OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, May 09, 1877, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-05-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ut.ll.Ul AU:U uAjDrl lli
r;.usa:i
j.E? LiKS PES AXXU.M
JJviT-Jt -v ArA.vex.
A". A i JHeewe.AT aeeeaAe.
LATE FOREIGN NEWS ! 1
t
s. 3 rs-r' t p t xt nt! T tx
i 7ktt f CvM-r ax It.
- j Mi mm T CUdmu
i xftc ftw lit fXkStFV..
; S A Na Tki K.rtfW
' - - c jlWhtiw, prf iVs- t
: c a. 1 Va ai x
- --a - ? eh &r rwwmf tfc tew
, c -f-tx '-.lajfa x. TM.
5 fci4 ! rx
mTTTn tt a tit a tt a at n a rz TnninniTi
A WSSSLJ JOUKML, DEVOTED TO HAWAIIAN PEOGEESS.
VOL. Xlir.-Xo. 19.!
HONOLULU, WEDJfESDAY, JlAY !). 1877.
("WHOLE IsT0. 643.
Tat xr.J tVt NVkVU 1tM & jtxx4 rrw i
tV xtbit t tVf ri.a t-iy f
w Axn tx a Uit u vwrtc
Tif x a W vital K5ic.-x
rtrcjt taxtTxUxt tx Att;aVr tVxir-
mm tW U Wi jafcft t
e
c -i tew W Ml Sk- 33 EYtiMxaa
It IJ III I M iJ ft n II Mdl4 II 1 11 l I
rsu .a. ;
"f 3 Lil 4m TW. TWITI KW
rnrt AtHE war St at $i3.
Tu --sr- x-irt xyvf tairty 3cS
Xr4 Jvit Vv Mat V Mvia
xvi;tiniyat ;nt Ta riinx AaViLjAc fcla4
twwrT vatrr m. frkri. '
nru oi Trir - ff ait4 ft
utttfi aM&V v3&i r5wrTr
In iVvm limit mMtl b uul tY Pm4
l pmrxt xfcATvl t W wL aa t
r furtic iaMfw4L a-i. I I nlU vtfi.
v Via Iacw aiixl uA t xrt
wu; xl MTi kavrrduiuh. 3M.rc Faux. o
Jiy lttxm ; tiki li- aa tut &ccMr W( a r
si &vl xxtiik t ti cJttr. ir- tt'iM
m Mx- A Ew-irwl toonpriax a
imp tlvt tl TOCry C tW Bxwifcx
JCtftxci,TJfei,g aA taiiuKa crtxsr tx4 a.
airvm wxr avpJaC TiHtt.
jtanu JL7rS IHx. A tx-ut trim. Smm re
ycrA 6 T4txx xs 2il 5i ff-vtfjMvc-fTxr.
x &aL xxi 2Ixkx ni; pvix wa yctftnJh.tcy ,
xtrkx&xrt io. 'wxarx & lu !ctvi iKtSf
vxr m WiMmw TOxcrvu. 4r xr rrJ-3-i
Cx-fexvS Smwi. t-Jm. Cararxt Sxnsx. iaSs-xruetr I
txxt xx XxurxxSMLaXC Afr,t a injxjataz u.
XaMuki Mti fwuwtt SX'viciuc f mww.
T9toAXwiL ftc x iNfrant xxt Jvaixj- firj.
Varaxx. Ax3 Mti- It it J!LrwJ- wLroxz Cxwt
jfajo&W -t U Txrx mr, S x$a r U
T4rrxi sxr - I xxv JaC aiaaictol & OtftiatAX
infC ax sx m?&icx xxxil ti orabla fi
ita.'" BAty fJkn-eat, T x- tdQr sui-
a xx tl ifibi&a u j- xt ;wMt. Sirt
?xtii x W SraxStf xmuUbVI CwaL3XUtc-if
ti Mih& CiXriiX, xA uarmt Idbtva
argigv TVrSr a. fti T-gA xr !
rtaJ-. frtax rt-r xroin xr tttSitsfteAtgy.
ix &t j Sfcxl x bu?4uC truvf xxi. aanftttiaj
f txt ax Aw.fctHtev. jt nnmte&t Ixxl xrrxx-
MEl XtM IX4 tibt 1fftr fi7IOCn.
LMbix. AcC IcJL AI. ti Irffoixx tr3J
in. tt cuaiiaJStxx&c Cxxr raXk Stiacb-
JUJSIXESS XOTUMJS.
Gtrervl Xercisdij Fccy Dry OoJd$.
Gatlftsea, FsreivJiitir Qoodt,
Qi ivc, Awl Ihit, "lrv J. Jv.
" w Xtt
IU O. Il.Vl.X. .V so.
ixrasTSXs ami sullyxs ix kaxbtaxx
mi.l.lCll.v)i v co..
ncrosrsxs ax sitss$ ix haxou-axs
domestic vnonucK.
