OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, May 19, 1869, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1869-05-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

HAWAIIAN
GAZETTE.
BOCK AXD JOB j
AT S.VX VKU ANSVM.
MlWt t 'wtn MtMriftwt al WW
OrrK On Mwksut sttwU wwt of
ke OS5cf,lIooIttl, It, I.
jXtr4 a4 rttaj Vy J. M.-rr Sanrti. .1 1
rwtltac IXS t wtMaa alt baatataa
Rffi Ml MI Iffiflg,
VOL. Y IU iS.s
HONOLULU. WEDyFUAT, MAY 19. 18G9.
$6.00 PER YEAR. I
rrar firsiysw.
rATCS
v sMttkaaWliaui ataat W tMlima,
BUSINESS NOTICES, t
PTT.T.TXCIIAai A co
X SxAIZXS J tTTJ .
a .JS-C I
EKOTO JC CO
TTP'sg
. 'ml
CHALLAJIEL A; CO C
I
urrnars jt dickso.. i
aaals H afAu Mirny 3Laa3avrssen.f
.mX.ftiiiH. mlita)i kWI-VIf .
JO HA T. -nTATEEnOlSE.
ntBsssi. in 3iirsx ix s
I GEESX.
JIoCO LC?AT Jt JOHSSO.T.
MERCHANT TAILORS,;
IV. B
SOS: iX2 TtTT.
31- T. DO.TXELU
C.t.:j-g TTTTTt JJT3
TXBJBETS Jt SOEES05.
X1IXO. XL DUTIES,
3-rtpa. ijwnmra Ctmtof ta
4rsK -Itonffr lanuvn. ami ?ir staMx.
C-utm. ifeJii. KiiBifrifB. ?Vcniaur amxttux 7u
CHOC II OO A. i
laairK af aai aaaar Caaw amt Inei
Jaxkftr-aav aHajtaia anii luaimtt Smpr Kaaca
taiax. Ih-i y( iaarr . Xxaaon itswc Iwrw-
vro.TG jt Acrnrcn.
LxjrtTSirtr ITiaiEstit aai Xmfl 2wa.Vrr t
lt anneal JCnaaiidb awt Quta anaiK. at ate
BUS.
GEOKGE G. HOWt
nji, Staasv Sadaav fata
3? at huHaaat g dbt Jrfgimrm'a
r. A. ".CHAETEE Jt CO-
ZD. HSFESCELiEEZZ & CO.
TTn7TTTTr-x a-rmr i ....'u-x n ."J-ar:
C ataaftir, aflia, g i CV i
TQEODOB c
5 Pfinrnfilili; (yairu 21
CTXTTgilE CCXII2IISI aEUTt f
S-5J &aaa SjkC TiimiSnir. ti CT .
CIIACACEY aZ. BEXSETT,
a.r.rr.m. a-xaasax.
K. X". rTTT FKS at C ,
TV.t T .KFC Jc AT.T-TTT.
BOLLES CO j
TTnil 11 linf W Ha H Itnl at Kiln mHini ' Waaawrai aaaqay to wril gn g irigmir I -y - . .. fnyjirr r . . .
ITT', fcT-agarti
fMi.tiMjvlfiaiaWtwTbml eaaaaWTitftg
BUSINESS NOTICES.
OT.VUV PIEUC.
It aatwllia. 01 wf Sear, aaaeaf (Oswatt
POI GLJL X'AAKK.
3W3SS A33 SiST 2ASXT3S.
Yaia s. aaewiiun. Snaa? XiefciC "alOmj- '
C BJimYKK A. CO
ctu.j;VE. IV!,
iiaioLri.r, lu l.
TTiSUa wt
6KJT 9r ti BSEIOJS SCULKf
.VrAJ5 Jt 1ULDEK.
it Ann w rr d
XI- A. "ITXD BWATCr.
NOTARY PUBLIC,
r HB m am latMiur Bnin I. "5.3
'Ham s. ClW i Mi m frc
Orac if beman: TiJitf St&Ja.
joixx n. p.m.
mm,
cr. iv. a o irxo.
: tb aft wirk or l ? 3aw
I IkMK
lliil .1 wjrtciuc Ituncf,
aatftr win. .H! Owft. mdi 3ttrii if ffifitnc amuf.
an-r wii jml -Lim aitwii vmL "in. virr 'jwmc
lfart Itilw, wirjit. aim a a tftuirmici iwimit
K. H- Jt CT- EC1IL-Kirv-.
rv yimiMiL jrm. Jlaar im fti- atftiw.
