OCR Interpretation


The Branding iron. (Atoka, I.T. [Okla.]) 1884-1884, February 23, 1884, Image 7

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025092/1884-02-23/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

A
4
&.
'' t-i ZTV. Jfmm
F -
tt -NOTIOB-
'm Vw "1 wr Sli!imiiil.
V -.
';
MW
kttfe
CK K
t1'. Mili2tAV.yi
fW'
ME
Hv
---
Jti in in wuMi
MtoAueuJSS&A
JV r-'i'J 'Ml
jitfciir gut
"U T" f -i-V
PIWft' ,,'"k '"-
jfiii-rarfl-.Wifl it i ii i .1
"8
BQKB
7,11 i . -' VXft Jnl
.".11 1
: .''j'5r ,l!l "' ' '
, ' .-'Afl'l'.k.
V m '"'rk-
4wa"ailN,"otl,',
IL
fi,r"i'!ii',,,r , ,
"V
VL"-fl,,,K!
(tr,t1ir; l'il
-T ;. iJ . 1 1 .1 '
eek Nation.
DAVEMuNETT.
olltll'ka. K.int'li
tlll'l'S Ollll.
iM MX
Kroi.Ni' 1'itiiKr.i"
Mtisknjxo 1,'aiicli
1 1 inlli.'- southeast,
op I I ill Vaildlt- I
nun - l.iiul brnml
Inn li 'in point nf
-houhloi in tkitik.
J. B, HARRIS,
roAiiiin . hiiiwii
' M tlk IUf . 'I'
Ktinoh li mik.--mith
I -1 I 1 .Mll-hiim l'
llramlodoltlicr Mile
JEFF DAVIS,
,1' W.,.ii:i, I.T!
iKlllli'lt nil Polo-eat i
lUllM'k.
llJrand either Milo.
H J MILLER,
I'll, I'uliiiil.i
I'llll'll (.alii- OlCOk
llOOtllW Nation.
One on .Smith ('a
ti.idlun, Cnck Na
tion. Htu -!- mi me
oil rltrht siioulder.
' "awsTioHAST"
!'(, Kufaiila
lintich 10 miles
i -t i f Kufaiila
Itlillllli'll III Milling I
il:ii;c Some 76 ""
i'Klii'1 Mih
SILAS SMITH, I ,
1' II. O'.iiiiiIl'ii'.
SotiK- liriiiili.ii;L",!,"lK ,",-l""'
sa
on -lik' .mil lilp.
I H fcV'DERMOn,
r o. hi n i-l jit-
I.'atu-li i! ifl i - i-a-t
'it llkitli;ii
Toi, i-ai'l. j.iu
"fESAHOTfi,
I'd, I luni ia
lull !.- mlli-vi-t
nl' I i inula ni
.-In I i ii r III. mil
i Hm i -Mi- a ni Id
llor-i :i..ii on
J. G, POSftft,
P ( Okului..
Hi l i-h ii ml i', it
i t ('kll ulii'.
Some liramk'd a-pi'i-i'itt
without liar
umli'i'iu'ath.
ifM. R03i!JS0N,
P 0 WcliiMiU.
ltnni li '.'7 mi., wi'.
nl okmulu' i'
C, C BELCHER,
li. ii. -. i S ml. north
of ol uiiiIiht
I' o nkmiilun
G, H. MARSHALL.
P O.Mu-kon-.
Ii'aiii'h at Clu-I,il
Snim iiiniki'il
I'OI'si - -.mil- oil
i-it -ihiiiIiIi r.
I. I ADAM!-.
" (I. Okui i-. i'
,u i jei
ll nil, ,1 1 1,
I I. -
R ' t-KWUS l.nu. li s mi . - . IWSm
:,.V.v5',i:.Acr!U , ...... ,., , midAtti
1V'l'7WM'S'W,l it ' '"", 111 Mill ' i-lll I tT7fert?BUl
ra ni.ui no -.- TL
i2. M.,Ai.i jil. - nic h ii iur. JBHRJmGiMVrft
&!3f H. B. CHIIDE1S.
ftSJrl'aicli.fpr'.iui mi
on A oidiiM'iv
It,,- , . I'riii.i ,
nil shi,lih'i r s,, , ,
i ,lttle 1 imiil' i( i
"II hip..
j, x'mmwh
P. il. Musk-n .
SID r.iBSOH
i ' . - i'
ml.', l
iraHvriT!W - i i(j,.viijiv.'yjHr,Tt;i
vir w-. i 'I"- ..tkhiBaatew
'.7 .LT . I.ii. - i ,,itll-.
v "1' ' . -.
