OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, October 24, 1877, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-10-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

- ... - w . - Tit ir:v T. ...
"5- -il -V- 3 ' -- J5"-' atA
General Foreign News.
EUJf.ll. ..TX . . . 1 IttijiA. SWia W lV 1 V.nUa JUtl JU.I
Jtrrta a ' Us- -5aiH - , IWInM ilbm S1m. nn. Oa t TM I wm,v. i-m wig ;
' , aura, 7 twai tWil W.W kln lh M'I-81J RtMiKW
- . SaAtax tT1 JftrrE.rst boat rrt liVa tiC ! It iMm-i Am, aA attt Mat j tSaaaWtta.
i rui I W aUtaaAat. aaA U ta - I t-ltu sir IWaM aar.lt at lamtat tata
StAPa T . . 1 T ' I 'Uk itml Sntr HtMilHl kll Ul bin
-A n Iin-, sjctrcr w tmi CVatUtt.V. SKt.Yt Ui .v. "' . .. ......a..,-..-
StiriljJlt TiTiTiu. t n tii drt fc i tv. aaiuij kmut
i 5 a ' VtVr Bt imt.aStrT t I -- ai at ttafcaUaaa. j miMum.. TUjUn ttatta4 4tUaaatt
! -wsJsf. Laaiaa. S?iW i Tmt b (nuVil ia l ailtaaaa ' Ka;caataa A'Kaa. ! ta lb. ft
. cfccvtMtorce a.! u aS aa awc . tmp.tt-m,utMUl.
x, wrt: cvjxxs--.. . . ttTi e uu, ru-Tt. tw- h-.
SKW ADYKUTISKMHNTS.
For Sale.
AUCTION SALI-fS.
ctxnuuK, tt, try
11
j !-, wsi b J 5r bua Srixir c Nr. fei.
:r.I aUiJ k.
xms cr GntK Pskwvs. VT,
atenc mh. Wl.tuii L JIr liuliu K-'mIIuij t&tQ
l mJ -,V f V . . - v- v . -
' S ti cut tine t Bftt4 t &
, -.- a tm nwe at - cr ig in ' nXtmtly
. K. . , I 5WswSi,tca(rwttt
vjwm f Vt V inwti tht - 1 . , !
t i 3t r Oct
T TMJtW -- 1
VAa-t ftb Atwj f aZ--Dtfta .tSmifl-,
3 i tvt not cocuta-
amm tvat rLuiifc Pxxxfi jciiz4-
vtfc. Mtl s m-mcv ouc &4X
icu Iaix3rjai nciUJ.- rfvoaBj cyg
- .-. - j yLmjt Jrnmfmm. lie Tvct SwWtt-
itM be Jte i
5 T m imi.fcic -t- .
r- -a. -c r C.K-.t
.G I. Sir -iu -1 tr-K
jm' SiMkv. r -Trfft T) .
3 . c Smlimm
, v VK J. --m JjC L it. .
c - t -,. X k . S-r. - C .
v: u i-. FA -r TV ,
raj iix.
acL Ov icr 3 Tmj ia PwEc-rml ! Cc-
3i i -be-a ftr evattatat f .W 3za-. tr
s-a gw ; t - Mti -4trV nVrIt.
Ewmik .is CuaWi ar t WaTn.4 t cutciM
lit pcvpM L.
t tiz att tru. Wtit. IU a Sx-c t4 n-
;azv far czxur a-cc-taw.
4T.a. Tb jr4t KUm- Ua r w4
JwUrWi-f. la au CU-WtU mU
lMat4 l tW 4(r vav. Uit tauiila
lar C lavia at Utl VctWa fa4
ia vawit X GirtaMatal r la
tlat tM l fUv a W stfau4.
f-c i afnr- jv45y Su aaiy .'.
IU US aU Ur.(r ta Jm-.J aa4 J-.a fU
tsMatzT ImwWu Iu4 GrTT a ti nam
Wt f l4 for tvttIic tW r-i arK4.
tMatMa-aal rrpct UM U tcll4i4 aaj
4iMr forf? li-aiM-rs aa4 cal4 a
twtt tti. U CStvaU.a. a iLti.t4
Sr T Earvpt ar la pmstrt T aa tl-K
faaucaa MasMa
la RntUt.
Va siMw oiJw aa4 kW.
0leaVaai imI S1U -y-rU.
Oct 4. Tat ir4 Currr-.w af ti
Vt5ea iw fca4 a a 4 UtutitUm f
Oil--.
C U autaf ru rc-r!a Tit t. TtrU
x?kfe aa4 aat -, ifz4 1M Kir ttK
ia t- W-4 ca C ip it ii-x?;ii'"-iVHr
-kk )- (4i mi, 9-uan aa4 iu frtct at
Ta C 3m G-ranat JtatMa!at rrUr
a p-zt-U yiU, r-r. u Vt rfvaU4 aa4 a44
j frfc la tW O-Mai mpartn aU ftaait
rt saii t V ariT iWn4 frvot K l4. Ta
C tM- -vaa la Cap it UW aaUt4 fvr
C fiOf BL t CSMt.
TVt fir i a-T aa4. Si24 Vhvms UaBf
aa4C iUou Ia aLU tr a4 atttrUi t
American News
T Xn VTaur Z-i4 .