' gip--itnta Ileitis. rlnfMiwr IBaiu Ihwt l-ijiy
n. jvntff it 2 mi i f r. -rtS. MiitibpF '
jipt- Axcic rf Tnvrt ff mnrrj fiimaiigiaim.
gtan5f.L -j ut '.Tnzmur if Buniuiiiic sail, tttw
mtht mow .r &ti them. 1T1
i taa Si Sasi, earner 2atial 2a.
-L uar-p fturat f ) Siu-mU aau Ail dlib rf "ana.
yigji ftir nrw ntn( ifttnat& 1V-3cl
J. II- TlIOTIISOA.
RTTTTJ.
3LACZSX1TK,
teaex Sswt. ttt-t!w't,
3iuriina. 3mC 31iiiribsiita OmI M-iyS
JOIB AOTT At CO
C0??ZS AS3 HX SZTEES,
JUw m wu. a inol aMiraunc if n
v Rfiarftraiat a b-c u-t-c ?ra-.
aJl tad. if aVpan-anr -ami wdaV Tfmmn m-t
Id iitauFi aMMi-t fcaer aw aa&ig- a-flimfT wag amt
ail 1 Ji iiihii illlmaaiii ft4ot
12- EVC320FT. '
JT2 -JT -s-.TTf V.'J;
Tt-tr, tvi daim ffac of Cud) Cojia!.
SaV-n. aaaH Saar-'&a. Xatfer-Oan-ta, Tots,
wiii. fiaw ami itt fatae. L.f aarf tfufw imial .
JC
Jin icrmt. ijiji;,"j &ir i5rrr
at iM-iaai.'iftitawrgowitt. ji mjucaigFi. ag wtr
a-aOBft4t mmiaar adt at " U3TU. uvt 'HiiI. r-iMir
Bac.aCaaaiaaiaH'aiM: J-rtMrirraait fna-aaaac. ir-fci t
GI20EiE 1VIiAJAJl,
ff'ffflf aX?Tn SlUfiitllll tCl'l
aaasiiitw fbt Vwiiuiut 41 st i&i yfiaa it mi liaaj
W aijjt afTli-jrv aazaai tinill 1 1 ia 'a 1 1 1 1 1 at 1 J 1 1 Tia m TltaMT alias
latituah. IBi mfTn -ffi nr 1
.4QittiajnK-
tuantb
t a !utka3i (
tlWlS FITOZIIX xaat 1
JL lantumamaBg m autr $aa: &r aVacsm anil
'Snaaaar Vba&ir.
Tfea ftmc -sta tttrtc xdhr-OE
afl
3-an as at-Ual d aca K.W am
a-st ia n
li. TKEHPFK.
Pfso-rerte Saker Tuner. (
Hat BaSaxsvaat 1 3T Va. I
IA arxaza IaA ac Qaa SrxrSfisrt if
3C. a-.sraiTi
t frrtmt .
tncW.;
imstoc ienaas. tr ac lit
meat w3& aw a.r -
-Snur I
BICSSO.T Jt BOIXIXK.
"' T . -j 7 j
TTrtg Scawtf, am- Xacausar. 1
Sesame gjrfrfcg: Saarjy Ofcnmfetrrf. '
ar . s- aaastotarttiZ at .
miraranif air.ciia an ar raiaranftln
r.nr. a
3X2. J. COS rA- 1 m M aaca.- '
3nMwt3 aa waESBXBiaj aacaafauaitii
Mtf au UHQ a m siQaaaaa A aut alaa
zsa . niat naam 2l t&t tam
cat faac
FOREIGN NOTICES-
1 anrima. jus a, jux
r LEO K. MlIYsIKji A. CO
' ajEzs ax: xiszTicrrssss cr
TftinaaTii. atriaw. Aie&aHSK KMjhanMc "Eboi
Wi-aA-aiM. 3tfij. lad: vVaaarTcKBsacwSlaaV
' DC Seeks. HaiaT ac ac. 301 SJAtt ntai-
31 m onoroioa, MtinH.IU
AXG. CLASS i CCU
SiUJ -t 'KPH J NTS
BTo S3asSi.saraaridT,Si3.
aatVeaacji
it-raiai'
i. I:. i-
r rninrTccTnv' lnTmvrc
. Wfct. fc. ai waamK. iii ,t
.
Ml4
i . i. . r. n.. n -I
Kith:
-WW. wall .rtiyrtTl,
lAXeZZT. CSSWZLL & COL
i,WS0LS5AIZ 3SUG&I5IS.
g Car. ?asarj t Gaj S3. StxT;
AMERICAN EXCHANCE
Saj-u-iir- $!mc $aa Tnaci-k
I Th twill nif tbn famoKHiai Sk. k Ihffinrfc ;
i crivrss SEES 3tECEXrr.T kslt-
1 t
Wk. T!tlt M bsftia. a W till- lltim uat
SwpuOk aagsfiwiwaii air taiti. L
SEEDSI SEEDS!