Atl8aMrd;SrthnU KAUPAKUE A PLANTATION
INSUKANPK N0T1CKS.
ATOMIAACIICCC.
C, S. lt.VK1HW. Asiilvnrrr.
3 Mml. lj (
Pioneer Mill, Lnhaina.
CMi-ni:i.i. . Tt nTiiN. rKiKirrn!. ,
11. HVCKFKT.n.tCO
SPENCER PLANTATION.
A. S. CUUIIIOKA .V j
u. c. kiim;i: .v c.. I
axiiixs xsr est econs jlxd gexesat !
XSSCHAXSliE.
THEO. . l.VY Xi:S.
aacxrrx ax3 coxI5?io.s ksschast.
AlOt V j
NrtNx Arc Cwa5 4S4 iy
HY5i.v itnoTin;i:,
aOUXISXS AX3 irSOLESAIX TiTlTTt '
l Txiiw.0. CftMUT. Iim4i $Wn.ul '
ixrosrrss axi vsolxsals deaixss
It Tu&)ma OiOaj; Kki (Vj, K.'oCi. Siy 1
r. in 3,t 3ic. O, Kmm2. B. X.
C. K. AVIl.t.I.ni.
XASTTACTTiEi. IXTOSTSS AXD TiriTTg
JOIU T -VATKUlIOl5SU. (
rccsns axs suns ix trryrniT, i
XSiCH crass.
fjl (MjsM,iUiUK.S.t. 'T '
ed. i!orrcmai:ci;i: .v co,
nouirrss axd corxissicss xescsaxts,
LK1TTK -V DICKSOX. 1
ncoxnss jjo 7T-ri vs rrxsra.
tw-t.
OH.K A: CO..
SwOiX Mi.i. IUj-t- est;
A. "Y". PEIRCK Jt CO, j
i Minnie ItCL Ttttit A CsJ
. r ?ifmRi; iirutiiiui.
GSOCERT. PSED STOR S aad B AKKRY, !
i .
UUNVMXLV. ISI, I MK.v.V.
" ' RSSX, MACTJRllNK CW. Xrf.lv
v.run. puu -n
vniKi. mu. , WAIKAPU PLANTATION.
QXOCXXISS AXD mOYISlOX BKAIXKS ' "VE,V "oi ' sr K Mm n)HWH IX
vii.i.;u .v co.. I PUTJLO A RANCH TANNERY.
t1! AititU!) t rtrr Wai. ' skkkx. xu rAKHNi; co.
r. a. sc:iiai:vi:k.
VI.KXT of Urmrtt TImmM ttflTHilf rwvltrrt,
CS.t .lt UiwtHfl iWpAiilr. ilkl tfc nriJWtl
rhll.nlrlptii.1 Hoard of rm.rrwrilrrs.
VUKXTS Ittr the lUvrall.n laUmli.
Boston Doanl of Viidfrwrllcrs.
RXT Ibr tkci lllln I.lnn.l..
JJJ.1,
C1IAS. X. TI.ICK.
I SOLE .& SADDLE LEATHER.
(Tanned Goat and Sheep Skins
AND 1 pOSVT.,mTlXlt.WB.MH-OBSai:
, frV WTfil know.
AC.I I. V Ark.lltml,Bl IBr l.b.r XKWlftKK TXSXKKY. C. XOTLKT. lropT.
J. 51. 1 KV1K05C.
.VTTOlWiaV AT IjAW.
v;. . iiiTcncocK.
ATTOSSET AT LAV, HUO, HAWAII,
cut S3trrattl?Ciifeit4. lj
CITV .UAKKtrr.
r avlu. rnarmcniR. xrmi; st
3MTFIA.TS TTITir.TVf UTTtryr-t'
tlMTT All UrJ.pi lltraptlf Atlo4.
HA5iiii'it:ii-iiRi:5tr..'v
FIRE INSURANCE COMPANY.
rlMlK r.MIKilMOXKI) h.Tlnff Wn !
ft As.su .vf til U, CvOr,... .r. mfMH4
alsariUt. i.Uti lMion.ulUiUklliiUH.
IiiK...ihIm, trrhantlt. uv4 tfcMcl
r.Ti.U Imu. Ft twrtkaUr. .mJt i tk. rOc l
C2 lj r A.'KIUEIA CO.
UNI on In s u ran c E G 0 MP any
OP SAN PK AX CISCO.
nXxxX-XXAO.
IN CORl'OK ATED, IS05.
CASTLE & COOKE, AGENTS
10 For ! Ila.ralUn l.Un.U. lj
ILA.TMH O V AnVMnTtMNO.
ffn llwixd in !.f,tl I"" . '
... It 11
" HI t
ittt tmi m
Rallll-
ti uhi im.;,w..,, .....
M U.w I IxkM-w... .... ..
4X Ua4 --..,. .........
Q.iirf tv. ........ . ..
iuwivi . ...
TvT1ilfilCV4iH.. . . .
