OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 07, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1874-01-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4
s
J
FOR THJE) MAIL STJEAMJEM.
THE HAWAIIAN GAZETTE
BY HENRY M. WHITNEY,
Ercrj- WAafrmAny Morning.
AT SIX BOLLAKS PER AXXUM.
Ornn: In the tcr Tost Oface Braiding
ilerchmv Street, Hoaololn, H. X
r
ME HAWAIIAN GAZETTE
A WEEKLY JOURNAL, DEYOTED TO HAWAIIAN PKOGKESS.
VOL. X.-lNO. U
HONOLULU, WEDjSTLSDAY, JANUARY 7, 1874.
WHOLE NO. 469.
Jeb& JTanlcinV Sermon
TV Wte tsaU Urt a(t, nn Vl,
IT ytcr X3 is.n wcMi' U :f.xl,
TV. r tw w v Mr"
A.vi tW -mhtX X Mtr K vSfc. X.
TVtanVa Erc-sav, tit mbr-i- tawc,
A ctl Kji tsrxtr.
Of crcrr tVrrr cix't V ieSSaX
At rnsy vvr. k w ni
Dt tfec MsMtf V. -wst c& ta amy,
At fc if to tctej t wtctf.
Ti Lit JL2MM U RJ tVtiU
A ionii fcb. tsett fcBnrfe w
XxS X wear! 4 ixt upm. lift &nb.
Of iw 3 mil - CMQ
mm Met f tiM 9& talk;
XT teyr2rTaciC t
1
I
The Hawaiian Gazette Directory and Calendar for the year 18X4.
HAWAIIAN DIRECTORY.
THE COURT.
E Xairrrr ICClIHlX Vera Juirr rat.
iss. cAerxs. Jimt? RS. S3: Orwxwd
ssai to, Kt. 3cc cf Kri-iTtrmM
Ei Bra2 Klrxaeaa CmaitiTini,tia;rf
- to Xjjutt.
1 3riWTT AVixriOr. laaahe. aUxBchaaxAa IV.
Bit Km Ektsna Sm XnnratiM. xiiarr t
Txwxreaxclxxjwaga KiT-re'M-.U IT. mt Y.
E G CnMe
KH ,HiJtms Staff.
Caivnrta T r.'-v . r F iSn. 1 EisBais.
Start et tftc Coitrasrcf OaMt.
THE KINCS CASINET.
rim ccz viiiiy
TVmyU!'ii!'t. guns' -
JLx' vex ts vi u XHzv
JLi -wnna.'' rcSir Tim.
Sxl wlt" jit at, t, J, Han jrt,"
Xlt mjuA tktl sac i tti StJ -Tuft
Ul-t tt mjiariit.
AC w- Iv crew U tl
PRIVY COUNCIl. OF STATE.
ESHGarir SkuSsbSMr EittCtaciw 3iu
nt.'.t-.-r. Ee?i KiViTT.Ttrt W Eri
ux.2oc r-i K.J oTrnY SStttSt,
&dn Ksiin. i- r nti-CT. J IT KitOcttv.
Ball y
S'JPKEUC COUKT.
OVf Juaae. . . . ..Ejc IE JOcr
Qtct. a EScC IVC5efc.EBtnar-i
Txxs cr Seniles Ctecxr:
cincurr juscn.
Otii tK Gr-r - Sea. fssX Eij
Vui ai CrrtiL Em A rtnscsiic
Trn c2 1 ill amrr
3X W
CSxxo IK Cra,irS Soil SiA3raii H
ttaiaat. . Si C-- ! ", S3, 3 B Biv m.A;
Ton tr Gju;z Osir
SOAKO OF EOUCATIOK.
J gcOiag3l of JffisSEjek
; CCMMISSIOKERS Or CXOVTM LANDS.
J STrtmt J O P.nrTT AjgUmi Pas's.
B0AK3 OP HEALTH.
JGerair tt Imrii .Jsoiiii
I A-sccaJtixi Tro,T-t riT'T.
JTSttEinX LSrurinca. E3
ArgrJcgKrrr' S"w"gr3cax.X..J
Tier, TXFti.n SaanVY, .rTrC5i!ai
. iicitKT CTGTrfr
3itO CVii-r, X D
Xt 'K'EisairaL.JID
Xl tuc ay Un arVffia;"-
Sag tat Td. gjC.t ffU. Li2 1
ULTSINESS NOTICES.
TXIOS. G. THKra-S '
Statlenery. Cutlery and Mews Depot
sr. Circulating Library, .
1874 COUNTING-HOUSE CALENDAR. 1874
JANUARY
MAY
4
II
6? 7 9 10
..:..'......: i
mi t Tl t
O; , o. t
JULY
..I
x r?:x r; i
tKVviiML
10irl2,131i'l516
n,lS,l9021r2223
2425;262Tl2S;29;30
3l1..t..1..1....l..
I. i
7
SEPTEMBER
t '!
slstlTtwT y s
V, 3 3U
lKU
" 12l3!l4jl5,lKnlS
ft 2CTfeffi!930r31 .
W U t
a Fin 4rt(r CJya
8! 4
G 7
I3,i4i5ji5;n;isi9
1 t w a
IWMII.1C.. I .
t-rJlKM... 11.4 f
I!
-lM QMrtir. I tt.a
xsrxz n.t r k
FEBRUARY
s 3tTKrjTjr s
1 d 3 4 5i 6i 7
Si ?.1011'12;i3l4
2 "23,54 "25 -26T--2S
.....(..
T1"
MARCH
Eclipses for the Year 1874.
rxxrxxxa r urc s. t dix.
I tie retr tirt w-Z! two XtSyaM -sT ttSi.
res xe Tanie kere.
Two E2;w of til Mcoa. isl t TntsU of Tu owr
ti citc, listXc ken.
I A fonSU Ec?m cf tti Xas, Xij lit. IfTI:
IVscBsactTtnpcssabrL. - is. .n
FStk tw i'A j J3.s a a
SL'liU cf lia e3rw 5 a.S t D
II A tea! ESm cf tit Hooo. oaacter sui:
KiCMtta?ciraS.. ... c u. pr
rte:cKcti pa
Berttilarof txilpiii s s.tpa
Miiiit of tkc s U.4 p a
22i cf sosU ... ....... t i,3 p a
Lisz ccaaex wisa t i'jw 13 jj.x p a
in A Ttufistf TC3 .rcr t&e jxa XKac, IVc 51:
Tin; cxursii cBMrty. ..... s i.Jpn
Fimizumlcaxacx. ...... ............ 3S.9 pa
MuL 5 IT.T pa
(ASacTr'tptMlsiTriTtiretjHoaaManJlattac.)
j OCTOBER .
