OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, October 24, 1877, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-10-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

'mi t . ,. it l "41 I TT i ATi" I f7iVT"n kkKrk wii kici tk tt t&Jrt tkt
n- qpcwpp t- nn i bp kpsi ir imp namei n a a a : iTr. 1 r fc e.--.-. n.mikt
Aaterkan Bark Av Turwr
FOR SALE JUST RECEIVED ATLANT'C' .
SH AWMUT :
WHITE LEAD!
MERCHANDISE. Superior to say Iid Ispord j
Tcrssxn asto xtctxh ky
AMERICAN NEWS.
1 TlTiw TTiiitm.il T Itf . X IWtflS
Cs. Boston Card Hatches
aorvi; Jt on.
The Undersiirned
i MM TC W tli 11 MCM
XESOSESX OIL, HILLER, STREW AT & Co'S
f kds err XAtuksA an,
'Rml Snss Sfo CtosfcT, BOURBON & RYE WHISKIES
. r i i i .on 2t X wat
IratM at a a n
nIUkTlM asit.am !!. i
PLANTATION STORES!
?JH2Mf 1WiTTlaf. fim
Paris Plows
S sat !nv 3-iHt IWv
ratx ia Aa. a am a.
DRY GOODS,
1 1,1111 II r U 1L .JkMUCW PWMfc. 1 a
8fttcS4C rata.
JiiSSiTZS- SCA3S,
GROCERiES r
AivC ivjf-St, Sir to jvrrii? . Kwcltc U-JEr "MeISt
Mwanswkc far x4b-.Xm. W X-v .w? .-nflrntr
A SeeE lsraiss tu ftsss WJnslfes, '
rt . win r ttfirri u x a t. iumn
Srts"
Vm lusrnwatoi vusjm Mlwb uUtutVlwv
- JSy ...
rnc; trijav.-ncr-jciaA.- oton wiw
wr Qxnm YXtsttnt u r arsliw - mute j
Ytssi. U bit aiaiiuil till ttan u a t
Sst, xi est! f rjvxu M jvvu, a hrjw
iS Gwl Ul ?t KNOrC trNMC JVU.
j arat lumnnl
2C Tori. cAaixc 5X TJ HJ3V
Xui -ij - S.ei w5 a J m hu&i iv$K4 -I oa
tMttiMBluiwBiintaitstl, stftumiu i -v.it.
litt tt, sit ScUa T !33ic i Sot k."c it iE liwoi'" Ii $a tfetxa.
mist. Turu. h sjri tt IVsi f-t.- si it it lrvCs5 sii it f? i i ft sa It tomtit nrcoTlort
Bri fcam Yasv Acetate So.
i3o, twa larol imo tV rtrfai
os bksc by it cfewsii i ( of bit t
Uri Jk drjitr ti Mr. Sttios,
miss it bo ctuis kgtiatl Moraocua. 0r
StVfSM it tire catr ctab ft haWj Hut
tlSt cliwrt to bi rfkw, i tr it M hifolfj
uJ fuattn) ttat for a kn$ tla Trr htt rr
tii f.-uOrJ ttM to rwa rpwfc ta
titm, asj unlJ IkMa witk tk atotwet ron
tt. J4m Voesc i tl roeft ciiiKl l
tl ffWl' if, oJ It U tmutMi. laJ
ta ckcc h v-twj wtM tba any
otbrt- I ltgfct rliiUra. Huaanwi
tvssiaMi tsta, a niKtaJ e(tt( ia a U
xjxi Lu tva a vj fwjl oprter ta Wall
Ha eoaUct iU ttx lot)) ia hit
Satjt; aaj rojerat nstt to tec Urp Kwtmi
cstM tu do ttSi to iixttM cit Ulh la
MkVOMMKa, ai it tsa. kvrc tm vvll lcoa
tail b oily rtaiiu ta tie ciewh f.v ta rm
hKitt kit fttircV fKwilsoa aSorvhJ kirn.
