OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, June 23, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-06-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE HAWAIIAN GAZETTE
ax Dirn&iiT piriK. i
Y HENRY M. WHITNEY,
IT FlTl POlliKS PFK ANN C M
-rA FaSXe JT ABFASCaT.
riH iHWn, BntMB u laBB-
Omct-!t tk
THE HAWAIIAN GAZETTE,
A WEEKLY JOURNAL. DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
aat S--x, HnoMi, H. L 1 OL. XI. NO. 2D.
HONOLULU, WEDNESDAY, JUNE 23, 1875.
iWHOI.K NO. -.45.
,BTKTtmn c k
red ' I I w I I a. I a. 1 1 a. I at. h-fa
' 11 11
m,.,.. .,. WIMMMHMMMMMi
It Li. nwk It I I i i
MLi ik 10. 4 on a, t lal tri l.
KUm-JIWh). SOSi H lH"1Ml"
B Um-liHU. I to. 10 ov I. MM MM
fOM.. It) It oel II n I' ) M
TV.. I .J lJn. I 0.1 It 0.1 t i a 'W M MM M
Hatr.r iviea. ... j It tti M ow tt M M ott otl To
MaaOkknaa lt tt ttl t ooi I tart:n
ell,-...! din-Meal fl-aa Aaa rl., hwh W If
MtJMMtTMl tarit V.mI Uai .
iter ttw
H n til r r. at, MttM an ka nMMSMM. 1
with Ik pat, k. .cdenal i. . mm mmUtm will k. kahen 1 1
than. te rede, af .karwae ee.ri.ealk Ik. ekeee aala, '
T.nillleao, f ltel.ra IwM ad, Mi mlOv a.
laltlli.i anvj k. aad. k kak r keek, m U Ml f-1
BUSINESS NOTICES.
BUSINESS NOTICES.
at.
afMaTb
Jirsx. April 1?5.
Iiab Gu rm : I states! in s f.v-rarr lector,
tint rmrtkMBt svts of kiotmtcrt. berr. wrr
ULrrrbttt with cok.fa Kirr. uki tins lataa.
ra
tkJtoft.kjm.liia
r ' ii r - v.
: w I n i Ml Mt MM an
Wean i She nap a aaad .
la if ii
... . ( I I UIIOIM A. t o..
1M TiTttT tl IX ltnIH in-varaaj auLaa
leaki.raakOeB.W,n a.. ,,,,., trVctxtcMTttal M.n .hniull.o,
.w t . .V-. . i Ale-:. ....... rw jk.,,n and Kaateaa.. tti lat.
v - tf Bean m -rae,aaran;andtk-eiaa
will ao-x rxa Mkf extneto froa tit. Jaaaa I It 1 1.1.1 tt. 11 VH A. to.. tva-a-aa. . . .m
WeakN ataU. to cuainc TJkAl AlAlenaMA. ItTPOK'EiS 119 KUI11! 15 EAJaIWARI I KM I A I SIW
ant ruir-is : k ve:visi
TWtt are nttf tbe neaniia: of Spirit of tiee cm?, tt? iitv raak aai ax aaw awai JUr- ' SXOCEXIXI 4XD T I0TIU0I MM Ml
J :va FW" uai ftr to hf tni.tKa. "" E,MU j r-a;, a, .
- . . - r v . - HK.ii.k. i ii'ini.-..
ott. 411 .URtiVrttkpoD. ptw HOMEO-ATHIST. t FORT STRICT.
kVir Mlir CritMt7. H mt. to tktte JfL OIOIOT.n.H.l. I2z
: - 1LK1. i i i r in i i .
k' lift nr b one twet o tt Mtitlhuat thai
Ml .niktoj. i MM tkvl ttxr ar ttar liVril's ' .. Str-rt. Uoaolala.
troMtv ojr vtckvd. or Cntttttk-hke. Wlnr . 1
j ttapT trot nuat tijMur voioo. tjfsitjttt tato. wto ALLE A fill! 1 IM.HUKl II,
rv vTr lt rfctMiooiili mt T il.fc.M0 I kiwj.hi it, Hawaii.
A. P. EVERETT,
BUSINKSS NOTK'I S.
l,Hll.l. t A JOHNO-,.
MERCHANT TAILORS,
Mt tulliwn l , twlh lit 0 tkki' ?l.w It
I. II. UTCMCOVK,
3V otury Public,
mttN wvna. ut-ij
INSURANCE NOTICES.
i. lUimiW. Aarlloorfr,
t.laai ilnai . tiaa tliwt. ... av.r ftxaa Kaakaaaaa.
n. Um i.RnRtrii a t o..
HFOSTFRS AXP WHOLFSAIE PE.1LKRS
TltttiTlltTII
FIRE INSURANCE COMPANY,
111 II Villi III.
K
iim..imi:mv m ii imt.s tr
cOauaOtJ. n I marataar., om Uk..rw l..
II. IIM'kKl.l l . Aala
Mar to. HTt, H ly
NORTH BRITISH AND HKRCAMTIXS
INSURANCE CO..
OPIaTMUMM iMiKiiiMiiui.il.
KSTAMLI.WKV 10.