FBisa 5 cry puns or
GAESEH", ZLOWSE. rETJIT
ATP TKEE
CRASS 3c CLOYER SEEDS,
TTl a ffiantt m ny Ctann '?r-ir 5y 3jk1 jr TT
fnatfomfofaBimtbsilu m.'&anrtm. Uns
GEO- F". SHTESTSK.
MitLoua-2--se
32-TTaAinipnt 5cwt Sa Fvuan.
SAS" TKAXCISCO
30133 OJ FSDZS"?
EE
THE mITB.IC Uli barrtsx aai.
-uu-atLi JL4-mm9tccirP3aa Franmaca- 3nu?
tefmntittatCaa oi Grow, inmntit
liiwi-la -taT tom ti wrtW iy num.
pot ma--tCB.
CAXAFOEAIA.
IXSTJEAZrCZ COST AST.
rfTHE CXDES.IGXED. 1GOT5 1
aianr. iml -in Cawt FraixatX am Tna.
. aw CaMatcnt- 3-!m SannniK at ad gamf
ajat tttt 1 iaMia3ig utraat-aig-a-
JtEECnAITS" JIITIAL
JL aaaaaaaaf Apisaa to a ag. riimajan? am
ti-Fnllt
liAJLBl. i(.U-BKJv7I.1
COlLrAST.
A lWilf.it AiJ-tTa ,f & X(M CllaI5-. m
Baaafc Ka-ffrf-f-acV anil n. Mtnltfcftit
a' "I la tun 1 iuc on: &ut aaa& itfcww-iiiiy mm aac
gacaartian innay aa Hatcot
a. aSiaTS t OC
Isscrasee odce.
ACaTXT- FOR THE EXTTTSR
: a aaa 1 maataf. axaacaenaaat r awttcir But eaa-t it
1 hnmrnnar am' 1 1 11 WimamrTirTii Parra - Tttit finTtf
! aaigatatiwy iai'iitajaatiw- 7aAs9-xC Ait XaanoC
' A2Aiawaa9sUBsdneasa:sE?E.urSaKrfiaula.
an. TSiaV Z. WfTJS
r Jjffa wrt j-a- JEar jsx
VOLCANO HOUSE,
OZ TTAtr?, HA7TA1X
TBI E$XAjTi.IiHJlJiA T X$ J5a
Mm Tain 1 111 Saa&p wd aiaar mar i& fnamf aa
Iqratimrnifa Jxiia- Cfcaair al-aif je tma 1
STTI-T 1-S7S a-iLg-Ji; 5JT3 ! '
aaroaaa I'piaia. a JI t oaut. amcrnisaa ac&taixaaeav .
Hj
CSASaTES KaUMUEIX.
WmrSet a jaliivt tSa- TrtiieanM? a Sic caa praor . ftw
OTa.
asgaca. aay
x- wasao
C022EIS
Tutor. I.nii it iqiL . f
LiAi raiwi . . . , k
t P 1 -fVfI --. "
T?g X03C TATZ:
Cmaiaf SStaaiJjriScaaa.
LOOK AT THESE PRICES!
FOR GENUINE
WALTKAM WATfffTFS?
25P.S.i6iR mwiau. w3x extra
rTt. vXMCBtostacr aoAuuv,. raiKaX Bust
anfcwoMot. m. a sw&i Jo. Cwt Sijtxr
fewtarg Cast, wxi Ml Mil, 2Tcyj.
Taw- suu kl -Itn- oas Xx 3v.-a. case. $23
Cb ria TitWo. 1 nt Jtra.
oaik -wife iftifit J. iW rta.
' S CxwaB!r Saliasv Total
tlUO nO. MM JKMBSs. f9 QitfS.
w 1iB7t.lt MtB. IMIi e li
Fun i CsVSxfrae. vitt. Ma tNAfecx
i-tiHy- salt iciw S& faataer (Kl yanhTt
r mimiiw out tufaryujiBj. a yV.
;c ili! Afts. imnc. at Ve pui t t&r
t TttaiiW5saKiJ tots n!i tA tn-. wia
r ..r . t 1 r .'i .
ta. at orntwuli jjfcriM.J H&jt ttw-t
Witofew in fet ntcjr ltdC Tk. a A uitet
snfrmanmaFv u tfec An; an in. facswt
vi-wiiic. xte. ant at a-aj dim Am ate Nr-
Itew ant Ifctf )k bj tUr ia &x Si.
II O VTA II 11 Jt t:o
If 19 Kmitwijn. X. I".
