OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 02, 1876, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-02-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE HAWAIIAN GAZETTE
T HENRY
M. WHITNEY
K FIR IIVD1
: a a Oil
-
v .r. I
THE HAWAIIAN GAZETTE.
A WEEKLY JOURNAL DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
cnr xtv aw -...
la 1.1. , -II..
. I S i-cK I . J ' -
Srasa i2 is f S
OmhW ...lra, 0 M l It
tbtrk flMHI I I M R it " 1VI
I I .. a w f in .a
a rw It
JS s sa
i
n ami at Ml aa
a tsl a j :
... - m
losk.RR.tt.IL L
VOL. XII. No. 5.
HONOLULU, WEDNESDAY, FEBRUARI 2, 1876,
WIIOI.K NO, :77.
fla BtM- mala. kR Vra.
1 il. II a. -il h ili .i,-
BrSlXKSS NOTICES.
HI SINKSS NCJThKS.
a. .. n n i k a oaa .
' ir9crtr A Commission Merchants
Sl nl n Rraakaa. R. . a
i i to..
aaaa wn nivc be iW
aaai lA-a.; ax-a pa bkBL I
.-j l; kr.
I W if
It
A ..'
at
wk. o. a. ( i
HOMEOPATH I ST. 65 FOT STREET.
n- HtarotntJT. k. i. gj
i tioi i mt m n;i n A to.
acrvsrxiJ AX9 cvnMrsias bxxckaxts.
BUSINESS NOTICES.
ax. r. ihom i.1..
CAXIXKT MASKS AX? VrKOUTXUX.
aCtax Mrvwt. Havra. .Wu lew.. txfT :haAv
JaWM Va Rant ;, tAca-san4 Pat altar.
INSURANCE NOTIOKS,
VIII
I t. in i m ot k.
ATTCASTT AT LA- HL-C HJkWA"
a&m BBm IMaaaaatA CaRw.
i H MlUHilB,
1ST o x- y X u b 1 1 c .
Hit. HU
B araaAa .
MM -Mm HIM
a.' m Mi liakj a aaaa ia.
m war a ga r a.
iMrtW a wt rniaa.
cm 1 naaf aa tar Vmi v f ow n tb cw;
tat U bra 1 ri Jat U Wr J a W1i tar
crwa: ca? tt car ruaf aa a taa aruaat iv
Ta riBwM a W aatf kaac a ta (m ;
1 ekaaaai aa. I aaa aab af ba lr t
ta aaa aal of ia aaaAw. Far; 1 MM Wwk
ttr tat kM. ttr I ar fc t vx araw
I am as. .V tteaa aWat. KMMJ U W aak
aatpcr. i aac. to l tav ktUa aaa caSra. It
ata MM Aart Ml I ai : tai aa tka Maar
aaari Ttaca a aMkaac aa ta aWi. aaai aa
taW attat ta Mr aa mm1 i fnaai it apae
md aaK tvt ta kek atU aa aaa. 1:
ZaTat faaeTrt aat a aw II ' "i" MC
omM MflMMi hat it mVm aa rm:r 1
"Ml rt (:'k, aa . waat aaa ana aaa a ,s tltl out. s. a mn. Maaa
. . aaa m . . .fc :; paaaaaaa i aaaa
back aa aruaV: kar aal aanr taiar ' Saa'al aur a. Malta Met. Sarwa.
Waa aara writ, aaai 1 oarr u r ta aa ar .
III ttrtlf Tin'-ij nantr ij c-a-Laaaav. J . . kiu
ii mi i in it ir-1 t r ii'wi'Bs a ii k.
ar awe t (WWaianhlf a 1 oaaM Uaataa fWaMTTf! T7 tct ra t -it
ar afvaaai tkaSak piagui m: ar at aTtaWf AW aa.afnaiaa. . ia'a
i . p. uajw.
m iisnaai. S. t.
Xaaaa wa aaaaa. fxn'ta .M tjr
I I'lllll t Jt (41. 'MOl.l.l A JdinvM
a c inAOvj Morelimit Tailors.
C&ixi'.rt as! earC faaotr-aai.-a Xrsxuta. jc can M . n.ii a. v tkj' It
Aa-v-a.rtt.w5aa ma ,
m j..Tii a i lairifi l r" at f 1. 1. 1. .
iuiKi r. o'uiLi.oKtt, 1VI crolinut Tnilor.
y-.-.-rrr izi 5. X. H Xaaaaa Slrrrl. Honolulu.
IW li aul W at rark f Aanrttte. g
X9v m avn taaj aaaj ar. lr. a.va.rartaaa
fmit a.-alM rvtrW: IWI.r la 9orliw In J
DIPTI CTT Clinni v;.ltWvVarIjrUS.Nt.-SVi-N!AOIIIMt..
MnlLCII 3ALUU.I. . nn itm. ii.m.i. ii i n'.:.
I HO MAS i. i i ii,
MMl M Nll
Machinist. Local and Cun Smith
Boston Baard of I ndrrwrilrrs.
t MKT far h. Ilawallaa lalaMtk
1 W-i. c. wwnw.
Pbiladrlphla Board of I Hdrrwrtif n,
AKKT tu ia il. .11.. i t.Uaala,
TmtH-ITI.ISTK
FIRE INSURANCE COMPANY,
or II v M in ftaa.
mm numuoi o mninM.a. !
taaallw aixi raraltur . iitnii trrauv hr
II. IIH KraU-P A OX.. Anlm.
m.. - M.jr
ml)ltiM nut fc i
md i. m aaa aM I
Mm l-Miial. .
m. tty Wat .'. n.a a Ma ta sat
KOKKKiN NOTK.ES.
n
..... . ..... I
WILLIAMS. BLANCKAHD CO .