' sis r wt p s '
ii ....L .. 1 2! 3;'
4j 5 6 7 S 9 10 H
f, 111113-141515,17
, lS:192021i22.23
;4
25;2627ES2930l31-S
- X ...an
si vv im a nj a
II nrrt Cvartac-M. a UJ . m
a Faa am a
li 2 S x j' S 1 Latitude and Longitude of Honolulu.
& 9I0lll2il3 I4 f
15fli.l7Us;i9202l
223-24627fiS
NOVEMBER.
rer"a CernirirB;aTo-r,lii. II' 15" IT X t(
- - - - lqcj. isr ts y w '
-naaxtrawvcxcvaaci atnr ajatflf KbRsasaOwiitKr ,1
29.3031 ..LL. j
i--t--f t--
11 ftrgnrtg U 11 )
. a aa.z 7 aa
National Holidays. ,;
' 2CcrTer, -, ., ,, J T
BrfiaXiJT. Jaxrjil '
On-Tgm 1 x: cf ni M I izx II
.........UMCCS5TS -
a jjTjW Tjpjs
li 3 4 5 6 7
g S1011 1213 14
laisnlis 192021
223241!2ol262728
;9ri;t;;l;;;;
APRIL
JUNE
AUCUST
tiw T lit.
MM 1 H I M
li.iia
1
DECEMBER
11 sjiriT.vriT p
5, & 7, S 9ltXll
12;i3 14:151617118
ij 2. 3 5 6 J ....LLL!..
; 91011 12131410 ;.
16;i7!lsl920'21E2 "
" 232426 272S29
30lj......i..l.. J
,2s;29..X.!..L
3ar!TWjT
.. .. 1 3
d 7 8 9 10
13.M151617
2021r222324
,-'-i.-l.inn'Jii
......
P,S
4
11
1S119
2526
H 4t sx
iri.si
QJUnr . X C.t a a
XaMaX SSC SB
IS Tr-tf e;njav-Sat xt J b
HAWAIIAN DIRECTORY.
COVKKNMCNT orFICCRS.
OOTerscn of IlaanU, n B n R KcelUtoltnl, Kalhii
OoTcnwc of tkika. Ill Ex J O DoalnU, Ilsanlali
Oorr of Manl.. Ula Ex P Nahaolrfua. Laaaloa
Oor'r of Kual IIU Sx P Kanoa. NaarUIllI
Lini Got of Hawaii It A Ljraan. IIllo
OOcctor Cracral of Cnjtoraa. W r Allen
lVpctj CoUtcr ...J A Haninrtr
roataoaaan- Gafl... ...... ....A P Brickwood
rirat derfc, Pot oacc Em Fraud
JIaracAl of the OaanHaa lalxada.. ..Ufa C Parke
DcpatT Jlarahal Dana uajton
Ocrs la AUsrecx Gcscnl t. McCalij
"Waier 5apnlaoc and CVrk ol Xarirt, Tho Loojf
Ritcraa of Cdhtcbcm ..Thomas Brown
SrttarT ol lauriof Derartat, .daiTGoUck
A"t SCdTtarr Istccior tarpattaicst D Kalaxaa
Svctfuit of Forclen Offlce Wm Jamlt
Recutru- of Pa wlc Accocnta..
IUrc Jutkc or uoaoiaix.
roUoeJMacoof T.tTiaina. .
PoUo. Jaatic. of IIIVJ. ...
Jailor of Oika Priaoa
Sheriff of Hawaii
Sheriff of Mini...
Sbcrlfof Karai...
NT .VI.
-Cinn: S Vi.--.nr
..XnSCSasi
B171A.T BEOTHEK.,
. Ii-Caiirf fftKTT Faa OtJ. Xacca. amvaaC
. 1 vutmCt f iifTrirr a nrrmlarr 6aa. iarri
laafcax. 3C4BiaiaaateKe.awiiai3t.
AFOJG i AC1TCCK.
r.ij.. --w-.. c-w''. xsi. XtxI SetZxrt ix
ACswiaaXfadalirwiUeiriaXsaaxxcriaC, j
JL. T. DO?CTEJLX, '
i3r aatC aE aenafrlaaif Taexasagiw 7
C E. Vll.I.HTiS.
ttit n- . r UC023I3 JLX3 miZZ
Ix f ul nu.t af 4frcyaifacrna. JacxaaeVa-xTOC
a&t? ax tlit Mf raaf c SiCcC Scrvtc. aaV Iir-i-Cf
Or6CTXTMXaw-iCtoaiuiJraiaaamitai. J-
F. -1 iTT . rrrg i CO
Importers Jinci Commlslon SSercAants
SrmaT. xvawaax tfuaaiav 1 J k
EES A: CO
-T-aa-r. 33- tr9S3S AX3 FlTTTIt
jl-lar.aaafaaJwalEaS- gaj-jr I
THEO. IT. GCLICIi, j
DEKTIST.
TaaWstlj;xi,Ki!tBa;rf annaOir la xwarZasSaf
Stfxas.rs Frleii Scletj
P-!5irt
BTCoaaersC Ajea Tzcg Scgaaeg Strre Jtra A5ee ve-x&4
Ansa aimtiMT .. . . SBar-niTT -T7 -.7ct.-4tt evffv-CT.
jffggf &jxg-ff.irra'rT --?ST, Laeis- Bcxexslest Socle trcf FortSt. CSurcn."
jbuji JPVS2 Trrsiiai. . ..Ttra n j,ns Tirr!. .toWcrirk!
iit - ' iwS:? ax.7XiM HaxxA , Trcujrrr-2tra PCJceica .
Gescnj Sroitit rrVVtr St. Ctsrz.'x 8A.f3leat Sssletr. 1
Sw5etixiSieTrxi rTnrfrr'Tr . crirpr rrca-rS , .. .TjrJ H LtiTyrj. arrtr
D-nre.- -SanalxSx. TCEjarx Tec Fiff,-sj. . . -LC!K3
fVrwSt. TiaOaErf. J CTiijsr Scncir. J:o S isaiaoa . Tntsrrcr 1 S Cfiarx
ixaata cf E-sara. U4fTKa. Caraia Bt3.asle2t Saslerr. '
BattatafTiaaalEsa... FlSAie SSS-T' ' ft aiT y,j.-GegSS',
Srrrirt .. . ivift- s!scr si5i ireuxre. "i
Sir C2i-rrnrAC BrtiSxJl Club.
