OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, November 07, 1877, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-11-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE HAWAIIAN GAZETTE'
bY HENRY M. WHITNEY
r.ier; lnpdy Jlornlne,
? F DOLLARS PER ANNUM
r,rIS -ueHtr.T.Ou 1.00.
vr r -In tlic new Tost Office BniWinj; ; rrX VTTr vr i -1
v - int ?trel,Honolnlu.lT. L VjJU. AJL1L. iNQ. 4.).
""THE
HAWAIIAN GAZETTE.
A WEEKLY JOURNAL, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
rpaee Meeiarrd la Jlenpareii
Tfce Caellda..t,raje?r.
It few Htl ilif fair.
at ; 4
ts at Mr ir.
w k aH, -1 -at w e
.sn W vr 4 Ketrfr
J; t aAl rW
, 4awa.v!erUat
..sua. M avaiirr leant lb
. ... wmUtl? W U.
- . wt. bw .; eWHt, a pal
hMM hi year keel ?
tfV -- i fcr tkm?
. i J trWiilf ct.pt
$-(" tMa ! tae tU
y V vIjmb a tfc pr Wrt !
t .. jUUj tbeat
T tm -2 !
t taaA?
v i--vMi ftae le McrrJ
HONOLULU, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 1877.
u.-u 1m-
ItUaet-llnca..
24 Uaa2 I ... ..,, .!.
UUta-JlKtn. ....
41 Uee I iKbM. ti...
Qrlw f (Viiaia ....... ....
Talrd rrCula"H. ...
ll.lf.MW.a...... ... ...
T.wTalrd Clana. .
n.. (Uiu .....
a. Bmieraa Cardt ".
allotted dlwvool frvn to rl l-kk ttrt
ml l
1M !
t 4
: lit
it u
II M It t
it h a m
MMittW
v a ill riM kJMrlkinMb W miHlh
I IT JJ.VJLJ11I 11U. UUll : iCTlplkHim:
BUSINESS N0TIC1-S.
BUSINESS NUTU.'KS.
I.k.Cimi. J. B. ATICKTO. J.r.CHCt.
CiSTMI .V COOKE.
sHirpnro akb conossxox SKWHAKTS. ' Dj.,, u
IWIVHiWk J - -i
Dealers in Conoral Merchandise,
M Chi; H.H tuJt
.. . AGENTS KWi
Tk Orrpn Pukx Uar. ,TM Ki rttuio,
Ir. JajM A 3mS CMvrutdTk HttLa rtaaUUM,
Xacktm. vSl ly .
ft. C ALUV . INUNH.
Al.I.K.X .V ROItl.SO.
J.t KsMkmH kI,
HAUAktALJt
KTLAVAM7.
EECAnroKi.
XAKT tlXKX.
r-ACAHI, .
taist crttv,
LKATU.
S KnJnW. Il.njHn T
v. ... si:ii.vi-.i-i:i: a. co..
Importer! & Comtnlsslon Merchants
K. r. AS.V5IS.
A&etioaeer ivnd ConaissSoa Hrchst.
Strrt, UoMhU. n. I. 1M J I
win. mm Ac coM
Sugar Factors.
SMpping- and Cornxnissioa HcrcharU-
3kUkr Kttcv Ituuttai, UsL ?c&r KatuL
NOKH UNlrrs loTo lex CIV vte LL3 AirW ti Qv s . tt M) , AnCllNlirf r.
; .J ... . Sttrt. - tT i
aw t'flBtA . . I
IKPOSTESS A.SD tTHOIXSAIX DEiXEES I JOH WOKTII
! rutUitii CVatkiix. nut, cn tvv $h sI Aucuozwr, ta 2eAer is Gtzcrxl VcrtAa
ftar U Itai. Qxn $M. ll9Mla. U. I. ! aim. HAWAII.
HUSIXKSS NOTICKS.
CHRISTIAN CERTZ,
Svrr, &a4 Uui In rvrnirr tk b wui cmsl on by
tttm la Ibr Km jnmW.
C A xiiWSt fair ahrt vf tfc pQNV itrtiuur. tod
promH rtna ctvtCir, ltwtta m) tvt )uavj
tux VtnKt intwfjr ly
CARPENTER AND JOINER
Slwtp m Frt Kf U4 tftMit Hi-vPt Prrrt
INSURANCE NOTKM-S.
nnlnn Board of I nilfrwrilrrs.
n Iftlaml.
C nKKWKKlCO.
A C5KXTS far the Hawaiian )lanl
.IfJLSCrACTORXi, IJIPORIEK US DEAIXR
la FarattvrarrrT4vtipti.w. Faraltar U at.lvatt la
V-f. lUOwi. U jk s3h at Kk id auaj
rtiil.idrlphia Hoard r Vndc rwrltcrs.
A OKMTS ror the Hawaiian Iilan.la,
V HS-lj C WlKWKRCO.
TUAXS-TI.ANT1C
FIRE INSURANCE COMPANY,
OV lIAMnl'KII.
Risks isriti:i ox nrii.iiixis. .nr.it.
chaattlae and FtirelrarA m Ubttml trrts hf
It. U.VCKFKLD CO., Arrnt.
Mar-to, 1T. neu-lj-
C.lI.lFOnSIA
INSURANCE COMPANY."
CaaaaapiBr. lUtTO lafa BO t b,-H lrxl la InSBF tUk
o Crc. Prlsht tvj Trentnr. from HciHttala
1. .tl . ..I IV. I ...I arLu .....
DQMESTIG PUODUCK.
i(...niti;ituii-iuiM:.mu
! FIR K IKSURANnE COMPANY.
KATJPAKTIEA PXANTATION thk cmikhsirxku uTinR tr.n .p-
1 R ral.l Irtat f th aliovr CmMir. arrprl
hudita 1 CHIAR MIW XJtl IV and for ulf In ' talairarij:acinat r, i. Stonraad Brick Uullil.
f tkaatUM to suUarrbaavrs et
ATOXC ACHCCaT.
IVUo .Care. -
Vs - rw ar tta laa Jr,arwl
- (fct SjvMafUJtai Ma;t
cyciilAfft-AUatUj bkt
t fcaliawlJ
ar on. l!-tWcaaa4 raabTJ
ria aal "iai!
c rratrMMatH! 1441 caol
rs 1H aaa Uft Mlsl !