tXtvirs. llMt rioJf, icdtrJiry tkc htoJ
ag f tkstta titkis;, W wj (oaVVaital, bt
cirr! K kaj rSwf ia tt J.xlrinM of
tVtt pputK ivlrivvw frjei. lite tl eajonty
cf fcautt Mist, Jo4a T. nabrmJ j!y
py, tat fir oenml yfir W tat Nva a tao&o
fwiu Hit rtt wife vst fnxa niUJeSii,
&i il nt 13 oa a ritil ta kef re! lire tktt
k cwl tk viia lor keai k dieconted bo la
Jew Jt. 3 SR. a . tvI -n Jrflw f sk, TW-u, ..irrt JaEA Hkx i rive ike i nacoul Mtaseoeata. at'lii t ife W
. mia ; - : . , . - r . . "
csal TT a k a Sef uKUax Fsi-xl tt i cJOftarity kia to Cttk aoler (XHat to mtrty
Wiie.uiiKniuiiUi4. A; i! st ! lSv-3ca.ii- ti Ivu.-orrr cttc4 resaiiUiUa tt.tt lkr arrival if k ocU JirJ kit
r t Mtevi it. a jcMja.- T W fe XrMOi. liCfMcw isri.-is.SK ta iirt ewe tw 33-iia I eVtr ir, a h moxritmSt v!J. Tail ise
It IV.iBii.Vcr. liii, i .rr;tJ ttltu. t i ifaci; 5j Siei I uirf XlJu-vt EriiiTJ. I tttfr-iof cMr rtt ct vf jotal Ike note of
JST J aaftui." j P-T i Oat it rr kerHjit. at tke
ijoiei-SrrKaSisiJi1oJre Inra.fslS 1 Jt ott to Ctak ilk lt ea!a ieteraiottKm
Jltrirao; vi,i a. JJii, -TJ Cki-l C tlta. i War NEWS I ttrI1f acM;a kj defrtaiirc fcer
aa n a tI(t rf AinM.' Ia JiS. "-Tt j I ff sstiasf, iStZ earned ttr psal aitfe Jv-
Clun.A?Mt fm b(wK Cm Om: JSwi .
?ss -r
t - T
r t? i 6.Ti.Mlt6wa.-4rjrrX!ils 5ec Ik ticn tkal tke
Pro visions .
2,": c v k?! i
7aaaff Vmic. VA0
Iron and Metals,
aaiK ka. umkM Pim at lit it.
K SKC . M4i 2x t3U3
HARDWARE,
S lit c vtui!
sifr oifiiiiifiiii
-?! ;ti"jt;i; -:
' Jf lUl rvijctnr .a. nilu St cur. wtUw,
Ttic Ar
lericaa TIciarj-a( Crwl
.ZT i mteilMillktiain. AlsCTte-i."-" -'V'V ea.f.P"r.
Sjwtla- itr , CterU JjieIj-, riX .! TtrW-j, Sjtot; 2t. Tl 5tarauSt Sare
m.; .mJt 5oni.Xnr 0n tl'i tjR, a . tzqrauaxt tratf-Ststl SUJia 5rl3r wti
eal. tram ZM-ott ut uk aipniicnia JT Scwy a.iiT t v-mT 5A-ir- tr.us u ejk-ut4J-f taut rt IM oarEsaea
i i-jjjd)ur Xjtiiayr i-i TScii l-i. 0 juoa- kw tier cwtaa. Tk Britifk eitkt are.
nn.CT i3poq;aitCTgigt i,iirirtpijac aicctrtc Itaa MS3tT Jar.TniT.iT kww i tt.5wvi.ax esvatMuaf tuajr. fcrifiast aaj
HflTO. Skct rt iiAVS. LUkc vii fenuJtU TaTk; wUif. bitk TkcV
Thtliii t3ntl lSe If SttSC SicLUK
JL FES" SET BF SIX CLE RlEXISSEs
fijX HI SMtXJSSJC SJL.K3L TSiV.
a SfcaSMb. Sear iatcv Twdttr oiatft Satm
afrw ii7TM TatVd til lMTTJV
EtSTESI ? SIS5ELS UB SSSOKS"
XSBavc Oaav Viwtt $Mi ciotv
:&h Aiii. U ftilJF. Pirelli rUiliUi CgiimJ:.Ji,-&TijatMi x-naimr aicr
saoa,rt. ZBocxcs tSz StLoes,
a utji. KICKAKDECa.
PHILADELPHIA
BOOT km SHOE STORE !
Carrier Fort A. Kerckint Si-
THE UNDERSICEND
jvem fre vmes acfc Sb iane cur vuc ,
3fi4aioca!aicS4aa jvcit ; xxz tiit tie pcesvtx Bnuti Teus txr
WILDER CO.,
Importers and Dealers in
LTJMBEB
BUILDING MATERIALS!
or aix kism.
