OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. [volume] (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 18, 1880, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1880-08-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL. XVI No. 33.1
csfOTrf ns.
C !. BARTOW. AnriloBrcr.
fat . Vixen Jret. 4rc rrnta Suim
we rw.
HKJ. U. AWri.
COTTSSXXiIiOIV TiATV
, ?t SSioAtaMM .Iret
II. UACKMXn JtCO..
GSXXXAX. COXXISSIOX A6XXTS,
, Qwt fam. 1. tT4?t
; .
ATTOiXXT AT iAW. KTLO. SaYT AJ2.
tj 3taarrrerirOiwt Xy
F. A. SCHAKFKB Jt CO..
Importers A. Commission Merchants
eai aelN.Ba..ilaai. fj
K. .. AleAMS.
K. O. I1AI.T. JtSOX
XKTOEtSSS AXS BtaLTKy IS HAS3VASS
CV3 &nKNu M & tcU5icrXi.
JtPI.1 II I.iil. I
3TBTAix?nuci cajoassicssserisEas, i
.Ka" onCHUAKGKK Jt CO.,
isrosrssj ajto cojqossicx nscsAXTX,t
J.TT.BrSH.
CROCER AMD PROV1SIOM DEALER.
MVr Hr(rt5trtVBitIir
L1K Jt CO
COMMISSION MERCHANTS
r. .. s s. TO l
. v Tf... .i, .- X,!!!!.!.
ij ' 3ttril i yrtrr list.
IHULnKH.V.t JtCO..
rErjxrEss axs saisss rsr xassvass I
' I
BOLLE Jfc CO..
WTT W-X. r.x.cvtin !
. -, , - "---V l
tCAl J K V.Vm.J"V.
'
JUIOT WVTK1U10HK. ;
rcrcarEi ass nrAxs is :r.
XESCSAJutfSS.
fM.. jW.KM'lftlAi . ir
ArrosxsrAXO wrsiiiox ai lav.
swmxx rctuc.
A Xtn J biiM Ucni it lsrciMabtr I
tMutrfMi.
CC S. Xmwa fsrw. Rihh.t V
3. 3Hj3.sxt.i2X,
rrt T AIT- JAStT iir KCi$ dOESrJS.
sers. j3sj. is-
I3 K. EUUIU.O Jt CO
.T IT a rs :xr asq exusAr!
XE2CHAX3IIX.
' Mimiai fcTIij
,t e. HcnTtKE A BKOTUEB. i
sr
A. . CUitiUUII Jc C..
-i-T-.
.-- r -
o.- J?
K. BICKESTOX
.
- ,Cf -TT T- A I"t.
JL "
VlTl,!
atSJK aatalkahX s i'ilV tfE VlffaaTW H Ir nalW 4IH4I4
Xrgrg .
-- ' - ""l-l.
fia TBpr.3iit.rarf
A. TV llilKCll Jt CO
f" tVJ jrrrt rwi. i JtftwiCWXS!"" 4tt,'JS: sane jpnnjc
8 2!T ! iaaJJii3aat3m&lfcW. S2: "34 'r
rrer Svr fta !
... . . '
sajciclniliClciir
(So-.;- swuma. tr
sawscraaXL t dijxuw
H UiTJEl KULKiU.l, r
ccsarTra: X nstaxj.
feni ?ticjiat "Stes Zmlxs - A Swi
-
;
.-. Tcfaic ti nuriTifit. tr
.
- L
XUiO. U- JATUiS.
J
nr?TTT? ixr crracsr$;ci
r
UJia3i eta L'.ej'wJa.tUn..
3r.iram V.wn a" ?
- . . r c aaTT rw f
'RCTtY. -, Ct. UU
.-
CSiCTtlC $ rOUHKWuF f is" 11 IS i
kOU "
'Sl5 ''"''i- ItTQg TtTTf:. T
...
CliA". T. GlXICiu
a T3TTT?T'iTC
-.
IrciaaliJibCTiteniteiaS!
AJT
CEJIESAL. 5CSIKES5 ACJST.
gas;'
X. SJLKEAT.
v.m.pa.iii iitf
. . - ! - . arr iftf3 ir tiff 3atxz cf
r - Cfi - A-e 4
, w l-
Sl3r?r .jms Huiri.mja iatSniiCT.
aZi. - taiiz;. vtrr
-p i 1-1 ---- ::EXC
CE13. CF R8T iia'iKEE. SWtsii. iUHCUUE.
Urmtrr ataQtiw arfT7acuaia. H.ina ZZ. Sy
s
, T S"1." , . Tr j
' rx feiazal 2tsrsiL3jiLr5 t
Aat CS.O.. Sam. Ji 2 IS3wrf Sura, ur af
l 3Samt 2 ,
JU . SIXIABArJI. Jt CO,
AXr TZSrSSAlX Jrr.,,T.T 1
. , ,. ,,
r lMMvflfnMr wm3tFar IimirtWT
1 itnritaLaCttarf aaioL. ? acaac !T.mwiT. a. L j
x.
j
CASTLE Jt COOtE.
tTT piy .rT XZ2JTSAI2.
sx?ncr33s 3S
i DesSecs in Ceiiecal M etxAandlse, i
aJJEnjatgwcFTminmT. Fiiii)arrP.iCTiia
- A-fcUTS: ?Ht
f Vjliiimrlwi. ma Cmuauj agAta. rjaam. thaXtir
TagLgJJt?3tacing: aIiawa3'JiflOCmi.
t ac Spw A iuirfVCJiifir30atlTSJEEa.l!aaEiiain
Xffoge. "T4tki)m.7Qiaactfm.