Cicax. Ort. 4 4U;-ta aaj ja Va rctr
4 fevax tittur Tirt? cuixx . CilWaffrMa
CWl. m . IW Garal t W V.ra a4 ataaJ I
Mcc-4. T aui a T-ry 'ixr. aa4 rtpil nrta
aari4 ta a.a--f sa4 afttr a r iiv1bmiI,
aa-a ; ap. am-r art wr um -ai. u
Tho Clipper Ships
Hortfonlsliiro1 andGloneoo5
SittVT OS TKK WAY
FROM LIVERPOOL AND GLASGOW
y, art artnctc
FULL ASSORTED CARGOES
Our Consignment,
Which will be Offered for Sale to Arrive
AT
ZOWEST JTARKr JLITE&
Fbr pirtkxlxri tfJurx AJpriismml.
GREW, MlfFARLASE & CO.
N. B (teGvtwTtsGl, tltmttt trry rtrrt
s itki i tt UrvtrlM Um. Uu (1tu tVnwra
ftHMtp(vtittik tldtAb, m4 m ktp p &
X 1CFAKI.IN E X Ox. WtO btl Stmt. Clc.v.
JLCtt (jc U Lntpwt Lkt Unu. JOtlN HAY A
c
" cxf- f i Ptra fkaUt CSmC 3fk art4rT-i
i : I it'twck I uuq1 u'tutt t&t SMti
-va.raitu.-IBM,.o..'- m XiVittr rtia 4ut bnU&
nSMfjcuEtjK.ir tiea:.Vt,TO;rlri-, rKreJ-,,td. W 1 tonij ttnrf Btt utt. M Umiu
"trainwaj . b rar tuj iiitijs-, . tawjiSietjt. bt . rttttfua4 rfri
cscs&tup; axscc ef r taim fmrticaj Xi.itr trim t. TVt uau K-
-t t,frf, T:! ?a tit euunht pMaiaj Filijf LI
M &t tvevajbtaili CAd-trrav. Abvjat
I? '14 i au ijrr t ttre Sera ' 2& luin Swtnt c 1311 ui vnasjaj.
Xew Stationery Goods.
SCHOOL. SUlTESi. T all Slaw, with Klate
1U M. wurrxKT.
1 i:SUt- PVKT.
ttCStiaonxL
c . -p" aak TCita.
su.Ta.
"tto Eiii fcr o Stat t. to tb.
( SSftcat JtO. e-.., ww t OLti. tec tot Su K.'M!t
St tetmc a tofti-r it ii ef lie ' stJ j4 & nct ra KaS Ttpte
jrofctSar te Sassnosds f5atr Sesaf fat
tie sna EVrennter cr Jxitt
niutosuuA.
Zcxscs Xss-rw xxx Oner? Tut. T
tlirette cfazjttep t4rttir cJiarieof '
tte Tox Xr9 CuffCax AjaucstJ&nt V3d teii 1
, ioc yroftSiy tSi s3tr ptSacitT ciTa.cn. (
bl & twtflu Uat tte Suitu Vii rit!tirifi
btI KjUur cir j .r tt t.'., SjtrtTejLti.
Una uMtf 3jctteu& ( Ttii s ui2j&tir
Ttnt , TVt bxajb. ctCt SxwuxtCtst u t
Mt XX&J Piii f&iax STxrr. 2tr frrm utris
wall&2t&it jxcattert. lft&ti.tte Maial
- - oiai ittomiBicinJt rr IV. Suui, Fr&ssut lbs icit CVae r -CiTtte iajtaf Aaiu fn SiStut tt
tS-rwosj-Mtt. wwiia-itwoaa aataesracic-! ca".f ",,"si-r
StMt XK A "W rroi, X 5 3P-
i. &r warf. cOmaL. M a'-MK MET. "
orr i Xc BerSttrt. tte jv?cjrtr Q EL-;
on arsraitlie iooei wwiil 5f ty pnni Sjc
tamuC c frdait cJ.-cgy lir CIji ;cc, icme xnS !
eia essential tti pvffiir aai tirctfT- mnFrrrcf '
ViSa. -a J caSJt (W rtat w ac
I Bti
- 5
Lis iirtn- ti tlr? barT aTaallkr. CIt-
tu ao &LmJx-i as &m.'&t4 a. M JNW Val
ao4 vuitaLt4. Our- !bm art x&uaJt Tta
ti cl2i4 T' JCcttartC n"n n r-f-f fcM yff'H 3
aCHia. ?rad Its ftjtly raacrt4 ca CicaiS-
Crai6er I. Ti Tlm Laa4aa. rpriai
n : Xr c&arucitr f tfi it&n iar atari hi j-na
ta b aCsr aitcscit X5 Soj&u catrft a
Cuit
twMa. ta aa4 t!t Caaa4cu aatKrtti4, I r i
sa2a yn triAj. "Ira X. VJ dltl aa4 Ui- ! IAXlt.VBlBLJ3&-orallS4a-a with
rAIHCIULn-S COLD PX-Ta Brat f rff
1? BMfKtui rwsabr h. x. whxtxet.
!?t $ a LLTUK LlTlf .XOVkUH -Qftr MOO VI
- iu ttin wc raxi uaua. jurri tu irtj. f - u. jc wiirTXET.
i&nuritatraim,
Xmlar 4 aa Aati laa Bana.