Shipping and raMlssUa Mrrcbaa'ls
taa It' rlUUM Mr. alaaaa f
A. P. EVERETT.
Farwardlnf ami fomnivolM Mrrrlunl,
t.1 . ... i !, rrtr ..r i i...
a ati km m i.. .
a- Nt.kU alMal rU (m Cotliaiata of talaai
MM ' tt
Pit I IX.H tW A to.. tr o- w- J-oti
. v . .-. j ... r. ,
raara a. a-aa . ... rWM aai tM AtA. WS "J Jrittir V-n
aaaa. pa to. Pal SMiicMaaaaaaa. jj .
alaatat W t a. I at aW Baa.
'imiiiiMiirn M iitkr.T
C WALLER, Proprietor
t UKOKtl 1 A t.
AST BTS.-liSA'-S I SALTS J
llvHlK A MriCKK.
ClBISKT KAKBSS. I0TIL STISET.
Nt Mt tv &r?4 taiax j.
: ' -T7 ai.ataa aaaa, aart iujii at! aa naanaai I raaf. ahtkani at
Tatan i, mm, I a4 . haaua aw.1. -
""" 1 mr ITaAata ftvat li. ir Uaaa avU a KvaK'T - '
g If
Klc arr. Stf l.' m t m.
It; t IIOM. It! A t o.
HONOLULU BAKERY,
OtTwrf Kia a. 1 Muattfa Sir, at. Itoalala. 1,
f E. II I I IJIt.
a ur-r iM aa faaaar. Al aaat 1 ran taa
taraai. aM aa aaat sJmlj J- hue kar iaatkar ,
aaaaai bar atati at a aaaWar af rjawa aaawc
.-.jr'a. . t I'Mf.i J. r.
CAMliI m ( OKK ITtrTACTUKSl. IMfOSTER AKD PKALSK
" la I lar f aaattMatl LMtajMvatJaaaaaaMMai
5s:?r:5a ax? comiissitx seschaxt?. .. .. ,, ,v
Cani, rrva4lr .ita4l :.- ; I j
il ItOHlIl
INSURANCE COMPANY.
rVlUK i MiniNiuM iv AdKXTt or m.
M tf ar-T, aVarta lafaMI HMtfeaftMl . ltM,rw tA i
j I fttt a. ta Mf IM aAti P TMPlaV
i j H. aa v pa 7 u t.v
II IIIHI HJIIIIHKMti.tl
FIRE INSURANCE COMPANY.
'1IIK I R DAUtMCUl D harlKC Wa atr
M v4alril AcMlta 4 ta. Jl. lVilM.T. ... f...l
Iv .muo nk aa.ia.1 Sia. mm lltai aa4 Arla BrntM
Ian. had . r. Mrvrham.lt.. ,1.1 Ihrr.ln. ,.i tb. n...t
:.. r-t..- uiaw. I.. aarlMMt IBM .itataaaaal
XS iy r A. sa.'l
R. S. HOWLAND.
Shlppiatc aid (OBBlsslon .Tferrhaul.
oa. Kroal Slraat. MM f .llfarula.
A! VRAKtlirO.
Rtratts to
tt. a at. howhhi. m.w iwjr.u. c. a.nr a
i u. iu. o.win,nt'
,. K 1-raa.K aV A. ItWic., r'"a'',
tall aaat . aa.a. ?l. I.
Ml t iM
r. a. t'ii a 1 1 1 u.
tka aaaa a I aiaia 1 in T larr.
iW a-.aar- ea. i i.i af a aafat.
Saaa taar MMMaa aaaataaa m taa ar.
r M aaar aaaai. Mar aaamjaaaM.
OatlauM jai m 'aaarj-A aa tMaaaa-
. 4. ,x ar i - " .re: '
aMMaaT tM latMaaaam. aaaa tka aae ta tAa
aa aaam
... aa t - axv.r .
aa n attt afaar to MM uMiiir l i A' tb cacr.v
OW af at usaabMaat. am aaaaxa; tb ..if
baakaf t Aa iAaa. lX ati-rm aW I wt .
rbar lb akrtr cuca! fv M uaraaai tiaa
Ml Ml I A 1 aWiapati atttAat tb bjttaat it
jaaaiaa. aatTl aaaa aa a Mlal Motx. Kr aaai
tbto tntc ajmt a PM ai cr.niM
Dealers in Ceneral Merchandise,
VtraataaM
. 1 1
t, T aHIPI 1, t U
VrTi t Ra -acair aarabv f aba C.S.3t4
''jail btllbat tat taatbat. sTiiar m- ov. at x strraa-x - $. km r Part uJ
:: -:.i.a iaa Uzi. a. rj JT. - ... ' - -
amzAaaarr ammmt. JOH H I A t .
