OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, May 02, 1877, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-05-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

IE HAWAIIAN GAZETTE
riTBUSHED "
HENRY M . WHITNEY
i?., E DULURS PER ANNUM
r,lcwHtocrlbr.$7.0C ( $10.00
w. .i.a. poU4 yerfail.
r In tVt now l'ot UtScu liuilding
v-r-' i-tMwt. tlonolulu.il. I.
THE
GAZETTE.
A "WEEKLY JOURNAL, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS-.
HAWAIIAN
1U .-" Yt-MerUay.,
U M.USliVKSS NOTICES.
ta. H. t- la ttti
aS J! fit tlP 1W;
Ilr -t C . ti mK wytay;
tie -Ateomww9f
ti;- n 'Jil lm tro-tt f-Mu f
3 -.rutiittt tttftw
Vai an. l.-I Up-. HTy i.
tnt b tkoMjitj tr.)
-CpS aWy iriiM,
mk t3 law iff sail fa
a., tmt Ycrttnlajf
California 3eef in Bond.
Tti ci n:i pen belli: uu'KiatTt
I XVUKJU tr . ,iii BUM K- Jt cu
Variety.
a- ;r c: C.-t-capet. tie BaCaW Eipri, ,aj
ta o ttat.rl u taefaal UiUal wa lit
i tie ai.rc -r
a ii'-mu alert Is nth fira
S FfJ waa i art Im bija ttatil ta
J (.3 OtaS Kp. "
1 1 r: was aroelfta tieata wka a tampiar
I tat J ti year. Tba 4ri fU4 ii U
ttirr ia-i a Fjorta itmt wtmaa ta a ttw
t w nj a aujaat tat ctalis. V. tartfal
-- turt f et atarvst ta tit ttrtvL.9
vol. xnr.-No. is.:
HONOLULU, WEDjSTESDAY, jL.At 2. 1877.
IWHOLE No. 642.
UU Ut-. 1
n Lu-t VaX
X. UHOl IMIM., ......
M UU-1 IHM. v
41 Ua 4 WW. .. .
llMittf e CUM.
TalxIrfCM.M. . .
IWillWtw...
TTalr4 ColaMa..
Om lOania . .
t va' t n't 1 4 M
io) ik i r
a MM uj ti 3
Sfcll III; BNISM
a m taw atfni
MMtlMtmlSIl
li4flM!twtia
4fT KwlM Cbr4t .Vi fiifmit A- 4w
alt4 tlMtwi.l IVmb tWMfMM.akvi Rr traaM
BIJSIXESS NOTION.
CONSTANTLY ON HAND
A GESEKAL ASSORTHT OF
Ship Chandlery and Ship.; Stores ! ' "clu
Vs..hau.".is. . -
UBann street. r Jlns streeaT
11t by
,PER. hark R. C. Wyiis from-BremEn
ac. jt ttt. ! CUliug, Boots. Sion, Ites, (hp. Jtc, ife.
toslyr ...
V.. O. ll.VI.l. A: S.
lw"i-iAioifwtoW AD DEALERS IS HAKD1VAKS
fiLlU.Cri.MX.ta qiLkamlnlo Ul, atMr H LacU i ;
04 aa laca.
,-,cuaLN uaBU.i
' lata.
loraafcSt tov bjr
GOUJS Jt OX
I n tKUtLS AMI C.tVKS.
tii,
EOLLCxt CO
H US 1 NESS NUhJKS.
AccMonfer and Commission Merchant.
Q..n Strrvt. ttMvtala. It. 1. tj
C S. II.IIITOW, Aurllunrrr.
Slw Qaa tnrt, dor'fma Kuaaauaa
Sim. t j
DOMESTIC PRODUCE.
KAUPAKUEA PLANTATION
S 1 11 lit MMV lt.m.M. IX ana nr axleln
finuti4 ta suit (Mtrttvuon or
M m ATOXa Jt ACHCCIT.
4W.1J Crarrct.J Kl.it
IHI.l.ltJII.VSI .V CO..
IXPOSTESS AS D DSAXXSS IN HASH WARS
ClitbrT. Oct OvnU, ratal. 4 Oil., u4 Oaiftil M.r.
tWfj.. KlaCStwt; U.tJlala. , (414 1?
a.s.CLX4Koa3. jit. . tairalu
a. s. c-i.i::mn:. -v- :..
txroaiar ai axatxatl
G-crvornl 3Mor-o3itxiclio.
California Lime & 'White Brother' 'iit . .
waiimuaw A.l aa A UVWW A-aJal' Uu f U
; C: 11 , xiii2o. n. i.ivis, T j
UtPOSTEK AXD C0XXISS10K alESCHAXT, j
BriiUlt JLihl iri Muiu Iaraw Oxnaj, taJ t
NtX-tiW Ai4rjbc Caii-tvr ajaHt Ij !
WAILPKU PLANTATION.
t'KOI NOW IS. AM roil SA1.K JX
qoaatltlca to tutt parrban, br
ol C BHKWEK CO.
II. nrl.m'KBAt lKITlli;it.
GSOCERY. FZED STORE and BAKERY,
Cstatr of Kiaj a4 Fott ttnttt,
UONOLVLl'. ISir ''lllll or Sl'tUlt AMI JtUUVIIX
11 nw toiuras la. aBURrnluiqnaaElUe.to sultpaf.
INSURANCE NOTICES.
vltMtiaivt vluik fraud ttwA rrtK.
'U IXM7 W wvl(4 fc-v m wllr Im
KOVvKIGX NO'nCES-
i a. M(;iiAi;ri:K
A C1KTCT nfI.MB.fn 11m rl f tTntlrwrltrtf
AjfUl oT IiNUa thMra of Cikalorwritfn,
(th lsf R.Mrd4 pf UkUaarwriUna, will hk lolmU i
lu B lb i(otr4VX''l U bia tht-M TkiU. fKHjy
JTAKEE PLANTATION.
l'liilailelphla Board of ITrnlr nrrllrrs.
