OCR Interpretation


The weekly Panola star. [volume] (Panola, Miss.) 1857-1881, January 28, 1857, Image 3

Image and text provided by Mississippi Department of Archives and History

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83016951/1857-01-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

-J,
A L . - . e - - I.
Ut
l'
A
t
it
lr.
n i Iff r
ir ftp id U .
1 f.H.
. l"'H 4f
i B wf'UtV
Br 111 ((mV'
J iiih ti VA
it rV''l t"H'.
nil h
illmil I il l''.
MBtl-f I llil'
I ( i'MimI, f '
A t,il li HI mm,
IS. In i r. ni
i -
(
IM H I
JUuh fr
i iiitti' .
I T.
J
1 KmiIi
,.MfH -'sf
li lrt il, I'M
Jfl if i'PU
M Bill''1
,.aii't.
ii-1 ' r ilir.
r nw irnw-- - .
.i a , I kt.i.d'it la llii'V"i f-
i' I i..hitte C iwrl nf.WU ,''y.
Jivr Noittn I III. i.6r uWr
, U i '.Ilium uf lli l " ! I" I'f"
V .li 'tf fll'.l HI liM tin'"" fv
, i A mMiu$ I" ' 'f 'I"')
1,1 1 I i n-,1.
J. i't AKMs ril'JMii .Mm r.
iivj.
J f.jiliii.pllBliifi
r.ttri,
H mini;', I
id ii'iiiuiiy,
it, Mint
t -. i , J-.
WIVII .1 I "
11.1 ' '
tin umlf .Icinsl. Vrui.Mln Jlirtw.
hi Hi", ft .lll'll l''ln') I Bim ""
,,f MU.W'W'I. 'lnt' Vi"' ''
,,lm i.( WiUm B'.wlm I, il.ivt'.!.
t unite' Mirt l niiiN'i'"'! nt tlir llm
uf ill. iWAih i'f Altotl Ki' H'Wiliii-j
tfrt'..r ll.wf, bat I n n duly nr.,in.l.
isUu loliwUiuii' illK'llh IK
. !. !if!iv.lo1. JI. v'.rtii '
:. ..!.. iVi. lh ilV i'f M -'ili.
f. V.. r. f ';
nt f -il.'w .I'. -ion, t Hi" rli'li"t In..
iVr, ,.n rr-! ' t'f f 'ilK
!'.!(. t.) t!. ) f V t tin
(!. t-r fix ("I w'i rn'-li'mi.
on.. UwM -I'
i lk r"J pla!iijf
K. Hi ! ii " I
t-t h ur. l.i'T. :.'5 111" f'';t .r
li.-n ffuiii-l in ' w,r
T, U. X y '"
1'i.nil lli' ' H'Mi-rr.
.Mi l uf U V Ll.l l. II
i Hi. nf.iu m . 7 Ht.'f,5
i..,l,ll. iH. n t l C "rmii
,n. piiliiWii il In m IV'"''
lull,' iiiimiv, r t'f lt
....Liiii.ImO. iillfi.'-t tuUI ll
fil.l.nt uf lit hA1 4
Aiitl Hull li till ''f ihC77.
In pn or lffr tlivUM t " , if
ID ll l"MI l.f I'MK'lr b ' '.v,
..ii1,n?ili M.m.!ytctl . .)"'
.lit r Mi'.h. I w vj v v fin
Ill- .. . - , ,
A Tin' viV frMi JC ,JW
Rlil Hft. m '
m...... l). linn. r. T.i.-mt-T.
Ju.l uf Ml44wn,lri!
lilt Mmi lay WUT
NVIi.HHIalp (.IWift'f flliilCi'lllMiU-
t'i'H Mi'fi Iihhi.
Hnftmil .m,M"iiM,T'HH,
1.V..IVI .i hi ilmi til ('mil Irv
I'r.i.tii' mi ii!' lib Hli hl I i 'l l
1 . .... ... 11 i ,1 . l.i It ., ' l
IV. III I . Vi l. . ti
A Ot,M-t t,
mi"f hi
)I1H Hlllr KM"' 1 I .
