OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 23, 1876, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-08-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

RRBBJ
r
I WAIIAN GAZETTE
T HENRY M. WHITNEY.
t-e- aaa
I MLL412 Fit ISSFM
latttratrijtcc.
f wu aw rtWt.IT-t 1 l(kM.
THE
HAWAIIAN GAZETTE,
A WEEKLY JOURNAL DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
S B mmm II I. All. 0. H.
HONOLULU, WEDXESDAY, AUGUST 23, 187lu
Tt Mm. -I Wa
TM f lwat
lttf olt.l.wl
Dm r l,a i
WHOLE No. tim;.
IHTIVE ASSEMBLY ! SAMl c. wilder, bi sixths notices.
ie sf ..
"iat Ii Twm Avr1" '-; -
. at W . . (M. MC MJMf ,a I
cakrp im! b Mrt(m m I rj. i
S tin 1 1 mi a k mmh Baa Wmmtx. j
Sim ah . Akai Kmk km Fate.
aa- R ii ! Ifaiain a aaaa. Xkaaa aa '
w- mm. la aaeaai w mnm tto a:
mummu mt tk raa. torn. Rfc. Civ C.
mm mm m th w'm Mr A' yrw.a ,
mm tt Zmt rw ml IAT. AAC-jri At
- I -
Mutual Life Insurance Got
La rs; -. Sar: ne We-:
ECONOMICAL LIFE IKS. CO.
15 THE WORLD:
Assets S80.000.000
fV TiTi CASH.
r. a. M ii4itri B a t .
Imililwi A Cwwwliiini Merchants
xt Barihik. RkBaael Aaaae. ly
mramAs cchkmii acxxts.
m mKjmmvI t BMa j
i i iiniiM iii m.ii: .v .
ixrvrrxii ax? cvjtxrsfi.vs buaJt-e
SnlM. Wt H L ly i
C . HITl HltHk.
ATTOXXXT IT LAB BBttk SJLTAIZ.
JT Kilt. p iawift vWhcoik. Ty
IUINKS NoTh KS.
r-mx tm ftwn -wa 1 aaaa
C k. vorrir, . u.
STieil.
.i t" .it Bv B. I
Kill 1KND l HICKKM
lOMKSTlV .-ROlUrK.
KAUPAKUEA PLANTATION
m yr. cmn ee mi. t
k7 IMMKI
It I OH. 1. Mavw M.BU.
t m a W " ""V ' tB)K MM r
ATUXVi A KMIVE.
Pioneer Mill. Lahaina.
rtu.1 ti bto rrms.
INSl'H ANVK MTICKS.
Boston Baard af 1 ndr rwrilm.
4 UUrM r i. ii.n iiuaii.
PhiUiJrlpfcU Board of rnderwrilm.
AISKSTK kr h llawnllalt l.laafl..
Mi I r. us co.
A-rosxiT ak cor j iiio
rgJ-T " WAILUEU PLANTATION. Tk r?nMH mm or t..k
U IKMH! 1
INSITRANCE COMPANY.
T H O A L A k .
Machinist. Lock and Cun SlIUl
M. (iRHBtl A Jk .
It rsB.vK OitakNat. lUav Caa Ibw mml
ic!j vf '..a-.-.in-. niJicaa lraliaa
a )kb.- kt ia Hjwax a (
on k a v
h. lurxrKut a rtv
MAXES PLANTATION.
BMSaWMM nOjaWaWMa. NaMaaNff StrnW'Mmt MwA
Mw .Vk)nM rSviVS-VX ?Jtl AC5.M&
TWC la ntaaWaJNu. ML t - ' 1
r1
car ttnr ar mmu m i
taaaaaav aaa faraavla aaaaakwa V
Vr
v. ; aa
c. RRKWia a iiwa
Now is a Good Time to Insure.
N tat ka Fanc-Oaai Kiaks Taka
a
- r
aaaaa aaaaa?
mt a kMaaM
TaaaVR. T. VI U( w.
axi
asvai m aar aatMaa aa aar i -
WU STKI HL
i : t s i : a x t Ay: ? ?. r ; ; : f :
r t. i nm n a ..
- (7 ;-t IT ; -:1 .v.if
Saaatar ikaWaVtt tC3- t. twaaacKH- ?
. W at It Ok .