FriHiaftct, Taa tiat--Lrl(l unit f
aifrCa C ua Juianraa CJori t baaMNm ut
rtfifTt Nwuu Mau4 tait afltraa. Tl
32a4aaot aa fj Lirra. Ta nattis.? u caB4
t rxr aj U &tr. X. Hfi.u. tmi&4. Ts
ixr. UJ3rr.UCIiit. Spt. lit. JU.5ii. Taa
15 Va fvca&ariy trriaf aa4 tTtifxl t aa
Ixcaua f ti aaaw2 4pr4wa &i tit t-ii f
ta Scrtaxj a4 aar4 Vtcaata Z f Si an-
4aa t u. XtvvftiWMt. tW aaa W a (rtaur i
airaact i tha rtatrJI wrk ta-x &c ttaay ari.
i-cpal CtaTtH4t. !
EjtfCja O-iC J- Tit Trieoaki CtartatMatf tit ,
tM9I CaartJi tC ta Ca4 c&Ut aa4 tiU ,
cwraia at Triaicj CiarrJu Tar wtrt trtc Zti
ir4raia ta4 tSfjiirrsrai tCritaU prttcai. At It
"tiwei ts Bnaa. atuHj Uirty bi itaVit. ta!tr '
4 47 Sjiili. vaM 4ac jfwaMcnautr a Ii3i.
abiM ta jtwwMt, aat Daip rtrry cidMa a.
Eiio WiOiaai ttmct4 tat Hn-ta. vliea u
si4c uB3ctTa, Aftwtia SMvta fSLriuBt.ta
Hjos nC Gtriinl aai Lj IvttSH mat fr trj-iai-iaCuo.
Ic- A- E-rx!J5 waj titft4 ;rtitiat. EUr.
ClkS. I Eittiaiaa wm ?ett4 ttfMLrj- Tt ic
Ciia ofTfca-Pttijfaitttt tu pta4. A cauutt
v-u agptMAl t nfiti dM U.MM tf Elfjpt laat
ti iju !a Ifepatucf tf 4al trjaiW.
REGULAR CASH SALE !
ON THURSDAY, : : : OCT. 25Ui,
At lialMMUt .M- t IrriTi,
Dry Goods,
Clothing,
Crockery,
Fancy Goods.
A zixs of
NEW GROCERIES !
OuUts rXH-hM. rv Ao tt ll.su.
culm, rvtwtk vttunr.
Sinon, OrtUrvLobtttn,
Sate Ccknk CotB Mitt,
Ctcw, Jt&, ta, Ac.
ALSO
IW Account of mom it may Concern:
M II tlf rtrtt M XIUm noor.
S SJK-ti ma,
svki Oor Mft, l IV to.
I IVorv Km !(ti:t, Mtitocts ot.
Also, One 2-Seat Carryall.
E. t. ADASS, Affr.
AUCTiltfN SXtKSl
My V. K. HAHTttMf.
Rooin
.
oct. ati,
ON FRIDAY. - - -
A H 'ckwt A ""J
DRY UOUIUI, CUITHSSU.
HATH. HOHICRV. HHOE3I.
nooxm rKRrrstuT.
Lot of Sashes and Unds,
..V.JlJtDMt
A i'A RIETY tf 0 T11ER MKRCJIAJOihs
GLASS WARE, CKefKERY WARE, tC.
C. 3. BARTOW. Aict'r.
tt. bmc m tk re sa tr
h. it. urnirsrT.
PtorcKcs txD ricrruE rmxis-or
& tEsrt. rti fc ta fttutrt. Focmvttr
H. JC WHtTStT.
A LB IKS rr Otblneu
Fribr K.X. WHtTNhT.
11 CTDGBtril AXD STAXP A LB IBS -OTUitAArtat5tMu4ttrtt.
ItMkS,
n. x. wntisKT.
"I JIIOrvVCRllMl
JL ts4wlt.
IJUXk tmoKS-lnmiiidiB
SALE OF VALUABLE
SUGAR & PASTURE LANDS
SATURDAY, NOVEMBER ,3rd,
At It orlork Soon,
At SI R.ua of r. AmxQMnStrrt,noBOtBt,
Aiiupuau of lionuapo,
ILI OR KAPUALEI 1
srrcATE
In the Dittriet of Kin, Hawaii.
Tlte Lust & tjaccat u cclt otatr, mtlmc oo
Itaof
About 2,200 Acres in 'extent!
Of whlcti tOM Actm, mcrw or lets, ft.
Hlola Gctxxo XEkXUa,
ASD TUE EE3T
GOOD GRAZIXG XAXD.
TitraUataaM tpoa tat Laalt faplrtcj 00 tut lit
Bl JUVUTt 1 97.
Tae rrr pit of lU. Trtcl tin la rthi
lbn It toScfett Mictrt tot ca troUc I"
IU finir puticstux. bxisln of a. B. SOLZ. o E. P.
ADAM. CT-.m .1 Mle. Eoom-
C (X. BALL.
j. jiott surra,
S. B. DOLE.
TtvtlMOf Loaaalo Ettttc.
" E. P. ADAMS, ABcUoonr.
REAL ESTATEAT AUCTION
ON SATURDAY, 0CTOBE 27tk
At 11 'ltk Shi. t Btitt Rm.
UT t A. J. CutsrigaU Jtl-. I UI ta t
Milt Auiita.
A Certian Parcel of Land!
SltntttJ
At Kifttluu, tit HoaalatB.
Aa4 Wxtdl m NUm 1 Cwel. tt lo ti"'l
tut eoratr 4 nic rtk li tr. 1 tttl M
lint, tloc tk Ui t S.otl. ! tW-r. y
luu ik.itm.it.a u4 w.iAtM
H UakiAl( t iuii ts S 47 w, M
lUtt tl.nt tba iaib luJ ; Ittm SWT.M Sskts
IImomNU9 E, 3 tttlM : '! ft
Ua E,JktUt TJll.l.l tktoMS tl" K. Itkiit.