ITjmaL A WHahxTii ! 114: Ftjuxukt3a. 0!aanixuit
SrSHOJ &: CO.,
tt: 3fiT Tg" "JE2 5. -JS",
BnxfXXKC i a a m.
. JgJ. "
, s tut P SSLEW&iw - : : SSI riTiHrTT
n ..
p Kzii
Bsnrrsar Vms.
S7XQE0N ASH SD2SCTATHIC rETStCIAX,
R. "W . MAKRia. M. !.. I
mid. Surseoa j
orncs vrixurirc, stAVt ly
a. . WHIWKY. . .. . IKS.
IVszul Sksi its Tt Sst,
K. COOK WKBR. M. .,
HOMEOPATHIST,
3D3.. BRODXS,
XS: OrSrrtJ,
SbaMfttOribviv Xsa.eri.Cixijl; I fcc es
UOLLOTfiK & CO.,
Importers of Tobacco and Cigars,
C1STA.K I1ATCU,
T Low.
CcsU(Ewita. I
OMTSTMOaC ti JtKKjrt? IMS
Ctrf3T .
" MaiSIMS.,
UK.CT Jt KOBEUT.OU.T,
Svxmswt it JUS- G&lvrra it CV
Xram ta TmjKjr nt tjpj Sir Gd
it ..,f dcrijydirti
" ' """ W
Ki Or. unl H4l lT
TllOS. . TIIKIT31.
T;?"3 A2ro J
KE. .V.-.- --..- -.-C. XT .-
- fcv.rf.T .-. c .--. - hwnM
- . - V.T7 .Tl Mrrrr.r7:."zr .
f3f iM ill thitt ?& wIT . ljtJ S3. fiUrtPl)
MM..ir RLwnk BL1 Vu. -.P WJl.f s
ruU - &i.rt. &. TVt.L3fenjrr .-i
t JlJkA:xtaVLLZi X. IU.. .
Xi Ifjrtft Sir 3nriL PwJ r Ti3
S. C. i: ffc &. V. 3JK3043 t
JI.I.KX Jt EOBDSO.l.
A43sr CKraz2
fJLOSL
CU-OOL.
IT.IHT.
gfesusiir rcacz.
SAUPASITEA PLAXTATIOX '
SSLSIL'SSSSi.iv "1r 1' ta
J1. . a-
iil "
HAWAHAX SOAP VOSSS:
STSlSC?
'GREY &. CO.. anaSat'
.3X!aLxxr aad Salr L&
F
ALL KINDS OF SOAPS'
LeI.KlayStr, S.aaraXsL.
. .-, .
SUitn ST SAiJiJJLa:
Ts"T?C Cost: arc Spn SVfnc
rOSST.OtTLT OS" HJUO A3TD FT B orr,
ms.x& -nit Oirrr
vrafaaaa.Txa8v7. J-P. Fu&n.TraaY.
HU -?". -- Pj?rw.
s?t Afma.
HHZZI HH
jaa... m. a. j.. ji ni...
.XS2 C.MfALt.ER, Prcprietor. !
V'-'T rc. HW4i.
J2cra Ka' u! Coia ScteCl.
SJtca. Ji. 2tutf!T. Tnjacafiun. eari. fn
-.
t 3Ti.'TH.f
r .t.
ii.vWa.. -.-
a ertnrL "rmcBac Jarairaannt a jmi
amt nimuiuuf. 7Kiiu s?cc xnetJiiaaqraiQt.
CaatarSii3jt!XiXi7.'ir S jnswrrf sr
i. . . i.ip. Ji.-..-..-i it .. .--Jl. .
- . - ' - -. """i
vuarxi tt :siQaaiai
aa?iuv.tfK H"t ! ii m i ij .Sta4k B ah Jh .. .El.y
rT . x. Ma'slaSrxS
mT aj ".. in. J.. i. ifiui in
SK It
BLXO tYL.ES' STEAM
1L arxii'T3ritfLiix J.boiit. , aE ji.
miessxmu mC i ietVvmm'mvan na-
at tt,aiteaaTucir 3C jwcswc tibus o?- tcitr Tcy&r iC
jump angi:cae, v cai ffle arvnttim
a aair jr u:soi nmir.
ff.fr'Al'ffT o
k)hil liiU
CoTedaj Boilers. Sean Pits
Saves 25 per Cent, of Fu el-
PBICZ 5SBUCZB TO S7.s0EBL
THEO. H. DAYIES.
"" -
JFrfffVC
4 3
TBT RF1 1. BIT J. BK ETlC I
AT JiSXrCZtfCK.
ji ''
&3ZZS3ZT E. 5- Si.
COFECTIOnBRY !