.Ik, 4 4immiI ftvm r ft btt
M. K All lfn MrwlN-tl. V n'li
Ilk IV Mf kfrf4l. aMIpa trrf
IWaw TUllHi4lVutwihrtltlVlVitnKa-'
rvntllt.M. lawl" Hmmm inWwr,ft. '
an II I
IKIII
l Ml It I
Ktctita
It Mi I
t-OllKIGX NOTICKS.
P. CEO. MURPHY,
Attorney vnd CasaMllor tt lav..
.Vl-1 CMllrktrMli. "4, m rwh.
A MMMsf IV litrau, Wt 4 TVrMrl-. .
rrxlkMlailW(VttCkmrkx. BR -
It. IV. SKYEKA.1CK.
jQOJtMln-IIItX XKRCKA-IT.
ii nwver wTRnvr.
rax rnAsciufsonnTi
A. P. EVERETT, - -k
Forvardin; and roBliia 3trctat.
a V'rnwt lltrl. Crr tClar,
sam reAsciiice.
rrM. HT If
U.TIUvltUtva.
XStt rJfUSCU.,
! 5trriioioi,vrA. .u.vkkkt.
CDITAISD T. O'lULUHUut. ' AfC, C. WALLER, Proprietor.
AtUlT ai 54Ul-r. Kl; Mmt, lloxolulo.
Il WVt,.tbhl(Ta$MOU$l9l(U,MKHtr(, .
trMiiuknriMAifimM. t A ill w mm a nir-f i
ar-Apt, u u .s Asrjta. FAMILY MARivCT!
0df M IVrt KimI, (S", Kr. In 4n'.
2SSL. ; G. WALLER, Proprietor.
c, ii. mctcr.v. i
ATTORXKV AT TiAW, j Qj
WllirtlCt-CIiSS XAUOXLT
Y&at. IaSit Cu-. ti afpcvt fcn .vi suaav4
rvffmAuQtmliil
3V tMlnti Bwv Wmv cn Xjt
AVII.I.IA5I II. C.ISTI.K. 1
AB4-MJ- A C33iacr it law. A X!Ary FsMi-. !
Choicest Meats from the Finest Herds
Fish. Ponltiy, Vegetables, &e.,
FtornKxirit lo Ortrr.
"tlXTRAS. Twrdy and TTi n rI it. Veal,
TIIAXS-.VTI.AXTIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
jiAJinrnu.
Kik ixm'dkd x nrii.iixuc i r.it
co.nJlM and Vurnittr. eo liberal urma, by
' 1L UACICIEtD A CO., Arret,
j 5Ur.TJ. aw.lr
NORTH: BRITISH AND MERCANTILE
, INSURANCE CO..
OP LOXIIOX AXD EOIXBCROII.
$TA(UIIED ISO.
CAriTAt. 11,000,000
Arcnmnlalrtt anil InveilrtI Pnnd. 3,93S,tlll
rilllK V.MlKUSinNKl) UAVK I1KKS .ir.
X roiVTED AQCXTS Ur IV !Jick l.luJs aad ar
illtotttr-l u t.,r. agxiait llr. apoa htalb itm.
IU.V, UIm la ,.j fart tt IV, 14air.- ITmI.a B.iUIac
aaj laRV.a IVmia, DwlUc IImmv aaj lara
tlarv. Tli CU. SVlp. la VmVot .ilk r .ItWat mtsm
raadiralr. :i lj) Etv. HorrSCIILAblSKA CO
TTTK
Swiss Lloyd Marine Insurance Co.
WILLIAMS. BLAN CHARD
Shlpplnr and roisrI.isIB XtTtmnats,
US 111 Cablnta tr, faa Traarlia. Ir
CORBITT & MACLEAY,
Shippin? and Coaatet Mrrckaats,
II ..J 1 Iwal ts Maa4ttrirrt5frlta-J,fA.
sax nvucucu orricx. an sacjuxeru rnm.
aim w '
lUak tottbA CalaUa Tx0i.Orm
rtnl Xaikmal (IMS Saab J
Mn. II. llafbiM' ACa.... .
3aMr, HMVa A Ok. IUakr
Mm. Uim, Xabiau I b
a-tVa-at IUa4 n-Jaia aataalal. bali
CASH ADTA5CE3 WILL BK MAD aaat ly
R. S. HOWLAND,
Shippin; and CosBiseks Xfi-chaat,
Vuft, Fraal Straat. a,ar CUIrmi.
SAX VHA3C1SCO.
IUIU Ttl
lilt n!u4. X,w WAiL C .. 1 C, .
L II. BartUaa A Seaa. O-.a A Oa,a,rwIa'f .
W.IL Cta X. A. XaarfcV. rmtbLtaa
lOlia; B..B.5. T.
Fisheries!
THR CXnCBJlIBXKB ITTIICTHI .
iatlrarJoa a U runarwa ta tbtr
Cotton apiaaOi KXottirxsr.
rHdaj--nh.
