OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, October 24, 1877, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-10-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

BT AtTHOKlTV.
;VTiiiTa.tiiiiaji Yaia 44t aataaaie
U!.T.Tm,waiii
H A WA1IAX GAZETTE
EKSRY M. WHITES W
Kix XjSy SS QiOMtt umwi iuts o
Ajyj-, tbiaiti ,3nKat H&na aattjLaa xkum
assent to afpr a fwef S c3tr aws?--awralsalsew
aati nxiil tsSwmml.
.1 Sfcdt Eij" a?sw5 juJiec tie 'vri. of
tits tasora! aaii aWriw-. aa of ti
pcKtacul sStSwaraa. TSVre say tttatSnS-'CS
bk& to 5i; wxfcttssals eSjctt ef
a, jT-isaa cf mwssti ta this
iiTtT 0'm?iii:n of 3. coaaianitTr. nail -t.i
tiffWSy Lit nwryf srtssr f!?t-& txfpr K?ir
SHIlTIiSG.
" Will bT Oaiek Dptfi fir tie Vot Port
MVHBm' r-nr n ui ! i.nj vwt. mamaa;,, arocia -wtjojn cv aaauraNy- sscsvi wt taas
lmH.m: C tih tax ai- Th Onaet TrSiar cimoiaw wAi )E,r. .Mi. . Ah
ftite !tstm. f S6a lsc a. a e prais t s-q- (SreassioB. -.at cmtt&afl. Is ear
nisua. w 4s Ufsaiwi 5y ear i4aS S . icpe that a. t! Bass ltjp!aiar. fibs pracat
fcaal, & satfcr t& It aaw- kxjiJs. I bhsbij- EicwuJaaalwc cm sen tieodsi
(Saws-gf watesaa aunftjaytnw safes f ,t ii4 Liw-j f gl SS!?ioajv on. th bb
fftA'ri-Stati37-RS!tTOiSfeif xncttat), pareiat sut-b pai mto&&cn.fccr
f total rrvcvrvr. less slwt aacuojii. CLS waaa. 5
ikatia jaitwdur basaws iitem an f Ix 6 oaaibtfr tut om eftia 6.43am
m1.-wf5cc1l.-c iaii. auviipsii iSck. cumjuaiw-1 ans-omr J3jc?t bcwiy ca scaw f hjsea of tie
Vlvlax!u TJMaodsr Lint.
TV 14 Jj'auF y tW SMir Amu
iBittt tniij Ctojii m Imtltu
owisita&T- to tTtig-Cw lis OiwM ioal tat
ta itan& uaCMmto jt oar
paSot trc to xiii fcx tl mh vrvr Oft
tut SNli tbT ftiCUMtiI;witoitM
intfiU to utter; nt 1 Kmn Ix'Sc we
c U 4riiK vrrt n tot fxnV3af.i
3. Otiorft wr Sc tc ibHStrt e4. i
tt SSy iritoi to S Sinit't Ex-
citvTCC ftoas4ts t ut, ftftw -
nt tin in tounjt.-i apu tattaftf. W
4 to IWJSr tS Giawe SMiS Sir
to kasc vppiMtc&n: w ta ftwcma Mont ycSc
Startline Revelation i
FOR SAN FRANCISCO. w
IB ir im a fVI "7 A I On tholthoflsst monUi, two of U.a leading Dry GoocU Xerc4fe u ,
FOR TAHITI.
JIVVKT, OmiMlm
WW SaH fsr tie 0T psit ia ftw dr-
For San Francisco.
Passing Whole Cargoes of Merchandise trader FrandaUat Ia?
Their Gootis trere wired, anil ShtsntT oonan offered them foray.
The &ui Francisco Market is glutted at present, and our o9st of
42 Cents on the Dollar)
Was Rfadlljr Acctpttd. The CoHSrftKBce b Uut Hk
GREAT EASTERN AUCTION IIVI.
JS 2?0WXABLED TO OFFER
J.RO.