J.fl '(ililf '. i H" VI ''i'U','i 'mI tl'i
M m;lr, Thih.
fT W' i' ! i'f '." ,r '' '4
nllk,Hl';i li .i M ll,l i. !
',) llf in ill. HI I il if -' " 1 " '
III III IiihIih"! . II i' ii i n :i Mi.t
I'l.l HI't't lilli i, n I n.li f bii"'"i .
tilirl'i WMoari Ii4..l 'i
I mi t ii
.1. "i ni v. u,iu . -.vf ,i.
9 f In?"" H ("! I' nil i'1 I '' '
ilml lii Iin pni,c li i i.li. f'..M ll""
mMim uf Wn it mi Ii.i-k " i "" '
l'i l'nil-i Mimi H.il. ', l.i r ..hi n.ff
V,im' Hull m H..f. wi y ft "
,.1,1.1.,111'iiti ii". li.'r I. .
Vi'Utilt'!il im Hpiail
I lilt1 I II U lllll
m, Ri-iw imi, riini.'i, f(i'i
I, "l
I'.MT. MIX A ('('.,
T i.t n't Wi'VW l - !
Ui'i'ii i'i iitihuiU mi Imml lull
ladni, ki uf r.n J.h'hI.'. ', uf III
'iif . ii". I. Ml.. t, mi le.,!tl !'
.1... .1
I I. V HI1! In fll'l 'l I'tHKl '!
1,11 , ... i ir . ,i i,,.M, .I'ib Uli'it , 4
, I i i ,,, I.i.iU l.miijiii mgr
P 1 .1"!
Wliil.rilii wt'.t li, I il I I l HI Vil'i.
j M ..ii'n., 'I'.int ,
1 1 ,,!V. li"i li I ii;;" ' I''''-
I i,.,k uf ft' i I' - In lt-' 1 ' I IM'.
I gi , ! j i .i. i, Vm' ti-'ui t ' 1 '
I ,1.. i I ili. HI ll T kf I' 1 I J lulu
. I I, 111 I' " 1 ' H it! I l I''' 1 'I ,nl 41
HI i,l i 1,1 1'iC " I 1,1 " 1 1,1
!, V..I' 11.1.
I., V H Mini 111'
. .. . ti
ll C vm
Tlif miili Niiii'il nhj tui UlHii ni'
Iknr in' tlni' '"k l
t.i f ,..i Dm I .i.i W4iiii, iii.i
frl-ll ,
I.Mi.i.r.'ItltV-lKdOiiP - ''
Mil lr.Hi". ' '' ' I l'" '"
II, ''lll tHli I'll Him.'"! Si' 1l'
ft T -i.
fbl I ' I, I
i miiiil
I
nil
I'll .!, '.nil Hi. I I'l '
.', tl, I
. ,ti..'t.
.In l.nim'S Urt A'l 'ti" i t't I.J
lll i. k S,V , I Hv.k. litliuM, " n i"
I'.iilnH", I'v.llii u4 Mi' i Aut.ui
' ii." h i . It. 3 .', Il.t-li , M liiii
II I I '' i til l HlllsHMI.tli.4 l.l H
ita.'i .nit lit ki' ' ""
CLOTIIIHG.
ii .... ..I t irn (.' -. !
nMitiiii.il li.t"i buoin- "ml i1"
?l.i Mlii't Mlk'') ln'ii'iJ
i ' V 1 '" ' " ''
II .1.1 1 Si i U k ll i ll k. Ml Jurf fnfth
MMi'1'
il(i. i.t i .rnrN.mU'.v
I mi itnltnl p ml
ui.(Mii .'Munr.tt
I Inn Ikih I'l l ii ii v.', Nti H k If
lliilli. A- lll li ii Imul itiMmtolv 111 IM'ft
... .. .11.. l. . i il.. .. I Ihu Km...
