OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, April 26, 1876, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-04-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

1ITHORITI
m
HAWAIIAN li AZKTTE
Kt ANT KMTEV ST
M. WH1TNKV
t its ataaaard kt iSaT tka eoaeira
silk which it k-sds tiwcor. And. t
.taaed tkat p dd haaa b a lS iity.
mun 1 ehtisB tkal v(ttu
raate- . th prase ft ear p.-io
snty hijjh pno f,t r. r eary d'itar l ra tpraa l'rl-- (irll Ti i. lB
t5es rwsit:d aa NKnln! a.. tat mil a, raised y
r sjlhai Wm f eAAaiK-a W sap ply ike wAeBaay .
Smfcw wdt ika .(mku "J p iia
f.r ihw ata set Ik iiluJi caa prod
Mt af mvmXm Ml ih mini ass babe a a im uinpn
mtrw. aai if w wttiiw I I- IM 'a-aaai'Sioa ef
at par. Ul U WWlA IU !-
tk I'ailwd
-ta- ; 4- a '
lakwrmaM a. lassa fa
In, A. hm r i ' w
a.
a r -
Hk idaaast
start a.cwaial.
- iw. A
a&al Urll
sapaA-y th lkawssBB
takea IP etsi
irCTirerrr i r iNOt k
afhaia th Baabtic liAkltljas. ti
5;i! ani.a. wm! m his eaV.i
rf the sub..-, ar.-i -
a. aad mm. ar ia IWMwJitf IW Iwii miunimlila !
,.i i;,.'tt.-i . .. i.i ...- '.ill b.-rarr -j .: .V is that H
aa-d no as Ik nnin trad wiik Ik isiaaas : j
: bat a tkts trad as A a coasting Irad. aad .
tkrr. ,. .u i it. u wilt cv i '
tk wf whatvrwr Diti. i ess cart chpst. A.- i
nli aa Ik Sla!-...
raw. It a sal wkwk
MkMAkK uwwid a;
rkOK-ITCH TMX iMN IUI SP JPl. J. J.
IN am ruti. avl Mr. Jaille UartU
Ml ak'W.
Ipi IT. Tk K:;. AmmII pk
iw oSor. Afji fy : avi tangi!"! K. lkr
uo for tUtVwUat. prlfj tk rr'. 'lJoJ
ia ui !it. .-o ... tk mlmt. kkk Mfl a M $1
aa J kmBfiiaakval for oa Taar.
Kauai KalaWoaaUal . U.(i.(lj l al.
SHIPPIiNO.
For Bromo
atk a aw kka taaa-aJaatar ar tiaikhii. 1 akuk ilm ! trial. Jarr arat iMa4 a4 a karJ. Tk
al ;
aj v. ,s tier i Ikal aT ar i
m ila.-iaj:
T r
- yaaar ki aifi IJaTaaaaa. aaU I aai aaa
aaaaarl Maaat arkaak kaar iiajaj ilni a
1 akam b Btat7 rrpiaai i
. . . a. a: a, - i . r. aamtklM
kaa ; akaarai kC laa Vka Z Sri aai
ajJTaar ' g" L raa ' .
J-aI-. l . ',-ljJZ
L Pta" W f I .kiaakita ; Cat 1 1 CW
aa. b r 1 aaa. X. FaraM.
"' Jfm a. 3 . 6. Wadkar. lLaw f r oi: .
aaa Ik. W. IL. Oaaaflaw aaVaaawjav i?vra
. au
A. F. JoML a.
H aU. J. 0 Saamawa. aarr
J at. Kaaaaav Caaaiaat f Vu
f Kaaav A I
- .aatia. I Lai.
j-i F W Waiarlaa,. Ba
OaT. W. F. Ate. (taw.
aia atMg Xaaaazaaaa
arkac fi mmti lk tteoOy. - Tl
CaqMrit foaaai aaaacli 4Jar
Ffcaaar to 3ak t)a avaaotv aatca1f taalkjyh
- . . " .' :
aaai aaoatlr, k cu.- kx & cumber of
. - . : v . - :::
tA o waajakairarinai ntaaTaal Ux, bat wlucti
km aa: corrirxi catv sad atafcaiMj sTcr
will b. a tl a taa intuwif ol all lb Vmwe to
p aakmaal a acitcrw Tasrai. 1: aru alnwst x
t.'.ttf rxwas.tr far taw OKras v tk fMZai
aaaaan aVail Fiaaa.i aaaaaU juia at, bevscw. aa
p. ..-i " i' ; aaafl Ml at hi thn-ush
' A rrpanis NV ZIami dw Im not eV--Utvi
aXsofatttV . ' M Mi aFaMaaaMaal
aaaaav Mt ! h art in wnwn arith
: tk Amentias o.4oatirs. with whkt htr aktor
ca are Batoxtr kkattkaj. aaai on tatat aecvaaat
derVra aa-Ooti. TIkwc aaMaaat hare jos; eo
Maaaa'MMrr cwryt ::h awa-aUf
cxKBaawa. icTol-rii; aaaaataal ixstlar if abou;
.Ov i v raa.iu aii it wiAar Bart bar wia? tor
crjr to JMi the aattii MB aMiiTfs the others
' to aaaarr. aar are M tv: aabjwt t u ab
udkM M tnM af mt aaaaav Prartioail t
ar: a: o.tj. . ; V - ... a!
me all tabrrwS wtock aaf ritkaeaat a (rvi
tke rAtfSai oni-r.
, aa aaaaaa tank at la rati vi
. .um IS a
Cvliat. Ik Maar
.- a - . . -.
Jury naiirail to attjr r lk'tr aarJ.ot. att I ia Iwj
" ' -j.raiT j rearvW ,ai. iVarl aj UtavTlhat tkT r
k U -at! aia.. . aaakl I af r. bia; aboat aix I Al tk rr.
t ; aaU akr abvu:4 al f tK-uai ud Iwik ai.las tkea r rnt back,
t fm t ber k.-saa j j, koar aaJ laeatr rtakl aiaat tkt r-
i !it!jr Iw J v. S- I , . . . . '
traaa afeaktol Brit ' rJt far tk pUiotiff. ao Jaatarta. IVuo-
atak$ il ca(.rr rvr Jtrkaiakta e.ift4 to tk varrtiot avr ra.
A. 5. tlartacll tar f 'aiatiff. J. Kii l uauua fur ila-
kalM
Kalaapio t. I'aiaMi. FJvrticwil. Mr. Prita
l lit A I RAH All U IINK
!-: fl la I 99 jA
aaa CM in ir . JMC
HIKIMIJIV MtMOtt.