JUST RECEIVED
BARK "ATALANTA"!
E X VICTOR!
TWO
URGE AND WELL-SELECTED CARGOES
mam lib,
cottrsisnra
ALL THE USUAL STOCK SIZES
artwg QwofcTiatj. gfclwm; mt rnltrafc.
C TAJCKTSL Jt Oft.
Presened Meats.
General Foreign Nevrs.
Tit XV4Xlx 4TXacna,
IfaatvOaatM i4etttir i. iaTTfccJ; Vici ttfcrin
4xmicz3t SiaoiirfiiUu JE -rtas Azaxziaii! ax. :mi
lalaaaOttCftta, ie Ali i CtACt, AlSkaCI-
Triiftoi juiiu 4ieia tttbtWia.Lt. ai Smcx. SUhp
jjcnufr 3iaS Scv tis 4a Pat-JUiii: Jlfa.
aUli, AiX tatCTStiMI-!-.. AJ .b -CVllfi A
slifiai walU, laC auaUiji.f 3 ii iht AjCaoqa,zint. uf
Ltf snaact Oem-ixiiua. aTiu itiu kHC.,n
J7cliSicaanifiXB. rmx,
"Id?jiii xIm. suDiiJiin tif liaiiiaipcisiiayc AOt arrka-
-Alitc. tirftr Uiil oor f SSMfcr llUA
pwaoe Are"H.'r'int?a,
tkaiuj Ciilri. Ox 0be csclrLrr. v t3 ksxST
tiu Xcc. Briers tid LmlSs, lie raccrr,
iuarijy Hiifti tit utirx fcc ti Teta, iiii ia
tt.'W, aoj i 3n,natxe -cmjcfcr StoC jj 3xkc rMixiL f cfiive cxioa iXttr tc
at3iniifc. , fcffi Owimxe j5t toA Its 2txrrif truix tie
jvirtt t&n T-TbsiiitirmXte mtma satMC3Usi. lT-e icC Ijrfccrx, iIsa, iXe freef cf lie
mta.ia. St IfTtfKa. it Tcrij Ttr rinxriouf, Jlnxfarinux dLmx&Li effcemflr Ttxss Fm?i.
Oso-KX yjattW ynBiiim: 5t WTmrt Ui H jhsoitt, Baiw. GaieaiTt tai tie Abort d.
Aa Msia Cld:,ai5,3:, E IlEli misuc& mitral Ir Xi frj r-r
StlSttl 4-liiMlU AbC .i.WTlT fcTlUmr ACT t?A.Cl.i.TT . . , .j. . au., - 1, - - 7
. rCaix
tw. Jx iiftt. lie vixtw cf tie Wlnye
m Cct u CiirzsAV vic4 Tesua loi zciie
XHE UNDERCICNED
FOR SALE TO ARRIVE !
lark JSTtttle laclear.
GnmpcimXOi?'
Dried, Smoked,
BTE5SniS CF PBESESTtD BEEF."
J0-Aa7kstu7 3xi Tfminiaa, 31swJi. n
tt30n !XSCILAJmCu
TjrxmaW JWgiainilaic SSi-. HAe 3m?nwicr iXinair
AZa. iar aCi.iTKiirBUU4air"Ct U. iaff SalUQaf CUaSM3, aOUaI ' " - a , x a , ,
litrnccir Suraree iitoiianiiE. x ataoijiiaaHf aj c- 1 .n.--.,.-., -vv. h ,.Va fV
5th.aiaia2 at ixw JZTaimailtfoit amaaawitriulL jorciot iwccrt1 H
ia- -vrill lanL2 Jit al 5Sf - 2)ar x.ws AaTrr vine unoix; ji- !
ktaxHak Tbt Vij-.
fcrsermiKt lir tie kcx nsire iiaLriijLL T. T.
IS T
4
Prom Portiaad, Oregon,
oas3Essr
THE COMMERCIAL
PeooScd sal AfestT?
BBLS. OF EXTRA FLOUR I m
Saiaalilst 5tpc Cck Itw
Sa 2cax
SaaSa faas.