Mnnilnj La rub,
(VaVria otbarwW caVrL
CKCH. BUOWX.
ATWSXET AXTJ COCXSTTTOS AT lAW.
VY FCBLtC t TPrprttbATtttDaiaAlcamedJaa
A! Arat tr t.Wj Vlra-H , I,tr-.,.t, Srr . ItbtlAtLt, IUU ADU rUULtHI rihltl.
AasA3A: tb FaaSy 3frat M.rtt. tQ be prfmmX U
IbabbaAafOaaa.
d SaSEuluuaSml, Hnalala. B. L
OP 1XTEHTIICIU
UXDEnslOXKO are ACTIIOIUZKD
laat
joiia ii. p.m.
SOT AST fcsii: a-1 C0XXISSI0XES rf niXDs,
pawcsptty aa4 wutareaenv KB enSer for eTerytalfic re
e.afaBMeCsrBlk&tbetae, t:a an tbe SraTanTHIa aad
Iva.a.Se. tb (vestry aSbrtls.
r2-alplusanppllrI on Sbort Xollee.-Vei
THE
Uil
On Cargo, Freight and Troosuro
jTroa, llatBraaaallpartaaftbaworkl.
aaAapva
Coaster. Special Perralaaton !
0a tk. mott t.rraVU urau.
91 foe Oia rrtoaj--, TTvr uiat rv
VP U Mprrtor Ufnpk ftr m ttsmhmtr -4 ratc-
aflaV KtM. IthMmMlTMril MVMM
1&oc- ii raK'wHMl. Itsrt W hMlar ikialvfinar
flAVX. A 1 tV nillxMphU KXlUhlllMk. ttV KUWt AWXta W
In firm bfe, wad L9 pr )9d pmabt 13 frmcxt ft
riVaClVClX
VaaH .BV.ea.l a.I a-.ao nf fk ei.v -tani-e aw.
Cats (Mkltnuc fOhrC, UWilta. c13C I j , ' : ZJ.
W. O. IRWIX A CO
A (tut. x U lUwaiUai IavUkOj,
BUSINESS NOTICES.
I iifftll
- 3
s
-i
i U si - Ef?ltT!
iri i
ili las
a?F S
1
aft!?
C. 3 SEWER &r CO i
K.A.KtAxns,k
SHippiSB coaaissios serchssts. !
II. 1UCKCELU A- CO..
eXXXXAI. COJCXISSIOX aczxts.
AroACAt ACitircK.
Aat Cblaa. awiti. b. Cu, Iirt-fr-.C Scira. ormr l
ViiT uC Tamj sar,ta. (C Xy
Ku iuiiur.mcKKin-o.v HONOLULU IRON WORKS CO.
AV70SXET AX3 COtTXSELOK AT LAV fps sTKljl K(.'LIX src.IR J1ILL.
sxrrWtee.Dkn&r.uiriaaira. ca Macninery 01 tvory Description,
aKaA,(a0r4W.-(rB
k uioa, k. b. v a. utiwf, m. a. . PAninliT uurtios jail u Siup'i BUei3aitHs$
IIKJi. KAIICRS Jt aVVTIIOl. aJ0B BT0XS,iaru4aataa Uon.a Mb. Ka ly
an WAHxrf:."StACL ty ,
HAWAIIAN SOAP "WORKS
j. ji.wiiitkv. si. n, i) i s. ;
kn aMSl R I la SCfk, , aViTaj
ST Cjrr KjC, .Kr Sj4 , Dri fly UKtT Ofa UU.. Iirtht
1 - w
Cal. S. hlTTKCDGI', 51. II..
Btar a. aAiaBW rAtt bt, Ikk rwaaraM fraib CaHJn&a.
aShtjaaraA, wwttt Ba HaaitfTte Clf taa prarttor fVb
veaAsa. AX VrlBt bis wn wat lal Trri, aA SA.
brWira. " aC ly t a TaOaar v,atL Oram ad Bffia
... i.. IMHH..M BWI WIb
snain atrratiaa t ly
?I . w a f . c I n r r and Dealer. In
ALL KINDS OF SOAPS,
Lelro. Klnt; Street, Ilonolmlo.
C HIS
II U S-e :ea a
-
Ifi Mo
w
La.
it i
Cc?5Sa X
X. 3. C1ITU t J. ATIItm. j.r.ixx.
CASTLE Jt COOKE.
S3arccs A5
Dealers in General Merchandise,
xcre nHL j
Txm aTsnm. Iirw-war CtaiONay f5A Ft-iawwcab. Tin 5-v i
xtifUtJ3fxmiiJ.iJlAwi
Tx vTr-fknt Lbn-. TJ K-itWi WTuaGtiSmu ;
gc Jatynir X abwrt QriharUavgTV Efc-vJt tlHoCiaftMw.