- . " ' , v. .
i ,r a n taBtaraaa aaHHOa aaaaaav aaaa aa aaar
ail aatf I bai MMMjM M a fvaea arbarr lAart
ac. ...i .ec MMMN t MaM Ml BUI.l t A (O.,
-t br a brl. aaai baat a rtr tfaSaciaMlaja CMfln M Cmmmi Ii.tiun.
ta ajA abaacat a aabjat aaai aaat tar a aaeraaa- i raji.i iatiaa'ni i . amaaat' Wnmaajr.. iiiaa.i ' .1.
raaat e U-.wr a r -j : i.;'.--.
hectMtfpic AIM aMahtbf tb aaaai aa af
baK aa kaar. I tbaaarV I bac baiter ry ajci
:. ..J'. .v :-;a--. A .. :. . .- ha
abnittitinttv wimtii af a Itiaari May.
i: a a K-ruakar. I tAak aati earaAt baa) fatrawai
at abaat tar. ar tatbar aba: aa atft a' bar. Tb
.-. .c :if x : - -. :-
r;vu. Fiat MM j?ob. . .-r MUM
Mar. I aaaa Curt gmti katsia ew tjt I
MM i.-a- ..... ."oi 1 iV.
MdXta Tack.
AW I IM tbar I bai a car Ma aitaatan
abh a aback. 1 aaa am aa a bain ruct bt
Uaa. X a aaiar ttah cuaaaartabi aa ibtat :
a i t . . ; cru;i Hi.' Da bjafiae;
Amtvrs iva . -
T r,..D 17tic CVi7aj. I ma r-azcwo. T. N,m
lllia I kVaaaal LA Imaatamr. Cumaaa;. Bulla..
TTU ..Vmpva fm-iw Lot. Th. t itili taianit .
W ltHMMMI D lUl T-Mm.
j.. a. t aa; i rw
aava . i, uiu 1'aiLib...
.s . hi im ntaamiiia
THE HAWAIIAN HOTEL !
:.'.:. . .-. .t .. .
a ima txr Kaaambaftmt. yteaabaa. Mat r.laata
M a.-ctj. jr ta
D K . MOTT SUTH,
EEKTI ST .
t.ar maw. jraen.. caa t.o.W is ruwaM .v. S
araa A I.V Orai; fCY. avmt j f.Yt aa4 tlj.'." SCra,ca
M tj
T. li. IBH n A t o.,
Ax, a.
IT
WASHIXGT05 MEAT XASEET.
: Av, l.. U-, , Maaat a.trf , . Naoaa. MrMl.
' H It I -F. Praprlrlar.
BC. M.nua ami BM .fta. Ml gmaltt.
il- i . : . Ml Baal g .... - ix - $Sittt,
ai.r aa WW aaa jM .1 ttW Uallliikl tVfeam
Mkt irttral t all part -4 tb City. i'lv I
HOtOI.I I.I iUtPHOHkS
BY W.J. RAWLINS.
rW Trvpri-ftie .(te ttvTf Wrk l larTai !. Rpy.T bit
CIJLltMBt't, IB J tfc MaW t BpM(al, WlLk k t-l tli Ij Oaf
Vilar SaMLA. an StMip alw ' J O" llJiutt
44 ?W itvAtf i bi AV .Wt tYAM. !
HONOLULU IRON WORKS CO.
9TKV KMitXKS. MtaK
Boll eras CvtWr. liua. Rtm as! Lm1 OatieaT.
Machinery of Every Description.
(JKKTf Rrrmrn RmmI of V udfrwrlttrs.
k ffbtt tf (VrWa aVaarvi .xf 1 t.lTitrt.
AtSt v4 VVttM B- au4 4 lntirtTilna.
Ctaicva avoir. t IaRnvaw CV4Mpaiaa wilkla la j urtSaltvl nm
pi tl aWra pVarJ xt I'tHiaararlWr. to K . trii-
bWJ tv lY tW tvMr RaTut lu ravtalto I TalVJ Mj tl
Insurance Notice.
TMK AOGXT rtR T1IK BKIT1M Fer
tCn Mti;u Imutan.-f i init, L.uuttJ . lita t-
iiTil iutr ttvti' la rr afeMtB th rts f 1 mrtiH-B
KltlR Haa,julBl Rt4 tAtft l ill PlaVCltC, RkkfJ M ftU ytl
aatrtnl tv taROr IVklM l Ultp Ltj rvtivt. wilk i itt'ial
rrai Bta. U -vaj ftafaf rw llMQIttS.
TUKiX H. DAVIEJI,
W ly aarlaL r. Mavr. Ittav Ok LbWIIb
UNION INSURANCE COMPANY T
OF IAS FK A M 9 XR tj O .
XbXtal-iZAo.
INCOBPOB iTKD, 1305.
CASTLE A COOKE. AGENTS
Ui Par aba llan-allaa lalamda. Ij
BOOKS A STATIONERY.
The Basis of Our Business.
1IR.T T. Maamtmaaar .11 h aJ IB.
tV llrarrr aa ra. t br aa ll at an.ak.ra, u4
Ibarra, Arsrlly baatl .Mr (triMMn amd ttaatlvta.
-r i iM Ta ttajr ami tall aaat. aaj .1.11 .....
M M la mat. tl la Ima l.l.rat of ami,, MKl nanaai to
cia 10 aa ta praatrtara to t.a.lla Baal.
jar- ar. maaunwlara .n.t Impart im laatrtaHo. ol Sta
ll...rr rarr.ln la,. l.a. , ISp.r. Bnr.laaaa anj Blaah.
It . t . 1 i......tf.. Im, lata, .l.t, ate.
tm Om I. -V 0 nuitlw. of Blank Bxaai battl la Stark.
A. L. BANCROFT A CO..
atBBjj Saariaatliii.OI.
