OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 10, 1877, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-01-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE HAWAIIAN GAZETTE
BY HENRY M. WHITNEY
Krrrr t Vl e al a j-M armlet.
II riTE DOLLARS FER l.NXl'M
n rxxxs tx j jrxxrx.
pwrelrraawVecHt-era,! t.Ot flx-tat.
mn in tt a w a tt a at n a r7"nrrrnn
A WEEKLY JOURNAL, -DEVOTED -TO HAWAIIAN PROGRESS.
j mi - tx nH v
A. ItlM WvttWU a rCVl-v
.4 t r la t't g-jt ;
Tana . f mm W
iwfc -tetrr Xtfl twt ;
V. dWa bW
- aft-X
TV it ra rtV&rv
HOSOLTJLTJ, WED2?ESDAY; JANUARY 10. 1877.
i WHOLE No. 626.
c.vsTia: .v cook v.
ssrrrnre axo coxxmipx xescsaxtj,
TKIVKTIXS ANT
BITS1XKSS XOT1CKS.
TIIKO. 11. ipiyiks.
Dealers In Conoral Merchandise, 'xwmxtsx axd coxausmox sssckxxt.
Variety.
.v Kat Ssm, Urn, U.w
. JLSXXTf IM
T x MM.wtui'n, nidi riuim
UO.M1LVU" SOAPIVORKsi.
BY W.J. RAWLINS.
t rcvrwtov twtv i ftwvi trv'T
IMS! J? ESS
Aactioattr ud Coamistion Htrchiat.
J Surt, H., It. , (-! J I
C. S. lllltTOW, Attrilranr.
KATJPAKUEA PLANTATION
SltlAlt XW C1DIIM1 IX hmI Rr nlr In
qsutltlM to wilt rrvtvxr r,T
tSm A1M1 ACIUVr.
t.ia.tiJai tcit'i j ,"J?,orter pommlHlon Merchants
I Pioneer Mill, Lahainn.
C.mrni:t.i. . ti'rthx. i-noi-Kirroiix.
1 Sm It. II KCKFKIJ Jt CO
vnat:it jt t;o
$.TvMrtttw-KlCW.Cjo'rict4Cw.$rM4 I ji, ti II I. II I'.TT Jt CO..
Jtlxa. OUt. Xiii. Silt Ssiliisr IXTOKTEKS AX 3 VTHOLESAIX DEALERS
WM XltritleJ.tTVi. j, CVlUf. O Kv fV-v. 1
" ,ntj 'rw(T 9t Cwfcw'i ItwVt TVr.Kki, r
i;o. iiori-cuivi:t;i:u a.- co.. , x-, b.v, u. L
rjrjasrsss axs cojocsiox xsschaxts, ,
Ck k. ww.i.i v.n.
iu o. nAia. jt sox. lurcTAcrcsjKs. mrotm ahd DSAtMi
CONSTANTLY ON HAND txrasrsss ai suxess rx haxdxaxe . i.tiMTjj. rite,kMii
KAKKE PLANTATION,
rnoi or si Alt axo molasses
A now ciinf ta, u4 fc Ml, la qu.satt to wall ror
la atinWKRJtClV.Ar,Dt.
A GESSSAL A&sosnrr OF
Chaodlsiy and Ship Stores-!:
1- V. LkSL
llY.n.i: ItKWTIIKRji.
; ift IMM1UM UIU. Vap, KAM. K,U1
PER bsrt R. G. WjfSs fram Bremen 1
M rt Sm4.iu!ik.
MrlVTVRK A: HKOTIIKB. f M. l'.III.i:iti.l- I'O..
SStNSrSr?v Sit , GSOCSSY. JSED STORS and BASEST, 8SA1SSS El D5T GO035 AXB GETEUL
tuaM.uwi".lMI Busoitrc suit r-trarjtjr,,iwjtv.,wi wjnuu
xnrnaiSjnnndr.nali.
Ti ; zg-ca T Iv W-tv rv St.
AFOSC ACIllTCK.
S. JIAG.I
mjuiH Mwl. TKrw KXmz Strict,
WAILUKU PLANTATION.
1-roi- jnw ix. Axt roK x.l.k IX
A mKi la nil imtnm, tr
im a nr.KWKu a co.
KEAHALA PLANTATION.
II. J. COOUIVSE.
INSURANCE NOTICES.
Ronton Roard of I'niltrwrlters,
n I.l. nH.
C WlKWtRlClX
4 OKXT ftor tbc ll.n.llan Itl.nil,,
rhlladflphi.i Roard of UuOfrwrilers.
.It l.l.nlt,
C- Iir.Ewr.RACO.
4 OKXTJ fbr.lhc Ilan.ll.n Iil.n.l,,
CALIFORNIA
INSUP.ANCE COMPANY.
TIIK ISDKHSIdXKD, AC3KXTA IIP THE
( Omwi.t, Iim. ..tlmrtlM Id t.kir. rUl
m CrC.. Kr,l;ht Tr.,llr.. rtvo.
Ltmli twbtfUl vorU, Uhl tic
'T lU UACSrSUI A OX
1'. A. SC21IAKFKR.
