OCR Interpretation


Indian chieftain. (Vinita, Indian Territory [Okla.]) 1882-1902, December 14, 1883, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025010/1883-12-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

r i -
r& V
K.
fill!
pu
I 1
4
, Wi
j
'f:
!
I
;
I
i
t, .
i
i
r
I' i
i.
v '
If
M
il
THBCHlBPfAIK
-tiC 4ftjKvt ko4 a
'f 1 4
War' fcuw
Jf " fcuVilt.,
fcftAwW,
f W
trwajA u 7 w.
$u4ieWkj fUUkf 4Kri vri.-
wjtsrfv5w; r - t j'Tut i -rrtmtmx
fK-fm 1-. vm (.
CwmtB f wa of - v
ritwy r tmti4 v cu
artWM Mlf eVr fWv
PeV mWf Wwp WWP'jPTW wWwP IPI
4Mk4e far aettteeua. Ta tv
leM iwMk wr imyirti any m4
4ltWMMBVel ! Apt1 MftKttfPffaVtrfeMV M
W fcr Mfe efj c aagta, l
r MMiwvr jaw vw ,c
?Vm?ae XKMKtHW 'Ml W
wttwiaWMr A cr -.r 4
4jr x - f Mm aew. y
wr b efeaiiaVe mk ey
Ave ao"ift laaW Mr a vmm 4
ftiftdt 1&HM-, f V atiwi
Ibat ire tibet w vAi ii)
'
. m.r . i' vu
n. n -.gr : . , firunv
tti'v -. i, r 1
n w .v ij- .t.., rmtfmm
Av. m w 4r.' t v.
, 'ly . - , ' tltl
9t Cta-rVk S t ''tM
. s' v.'S5- ,'i ,r -i
-w "vw; tromi musrr v
Siw wum"-i! j(sr ty fur
1 vw 4tfi JI iai ir .i r -j
V W, few MIX IT,4 t
nfHanntttaOiMfci ;y Mr-
,f14, ,
TT
c fl r
Grand. Temp er
- aace Rally at tile
uroay and Sua- J!
day nights, Bee. w
15 aud 18-1883.
Mrs. EmiaaMol
loy , ofJT1fnoigf te
eloquent temper-
anoe adTocate
aadzeaiotjj5cinis- TLr
uan worker jhas
receipted tfcs in-
:; citation to fsit
Vinitft and will
r lecture Saturday
anicnd&yeren-1
c' j '
I I . N
r
'I
SiEAN
a icrMSKor'
-?Wc
f.J
-
--22. Xzr -ryafOfiie koccrfcrrx)eaa.t
;bbh.
FU'RMTUREl
-Of-"
Lr-r-8 kl
i't aC H'.w FritMi.
v Jl Ww&iMm 'fFIMMll
Bry.Goods, 0i2a;B9(QifiaISeiis, (rocs, &c
AT
tffef ,
-CE? - iLEfiAiargi aStJOOD.
iw w& XMaxir c i.
j
H
Hut. x-iMM
tl.ryiHU Ti-w-i w fvw
4 rM mvi ht.a.
laga next in tne
M. B. churelL
Ti.-n ii kwi a Tiriiinf
i- 'wi'jwr t r.
wr tUU Vl ? . na-Minli far
'- v. .a iW iii Trv
vrjr 44 tiU 4U-WY Jbui pwrpwr
11 fcrt yifwttf f tut Ik t
-V-rU- v- t4 dVf
kiH rvf ni tiUnar rtwt- j
i"rre4 Inr ikj '
STOCK YARDS!
fldicBkic
ts"mu4t U Urn Mft ;
C Arr
afaL
I mr2. t W -M&&iea6i r r Ikhh x ato
OH. mum M &Mi. fcTMorrtet. aM
if fnifB
C&nAnif; Bj wi
fimarfiaa FiOTC-CSiw
' AH v
tTBE Jthokn
viDSk naMH
irf
Mf Mir iAnr uwi
t-MUtf lu niHfMiraf Xi.'
fr
!!('
C- ? iva
Ml SBM.
THS BEST PBIROB OITT FLOTJR
lTrtXimCIJlEE, FAIK ASfc UUUL BUI1K.
GIVE JOE A TVLU. AX CK IF I DO SOT SATISFY YOt
.3?Tair -' i
. '
1 - x
tegr
OHHaCEORCE
Bullette.