I 1E3.S. WS&
lumpier, rt mi' sold
llbi nil low.ird for
to i'i i'om'IN uf tfn
i
i
ifflfLtttttttttttWK?
P"f
Jht3rjm
HTWeJl ........ i ....
MtMSuSliii liotn li w lupitit
Norn- sui,i (Aci'pl 1'or fliljiinHit
WM
TURNER & HASYISSN.
P. .., Mn-k. , ' I
EEEB
T1
lllll-l'- -.lllll' Oil ll'H till
S7 mi
m$wS
jMSiif nt f
.,'
-i.r!rrvir
YV
y.f
,0
UK
MlQ'ii'
ffiBKWrr
llPwwrfrt ?I '4&
r,i7rasaj fc '.?,
6iKU3jvi
torei(ra.t,f5?iw
fe
ais)
11
WiDKimi JSsiUK.il
.1. J!
I.M
ti
$
T.U9I
if -tCtUMMMl
'iMtsssagrf f ' ' aissssvaii'1 . i. ,.-ri su ..,jjp ..nun ........ ..
safe,, ,1?" r i rir d. ..,. :t flf r, fe' imw&$r W&m
iB''i'! sfMSr.','::.'Vrf ;lfi t i. lMlf ra. Tl
&H&MJ3AHIHW' - "'- i .. i iKJffSriX.lifKi.JfP ',.'., " jSfr'ffVA'flitt f.&!J2..V4'.1 'Wrfi'aisisaHl ....",. ..,..:"?.. , .JdlWJ.,illi
!.vrJsr?reiWKJ, ni k 15'sSK' W'o?.- '""""-' t ri,.,y,ii7Aj r-"7,ui'ttv,v ftiM' isr """m ii," "!' mauiwwi' , .
r3S?,J v MSfflrl i 'ie SvK.':v',i' '.rji'.d ,1 it;,., -''-- '" - " re?T fB ihtm-i mini', left ; ..'i I ',ri . i- s m Iimii.1 -
W- Nil . , w is :,i' ' ' oint l'r' "' '' ""' ,"""L'OT"" ",fli .ijA'ta.aflifci shoiiMer. yon j k hind l-f ki.om; i.t. so'.n.
iti' - jamjmrioL11'"'--"' " ' $!.., ,. . , .''"".'aj' u v 'l l ' ' l;;ifi;;','"1'u" :,- -out yx.i-.
.1 Oil's CoN.ww.l.V.
1'. O. Mii'.kot.'ii'.
Kitncli, 7 iiille- S-1
1.. of .Mii-kouoo.
uo.ir Ilmi'iv iiuiiiii
1 11 1 11 VllllOll-a
mark-. & liraiuN. '
l!nr-i i u i-.nl ,
o.apt to -lilp.
Information Iratlini: S
8- R. DAVIS & CC
P. O., .Mlickn.
Iianuc, oil .No) Hi
Koik . Vlll'oi I- !
larinaik-. ll!i-i
Mlllll on Mim lti-. I
I
MATT WILLIAMSi
po, Mii-Uine
O.mi'li on I ' nidi'., '
ft elk,.' mill not ill
lit ii-l- M 'iintaiii.
Vailo Hi i inuiks.
w on ll'tr mit of
DAVID COMMINaS.'
1'. (., I'.iiafnla.
1,'a i-l , llllllllrc.
0. W. GRAYSON,'"
1' Dmiiljfix ,
I : ( i f : 1 1 .- r :. 1
I'amli ( ' i ii- k
Cri'i-I. N
W. F. CkABTRES.
i O aililx -i:nfanlii.
1. 'i
itani'li IS 1 1 i. ml i
wi-.-t ol Ki f iii'ii.
ISrainl on i :ilu i : t
llor.'i'. tli"- mn "ti1
iliotiliK't'
I, W.' Tl'tfiER. ,
r iln-x
M..M I. '
It'lll I fillOt.-tlilj
link, t'l i iokoi i
Sr.mr c .' .ir n
varlon- hi. irk mm
li:i i- o t li i- r o1 il
'-rtfm.M.oi.Mm
U ' -i ' Im. .