INSURANCE NOTICES.
n n vu
..LIFE INSURANCE CO.,
Merchant Tnilor,
r orwariiini al (oaatt$Ht)4i .Tirrrual, i, ijiki, o..i. utu, iv. i (-tmt ii. rt.nno.oou
wolf ,m..ll a;ri,v rmMllf aw. ,.r,i.i.d rHMj. ,.,., i,
f ftaT. la Mat-. MM, 4a Bo-J.la. II I. """' ' Ml IPX I MOM Tmm. "'.""
Mil,'
Iro.l Mr.vi.
t ttt
r ranantar as:-.ataaa MM a C
t I
Mt 15
r u n i i LACK,
FOUNTAIN SALOON RESTAURANT !
AAi:hjr aarxl ta tttaarw tvtf;it I"
K..lLt llVta tn t f lbo
. ,t- . iri n SJmI MwtllMotlli i t,k'rtl t.orltt.
IMINTKl) At. NTS tW Itt
New
oris..
iJaK-k I.Ua.l., aaU ar.
.1 Tan
i ak. irwm.
kvlliu. . i i T.t. ....
0kWMT .MI poc ufiv A. tdatJJv V AfajaJO I .,, r, , ,., aka.lki , i i.lk. tj. aaat Ik. ltIWI.iv.fU'l.lJilIl HAOIlMj
i: ikii-.lia .A.-.- MM : .Tt: aaJ
YVtspovc llr MAijtBriiiiX Md tn mini pmrM
at MM cttT tawrv Are atASr MaM pr ti Mk
pJ ofanlr. aJi ilkftr lvtnrt are etatnoolT
AtteaaW br aauv. W, ,htM Uk to kao
,V "1 " Jaka M
Machinist. Lock, and Cun Smith N For; .tivol. o,.p.xito 11. L. t'haso.
riiolojcraph OalWrT
try .art mm. u r.i. m. i. ktk-i
Mllyl
'N ' wllk 't . Hk.u, 1
:i..u. ii A co.
"Ml. I A CO..
m. H tCkt-ELD A CO..
cimn: cokiiisio5 icijti
am Sara. MaaakA. H. L OVlj,
M rajt Sraaal aat vVKtar. al.aj. aa Aaao. Ctraar
hi aaJ tmnttnm 6UU. SA ly
bow is at, Mkat I
EroAadMt-
V. I. SCSI 0.1 I I K.
t ami; .
A am.- af fafta Taw
TV Mf UAatTMM ffllir trtrrdtt
- .V. ' .
iTHc tu CkCk3BtT. iaateAti of nTvatUttr iTITiBrTrki i"" uT'tH , mi. i i a
tiMM PmSPm. Aac BaTaBr taavt ShifniMM : at taoaaM. m,mm at r muiwU! t:?taa m Wobtbv
MttBBktBCtlMtalia,,ax. On M too.
KII HIKD F. Bit fc.1 KTIIV
J. w. Aaaoaa ttrm
SOLE & SADDLE LEATHER.
Tanned Goat and Sheen Skins
II tit It K I 1 II KliU, l,il.rill. O'S IUMI and for Salr.
laTFOKTEXS ASS WHOLESALE DEALEK3 "
Tl r Itimtli nnlat. Bill r I I I I . I I ''lt TttXSMT, C. XOTLKT.Pta.'a
;..avc3 raiaaaia liwA. taia'a I MM? A. CLMlltORX t CO . atBBtO.
NEW ENGLAND
Lunch A Ico Cream Room for Ladles. TIINNF1 IN VMM N I. IMHaNT
KtM , . ,
; nt TUt
Mineral King Mining Dittriet, Tulare
a,ac ,ar
C. HffrAa3t5t-wt. Hoa.'aJ.
K ly
County, State of California.
Nluvta at Stark lor Nalr la bbbtv t ampan;,
or smJ rttikcf kit l a -a
tw tm C. S. BARTOW, Agent.
THE OLDEST,
LARGEST
AND BEST
LIFE INSURANCE COMPANY
la Ihr I all O.I .Lira.
SAM'L 6. WILDER,
in lra ttrnl Bar ihr MawaUaa tMaaata.
diidc I iuc 1 1 1 1 - r-
Vafothecast ISO DKTCGIST Warranted to keep on the Longest Voyage
at ocIt a baiai. aai a :'ai.
ia.ki. MM BBtf AIT attf MTWM of te SaMBt
to k: aotat: Caxtta-raM, it wvba-1 be besu ACCOrifTS A5P BILLS COLLECTED.
Cart-maK f.tt AAVsl UjCatl afOwtaV, UotToWtAlc. 0aa.
AW K-V- aM- r--rr 5 ATA KT IT KVKMXU iCSl-
m Rn a k ke,
OolBIXZt I1XE1S. HOTEL STSEET.
ext klvaw to Suaj Dri( ?-Vr.
Ia 2, S, (voU i (Alkvn LVait'hcs,
ll.imtl HUII-IIKF.TIO
FIRE INSURANCE C0MPAHT.
'Till: I MKHIi;Kn h.vlnc Wo ap-
Al piaatad a.l "t Ik. akova Can,,, ar. pr.prJ
Mawararl.a,aata,l t,rv...n siaat aau Brirk llull.l'
Prepared by George Morris ""V"'" ST! V"":
r o j m,i itvtuM' Urals. . fr tKIi t itj st th i ttW dI
a. -if r. a ?t iiinr ar a t.