IS 5or mna wj io tcitt. wcw! CVcftiS- J Will iiT? Qiiek Dijjitci far VoTe Tcrt.
ta!enfccmnuafKr!ii4v CbcKm Kmcton I For Portland. Oregon
i3ttm n-iBtfrimriMrtT auCaon-1 eroijsiiM u to towacfcairortaif isiirr-.Ttt 1 wtffwrsoosiaau,
.; bakLsxtSK- lb tit. xzbxu Itot&tumea of
. k- mTmai s 9os t&apaa. taait 3i S tir S.T Sao-
1 V rocrst tEul&vaii Sztcuttsut toctciitta.
xosi an ursv. owe nt isu iKssiua in tenia Sic jmfelbtti.'a to.
6Sr: ti TCa&ni Scow CfcmniSara.cj. sessam
is. Saa- Fsociacu W &creK to-d-iy, to call
&iiicia. to cat ?c tQ vtor peetc vok&
bcja(5?Lt out tau cunw f tie sasn m-
USrfQiIaab. Oct. SS 1T
itii . li.m. in.. hi
11 r j jwh..ji. imm
icm-Mm&m
Mna.
imGmvummjMmwmC&W
r- P, TlSB ILK. Jl
bmuJuw are
iscauiaairaar eu tntm-nt a Shu tvrr jmrtt
Ae- txtt Ssct rf At iin.irtiit beSic-Mia.
. sju.-im acta Omanxoei
t Caux wU. sc 33nrL3iJia
Be 3CiI Sa&awc CSy rf 5jfeji. -waki.
latiren an. Suto&jr !iat Sox
jcvti-fuctt jaj.o to. &.-C VI.
i&KtiQmt at &!3xal TmSea.
'&srto3. crnsi&ciHii (fuoa. fias SBKa-BX
&i iSjf&x Fads.
tt r)i MB wxaaosinc
. Vxsonite w Mm x.Mt Tin ntxE r-ffuSfu aiAomifca. Eh to trie 5J j,,,, :
1 BUtflC CilT-feC31 SfclKHfi.
gr-ntwagoc ax 7nacs tt aijci it
mtr m. gi.-jt on. fieat&sf i--a;E;!rv. to-vooHL
-J,i:u" : Xanaisctiraa vta to cmau if n. ct It.
ll. .11 Tlll.ll.
job. 3. xtT-f tirn es
I
.l Bnn piht yMg w Xl.3wlL
im -.11MI a 11 M.aafaMgmMfUlaiMI
SiMk nC iw' intit-llirfTn 'Ti..Tj1.
II C XJbcemrx Etriiz-Iz z.
Ver-. l-TT.
k.auv tmnm. - I
TiWMiiii brarraslR -
iry 1 t. tCS j
M 1 jtti-t, t
rri il. riiMmTS-SBaefc -3LIXX.
-) Hrrf 1 miwm. ai.
Wt -iT-riiim t -Cfc TiMTmfcTiiJrmr. aumus.
nailing Sm-hk -
Mai 9tt. 3mbs
f f f nil "
at: "m i:t.
Hi i Jfii iimi H dm 1 rTTrwtirTTT. i?-T)l'm j
rwaj of Aa ipirr weau- saEfiel !a , pu88a:. 5 ,aH tacra
via tiai if Hawoaaa. ptwStce aintewi
to tj Ca&a$ito &w i: waa&I b Bnpoi
bra to prevent sajjv taw tc. tie gtawtii
ul pcsiiuiw. if otaer cstuttsat,. rxvm. dnag;
fciajeiunT- atensl as fcemgr af Hawoihia.
orqpn. On. tola giiat Xc Soreckals,. m. iAV
ajstanoiiybtiSntoCbainttiavsaT;
ifcs noC Su&th XiaflJu. ac Facncsa sajar
eiiutlbtt aaauii viti ELiraaaa. igarsi).aa
to Bcage gL-taccugJ Aai ExaactSarptuai
"BBiitlSiacE ,rit sugar from. XaafiJa.
caua fc paamaisCa sagajr feaatEivai.
tnfWit Jtrir & miiI witi. 33i&jm.tait
ai'tttSi mi ia autaEiaifU$taaiwidi.a csa.-
M- "wrrr Horv- Eiaawni fcastSas 33 tl
En- aut taaifc tfient ainca. por-
i-inr incj. Eiuav aai jecilfeg- fcaBca as 1
"SaV ttigamnia-qfau Tnabr out miaHimt j
3nii anahir of tiiat natur tu j(Wpanat !
it. It Biaaicmt mataaT jiaa Eirtaur,
Pound Notice.