Civ. N it ii
I5r:. .ul ' !
-Iilo
SninC i ill .i ( 'h
Mill ill- ma. !- in !
liaM ( li' i I .!
Iiranii-
-It llili I
-hnitkli l .v tMuii
Han M I'i i'i", 'r'i k
Varum- car mark-.
T .. MEASHCh',
P i ), Mll-kuUiT, I I' i
li'ani'' i Klkcri.k
IIi'iP v iiinwln-1.
(tltl.'i -,...
H3
"oini 'iraniU );lZii
W. E. 1EHTS'.
l'oa.lili-.-
OMu'ilm-i' '. t
in' ,IM. ',, "j 1
S. iii t i
1
'l . .1 -.1 '
rloii.- itniik-
DSVI0 3ENS0V
P. 'I,, W ; -n.kt
l.'.iiuri' iiii'i - s
of Weluillk.i
'-ouie on hip
Ilor-e.s ,-aiin- ii
.-xi'nusilel'i'l' t!.l::'i.
l.Olll.iM I Mill.
P. )., Wctuiiikn.
",T', '-' ,',n"- "
o Wettliuka.
siui,k'oi'ihli:h.
v IH.l I flftJOPfttl
!iimi;.(;.!i.,.M'r-,h . ...
"in ', i. i.
Kiinvh on .North
I'oik, tlil'ie mill's
"'""' l.nfatila.
l'.niiid an whete on
GEO. ZUFALL,
ii H.iiii..-'.
Xi u" " .
'lanch lii'i-ul of ICIli
( " 'Im 'lierokeo .
Old sti.fk till;
iraudeil
Morx TIBER
P o , oknuilL't'o.
It.llle, llone.-t.
Creek, (! inlli- w."
if Okllllll'-'ei
limes .-aine on i
elt .-linul'li r.
T, W.PES3YMAN,
Itaiuh ui'l PO ad
i res-, Itivk'-n r-,
urn, I T.
Br.iiitli d "ii , it her
- le
rfM. FISHE1,
':'';;'';' . .:
. sm
wwm
" ie iln -aim' iu.irh'wPliiiit 'muni.
. u D lApcTnwr
i & - - n i'i' . iiisicii.',.i .
VSfi "jE ' io ni.
I' ('I
j'l I
,vUSi i,,lifi, W AL-r
LI
r " p.. I. uannic '?
Jtma0 "' " '" hvii T 'I itr-Mii i ,
5Wr I'Oi'iMu.x WfPS3?r53
lMnHmMiiK'.'i'' i r Bfj?:JKf;':,'wft
ImIMMmSImmU
mJliwiri-niTf
wm
UAiMIMill"1 - - miiHin-ll nil
I. V
I'I
nkv.. (oMm!ttk i jtlKi'rii
9
-,
lllJ -"-J"t-
i .1, !-. si mi' iirainii'ii oo i , i ii -icie iii
, llin i- l'l. II i- .III I ntlli-l "il ! .iml .
fipKsI".''"
Km$XtiU
?J
tJ
ii
,.. - .,
tMiO
a !'
sil von w th all eatth
t-rilttAiKJtli'.
Lk.J&MffH
.fife 1 1 iHiri
CJ
H
VTi5llw??'5KW
Sift 'vVflK'''..?
2wLifltfh
STiHBl M
3iViU-JlruiVSAy
G, W, WILLIAMS,
PO Aihlu-N
Miiskmin. I T.
Kaiuli ! inlli ." ent
t'f Mu-knirii.'.
llrniul i'IUii r -! e.
hu!-e- tiratnlnl dV
mi left xi"til.lir
N P SI.ACKST0NE
I ; ocnavuAV,
w u, i hllll , it;, ill,
1'. it , 'Ii!-a
Ilatu'li I, i - X
I., of Tl. -
Hot .inic on
'I i onli'i r.
SAM GRAYSOM
V Oaililr. -
IKiifaui i i.
Ham li, i ri'i'k,
('ri'i'k .Nation.
Hr.iiiil on It ft lilp
l, L, HAiLEY.'
i'Oaililn
Kiifanl.i. I.T.
