OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 12, 1881, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1881-01-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ROBERT GRIEVE,
livery VcaI nctdny 71ornlnp
IT FIVE DOLLARS PER ANNUM
ii yjlsls ix J. a rs .vcr.
Vrlt Sbcrlr.5T.OOt 310.00.
iTkUi . kIiIm v pr j-atL.
OrncK-In the new Post Office Building
MyRAclita,
Y. Cod Si a a wwais.
As j t is ronfcrac W b
J wit B Mail. Mt rvcMs cal
r r w.ifr tkian. ie H
WS.-. kr.- tie bt aad hnrt at Best Ilu mitxvd ttli
so.
A wocua, t H ayH3r eat
Ttt crooks traliMc wwi of sea SjWtAretis
t4rWj aVty.
" I an sk ftrstt aHaat.
Or otto wtib tNw4 hi tt ifcctwiyi
j & hr ajy ftnMt MN ;
X&i X hf rt a a vwsu, aad fcre X ciiiaa ny
""fe rtjrtt of a b Hcvsl
Im it m aaapaxabr way,,
Aid two l bNT a uj
1 U rac2tea a root or pdtet a tboro. a rrra a ivao-tr
Ttt rttfct of tl WrHi t trow.
Tit trow j tkw Let kB pirate,
r Bfw .tardy oak Rttk,
tV&t sr mi mr brews,
Tcr a. vi f Jii i4us, Ua to ti aeeajvr
" Tt.rtbt WaXfeaf sty
N7tMwr a bat
C icnnrMy H, Saass cart
T.:. taktac
I risy isi a a eipfctr aW after a nsnl rtt.
T r-jfki t ga&tr ad xteaa
w bai fwd ! u4 cms
Trwn tarnw4 twre W kawwlrdir
W eft. aut lta baaed. Jwr sua.
Tatss ftr lxs4 &y awl af. aa. eHrrrd
To ataad tit daijd.
TPi'swrwrrw rut or via.
vai tor a nu1 aM,
TUb a. set to niil or ;ra, by arrrr a kwk jiis
taJd, X do &ot mk far a ooBot ;
T5ok wry BAr wtft at
X ftrc c avMr
"Hui SMW tor aaaoT aXe
Sic 11 prv U-rta?. mt wtt4Sd tiM I nost
Tt et fwt ad ti fbtm feet
TV wiknt MIt' asi t wttt
ta -Jte jcrett ara-rU,
C, w&o uade aa bm2? stvag. safe too tie
vw&aa tvaJL1
VOL. XVn.No. 2.
HOKOLULU, WEDNESDAY, JANUAKT 12. 1881. IWHOLE No. 835.
EDWARD PRTSTON.
Attorney md Caaawllar Kt Lv,
It W fort Stitt. Uacoiite. HT
C !. ttlRTOW. Auclloni-fr.
111 Jimu tv
1 A. SClUEI'Kn V CO..
Importers A Commission Merchants
5C5GE0N ASO KOKXOPATHIC THTSICIiS.
E. 1. AUAMS.
Acetioscer and Concussion Merchant,
CI). HOFI'SClllVlHSlai .V CO..
mrOSTESJ A5D CMISllSSIOX StESCaASTSj
A. S. Cl.lIt:iIOISA A Co..
G-ozxoxrvl Alcrcliaxidlao,
11. H.lClitTLU .V CO..
OJXZSil C0HJC1SSI0S AGE5TS.
A. W. U I f H.
CROCER AND PROVISION DEALER.
ttJ j 80 rrt Strrt.II
IIULIX Jt CO.,
tnct aa liSentkxx if zt t furtLit bxsgs.
VTjixi so cx;vcg-T aow-Srda, ta CciniectktiS
cll friiyw rw ?23er the control ot hJ fenrtii
tj plnItib5.,
A vabdtf irrtcioci bi5 enft into s crvat nsny
brros Vi&x tz. Edisoc i$ h-ifjtT"7 bock his rhx-
GvTnl Greki. Tutoi it tfc rwvnt ?pcciille
tn bell to ehxt fejef sscoetjur Bt fi&tf HcCie o
KvpcvestiSiTM. lit reofcnnl at tbe pcli ,
cheers rum budt partsetf. i
SrT aiamhgcs. il. P. Mai rvcvcMj p Ixoiog I
tbi", yiiat:rg uehiaelf.hethci"t!!"r
Czaeaa of Iifwijc o&a &ibfcat 3i a great coia-
f.-rtta&Grrisaariaas.'
Net eTrrrjboiT 9 be ibte to sw the JCistrti
Ctrjs Xxl TrrljdT eas gt & rnttr goud i&& of ,
lr rtrve qt two barrarc doxri tbe i
ixssCT.iarie bock.
Teachetinairftscfeooiai : Artfraral
sjrECT oos oroFpisiw tenns F ifciiutir; "Op- !
jwsia." Timcbuc - Gin an arcpte." &rbotir: I
" Fr-vrw arai Cwncrws."
Tie ili.xf-GGjercli i?f tfce array irt tbe order of
their rank arv 3. f-ikrt HuLrurud. SchuiieU.
JLiwre. Tie rtajpuller m Iiiu crier ar- Fope,
Ejnni. Ferry. Ancrr. Crt4, HSee.
Tie Fggtt &nni StTwnc Farn-; Cterrrtsy hn
cLteeiicperatidcs Curtae seascm. Trtey puturfal
t jcether ahoct caees. rUfr saisioa stafivtl
rzi22a&tdai. ttte rra a rm mi-toh
curaz
.v co..
COMMISSION MERCHANTS
Al IvorlTn ef &4 tta&n In lily. Ct!s, cJ G'Mttl
JUIO II. l'ATV,
SOT AST PU2LIC ai C0X2ISSI05ES cJ DZEBS.
rTTthSEalsf Cab&MalA uidcv xrfc.0c t th
Bj t t Bwovp Jt C. . UatwUhl. IM ty
U. O. HALL. .V SO.
tXPOSTTSS AM) DEAL ESS IS HASDVTASI
Dry Glj,riaU, 0t! a4GBrlSIccXB&A4U.
KU-Iy Oirarrof t n4 Kla Sti.
guiincss gards.
a. w. peirce & CO.
SHIP CHAXDLTKS & COSSIISSIOS SEECHASTS
CrJ" Gu mad Boa&b Laaw.
rss-.l NTtQMntiTi.uniiA. lr
XSt. IIV KIS. CM. CV4KK.
LIMV HUN .V COOU'C,
SKCtom ta Lar3 Ji Itk-axui,
IMFOETEES & DEALERS IN XUHBEH.
Ae4 all tlnis at Balklinj Xltrrlaiv
yprtSovet, Ht IT llonolala.
j.ixd dudu, iuaiKiirrtB.
cosire cf rwT sa cttei stkhts, Hoimiau.
JT bwt ( AkM, Via. aa4 U)a?r cooataaly oa buiii.