Sail to tjra-iaV
i xw( vrmiacirr. Bat tb sw it
m lor sc awawi tot mu dmmmCkoLom.tm0tLt wiu
bmrtB -n.-tid there b ia Uus ? Tbew ry toiae
ktw oaoaM
Tat. rvawW aai aataraa. hu aa.W. Ac.. Ac
ar- Oravo baa na Maar laiiaa UI k mubki, at
Ml 1
X. . Aia.Kti.
KAXIEU. 0AHU. HAWAIIAN ISLANDS.
for Sale by C. Brewer tR Co.
- Waa; or- ta vtai
OMClttf
COMMISSION r.
aaAAT avka a,awvxus
Mary E::o. F.irr Qam,
Fuaai' Acute. 4M It
tar. a. MMf Imlir
Tbb I i .ikT .tent ib tat B-jrii boat !w paBO-
i aotx at t traa. eaal CAMS
Bat af MbM VarCan ka M
OB of l.tMseitiaViieetitBki- A BaE (
Tat mmt mm. Car djtAai wmkJX mxj tflrc
0BMM Mat taW Seatl af Bat-ArT I1JIMM
Mf BTaMT MTtA EaMaKstL. a OMOtAt MtCKBCV-
Tka - saacA of Bar" a bob f las aoorat:
TVarcfi net My it TtrMMt tarmai
MMM) a a sm Barat. SMikliMt faajr
' - a." -- "-
-. a-- "-- a.-
IVIIUKK A to.
kacnaaura w Bart A Oa, Cr tan aarf liana acraata
T.w -. 0.T Vaila. &alt aad BailAiaa
-j-vlt aj.: u pr.TSiA. wu-.' . -t v r:A- ar Xx:i-.L.i :i lzl
I I- AO inka. W.aklMloa r.l Hark...
" j..-w. i- C:r si:;: Mfrchi-t. - - iMBtaSeMj MMaptSMHIrMMBMt)
W. so tkat oar cmbbob mm tkat t - , n .. . n i ra.!. W-NSi. rnuwA.
- ' - 1 1 i ,-, . IicVOkHAia- f. Ias Aid Taal of ia BVot QaaUij.
... . ZD. EOFFSCElAiGER A CO.. r'r "- Jr r c,ai..,.
Li: ec-v.
. r-;A.u Uz sATiua- tLu: w.-ili
be Mo arVu cr kar d. br ttTadc WS Mn CBnm0 -TXACHAaTS.
- au:t ta, are earr . I - zjji mt
oa kaa f aaJ aal
tat Maati
.iriuoioi.uiT Mtuiai l.
Bitct mat mat. Kvraied ia Wafatat: it MX ia
jbi "ium ST mot iiBlrmtia sraat U ruoa. mi f
Ci-:.Ai:T, w. J.i agt :a: L t :hv
oa atr. bat ft in "I? ! it7 mbm4 it be bettor to
I rBf ' car fa :h, aai hAT all . ar 11:-tv.-
1 . I. Ill 1 I 111 Ol K.
jsjit-ai-lab-. e:lo. eataii.
C. WALLER. Proprietor
aV.aifC lrI, 531 It llortot sin.
3
YEAST POWDER
1
i
HAWAIIAN SO VP WORKS.
'11111 I
t i t II. BKO V
ATTuurrr ass cocjsellos at la
I.:. - s n-.-:.M wy :r asi aa aj-. t.r
sui-atfckKvi pndtst ftlibii L. ia s:litatd, aad ,a y i
- - - a. t u. viuk.iii...
AJTOXXET xs COrSSEXiOS AX LAW
BOt akBca Ova- UaaTaaaa. Brat 'la, . 1,
aoraiBt: to do with, nlifxa. sad tt fcaialj
ksvar vaat tM Tbiatu listl wtil say to it. Wf
aare aaaj MB Mark m MMtr tbat cLe peopie
eiat be aa-skjEtted.-
GBCrttaTI
' C TT nf ttBAtaT "
HO It Aatl I. OIIAI.I.OKlt,
A:ura.T Asi Statelier.
IS 11TROKII1 O TO l.tND root eso
0. SMuBBBl co B.-rraa :f . i- a aa raars
W"'.a: -. rr-- f '.?tMMlMBBBMja1 BBMBMa
of Hi. NakaaB.ra (is tbe J-tx m . a unii taa.
Mmt BtBtttlOT tBBM M-l IIBtiral i cta ar
. l sritk ajay to be aet eatr a ripe Bf anltr ba3afaa
-TTSTtan tir oin r ibb gore-
' - ' ' . A---: w :Ak AcA-zl-i-e-i f:r Labcr
aaatel (tbl tbe stoaaaBMMat Mat BeM txaproTed !
iy tbe ctTil ar ; be: Urn penf-li rtrm&ia tiae
MMM mmj MMM tittrieM toiL TlkrlrMKOB
u. i i i:i i it a to..
SMI ESS IS DAT GOODS ASD GEXESAL ft 1) F V C, i 1 fi aWk"
fir-tratStgr.aal'tarlSt..kbo,,ii4r,tlManait. fkWI-!
a. .T.1UT,
a;. 31 rrl Mr. - i OaJ IktMBnaS Hall.
Importer of asd Dealer is Dry Goods and
Clothing. Ha!s atd Caps,
rVMMOUUtm MOOS, aV, at., at.