.1 l lkft mini',' " '"' M " '
.. . ...:. I '.. II,. .ii li'..ii In. ii H
lli. pun v" ii . . "
i i. I -.l.ii.', ll. ift 'ii, k I . ll 1 lnUll lilti ii'lUfilv
1' .i. 1'i.Hll q,. ii,.',i-. ' .i .- " t-
I! i. , it ii.l MM . lil'.ii .. ij .r I h"ii n I j i.. l .fM tli)'llli'll.
w.i . Miiit. Mhii-U' iH ''! i I ,vf l',i,H! ii.iiii.r in l ifiMfh uf
111' I TI r I -l'i H.lWl', lr,!.L'!i". iml .lUt.li
.Uu i,i,tfwiiiw.iiwHiiiiri"ii' ivi'liH't. llu i '! HM-nm .i y u
I ! . .... ,1 ... ' . . .1- .. . .. .
i in I...'.,., ir,ii.:i i I iiirriiiii., i,.i ih.,i,ik li' .ii. r'u.,i , , n.i univru riiiitii hium nr'i'i.
II ,'0l I l"l l I,. HI lllll I ' ' - - - - - - i - i ll'
it tn bNM.il.-, o.a 'i i ihw iii . m a . . ..ii' i in i n . .... i. u. iv.kiiah. I , ; .. . , ' i .
II,. f.-S i vW ,. .. V ' ., ... 1 1 b f I'Vii. . m l ""''' ,1.r,l.' " ' li . ri nd nutty i' d fr n'it U4
. , . i i i .... i i .... i in. .n ivr ft infi'ii. fn i ifi nr ; p m (
, t 1 . l.lMK I lit!
Munuy 'f MpifBiiMur,
l'.ti. P4 Kl wf vtuJ
I'.turt.
Ivil UiMfiuW 9C1.
.1. '. IAUIll.-MN.frk.
M. Wun, rinlni'.f'M Alt').
1, ,,;
V.m ...MIllrTl lV '"' ' I :l
LitiMl l nnv i HiwH
fl'iMH t
IK VI W AM' US
.1
ril. ,.r.
a-
i
kl f
tVSM " t Mill I t V.HI t "ll..
r l IVi! .... , mi 1. 1.1 f.t.M.f.li'
I I tft.',r V'MiH. H s. ih. l i -.U-1
U 11 M ftl lir.ni,. I1.-I - .
1 (.Villi li.i't ' .'I ..''"- "M .'
, .. i n r I . . "f ' i ''''' i"'.t.
i V . I I it t't l !l !l "l t !!
Ifllli ' It' I'lll '. kklll I'll.t'sl'
I, r.- ;i.ir l.a ii i.
1...-.1..1 A.r.wr.usk .:.
tf. tiilM'
Jwsr.rfy !. rr." Hi: 4 .
S nlitrl
T.v . !.-r' '.V.' Vi t.f lltt I'rt
tv i:. f -,f l retU w'-fy. Hi..
,H.lf M Tl Ik .:l'r TiT-i. I''''.
U - f i'A-r. ':-:t A.nif .'f ilif
w..,..f. ,,f lh.!,.l lll M'i'l "t.l'!"'l
Till; ATt r WMIHWITI,
I'nti-.l I'ttuu'.', I
ili i-l .M.i n rm.rH, i-itfBwu t
Yon -in? li.-n I y I'il' tl I" I l !
I It lif'.-t! tlir iVI.ilf (Virt nf Ml'l
.'.li'v.a' ll. I'.iunliiiM' llr.-vH.f. Ib
ill. I. ii uf r''.B.'!, iH Ih fif-i Win
Uv !u Mr,l. I.NiT. Uf -J b
i'ln. i'u- bv th il f"'ii
frt'-B:! filril If .t'.ilwnrt l.y t'.'Mi
I' lirif'll rt'ilitTr,B ' t
!S.-
i .ii.. . ii " --------
!,f.u.'n1. !.. M nut Ihi !'ntfil. Mml
a ,!.ur,f lima-' tl.rrf 'l'J i'.-ruuiK .
larj jA!iu:y
W. 1'. wnol iTS.
1 , ( Ufi Mi l H.
f , .j. ,,,.,., imi.I-.I l.'ii "t m "r itri ii. '
' --- . ; . . i i i.. ... . . '
li;(,..:'.i 1 1 j, - i .-.-..