X M" -V-r- lj ,'. F
J'5i Sbl. SLJ Gill iSVBT iSSlfflDH,, Il'.ntjKtiuteTlaWilsi.!!
m Sitt Srcc. j
A ajinr ex a raea.i ccnAw J tit Lsnisi
Sjwaaiar ri5e ret lit cani it slat UAisx :
We- a-onora air ti Am Eiritirt ia
J! lilt cljijr ant TOi Fnti a riaciel jtaSri.
'Wtclmtie JoTtoaaiirfarata: Enruia; Srnrnii. ' cifrfa jiatwiae Smects tltfou Jir? im
AnAlaTj1- gjaanAar Salt a taal jg a j;rrcS tr, -rr"oi- -'( . s sii'nrll its aill lie cnT:Pitriimret tl as a it.
vtbivmsr JjjStt ma 3i iSii.'xgC irmLia AkDfiE ... 5&tt "Vital' 5e J
aahatftranriapijatatyi. ffiIraaa- , Sijpase Btasi, iter a oat tl ftontvoexU
Wrrt rbas5rilIiiawaiaiMma pscj jiflriraacumf iff ii rJEape jwatrafac i j , i52as re xwei r, nncMipaWu
amuaaMtiM5TOaiiaOT3BinJ.cI, orjgnua anDiai ifi ssbaiisdqp. A car-1 cc-1 iirvsmi U Pirci ani naif fwuoe rjM
iirt Stica i -riTict T-il. i 5tit ittcTitiair., tqcg: ntfcmiiatili iiif Jtrra 3 a: a ioir CiitWo- kuacttfLbeiCauacaa, vinx -vznAi I ti,
firon: stw-'Tantahc jjt apgisal aitaacg afalr naiy a mstrf' CiflAU v3iik t jiliiiiHi. Siijlrr. "Tbf ' y rin r.tnas cf EatCicx &rppe? TteTxr vxni
lshsh acmef jaadnury 15510 is Jit kud- , JaflBSfirBS xolkkt tiers, o ie var tlroe k-CE-
!WoicATito5Tircaiiiii. ! cre8 j-ecn Bt TiniU lue e6aaj Ujc-
X .KS Siinfi 3ir Eair OiL i ituE ttiiDH-visCicc aai ariacut tit mjj- pjTK
tait Faokaaag Btmoet Srfet. Ij-aiKaSrt mrnrit tf rrEH. asi irodi htrtit-
E jmiu'i auirik EVu&ef Cocrnl B 5bo5S JcmKilfir liuf pax -tit, ctJEa 01:
Cteeouf SVnaCSg-PfiwSer jitnuefnf. I' liarfef (rf Son iu--titrjan Iran. AjIi. kj irtttf
TDSBlIticiuc. M eliirl,x a!C t4jo cccti altcL- FmSfr tr
at jTwi Ss seiri! skUTmrr 33iijfCUnait1i''Ti52iE, a3iw;.w Rmv rarrTtit
axuDf -HitCa&M'&mL lhiola,ri iicszrxucjiia fsiw
Staaa43lTEWTnTii.tBfl jaiyrxjng jgSBnf
itn Steer fufiroi altrrrvell. xfs 5a miv inva.
ante tTfttor ilimi, anil 3f abt mat Turnc angit Ijj
iuuif jot MSfkE, silit nnsa&kf -rdC jnrrr asnis
ti- iwtjMrfS Trtf Bessustina iiT "nr.ci.riiiX an
SiTgnrllrnfc 5e a i.:tac wa . anitraff St Siim.
ws,rlwa Aaoe 3St ounca, an iiir JhisT jeejik nf
amoptinai, am if lirrtnr aamcrtTtrnff tbc cbufasisie
hjTSooE. A yarrirj jga grate ciajgr, aetu ai
SCASTLIKG,
TIKBKR, PLA5K. E01EDS,
FE5GIH0 AND PICKETS
ALSO, OIV HAND
A Kott Conplete Stoci of
DRY REDWOOD !
SctBtlisg ; Flask, tsrfteed aa3 roajh,
Boirds, ttrhoeJ ts3 roigh ; Bitteat,
PicktU, BatUcXaltice, Clapbotida,
ALSO, IX SI-OCK.
A RUE ASSORTHT OF WALL PAPER
U1U1' STILES.
SAILS, LOCKS,
BUTTS, HI5GES,
BOLTS, SCREWS. Ktc
Paint and Whitewash Brushes !