Hani'li on WnlL'il-
ii mlli'-i wi t of (illt-
-on -tation.
V.-ii lull- i.iir lll:ilk-
"ii.... i 1...I ....
-nui I i'i'I !l snip.
OK. K. LINOSEY,
1 ''
P , 1
Itau.-i -v
limok.. N. .
?.rr.RT JOi.NSON.
I' n, '.. ..i
Kaui'h
iri'iii ,
'i iol
JUI11 IKi'l-J,
iMiit, ntiMAA i
I'll, ' kn.i-, IT I
ttiiii.' i i ,i -t nf '
M.-ln . I
lll'.lll ill'' t- I
plaf . twh'i- '
i' hi-a ' i. ' B
with "i ' old i
E. H, LE8BLANCE,"
P (, D'mimi.Jii-,
Kani'li iluk 'iiiu'-
.-..mi j.iui .mi EL 1
Jfc T - s.j.ii. as
1 1 r em i. u i .il.m.s
mark-. !l,ho like
em on x'Kit.Mcr.
F. B, SEVERS,'
P o, okmiil.r. e. I T
kan- - ., .
I1'!' '
llailt .. . ,e
near tin Ija! 1 lil
llor-i- i"ti 1 1 rfdo
SEVERS & CLINTON,
),-'. i'm i , i r
i
1,1 ni.i i ' ii. ii
i t :
jp'" ""''' '-'
. v 'i in i . . v.
i'i,".
!' ll V. .
ii" ii, ii i - u
t .1 vi ' n : , .,
il' ., s . ,,.
-.Hi
liiik-
JJ'li i -, k
- m ,,.i.
KORRIS RENTIE
i (',()' !-,'! U" . i T
lillin li i i ll' -mil i
of I 'Ml.', I' t II
( (isinr i i 1,
11 M-l - -.11 I' 1 I ,,'tl
should, ,
M R nil i il Moi-k-
JUDSE ftEO ROBINS,"
P O, Musk.ip'i , I T
One i audi .' mlh -north
ut Miickoui'f
Auoi.i ti i
creek
Holies .-atiie on
eltlier .shoulder.
W, H, MoDANIELS,
PO Mtl-kn-(e.
I.'.IX 1. ....... I. M.. I
l.il.l( fli'Ill, ill -
koifiH .
T, 3. MoMM-lS,"
I'd MUskouee,
lOluh in:,- "iul'-
. ii -.ii:; . i
M I'si .1! ii m , Jt
-le
&. iiiiiii -.--. .... . t ...
C..
'.
Pjlf
r u
1'VtmH Ufritl I
i
IimIhIiiI tlniopaTJXIoli -lh- or lil, -wnl
lowfmk i .iehi-'i ur. 1lr- liothi
iraiiil on lii,i or -iioiuili r. Now1 -old Mitt
r.v
isi
W
fjltt-mii
at Mil1 cullli'.
Ki! ,
r
,,tvV
?'
C-
t-f ..V"
!,, i,,,. -idpintMlt.
ucnsstKiarKy-at
"WKV'M
fSWtKEiMii
fjL.
C. . 8. JONES.
-.v.... f$fv -.miHui.'.
Vv.etK ,?. , h
iiAUVWSt .li'
T
Jl
.M 'J)
.i;?'fr"'
yiV.y
f I
Ir
jmmmwmivm?,
IIoi-m- (ril'i.,
u
4 ..Y
Mm . I
i !.: r-
ky'VM9
KMSttil
1 M .LKIi
. -.4.3
. -.i a i -m i7.Wir.iv&-"iK .on
F- POSTER-"
U' :,' "'f'l: '" '" " """"
Kariiiaik-tjfCf'
''" iuil r.M. ... W n .i.a, fn-wk Is.u.
-g S W ftpoWK.
JVW ji ,) We I il a
!FEfr -So.n. with under'-
''$Ai?iW! I'M " rltrlit ear.
' 4ir
.i-i..
rV-AJKU
WM.
..r
Oisutre
O.s.mii; Hiuiw n,
ludepenh uco,
lvP. K-iii' 1. !J!
I Catii" " "
ti ip
,,
fJtltktlUkQlm&t
n i
mJLlm. ii mill.