,.:i.-....'7rii:n'?i.T!r.
! iV'i t'"'l i'tMt.il fciW
i-i...it nl i -.fwy
i ..ri'..l i. an I S'n 1 Mii f ;'.
.. .r. a.r fr,.-, I. isl III. .,,1.,i t
, mt in". ti ll n "I r" i mi ;
tm. I kt b k' (':' -I r '" '
ni l .'.nf-trtn -. ' " ''''
mMic M t!il.'i'iwnS hi ! ' i'.'l
f;t, Mm..l . v Mnr; ol u i - ;f
bur. mikJM ll n.fi mil. tii i-itr
t. . ft'nut, P. M. BfMfitMM,
B. i.tani,
Mnlttn, Urn.tTHI A Co.,
Ci'ttou JVr. Ci'm-i tm mtil Ci'isi
nuMMiii.i Mfi I. I.
!Ct, T lr-. B '. k- . Tn.
lk"t' .:rin I. .
fV Irf''' "'.llS'iTiilTi't.t-.l. j
k-iulWU'fiWN. f'-l.'
i.umi iui"Hf"p! '. ' 'i
U.-rliititi,
l-Ul-i.il? "f I l..t-B-t. '!
T-tM. I"
i 1. i
IH' . I
tu B.n i
B'm . I'. 'jiliiy. it A ;M,Hl. I.iIim
n , .,libi', l ll t!i, ljm..,
..,! , hii.t lltlM K w u.-"
f iii- kiJ i.'X'. nin i.; ia, ii mi i
t lil'lM i'l I'.l 1 Jf l-tt i l.ill l j
It '" ill Hi iv.B I l.i .,,l'.l"
,( li,l, l.'''' V-.t , " I I i. .t f.l
t.'.ll I Nil M M A I .ViALMi . . . .
f . i. .J.I '.-I i.m t'u.tf f! w IU. I HH r,sii,v,r;.M4 -.
' rl .ti.i .i I'm n - " . a tut to wvhp
I i U I -ir I'tMt f trt. v
lllll .tl,.-Ml.lHl ItEl l"H.
.It. I M
-TM ft J'f. I. k..l In. 4
READ THIS !
Tl.0 luk. iN-T I'M T.HS.I W-,1 lu. I i.',;' iu , r,
iMKil i Ov'U.t, .vt.i'i i vr.LLtt I 1 J. II. Mi.k .lN,
ill j.n.'V-j'V. ,.. I PritMirtu.
im : I ss ( x PS 1 ,xr tit r.i i.u!.
,i.if ;
I . r
. . . .......... r-1. ...' .
In I . i"t nil" i " v -- r .,
: . . ... v r. t rr..- ii.M i.ti-i-t'il'
i . t. i i. u. Hi ..: 'i i .!. ril. t r t-
' " . - i . ... o..!v IV .. I.-'
i " b -B... 1 HI III lliV It- ! . It.
n t!
4 w
mi. -:rn.iM. ro.
ruAMi iKiv,; 4 f UWV.SSfJ.V
MI I'i llAN is.
(1UJ 1 .Mi l Iti-fi.'i?.)
No. I. IM(T KiV.
i-
TCk ia 'i 0
Iks
r.,f -liitn .f lli F.YK nJ
EAR V rutin:, At.iL".l
t'.t, A e.,
J-'')",-.'rt.!HHr.-A-ittti
I .mm. f J U 1,1. UM k.. l.m.
- ' . .,
""" ' . .. .. . ! . t', l.'., .'.r l.-W. .,.. i-.:i.h
..l M. l iti-jr-'T ti I l tyU'i n!