INDIA RICE MILL,
txiroKK or
MISSION FREMONT STS , SAN FRANCISCO, CAL
UK IKIH HI! K HII.I. HAVIXG I MM K-
MM Mil. rial BMBaTaBMMb It ttov la ltt'l .-a"-
Litton fur lha
Partinlar MMBRM mM ta mmip'a BUcktsitAiaf HOSTH BRITISH AND MERCANTILE iila puksSixu P.
Hulling- and DlWSOg of Paddy
AJtD
UNCLEANED RICE!
Iii tho Krat IVaaibl Mannar. Tka Prtr Iter lit I I INK
UV1 Ita. BBBI iu-.liit'l Pr .nt.
INSURANCE CO..
OP LOOON AXO KOlNBlTtUII.
cravca.
a.'.
aaar 1
BM -' ?-wr
MMak -aa
bair af
La-
Tba maabar ;
j.y: :z-:t.:-;s zzsi
IkaaB; Sryaar. aa.i F
abbaw aaar
aBMr aaaa aa a mac ta
TW aaa, m samaaaaaa mat ac laamaaa M Fan. Ai
aa aaactf u u. ama. taija:.
4 lam ami awama : bax mi aramaraa cbat aaaa
. ma. .a b ataw Baa aba a a 1 r.- ."air
5 aici
a baa m aaaa af SB .aaati . Ran raaa Bm-B aupaM
uk. r. tt. ui 11 1:1 n.
?hts;.:ax ax? scs.-eox
.. . if itt,-.:f.f:i. ii aie a:... ... as -t . - ... V : , - 1
rs3 a: a; : . r. J . J
IiiVixli T n i- mm baiawt. ,! EUI.F.Kji A CO..
aaai laktoar, ap tbtm ara aa BBfaraal taxr. XXXCEAT:sx
tst araaai at r it tMtai aa irat Mai. i Ma aaaafssja.. taji u tjaj r.iBta. Han Ma-i.
Illlll A !.!:.
MabainaoC. larat Mr la nictM a: 1. tu
I caaM ataM at aa baaaar. if i cm; Leuai jaar
bati i ri tit al npjM. aai tvr pv-iy tvtf i
kRRMMMAaa t!i a' '--.; a :
t aaa IT bate aaaa. 1 bbaaU ibiaA. Car tWa Ikj aa jmao, m. a mctcd
A. !. CI I i.HOK A Ca..
OAtaaBatabM aaar aBaaJ af aw mai 1 tial taw mai m atuai ei
Gcuor.-il MorolinucU-iC
MB, aaai mr ism? Aaaa babani) bA Hi
! ow tr r t.aar Cfaa. xai taaa mbRi sm t.; iamit..imi attaai Rjaj aM Haaaiabt.
aM M a Ma taatAat af tarn .1 1 if ta f itmiaf
ar. ItbtBkWBtABMkttaSiai - , C. BWE & CO.,
I: atcawi a boar taaa avu-isc tx- t. 1 a. a. a carat. 1
At bast aa o a ikauBttj aaac aw. Out kk ;i .at-waa,.
t. a sijo. Baa tar Rata tar 1 mi TV zrtx ' 3" 0-rT'
SHiPPllG a C0IIISSI01 IERCHAITS.
kaafr at Hatlr at I caaki. A aback aiatBt nt- iz HtaatalB. gMjaRjaj jalMji 'r
ha't cat Ban a1 11 aaa tabu 1 afcta abca 1
tTtba, 1 Tl- 1111 liL'tcuvattat. CHAS. T. 61XICK,
too, that al abagka abaar armt faRaar at tac tiaat
i laa3t. I rs aa bt bask aM ksw. aad at
' - A;: :c :aa :i;.--:ii.-L-j f:r li:::
- r . , , ;i !! iaa oabca. Haatlal.. 17
II. BAtlalELO A CO..
RRRXRAI COXXISSIOR A6SXTS
Chu t.-ac. H Jr. H I "22S1. i
THK PROPlllETOS WILL SPARK M
ELEGANT BOTEIj
First afltftas ic ETery Parciealar!
BOOMS CAN ii HAD 61 THE REEA OR NIGHT.
amat La rr Hurm lm L C fur Pmbl ic
il JmttUnf- or P4arAtA lr
K,-TABLISUIU l.V.
DOMESTIC PRODll K.
aa-JOB auM .aatmtat aa aba MaBM aotaor. attBtj
GtO TO 'X'H H
FOUNTAIN SALOON
Hotel Street,
R. C. KIBBY. PROPRIETOR.
iM U BO A K II BO PCK tt IT.K. MKAIA AT aalkutill to inn nial ttr. apuu tar.wabl.lM
B . . fr . '! . , . V .
a;. ctaa at T o ws P. M.
Ml rrataa. Ie.l !adm. i.t;. r f r. a-.
aad all rat tataaa tmai ta aurArt furuian. ta armtoa.
er t-AU. axi stK -
H.aoinlm. As, tth. Is.-J. Ml tm
OAPXTAIi ra.ooo.ooo
AcraMmlalcil .ad Inald KmnU.
It.n.ral l
atiit: iM)Kltsit;KO have hkk. ah-
AV IMINTKU At.l:T. I.r t-t San lwick Iaaja. and ara I
cuitaxoitMXiifTa oar
Faddy and Hulled Rice !
M'itf fimrir Pr. tmpl and GriW ffrnfiom.