M I.lauAft.
4 GKXTS far tha lt.iT.llai I.land.,
Will
7m:limi muruvNn cemut- jaj-'
,stt;
UOtXES Jt CO.
I'lill'.I. HI SII,
OKOCEKIES AKD TKOVISIOK DEALERS
FmbIIt Urw.r)r aaJ. T1 i tor.
rhwm hjr
IT' Jul
C msEWER A CO.. Acrata.
lloston Hoard of rndfrwriters.
n S.l.itU
C BRKKEItaCO.
Paf 4 GKXTS far tbe llanallaa 1.1.
chas. i. ;i:i.ick,
30"otci'35r 3Pxx1olio,
Pioneer Mill, Lnhaina.
Tt !lim, Uncial.. I j Cr,r t ncr of -rainor nrVt!r, now nuito5 la ma
it. HACKrerj) co
tiu ala m aaattu4 ta salt br
SPENCER PLANTATION.
YOT -ittn or svi; in sow ttmxj ix
AND
i i.1 aa4forul. Irr
.Eu. lu iiKf ,ickulMtuiful. lor Ijibor at OKKUX. MACrtSLAXE I C0 Arnta.
w iNirri.r ucuer. Iiouolulit
MANILA CIGARS.
IVA
.by
j. .11, i vvinsoj.
ATTOIUTIIV AT JjAIV.
Oairir. lTRatTi Ux Stoc. UtmcIj xorW
"WAIKAPU PLANTATION.
I "XTKW 4'UOl 111' Sr.4 111 XOW COI1I.MJ IX
1 aaJi.cl.trboe.aii-lkHOaty, tj
, 431 oukex, inrnuust a CtV. At.ttc
XT. 3 II V.V.V SUAt'C! Aod . sooJ Ha2ty.
tj Jli Atuv llaalla. II. U
BOLLES Jt CO.
SMALL CHAINS!.
SIZl I'KOX t-1 T 1-3 IM'It. IX HCAS'
TIHE w KtU. llpcrirva Jec - OWa."
-r by CO I Jt CO-
Oat Hay.
BIT CtUl UKMA O ir 1IAV rorSaby
U BOtXES Jt CO
j?mit Prepared by the Alden Process
rntt. r imiKKKxr vakil-tiesi
i bx ,
EOIXEb Jt CO.
Saloon Pilot Bread.
;X BV1 AND CAMX. AL.HU. A IJK.VEU
L AL Awwronnt Qvtrti, tnmi tb. Cmtvt Ox
Hw m. ky BOLt vt cn.
i:. i. II1T(,'II:0CIC.
ATTORN ZT AT LAW, HIL0, HAWAII.
o42)J Em rnxaptly CulttJ. lj
1 PU ULOA RANCH TANNERY.
Sot.i: axi) siini.i: li:tiu:il taxxkd
tiCMt aaJ beu Stla. fhiat I be Vi nlTbratril Tan.
1 aety.rouuatly Kcrbftla.J tr irti. l-y
eiMraVMtcrASLANK a CO,
SOLE & SADDLE LEATHER,
iiA.niti)ic;iiitici:ju:
PIRE INSURA21RE COBTP AHY.-
rilllK V.MIKUSUIXKD ti.Tlitc txin -
(wtatrU AcaU . tb abnt. tMnM.y. art arviMr4
tdiwur. ttliat.i.it Utt. tm MoltcaaJJ Ltrlak tlult'l
lii;..aapa Mtrcti.ttill. itrI th.f.la. tu. muat
lvuW tttak lu iitkaUr. .yply.l ibt.fbrt i'l
432 ly r A. rCHAKrCR A CO.
P. CEO. MURPHY,
Attorney and Conmellar at Lav,
Xl OU fern In L,!iaartaar4in,
A MtrtUr f 1H a.prma Grnrt t TWMU.
tmlWi la n IV. CMifC9Mik,
II. SKVEK-VSCK.
4T103t3tI?ilO.X Xr.KCR A.1T.
au.rr.
4i rjtoxr wntErr.
s.tx rRAXciir.ii.
iiv.iiaa i:ini riu:ii. r.uw.vicn r. o-iiai.i.oic
DtPOKIESS AND WHOLESALE DEALERS J Attoray and Solicitor, i Tanned Goat and Sheep SkinS
la rwaMoabl. OMalat, cf CouU. ao.aJi , amu,Hl uonsif , aplOXSTAXTI.Y OX II VXU 1M I-Olt S II 1"
..auw . . N.mmniHunmL i . .. . . -
(esiy
.rr vartaty f 6.atlata'4 FaraMbla; ImmJ.. ?aww'
aajauaz. Jl.rca.etMrct.uatfala.
ts"is a fraalt fcitoi atw Mtrr Jan
..-JJ wi r -fl'r. aai sM il. - War. I
I iearl tot taA joa'JI tliak they trt m arriail.''
AJICUICAX MEXS BEEr -VXD fUIHE
rUtilL lurtstdrby BOLXS A CtX
. .PER KA.MOI.- ,
rajitr aa iisf .elwi tin thai othtrvut wbta ' 1 CAM! Of ISl"TlXli UrJ. hllf and Blue,
EuoaXnafanattaaaua 1. It.tt. uale I
il aataa KNattadf t!ut Ji?s;rw tta ktr,
- cuoi la aitati aiataeraav. Sfea ' a
hl ta arar aruut a iaarater'. b..k.,. t laaamla. tJtt"riTi.
I acr a targtt tat IiIU aaJI kt aazry aauioas.
i rj.ta u aatasa- if iauiiaL it Stockholm Tar, m Bbls.
that .fa BartMrirlaaaa.tb.aa at K"roV M BOLUS Jt CO.
a trjjij; ta twit at uu tSnajl ti jase
.11. s. ;i:i.-Mt vir.n .v cu..