3"l. TISs Si, aScte HzJ. St-
! KEEPS ALWAYS OH HAND
i X3. rrricoir atsgSiBcysffgiri..ainf
y"t if i"Try ftri" friPf T t jr t ir,.
IAT REDUCED PRICES!
isn
f
4
Hawaiian (Sprite Trjafragi w I j : i jwi i n
.J. aiiai lUtlMIMII
ClUSHED "Sr v I f 1. t tM..llaB r rSaT 4t itfs
,) T a MB) aa
RoVErtt M Ul J llMJ ) X 2l S MM MM MM
CRIEVE, M U.H 3 ! ;S IE iIS mm UN aa
UnM IKIH MM It" HM N
Qaatltrof 0lni LIS S9 3. iam Ma. mm
B0LL1RS m iKSUJI1, S5" ' III s? NTf M PI Hi SI tfl fif M iji xA zm wM fi if TON i w"a ItM iMMM alt) MM TAOS
II FIVE MM TOO
jr v r vwvv H .oimn.,,.i.. CWflioo iiS.I - Sail -- MM - . HWW" . .
h VTKf T- BatlaeM' Cart. tt
adwtlMB.au, l"."LIfiii w -
mi
41
MS C' S
WHiaacac
XaWt Saras.
r ftcfVitufe fecAssoi.
1-M .aaaat
j
aBM ..w.. wtEW
TJ?
4ll baa. I"'' w1
1aaBilliii tl p-"-!
aWftialaeai a
Tjadba ' " '"
at if i a
WW.ftJIJ
JLktfnUa9JSiM t
HfSBfc
:.!?eaBfffr A A
it
a X iiin Mi 'Jiii sarf
f tU&C&fim.
bfiu. Q 1
AkKraafWw(a(W.
- T " C
-ML' . t "a Brfffe;
onrim. . SL"
M ttr Smk -v!K&
at" at rc hw.
uiA.'3.aai &.
jmsg&rsxSTS&stga
L&
vm saws; f sytoi' .. lii
i ttciar aatcs. Si ir fkBWc
iLS11 iuite tames fJSsa iiisu ,
ttiWcfcagitatIwgM Acdfefc
syifc.fcy am. Stvms. WMSii(car,
L mr fsrm t & Xi
ea. ue tan Gmc i iih.sii
U" $scaaa. &" Off - uss."
rm ws rsaacani Jirs. C-
itMiK iwr ai -si: srr
-
a Xbs. Bssr Sr Caoaa Sunk TwMr.
'yWm Skusb; see sej
iatawt.
.
lsacaaas y Aiaets ar KcsBwks fffESB. .
VefroE lie Smb.'
;k-l;"Ui
rir n fete- i.
- - . -
lTeS&Sal SS
!? isa.
. a if satef
sar
asWasN
WFBasWVaalcM aaiaaT. t Er ,
u aw mm nr ot "-EaKr:
aacaiv MtrasaaB Stf ssssae..
iae aaodsw.
a sC i lfjBi "-arc
I aaat y T a m. .sko Jraer f
iliBJjtr aqS1 ' " " ' T"
mT5eg ywr Aic is aw
"est C f snasaas; snex nr jcaiL yf X ijt
ave ? ar ana ana. pict il. r
taaa.unmr!aaatti&'rT.jc.
raet. aa aac anatet a syaa y
t seta4M.u x ac vV
w cse sicks s-Eer r
aasascsc tmraas in& s iz.
As a eaccr. jf aasaun'' lute
Ssa ait 'i1 be anr ev.cxass vob za
. khw.iJti. ..'hiii.iiliii TW3i a lttzja; at -say
Xkniss SaefeTsi ixsar
JJ .Mllf" lagg
eie'i 33hosik3e
eiB.3a7!g;,t.ft laws aa.t Sj Ca meca.
aa3 a.jji 3Iaaj.uLjji Lamm
Sts aacsasc 9 & imu. w Ja gc s
.. . .M . - -... . . ..... Ti. .
itm wm. n u. .r
3T 9UblK. JXW 34JAJKU. ?r
Isi. ot1 aa .- Si
ts a
et s. jn ac
ac as ai f ajar '.-3001!; -me Spsr jt
aSaaS CtSKL (S' 1B'T';'' &. 330
Mfttv rspi - kc. -; ar- TSlS fTOC CZSXL
'iwi
Jhea2. Ti iii iniT 2u sBSHassr AricEi .-
3fcT CA af
k IriKSC cKStec A ?tc vfi oz
0M&S3&L ast 2tr 'Star juice Ef fenurtsr
'asw st Bar aw jez 2 x. zrra yrf . car
ah fc!S.'HTiiJ mirSwgg i jia&y e
a Sekc Sacrsis. Fw s ifcia. xar
aaaf.aaaaK.xaf .ac iai iatlsrsit. anf zisic
kf 'aas ac fSJW ac sec.. 3St ij izc if
- mi iiiHiiric aoens to? ad! ta b
70m ML 1 ssncsf nesxx cf
r iiriidi
JStseeaa x arwst Janr Saaaa.