10 tlak I tktltM 8 W, 1 Im M llakt
Ltlolt aa an of
On Act rtnil IMM Sara r IXa.
Btlof tU Ut catll Asaaa 1. femwlr ktlJ Ij L
pU aaitx XUjaZ TaUaL Aatl
Also, that Certain Parcel of Land
Sitall laU kafalaaia KiCkDian aiakaTjta4
Uaadti u ia Kajal TaUat -No. If, la Htarj.Ztt-
P',la- .....
V 3 V AW
For Sale,
Oat Blc 31111. .
Oat Rlr rallMtcr.
X Caa ba watktd Vj VasJ. Kj Vt n at
Saltt Baoot ef -
C. S, BARIUW. AaiMr
C&7ajM. Spc. Ta tSak U rtEaV
caadacajaf ua pau aaa IHltag at tw
cattia a f trtia. ata riJti at Btf
Sariafs .a f ot I jjz, X. T. Clirt. Atjitcaat 6a-
ri ariataJaa tf tit Csanx FtaUfiStlk a rp-
WOODCX TOUTIIPinut-la auktrtt ar
ao Mlur. aa4 tt not r& rc 1.
H. X. WHITXET.
CUT rRtCISCU PtPEKS-All tkr Lal
9 CMfly mat WJy. itft. Owu a4 Ftta Pa
rtqainlitf H. If- TOmtlT
' r EAD rESCILS-TntB IVarlt Uoutnla ud
a J Baaa.rUelt,,CtTttt2K3dtef,Ac VfcruSebr
1ST H. M. arHfTSKT.
JXTSO? FTJBIiIBaHD
THE. ..
ESi HAWAIIAN GUIDE BOOK
A. W. PEIRCE & CO.,
Areata rtor
piTMA SALT. BRAND'S BOJIH OUJIS.
BjaniTa Bomb Lancia,
U lr Perrr Davis" Palo Kllltr. tr.
VVSk Jw-ifirvakajub-
rvfT-a.ta'Cri'aacat- i
inPOKTX
- SxaftMt Txur; fee. IT 5-
id raits ta txe CdC. &a. niiairr dicsarc-
Ui trnia aa4 Ititrnat4 1 tit tra of ta narj.
iarailC Ti wait woit 1CU tiii Ji j H aa aanMat&ir aSirartaia7w.naiati altt ?
a: vni surayr- a if. i cir twtTxrt Cinntjf, aa ftarLnt Han ta? witi a
m.iaia auanea aa4 a rut ta tttiraf tltaaumf.4a.1a
Tl &vC euauaae4 widtaa acivrit cS Tiriisi.
Wft. i-iri wis critr fijef aa tt ijtraiU, Ti
2aaeuaai via tiave Qmcic Sc a trttaa4Attu ba
Ttfc Jcnf r ttlt ffiiWii fa1! 4a. hdm C iacnt
aao arf. auiocar c&rrt ul rtgolAta. ex. wiiliii
auCL 9U 02atrt4 OAlCIta-aUaJ'. WittiaC tH SLr&at
rvji. ra tH aiL Ti icrvpai4amC: tlTti Tim a
Fr aav Itia (baa aa aCL adLu vrt aC Its Ciu
aa r giir t Cjc fcilt: ar Xc. WllitiAfj4" bo-jit tCirc. . a)jfcw-r Ssvar aupoiqiwi, ti s&iLUcLiI
r -vr ttjatt. Tfrr i" Ia cmiT..
. 5 owr paAa.
KIKTH.
D1U1).
" 3 i& r-aszaat a gaHMtiuia., S-actmC ab-jrI,-r
Xamh Kkprf -itj-nw. Srr--
-3 rua. rax Xrwr 2r3o-iX-A.
: acil aX. tie JLrscrv-ctr Xmiar
g f .m a tin nrr atirRswTTiPit:
- -ai -aiAi bn tsC leuJaut -
r i zrzTL aj aajrjtoty Sir gum. aat
aa arWr m Atr awvxiatjsr
-ztjs a Clear acicic. n JT5 iix !Ha.
Xicac tx-3 its tatxrij ittw. iarjjif i21 dost tisa
fty Cxiuk liactt tlu IrtiidC s;cnr wiici lea
tnywiiia colors stsoLatt picCtrs aaiC axztSrvs.
Siixos tfffl'T V Cataew, iaa AfinjCojtii SluLcf
jfPg-rrriy in mi&n5: iia i&Kk aat ttt naax! ia .
tU'nrr ef rni cf CmzL taTSCeCSpj;
aOfct GCftttrViV W-frrW W21 rrfHJ T7-TT?fTA-J'a'T Ti
aiilir ar faiviLsi&r ca-t as Waitaaya ras4l
r?" Tit aaCciCrx mitral mCsrsC irin- tie
luaC arit ia Seea. tt ti rattr cgfcaiLr car
rf?T.- aFijerr tie Txxlt Sir- Slaalcp- s. Oi a'w
ht in iu3i cji.&CriA23!iL 2ji sti? tie acra.
tiua iaa &csx waz!ijeit 5y a ciruait aoit jnfargaaal .
erj-wdm. int- cscarfca iu iyacSJiia beci. aaw
aa4. csiiiarvi iaw iieix. arlirttt witcac Tlmii,
cenieaS&t Zx,-&T xal aiC4rua wilit ire a.