Will hareUaiek Ditpatch for the abore Port
Kur rrrkht ami lin. rW '"
s.. il W.VCtWtCP Al CO.. Aaaaav
PACIFIC m STEAMSHIP COMPTS
SAN FRANCISCO,
Australia and New Zealand Line
s?;
LK(AL NOTICES.
il i i i m M r in liar maltar mt tk
ikrro MaawajaTH vrka
MM '"" IfM
hi I ir h in
rr. ir'.
aa 1l
L'iwilv.A
iiii'if
A tfc mtavif at l.iw
aititt irwio tt. CIA! thti u rrjr nk vt3f iiat w r ntv lt tb. Mt b4 bjr lt. J:h of
Tilt: MiM.riii n:
riiK HAw uiit n.
VI i lminl".t , - - IttMM-
hr OMlttar Of tat Utk of
m, KwiMia thaintn il orrtvr
luwiwirv of AcroQHUi, tk
HlunaMktl Ai-ronrr. , hrttvt.
- : lb -i "
ft 9imw c--m-I.
MiM A
I tbftt KVO4
r i ?..- (rvtrc'.i.'u vi"
Mr. r.-f n ftlkl
kCaar-aUri. v tw ui : tvivi ilM vvaIt wMtf
W a aj tii wra 4tr tcf4 u i caA4 ulU
. bt v; u etniLA.w), it atryiaj
L taMtC Ni rtsf jvli e-irrrack .
r im ftWrt Uw u wt4U It.
ifciM.il to u r jcArtrtt aW w
rf IrwAt ftr ti ?;jkUt w tjp-
J. U. Cj t. KiobArvi Mxk.
a JlOUUDUAOC.
rk.KXT Ml TBI SKXcnH OM A? Jt PP, J. J.
K J Th ("' l-'.T
ICC 1 1 am Ar aJuivat-
iaiuf bi it. alCDCsi biea tv fvar noatbs imiruja-
, . - I al aad a a. or Jai, ao c
ill iihi Wablpilai r. L. C. Ywaf. Libl for 4iorc.
"k. " U(lbr btha i bal :a tbi es. md tb
tspru . ijurt (rsbli i, iicrt aui. Ktavaoat ! pt cut
i : Curt. fji. . aavt xuomI f. J. Pvrlr
t;rra fvr libctUvt, tb Attorn i..ora. for tb
. rrvtoa.
la lb biakraptcT of P. (!. PtJkeD. Ojtva
1 rcrv4 frvta tb 4ci5toa uf .Mr. Janio JuJJ. Tb
Totfct Eo:r,,lUt,:.tM.txrTrE '-A- vlurtwa v.? aryuvai J subailtcJ. A. S. HartH
Ur A.-ticie vii.itacU Xj-- cum udAl it," alJ t.r the .MarsU!. W. 0. Jouc lr lb or-iilors.
Apr. 17. DllVfM Jl Wi.ti.. k."i(C!icf f (buuc
A.. I at f- - -
- v- I u v A h ? r.w-4ti ia couc'aios ! - - , - - - k
tk- .k. VI. V . kV .... 1 ... ,k. 11 a. I I laaaj a a c
.- 4X I wr 5:,jj;.wiN ; uAr
COLIJCI!
s II A I kl'IIHU. I IHfll t.
WILL LEAVE HONOLULU FOR SIN FRANCISCO
On or about April 23.
Fur KTvajbl ami raawaa. ar auy furlhor lurbniialkm.
j.,;,v to WJ. II. llAi .il'Kl.n ,v O . .1111 la.
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPTS
saxv rn-Aivotsco,
Australia M New Zcalaml Line
. A. D.
o. al
T IF L kPLKMIIII ll:kIIIP
liatrd m Wafilaara. II. I.. tliU i:ili ilar ot April. A. I
u:a
iu nimn m.brtpk,
Jiurkv nf tin" l lnult IMnrt. Kvurtk Jmllraal limit.
Ma it
com or nir. it .
ko. ll! Of to April l.rm.
kaivu it. r, Kaaltaaaal tk'.
I III ll rRK.ui
WAIIAX l-l.
PEOJLAJtATIOX
X KI.Attrx b kkfiMok
Tkaat is at Oar paaarT. ia patrkia.-. .- .
iraM mf OaT CMaaakkga. rSkf taat aa ni
alrHif ftor mi.
I at tap I niilili i BaaV at
. at 2 ack X. aa Sa, tenia a
Twajar toart Par of AbtS, A. P. figktoM j
aaMaVaai aaai faaatrju.
Jiaaa Baser Oaar Moral Sin
Oar
BaaBaaa BBMMaalMafiiMI
aaai ta Tkd Tear afOv i ta I
Asm i
tl AALAAAL A iv
r XXI Esr.
Tie aTinari- af fka latoliiii.
DM SatatrdaT aaat. tko S9th Ml . the Learis-iai-T
Art: '- Ki-.-i-vi' wit! t.- . -i-
rwd at tke LirsUue Hail, aai fortKattr
tike twot-BTi cn the Sat kaaa; absent. Of
tise :arjcrs.-ven KpreeaatiTii. two a; leass
arili probabl r be iacipacttatad from aaaaafaaca)
:;r -i'w. : ; a at-;::H
bat tkree awer tk Kuril at
Tka BaaitaMk tioatfreT aTkwiaw wiH probav
Ut be eWtoat PreKia:"f t!w AaaMkVtr. H
has Lac curaMderabk experiesce in our faja
tare: kas been its preatviiu j eaavar dariagr
arrral leaa'ajos : a veil Teraed ia Pirfikrara
tarr aap; aad Uw ; sais the Hawaiian
iaas-iAge faeatij. an-i is witial better fitted
r the ofie tiaa act atkar aataakcr. The
'- f - ' k.lv be the si: as
keari ii- ff. 0. Farke, akiaial al
klkar w it- Tiar wui rcfalaka aaakaas an
Mr. ft A. P Cat aw at ri t rrt'ar tk lttr I
. : r . '. i a jmaultec it (a, liu
arataaliiaa Ijt ajrwed Barclay," k paNaNtrd ia Itic
-...j, VB ,at eruaill ,4rtr. tfatiaa arSu4 anJ
k ij.. irilx:a auu rita ccBiutcti, mat a tiital aabaittaJ. K. Imm fur plaialiaV. A. S. -ItarK!)
a air t to make lkabu,kii tvraai'AotMcr partaof tttc dfadaota ateiioa.
VTLii 'I grvuy, aaaafuiAii4ikMructiveiMUliuuoaieUaM j J- K" kBBk. iMfallltMr to . . AtM
. " ' " 5 . . . , , E atrttar. Aipai fivai lb iiv.. ot Mr. Ja.tice
- " l- 4..a a a :au aaa a iUrr,a , V.. CU.atlar. to K.,u:t.. Bi.l .ff
t" "r-'' aatbnr,trHt".'a'ni,;'ltkAllhotild Mptiua and aar raU. ani lb raia arrkol fuliy
, oaua lagi la- take pxapr aaeakkn.il to aave taaaakatPak aaai ib.ir I ami .abaiittaJ. B. Praatan fur piaiatil, Mitr.