MMBtV SC I tt. mr iMMk MMr.
snfu.tMc. Itnar aaaataxaMa. waaaa A'
ltt.
!M. T. io H I.,
CiKlTt KXESX AXD FTHOISTTXSS.
HIDES. SKINS, TALLOW.
Toil DtKaixKD r)trnvt wrti
ik twaiailtn rnc Kar lr IlkW slutv
Ti. ... -
mb aa etn KR a cvv
r. a. men k Burnt,
a liKXT.fti.am Maar4aTr.Ml.rWTll.ra,
m .v Maaka a.w .4 ijmibn.
.V Tkaiaa taarJ A Vmmm a i ka a
CUian arMI Maakkkl fw aukla im j ii a am,,
. im m luM. i .ta.KMv wtil ... M W (H.
Ma t.. . tM alaa, ataaj a mi. ta. ata. Utly
THAXt-tTLttTIr
FIRE INSURANCE COMPANY,
or HttRI'M.
.t fso i M tatM, a f !
M. .M .UrrJ tH"
n. a III bn., MwlMMk mmA M M
antt tw m, M ,rtl la. m mv. atil a.
ik tkaraka At aM.an ,tit.a ta ifc. Ma
ih,k tMtna l-k- mi iiiHiiaaia
M mmf a. aaai tawa.ataa waa
mm t.t.F-
A. P. EVERETT.
rtrwuiii ml rMMlti Mtrck.it,
a rraal tt, rara.r mt Clay,
ui r5triact.
Br rantraW UMIfcat raM l lVa.la rfWaa
a a MMMtM aim iukuu
WILLIAMS. BLARCKARD A CO.
SkivpiM and foMtsslon MrrrkaRls,
tm 1 Callftaala rrMl. S ri.iulm If
R. S. HO WL AND,
SWpplnr and rtwalsMta Mfrrhant.
aaa. rpal atraal. aaar t .liforaia.
BaJI rttkcllCCK
Rtrtkf TO
A.AX. IroalaaJ. N.w latk.il. C. mCo..
UlMiiM ni;n o til n nni.s, iki. t n. aanMi a aaaa. o-.. a cw
cM.aat aaa raraaara, mm aaaai tataax ay
KE All ALA PLANTATION. ! Jtayskw
8. J. liWUIXSK.
oxtt.r.rrtiK.s t unum n.i.
f g
II. II Al KrCLK a CO.. ArMtta.
Insurance Notice.
-A$5:5ST0X Itil MASK 7.
S.a: Amt w .jaa lakii.i Xmn jarMt.
WALLER. 1'n.prin.r
5-4. X. aat W -rflt taal arlt.
: u ' t ' ' ' ' ,; n iktai :' kaaaM
lir i sm ii;i n mni i to ni T r"
' - r mm me
Wat. M.
liTT NaT
K. A. MaarM. r.MKta a
9. T.
TT. npHU AORXT FltR Til K IIKITISII Far.
I H. ' - a.11,1 iii.iia n mi h i.ia..ij i l,
IRS BL1CX AND MISS OEERIHG!
TO WOOL GROWERS.
t.' trt THmi..n taal
ninJ mt.iku i.. nw.rr ib. r.i.. i th.T ha. taaaiki ii Ik MtaaJatfeaarai ay aar a aaa
ll H.Na.xala aaJ IVrt. ta IW r.-t. n.t to yrm-
'aaaat jiaat amaa. aaat ifaaaka to rtaftti t.g
MRjak
Q BKKU'KK tX
THKtV H. PATtKA
Ar.it! But r. Xr Im. C.v UmM.
aa-aakkakAx
H StlEkOtl
. t I a a I HCBVBaXT.
AW rakXT tTSEST.
iti riuiitM. "
C. BBEWXK ft CO.
HOAOLI I I SOAP WORK.
RV W .1 P1WI IMC
cati' i- oinTiTr rriTnrn I
Nrrfa.aTi.oa.tMrth, h i , gwuo a gauui,o iu.aiui.n, FIKE INSURANCE COMPANY
11 MIM RUIURRKnKI
t. . -
I : l
i ml tttk. ll kgaaant takak. to. -m!;t ,t
fci3 Im,
SHfPPiBG I COlllSSIOH 1EPCHMTS.