Oat Maw jfet XMrifMjKuJx WwiL
'tenet. mrrate.y gjiitiiim. t
A F. Jn. SanUi.
tTaus. Tlr Caw aa: TtaKc-v
I. V. lama. Stta. i Saameea
S. C Biiti, Saa. faa. fiaacKiMv
r. X. Brass. St. T. ?. XaB. .
isrilat inanif"ii tat totw 5iBi-rBtp :
W ex rtitrrfjiflhr niaim arf 31m .i. Ban
JJW a Cj Xi. hxint. Swv Xok. tu
or (sarob. ac a t.liiMi aaf teTaftrntikj' Scb.
ttaC aa rar na tSifm-
l pea
U-BrT
Soicitt Healtkt e itiia;dal List !
Tie vst octur ScndHiJiI
JLaff i
hvz fmb waadk t twawiT an.
iflbe. teunaiiijai bcw-nnHnr iltffaii aa tTw-&
a- fur-? dbf Sfooi S-.m. lit utii arT-lac
f Ibmur. ami wrwtS -m.-vt tA wnwif din xrvA
tocm. .ragiioiti if d&tccjijc dsnk a dwatnAia aas
joraal jorj. jcH It St ga inaaV cr
WHELPTON'S
TECCTiBLE FnUFFIAG PILLS.
atTcmiaaf Satfttm. ha m?lm-w&m m.9tt
m. it mm XSA. .TfnT. arnrm. UTXZ. laat
BSafgTg 4liS. invrjns. ax. AJml aa
UtilS it Mine i atKxiTT ? TFT
Bt aarfaeW jaaaa if a tesu aoOj-.
in rffanailft gmwm moxf Jyi-r.
Puvi aaal saU. waimBoar isat naaaV fe Iok
amrt ut lJL Miij, M. nua, . WI37
TMB i ML t ton. Cuars. R ie-. Itfofcu.
Aaalauif airf3fr J T WJ2XSBlMC:. GSlmp
illftl. aai if a3 Olmuiiwa aai XwODBtf Tu&cr at
m l ahawf hu &i-m m naea: ix -iaw nf
a wan au wai tkaat, tikis a tu manmaami
altfax waft i3-c aaatinaTa.
Sole and Saddle Leather,
Tazattl Gax ud 2ac-p SXia-,
C10SSTA3m.T OT IUXD ajui far
,' Safa. S-im At ww&43iMnr
WATHEA XASXiaiT C. tIT,
PIANOS TUNED.
PIA5(H- sad atktr Xnitil
jJfasu-jnyr!r Taa4 cut Bafaarwi. ar
' KUJKS. ax aa aawaiatlL
AT T-? PHOTCSHAZE GALLERY
Oia Part Straat,
MIT BE iEEI THE TIEWS UttE
at ta laa
Lan Ilo-vtr at Kabolca.
lat da SEaOtt of taa laat
f trlb KtapL iim. iri4Wx-W
grv ia. jatf ai l&ajun jfesn aSus,
T301X El-XIUUT CODFISH,
-AIAFOKXIA TtBI.F. FBtni,
V aaaumaa in nun, aiut J. caaa. 7ar a
I LBBICK.S PAXES
ZTSCIAI3X
XA TitiiiiaaAiCbMBKral
Ra
aOtar
Maa
BBtaXf tOX
T)0i3DaLE CE3H3T,
XaV Can aaaaBU a. far fcf I T
Far aaSa
TXEKIJC OXBif
7 .aatc fei aaacA. Tarstataw
SPtETT OP TIKPESTIIE.
7raaataw
Wax SMIJF? t CH
POALI'l' KICK.
"JV 1 "au Ci
- aaj Jar
O. 1 aaaT COOLIE RICE alwtp
atSaar
UlSrS HiJDLED 1IEJ
JA e ajctaea. Itr a y tta-
arriS
aa,
B?Kf r 04.
1 T3ET aiJJfII.T POHK.
JO - Sami. ax 54 as.! 7i &rriL
XJESX EXCUSE EaOri Pxlait OJL
LAA la-aafir
1 Ks
ifX.IT. A CO.
OUaa a Japan. i uKt
03ci &TCts -
Mtud now., lStiwC3x
iafJwwats of biw. cvtiv wsitf.
Pj.aa PP-
Jani2tfSt iaiistrT an? t-nxW-ts.
h-viscftikwreukaJaT. T i(wtfjfc to Wh ti wcUossorkh
JijitKist Gvjiwtayct aw$fs3i sH tin j taJSJj1-t
iahaiT. brtb,; TVo.va s ' 5cvrll,r e. oaAfr
fcw&ff. witlt 1 xkw ei stujTwc' jtrictawa q-arfiaJax th io
.cBstatifattswatiraU aJeaatitnitfe, ef thir awasis.
aifer f &itas&. "Vir iSl JxfttstK i,u a fetter ebss of CvbiRty.
gi-hai:e t tai a pirt tiat M -
OKTSfef einkKii cwaataes. whjtV Caaaw
fSC!S. W& Seat t tax? lltkav. frjat
tiir csooe cttcaex. snicfes aad pea-
at :i? Jipuai alerr. a &acct aaa!