A 3KXT rllrf men Ho.nlof UuitrrtTrltrr.,
. AcQtof H.4rlttf UlnvTfiw,
kTIW,K B.Mtd,rT CkJTit. will k,T to WrrrtW
M U? Ifc, lk.i,mil U Ml, Ifc,. Uli. iVgly
T 11 A XS-ATLANTIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
HOl-SKKCEPCR-S AXI OTIir.RH Will. ' ,r HAJtnr.
uoj la. nnCrat apu- oTIuv, rluuno t n ISK IXXl'ItKI) O.V Iiril.niXli.S. JIER.
" V C BRKWES CO. . ctUBdto and runUlan, w Ulxrat urma, by
SOLE & SADDLE LEATHER,
Tanned Goat and Sheep Skins
COXSTAXTLTOX IIAXO AXD FOB SALE,
ftoo U. wa tana
1VAIMEA TAXXERT. C. XOTLET. Prop'r.
It A.S.CUlU0K ACa.Amtv
UTtt, 1T5.
I rurnltar a liberal trma by
It. lLVCKraXD A CAX, Amis.
IU3lj
TUK LAHAl.tA STOKE
LAHAINA. MACI.
tr. ' ;IaeAS.CIcto.a.fcOxi
Stockhalra Ta.r sad CoaljTar
IX BAKaUA XX D l'AKV j Al CASaa CU. I, U KsIwrf iur. ua GeZtTl HcixilzdlSf. lilCV Dnr Gcodl. ira tx Uur-KieJTr!
If AS OT Iltxn A MIT.810R ASSORT.
CE-rl.;, T - .-5 Vm--rt" Pitli a. i -aSia.
AlaUEX Jt KOBWSOS.
I-J EX SAtl I- STXEX. ,
fx si r n sxjisicvv.
a. a. ttfDwa CSfllay, &uf. Kvs. 2l3?S c. t(c '
VKNTat GeaeraS Mr&aia3M, Laatber. u4 if
l lj-
PEE CITY OF SYDNEY.
VtKIA. awaa a&Tua.-w nS Kluwe
SUPERIOR CICARS!
ml mm w x.- mm m n
. r m m 1 1. 1 ntiAKivc 1 I
Al T Iftfl wii 5 '
a.A!trt ii luilwr vil i3 aiaii t StJUixf k UOLI.KS Az CO..
Tft Si ri'TTi , ftS. Xtga. At-, Siy CiAiilen aii Ccsaxai Xtrcirra. I
C. ITALLER, Proprietor.
QiMea.
tSial.
t
Px2 17 h.)uxv ef 3N-.ia,
rriai.vr
A CO.
California Bief in Band.
: KSEX
SOAX9CV
m.mr ywavr
IoiA xs.iat iilt.iii ij-iAri rr: jcciiC
tcwAA. aO;rajM;SaraTCLC ttUU aATSlatU A
AcsArt uswtr f a ,terxr crit t
tStr.4a sic" "
wij it m &12 i--at airTKw Xlx Ij;ci
Txiti Wiiw 1 AAA jors-irti.
pfft 1 twrtiiexA' sroMOi tx a rvaiASx, hii j i IsesaV 3t
nexAAxrr. i ta ssaasAiu
a. M. WHIVA KV. M. IX. I. D. S
l It. JIOTT SStTll,
X333rCTSiii 'Pish, Fonltvy, Vegetables. &c
C.AAWAA. l.f .MZDl v v.f 1 1 uu t ra, eaa 1 f.-aa4 a&M r--ea rr E . - rurnlahcU t Order.
tMAit.a,Atttl11fitffA I.iVwwKt.Lt. jlj
Choicest Heats from the Finest Herds
LCnU$ fc DICKSOX.
:i?.'TT- AXD TTITT55 IS X.TXSIX,
Aa2aUAiaaTAiXtAnaIiMfUwC.BWiidfraa r
WHf
; A C.", tVt iiic, m ef r.rt M nU Sma.
) Alt ly (
Columbia Rirer Salmon, i in.i.iuu v jt
jl . 'nncsrssi ass ixtaixsj n
c CO..
TT,XTKAS-Ttiedy and Tharadaja Teal,
dr. i n. nirr-unsox. ; radara-riatu
Ct as Irxctire, earur f Tt viditriut ce.ta ' tCalM. o&erwii. eideredo
aumisi. 5.aik 11mm, Mr e&x ia eK.
Cwe. Ua- lll-ly
c v. rr c j. or io"
C. K. JIOFFIT. 31 T.
3W - Wlai3aA-.XAiI.i.L
DOCTOR UA.TIIIOP.
OSSSON OATS.