T - - a J Ck C"-... .
xauuru vroai ami ouft u oaiiia raiiiK I micilu nki. k.ti.i mrmm .y
v .. g tir iati tt u wo (Miiomur " - '.'' 1
.it 4 If
a, r. no lit.
ar ta. mmammt caaiSKT AXES, fiu.'t f :;:siil
I aa aakk? taC tk aa-
aaaa aawt
t Ur i tmK. lai a ka.. It a
a. f fmmm. Cmmm. faanti
cr.ni
A-TXX5TT AJ: : : T y 5 :S AT 1AW
iiv txtij:.
And XTxa.doirtjaii.oa-
i i Uhaa ..
m- U Maaat ara. :::::: Maatakaka. X riT- . t tiaaia ffcaav llii ifcai r ly
. it RklCaiCT.
AT t.V-.
HONOLULU IKON WORSS CO. waimki Taxxaurr. RMmKT. pr..r
A. J- CLWHttkN 1 tv. Arrets.
. ;'ja. 'T! tt l At.lAKV V;iR 1IIJA.
' v.? imt ... it- .
Tkakaat aaaaaat .
r. WU.I.UV.
xtrr-A.TTxix :i":i:n a: :t.aixx
lit. mr mfmr4
W taattv mlt uiimI tr. m Staaar tJ Brick Rutl.U
lay. j at Xrkaalla t.W iMtrnt. HI th at. I
fat K litM IVr rarucaWr f fJr at lk Bt 4
tat iy r. a. m HAKria a co.
UNION INSURANCE COMPANY
of sajs mtiriK ii.
Marltic.
ISCOEPORATED, 1805.
a r. arirrJ', . t r- - CI .MTU. H.000.000 CASTLE & COOKE, ACENTS
""ra.n araw tivmcn i...im.i.i.. j i....i.a Vm. i.i.t a jj.s
North East Corner of Both and Stockton St
AS A FIMST CLASS
Private Family Boarding House !
Ami ihaU thov w5 con Unit to attfitt tc i1mmn m mVtmt
WkRaa tM taajn r imp miai -
ttiiii ftnwrrij itkagiBPi t by ihi UOy.
so4 bush Street
aa was rBAJiri o. it-iraaMiA aaa
Machinery of Eierj Description,
i m n -ka
BaV RiR BlatH aaaa aabiala
aORTH SEITISH ASD atSRCARTILE
INSURANCE CO..
akiC OF LOSDOf AXO K.D1XBI KGII.
;lly
Hf :
aaa.
ATTORS ,S
r-i t .fja. Ra Pnaaaaaiy.-aa
, taacrtK t Kaaaaai Slu m
arttXIBaOKBRBBAQOBtT i
, ,i kw fiL TI1SMITHS AID PLUMBEBS
Far Ik llawallaai l.latta..
IWt SC. ttaaat. aajaafe. Rtrytr'tkmi T,HJSJ2?!SKJf HAVE BKKS Ar.
"rtTJ I. A. r!VTU AttkXT, I.. U Wraak lakaAV aaa mr C TJoVfl
, . nKtlttat OWllt iilUjU
THE
o nim.
. a Sa
aaai at at It MBBat ki
BRICKS :
rry.-xnxi Ar
!t fMLuiaali.t - - l i ; Baa V.. tw Sktaaaa I-.n. aij C.vrtr.
WW f f milna-Taajltja- f-im gr t In r ",.( ti. VVA Dm.
tafa att.a i ..y al A lilt.fli in Vaaa katUtar
waaawMaaaaa'a, Baaat laaaaaaaM in
kara. TtwaWc. saay ta tart ir mil it uk.i tkaaiat
m mm igir M It' KIC HVrrfCHLAV.liS A CM
Marine Insurance Co.
OF WIXTKIiTlll'R.
THK UDERtUiXKD ara AVTUOHIZKD
A :
BOOKS & STATIONERY.