J4fiCaS CJarACtaKaX - TTisf Sua
tjaag. we sfcaB esi?iw to ujr.
Whea. as 1S3S. th rjKf!iBj
cii is isiiii trwitv tapafetam vitk
JWaa. &tr ksw aaAftaw; f t&at eawtvbr
zstc vhxi tie itfciinawj sad Dauik,
fa hsd related uf ic bat scaec tW
iiScfc Wfr ti Miswakwies haai c
rewriWii iato tie atterier. It mar sk
afcsci x; thw ar- k awaUecs
eysi ejziwsrra. tier did at sa&death-
f ti eacaty. It was Srady Mured.
c th iki of their wa testaMy. tbat
xst Jxpie GareratBeat, stroochr cev
trafofli, was afeei&eat. ia erwy reject, to shops of Tekoiasx were closed by order,
sas, aiiMfet aaal Mafepated tSreo i aal sxadtaaeoaily. Seci aa arbitrary
tare Thategijegaad fjrsaaail aami--lir ' state of titags was s:iK more oppressive
started tr Oiiiii,, and tie States of lain-1 is the tise of Yens. who. when he had
CCCJ. seeaed la ka ta ealr fisrac of or- j estabfcked has astiority orer the Datmios,
efaasea: tftat tie reooW of the extreate ' was gladly wefcoaaed by the people: they
Ocratt w ao: jacHoiit t cawerr aad I preaVcred the despotism of oe to tie tyr
icceat; hat K was aat Wae hetxe they sbbt of sereraL Th dynasty of Teyas
omnj that Jans, unseated a rery 1 saceeeded ta aaiotaiatasr peace aad order.
iS&rsot asp. It is a wet asceceaaed f a tesait acch appreciated by the people
Sixrt. y. tiat Jiri e;ai3t; s ; at krge aad the Daimios seemed to have
cttar aad fcnfel secKty. cmiaf mv.il of " becoawe aerastomed to tie sitcatioa wien,
pdaces arltris. ie jssessic of dasoact is 1S5S, appeared tie Earopeaa cea-of-fci
i-mrni .aaalaaAaotoaamtaesaoari war.
xiAfrity af a eitif or mm .in : aad oae The Tyecoa had prertocsly made a
eodi gaaigaCT tier tae exact eaaftats- j treaty witk th TJstted States, estah&hed
doc ac tie KiecisoB of Fnaee oaoer the s its seehboraeod, at Sac Fraacisco, oa
grst Gafeaa. Tie Tjeeec of Tedo s- f the ospeeite shore of the PaciSc Ocean,
jars as aatawity rwiBir ta tfe: eajayed That treaty, ahhweri merely toaciicg
ay tie iarrj f Fnate orer taair ' eertaic qgestioas of aareatioa aad Sshiag
nisii-. aai possesses eectas terrkocies. rhts, had received, as it appears, tie ap
isci xi Veiicv Hiis-istfi. Xijx.-aii. Osoii. prvral of tie Daisies, convoked at Tedo
fc; tersgarAagrtherestof thecsoatry. ifcrthai purpose, bet wien France aad
is tie pcsesaic of cersaic fesdes. Eaxe ; Fagfasd desired to opea necotiatias, the
er fees fotrfci. inxrlt x- Salnawi. Niro. Tyeooc weedd aot caascit tbem aay
as Fs, he has aarr the right of see- ioager- The new treaties ehxaed tie
rusty tie aapGeatioB of which depeeiis shsitioB. aad cassed dutcrbaace in tie
rXfitij ec tie degree of resistasee tea.; ; ioteraa! adsiaistratioQ of tie Daisies'
his vassals cax oaf ose. ta birr. The his- j doanascs. Foreiga commerce was istro
trr ef fifes is Un isfer&cdy kaowc to osced. or was to be Bttrodoced at some
fz-tHj ecr esaiifeii aa eetire aakJogr , fetare tise, fer oaiy three ports were
between the peaces, er aTafaaese Daisaes. epesed to Karopeaa, aH of which be
aad tie eii &ref i3 feaitass. Tie ia-1 logged to tie Tyeccn. Several Dtimios,
Cicsadee we hare zathersd. recaaxr froa j headed by Priaee Necxto, refosed to sab-Yt-io.
