t , ; , .N ,
lered oa tb- .p.H tivu t v'uV i1'1'.
ia..r Lv.lL-r, :
" i-y u, it..-.'
t : v
- eta
i 1 II E t TUHt
j.w i.i m.vk.u:, : j ri.t :..
f'.N WiUTCtaii.. fii-a. .
' lb Ct KEIEK ' ' " i
wkkTceu. ;
F-irt. Iiisuran..,.CoJ
OK INt.UAM tl,im 1
Organized April 26lh,n?!
Capital Stock, Jute 1st.::::
llRE(.TORf. ok (,...,
HiiHAIbi i 'ltl r 1
1 MM- f Li -!!! ..
-tVl tl KAI V
JAM1S i
duHN J. U iH.K. .
!iKs.;v Hiwi iv,
JAMES M MUlAM...'
HOIC ATIO PRATT,
LEWIS 4 . L04Ma;,
1
i i
v. t
- Prtt ,
ANii t.EM-Ji4t AatVT v:
Ii.f art c a.! kui.lt of 1 arm ! r-v.ru 4- - 1
ia Ci .a a. 1 a:", tK-b e ,r
otbt-r bui.dii.ff ia nbub Lre ;t u, I
loitof t'oluy fl li'.aadlutaiutli . ,
ivrel. Noiru.i..ia Lul rena aaTa
ajt-Lt . r .'r'.bt! . xptue iu bui-ier ,f
I ..of pr.-i-rty .aiaitd
livlna'1 k""u: "l'fbi u:
o Salai it d Officii to bt K
" W.L' ' iMfd 1 v lae Jmm....
Ury . f tL.- - a pa .y ' -il.e
.- la.-) - .1, aUo it.t i: e fr- ;
:' f- ' tl-t parj.v.-ut taaagf;.,"
;.irJ.Vrtc(.y(u A'mIi ij J't.j.'-f a
ti. : T
( ..pi. i f lb- t ban, r Hud Kl 4Lj ;
, t . in
.-o. v . . - n ! .
la V,- ii.
"t'U.Li : . ;
pcoHicUATi:i) hu.;
COltN i;xciia(.i
Insurance Coiiit-j
M W Voi K. ;
! ta. au.bwr.it. d j '.a.A-t j
it..fc, !
01,000,000, '
l ATi'i 1!' 1 A.-il AJ HAI l, ,
si ii li s,
Jt'.-U'H SbTl HI M f
AK1 HI li H l.t 'M LKKF t,,
WM H. Wi.MtSi.K j..a
J. 1'l.VCii KflJiS .' ia,,
lillCKCTOKS.
JifrF.IH KETCHVM (.. JurLl.c j
iiiTUl P. H Lt-HbbKb. s
r. W.i.VNHAVl Prt tl Cv:L ijLi,
lEP.iilSAM bA'AKi.Mt.
KU.-HA WH:TTLi-'"tV...i f..WL.;iietkW
iiAVii- iitiws
J B HKKRil'K " ; s br a.
11. W. HAYlin '!' "....51 W fcaj.-
fc. H. lOMi KIN.- .1 i.i.
JOS. B. VANl'i.hVtN.h!,.". ..!..! 4
Ww K. Hi iAHKR
Al. I MIS t VI nl 1. 1 .
t.yti !. t'tiv, t:x
M H in -l
W 1 ' . M a
ji.!' ;.i':!i.;-,
.:i.liS .v Uli
ai hj i v. ii'ii i.
J . il I 1-iM-
."iiiS M tviillr,..
K W i.: 1 T i A ' '
h N. f.X
11!'.-. I. r-if
H VV. Mr 4!
A H'Ai Hi ...
A H ATI
v. r i.;i ;
a . ."..ibr-
'A: -
;Tj:i.i
..I if. It I
V rjivorito Sltii't.
;. M:t
' famp:a tf corn tr wheat f.riaa
' I arrel f :?iu.i--:r?
amp'a: f bjtneat .e hut br-- 1 ...... .
' nanipi of d .nn'stic 1 rt wi bread
Tn 'r-. '..nf apt r. f.o-.r exb-lite t. tb rr.c. bin to
bl aw ..ria 1 f r tb? bet bare"; tf ar na-: fr-m tr
'a-l .,-;ar!t-.ty of avbtat. to b ia; ace i ty iitaV.--civbl
..f the a.'t-i.; ip' t y tf wbea; u, t..; a-ia-ufati
-.re "fa t.a.-re. . l ti- ar
1
1
50 1
1 0)
0
1 oO
I)IRV PRoni'CTfi.
f tnatiL- J. II IV :,:.:., Wil.iax'- b i! I tV,
lama, la...-. . t : ,:..y t. :r: b . t .r-b . 1 '.;-.