WV. M. URKKNWOOD,
Jt.nhanl awl PToprlrUJ al latll.
tTl 1
Ki-.t takn tn aj part .f tk. l.laitd. .mi t..J.n Bult.il aa
aaj arr.luu :im ,t.arU IbMrut. Ha.ltl.S lloMtt toj Para-
... TiauWr. Okakk. Shi, in harVa auk or atlboat craura
anOrr rrpoir Nl It KD. HOrrjOHLAoMPR B CC
KAUPAKUEA PLANTATION
t A. AAt (IIII.M. IM aua far ami la
mi i i ii.ii i .
s
H: da
THE NEW ENGLAND
Mutual Life Insurance Co.. of Boston,
AfVSO ICUVUL
Pioneer Mill, Lahaina.
CAJIPBtlLX at II PBOPKItTTOItH.
j .r . i -. .- iHej . biv oaimf'j aoJ
3T IM H :: l ? a cu
WAILUEU PLANTATION.
LTFW (KOI' LVM 1 LU FOB MM I
HZ tea.
ft BmaEVEH t 00
MAZES PLANTATION.
SHIP ANO CENERAL BLACKSMITH
fkKp am Jam! Vkat fart at aamm Strata, mril ta tka
DU Ouxca, Uow, H.o.ala. It L
CJEEIAOE BEP.ilEI.'ii DOXE.
Rat taaaft.tlj a baad aak tar tal. a gewm aaaoruBral J
tt. Baal Btr ln.m.
AB armtra baat tmt Ma? ItUrnat afll ba earataltT atttmatl
I.. All ... is my lie. rar-.-titai witk artaaick aa i piar.
aaatjak M ij
HAWAIIAN SOAP WORKS!
itaM.
Tlilrl) -On Tntra Manillni
iPoliciet Is. at i on the moat favormbU Tartaal
miE 6AEATEST RISK TMER OR A LIFE. 130.000
parpf.f diitribittetl among tka tat6lial
anntutiiy.
EW B1P Or Mbll AMD XOLI.WE.
aaa camxtaa km. tat aW tM ta ammmatbts M aatt amr- ;
' M ky
C. SBATVTEB a OX. Araata.
EE AH ALA PLANTATION.
GREY & CO.,
MaRuficiurtra and Uolrr in
A
lAsaotct, 912,220,000 '. I
CASTLE A COOKE, ACENTS
iiS FOR THE HAWAIIAN ISLA.1US. Iy
HOME MUTUAL
Insurance Company of California.
ALL KINDS OF SOAPS, milE I'MOERSIUMEO ar. AUTHORIZED
Ltlio. Kin; Sirxl. Honolulu. j aa laaara
lb if aaaa a.t T.it.m .i.j m a.a am. I On Cargo, Freight and Treasure
H
iil.tl.lMlu. AMD OTHERS HILL
it ei7cr. : r-ar af cb tbar mkaasuiaa M
C. BBXWES B CO.
Xotary Pulolic,
HIDES, SKINS, TALLOW.
THE i MiHiHl.tMii lOSTINrE i PA1
tka atartat-tc Eurt: prtv Car Cry infaM Gcru
s.- ; TaW-'i.
W tec C BREWEiv at 00
b9 cs
R a 1 J
. - ui
u.
P MM HoCwlala to all part, of tkt world,
ao4 upon
t'oualer. by Wpcrial I'rrmittliiB !
On tk. mott tt Tort kit tt
M7-lj
w. a. IBWIX A CO .
Agrota for Ik Uaaaiia. Ittaod.
TO WOOL GROWERS.
TV ;rji(.-.f i: . Li : . . : ; :
bj -j.. aaa aaasa
af tka fatAt tar aaMRBi ar-tatj. at oomai.:
aaaaaa. Mnu Lryttuar. kaakaar Mrraai af on
-.' jt bt aac . U:S .., 4 : :!;
Mr. a rftur utu: . : . A.- ;
, ar aaaa at tk ckaratttn aaaal ia pasac-
i A
A r :- M I""
ta Ju ;p antr
Ua tjpa
M tot -a AffF at atraek i
aaaat am tka Mil nil a. cJ a :r-:.r-;r . :
aACCAU; aoua. tia 1 1 jf aaa
: r rs
UlLDCB A CO..
m&r. i 7 ail )rm ?sr-.t.
C.J. Jli ilZ: Lli IrV-t.
- T XtlC-LJ Cf rTrTT Ozl-
r T. I 1 M II A A CA,
T
HE I MitKMiHl OVTIrE TO BIT
- i- c -" - : 1A a ' -JM
! " gYaawmataco. -
li
S iiJ
OB C
W 5"
a. - i
r
I
a ski a
crtTf . c nnT r r t a Ttrrn
CULL U. aaUAllill AJX.AA. tULU. J ; - 3; :
lannea iroat ana bneep sssins op
0TtSTLT OJT HA.M D AMD FOR SALE j
t 12 by tc; iwa Jc- xttsAoasafJ- LBaawss. Bas- rtj W1IBE A TAVXSERT. C. irtVTXaTT. Pi aa'r.
a. a cLasHt
K. O. HILL A- SOX.
rj tamata. ru j. Cut aaa! tn: Xrrcamats.
EUi-:r
itz ijr
IX A OX. Arr a.
C3
a .
t-j a :
UJ g :
S K
o 5 !
w i
as a -O
- :
Nil
PURE LIME JUICE
Sa. C " " X atl
AI.I.FM A ROBIMa.O.