TUXAU;UMl-.1DIJ 1TTHX
SKa-frwTiannie rvuni. KtfatHitein Kwiwaitu.
Cvw 4wuu.i&Cr MlaiiMC Qtiwiuta Sflirniui !trv?J r
nta. 1. iwi limb, .wk ttn?iii.lt. caow oriums
HcauitCK'Lft'fVhtit SimrtL, tt BiMrK-.UDi 8u
.elt C Ohlcv iaixrii,tMd cut itit- Qna.t !a
jnuniuoiib ' t. a. jCjtrKor., 1
LARGE ADDITIONS!
Stock: lierckandise
not risr sAttrsu slvkxuntlnk
Jane A. Falkinburg,
HVBB.VI.T. Xnltft
TiUbiTGiieiDipttIiforttatoTePert
PACIRC MAIL STEAMSHIP COIPARY.
TUK MTLCXPID VTCUfiUlP
DRESS GOODS.
CLOTHING.
.A. Zi
n
j
isi
tu
1
Ti Saitr, kt.tj. t
Kit. Tl-Kt IVuU, L
Cltaud. r..l. 1
Lai. tL.
. Lie. Dtttttn, at .
! Haiti.; S.iU, U
tit!
-Bi
' - II
--a.
Hats.
pes ssiKKSTiy-: cxi.
-SATS- IT. E JrSFSS.
From. Six frtrnaacu.
CITY of X EW YORK
W'.LL LU1E K213LBLQ FQS SiS FKDl CISCO
Ox 0; ibazt Tcejixy, Sgt- 6&.
TOB SYDNEY VIA AUCKLAND !
THE SPLXLXDIB STXlXUir
AUSTEALIA,
CJ.KaUL'U. tDMJLSDIil.
or about Xov. 15th,
1877.
Per Amy Turner.
i)AA COILS SEW BOfaxs JUXI-L1.
llll Aftlk.iif.kut. Iw HMM.IUI'. M 1
Safcili.aailawrSMfSiiil Bi.ui(EiaaiIon.tSiiar
Cot. itataElS.A, spina iSu SosEsrssi
fTilfan "vir aa nifi-f b- tSe aaanic of
Jinsegilaailfiii4&aai.
iaiBEES iiw Bia; by St; Otj- cf
Sjifcuyi,fain.Eta F-.-ggiacT- rar XmSjaar at
ASucs,. Tiov m. Eiiiim. Ejaailaail!
aa. KterritFT -vd6. as Buoy aaiE -wan nni
"R!feir "ti2i- ltj aectaifarT aejcxoitikna xi
rxfu9r u (nsasuxaacsj -aS aStsr. due
iSmfa Sag dkl rfseinif iMa to aftcinaiury
xamKa at a. daeiiaicsiryufociin. rf al tfiu qui,
Satan atisttiut. 1
I (intii-aftTia tn."Tnt".TfTjr cm ceagrtf of cfit CmLjtl 1 ar n-i,nf .,.in L ,Ttf1 t riim?r;
atom a I1mm.1l , niwr'ii.oijwtrJ dio.u,.
OiMsaiwQ h&fcua.
Outs auwint uu4
CiS liC?U- CM.
Gums X aOim 5iElaciu
V3 asaci fiamn. tiiii amncj of t5n Facanic
Q&iiiitt of our- cuounerca aaii tilt; fiicttiat
-tliica as Bru-tTiTffy &rsoia.aarai-r4 bataoe
aoct af aJfcr bl &i; Sjn-ijun aeiiatfc frrtt
ac: lay atSisr 5iut af fircaiija sajrircualibn
Bn7ir3fl siej tili caaufcy-vilSuiLt ifa cecum
aara aaiaar of cuiuuuntacaiiaKt'y, aaiibeujg:
Sifl- tutivx to Otf Caitoi Slai.-a Ccnaal at
aafij aoc. Eren. tbts -ami wiamTaciiit a
aacar utaa DociiaSru wafiaV it is But-, tau
aniauaTQ caaata (jl tfii; "jn ihr aumOtir af
anrglrintnriiinit ia sa -wit imi-va. lb "as "racCi
mtar-nncTit cjmmiimirrr aaii &tt EniisiiSciaas.