Til 7ia.ikijiCT if 29 OA T3C tl RCItsX
2 WXAaJCtra. IjaiAaaWTa.. J AXETTEll I-EX -DT.ISS JA3TES.-
pst ri-ri-itom. "-Eli, larrrv; iAAtr bAi, . -
-Erw-ateyjiE'i,5arm: law j OBEGCT IXOUS-
1:?;,,:;: I.OOO SACKS OF XXX C SBEWZS & CO
t T,rfuKL-triiiSimin:" ' Rail3aklW!A t a.a.tU!H,)
SHIPP1SB TwRSlSSIOS HERCMSTS,
nrcaro r-xas. -edwakd jjlxx.
v W. C Jt CO, ' ;
- JLxrttJ, ' TISSHITKS ASD PIUHBERS. 1
t EiaarifiXatU, SVliiaka. ItlOlbk If J TW1 tTft, i
; tCT'i Inx Xii Liii TiTlxiix. SxiW " :
VEEET1SLE, FRUIT 110 POULTRI I1RKET.
Acbae tie TanSy ACrAt AtAxtet. Q "be prepared to
rreasptir aad sassrocXr ta ardert f-r ereryt&i&t; re
e,il to fcniiA tl ubt wtu xbsasrAi aad
rvSL-avfie, ii cecxtry ASxda.
c-ShlpIn-.npplird en Short Xollre.-Va
H.nr MrWUKwIvlt un-oi-W rrrrd l 1 Xe4i&rl Ito apara ef tbeeiry wllboatei-
n.vnm it;iiintr..iii:.
JIBS INSOKANfiE COMPANY.
rilllK CXDKRS1QXKD h.TlnE betn ap
a l.4.ted Ar.t, oT lb. above CMuptay, ar. .v.Mre4
U later, rwkl AtaUit Ire.aa Slone aaj Ilrlck llullii.
lait.talolItrtla.aJI,, ,lorJ tana,.1 Ibauoat
fT.nbl, tarau. rr paniclar, apply .1 lb, afllc. .1
lr T. A. KUIAiriK A CO.
NORTHWESTERN
Mutnal Life Insurance Company,
MILIVAI-KEE. 1VLSCWXMX.
THE XOST KVX-EsrUL I.SIIUM'E
CUMPAST la lit World.
CHARTERED X X list.
IlAiiAeAdraUanor Westera Rate, of In t re, L X,T,r
kau a dotlar cf K Sev-orlOn aad ntrer fxC, to pay Ua
kwtea aroBBptly.
Foe rarrlcslari arpiyu the 03m or
W.O.IRWlXC(A,
1 ly Areola for tbe UawaUaa lalaadi
SUCIXS A ox
TrT alVUm TtIT.f 1
AA"t TIT ATT E A I . '
. T . jerax XkUm, r7airttr: tw k, fatrtla. to., o,
-ASCTjrT t "TTr-iT- AI Ixir. at AltATJ ?XAilt. xpntSira-Ot!itrTiaS3S(XXTrDiXCt!ai&.
, Cr3tre eet-Ttfr af Xrrum itnl Ti I'linujit crreo. Btoje- At.IrT.iitC.rXawci2a.R.I. - Sj-l
Oregon Pilot Bread.
la Szasll Cakss.
larlrTT oust See pntteiutt srstssf ii vltuc 4
Ax4aaecSa Oregon Fresh Apples.
100 BOXES.
Sat wtnstx eaxi tct: .trrAi tfcrui -nrc sc -raTAls jaii
Kng K ajtm-nmf nr a3r. a-rt asm, at t-rn-rfat jmczis i Oo.
Strcpt inaiSrrw"Jkr nrnj;ljirt: 5t imics4r.
rvr r itUj S-r r''. xitetili CUt iEt, '
Iioiwir.SiiIaSarA -aS Hurt MS w 33,1
,u Wits. ! T)rz sc-dvau lutrx-
a.itAaiBis3teilAW.- -Tr t&sc, MettlC BICHAEB F. BlOataTUS.
T -tjLTI-r-. - V- . rrr--..- a.-S 1CIJIT 111 COrlSUOI At IA V
u""t " vkAUOrAAiZlS X. OZ..SaZVz TliarituAnxt nraamatCHr'jlafi,
mtrAti yaZtzJL Acai&.SacIixrri-e a 'VA'VTT- QGAS5.
iiS-pi5afifa.A3 JiKit2? I HaTJLXA. SAULntt Ail a raat xrnattT.
rinslteXttaBaKs. Taa iasr to Karaw-ost aai FRESH SALMON ! j I.trrw exa-e. n. u
TiAiili.A.S AyACK.
Sr? Machinist. Lock and Cun Smith
T.-J. RAKER.
EDVTAKDT. 0'IIALLOS.Cr,
1 t:.i: IITJ AXi SoSzC. ITikm an4 wrenis5tv fitraaA a rtaagiilV attta. .
la arJnrssatf AiWtCSTtnr S-SJW tt S3M.t3tr5iAp Afliryw, tsm tCP3gay gjwtxga. ET L ' TOlaa
G. W. BROVN, '
Civil E nsiaeer,;
JaTDSrB03CElTSaU2
V
. OIL BLACKINC.4 .
a,-V r-t-
.AUrnACTCBED
G. St PINKHAM & CO., g
TTTTtl. SATAIA.
" 3
!
t BOLLES & Co!, Agents, 3
S& ni lyrr
v ."DNiNOvns nio-" T
NEW ZEALAND INSURANCE COMPANY,
TXXR
, FIRE AHD MAEIHE I5SUEA5CE.