3ts.ufacturrr and Oc.ilrro ia
ALL KINDS OF SOAPS!
Leleo. King St., Honolulu.
sryr wrTTOif tun BaVM tat t ow WATTED.
rjlU' TB BUcBMal Krir:Jf.t.,RfiS
D.lLTEa3 . aa. BUY HtDKS.
Al ri l l 4 Hil l IX! Al ' SrSi flr.ri niJ Rillw: lfr ot IlM
tsod taa: s eer
it z .
BISHOP & CO.,
33 TAJ" S. ETIS.
UOSOLILI, l l t HAWA11AX ISL1.ID9
a,r ixcaaxuA .-a
FuE cAII Of CAUFOAAIA. : SAI fkaicisco
BM isba aaAAti a
Saw t ark.
I.Ullr Ball . M.a.lala.
JOH. H. PAT1.
. , . , . - rasa. srfta.Ta ya.-. a::- - . -
Mt; at-, tvvsi. raer aatter tlvoee aboT tac-. c . taaiasaa.scrac. Bawia:.. ir.u
Paxia.
Aacal.aal,
THE OalUTiL IXil CbbTbUTMb. MMj
,u rsaiA lAasvaia to
Richardson's Boot and Shoe
Store, will meet with
prompt attention. CI.,T
FAMILY MARKET!
tl.lt OKtl
INSURANCE COMPANY.
TIIK I'MUERSIflXttD, AIIKtTfl OF THE
.bo, tMapav( fca.a lra auikonii-O t.. itt.ur. n.a,
J aa Carta, Fr.lahl auJ Traaaarv. trvm llooolul.
f l,allaK1a af It. wurki, aD.I flcawa
Mi h. UACartLti k co.
Insurance Notice.
THE AGKST FOR THK BRITISH Far
ale. Mariaa I aMrmac CVaaaa.y. (Halt at), ha ra.
I ral.l iu.tru.'tt.'n. I., rvdwf Ika ral.a ul lo.it.. ....
tatVMa II n .tu: aad rurtalatka rarltc. and la BSB lra
parad la iaau P4irlM al tk, laaul Aaiar, .lit a naci.
nalarlu-n va Irrifhl par MBMMJi
TlltO H p AT IBS
Af U Writ. aa,. Mar. hi. v t aitet
HOME MUTUAL
Insurance Company of California
ARE Al TIIOHIZl It
ra
On Cargo, Freight and Treasure
From liuuuiuiu i all pan. uf the wurki,
ami apou
loaalrn by i.il Prrmlaal.a !
On llu mial fkroiabla trrtua.
w. a in wis a ex.
Hi IX Areata f r ilia Hawaiian lalaals.
FIRKMAN'S FF!ID
INSURANCE COMPANY,
OF SAB FRANCISCO,
FIRE AND MARINE
dub. Capital, old, SSOO.OOO,
By writiBg adaU Uboi oa CAr.fally tolattod rilkt,
veil distribatad, offers
roBsatlWTsT ii.to.iin to o-u:.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A CO.,
Hi 1, Attala At IB. Hawaiian ItlanJ..
Boston Board of I HderwrHfr.
AliKt T. tar IB. Hawaiian lalaaBa,
ttT-iy c. aaawaa a ro.
Philadelphia Board of Isaorwrilrrs.
AI1KMTS far IB. Hawaiian lalaaBa.
- it o aaawaa a co.
NEW ZEALAND INSURANCE COMPANY,
FIRE AND MARINE INSURANCE.
KBTAnLIRRKn. I at A
CAnTAIi, - - . at t,cxo,cxt
(With anlunlknl knbUlir at Klallkulam )
Sn, to t wall, prpircl TiKirwir ." sauarua.
INSURINCE IGIINST LOSS BY FIRE.
Of ottt l0M.-rlptKn of pmp-rty nxmy ttm mMtt$ w,t
titis iVtupovaT al iinMit.r-.t- ravlaa.
Merchandise. Goods and Freight Insnred
Kv MMMB' a.,1 Mllka. aakla.
BOT Loaw. .an b aud paj-atol. In ll.auiluln
u s. own,
atl ly ( Al Mr. J. T. MBBtMMBra Ar.nl (wr ll.awhilu.
UNION INSURANCE" COMPANY,
' MAX I IAtl Ml U.
1VI arluo.
IHrOBPOR ATD, ttts,
CASTLE A COOKE, ACENTS
Mt far ihr Hawaiian talanata. Ir
THE NEW ENGLAND
Mutual Life Insurance Co., of Boston,
MAS.
Tklrty-Oa. Yrara Stand I af I
IFoliciei Imaed on Iho moot t.Torable Terms
i
iTho groAtoot Bitk UtiA on t Life.120.000
Surplus dixtnbuUtt among the members
tinHwiUy.
uMotes. Sia.aao.ooo : I
CASTLE & COOKE ACENTS,
bm roatuK ntwAiitt nutnt. it
FORKIGN NOTIt'KS.
It j aaai arc lMi.MT to MM beoar tAem. TVr .. a . .
mmrm. . t . . a tt' M. -A OA ,
" arr; -a.rc- a ae j mrr sbbi, VBSBaocmtBTe; u- Q Sim Cmr mtTmnmrni.