Canaal aa -vaBV. taaE Ss esportuom. ax any
aaw
BBtsoiI by-Tamlp.
Tit HI S. XjEiaiaiic 3t JamKstvar Cm
aanniftfr 6tutTn za aaxxuoniasL to saHi firr Sin.
Scomeihbi is-iay.
Sh Easaffanor EtniryJ Ft-frr tiaj E. .
Xfefi-frHr "Sisifraic to' tfiw Srnsamnnli -&T
laass by fie aauaCKva airariiitfc to ata aa
j aw iiinifi Snraig aa eniic years of
aa-unur aa ax aa: aaaaaT
aaaatacy,. 5e aaa fitaax abra Sir mnihtnrry
artmaSy asumi&r -afttffmBH. aut onFy viiH 6a
i&ctof tta EiTanaa. sarnlaaCaciiTna caa
aatbe caxoiihxeatfy 5inraaaei by tSa aJiQcim.
of fin-sign ogar -v3aimt 6a fao-vfeugs aaif
raaal cHna-aaca of pnrria. ait of -waona
j"ihto-Kat3 aca- lhqlt'sI ih: t5a -naaiCiinani of
wit; X-r;aly arnt tii: bunts: eo&catsucataf 33
ntawa-ums. Tciiryaiitaiiixas&Byaaca.a
ftaail aa baa been. 3Hp-as -wautj; raTri
tSa ca ineracuncratlHatitma cnmfiraacivaf
toa craatBi3r t&a mazaoaato,. tan Ha-vaaaa:
I&wmoa aifiiaala,. aai tfit Cainul .-1 Can
iuf : iix cniitr "eanijy. af nacsaa,. x air-13 aza
jiirStrT-j. uTancaa nf vaam, aaia a IUr-n; (Escc
nseaaxacy ihicr-iac ih aciTannngaaytixfiiarof
tilij JifhiL Tbac 2: may actba jaiottfiattba
aSii9 arrxment ia buatal aainr oniafun aaii
taaaty maraTy, m HaTa taian. tia Caufira ta
ffirmpB cacsciily ma an tacai. Jj arsa-ifr
or umr isaaxuia&niv-va xra aBIa toacua air.
3irsia Ui 2k. taiia Cwry s4fl
2orac TTiiunti siirua 1
Jut. Yjmtiu.
C Jaai Xsartl
sm c Pntx-s x.-LUtic aa.
X CO.
Pr Barkecvtine Una.
S Or Ckan ihr fiunfijr on.
tttiveinnitfnc to T&fca. ha- -vm ocnnatiibiil hue
Vi aaa ira ciat aft aiurcjuiitinj -viE ar-ia?- otStar a rw -iuinr Baa Been, mt
fr "iifm Tit ir l-i tii m
3(MC
Alb jl jss3 mm
fflHinuiy "vfiiiii. amfurscmi to fin IiTa 1
fcszzss. unuv 1
?kl. iu t&nr fenu fir x. Sfcfii onsx-xpiar-'
soil x 5aB. x 40untir liutf xsrreit fcrrm Sin
amlaucff mur t5irBran at HmltiL fiatfBetia. j
ofRal. txg.m. to feim tSis orrvurcnciii 'Ttiehcuil;
""ijacaca Tirsrrihtrta imacims5i?'r '
wji 5trattetl to Be at aH J
aciini. oftnu Bnas 5r tfifk anif sfmilhr cut !
cgmmfy SnmgueH an ampr dt-ul
njia tfia mrocsa of csmQiTmantary. 17i gra-1
ftT- auwjrra. ciiSarta tfianfr tSa Haasi ana. 1
wnTrniTttaa tba gimiiir nx tfia toniminancnc
-vaiuil ia aaiaiSiat: in. fiaur auiua of lituliair
vah. saiax aaataaa anuinaca!! -v:iii tf:u 31 .
ans auagtitti aoi tha arrrsaL of CLaOGiaiiu 1
ma cm caata of ausurua ia. SaxraL of Eiaci
yasr; IT -vja, anraur7r sr azoxnaasx aa t
pinaail ihEi toiif cnunCy sinca tSa zaaaathix.
ct tila TraacXj.ninrm.tacc 5nraxaay'ysar7nr5
ituim- Xba onry iagar aicfi. enmaa ta tSia
CTilntry ia a auniaiais amenne of zadaautaait
Bar jtict alt of-viiiai. & anpnraai fam tSn
EaiiBit States,, tSa only enciiu. to tSicraTa
biohirai tHa caaa of ana uic of &aaaaa.ranactz.