VHmiXlD,
PAlStT OlXl
METALLIC AND OTHER PAINTS !
Glass,
Salt,
Firewood,
DOORS, SASH, BLINDS,
ALL SUES.
Of Eastern and California Make.
FOR S1LE L QU1XTIT1ES TO SUIT,
THE FINE BRITISH SHIP
'ABEON l.,'
Ill T053 EKUTK,
GROSABT. HASTES,
HAS 1BEIYED!
UTTH A SPLETOID
isstrtaeMt f Gtids.
LIHEHS. COTTONS, WDOLIEBS,
C H AS. L
xratrra Ajt
ealeriffMst)
0 5 Xenltut St
mmll a!I !StM.tw . -
ta AtMtlaialr
CHOICE
HMIIAk
Y&an
HE OFFERS FOR THE KXT9
REDTJOED PUcj
SBKI7 MTHia,
VaataeraMwtn,
Vtmn.
(eatna ta4 patt)
BRANDIES;
iViiiiI
WHISKIES;
J. R. Castr. "Ot," Sea
Xxlca OU Stock. -OK,
-ore;- Soar
5tal7"Ti
avJ
GINS:
SchletlaaiKbeJeaeTUIalataO OMItaiaaa. I
WINES:
Clfarcl Hoc, S&errr 2t.
ALES:
ituiio,wca, laicaoaaait. I
laaaears, Xatnhtl
(raaaattaKtaj
PORTERS:
Blood. tro3eOa. aiawa
BITTERS:
Stra BTIaco.
JLacoacara.
Bolti'a,
Tea nazaeurx
-ALSO-
CSraraa, Kartacalaa,
TuaotU. aaata&a.
Xcaatc carfit,
Snaaa.
Sca&a?M
WfliLEBONE, MCI0I3,
Boaa.
13Krt0a
Blocks.
kggT.il XTSC i faCaWXBa
s s s o
THE THALBERG
THEVaUbubuMa Mtifan-tfa
Iax xa xat tJ rat 1fen hi i
FbH Serea Octare SiMim!
OTDtSnnG But Ctxr4 Iw
a.efpuSa Xaalasx aat Mk
I Shi rt-er rlnfl,!n
w,aaa, wiuilllllgi
Broad Cloth,
Sagliit TrtTa.
a58Eiaiar 2c IjsS, 2r Jt 2t Una,
SlatHtTit. ."rmpi.
Ou - h axJttsa.
T.nar. JjmT anT Vrrnnr,ai.r 3i gina.
a ir 1 i.irn jkEWPJj'
"K t.Tat Ilaajfi J IKlitaUL JHMrtMn. JUT
3X I Fallot aotemtro Jmrnrnl
K.I.MktCaw Xaobomaliu jamrtao. ?3c
3 taratt. JUMTfcu. IraOJItaioiiaeSary. tfl
3; T . XAOJuncnsHtXTtsat
TrttrUwut aittEn?;3MXrtr an
i&oxfis Ot unco 'Hrrinss.i'-thimiM.aj?nraiM: sm
' Tffrm-rTgr Xrartaa Jugui SBC
Jrf.TTt a! -trw ijuaat, Tt .T .T3g, t 'J im JULrarf
iLrmdnn, Sic A. ta emo&sixrc
Si wnrkroiBrrf ifnranmiSMrliaiS taiSIteiianj
was 3isl in sis 2za3t 3Hni ypaaiBile toi 5a-irraij-
slucaiuav is iinar uf SsnBral
Tr?oiiTT-w4) -!Sa3 saditiiifie jtyitrrgrKTEf1 at 2ie
ujassaL jut! ctcaxiL.
X ytrfin: a-kni tthi.1
- ;ir7ir." , Staag IjtpeL
HiL jmnjtfT Uteaii 1 AaafiffifflEjngiannEiit.
CinrX3;si.
Srcst a'tasar iff sic
Onicftf Traps suaile Siics 'z-f'xr.
srae 3fiite anbsinrt.
IScjit- Ht a ntilS iare niciuEg txrj t
So 4ik n socrare tni knt ws xm tnriloct-
S e ciicjsiir. Slolia, tiali ttbiiIJ b ; fcr
SaeToi creiuu lamwiB" 5ai a! titi lite rcoe
9 paSfii l.e irej f cioi lis Ji? Ira. aa IrU 3 tal
aif JCtr ncarre srwc Jae ta&Ctn nErriatt.