I3UP0SIERS ASD WHOLESALE DEALERS
la l'.tkm.U. ClotbUc, ll.ts Caps Swot. 5Wm as4
tij variety ot GatWaja .apriur- furai.al.- ttoutU.
Mar. la ii.lw". Etjck, Qot ftrmt. Uoootala. U. I.
tojaa-lTj
! - -- IL. WH.U.V.H, ?..t 'W
atAXUTACTCKER, IMPORTER AXD DEALER
la raraitar.f .T.ry Jwriptin. Fsroitara Wt-kauO oa
j lonsunt appoME. ufa.-&oa . raacaraaufcur.
j 603J OrJmfrwata.otaUUo4prooiptly.tlJIto. ly
joiix w.vTiutiioi'si:.
I IMPORTER AND DEALER IX GENERAL
MESCHUfDISE.
Qmb StnMt. UvaIala. IL Z. ly
. .PER KA.MOI.- , i
jMtsjtar soiAia co: i:u. iloKIClllvi:r.K Ac CO..
i .
Columbia River Salmon. "IZTZr?. "r
IVcaaeby
EOIilS I CO".
j.s.dick40h aoat. tsvaas. c.a-.coaiK
i.i:"i:i:.. .t kruso.v
IMPORTERS AXD DEALERS IX LUMBER,
.i N-Hintv. wi.rrrrai. I 41 I -.m
ttT- Arnl. la LaaJva. a4 U all put, vf A.rjlt. WAOIK4. TAX.XUKV, f. SOTUSY. I-rop'r.
045r oa Tort ftrxt. rpcwilt Mr. Ira RicbirJoa't u lr , nI k,.,,,,-.. , , ,,.
vtr) II wkJ.Io. ttt-m, , A. .ClJMI10ltX A CO. Aerate
O. H. IIICKKV.
ATTOXIXMY jiVn? TLi .TW,
airtb. DUtrWIfM.k.waa ! Waal, at tt lrvr. U'ool ,-omUir ta ttiartrt thU
TltLLrrtvCTlCEON MAinoXLV j " eTwEU ct CO.
BIabX LaKk OMtrvts mppruttU Lm, klhI SumptM !
1 TO WOOL GROWERS.
rrtHK r'i:icsiisxcn ro.vrixuKTo mrv
HIDES, SKINS, TALLOW.
UNION INSURANCE COMPANY
OP SAX FKAXCISCO.
rrvTrt-x-imo.
isconroitXTED. isos.
CASTLE & COOKE, ACENTS
6U For the Hawaiian l.lauil.. ly
Tlt.VX S-.YTL.VXTIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
or MA.mirni;.
IsK.H l.NSUItEII O.V BI-IUHXUN. acit. : !,L f1 "V? C
. nuihiwr aua rurulturt. oo Ubtral urou, by
A. P. EVERETT,
Forwarilin- and CoarBissinii XrrrhABt,
403 Kraal Sir..!. Cr.rCIr,
SAX FUAXCraCra.
n- ranlcaUr itUtusayiJJ bt CaaalfaaMat. .4 I.r.a.1
ItaJaca. Sat ly
aaaar a. aitAtaaa. n9tt r. atawcmaa
WILUAMS. BtASCHARD CO..
Shipping and foBMlssioa Jfrrctualj.
(S l CaStWaU (Irwt, V. rntxWa. - ly
C0SB1TT tt JCACLXAT,
Shippinc and CobwIssIbh- MfTtlwat.
Uu4ISTnai;u lal llTtr.1 St.rwttMj.0.
jan ttANCisco orncr, ?u sacsaxxxtu iwrr
Baak lrltUS CVOaabU
1 Hr.1 X.tkwal Ool4 r.k.
May3.li:a.
It. ItACKTELD Jt CO.. Arrata.
uiu-iy
" ""j!1" . roiur. rxiiEitMuxEn coxtixvuto pat
Atlcraey Ji ConuUor at Law, ft XotAry Pnblis. tbblsbtmaxatt price far Dry UUn. ikt stlos
0.11rwrani.rortl9rrhantajlJ KaAhaeiuii! StrM. Itonte , "-
lata, d ly
:i:cn. mioivA.
ATTORXET AXD C0DX3ELL0R AT LAW.
j.0Tir pcbuc.
AaJ Ar,at tjr t.Alae ArKna.l.LrBatl of lastran.atJ for
tbt TaiaJottMa."
o4il N"o.SKaahmiaR$rrtt,UaBolaIa,II.I. ly
JO II A II. P.ITV,
a nr.Ewi:n jt co.
SORTH BRITISH AND MERCANTILE
INSURANCE CO..
OF LO.NDOV AXU Kt)l.UUUlll.
ISTABU-ilirD 1K3.
capital ya.oon.ooo
Arcuuiulatctt ami Inveclrd Funtt. S,43!l,llll
I rniii: cxiKuinxKD have iirkx ap.
' rolNTKD AOENTS tbauUii.l.Kls aad u.
aataort! ta In.r. rln.l Tit spaa faTorabt. iim.
Ki.t, tx.a la .a, Mttwf tb. IlaaJ.mi ffulnUalUliN
aal BMrtba4W ,Urr4 IbeMa. twlllas lloaw. aa4 lara.
, JtlwA,Oria
....mmaHmAI,
IUaM
Jlran. lTih f A Ov. lUabtr..
iln. Cma, MuMUm A C . .
a-0.-laaaMaU U rt.lm. w4MmL m blrb
CAtH APTANCIA nil.1. EKMAP. a . - Mgr.
R. S. HOWLAND,
Shippln; and Caaaaitoa Mfrtkant,
UUC, Fral Sllrtal. ar Calttarmta.
SAX FltA1ClCO.
XXTIX3 TO
t 1L BulMtAr
MCwm. 11. Craps
ICUfca
(. a CWk. r..afcia.
ifclMnkxa
IU.. S. T.