"y .jr! troi-wta ta aaacaal to bicker groaai. I .-outeaa lo ai liartw!! fur tk defrn Jani a ktaiatMaaa.
m -f trllaitS! A well UeBbnl laiiaer oreadlar. (be rvrrla!io, 1 " V D.Z"il- A ZT
irala t la v- tfk-ciailljr a Uv Jj ikU .tper lo be ia tended M a .ibiu.tt4. S. B. DoU ur pUiotiff. E- TrMtoa fvr
" " j il'f ; VfcmtUa and pii.k,uiUrvvic UeauiC. TUe utv;- Pr 3 Easaa Kal!aron!ani r. Uoopjopioat al.
V.i? V t farther ou tlial ittv artter ta not aa aiaraiit I fcr tkfcadau aithdrvw tbeir A,puoo to
e-Ai ui a'UtT ax'trti tiA iiitTv-aa i'iv Truic iia tuwiveu iua. ia ct it un. iu
MaaaMBi 1 eju s'Aud alarui;t vvft atcU " Ttitf aitter uf e-jt cou iat aad axf!, and tb
. rvu;caibcrwU cvinct ;it: by x.aic Uxeniua ' -,lrt Pf jaJ;taut vo TaciJat, lb Soib
.1 Atrvarr aeeentl jeara ao dtd not aeod toe ou in,t
a v lave a i. did uat ij IaK eauimuuiir. But ; Ta Kid; r j. Aavat. lUvtag ppUm in paa-
M h fal iar.,0. AutJ L MBihtS Uke bt ' " Pcui -n of tb Court va q-Ac5ti n rrrril, waa
ttalwo, aU ratttar Kirciaan:pu(At.oo. uia fd by Mr. Justice Juii. aturuiiaf tb jv.Jga.vat of
LktiMa, aoicti u etc Uiolj a j(vod deai to Uke. tb Circuit Court.
lubatUAiiU of lues blaakid vnc UarcU; a dvbl ' Marebaat Marehaat. Libel1 for Dienrc. M -Taae
aaikclA I hmr ic aill to iwroariijtc ever j tin for a derr abflut u prwatd bjr T. C.
Curiatfxaa aaA itlatAttarupic- eafrt to Jjb. eoaaM, for plaiotiff. aai th Mm fraatcd.
isra,
Vli
In i
:-ire"l i a ;.caj
bkA'a TKtiuul Sa: c UI
-vs Lr t,' -
NEW ADVEKT1SKMENT3.
weA5 ba certau partMS were iS.zl'a of jfouok We caaaot ca:. tUe d.-ad to -de, tut it We
faaMMMCa fr.tor.u-ja, it waa f'.ao.i taas pArtt iexd BareUy'a aaraiu Vwicv otajr pevacrre tlie '
i;a aer wctati c-a 1 atoa ta . st -iraiaiAC i ":;in.u: u.rcau .a.ci or tats v UAtuiiviUi ti-
. . ; r . : ; a , . : -: alti tij m. ; . . s: . o.v:il aii. r-vr.r a .d w.-i : -itr Va
put at. , latfi
?. R wvaid h
r Ar tti iu
i a. : . . 14 1 S 3 e u;
vu rjtscjr at a cwl
bevres: aai vx.-bac
tied a ro, bat ovia;
AI
Jaaaagajkfg
PaaMJMMJMt a aaaaaf JBattt WMtMCataakT . taaW Mk tmW mHmmt.
-Xia, ata. at tbkAa.
aaraaaaaatfto5 taar ifuuai Cart
SaUkV' aa flkaatvaaia a mm' mt oato. sa 37m m f
AvyeL
C. C. Haaar.
aaaavvaaaa .ravar- r xw . wuft mM tmrr.
gbiN ikwi aaMi tm mm n i
ciafiie to aatpaW an tk ibe torrk-ea as Ccup
Lara. wara ire alt not hetntate to aJTi?, aa the
taWjftiwiii Okf cooffir. TV practice bar.
lag a graver wftrf i st ttv afarmag f ske dailr
4Maagaa it s MR tocali.n3. uai haa. are fear.
aa5ect except cljttaapn nriT lltMttgt
ic the erea otf the H hx catie Ijriiaor?.
A rqpartia ifee aQoa&IitT oc tlbe Assemble,
ar? itai uuu a ii'utie Leas Ukaji oce-tJtiird of the
k'Tli?r : tnctwi; Ifaerc bejmr fo-Mtem wiute to tiuxtv
tlree caiiwe HaWAJ.Iaii.
The tiCptaM fiiuii, aritl be one cf oo crii-
Mkaa bat tb fa.i aaioaat repaired coa d
a MrJ Jaajpirvaj tbia t-j preeat tb
t evta to tan ti aot aaaca to
iM'ifej ;f tb eoaaarj, jtd wizh i
: - : J-...:.. -.uti
be m oai kaaia. It was v:ag ;
; - . ; Ui' ". . : a ii tsii
od to iiecr. Toe IrOaM ia UBoortia ;
UaHM IU t
a better :
te cotupeurd to
inoui lovaiitie aa
lld liwAll, KUlid
tsol elefAted Sa.e-
grtAt rvaa to
UHj atll take DO
rvAtioo. t'cruap !
Notice
Iiaaan Maxa rttar Tant cavrAaT.
NKKiili' ti-rt tofbre axkatlaa bH.rrn th u&Jer
aicaeJ and I1K.NKV Wh'Kt raa ;"i:. .lav ,llolr.l.
W-ILUKLM FiSi'HKK.
Patn! tail lltk tar of April, 17.
Tk 0kn(al atakiar Baslnrn nffl bp rarrtJ on under
tb tk old nan.
Wll.lltl.kl KIM IIEK. tniMTTHAKER.
llutrl rrtrvwt nrar lrti rtrur Siorvl. aa laa
CITY of BW YOU li
1111 1.LlrS. t'awmaadpr.
Will lioAVO Honolulu,
- ra.
Kandavu, Fiji, and Sydney, N.S.W.
IVnmvanA at Kandaaa with Cntnpanv'a atea.ir for
AO aUNUX. A,rKTt'H.VI.MKHr. and Int. rmnllatr
porta.
On or about the 3d of May.
Fur t'rrUht and Paaaw. and further liifornialluii, applr
to ;sl U. HkCKFKXD CO.. Aaaaia.
Inunl FnolAot.
FOR KOLOA AND WAIMEA !
THK Si'UouXER
K V I A I L E !
Will have rvBfuiur illaptcb fr tb aboe nanieM rirt, .
no anJ after t..e Atb of Novttubvr next, until farther notice
"relit bt And tNusAa Uaa.cn at the Lauweat Hatea.