Ar IHrr tAlax U a C7t t ;
at ? ar Ars tWl ca tte atM
aaralna af laaaaarii '-
Geaeril Merclindie. Faacj- Dry Goad. J
GeaUenea'i ErraitbiE Goods, i
Gaili. m&. Siots HiUs, G:pt. c tfc fc
uixa,oiaii.v.ii m co..
ntTOSTESS ASS DEALESS IK EAEBTTAEE
CtWj. IVvr Ge. raiau airf (HI, ul Gart Vr
iGSOCEST.PSP.nsTotjR ,-ri ii.ttpv Pioneer Mill, lahaina.
tnp.iijM Marchandlic ilora Iberria. o lha moat
ithcn( tr. ror rartlcaiara arNr at t&a araa ai
CiJ lj F. A."SCIIAKFLR 1 CO.
I HAMBURC-MACDEBURC
CoraarerKirf an4 FarlitrxU,
noxouxc
icVac;; PISE INSTTRANRE COMPANY.
of HAMnur.a.
I? k tltt.l. A-allY
AST
I ISPOKTEES JLVD DEAttKS XS HASDAXE A-r.,.x. uLr Ad..wllc.r. i
IT Omtrt-fft.HkllCML
a- a. itjki. j.. arii- .
rniEt nrsir. SPENCER PLANTATION.
GEOCESIES AiD PS0VISI05T DEAIXKS i VW CHOP r M'flAR SOW niSUli IX
ramiGnral raitrt. i J, aai k . , .
Kill MFortnaci. I -
Kri.nixGs. Ti:nViiAnisr rrnxi
TVHCtftl UaAlaarjr Insurt! acUnst F1ratri
moat bToraue ttro.
A. J AECER. AtM tx th Uawa3.ii lalanda.
Ml lr
"WAlKAPU PLANTATION.
EV CROP OK SrJ IK JtOW Ctl?IIS IX
34 OKKK.V. MACf AKLa.NK X CO, Atttt.
VARIETY.
a
4 rrt-i etsrL: lduj-nt waj has frn i&
afa-ai
--rci ita TiinsUmt H W tirir dot at th
l - j pij lie hit fitber
t Vr rile fr &ater din mc Jmsu"
w.ei Case. BUfr.al&tc,M tTt.
r rj I;U Ii. Tbc br.it, - is
r ; PUULO A BANCH TANNERY.
JttXiy T. IVATKUHOl JaE.
itpostes akd sealse is gtsesai
CS Qaaafar.IIIa)a, O.X. Ij '
a. a. citkmlx. jw. . ftrm I
A. S. CLECS II OKX Jt Co..
tnoarui ajra at ilw xx
Genorol OlorcIumcUso,
Onar Qaa I CuUwK MTrata, ! A&i Aprat f. taUac ArAaaatVArnta ef laatnnaau K-r
It; aaa?t.jicrTrrortnxTlSL. I U IaaActOaa.
IIV.n.J BBOTHKBS , aO ya.tKaalaaa.Strn.H.I. 1T
DCPQSTESS AXD YTHOIXSAIX DEAIXKS JOUS 11. I'ATV.
.tt Trt,tr c..u' rrm.aW G1. XOI AST Pr SUZ lid COJOOSSIOJiEK ei DEEDS.
Raaaat, XTt.atrr.t..ltla)t. itSAr ' FwUaJiatarfCSaafjtaia. OSc at tW CuUM
! uv hulmuc Mttt-S. 2lola!a. vCI IJ
T. CSiWFOED KACDOWEIX.
Attorney zit Low,
: 02cc CSJratr TFort aM KInt Suvfts, Offxiaila
tv .0. 11 xH t (43
C:i:CII. BROWJt,
ATTOESXT AM) CODXSEILOS AT LAW.
xotasv rrEUo.
SULK AND SADDLE I.r.TlIOt, T.l..CD
W ilp troai la JJ'r cMrtd T.D-
tt.rvvuutt!r rcIiJ aefc aa- ar
U GKEEN, ilivriKH.NE A CO.
NORTH BRITISH AND MERCANTILE
INSURANCE CO.,
OP LOXDOX AXD EDISnUIlCIt.
STADUSIIEO lSOt.
CAPITAI. X-J,000,000
Arcntualatcd anil Inrcatra Fund. a,83St118
, rllllK. tnKRIGXKD HAVE UKU.V AI.
INSU11ANCE NOTICES.
Insurance Notice.
t 11
rfMIK AO KMT FOR TIIK IlltIT11I Vr
I tso Mr,B IivaraiM- iai(vii (Umilll. !
rrlTwl Itwtrirctlor t rttlncr itir rtri cf Iiirai.r
UtHn lUolla tl Vrt In U rcific, dI U mow pt
lrri It Uroi tVkiV t lit lwt rslf, tb ticU
TIIEO. 11. DAVIK.
Agat Drit. Ur. Id.Cx, UltJ
NEW ZEALAND INS, GO.,
FOII
FIRE A JUnrXE IXSUJtAyVE.
ESTAHUSIIKD. ltit,
OfXiDltrtl: $3,000,000
(With QoHmluJ UatuUtr of SbarrtoUrn.)
E:TOTV15t,PR0TKT100R.'KI.r 5h.Upr.ra
INSURANCE AGAINST LOSS BY FIRE.
Of cTcrr dcrilia ot prop rVf niAy be ffvvcJ will thi
Merchandise, Goods and Freight Insured
Br itAmcrs and tilling TtsvO. losses csn b maJe
pujabl la Hottolala.
CAKTLK A COOKE.
J0 ty , Asftiti ror HodUoIis.
KHtKIGN" NOTICES.
II. V. SUVEKASCE,
on.UIHHIOX XKRCHAXT.
t
SAX FRAXrHCO. J.tT.
FOREIGN NOTICES.
RUPTURE.
rOINTED AO tNTi fjr tb SaJ kti HUgJ. and ar
aaltorUrJ U loturr vnlii! Fire apoa b.onbU ttrm.
rsn Tfo sionr. jiktai.