. ae Laet mm BMt m i Mil i M a Westen ot ' jor tMroTfa-tajed treat rice). Tbey ie j to nmiMlTir
witis tiw
Sydacv. i i
Jt elbaarae.
A ;-i.:aA.1 a-i-n: BatI it 1. -. i-:
Choicest Meats from the Finest Herds books & stationery
Sa.
AM af taffct akaaf.
A Tcaitaf. r lliflii' mm bat bees
j .. . oaa Baaa) ft l BBBM wa."-
Baatai to BM, MM M
jPaao. aTt tbat a mm wbe bMtl aboat
aa mm J t reMf mm otMt okMtA mf mx aatir
BatMUBafiaa.
MBB.BBaw' -BaMMtBBtr-
are
: . n o r r ith,
aa SM
BBl Sta.
javi.
law of Bactre. TWy eMM labor, asd tare
at bbb TWBrraana Ml eaaaj iw-w TTaataatak.
r - &4.-JaT raaaaa4 praAiiTp. .u (h f.aaj a: u
aManOy at week, baA MCjr at a auserabtT. btrv Sena, a Ca.', Pr iu,, i.ia at Part aad H
saaaT. Bam. Aad taer hare Terr tittle rettard
BVoSMaV nay BIB BMMat Sat MtM aMlt- THO. . THK1T1.
i aironaWi nf ibtmmMiim Taer aarg StMMowor, Hears Dealer and Book
binder. Met -..-cz-j. izti A.-t A.WJ.T4 c: : . , ...
e Hatsaa: JcrwC E..ial. I Ml aMBtS Cacur. EA-
ObMbMMML IBry an MftMR, MB om MM it.m. jt! ta opfoac, araajtlj axmiw aa
a-' . .. . I . -
. . . ... BUMHIII SOAP IKIKka,
The Basis of Our Business.
!?'cVi. Pnnllv-r Vo-eta ViIpq Arn : .. ., M . ,, an a ia.
III t.O. II. II II I I n. - - - - I JT inawr aa eaa ka Ana kara aa wall aa .laawkara, aad
UnJuT, CunlCo! MAWMM, ker.bj 4irlljr baEl nar caal.aa.ra aad awlr.
IMSaiSA AHB cosonssios mcsjjrr E"sTM-AMT.twn,
t',iMTri Frlrfara Fiaa. i ara fca eoak. ta a, la prattraac. to wadjar Eaat.
Uaj ft aad ta, UaarfaaT Can a 1 1 ton. taadan- Laaia. aanablara aad impurt Man deacriptioa of Sta
S - ! zi H.- - lBMBMBA flMMM BaJ tBBaa , j ; tkaerr. aurrhit Ulf. atoct, of Paper. BBaMM aad Blank
iloaraa,. . . . 7 , ' l Baatool oarawa amaukriare. ioa. euiet.aic.
Bar l.Sou rarlatiaa .f Blaak braa tap! I. Stock.
A. L. BANCROFT A CO.,
Ms Sa.Franclaca.CaL
s Mbb I
(Falesi ctterwtw ardernj
V A TT P A t TTT A TT A TkTT A TTHV Proprietor tarlnit emned a na aadeaaVBaMaa
JLAUi'AJiUAaA rLAii 1A110W VEGETABLE. FRUIT MO POULTRT I1RKET,
OLGAB SOW COBISe IS aad let tale SJtms a M m.cwiu be prepared u
U ta qannra. La taal puitmn by ; paa,iilj aataioalkiiiilli im nulni t ji'ilni n
h42Sm AFOSG A ACHTCK. ; anafe ka fsraact Un- auea with all tbe bobatanUala aad
Defk-nw tie roactrr anUrlv
I on Short Xetlce.-an
" Pioneer Mill. Lahaina.
aarmi a. wmjAMS. .arar P. ataacAakk. c.aA a a .aoa
. Ac. detirered to afi pacta of the cBqr without
t-,; . , . BY W. J. RAWLIUS
- -j, - ,r". a- tt rva-w- r f 1 1 . r. . caaarat I BaAtM :z tzli.r ia.o ia i
- caataanra. aad Ska MaVac ua caora.. a ;a ". - . - mc i , , Ii . , I ....
' 1 r ' ' 1 " ' ". TTT a TT TT-trtT TAT A AT", A aTAW
BwaaaaaBBaaB OBBBja-aaBJ . ... aa m.ljJ LJ A AjO.iT 1A11U.1
-tAJIPBELL A TIBTl
J Croa cf eeeatef taaanst Beaiity , sow MOaMS
jar t. nit by
E. HACKFELD A CO.
PHOTOGRAPHS
WILLIAMS, BLANCHARD I CO..
r Shipping and Commission Merchants,
21S CAliloraiA Street. Son Frtnciteo.
BbomS TUHltTS
ESDEI GEESE
C. BBETEE & CO.,
(A A F. CaBTTJL i
4 r. c Acara,. ra. y
rra. )
See MBi : y ms-mt M me
tAsr. ear Mr la anwac af
Mat. a aereM. - a tan
I bbMM BBg
a BcgAJaTUB or Ai .x-OarM. bi
STBTtobakaa. S II if ' I " ' It
SHIPPING i COIMISSiON lERCHAnTS.
. .. -i- ' -- - - :- cr
MB t.:-.: : : " - - " " :
- . EDM MM w, . aw. , r. .. . a.ar..