He a-ooU iaa-e iBtmsJ tiu terrir. auieKUi
snp)T UtriTwi, a KjTL in jjrie jffcriEruara, tie
anua 5Brr?e Jra iai tbe -audi! ; Um tie -i-KCHrJ
site ItCMrr plncBj ra -a-arlcrt It cpi-
Tweeds,
am3t tfcar'aaa,
Cbaasi aWc loaa ZTaa,
tl'OOjOOO Cedar Shlhgles.
Jac Cara. Ztraama,
3E1S AKI1 Ttrr TiTfra
31ariwr5llV'!!.l5; Jt t,tannam Sim
"" Itor xaDOaidittIl Trfw. Lltan
; iuijar. ximusiratiuiraf --ir
atlaaiCar3iax. xaoIaKrtt.amC2la&it
1L tUAX 3TX3mcaA.
.jSs.3naua xz.xsutiu'acjmc . . j:a
"J aflStrVCeanmhre. . Satf?Pu.tij . iSBH
caxsrvuiixa -TOra nrocai-f.
miiwtn. - '-.ft-nr .ac
Saint, J- IK? PrcntL Jiarrwr
tSaaoiuLMiit..... tcn: 3:.ATaspdK. tm
. . . x iI
i?"" yarfflS Inr in raflt. mS -rmii rre 5t
laHscryeiaie nrinr. lie Cbaa5tM abi LtTf
p.tCT past aronifie -rnniaiie laSeJ icirii msj
UifT ftrt na intre.
tEmKtMaXnlob. .
1 ufcy jutwia
Xia, Ttr. Tr
CiCEEK, 3AACFA3&LAKE it Co.
3 a
I.ai.,
St. x su wiHtrrT.wiwzTnma.jr t-nc
Sana ituo.Ttit'm Lor.")
wittutg iwa. . . Huur it-trirr niii'tca,, a H
ynhiffpmtffn 3IfKJ
11 11 a u,.mi 3OAnA UHB1
FLOattSA. WAltK. jijr. . .. nTO-a2-:lajnr-r
-Xc-TAT- "STsiir Ti. " aoiS!ii '
kXJSX 3k TX9Tn ECC 3Uaji .w CvHimia,-. iVltEijatazzLitma -
t qlr rgt a Tlilm-ttlr nae xn --.- j. .
trf T II" .. f Ttrig- bn.4.nn aufstn.n jk (
ralrataaa f 1g1tv.1T aniwiuir: .
CCrac t!raaGt3a r !vtw, re-a in r ti t T - .
nri.tI.i.?fat t. Cj
r.3iw7lalLmi9-.
'aojr sn.. BD5 flalcsr. . 3c
p I ti-alapnn-- . 3JaAJihti-Ml-imcJg r- 1
13nBKa. MwvnA.w " 2 nra-T-lim-v"LtTV"li- aw
a--o -am-am r n wi-tt n --. --trn-. .
xrac . t
wa ti w
A-gj-a-m. ' 1 ina t i anil
J CA g t ijnTia. : jt at. t va tmtr3 n Q x7aBrin . aac
3Cnt 1U. STmrSa ! t
:ifn r Jl3K.
rati- u'
jussrar r rrtrnr joc. e imaniarsiT jiro 3TOIr..3haIU?jTtcDTTOrTiir a7ril itit-it roaroHriar lie a nrafel. Jar trt.CT-t'V nr
yrfisHoa eunaan.4IiJIHDnrjJID. ia 3.?,afflii). rttHfiti1BC lie iieaS 3f -Xaa-
mamBBtjat ; J iaE TOj-i-Bwnc Binr-Sjtr jarsarlar-nf ?ia? ; ta 3T nx taS" eDmrl
P.JJfiS!1 3fJaf:n!'0'f- , -Moranuiirit. lartaciJ tngj to sWrllar ettaro-feiniCit
EEnsrtm aff. 3eDr)eieTite3oiWm -Je i--Jm rwilfij.ee. "tiorec tr ir icra-m
damc, Lff -mHSL 3,i hcaoact, it La rtjmW,
ZJT LZZT' Z-T'Z.i -2 C t . , , r uri-j anctc n- mEotrrurP' o bfSere il
s it BrjTinx: t Ue aiirs: iiDnanrriir iel Jlirrre ra & Trjttfi. i Ear
- I, I ! T, J... Mill. .11 11 . . TI1..T-
etiiiiyNiinpatip .-neaac a: aiy, Shiu iEbia- at-j lb clbit Sujturr lmTT A Is
-r2 ia3i 34aim iuam x aifnra SinVrrt. rrtTSn ' '
JKn Ian -wnwz arte- to fdrB is aa air jT tsBn ame ateEar at itfCalanit 3
sen5taccx aie ihub ar i npc, pilsaactanrif CfflarmraiacntfaE ISnaA
Swine n e Sea; r ar bt ti xtrrani ab -"ainBrrnEiidA
iiiraDiisuri. cB-5-aa aB arnae a-ia-t I e -aaer JiEBe en " W r3tVr-n '-'r Wrl-i W-tr.W-
Tar-X --iiraaeK -. s-3 3aipH: pn-fler staalxayn HllSa, H3sBH HsiClcS.