The Basis of Our Business.
a.!IHT. To Mt.mtffcctwr .11 tatr-a kWfe. aaA Ma
RT tbry mm raaV w Mr. mm w.ll mm iknlm aa4
krk.T alnrBy MM II r oiwloatm ui analaa
iki iiVV T. Bay aaa all aw, a4 StaMaaary
aaa aaU. w t ik IbMmi at aaator. tJ aaaataaaa kt
coat, lu m la pTpatrrac I. MoVtaa Mt.
rar W. aataakKtar. aad laaart tf Tlytla of ta-
t.trtt. .-.ttTios utr. .1 I'.k. Rati lajn aa4 Rkaat
IWIt of ..ar . aaAaaBKIar. laaa, alatea. ML
aaT" Otr tatWUm ( Rlaak l-iat kyl la Slat
A. L. BANCROFT A CO.,
; . Saa TraacMct, CaJ
it Ta il
Jit.it. II l"Mn
FAMILY MARKET! n ?aT'tIr8'1ht anfd7reJ"ur INDIA RICE MILL,
WTtm HaalVrialV tat all TaXTU f ta WO Id, W
t.. MILLEB. rroprifior.
v 31 rsJ'itzit.
u fajott tacj.
a. a- Mm a oa
AWV A At HU Ii. a
hip amd cfiifbal HLACKSiaiTM Phnmoct Moatc frnm the r-moct Horrtc
Wiiuivitwi nwa u iiuii: mt t i ii wo i iiuiuo
tu t I
amrra, by .tt-t i:il Peraalaaiaa !
Oa ik. aai fttaarakk)
Tlj
v. o. laaix CO
Aaaw ur ta ii.,ttB fcaaafcy
Aa4 Cktaat Oiakyjkija fkwttw. ir. ;o mua ilur m Btarf fM f Saaam J
ia i aak ac nuir" i vaaa tmr Ma ka ta
aaaa aaa a m I i taa. faataat tka Aa- MB.
aaaa ex tat iiiiaai it kaR. 1
aaaaaa f a
af Eaaaau, J
laa aaj mat
For Rent.
Tart ttai-sr lit tit attirira
l.y:.fArtnif .inn f iii ik. ii.nl araati
v jt tmut raaekaaatt aav rVaf'tv r .;..t. t
m - W : a
m an ataBatOTTicB
To Let. Lease or for Sale.
tnvMf.v navknt a castTJ-
i . o. ii ii i a sos.
:it.s:i75 a: :ij.:?a5 :s saxj vaij:
iv. 'vtwuttraaaaAaaaaatCiatiiiJBactaaaakMt.
Sirtyc. m at Ik
FIRt .M A 'S FIM
COR2IRR OF
MISSION 4 FREIONT STS , SAN FRANCISCO. C1L
'till IMHI UK I Mill. nVI!aJ IM'lt-
B tott Mturrtal ltuproTvaMaat. a omm I. llMfli I coa
Jitkia for la.
OilfCaaiaa ITiaai. ar-r-jy- B. t. yBaBk I I
cammiasm KEPAimtiS'j dose. pish, Poult.v. Vegetables. Ac, INSURANCE COMPANY, nm an(J Dressillfi l I aUUV
auaraaaaaikaMaala.aa.-aal HaT ..,;'. ... omer. OF 8A.S FHAKCiSCO. D J
BaaaaaarBam Piro and Marino, ASn
iawrtiaa Kaayaa. Aa taaiaaw Aaaa, ... !
! . a. Ak aatkatMyka aaanaal aak m
. fiu-. r
IKAV-TrtJj. anj TburMiajra-TraJ.
A A
A IU atcnu.
;:;:!i:it Ayr : :t:;:;j rAZii HAWAIIAN SOAP WORKS'
Kb r- .'.itr. Ai l ?i-"i it
itft " M t ir: j57c BtB,.i'.'iA
ai?ku.
IBM BBBfl vr i I
tE71EE FBUn :C..TRT IIMOET,
t',a at aa
XaSt
AM
aaat Mr aaaaaaary aaj n at Ik
t mi aaia aa Fak iiC aaiamA tc
- a tar RMM
aaaar ta kaai mt tmm i,i kaaaat Rr a.
mm. araaakaaa,. Xaia, Ka. iraa I aai Xaat
a aa. at aaac aaaa ,aaa mt tkra .-.-
I AI 1. ' " " M W . , !,
By,mr.! TtnHf tt' TltS. a WItT TI ; " - Tit - ii tT - - TT .5 tuifullrtr, ,.i Ritl.n I. - ra
J i- All VINnc np cMDC 1
1AT . . X . v I
ALL KINDS OF SOAPS, saip.