, 1; .-.r. !..f ' ' '"''
,....! nn4'.l t'..- r jr.kj tr.it I
o. n: '.si.: fc !..
Till. 1 1 i
l!I i. r-':t b it'.' f i .
r-4-l'e V
r
I tl-i....U
i i.i'aifn'if.i'ttMii'i'
JDv vi u:' tt! a p.fffi it
?;!! ' "" i';-! lfi l''"-.
.-.."! . l.l-l. 1 lirf-r. Bi
ll" ' m 'I.' r-'.y, U:li
n .HI ,! . l.'iJ. I"; '' ' t'j
P..,-. ... V.i.ii.'l .
f V , . i!' r .V II. T:i,:.,k. HRlili. 1
I ' - - r
I r-uV iiil.".'.l ''
i!i.'i y ! ''. M1 ft iv'"'i iii !
J'r-1' i'f i".tt' .'. ( i I citify.
M.tiiin l5i ll: 'it! intci'ln-4 I Jf l.
.krj kll.lf-'ri
AMiM 0. Af Kr.5A
: with mti h t
FliuM ik"'. 'MTti-'uMi'l l A''
Jnanii!. m'.'. .ti4 in S I
T'.;k' M:i.:;tn.
TVii f f k. ''lB
.1 - . f m'V. 1 tl 'til 1T
,U t. )!, ---, ..tfn H 'l-. T. ..IHk .C.lt'
.,l..4ri.ti..i i ..'rf. rs j, n,i,j;t X.I.H A J.I.AIR.
,!.,,,M..i-.it,vii I in,!, r fni.t-ilit':it.it.l UrnetJl
I i -, - - - - , . . iji. '..I -
tiv-h lt" U e-w-f ' j.. j Jlj ,
i".ii,'iiit-"til t.'l i?-." Hi'
t HUM ATI ' .MtiMtiiVrPI.
b k i I -v:"i r.
u t. c.'..l-.. ''vrr ' 'f
T.ta. IV.'
J.Tl OtItt, )
" ... .. . wr. I iilliilW Cl'iimil ..
M .P' P I ,. I ' ,..H
In. l"..l ,.! B Mil.. I ! IV l tl '
I...- - J. 5 --,. 1 .MImm.
tu
...I . ..
lion.. nl
KEotkASB r-3?i:rJ0i
.V t.1.1 lllT
fii'j, r".... &MfP ri fM-v.
I.tli.'." f.M l litV rfr. Mi1t
lT.-t.-k Vi . , fi7 Mil Mvi A'",
1. 1.,.--. , , i .""r-j-.
A la.l t,,. wHa.nl i.r I.HJ.V
T-kiiajt I'aJ Wl .6 1 l.tf
Sin-.,., tf f)iil l.'l" I'Mt-v,, Jj,!,
l'iv ka hi tl M MiM.t tl p4n . t
t.- t. m' m4 nitr lil'in. BstvM
I.; i '! -1 r-o-rt !!.'-.? 4-1 In
IM; IU.-i.-kH Mtl Itmwti HMnii t i-R
wJ-li W triipk iv4 IXii--l t-IU--
j rk Ijtptn af mi! l.i. li l.'M'B
1 .v ;ia wis i-i-"ui l iv V
ik.iw al fw 'l-.-f- S."iO,s
Vwt J Mi-i -l-nii Ill-.-fi-vJ ukl rca
Uf.V.; ptvi mJ I'Utp".