P2saaeira. . . C&mrlCa Fyntlagt on Imi scrwg. xetr BirgtiT.t.
ULig.,jJt . ..Ta-aHDir-ita Vnii TT H KrxaaegxH. A S Oepacx. g.'il ig.
ISiyit txiaal -Tr 3 DiT-it Cimia KaS.
&gr-mnt - H ffrWf A Ca yw-aT t r ...s.-w
rt, VltUlI X-i t-tfe ILXiTUEI Ascscicx. y .Tarray S RirrfirTT. g AtTafV a-TT. aT.f H &iit
StniSSlsitTSTtaJ life Jus O. SnTKij-A Co ,, acJi!ca- Baat.-t Unba.
JciSji ami Jtrrin Ktrnr Iiyr-iTr-r Cc . Tasnxrte 5!.'. : ? -?ftr
XaSCTKrixidlifcAsEronrC. THDrria TiaPstexl.. jxTaigg.
3tctiliixiaccOrfyrarTait SCraiar - aTxx B Vcste I Trcxscrcr Tioj STOaax
IsFreEsrczxsiaeCuu ..wxzrAAXea Anticaai a.3ef Fuse.
LOOCES. -Lx
IxtwxrjEXt'Ocraxtx.Ar A A M; aceif on Ee St, '
eaacU33cdaTlieacarvi-Ti,
Hiai.Sotl.P AAX; tKa tx3ak'aEoek.oa '
tbilntKcciiiTtaexcaaoua.
gaarnr Bctxi. Axes Caarrrz: rta la tt 1x3 ef '
Le r.jiaa is tOxxzie ctcrr liird Ttraiij of exca '
CeaurCcnauxsxaT?voI ExK3ti Txxdtaz; xxcti ,
xxtbcLolCT ggjpfLe ftrts Cs rOmt'.e kcos4 j
Ilrxisi So 1.IO cf OF: aa xt fee ix3 la Oil 1
FGrwa-Bi5UmFit,eTrj-Txi.iaTcTOjaj. !
Pacrxxaax Escaxmxxr So L I O of O 7; shu at Oil I
TtSam' trs xzl liirf Friii jj cf eaci ncli- ,
Oaxr So 1. Jgcf P; xMU 00 Hoid Strett cr7 '
CxxtxaTxTtx.SoI.IOcf CT;axi 03 GagSmei, j
rrjaxttrxTCTrxtay. I
Qzhxt Sxxa. Sat. 1 0 cf G 7; as Jxi Er5att. '
ctcj wemiijt-TCitg.
TT T . ' THrfr" Tn' . ,. a !. - a-. i. 1 - '
rrttyTxesviarfTexiaxV
Sttrttxrj- xat Tir
. CartririiTaoEPr Sir S C Iiisix
Oaaa CtatctifT Axxclxtion.
d23x25iZx.zn-icx Cr . .. , P'.-wf
Rnaliriat&acxxa'O. , Sdld SKTcary J C SfciMX f Trsxrartr. U. J Cctwtigtl
nPTintyS-rn-ff Tin lisr-urr Cr. .T a S---AO. SaSon" Haais SocXrr.
aTaeif Igf t mumiT m aTEhai G- IrwSx , . t
SCTritalAAiwraitgtl-nf lTTTTTCa.S:T. JfaTglxaraa- Oxftal Coaexe. E
XiraCinntrrt&0fEm!ii-r TimfCEoKi. Tiw-lw' xl Ptw mx. tn rr eaxt cf Ega-aYST ;
lteiiwlaAHrCT-i- SKBgycfyr A J Ca-iit TniEXt EPCtntt
.. r , . . Psabuar " F Itaaat i Iroju-Tr. SSCul,
Ittsaaexfi. T.TTCbti Yasc ?rgnfi-rt SSCxaie Ki " CtT. r O V. iTf icrrrt
Honolulu Fir Department.
CSfcf XaSsaa .J A Bxntaict
KrR Aa-atxat Etritar. J1-1 s Uxn 1
Komi xtAitxas - . .oca L,xexa
Srl.-T cf ib" Drjit ttxiTCix3ik
PT.FTfVaVl - ri,--, - VTlWITn
Eixd Co No 1, " Xt4i-t-," Jata S, Forsma
XaM Co S. 4. - Ilaaraa.' D Ealaixaa. Forzzxs
aavw.wi. fViK, .... .. ii r.i'i, oct 1 .
Ei A 1
i:rOSl . &S.TT22xl,Forcx3
xtxx arxxazxit "
DSasricS So 1... . ...Joia TaVtla i
KasrirtSol ... ....EicarlC!IElal
DirtnaSol. ...... an uxxtea
K433. ..WTTua Atli
VolufRoor MlStaxrj Companlaa.
BrwxExxCmij. .. Jlafear A T Jxl
HaoixiaEiEa rw.-- . -r at-v
rzZTJ .Caiil J A IIair
.CACtitle
..John Nontffoakcr
.JLI DkVluoo. Sra
. D 11 llltcarock
D K Fjr
L Scmuca. IIllo
, W O Smith, Lahalna
. SW Wilcox. SaarlllwUl
Fnraiician Isxs Aljlnn. 0 Trouaaeaa, X D
Faraldxa Kxliil Leper HoapltalQ Trooaae... M D
Port raraiclxa. lloaolal. 0 Troaiacaa.il D
Harbor ii alter of Honolulu. . ..Capt Joan Meek
IVpatj- llartor Itaater Cajt Datlrl Smith
FUou.............Capulaa atclnre aaj Bacocx
Hit H. Mi Dlplomatlo and Consular
AE.nts Roxiamg 'Abroad.
Cbxxsxx p'Arrnan A Ccoxcu Obhu:
SCFOita Sear York
MxsleT BcfUxa....
SxtU Tnocxu Yxlp
ovinia Mi-tla
John II Goaaler
Robert II EeAlr-...
