OCR Interpretation


Indian chieftain. (Vinita, Indian Territory [Okla.]) 1882-1902, November 30, 1883, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025010/1883-11-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

rjwwwrjaiwwwmw
'. oTHE (THEFT IN " " 'fc '--"
, .
I
V.
. !&- j. i
ti
A flUt a 4
wmytat '
; i in. t . -v
w i r . - . .-
torn Mi'r Hi ft f B.1W , -
' i--
5 i
i . -. ..
I T
argiii if rirr i - :
". RD.WKM.I).
i v ST
Pi-
4 u e ?Mf Hh
- I". ftn
2
OLecojB
J! W frCMiU, I
W0
OP"
;
a
i .
I
III
ft U
14 .
i.
v
LM
li:
".
I
1
i ':;
i Si
1
fl
I
I
I
y
t H
i
t
I
J
W i
i, i
L
w1
!i
sfls. - ;
i ti9w at mpwrtirj"'? -.
i f" An aOfeM C-HV''li
Tftwfr it aaJt a ajanaer
3f MM, in a tmw enw"r .r
kc Imp fefwaea.
ftte Bimiifctj aiknw ni
aAaeC IjM g " aiuH itvM
&gpet aaiftta Aa m A vrM
a"'i 9 to !ii .fti -(- -
. iv -i- i p- ;
; c -i. I - x. ' z; v.
jn4 ki-rAt iiri.4 p-wt y tn
5 tftm a i"i i& -ntfTu It
ewart !- w .,.,1,
trry tint fTiwiir-ia -h-j.-:. a
.- ti tK wHiki- 'Tit4 J uro-ur : -aye rjrv rt iii
-.-3- "-.- ' W. n'irt
FU'fWTUiRE 2
IC J
v ir ywmtl t4
" - i.vrJ: aiii ie w .Ai- aui . ,. .-,t". r-r7'-3'r J
Si anri rt lj? i- ?-.- r, v Tfr- -4 Hfecte , "" f6 t
- LfcfJX-H i.-t irt.
S- T. TTToyr
Dry Goods, tahm& Boots and Slioes, Groceries, dec
AT
A
7& rSRT flHJUn fatAw
r Smm, i rtwt!i 71M9 K
4v At JMAvVMi OtWfxP
aa4 srwfe
& . i..
f
- '. 1- t t-. s -.
Aat raarr if k-wsmi
QVf Arttt 4BWiW4d
i iw ftar I - :c " ia : a-i
ui t-.t rM. afi & ,, , . .
MMtMMAl ' "i 'Kj-2-
t"V& l tgUiMa. fc "riLanf ntv '
A
xm tmm
Tkm
And
"" Ifem r m
Kijvww C.t Mn . y i Jl
. u tiw Tnrstrf aor dU ewr
" "'-'!.-. -.!-. v. 3v,a.'rrr
fc if J(..- ; !-'''- r.
F n.'vwt-g th P.-tMhrrr, a
''M'H'A,
J. W, Stapler & Sou, :
Tak yuttuim a
tW fa4ac VM Ifcwtr
F
STEXiXrs Stor&
Ac nUk narrafir ftxmS jai oar Mot 'ttotk mC mmd.
ia aS f is iif nfiafti. nwinci Dry mwb. CSadkiMC. Hate r4
4 ftoan Oyii'uraw. ani ia tart, mryihjof mnmZr itm in Tlnt-Clvs
W viE aM V wtoMTMtM W t & m tW CWt4r
FALL AH VJITEi.
" 1 1 fct ikMa
- - -- - - awiWiWrtmMrtJKMtn,
HkZTZeZ w a. n w r- J4f rwhi LW4, !f u : '"? -1'-4!
v
pr.wp',
..
4jv;
V3
tfc
;a jHtaM rw-ewtv vr-
(Am JTaflaaw. m W4eaa.