LiTecr 51. Mr- .ttwWJ l la Het.1. KU
CUCIl. UKOIYW.
ATTOSXET ASO COCSSELLOS AT LAW,
0TAST reuue
AaIABtftjr UUsx aciatfvl4saaU Of XBtxvBiTatrjr
taa liUaJef Oaaa.
r?r 5.$Kaaaaaa!m.l.naalaIa.n.I. lr
THEO. II. DAVIE!).
Iate jAStos,Cassa A Co.J
JXTOSTES A5D C0XXISS10X XEKCHAST
MB AC3T T?l
UtfyiaaaJ tea UTTrpowJCaJtrvrttara,
Bnu.a aa4 rria M&ria Xaarmac Conpaay, aaj
tfrtkra AMareacaOMnpaaJT. aSllj
llOLLISTUK & CO.,
mporters of Tobacco and Cigars,
Xaaofactam of Soda Water,
Ajt for P. LtUard Jt CoV Ttn Tag; W. S. KInjbiU
Jadr, Tvtacco aad CIsareKr.
SHI Xa J.mnu SlrTTt. llnlnlu. ly
JOll.A 1'. 1VAX Ei;ilOf!E.
ntEOSIES ASD DEALXK IS GI3ESAL
JtEECSASDISX.
ST5 Qa Str t.HwUl. g. t. T
J3IO. A. HASSEiGER.
Arit to ta&. AcVnowlclicment to Con
tracts forXahor.
gt 3 laterioc Office. Hoa tola. Cat
J. M. .VUI1"3KY. 31. !.. I. U.S.
Beatal Sacrts ort Port Strsft.
OOee ta Erewt, Kucfc. comer Hotel aal Tort atreeta.
Si ry arraare. Hotet Mreft
W31. . IE.VIS A: CO.,
Ssrar Tictors aad Ccnissioa Agests
Enurfa'a. VL L SJT
u. i'. i:iii.i:u .v co..
DEA1Z25 IS .D2T GOODS A53 G5XSAI
XZSCHASDISS.
Tlra-grSt7r.rortStaa,OJJTUwHaU H'-ly
rxed about the sarae tzrse.
a. A. r. caana. r- c- joaas, ua.
C. BEE WEE & CO..
SHIPPING & C0HS.ISSI0H MERCHiSTS,
raa KaaalalT. Hir" Iilaada. y
UlIJUIUHAJI A: CO..
EFOaXEaS AS3 DEALESS IS HA2UWASE
Cat!T7.DrT Gwja, Fiata aad Oila, aai Gaacrat Var-
eaaaH. 31 (J'ST fort gtrmXaalala. P3- T
CAST1.E & UATC1I.
iittornoys vt Xinw.
w. K CASTLE. .Nouty rubnr.atttol aUtaa
Oarts ef ta attss&im.
Particular attratioa raat ta tbe Bccottatloa ef Leana
OjareymaclaA, CoQectrsr . etc. CP XuBey to loaa oa
Ofllce : 13 Ka&aaiaa atreat. HiaoIoJa, HawaXtaa
Iaada. Tit IX
K.K.VKtraKT. 4. w, aoaaarao
WUITSEV A UOBEKTSOS,
IS-axum (a B. JT. mirae;.)
Sta'.is-tri, Fshlishtr, Sairi Dealen, asi Boci
staders.
TS Kercaaat Street. - Hanofala. IT
s. ivr grxA.zL,
laroBTia ascr. Joaaam or
STAIti: AKD EA5CT IS.T GOODS, C10THISG,
BOOTS, SHOES, Sc
At Great Eastern frtoc. Fart gtrvef. lloaoAira.
nJ ly
E. COOK WEBB. M. D
HOMEOPATHIST,
(Late Chief of Staff Hcraeepathic Hoapital, WlnTa
UlaaiN.Y.)
OlEce, S3 Hotel t oetwel .Uaira aad Fert Streeta.
SiMfbl aitrntiea ta diseaea of wcaiea asd childrea.
CSice hoars CatUs to to A. to 5, aril 7 to S P.Jt,
b-3 ly
CII.VS. X. GLUCli.
IfOT V Tt.g" X J LI UTiTC,
A jest to Ule AriiaTltdsTnltJ to Labor Costncta
ASD
CENERAL BUSINESS ACENT.
OlSc la M Etocs curaer Qaeea aaj alaahsaiaaa
4fftthmit3l gards.
ED. C ROWS.
Bona and Sirrn P&lnten Paper llanjror, &e.
S3, ly
V Ill Fort Mreet, Boaelala.
AV.ti. aon.so.t.
Moroliniit Tailor.
TM Nos as rwt M.. elo tr. istaareewala'a. ly
PIONEER STEAM
Candy Manufactory and Bakery
3r noruy-,
FracUcal CoaftcUocer, Piitry Cook and Sahtr,
SIS Tl HotrUtreet, retareea Saaaan aal Fret, t ly
THOMAS TANNATT,
So. SS Fort Street, eypoaite E. O. Hill Son.
W'atchea, docks. Jewelry- and Mualo Baxe
Tor Sale.
Or care fttUr rerlretl la a werataaaltke taaaaer. Onle ra
from the ethe t lalaads rrcmpUy atteoqed to. TXS ly
J. II. WH'KE,
Alakra Street.
Oa door betow Uotet Street.
rarattar cf all Jicriplk-o, atJa aad rerairei
vjealaratea, Beat woraaiaatalpKaaraateea.
at re.
r U
a. axaatasa. a. uet
. !KtiELKI' A CO.,
TIHSMITHS AND PLUMBERS.
. 3 lunana Strwt,
KepcottJj t kta foil MwrtmtBt of Tin, Sheet
GalVd Ire a and Lead Ftp,Icdia Bubr Hdm, te
HONOLULU IRON WORKS CO,
STKAH ECI.XE. SVOAll M1I.U!
lletlera,Cwol.ra, Irvo, eras, aad teal Caattar,
Machinery of Every Description,
e Mdi t omr. ii
Faxtirslar attastioa paid to Ship's BUclimltMng
ajt JOB UOSK .aatl oa It. ihatl,.! ncllca. 'y
:. K. WH.l.IA3ta.
UtTORTES. MA5CFACT0KES. UFHOLSTEBXE,
AKD DEALEB IK
FURNITURE OF EVERY DESCRIPTION,
rarnUar TTar-Kotm "tx. 4 foft $tirt. Wcct ahep at
PARISIAN RESTAURANT,
49 UOTCL sTKUTa
LIOI7 DrJEATi. : : rroprictor,
(Late of Sau Fr&ocaca)
nnillS UF.STAl UAVr UILL BE Sannlll
X wltb be lM-t Meats. loItry. rtsh. Fruit. At, Jtc.
blch can bj olulaeU FasiCie ao4 portJe will be tecred
at Uslr rt-4JDc4wt:tx rreocl. aoj other OUhes. prrJ
la the moot recAsrzto sty it. rmate roocaa ivir rvaiiaei.