....,. ,..r... i it.rTiailwr.Ctt!, ?4!p. ta h.rUv altb r wEthewt etrriw.
.4ia .il.tlllll, I. ' er aaJ rrroir. i ly KD. II0rr?CHL.VblEa ACU
VP" Alan. I'lioi-itiirroit. mt.vxbst., t ,
11 , UKAD Ol-CIIAI'LAUi LA5E. I Tti
Swiss Lloyd Marine Insurance Co.
of wixrmtTiicit.
MEATS DETjIvTERIID I
41$lTr, Alt 0nlrs Itomptly AttooUeO.
siirritoi'oi.ii. jiakki-.t.
itXr C. WALLER, Proprietor,
... . ... .. ! xOTARYFnBLiCani cnwMissinxTTHof nrrns , .
i.n,u.l.uii..,;.tu,1,uil;i, 1 7Z' . 7. 11 K1..S Slrrtt. I4M1.1 Honolulu.
taviy
ciatbt4waj iala-: - r r 1. 7? 2 EE?
tai 44 isnar. ri?
-riLi; jit, that tit a
Ta C.r fa";sy Ball aaI roeeart
, ci. -rra a foa2U caaetic
1 1.! .Jtat.
i wr aatieiar tae toarnara af a con
nnar, it tit briJa. " So. a SB da ta
t ,ctt ,i xalat aim a batur aai raan
Car iaataa latrij impriweeJI fir Itatisr its
. at aa wu.kLfI ap. I'. aaaeaoalart.
aaJ tilt ia tiat I aa not Mat ta jail (ar
l 443 ti . '
--Vny nirr far etoaaoiptatar ai ta. oU
4 oj Vereer fail b k. pruiibj Str
C 3 ra -a Li eajtaaa pafper bcira pattia; w T r s
l .ra bar baarian. ' z C
i : -
44 rtai Jif at praytrj jut nw af tia Pharilea r 5
aai wia I rtil 'ta. Pablieaa. went
2 -.Lj e. sy Ittl bar ef I txtlatati trlaaph'
j'Sa yea M tA Repabiieaa art ririt.'
Hi
a
. si-' Wi
me
ltoi.iai: v co.,
5i.ip Cixadlers and Coasiuszoc. StercHaaU.
Imrxiartairf xaA DMlr ft anr&l Mrc&aib.ilatai 4tivt
HaWalUW. IUiia NltUai. lj
Jt. V. ITalKCIl V CO.,
SIu? CUsndlers xad G2gnl CannUsioa HerthxsU-
2S BiiQtiliila, Uiviina Ila4' Ijr
8 sq ffi ;
21 if m ;J?G a
- - - m
5 SHIPPING i COMMISSION HCDciiahto,
. ..IU T7aw4isa TT-1 a It
fa la. IIACKFEMI Jt CO..
E ' GEXERAL COMMISSION AGEXTS,
" X Qaea 5 trwt, Uoaolara. II. I. 631 lyi
C. BREWER & CO.,
t a. r. cttTia, l
ror lb 5cat cf OtTIrot.U. OflMit tbtfijialV ef 0 at
1
KICU.tUO 1 IIlCUKItTOA.
ATXOKKET AND COUNSELOR KX LAW J
TiIl aVttmJ th Tnnf of CtMrt xt tht tbr Iitsnd, ,
V.Mav U L.aa.1. VrfAoii HXimPV V.a '
r. u. iipus. k,x . a. urator, m. r.
ii:s. imi:i:s Jc l vthkoi.
: m
.3
as
cS i S' aaaal
la I?"! HS
a aaaojcotaet waataa ta tawawaj ta ai.
a a ra." Jaa rmirai at tha Conway (Mut.)
a. . ..'TI. .. . .
.ll'OSG .V ACHUCIi.
Importers. Wholeiala and Retail Dealers
ia General Herchicdise
, lCLrtaT utt lNaVaim trtfai.
6ir tj
CHINA BRICKS.
lrom IIun- kou;,
FaXfE-l LA IX tiH SIZE, and
fid TO 104.(Ht SECOND MZE,
A!tat!ielt.C
L4
' '- aC
lu Tii when H.A mststntv altsiapced
t'j xt bj uluaf Stain if la ilid. Btit Itjiaw- I
'JW w that w eater tmLw ' If Um
B-34. Lj itj to mach. iiil rtpX Juk. .
I A. W. PEIRCE cfc CO.
FavSi rl'.stm mtiA tha Iot! flfii CI II I II J1 CI 1 V5 W IT1
rii it tht tiru m."
f. X. CAITUC. J. 1. ATBSETlll. J. P.
CASTLi: V; oooui:.
SHIPPEfG AXD C03L2OSSI05 HESCHA5TS,
IMPOttTta ASD
Dealers in Cenera! Merchandise,
Xak. Kiaf SirpfC. lIQOaa!a, UAwiuiaua Uf iivU.
. .. -iflHSTS FOR
Tb Uaina Irntnrmoara CixnpAa j at 4a Frmiwfciciia. TbNtv
XArliui4 Uatnatl LUW lawatauic Catr4vnj, B4Ijmu
Tlu Orta r-wttC Line. :Tn R4hl PUnbOJim
Dr. Javb A smi CelifbrxlaKl That Haika rXataria.
JltTttieia i V. 0. Btulitj laUtiwiL.
Waflr at WOsua's lwioWutLliia PUaUterA.
SHIP CSIAiDLEIi
rjatjwc if Chcoiistrj; Sajpof jaa wtr
r aiit. wbai: -vniLI jua aviaaiiUt T"" Iv. f ic
fciaf fjr niaiattry, aval vh clj- tkct ehem-
ttoM ii a sfcijLiij; MIvgaLX 4viauaita.r i
i u rl sitttatij j itc iui oo cJxiHj
tlj & rroiajHirI MEv txl it ia: ti Crait hxi
, aJ H fa. L. I rtrjrJ.la-f rrn. Tatftnasqa
j v, l. ittn. asa. v vtauuTL r.t.iDiui.