113 UtkLtallS at CO.. A at ota. j
avHV rwrr onlrrrd
la if matrtaia-u v bo
K far carta uf th
to tuat ahsoluta
m ih dot ,.f thai
tna tberoof, nalroa
h an r, tt .' (t,nr
mill tlvrkf hould ito (m
laa
t hrrvhv rertirV (tot t
ropy of lb ortthJ deer
ui tile in ihot irra'a 'l
tlMwullAtn I alaaaafek Aa w
April. A.U.. MTft. at Hon
i 17 th ;.i u
ebi stiprtm t'anrt.
SI PUUU4 AM KT- IX BtUKKI I'M . Bi;
A)UK Mr Jnalk Hnrr.a, , it i lianvU ra. ta th malte-
of the llaiikmplry of M.UOH T. itAMSKLL, a Tallin urv
Itankrupt.
U'h-r.a. on the ::at .1ov of Marrh. A. p f M JOR
T. IH1XN MJ. (lint hi poUtkm that h mteht n &d. ,.r. .1
rwwiknipt. ah., wh r. aa, uu.-n readnta ami rJilitA aj.i nan.
TIME
TABLE
or
M AUI II. k XT.
i t nksriiu.
Uaa
Mar
alar
.- - a . ,
ol cvara ao'a.tt be uurauat cXKUAITe, but
OKtbiua: iuat be dun al aut Pkaaj iur Barclaj i
ft cxpvrltrfrire ia tidal wares as weil a bi. I
laeii: drin coaricttona,' aaEiaij bini, aad I know i
atoaaaxwaat aai ab-.at ta.. sant tii Ataer-as turcr i ol aa partK'uur reason aur Iticy aiiouiit not raU?lv
eaaa kar waa aaaar for witk juid ia Ca.' J'rata. an-i ! tue PM oi us. Bat 1 0-j wialt tbat be aoulii be a .
taat o tb rx.ja bT . iah riirr at a dLfeuatat aU IrAtkr Ban re explicit- laur a iuM it not be just as
t-e reari. at aai bn sabjeac ta so few daecaa- CJ"-V ''-r uita Eo ?tlTe I Pr"v"Li UAt;.0t' ike coining i
It aiait b bora uk mi. I tkal . laaail raauaanitT i moaLbs. I tltiiA perbapa on Ike wbul Ibat lite
ai:hr raid aar ws H-iOJiaat cju Oe Uuue wouUl te li ketp Bar
afar atrtaer taJ " a t reef, aas depute BffkA boaaa i
tka lArrt : .r uiuu me ecu ot i?, aau men 11 ine lutai ;
j waie uas cua lr..tli. uia UIUI up iu lue inaaaa
; Asjrlaai. XX. I
5
To Let.
pKi;iiin aaa
Hilo
'. irrult of Ifaaraa
tlr,-nn of Kauai
tlrrlllt af Hawaii
aa.
CJrrnll of ll.amll
Hi, .
I'lr.'tt.l ul Hawaii
I'm UK uf .uuaj
Nuw tharefur. II I ordrJ h tbf ITuirt. that th, aaid
Majur I". IlonnrU. b. and b la harrbv atUiabrrd a hank,
rupl. and It i. fnrlhr ordvred thai nutlc. af aui-b lianK-
T. Dunn,
ru in 11
In tb It
A. D. Ml
art, .rdan
M tin
raeb
Is a
W. P. AI.KSASDER. or
a B DOLK.
I . r . -fly:
JUST RECEIVED
1 Jan IStb. bluuday
June l.'tt. VMurrMhv'
On all Witidw ir.l rnoa tb Stmt
at .vw: alt trtpa to KtUAt. wl'l lei
trip the Stvamer will not Imt
Kaeaiaia Ekfbre 10 a. M., Makaaa
Maalaea Bar not be for 7 a. a.
abaiie xsi'A to alrertl-rd.
On th trip of April 2 1th. (tlrroft of Hawmil.) th- stnuua-r
Till not lake Catt! fnicu Ivawalhak--vrlU Itarn If araltoii
at 9:Jo a. a., PTtttav. April iStb: itaalar. Ray at a r. a.,
rracLuns Honolulu. Saturday, a. a., April iaih.
OaJ. And it b farther trli-rvd that pahlkntion nf
order on -kf r -tiuaj. utiiaJl be li t-nntl gjaMMl Mkrvlr nwu
lb mJM rtdltiri m liliin :hta KlTiKdoni.
Dated at Honolulu tbai tttta day of April. H7.
Qua C UARIU..
Attrst:
JJ. K- Biaxaan. tvpnty Clerk.
a
KkuiaUaktu tavfor S a. Mm
as pr u hi.t aa up nip.
Any rbaufc from Uie
!..-r viliarf I . 1 ' 1 1 9n " 1 FKOf r.1,
On tlutrn fl ' ' " ' "onin:o. -ir-a-,M. Notice la
a", iiiai mj
SiAAlf or it:rrv
Kute ul Puaaae ill lci
ratalk of th late
I Thv
i to
nder-
aaraxt.aVfV'j. and ah a
pay in ccz way f jt ear
a aaaoaad eamaey. bat
a w B'iV oar itAnUard
aa-e twei-isera. or of octt ex" itiaf mrsujLy to eooU oo-t
iia,. aw an wwmmrm.
ta subjac: was I
-BY-
I Tb or from Kannakakai. Moloatal.
f To or from iahaina. Maui
I To or frorn Maalaea. Maul m
la riaAMui krouati r"
1 A- M aaaaa at waaok M i aacrr interear. a tin, o tlie owrse parsartl
aaJ afiar ctu daar iaaw I BBBal BBBttaaTS Of TttaJ laifK-ftASCe to the traie-
M pen-i-foca .f the aaaartar We paraaun to r-eter
- -t , to soaae of tkeee kkcri'v.
rVaraaar aaaaaaraaaaaaa. Aaaal aaau jaca. Vm at.
-'- - "r ? M Oal Itta a ara.
"aaaaalk! ZaaMkf T aaaaVaTOlt. "" -aaaaaT f
Mjoaaaraf rnwii
aaBBBBBBBahar vaffjt. Jkapct tBaaVWtaw
Jae. IL BaaveatVA &evmr
: I,::. :
Mr. il.
to . t :- a - i
rvaey to :
B lit it a
x at to ad
Em to a or ths Gazette i, For cool as amp-,
Baal lad iaaaity. I omutcud you to aperuAl of tbe
j letter of one "Barcia;" in Satardjr's Jaertjer.
j Ttat a-Cbficatioa II always cutitu yoo oat. Tour
I biograt'oy af Hoaa. Variguy ia not to be compared
i for a moment wita tUeir patron-vie of tuii manutae-
inayerfiiit tkat U h - ild to i
Huty acttoa Bbt lead aa ta-
. 1 -a tec ;re .
that be ApprT.l of tie
arter tbat tto aaa ti aa ef ear-
P.H I,' aa. . awa
r ar oti tw-i p-iiau waicb iua..w ..iu tIO M iaa
vi u rrukji'.toa. cjjcc ci liaaes, feic, AQa i
Plato! I aderifmy nit, miaa ihe brim and .
woold eorer 3Cr. Barclay' take, tbe J
If 6o, i am prepared to i
dt iu ekQAideratLaj3. Ta .