TItlHSr.H! o more Snlfipr
Injx rmm Iron IIooii or
Hitrlnp I
PIKRCCH
Patent Magnetic Elastic
Trnss,
Is worn with and comfort MdllT AM) 1.1Y,
kjkI will prf..mi radical nun when all otbcm fall.
nradr. If roptored,TRY ON K; yw will nerrr rfrtlt.
OiT eod ror ItlDstraiM BiMk and Trice List to
Mnuctlp ElnMIc Trin Co.
5"o. C09 Sacrameolo San Fraiicfico, California.
m.V Tbfe TrcaM are int bf mall to any part i-f tbe
wor'.d.-Va Ml ly
Tanned Goat and Sheep Skins
COSTAVXJ.VX 1IA.XD AX1 .WLE.
WaJuicMft Xnaary. J. 1. Parker, Iropr.
llila Cnuuerjr 1. L)aiau. IHprleir.
Mi tr Ju 5. ClXOHOlOr 1 OX, Arwit.
HAWAIIAN SOAP WORKS!
CREY & CO.,
WILl.IA.n I. CAVn.U.
31 .nufaetarvr aad Drairra In
J
TIIF.O. II. 1.VV1KS.
t U.TI altamt, UKU ' " 1
IXPOSIXS AXD COXXISS10K XESCKA5T, JUtetJ t CiiCc it I t Mti-r nsa, , , . . KINDS OP SOAPS
usxr ta Mrrcsui sum, tv ccoa tut w ian i - . . . w,
AID ACtsT rat
llarf aal tk Urrrp Vmitl a.itrr,
tnlrf-i ad rtfr Saria larBC Cottr"T. aj
NrUrs Anvraaor OaatraJ aa ly
TUE
Swiss Lloyd Marine Insurance Co.
OK WIXTEUTHCIt.
tHE UXDEltSIGXKD are AtrrilORIZED
to tbar
On Cargo, Freight ond Treasuro
Flo. Uooolala to all ruU of tbe world,
a&J cpwa
Coaaten, bj- Speclu! IrrmlaiIon !
Oa tl mot Craratt trrma.
W. G."IRIX A CO
Arret for tLe lI.a-.3ao ItlaaJi.
SMr
Lrlrra, King Mrrrt, Ilonolnin.
uiriiAUD f. iiii Ki::tTo..
it. p. r.ui.i-.u co..
DEALESS IX DST GOODS ASD GEXEEJX 3 :.. I I. aifa.-o-as im
KESCEAJTDISE,
nrr-W??lar.r.ri;t.aV.VMFraaHaIl. 'tAj J. , IAVIIa0.
Bt Xartaa a4 &st TI natrl. OrAra aej BiT.i '
ATIOXITET AXDCOtTKSEIOE AT LAV : Vr '7f
maanradtl Tma a Oart. a SV .tarr IUaA. i . I
Vw.iuMiaXAk'nrf rrrrVoSj. JSFFXrj, X
OScMrtHr. VVtarr Hrt. tararlr rarri
r.O. HUFF.iCIIUACGCIt Jk CO..
eauiRrii(it!u:&, taputac -fti4 ! IJtPOETZSS AJTO COJOasSIOS EESCHAXTS, l?JAt.- nooolala. H. I.
1.K IL.I II. r bUiiu eancrOall at the H.'vmZbSc, Cktla. H. X. M IJ
jaA. I j. cDiccaoa aT. uaiai, c. .tr.
LCWKKS Jfc DICKSO.
EDWAKU X. -IIAt.I.OIt..
frz.tr 1Z.Z Soii tiler.
Ia aatWrnni aalrW Araa (t3 u SI OOt. Xrtr
f rrrr&a at tewrat rarra tf latrrrat.
1 tnr.v .'.V .U.a tt V- 1
JC-. rti. Urtrf ti rai ciriUaft!,, . ItrUtttLM K JlLaitJutJ iusmua- .. ... " . rf , 'JiiK . muut, Hawaaaa uuix:i,ts op
ItO.OI.UI.IJ SOtlMVOKKs,
BY W.J. RAWLINS.
TarProprirtrrrtkraWraWflrtal rrrmrrA bnpplT hit
wtaafra, aaa tarpaUir la rrrrral ailerbt lt faCitjof
Tclla.r Soap. ft ap almfa on ha.-d.
Hi 7U niflra PriartU ftrSr CMM. If
Waipuolo House,
Bft l'Lt- I.Yri.V LOCATC& IX VTAIA.
Rhenish Westphallan Lloyd
INSURANCE COMPANY,
ur Jl. IL.1IIIIACII. IlliruHU lrula.
! Aachen and Leipzig Insurance Co.,
1 UmllrJ,
ur AAC1IEX. (AIX.tl-OIAPEI.IX.)
1 1.1. CLAIMS FOII PAUTIClTLAlt AV:1I.
AGE aaiUisnl bj Gooa arrlrloe tierr. ao4 losaKd
la lt adore coztpAolea, bar to be maj with Ibe CCS
Ahaace of and ernlanS to by lb QlHlrrslrBcd, In order to
. baralid. (t-JlJ I J.C GLADE. A(ItL
I THE
HAZELTON PIANOS
- cxe be aalfl, 'if atj uViuel. su
.tar Vare ta ajuswaal frte 5-ifiU- " j
Ha3-v. pabosfe vu last.
WILDER V CO..
5aw m f Tl O.. Carter Fact: aad Qaa StrMt
m. a ,alr noMtlr U & swrriaat, Tar 1 i-j., Pa, OiU, Sails, Silt axd Siliirg
JK-1 iJijUtr ias carried a rici kVaair (ttt-Jy XaUliaZs ef trtTT adr-
a. x rep.iei tke father. "I WSv abe tas i
OSre a rt tCtct, tppaKt Xr. Ira kvriUara t
Wt,farBT parr, I pfc u tare I siu? Clilen azd Gt ieril Ctirix XertiU. pf 7,
"eiicj f Vattitc- "J Mr, Partiarloc.
ocu iafcilt ui ftritct iaariy ia arUr aj
a c-tei.aai'j icy Btiitaiat as! Ic4is
nrvc
SLzkz cf Taarf , ta KIs f rat ad re4 fna Paris:
u Tc sm: bt Inaai Jtfae, Ts,
ac . 64 rt-r . f a.r- JL-i 1 1 aa
-a ir fftcur Areas T"
tiaat aiV-lri jatx Ulica villi a-os
rT t-tci cKiu aai ri elu! Ire iar
i; -i ku TfcT a- sairr -iz, "It car k
:tci aii b fartcatr."
i c- Qikaar wr laltlr beard ia tifi oam-
i-ai lare ec juK veok wili. llefc. "Eataa 2l 1
UOsUUKS CO..