At Ltegjsr' j . wm Mitk. xifi ,. avv T ,
eaf A ttm Udfff fmtmmnmm m .i rx MbitMn a. .-., at-
" WAC 3'yafcr IT 17. ara ui v,rj)MCt(, am
Ite miaaf afcanaa-, jraifanr mxh txrmji d -iailH. rt E1a4
a)a,i-eilW .r. Co, tnajk Aaa npat l 4-
MiJaRaaMMr A nit f ytmuimm m Mna; A 1
Am wr, taw aacfatW t ihn lwirtiarlait, art -
Iftpt ji rta( Ma K'i. sk-m. a atanr tnawr tk al ar
Mat wfctt k fci at T.jfiwt.. v-r- nfw Kft ty a
SWJ. i aaial i'i &ins vu .i..
I . -- --- HB
haU I ""7 vnT" Mb! 7 rjt(l
Wte ar IMraiaajaV iawt " ' rrt ..
Aft A nwauaaiiHaMW' MnMtmA tfcr L. a 5ff
lajaJAaftvqttaArtaa'waafA.lavwarMa. h .,
ewtdw !iI.iW'i a4 ala " fl "'- U anK KU.
1wrt,!MMT.i TMitmaWn. wVtifi Okf A
Tm it At aao. tai A CfcaaAnr 5Catm aa4 f tA
Aw xn taifb. Aw a.t Tki iH1 ' ',Jf.i
W cavrrMkc M Cm Uw U- w , rittet, kMaUt. .
bvtt
J8M BULLEnE,
lnit m
H !
W Ht Mmtm v ut iaiuaa Tt-
-u.p ru: tiv Fraaant:.,' .-
uyaart. o aa y fcr,
Rf : o4 ui.raaaJ einttt - ' - v3" UUU. S',
Mruaa Mcb ai Xiaki9H 5v '.!v C3-rooorls,
fc :r.& u &a 4ac A nu..i Jtoi anyfttaag ajaa By bifC
juaRK fa- ifaa caari- -.
fi aia iiiia a t.'S far m evi
t. m a ax.'taa, wr
'I'M W "RHq1 "PTTTP.rT, rTFFV TFT ,0711?.
:ta lAnrcaaciiM ,m trw Air !
". 4aS aW Lr fcBtraalk ATnE:fTIX CUDDES. FA1 A3TI XJBEXAX. OtALJSC.
47r7rjLEmT0 I CITE ME A TattAL A51 SIS I DO WW fiATBFT TOC.
TaWp.ta. . . - c. S I
AjMaaV ia-t ite-fc--" .. Hl)i
BiaVHaaVBAk ,riv( H
ft aV TATLOat S"1
t P'r'i&e, V.ai. . I ill
AaaVijaF &' n' aa t
Bp9 win
. r ici-.-Tx-, jiv
-A.. O- S5"Hv02SnO & Co.
j. w bxiott it oow
H . a&srti.
tWtt t
"Uarft
-tti Waai.
aarf aajW.
ci, Caaut
1'rwk.
4 FLBe
1-4
vnXkf avaij aaTail.
a nadavOy f a Miar
i twB aaaartai itnrn. i4Bbnr
la Ae aiKsraat Ar at. CUI isal
taw aa lai yrtas sygawii.
n,htwu: awfcarHai.T CLtREMORE. LT.
to tta;ji, aJ wil !a; ,(4 ia
arl f ntr -i.t.r
In rtVer.- v hT.aai, w.Day
tra.V . nthf lsii ;at at praaast.
'mi lf...- ,i ar.,j isnrsiT 'a
.-l after TV&kapna.
W txyx , rtVrat T)uek
finajf (iaj i& a bmJa taiw
Br H4 to X Etlaad
HOLDS TBOE
FORT
Fot-oC'e. E.'. I. T.
Braa4rr-
p, Ktawr atde
iuu-k.. nop
1 niit aar.
carSaa4r
0T THDE-
' Min unpin
iVAJre
C. 31. Keys & Co.
-LIVE .Trx.X
Crmrnkmitn aed
rmrtkm rtfejris.