- awWUniaf AKCfieaa totTdoiiar as oar j
atay pe.-aaM b ajneaed it aa to read ' ero
ataV Cf r,;, .BaTn: - Pal! I bubble tecalation ?
F.T. EiENEHAN&CO.
CX
Bark Ka Moi, from Bremen
A FI.T.L ASJItTMEXT OF
DRY GOODS
F'
T.i or from Ma
To or from Ma
To or from Ka
To or fmm Ka
To or from Ka
To or from fill
To ur from Ka
Circuit of Haw
To or from an,
arrutl uf Katu
Drk paasua I
iuL
Ha, ail
Hawaii
aai..
un.oB
a.aa
-.. 7.aa
H.OO
IO.OB
. in.no
HI. Oil
IO.OB
uja
-.13.
lis
I. W. PAl'AHl,
.miii-iii of Keekapu, iln anl.
A asa it
Marshal's Sale.
llTViurmii i iiitiroi iAnnTio
COXSISTINO OF
ear Styles.
new stales.
Crru Cat. I aa
at aa Oay .ar taany S-i-VMi pjii.-
BBaiilliai arA a. raw a: f
Jr avaaav' n'l" in ii af aaaasl,
saark ttaa. art. aA
Faa "r
pa I aa aaa aetak aaesaaa a afaa Cla-H toae. a
ISaaaa karaara... aaaarr b at aV
ka m n an i anaa aarwaa ae ar ea CM raaa. t a.
aBBBBrrTaaaa? m ' fwaas! jaaaaw Bar aa
. Kar- aaaaraaraf Ha wad.
aaaaa. aaaaaaaar at Baaaaa. Apra ta. iat aar sr.
kav Tka Tiaarr af BaaTS. ar iaj AAaaB. arat a tka
a. th. araaaaaar aaaf aaasaaai ar paw . : ; v ri .aaitly
aaaawa'ar aaa'nir'af aaaaaav ar aa aar at ta aae-uc
aaBaaaaaw aaaaar aa a. ar aa aa aaaaa af aary awac a
ax. aa. aaaaaa a aakaaM. as ar ar aaA kataa ar aArna
am aa si i i is. n li. Aaaaaa. w-wo. y -
m a aaaaa-aaaaaaaw.- at aa aaaaaa- aaaaaa. wA. a mi t
aTaa7r.arir a at a aa Baa MBtaatawkaai
S aa BBaaBBB?"""' mmm j
aaEaBJaawiaaawaiaM' :
aBBBaBBBBBBBBBla" H1flllJ ataB
raj o as the tinae, ia patealatptAsawjaa axti. le
j rrrwSaBw; take aaajki read-e nrxl be a jitt- of tka
.:-.. r m N if. i.: - t. - iti -
lias ?tZf-. a.-..; I- . --c.i-;r.-.i t- ' by
f paaitT, it kaw perpetraied aaother rHtatiM of
af ataat , law of take aaaae aaMta. bat of jiiali i aBaspai--tode
aad Aadacttr, which we fear aar be aaa-
k-wed be tetiuaa caaaBiqafi:t'. We refer to
the malii ilii.ni. oa SaXanxar iaaz ia (Ae aP. C
Atmrtmr, af tka cptaa of A. S. HArtwell
Ba,, ea ike "Hotel Bouir" qaeation. This
dajcaaarct waa witttea at th re-test of a co
niinee of the BsbbI BtMers, tor takcir prirate
C'i. :ar. - ar-i : - ' rr. i: -.. ir. i Bar? BOt
isreed for pal
case wae bn.c
rtlaar taajr ka tsaslira i. Tto kaik of ar tnri b;n;
earraai n wita tk Caitl Scat, and cl;flj auk 1
. iaa Frasr&aeo, it is dasirabl taat w adopt tk car- J
raaatr af that part, wkieh at Aaawktaa tfH aaat sitrar.
A rat-eniaa seals 1 tkal ilrr was aat A Istsral
j ataadard ia tk Cited Mate, bat fjtd on!. Tbis !
may ba so, aad staa rid aad silver are, aad Bast j
eoat-aa U k tkt arlwit ef trad ia Cat Ali tlat :
: wa aaaaal saak is ta saaficsa aar ataadari as n aar j j
a1 " - . " : i ". . i :a. Bj s-i d-iiajr. w
kail saiffar tk least toata aai Man jam eat ia oar ex- ;
BtojafBB,
Aaerkae paiat fur tto Carawictaa's aaaBBBaa is that ;
f liirt tka o varaasxa at kra aVaTTar. wkatk at saw j
i-.-.-. - i--- ii;. Us j:r .-.,i -j i .cars
r . aai tkaa-rkt that had it bean ttoa aaWctei, w
.i.i i : i: i - ;: i; w : i njrt a!)
srx wants. If tka t;br cr n kc-i.-.rh ,.;-a-;a
aWatata in trrasa -t cercaeataa 1 aaw ta eircalatsaa
wer t.-ed by mirni aauasil.! ia tke pabfte treaiarr. I
ttor aaa'l aarriinly rest an tk aaat iisiklt --?. j
:.a tka aatoa.t :r akiek ' pro" '"fruaa sad experience and present film con-
Tia.oss," tbat Mr. BurvJ.y is one tbottMod year j
aatiagr, and tbat iso liial ware will occur be re antil
tk 4:b of July, S?itS, at rj Am. (by Sbrewsbury i
clock). Of coarse, a tr.S.it; crrua tst this kind is I
coain-f ia tSe way of tack Attaiaa as - Barclay."
Stiil. with trae Carierian and pklbtnlbrupsc feel-io-c,1"
i de-fire to impress apon all Ibat there is not
1IE PRIVf.
tM wkMGiaaaa i
Vl uiti r-turtaaata, BTk
Saperfor lauaurjr of Blia b 1 Dentin,
-wpe.ior Tweed. Shawls Assorted. Ac , Ae.
a
1 Will Kale bow t Armed at my eoticlaiiorj. 1 pro
cared A baud's! o( peas, Aud inscrilied apon them !