Slap Cluadlett ti Cecrr-wx Kerctaxta.
IaMTamikl IWacrvU Otam. KrrraJr. ir-
.4.. W- 1EIUCE Jt CO..
K. G. IlITC'IK'OCaX.
ATT033XT AT L1S HUX), HAVAIL
e; KB rrootptlj Oalsd. ly
a. m. viiitx:v. u.. x.d si.
DUI ccu ca. Tort Sirtet,
1 Kefs fc uweitf tixai ae 2vas ncared fpaai CaVanila.
xxi itmKb aes-sUe la HeooEaia far Us &ranaf hH
e Sua wnWa xl od gIb al ti
. aresuse. But dd-ar aior tt I
Uera fralM iW fed kh baj- ar pasiarrd.
UiKwj procured as sLort cofce, oa reaaocable
terta.
1 TKRii? Board and Voiflaf, per day.
LIVERPOOL and LONDON and GLOBE i
INSURANCE CO. i
J? Acc 4vr -7An in?; 7n
HAVE ESTABLISHED AX ACiEXtT IX ;
HOXOIXLC. for tba llaaliu lataodA, asd tb
Grand, Square and Upright.
BEST IN THE MARKET!
PRICES LOWER
Titan anjr ottir I'irat-Claaa Plauo.
TOLLY WARRANTED to Itand uy dlmale. Bend
for CatAlofc-ura ad ITlce List.
CIIAS. S. EATON, Genual Asrot.
Ua ISSMamfomerT'&.rret, ta Fraodaco. CaL
M
Uj C WALLER, Proprietor,
Klae tml. jaUly Ilonolnin.
C. B RE WEB & CO.,
t k. a. r. aitn, i
SHIPPING & COMMISSION MERCHANTS, '
n Hnnlili. TT'"" Itlnit. 1I
II. HACIiFKLU A: CO..
GE5ESAL COKISEIQS AGEXTS.
Cws 5trC Ewalx, H.
. )
AFO.G Az ACItrCK.
F. II. I3DCRS.
PETSICIAS AXD STJEGEOK,
tse -n-AZLtrcr. xacl. Cat
ls.9 prrntcbt . ..
K?ra j-rr wetK tconast to arrrr-mrot.
tartarr parccaan acntr to m nonervrnrd, er ---.j .nn.r.l u mt. H.v. un.l
oatoepCace.
i3r s- y. , fine OX BUILDINGS. 3IEItCH.MSE AXD
3 1 ET ItOPOLl X AA .UAItltET. i K DH ELLIXGS
Oa larorslkle tiraa. Dwelllii BUks a Special
tl jr. DwCscfe! dwHiar and MtMit lBared fir (ctd
ri tare rearr, for to prc-mlnnii ia adncre.
prouapcljr latlJaaiMl aud i-ayable Iierr.
, C5ia BIMIUI 4 Co.
FAMILY MARKET! j fiuema.vs fc.d
Jnl .fll.tel4 lalan Mmu. INSURANCE COMPANY,
G. WALLER, Proprietor. j op sajt pbakoisco,
(Plro rtncl Marino ,
Caab Capital. Uold. SJOO.OOO.
R. J. TRUMBULL,
2rHer. Importer, Mboleaale mud It eta 11
Dealer la
FLOWER, FIELD. TREE AND GARDEN
- " 1 r tie autu; tjaa. tt-v 1. P.ti1 TlMlart larvKrua a kuaxs a
II. .STUtHZ.
rartuiartsr4.iiit,wa nhnip.p;t Mpptc frnm thp Finp.;t Hprrfs
ar-asrn mij.i..j .... . 7 n D. rarrfaDr arbclrd ruia
- S lutriLatnl, afrra
Pish, Ponltiy, Vegetables, &c.t 1 wdbsisht secoxd to sose
IIOLLITEB A; CO..
Xn. eSXtnuaa Slrprt, I : : : H.nolnln,
2ir air. 1
fa- 5; Jti i.U Mreataaa ea2 Se Yu'l Day.
f acu c22J am. al a. v. : tan ran
h,5S aauauua. i J31r J Jrt.i. to
5b Grl Kertiilicise Choice cgars. tooacco ana onun.
CUM ClL 1. t3o rsrr-rTmn aaarr- nxwr
. . i.
CtC aC Xaxaaa Srrca.
Oil
fa-Trrs JGnenal ITai-rt. etc
Wit
Dnrlllnc Blakin SprrlalUr- DrtacLed datlSaci
al rantrou lared far a period af ttrrajrart. rrtv.IM
ndaan fa airasc.
,11
E
t mr aw sacraaLavav r. X.
cifRRV n iitarlOE : CO.. "FTflKfl'LlI'LlT TROX WORKS CO..
- eejAl vaalt. cW; lb. ! TXMETXES AXD COMrtSSIOV XESCEAXTS, .-TTTTT,- i
rcsI mia lij kat AbaUIATMia ti aftar- ' E6isia-a nrr-jrota" E2f. J3J -m.TTTi.T h-ij.t
ar- Uauy SjHtiil i.iif cilrl. at HAS
a.. aeil So a Cxiac. lacxirr a v-uaix Htl.
OI w ras is akV U Il r8aUi- :
- r- a tTkile FoSiwal
.! W'H t r- ii r.rr-i ! ti tffl east alal tit
-ai aTio rKKtfa:
- ii
JZ1 onU
.llctsu
aaotarra
T rraVa Sirry bark Onmr,
Xitt 5a.oear naaUtMO. BAs
Ii. TaSfcavn RaacatMO.
Ti CaamOa riaaiae. KaMtaJ,
Ta. GSaagra-aai Koao'aTa Ua af PaatrCa.
Machinery of Every Description,
Kaar ta (Mrr. "S
. Parcinlrr aTTtior paid ta Siia't B'rViiitMrg-
XJtSa:aarstaianta.nacW. (eCCSIj
'I
Fnrnlatiral to Order.