Jt Beceivec '
BABk. ct raaa I
' tmv ;i . . "-l
i: Faii: Ci'j
a of
U.I.E. A I O.
are a
-cAea. Klat iri. Baaalala.
R tnaa j tat Ta ntA Ccktv aai MR, I
i f ! T-.rt.t : . S . : ; r : . j: . : . ti - :.i
Ac,aianiitaakfaraiaf tAccttj rtMna
:.i ti a a 1 1 r.M.
ATrar
irt-ati
COTTON DUCIL
Aaa aat-aw fiaiitilir. liiilii iaf t I m, . I
a X OIL BLACKINC.
Tilrt '5?
Trar lt er tHt n
Dat. IOTr S1HH,
DENTIST,
W -wuti I :n.' n ? t n i,r tv -.-emit in-k
I At - gciaka A Ca.S Raax Saaa. aaraar mt fart aak Baal sr. ..ia
. ti. IK V I A t-O-.
MMM
.: . . ; ; i.x -.1
af a a yan C -A
Orexc- Dried Apples:
CI VILA IT
r . ... .-
R. E. RcHTYREA
E i -r. ? GROCERY FEED STORE ad BAEERY.
ptimts MA a. kfllt II' Cr af Ktaa; mmt Tmm. i;.tw
ir.t a n:
ar
ar
Oxt Hay.
Bit c ALiraavrt a at mat - -tat
BORA A m
Sl::r. Pi.:: Br-zx-i
JUI T TTITCRHOfkE.
:x.T as. riAin :i co
kg aatas t raa.ar- afiaataa baa af IRt. aat- I a
mmmm a i aan lir n at Ma a I aa
Maaaaat n irai I aaa ak ka k aal MB
r a a - . aa kaUt tat kto aaaaaaty
.. u. aa Raaaai a ..' , kj : ..i B
I aaBaarar tk Taaarw af faai in ta gtmnl taaaffeaaT BO A a J . II. Wit , I . EJ Al iaa -3 t - a TaDri lln BA- 8a. ar. w
at a iiaa-aaaaial CABZVST HAKBR. ! l . a:; ! ; wttkT aal .arpatW II,
- aaraax a-May aaaaai aaaaaaV aatk a a at. ka; sa a. v j ; fj - . ? i OH Rf f j Xda Raar's Btcrty Rar Ik BZkaa.
r--r-'---- FINE WRITING PAPERS, ss1 .- ig iffeilS JEEEsl-Er2 '
a i aaj aaaa -a- -t am k . XMaka). a. THRU at S f I J UJji-' dll 4 f
ii mum. n inn ark; t ai S:t:c-w. k.rt5 D-s arc Bcc- k?-i" H '"" ' 1-
bitk-er. mZ CO f.i - 3M J . :. .
t IBS tkar aaai aaaa m Ra. aaa n II - r mrf r.maj tn at i V J ; - ' l . -
EaaajaM -aaata t rx aaaa itir r "J I i. ' - a , " ; j i , - - - -1 ta. - .. mm a X S s Jc ' " " ; r. , -
aaA aaaae! tt a aaaaaa akaadt ka aa- mm " - - :! I Ckaark Baakaaa. T mi ia
... a ---v. S. a "ii W J ; lzzl I WkrtCkalUfc.B)py.
a-A- WritBg ad Oiaer Papers, TS s JjA sf iSTS
ja 1,11 7 1 i-i'i'f'-i n T aaaaa Ml lit ka,i. ilf j P ? Ta :. Rici h ' Tatcwrfi Xarfcaal Anaaact. ajaAakaa.
rayaraR yaaaaaaaaat tiiiiayj k I Mai I t-aBRSr !. raat aafyM mx aaA - tkcinu. i- - Ataaar . j. r. caau. Haaary T Oa aakk rkar iamI".
aaat ka y ai a- ika n I r tt kaiMaar A. W flTEIKt E A CO. C AT A C O E. kitB milaa l-Mkli laalaaaaaa.
ika BaraTak tat. rt.I aa, i..a-. Bote Paper, " - -k a tx pa j . c L !. cao :-z7ms AID coan::sr R-Turr. .: .; . -.. aaa. t .
mtrmmm. , . . . MKBTaXi tta t?aaa- r. Aiary faRaury .