J' K.MOORE. '
. i
fill. I 11 it, ill
town, Ooop Kork.'.i I
n ii - s.'.. of ill,,
m'.lucr.sniiii' Willi
it h - inaik ami
ir in I .Sonii' .
0. P. BREMER, i
1' ii.. .Mii-Uoi: f. (
liani'li on Ultilv, '
ni'iii (ittntiT. I
1 1 dim Inaiuli'il
tin ".aiiii'on )iMil I
li r
DANIEL CHILDFHS,
I'd. Iltookui u
iox ;.i 1' I'. i onk
II i ,
I" . nn'.i'il tlh
MOOSE S SRO.
i '. Mn-ko 'anil
-"
, .... 1 1 mil.'- s.
ill i
31'JPOnD MJLLER
I'd, oi.imilm I-
l.'mii'li nit IJiw'V.
(r'f( H I k. IS nil-. N.ot
i kll II I.CI'. Sotlll'
In-aiiili ! aii wlii'U
mi lift -lili ami
6 A ALEXANDER
' ' "lion. i ;
U.lllLV Mliltll.' rrt'k
..; ti ic wi-t oi r.it-
f.nila. lloi-i'liraml
-aim "ii left IkiiiI.
.', i
5. B. PERRYMAN'.
l ..I. ..
I ' 1 I ll-ilt
llau.i , I inlli- s-1-..
of TiiImi ' Alth-
r -nc ami ulllu-r
i'iir llor.-i's xinit
nil I'lthiT .slioiilih'i'
il lii'cf ruttli'
Ui.i-j,', Ai 1,,'ka, onl
N..ith I-..ik.
in 1 :hi''h. Ilm-i'
ni i nil left -I old
i I .
1 J SJMTh
' iiiaiuii.
K - . : '. : di- S
: hM i" Nfinu-.
nit- ..; v ill
' l"pl "''llll
"
Ii:tlf-i Hi'le
tiii
3iy&;S'
V
i
''rul l"ll',
R J- GENTRY
ki'faula, I. T
liinili, IS miln
wi-ti 1'iitaiila, u
1m .p Kork. Sni.ii
BOB l-i -III
JiXSiS'oiU' i
i ' I,- lu.u'ks
J0HH r BH0VN
i , W , witUii.
, ' ll. I. Mill' li'
w
rjbfl ' '"I- 'I i-Ulii'i'M'1'
rjf.VfJ ' I I HLU '
is: ...-.rh.'-h .;,.. w wr " h, .A!bt4wii4;u,;!n
,l ' --iHlir, . in , l
I ii. I .iltlt'h II, .,'
f' i. li l"rln i',,i5iJ('.i.',"X(?Jej ' lii.ui T-s lii'illnl I . I" "i..i ' i'i)' -lllpmeiit.
-t.e linn itriiii, , , . '---''' I .
,::,; :!h; c JBRIKPSHER & 0. M. FAULKNER.
'" " i. ifvtcciuv" '"' si"'i'k. rviF;ii'i-r.pii - ",l l',s '"'K'".
0 BSf :fr i W,":.::l,!u:.,r: SsS ""'i .
lH...a... n
"ilMj ..I ,l o-!.
WM s , ."., r,,r, ml
Ms ,.w r..n. n
TOA
L II POSEY,
Htifaulu. Ik'iieh IS
llllll-s Y on ,N.,1 i
1'iU'k $00 rewti-l
for laforiuu 1 1 n n
leading to ii'(:o.
ervof .-tolen hloik
Nntion.
wfiBtiLvy)dB5W
VW ii.t
lluwkoo
SE9
J yini.tniU'il low
ViiiioM- 1
83
i 1
"
v I' MvhL.sKLU
i' in t ini)Ui!i, i. r.
Ittiiicli .Miiiili l Itinl C'li'i'K
Mill v -rr. V V v ' u
WKvi'l rJ,St ' pij. v
li'lt lilp
.No raiilc
Wm
tJm,
-tatHBi'Uf"i' shltmii'iit
an
K.iiieh I mill- u i'Mi i i-l
1ittli i .mm '
Sflvft
i!iva'-w ivtri'i'ii " 'it i 'i
iT V9r" ll-1" ,':'1 ""l!"