XT&A& Tnet7 nod TnndT Teal,
rridar rtah.
Snndart-Lainb,
(Taleaa otarrraw ornma4
Tbe Pranrtrtor harlac Inac tbe neat aad cixrnfsttoai
VEEET1BLE, FRUIT IK PCULTRT H1HXET.
' AdaCEsz- IS racaSy Xrat 3artrt, arfB fce prrparrd to
tvrmFQr a3 aaraanartj- 3 orm far eretytab rr
TCitr t. fmS?a tb tar, t I tbe SabaaaSaU aad
, DrfieMirstareatr7aStorda.
rV-SfaIp,-in nppllrt oa Short XolIr.-Ca
, Xr3.4ede3!Tredioalirar3ra:ecSr2aoatei
1 ndw. :wir C WALLER.
WM. -nTEIGHT.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A. CO.,
CO ly AfrliU far lb HaaaiUa IaUada.
Wrias uAVarlan naiU br4 ailJA
UtTfit.1 tMciui eaamratax tba caa4iSi f 1
wit .:;! -Tiik nu Varr raxd j I
'"rJO.adeaatBU.-H.r'r X-7" -HI."
-awii utmu. "ZVatak lr hit Voir"
-racraaW oaaa. Tom n1 aaypaao W" fal
t ir Trtatina- aaael far ill mn aa4
- ai a aoaai ia saasj dxali. arai ajr. j a
. utmur aia Le tie aarar'a a - rr. ta
s fiasar, w . arkxaaa ta Li autriaaxial
Etraaaaxul: VatiaitalLVtzurarni
' Zs tie ia fara aSUa Vr Vrafca tl .- -GaalV
at,CKaa lia aTr Vaarraarrli I tier
V rliuiat a aaaaVarr Var to Hi talxer.
uaiXr TXiu alt JEa III U talc liall
Jartsir taasaraa. fatrlatn a xrit arary
J lit wak- Tie U ctaCoua pxSol a
C ti-t Vraas. ati. ! prajiui iir
- - - as . acaVnf Baal Ttator
e iai H VE4 far feKtr.eimtar.?'.
-- ' li aai St tola far trypert" -la.
: "sr 3La laaolil far artaX5as tatf xucx-
TUE L.AKAISA SxoUE.
UHAINA. SLAtX
TaXarrarCEbQn.rras. rJaiK.Ha.raiiiea.Xaaa. SHIP AND CENERAL BLACKSMITH,
rrr. (laA..vj. oa Jail Vau a. ar Saaaac sorer, sell aa iaa )
a AS OV II A -YD a MTtEIOK ASSOKT- OJ CauStra Kaane. HocJa!a. H. I. j
tl CSZR1AGZ SEPA1EISG DOSE. j
Ha ctMatnT !bk3t aa br atb. a . aaaaZtiseat
. n . . a M X. t . a. . a-aw. - A1 I
MercHant Tailor.
ta AQ wAlan:yIkaa.aicA wis fiepaatb ao na. ;
Bt Eaalcaaia fy-iu 6. IW faca. Ir aaawj. ct Ij ,
uTCTrn-p rn : thomas lack. !
BISHOP 6: IU., -ae joaasna.
J3 2JiT 3H H. S , TV Machinist. Lock and Cun Smith i
Hoxor-rx-. . . ' - " V" : Skriri,-
-HA-rXCSASSr OS .raSo,IL-la3a.H.I. "MX '
TEE Eilt OF UUnilaU. ; : - : SU fUKSSCS , .
Tza?a AazaTf ta
Xc-ar Taartc.
m eaETOi exk t3?sarim :
m33 Txata niKm tr
BaarEaar,
rnT.aa
am
Aaa traaaaa a &aan! EaaVixt Eariaata.
i BLACKSMITH A WHEELW RICHT,
S xouyx. vl
i ir Ti'. ii" !! ar 1. iinfifif in an, n-irrTnrar ,a
i allien
Oalf
II. I CH ASE.
iK-TfiOBTatAAT ASt tATOSCAPi: PHOTO-
araJecnr.'OtTTT,tat aaTanSrrr j
mKr 2z. a. oar
THBCS A.O IT.
Stationers, Hews Dealers and Book
binders. v .... -t !Wi)t. Ala 55anettCaJ5iat.lv.
ttA -v-j..t. ..wi faSisaaa.! axi CasTtxt.craSj axacaar,o.
" " -Aan. . . a Z-ZZ7ir -r
u oa ti. aaava nni. aja't TuT. -Xmu'
Ajaxea. W-lti, raiieiSiae ataasar Vaxa-
tartt. af atrrir aaijatt ex?sni. jca-"-aiiAttarxaUre
afjo. Arsexaai.
41 Uaaair. It rxritri tit tiairec bjasasxt,
"ai,a aaxafattiatlatixa 4aitaJt4j
aii. Axia, a, aat fc-aa ax, t aiali.tr
"atVnn jr" tc-JLarEtarrra-arIar
ta-eatia ti IVrtrrtTi-rii-i'MTiJar.
mxs.T Itox oaSc!. i axppran Pat't
sia lar'iTjlifnsxr ii itare. Tili
taaXnf VU ... . .vneajt m.a
a; Aai mTBa!aarm.tat.Xia;.
T. J. BAKKK.
Kasa azj p.nlb itiaai 4&ric at rrainr,aa brm
kAaraaa IWOStn. Haan'nt. U. L. Gl lr
. OIL BLACKING., L .
?IA?f CFA CTXTRED
G. S. PINKKAM&CQ.,
HLLO. HAa"AIX.
S
ok
BOLLES & Co Agents,
Hxtamrxc
'ONiJiovna tio
NORTHWESTERN
Hntaal Life Insurance Company,
JIIL1VAI liEK. WI.SCOXSIX.
JLSSUTS, aaXV, O O 0,0 OO t
THE MOST StlX-ESSrn. IX.SIU.AXCE
UOXPAXY ta Ult World.
CHARTERED IX IISI.