W.J eof-;aicC. xad cot execzpt j aofte to these caaveotioas. and appealed
frees prejedsee. hit it hss appareatiT tees I ta the Iec-fargsltea aatiority of tie Mi
casrsed aad errtocatcd bj recest faaia. A league was orzaaized araiast
eveaci. We wfll gtre. however, the sap- tie sreigaers aad tie Tycoon : hence the
pesed expfeaatioe of tie orirnt of the : assassisitioes aad rioleBces committed
sufrasairy wakh the Tyceoe eiiiss orer sgaiast tie Ecropesn3 resaEas at Yedo
tie wiafe of the Japaeese territarj. : aaj Yokohasa. Tie Tycoon, beiaz rery
Three haeaVtd years ago. tie saprwe , rocar. and saable to resist, was obSzed
por tefaod ta the Mikado, who was. t
xi tie saast tine, tie pofitieal soreretgs sad the expeifitioo cf Simofiostki, in
aad tie chief ef the Baiaiail reKriaa. tass ' shacs tie troops ef Xesato were enable
hHiiTtitj, as with the Pope of Esse, the ; to itasd against a few Earspeaa sailors,
ffiriiT-'T, aad tie teaaforal power. Ezs aeariy showed to the Dutsroe the folly of
xay eacrse of ereats Likes peace is Japaa ! ti-tr revolt. They accurdingir jietded,
ia post ceata3ies iJeztae to that whack aaa did sot opeciy opptee the treaties,
was sencffcfcai ia Fraaee aader tie de-1 bat taey prESerred a hostile attitude to
axaaitai of CSarleawagael Were tae j vards tie Tyeas. their suzerain. Some
brge i-iZJ.lt. whictt were a3swed oa the of taveaa rvaotved. frva that time, to make
laaatxTT esKas, tnatfccswci ay taeai iato : taeateefves eatirdy kdepicdVat, aad
iaatpee&at farrifsSlm ', or has Japoa taeargat that aiaee the forcigara were to
always tees taxapi-oi of a earfcitatioo 1 fee aeeepted, it was most advisable to ob
f pciaees, tie cSrectips of waits wxj ! -Air protection. On the other taod,
zesiair pves ta the Jfikade as -ftmrat ol . tie new Tjctvoa, who is an able tad ener
ii sttia-id eaaraetert "oiy kaaww. J r-1rlj fcit that his isteresi aad bis
Bn i: aspears that towards the ktter f xny extateece r-- it iraperatire cpn
pinef tie ISth ceatary. Yejxs (as heir hta to please tie foreign powers; and
tie wSazxhl &ay to who tie JO-, tie "r? of fte fo
. . , . ... , . r aessde be has evibced in rsiaUM to tie
iaJ9s.waahsd tse Eeat xvi Urj. L aileTiii Fj?uoc ai a debate fitSerr
tad casfi&d tie adaaBistratiac of their j to Ecrspe. aad also of the independent
StatfL ijcrajrirUd to himself tie aa- attitode asssaied there by Priaee Hatzama.
tirtfwasrpBiioasadefe- . f J
- , . , taoo. exeteiiveiy interested in questions of
gaadrtdoeedti Jtifaaio to ti rast nAtj, has jodged of the
cf H-dt-PcctiC asti wife ssrrosaBg , reactive Estrits ef the articles exposed.
Has arks as posSSe cxrks of reapa. withoct be,towia? a tiocgfct oa political
... , - , a - . tftirgltrw. Pnnee catzama bad, betjdei;
esed has to restie ia tie soaS alj fo jj titled
Hts. la raie ia tis EtTec sn al- to Expaeitioa. In virtae of another
tie ai trre-rceaH tnrH&r ef the tea- aad aozehr aradozj with the feada! man-
pcral rjreraat. It appears afao that ' f oU F0? "xf ?liaee'
V . .5 . - - . - . . - , c . p&nake with Clacx, tt nzit of iaz
ue Misix tii-r.ai witi a rj or3 Sit, ktf orer the groap of the IieaEea
yzf. tie but hex ce this spqSiase. aad , ju.ra ,'y-W Lciiads rifnted between
las bees vs. ters writi tie Tyecoo. ' Porao! and Japaa.i the prodocts of
. . - ; which he exhibited oa ta own account.
aad tie otfer tie iprrixazl izthor.tr. ltiJi. fcu fceen fcraiihed us boa Yedo.