At IKont'i BTkmr
naa'tii ta T aaiar toat all ktada af
X ?ili3 Crj. 5 alU. fe. At . k: .
THOS. G. THBIX
WarraiWd ta keep on the Loaewt Voyage
IA 1 J- li! . riL
I ak Bbc Km
Statc.-e-. betas Dszer r; Bcca-
aM : .- binder.
f ua akoi ajajabmM Maak. Bi.ila'. I'm 1 if 'tlll.i Tt
.: "I I ; . r-ar iz - i . . .-aI ;r:;M -
i: a .
G. VT HKIH1 .
a. l: r-.i
Prepared by George Morris
XAILHI. OAST. HAWAHAX ISLAXDI.
For aVaie by C. Brewer aft Co.
Ut IJ-a
Manufacturing Jeweler I
Xotice.
Tni i m r f. as.. ifi M ED. roKlfRiT ami
Atr. Erkmrt. baj m btban. jaaaa af SaaaMM mmm
yrnjr rraaraXj. abac b ha takca cm aaar am Port
Scrarc mgmmi Oat PkBaart Sat. kavMaat omptt bj
Tkra. T "1 ' a mail he wts err Marfai azxaasaac to tkj.
AMaMAmtSMnma aaB I a 'i a af afl BAaaktaf JaaAt.
PardEaRar aaeaaaaaXliaa m Pba aak CvAatWcrk.
mw Z' rArasiu aaAac3Q la .2 kJa a;rfc. ma
XamaBmka. Atar. Stb. KGB. OBI ATM. X. StWIk
DOLLDB IO. HATE BEtUILI nrrlkr
XX H-mr- to - M. B. Blltlltt.
OIU BLACKING.
Tiro
WATER-PROOF DRESSING
u
z
u
mi
m
ml
o
LLlTDTB PBCSEBT.IT1VE ! -
IV THE WORLD.
FOR SALE 19 HOMOIM.I BT
R P. BOLLRi A CO.
BaaMbaMaal by
C. S. PINKHAM A Co.
RILO. HAWAIL
I nrsasntlT
ataamaal ta.
r3tX aaa 'j v X.v
'ONIMOVia no
FAMILY MARKET!
6. WALLER, Proprif tor.
aaafbtk, . - - j" - I i r .. . tJakaB TtTlTaTlT'lll l"ll IL I. lift a-jTZT RaM, .ajtri'. ml. BraArat taLc .TtcOmm lam-.taV Ac M07e Lim6 ! .
atabrm'' akMtaL "i-- ' - -V -- - " " "' Domei a ro.. Httr BErnTEr prr tkr
t - ... aLrac-jrf frctBlb tsaattiw tamTrru. XtlCHAaTD F. BKIaLKTOT, O B-a-RBBarra.
. TV . - TM bib B il aa bbiii ii iTliilianal Iu At JaaJwoa. BTAaaic. sat AAArreU left CallfarBia liaac !
( '" J7aaaL- " " """ BBRkkJ M bbibbj, taaa mm) aabar ta aratABf baa a,J't JT7.'t - if' ' -7, ' aatAjat tinmactlm mam aorta.
r aMAatkair. ta -xmaara bs1. a5I rarakr Mma art. -r-
Abt BBaT at AtBB ftBtAmm. peraaau CBB arns taica a IaOOXSIXJ AXX VTIBaXIALI BXALXBJ " , ktS
ram. - -mm i , - r. l.. - a ,a, , u. t, - - mm. ran ICT ICCI IClA I a WT
buint. tar amtCBar Tm- 71. atTkarMST tLVuaei ifaBtBB Aaj-A-aWalT TF ImaaP. V W I IWWWka laf 1
a f.a- -TZ ..-.vxc1- . .1. Arotsk AfHK k ins tuwaiitU Almanac ana Afliuiai
- TMa-alrAXa- S t- a-aMfcLa ayRayr Paaakaaala aati Aaatail DatAlerB JT11- 1876.
- - - -- It. t-l -1 JtI. a. JtfrtliZCLie ariTTATMIM(. IS-rORRtriOS PERT tlV-
i i a . Itiaaaa Aak CbMa aaabL la BM nrtPraaf ktar m 5txma S I? : v taaa, ZamwaR. af itaBaaalinip .ii-ratB Taiaa. in I.n Tl al
- - , , r j t j- ft, . t "r "" aaaat. amaar tra ISaWta BaR lu 1, B tatri p-rr Sa cava far tarfrj . k.: l.;; E -Tawaaaja aaa TBlirtala1 ai.
aa. aaaaaitaAMja. ak. aaa? kaaa kat tt abf r """ abj ,T rl, , OAartii-rjS THEO. H BATIBB, TaBORja. THRCAI. FalttajrAaR.