CftTirmt,, -7.f T1,"7'?' jftr1 Qimiri. ttg SUJiit ta tit
" SL cC cccaZ rt. f'--T"fJT Co. Sag C tiis
3jvx3aiiix 6 a sajHii tteit af cuncrif aiuaC. A ict
hit wseft ra far drx Sin 6rnr iiic aC CSa
t "- Tin wiil HcBtartw itotcSr tf.
acaa dTaaIit zimgotj aatt tiit- viuie. vHX ie Unci
att jajt tHtirft witiL icajrr lisix slaCis cjpstsd. M
racMf TIrT -jrmwiTn!a; gfteii mit fatsila a?ai tetr
Itc iirejiit KTaa.5rld:ii
UaAt iuTt5Ariuriit- Ti aiinZ riicj r
m tci ti TacLS, ir npafi d ic-nrq ac
art rtmacs tio ti ajTiStnc w rC3i4 ttt TrAjm
ta waidl C3a XaunuLa 5in4 una aowr taei-aaa
afvoac ti TaraUati. emctc 1
Lawiatu Gcudvr I. A CaajCaaCtwnr
nts: Ariawc EW rii.. &t Ciiff
tj-3-ri3-iwi-Att7s. ui Mvvnl; iajrjit acUvra.,
art & & Ca4. Sjaai ECi ia cilrr4 triti. ilif
a&47nc at i-vviar tsu4 Cj .- ifiiac A5T
vrinrs bi linaa.
Ti Fict laj jaoanZ: a GrvtZ: rjC tni-nrla &
tjoic c Area, wfli acm uat ta;
ij itimaai4 ir ngtjn-'ua.
prtr a a tnil wiurfic, 24 suativart. fiat afit a
o.a-r c-aB ouk u am ua txa ta0jeaaha tia i
tiat taaia aC ta r66rj ia4 Wn fwa-li' Ti atxt i
4ar aacitr tvontr briat ti is tiat ti ba4
trtfta.4 sartacta ia4 as txtia4p aftiana i
Qttn aa4 lafat4 xX aiaal tiin. u4 tititt n4 Ttmta u.
Ti ra&iiri vrt tiZaml, as4 rto5trtinat ttt
tr aal ti porsiurs. Oa. TUf It vaa 44Cblrt U
cr-t. aa-l ti Ia-ir f ti jrar itTia; 3vn!4 j
rKn aTI Sax to f iia coira4aM at a ;tat ktcvtta
Xravar aaxi WaIX.ua. uj4, vaa ariarrtil aooa.
Ti gairaf rtHalaj iaat4 3t aai art kilCti.
XTjio. tiatr jMrm-j vu ma4 SiIOif is Ti
Vtiua wrt n tt BviiTtr. It U buiatTi2 tiot tS !
Rmais4r ftapartx iara twa taatiirri br tiis
tun- AS ti crWic Sir tiis ffaeaiu a i(nat td
iai U Xr. CUrt aai ti Cuti5i ui filarial nu
via. ttiic ti truL a4 Sll44 ti. tartMtfVTj Xr.
CUrttmri ti ti Ittrtr tU ba kiU4." Df
trrw art ai- in tuc parwit f ti aJaat. aa4 liir
5ify a?Qrt ia a SirtfiOat eBBtrfaataa.
JL iDTlplR f tlw Hf wmJIaa Iilandf,
tAir Ilar1ra. A7rtvliaral BMrrr.
Ptajttatlaa. Staiy Taleaa
Ctlatat4 Ppalalia, ta4
Cwaaaaerre; wltlt
Tiu: ?aiiir XoiX Saannsc Cj of Sjrfciey
irzLTwi ce TirjKia j faC aicur 21 r"cuci iix tS
ltorssiwix.iiatrtai3:tx die eacmc cfiaki- of
staufCaa ua iuari titf jaarcittpra lai aagrag wn
aoc ilTa t-d ti i rnmfifff amfl itrvaa. t latt 2
c'iduci 3- m, nut tilii siaila aai yuyvx wot ant
duitiKral xzil Cw miirtfltr of tit altitraaaiiL. SiaT
riant itjr-t raiiia antt gmrrtAf ta , aitnxc 23 rciici Ctn Saunir aufUV Hjier -aa
-a- to ia jeea. grvtfr-iiy lit OJ ; irr fiir .-t iTtia Ci aait EL 3Ljte.
' c2is aaif izeeua ar iy to suss 2 yaassuiTrs or r a alt mrraiha?: cniutrnL, ioaI
' icn?; 3iAir5 narr 2JU- tuna w aa Itul, rfr-
3 ParscUai. CrcsCTC Ix
titr aeaileocy la hiiliTAjsca xnt
iaa taenr ggtngt ttr leeg TO
- : . curBC. aaif crtti-rinisc aai
a r arsaarcafc eilllatiaoi of Cir
' r. '.nil m ic caaMuitrrrsi a jtiiilc-
- 3 iscs Sia war tuwj&iisb X
Tirra Trc&a T Jwowat.C" m Buasn
yyTK, aait aav ts iar ta- rrarart aa im:agt
SjcaauaiiJ- uniTOsrrssii, iuxa sie t-rWITnr ,
ionsi ocnxgieli 5y am: sf arar Sesc taur eSia3ia-
Last TiarraisaEtf
3; y rIlliiijten: -riii its aCTprT C2e iense an.
y-T. iidiicganr u 3C: -Jaim. Wc4;
aCTiiieatfocisieeff ttyitttic j5ir f HciC aaiii
xiaia rixdr rnirn txici: is sn Cm Kcamtiicr
ftnnia-cnnaitee DaJyafars wifciL Siey ra
:wa bz Slut cimmamtr -"tor iarv, T,,-m tea.