Sooert SI Brown . ..
lie
la. Trance
BxafcsiT. uetmxnj
.Tim 1. Pern
.... .. ToVnhama, Japan
Oaxitru Gxxxxix:
wnjlaa Seaarkk..... Hoajsonj A SIxoo. Chlnx
El Beere SjUxj, SSV
Oaxicxs:
S Vi'ita. Batarta
ltobert C Jaalon.. .. ... . . ..IiTearoLEaj:land
Sarnd HonaeTer Coptnharen, Denmark
WUHaa Knlrit, B abut Town, Van Diemxa'a Land
Henrj RboJea , ... Victoria. B C
lUward X Brewer. , Boaton, atat.
Joan F Xloaer .Bremen, Germany
Victor Scboaherxer. ..Vlrana. Anatrta
H TV Sererxace Sxa Frxndaco. Calx
Jaaea Crskkasxnk scklxnd.S Z
GeoSOxxlrr. Vclboorne. Victoria. An
Alex Speed Webater.. Sjoa. S S W
Eraeat A Walte, Vice Ckxml Sewcaattr, SsW
Jxrae. Irxnn G!xf -ow, Scotland
W S Braid. Fxlaoata, EnrUad
VncSxza H Delxno Ooqrdmbo. CnUe
A Deaar ... .. Ronea
U W Freeaxa SleoUjwk
A S Hralrrea Ram 'gate. Ea-lxail
W D Semonr. Cbrt, Ireland
Jxaea alcCrxxea. Portlxnd. Oregon
A Coare XxraelQea. France
Loonde atandrot ...Harre, France
Err eat de Boiuxc Bonleaar, France
J Jlciv Cook .... - Panama
nearr Drirer. Otarro, S Z
Rxpttael i Lacil Genoa. Italy
Geo 3 Dean . Pon Staaler, Falkland laUnda
SrranOoariT . fall an. Pern
D-Arer W L alarrar Leraxa. Fiji
5 1,1 Heart if tiler vaturaae. uaota
12 Ii JxniejBxrriJ VkoU-and Oaac,Jxpaa
Edward G Brrrjianxa.xiaoarxa and Loo, bcou a
Hawaiian Immigration Sacletr.
FreaUest.....S S CztOe I Vke Free. . .tr L Green
feerwxrj.. .W H Glttaoa I Treasurer. .C S Kthop,
arein ma CoarwrrTXX S K Cutle. W L Green,
J CGUlcxndORBuaop.
Chamber! of Commerce.
PreSdct. i TVLGre-a
Vke PreaSient... J C Pinjer
Seeretxry xaiTrexxarer ...Met J Cxrtwrlctt
Asenta of Packet Lines.
Anatrxlaalxa and Aaericaa aun Steam,
tnia Use..: U UackfeU A Co
r' - THriatri T !m CBrcartT A Cb
PLACES OF WORSHIP.
Haarxtxxxo (CocretaoaxI) Caxacc. corner of Klar
xad Paaeiiowl t ea; Err 11 II Parker. Pxator. Ser
rirej la Hawaiian ererr Traajxj- at JSH o'doek A M
xadxtsru
Ivxraixxtxrtu fttearreitkyaill Canracw. Beretxnlx street,
near Xaanat-a : Rex Off TOipo. Pastor. Serrlcea la
llaaratiia eicrj- ianiaj it 1 Ji A xt, xad xtTK a L
BxriaxCaracs.coraerof Kiaj xad Bethel Street; Rer
S5 Damoa.D D, raator. -Serriee ererr 5nadar xt 11
o'dockAM: Sanlxj-Scaool aeeta one ajxi before tie
laorria; ferrice.
Foar Sttxtt (CrjajearViniTl Caracat. corner of Fort
and Bnecaaia Strceta: Rer W Frear. raator. Serrkea
rrsr Sxadaj it II AM xadTV; r X; Saxtday school
aeeta one boat beiore the aoming aerrlce.
Roaaw Caraouc Carrara. Fort Street, near Beretxalx:
Et Est I, Jialrret. Lord Blahop of Arxthex ; Eer Abbe
Xoaeate and Est Father Ueraaaa. aaalatinx. Serracea
rrerr Sxairj u f xal xt 19 o'clock A X aalxt 4J P U.
Ertaoorxt, CaTZca, last Sttxre: Rt Err Kihop of
lloaorala o2ciatla, aaalal Vj Rer A alaeiatoah and
ReeWCalder. Seralcei la EnjBii ertrj-Sunday at 11
A X xad 7K p M. ferrtee. la HxwxSxa ex try wadaj
at 1 o'cixl A !i ani r X. franlij School nseeU one
Bosaixu: Lttxtx, comer of Scuxaa xad Kskai Streeta.
EeSoaa r?rrtc erery rrxadiy ereninj, xt 7J$ o'clock.
So KClal Pastor.
Queen'. Ho.pltal.
Preideax. -H11 Marrrrr nil Kryo
Vine rralieat IIlx Haaor E U Allen
rVrerrtary-- FAScaaetrrlTrrxiarer CBBUbop
Pkr,biia E XtKIhala Jr. X 6
Eiectttti CoxriTTn-S S Cxrtle. C E El top, F A
Scnaerr, A J Cxrtwiirht xal 7 C Parke.
Notarl.a Public
JoaallPxte... .OSte at the Bank of KahopACo
Tsaxxi Browa. . ... 03ce at the Interior ltpartneat
Frxxk a Ilxrra 03ae la Raodet" BslHIar
CliaaTGtlick .. .OSre xt the Itterior Dfpajtmeat
United State. Marina Hospital.
Corner of Elcaxrda treet arid Palaoe Wi"k.
Pi j fciix DrJota SXcGrear
FOREIGN NOTICES.
A. P. EVERETT,
Forwarding: aad CosHBission Htrchaat.
403 Front Street, comer or Clay,
SAX FR.VS CISCO.
e Fartleolar at taction paid to Cbnatcnmenta of latand
rrwrteo. Itl It
ILA.TM OX AX3VJatX.
f" 1 w, 1 1 aa.17
UaaUlaeo..
llliw. ilwrt....
MU.ee Staeiiei,
M Uaaa t laeoea..
H Use-4 laeaM.,
Qaarter of Olara a . ,
TkMcfCorran..,.
Half of Col ama.
0n.Cbl.na...
ax. I am. I in. I Saw.
I I I I I
j l faHl sttjiS i itaff iWh
li it w sea mm
sea 43 m TMM at
IN III 7 M MMHM at ta
401 (MM) M OW M OX ! ta
M at taj) II 0. Moalsiai e
IN ttflMt ataMI M
HH alslsie oaf e (a) Mas
; at m it can mm n
Utat
Xa- Bo4aoM Carfta, whwa prapwaaT fir mm jmr, an
aBowad a dawoast Ernca tao. rataa. waar arw (aw truataat
UTertlMnwiita.'wknpxWlkreawted e.tilaiti.