;i:i:ir, .n.tcr.tii&i: Jt toM
DIPORTZas A53 C031XISSI0.V XZSCHJJSTS,
ltauoa IVwsof BiiiaaUaf.
QtiMa StrMt, irjrjAIa!a. H. X.
nun turn.
WHALE BOATS ASD BOAT STOCK, j Si
JSTow
Lime and Cement',
California Hay,
j.ai. lvitiTr.v. 3.vj.. i.i .s.
Dtaul Reoas oa Port Stft,
Ojrar Hot. orar Mr. Strrtta'i rtJtar.riy
ciia s. iaiii'ui:uaiL i..
BC ta .aaaaac that h ba, retanifl froat Callrarafca.
aai Inrvaia to ttl la llouolalu for tae root- nt ht.
prorVuioa. AB irslrlar bH Krrlcv. wul noxl bint at hi
nr4ace oa Jf aaaaa aTcaae, neat loor abaye the lower
brUSre. nit ly
FARf.ILYMARKET !
G. H ALLEIt, Proprietor.
sn. r. 11. iiit iuao..
PH151CIAX AXD SUEOEOX.
Choicest Meats from the Finest Herds
1"
Fish, Poultty, Vegetables, &c
f urnUhnl to ,lrt!rr.
. ?-ig" nixt4Sly eali
Friday a fiah.
.Sniiil.ny. X.Aiiib,
(ITnlAS otbrrwba ordVR.
Tbe Proprtrtor harbut lea.vd tbe ntat and commoiloo,
VEGETABLE, FRUIT !(D POULTRY tURXET,
Acajoaoirix the rmUy Meat Mautt,,IU b pmiorval to
pnmpUr il utbLMrtnrilr CO orders for eTrrTtrjlcr rr-
tafeaitii to furnhh tb tabtM with. Mil UW i?a&8tiatfciis aod ;
rilllE: I'XOKUSIGXED are ACTHOR1ZRD
JL t4 luart
On Carso, Freight and Treasure
From llajmJsIa ta all part f tb vocUt,
aivl arnf4
ConhtfiN, Uy Special l-rniIhlon I
On tk aiOait (ATbJrtv&U terms.
W- 0. IRWIN 1 CO
JO-1 Acnt toe t!i lUwaLUa ItUatl.
New England Mutual Life Insurance Co.
OrBOiTON.KASS
IA'COItPOKAXCD, 1S33.
Ihe Oldest Purely Mutual Life Insurance Co. in
the Vnttat States.
Policies Issued oa tha mort iToriMdTfi -f
1 , T t"' t-'- I" '
IN5CREDAGU. Si TCA&5-02DIXART UFK rtlS
1 AddaJ prrBuara cwvtUatM Itlte.r S .TMfi 3 Jij
It Adboa r-itniot cvrtbiae rvtirj 4 jtr 13 tiVt
3 Aanaal ireaihiB. anbiB PuHcy er laj
4 aaaSAl rraxlBn cwciirtt WJicy S Jr iy
5 AocoaJ iaiiua CucUaocs rJay 10 jrau iIaji
AiSsots, : $13,500,000 !
LniM tnlil tbronh llouolnln Ac'ucj
Odk at Vrz Stjr, curatr of Frt al MtreaDt Jtrwt, . xviicirin th eoaotry aSorxts.
oarrltT,? iil.l, -Mllpplnia..ppllra ou .Short Xol.rr.-W
Mtata, Ac, drUrerrd to all parts of tb city without ex-
trachArp.. asiom. il wjii i.r.it.
1:. sxiti:nz,
'iPOTHECART AXD DRUGGIST.
h Coraer fort aa4 Hot. I Stmt, llaaerara. Oaba.
I S49.000 !
! CASTLE & COOKE, ACENTS
419 FOB. THE 1IA1VAIIAX 1SUAXUS. ly
HONOLULU IRON WORKS CO. fflffl ZEALAND INS, CO.,
Machinery of Every Description. ! FIRE Js jrAJiIXE IXSURAXCE.
ESTABLISnEO, 1149,
X II (I 31 A S I. A C la.
SaerMsc to. Joba ! 5-Mtl. laOrJar. -Sa
Machinist. Lock, and Cun Smith ' PartiealAr atteatioa ctid to Ship's BUckisitHse
S.wtat Mvia.. r.p.lnJ: Dealer la Srtinr 4S- j0B WORS umM ta la. .bscuit aatlra. 'tax ly OiXIOi.'tCXX I SS.OOO.OOO
A..larth.C.UbrtejrLnKElCIjElTIaMACinES. ! ' 1 JU,v,VJ.r
W.Ititre.t,BaalaIa,U. I. 4bi-ly
HAWAIIAN SOAP WORKS !
T. J. IIAKK.lt.
PrutitAl Archittct . aid Biilder.
Plaaa aai weeilcatioa fiiJ.b! 41 naaaal. trnna. 'GREY & CO
Ailrrn tt Ode, Ilaaalala. U. L.
-AXD-
batJutattSBa
t
By Sttamtr from San Francisco,
San. jeoLaal aayt : A Kaci.rter Viatatil PotaltOGS. OnlOflS, &Ca
1 z3 a haaaa ta Watt Rama aa ata Algaltj aai j
Asonts for
Braai's 3oab Lazces,
Perry DaTis Palniiller.
Pnaloa SalfWorVs
SAM'L C. WILDER,
AGENT
Hawaiian Steamer KTLAUEA!