-vSica.'waa on; die wayatSa tiina SaTssaty
-gpnciriKT ngpi-iETnn. & "vaa anr-nwsintiinx to
aaTffatiUHif Mma nuaa jaawaia-: ta grannit
IesBneaa of tfia fiian uai.aaJabeen.esjraaa
ml m tSu TTnifei Sates, Tost Gbuiese ciaj
auaiiiil be ananranL fixni' tnac canntry -ia. Ea
Taui, aai agngaf aa of Eaaaaa. gi v ir bnc
sbaH Be aaiajaat to aoHtanna aixr:raazar3
on. tSia bmnaa. af tlia aanfttcc annT aanui
tnCxra oiaataimz.
Per City of Sydney.
Cabm of XMMfiwiTUi.it Tsu&.
Cms Pwdlwsv 4c
Cuhes rat an saacsntt4 ltau.
On I Hi aim Pitrnipt SCUcdo.
Omts tmttotQmhtlhKt
Pncnw tn orbfc
Firmiehar BOCUD A CEL.
Per W. H. Mejer.
IfQ Hale Dmk CiUflinua Cc Hjt
SlTarlE3t Cm am is
Far jaiif a- nrrrBx
By ether Arrivals
Ul Lit Anci Om XmUL
in m tiao "T1"r..
ni Ul OiUO giaicltjtt Wtla. Is.
OaeaMonicPSocBiaHXL
Ckwa craTttan, Cws P'lut DrrwL.
Lime, Lime.
JUST RECEIVED.
-Baa
AW. SAB:
SEW ABTEETISE3CESTS.
a an. tfic aiCimac !
qnfcr at tan. Huszx afTrifartii. , Trad sucn-an ttx
viTE set tnac .Tnraerna,, evmt. ajlar tiiia Iimci '
of tmMr- to ffrinTTii'UMijif as u: fTrrwTTmt.
tft Bnc titi far m j-fiiaC yh ttt aUQVQ OH
gTT-Hnr,iT'r tiitt ijmccHUuni- af din Btrant Hair
Siwniaisffinailcaancss. &"TSeaiS2s5nx tScra
&r of tfitar Exaaliimstsr ctot TFnfgnt- rrf" t5&' !
IhttiziTir ami i&t Lurciny GtinetaL B: fir a.
cxzicnH ami auc at all t3a ctthHc at" tfia
mtuncat minswlnL ul Eunnfiifii t5ac actfia
tmn lafT'rzTyf to, x maitnrirx ofT iu Bljsrt was
aamntael of guyturfantf. j,
"yj ant BsHrer to aliwgTgr tftnfc tfia JJzxr--
Hor-dE Sine 4tS mnrafnwr an eiuhxcal aa- J
Tqnarihg' x csuirnr nxiSa ifirjrna EirrsaftSnr
32nciirau Fair jniiiecia rriSiix t5o GupcmaiB ,
tfiin7fh if li TtH r. tfi m. , ara tnT tttitpt' n rru-rfrir ,
unnonsncs ax tiitnr bcunic: ami .Tniui-niT. air
giriiilix ,T)inrrnT. tiiaa tfiis ana af tEirnxxa j.
lc beinir uirnaBhfiv wiiiiiii. die Umira afan. i
aniinar newananHr arinis-to tmaC tfia snii
iuNk Da gnaaur agna.
2-uity ik aaBas&
3bs Hktkma ScrfSia pcggiT carandL tu.
So Jjrriai trfuaa,
wusOxx auto. n"mr out Uxs- Suctiia
3m&tr Xuecw XheL,
naSjic- -4-aia.j- Tb Caart: iiwnirffinr
acs. iXaKidani&cttMara.. r j-,., ,r... !