Mt ly
Stmts. Uotlls.
t? ly
thtavr's. Sin?mK4mT IxHaitjc. for ctSdrit e tit;
f rp-d iM,aspiipir conaisKiSitoc : "-cfer nttie
rt.. o ti siTt:r d3ses t cccm tdii ce.w
The abstrjDnser royal of Enga;al actncei
thd iicon-rr by Lotus, Norwaber Ith. of ccoet
Outset ar ti-s Fczre Minister ' er the ilrstLcrd
ti Xw&sory . tiia Lorl Kizii Chasiceilor. ta I
Lcrd FnooHi e tabe Cenncii, ttt Lord Fzrrj
SC the Cli-xizcvlkir of EsciieqJier, tile Secnstary
cZ Incite far fonrigg A tin i?icreUrT cf State
let H-antf l?partF(i,t. tbe SaHeary of acate fut
tiM CuJiiiafs. tbe Secr-ctry of Stae fur '.T--,tft Sec
rstarr of Stase for Iaifat. 6fee Frst Lori of tiie Ad
ninirr the Prrsut?trs of tts Bobinl cf TruV, ami ;
BoeaetTTr-M the Oiiggt?flir of the lKichy of Los
cAaSr t&i First Ortsmi'jcer u Weckk. the Fr-s-of
tlitf Local G3TaaHii at BoonL. tlie Post-
inar4jitsai.a2ii the dief Secretary fur Ij-
5to Gnu Einch. PLintat!oTj. UeaJers in. Choice Gro
cerws and ftonaicn ami General XercTi.-indliHt.
ty
K lllXCllCOCIatU
AT LAV, SILO, HAVAII.
t;T Bflln Trroipriy Cotlafctettl. Xy
A Iitl Lvre.
Jl assi jtm.
mfratt fwa
token;
A -Jie pri aeart Ui-gksa.
AiMCker aiaa
W mi aiaa. Ajau.
btni-ftowk wett cxJeaded ;
A ooal exwTj,
Jl boa te tsnt,
AaaTjaala luart t maStded.
CcaosTsa Efita?h5. One of tin easiest thirrgs
i tins wurai uj w Ssii ri ctrlcatcctb-
viscix tba dui reaai s "wcrst eoatrr cucM
bar- ssrxxuweil vz abtfurditT aiii trrerersncif
L he tried iaew r so Liari. ILiiy ccEecticca cf
. care beii oace into books : bet foe tha
part, sncil iitecitara has been srtraed frani
tftslemt-rtia azui bears dates ir rWfr
szirq.'tantij. timiia a in. erery coe,. huw
II w ccir a frr Tears aso titat a stone
t set up ra. Ojiisj-cccti 4 iftaie cson r-mariLa-
i. try tb iray. tiaa. aizsoist azy crinir &reitra-
fiArr ercttacfe- e tii m.x rf a. Fr m.-ma-irr
arzd on the lereL
Asu. voriccd apoc. T&e jfttmb.
Aad aow be left oa am ite wiaar
JariiB eteraal aottte.
iFrcut tlie Syrfy Xjuf tre taia the fcEo-sia;
asii Frrnrwa cf Walts rssted tha stxdiu cf
actretas,. scnlptaiv acd painier. fig!tf. Beo.
ril: Ctrrvr raM. tmt roiMw! 33 she saii Eon
TlietaV ee ta. tie Pmce s face his
le. she went on TwcdoV. PtriatiiatCliaiiiia
i jlij. tfitpyfeTTpT" t prffl r then-
jywweacrirMfioriajt ttansu? Easeii to re-
Toa azjl tita Jrziaa?e!ji&r 'Xacr cersusiT 03c
ries th Fifth. rected H, E. thi.Tiira. I anx
Iftir fcr aa empire far greater t&azx. bis f tut then
! giyaaASg so .jiiTf. rf r- r 1 rcz yoc ar; ruu
.Lj: acciiSi zar cxx inner zis aixitti
ll fcmi all the Mnrirapi;a sriSets taVfri; errs
Epi.iry-. WhiHUr by the HiTririnaa prrxtcs,.
cat zrcrai bet cracbid. These zrjRera ars
C l2taka!iTtieta ef ieeic3ila
'Or itaH set cf rctltrs rxia clciser tr-nrr fhv ,
After the wheat rjnabes eadx set cf !
C boilvsHi or siSed tahroczh- ecarse dcth. 1
ri.'tf' etg the chaaUitejcrated paracles of wheat
aaii TMsntt ot cie imar aui larre cieces.
arerzathxdx-azotiieraia of
aza criicasu azvxu. The last TrrTT haTe :
eue but "wheat rrn? and the waxy Henna cf
401? which co aut crack agr-ctzt agiadowir
piece cf wax. The (rersx cf a kernel cf 1
n cot jpx3d foude. It raaJp dunr black, Bv
mLaiaCcxie pcoccsa thm waxy germ waa
zg with, the scarchy pcruiax andboliicd
Tia tne cucz. isy tne new svsteciof
taia kgrr:iL. mscead cf BT'-if- it. tha
st COS,, wniie the r-iT--h pnrtujriff of Tf
re cmhed ima powdered wheat ornecn.
f Kichei the rarduced ciKaninrneiv made
nTTTpharrt entry sua Para crx her retscr frocx
y Ca.iaiona, and waa eclnm;iaallT receiTed
tj& ccxmnjmhAi whom had soccoarad-
r rsriscii, re may ce rsrnerntered. ta be an-
aae waa a. TT?nr!7r.Tau. acaoraaiijtii n
nDrsartrg m the years of the nrratsaii. and dTil
and diriarnLrnaced ttpnelt br berssoiiiv
far the orphaned and starTnur- chndren and
ce caesratciff scr aer auoii..TCce worx. see
Terr handaoxne woman cf eTen-nd-tarectT 1
I saw her sine Tears atzoi. wirsiss a ornresncn-:
and would hare zspxesered adrinltaazeocBl7 '
trtainlyiocnrty. Hr teeth, which wexs
. hare gone and her hain "t waa rafes
rnduai. A faded Paimev ahawt wm ot 1
ocuriiderv and a brown, dhary' bonnet on. her
xna eye wera Tery cirx ana sweet,, tmt
ttao linhitnated to rnresa sn&risrrtn Frt
EeJchetirr kfisrsed ncheeka and wrxrar
handa.. and V CimnicKarr arr?rf W rArrm
Hftnr also ernhxacedher, Sie afpeiiradhnriiy
canatnega ef wTrtt to tt:.
DR.
Oclce xC Dr. Horr2ianaT, 21 street. Hifnce .
Conerroxt aadniai st. h oid Smjr premi3e.
eli Qtnce haara---9 MU1 ta4P.lt. ty
J. U. KAWATXTTX.
Aent to take Acknowledsztents to Labor
Contncts
Fer the District ef Kcaa. Oflce orer nVe Pot Ciilce
ell ty
Tm.T.TAV ATTLD,
Asen.t to taie Ackovledmejita to Cos
tr&cu lor La.bt.xr
la the Dtstriet f Kims, laiaadof Oohaxt the OiUce of
the Uoaiatiain Water Work, feet of i anaaa street
elT
C Al OG.