: teU a aaf y af Htlatt'r Eabfea. Ht eaffla'bat
i aar. Tier, wtrt twiat fa the kt, aai tat
rBcn staat baalai aai ta ataar plaea taaa
I oa pat ia a ttack af boala aa aia aa a ehima.
aca jca ata f faltrw ataaiinj: 4o.a.car3tr
-i.zj oat la. aia area aai a bit af Jan aa
- aattwa aagarc af aia aaai yan may- ba j
7 tora taataa Baa jaxt -eapta atapiaaaae.
iat it ia aiattariac U aimaalf.' .CSoc-har
. tcra.aiarjtea im Ikaft ta rJiaab aai ant
tartn. Saw. "iaiii lit. mt as .taa'atatrl
..ran" ' J
Itcaaaar waa pat a? tttnrtcf eWmast tateior
dotJAaaati. waa wry atoeh i?iutai wiSt ai
aauiatic. Taia ataraiaf at tha hraaaxaat
a coBTerratlua urati aa rala. Tha Iaailaiy
i that taa ra4 haiat ttappa.1 aH aieit.
fl tha rati'jeiii ttraaitr .ijerrti: " Irtek-
i ra waj uhaaiai ta lUtp ilL aifbt ac taeh a
hUaa Laah ast.ry aa this." 4,4 jat Ilea
! waait thaA tha Soo.th.ia M afttert. -
(tar Prcspect idrt tha irappai. a Suit rti tow
(r -ir-a atacai.aaiit lattarai ta tha aifa
I 4UttwaJ. Sha atappai aai Uakai at ic It
atat wtu kara tatttni ta tha aija af tha aav-
b aai inppai arer fjr aaythiar that aaa coaii
i -' it. She waki anzai it twa ar thrta
. ruai soXj at U. aai than waited a Hack ta
'aritnet, jnt a aaaS hay aai pali hira IJ ata
bra. back; aai park rp that: brrw. Ar tha bay ra-
arifflaaaaiaa aa raoLizkaLc DaraI if I
i a wamaa m praai. S& wwaMat park a? 1
cwa isgt bam. tha tiiawalk." Box it auat
x.cxtI EajTIah tar ralTai. aa ajalnrt Sr
JeT hlaai- aai acafxte-h with nanimlla
at not mj way V
waart Yoaaiireaa rga thai. ia
liei ia aianra. " B.mt .Cu Vaaw wha I am?
i laiahnt Ifaiy. " -&iat tar. tfyoa xr. ,.1-af ai
jwrwaak peraijlai tha 2ar. " St cii
L. XABC1IAXT - -
Sailing Days as per Schediile !
CaTtaa Othrwier Airtrtmi.
TICKETS ONLY AT TEE OITICE
FRBGHT BILLS DUE OH DEMAND
-2x439 omcE wns rainn ca,
1'. A. SCIIAKKKK Jt CO..
Importers A Commission Merchants
M. Ualala, H.waiiaa IiUaJa t
IV. K. IIIVI .V CO..
Caaiaiisiaa Xerchiita, Pluudaa aad Isanrtzee
."! C 1 -""Aaaatl, "l-a'",i
41 i rT.mall!a. Uxwaliaa Iilaai. ly
4. e. atuD. - - Baarnaa-
AIXG. Jt ROIIIaSO.X.
At SabIawaTa Wbarf.
Daalan 1a Laaher- aai all kiada of RiHiia?
XatariAb. Pxiati, OOi, Xtila, ti, ii,
atsxar! tr tcaoaataa
Paaabt. abunaaa. Vary Xllsn.
m Ixry qaew ITrUaia. ly
xm: IAKAI.1A SSTOKIL
UH-tETA. M irX.
Walasr MarrxyGlbBaa, Pnipr. lTrei II. IIxTvi-la. iTaniw.
a.s' as nAxn a srpEnion avuirt.
XF5rc General 3ttrcbaa4!ae. Laatber. aa4 re-
a. W. BROWN.
Civil Eusrinecr
MONTGOMERY SQUARE. HCXOLtXC It. X.
EOA.DS.TaAJtwATS, ' '
WATER W0ES3 aaJ BanXJES
coma ccted.
WATER CO CUV ES ALTERED.
31ABSII t-tDS DE.UXED,
OBTRCCTIOXtI RESCOVEDw
Jtc. .4rT etc
3CAPS ASD PROFILES
Thli Bstaalishmeat closes at 12 el, oa
SarcniiTi.
4HJyr
31 anaractnrcra anil Dealer. In
ALL KINDS OF SOAPS,
t jUcIcs, King Street. Ilonotula.
Ef Msttaa aaJ Gtmt Til low waat.nL fir.fn aaj iu
Utt .vt Ira Cfch-rJiwQ Boct aai SHo Star. U1 mt wftiv
p rwaipc attmtfca ly
G. SV.aVAAZKTf Jt CO.,
TI5SXITHS AKD PLUHBEES,
"a. 5 'anna Str,
EeiuUatlT basJ a f4tl airtoant f TLa, Saet
Lrva, acti Oaf frvu,.
QtlT'd,Iroa ul Z.9i Tip India Saobr Hssa, kz
HXIGI1T,
llOXII.CLIT SOAPWORKS,
BY W.J. RAWLINS.
Ta Proprietor aft) aVvTj Wkw U pctparxl tataptJy ab
irastonir. aal thepaUe ta gjaraL witktka laMt .llty jf
Vcllow SkJ.p. oft ''nap alwaj on ba.id.
(19 1U HKcU Pric Paid fr S-xp Crom. ly
IF
crtatta for taarbbioxiti tm-wIi.
XT
PHILADELPHIA
BOOT AND SHOE STORE !
Corner Fort A Merchant Sts.
THE UNDERSICEND
1V3I. J0IIA05.
Morcliaiit Tailor.
tr) Eaabaraaaa Su, appnuteVr. G. EIoJm' jbra. ly
i . -,bts.h:o p.-&; co . , ?
3E3' -JL -JST 3S. SiT'Xt'
IlOSOLCLr. i r t I HAAVtllAX IsUAXD,
. . JIOAW dCHA3I OT
THE EJUI CF Ztumill. : : : SM FiULiaSCO
.ra ra ci aaxxrs a
Sew Yarfe.