S T3BC Oi-it c. eeaoaaixiT tcKCst
taaa traacst i ijtj 3iss taj
111 if 1"i ii.iii In hiii .il. ! . iiini
nr tV v- -
! st T3C sot F' 5u ierc
aa fetesass i tsar &ar v is xxc 'srf
"Bp a kunaaiac. ait scar xsc x.
TOs. bt SKeBexa' jxsxat tSk aiuizsi!
kix &. nx2. 3 2i, ii jol iar
3ia3e5: 'SxAar x sft253r
sar ams
J2XL X3i S? sa cnl. HI. Z2K7 31 3HUS1 3TZCX
"1 h lj:i I... f. CeussrC x cjUTf ire-
. . tl
m 1 u!x.X3d.T mt I I M I 11 .Ii. -
camavsasi.s3H.a2i ksuk a. sss: aci csir
Sa
caaSxt 3t3sJaassar3i9cm yjm estss
JEOf!&" wmiB, fer.
,5xix'af rf'Eierx3i5rar fe x SriE,
X exrr 5nr aaist x. 53 5ks Sstt
an. aa fn ' i tt -n- . in i.... n.
f fee
aat arrriajm. cir anrae1 i.fiwri tna:i
I C3 & jxsyeE cenas, aa se
" "" " J"! jHMSiaii nay. ilira... I y ta...
IwVWaL
' --' wl i-1 'r .? i.'-i TBiwrir P
HONOLULU, WEDNESDAY,
1 THE mT HE19ft T CKE OfillS
ftcrkamcal &?,
3Mo3rola.o.a3L"t Tailor.
K. C, ROWS.
B0US3 KS SIGW rAUCTEX,
J5S!S 1H rt Saw. Moohtlm. H. I. Jj
J. II. ITICKK.
makbb.,
Alftkr Slrrrt.
Ch J nx) SWrC
t
XIIOJIA'S TA.?tATT.
-TO CLUCK V JKM KUiT ntt
rS ckiaUi suamcr. UT CWert two Use
k mr.m, . uu
G. SKKKLKCf .V; CO..
TIXSMITHS AXD PLUMBESS,
. 3 Xawum Strict.
Gi'd Irti ii Ia FisUiix Ss)VtrH.ftt
C K. AriLCA5ti.
IXPOSTEt. XAKCTACXrSS. CT H01SXKESS,
AXD SSALESIK
FDRXITORE OF EVERT DESCRIPTOR
r rfJti X. M rwt !. Week rt
"fc ? WH fUlTl,
id?'
H0N0T.17LU IRON WOSSS GO
j, STK.IJT 5Tt5 VR KtMjt
Machinery of Every Description,
JWjOOT;ITCtt:.J,l trttiti UT1t
F. J. O'BRIEN.
PK&CTICAX. PLr3tSC& A OAS ITTTrB.
TIX SJUTHI6
isrrsi sxrrwxtt.
pwf HstitAxtim ;cntafetfsi
Siwp. Ustrl ul. ui roct Mnft.
PARISIAN RSSTAURANT.
". -T-I.,
-TT -A -
mnis iriT.r. nr mii
A 6tt brrt Mu. WatiTy F5b. Ftrrft. Jl, Jt.
waarflrxaiitiiw rosSbfaAl curt b srrrtJ
zij!
J. H. LYNCH,
Jpoot snd Shoe Manufacturer, i
Gecl!s Boots aad Shots
Fas Stock of Home Hade Wear,
HZ c wiki wC l i ci.tj fie
TUOJ1AS LACK.
X-4 Fore strrl.
vriUxZaaA ta x3 rin b lis
LC-X 31 a XS1L REFItR USL
E tO Ttr scftl iSa ro cteufisc nrein3x
sm trTsUrnic tciic Cia'lftiies aI alt u&tff ka oJT
1431 aaii Jiscii wrjetux ifitcyiitjcrijGca.
hr. sicr
Ai ea ftxiil aai tie I iti?
of Seris; Machines
CMS" ""1- AmmnniUon.
. .
IMP. I arf T--. Jt - I
'"' w" "" zsale "
. .
J&ggZ2lZ??ZZ25L
W5iIasrmr3ticiB3ir,frinr fi! tfiri
al'EveilniRzaatxcrxi m tr
. OIL BLACKING..
.W i
V
WtTrrpllM'l afTTTl t1
6. S.PIKKHAM &C0.,i
XSC01, JU.CAI.
5F J EOLLES & Con Agents, 3
3s Eicssis
ONIJova nio r T
IHJLTXSaXBEl) A
!
f fJl
1 I
Z3&m&
124 aax attpima t erTT n lliW Sxaack
f aar Bre ia a aaanr
Xacsarr z sajr Fitrvsa.
lOTJTTSRS OF FINE STOCE
"51E o Trill to erre rie a CaH.
Horsessentto my KingSt. Shop
354 C. WEST.
JTrgi UBi3IYiiS
C0NCHER& AHUiS'G
Sr BcCaS of Ysriss DssettlQBS
GhiS8 gT Jfejjaiisss "Ware!
AJLS7; rXTISr G?
E0S2PEU SQiaTIES II JEWELST!