Hai tir adrastare of Weatrra Bates &f Intert. !?rrer
tot a doar cf Us Secsxldes aad serer UZs to par Ua
Ioes protcptlx'.
ror partleslari applr at tae OaV of
U-.C.IEWIXd;COL.
tta It Areata for tee HanaEan laUadl
S E E D S
FLOWERING PLANTS and BULBS. FRUITS
and ORNAMENTAL TREES, Etc.
FANCY WIRE DESIGNS. GAR
DEN TRELLISES, SYR
INGES. GARDEN
HARDWARE.
Cetnpriilcf the moit complete Stock
Erer UtTereU oa tbe PariHe CaaU
TTlcea Co a nail Low.
Trade Price List oa appOcitloa.
ily - Gade ta Ue Vegetable aad Flower Gardra M vQI
anlr ta all Custimun. It on taint laaircctlotu oa
Uuea.tareor Frait, Nat aad Oroameatal Tree beeda.
Alfavlia, tc
K, J. TULJIUI'LL,
1. Cq .19 aad .21 Saaaome Street. &aa Fraoclaco
Q. W. BSOWAa".
CIXY JIAKKET.
VIT ACLD. PBOPBICTOK. STXAJTC ST
v t a HKinorcHAPturt lajt.
MEAT8 DE3
, THE
: New England Mutual Life Insurance Co.
10T B05T0X'. MAJS.
ixcoa rouATED. isjs.
7i Oifeaf Purely iutal Life Insurance Co. in
PcUrrt Tinti cs Lbs cut trsraHa Tam.
Example orXan-Iarfef lure Plan.
rSSTEZD ASK. TEARJ-OZDLTAEr UIX FLAX
1 Asaaal arraalvai caatiaar. PoticT - Jrart t data
2 Aaaaal prrauaa, coatlaara Peurj 4 jaara 12 a Jl
3 Aasaal i.iia caatiaar faSirj 6 jrara 27 day,
4 Aaaaal arraalaai coctlaaea Tlcj t Tears 14 dart
5 Aasxal artsiara ecatlaars raCrj IB jean S4 d.7,
0otJS. : : 0,0 OO:
Zioaata Paid tbranffti Ilonolnla AcTCacT.
$49.000 !
CASTLE & COOKE, ACENTS
ta FOR THE 1IA1VAJIAX ISLAXL15. Ijr
Hiecr,"
' f . 3B. T. DBTIELL.
CASTXEX 'tn ixa rzrxcH PBUSrEZ,
tl .Co.TX r-t a-Lrrx. Hlnla. H- L
G. -xXalCf Jfc CO..
JI5SIIIHS &5C PXTJHBEES.
Ja. S Sttaaanat xrr.
Kcaat-anad.&4aa-a
ZiB.nva3Grgva. u.
esdlr-XASi'laxi ?S?t-IraiiXiiber&3a,tx
Civil Exij
xoxrooitxaT SQCAXE. BOSOtXIf, H. X.
TiTig.Tyi-yn'iT,
WATTS WQ2X3 aai B2IZCCS
COXiTirCTIl.
WATXX COSE ZSL
XA2?H I.XT5 ZAXXZ9.
OaSTEXCnOJCS ZZXOTXSw
as. Ac
aAKAmnanriy
Tis 7sUV.int-t ckaes ai 12 el, 03
SstsrdATi.
ffX.ljT
j tlfrlrr
AH Orders Pmpe2r Atatodd.
IXSUJiAJsXE 1V0TICES.
F. A. fiCHACFEB
AC EST ml Brmcn Brd oT V d erwri tera,
AS taflanW 'BCatOTal tC9darVTiaarnP
AfrtX e TVna Eaart tCr&aWrtrriUn.
Csm ac-aa lxixra&ec Ona7aa?et iiSd La frtaSctVB
Xrla atet tnvtifl et Ct&rvTi. '-r-I txr L ctrrti
U 7 1X aVr?r arat U s&ale tH t. COj
a. w- WICKE,
CABI3TST 2kfXa.S:3a3., j
AXaXm Scrrec.
Cm ctoor kseitr-r Exoel SScrwt.
filiSat nafaS fliTr'jr'imi ana aad retbad al r--aM-ift
Pttea. Ecat etftauaV taaeed. vbG. ly
UNION INSURANCE COMPANY
OP SAX PHAXCISCO.
Xt-XXO.
ISCOEPOBATID, 1865.
CASTLE & COOKE, ACENTS
a For tfco Hair a II an XsLasaU. Ij
THE OAKLAND BANK OF SAVINGS.
OIKLA.VD, CAIJI'OItMA, r. It. A.
INCORPORATED, latr.
ArTIIORIZCn CAPITA r.
Capiripald luand lte,
Aaatta, Jan'jr 1st. IS7T.
-81.000.000
1 mso.oao
fVIUH.UOO
E. a fysio'. rnKini. ciiaa. Roberts, auiur
siBjccTtias :
CCBeaslcni. W. A. Aldricb,
A. W. Bowmas.
w. E. umer,
W. W. Cameron.
IT.nrr Rucerr,
wm. rower.
W. II. Glaock.
It.HT a. aiLUlaa. lisat i axtaraaaa
WILLIAMS. BLA.KCSARD CO
Shipping and CommUsloa Mfrchaals,
415 211 CllOaU atrr.1. Jaa Traaetaco. I J
ROBERTON fit SYKES,.
COMMISSION MERCHANTS
Ustrpool. Cnslaaut.
CbaalcamtnU rttrlTtd aad aatpmeala aiada. aad ti
fltat tafta-matloa cltra or rmixsco ana
4,1 manaractartsc marrta. Lr
A P. EVERETT, -"-
Forwarding and Commission Merchant,
COS Front Street, Corner or Clay,
SAX PRAMCISCO.
ir rantcalar attaaUoo aaU I Caaalaaawati aT tilaad
Fnalac. U
COEBITT & MACLKaY,
Shipping and Commission Merchants,
IJ aad 14 Hunt !tj 10 and 12 F1rt Jt, rartWd, O.
s.vn riusasoo orriCK. 22 saciuaastu strxxt-
Baaa of Brlluh OalembU .TTottlaad. Onia
ririt Sataueal uou Haas
Vlnan. II. llarkfcld A O.
llwn Blaliep 1 O.. Baat.ra
alraua. Oreaa, Macurlaaa A Co .
a-OnHnMMU of I4aaJ rrojar awlkilad. ao oaata
CAiU ADVANCED WILL EE HACK. K. If
.9aa rraatMro
llMMlata
IlaoUala
Uoariala
HENRY K. CUMMINCS & Co.,
Fruit and Produce Commission House
tSTAUUSllal) 14M.