Tr cC aiifc DHIIaaS
a-eaSter.3ia- SraIaaibliff
4 - . ictaoK 6310-! f BSnafSttiaaaX.Wl2e
T - -a iaata-jmaac-EELStaa "ai s"1"
T- Taiiit tail fir SiCsthc faStSa , riiUTS 11 f oafaeant. "55a Soa
i?atd!lar-ac Ciil.- taaca 2aJa Caitrl
Tirt tTrjJy tnr fiiet iT faav m tf Siroix
aaAa-4iwf ia. nratf.
LjiQtLia. Gcca&r A fedaZ in or FiruDt myr
CaraZ tri ia oea x?nrtn &r aumaaait tit
Ixnu. aa.r&jrr nx da nr C rwaa. j
AJSafoa. cC3&r 3- Trewjur 3dotar af Farairri
Aii-r. inSirmed tia 2nt:a3- Mauir ti-it ffrw j
-vuaQaXx4 ta-rrirri tti tinaikaiaf Duci f I
ti Para u aawci 5c aam? .tca.r iar ml.ni.-y (
pr5jal&ma a njndl-j u juamba. i
T,.ptf.in. Cctaibatc a. Ti DUttirtecna wiiait inix I
aa vix. ti TTi f ncoi&c; ax enn a-aacct '
of Daynwcia, aail iratiaaJT Han'ted tiriaj a ,
whniu f CeacrsS aa4 5otirx Dae-Ctx. 4j ac
an?mrtu i aiumliitf. w it vw tiuajiC ta i atar ji
ci iWk a o dajix ao4j f BuarrflCi, H03ir
sr fftJUld. ayti SUasiaaa. Aa fiariai aaaomri
fr-joi T'-nf a j tiaca baa4af inturrrao '
-ran iWiaiI qa cu i!lii. ofSepctuiQMr aa4 ti 1 af j
CctiiacTtiti a I.. t'32il Ititlit waira4ei aa4ltT-
onara. Ti &iaa vaa zaszftaa- Ctir
buii an ksIZ. &n7 joraaeaL
lUaAiai(u"Cifii5r" 5- A H i AWti jJaam
PHha.lai an tA Sf. aj SI f OeCaiwr a
2iic?rar!5C. CtHa6r- J-Ta gaawan ltaa m
mnet nriaTt irli0t HVraa. ami.tr tia n3ra- I
tamiinicB rf 5nn TtTrftr. Etary aiwrai C
(nuga iicii art b-nix7 swtC Ci Satlf-u-ta. rta,3ly
mitlcat taeirparjare Bt- praearuiat aw tnwrcwat
iirnj ia fsrrtiw, aa ttt B.iawnnt if aC aacii
0 rnniliinaHnaia Bi rscwa tamr jrwiat jaintiiTiia-
QIarai 0jc Uci- Stczraa fnm. Xd-va n4xata
tiac ti jLptj.ritfawi. aAracurrimi tii 5caBj-aat.
tSM'i majuficrr viaaEiaf ti G-Jitraac. buti
beunaM f Ct LiraTaart aai tcaniif ti Aoiia;
of a Snialeaa C- 5. Stoajc Sic fix jtaxs.
Oai scaa a.!!-....
CaZainiaa, Crt 3- Ti tiatfrana jttttriay nsalc
t ia ti cOaaic aC Euiaitj. axxera. aa 6rzirr
ui jr0aiiix Bnsicrvcir auicicy ta tit Ltjitfa
tait. Cuni ti la.tSa-r fir iui3aaXti a y ta Epa&
cui. Ti vtAitior ru B&tanat., ti tToittiiia oiit
awi4 ti t IEit.
a :
a.s3lrvt Tpcs ttT Ucimi. cr piafn t b Tls.tnx la
tia Grca.
This Really Valuable Hand-Book
CDSTATXCTC IU PAGES,
SHOULD EE II THE rOSSESStfll OF EVERT OIE
IatHiatiac
7e Yuii tlu Grtjnp, cr Saving Iafcrmaiiox
tt rTwiot ti ItiliTzaiaitt vaati4 fcyTtcrtJCi aa4I
Bxignaci wlfA
OIL, OIL, OIL !
Strained Sperm Oil,
BT TUE CASK OR CALLO.V, IS QTAA"
tii w. 10 kz.1, at U bvtat raua.
AIAO.
Palar ud Walm Oil. Snark Oil,
Palal OIL Kerearaa oil. Jtr.
rarsaa&r
lis ij a. w. rniu.E a co.
Wire Rope, "Wire Seizing.
liOQD SCPPLT. rorRalaby
Ml lj
A. W. PEIBCE A CO.
Hay, Hay.
-f rtfl BALER CALII-OBSIA nir. EX IV.
1 IJ VF II. Mat EH, at 9ap4Tsr Qaacxr. t4T aatr
IUS A. W. PEIRCE A CO.
Anchors and Chains.
t 5CBOKS I'KOn IS LBS. TO S3M LBS.
A CHAISa, fiaot 1 1 lit 1 -t lacKa.
SEW ADVERTISEMEXTS.
To Let, ,
iLijiCA5iciHjiDrtinnor).c.
1 gnrtinitHtftt. A lavxt Btar aa fi
aa Cut snsiue sr
4B4 Co. 3QA.GA7X
FOR. S.