X B. At! rSerlfn advTiHiCT.aia ana V aatiaa.aalij
with taaawj, whaareaawalla,ao.illai aaWtaaaaawl
taraa. IW ral of oWt. aj. jaaw In aa. atwn aealai, aaA
reomaacr. Ibr adrartbeiuawlfac iali,llaiin rmf a. aas
I. poatax. ataaipa aeeoam.
MISCEMxANEOUS.
SHIPPING.
ixxxT a. vttxttax. ataxi r. uxacaxxa. cxiaa. acuxa
WILLIAMS. BLANCHARD S CO.,
Shipping anil Commission Merctatts,
Sit California Street, Sxa Francisco. lr
C. D. MORRISON & CO.,
PROPRIETORS OF
STAR LINE PACIFIC PACKETS
Ke. S Spear Rtret,
.HAX rE-aSCTrXCO.
pc uxTtnx; aome tarrtr veaaerx tn tnerr rr
5 f V Idne. can ajwaja fnrnlah the aim. on Char- iJrraV
gli ar ter lor all polntx. Fortlxn or Cotatwtae. MxirT
Orders for Chnrtors Solicited.
J. Mccracken ACo-
Crawford A Harractan .
-Portland. Orecon
tle,tV.T.
BOOKS & STATIONERY
The Basis of Our Business.
FIRST. To Aumflirtar. U tvxh BooU aad Stat,
ttonrry u cu t doo bNr m well am lvt.er, 4vo4
Ui ere bj dlnctlj btaeSt ocr ciutcneri ui4 oomlTM.
SECO.XD T Bar sand SU Book aaJ SUtiom
rry nut. mi it to th fatrat of d-aUn smJ ceojvv
tn ta coot toula prrferQC to aKadlnc ait,
We Kuvfictiir ui Import ertry dt-KHptlM of Sta
Uotwry. eartjlsc Ui f tK.t of Papr KaTt4a7M tvnii Blxval
Boca of oar ova manBtartttr. Ialva, SlsUtM, tc
Oror 1,S00 Tmritla of Blmak forma kept ia Sttxk.
A. L. BANCROFT A CO
iXyij lVuciMo, CaL
INSURANCE NOTICES.
Insurance Notice.
THE AOEST POIl THE BRITISH Vor
elrn Xiria. Iamrance Company, (Umltrd, baa :o
ceiTtd uitractions to redec. tha ratal fit laiiraac
between UonolBjn ami Peru la tk. Pacific, and la now pr.
pared t. Ian. PoUdea -at th. Iwweal KtSa, with aapeclal
redaction aa rralxkt per Steaaaara.
THEO. B. BATIKS.
HJ-ly Jpr! Brit. JVr. MlT.hu. Co. (Limiitd.
FIREMAS'S FE.1D
INSURANCE COMPANY,
OP BASS PEASCISCO.
niE aitd KAsma,
Cash Capital, tiold. $500,000.
By YTitisg mall lisci oa eartfally I elected liiks,
artll diitri bated, o&n
vimmnrrx second to so.he.
- Losses Promptly Adjusted.
BISHOP & CO.,
tSECra Areata tar Ik. Hawaiian Tllanila
Boston Board or Endenrriters.
A CEXTS for trae Ilaaeallaxa I.laaida,
s-ir
C BEMTrm a CO.
BUSINESS NOTICES.
BUSINESS NOTICES.
x. a. tazxxx.
X. C IttXT. I
11 ir t,rg jc jxjTT,
L Qant ScrrcC. Smiicacc. 2. Z-
CUaK. T. G VU CUL. f Jjtsa 2tc Sa Hxxrttx Jacitt lira.
AS
iaabrtJ'tiSy.raiigljig
C IiiTntoa OiSSear. HoxwatalK. J j
c r- urxn. J- . iixius
ATiTartjatS B I f VTXl-DEjit A: X j
SS 1J3TT..TTJUHTTTJ, , aKraeanrxawarcXlCx,CaTaairTnr:aaitClm
Fr2nraw35t pjaasafSnt. Sevrjrea nrT'irVra.
larranaS fretxwLrajne Cumjajj. Lnnanx.
Xceraauaea' XxaxatwriitlxAn-oirwCaSaaFraairaacc.
7nrarwtfC-x If rffna." r,'1. Sniciranee Ca.
Sirrtea Fanrr oam. Arae amf Xac7 ETjtx. JtXj
no.on"Lr soai? itobkh,
BY W. J. RAWLIMS.
ThtfPrrcecssraf xw aAtfwa Vorka 5f jrf?ref x BixaerjkG.
tiranirriiin. wnf rre xcftnc ax a-mwral. wach xl tr caaliry
TeUwaraVawa. Mtivaalararaoa kaaa.
ZiM.tt& Jrnrr Jraf prjaey greaat. W lr
THEOD. C IIECCli.
innn jura cxnaasass jasczin
BZ Em. tiara. E. X. J
XB. JIOTT H 31. I Til ,
33 JlLCw TIST,
Tt- Ti'i 'tN C. Tir.i, ItZt xx tflfxr r Erantx jiamuwX xrarnca, aa k Jfoifi aa iar nana ewer
a :cuiau.luaIumK am
fPKrl
- f--exfe yy--r, JCDD fc LaITE.
Ctmfeeac,amaJiiax..I. lurf ESCCXZIXS 1X3 ?20TinCI
f 7Kxofy9racarwax It firra,
3t-ir arngJCratfC.Sonnrar,
amf XTCa2a.
B8IXES Jc CO
Sk9 ChaaaCea awr.E
- Tf -r-rn anna J Tfiw-a..irg;TT. ar,
eWnaCarxa.
BARTLETT SAUOOH,
WILXXIM HCGQXS.
Come aaT BmjH Twn strewca-
TKOBAri A.XCC.
fm ajwaa X 2mx
Haciilalst, Lock snd Cur Smith
lwwaxf ar.. nau-xiCr SaaJjg an igiartsxx' Cawcw
Afrsxaaoraia VitaeaarC FTXiXVCI UV1K If ItaTTC.
t.reUcrp; aanrdla. 2. X. Onl
JL
XcC9UGJlx Jt jreaaCisex.