MMrluraatr
mm anCdB M naa h. "u L --
5c Co.
HOLDS THE
FOET
3EJJOTT &Co,
4 1 T
Mr ...
ti .
r wt.
o Wft 'jp
i-.r, Cava
ms oocxtbyxa:.'.
y" btj.-: iw
af '.taT m
4 -4 M mhk a iwt aMtk h
4.t,
Bed-rock Prices,
GOOXS,
-0T XPIK-
BVAM&
SrtM4Mfc!Mi UMMkJ'n'Rr
mMCwh. Vf Mr Kl Kag,7. iImmm
uiu- iH..vr:rr:.,""r"' rrr.r..mm --
!4Mttf MfWt lf tft rt Sf, . . .-. .. -j .. . . . . ,l
r --,--.-, v-,, -, .wt'. lut M.t n
r'V ifm f, Ji t- tv tU t4c- '
tdf- ime,mammj U Ik Im, ' mra t. amJm T. Y. o ' u -f tuttX-
trcmtf
i" 'Vlei tw
JS'fcM V &nVr
! OU IrvlAj Kr
vi iklm. I li .A
Afi .A'A . .4. a. .. . IW4MKB. H.u kttfajjt 1.. ..J .. C . t .,
wk i r'-w'- - -..w,v.- w m-- simi.u .Mtfti u. vtrmf
ait t -
', ani
TJ2ST"VARK.
BBfT'LES, r-r-.
Largest Line of Hard-ware, Stoves and
Tin-ware kept in the Cherokee Nation
FURfgfTUpE
UVH'i'KP. & IfSTWilAJt.
?Mt-0ce,
vnumim m4. Um UU ha , ,y " " v fci r ',t ' 'AUaU e.
vXwfjf tiHW I4m il!fawjrfai. braa tVt 4fcw l t
TflMr,lM9( JkWy 4mdp w '- Sr ,jf jt? On pvLiv.iy U.. tr raw.!
4ly foir A tfcrMWt.4',"-'H'iw;tJM4l mrT ihtfrf U, w
WfOirMrfr'-wXw " P"r 7 y.ywt. U 4r mkJ I wyir.!.
It,
T &mmx C&Hte C. kv ii,! ;' fcwwfc wti, tmtmi J
VsJVWvu OMt I M( Uks 4wfa. " iMr l
TUJ-SA. i. T.
'JjlUB-'WlBU II i'L ' -
Bobt. D. Knight.
-
6TOT
ffrr44FTrjaB r
Ke' ' ' 1 r,tt -rt, ij i,
mw.zuM. ?wifl'f is rf .
''.r - , 1,1. I rf. J w.ii,
'"".''It. U4rt , miUir
tjHtimH;,, Tht & i. all p.
i
mkf Jrr nl mr 7
'"i . au
i j - Ma .? j rjjwij i. H
oozMzszosvmoz.
Xaaafav raltr llan.
S,,rt" "" Iw,b-! Allen's Riegteader
iHt'a nut1, uu Lkti i U:, '
vn -f;r .iB'f.)!.t - V , xu
Vshkg fefes
r .
a
in
T
t
"
t, U
!
Doors, Windo?;5, Windcw Glass, Paints and Oil.
7iy. A T ?!! HA1PSB.
In fact cverytning you srant in the Houaebold Line.
0O -JJSTB-
M-.W A ft,.rir h,.h,.''W"RING'EIuS.
- vji.u-.f fn-wl mii,. f.r,- . . . r - . t-
vi (v- .. pM. t,,, .k ,(i, - V-iwita. - - I . ri .. For Good Goodsat Bottom Prices go to
f jrti4 ,r
ty, M'
is in '.V-M. TLa MaUJne-afarratJ
a. ... . j . . .
- Ki mmh y , r . nti. i Sf tteii.tMl with f fltry gb
ra.i ait'l - itfnrr W jwr. U a majpsifio'-nt iaj nm wL
If Dint th it fy,Hr,rli at an opiaiwn w higlilr jru.