ESTABUSRED, IUA.
CATITAL, 1,000,000
(VnibaaUadtedIiAbaityorUareVAIea)
S. taf , weH, protect yoaraeU.' jiiirxriAlA.
IHSUrUXCEmiisT LOSS BT FIRE,
OT .eery ietcriprio. oT protperty Bay V, aaWtad alti
tUa Ooaapuy at aaodetat. rtlra.
aerthaadise, Goods and Freight larured
By ateaaaera aai aZiar aeaaela.
A3- Louea caa U raala payaUa ia Haaaolala.
t Areau Ur Uaolala.
i soaiH BEniSH AHD xescasthe
I . INSURANCE CO..r,
; op loxdox axo EDixncncu.
! nsTABUsnm 150s.
ArcMtamlatcd and Iatnltd Faaad. X,SS,I1
Tns 17X1IER.Slt.XED HAVK HLX.T .IP.
rOISTCD AG EXTs t tb raafanra laUada. aad an
aalboriae. IA larara aralatt Mr. aroa favorable reran.
KJ.lt EiA, la uj rtl ta. I.UWm VtUm m.iUiar,
! aatd aMrrbaadtM rlored tberela. DweTUac Uoa,., aaj Para
EUre.Tts,Wr.Co.U, fAfi. ta auW-.ltb .ITatwt carrM.
laaraabrrecalr. 4lj; ETL HOITSCIILAKQEZ A CO
SAM'L C. WILDER,
Arenx far llir Ilawallau Iilandt,
iiATSi'n' ov AO VAaiA-T1 r si t rr c.
?rreHTyr. 1 '" j " 1 "
da. Coin. ,
IlUara-Uatb.. ltM 40ojAcHaeJlla
tUe.lbr) 1H V IjaJllJllriblla .
nj... I AtWIlaatisiMr.lataiaata.aai
llaafarrvi.ak.. HO 11 H Baiatai n "t.
TwavTblrJ CVIu.l :)"" e T aejii.
a. w a, r..iOt ttijw e.
: I ' a.:flt
im aaol iHjnn
ar Ptlt4 CarAa wbea petaw. fi pw, or
.llowed . .lace..! (tea. tba. ralea, abk-a w. ar traaafat
aJ,NtlMavta. ba paM e tUr,e4 .attaily.
N. B. All f-lf a aJeeHlaeaae.U laaM b. ae,..t
.lib tb. pay be. atdere. ta. ar a. . .10 b. Mr. tt
tbeav rt.r.le..r,aatreaar.t,eatolb.aAw.arala..a
raatllUMea Rtr ratler. Awericaai adarrtlwMaeata. a a.b
arlaiawio aaay be avada by Uak cb,eu. at tax im pw
areataatra.
1'OIIEIGN NOTICES.
It. VT. SKVERAXCB,
riuanmnio!! mkrchaxt.
OA-IT.
u itsoxt Jmixi.T.
SAX l'RAXCICO.
A. P. EVERETT.
Forwarding and CosHrissiaa Mcrtluat,
40A ITraiat Strl, Cr.ar mt Claya
SAX VRAXCHCO.
'Air Pantralar altaatfoal pakl t Ctawlraneat. af la'.ad
Pradaea. WT ly
imt TtLLUirA. ataat r. aAAasmaAa,
WILLIAMS, BLASCKARI) & C0.
SMpplns and CobbIssIob Strcluiits,
AM JU CalUormla ttTMl, Pa Iaarlaraw ty
R. S. HOWLAND
Shipping and CobhIssUb Mfrthaat,
MOS, Front 9Cret, aa.ar Cmltfmraala.
SAX FBAXCIaCO.
sxrxx TO
G. A AC nowbad. Xaw lwdAard. C aWw A Cav. aValtaa.
I II. Bartlett A Soaa, Owaa A Clart, praetJeaa.
VTaa. 1L Crapa, E. A. AtaarKe. Taartk
Itn Caa aaaa.3.T.
BOOKS & STATIONERY.
Tho Basis of Our Business.
FlUT. Te 3I.aanr.etBr. all laarb Ml aad toa
Ifct.try aa caa b. A., bet, aa well a. aUe.bar..aad
tberaby atrettly UmII atar raataaaara aad tantlna
SKCOXIX To Ray aad well TtoaAa aad ililli.ny
M u It ntt. It I. tb. Uieret at eaalera aad eaaaaatwa t
coraa to aa la prabraar. to i,a.lar, Kaat.
ITT Wa aaaaalactar. aal laaport aaary .tail,IUa of .ta.
tiooery. earryUc larca atarta f rarr. aaaakata aad Kaaa
Coka of war owa aaaaafactara. lobe, rUta,, ate
4U Orar 1,M0 rarietka rf Blu. Iljra. left b flata.
A. L. BANCROFT dV CO
UAly SaaPr.ort.aa.Cal
CIXAS. T. liOICC
AS
.atal.
'COSSTECCTIP.
--w rrir-rrr irmt !
a iga Lixir? OAixni j
ylETEorOLITAS HI AKKET.