Sardura. GocBofrsh.saiiauea. Cut.-us, Japan, Saotrasro,
MukuaweoweiJ. Waeoriur, U-rcuIar.eam, and Pom- j
peit I tbea tossed mi fried Jooea lor bAlf-a dox
Barclay and Perkins' Moat ; won, and drank it my- I
elf 1 wcat to bed. tak the peat wills me :
aim a Cipt oi use jitserruer of
d taade a pillow of Ice Arabian !
I Trareis, and boaad volumes of
the past six or sereo years. I tbea j
's detril la tickle ray leet with tbe j
roll tbe peas under ray bacfe-Woe.
re Barclay (aad Perkin's) I com- ;
tavread to me tbe Memorial " to
a faithtal and patrlmrc sobjects. '
a complete, and I wss prepared to
iBjf-uasre oi p-xtry "my mortal j
I dreamt : I shook ap in a bag all
ca: i-j. . tr l baried c:":vs.
I raided the and Mr Barclay; I went all orer !
tdcp'.ed, aati I ae r- weareh of old Father ?reptaue, tod it '
blst . t: . . . sb . is.u i i .. --t. Ak T-t..n,
aessrs. uaner, U-::-i, alad, araly, aad : ni np tbe water with his fork. I seixud him br
ALSO A raM LOT OF
Superior Brands Champagne.
-- F. T. LENEHAM A CO.
EDIVAKD X. 0'll.tl.LOUA,
Attorney aad Solicitor,
la aalksriaed to lsd fr.ni lasso m f IO aou, . n If ortja s,
uf f raaaurda at lowaas rate of ialerasa.
tV Arents io fsndoo. avid la all parts of Australia
OAce ojs Fori rtraet, (-?polla Mr. laa ftseaardQ's
5 t..r;. llosa.daia. tss am
Champagne.
ni:iMBT PEBK dt 1 1 1 Crtv- ninnrlii-
a a
roe Saue oy
uaudTrtp -. 33.00
no KauaL H.(M
and Trip m j M
tlv9ouly -. -J.OO
a7" Xo milt for Pains Monejr. aa
Tleketa at tlio nflice nuly.
No berth will be considered aa taken tin lit paid ft,.-. Not
iportaih! for anavarkl M '-nr-C" or any Freight or Par
cel lADloa ivretptvtl fur.
Freight Voaty Duo on Demand.
WW An eiTirt wIH b-s ma-le tn nave I he iStainr mirh
Houolula on the evenlne of tbe .oaM day an t-avi-9 Maut
S-OU'EI. . WtLDEIt. Agent.
OiBce vltk Wilder Co.. ennier of Fort t Queen .streeu
t'ourt In favor of E. 1Tb-
runnt id want Kvrrett, Defen.
I npon and ruiil expuae fAr arJr,
rk noon on .Haturday. ih- 20 in
title, and Interval of th. taud
Uk lh htnd and premier DOW
.Ituated on Fort street, Rvbore
tanf. I nave thW day
tin the i-n-ruiv i, al I
da a of May, al the
Fdward Kverrtt of. :
oocupled bv . -i I vp
the rornrr of Kukul
Tto land couiulua mi araa of one a
tb dwelling and ouulioust-i are all I
nnrouA tine Khad trea art- planted n
ilTocetber. tbts offers an opportunity
oft. u given.
I nleaa said Judgment, interval and
and rommbwkma he prevvoualy atitfle
1 to terms of aale are cash, anil dted
chaser
There ia a mortgage of $:i000 on thv i
of wLlcb will be allowed to remjiin
W. C. .!i,vK M i . , i
Honolulu, April H, H7, 4v
at etpenv m pur
hove premtsa. patt
waaru and PtaaUv Now LajhIk ei -- Ka V
ii. Ha-avrKl.l1 0..
? Im Agents.
DISPATCH LINE FOR SAN FRANCISCO!
C. Brewer A. Co. -Agents.
Mtretoailt't rerrirt-d RloraVv Prit ii.ll
liberal caab adTALifef mat-? no ibipoirrjl- bv t h ia Im.
miy CbJiebwmi i co,
BOSTON AND HONOLULU PACKET LINE!
C. Brewer A Co. -Agents.
farorabla arraogen;eat cau itaan )m CsV
Aaata atkaritaWaaaa ao-i .hiririit r.f ml. Boft4. WJ IfMaa aa
oll.fr Merohaadia to New Bj If r-l R.-t.)f.. Nr Tfc .!
ifi-r Kastera Torti. ttsf Caab Ad t anee ata.!
MMy r. ; u m: k CO.
WILDER CO.,
Importers and Dealers in
LTJIYlUEIfc
A.BI
Two weeks ago the j " tka -pal waatid probably remain in tk eoact-y.
' - ?'i..r?-- C .n
in tbe 1
w. '- -' : te tiken in re'ur::n t. ;Le car- ,L-"-" ' l!P;
the sleepy old TO
Jfr. Cirrer laMtatiM was
Eeaiiirfcs vers made by Xr. G. C. McLean,
oa a abAMMMi mm a kaaleacect cf facta. : Ha Ex. W. L. Greeo, and Hon. S. X. Castle,
Owi,; to tae I iinaatafc af iiM af cm of the gBmll? savoring the afoti-!arfg.,datanti-
J .... .:. L . ii-.-r i- irMaiteri aattT, ' "' -:xt.-eri cat: a ir. ary action beii-ri.
aa-i the Ataeaxa of am fker, the case was Mat
aaaaa aatil that return of the CWf Jaatiee.
Ia tato BBjaa tkaae aaM ttmtmr, as wei! as
a raBTBrl far the prr.-eptA of cosnmoc Iaw,
ktoiaH hare prereoied any effrts frota being
pait faatk to MBBeaee aaxbSa- aBBBBBB, or tae
Conn, in the iraner. Bat Che pctriicAtf.-n by
tax AafreatAtirr. of tka aapaaana t Mr. Hartwetl,
ia Ekienaafciy an attea-tpt to exercise sack aa
Tkas mmtMti hi of coarse two
Champagne.
I i.iKMt i ati i. - aaaaa ria mn u..
aaJA lauarta aad rttaav Haw awaolr-a; ez - Ka Mot
For i
Ml 3m
iby
H. UACFELO a CO.,
Asants
Melsa were apjwtriteii as the comciittee, ;
whicii reported oa Saturday, tTj-tanirr-oriaiT rer- ,
! oaaBaBBaMA titAt the raiae cf the sovereign be
ni&: it t doLIars.
Tate Other Saide as r the ij i. -iion.