.i .a, a r.it aj- - a- F-e-c- ke: a--.------ ;jiu:1i ryaaa, t". 6. Aroy Carakry Tanka.
f 1 - j"' L-"" par' Ammm-j-m. A k Desiet, in CMjaot- Blni rhjiuBs-, r allo Toy
. r-- . .T. tTjJaaa'ia Ik ian "a kaia -" aj"aakA a a ttaaat AarB KB N. M WHITNEY.
Tr ' AO -:1?!,!L': ' " J ' aaaar. rflUI C twl U&ICi -,
mm . .r , e , nrtT -a ra n a t a nrn " Ri'"'1 ' . B a Iii. Waaaaja.
j I'At'LK, mmZiZTmmm' , i T?-'-- -a. Aa.axTTH
,. aa " ' . i I raaaa. Ir Tb Ha car, rrta j. t aa4 .
TV! ik aaaaa, at -a. Oa i I Hi a - 1 111 H"BU : 1.1 I I Ml.li t f A CO.. Tk CVnaBaatal Grta.
r. ka RMMk aaaB Sat Ti mt e TISSXE AJIO COri PKPt &y. I II I . HR. BkATIEJA. 70RTXXS AX9 BEAIX2A a HAZDVARR I "J',-, 1 Tr, ., ,
Ma aaaarRkt Afl ajiiajr n a. x.- MKkBCalBB BTAB tL Ln I I laalC- Ckaary.Bry aaakt ra tai Oa, a aaaaral Baa- taaaaaf ajiaiia cin.aaakV.
-k-A, NEWS AND BOOK PAPERS. m xx5::i nT v"-"- M S?SriA--S a
. - lay,.. aw j -uit- AAiinaaai. miDaxa Aatak BA n lnk.kj.uk eat koak. afck T"
.aaaaaaiaartaaTx kaat B AkILi-t BAPPI t PAPtB. .. .-. .T f . M. t III, IIIK A. to. arrr Mamaae. aal I il I I I. mmn
-- - - aaa . a-r-, . t Aa 1 Haraakkr H. la. wuitify
a BMaaajaass,aaa HM whifnp, " i g.";' "i . ree n Da c its w a n zea ,
- BSm , . H- Whitney. Merchant Tailor. .-i.n a.. .h,. rifr HICBDrr p.,',,
a Baa aaa aam aa aaaaa aac. MM r I tk . tygnai Br. B - .. ry f S1LSER A VO.. j M" WpaMal Ot il il af H. ML Hlf.lF.I. DSK
. - " ' " -z-. Faa OzZu Ii S: t lailar ' " T-
M --r aaT "a AABIABIfSfJ. r Ta. raery baa. 'I Oregon Salmon.
- aar af ta i , aaaaat aaa aaay Btrax falif.. aAa f I mZtiJTLi" I TTJ IX IUtfA. EDWARD X. OH tl.I.OB It, B"T r1rJr- Flrt- a,
' " aeaaBa - - "-T-TlllIL--. I " "'" "1" ' ' . I aaa at fWTMraat, taMka RaTto aaaaaataay l
. , , m. imm ,f i lli fat a i Hat I Fat aak ky
K. r. kt. HI TI nnn.
FiTiiraJ AST S7X6i:5
. . . r, . ? r" ,.:-! V ' :i i.i : f
I i n a. A" t, 1.- S--t. . i
arAM.a-ti Rjkkj
THE HAWAIIAN HOTEL !
MTER-PflQOF DRESSING
2 LE1TIE1 PtEyEirmTE:
IA Tin natiA f
O
rata .ti r ra itAv.irtr a-
A At. BOUBS A CO. t
-I C. S. PISKHAM A Co., Z
aaa aLb BlBin O;
ONIMOVia no
Ht. TaaSSffiTaaB?
-jT' 2: -aiTai
Fine Manila Cigars!
-A.
cr.". ir.m tklili. ;r :
;i::.:tt :
t IU,.lit l Mtl l F
I
eMarJ. attfE rfoa "eat
B. r. i'.HI.I'Ki
ri'.: 7 is :-
?. , i -i
r.-'-jr-M ? at. Tt 'I :
A CO..
To Let.
m tllllUC Hat NA LIT tA T ax
ALEX. (ISPRELL,
Merchant Tailor.