Ok8 To-, saii W ctua' tUfirltcj
; Largest -bine of Hard-vare, Stoves and;
Tin-ware kept in the Cherokee Nation
mjsTza, 4e xsvriiA:
Poe-Oac,
jL?rttrr T
99 1BHR nHaamS
7A3EDA
ST. CLAIR COUXTY.
1-21
1 "l 'J ' ' ' J ' jiiww
ILLS.
! .. .. .. TT.. . .. J- J k .. . .
ci r--" . iBBipawBiij m wy or UHrfravnt " " " '7 "" '- wr. LOUM 3KATTOV AX. STOCK
ObMvlM !,. AvaaytKataatfJ fntaffiail atp!. wJUi W k laje laAW ftwaiia C-
!Sd!f!a. "f lr!:r,WU ViilytavlataJa(, V"m aJI la ao-fc.,
'WAwAU-fcaTtrrfe.j oahlr ad ftxUMj U ,
aaviarf ar ikaa WtimtmtmriMmtj ai .t... li .
Y?L? 'JL r; ygT f j Fwa. ..m.jmmi, iu .; OHver E. Hindis,
MIMmi. at aaklr. lot - J "tw "aaaw srr.r
kaar frai. t pW, M wall. fe ' w "" " fcied
CWraaM cfAaa eaa sflbrtfttaira ; " F!"" ! by U..-
J W ignoraa, r wwlo- '" 4ealra, Maaart !'eTii,
in Mw can h ""'l "'1 MA' r- "' ii
FlRNdTURE
-
STCVTtfi.
? :a tl-av in
Jnkm Xjtaatfftjarfcaataml
wi ftaaA lav A aftfriga
7MfMiaa- a Oh rnwaa tuitj
vafc A3r lav H wl W aaaabrr Uj.
4 v A-ar --- - i al i i - - 1
' "" "" F de oUtrwia than
T1m win W ax avmalMm in I '?H' A -n maaiy rrr-
tW Mrt hatj'i kra; t r-pr. tf"" which I.jj Ch.f ;,i sftj,n'i
aabauva iai'i .,ib -'i-, .,.' i ', h'n -'i tlii'-iy at-rt
laat boa. .Th fe.- .tx l.ii 'A u" '" J"1 Ff '"f rw'!
tb 75 they i ir tJU Uit W.'., s'r'1 'lir g. .it th gia
te at-rn -.ut Lii- I"S 'rtJ'' thoa ir'hvs. U who
nwteA id '-ri Ui vitf. rn uuii ,lht ''r ,f'ri. W'nM 't. r'h
. 121 h.v .i .,r 1 Tfrtr !-' ''f" " "if ' r' A '"M-n &' l!ch
arat lar fc wwrity vf M,r ,f',rTj u ''''r "'"! nghu.
l tltunaoblMr f na ar Memb-r '
l k all TW ta-rt aan 1 12, tb
- .I a'i tfc art 101
i; V th r.fwr: Una. pn u,
!- !.tr.!rl bj- of sri.3.
f
ir
rhi' u t i . h)fj-r I t .
..'; pnr aVaMvcr, via ih- r
car.ia nrr Y-rfi ar n i:M
. ,f ih ft Ua.i 'fAtfa . :
J-"' 5r." '' '. j aft-- iiua .f ;.ir
rit-r.'. ..-. Jr ,i.
r
Ma&Mrrr atamd Dalaria
HA5I. MDPLK, fOl.l.tK.
tr-ME I.v. J'.
R- j.iir.i g ;ivir .&. Ai! -'.
- .t-i1' OrM (t'u a dMt-tfi-'
Tftt iia;x a mnm.
fjTe m a a!l i-freya
troy el.-n
fSaVf JwJat Hi" f '
yPrrff aa-ESa3 -. ""
Wrrvyv1 5sfcaaMaySaTiaBa " ""
KuafCKcaKHBEHaTJI
a mLJuQsr
-
't
rt'
-iv4r
. t-W
.SK'i
SE.
V A A3
aaifc.
iii:r jmm;
Doors, vv indows. Window Glass,
In fact everything yon want in the Household Line.