MERCHANT TAILORS, I
House. SR'P snd Sign Painting!
xrm itxAx-Sf.
rr' x1- F 4TTX. EMaa-mmrfflea airait atie aVw aaaie. ai ii.uu.wf
t awftaaiaaawxnwraf wwaaa Ounranw-rfXwi.1!.!. Canrxw
t l nam .Hie. ac: aj: waek i.m waa. ji i-imw aaiii.
-tlHy
H. BlCatFELD tc CO
ernxix. cezxiiszex aezttz.
trawwrc JCrg. anaaftrfta. E. X. fVIril
E.9. IIAiX. JteX.
TTI U ' it' -.WITT,
j. n. thojipso.t,
geshraTj eicksmith:,
jar TTrTCTiTj ck VkrtiC tvxiC Jrtr t.Cat z Zjcnrvrt Kxi-rt
i ZaWX !TiriTalCk" Coil 4U Ij
H0S0LTJLU IBOH W0SES CO.
SSm mtAJl E3C1JEI, Saxrax- Jxxlla,
7i ' C"ifrvI--CT,I.-iJ. XX.I Leal fur-Tgl.
Machinery cf Ercry Description,
Ma- Xw X. Cr&r-X
Jxrictlxr t-"' J-r? t riiy'x iti-r-'tHrt;
X3-SI. ITTJtl aagrttadaaitlwiainrteaCxiiiare. 'tM-ly
BUSINESS NOTICES.
THE HAWAIIAN HOTEL !
SUGAR & MOLASSES.
WAHTJEU PLANTATION.
Nrzir CHOP 50flT cohixg is. toe salk
ia sxantillei to x.it partkuera, by
(JJ-Ja C. BEEWEE A CO.. Areata.
rrtizE FMPSirns trnx. spasue so
JL juaaxtT-ii-rQa
AaZiSG-.ZO'T HOTSZi
rirxt-CIxti ia Ererj Pxrtimlsr!
S06IS Call HID ET THE aftH OR l!HT,
arxaxgarrreirttitara.
Kan and Xaxrsr Bi ai 11 ta Irs iarPatlle
txr Urttlms aar fi-eieUea ij
TaaiHirmV CLrCVna. Sjca. Cajav Suaaa. Slmw aaif f ffaJSjlB
Kra 2t Eaia.. X-r Snwo. ICrntC. rnir. E L 4ay 4TcriesarntISiiiri.
a JLaaa. Ja-K.-ataa. i m a m. wax 1 - -a r T"aT -TT t jy.-Jiyy
QlJBet Saaft taaWIIlaJrala. 1.3ITr JaJWa millllxtja m-a-nij
fatTTn7S ox. Ciwx citJtt jarrsBx "1't"-"
j9. HTTCHC0CK,
A CIXGH0B5 Jcr C.
jltj in jirirra j
TTS, ZF5C JLHD COrPZE S3CTH5, 51)
Szxssx. CrecC, inrai Xcriiirl ti QxmxI
Here euiaajafCT iaSsC. f, CiatixxizS I
Zrra aTqt, Iks Jaixi Satwr ;CSsAspnnsctZJ J
Tt.iiWt Flaw i ir agfr. Sonaa fcf S Mi I
ItanarjCiiiip uit rrrrr; taiCtt- 2i-Tsa
aJxCrjaTftk TT7 AJLTCCi.cC LilaTrt CT tTl C.- aCaaa-
cttr
BISHOP & CO.,
33 JSl. sT BUS,
II030LCLC, a i i UA1VAIIAX UXAS1X,
ixtv xxxzaatx ea
TEE EW S" OafSlII. ; ; : ; IU FXlinsa
u rrTzx AXtrrj rs
Sew Trk
BsMt
immmtLzisits&Buim. t ; : : aUESBSL
Sf-tljkex-,
XstlJa-tmrmc
Xir fcxastael CqaJ Ixkix-t jimmem. fMy
WEST 1AUI SUGAR ASSOCIATIOR.
LAHAIMA, MAUI.
CHOICE SCCARS Crana of 1873 new cosiaz
hiulfjraalelT
tia aSXITB-ZW.JC0L.A(caU.
VATTFTR PLANTATION.
IVertr Trp T Kaisaa- Jc 9f olaaaes
M OK C0MISG IX, A5D TOE SALE 15 QU AS
L title f t fait parxkaaera bj
tUia C. EEE1TEE t CO.. Areata.
ZATJPAXTJ15A PLANTATION
SUGAH SOW COXIXC IS and for tale
ix entUiiM t tail airtaaten by
Ili-Jri AF05G A A CHUCK.
Philadelphia Board of Underwriters.
4CE3TS for the nawallaaa lalntada,
M, . C. BSEWIEACO.
CALIFORNIA
rNSUEANCE COMPANY.
rrniB cxdebjiqsed, agexts of the
abor. Gofanaar. Lai. been asthorix to tnanra rlaaa
o. Cargo, Freight and Treasure, treen Iloaolal.
XX ill paru BI m voru, ana nea aazaa.
F. A. KLIIAEFCK,
AGEXT of Bremen Board of Cndenrrltra,
Araat of Deeadea Board of Cmlerwrltara,
Axeat of Tiaaaa EoarX 01 Coderwrttera.
Caiaaa asalaat laawaae. Coaapaiea witbia tk. Jsriadlctloa
or tat aaor ivjarci C4 l axeremiera, aw aae to o. twn.
aedUbr.taeaboTe agrxt U xaaX. taeaa aalaa. .iy
CAHFOR.-VIA
INSURANCE COMPANY.
milE CXDEnSIGSED, AGEXTS af the
JL ahoaa Caawr.ny. kaf . b3 aatkoriled to laau. riaka
oa Cargo, Frelxnt aal Treasure, by Caasters,
troaa to all porta of Ik. Uawallaa Orosp. aad ale.
aeraa.
My It. U1CITILD A CO.
Regular Packet for Hil I
THE FIXE FAST-SAIIEfS TAsJBT
P TJ jSL HI,
RBPIT, Hastorr-
imi mn rernlxtly for Ma aad Kaaaakaea. toarlti;
aboat erery two'wotkx. Ter freijat oraaaxaaa, bar.
lie flrtt-elala aMOBtaodaHeat, aaftr ta
4SI 3m WXtKXK A AUJR. AaeaU.
Hanatal Paolctrt.
aVC73ae30XC91CE. VAZftT sy U xataSSV
I 1VILL RC.t RKSCLAKLT TO THE
: abura poet. Tt frelxal wr
SCHOONER ' MARY ELLEN.