1 hlu i -I. mtiii
.N
-hi,
.rj
finstfca
in 'lit i I- ild
mx. .-;fliv
PaaflHKSdfKui'tvi
msAvaits
---,- . iiiu.a'iT.vyuiOUfi.'A"'! " '" 'n'li'ii"'- 'r.iimirivr...zUiWH .ii'i : miier. i -,
W"" -W on.i.hus,,,,. ,,,,.
W Vthti'Mtt ,,,,nu. tN
t-i4AA4t4a-!tiAAi.' HM- -nl I only for
,
iCL.J2 n. li. Mulll'lK-
l.B,&e'
ESKjSk
i "-itiflrij
l)oniil(loi, Vln-lu I
R
" ' '"
if ciioii.iii. iIim-i's
niii
-- ',7m; J.1 9 JU.--J Abe."-'
i. . 1 1 i
Nntion.
D. W, BUSHYHEAO
lOilililli'x
Kt.MI) I.T
Swallow fink In
i-acl. wir ami itmli'i'.
it In tin- rlulit tun-.
J, B, COBB.
V 1) .lllllllWO,
('lli-oii StatloKl T.
IfniH'li on (iiaml
liivor 10 inlli'' from
Kl.tilllM)!,.
Mi mill on loft .-hlo.
Dtwlap.
JUDQE S, M, TAYLOR.
I' 0 .l.lllll.-s
(imitii, I.T.
I.'amii on liiinl.
ilown
ir M i -
:
C V ROGERS.
P , i li'ti'inori'.
Iiii'ili I',' mill-
lllll'll (if I llll'IIIOIIt
on i'i -t -IdiMif Vlr-'
drjMi- l(i r.
Dewlap ciii nwn.
Ilo-'i's s.iuii' on
Miln i uh to-hlp.
J. S, SCOTT, I
PU Kl C.ili-on, I T
Kaiirh 1 iiillc wi-t
III I-'. llll-l)I
I.iaiii' it aniwlii'io
oni'llliir -lih'orlilp
Nolle -old OM'i'til
j; ;
r; ate I
3
f Vlulti on
'u.J'.liV i v;.j
' llth' -.old nllh til I
t
? BtACXfiTilMF. '
. .:......:.'. i
i ki.w en iii i". i..n
Ib ill.. I. !' I..I. ...i.,t. I
.i. ii - !-,, iii, 1 1,
i iiiiiiuuw ui-re on
i I-h i -kh , dump
lawn J iui-e liraml
lot -' kraml
inn-, i . sonic e.il-
' " M tons mark
i m pt ii;r shipment.
I M IIVHfill
IM.VKI" Ul'
iWJivWSflu.,11 u,! n Well-
0, A, MOUNTS,
" ' Port (ll'i-ou
i.'uin-li ilio mlle.s
i.i'itlnatit of Vlnl
... Smile marked ol-the-i
I'tir. Stock
In --'itUKii of W II
''
"5, -
inilo niu'tlieii-t
u'andi'il sunn' on
-"l, without Mil of
i i, ' !
N,lBSotrm!fWs.lpTrJS.
Ul, W , ,,,,, f,. ,,r11nwilri,f
."tolon "toi'k hi'iii'liu tlio 'inuw lir.-i'iii
S
IL 1L
-anti' oii.-lioitldi'f. Sotno liiamliMl"M,,Ml
i-ltlar tliluli JC -Idf
' a d only to -hip
-mMm.mmmu
THOMAS FRENCH,
I'd. l'l, (ilh-oii. Itaucli, :
of l'l lilll-OII
If
Koait Itraml
HP'Oowlaps Oowni
' Notu solil 'Xt'i!pt lorliTTiiK;iit
: KB
i kwmtomm&LWkm
1-W
2 lJKim
mtma
;Wi.4aWMJUi '" "''' Mn' v-l"i
vurloiis ' m' - Noiu)
.I..I..-I..1... In ..,li. i
... --if..- ii, .nui i :itia ,-..' ,, , , lunu
.side or lilp, swidlow-foi'l v tiiulurOiulf
ernp. M'llt' sold I'M'i pi li -lilp.