XE" ADVERTISEMENTS.
m IF WSttlfcMI
And Kaalaea,
Xxa. gT'"" " r 3taxaX.
Tasa Ltoifa aigrrnarara
Wd iiitd for a Sspr Flsitisi.
Tarae it w-mi!f aarf atocaL PaS paseataes
an aoilrTiin at.
att m. V 7. Iff TT.
Price Fifcy Cents !
yum ca aay f taa ralsal ?oea ar EanT.
Fcr 65 Cati, Fall Fwtig Prepaid.
3C amiSLI. Battflfnfn
WBtTE A SACIB. fa3 rrUKtaca.
a ia duxatans,i!ar,xt.f.
iaaann fir a tmnt MtirwfT &Kriettaf tt Xlac
XiatatcdaTaar UITr
Par or
A. w. PEICBE A Ol.
Cotton and Hemp Duck.
rfa Ann tabm cottox duck.
XFVFV (LasWa)Xa.lbia.aatrmTtd.
ex unit, aaa ataar irima.
1 Til tt'ooarr Ccttoa tttek. a3 aaatVrt.
MOO 7da fits, Itocfc. Loer Pbx aad 2f rrctaat 5itj,
aHaosara.
lnx Ottsaa Barc&a. Otttaa uj Htsp Tvlaa. Ac A.
Par SaSa t t't Ij A. W. PEIBtTE A CO.
Best Ash Oars.
i m.LrPPLVfttaliWUr.
A rwMr wi1: t. . rtiELxata
Sandwich Island Stamps
TIAICEX la EXCIIAJlUr. tr BARCFaralac
1 at 5a. par la Uat af Exctaar isctf ta reat fta
appocauoa taKvoaar nnat 001117 vapvi. Ma
P. IV. SjJo.j. X. g. w. aatrn
A Card.
Tons LADT triSUEB AX nsAGi-
' aiaol aa Campantoa. Camiiaiiliia fl'iitrtf . ar itac-
rttarp ta SaaJaka Itlaatt ar Xaraataar. Saaarp
bat tifNm. AiArtat "S-." P. O. Box Zt. XCt. Tli.1,a.
3taM. -
HAWAIIAN
AXD
AMERICAN FLAGS,
Qa ALL, SIZEX PBOM 13 ISCHIA TO M
7EXT.
Par ta bp K- VfcIXEBXT.
ED.HOFFSCLAEGER&Co
OFTXB PUB HALE
ETf GOODS
ENGLAND, FRANCE AND GERMANY !
JUST ARRIVED,
Notice.
ALL raDUXS ABX BEXCBT CAfTTIOX-
Slaoottlzsar Cattle
Manila and Hemp Cordage.
Qftft tOIUaiSILtAIDIIESPfOBD
O Vr VP arr, a faa ataortmaat, a3 atiaa.
TarSaieap au lr A. W. PE1ECE A CO.
A Very Full Assortment
.1 AM NAVAL mW
CXTTaZLAXQS OF
Makahanaloa and Pepekeo
ancArc
Ditxrict BOa, BaaralL
e APcxs.
(a it
SHIP CHANDLERY.
JZWATS OS H3.YD.
Also, Whale Boats and Boat Stock
Anal PTBJttlar Cap.
ta lr A. W. PEIBCE c CO
rOBSlLZZT
WSbSbBbb&v
5aVHaaBBna?BBBBa
JPcr T?.. C. WYX.IE
C03.HISTI5O Or
a. Full sortmont
Chelsea Laundry. "
am1 CL POO LAI BSCS T9 AJnaXTXCZ T
If m XixytoQi HtAOaSAiitt ttlatC O it gvniferrrt
aaimiiAgitTeMO lUamcT aXta.talX
CiCxsaJJ A CXA2 ay woiun. am aacmxn Ilifcf-ria
a fitwri. Al3iiiB4l!DtaltlunaQ7iiB SrCbtSIia.
Ittat t-TT f-r"T-r7' y r ir. ot jtoirsit an a. 1
rtc fuTif ar-lXa- gauf. ay ant- T i V ' ennflAimn. aic
a aaavaai. ymr&m w SB-fc.ftwatIi!r Sutc .
tT'-Ttl JM'tTWTTT f?"aa" A ahaar-af aWTtllatrS-
Notice to Creditors.
j the xirnz ar-TBrc ortTt op rrua
- 7. uataat.
AXJLEX at ROBI.l0.f.
At XaacuRK, Wtart;
Saalart la Xss2ar aid all Vfiij if ItO&Xf
X,i:rriiti ?ifr Gtlt, 5 tat, kz-, tz-ki
VALUABLE FISHERIES !
Eor Lease at Auction.
amXL-tiCAjrir
Ezaunxnaza
XAUT XLLZS,
taut ;nn,
TTTLAJfA.
LEA HI.
S HjHrtatTlVj., SWln Ij&aUl-aV If
atcinat .tiaainar catnia aotnac cHit rptrtra. mwaT
wear37au3TiemGiz-mamri mount av firvar-C
mnMfatnaAr-MBtL :Kxllix: aCaartBt. Tmf JJmuiuaCMnr
awf r Af oia aSc. rtTrTTPT, fftftiaAxitL. -Bfr?tfap ar I cbttt ox ti iitatunt i ahraarTraa t ta
siiuioji rrnm tOi fi.-a r ia isie stiaUeatrvt. r &t4V 1 ra Hc w: H S ao: fc-cwiet fcr aaaciuc
amAmairOagr'tArTiraaAiJWg t aawitAaa7aoaia7i.Ua7.