C WALLER, Proprietor,
Klac Streer. limy
CITY nABCET,
XATS AS3 J303TES.
S VI 7" ACXTA. PBOPRIETOR. HEAD or
. TI i CSAPUAX LlXaV
5HjKAHiiit JsaS12rL, ea tvTt:ats ij
SAtrdAjx.
AX Orera Prampry ABaaaVdL
h-iM - Taoi AW law am Siist rXiv i Jj -rrmauit. AiswewwC yer -oiah."
iii J.JtTiJCTilalibrjiroilil'SiBr sjSicT I
C.A.SIS SrcSC Stt0it3iSeara .
i TrnvnT.Trrrr TT?nv witjtts pn i uaoaauat o. uu., .
It,., pt; Sir aTmf AjitfwoCBwijacffI-lag-imaBta,lir " , "ft X JT H. TTj TJ G
tr Jt.1 ijiimaal Stwrt. .mulltra i- ay ' aaaaaama waarrsi-taarA, tma. Ar. aatt AkX tjaacsofa. . - -
I a. I ciaw rii mm u
Machinery ot Eerj fcscnptlcn, ?m 5 tlifflilll. : ; : : JU rUR2
ka tat Arr. u k
JT. JI. D ATIDO.X.
-wja.3 A3TO .!
Arrrr TmtnfcC oaLtaN- laraur -rasat cini 9
BXdtsrenaftajBiak. rrgwrxjiA. rp. a iimnrra. w.w. w.
ataeog ymr gat STi.uga mnrr :1ii t nir iatc"
yzijn&itrti,3zVL CHHTA SHXCS3
IAaityisl:AiT.rra.?" pes 3 tisEr al tr-warx Ueax ar.
aiaw-s&-rAita? w icra, ir-a-is airid Jxisaitr iTriai jaii a Siiw Tt-Yt i-'rir?.
- AJtr VdAXMactdaa.aoraaeiucAsa. 0 ly
E. G- IirXCTICOCAC.
srr xna r-npQty Cuiwgofc. tr '
AVEIG1T,
....
C IT. DICKEY.
SHIP AMD CEIESAL BtiCKSUITH.
Sltip on nf.f WA.cC 3-r atT Jmafstte; t lA.
aiCttBCnTASJaaw. nmc, fA. A
ua nsi aatats rr
Srw Vara.
Beat awl.
Pari,
TB. CSSntL UU C3KHAT161.
AJ3 tf l.l axaataAA rs
BaarEaar,
ywer,astd
JTOWtfr" t avdt.TA IdtAjlttab SAXaAXA fraXkV
..tf Ul. Xia X X-irtt ill ntl AXaa. uaa JI, ly
yi .t.r1 Waf e nQerm TiaA." g 3 17
Xirw-t aaf. lea, XsacSr- "tert x Ttrj-
ai raaoai-T. Xa. 3C-JSaarr 3a.-r, n 5t K.
Aintar TriniT- girt affirfflarr 3:ieaa j'fi jninc
I"
r :
aUT aiHT .ilatW: fc-t-aaA. - I I
t. 1-m.aMnL!- EjA -f-aau. 34Z i x -- ta, BT an rijn tt -4 ff-j-T. rue-- J
UASZi
HE HAWAIIAN HOTEL !
TX10v. S. TTARCJC
SUeeer. aVewa-s Dealer xntf Book'
fcinaer.
waatra Erowari- A'att fferawaS Chear- -
f.wrrt Vafttrt- jimVaTl x jntat .au. AAm.
fcj5isEoar tan ei
: THE THALBERG PIUNO.
sg am f
r-(t)ta.-urQ'- b C-ii)?irLr. ji-iicge- sksic v
-r- -Sa--r t-p ti. afrrr 4iurt ana 2n imc-ai: ue s-aat 3iTRiAAai. r
.-a,- . r .rlr
Ctt-xM 2 irz. aIa lATSrC it- lI-TUAiriAU. tru.
.n oi;,
Mutual Ufe Insnrance Co.
OP XXW TORE,
Largest, Safest and Most
ECONOMICAL LIFE INS. CO.
IN THE WORLD!
Assets-(i'6)S80.000,Oo6
AT1T1 CSZZ.
Now is a Good Time to Insure.
X"ta Vit FirrMrUii BIiai Tiara,
OMal OlTICr WITH WILDES at Cw
UVEHPODL and YoNDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets. $26,740,105,70
HATE XXTABUXIIED AX AUEXCT IX
BOXOtATtX. tor ta HawxSa. lelaada. aoa Car
ettdtrarad are rrrpared t wTBe nAA acalaat
F1EE05 BriLDWCS, MEBCHIXISE AXD
DrTELLRGS
Oa tm nil ten aa. Faaar. praatatptly ad J Mated
aaad pwrablr At ere.
A la nor a oa.