I-Ctr.3 R03B2A.
P. t- ii .-, Ce.,j a, K nan.
Jrit a4 tt
fmr gg1
Ka
OOF'FXDiJS.
j t vAta,rfiauaTi .iafca. por Good Goods at Bottom Prices go to
Mj-k 5f-. - - - Ir,d. Ter. j
5L. O. L.3nXE03XTx3 cS2 OC39,
H . a.f wA your jatu n-:
( t a fir.it t tbia btter. Wuhin
TIm Lit ttacfc Xariai ttj&t. UmH
i Tvx 9r. rarK xmatvir.
x.h
four patit-n'r : TTii.
l ya -r "v a -BP - - f a. : a. i i a a ,
lar atd 4Daca bain hn.iu-'i rII Si' I "f 1 1 K V J H Ki "" -"
. . , I "l IV VI J -
. . . ' -" -
Mr. LMt'-. ,.i; f " "". a cenu
a,l a.bJ?L.I ... -t r- ' ? "Sf "f VLT rf
.ti,4- ftwi.. ...., . C1,b TW dtaa bart xaitl
sfihiL t ." ;" ; : ! "- ,k" v-i
.1 FbmI CaWaoe.
a i j.i '... Im mkm i. ii- i- : : -' " .. . M..ijr m m
--...iFiin.iiIuir M w t. y.Ki . . , -i i oaaiiaw a aaaw aa. uwa, in. .
fair ptoraert ofaram at Oawa . .J "tou oJ f1"1 "J1 .-, . -. . I
rmJmvthv(.. A aenU ;;"'lMU PTb.r".. 75aS. 5 SW-JS
vioca. o. A. . , aifcT ta alt aaiaww , aaa Mtu la i
Ind. Ter.
forty ;
gxnaiaa of tW atoc yjaaaa am a fcaaf
caaatag cnanaaay, ank a taaaaHj fat
aUafci.yf agToU Wa4 of caTAVaaaly.
Buildtap rontinu to i.rin up menmtixj lot aiaaajlitaAaa UJXO feaaja
in All tkArf if IK fnt-a - ,.1 l.ak. 1 WM"'
-- r " ' - ' j :
Tlafta.
tit is tt ir.v
B.I.l. u;i.D(M!twarHfM1dJ Caaa. T. Jm. i-snansiaaaaajt. !
: io'l to araat kaillir9 lunm for. ti" '"r "''' "f jriai Ii(t are fix-!
, ty tiummttd dollar, to U onupUt- utun u1 i1"' '" gftrou
wktc-h )Iiv.
tflainbrr.
Bnllette.
Fan Saw ! jaat anack ia
Laaaa ai laaaat akaiaaalaa. a
year f itai agie, and Iwrm a ton
rLi3"r;flL!li:.iinUto lb u-uitk -." "" -.uo-.; JOHand CEORCE
i i . JILT 1 V r ln ' J'"' ot yr. Ktv. ' "'Citefin, and prcnnt br
flltnl. OI lb UuftrUli hfir.-k J . .....' ....
. . ' " lle inlTl tribfV. 1.. in it... wr trx-'iai i,r.i-T.t w a
ww an xxTufmry et.-.,r Ut f"n tij ( hr-ik-e '' in -j-iil.ty aa w!l a ia j
('miriit r,,.m n mi,... ... .. flllif.'lt r Ui'lour luffi l lir. nvnii.ir I
A b.ll UWii ifeiru' I and pki.t,'ti of iti thoo.i dollar frtf otie 'f th" n't diial-IrtcartiutM
will b Tir'Mrutfd tu the Xatlxna! i ta r.-fi-tu! buir.Kir.. .11,.- in lln-TVrntrv. Th.- railroad a- !
. . , , v ...p,.. .Bww- . . .
CxuuAUtwttytV- "TueCHfca-, u t..: NV.,ri V kti-p two younx nhtir- whuh Vhhu jKawaaea, taa , , .