Yejxi icowfcii 12 rtlsiiicg- ia -nmhge is eosSrased. a it not a rsiriwii bet, well
- , . , " ; t. ,ieaerrssz attestioc, that thera eboald
tiepetaca feraefr 1 rana. . g
stast ctEsJ asccad ttaj.aoi wwh tietr Y&Ctc orziEirxUon very as&zr to
hapieijpoEed kza ycie ce tie ctkm, j ttn fcf Ecr&pe 13 tie Middle JtiZ
v,- ti WftKtKS of l!s Cvwvt-vl xa
. ajaaawv-i wa aa.Vaa.fe atwaw.aja-v tkmU .4.V a-
' tWr rvt-t Lbks t&T ksJ to
tewteetvffcvsatl
ctfi vf boon. aJ to ui
i tfec to ti er pf a Ttwoa. It u
I - j r 1 . .1 .
1 3tc hreditarr. and lasd spon th
I jwmb f w51te. bat who are a-
tirecr aiefk'aaVat oa the feodal chief ia
whws territorv tier wide, with a right
of appeal to th aptor authority of th
Ttons. aad JOawtiaaes to that cf th
MiHde tk iatft rrted cf all. owias
to he saered character. Th rest of th
popofctioai defriwd of all Ktvrtr. are
iaAfrc ta ti BMKt atjfcte dbpotis&i.
TW aaRaat aad artisan hare to rieM to
a Tejr rerai t&cipfis. tie different pro
feaaai sjhj trader Kis caited. is ia
CaiBi, into diiierea: corporadoB;. over
whks thi fcala! saiter eawtiies aa ab
sakte aatheritr. Thei, ia the Ert Tears
f after th spfearaac of Earopeaas. the
f sdater prices were axed for ties at aa
, Aired to defirer ties aaythia? below th
f oSckl tirii or to gs artkfei imported
froa Ecrope. At certaia tines. aH the
ia portiaSy ditoire his embarrassment ;
j Mulnjin Kultn a AtmMtl.
I . . a. . k
wiiia twnl cf Maiaju, 4 oot witbout a
cwltccbojj- icd toachW lateral to
vSjvca laaar toaf,Hv iwnioNaxscM
of Juta-faOvIicjr ro ut faUiiiy awaj- ia
ta kUm xutas of tis. There ara niMu
socw of to gtpinttc saw aaJ womli?t
(d hucivcscjCthAt 1 au toM v to Kai
taal. thosgft I tiVxJ mw Mich p)B
dsvi feiloari $oM in ttt IajaJou ahopi ; oth
er, whith I ixxvijoustU as tfc raiain. of mr
jvatfc. hard to stoa tn Chmtsvas timo,
a&d i&fabtr stickT; othr.a5in, HBO
littfo niiiai. that aw exported in hundreds
of tttoosasd poaod wwjhts to the "terri
tvrr teat u nrpd ia' tka star jpaaipled
hdBayr." as aa Amorkan frtnd of tuiaa
wiUhT.it. AIlth worst Malaga wiaw
ara also shipped to th State, where thT
ar rataiK-vl at enormous pric.
Tb pacXics cl rabies aad aliaocds is
a business aimc4t entirfljr confiacii to
wvxtwa. aad th store in which tho opera
two ia qeestioa U csid oa, are capital
piacvs fJf th calm aad coateaplatini atody
of tkt tip of beauty prevalent here a
i wv stnSinr onts. am wwatnc ana f ome-
what eookal taoJ of sifins: a snl Wot
ta a sirarsrer. that he is oxweted to pay
hb footing in a sorting a&d packing store,
obtains in Mahga, whero it is hallowed by
keg castoaL
f was t trolling thronsh Mr. Howard
eitabliihnient th other day. and I confess,
was !ot ia admiratksa of the ructurefqne
croups gathered round the smart-looking-raisio
boxss that were fillinjr under tho
agency ol so csany nimble fi&ger. when
the prettiest girl ia the room, suddenly
croudiior iioo ia her place, whipped off
her carter, with siagular dexterity, and ap
projchiag' me witfi a sauvy smilo on her
hasdMa) face, boaad it saiftly round my
ana. ere I had time to defend myselt even
had 1 been inclined to do so. Bern? totally
unacqnainted with th enstoms of the place.
I appeahM lor aa expsanaiton 01 mis nie
to tor companion, who told me that the
, . a v:.L . 1. .
j oaiy creditable means of extraction was the
j ransoa of a sitter dollar. Hariag con-
j j retraia as a trophy, honorably acquired.