DR. J. COLLIS BROWSE'S
OHLOROD t ISTIEJ
IS THE aSIQIHAL XXV OSLY CXTUIX
THE PCDUC ARK CAUT IC.VED .KUUiT
tl mBldJ ItBlMDM t lVqMtI J M4, "tbt llb
cvwroalilco cf CaiM-BUi U - u amlKi 4 iu
tisJ lBvBt4 hj Dr. J. rOLUSdSHOWSi; t Xrmy M&Ut
SUJLi UkJ M BvAMVai b him. BAs4 II kll KUSal tl aUmM
bC buIjbu T tm fit a CWttteU t IW TaV iMltosf
bavI Mmt of tl. rrpnkU-a fcav l
U Alvic-. tbmfbr. t&AAt tbh.r U ftdr tW
D X COLLIS BOWrS CliLOJtODT? to ipwW
iBkUBlio.
CAT-I01T- TWCVBebjr Fir . r. Vr4 iU4 1W1
Ir. CuUib tnMH hSuttcilT U mi-ua.
djBV.
JJCD ACTIOS.
T-U tanlvBtl tm4t rrie-. lwC. rvfrtltsr bU.
1MB, Boa ussusia 1 MBitlj irttot M Im NmtA4 Ut
U.7. wiiWittl crMtlac bj cf tW pi t umIu ta
taaBC tl in ol cttrsv. OU BttJl Jmmc mj t U it it
iNBtrt uil tiatt Ub mililt. i of f r t-
t'Jj utu K-ntllo-B (ooiffct tad -MiilUc-rBvfcl-
bic1 mi Its Tirta wC atUfMivtrfj. kmc tt t
Crrt tmatiUMlB tb tMembf - awgr. D---
U , IrtmfMM, OaUacb, Cms U, itUu, Kli .bIIbm,
nip, WAWtwptac Omcs, Cra UjUrU,
XTTaUCTS mOX MKDICALOfmOSSa.
Tb aC!bt U. Erl Basil rH conaljAv4 ta la CC
f rtijicaB. aad J. T. Davf-pnrl. that ba W rc-HJ !
fcrmAvtloa ta He Bffrct ibat ta esu rivmty C aay wikt
ta CtMJcra m CULOKODTTt E- laacrt, I. XI,
It. Lo. 3.ilAC-t UMiiau la Iak. rptA, (..
rarST "' ---. J.CVLLXS
txtxart fr-m 3Udieal Ttmn. JTaa, 1X1 "Ca Wt
ta iacrtUJ t tcortAA af artW tattl jrartHI-Bwra, Of
esw it waaU t-at t HacmUrtj ar r -4 tt 9
asraly a aat aa! 8Q a
Kitract frfwataa Garal Boar4 ef XIaalta. Laaaaa. aa ta
Its &e- CtpaUn $ rtraagly ara m taa.laa4 af tao
lBffa TBlaa af taia nmSj. tht w caaaat taa tmrihtj
arr tao .rr cf atJofCiaf It ia all caaM."
CATJTIOX. Saa raalaa vttlMal Ua -rla Dr. J.
COLUa 1JS" a Ua Cnra t tBBa. Owwr
Liac Batbeal UabOaj Br-iiwylM aa BiHJa.
5U Maatbrtarrr J. T. U IVKXPtlRT.
C CraU taWIt f .la-r. Lia,
SU la lUtUra bI 1b. 1J. . . fti
4tnui.5it Tcrk, W. Ii. lAri-ra A Ca. a4X C
K1XJL 4Ua
PALACE TRUNK STORE,
IO. SS SEW 3IOXTGOA1ERT BTKAtCT.
Patar. UtiUA Pan PraarAaro.
Tbe traTeasc pah&cr Proa. AMtraOa aad tb. RawaCaa
Ialasda at. brrUed tebaperttb atark saw aeaaAl
abor. eeetral aton.
Xeery artirA. la tbe Kaw aT
Treaxi, TiHiM, TrTeling Bagi,
Sateaels. Straps, tio
OttataAdy oa baad.
LavdlrC and Gear, ria (bale Lrattbar Aad
H Aaxa Trwaka, a prr lallly.
TnnAAaf bay palter. aaAd. to arder at abawt aaaka.
7Vat.ij Rrpairtd aid Cntn JtV.
fiaa P raorfatta. Sept. UTi. SO-Iy.
a at, .
h. i cn i "a
i.f P irr -r JL awfc
-Arc roara. . ' ; i tit. -( .
, Ajf2 cf ss ; ts I ixa :ov.tt
sa
15
.irfw aifuaMA. iiaM An aiaA. oaf a anfflirrr
SI lasiarann ynnrs xtuf. t", un.Tiir Ad: Aniiimir ataxti 1 xm .
iAOicncjtera. JOTOU? emm A it n t-rT' e & TMATaAIT Alt) LUV
T--Trlfnr"1!-1-" waMaihy x Ex-fit vlvl-t li-L w-p-. - -:: r rt i--jant rnnc Cm?- OsiBuixifjiiAi9ft
ii!a3t w-iair Q rtaaint. Snrj itaTt woxna-TlJAT. asEAl7A-rC1niaii antf aC J. TT VTICTaE.