'. X(iii Railway" Com- j Udi- lh-.f, Kbom.y U (h,i,-, priiij5a '.f th ' hi'K.U mw ! oed'TOCK PriCeSi
paiy wiA auUi'trity tu -uUxn . undr r r-jruliti'm of tL ..un'n!
wiJ Mp-rat a railrwwl from a point ".tbrr fr-n t'uc iwon- i nion u
lar YutX Muutb, Ark., ia Ya Uiu 'h Xatiirial riUIviittm!
fili ,u, ti m(Hirit im th? Kan- pnfn irfit i-mJi.u at I'yk Jl.il
j h mil far fftfl Arka'' dtf We ui.l rUnl thi- jji.' .,fftr 1. -
Tli roaJ ia V b built tal r ui.u t--n i.ile. r it to b Made t-. th-
mJ.r Ihft lawn of tba Nation CWuwa, Ckifkaaaws, Hn, mol,.
Hull of tn (of, raU,r l in nti- an 1 1 n Set Hhouid ail
Htajii
Kra ISABFf.T.A ataTWMAIf,
KstuS: . fk;.-k, I. T.
Tartc.a ooa place the Indian Territory wbert yw can bar wiy iind of gooda jaa want. "We kavp
A General Store
talili-h-.1 and in.iny tAhtt adran-
UMfra i.ara if. In 1 ,nany of Iht DRY GOODS,
U-at inn of the Cier.k: Nation !
'r .i ,ia
7(ii thtrrcvf TU Ml witl receive jonty of il.ia uIaum ,n re.,l h
, - . . ....
to -'-ure bow hire, and maiif i
"th t ar- uking atepa to do lika- j
win-. Hii m and lota which a I
y- xt a'o $ 1 (,,r tuna Uxu to rtfht
liuiidrrd 'lollra are now worth
frwn icvrii to twlc hmtdred dol
Urt. Tbf new tuildinaa vbeea
GROCKlilES.
:, ; .i . I . .. .1 a
l. ia Likimai.i iai ij.i.ii.i... a..i aariii &ti. .a . a.- a.aa a .
-- MrMuii miu, n....ui,u .unc nuiuw tun iiu, , - w j t-C? 'r-i.
if properly uuard.d, abould rncci and n.nurc u '. tfoch an inHi- r "" fercld " btar L1-4 1 J-.L-iJSiO, JtC.
with aTorail- a-tiou.
!tution will doubtl do a nble s claaa, anl ib e:ueuUofa moral
work fir fouthrm Kanaaa ' rt'finwl axediaplayad in Ukwir1 Caab aaM Aw lara, kaawa. ate. Uaab
Whrilur an inttituiion founded i contrurti"n The noble ti4e ( t- Trade
jciala.JntaK.,.f.,rCIerok.filin (buin mn te of a
o far aupwrior to inatitutiona f . . rat-clae permanent btuineaa
, inKii order h itbin the Xation, ' tc Ui iU furniture and
alr.ady cttabliabed Mxpremaly for J Pnl moAtnt pilUciriU
in Indian T-rriUiry, may not U- o oubUaa aoon be followed by oth--rtan.
Tba ('omuil -rtiuly will " un't,?r ,h tiinuloeja tbt cmo
' 1 w to af.d any coimid.rabla ' JrtUtion bi jjeta trade, and with
a:..o uit of fun U out of the Ti-rrit '""'" uuna lite, growtb and u.
Not only Viniu birt all towna in
(.. ..::i t .... ,
ZZZZZTZ5Z :."Z, r- - - - "-'r-1' -. rf,r
town in south eaalern Karma, U
taking fe amd growth Th, "' '" T"or " J
. , . . . .nifii order witbin lb 'ai
faring nare neen aimoat abari'Iori
t'fl for a-rcral year but ri"Mly
pcrformeij aoiu; wondrrttil turn
ftrxl are aain li(oring the r-urt
oflho wfljjctotl Many building-
llfatA f.Zfi irftl irt 1... 1. u.u
-m tvM wtavM an aat J'a-s TVeaT i ' Ctalw!
un.l iiuafneea liae r. at.y Jnrrcaad. ' r-v to ,!tb,l inrt.tuUona, before , . g
TheJTraejwiWWiMltliere ha, la- ;t - Kivrn a helping hand u,) .0,jlenew u lcg1lI
cam oneoftljo livett papira in , thoae iimtitutiont, which are effi-' world over men to a mule.