"W aBar ) .. -J Aaa rW r.-jrt tal-aaa .-,". j.
apoa it, it etay appear thai t 3firJst
guided by o.rasiefUk-cs of
By way of , Httle Tariety w give herrwith !
aaaeof tka argargier u agai&st tLe iieciprocity I
Treaty, takes from the K. T. -Vtrn-ja. it will
be apparect a: a riancr that ttkaf xre extreme-
i iy sper&riaa. asai only aajsroted in ""'r a I
show of aVMaraa by tk swiMn of the j
I troth- Ia the first piaer , the wsVoae aaaraatt of
what we buy, is, faking the average for the ;
last five years, l,5aj,M4 per arutorc, instead
of I,IS3.a, while oar export, what we aeH, !
aaanrTr; to i9,9 tostead oi l,100,0j0
AS HMfaaaj by the Xji.; i.
Trkaa agaia the remiastoa of duties br the
;sd States oa Mr prod ecu is not a
:-.; ." '-. . r. .-;a:r. hy -a rJch ;h-y receive
a -juii pro fws. Xeithex the i in iMiMM'tkor
, ii , ,- - tike advasiiges are tka Ma side alone.
law. paaBfil ta 1971, aaaAirar silver . b
, ! Tee Aaaaeai ta aaaal i a verv ojrrect id its
'"-J ., ra. arsere m, . --, - -'v.
-- ' - t..'- - a,- -. ' .... -er ili. is r.a .
tbe fjard and jammed bis trident dowouia throat j
antil he sTAte hoaaa (fair aaA srsttare, aoae of roar I
Gofermaml Hotel) that be would not permit Bay !
tidal ware to dint arts these peaceful shores antil tbe i
day and year first above written " Barclay " sot- !
As I reside within 3) yards ol the beach, Aad ,
sb-ot-i4 above hisrh water mark. I natorally fad
aaaassraasce. me oiri .
believed " Barclay
alley, and wisbed lo
it Waikiki or on tbe i
, ah! and oanced ah, '
disappeared
fellow moreover told
owned a lt or two ap
Picture Frames,
Afixf. iaaBmas of kcsth-.'..--..
ahortir eapeeted.
h m. wiirrxir.
DlI.I.I1aalIA.n At CO.,
IMPOBTEBS AND DEALERS IH HARDWABZ
Cutlery. Dry waoda, Paiats aad Oils, aad General kfer
ckaadts. So. . EiaS Street. Hoaviala. IM ly
B. U. II ALL sic MO"..
IltPOBTESS AD DEALEBS IN HABDWAEE
Dry Goods. Paiats, Otis and Garal Harebaadis. "
aW-Iy CaraarPrtaad Bag Sis.
SAM'L C. WILDER,
Agent for the Hawaiian Islands,
BUILDING MATERIALS !
or
ALL DESCRIPTIONS
SITU AS
.or'West SfautliDg, Boards !
Tongaed A Grooved, Serfaaad,
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY Planks. Battens, Pickets !
It is a rule of law wbich rs scstaira,! by the
aaoat aaMaat AJrit, that it cteariy a
crartetrpt of coeart for aay aewapaper to pnb
lh oMaia afaa rases ypfcimg tnaf, with
that view of raMrferitkg with the doe and
p ro-per adtn;e, - -1- -. -t
tf i nave
frisEbl, or a
Hon
a- a CLAtaoA-a, n. s. samus
A. . ( I.Cf.llOR.'t V Co..
iinrms an aaaiazi ta
Gouoral IVX o r-li n xx cl lsw o .
d',tb,, bT Oarasr Qaasa aad Kaabaasaaa rtrarta.
w-J "iej ten ly j -laaan er , aad rorner Port aad BBWai it
.eerr.ed. saf lor
I have aot lived 1
and am happy.
FtlXiM
Oatr Jlaaey ktaadsrd.
aa The CaaMMr of CoaBjserre kaU a
rr.-:.;- -
an rriday, calZeai at tae iostaare cf the Kiaaa-
i ter of rTaain t, to cijasrdi.r the ccrreocy qsee-
1 1 1 J - "
Ba
BBBata .r
wm . ; ,n i 1 1 i ii 1 mm I a waast Baaa iatn.rf eat.
. . . , ' - , ' been Busied ra the nrrafil instaace.
jad sasa katoPi tae rnrar drew ot a tree . . . . .
J7 I Taer ta a reeme-eify treaty with tka Saartawm Is-
:-a. :s :- LaaSj before tka Hawse af Bepca-aaatatirat. wwseh we
Kr Da-naaaaai I far. :. dxaw aKa-ntasa U tka Aa trvst tkatr. is wasdii sask ta tkal body ta kg ia-
i isa' i i hi' j, i Tij' if iinfi is il Ti I i " 'r Tka wan, aarsara trad U mm avkaaaa
aaaaar aad I if sail ly ta tk aaaiosrv Wawa raw -- "kat aaa is aa is aay aaasaata ta ski at
aaBBBBcy f tka Eat Ind-aw u i raax .f Ik a kaeri-ias. aaaaaB ; what thay seH ssr.sabu
It t taaaat ta hps a. lain. f silver ia ".ir aixsast tU-ASS A4) par aaaaal, ix-iee'.3j sf wharh
i af ta rapaa lt si jn jsa is repraaaataa by swrsrar. Msaaraeh
aaaf imf i ' tka arar aa atkar pradaeu as ta Cauad -rtata
t a raw ead taattor i WMr P " P." far acbar tkrars ;
a ay pToaaea a law aasawrrr ae aaaaswwy. Mt
La ha tbat adoarad ky HaCasad aa- a-aicB lasad plaalaii, laaaku iaf abeat
aar saaular snrea.-a.-... aad aaCstrsad a aa , I -raer. "e.j, a w a.. ta a.s suawa ia paiai J as aa ar-uaary
frasa the asoawy savackt . a ia ( March 1st. t-"---1 atatas ska3 (tra a hosAaly, by
Tkj, waa sarad ky haw. , Spin, ly rraa; lisa aartiaa aaaasad t ssl fortags
X a i w-Aaa aa saaac oa taaa aaiaaai pva-saeia. .srra.at t
arv ; aa aaeaa-z af Sfty per swat, awaaaty tka aaa af
th enia ta s.far at ca tkifapiag ports af tke asttad. This
to saw llij. at aaaaa prr.-ad aay far aBAcy tm taa razp.rt af MlBiaaa sa-sxar kar akat year
U 5 par
ttT caa nslsaa u
Or, ia athar wards, it
SEW ADVERTISEMEXTS.
A A lUB. S. V. ... 't
krii:i. At AwlASB.
GBOC EAIES A5D P20TI5IOS DEALEB
Paanly vrticcry aad Pswd f tore.
2 lj' AS Pat Straw. Ilisihla
T 11 o n A H LICK,
Paeeeasoe la JAs BwlL
Machinist, Lock and Cun Smith
I Aa-saatSar u.r-braa-i PfarBZSCB i SW I G H ACI7 1 1 K.