Ilatterx Wa, rorof ITnihlnxton.
Near tat rut omca. SAJt rKACLCO.CAL.
Spatial Attention rlrca to rtnlta. llaawr.
naaM. W maa. nwur, mjk.
ALSO .... OA
California and Oregon Eggs and Dairy ProJmc
oar Wt reanectfallr tollelt roar Coaaoamanav Xars:
alldood, "II. K.CtU).r." , 4UIj
PACIFIC IRON WORKS,
sax riuNcivo, cAuros-tiA.
EataaUahadlain:.
R
AJK1.1, BRATT02I CO.,
viannfactart
Engines, Uoilers, and Machinery of retry
Description.
Tartlcnlar attention peat In th manafartnrt aTaTJTJAIl
MILLS, VACCVM rASS.AC
lUfcreac ta Uoaorahl C r. AaaKB, Eao.
ui tr.
BOOKS & STATIONERY
The Basis of Our Business.
FlltST To 3Ianortare alt each aVka aad Sta.
tloearx aa caebedoee bera aa tH a flttlrrrt,ui
thrrtby cllrtKtly aeacfSI ear eaihKcn aad eanwliea.
F.CONDT IImjt tuoU !Wll Buoka aa4 Stalker
o aa to auk It ta ta lattrreat of aacakr, aad ca4Niara t
come to aa la arefcreare to MollBf Eaat.
fjtT" W maaa&etare aa4 laptmt ry dtMerTytlM af fta
tioBprj, canjiiaC larr atock af rarer, bvtleeaa aaj Blaa tt
Bovka f (Mtr ora Maaalaetara, I aaa, SUtaa, etc.
Ocr 1,00 Tarirti f BUaa Um krpt la Stxfc.
A. L. BANCROFT Jt CO.
o0-lj Saa Tnaclaee, Cat
ROBERT WILKES & CO.,
HAHUFACTTOEEJ AXTOACTUnZS'S AGISTS
LMpoareiH aid zxroBTxu or
Amorican, English & Europoan
KAXCrACTCKEt.
enpaly to dealer, tne larraat rarntj cf 0neral Menaaa
dls aSVrad r aar 0.1 C UOCiE I.f TIIK WORLD.
Kerry oaaler taoatd ka,a a CataLicaa Baaa tai
LUoae at toaw gsodt la ITrry Ua.
araaappUMl
All Staple Goods Sold Guaranteed
Toronto IS and M Ttote alrert:
UaUeal, 1M aad IM. UrQdl itrett;
Londoa, CO Qaera Tlctorla itrrrt, X. Ct
sbafleld Bearer WocLa.
2Tear Tara. u Wona atreet, aad M Waat Broadoar.
CXVljr
INDIA RICE MILL,
co as eh or
HISS10.1 i FREBOST STS., Sl.t FR1.1CISC0, CL
rriircivDiA mix jiili. hating rxntn.
M ran Material Lmprartmaatt. la aow la prxfatt eoa.
dirloa forth
Hulling and Dressing of Paddy
aso
UNCLEANED RICE.
In the Best Pcaatblt Manner. To Pile for ntXUXO
aad DUSa PADDY aaa area Bodacod 34 pot eaa
Faddy and Hulled Rice !
IHff Receive Prompt and Cartful Attention,.
wil ic aaiczjiwooD.
Oeoeral CommiM-ioa Slenliaai. u4 ttvpttttur af la-lla.
Bice MSL tZX If
Depoafis trva aay pen loo af tae Cktlted Statea, Tarepe
or the Ila-raLaa Xtvlaada, scajr be eat ty mall or rxpxrm.
la eaia or csrreocr. or by draft on any boaiaea or haak
lcr booae. A Paef took mltb proper eotrVa will t lau
mediatet rrtsrned for Ute aame. eeralnaxrcei ta carrrtt
cr wli. t credited rcnVJat carreut mr. TIM alcnatare
cf Ute depoaIt' auwld acrooipaaj Iht flrst cbpoatt. De-
ptmu aa te maae oy aar ooe. bat can oolj h witzvlraarn
by ibe alraatsxe oi tbe partr ta vbove aame tbe aeroaat
Ua to Ihrir on cain. aod mar laidr.w tb aarnc. n ? Ca iata aad Oa
IbeJr m reerlpta. ut tbe aaxxve eoadlttoiia aa otber da- pVllTaT7 7rt!m.Sr,U V
poaltort- -it rtimre or ctarja I tn. btXaia. i aadUieatad y DrJf. COLU BMW3faAri.j KcWkU
Tiv. aaHt!. r.. art ihu k..v .o. n i Stafill ad M ajAfaaad .T fc'aa, aad It ke InajBed all attaaicU
tJiitZAM witt rrt ove tr too Erd of iJtrectora, aodcx l ", J 7v,fc " S!T W S-l Ta
al,t atoort excUaiTHr cf fim claa. ETTJuce wllH fr! JL'P J!!!"1 "
!-. mirr'ni rrfLyi ttr.t rvarrs.ir .at nt , la fctitwa. llwrtioffa. taat aajUUr aOd aa-iar tlve aaa-o
tt; ; : " : . - :. - - . ..... r- i rnri.T nrnvvri nil
DR. J. COLLIS BROWSE'S
IB TKZ 0BX0I5AL ASP GJLTHiUUIZ
THE PCDLIC iRE CAIT1U.1ED AOA1SVT
tfae aafoaadad tauaatj fterieaaUy aaade.'taai Ike
EoiiXa,4tc: Anii.rtrtlraecirtta of aactrtaJai ar w.w.f;WU4a B-a- wwwbi Jt.Mii.ite.