5 x Sin: 131 aim : !aeaoacir"-i n. 1 a -RTwr era -it- a Tt
KSc.-oaSi aVrrai:Att'Si1 UKCt. r-Ir,P5tM Hnrr ' . aa.r -
X A7 TTtil I Vt !rfmT-et-t"J -ir. flrf Kir gfTb- 1 awawa. w.- - . laca-itmi Pin anClaaattCenwtoa- 1 a a
. . . . , - . " arerwtem n. t I. iiiiiTiiit anil-. -Itn. . w-affrflarwAfaOl Aiiwa imlot aaw tad trpalrwC rwa- A r V
J.aar-WTOWT.st a aia-- mraSnrr-AM? AJ xmxtabwy. i-d wwri -a.q Far,
TrfffirT raJrrwrtr trite atwrfiiCT-irf Alig aBBiCtaoaa. Aai j innt. Ilia1'" wain a.. aiaorjawad; ia Jgaawtbt gnt
I r - 1.. -r. 1 r-,i-i amnfira.'H- HLamt enr-moa, rriaai li. nuwnurj It pam Jornilataga ) ATI. JOHJM
xWsiltrx -trroxt 0-"""
M3Crli-'Wl-e: &aXriai3 viSLl5i-t. -pyw nr -jaii rdCTaw-atacg aana-
-rrCteAatSiS. .-iarii-A JSSSorAt Saa PHILADELPHIA
a-. 1 -h--nnn aupi r i r ri r a rarif I D0.1.IU.
-w-jai. rnr- acw. dmt wrojAsitodaE x.xz. purTrtv l Ccrcer Fcrt aV KereitrritStx. Anri T7 nrtrrTrm
B.wA.Smit StSatr-c rfterrAs:. p.a4A nrrir -3,0, xo: f 'HE UNDERSIGNED 5 tT .
n.r i- ,- liiXL5aJr mb A M. BT If L 1 .
- a a pai - t y ta- ti r hti j ra i - -
aa I b a a w a. a. wa a a - r s a? ej jex a niiavi- fr.
K 1UTI5G OZtTAUTCD
bcaataf Q
7 TIOTI.Ii
T TS ajMra m aasw a n2ut
YiTtiCixit lr ZTcry Paxticslirl
CkCSkxpa l?tlBa- ftrlla ar-iMianfuf.;.- aff-n-w
gg.i imft aJ SciG Bmvc C aUrt 4Ae.
FOR SALE.
Swiss Lloyd Marine Insurance Co.
OP WIXTXAtTIiCAA.
THE tTXOCBSIGXEO xr. ACTHOItlZED
ta lutrt
On Cargo, Freight and Treasuro
Proa H ta ait aarla aT IA. warU,
aad ex
CoaUter-s, lay Hiarclal IrrTnl.alon !
Oa tb. raaat baaraAAa beraxa,
IT. a. 1111 x Cr) ,
Arrant I .a- IA Ha. aa. Itltnda,
MTHAT OEKIKAATIw: KEBISEXTE OX
KAiaj neec faeaxterey aKa9Atd Ar Xr. XX PV
Pasasaaxu VaU Ve Mad atas wery rearrtraAe
Ima ruatwa.ua aea trmtitriliiry. Paa. aaranftar
o7t a ftma, c ntixc a c.
Ml
:
For Lease,
-r-- 3. a.i;A- e .r 9 au: rrrxgaAi-a a tti TT7A'.Aij:i iiaZia
TIE llHAdlT IF
Air5rit,l . a -.f ..rii, n-nrrg-i icjma-
Tjiiax df Stiia trw dniait X3i iit ie-ii. lc 3uc wggr- Tin - CTerii f
"airor. eSjSty-E-rtc jaar cant" "Snfi-nf.11 nut " f
w-A, . T.Trf-TTlTiTa' "tcx wnr. 311C JTlilAirtl; ' waawgaCaaaamacatOoniaeaeaf atx mixAV' Jono-rar. laarjab; Ai&e Ennniwix XesAtaxrara, frond.
L Tarw-wT AaiwadCAaaaiS3C XbtTTT 1 T a.OP' T IT irr " J PLIl I , laaanS. n: awcrafCtoed uEwad
i atagrjiaitwnni rrnflim, rriadlgr.iil TTar.inmf-i-in.ra. I 3H!T7 - LOCk ifl Vul&ifCtl O i r . xt-JCfZ IX CEI aaai larrtaUT
L atrSAttjeaatTJtxCXJLXxI ATXACX. . k m.ilf Ai a CmxC- inat. Sua 3n. tnea wC ixt.
Xrrt SaiTi"rT,'r uAire TTaimn. Micr. r r T , ape-wim,eintatee S p anwarax50Jbial
r-tnI Ixr-a raAOitlT: SS2"-'- iit3S ' -S--"50- "aaX yr.,- txaAA-ZD.
rioMajHiirwmr.1rajtManrlar ,w ,i CVO"tlS C5C SJXOOS H kallUJU-&riiix. a aoj J : IiW x; IfjraJraaS. tW
ggaegll1. 'UnilTenTDftrgt lgat .1? jTm. . t .-w. . Tt tft-awi.iaaM ii Tm i,ea.e a. Tarm.nriir
A.r5ieiaitjrrirwnri!lftit lr afco wma-aCaie !. x atflaa; aaif &a4?a, Ifearr.
ttTfOm ALTS 17XM33X il
Tkx wKA-aiAaat atad SaartxAl Maarar
5aa- a reSal ag wAeaiaa ' Hntmn aa Aa OAt Ptaewa
AAjry to
jr. c PAiAX. 1
X.O.CABTZZ. V7naaBrA.