"" SmmlmWL
" I S
" if imwhtTM
JtmL
.tMLMlumt. "w r"l " ' '",'
a"'' iinper 'opi , till
' 'iranil ftmii' -niii
-v
n.S
' fjjfelRWtf
ffl
YngUn, 7 ' inik-
W ref iill- tlio iiiiiiitli.
jAiMJWtv.rtMA Some marked only
t m.ft. r I...U oi.-., I It.,,,'.' Hor-c hr.u.d
S!,"l' Nostoik ittlo M.'d.
iSubwhKiGKIm
.tjVW,n'n"sHj I
B ill
jpJRiflfe
M
im&iMtitok
E. 0. WKEE!
ilatnlt, i '.vltfor'
Station I'.arnUrk
jiiiillc-lioli O'Jlkll
down, or .natii
I'ai'x Soini 'i-i'tjni
ol KfWa Vith
Wi
ALLEN eiLrjEHi
P.O. :iiltlicvW$l-
litt- Kail-, ! m
llraml on lm iHp.
IIoim's Mini Mtf&s,
Minm liraml ui'l
nonUK'i-.
, '1
r
k
w, i, wildek)
PO.CImti'iiitirifiKtu .
In folk- t i.nmiliA.
't'HllL'il- pit i - op
o1ti CMiotcun,
lliiiml i'ii llil'li low '
down ami olUicr -sIMl'
i Uor-i liriiMlVito
.
JOHN UUM:
Kot-t GU)-ni, I T.
l.'at.clt, 1 I NM1
rii'i'k', Is inllcs
fiom (llli-pn. Kltli '
rliU'. II-i-i"B
on should, r, -inu-
timi'.s on lilp Noun
I'lli Wl'Nt
Various in rl;t
C09B &NUTT0J.
POaiHiiss
W'l)l)iii Kail-, I.T.
Ii'aui'lt lliar Creek.
ICattli', on left ldfl.
(Ilor.ii'ftou left hip.
A, BOUCIMOT.
P. O , Tntili'.itmh.
lkincli, illtinl- riv
er, I Jillles ,. is of
'I'nlili'ipmli. smii
liraiiiled "Of,' on
lilp d -liiuikk'r,
.sold onlv to sh hi.
CHARLES SiARa.
ciilldcr.-' .station,
llaiu'li.nililereik.
Sillllll lll-lllili'lll
eltlier liliM
i ' Up tlms-
i "' npllt in!
ci i i-roti t. uii-
S...I .. Ift, .1,1.....
:. n, FISHER.
P. ., Chotcan.
Itiiucli, 10 miles 8.
1-. ofClioii'illl.
N'oue siijil evptipt
for diliniiutu. t .
M'
?AV M'-CCY.
I i' , i.arfiiJlii.l.T
I.. uU',1 on ItMuoh
ili'r;it Mud 1 il;o.
lloi-e.s hum,' on
-liotildei N"-iook
i little Mil I.
F M MUS9R0VE,
P. O., Cleronoro.
I Kaiich on lilCati-
'e, IS miles U. of
t lei union; Dulap
en l up. .Sunn:
liiiiiuk'il M on rlsliL
eiu. imw in ihhii
oxeepMo (.nip
n Mill
I "n VlnUa.
Italic, fniniCabli,
! liriiiid Jon left
WW PAHEN & CO.
P. 0. Vlulta. -,
Hiiiu'k Hook- creok
l'' in h - -niilh,
lloros hraudi'd
-anit . Xoiio sold
only to Mill,.
Km. '"nuiciifiKi.ii. "
I.OlllrttOlOVO.
llii'ich IS Hllll'ij. W."
ot Clioteau. llrunil
on lofihlpailriMltle
Miller Bron,
P. O., Tul-a, I. T.
Kaneli ,it .Mliii;o, 8
iiit'esearft of Tul-a,
" O on lilp -oniL'-tlin
stands nn. vn.
fiii'i-i in n I ks mid
lw'" i""ul!-
s-ni nnr above x
o. I -nniol!irnlmc
U'! '".low. Vftrl
o' s mark- . ut!u r
o',l brand S ,
ii'iiii'lui'l iSlJtm 'eft
si le SolllO -. m-
"e UHIl --i ,i
. jl 'l It s l
Jw i i! Ik
X
I'll
t I u- sllijt-
u
II
v v
..v.-! ,
, "jp-t.
jj .
A J
A'
'
-
," ,
t
t ' K
W
I
o
y

xml | txt