arf..,k.. . -r -.- m- t. 0 1 e ISUIaUota
flBdrtoaAtet Taloea are cartfanr ezttfoded. Tbe pof-ry -t
Cue XUak. beirc ta U.la fir, atauiata atcartir fef re- i CA UTIO fl " - r. wMmtaa a
tern cf ibe prtocfpai. Uo-Jt rata of latereat cotrabt I - CUlta browse iraa meatadlr tae Ueestar af Caiere-
tbert-prilb. Our mstzmvklly Hit aad lx-CTealr. Opt tai r-T,Tr rial awn ir-rrn
aad reaerre fnd. bo portlia of wWch caa Le Ubdraa 1 XZVZDtkL t5H A5D ACTIOS,
by itoetbatdera aatn an dexoaada ot dejxaatora have aeea I Tali JaTalaatte raaaed pratavae 1C. filVaaalar a!ay,
paid lo fell, Ldvktvo la ecnaertioa wltb a carefal and coo- ' reHerai pala, ealtat tae riietf.rteore fWdaeakafed laaa-
aerratlre roanateaDent, f aralabae to 0vvivn a raaraa- , tloaa, aad rUaaaUatea kaaUaj acUea af too rToa a tae
tea of aafetr aa rU aa remcuratlve tUTdenda. body, witboct eareatiae aaj ef taoae aapiaA-aat rcwalta at
lVpoall caai aoder ordlsjtrx diraJXwaMea te wltb- ttr4i8 tae aaf4 tim. QM aad rac atajr taae It at alt
drawa, aa a ixle or ta part, vliboot zMVtice Oaatead ef t hoora aad tinea wbcm rarpUltdt, Tleaaad prmm (-
alx iiisMtlaa aotlee tiaz ialred aa fonaerl) a epeetfled 1 Vtj Vr it aarv41oa pxA effaaii aad voe4fft earwa. vtUa
la artleSea Zd aad IU prtated coa&vao cf a7mBt aaeUeal b9 it tt vtrtaea aaort eiteaeteaty. aataur It la
wiia cLeptwuca, .ion rrtoaeai vprniun woo Viet to f graai -jamauuaa ia tae Hirmiaf gt4raj :tetra, vywas
watxntirav a4r dtOvaJta. or a portkM tbrW. aad deatre lrj, Xr-V-aa. CLlco. C(U. .Ut&ava. SWtraaaaXiaaa.
4tV auawi V toavts i T.ar U)4 W I annTa UJ Mt oai aAaJ CaV aaaa
ftatject to tbe B-Lairi, by vndtstT a prvoer order aceom
pee-ed tr tbe paas boovr, wtib bHtnnlo& aa to ibe coao
&rr to wblcft ttry drre tbe znoay to tm mnl. ifd. laid
SAM'L C. WILDER,
Act- for ibe Hawaiian IsIutUf
Mnhial Life Insurance Co.
OF SEW TOatK.
Largest, Safest'and Most
ECONOMICAL LIFE INS. CO.
IN THE WORLD !
Assets (is)$80, 000, 000
ATtTt CARTX
T$ow is a Good Time to Insure
Sm tat YhitrCUti BUlu ?kra,
U
Ct3J orriCg WITH HatLJ)EJg-fc C6
nsJtUcsee Iknrerrf v!3 U at lit ezpeeae aad riaJt of tae
tpoBaur. Elaiik crtVn tor tLIa parpwe vQ te fariilabad r J.fl '515 J5
Terza iSepovu regtalrJsr tbree fall ealandar iatataa.
wia be funfled roSrkotlj of loUrt.t. ealdtfrldeiids are
outdared asd trable ta Jaaoary aad Jolr of cacb reav.
aad If a. eaOed far la ooe aaoatb, 21 be ertntd to tbe
seousat aod bearlatoreet aa a epoaU ttv date aa wblcfa
fber vere declared.: Clrldeod cots paced oa fnctloaa of
do-Cart or forfnacttoaa of Eiootba. Zarldeoda decared by
UtXe eajsjc far tbe peat aad prerioes Irtu, tare t-eo at
tbe rate fX per cent ptr asotrxa ; tar tte preeeat tena
aad ttnmiut wta prtAaUj Mt exceed 9 per cent.
7or fortnW partdVcaUrs a priawd emtiooa f axree
pMeDt wHb deppaftorf aritlrb ttlU b e&rra-arded to uny mA
dreea spot. reisU a ecpr arbfcb la alao appadd to
each paaa book.
A General Bxxjlilnr BaaJneaa TnntActetS.
Ocr on exftacte oo Sew Torr. f toados, rraaxfcrt oa
fbc mala. Bertta aad Fari. for aaJe,
Cfe3aea Bade a4 piTred mnated at carrtflt rate.
Ut lj
r-Jfla, Wbov.C Ce-afft, Craetp Hjttwla, Ac.
zxTAucn rzou xcoiCAivomiosi.
Tae dUcbt Xlaik. Zarl XaeaeU emtMalaated to tae CoOlec
of rbjiAtiaaa. aad J. T. Darcapect. taat a aad raceleed Itv-
IrTTbta
na
Vr. loe. lfodkat XiMoaaMT la IaU. rFra (Dmb.. ItOl
taatUaearlivarr ca af Ck-ln la waicb Ur i. C01XU
BKOWSr CUIXrJtOSTSl, M adaaUteUrd,Ue fctaat
raorYarad.
tract from XvHmt Tfmu. Jaa. It1fKCatand7Bo
ia frrrrfbal by tverATM a rtkdtoK ateleal araxflOdWd-ra, CM
coerae It a-4 ta W atoflarl fpir did It aet
'eorplra vaataad fl a pUea. "
XiUact froat tbe Of aeral Zi ef BeWtk. Ia4e, a-a aa
ita eSearj Ja Caoirra M tm itroftf) j ara v eaaeiaca-l tae
lataaeaae eafae af talc raised, ibat we ceatM tact tWelbtf
erre tae entity tfSttftimf it tm aH raawf.
CA17TI3K. X-e feaatae wttaaavt t&e werde K
COlXlb e tae ftweaeaearat ffta. Orer
wbelMtac -ate-a lutliaaj aeaaeepaa.ae awe toeiU.
a4e Maaal-clarer J. T. PA VKSPHWIT,
33. Great aUcwI1 C UeiWr, I -av.
rtd fa Bettlra at la. lL.la. i, ia .
iieaUla 5rr Tort. WT . U. iVv3xmiu A Ce . aa-4 J. O.

xml | txt