ELSE SETS OF TJGEB CLAWS
zH3XZtZi
Japanese Lacquered Ware
SlT7
Lsae! Lkn&l
CA.LrrsKna.xJ3nc
' '3 ysraaflrSr 7rKT7r& AOy
fetifea Srsx'FaacIj xiazzi
LAST LUDMV TSZC BAT.
grnstfe.
SSSaEofiV
AUGUST 18, 1SS0.
$nsarxnrt mtirts.
Raston Board or I'ndf rwriters.
A OKXTS fr titc HaTTKllan lihaili,
C, BlUtWtRJICO.
rhlladtlphia Board of Underwriters!
A QKXTS (tor the Hawaiian I1ilt.
CALIFORNIA.
IKSURANCE COMPANT.
TllK CXI1KRSIOXED. AOKXTS OF THK
lit Coar.. k a t:U4 ta lantv iU
CarK, rrtRtt 4 Trur,, thxa ItcaWala
: Mill f !i ttrtl, J niu.
IWly n. UACKTItLP CO.
V. A. SCHAKIKK.
AOKXTorBrrmen Hoard ofCncltTWTllm.
A prat vf lva Ibr4 .f Ciflrrrrtlf n,
jnl tt TW Iu4 Ohlmrriim.
ain trto.t Iiniun Oranlrt wit&la tl JmrialkUcin
ft lit Nr HMnti t V4rTttr, wttl k t to Mttl
ttJuVrtti. tivrxTttjitctlnlkL TW 1 j
TISS ISSITSASOE COHPAHY.
THK UXDKltSIG.NKD ItaTlns: Wn
Actu vt tb Rborv Ciatrar. ar. prvrArr
MtumrUi mini r, c Ston.aai Brick UmIM.
II.u1n J(.relaaU utItawa,ttMat
f.TunM trat. Tcr rartieaUn frlj t th t
WtlT F. A. SCIUJITgR CO.
FIRE INSURANCE COMPANY,
or RAJtnnto.
Cup&il i : i Six Mt Uions StickstsarJr.
RISKH IXSCKKD OX BCILDIXUS, XB.
c&ai3 aal Tarttlttr m tfetral tvreis, br
? r n. hacktki.d ro.. Arwta
PIRE INSURANCE COMPANY,
OP HAXBCKO,
BrtnixGs. str.nciiAsniSE. tckxi.
TCKE.ott Mcvarr laurM aratt FIrvooth.
csost flxrm! teraa.
A. JAECER, A?ratfKt!ilIaTCSinIi&UH3.
UNION INSURANCE COMPANY
or SAX F1USCISCO.
ISCOBFOBAISD, 1805
CASTLE & COOKE, AGENTS
WT For the Hawaiian Iilanda. Ij
Fire Risks on Cane Fields,
rrms nccGMbxco, AGcxrsroB tub
oar TXcelAoxa
Fire, and llarint Insurance fompany,
of N'w Sx!xc2,
Arc a3ttc3 ta ax7l Tire RHii oa SasuCnrta
li rcr parficsUn. a;r(r to
3. S. VTaLKES.
M4ta A(tbtllui!u I!aals
Rhenish Westphalian Lloyd
INSURANCE COMPANY.
OP X. GLAD BACH. RbruUtt Prnasla.
Aachen and Leipzig Insurance Co.,
UiUi,
OF AAC1IEX. tAIX.Ul.CKAPEI.I.E.)
CLAIKS FOR PAltTICCLlR ATSB.
ALL
Ex t& at CQ&pulM. tar. ta be tsal. wttli teccc
cf asi certjll b br asiierfl. la srJr to
Ni Il) J.C6UDE.AT9L
2103.TK BRITISH AIT) HSBCAi'IILS
INSURANCE CO..
OF LO.VDOS AA'O EDLSnCIlGU.
!SXA3UiU3 UC.
CAPITAL I.097.(S
Arcsmalatcd andlamttd Fund. ,S3S,11S
frtllE CSDERSIG.TED HATS BEES AP-
JL roryio ag gm ia jajaica i: v i. ajj .x.
aAcaj.C is isr aisiiS lire a;wa btraM ttrau.
321 taXa la aaj part f tfe Ila2l.tt 51 a t 4 ITcoita
BatSffir, .32 Brcaat. txcred inertia, !. tftiic H .xs
tU rtliait.Tlal. COati.Slrfiiiabartar.taar wila
t carxv.. cc axiar rt;.r.
tm it go, HarriCHLAtOBA k co
UJVAOUX
Fire and Marine Insurance Company
OF NEW IEALA5D.
CAPITAL. I 810.000,000
ESTABLISHED AX AGEXCT at
HATISG
HarmftTfT, fr C2e Itaarvi Iirti.1t, tae aaier.
9nrai are pnarsit ta accept rs aalsc Ire ts
son, vare&scaea. asi snjtceaaie. wa taroracl.
Jtartne
Lt9f. prataapttj' ai3Jo.teil and pajraltle here.
T3 tr j . trjLLsxa.
FIREMAS'S FUSD
INSURANCE COMPANY,
OF BAV PBAXCLSCO,
Iiro and aXariue,
Caih CapitaL Gold- V50,OW.