& j?urejpi titt -n:irai a3 iiHxarafrsajroiuiiur Scfliilesc 5nr axpaxxa, sw
jwty rrf. aavaiuBv . MOm. - : r
nwirV'wnf r-fri-r -wrimL fae Sugr. aneairoirnir amannutty- inar axnaafy j
cdK icnac njtoi- naLtfc n " ' ' - , - u.mm j
X. 3C 9ut.l iaSOT ItMaira c2k Sk
aim. Or ZTunmain trimiaraa:3rrrpmnnt drjp
AST GALLERY
Tin- Carfttgrmgawrf &n j
to: isisM fan Sas Ffaiaais!
IB:
FHOTGCfiAFHIC GOODS
TK-w; TTl-r TTTlfT mtT, itffl-j.
1 jer STEfiF rWIQFSSE
- fea atrrar S&rr BsntUusd. ct SwaudU
C&ptt fiois. 1-wnfMa. ant- anatngK-m Lff-nrwrrvrn,
Ti taix aarr jai ail af HaarsL
B. C. WYUEJ
13 Paj. &wk Bnsua,
A LARGE ASSORTMENT
Fngfcfcr Gennaii ami FreQch
MERCHANDISE,
Oitaraa. Zitiimir, Wanton,. aaiESili.
ClinSajLaiECiaaaKms, 3iS3L,Tirv3lirr
Suawia,, ClhtSinav EiSrEiMiBry,Ejfchrana,
endary,3u!i!C Zau Tin. rlxffla, 2hei!t Ij-ut,
Gnramteg; Einnha iraum WaEiraai Dsn,
rimgiraiiaLT.rTifiTgT,, Lsadiar BKhir,
Enxirogi, X. SL aai 5Ta:BadraiB
Tiyrr Buhnr aiut CiTa
aatSuisry, San&jxmt Wisgnias Eijeri
SutuTia.
?amiCuranif Sine
"gaflaw TTtdf Tn-icirng-amf SaiTir.
Bnnfinif CBBaC-
51acianrai aaiE ChaC Txc
Haflisia..
TaHhwaai 2Laiaase2 Cuauacsa.
isr is.
ffarSueny
H. HACmTELD ft C.
On
Far Ttia aX PutMc r?Cr m&
54 3m. H: EiCXniD X CQu Araa.
C&iwb (be t&xpowaC ?r MMUMoa bktv S Karri
TTMPi TABLB
aTUHIilllin
It Ik-m frit, st
I
1
l
) Dna KMr. Tl. t,
1 - Str Hti.
It Srt nU Lai. t -
$
. IN
1 ii
. 1M
i e :
)'!
Shoes.
I
19
1
It "
CaiMn.'f AiU. Tm, i!
li
111
Ml
'
J
MISCELLLIVEOTJS.
Lftl-M Oraiiw, E&bvUcmi. it-
BVu. fl.ta. it
Grus ClHi. SJ Erj.i
CtUlm L.. Jr Tin!
t ti
I a
t 50
1 to
t Zi
isi
" CukritDrami. I(ncM.
Koti la.-. rr'
Gull' Lie Cm
sat ii5JkrcVnfi.
-ml
-1
- ii
- ul
New Advertisemeiit
Tuikfavrt-34iiiISr . .
h.QRt cf raa
. . - H2i
ma
TWtk4 at
ftcta. wI ctmautttmC u tun nn fit !tx. S"c
PwttHinwiht the ganxArcaJ Banff ar aj rrili or Pop-
rrilt Xrarr Eti tx Coaxal.
FOR EUROPE VIA NEW YORK
COlVARD lle.
EatattUhed 1840.
T ro Sailings Every Week,
FOR UTEBPOOL:
Irsra She fort r-rj Tfstiwsiijy,
BATES OF PASSAGE:
jv at4i c too, cifat.
aarrcay tii:u urt ex rxTaaxaor "m3C3
t
33 icua Sc. a.iantiu
u-mntuiti Tin Ctuiar-f Linn aiftmte nnn tHwx oima flw
RvHiibHiirvaf ita nuliaiciicaelmnaif UX gfamtuUKTt (tdfciT
EiSFlTCH USE FQBSIS FH1HCISCQE
C Bfw r A. Co. Agents, gfc
tr c aiarix ft oj.
EQSTOS MO ROSQLULQ F1CXETUSE!
C Brv-jHcr C. Agentr.
c aaz-rsa a cm
CASTLE & COOKE!
NEW GOODS AT HAND AND EXPECTD
BT
Steamer and. SaJLL Vessel,
From San Francisco, New York and England
AGRICULTURAL IMPLEMENTS.