milva, 5BTiiV-Ao-ti Kmii.accaajettcl 9ei I '
h.-. v,-a ta ..: fc-i a ararr h ts aaD51!''
ioaaiib3iB!C3niffinEa;OTajE 13-uiwiam ci-s . -at BT..na
53!pHlr-CT:, n.t-5WE3a,a-. T':? I.-1 aaDacrar if ZktZuazi 1 3-;tu.3a. jl ra-mc: c Zai-u ,e
etomiair. xccrOTBroaBrcrf m ISarjfi, ctidkc- Sjsi3llta:i e1: .tiuafiJ jute-pa. J.Sl.SSSI"'1-151 a
. , , ,rti, tt-. die name m; -be fanmer- ia irart -as mMti. IuarIsa--.
3iahu ( ,-eni:sng tSa-Bj-ey-kiBStjg)!-,. t -r "aT-ua
E-lJ?inKiTlliB iaa7I.
-ralbetomaC ite l- I' -y
iLT3ii WATGI GO.
IMlIWTvmlf-MOirbCT-t
aa-ie
JL. a
"ja-iiliC amiiaiBfcr mTni "tbp xmsmstr sr. ' J 3 fa pill Kalifi
TAtriE, Sjtt. iiij l-X-Strtt-ifrn. -ttwn. lalf-- .nr TTrrnr" -rtiS tptar frihr 3ir iiis m- 1
i;rsySii tts iiic TfeE 3d n3siii-L sic -b-si-tr- ss-miiKjxsvnse fc cuji- 5ir 2b odjet jmrae
iia Jrni Jar rtan. trxToa-.
fetoSllCBt
m0f -nptpliefl m-&Krtai m . m
-rjr n ..
X Hirueajj- rasa
2oeco.
Saa ao rte a u
mi. j : j tau am it p.
aac -i," '-j ssZHHd(k
' atuwi.. stn 1 1 1 1 1.'. ."trail! J
a JLA L K J B i aai MBg J - d- f , n-n. ti rf so 1
mB a ,riM?i Jf n ia itt.'tr rrwtwty a, .. jtt rfnp- n j
r-ir isuar' .a 'wr " -- r -1 ml
1-ti r"'-'-""f-g1 ,
s-s-s5ta. rrTrrrr7T-T-:l
It rt nr-i jrj- oaafcA r. iijy-p' ) i -. ii
r-a-c- -j.- S jj
iAX T x Snasi; t a ngtmrn e atn !Ttrr n
7jrnnnru Sep . S C& "Hff 0 rrpHflJitBLTE- e fii K jptttC B ?i a tf I
TVf r TTtt ytmfTitmf rf" rtwni it- n .tmfr !'. imO 1 lb! 3cT
ac ar oe ar.a t.j scaiai tar fialtmrai una ait i-aa exte crag ! airei
Ei jml B'cw he3. si 3ixmii t isre-ai i 5nc xsa ax,": c !xoi I
c s fi t im as us i f zG inTa lai afar '"Gun" Sac" GnST". rjuarliaa Jkaa
m T ,? -r Thr f TT irffirm ikb1 tm? , 5fi DD J " bj E. a Onl
i3te 3aC aiH asjiriap. Bt , ,.t IhiIo8.7 lajpefi n! t idb.o
utsir!ccu-ra-- tir !, BBalnai&-Ki&j&rx ad: ahnagA.a'Bl?'