Ih0uth iroetnmJH faal making 'runt, but needing ajd, and which '
mark for itdtilfniul brinaing into! ............ ... , ...i. '
Milko fhe numlivfl nroportiM ufi. , ', . '. . .. ' . i The great poliUonl eqnundrum:J
tfi ccntfrM of tiiii nriHA fi.llad I V ,",r Mniljlor (be ilMlUw Ie- , How numb o4iUrain Mn t
aotktted
TULSA, I. T.
Tlia lUfXTfuf OCIDK II Ih
inol JIaNb and St,, Mh
krtarr 2H joaw, SlxllJ
fiadM,wNUocr:i,3IOO
iliuamiuiu a whale Je
tore nikrr. Uin m ittJ.
ttl prion ifcrwii l iwwwn u all gootb
iur nmwl or luuilr un. TrU Wv
to wjer, and jis exact cut of oraty.
ti.u.g j. uta, tut tiiak, car, or ban
fun auk. TUtmo latsliuLl UvLjoow
lain fi.nu4lco gtMJMit fnaa Ibe Mar
IjcU f lUa MorM. V vilt wail a copy
I'roo ! any kUrw upon rwdai Wlb
tua T taw. I u bear frees job.
)Vprlf ii:,
M0NTC0MER7WARD &C0
or x t Mk..k imu, uti.iji:
-r- iv 3PoxlX Assortm on nt of Every fhlng
Toy Our Customers.
"Weinteci
if rOC7 WAST Hameai, SaidlerT, Leatkar Ofjode tafaay kfed
C3rO -to "7. o. x3uaxsoixr
r07 RM.vr Wagoa. Agriealtaral 3cbinery, Baggica, Sprfag Wagona, etc., ete.,
i rOU a? ACa? and want UedkiaM, Drags, PreeripiooaearefbJly prepared, etc,
If YOU WAST Clothing, Boots and Snoea, IlaU, Cape, Meddiag, ete, etc, etc,
Go "to "W. O- PATTON'S.
IF YOU ARE JIUXGRY and trant Gcriee, Flour, Bacon, Canned Gaodtf, eta, ete.
' YOV ARE JX LOVE and waatCandie, Pcrfttmiet, Toilet Goods, Soap, etc etc,
o-o n?o -vsr o 3Pa??oawa8.
taawaawawaP fj 'Tib. wka'wFfTJt gaaaa in
raaTaTaTaTEvSrtk. ' VVVVsin
t9aaeraV'wBTawJaa.H Jwawawawi
JgiWwaTeOaaaaaMaaaaaJSaSr
j Pot-'T . I':-. c:ty, I. T.
IVbwBbbMMSb1T"bwHbHP Matr
W. G. XattJfB.
I'o: jtBw, Vimta, I T.
IF YOl' AliH Gi i.V T '.Mf
u (ouip'itu I'Uttiit t'f tverything,
Go to W. CPAITON & Co3s.,
Tiiiita, T. T.
Baach
oaKeefc
reet,
soatbef
Vlalta.
Paaaar " JPBwStiB
VF ,lawffa.''V1"j"J
JOSEPH HUNT.
Poit-otji . V.uaa I. T.
Crop ami
.Ht in left
ear. aader.
bit ami tine
tac is right
Kaoch, J2
wikat Met
of Viniu.
tba head
iHS R"':'J 'i're Pryot "aJ
w ira ar ir
saisw
y'-W'iiiffiiuu
U M J I MIMILEJ1 it wriaaa
KJin""!liS.ltwar
mJM
LSU
&
J i ----- ....w w i eata.twae u w
ment in the Territory. ! pin tand ?
"gWM
. Cj JL".
iiSSf 'ti'W

xml | txt