The Geacice Improved Paris Plow -srith Eollinq Coulter.
iToliiM Plows, heavr and light Castteel,
Eagle Xo. 2, and XI Steel and XO Steel Plim.
iToline Horso Plows, Cast Steel, Xo. 40 iJ
Hmnnn.ui tra ui ui aw. i. ii ui: a,- tlw. Kiii. Si.Ttli, Spiiti. 0 ,
Pfc ! Am Xittneto. Ket Ait. Cm Er. It uJ Stetl. Cut K.iTf. B.lcWi.ik
Cat "E, UbiUCn Sftln. t, T. S ; Wrnt ?i2. S t. 4 hti ; n.uiUt (. 3, IW, Cn
BTt3. t ti. J Ii ui H iEuk. Ctatrifjul Cbta. It. 1! ui II iiii ; ailruiul Wa. dul, 1 u I W
II ZtlxXta2,mst JLnirini. I ui X 1 CtuinitOami; IIikd Ir!.t.lV
mti ; Ai Pa:. (. SM. lit u4 Bt Hu4Sa.
A FINE ASSORTMENT OF HARDWARE AT LOW PRICES.
Hi4n;it RiEVI u-I Ka IIzMt 00. BiV'j Pir. Ixl tal WViu T-.. J1prf Fusils
Anara.ot .f Pilau ia OJ ia I ul S B tiaj ; &yt Duu ui 2rilt Vinui . V'utii.'i
DOWSER'S, DEVOE'S, AND PHATT'S KEROSENE OJL,
K.irt tta ta &uiunrui.
En-nu. MTu-i XiClu. Htajiui Bieltci. CiM ui Jiui Tu, CMita Site ..4 Onr. Tf Jc
VuaGa.ad. Hits. ta. ui atna Snila: BLukia. Wi.r.K. JLt. .ttum lwW
Cmat Tirar. Cui;air. Sa; : A Sn imuuit f PUKE EajSia ; Qrfiu CiU luiV.
C3LL AXB
YE 0LR
ASSORT! EST OF CHAMOELIERS, STUDERT AND STAND KEROSENE UN
CHUOTETS OF ALL STYLES- ASD GLOBES. Ew.
DBT GOODS IX VJLltBEXT!
AmntnXi-raiait, Tutu. Dt-3j ui EUxiitJ CuUat , CUd Luiu ItSli Awkat ui htsbl
P5B C.eua ui Uzrx. SniSu Ktfr ul Ctua. Tittuu Lx. SCtsU ui Cuiln, AXTrfl
uutja m i izjrrw Lxaia lit luuLita Put U4 f TiaMt. Ji2ju uiuu4.
'v sqi iiuiu.
A Large Assortment of Stationery.
Alr JirJij-it'i Piait SfciriaM. i M bi , GtutPawitrC.. WlImi l GiiVi". ul Jj
C: EUii'i Sltuj Pxar, Wtt U U uita
Aj Strut Picfajf. ;nr U uj .titr U ti irttt . AiVutti Cant ui iiCtt Cjb
c on.,!, im. ij.iimiB; l&ruiU.I.Ii,I S.5-H ui M MCA.
Also, Tliree Pine Pianos, from a Celebrated Boston ManufwiKJ,
WILL HE &OX.D CHEAP.
STILL FURTHER REDUCTION ON SEWING MACHINEStl
CASTLE & COOKE
Can Fornish the Singer NTew Family Sewing Sac&e!
Singer Tailor Manufacturing Machine, for S55I
Aifnoftf taSifnir?tr.f ti.SLSSEE MACHI5E3. tUir uUi uabtVQZI tiu uaafl
tMarin ia u irtt. put tptScr. AL-t, lu L
The Wilcox & Gibbs' Automatic Machins.
TS tanut rtaaSif, nnU u,i It ik!u Kuaa. ta. itml.. , lu IS
paicE, 3 g o :
Pianos for Sale.
jl"Ti . , oirsnnra cbtcsexxsc
iTsTMSciTxairo Piano!
mr fmgnmHt itrar stir ra3tuo.
Cm aarOTXalSerjSiriarsHisB,
turff- eDHiC. aattL QlNOnniifnc. w III fntrt ennitiafin
amroui. Guibtmtmtow70wrsmrnii9.