Me. 4 licui tftl. liaaalala.
AM i.
3 a T J T
f a
" l.ll-5 i- il
"Vi:! M
Ml
t aakt I apilal. Ualtl. MMBvBt
Ry .ru.a j tauil Baa oa carctally uliclcd fit A. vU
AR trfkatci. ttrrtt
IIDI1IITT M. i il Ml TO ROSK.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A CO.,
5T ly Iratt t-mr iM II.Aiiaa laaaea
NORTHWESTERN
Mutual Life Insurance Company,
BILWAl BEE. H1KOVSIX.
ASSBTE, S 1 7 , O tt 0,0 O O !
'R'HI MUST MlllvMII. ! N si it A i E
S Al.MP-VJtY ta th; World.
CHABTEBKD I Jf lilt.
Ra, tk adrantai of Waanra Rat of latmak Smt
bat a donar at aa Wnaik aaai ar faB at pay iu
. r r HpBy,
Par paructiian mpfiy ml tb OflV of
W.a. IRWIJTAOa,
o&ll ly Aaaaa. far IA Hawaiian laaad,
THE
New England Mutual life Insurance Co.
OR kOSTOX, MASS.
IMOirOIATED. 188 3.
E pG A3VT XI OTEL,
Fint-CiiAt Erery Particular!
BBMB CAN EE HAD BT THE WEEI OR MIGHT, p. ImA tarorahl. I,r.
atlk ar azaat kaarA
IlKtuaytlc at Xoa-r.rfrl.gr Plaa.
MaM ad Lrt Kmrnmrm tm Ltt far Pakll IXirRKD AGE, Zi YRAR-ORDtJf ART LITE PLAN
M'lB r Aacl.Oc ly i Aa nrsi roatiaata Poiic S .ran J Jfl
Aaaaalli alia rutin n raaty t jtr ltaty.
S Anal atat, e alia. Policy yrat C oar,
LATE A J t "Jzy. r"
itsotts. : : $18,000.000 !
ac PaM Ikiaagk Baaalala Afrary,
$49,000 !
CASTLE A ! COOKE, ACENTS
Si POB THE HAffftl.lt IIL.HUt. ly
NEW ZEALAND INSURANCE COMPANY,
POB
FIRE ASD BAR DTE IHSURAHCE.
ESTABLURBO, ItM.
CAITTAI,, - - - ri,oc,co
( Wita aauait liaktltty of SkmkoUin.)
-kt Wt a0, yrouct yaanalt " luiania
INSUBINCE IUINST LOSS BT FIRE.
or ry aiaUa af ytaptrty Bay a akacUJ with
T
UNCLEANED RICE!
la tk Bra. rMakl Mann.r. Tk Praat far RIU OB
aaJ DHASWIJIO PADDY kaa bo Bartend ar rat-
conrnamnrfTa ow
Paddy and Hulled Rice!
IFifl RWeire Prompt m,l C.trrful Attention.
WM. M ORREJtWOOD,
Orarral ClMallllll Mrrkant aad lloprirtor ol ladU
RlcMllL ' '
SAM L C. WILDER,
AGENT
Hawaiian Steamer KILAUEA!
L. HAKt IIAJTT
BABTEB.
UK PBAIPRIETBB will spare xo
;.t-i n-vAf ::t
7k Oidat Pmrtlm Yutunl Life Insurance Oo. i
lie United Stale.
, POPDLAE BOOKS.
ttvTJVED BT STEilEI FBOI IEW TORI
Tto World af WrrA CaaBt. Proar, A Oa. 1
taai. t m, tk Drptk. ky Mr. SaaAkwrortk,
Slling Days as per Schedule !
Caltot Otkanria Adtcrtuad.
TICKETS ONLY AT THE OFFICE
FREIGHT BILLS DUE ON DEMAND.
aa BM OFFICE WITH WUXRR A Ca.
Per 'R. C. Wylie!'
a Aim t T FROM EtBOPB.Ila kATRI
mcaflatoat Hinu lump .
Coil, Roaaa Bolt I
ma at
top.
. KnsILh Hp FnUU.
Caaaa KMrrat, PIcKwa.
t.Hn Ortttmd Prpp-r.
Caara a round Maaard.
OaawPRBrk Pea
CAtHB TABLE HALT. IB
For Ml at tk kwt prkaa. by
Ml. BOLLRB A CO.