Iispcrter. IrVtoIesale ard EctaU Dealer
ia General ercJiasdlae
uraor ot
1
A a Cbiaa Guoda. ta ta rizeFrouf Sure,
ifrfaf tad 3 a '311 a Strrtrts.
U1CHAR1) K. IIICliEKXO.X.
iTIOSJETASD C 0U3SZL0E AT LAV
WiU aCjniiith Tsnn jf loort a ti otiter IsUnd
3any ta Ienrftro 31urtKjwf rnnrimUa. ai-OrFlCZ, 5
t3 ttOTH-C-dtjr from Pt. gtaaxiBwi.r am.
Commission Msrchcctt and Gsnerai Jofr
ia Dry Gi Gfocertes Hardware, Skalf otiery..
Patent Medicine.. Prfamery. and
&Utwar.
JA31ES Jl . Jl O S A ll ItXI j
Attorney and Counsellor at Law.
fpcclal attentfoa paid to the nepjtlitioa of Loan,'
J ConTeyaacia, and all matteri appertaIaliitoBeai
tiutate.
XwtAi-y Pablie and
Ccnmissioser cf Deeds far the State of KevTcrk.
txr OtHce - 9 Kaahamaatt Street, -"
ty Haaolaig. H. I. SIS
BISHOP & CO.,
as asr 35: hks,
IIOSOLCLC t t t t IIA1VAIIAX
. . DRAW EACHASOE Oi"
I HE Ei.1l CF CiUFCBUJL : : : : SU FBJUCISCQ
-iw taaia uaars is
5w YorW,
Prlsy
AoclaUnd,
THE QHI7J1TA1 SA.1l CCCfimon. : : : LC1CC1
S3 tzxxx aaijcau ta
ll ytlnyvaaI
yielbourne.
And tnaiwet a. Gort Banaifsz Banin ". ITT ty
J. H. LYNCH,
J Boot and Shoe Manufacturer,
KI3CG STREET,
lias jut reccired, pr Iat steanirft a fine assortment of
Gent's Boots and Shoes
of the Brt Eitern ilakc ; also oa hand, a
Fine Stock of Home Made Wear,
all of which wilt b! fold chtapfoc catu
All orders from the other Island promptly attended to-
CEO. S. HARRIS,
il SHIP AND GENERAL BLACKSMITH
J I tIIir. UltlDOE. 1IUCSC AXD 1 1 El IT
Wasoa Wort, ilooldtn- ISMs, rianias hJitTes.
Anchors and An til J repaired. Goiweaecta. Crank Ax tea
and U3ou Axles made for the trade oa rcuoaable
terms-
Heavy Wagons for Traction Engines
ASD
ARTESIAN WELL TOOLS
With all their Flttina, a Specialty.
AU Orders Promptly Attended to, and IForl-
irarurunteru.
Shop ort the EspIaaaJe,Ia the rear of Mr. Geo.
UYJlA.-a llltO.S.,
Importers of General Merchandise
FEOM
FBAXCEiEXGLASD. GEBirAX r, AXD
UXITED STATES,
Sci)irrchjt Street, - - EonolaJo, H. I,
WAILlTKr. MAtTI.
Jl. S- GKlMiAl Jl Ar CO..
DE03TE23 A5T3 WHOLESALE DEALOS
la raatloaahla aurh.a& Bata. Cipa, Bita. Sh ao.l
aaary rartiy af iali..near, aapadiir Farau&lBa; (..nida.
um ta aLUaa'a Btucavaoea L-,tC. Haodlala. H. L.
EOJ ry.
ii. e. jicUtvkb i iiuo rm:ii,
GS0C2ET. PEED STOEE aid BAEEEY,
Ciraeraf Eoa; aai Fart itreeti.
noaotxur. g4iy
.v co.,
Coraer ef Fort md. Coeea Streets HenataJn.
Ls2her, Fiiata, Qila. 2faiLi, Salt aad Bsiliiz
(WOJy Xatarialaaf TarrliJi.
uMAr linos..
WHOLESALE GROCERS,
aai VS Ca3f oraia Street,
sax 'fbiicisco.
r7 Farticaiar atteatloa paid to HIHTiir aad ihippia;
lalaad orders. ly
domestic gradate.
coyFjaoTiojfiaRy i
Ko. 71 Fort St. atove Hotel St.,
KEEPS ALWAYS ON HAND
An assortment of tile best French and
C&lifornik metaCtctared
Wfcictktie arers fur saJe to the Trade, or at BeuD,
AT REDUCED PRICES!
ALSO
THE BEST BRANDS OF CUOICE CIGARS
To be bad fa tbe market
THE BEST ICECRUH, SODA WITER i CORDIALS
KrCAI.1. AMI TRY THOI.-Va
sir m
SPEAKS FOR ITSELF t
PISHEE'S CHAMPAGHE CIDEB,
So well an&UToraaiy abtowiiia tafa commaaity.can
always be found, on fee. at Jacob WeLk.Ta "o. 61 King:
scmcz. Liu in ana coot yoDxeiTes.
KATJPAKUEA PLAKTATIOK-
CIGAP. SOW COMISC IX auid for sulein
to q.nontlnea to suit piircnasers ay
C. C COLHJIAT.
BLACKSMITH AKD MACHINIST
Ure S&veinf, Carriax Wrk,
PaUatjaliia JIacliineryt tie.
SOS Shoo on Sag Street, gexl Castle A Couia'i. lr
TIIOS. i. T II II IT 31 ,
carcHxra't jn Ajrmcxtranw
STATI05Z2.Ji.Wi JUsE3Tr 200X-3rSTJH2i 03
?APi3 S TJLZlaV
StLerenant SL. near Fartv mad Fart Stu near IZatairv TJanninia
Altn, Pabtlaaer f the ilAwaiiaa Almaac and Annual,
and iAwria Dtrwclorj ud CtlMiiLtr. Xiz.
Tb KtT.rebaaC urvet.?lett wilLa Jnta-i to Gnrat 5M.
turqejry; BUaa Stinks Seva mod Blading Dtynrtatent.
TJ3 lf'rt aCm Stan will embrace FInj fetaXiooery lloijaC..
Artljr 3CtotHai8Tayaad ?ue GOiHia. 354 ly
OAFD5G.
HAWAIIAN SOAP
WOEKS -
CREY t& CO.,
yiaiatLfaUtmrertt and Dealers in
ALL KINDS OF SOAPS,
Lelc, Kln Strectr Huaoloin.
BC Xatxmt aad (suat TafTaw wan tun L. Ontan left at
BftM A Ca'ar, QTn-a StTenC, will meet with prompt arta
tum m ly
SOLE & SADDLE LEATHEE.