Or A. A. fXASBOAX, I
g.o-nftiftt. fex. H. ACT. Ct-er
For Sale,
A PACT OalUoftat COH1
cqallauin. raat -nrnw n,wt awe
lyxtfr az 3 Lffjj I LwC. aad nam-
fcausaa;eAAttdatiaOaws as fAt, Xaaarbaax.
iirataa. ait, oc.
To Let, Lease or for Sals,
tr rxitxiAEtr. ttaxj a costzxi-
5 Z3TT Taiturr rrxtfiejttw. ,
lUtr
Bcumal TtntlrltTif ZjotAt.
jAJta tUTA-ai.
FIBEMIS'S FCXD
INSURANCE COMPANY,
OF B A3 AEA3 CISCO,
Firo and Carln.op
CxxPa CxbUxJ. Ucld. r4.
Ay wT?r l fix. w tmrttSr aaaactei riabj wa3
aaerlbwtadrra
IJDEXJITI IECI.ID TO JOSE.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP At CO.,
ta ly Arevu IOKaaraiaa. laUada.
New England Mutual Life kswace Co.
OP BOJTOS.ACAAJ.
IX COXPOB ATED. lass.
7A O'ulatPxrtly Mutual Lift Itumact Co. fa
tit UnittdStaUx.
PrdArirt I triad oa t meat fx rail. 7ansA.
Exxx.pl xt Xwea-rarprltxrw PIxb.
DrsraxBACE. ts tiasa-oebuaat upeixix
1 A.bul areaaaaa. eawtiaaa. Putlry i yaar. 1 ....
3 A.alaeaaal.aaaawllaataPalaryAyaaa.Ild.r
Z Aaaaal aeaaal.w aauaata PUAry A aar7 da..
4 Aaaaal areaalaaa eaxttaM. PWary I Jt, VI Aa ra
j Axalpeaaiarataa.IfAryUyearala.a,
AAAaxiOtaa, I t 910,000001
Latin I aid UrMatla llam.lala Aaxry,
540.000 t
CASTLE & COOKE, AGENTS
n poa run iiawaiiai iiujda. ix
PICTURES
AbU
PICTURE PRA31ES
.
I HATE LATELT KtrnO rij A. P IXC Aa.
WBTXEXTtd trial PraAa,ubd aJ AfaaiA-Xara Par
franaar xArtxraa, TVey vary fnax aaa. faarx t. tbra. xr
f-wr laazxe. la wl4tx. aad IMa wbor pkAxrax lrixt
caa bae. txe. daw. Ix aay af yte itjul,,.
Catfe Praavea (rawa ( r to rata aad Xfrwarf,
Oral rrr&a fraa M caxu tart aAd ew-earl.
Mxu GUI Praava. from ! JW axe axvt tpiaaf,
Kaaar. PdarX Valaaat Ireaat l.fc arb aod teatlt,
fW XaSa, Ctarla, etr aU. aa Vaxd.p rbeap.
ApptPbb
H. M. WHITJTEY.
UNION INSURANCE COMPANY
OF SAX PBAICIICU.
2bTAX-lTla-.
186S.
CASTLE & COOKE. ACENTS
tit Pair II. wall. X lalaxda. ly
NOTICE.
TTJTE rVBEBAIUXES HrBCBT CtTE
axMH aaOw. tfaeA aa af artfi. ra.lwaaattf Salfw
tr-rwa Laa trfl xiy frad axd vd .libiat Jaal ia.it m
peweae-arjox, X axaJI Aad a raaraaaMXA. fa. aaay draa. aaaa.
tTartad by ber .a toy aocawxc
WTUXAK ASnwy.
XUat. Aara ltTf. VHJtm.
Frsitf Prepared Ij tie Alien Trtettt
PEAKS. OP BirrEBBXT TASIETIEXl
ym a, A, at?. Tte Aai, t-r
tfAJJM A CO,
CHRISTIAN CERTZ,
t-a BPArS TO AXIOmct TO THE -a
PL PTAXICtdHxtMabA,iatbba..,ra.,,) Q
JxJaJ txw aaatx aad I, d 1 1 1 1 ad WltdJAAt nw;Jt- M.
' 1 1 rjl. abavw aMrt. aat awaf ter TI
More. aa Hat b, fctawe rAa, Uan. wxl taaarraad aaa by
UsailAaaaaffaxW
-ttt X Paar abae af tbe .. axtraaata.. bad
'-a aaa paara. aatnilj', M waaMaa xava aa w
SWItMarXMMy, X J
Xis6 Bird's Hawaiian ArefciaelaffB
a rew coj-tpjx, ji Arr kpxeiteb aib
V raaraaubp
n. u. wun tx.

xml | txt