Utkru9i, u.tnk 'Mhrra i Tttankf"fa btwttAil
'lJfi)Jlakf I'-', t!f I'dar It .-!J uixlts ttxttttmilt
Hrf Ufk Hrfl ifiaMuul f.r. J1''' r Uim.ni.r ri.iifij. U f muI(m1 ua frf Ujf mm Ikl...
tffth t'i,i.nti kv 'l't' iY-" ra" !'" Ut jrou ar .i,,n.i ; fr wbi b - ,0j. J . thank fal
laW U, U.-i Wealth b .. j,ltf .,Mt j f U """. ' K' t U !tr. au4 ' Thl' rif.t, Chariar, km't 3
tiiir 1mi 4"ll"k. r"ruiJ t Joof hid tt- Wa krw th fire dWprirad
-.r ji . nmnner yn mj ; foaj of at lart m thoaaMMl dol.
)'' I' -k tiHtt vv-fi-i-. .rilara. Rut b l k..- .
jt VMllUflitt & f.fi. . ... . lilMalir lk kaJ ,.LI ... .!
... i . . ... ' .-." . . if 'imiii, it
".-f.. w, ii 'i rfr f f iri
ri w ul iy prf&. j Ofii'b a abins realr (or Utc liac, ,
vuiiiMii u oe in tab or ouam: m i
'")) antral tunt ( Uf X
twuj 1WMI whWid-Ky Hm- awl il
from jrJli for ihm buikiu.? f A,a,r thing; r;, , w4e, Ortj iteo.
at hoftiaw and iwakj) ,i of'a,, , v-1rty wM;r U(( , ,ltf(J w. 6th, 198S.
th afrttittl ai.jr'yiJrial 'rti ..-re i 0u i .m. Umf , . ,j,4 ,U4i, Th wthr cotitinua. tnm, mont
i, vl lxM) ai,'.t htraJl thioj uK and ahnanac jk l.,u t , ,,k "rPttt,t' " Jeembr.
Ln up t tuitbiii a.U r w,nt'.tov . ,l,w, , ,,,' i Tb f rarjthing
t)irdMrth Mario. Tbur-'jr((p.Hf k;., '., .)', i,,., r Uiat i to be bad anywhere,
UIt?omxaf!jr iMttrr than U !!.,. i..,,W(. , ,..,, ,iu. , "'! jpwl pfawbini, ut I thia i
l-.t
Tx Vi k ,, taU it i M-aut.
fjl It .t oth r. Ki-kf.i-f.1
-.i- Jp.n .j IU,j-t
rrr t.i.y And a.tri cjh you
rua r v. r It. b ailli'ul or irr"f .1
V.l; l' I, LvH, .,, .- it-l 4 i
reij.' -tl
UUWtg UitwuM-lr. Tl bvildinic
f 'borf '!; th- ifijrirr
tieottff for mIimI 4nir ar.d
tfie (t'lditffrfi if ,fwin i, ju-iru':
tf o in n fr fth lml'r:l irt
in Uth w vi and jni .,, tli
)"iir'ivtrMmt of jjiiMIc m i. tin
dVlepmot f wr ri.in rni r
HOtxtOtH, ttnl M- tiroU' tcn f Ur
riublicdninAiii fru n.n j, ,y t,,
l;u ar all .jl.r u of Kr. t m,. j,,,,,',',
pjrtMlM U) wir (.'joplo at U'j( 4nd , mark
imxlit wall har rwxrivad m tii-y
(Utrrviul, tin- tixiiviitrul wi'lr ' i" '" MiiiUr fi-iur- '"duration Ilia rorpa orUMu;hrw,
fllKinaiMi acti mi ..ftbi, abUt twt ' )f, ,'1 ' '" k ,",1'',u""f Kanaaa , watrun-. &v , coonectd with th
u f Jwth i,,w, i ,,. !j,lrr;rr
fi'-r-nUi havabauti inord r.. t , iriva i.f tl.r nill, Imi l1r.i, I wilh anr of lik. cUm 1a the iraat
iHirrly, d tfia immIoii friUcrrd linrar-, mul .n-l icrain nmrkt ir,'. ( Th Uiiltlin i a aUtna atruciura
nUfllY Ul but Jlttia ItUriMiUi buLmL . .ii nlllt,,i, t,,il lh, l.,,.l l. '......... I .I. ....... :.i. i.