RHGCLAR PACKXT ffsr tV.Bkew aaat
Wnlat. ltVatoraaaaaxasaatoar
aAka.aaa a aaaaa.
For Kohala. Hawaii.
Tito Solir. Ao Xi"v7"cs
3?i Wlt-t. lnt lSA KIBiTLAKFlCKET
ZJMk to tie arjor. Ports. FornaVM.
tCALKCK A ALLK3. axwaxa.
. 3B 0-x72.JS.Ze.
DISPATCH LINE FOR SAM FSttCISCI!
Haral
Mr
C. Brewer a- Co.-AganU. Jfc
ktercbaxHao recetrad SI or are Frea iljK
I! N.r.1 roah ajvaima eiaj. on akleuMta bw cM
uxaa.Ba 14.
BOSTON ADD HONOLULU PACKET DUE!
C. Brewer A Co. Agent.
maaifi iw itoraM avai lAlxtmMC of OU, . WmL ttmJ
etltar UixhattM to 3rw 1UUm fhiitna. 3 TrH Mai
S-ly Ui wtJaW am jj col
EiTiitniia ISM.
THE BSITI5HA5D BOXTS AHHaUOAS
KOYAX KAIL STKATtSHTPS,
1XTWXXX
LIVERPOOL, BOSTOS ASB SBW TORK,
Callinr at Cork Harbor.
THREE SAILINGS ETEET 'WKXX.
JSo&nia and ScyiMa JBttSdinj.
A&saaxaxa,
Jiuppa,
AUax,
.4?jtrt3,
CAiava,
Laoov
ITtda,
J'ixra,
Xelir,
Vnffif,
JauaVoa,
elMTMC
jwaaaraa,
JBarta,
Oawpaa, aSaVi.
xattml
airs.
ArtAto,
aaUeaa,
JStfViX.
IWpoil.
Froiaa Xtw Torlx arary WwatjaeoAay aA Swt
xurday. Frama Boston arxTy- SatafaUij.
EATE3 OT PASSAGE.
Cabin i i a a t 30, Sloa.aaarf S13S C14.
Aee-ardiaz to accommodation.
Ticictl to Farii, JIS roll lAHO&axI. Eatxra Tatk ata
oa fareraata tarma.
Steerage. title f JO Canexwy.
Steerare tkkata to Liverpool aad Oroawaetowa, aad an tavrt.
of rarope, ax Vowaat raua.
Tor rrajfhl aad CeUa raeaatw. aprJy at ta. iWpaaj's
0BC..4 BowtlarOrres. TerCteeritelSiaasxa.UUlawaao.
way. Trinity EaCJiar. aw Turk.
C A3 . 0. TSA.wCS.LTa-. trait, 3V. Tarx,
TtVTtCX to paaawBrara Iroea Aoatrano, Xrm t'mmm', Cklaav
aad Jap... Th. Canard Lis. aSarda aaor. txa aaarai ftaaCa.
tie. to throwfh taaaisjiri from traoa-rwrlae porta, tko fro.
...ocy af IU Mills prwIoiUsr: an paaaifrffiry w44UJ ia 3rar
Tack, (hot aenwnnaftiarfawe wayw I.. .I ul
11 ly CO. rXAJCXLTV
California Saloon. Pilot Bread.
wD TTHflfTlTI OCrXXBAX. A.'waOaTTXJSrT.
A Lao. A Tear Cava XnUaaax. In Baaan Cahew.
fecstuhla for the Setail Tndo. TorSalohr
ta SOULES A CO
Hawaiian Mess Beef,
TJACKED BT H. xOSarrXXXAX, ASO
X. WAEIUJTTED. nrSsMOT
4ii BOLUS co-
Star Copper Paint,
(Ctl SaTLLES A CO.
T 3T GALXO.X A3B BAXF 41AXX0X CA
JL roroaMBy
HAaBI!8GII-nREH?l
SmZ IHStJEASCE C0SL7AST7.
rflHE C5DERSIG3ED hartng been ap
JL poiated Is rata of Ua aiTa Coeapaay, ar prrparad
U Uaar. riaka .ralaot Tlra. oa S tawe aad Brick B wild
lac. , aal oa nerchaxadl.e atcead tkarcia, ao tka
xaoal taToraVU terana. lor partacalara apply a ta.oSe.ol
H; f. A. tCMAZrEE A CO.
30&TH BSIIISHAHO MEECAHTILE
INSURANCE CO.,
OF LOSDOS A3D EDIXBCSOH.
ZSTABLtXnZD 1S0J.
CAPXTA1. A3,000,000
Accumulated aad Inreitcd Faad, 2,)3illS
THE CSDEBHOIED HATE BEES AF
POISTZO AaZXTS tar the Eaadwlch bhasa, aad ar.
aMWiMl to Iara aalat Fir. apoa taawabla Uraaa.
Eiiti take, la lay part cf the IiUsd.es aTaoies Baildisp
aad atarraaadte. atorad taerHa. rrwaSlai; HcaM. aad lars.
t.rc. Timber, Coala. Skip. Is karW with or wltkoet carcot
oreadar repair. ItSlyj ZD. BOrrSCHLABOEB 1 CO.oa
t
i
23. "5SfFFSCSL2EZ2. & OX. ;
ISonoaflx. OalaL g. X t-ttj-1
iJrrje 1 ,1 1. 33 vrr H A-rsraiT.
t t at .fit1 'a.r
' e-e m wv-w j 1
BS.8. It. CCXH1.1GS,
HOMEOPATH 1ST, C3 FOBT STREET,
crt fcAOXZTg. Pr
C. EEEfTEE fc CO.,
ataox. -avV
snmiG iraawssai itacHiTS,
S ""AfV, y'gwc TrZrrft Ty
1!
CASTLE & COOKE,
yf fcE Trt j f r?K; grTfrrrt Trarirw-T. trt,iV
Ti Cxsxix Xciai uft' CtaC;oxT -P Trrrrg-jias.
2c. J&mfs Cewto ITAjeE jRcr?r5nr,
atatj3ziw i V. JSL laaalarr'.t TSmStSua
Vhmier t "afjSmii fn-trji Xjailrpt. jrTimaraCrnT.
yjya, I grm-atTJ TIxxcxSsl.
CS-2T
frff) jax. l. lewis, f-
jU SO Oil ttc cssxtr Zix szl SrtUJ Ciructa !