Beaten.
Parla.
TSESRirjlTlL HHI CCHMRmCA.
n.a; Kmc.
AarLUaa.
17or X3- C
TSE IfliT C39FLEJI ISSMTIEIT OT
Ladies1, Misses1 and Children's
CxBOirrftaia. Extra Pn aaJ Xeolam CuaMy-
Boots c$3 SHoes
SrcrtSirt i HaintaJala.
ardaMY, ailal
Aii trutact v&(n4rrai Bajiai( Buiiusa. CQ ly
TUOS. C TIIKUJt,
Stationer, 'News; Dvaleriand Bookbinder.
Vtwaaat StzwtEamaUts. AI eUarfl CatHax. Tsk
grsviac. CaHr-riaij- a-oai Capyiajf, pmaCly- Xaxratatl m
r4baun.hi Utanv, ZI-Iy
SHIP AND GENERAL BLACKSMITH,
Siwp a Jn.U WlurC tct T Xaa Striae, But t tlu
CaVi Cutaoi Uotaaai, Ha aJala, H. L.
CAHRLLGZ REPAIRTXG DOXE.
Hjj e i istutly n ouJ uii l Lt, a jTaial aMortsiat
Ci rWc Rir Irma.
AB avnit-n (rotn tH tatr Itlaikb will It eartfatUy txi4
ttv- AS vutiiBf antroiattl wlUi tQVf e.I tw
ftattmi. o4l lj
CHRISTIAN CERT2,
BEIiH TO AXXOr.afE TO THE
PCBLfr ftC Ei443aistw. tfiatt
t& fftack: a.nt btuLiM fivf "W
Start. anl tliat tn fiicxr tlw liaii wSi bcaX7WtS cwlyy
nun. tot ta mo premtvi.
C. X ftafkici fii r slur of ta jraMV patrcrtxr'-. aa4
Frmfata als pcrnns crrilliy. aiteatSaia o4 rTaI tvsaSty
, j.. OIL BLACKING.. .
Bt
W
V'.
3iAur.icxinii:
BT
G. S. PINKHAM&CO..
niLO. HAWAII.
BOLLES & Co., Agents,
Ilaxareuricv
T4
' oNiMovna mo
(Alth oiiUmltea OaUkty of SaartlwUrr.)
"SKETOT WEIX, PEOTElT YO CIWELF'W'hAjUpwra
INSURANCE AGAINST LOSS BY FIRE.
Of tiny tlvTic4Jw ot property majr be tffectcJ with til
tupuaJiy at Dlnt nt.
Merchandise, Goods and Freight Insured j r
liy aVaaraUZlatrS M UaaHOjy TtK, cu V md
pajtvM In UofitaaJi)a.
BOOKS & STATIONERY.
Tho Basis of Our Business.
raillr.- T UafWIrtwMcft IVwwJ t-
tbtrriry dirtctlj WMBt Mr t rt is4
iKrOXW T llwr "- IW. raj ftaSl-4f-
4 a td naaa It t l iatarrrot f J r. u4 Pti to
cm la m la forvw tw tfls
J"ST TT maavSartar aa4 ioiwrt vry AniftgHnw
lawrtT. ?afTyic Urs .ttMSa. 4 fkfwr, Cra4W-aakl IQaak;
BotAw of r awB taaastkarfara. Jlavta. m.
ai Oir Lioa Trli f IOiBk LWaMirylt !
A. L. BANCROFT Jt CO.
e4.1y Sm rrmacSM. CU
PALACE TRUNK STORE,
0. 2 -XIITV AOTTliOnCET J-TKaCCT,
raCaVC IlaUt. 9 f miMTCBk,
Tb trT4bac pcMV from Atwtraltt u4 tfea TfawaWwa
UtiH ar HitUwhI ta torratrt Uw MaK. Bww pw at ifet
abore ceatml kr.
-f
TI7 axtlrle ta lb"
Satchels, Strapt. etc
CaeMtaatly ee. bant,
lovllra nnrl (lrar ria !WI tmlkv mM
Sttrntsn Tmitaia, m .pe"lallly.
Traaaa af aay p.tteni aaatta Ia aror at itwea a.tlra.
Traaia Jlepairtd uxd Cvtatra Jlaif.
SaarrawUaa,pr,u;a. . , . tar ry.
ROBERT WILKES & CO.,
hUSUTACTTJBEZS a XAXBrACTCIXXS lGEm
lAiroKtint aid uruttm or
American, English & European
3a.A. f r.4 niKr n.
Sapply U dealer, ta lvrwt Twitty ( OearaI Keetae.
Jk. aaerri by aar O.XE ItOBit IX THK trOBtS.
Err ry oW.W rbo! bar. a CaULca. tM tW
aa uea. goal, tatfary Vba
araaarpHei.
All Staple Goods Sold Guaranteed
II O U.H C.Hl
Tceaata, 41 ta4 44) Th( vtrivti
SfnlrMl, 144 aaj ISO. HcGM tfnel;
Uoloa, fa QMt TktorU ilmt, ICX
SaefiUU eavtr Worta.
Twarax aai Aawaay.
sew Ttjc em.
430 ly
CASTLE COOKE.
Areata tur IfoMiabt.
NORTHWESTERN
Mutual Life Insurance Company,
J1II.W.1I KEE, WISCOM..
SSKTC, S17, 000,000:
Tiik most sr?rvirii. i.Mn.i.CE
CUUI-AX Y la lb, World.
CHARTERED IN till.
11a, tbe a.3raatac of Weatern Ratea of latrreat. Xere r
kat a Ao&kr of III SecarlUea aai Barer faSa to pay ttt
loaa praroptry.