" RrAMAAJIrak,' atvaaXrBtsiBBMMarT. faawiaBBaraBBiATtX : j: . : . T ' ' frafa- cOtrraa, crmrrZr-
CmR- aaa. T am-- rfjMr. K-m. I amr aa LeV IT" aTOXIXXAIX C0XM-10X avaTXCHAXT. Diari'eS fOT 1876. Tkt Paaritcor Bmraar aMtaat Bbt atata mmm B ,
to .. .Tri.'"" ran a.r -. bMbb .T.rrr arrnrrn VEfiETABLL FBUiT AID P0ULT8T MAKIET.
aaatabal all tl SmM0i- TV arjri of iba Dark af i. :ra- Raw V-a.l Bfial. aM Mi aaf aAaatJ, I Bar B III' I ffHai MB Aabaart -aal
, - , . . . - - - . - - "T- - . mm . . rta TT-. v X-u imSrmt taafl aarktaf tmadtr 'ttlmamlm-
garli paa ii. I a-aMMtRatJiMkiikiiiXa I ''.JT.. "!..,? M " AAaVkaBrtM Bf Pry Goottl Bid L.Z..O.j. trmctarr.- AM; q. witxtx I
V XaMaaaar Xaa. k b aat ta amr asbaaar. bat. aaaaaX K 1MB BBBMM BH AMkAaM BM rt..- tt... an kTREBTT r A U FORM I A OAT HAT-fr.Aow '
. . .. aaat at IRa faASAaaa at MaaRaaaaaB aMata?. M - aaaaang. auu aamA m,v. XX in BOtXEH 00
!. a: a av. il: lv. .r ;;l--.L! rCLX-.SlSG r.r.r.r, av av
tTara. ma amc aaa baa aaf. aSar a aRaal utb MAattU LVtr.i TA" tava m . ,
BBB tM , nilAW f Mat SKT KZD89L
rrifr-.j. it-
ra es'jf. as: rrra I
i af 15575 MB par aaaa
il ; ; 7.V "."iii.
4SM I rat ar Porkrl Kaaire I
RJETT. AMD
?Tcvi Diaat af
A LAmSE TAIIITT. AID TO BX BAB AT
-r aaaaaaaae
R. At BHlHtl.
firehix's fim
INSURANCE COMPANY,
Of &AS PHAJfClSCO,
Pir o and BdCarirte,
lamb Capital, Oold astHI.OM.
Bj aritlar tatall tiaat o. caralallj aattcttd rlafca aril
liiatrikmtad, oBrrt
I.MOEXXITT IECOID TO MOVE.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A CO.,
' US Ij A frail far lha Hawaiian (MM
NORTHWESTERN
Mutual Life Insurance Company,
BILWAIKEE, WIRCOM'blM.
AaSBTS, ki',oo o,o O O I
'ItHE AfOWT SlttF.SFlI. IMSIRAXE
: A CU if PAST is tb WarU.
CHABTEBED IX III.
Hat tb sdTUtac of Weatcn Rata of IntrL Jfrr
kmt a aoIRr of u. SecAtrUlta nd or Ttr fail to pay lit
t iaat promptly.
For partlealari .pair at Ik ofBe of
W.C. IRtPIX A CO.,
oSaT lr Arrnta for tb Hawaiian I aland t
From London Direct!
The Hawaiian Archipelago1
BY niRR IRABEL.I.A BIRD.
I .on ilon, 1-73
aUtnRUI .liTrTAattS. .TB
Original EngTBTingt,
and a Large Map of the
Crater of Saleakala,
oa Maui.
Tbla Work ra a lain a lha aaaat alvld atemrHp
II. af Haaallaa tcrarrj tamt bma
Tr ka pabllmberl, atatt
tb.atal M In errrr
Baa'l Llbrmrr.
Those Wiihing a Copy ihoold order at once.
Prion I"our Dollar.
St tm Bala by H. At- WHITtlT
B. H. Lyons' Compound,
FOB THI WOkST
CHRONIC OR RECEIT DISEASES,
TIZ:
BMiatAta, Surra. CTcara, Bra, tl rat, Skia I
f.-i-r Ii.-tgmar.i.rt LrJ .irrii
KM Par. laAat, Wataara of tb
TVrott, Urtr aak Kldarrt.
PUEIFYISG THE BLOOD !
Bj ttioa; BeslUi acd Tone to the Gartrie Jales.
New Music. See aO.rectloxi for l iixg
trim r un wr r; R Tl LYfKS FLI7ID OOMPOCND.
H IT. WHTtyBT.
I)R. J. 0LLIS BR0H!K'S
OH LOIl OD YNB
IS THE ORIGINAL AND ONLY GENUINE
I 1 '"
Till Pi aiafC MM: i M TllKI) i. I-T
lb u:if. tin IUIiDM(I fusj t,:. I . r matif, ' tL.tt ill
I f uijo.lti. 'M of CanoaoAII i It ft- ii to i'!ifiii!.!i in ! th
I Mrtliral pnAVRor.,, Tfc flfcft tt, fbLtroaljoe war Jlaa,ara.
ABr.1 iOTRDtra by Dr. J. COLLI: BROWNE it Army MavHc!
; SirMT. I AUb4 ro aami by bim. tnd IK baa baaaWal All a(LscBt-ra
At aVtVijaR by tb AfRt ' 'Lrtn.-I 4 tfi- -. Tb n.. t f -I
avartl twervt of lb. prrpavrAlin hRf ttRfRT bB publUhRaL It
it obVrOBA. thf"M thAt RtlTtblBK RatM Utl.laar tbt nilHf,
rarr Dr. 3. cm LIS BKOVTNrt CHLOEODYNE, U apnrf
I ooa loitUtk'O.
CAUTION- -VafBhRncallor S-it W. P. WotadftAtRAl tbt
Dr. C.JUr Etowor war antkmblRkllj lb ioRtwtor of ih uw-
dj" UmIMAL V9M A!fD AtTIO!f.