A Ur-Jt t Minml of Ml WKUTS
..., .r. f M-" l i .'..s Hfi !'. mm I
li.iu: li-vr. M .'! I ,S'l t
I k, iVp n4 l!lf IM-WI Iwli.V
M . k U - f ' 1 1 p kv,
TWNl-Y Alt TICIX.
t fclin IB Pl5t'.n"i uf -S'.- I
Sam -T m rin-- t-i a'- M r4i.-pV
-n-M, ml .'or MA MrM t IImaj,
ii m-k.1 onwio ru. a rf IP, -iii.
tvk', CUtVlUSiA
IVI. If. r;Uwl!-nV si-i.t
for hm w1uh tiuitli. it-tlm m i.i
t-t l'.yiniu t rrvk tl ko rua j t-
ly BlltliJ. .1 l.K i ,
rT"'"- tf . t, ta i puB:-j3Bjt.
f'.l 1 Mtkk 1
ac. ;-b;u. . f
m mm m4-J"rs bx ,-J.-t i : r-T .T
Bl-., ... i ac-
- : TTpTX-
IM VvB',-..r''lii-"l''Mi ". :b. m. ".''" -
MrtV.. T-V.--P-. k ior.iMo ako ci.rsTo,
rf'n f HtBt i" f lU VI I-IN.1 I'S , ... ... 0 N ... "I OKS
liUlhnw' A4'-,r!'f,i' . .' .
! " 'i ! C'- l -T. ?,MZ7I
f.,MrL I. , ! At Ih, Ot &.'VJ J' .-N
.H ft" J"i:i;rt
-. 1 ftl Mf tana ftMmMI
i.T r'lM.,4 Bli MMl . ln4Bw
mils. rs n,ij:ks.
Wl'KUlv
rnplr rf M i t lliMB i p.-i..y
ru u. rr.n'r.kN i-i.Jw.iimi i -a.4 b
, hni!, BM.f.vM. tut W!ii.
l-wH l.iM.4j til Mr lit . a S BorkK
J-intol pb t.jl l.-ir i.4 HlT fl-
M.-4 lB f ffi't tl l Bk.Mt ktj .
IwkT mrtf Mm k""t. I.-! ib. ReB
IKyvi psmrvtM B l'tui r-TTii!f, l.
tu..iUtP af I. l lktkl I hi BtB MrHI
Bt-Kk. lkfii.'.tli; MrM lk.lt B-Mt
TS I'SrH-". ftWtk-ra it At. II 4k It.
hl.lratl.HM MlH- k IB TltlBBMB.
iVr. ai ry r"fl H.
I i-ft iiMteA. aluiil P '. Bl 1.
LitnH i tk- Tr IM" t C:ib
( M, 1 Oi , MM-- l,,
$t, at ftv IbIb wtki'.t
11 v . , ,
2 ,i mn lin'itatM. TB bI I -ImbBpV.
I.MWTB Bl Ul BCMk.p.
frt r-t,rii. MnaJu liai M aaB t-
.."i'iii" ' . . .
r.ni B.iktaB liiriii BT-Jtf ra
l-l. . bb t.iiot, rT Btrt Ft.
l U.r, at B I..BW-, llt
H Urn
Hvrm VarUakJ; bb Cb lyar. t 1
lVr.. T U BBIWi fm r k
br..n. ilu'.Lv. Bt Bt-,C'- A
' ptH.M SV. '
C.-rt"VB 4 r.-k TrB BV V
I B
4. m
1 1 in IB rittse ( IJ ,tMfMiJ.Ml t Btwl
i.r Ca bus 4 -".' ftl H Ml WBt tBB j -j ,r VT
P)S, ... I M.- i. I'.'"-1 ,-
.."., till k tritr- -ll.-.l'.l MM P
in. fa. it" r . --.i-.-1-1W7 i
1 -'1M
:l. r."'C nr.'fi)
.i.k.r't pji-rt-r (r.-r-'rl
I
.1
.1
i
l
'
li.
Nft, v;'n-fv- (I'l.
1. l -'M
i in ttl
u ;; ! .l-.' i-f tit. l.-e.rp uf 11
It. .1.1.! K..U ll'il J i . H l.
.r i--. I.--, s.,.f. B.-I tii rtntM.ity
t, -; .! -ps iIm I f .rlnrt tk'.il
iituL-,-'. o.'"-i; i r1'-
KsI..iB
rwnivf g.i. ivi -,. r.