Tor partlcalara apply at tha Office of
w.tticwixica,
till ly A4BtafartbcIIawaIUa'ltiaadt
INDIA RICE MILL,
CO USER OP
HISSIOK 4 FHXOST ST1, M FrU.WSXO. C1L
iirixniAnirxyiiEC iiitiwc rxoEit.
com yCatettU laiaewTMneertai ra a
T
dltka Cur Um
rf parlkcct
lulling and Dressing of Paddy
UNCLEANED RICE.
I. tb. Seat rwM. Vaaaar. Tb tMr. tbr nrttno
aad Ditxmisa rAAiur a. b k,i.i aiHmi.
ouirazainbtararxai ott
Faddy and Hulled Bice !
lfut Iteceitt Prmpt taut CtrrfiU Atbmliam.
Gaaeral Pi habai hfefcba.4 aa4 l-iiararf tar laeaa,
BicabCiU. era tr
CAI.lFOK.il IA.
INSUEASCE COMPAST.
FIREJIA.VS FUXD
INSURANCE COWPANY,
OF BAIf KULSCISCO,
Piro and Marlzto,
;! Capital. CliL KOO.OOO.
n.elllnc Sl.L.a Hpevlallly. Iwtaibei iwriBar,
aa4 eauou laarei lor a penal of Urttyran, Cclwope
, Klatu ra airaoca.
By writiac wall llae. . earelally wlactei riita w,U
aMtrflalaa, aSert
UDEJIUTT SKCO.f D TO JIIJC.
I Losses Promptly Adjusted.
BISHOP &. CO.,
431 ly Afralt tr taa IT.wifea Iaa4a ' TMIV. AOEaT FOB. TIIK BRITIbH
. JL
TIIIE CXUERIIIiXKB, IBR JTI r THK
IhewCrMr.ewe amaiH HHi I 4.1a. a 1 Ifkm
C r a . FaalcHa aai Taaaattaa.1
w mi taru w taa wu, aaa tic. .iri.
43 ly H. UiCZ7UJk Jt CO.
InsaraHGc IVotiee.
0
THE HAWAIIAN HOTEL !
Til THE p I 'V-.i-,,-,.
a. aaa pebat U 1 PSKSrtiSJA CT -j- "-S Tf
rtr.eba.-Drat T -Cii;?? , ???3iW" ?
II. ATICKE.
ca.x3X2rzrr mkexi,
04- Klwer Street. 91,
Setwaa 7ert aai Bethel femca.
faraltar af .a 4ecr!atlaa nWe aad rrrairei alrra
on ihl. ratea. &aii warkaaaoaip saaraateea. roil ly
UVERFDDL and LONDON and GLOBE
INSURANCE CO.
r.4.f rl iaitUactlwa ta ndatt rata of 1
l4lrMa IUaiS ! TtxU U t&a 4T iM. la
part-f ta bM ll(tM aX tlva Uw rUa, 41. a aiai
ly 21 AcaataVtt. w. IW-lttV, f Mil. L
Assets. $26,740,105.70 SAML Q. WILDER,
J4 JL
IRA'RICHAROSON.
ii. i chase.
PoKTKirr axd i.ixiS)Ct rr. rnnro.
srapsez.
Owmapotltaa Fbaxoirrapb Gallery, 44 Ba4 4 Tart 9rt,
Haaaoxla. 4101.
IS
milE PBOPKinOE 1IATISC OtTTAISEIt
T., W V I X aaewieaMtrtbia
CARPENTER AND JOINER lEXjEOJ-lf T noTEli
Fim-CUsi in Every Partictilar!
HONOLULU, for U4 Haawaftaa Ia1u4a. a4 tt
, .s4mra are prrparcd ta wrvta rlaxi avshtat
FIKE 05 EriLDlXGS, MESClUXlSEiSD
DITELLIXCS
Ow taneara. traaa. rtarflllntr Blak. a prlmU
lly. DetarAwl 4a.DlO, aaJ coateaU lar la afioa
af tart, yean, l twa (aeeaarai. I. Wraame. r.aae.
promptly adjoated aaul payable netwt.
42k4aa (Dilior a. Co.
I-W".rk. Daw Fraaaptly-.-e.
!cp aa rirt Ir Eiplaxata. appaate 1Ttperi Sarrtl
Tactory. . , mSX If
JO HA WORTH.
Asctiaaaar, asi. Etaltr la. Gtiaril XtTxlavadiia
(a f: v, L C a. EtioC HAWAII- a
31. X. nO.t3F.LI.
CABINET MAZE2. 7EZSCH POLISHES.
And 1Txid433rtAl.oxr
Se- II Ilaael sir-ret. siiis: Hou.lalrt, IT. i.
Orttaf!. by taa m AU fx tL4 a4eroBattle 4f raerta.
Account Books.
FIXE AC4-OCST BOOKS OP AI.I. SIZES
aadrxaeta. Itcauabr- '
r-Iai If. If. WITH All.
Rhenish Westphallan Lloyd
INSURANCE COMPANY,
or If. GLADBACir. BheBlab Pntaala.
Aachen and Leipzig Insurance Co.,
Ltertwl,
OF AAC1TEY. l.lIX.L.lHAPEr.tE.1
A tI.-XIJla roB HAitTMTXiB ATf.lt.
J.MiZ taMUabTOw4aarrrrbc beta. aaj tatM
bt ta. aboa Casipailea, bar, ta be mao with tbee.
ajzaaeaof aaJiornrAed te,b7UBaaretjroM.baae4erta
bt nOi. (CI Jy J. C CLAIiE, Aavst,
Acta t par I be IfawaHaat lalaawla
Mutual Dfo insurance Co.
or 3TZVT YORK.
Largest, Safest and Mast
ECONOMICAL LIFE IKS. CO.
IX THE WOXLDI
Assets -G37C)$ go.OOO.CKK)
A-r.-r. ojasc '
Ko-w is a Good Tiaaa t Iarra
5tb Vat JinCCIu Kbaa Tikaa,
ci-i orricc WITH WILKES rv

xml | txt