DweUtnt KiA. IVtii irOriri
aai!atat!ii(ar far a. ;.c C
3mt3T raarracft.
Sy vtt3 k3aH Uzds ea carztaCr M&icla rtaAf vC
air3a2J. eSeri
15DES31TT ECOJTD TO JOJfE.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A- CO.,
WILDER & CO,,
Asata tor the ITawallaji LUanda,
llntual Life InsDrance Co.
OF JEW TOBE.
Larsest, Safest and Most
EC0H0W1CAL LIFE IHS. CO.
IS" THE WORLD !
AssetsOe76)S80,000,000
'Scrfr is a Goad Time to Insure
3 ial Ziitl Tairr,
Wi-la.
TFTg
Mew Englaiid Mataal Life Insuranoe Co.
O73OST30f,MAl
IJCOSrOBATED, 1S3S.
lis GiSat fxrrzj HxZanlLifelmensice Co. hi
ZiZjii Imi rs. ti se: irrrnilj TrA.
Ft"?1 af Plata.
ETiX323 ASS. S TSU2WKOTTAXT LITZ PCAX
3 Aszti. grwifnr ciiutf I la. TiSsf 2 JvtTl 2 7t
aj7nm2 ji vimiiuft moon Fsfazy t year. 3 ay
2 JLantta jigjiaua csesu. 7a07 f j.to Lyi
t JtrrTtC LtaiiiuiLcawiJEa3B.FaSeytyMgaaf faya
i
jBsots. : : SX2,BOO.OOO:
Loaaca PaUst tfcraia Hanataln AfaT.
S49.QQO
CASTLE & COOKE, AGENTS
TJT FOB. THE BAtfAnAST ty
LIFE IRSURARCE COMPANY
U rf i rfl AXyTAI. ZI7S2Z.
ASSETS tjCacafct. wQiVllOWViWW
ATSTAL ZXCKX
H- HACjEPXiB It CO,
CE5?AL ACEHTS,
C. O.HSRGKH. Special Ageat
WHOLE No. 814.
ww.if efkts
Insurance Notice.
THK V.M1KH.SIHXKH AKK 1RKPARF.
to 7(U upoa MMtttaadtM1. Nt SntU. mt.li
llwtn tM and th Col pott, tortrtac lo or
Jimiff, If amounting to 10 Jftcfnt. or titw, on tSi
wndTlaotlh Tthols Mitttnt at fart of dUTrnr,
! raranhl. Irnat.
ntsuor a Co.
Artnt, al Ine Ftitra.nV Fnnd Innnnc Cnpnj.
llcwala. Ja. a 1SH). MO to
Insurance Notice.
T11H AOKXT FUR. THK AKITISH
M.tln lanniic CMtpnj (UattMU. Km l
olTfl lutnMtlxM t rduc tt. rai.t 6f Ininraat
Wwt Uraol.1 a., tvrt, ta tb Pat lac. an. It now
l. !. rullcl. at ia lowf.l ,!, with a irMlal
rWwiln ra frrljibt pr itHmtn.
. THKL H. BATIKt,
't TTt Act llrtt. ttr. tr. !. 0 UhIIkI
NORTH CERMAN
FIEE INSURANCE COMPANY,
Capital, Fire MIIIIbrs Rekfesaark.
The rxnF.RjtiM.XKD iiATixn bkb
appolntnl tor til. abot. Company, are
cow rtadj to
XaanaUrJeanritln UlakaorFtrcon
tntra. Mr rrhandUo ana Fnmltitro
on trrmi ranal tothMof othrrrMprctlbl. coapinlra.
Lonca paid or and adjsited hm.
r or paructtiar, appir to
rsa - t Co- ( Artnta.
tok
Swiss Lloyd Tffarine Insurance Co.
OF V1TKUTHCR.
TIIR UXDERSIUXKD an AUTHORIZED
to tainr
On Cargo, Freight and Treasure
Trxsa Boiutnta I J all parUct tbavotld,
asdnptfa
Coasters, by Special Pcnalisloa :
On In. mc4t tXTorsbt tcreia,
J . WALKER
lrntfrrtiIUUn IiUnaa.
GERMAN LLOYD
Marine Insurance Company of Berlin.
potTttjna
General InsuranceCompany of Berlin.
TnE ABOTE IXPR.TK COJIPAJTIES
lure :abt!b(d a Gtatnl Arrncr hri. and the
under (no!. General an authorized ta tXt
Alaba against the Danscra or tbe Seaa at the
Rraaonabl. Rates, and on the
XMt Fnrorable Term.
9M 5m F.A. SCKAKFKB A CO- General Agenta.
UYERPOQL and LONDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets. $26,740,105.70
HATE ESTABLISHED AX AHEXtT IX
HOXOLtnx Ibr tie Hawaiian lalanda, and the
Baderaamt are prepared ta write rtsii asalnat
FIRE OX BUILDISGS, MERCHAMSE AND
DWELLINGS
On taTorab). Iftni. Dwelllnr Rliks n Special,
try- Detadil dw.IHcfi and ecateata lnnl for a teriod
ct Ura. jean. .r tn prenlami la adrance. Lasses
promptly lidj osteal and ruvyabJe here.