Tanned Goat and Sheep Skins
Cij.vvr.t.vri.r ot it.i. d AioroBuii;
from me veil Icaowa
Walmea Tauanery. J. P. Parkar, Propr.
miv Tannery, r. S. Umaa. Ppapiietar.
a rr a. 3. cxinHoas a ciuinno.
, OIL BLACKING.
T
E
5
31 A ."X U I'A cti;b ei
BT
G, S. PINKHAM & CO.,
EOLOA, CAUAL.
BOLLES & Co., Agents,
IIQ3TLCLC.
B
si
Ij- tr
ONiMovna no
XIIOJIAX LACK.
c 33: iisris
X. Alt fort Street.
G. W. 31 ACFAULA.A E & CO
TXxQXXSZS A53 C0JIXrSI0X 3La3CEA3T5
Saibuuoa'a llrrocrBulLila.
Qinajtrwt. EjaaJafnH,t
aaarrs rm
Tb GlaApw and Rnnofnlii Lin af Pickatx.
Iib.n H-xj . Co7! LiTr7tMLaail LiniLin PacLi
Tbe W.kapn P'utaaoa
T!ii ipeacrPluaC-iun. OUa
Ffi J uriTi PlaJttAfiuao Haw.
3firries.TaUCs. Wafum Smrw iLtciinflT
Tbe galluavSttag Butch Campvtj, 73S
ft. S- aaELII- S. P.
A1XE5 KOHI.ljiO.1.
At ZobinauBfi TaarlV
Sealara in Lxnher and. all aida of 3a
Mi I.?
w-,,a-', PainU, Ctlsr Talis, 4,
afisara r fcjomxaa
haliakaxa.
ixxaxajtc;
sxar.tci.com.
pAcaax.
CIXAM-A,
LZAHZr
K9 LLareoInlxr, Hjiwailaa LtlAatiat- Zr
ii trrii opo L ix at JiAitiiirr.
C. WALLER, ProprletorJ
i
King Street1 far lyT Han!aila.
win atten.1 to all arJers la tbe
LCCX. SUJ S EESEKiL REPAIH U.1E.
He wHT err ipciaf asteataa t claarx7f rtpadrinf
sad rnrnlattns; tMwfnr Sfaentaea, &al ail et&er kada ef
TJipbt JchinTy aal Uatal Wort af" every deaczjpdoa.
BIjIr.fTnUlaii.a, ttc
AI3.J, on hmmt xii for sal; Ctap.
A Variety of Sewing Machines
Uana, PLltala, SluaC Ajsamanjtln
7VTa.hTna OH, 7eed!es, dkc, tic
iewtnc Macbine Tackan. Blatlen, and aUatber extra
and dopUcata para af nuefunes aappned oa abort actice.
X Best 3actL3F TwlatVa
.Sar Jjmt tXs XSatiMa Jar
Tbe iTiirem Sewtair Kacbfae. frwa fJta f 4x.
Wajxe iewrair3fe!iinav front m TJ.
Kaaut :?aattx ttewbtn; jcacnta ueaa UU f 45-
tif- IneiiidtBr aVat extras
I HATE hECrREA JL.
?A!inLY 2IABiSET.
JnncXIn of Hotel aatd Unioa Streets.
0. WAlXZIiV - - PBX3PBTJLT0R.
CbaUer.. JTeato froaa 1fa Tlmt
JLx H Herts. STetj, Poo: cry, Tceablea, ettL. fur
olsIW ta ardair. Extra Taawrtayj ant Xaur-
v laar IT aral aTlai Snnrf4 rimk a., .H...
wlBeerlared. Tb Froprlecor bairn taM tbe neat FIRST CLASS HOBSE-SHOEEl
atCotmnir tbe Fanuiy Keat karx,wox be prFparmd m
prnmpdyaad aacafictaray nil orden foreverytbimrre
nauAtM ta fiirniaa the tbin wfta all th StiiwtantUta and
IMIcacies tb eoantr? ajfbrls. SS" ftttfpptxur snppUM
a abort anOes. Itriaca. ctefJlTared ta ail pmrsa af tbe
city wttatrat extra, ciuirxt an; ry
THE HAWAIIAN HOTEL,
Al.T, IT nEECZST, Prwpriclar.
i.s.CArtxar. 2. araxxras
CASTLE Jt COOK E.
aliimig ATD C03Da33TflT JLn2-CHATT3,
OCP0HT1DL2 A3H
Dealers in Genera! Merchandise,
3d.SH Pa jg treat, Hjnola fa, gjarailaa rrfinit
AtxisTS tssl
Tha TTaum Ljcariitatai Caapaoyaf 5aa Jrxadmik Ta7ew
Bj gtand X Titnaf Life fnnrkocn Campany. Boataia,
Tbe Ottbtjjo Pwkart ttna, Tbs Sbsla, PUnculce,.
Ht. Jyaa A Stioj OdeoaZaii Tbe BLtxks PUaaaaji,
WavJar Jt Wllaoa'a 3injE, ffnirifaa Uatadtat
(osoa iyj
EOT2L. ST2S2T, EOTOLTJLH
Zntnfft en TTflf, TMrta-rrfs, lad S.eretzaia Scru
FIRST-CLASS l EVERY RESPECT.
ricea tns onxe as FIjatr4TIa Hctdi tn 2an 7 raacfaco.
And ana prepareil s rarrr tbl Braacb
my Boniaess ij a maaarr Mtts
Laetory t my Patrwaa-
OWNERS OE PINE STOCK
WEI da well ta gvrt at a. CilL
Horses sent to my King St. Shop
WSI UaUiuUy eOaded to.
134101 C. WEST.
EAisi-5 EiGirrns, quaktkr.s
Harrea aa Whsaa &tzTaf aeat KaaeateL
EOIXIS A Co.
CJLX-KI GOODS A. LAECE
MUBTSitrntaf Beam ui frrarf..,.H..
4H BOLLE! i Co I
Groeetis!,
Ami tin: or cksckkic at
03) CLLZ3 A Cs'a.
gnsamtrt gJofirts.
Boston Board of Cndermitf rs
A GKXTS far the Hawaiian lalaaria.
o una waa A CO.
Pblladelphia Board of Cniltrwrlttrs.
4 C1KXTS tor the Hawaiian Island.
II.a..millRUII-IIKI'.Mi:.-Y
PIBB IHSXTBANOE COMPANY.
THE VXDKnSICl.lED haTlna; been ap
retnleil Acrata eTtha aaea CVaray,arMFr4
talBTBrarUkaac.lB.I Bra, act Stan aaj Brick llailtit.
ltKa,aaa Stterehandlae flter4t1iTrala,ftalhaTaat
ftrwraMa taraM. Tor rartlcaUrearpljatlaacaaf
w ir r. a. gcitAci-KK co.
HAMBURC-MACDEBURC
FLEE INSUEANCE COMPANY,
Or lUMBCKO.
Boi-ding!. ncatniAMDntG. rrRxi.