3tCion w It Siklaf j" ftiwiiSTtiaax, I
bf-mrr A Wmml'V Sb-iltt; ViisAs. rnwiBAai--,, 1
3CdiiJiir tfiffS lEMUBUk riaxifliuii-. I
b. vx.TTta. .sax MabnofiAsx, T. x. xuxauj f
agcyrrri ax? ccjixiri3X rn..?ivg.
X.ai.irmva''ai rvnSUiIaCiiaC.
kiOTf FIX
Tx afrtLi-v Si.attfe SXaHL CSaiwa5.
Ti VaVlUdaa. xTtlBbltU,
Tl xaamOi f?brnttv2frrrv KdutU,
TaN tfikMi-rrBr uit EktmSfnilte. Ida of PadUck. C
dk. r. k. iiirr:noo.x,
PHTOCIAX AXD SZXGX0X.
CiSW Mi Pirtaf atvrx, igtMf f rrt xst Xtrxtxl Scmtx.
XattHbtMin, 5ratat AvvncMv. SefcauC ftsc.
M SaNH, It x. HHf
f? AF0 T5ECAIT AXD DSCG0IST.
Ol Otrxr rrt x4 Haftr ScrwKiv, HjttbaflnSK, OiAx.
t4Ttfpft7l"rlr Kml?. C3tf
T II O JI A LACK,
5'laftlla1ar ta ovetlVx SCaK
Machinist Lock and Cun Smith
5
. JiCIIAEFEU ,
CO.
3.- JLt axBr rtm: aro-l jw&rtx;--"t
xitantav Xr !Roix."rfc tflt Aic ax
je- iaatanxalb: xt. anSktn iubttu
-wlAOL ttxr a MaiabTPX xC xx a.
XTD5f Stlrr lfaA. Txj ilAtaia-X
. XJBltfiJT
x. X rjn iWt ato-j- iaJCniTOfir Sir
xlmx cut rvca v jAtiranaUixa m- atanu i
CONSTANTLY ON HAND
A ftti.Jtr ASSCE.IXT 0?
Toa-Sae bar EoLLDACO.
Irr.zcners A Ccmrrus stcn Merchants
IV. U. IBHLA A: CO-
lm. Xtn iT"tn rm'riut Ixmss
ATiX
PmiTTTfti. BU-ttukx yrf.wafifc, ty
FEE teti E. G. Wfe &Ea EiciiES !
SilJU.CatAJ3ii.KianBaai. auitaaw na -
MfaCat meO.
CHUA111I. Tf.t IVi.IU.uiIIH,
mm.. rar-saaaaiarbF !
is surjiasAtSi. ,
. c. aiZ3. m. v. auaoou.
Aiajrv At Eonnso.i.
XZ gilftinoiara WW
:iliri rx LaSar zX iS Ifrift af 3TfTiffTf
COal Tiazr.
r XAJkAtAIX AJTD
Taoai.
3Tjry Z3tm.
ttltataa.
MO)
HOaOI.UI.l SO.IPITORK.1,
BY W.J. RAWLINS.
T ?tg?VKr f IW Vr Wtrfcs U frfgurJ U xrFT
ncimaat4tltykUrtanl wUJ. ii trt &t j tt
VcUw p. lt Hip alwajrt xa hx-Ml
CailifGriZis. Bef in Bcrrc,
sniac k)L-iix wtx. I-t uixjj. Tt- n; fcx
AjcT i i St INnfiTiiap: aBtnr-x-r!
3LUat XX arfabrt s TabKLlitsSanu &x 33
j xrc OrfiLic ?rTii.jiiL. Trxmue-ptii-tnt
3arf-jL rjTMnif- Tat- tti" ITUt wt 1
tj 07 jrttKitk.r SfSt anCJLSSt eft Oik,
t tUvTAXA MUrC Xailir VaBilCr-
3CCCs A CSa.
THE HUAI.1A iVTOETE.
r i?im min.
anr t-vof- X. CipAi-CT A Ox:
Ht av Hisa .x rpixioK a$mct '
crttlx Sar Stat r-aHauaiC vbtanx. CST ty
-MerclxaiLt Tailor.
BISHOP tt C0
T. J. IIAUIIU.
Vnoa mC wTtMdSaHei Birkbaeil at reaaiaaaSe atrnk.
XJJrvm Pm Hjnafnl. K L. taial
IT "W. TtTtOW?!- i
Ci'vil Enffineer,
scaxresiasT sccasz; HasCkXix. a. i.
xnn,T!T iittfats. i
VAixzvoaxs ant unnc; :
COXSTKCCTCD.
Ta-AXXC3CZSISAL3XaXSk '
ttiisa LtsB5 etiDia.
03:iaCaSXS BLXXOVdA,
Alw Aru. te.
jtAPs asb romzs
Till ?rM.I?,TT-?t e!si At 12 zl, ea
Stnriiyt.