?.r.(l,,"!K w, f?w ",","" "'t .'"' ' """""J" ' -ur fr.., day X ' um,wil tUT u ,,ftu Ll
orm-Uiina: wa bad! nd. Hab
Uth are jpmrraJI' apt-ot inid1oua
a tr bar no prcadttng tu atr
tain m TWa I think would b a
it"o4 pla far soom of th miain.
ni lo try tbir band in. Tba
full blood wouldn't nara mo- b for
il , but thara ar mora Kara than
foil bifida
IMUI.l flarkM Jtapwta. 'nc XaM'ul arhooi ii progreaa-
i -i.r . iiisii. iHruiftrr Mini , ... .. n .. .u i
. ,,,K H n vii a i-wuio ue
not kwt tb haardc ia the coda
from bt-jpnaJng to wwi; and will -r-. . ,
waab anrt&inc from aqailt ton V mita,
jran fairb, aadara 'fatly warranted
againat breakage fur ona yr. '
Tew. 16(0 for Waahwr aodi
Whnawr cowiMnad. ?' for
Waabrr alonr. with on cent per
wir um inns iniia to Naf o
uanivery
Ind. Ter.
rw -- J
t i -ir KStJ'
I ft j Ei , "i
-yase f . i -i;
r 1 1 Ti ' VrJEaiP'ny r "Ji
rK?4&Ham '' '-
IJafMW !-' .
JA2 OAPTJUHL.
ll.ut k iWn-fiia. (.'.
ii
on I
tfFR!SCO LINE
St. Louts and Sanfrancisco
Missouri,
Kansas,
Arkansas,
Indian Territory
phi
WR?RviaVJ HoauR
BPk'' v3v r-hgr
9? V ? Nation.
"QilrSC-
-1S
Un. ISABELLA JiEWlTAN.
l' t !.. , tt", IT
Tl:, me pla in tb Indian Terntory iberc you can boy any kind of gMd you want Wo "tetep
- A General Store
toy- Our; Customers.
" iiii.ii in ib and iv'tirtiiet
esftoctad
.fV.- r.jM.rl. arrof U, otmt "'' Uk,0 ,l,to "tion the
aloe mi fuM iinltrfjrnaM b U" ' Vcr"" tba full biooda hare for
KM Iutt,'."- rt'tiUr fixture '"duration 111 rrtM of UMU!hru
(JS
ltbf M iakJAljhl Wtf..MA.. a. A. .t . .
tun u "I'wmi 'inn im usual an in
Citable conejuunf. Tlicra i, I ..u r,-,,,!.,. ,,, ..l,.rvr.l.r.u.,. , nn '"" WMU ". V
ftflii(ilynn Momlltu noity f.r u-d by lin- jin-i tliruj(li..ut thu ' "' tt '"HJ"' were aeot U
fliy aiieli ootidilloii of llTlriK- W'-l b liijtliMt authority I i-'arliale, lnn T.cynHU hotne
!'!.r.MT.T'rtfl"l.,",.,n"",l, W'th thi-and th. irr.-at fund of oft, n nnd aPak hII ofUielwat.
rh'All Iliavw livt-ii Allwiflfii to and information to WrelBrn Hvr. ',,,, ,i ..i , ,
U(J.HowilliinlliaiimiUofll. .t.,.k, rami..!.. ri.-!,ltur"l "...1 " ?' 'I'"1 ?' WM'v'l "
rWIfir term. Thirty working j "mm. ril inn.u that Tim In "' "'" fl4'""ltJr- -"inr m learning
div ill wwh yimr ia arnplo limo in dc ior hi.Ii-, no nmn run 'ml tr ib 'ml ar b'-comnix rlinnt
irjni'h to trnnaact all lmiiici re I U n .)l .M-t.l und 'ilru-i i "inr wrll not rrluni n a tin-v
quired Irjr th fjJIUon of tin- the lim-a Thr itiit.lt-h. r- irtr.rui ,rfir th.-wava of Uia while t
lilllll r l- tn.lll,. Iii. -..,. I ItAt ... il.. ., .111 11. .1 i . , l"c" r "" "JB O Ml rtlUWI Ul
.'... i - .... . ii.mi(i film i iif it. w w in hi iiu ir. if tj iv tiaut .1 .1 1 1
woiil'l be ifUiiiwJ hv thr- j.uldb ' .ubM-rtth.ita ara rcii.tn um,, tboai-of thuir jieojdo.
ivnilrntilitf tli(iiioid Mllarvi', iMJuiiiiiiry t, J KhI. for $1 ot.' and ' A man by the numo of Hudm
nri'MT mo oiri'ionniMiieeii im wuiii
iiirtiifull r'f(ui to (oiivejf t)
ypfi'lnl ih'mh'uii) mid throw tlm r
ijioinjlllity of iinniii'liwJ burlncx
Vioti vihimum-tii aliouldiirH
Hdiy.dinil or party, It witglit pro-
JV YUU WAXT Ilarae, Saddlery, Leatber Ooeak ef any Hal
Go to -tzu: o- s-ooxr -
IF YOU DM AT Wagon Airulluraj Micbinery. IUigsiea, Spring Wagona, etc., cte.