.1 ! it r .ii it tfw
-Ha , i-....... - - i
.l.ftMlff ?. C.'.'l "la l!.rl
fj.Ml i.i i i t'-i ! In l-f ''.
...V.. .! rr.'. c : tl..i! I
ri'l -.l ff h'i ll'.l ll I
lkpfr.tf -rr. li"l l- "' t
fi,l.!irM'fB M"' f"f fl" .(. r4
!, il.. III ll f-i-iti-lB H!.." B pi.!
CtH -T-I-.I. t'i.Iil.I IB IB' VHm
1 ii-t t bT or nnit"ri,
I'-ln . .B iV.
T!... .-if V'um -iL
AT WI&LLYAl
A ir .irV U Hi' imIv
FAt.'.TRMtP. t1 b bih'4 .,'-.
i. ttt kW'-m ' Wh ..i t,4
pv.-ftw.-M. m. A-.N-P ip iaw ,1. ... H.4.M.'
I-!, jpstftf S .
... .
p). V. ! "". p.
aBAI'TMAl?-. CUtHi,
.iiiit i- k vii t -:n i i;i .
t ,r-rl ib' . list 'it'll Mill
..Tft is. a!' ftin ...-.t
JSC.
f :l
if ,..1,V T.
Mr!,-!. ,r.t'.r'..-ui:tBS-ir
' .. . --A..-L..I I
. ri.-, p., !.
j Ab. f. t2-'.f. .
Tnnt4i ef A'tf
r.iKK a i rei-ipon",
-wB MM
8 1 M. .. .
....... .. . ... fp.iip M-i
. t. ,i..u.iimiiii ii.it. b rr. ir ,,'r vun-.ii
mZ fnor; .sf .f .i-f ki ri A s t.r rw vm
STII.'i Bk"Vi w-. i-w . l"'pt J l "f. twlft ,- I.il
f pt T".Km'I lpiM - ' , i IP.4 T-! I -, t4 I
.t iu. ii.p i. - Mf- iM ! ii IM. k Bat U fr-H trUato,
I. ,. M, -PT'l., V I"' I .I'lii '" ' " I . . -1- . . .
mpTh h r-"'' fitr, Mi.. It I b!. atil mm.'!!, -m M .. '!;
.ai.ti.n i ... ,' .p..,.-.-..,-. .- r-,..uM.t . Tvt Wb tr "r"
L-.r. TTJpb ik-W t:.- k- 4-'-. Bt t..vi i;
4 .!"' ' " - ' frWH IHI " k. I 11 " . '' )1 t t-"-."l'-v
fv)'ir. lI'U.-tTM.lAS'"'. t t- m ' t -i !. p.tp.
Mi'B -M.1 JfltB .';
laVaifiiB -W U,l-p. nil A T
i
-m- t-p. -j I a-a .'--a-p tfe--fttM i
I. " ' ,
.ti ip ,1 tl lipftsi-ft w MM a-nat vm w r
. . ' " ......
B. tst l'.i. Ci
jir-t;ji j 4-.s, ;w--t t
LB.
rnul'Tni VI r"S-"l
.. I rit.1i. . ..,. a m . . ,
124 TJIF. TlWH f
. LA.iori-,
A KE'.V r Uf
'ct c --a,
. p
.1
,-or -t-
Tftttt-CB-l
trt rrr
.-H -B ,
ft.i.,1 I'i l r urn mi t!.lr
.-d iftt tbB I'ifvtU I ifrt W 1 i.a-
. . . ' fti. i..-..i. ....
k-i'. k"" mni ti '' V" ' -"i-
liifP.'i.iMllp'fcBB W I M'k..