T - - :rjnuj.:i Si::!az:j ?'u:.:i i-:: rurii:;
' " - -' .' ' : ' . . . ... ...
At..,,. x ' SB I a ka
.- a ua . aaac Ka . . . j- , 1 1 , n im.- un.
.ff-.-ial. aai ;; f-usar wvl i.i iH.t : -
j itsoy. ata mt &b fr. al! the prrfaaMwili
I ctsBar Cja bbi A aad ttte tAeraaae- of tae oMarials
asa - Cresty Ma tot- ft rj afir-w naru w eea..
I tBtrraarr. a tbsac taavt will rrtxar
'E CROP 50M COXrys VS. FOR SALE
A.t ia pi! tTI'MO ta
FOR SALE ALL KINDS AND SIZES!
AT THE aiaMaaeara,
10 to Ml
per pair At ouv
InrltT.
rsit asrtBaien, by
C. BREtTEK A CO., AfeaU.
til at Mat
paaSaT at tie eat! af i. Mad - Bee mt. tbat i
IaEXE plantation.
COSMOPOLITAN GALLERY! v,:
64 and 66 Fort Street.
CATL'GA .:'-
NORTHWESTERN
Mutual Life Insurance Company,
iLwirarx, wumoxbisi.
ASaBTI, M lV.OO 0,0 O O I
Till WO.TT MII1SSIII, ISSI KAM I
COMPANY In the World.
ORARTKRPJD tit Ittl.
Oaa the adTutate of Wralern RaAca of IntereaL Kerer
loot a ilollac of la SararlUa. and oarar fall. M pay la
MB prompllr.
t or partlcolar, apply .1 IAe OOka of
w. n. iRwTt a co..
5IA ly Arena f ,r the n,aaa. 1
"THE KUOKOA,"
1 WEEKLY NEWSPIPIR, PRINTED IR HAWAIIAN.
Edition, 3, BOO Copies !
I a ymr, payable la nw taa,..
Ad.rrtiaea.nta aad .iamr.U., fa ih. Ka.dlua will ba
tired In Uawallan. if deairl, frn of cbarfa. Pok
lloatlna Sr.. I. Ik. lower r ak t-kaad rona nt Ik.
All ca
MtVtf
ah .ulJ ka a.yr-.. i.
il. M WHITtlT. PaMlaaar
Hawaiian Dictionary,
IMWTAIJIIXU ABtlT se.sew HAM Alii
J WuIiJeA, with kunjlla. asaAtaanaa, aad
An English Hawaiian Vocabulary,
T taaC T
aaw As yas iad I
MMM anew Mt X
not frMt i ' '- aearar b-r tM Mat Mm of tbe peer
l B. tAsd. " Bat cm be etaMVeti. Om m ara aai -aaaratat-
: Ua rrr9. te other M '"v""' Tbese two ate I
sbaaIs tit a care, or tae wsats of a
Wirleaala azi SetAi! SaAjdrt
(reurkl Il"?iiii it.
SaHTMal'iaia b, tlaattr, yriaaf jtoreea SToaaaT Aereac,
mi- .
"Setr Crop af fa-rr A M l;i ... a
t ow comnt-j ix. asdpoe salb rx -iCAy-
131 titiai u ait pareAAMr, by
5dI-Ja C. BRETtTR A CO.. I.aall
- HIDES, SKINS, TALLOW.
rilHE l l)ERsu;tD COSTIME TC
s A
gat tin, kiraeat a arret prrt for Dry Hidef,
Aiaac fkUa aad treat T.Hna.
!4s C. BREWER A CO.
THT BFAT qi ALITY, t.Bl. trr VABI
ETT. aad at the
TLiOTTcrc&t Prices,
ALflO FaaUaJM taAea M better ayie ud aaantr
Uai al any anker ptacw to the dry. for the LOW PRICE J
$3.50 PER DOZEN!
B9 I o not Ban sb asy nrrjiBiiilirtflii bat eorce sr.J .
s--e f,r Nivif. Uo-l r- H. L. CHASM.
GAJTX3, BRAHXAS, L5GH0KHS, HOUDASS. juaBMugiCM. TUU Of HISTOWCAL HUTJI
BA5TAHS, ETC.
Ml AdtHMI.I AtOUWA
Etnra. freala. pare, true la name ; a ell-parked
aa aa to hateta after arrival.
For IIlaAtrAled Circular and PrVe-Uat, adlrea.
Id. EYRE, -tape. Cat. C. 8. A.
FtiTttt, Babbits, Pigatas.
Pleaae rtate where Ton aw u
i
HIW. EI
TW BMb air Jkavri m istt tiat VSe. Pms- p.. wt
re- I
A. MT. PEIBCE A CO.,
(I111.1 aaii toC L. a - a Ca,
Cn1 en lit Sensn: C:j-.ja;- Ii
to wool growers. B. H. Lyons' Compound Dr. Steele s
ar -M-M v "W afae a t TIT . A T bTV TT "M V
PHU-IL S BM""' ln "he.p
' l Booat ia Half Mun
'of a I.
e m
II. M WHJTSIT.
Aa-una for the "Ma "aut Tali
JOH T. WATER HO I !E.
rxNsrxz ash qeaxez is ezaTSAr.