California Bed Brick.
A FEW I MMi OF liOOO QI'ALfTT
rrcrlrnl taj dar Pr M r B0 Rnbrrat, aad Ra
mum by ImK BOIXEfl B OX
CALIFORNIA POTATOES !
IH BBCBRTB
FOB BALE BY
WAjyjw A X It I RI SH BKt EIYEB. FEB B. C.
aYI BTTTBRiT
BOIXKA A (O.
erchandite, Goods and Freight Intured
Ry ilnaai aad Blag raaria
T Loan caa to Mat payaM ia Boaalara.
0-. oarax.
(kt Br. J. T. ttutka,'i A it Be Uoaolala.
BISHOP ft'CO.,
X3 IkJ JS3 Z 8 ,
UOXOLCXr. lift HAWAIIART ULARDB,
....DRAW EXCHASGB OS
TRE Ball Of CaUFBMJIA FMRCISCO
a ram ttnn ra
Bw Vara.
TK wBIT axil CaWaSallOS, :
a ran ntt:ttt ;
nnboara.
Aad rnawtrt a C n inl Baaklit ill Hi M ly
CHRISTIAN CERTZ,
CABLM AaJ'X'
BEAirfA Ta Itm il E TO THE
PCBMCaf Hill ii Uli. tfcat to kaa amtaiiil
it auv and ttatv ,jf a-ILf.f AM FT 7B
KB. Hafc-l Nl twit V. iMrrku' bray
a Bar aaar at tk I at fit
Sri
BALTIMORE OYSTERS,
rtlDIH FROR THE f H TORT OP MM Ik
W McMCRBAY a Co.. nctl pr Oryloa, at aaaa
oftwodoMa rarh-aua Dnra -m jar Mid two paaad
Tkav Far a low by IIAli BOLIJC CO.
NEW PIANOS.
"Ba TWO TEST HXE TORE
THALBERG PIANOS.
Just Received from New York,
ASD FOB SALE BY
H. M. WHlfBRT.
Plaooa. Ilk til. !ttway. raak aaa( tto kaa
New Music.
A mi ABWaTHtAT OP LATE rIM
LAB Total aad taatraaMtital mamtc aal raialrak
Catlnfa caa b bad on apollanloti.
y ika H. B. WHITJirT.
S5.0OO To Loan.
ITE TRrBIBABB EMI LE ABB OF TBIBT
Ftuad. to laA Apply la writtac. with paflkakaa.
. M.r tk r
A. F. ICA tl.
vt tm
NOTICE.
Just Received,
BTr- OfUEf T PSBM
nsaa ;-.r-
BT.
Bcv
Bra
WtiAiuni't Oarl
Ail of wUrwl bid atlaa tafer l br
A3 BOLI.EH A CO
Orearon Snarar Cured Hams.
RRAEJ Ea Frrkark HATTTE B At LEA T. California Lime A "White Brother'
aaaa ka. kwwa pajTat.t, a ka af aaa fktaaht WBBfiEIBEf PWBFEABB CtBEtT Ira mmmi.
fkaT; fsoLLEa A CAX i MU Hf. Farad by (MJj BOLLES A vX
THE CiaCBMiilEB, Farly a Ilk
It. a. Finarr. acaa a taatrm ui. iuin. ,t n,w
a Rkt aakat BMaaaay aaa aa aaa aaaaa
window in r. K Wrtia Th-. It.,f l:kl.t .n
Mr a- win rit. .-ctai .m.aa. o, i
rC,
tklm atttritrd for aU
RJ RM
at Watctoa at
rwitMMi at ay
ixoa CLARE.
Manufacturing Jeweler I
Notice.
r he i M1111.1..M11 i oitm ii i. v wma
A Mr. EV rt. toea t btkirai i llUia i of Baaolahi aad
p-jl,nr pttrrally. that to hat ak ia tb nor oa Fart
wt oftpatt Odd FHWw. H.B, iftoaMtty orxaalad by
. wh-r. it ami or, ipirau tilt aai a to raw
aad rvJrtti ,A all tlf jrw.trr.
tloOon alvwt u, bil aad KaArl a or.
a- -ui yiara.li hiAiia m u. u, mm, -aa
t WM. M. WEBBER.

xml | txt