Trutk is HEg&tjr ac -sillEreTaiL
ax rmzHcin -r twi
mkiuji. inn ni a?Tt-jiw a ml mviiaii ts
lat-w 0Mhi atm. T-i pmvt au. lu. 11, ta-
Waltliam "Warcliej.
LROX PICKETS
For Sale by
E. O. HAT.T. c SON.
Hx-ma -irT REcxrrcs nu fttts-
A Supply of these Pickets,
Cuts ptafiift fci orfHrtnic t3ms to- ci sn&He u ta
ORh'AMEyTAL AST) CVZABLB
a at a em & dMgnt axa&nf f Vca S
amlit a gwtwt. XStmutntrca4kvtauafrc.S
- aa 3F3n3i Antrni aouis liuf tsO " Gvx
Knniurri3trm toecc taaa aart a7
nr airain jusaia Hitfflrt it
LEGAL NOTICES.
4I
13rcHAJXBCBa,ciKccrrjrBtcfl
Jiauantai inwuarw mS'M
Ox raJbu4auia7S tiv.i
' af Lift.in.. L ' - ml - . sa?
IIMCirBularcUs uit mtM UmmM1
Hut a ioasa r UXBUku-.w
' 31 t1 t 4rav7, Mtl Bt
u vdmA. X. utaCwtliabUW2
MlaBltSMMilyialittiWXaf'"'
ffi irTini aa.T rtw - - - IfMiaMbftifl"
SuatCB a.tTT-nimlnf tawWP
G-.3ZZ Iifl. ii i4J P3i
NEW MUSIC,
Jnst Arrived, Per Steamer.
"""""W ob, Bjsrvouaa si jyiii t
i?c2J dim, sT
JJm. zswirat. -v ia -sinc
VS?1 f"r liut- ' fV Zno. tint.
nt m .&tcwn.
Z.Z J 'iZ. t JLMt 0,0 hscuifaiinc
zziczat
T0t Tmf m. u fnj
anxttratppmif Bi.iiiiTtw3nmaa-aairf.qC
eiu Isnnirj. Seta. CJtasu, laciati.
J'ii-r aa,? EZvxw Si, Etc.
Iifa Tat SnrtliT- fa. 137 3srj Jejia.
JStt.Munitt (Sr awir B tret Ounat
niamii.-aaiut nw.fly,
jca-ammtu tncifav smniRC amuaArt.. rfiaaacai
r3aatairjitiucir!uriFiE. Mt;iatMtRii
l B.W.CURK.
Cmer.trj Silk.
ft cau3Mxani:jicmimuuii2incaiMK sue
iz UTti-uy jTOBiot. hrutie
at sc. -warErrr.
lte3(BtafelsrSifegr Lease.
Mfihilyresidehces
I-i5X X3TB SI ttt.
wear TasT3rarit&. a. s
lfamnl. n. W. nuU art -
FTinrti !. maaiiiiM
fagfrai ftan. Hoaha lift Tit .
T . C rub. C . Xaout tt O t'
vim t-jnTf-"lrvi( 11
lam arniaiiTiifait. atr 4( n " " . aS
rnats. J.u,;iii r a "HLmm
OvuetSxr. t u
u r. v. iamwi(iiaUi
V.. Vn ta. a tfcmferfl I!!5ai
ta own Bu. is a ti(awlvUI
m ituur. at nai .r . smiiMit a1- 1 1
nutamtaTrcii at Or J -"
eaaMenaiLw ...4 a, a A-""'-'
3r e w C3- o
3.s
f y f Anr.
e Hay, Lfe, Haifa,- Par
. tiOttaJl.faS'
it- a.: aMCart. a( jn.iu. a
IVaaywtK Cut tlafca 'iwa ."yjSl I
MUMlMiaBaaiinK 4n
r a-iM t ama. af I
tit tat V MU1,
c f r Sab.
.aflM lbrvrf-l
- Mtwiawa am iiif .!s
Xa. V4aMS, J a . t2
was 0lra'0aii-. .a la
B
S&laNlni. 1 jut n UTT
AnuasaCflrr t- r ia
MX
Cspartnership "rl
ii agaalM a fmmt m Vriit a2l

xml | txt