C&ffee SateM liKag Hike
0Fr
Notice.
TUX ITllf23Uf3C3
ay Si BiiL I yT'T" rtirf-----? rataie-
Eil. aa JJTOPariX a, mj.ua a.. aw imliii i.
iUa-Fa..
I Siara 2i "ATunim 3jiL.
Z Siuuit Itt Sjm. Sat.
X SatAU &L XalkMa OlTfc.
lliiiriif "UtiBaiimi Tn TIT r-f
I Timt 5HaAiC' SwiB IU- SattaaaA
I Tiac&iirfSaaaiatair ZamaHl.
arte jffYiTftirBter f Cit-Iawaar3, lCjgiaaasw.
For Sale or To Let,
w onffx ur ar iais axaV POCTC
gHijCTgmcTa&aMaafaariaaMCacJiitir.
al In i r EacgaTtngaa n giuiuiat. a wt,
At VaiSCd. aajl&.
x. t cnttirxaAX.
AAftaa.9in&iiti!JH2tBtta aat Ejom trrtafhT
MaTUraat par A tama aa aaamUntcurf atrtiraua.
AJtctoiaoCiut p a Ina af
B Zral Kaaaaa Vm. p; citaAaaK.
ttac flua aitdaraf Casaoarias: act ac
144 C
WCTC AHAXL.
CONSTANTLY ON HAND
Sip C45fey saf S!sf SlffES :
rarSal ax
tauaa co.
SXALL CHATS-3 I
gma pxas i-t t nor. nr tjrax-
Par jal a-
xcmacs.
m L C. I jfe tm LkaKi
s osnrPSczrAKSCfi. a fens tao at ni a.
fT.T-r Tii mMnltrtrt Ta mff. ati I taeSL av
aaaTatt Aaa
fwirr curira.T, a-t.ru, ikiu, aoxi. 14
37TT3. farnta&saraT
Ct SlZZZCACO.
Notice.
a TTHZinXAI,XIZniCPTBZTU.
I A. P CI2TZ2 Prws.
p. c m rr
ica. p. coexz.
i'i iti 1 1 1 gA. Tnutmr
P. C XsXZZ. J"r.
SwrtwrTafiiBafaicirCL
Pacific EsVfeer Faint Company's
PAINTS!
rjrsrs Atncu
a POE lll BT
BOLLE a Co.
Ti 2a&ftr 7-aaA fit itf7eylfiraap, sttfi Uotmts
rwimaiA3t BL. Ti snttrfia3f kxvrt a tr&trxi aaatrz'
. aba cnqga taa trai-aa. aag aa atya taaaawr
amua aaa. rtair n aa arian as taa faMcvscaa&A.
AC&V
OH THTJB8DAY, HOV. 29111,1877,
at uooy.
at ti Coert Bica. la Vsfiakaa St LOe4 af Xaat,
t it. & tt Aaea&s,
The Lfase of the Sea Fisheries
Ettaoffoc is
Tts AhrpiiA of WaXefcaia Itlxsd ef 3tini,
Tar tA Term afPlre Taara,
ZauA- a O Ara axf tX Zotxzct zxU
pntaaa'.r t Br ta nx tuf imnmrt-r la a4raa.
Auuf sal tax s7UMaacsBMta' ia aawi rBctrVt 4mt-
taf tat a&f tcra g. O. HalX,
a. alHIiUa
I. X atfIX,
TrPtu t tSat LaaJ5o tmt.
Cottons, Linens and Woolens,
or etzzt CEACzirnox.
Prills, Beiiss aii Merittts,
CTLAXXEIJa. WATXBPBOOrB. BBILL.
MJ Laaaa. Car.anra. XalMlaa.
att9 a4 Eaarpnada,
Ckitliiitg, Hats, Slwls, UfitfersJiirts,
K.tlrrtt. Vaelaa.Caua. aaA CaSaa.
Broad Cloths, Tweeds,
eaaait, Catarrflaa aa Parftla,
BAM.ata. wrapptac rf.
Itairi. tafcc .' t.
Xacaaaa, rarven, AGrf,
rat it
t. tr. rvrxrrr. Aac.
SAM'L G. WILDER.
AGENT
Hawaiian Steamer L1XEL1XE!
(BXrHZBB XASTXB.
Sailing Days as per Scliednle !
CtSatt feiarrwa XitrCtri.
TICKETS OWLYATTHE OFFICE
FU86KT MIS H &K KMAM
tstta CP7XZ VZTSWlXSZZACc.
RiUsnt, FriOup, Dread.
JttctXarft, Bnai amdSuL
Knsical IastrnmeBta, Jewelry!
Oil Paintings,
I
GROCERIES!
Pnab Pla PaCaa Paa, aafisaaa, U aa4 r Saa,
a. rraaM. taaca, jtatttrt.
Aaawtot PrtaaA Pnda aa caaa.
Cunpowder an Shet,
EBTtLTEKS 1SB iHXtSITItl.
Zfctr 0ff PumnUaa,
tMTXU, TuOet Euap.
GEiTDDTE EATJ BE COLOsifl!
AWzs aatl Basclac.
Talac
BfUr aa4 Ataararhaaaa liaa,
Etc, Eta, Etc.
At Lowest 3arket PricJ
m-QfUn taaa la tOar ma sar atMaaa
Mb ED. HOrrtCHLACCCH at Co.

xml | txt