! TOEl f?lr"T ripiijt im RFtiB?i'iy
v amir E ia e zmrrwf., TTl: - -ar ' i.i.
T7fi.ll)aa. e tg 3TI IX M t- rrrr -nm- i,-.T- tr.! W t .-U. - -
s,ct' bi gliE3. TOc,-.ra3a' a aaa3nrj OTctol
Sims- ynrfli -i.imia anctg- Bhm-rg, aj, -r-f xim. adag -.-im V aa'ma ' rf tmr -mg t
italanC a "aapsrr is 3 . Tltir-iE ranimr atililfae jar. Tao -iH erjroX f
fann xe ,innil, ai . . 3-g:-B a-oaian afce jfaixaiEl
Titfn--tCTrnffl JHtr-ro crr-c -at m Ssa- 'xt fe3 aa tfra!-r5 S ,,
-mtia-v--u-,, mi. 1 11-, r -I - -.-. - - a n J j
Landscapes.
rjr-ai-aticnsssa-zTT
CKjJ&QQZ PSG7&GZAPBS
. CTiI.TflntL , SMD IM! .att ,
Stt. Canmnnio-i man -to rtbt j
..
PER KA MO I.
B A .
Ssla Tar, i Ji
t aca
AV ? 2C?,
ASji3
2 LE Ca,
T.tTfOH-. X A
Steel Ploughs and Coulters !
S OUdatla, Tek-ex Rna,
PIANO FORTES,
ilUfs lit,
B4m- Wills t C5 Ik,
C.aat lit,
fie, Bra. St.
Oilmen's Stores,
Wilts ail Spirits, Atet
en .Try 7 rPCB0:
Cfeiipe Mi M f ciaren
FjZSCZ 7S1ZS,
CO 22 VGA TSD I2QSZGQTISG,
BA2 J2GS, HOOP J20S,
EOLLOW-WABZ,
4.
BA&&WA22,
LZATBZ2 BELT1SG,
ZASTHZSTTUEE.
CUttHEES FMII.U rtltL
Aad West9s Ceatrifagsls,
-x,m:
rtuzTBit
THEO. H. DATIES.
B lCHA-SScrTUSX. BX-CTTata
ti.
Most Celebrated
P1T.CSA.I-I -or Or an arMaak
i .1 1 T . i a. ,i . l
. , ljKr rt tM
Oi n nu, f7d U dacci atmt t iTm 1S3
aan apm-yta a t a o t sta ara
ark t4b uapgaUtanat
T-tjrilslnwJ)M
aurto. 7 beaaavar Itp l TMft-
ta iws ca. l at if Exffta IM
xaaT7acrtran ac iua$ar Ttf""
su p Btaaa a I a raafcl avcaaa w '
afio ittat aii
1 Piano far Ixery Jaa.
s-uix Fsarm
TfiiA J-5 b!
CHEAP FOR GAM
'Gainst Bear on Crtit.
THE -m-: ii -Taim-M cf-H I
ycrtaMi-, c-feaeza rr. rscra
TTm 3 JSOOOLITE FX1CX.
S3Cm4 fraca 3
Tcr -b Batazoa SET ll
350!
5a b xtr f a IsacrxB&rst b tii-iBJ
XMMMUStaa.MJE -rSWl XBe7T '
Labor Contracts'
rwxms rsEics hiixI
Jt- ra w t"is
Sit te ta w a t at Seme
ia vi..f
S-t?azu &f Xi:r
t -tar "?S
Ftec r tm 9 '
aaee B t Irr a t t )r aoa JSB
t T Star c ra a-t iai'L '" I
PBai Tiathftn ,
at .uanasUaiitSHt .
caa-ts-JSt
atrr l i t itftraM oa
taW.h.rXeiia.IaaifC-U- 0
ntrtl.. x ar a. C
fiacti t ia j
rtXSES JMKT TA W"" I
gx as e arstal aa
Asia
Z.3LS7 CI.A-W
tc r iu tr
jc w. . .aw
un- I
raaar-Mj
Peeket Xaixee aatt 8K
iclT (f.l
J inlliHU "J- P 1 3a Xf aj" i . .
-m--Ex n rf
. . . , i n I. A
m. . bi aai ititai im
af. aS I r.a- - i.
-.A... .M-m ,tf.H,
Mr. nUa 'i.1
at r t r -1 Ei
-? ii-

xml | txt