TWx B1HQP A Co.
:o. cfej 3". s. Dos,
Jfaaafaftarrrrt of and DeaUn in
BOOHS, W1MJ0 WS AND BLINDS
WHOLESALE ASB KETAXL,
44, 46 and 48 Market Street,
8AS FEA5CISC0, CAXITOBSIA.
TSUsx
mili
-FOB
PreseFriHg aid Beaitifjii
-THE
Complexion and Teeth.
4 StWAXD VALUABLE PREPARATIOX
Jk ptcjoca ed by all to be the nnt perfect l
tn esiiteare. Caiike other preaatationa. U la
act cttly tnt tarcra a zatsral and health
kC5 or tae jan, ressMs; la eosplete pstlty ana
elemeea of eesplnJec
t
& CO.,
TtTKzUi aci Apatieexri,
GS lj S5 ycoza Sirctt, Haaolaa
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
f
Honololu Sfeam Planing Mills,
Esplanade, UoboIhId, H. I.
Ifanrfuorea aa kfcxU cf
Mouldings, Brackets,
Window Frames,
Blinds, Sa3hes, Doors
And aS Jciaia cf Woodwork fteUi.
Turning, Scroll and Band Sawing!
ALL HLTDS OF
and
Horticing and Teaanting.
ORDERS PROMPTLY ATTENDED TO
Aad Worla Cnarautet.
Oritn tzsa tie ecter ttsds tcStiwi.
itay ,Tm. " " tea) ta
It, Ispcxterasd IXeakzla
DIAMOIVD GOOJDS!
LADIES' ASD CZSTVEXZSS
WALTHAMAKD ELGIN WATCHES
IS GOLO AM EILTZE CASZS.
80LID COLD JEWELRY.
ZTC, ETC, IX
WATCHES ASD CHRORQIETERS RATED
ASB
Xagxifjisg GIahsc, Sextaati, QaalrAsU,
r5sstiI Isftroicests jialrsi
xzd Aijssted,
WITH ACCTRACT AAB BMPA1CX,
trOrfiTfasaQseetaTrtT&,yr9atlyiratfrf
to, bi (fraarisi i A.
J. CirtWIj CkaMs!
&j7Ttxiii'bLU:..sr.tizdc(: ut!M?,!nf
fjxuttii Xr. GZOZliZ Z.
srrzzxs
23, osx 33e2AtyKrjr.
them. Tat rw tf eatryaar. tlrtn lit t "H'S
rwKlltaiXM IM laatwa ,?aTT ' .Zataaii.
ftttln.t.a b. j4. by oan bUH.wlot.leertl
4.IUHJX.
,iaawaw aaa1
$. 4N?!
WILUAMS. DIK0 Ot.',,
ShlpplK UMl CfWlDCleil Xontwfe
: CalBIrUtnt.nTra. ly
W. S. SMUKAX k 1M,
0OMMISSIO MERCHANTS,
Il Chamber Mmd a'TMr.
0oe, ao J. t. WaUihooaa.
TMly
H. W. SEVKKAXCK, .-,
CeXflEL. SM tUmlBi 8C
HAWAIIAN CAaa rraaelwo. t , (
Purcklf OWl C.T!lll AfWt
TB SAMBWICn ISLASD AMD OTHB. MtOSVCTK IT
CABLSON & GUltlUll, IgwiU
JHIJ IKTH I
OSS Markat nrnt;
801 Jy
CONTRACTOR'S
SPEOIALKQTieE
Srimed Xii9ul302?,
such as
Carpenters, Blactamitla.
Painters, Tmgineen,
Coeis,Baie aai (Hlatn,
Fnralthea at Reasonable Notice, by ib"
Emplojment Agency of Crosett.& Co.,
233 Salter SL,Sn FixocIko, Calltornix.
HT" Special paint to iclect anluble pcraona to all alt
orden. SM eta
(ESTABLISHES, ISM.
INDIA RICE MIX,
coassa or
mission and FreBsat SU., San ?raie,
CALaTSBXIA. '-
TnE IXDIA RICE MILL, after IB Tfra
of practical experience and Improvement, la new
the nearest to perfection of any of tn. IUc. MIUi of 0.
world. In Horocrhneaa of
Cleansing and Polishing
It ttanda nnrtralled: and In jUld of cleaned mercaaal
able Rice, from tne radda;
PrtMlacea from 3 to S per ceaUXor
than the Celebrated Mll!of Anuterdam.
THE INDIA R1CEMILL IS SOW IX PKKT2CT
OBDERIOItTtTZr '
lulling and Dressing of Paddy
AXD "
UNCLEANED RICE
From tie Qaaaaaa Ialaadj, to wnlcJJ It la apeclaOy
adapted.
ConHrtntnis cf Paddy cad Bulled Rice
Will recetra protaptaad careful attention.
Wit. St. GBSEXWOOD,
General Commission SItrcnant and Proprittor of luBa
KVre ytm. m.tm.
DR. J. C8LLIS BRWSSS
0 OEC Xi O H. O X "33: 2E3
IS THE OBIOIS AX ASP piJXI QESinSS.