. f jet itraat. Hiianasa. a. T. Me-ly
-:;x staA.ta.-l ASaash '7 a I: i a
praar leakaa
13. t.uni aaT"rT3e
As BBkAv. as -nraacy af sar ara, .Imtimmml a. j JaJJJ s-m"t
awJv usataaa aa far sat aar l una ilea aaa wnB .as n ii Pe-f that ae carry aa trad with taa salaada
l'seaasB. a-iari ' Cree "Jwenra vans SS Pa karaarrar -.r r ..-. a llBll'k BWath rf awBBSBBBS
- i 1 ikit toBBBhla li spsart- - f U i I'l'nia Car A ssWAWs wavta af isaaad paradaats, aaai
a arpaaad ktot atahaa aOpe-sM are ta be adaaaead. ntfaT,!!L??. mZ?,!
mmmimmmtw!Fmmiim7miJmJ'm asaaaaaraaaaawa ; wd a: ksafci has aayiaa, traaa aad pay.ar aa .
j. h. t U ki:.
CABINET xatX-eVS
SB. Kjosr gte. SB.
Iclvis r.ea aad Brfci ssraaas.
i ..
ii
En,
vr.n. jfowriaofi,
Morcliant Tailor.
so Kasfasasaaa Sr., owpeaita Mr. 6. Kkodn' SWa 1
j
Private Lessons
Is f fi im ii. ffhTwiaaa wad ta s mm i.
or a trained taaet.r of lei rara eapaaiaaaaa.
Apply tot', a C usee M loh rsser. JT5
CARPENTER AND JOINER
SB. Work Ooac Prompli.-aS
Wbssj a Pert St.. Eipiaaad. cpoaft. Howpar's Barrel
Paetcar. aA7t ir
BOOKS & STATIONERY.
The Basis of Our Business.
r.vIRT.-T Bta oaf art are all laek A ok. aad Pta
Bl tiaaary ss caa Iw daa. bare sa well as eiavwkcr. aad
aksaibj airaettr kaarSl oar cc.rria.ers aad oarsai.
EtOID-T Bay and Sell Boots aad HalHwery
.ssi aaak it lo tk ratereat af dsalirt aad raawaavera ta
era ta a ia prsfsreaw-a la aawCiaz AaM.
OF SEW TORE.
Largest,
Safest,
and
Most
ECONOMICAL LIFE INS. CO.
IN THE WOULD J
ASSET3 (187. $80,000,000
ATiLs OASTrZ !
New is a Good Time to Insure
Bone Bat Pint-Class Bisks Taken
M OFFItX WITH WII.DEB m Co.
11
To Small Capitalists.
Siohu: pi ivriniv roi aai.E at
MSMCAJfar, IsSaaaf of Maat, U aaaaa frean La-
I ass laninniid br tk pawswttSBat af ta ataawo p rupirl-r
r ja.- at rvir aa.tsaw !f c pr.Taaoao p dn
pwaaataf as petraa aa at tb lata af 10MAf A
nr:r, ati;.i.Sf. w ACT. as kaTCatiAT. the JStk day
af ApeS. MTA. at a eeiaek saaass. OS av VI III
aaat AS Oeaaaa Trees, arttk aa aawaat erwp af AOO
Iseaaapsa. atsa. Us Tw.Saary Piiasi isaaai aad aaa
G.-aaa H xase. aad aa uw I mfi at saw Taat a Mara jars tar
waTa. ate Ae
!:: t: . ,o rcc-- .i.-ir -sa
Fo aay BJ-jrmum ta&mmx tk akav PraaaaTy,
moft-Y V. Da -IJttS. Aarr.
iS SB.
Saloon Pilot Bread.
CI AS tra, ABO a) It. AiJs-rr if . BaS BnaVsia
IwaaSar ;Ss, BOtXAOB A C
la-vet aai
'4 raaar.
a ver owb aaaaaafaetara laas. eUtas, Mr.
Bar- Gear I.iOS aanatie af Biank SarSM kept ia Ctrck.
A. L. BANCROFT a CO.,
vVly Sag Praaeiaeo, gsj
OREGON LIKE.
C)AI Jl A V HH.yHF.I HUD PER FAI-
19 kksBwsrf' tkas day, aad as perBret order. For sal by
Mar U, i.r. ht, J.i.- a CO.
Oat Hay.
BFJkT f ALIFOBSIA OAT HAT-ForSai by
MS OLLPg A Xl
California Red Brick.
Area thai mid f iioaD n u.itv,
ro-rred tbss day par Mary Kati Bosaarta. aad for
al ar javx; aTOffaw CO.
NEW PIANOS.
THALBERG PIANOS.
Shortly Hrptrted from New York,
axd fob sale by
H. kf. WHrPXEY.
rrssa p)anr. na ibe atetnwar, rank among tb baar
f r -.ine.i of tme srjd doraMniy. sat
S A LM T L C. WILDER,
AGENT
Hawaiian Steamer KILATJE A !
L. R1M HAST .
SIAPsTER.
Oregon Dried Apples !
EIOR BALE BT
a? k aotxxa a 00.
Sailing Days as per Scliedule !
Uolsts Othtrwiss Adrrtisd.
TICXETS ONLY AT THE OFFICE
FREIGHT BILLS DUE ON DEMAND.
OFFICE WITH aiLMK m Ob.
ASSIGNEES' NOTICE.
Aamaeaa mw 7 ft. a cebt. will bf.
f-ld at tr erne, la Ulto. U Ik creditors aflk.
easta of I Ifspas A Hots, on itiai of Aprd sssl
Bto, ktarck ia, 1171. .ids kSS HITCUClaCIs A BBO.
It in. s 4, Iai, sad 1x6, for
Fencing!
Laths, &c.
REDWOOD
Seantlinp;, Boards, Plsak,
Baltaai-lxa, Itl, l-2t3, sad 1-Jxl
Pwkats Koozb and Pansy,
Burfaead Botrdi and Plaak, M to is.
CLAPBOARDS, LATTICE,
Tonfusd and Grooved
rtjstio six3xirc3-.
TIMBER FOR SHIP USE
2tll to ilxl
a
Clear Nor'Wast. for Planter's Use
EASTERN WHITE PISE,
California and Eastern Doors, ail sizes
SAail, all sit. ; BLIND, all sis. ;
WHITE LEAD and ZINC !
FAI.WT OIL A aXALL V l r CalBAr.
Patty aai Varnish,
Ola, !To. 2x2 aad 2,
Wall Paper and Border
VERT LOW!
Brows Cotton,
Ins and Tiaaed Tacks,
Paiat tad Whitewash Brsshat.
METALLIC AND FIRE-PROOF PAINT
Far Plantation or aay Othsr Us,
Locks,
Bail! sod Ubtfss,
Boil, 8erwp,
Hooks sad Eyes, Is.
As.ilh:
8alt In Quantities to 8uit :
kST

xml | txt