TlltE ant Machlaerjr laaaied acalntt Fir oa the
raoat favorabl terua,
A. JAEQER. AceBtrotthUaaUaaIaUada.
sst ir
Insurance Notice.
THE rSUKK.SUJ.HI-J AUK I'll IS PA It El
to aatte aroa -Mrichaadlftc. Wf arat-elasa reaaela
oetweea this aad tbe Coast Forta, corerlns loas or
damare. If amoaaUor, to 10 per cent, or more, oa the
aoaad ralae ot the whole ihlpueot at port of drUrer,
ti.vnvic .rioiT.
nisHoi Co.
Areata of the Flremea'a Fand lotaraace Coaipaar.
lloaoloIa,Jan.3l,lS4, Sn
Insurance Notice.
mHR AOCIT FOR THE BRITISH For-
M. alxa AlarlB lataraace OHBtwaj, (UmltrdV haa te
raiaad lattractWea t radnce the rate af laieranre
tetaera llaoolala aad lVrta la tba ractflc, and la new pre
pared tj riOlcl. at the k.wt ralaa, alia aapacla
n,.N. va iiTi. u . pre aieaoiara.
1, r.. TT 1 TtM
IT M A teat Brit, roe. Mar. leal O. limited
TKAS5-ATLAXT1C
FIRE INSURANCE COMPANY,
OF 1IAM1IC11U.
CapSal : : : Six JTiffions Keidismarl;
BISK5 ISSritKlJ OX lll lLDIXUS. BEB.
a a- caaaoiae aa4 taralrare, oa liberal lerma, be
33t lr II. HACCrELD A Oa, Areola.
UNION INSURANCE COMPANY
OF SAX Fll.l.VCtSCO.
3Xrv3riiAO.
I5COEPOBATED, 1805
CASTLE & COOKE, AGENTS
Sl For the Hawaiian lalanda. lj
Rhonlsh Wostphallan Lloyd
INSURANCE COMPANY,
OF M. GLADBACIf. llheulah Prnasla.
Aachen and Leipzig Insurance Co.,
Limited,
OF AACIIEX. (AIX-UI-CUAPEI.I.E.)
A Ll. C1.AI3IJI FOR PAUTICCL.tR AVER.
Z V AtlE aostdaed by Goods arrinac here, and toaured
ratae aooee compaaiea, aara to be maje arltb tbe cos
ahaaco of aad certlaed to br tha anderalsaed. la order to
M eaiul. 1150 IT I J. c IIUDE. AienL
TBE
Swiss Lloyd Marine Insurance Co,
OF WlXTERTllCH.
ryUlE USDEUS1GXED are AUTHOniZED
Ja. to iaaore
On Cargo, Frolght and Troasuro
From IXjoolala to all parte of tha world,
aadapa
Coasters, by Special rrrmli.lon I
Oa tha taMt farfirahte terms.
J S. WALK EE
ISMr AraatfiethellaeallaelaUada.
UJM lOJT
Fire and Marine Insurance Company
OF SEW ILIL.IXD.
CAPITAL :
$10,000,000
TTAVISM ESTABLISHED AX AGEXCT at
a a iieooiom. rnr tbe llawaiua lalanda. tne Baler.
afffaed are prepared to accept rbka aaia,t Are la dwell,
laaa. atorea. warehooea, aad niercbaadiae, oa farorabta
tenua.
narlne ltlaka oa carro, frelrbta. botuaiarr profits
ana coaunseraes.
Eovaea proaipllx ndjaeled and pn jable here.
IM lr J. S. WALKEK.
THE
LIVERPOOL and LONDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets. $26,740,105.70
HAVE ESTABLISHED AS A U EXIT IX
HOXOLCI.tr. rr ibe llawaiua lalaada, aad tba
Baderaned are preoared to write rtibs aralnat
FIRE OS BHLDISGS, 3IERCUA.MSEAXD
DITELLIXCS
On tUTorable Unni. Dwelliu ItUki n, Special
ity. lVUcb9diiTttH07iaBdetKltatalftaril for a;ari(1
f tbr jeaxs. fir ivo prmiama In adTtiice. LomcS
promptly adjaateil and nayabli bf.
8I-o BISHOP A Co.
FIUE31AVS FUND
INSURANCE COMPANY.
OP SA2T FRAKCIaSCO,
3T r o nnd Marino
C'avli CaplUal, "iold. ta3t0,004.
Dwell. as fllakaa. Speelality. IVtacbeal da-RIar
and eoateou la.ord for s period ef tttrea fears, for twu jxe
miaau in adfaace-
By wntia; asutl Iiaa ea care rally Mlcctd riiki will
dlattzlsatfti, aCrrs
ISDEHXlTt MECOIO TO 3 0.E.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A CO.,
rfOlf Areata In th Itanraiiaa lsUeda.
&nsurantt polices.
r. a. MonAKFr.R,
AGKXT orilrerocn Ilourd of UndtriTTltera,
Arsntof XT4n Bawrdaf Caderwrlitra,
Axeoi ot lenaa tioavra m Vavisrwnitra.
Claims araJat lararanca Omnpaalet wltbla tha JaHaHetloa
cd tfc above Poarda of UrrwTltera, wfU have to cart I
Had U by tbe aWTi axrnt to tmata tVatn talttC fT0 ly
GEUMAN LLOYD
Marine Insurance Company of Berlin.
v o rrru n a
General Insurance Company of Berlin.
THE ABOE IShCnASTE C0HPA51E,
bate estsbEUbed a General Arney bere. and tbe
uadrrsaned, UmerI Afmt. arc aatbonzed to take
illsks aalnat tbe Dangers or tbe Sea at tbe
Btwt Bea.voaable Bates, auilen tbe
Jtot Fa? erable Terras.
813 ly F. A. SCHAEFER A CO General Ageata.
HOaiH BRITISH ASJ3 HECA5XIL
INSURANCE CO.,
OP Lea DO ASD EDI3DCUGU.
fcSTAELI-flED ISW.
CAPITAI . - aCL037,3I
Aecnntalatctl and IsTtcd Faiad. 3,839,119
THE tSDEKSlGICD HAVE DEES iP
POI.TTZD MiLSTi tb .Uadvfc UU4m, aad art
aatborivd to I aver iAat Fire a poo fjtwvnhtm tarau.
aVnaa UAa la any part tba btadea Vm aad Wand
BaOtiiaa and nierraatftM itvrd tkarcla, ZrvatSax Ucoaee
aad rsnuiare, TIntrr CmIi, itin ix barbor -with r vftli
aat criT,s. cr ajvlet repir-
04 ir ed. namcnugfiEEaco
NORTH GERMAN
HEE INSURANCE COMPANY,
Capiul, Fire Jlillioaa Relcbssark
Tne xmnEnnmt:i nxvisa bees
appointed Aenu for tbe above Cestpaay, ire
nr ready to
Xaaoe lalleiea afmlnet BJafca of Tire on Ba!14
ine. Here band Lave aau f a rail I m re
oa tem. etraal t tke ef otar rrepeeuble cosraiea.