CHLOBODTXE ta admitted by tb profeaaton to be
the most wonderful and Talnabla
remedy rr duooTered.
CULOBODTXE la the beat remedy kn.ws far
Conjtj, CoucmpUon,, Bronehlrt,
Attbma.
CHLOKODT.tE eSectnaQy cbecxa and arrrau tbosa
too nfttn faalCseaiaK Ilpntiejla,
reTer, Cronp, Ape.
CULOBODTXE act trta a cturm In JUrtbcea, and
ta tie ocdy apecile In Ctolera aad
Djientery.
CULOBODTXE etTeetoaJlyenu short all attack of
EpHcpay, Hratrria, Falpltaaoa, aad
afpatma.
CHLOEDDTXE b tb only paEUHr. la X.BralRta,
Aattirnttlim. Goat, Cancer, To-
acbe, ltenlncttla, Ac.
Trom W. YetalUa Peulcrew, U. IX. fcnnerly Lietarr
atEt.Oeori.'iIloapIul.Lor.iloni "I tare sohnlutloa
In autlna; mat I cTe nerer mt t with any medicine ao effi
cacaooa a an A ntMpaamcdle and SedatlTe. I bare b4
It In Contnmprico, A.tbma, HUrrhcta, and otber TTtfetee,
and am perfectly aattafled wtlb the resalta
Earl Bxtaeell commnnacatad to the College of Pbye.
las that he bad received a dispatch front Her .Xajtsty
Cooaal at Manila to the effect teat cholera baa bees, nt
1 nr fearfolly, and that the only rtmtdy of any aerrlc wax
CHLoaonTya n See Zamc?r lit December; IHl
CaOTIOXj Biwnt or PraacT xro lanitnit
Tb public are fnrtber cannoned ; a fsrrery cf the roe.
crament stamp bariac com to tb knowlads of tb
Board of Inland Brrenne. '
CACTI O.f . YlceSaccetlor eir Para Wood ttated that
D. J. Com Biowtie wusndcnbudly tb Jarcntor of
Csuioom; that the nory of Use defendant
nntroe. which, b retrUed Id aay, bad been
sworn tOL eee Itaua, Inly 10.1(01.
Sold la Bottle, at I.. XXii., U. , ta. tVLaSdlla each.
Soa. It r.sclu. vithost lb. word "Dr. J. C0LH3
I1K0WXE" oa ,ti Gnarnorat Eunju Ottr.balsUai;
tslcal teatlaaoay scccopanlc. tach bottl..
Sol lUaalaciirer J. T. DATEXFORT.
33.QratHnMntl.Sleuwry, loadoat.
Aceau In S.w Tub, VT. II. tcwamua t Co . a. A C
Inn. J m
Corner Beafe ami Ktwvl SU,,
SAX FBAXCLSCO, CAUrOXSIA.
W. H. TAYL02, Prtt't, JOfZTX XOOXX Sta't
- '
n
BUILDERS OF ST1AI MAdimi
. r
IX ALL ITS BBAjTCUXS,
Steamboat, Lin
ENGINES AID BOILERS
itiaa mu3cbx ox cdHyocxu,
OTXAX TEBSELS, of 3 ktsdavbaSI cosspUt wtto
Cmzyosivc. -
BKBIXAJEX EXUIXEfi ccspenadetf bs axija.
tTTEAar LArXCHSH. Eirjys and Ct3tT3a
wta rtfercno la fS.Tni. la which they' tr
to U espyrd. Oprnd, leas; and aafttf wir
taaastted.
KTEAX BalLEBA. IartJenlrattaneonrjTea to tb
VOSO.J cf tb materW and woiiaaxodWf, aed sw5 hot
iztl els wort: predated.
SCGAK JflLLS AX irIBOUKBK XA.
CHIXEKT nudt afar tb meet 9wttd Bkatv
Ai aa ECr Iras Wcrbr txwncud tsenwkh. -
WATER PIPX.rfBcCotietIrea, ft tmr H,
mateta (Btsabl. ocibs for eoteoctor uatstht, or
SttnCe,mctiM49iftttiet vuim$t,tttlf
XTBRAELICSITJBriJHR. SeUttWetZ aad Water
D?tmiVrvtatHiotixiiat, fleeud ryXydnoSe
KTrSojXartJoery, aawtgsaStyef wort baj
ta
fHtP WHIK. Utif asd asa Ca'.iiii, Oliaan
urtxaev Al o VlteUmt P?, Btfe afc
:
rtXH. ItetetAesSaf r, itf
Watt par, . t aat aB
A a!; ar WniljJaiatT
rjr
Choc pEjsr fat- "p rsf a. tsxsavzstast Z3T VlTAX. JW
SICIirfSTTrTlv r r
Tfflrr3tE TirTraetsuJCi.
7K Mm
TK5E5iaCOr3f,SKlK3I CHKMS fAIHT CMKH JUT' AX.
L OBCBM aww jwfc SstSiBCTt ncSNv IpwWw B JMBap
jCAI3 X3 T3CT Til f H" H ; at naW anat
-Tf XZUEbtCeTg. Ofc ,MUAC. filMWAtf itl.

xml | txt