CUjt
G. !an4-EL.IaTEr A CO,
TINSXITK5 AND PLC KBERS,
Xek. A 3Taioaoal SAreea.
ny caavcaacty a aaail a StAt aarcseu m T,ti, S&eet
Lsa.aa4aaaaer.ara,
&tlV Znx lii Laai Tae.Iiffk ZsUaX rTrg. aU
aAU ly
j. OIL BLACKING. , .
-
5
SG. S. PINKHAM&CO..;
5IAS tiTACTCHED
BT
HILO, HA TAIL.
h BOLLES tt Co.. Atrents. S
r D F
BA30CAT1C
Iyer
THE HAWAIIAN HOTEL !
WJX. WEICHT,
4
lit x. mrtnmtt. xai cruiXo xo x rmanL
t su.'Bt jiixai ait xi iriTnnnnr ekm uurmjjiicy-
! "i7-.i rrrsLniVr si ASsr 3ncaa
i Ajc3; tt Ti i-ty-gjAiiin: nr tAfaxxait- .
''w-t' -xia K30iXbTr Ibna. CW rrftrHTiv xjiC
t Amuitf vaJhmLjUix. Si tm.F xavt seac lu, Ajta.
feCxaCivb, W MffxXaCTT TxHXTIIs:
TtE HEX 3F OCRHliX : : : Ittl HX1CS3
T1 BnEIT-C. CBPSHJEBlt. :
Xrf T- m toatt t5xi Qit icxTrf" .
-jj-iat rg Srarart xiajncirai i?rV Hi Xxa-
-iT atwr ctnniaftC Hr-jfi! Alia- i
-ol grj TTatr ox. -xctaf iUi T CniAfCiaCaunlir
C XJTlI-tEir jit riMWfff I
nr nans ass caajow au.acuix.
1 AAjaaCTta3lstTa?T.niff.anm.atf eatae X. I
Jlira T 1CT aCAXACSL j
A SZXXaTAS- JtXS aTAAT AL l"Xl"H
--A?Jlt nrsaaaf w I "
PER KA HOI-
'ZMukiaaf
ca ty
THEOI .it OAT.
! StnScKr, lern Dexter &cck
C'vAitT; -ifcOAfr-oa-j- abiax. XJtgya 71-0011317 nnataC
SHIP AMD GENERAL. BLACKSMITH.
3117 x Jst iWt a- oT Tinaii fErvptC btxt 1 ti
Caaifftm. SkMa(V BUtxTu E. L
CJJZZLLSr DOSE. j
En oMaWCtAlCy a laVOiC tOC Sir aW. a. Mat MaatTnaraC mi !
Itt Smg Iwr tnaa. j
Xl iia-i-rj Stto. I5a aLtljtr rvtliitifia- --U kr cimUITy KIlffrt!
Xi. xX wx Sa B7 0at crt r33t CMgKilV aatC pw !
wtaWbC. nT lj- ;
f
CABINET MKEn. :
M. tO Scrx, ST,
laiCMiax 1 at matt af3i tc .u.
Ttrulitn- attTxX g4.cana ut rxar s rtv-
mubiiW rktaw. -& A.axiawi.iq (naxwittbfax. lj"
Xa. WAT, i
CARPENTER AND JOINER'
Vt-aV 17 I
THE PROPBILTOK HATTXC OBTAINED
amlmatUi
ttaAr Bit. t nal K
Hnt-CIaji is Exery Pirtieslir! !
C4crv(e lr (x ieMA Sur tla axatmifHxina tffrttt, j
Cr?Tj-r rW h-liU Effort CX iLtrT Mfhr, Wf i
Manufacturing Jewelerl
llVotlco
TUX rXDEJCJIC5EI, roRsntLT WITH
Jfx xVxxrtp txs b talum teaw cT Kxtbiiafxi xs4
Di xnftiSr cue x Itu ujts tX isur fvrt
VtVMS&6 rHip- HaaX, -liTllAfTTT-ausra?btlVT
That. TaaMaUX' kre S arv pe&aJ xtvcshoi U tx
:&AgaLTagaCcc xtC r?fcrtit: of X3 Ytoutm if SwtiT
hrsiitvsacc cfns c uuf Exarx,
BT faaXractftr MarfjfSn- la xI x3s wr.
New England Mutual Life Insurance Co.
I Or EOsTOX, eUAi.
1 i.xconrouATEU, 1&13.
i Ihc Oldest Partly Mutual Lift Tusuranct Of. U
iAe Untial Sates.
Policiei Ixtrtd oa. tba sett fTtrxiI Terax
CxKmplf er.nrr(tUnr 11 a u,
I;CHED A0K, U TCARS-OSDIXAKT UFE PU.T
1 Axxtvit rrctian cotiKi4 rbbUarj 2 jtr StUjt
2 ABxl pntttan roa.tia.tvos ralky 4 )mh 22 daja
3 AaVeBtXl nMiMvMUlM Poticj ft Jtvrw n ttAAjra
4 Auail (rtaian cwUivh (Wkj i y tui44 4Ujrt
i Axaxxl fnmsMM cociUxa Ie0cj ta jmri
iVsaota, x - $13,000,000 1
Ltt I'm Id thronsh I Ion I tat n Aernrj,
$40000
CASTLE & COOKE, AGENTS
il KOK THE HAWAIIAN I S LA A U Si, lj
SAM'L G. WILDER,
Ajrnl for the ItawnJlatu IftlxuiU.