Im paid for aad admitted aere.
ForpanwaUr. ?&T to
H. JlACSr-gLfi A Col, Agata.
TUB
Kew England Mutual life Insurance Co.
OfDUTO, M1U
15COBPORATCD, H13.
Hut G'jlal Purely Mtlnnl IJfe Tut a-aao; Co. in
Ike United State.
ttUatt Iizu4 C2 tia sust fiTirxila Isml.
Euan pie of Xen-Farfel tare Piaav
nricEza ase. n tiakj-ojoltiet urn ruy
f Aaaaal fniuiaai rantlaaaa Paliey- S jcara 3 Aaja
2 Aaaaal praaaiaas eoatlaaea TtXiej 4 yeara 12 dars
t Aaaaal aeeauaa esattaaaa PatUr tsars 2 aars
4 aaaaal piaasUaa aaetlmaM Pafoy 1 7aara 14 dara
i Aafloalpramfiiai caadaaaa paKcy 18 years iA dari
iAawots, i il3,POOfOOO I
Loaats Paid tfarwexxn Barawlalat Acaner,
I48.00O
CASTLE ft COOKE, A -IE NTS
ID TDK THE HAWAIIAX ULAXUX. 1
WILDER & CO.,
Aajenta Utr Uie Havra.ll aat lalanda,
or THE
Mutual Life Insuranco Co.
or XEW TOKK,
Largost, Safost and Moat
ECONOMICAL LIFE INS. CO.
IN THE WORLD !
Assets (1S30)...$90, 000,000
atiTi ov rr.
Now is a Good Time to Insure
Xooa bat Flot-Clau Risks Taken,
M 1.-1 a.
Honolulu Firo Department NoUcb.
THE FIRET01TER BELL WILL BE RUX6
AT dtlO O'CLOCK,
Oa the Last Saturday Afternoon of Each
Month TU1 Further Notice.
Prr Order.
SI J 6m
CllAS. T. QUUCK,
Secretary n. V. D.
JUST RECEIVED
II T
CONCHEE&AHUNG
ronr street, above kiso.
New Goods of Various Descriptions
Chinese and Japanese Ware!
ALSO, LATEST STTLE OP
EUROPEAN NOVELTIES IN JEWELRY!
IXCLCDISQ SOME
FJX SETS OF TIGER CLAWS
Silk Handkerchiefs (hemstitched).
All colors and QaaUUea.
A PISE ASSORTMENT OP
Japanese Lacquered Ware
Wl ly
EAWATTAN
Furniture Manufactory
J. H. BRUMS, JR.,
IStASUriCTL-RES;
m mi of Fin.
AMD
AT THE LOWEST PRICES!
J?1 U A-LINTI1 U KE
ALTTATS OX UAXD, AXD
ORDERS FILLED AT SHORTEST NOTICE
inx njRsrrnsx is
ait tvtiti q toy xAX-Sq, rjxrv"
AXD OF TtJlPIoo.
ruSZPH MOOSE. ap'
TT- "I
BEST SEASON
No Pains will be Spared
TO OtVE
SATISFACTION TO HIS CUSTOMERS.
Vpholsterlnif Done t Ortler.
Coffins Always on Hand.
M1 TCALLASU SEE.-E; lj
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
m m
Honolulu Steam Planing Mills,
Esplanade, Ilonolnla, 11. 1.
MaOBactarea all Uads or
Mouldings. Brackets,
Window Frames,
Blinds. Sashos. Doors
Aad all klads of Woodwork Plalab.
Turning, Scroll and Band Sawing!
ALL HI.tDS OS
Planing and Sawing,
Morticing and Tenanting.
ORDERS PROMPTLY ATTEXDED TO
And Work Unarmntectt.
Order from ta ataer Islaads eoHctted.
HMMlala. VUr Z. 1,71. C 1m
CSrUaa-VT-ia Jelly,
MA5C7ACTCHZD OP
BETLNED A NO. 1 SUGAR
bt
IP. HOH 3NT,
Pratical Confectioner & Pastry Cook
3 .i-:EC 33 XIV "3T
Pioneer Steam Candy, Factory
tesaa azd Ti-triai Syrrps alvaja calurl
T SL TT1 SL JC 33. 3. S
Pt sp ia A- Ja. 1 Beae4 Sahara, aiAIy
reeomaieadeii for Sea roya;es.
American, Presch, TIngliih
ASD
German Faitriea
Vade to Order at start Xotleel
Wedding Cakes Ornamented
la the llib'.it Eljle of Art
Bias freak kome eu4e CkaealataCreasu, Conoait asd
Creaai Caadlea.
So. ?i II.UI mreet bet. Xanana' and Fert
Wl ly y
I... "W. "EL O HP HP,
SXSG STREET,
T- APDITIOK TO III3 lOAnOB
X aadsarlad aaaaetatcat of
IT TJ I T XT It 33
Zlaa recestJy addtd sa
UXDBRTAKEK'S DEPABT3IEST
T fcls eatakQak&eat, arkere auy be faead
A SOTEEI OB. ASoOETMETT OP C0FFIH3
Aad CltleU, f tie keat atatartal aad vaekraaasal;.
Vr. Hcyo tU saorUr fca la raeelft a a Xeae Jdeasraa
walea will W reatad eat ax asoderata rataa. B
OLD JUDCE
TOBACCO ASD CI0ABETTE8,
at uaix.vettsn. ta
Urn ii i Ikfnaiataiit tia
fiatarafl lyfe.lt w 1 1 a 2 a at a m ; it a.
'11 '11111111
Itael dWiliiai!.
itoa1 mmum TmMi4
tUaaa-Ulaaa.
II Ueee-1 lae-1
N tAaae t laefceal
M Uaaa 1 laeaeal
M Uaea I laekaal
Craarter af Oaraatal
Tatntertmaaia,,
HaUaf Odessa...
Two-TaW Caraauii
Cm. Chiut. !
ae Baalaaaa rM wkaa I irw Ja mt fr.
atlewad a alaraajat neat tkaa raeaa. wank ar kar anaal
UTerttoeaaeala, wtsa paid ae raarfel .aanaasy.
K. it All laralra adreftleeaveate araat aw alsawnaalaal
wltktkaMy wlMa ascend la.ee a BMe wtrtVaeaeeaaC
taeav. TkmaaftkarrMaratlTsattaaewsta,aal
raaalltaneas fee kaatara Aaaerkaa WsaittoaLBta. ae ewe.
atrlrAtaaatsayke aud ay aaaa aa,eo4aar taeit eras
ateataaaea.
4frrn5H g1kts.
WILLIAMS, DIMOSD Jt CO,
SMpplar aae CaaaUolea Xtrtauts
TU 111 CalHWala Strwt. a TretTt. ty
w. h. csossxas & saa.