1 "iJoxi soic fpii atdy pmst
Iq the almond sorting departraent, I was
( laUUC iaAAjtila,Ll kCVA W LVU UiO CV4 C V aWW
trade, wttca I tereby learlessiy nnlohl .10
the pabSc at larce. There are in erery
basket of almonds, a considerable number
of the shelled ones that hare been chipped,
cracked, or otherwise damaged. These are
scrupcfoosly sorted cat and conveyed to a
lure, low table, rosnd which are squatted
half a dozea women, far loss comely than
the raisio houris. Before each woman is
a pile of the damaged almond, a little jar
of Hqaid giae. a tiay monad of brown dnst,
cathered from the inside o: the almond
iieiis; by her side a basket, and in her
dexter band a camel's hair brash. Her
bosicess. year in aad year oat is to pick
up almoods from her pile, (which is con
staatlr being fed by aa attendaat) paint
over the damaged phce with gum. aad dip
it ia the mound of brown dost. She then
brashes oS the scperfiuons grains of pow
der, and drops the apparently perfect
almond into her basket, the latter being
emptied at intervals into a heap of shelled
fruit that occupies a whole corner of a
room. Economical aad ingenious, is it
cot? In some establishments. I believe a
simpler aad less adhesive liquid than gum
iscsedia this department of the trade;
the gam b a recent innovation in fact, aad
it is'oae I highly approve.
Tax feHawia; from a Sew York TTaua, li
ef iatemt.
Bt-agar eoltare, ef which we hare heard
m oach ia tcae latter dajf af Cabaa iasnr
reetiaa aa J ?a jar Sfealatien, bHj fair, accor
ding ta ear EsarriHe earmpandcat, ta bara
a thorwgh trial ia Tratesm forthwith.
Ceraaor aoi Frasee, at extrjbolr knowi,
hare ba; tta all- to rapfljr oearlj the whola
af their lagar, far n any Jtart, from the logar
hu while a tingle factory ia HUnolf, sod
that nat a inceeM. partlj bceaaae the climate
u then toat northerly aad theaeason too short,
aad partlj from lack of water,) has been tha
only lara eaeriratst of tha kind ia tha United
Slain. We showed tho other day, how, no matter
what the iarae of the Cohan revelation, high
price in fngar were certain to rale for many
Execth. and prehadly forjearf. Xow,cosaid
trrrr tha enonnoni arnotmt of rarar which Is
j daily eatuaaed in this eoantrjr, and tho part
Jt plajf in the hsiuehold economy alike of
, Bechasfe asd raiUiacarre, any ferioai effort
ta eaitxrate the angar teet it worthy of eneoar-
j afetaect, Ittaaae iti neeea la demoartrable
frua erperieaee. Indeed, wa enjoy at tho
rlart tae bentst af the urt tnmt 1 pent in ax
pencenta daring half a centary, in various
part of Earope, not only with regard to choice
ef MS asd climate, methods of ripening, ex
traction of sugar and economy of the refuse,
bat als- in the eonttrsction of the machinery,
which is by n means simple.
Gaoi judges hare pronounced the rlisiato
af Virginia and Traeeaiee to famish the right
length of aeassn for folly maturing the beet,
so as ta ghre iu richest yield of aigar;and, as
ta the rractaMeneu ef this enltora, it mar be
' Jodged froa oor correspondent's estlaaie,
derived froa good authority, that tha beat
'. land will, after a few years, yield ten tons of
; beets per acre, which will aaka from 140 to
poenas of ragar.
It it tnt that tha aachlnery is costly, and
so is the settled labor, ana both mast be
fcrooght at Sntfrom Europe. The cnterpriM
ai; rei3irea sn otnndant rappiy of water;
hot. with, all dedactios, there is evidently, la
the sgares jnit gives, a handsoaa margin for
profit, especially since the price of Cuban ragar
nrart he sn high far yeaas. Bender, many
other naes hava teen foaad for the parts of tho
tt not raised into ragar food for cattle,
fertifixm; material for land, aad so forth; and
the factory rcfoa retnrned to th beet-fistd
aay doable th erain g yields. At all events ,
we hope the new crpcrixnt will be tried, not
only oa th rich river bottoms of Tenaesse,
hut In many parts cf the country.
At a Susday school concert at Melroee,
some time since, as was the custom, all pres.
est were icrited to recite some psssare of
scripture A young ft Bow, who wished to
create some merriment, responded by rising
led sarin?, "Jodaa went oat xnd bans him
self." A yon eg ltd Immedistely arose aad
recited the selection, "Go tbou sad do like
wise." "Went Chief Baron LyndlrBrst. on the
Home Cltrait at Croj&ra, was trjia;"s maa
frvr cfnls7. the nririclnll witness Szalnst
! bha was a zardsncr. Oa eross-exsjalnatlon
tceeoucatl for the dttence said to the wit
ats, "Sotou went to sow the! seeds of this
prooeeotioar "So," said bis lorubp,
-hj went to find the mould."
If x woman were to chasfc her sx, what
sort ofabetsgwowH she Ucoaia? Ehc wool4
ia a ha thca Lcatifi.
1 iSfta. ,
t.aaaajatTl'
aTt'a t ia iri

xml | txt