; OP TILE-
Mutual Life Insurance Co.
op jtw Tonic,
Largest, Safest and Most
ECONOMICAL LIFE INS. CO.
( IN THE WORLD!
Assets-(lS76)S80f000,000
AT1T1 OABTT.
Now is a Good Time to Insure
Saaa tat Fint-CUji P.lil, TiIid,
i
egJa omcETrmtnuicBAca.
NEW ZEAUNLINS. CO.,
TIRE A 2TAP.TXE IXSUliAXCE.
ESTABLISHED. UU,
OaipitoX: 33 ,000,000
(WliAKaEtMtedBabAyea'BaareAMAaVra.f
SEETOT WEXA, ITOmscT TOCB.TCU--lakipeare
IHSURHnCE AGAINST LOSS BY FIRE.
Of errryOerriaUaacI pracartyEAy LeeSarUOKblala
faeapaay at aayVrateralea.
MerehicdUe. Gsodi and Freight Inmred
SyKaasseraaol aaaacTeawla, Lunea raja Ve Bka2a
tayMe h, ILyaatala.
CAKTLE A COOKE,
Ol ly AA-rata far UaaoUlx
FIEEMAX'S FTXD
INSURANCE COMPANY,
OF BAIT PKASCLSCO,
Plro and AZarizio,
Caah CaplLat, laldV
1 Daielllna" BlaAan Hpeelallty. IMatAaaA'adbir,
aa4fasuiaMrel(3eaiarta4af ibrMjean, Uixmfn.
: akiesk, fa aaeaara.
ty rttixc Bd Eaea aa carrtaOy ulitUt rUli .,n
aarOate aen
IIDEKIlir IECOID TO IOSE.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A CO.,
t3 ly Juata fee tba HaaaSaa LaaaAa.
C.UJFOB.HA
IN8UEANCE COMPANY.
BOOKS & STATIONERY.
The Basis of Our Business.
PmT-.Ta Maoofaetoro aa ear bi aaA aa.
tlaan f aa raa aa Aia Am, a, aelt oaWela a,aoA
tbereby Alrtly beaeAt ear caeliioii, aaA araTea,
tKCOXD To Day atnt II BaaAa aa4 glirti i ..,
a, a. toaMhaltlataa laiereea af aaabet aae) ,j.ie H aa
cceae ta a. ta ynfai ,aa a anarlBS taat.
fjQT WaaMaaArtara aa4 laipart eeeey 4eatraauaafta.
tleaery. eerrrtec larre MVrk aT faaer. Ba,ili , aaj Btaak
AtmtT atmaawlaia. IeV, atafae. eaa.
AeT-Orar tfii earl, tire attlaak tm ta Male.
A. L. BANCROFT JL CO.,
efkhVly iao avaoriara, eal
PALACE TRUNK STORE,
"O. 2 XEW noXTCanEATT .eirKECT.
ralare Itatet, aj, IraocAaro.
TbetraTeaBC pobQe freot Aaatrallaaoe tbe Revaiiao
latuMt.arabarltaa tobueevt tbe atack boar eyern at Abo
abaea reatrat atom
Errry artrle la ibe Bee tt
Trsnkj, YAliici, TriTeUcj Ba.
Sitchelf. Straps, etc
Ganetaally aai baawL
Laullra anrl tie of a riaao faal Lealber aiaael
ra l"ffa Traaiava, a, aaaFeAatllty.
Troaka ef aay patarra aaaAa ba order aa aWart awfira.
Trunks Itrpnirttl and CarrrA Jxlr.
Sea rraarAKO. larpa. 1AT A aaTAy.
ROBERT WILKES & C8
3A5?rACTCEX2J k HASVTACmttS AOIXTS
DiprzA4 xso xxroKTu or
American, English & European
XASCrACTCatlaVa.
Aaaeay ta aealee, tbe lergMC rartaty af Caaaral af,rraao
AW aSarai by aay OS E OOCJE IS TUB VraBAa.
Every eeejrr ebeaat ban a CetaLee traa AVa,
II iai, aa aeaaa faaaa laeeary Bee
araearatkal.