COMiTISSION MERCHANTS,
Its rtiBBMr Rlreet, Xew York,
jrtflnai .Caall A CraAa. aad J.T. VaMkaaaa.
im ir
H. W. SEVESAWCE, .
Hawaiian Consul cad
COMMISSION MERCHANT
Si California ?L, aa rraadaco, CaL.
Baosa Xo. A. ly
CAELSON & CTJSE1XB, Agents
000 Markat Stroot, San Francisco.
801 ly
FISHERIES I FISHERIES I
WE IXVITK THE ATTKXT10X OP
HAWAIIAN FISHERMEN
TO OCR
Cotton Nets and Seines.
TITEY ATtB MORE DURABLE
kaal eaaler, laaa eapeaalra aad lUkter taaa llrma.
TTkere ia n n Henaplteln. naed In Us.
Cnlted atatoot
Neta. Seiaes er Trspa of say nsraltada aiada ta ardes
ta tke best maaasr, Koped ta or la tke Street.
AXCRICAXXCr AXDHCIXE ce,
81S (at Boalea. U. a. A
PrcserviKg and BcaRiifyiig
THE
Complexion and Teeth.
A SEW A2VD VALCABLK PUEPABATIOX
JSl, prononn ed by all to b lh moal parfret
meuqaf In cxtatrnee. Vftlika oUtrr prrparatlona. t: 1
not only hannirra bst fanra a aalaral aa4 aailii
action of tba skin, malU&s; la complcta pajliy aa4
clfanifaa ol cotnplcilcm,
HOLLISTER. & CO.,
Drttsita aad Apoil.rcar.es,
SQt If ftS Naoaaa Stratt !ToKO.aIav
CMTABUN11E2, SM3-J
INDIA RICE MILL,
ooaxra or
Million and Fremont SU., San Franc1 f
CALiroKXIA.
THE IXDIA ttlCE MILL. ner IS year
of practical esrerteae aad laoroaafaeat, la Bear
tbe Bearcat to perfecUoo of aay af tbe Bice n&t f taw
world. Ia taoroBsbaeea of
Cleansing and Polishing
ItsUadSBarlralled; aad layWId of claaaed soertaaat
able Bice, from tbe radd
Produce, frwm 3 la H per rent. Jf re .
thaa tbe Celebrated If Ula of Araatardaav -
THE EtEU. rtlCE 11 ILL 11 A J&fCX.
xuta OBrjTKISDS.
H": -tSSSrng of Paddy
STEEL SI""-"
.CLEANED RICE
From tbt Uawaitaa Xalaoda, to wlUcA ll b icdally
adapteA,
Consignments if Paddy and HuEed Kict
WUt reclT prompt aad cavnful aittLloa.
WM. U. OHEEXVOOD.
Gaerl CtotsmtaaJoa Urtlvjat aad rrvprWiar af radla
Rk MUL ta taa
DR. J. C0LL1S BH6fT5C'S
O 33T X O O X "3T 2ST 33
IS THE 0BIGISALA3D OSLT
CULORUUT.1E Uadmlurd by tl prcftaaauw tw W
ts moat wooaiarrfel aad Talaaa
rtmriJr er oacovtrtd.
ClIaLOBODYNaC la tho beat Tm4y turn tVr
Cooftva. CWaauoirtioo. gtalOtto.
CIILOBODIME cffivrajaircbavfctaAd ajrntarAmM
too often CaUi o-m mtt a Utmav,
Ttwtr. Croot. Af.
CniA) HOD Y?(.ta ana Uaa ctkana Is tartVaMa, tuad
ia Um 0J7 tprdOc tm Caoiars iAd
CIILORODTTTi: rffftallr roU alwrt all attack a af
EpUepay, Ujatrrla, rVrftatio. aad
CULOSODT.nK la tJtw aay paia0ra ta araid.
Xbaroauaaoi Ct. Caavcar. Twta
acla. MciuiaitK C
Front W. VtoaSoa rtuiarrw, u. XX. armr7 lesarr
at St Ocors'a lloaptul. UeOdoo : I kav amtwa
la atatlnf laaa X bt aTr att lai aaj afic.a-i an A
caciooa aa a AatlDaastMdle ud ftedufr. 1 twavo aad
It ta CootompUoa,. Aatnna, DiaJYtMtav, ajad aUMr Jtetaaaay
and aoa pcrlVctlj utlaftcd attlla tb miitUk
lUrt Baaaall eoaoffiSDtaatad Jo tb CoUr- bC lyaia.
laoa toat bo bad rciad a tflap-ocb froaa 11 rr liaJtr'o
Oooaol at XaoSa to U riTact tkM cJHra baa bra rat.
be fearftilly. aod tftat tbo ooJy rrsMafjr oaay aTTleo avaa
Ch LaamT av be? LexL, ta Dawcmaarf. lattc
CAUTION Bawaaa. or n-ucr aa itanaTaavaw-na
Tba fitttkllc -vr rartbar caat-oftad , larxry af tba far
trcLuot itu&p kala coaa to tba aaktc X tba
Board of falaad RTron.
CAUTlOXw Vlea-4acaoc Mr fa d ataMd Uat
Za,J.CUMBaowsawaattaditadlr tb tovaaaor aa
CauaapTS; tbat CL atarj of tAa At feoalaAt araa AaltV
erateJy oauo, wbkb, b rrarrtteVl to say, bad bm
awoni to. Tima. J air IS, ItCA
BtUiaB.UlMiUt.lUl. U- A ia. M. aad lla. -rb.
5e la ccaalaa vltboat tba rta mHt. J. COLIXS
BkOW5E ai tb 0raaat lUaaav Ortb4aaac
Bsadkal Uatlawoy aectvaBoaat a-tb batiia.
bU Staaaiactarar J T. UAVE3POHT,
23, Gr4t EaMaU 8L, Bloatu Vary. Irfk4a.
aa
NEW DRUC STORE
ox xccaxc rrKEirr.
Hollister db Oo.
EKspEcmniT rxvm
THE ATTEHTIOJI OF THE PUBLIC,
To tke raet tkat tkay kara
Opened at their Old Stand,
Xa. S3 Xaaaaa Street, a Fan liae af
DRUGS, CHEMICALS, DYE STUFFS,
DRUGGISTS' SUNDRIES,
I3CXCTJ13G
THZ2C2LEBBAT2D CELLULOID
T .
V
TSU8SES.
S
E
S
TM LABOraT AXD JfOitT
Complete Assedmeiit ef ?&fomr
ix the rrrr.
THE PRESCRIPTIOi DEPWTIEllf
Is la ekarra 6f a Paarraareatlrt of iarj. erjeriaaxe.
Ikorosjtkly coarpeteat aad retiakla.
r"lr-I-rtrlU; conyada4 at ail Aoara 3f day a
XIC.HT BELL OITHt IMIT BOOB.
PER FfmggT aBKES.
CBK CUAK IX 33 LB-atOIHA
r,Ul Saear la Banela. DrT fintaalatad saar ts
Barrau. wot jJ VI ant a pvmt

xml | txt