1E7X IS ii fariCT HKX rf TjZZ. ZJXTti tili CaaCaCX,
j tl aVrnriaa CxT Hat Kit? CaTatZjL. XTB2S a&gaCOS, bt LaV nCtTfll
314VO SVl. SaWawfe Jt4 r4lf ll4T-,
Cg taytrAr ynSey, -tika r3I W sJl r MtatwlsW fa to
CC.
Pioneer Mill, LaTiaina.
-1AJJPBELL afc TUKTOS, Proprietori.
V Cray of Sxrxr of nperior qaitiiy, saw camis'
ia aavi far tale ia ajcixtilatt ta taut by
4i Ira H. HACKFELD A CO.
Thomas Spencer Plantation,
IIILO, H. I.
Knrar aad Jlolaaaca Crop 1673.
CHOP SOW COXISG IS, aad for sale
ix ctxttitiei U I a it Jtrriirerl, by
it-Za STALKER A ALLES, Arrxtx.
PECTCEYILLE PLA3?ItlTI0g.
Stasar txad 3falavaaea Crop
COKTSG IS, TOE EALE TS QUA5TITIES
ts exit tSTtixJerr. by
iii-la vTALEEE i ALIEX, Airttl.
FAMILY MARKET!
AjLXJE.1.- A: CHir.lJSCsTearTM-.
aUWAIEAE, HA-KTAII,
trgCTTTTeQ. Ciq.aerijae.aa F-trTrrr Verfcl
n 1 iii 1 1 ji 1 1, ai nil n r 111 ji ij. 1 1 1 ia in 1 aai rtia
JoaSy oeaidesa Zawnaao PaCatwa. aad anrk arWta
xrnca aa ar. xanarad by arlaSceoapa. at xx abxeleas xaiaaec
and ex aaxnoas reMcealaw leraa. nrratod aiweya ca
iwf, zy
Tie BlHstrated Ccristian Weekly
Tl trprUXB TO bXbOxXEEB AT S-t-a
B pm 11 ., : . Z. jx. tnuui.
OSOKEi. PLAXTATEOI.
car aad JIaliaaa-ai Crop lt73
COKISG IS. TOE EALE IS QCASTITIES
ts tail psrekaxert . by
C.-a-4ra WAL&Cat A Ax.L, areata.
EX D, 0. MUBaVaVT.
CHOICE NEW PRINTS!
White letlng,
Dark Blue Blankets.
c Ac
THE. K. BATIM.
Choicest Meats from the Bsest Heris
Fish, Poultry, Vegetables, ftc,
7 tarn la bed to Onter.
"SXTBAJL Tcteadays axtd Thnrodays Teat,
Fridays Fltlx.
Haxattays Tama,
(Csltm ubenriM ortenA.i
The Proprietor kaalcx erected a seat sod oommodloot
TEEETi&LE, FBWT UB PWLTRT aUMET,
XA'teZiz the TxsSy IxVat Xarxtt, wta be prrpxawd to
proacpSy and aaaESaetorSr SS enSera tut ererytklac ra
oraaav ts fanaaai IK taUea arSk .9 Ckx BgWanral. aad
latsVwaes the eosatry aAordc
Cw-MilpploC ajpplled on Maori Sotte.-Sa
If eatx. Ae CeSrtxod to aS tant of tx cay arHaoat ex.
tracLarx X.H.H0TD.
JUmlMs.Ortduttti.Vm. ft lax
N083.I Zlao JPlrvco Kkig St.
T, ACT TOTS
jtCarrlage Trimming,
Xrataic Work or ail Idatb,
Aal Sectnl Erpainaz dose trka seaxsaae aad dt.
patek. SI ly K- WH1THAS.
Caliloraia Xime,
Porllaad Ccsarat,
California Brick.
Tortatscy EOLtBa A CO.
Salmon Bellies,
nr HA-U ArTBtyg. niaarta.
rst8alby (tC) BOLLE1 A CO.
ES8II8B taVOS-CTtK:: AyOtflttf - ;tTaWIT
traa IM Dm. ta wM.As. JoraaiaV
9eUJa1.CS.
coiJaAta.-
OMeV AJJS JUamiXtMVaUSat,
AA Aaiortod SHex.
BOLLH i CO.
Polar and Smith. Oil,
Is QrAirmia to sirtv-ror vy
411 BetXSs, A CO.
CHAIN CASLXS.
SMALL
OIZSS 7E0Jf 5-8 TO 1 5-S 13 CH.
O Cbaia is aaaaUtiti to lait. for sale Vy
S SOLLM a CO.
pnes;
STOCKBOLU. PITCH IS ECU? ASD KF- 1LX.
WOmkrUa Pitci la ihlx. Ivt aal. ay
i BOLiaa a co.
SPEX2C CAjTBLSS,
ASSORTED SIZBSf PTTT CF- IS CAiTOOXS,
aad warranted the ran nix a article,
for sale ky (t) BOLLS A CO.
SPITNYAilN,
WOaHLISK, H0C3M.ISE, SHIITO. MAX
LISE, Ae. Feraalo ky
S aaaaUJM A CO.
50CASKS
COAL TASF
, TAR TOE SALE ET
BOUXS A CO.
TAJL
STOCKHOLM. IS BELS. ASB HALT
O Aaaeritaa Tar ia Mt4. TwrtaSa ky
BOLUS A
CO.
HEMP CASTAS.
T USglA BECK. HEM? SAIL TWBTt. C-TT9
III trsok, axterteA aaaaa-ari, C.aUa Sai) Twac, aa
tortoi aiaeau Tor tale by
B&LLM S C8.
POLAX OIL.
Artnr casks or rmrr pnw ffaCALTrr
Tor tale ky (4) B9UKI A OC
Maxila Cfgarx!
AfrMALL LOT Or T8K BKFaTXMC ftCALrTT
CIS AM. at meieoi. Tsoaa aaa.awolaW
ItW as kx4 aavoat e you riavae, aad trasnasot as
V. tk. Vaat trtaek atkni la tM laafMAavtai; akoW
iaeatyyeae. , ail tMj yat ay tar aa Sa otaara ta
a Vox. TwaaaWfer
IVCXXaM A C9.
CrHnluicks WMtW,
'aaavBaBaaxjaai atjaaaJBajaaaJBaa afaaaajataa aaatBWJbaajaaaaar aaaaiaBadaBBjBaBB abaa
444 OMMNwaaaa.
41
af

xml | txt