AXI3.CS AS ZliZ.
viaae. Jaime. K.akdaia. H. . &n Ij
w -u-i tfe cefcer. aai tirru Cie
be ted t kaffBMew. TV Arts atar
"dsTTAi as 4kr wrre M Eirrrt taai
rjM Grrecr ; tru darr ax-e oarr oae of Sfcr -reajiiiea.
aad sair Ateante tbe tMnili TsaV do aoc '
I i f. I'll Mtttl lb iiiim tf It is bent LESER!) A DlfKMII
of' iifie-toa Mrpe ta. aarl if obmbm taM. :: ZJCBZaZJZS JJj ZT '7TxS J :
kn) w ' a.. , . "iua aW.-TfWyraaat edanrarav araf Aat AC ksdo at MAnLd4 TAACrnx, Iirt S1
I aai dMtroM ojf
- - . n ar. - t - ..
"TV J TMMat HZm-Z -ad -- ar aaayBBJ, mumui f wttM at ; F. . ( HUH It v ..
,"ll,,,,,, mmt tfmm-" 1 ?1tl''lr?ll".l,i, l"f Importers and Commis'ion Merchants
tfw. i I ara C-cnaivna -X taCSd liifc. ta iiif.c s,e; a malata tnnn Tiuiia.
- . - - - .r r .- . n . f T i n
1 h"' .-..a tae linrt at Mar pelade tear be'te- I r. X. I.E1EH11 A Ca irrw2
w Mm MMt af bar H Ma rt. I lowei CaMMM mmmL Arrnaar AA aba yifaiiiMi Mrt la? rtart aad Ca-staistua Afa aad TTliliiMi at'---
Aijoe laati Braar bbtct a i Ml w.A QMStcaBM af MMMB Mi Tte latlli aad ; 7 ' 'iiaaaa.VaaBa "
aMMaKHTkAbMiM-aWlrbt LtrAtof'fcA" He dfttMrt " ' ' 1 w'a. T
rJaMpw AKsat af - SoBTBBasat.aaBMMsaTr weVrftnaaal Aad waM SMBwa tsai U was I Mil I IIL. KwB VateS Joi
M MtBBBBBKaaas i ,f'fi ' B ,,,,, fjkrr MM Brfie. he iwMsteei Us fne-erj to wriss KASTFArnrKXA. nDVZZXX ASD ZZLZ2
- - - - - -- - I M aMSBawTBtaM tB CanCdM, aaai U BtA; ta-AZ bftnitcrrfiii in. ,(aa fjWTUCn-.War.-1 1 1 aa a i saaaaaatla n caaea.
rml m mlmmm - rlr jfat tab fat kj;nut U. N"" lnnanaMllltV- (rapt aBar. a M.- . --aTi! ii,
-atyAarT"BMdawaC wbm a -rewa-y bafj tjaw af wfetA dk. boak treated. Aad so. I sat -Mgkfcl.SJanira-r ,T mmmT'mm'
"T-HF. IMJLR-II.SKI) (US TIM E TO FOB THE WOEflT
7r: chroiiic or receut diseases.
HONOLULU EROS WORKS CO.
aaaaaaasaat, ScsralgiA. Sore. Ulern, Eraplio.i
erfgiV- .-W a.D.Fea.i.IrraAolieo.
Slachinery of E.ery Description, DeoUitj. Art ha a, rWre, tha
jj- a1t- oar s) Is r vat, Lirer ud Ktdacyi.
.rT1?!! PUBIPYIHO THE BLOOD J
03. I l.l.l.lil A Ca.. By r-Tar HaaJti. arl 7oaa t Uka Oartric Jaatl.
ITS, ZIAC AID COPPER SUITES, AID
SEUT EMS WOlKAatS, g- DitMMM Aw Cfisf
St-iA-i Sat.-. H-TMt Xtrtkaat aad Qasea f
B. II. LYONS' FLUID COMPOUND
THE CURAT ri'RE FOR ALL ACHES
sad Pal. I BAaanatie, Nerraa,, or ariiins
! froa Daraseoaasto of the stoaaeb, Li tot or Blood.
Aa a Family Medicine,
To le krft cotmmtlw ta rae Bourn, it U ra parlor to
ssy, a. it SAFE. BELIABLB ud SURE.
It m Pcaalt Vmitaili, ud with tha WONDER
PILL0 io slaotrt . drag- itora.
VW GEO. C. McLEAff the General
Agent frr thet Itlnmlt. esa'
THE HAWAIIAN HOTEL I
i-oiy l lioilMM MaadM I
wdpsnec
retry larra ttmiu at Tka in, atfaiaj ta I
Ir-uaratceario. rTe to ft p-Wat. OlIliaTrM tha
Tkaatfil ti tae
-I
nn.i.iCHw a ro uta(
WaaiataEjatteatedta. y - ilii'i
rtm i at Ba I in aad it- Iaaia P ft CJ
" ''t ..iath.paaa.w.lap.ke l g J - - I ) '
"Mnaa.araarttta.auke tar faafatar , Q 355 S X
-aa sirtd h C
R. C. KIBBY
.. U Fart treet.
Farwatare Ware Ixc. - y - I- !-.
A BR
QUOCZRY FEED 5T0BE izi B AXE ST. S?S rr
CotaatafjaaadSarts-aMi, . -
sht 1 Mir
C fJSI-H ii.