-. j ii. . . -. h 11 u twTiirH
Hberlw il... .a, otJ.T ,.,ti Utnew, , U"0 XO W . ?- irl."-" "J . J-l 'JS3-
I
ir ruu Alts njL'ti anuwani Meuieuie. linage, ireDnpoap.arriuyprepweo, e-,
e
IF YOU WAST Clothing, Dooia and 8b, HaU, Cape, Bedding, etc, etc, cte,
R K iLu.-IAilS.
, h-l'l- V I T
la 3 T "l ''il
uSS&Js s TiiS f!
r ra..a7t , fTTJTm UJC-J
I(anr
W O NBLM3.
- ilTiri n.it i f X
Mai St. toi.
Me-TiniOUail BXrRESS TP.AIK3
xo
-, Art iiur Daily. (
fllASOK OF CARS.
Ibeir K"""t rniii Ii inui. f.n-, or, ix j l t In' li.'i liaru, u f"W duyu amn,
'iioritln. f.r MK '.V. adu. our by Kinjr down into a well that Iip
rtiia blaming too nuon ..ittr n blat.
r.'iiniT to wriii irifin m K.nii
I'llv Tfii1 n Irmi .mm. lit uti.i ..m
batter y,.t, aubic.ribo.ttt urn, a.ni ! ,,,'"l,,,,,8 "trangled on H1I)0ke be
HWitirait tha roBtoftliii yoar fr I foro r.ual.tAnoe oould lio ImJ Thoro
It svlll pny. I wav no h lp for him
n( nnn i 91. '?.
vv.vjvv a liiitorai laaoa
jCL03?S.JS3 ) for aakt by llife
Cum iw 11 y, in
tSouthwoat IVHnnourl.
-Ft Aill ami (mr tirolr intbranatien
lib )iaM, Time TiOibti, IUte, ..
.!i htmn anr ofuer Mtatien Agent, or
.-.tin r .if ilif midarnaiuMt:
ti.D.I'tl.K, lb WISH.litT,.
i.'i'ltri itt (len'IPuea. Agt.
T t"l l " HT. UMflU, WO.
15. W. It'HiRMn, Vlce.I'roaiuciit
and Oriicnil Mniuiur,
Tni!' IViildin i . v .
I
rPelaaW ri"iiii'WfrttS
tHeeSdaW
!aee7T "tflaap
linn. Ii
on It.x k
or ce L.
IA Wile
south of
Vimta
JOSEPH HUNT.
rt-oilu inuj I j
if" 1'Of tiJi' JIUSURY uv wantCrocerkj, Flour, Bacon. Canned Good, etc, etc.
Oro to "v?r o. 2Pk.zaT'03?cr?s
Z1 YOU MIL IS 10) E and want Candiea, Perfumieh, Totlet Qooda, Soau, etc etc,
o-o voo -wr a aPuSLTToasr.
IF YOU AIM GOJXG TO MAIUlYwA want a oompict outtiit of ior thing.
Go to W. C. PATTON & (Jo's.,
Yinita, T, T.
1 "L-Jr Crop an
I T'f X id I I
-fefil&r
s ,
I lll.t
' U.tl hut t
f p.. ...
""h 'tuav, battn rrit auU
Poatoth.o Citn-vMlU. Kan
Van 1 11
wVr Lraixl
i' trimtrk
i 1 irlif
kt,. jj ,.t
'"l. i.riatl
h! toua, X on
nuit,!eaiiJ
in, ott of
lh. - r.-uur
I ru.ijo oh Vu li-i
JJ'llU-. l. I uli JUl
my rtwardc t iv l
IV
I 1
Inn
tllvlT
mynt
Mr,,.
-S
Sj'
-v..
sa'
- cri
"- w"

xml | txt