A.-.i .-- .a. -f .ib.ilrri n. i: .'a t ,r - 1
Il.e i .ae . v.; t :., .
' 42 --.
fO I 21 beet
JO , H"-st kait (t.fa tULb.ca
60 ! 21 b. et
iO isl s.tec.ri.t a fci.k ..oatiobj.
21 le:-;
N-ft 'traw i".r.nti
2! r-i.-t
!.t eraarra.bta. abc-.t wv.r;
21 trii
1-rl-r.e- ba'-a t 2..wm.
21 1.;
:r..' a
J? T aIi-.take Particular Aolit r.
SEAL VELPAU FEMALE PILLS !
iVarrai-Vil Vfifa. )
jo I e-? r a r' :e'-rat. 1 rtiiay yarn afo n i ar.-,
1 00 j f r t'.'j rt I;, f . f f-rnile ir-ta a ar i:.e. aa ; aft.-rar le
0 id.l'rii,f f .r lb-:r rntiiral n.p! -yn.er.t ia th"
1 o i pra -t-,f. f abi.rti-.ri, are r..,w trTerel f r the tir-ttit.e
.'0 i't Am-r::a. Tb- y ta-.e t ea k";t ia t .m; ra'. Tf
1 co I tbe--ar :r.:ri tbef n thai tb '-r . r.at -r,fr- n. the
0 j for; that !T v.- ;a-i u a ; hyi iati :3 i'a-:f , if g'ft
j ,y i wa.'.b ar. 1 nr. t r ir'a-.-iinn jric'.e'
.'a I w-tbb-: 1 tr.-:n fr :a i-r.i rai i.-, I n ta-y
1 ) : - :' :! f r i..'awf-.l j :r;tff. Ia ' vl''' " x
60 ".a:- . ": -iratt.-ae th- y - :a t ! t--' ".'.::-
. :. i". v -r
in
w C 1
j 0
f Vi'. ivAAr-it rJ"
l I
.'a'
' ti:
,'.f....
t . t ;
7 i 7 id i A I ii
.iA- I' bt AVi",T ..
i. W . VAN HU-K-brl' K .
.lUiN NAe'Ii.
S 1! MiiJ.tK
Till M AS r. -MIT." ....
A!.!- X A N I r R r -!K ..
F. K 1 1 KKVl Mbt
(..-.. liAil"N.
J..-HN II Ii';l 1
F.tWAhl'H bAVKS...
HF.NRV RRL'N I.K
ANI'RfW H'l'-.lNIi,..-'
y . hKoWN, '
HKSRV 1 K,
r-AML'KI. TRVtiS, '
Tb.i torr.r aay. w.th i'j Ibcrta 1
i rtienU r:. :n f ,r a rtxixtaitt 7
rcai.abd fe' -r.ty ?ai:.!l i.-ll ,
Fire aa 1 lari ! h.f ki, a i.d i C ""
F'.-r Harit'r-lTb. aa.tt.0 I v .art '.,
art Its ' f ' r. H.adrti 1 Tbo :
total tap. la. aba --;.-' f Half t
lb.-pr da a at biiiin ia ilt i'.t-'di
at aa '.' tb- t.rt t f Nw Vca K-a,
a .. of la" : a.'lt n.i ar. f"f W
rept.tat.'m f r f rcrr pt t..ti,s.r.i t
w;.l f:mr(t.l.'i te f .t ;r I (. :'
t... j -..-.itf.,1 to ti..- p..'-..' ar u-.-.f t
ar-'n r, 'r:. t"i:-:. rt t.' i - ti
t rt -l ' '. 3 ' ' i'"' a
!' '"" -
I V- r- v i i ....... . ...
. .. i-.' '
,.Sis
, C4'
j -rf-'
?- y 4
R- 4
fi ., r.
i.3l ! i r
Ap; ... ii
ft t i:
leb ' ' :
;
c. i: i w a n ti:d.
ORGANS.
,. "- tl t - -
3 - .
1 (.-.
atriiis-
( cililM at-

xml | txt