& liiiil ii
JIAAfSl. HAD MAST TEAAT-S FI- ar ; 7 . I l-
Bl Vatak JoMiMf ia U it Braaches. as f"fh
i WlM flu a -Bar, af ate nan mac of the cAcbe 5- 5'S'rr e
a II abo tVpair rai : Harkl B
is!
iMMMweelwrTi, a.j-txrw-w r BTfaV!
A C KIJWY. i CO WAMJ I-
aaaMT a
.-
Til Valunhle Work can b nbtainmd nf
Mnnra. TH' BVEHAHi Fau-rnr-a-r Boa. SMMA
HHaaa. RAR.1EH rt)., JoB. MAreaa. Saw Tata.
Mean. BANCROFT A (TV. Han Praaeaca.
A I..,, lar Bala.
Hawaiian aad Eacllaa Pkraae Mania SB SB
Haaallaa Oraaaaaar ; 1 ar
tu ly
DB. J. fOLLIS BBOW M s
OHIiOnOD YNE
IS TSS 0R1GISAL ASD OSLT OSSUISt
mm PUBLIC ABB CAUTIOSSC AOAISST
X the unfounded itatoaaaii fr..ustly a Ada, "IAaI
the eoapoaitio. of CsLoaa.T.S la k.ow. ta Ckma
Ift ud Ik. MedierJ -.-ofaetioa." Ta. fast to. Cllo
r.dvoe war dteeo.ered ud i.TaaUd by Sr. 1. COL
LIS BBOW5B (a Army Maaud rMaaT). aad a.
earn ad by kirn, ud it kaa kaMad .11 Altaaau at aaai
yito Ij lb irtl Cbeaiiti vt tha day. To aait .1
Md l acre! of the proaarAtlo. kao sar.r ban pab
Itabad. II I abrioaa. therefore, tkat uytki. add
ao iar U. ..oa., ut. Ir. J. COLLIri uKuMf.SB -(
CI1I.0BOIiV.se. to a iparioa iaitatiaa.
CAimOS.-ViwCbASMllotSir W. P. Wood ilaAad
tbat Dr. Coll'u Brown, war ..doabtadly tka lareator
of CblorodjDe.
aaaaciAL mm a to actio.
Tlile iarelaakte 1 1 al Ij praaca. umimt. raTraaaJaa otoep,
ralieeae pale, cahaa lb. ,na, mien Ike lna..ad ftjae
tAaaa, aad .tlaobvua b..nk, actha at IW in iatfona at Ik.
hod,, wilauwt umtia. aa, a then. n,liiaal raaatta at
laadia. ike aa. A nam Old aadjoaa( aa, take U at all
kan aad lia- iM r-(ali. Tkeanuvta ml panaa. taa.
uf, io ii. anrreikna fan i.irli ut i I Ml laaa. nana
a ad Ira I an aiud iU .trtaaa aaai eit.oai.elT. aaaf B ta
sraat taaotiile, I. tka BaaanBel
OO "B S 5 t r X i rftHE FMMPalFTM WILL BP AAA SM
Ci-w-r If I A (n.a to mUe thia
J f liX I
S h; f 2 33 Xa 33 CV A. TaT T HOTBIj
00 - i II 1 j Fi-faTCUas in ETtrry Particular!
f f I 'mi l , ' 80,B CM IE HAD IT THE WEE! OR NIGHT,
ho.
rattka. WkoapAa. Cnaaa, Craaap K.fM, Ac.
KXTEACTS I-aOH MKKICAL ITVI,;JS.
Tha aichl Boa Karl aaaa.ll caaaaakaUd to the
of phrat ana. um4 J. T Baiiaanl. tfaM kn had ana.
tarnalli,. la fan eaWt thai tha ail tmmmtj af aa, aarrlaa la
raalaa waa i.H Liimjlv M a. worn anaeaa mm. aa. ua
Dr. Lnwa, MiiWaM Ml ill 1 1 T ia tadaa. raaarM (MBwSMtl
Oat la ana!, anar can, at Chaw. M which Dr. J. OOAJJi
utowjri caLoaouTSB waa i lama int. oa. i
tilnct MS ! 1Mb In a, IMU-'OI lltsaHa
I k, nwn vt ortaanol BHIaM nrMIHnaara. M
I M II t
6 2 5 s
with or withoal board.
ta lad tar MaaHe
l
Califaraia Liar,
Fort laid Ceateate
CBlireTBia Brirk.
For i aU by BOLLBS A CO.
wWt$mf watatA mm4 sW a alac. '
detract froa Ik Oaneral Bard af ttaalth. tnln, m la
He Mktarrk, Ctntara -i.-ar.eMrnee a.aaBantalth
ki.iliinliid ran .naadt. ua we caaai ua anik.,
area lk. mnali uf Alio ii ia aTl aaaa."
CAFWMM-tnMZag. waaaw .iMbM-B J
CULM sSfJsjBB" mm Ob. a.iiaa,iA map, Ohaakata
las awdnal laatlako., accaatpaalaa anck Mtla
tAm ta.atactar.r. at. V. IIAVMHIET.
ML Qraal Eaaell M . M BI ary, nSMna,
Bad la SHtlaeea !A Iked .M. ta aad a at.
At-aatJ to w I rt, W U. tc.iirrru t Co. aad J C
Vbma

xml | txt