All Staple Goods Sold Guaranteed
BOCA CSA
T&rewu, tt .OA A, Taa(a atreeti
Keabeal, 1M aa4 !), KtOal Mreeti
LaaAat, 4A Oeeo Tirawia atraeC. L&l
taeAUU Beeeer Watba,
yvarAac aa4 aiailiafcea Alaey
Wjr jiw Toaut erm
INDIA RICE MILL,
cobjcxa or
Rissioi z nvmi sit, sa nuosco, cu.
rpiinxDii BireniLiv hatixc rism-
eoe AteAerari IaHHb,,al,aaa, ta are lo ye,ai.Aeoo.
tftaao Br tae
Hulling and Dressing of Paddy
UNCLEANED RICE.
la tbe Bet riaaaBa, Kaeoer. Tbe Frir. be ttmxna
aoj bKEMISO rxVirt baa ba
co jaraBXCTiaraaLAJjs u-m
Faddj and Hulled Xice!
ira Bndzi Prompt ami Garybe AUaAkoea.
VAC IC GBXX3ir(XiO.
' Oeaeral OacaHarf .a XertaaaA aa4 nrarbvr af laata
I Jake HAL aa f y
Columbia RiTer Salmot..
a mux ur r t-rrJcifK. ct-A.irT-i.
-a. ai
h.x era is e
-nKTXAIT AID lnreCAAi: PSiarra-
AL
AlacoaoaanoC.
acrxisACS.
OaaaiTorilTTuT 5inmc-i?ltakaaT7w A aif At Txrz tywC
RKlTTIrTIaA.IL
aatTbaura--. -
" 1 1 ' i A CC
j - jasiwesTE.
t Itt "iiaag. xx 2wiir sr GoatsI Xanxxzia
I A-I Ea.SATAH. " la.
JUT. DOJCIELL,
CA2IITT X AXZX, 7IZICH faillH!.
J1-TrtrtrtjiTrT.
S.S(BaXSArTYa. t tint Baeeolesta. B. L.
aBT
NOTICE.
TiirirxDctLM(;xen beci to isrroat
t Wfa, tSKaea'fAaaacsai asl a pattCe: reci3y
MAaeeaft'3erlaOTe3a9MlrraMt
it'rT ircrxac.aalbaCiitfaaDTae;eeiaa.oaere
ie ank. 3xe Qim tSAxm A atS kSaa at VaarAea,
Oalra aa fe-aetry tvaatgaargaaaTiaejm. Aer AAlaarav
aac trm SeaArr aaerfw aftf naanf toAga.eaetwnSea'
fflMfterroaara,arerfeAnaaCAe&f. Orter,
auosaejC Sar a5 asaAat e VaAd.feaa Aserksa aaaoftr.
au,. aaaafceaaai caaQmn.i be trrrrj tizx.
Ol.lT D- 7tXS CZABX.
rront cxdkraic; jkd. acetxts f the;
X aaaeeO 1 1 y. Aoae Ueo aefbart.eA ulaaarerWaa
Caa-(o, Prricat aaA Treaeare, baa, Ueeatale
uaB aane aldUa earta, aA rkeaaa.
CA y IL HACErELD A OX
UYEBPOOt Mi mm Mi ClUE
INSURANCE CO.
Assets, $26,740,105,70
HATE rjrrABLAAHEH AX AttntT IT
M A HUaULC LG.
Account Books.
XT' AC ACCorXT BMCA r AZX. ATZBt
A. aaX3x.tcak. ywauaaT
rA-cs - el x. -s-amrrr.
SMALL CHAIN3 !
1ZZX TEAtK I-A Ta I ITOX. IX atCAX.
5 TTSTZTI aa eats. EAearreje "fu."
rwfasetr BSeXZ3ACZ-
Rhenfsh Westphallan Lloyd
INSURANCE COMPANY,
or X. CiLABBAni, BLseailaAi fra.ala.
AackeH aad Leipzig Insaranee Co
lAsaat.
r AACHtTX. lAlt-LWHAPtLLT.)
A ILCLAIM TOE fAH-TJlTLAK ATKAt.
J JtfiZ. aoasaaaa by OaaAa arrrlatf bera, aA maareAl
at Cfceaanre r ik fai Va. Lare a be atekee araA lAaeaa
atiaan, aa4 crmtat A by tie aaaWratAaae. ba aa
WraeaL C3ty) ' 'A. C ULAtVE, AtraAV
, aaderaTct a are f re aerial to arnaa rt,B , aaaaaat
FIRE 8. BC1LM$C MftCUWeiW
Cm xairU tervx, wHljr WUmUm m Mprnfrnt
44 tWeba ttMl, laaT b liWUaat; Its IlWW
MtlB-ifM jwmC pafakr fcfax
LuHraxM Mtie.
THE AOBXT AT8K TBS SMTrW
ear. btertae laaaraaie Oe,aertAJaiie.eabee aa.
eeleaf aarlr art oaa ae aeelaeM, bate eaee.aA,laaaraaeo
eearo rl,oiealo aa4 rarte aa ta. faafae. aeA ai kawe ere.
reaactaaa ea iwabl ear ,n,aa.
TSTaVa, BBAfUf.
ly M AaaaA Aaia. JjT. BW, Ija, Ca. UaalbiS

xml | txt