Tbis iaraUiiatbt rtrocJr protlaXCRaa tuiRl. rffiftlium a!tp,
! rvIpRTRR ptxin. CAlma tb rtrIrdi. retorR tbR tlRrnssl fuo-
li.ina, AH 1 at : ru it! i ! p hffailth RATtioo taf tb MRC rtth n1 nf lb
j body, without crtatiBaT ny of ibaat- anpii-Rnit ivrvIir At
Uadiac tb im I pioni. OM aaI yomnt naty Ur it at rM
boar armI timrx when re-iaiiU. TbOatamnJt f ixra oi ta
tify to iU ntArT-lLnja rErcU n-l wonderful cnreR, while
mirUicaI bps fitol It xlrlMR nt RitRoaivRry, nffRng it in
I RTfRt qoxatitiRR) io tb MalrDwtaa; dl 1 1 awn : CtVtdRr, Dtrrb-
tarry, DtAJ-rbaX-a. CulUea, CowRba. Aalbm. RhuokRtitii, Nu
nlfim, Wbtxpiuc Cvugb, Cramp HyRtcrlA, Ac.
EXTRACTS PBOM UEDICAL OPINIOHS.
Tb Ricbt lion, lavl BmriiH coavmankatRa to tb roIlRfr
' of FhTaicUna, RO.t J. T. DA"RDptrL that bo had r-cri- I la
1 ft irinatt '. to the RatVct that th oxii rrwraxdj of aay R-rrtc
I lo Cholera wax CULrORODTN-C. Unwi, Dor. 31.
Dr. Low, Mcdicai MaMriHavary In IntlLt, report (Drc, IVU)
I thaxt la atwirly ifrr cav of Cttlara ia which Pr J. C0LLM
BROVTMrS CULOBaDTNK u adtuinUUred, tho pUtut
mwvf-rRai.
Estract fr .in Midtsal Tift. Jan. 11 ISAA.-" rtlorodTna
i prrwcnbrJ by acorra of t.rthk.x mad leal pwtitioniarav IK
cv4vrx it wovU not tho bo linculAily popalar dM it st
' -apply "Rat and 011 a pUc.' "
Eitract froMS the D-orr ltr f Hfjaxlth, laoadon, a to
it RtQcary lo Cholera ttrontly ar wrilBCd of lb
iaanxrn rale of tbic remedy, that we traaaot t Varribly
urge the nereRRily of adopting it in all crrrr,"
CAUTION Nun gMDtoa wlthoat tb worda "Dr. J.
COLLI. BROWNE" em th Oo-ernment 9 tarn p. Orr
wbRtmlO mRdacnJ taaytinxooy xXv-mpaniet Ravch bottle.
5-Je MDufctnrrr af. T. DAT E PORT,
33. Oraat RsmoII St., BlooOMbaxj. LrAodoo.
Sold in Bottle at I. )4L. 1. 4., fld.
Aapnti io New York, Vt. II. 5caufFiU A Co , w J. C.
WaXLA PaoTS-Am
Choicest Meats from the Finest Herds
Fish, Poulti-y, Vegetables, Ac.,
Fnroi.tir.J to ort.r.
Just Xiil3lla-lxe3.
Tin-;
HAWAIIAN GUIDE BOOK!
coATTAUriife
A Bl'.IFF nEWTtlFTIOS OP THE HAWAIIAN IBLV
A.XDS, TIIKIK BABBOaS, AQB1CI LTI BAL Bt
RlL'BCEtt. PLAXIATIOMS, BCBNBBY. TOL
CAMOBS, CLIMATB. POPl'LaTION, AMD
OORRaaCB; a ".
A. ZatEaRXS, -A. Xrull Index,
A.M.
I BEFEBE.TCK8 TO MEARLT TWO HCJ-
XV I'KKD I-.pict of iatareat, or placra to ba ritiUj ta
tbta Grata.
This Really Valuable Hand-Book,
CORTAIRIRO 144 PAOBR,
Should be in the Possession
OF
Kerry one intending lo vitit Chit Group, or
locking information about the ltiandt.
It greet just the information want
edbi lourittt and immigranU,
vrilh eott of
XrmrrliaiR. UtIair, Laada, Ac
Price SUscty O-ts.
AtailW to any part of taa Caltad BtatM mr Bart, I,
For 75cts Full Postage Prepaid.
tUOHKH.,
H. B. WHITS IT. Baaolala
WHITE A BAI' BR Baa PMmtl
GOBIMS A UOTCII. aydmar, tt. f. W.
Juveniles!
A BOSti THE tllEIOl
LR tb. Y'.I. XU. for ami. by taa
UtU Polka pvtar oantrr,
Tb Cbattrr Bol-Tb Surtarr,
UtU. Pofka- Hooaaf Rrmdtof
Tm. Prp atboar Tm Rsr Jotoar.
kftra K.kTi Ktory Booat.
Tba Prlammtr VMtor-CblMm'a Prttao, .
A -jt a aaoaaml TarXUr of ootora t.B ikatk Toy BooAa.
Mia PoTAAlabJ H. M. WHITNEY.
Just Received.
1KB MTBE" ffBECT PRO
Ammeaa PMaia Pork,
O.T.
XaWBatktur4 WbainaaaOara,
AO of a bleb atB aa auld at low prtora, br
a" aotxM a ctj
CALIPORNIA OAT HAT.
R'At-ll ORSI A BILVER BHIR ORIAIRR,
cauhjksia piiatob-.
KacrlTatl prr Raumr, and for mi. bp
ATI BOU.ZR oa

xml | txt