, Mi M-wlat Bf Iw- 4' K' '
iii ."tn Bi" " -.' -
W.f'.ritPf.l. Ml b '.l'V lBt.. -H4 ttBl,.1 .k.n
.. Vi,.. ii- ,-. P 1 1 l.rtt.-.'-it.;l l.f iil.t ir-
IT 9f U'B B4 l.'.t. I ii
MT.,Cbi
. .. f-BBftl
. b f-v i-l-
i -.L.m 1 -rt fkp Tr, t-t.ft
(mm ivti-y. it ' rri-ta
I 13 iMttl J l'BBttV IMl .
kirB,t..,'!-iV.t !' iil
. I I . .. : 1 t.
rd.? 1.. B-. . Ulil It ll
at itm-p. .t t!'-B. Vb l titi B. ,
I -i-i-l
i Vr
t i. ('i i ai t .in,
a ft, i --
'-,'. .". ..J : B-. llW.kM af ritiu-p
3.M.f " -t.,tat. irivt!-M.IV
M .B'ltpXf 'It TB !t r-i fc!rl-1 j B' - ' " ''I Bt-VtBJ I
6,,-irH. bhpBmk B-t -. . , ' !-, -- Wl l-l'B'.f'
. ai a, Tt
Bay " la, - - i
vx,' ' " :.- ..-
WV' IV IB
f Tr ' ft !r7tJ
- r f-.. i m .
f? t - -
- 'V ,
1 1
,'- nf lhi IfV Jnil
4 Maiy i Krx, lUh l
.rBi kr Iki'.toi-"1 '
n'B I. i'diBM-BitMBB'.rtrt.
- M . 1 --lr '.. in M
j ,, Bit W tHBVH J
-wr-M-ri-f-tJVt.. lA3Tt.iTif'.
, WlVYiXT. -
' - 4b) JDr-Sl, rt,
i. r b f !
ml rv . . J if B1
rlV !' 4 K.tBl
.f VWfc-.-la- Ik Ukl
Cttfjr. '. -.., ;--, ".P'-"'
'. ft . . . .... .,.... no. Pl '"
J.-l tH.--.'"M I --ft"!.'
I r'x . f-wt M li M i'mVbBB
i:
T
MJBtUt ft.- '-? 4 h M.tn!ky
...t-prviar. 1 A WilP-B Bl-at
3 i: V.s-'A-V. 11-" t-C ?1r llr
i. iv.j '. .1' .k ! --i-t. ...-.'a
T.,1 I 'il'l.l ..- - -
1 .1
1J, B' B4-ftl.H. air .
tMrll('- f S .
V j. jkCNDiflnt. .
C"''Oi'.''k'I
i it il i-a'a!'-
rta"
! I',. r. iWJ Kt i;t t - '
I I'.il ,t. :.'" of Ft
I
tc;?ij I (K'l'TM ir.-i w .i u-i..w
5v rH ; .'l,i!Vvt.rf rT"muf'l
1 151 iV.!, !-.. It , iu!. ii Ik bt;
i.T-Uit fa, ic- r
a- i i
r l"
ft
iJB-Utttirt.-tM 6 -Tlnnr. ffOt 'D.,
. . ... ... !.,. a n.T ft
Pli, MfcHtl'-. iiHlll.lnn-'lP
BeJ SU tl -S km;
- - fi-l R-..l,
K.b u Bn- ..o! vr''
.471 l, UUyl:', T.B.
A S !---" . ?T
H .. . i ... .. ..
! p- k (lns.a,
i V i.P l rnr. 1 JI-fnrU:itS
-. , U BB' B-BB -BBM . ,
a. . . a . I .
1?V.
. -B -
FBB-f Ji'r,fl .Vj'b. '
i trim cm
m-ir .rit C.JM -
I I ir.c,r4Ti!rjMn.i.
p pwfty r. -."i -e -
4 fta C fip"';. TV I
, M-l !i't-:'!tr-"
in 1 1 an aavp. All r
mf ttfB titSi-.'f1?B "--1 ,
tMl tB Btarl. I ftVB(
k
i . BiWClMB 1-.
B f
rk,u ins. txa:..
treat: ir
LT ll ; MM
I ' BB.
1 " "S
rf -
- I
- ."IV t. I
it-;

xml | txt