OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 12, 1881, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1881-01-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

COSXCKC1A.L.
Ti Mill a, a rt
taj ei W wr. ut a tmtM
t)H; sat v .
a t - .. t
t&txm a - ttawtartr-4
;.l t ttC It a Xtttt-
Jtr. WET.' .
f- Vi. X. CVpa;aa.?csiaCaire
l xrnbM a reSVwtat ar t3 '
tj rti-.! w r AP. rirfit; A. K. Sj r
c-rt :-J?-u-. r C it, a
r a' A
ci rrf.W tr " L- 1 Mil.. Hiac
t :Ki XI- tmntttDt Ct CWk.
a,l s aaaa ar A C .lrv
ear uMtfm4kf4UtiMrai
V T T UwUi. um . XT Xc-
taas A v. V" 9frw a nfp-aw A Ml Xr
O . n ?vtaK4-:u.Tf n xtffJ
'n.Mi")! it tt i tait 5tr
Ts rrj tt fwrtra Tv i
Jia cl- rA Aaa, tw ns CaU An ! .
3t.it 1.x if i Mk. Mt a St. tN !
Am i v.-i &i- ti i-n. M.t. I.- :
rvi'.' MtlHMiw. Kama. clr fcvea
rufl att asKQtea.twCe. j
Y Jy-MJw . Am Saeaa YVa Si rVrt '
ISLANDJ.OCALS.
Akxt TVwx.
n.eK4ia VJ bo datt wiKet tu basd.
0?laaVsat!at4 lr.T.GTb .ta tUt
rnr".
Air. S. X. Kstresw Vfcxbutted Us dbtrirt
WjAxJaa.
& IV IVC. hat two. afivlahal ttUlJ
V aavSerotaa d that a Ciauau fea Krn)
fcwen m.'cu
Tb .vb est IVii Uvl Ncv i. K. irf T. wUl
lxc tawaU Kjt Nva tabW la li0.iVii
' ... v . i - .1 t . ,,TT.r i. t
Tsii JU KM 8tu MR In
ia lb ruwm. ThH wUl wtiniw Jut
vj w wv xhra llw xihra 8r U d ikn
K r.wt tsnvl ttt Ksir Ml tb nortiwra fir
vwtvut. "tl fiow flxa tb KWt tiww
tT ttri UMt niVi fTv tit.th wttliMtrxtnjt
Klrrat uk n o( IVnj, twn util MIm
X(twf ml nt, jwiilljr In th tnlntns
t rvk, whkk h h wvU hit xUtt?. In
la aa wly ktvV. It tvr 4s uMixl
rew Uftt v fcy nl t r . Kna at
illfe aad WxUlm. Vkl ntKvaU tl cvatiatt v tk
t. w. It It rhuuM i (ve
raa Mtb -xita HiVv jwiblt Umca b UJ
vt WUiwi. SpwhI jutv hi TtrinrJ tb Cow
twwsUy, Ukl U tirt it stunJ NfTvxvA
iMtra. JSiff ltcuia al Ktr. A. O. Wrtv
bw 1 rrtarl tivw a twl fc tb ftjr.
tv(xrt taM iu tsuvt vittt K HlKi m t 1
rhwa ttiW ilwurt aavi tat iu cvrw tmdi
lilj ts-ail ras.
A ati vaD Vavs lBVr KaVaIbuW
fUaUtioa fevxa tb Kt Xtm , -w witrd
lata a caw t fc w oa w!mvI
fey ti tu&raii. th latalwc tubI to b.
Atvc tniry: t-j viTirt jUt toicrt iaast&rans
I.lc-maaaJaHtant wrf cvxuvlKvl K C
at a anvxrat ot ti tm; acrv$rvr, tht iIU
nv ta ti n:lVvt c!moc of ta taa bia
2v H-t, twit BMTtttac lVvat
fua k U c aaJ si IwVjw ti IVc
toc acevnat r4 tV tautt ei Uoa rampr,
"la ta awrau; vSa I mral w ta ItaJiaj; I
bM?U tb tacv o( i& vrattiv ttwa th Af jrwv
-r a a cvtxvrt at T SUK list
wesa;.
, lEaiaaiEcwlKJwtijtv a irtaS taii w aa la
I evexrewew. bat th atssstit tvtt 'rCI h
A T X1 frt v K. Xrrc Sax ra
C JSC
PORT OT HOXOIXI.C
Vat fja th di cvoM aolh iai bat h
plixajy
I tataanltafair tu im awaat of grttiac
hist vet, a b vas ah W Krrrd a aua oa a
avttoeithciutSita:Til. W coa!J ;vk
as ta aiUi. h sakt h u &( han. aad tnvl
wialy tot ths asia a rof. Hocr awar
ia &f cvct atSvta t j rftva hiai aa4 at las4
th aaUms- tvu ut Kalaiaari aaI uo o( Kip
t I 1 Xmm-x NfiMa, bin StioSi
a u Aa. Jwaa-p.'n, oa Ssia 2fas
i.-C-c i ia!i, Cubs
m aal a ft. T",! ' 1 Wcj. ieaovl iaw th ca , a trisitfal hv-1 ta a
j jS ia th .i cf CTTiT.tV Kaslat, as! : ,Tj. 3o-5 aSwc th ca-5 Mntias ttirsscW
' j -irtta ta Ittiaws tus va&am iaa ta
I w -,v.-rvr v,.v.jki - f, . acrathr tx -tthaa!naai:KTtthj'
tai-)its, ajvaj ta KaVHvs. .v a- .-. a k. tmcami -ish th iain.vl laaa
C l-laUJwtVa.i-(.itfn l
a Km Ca Tvavrwwa. 9r Sin
3x AV Xiaa. eraaar-1
i3 ( fsl h haK aa hr aad
Aaait&tirf TwmKSi . tiuiwi a tad ,r Tvcaiitaa-c th necr wd Iv
S5l ! aJ- i K-tai. th Oirtaia, NtJ wij teJj,
1 nsxc a tf nvta ta txZ vnl tiaM vfira
sl iiaaiMvc a Bat th tart. Wa.
th ic.liBiLrl f ar js w( rrfro?
.vxltohi. hch ajis f.fit. 2C c woi a
naaaajhars j
tttrnvtiva in wl wale will ht an pj-cin
taaitr M ikUni o nnvlrt rwtvlitkMM orh ai ta
car IslnJ hoa ranBt ho' ottra to rnJoT.
MVo Mohrit;. who sc-tvmiwnKw l"tf. Or ro nj
wl it hU ryc ami rajaL ha tra utWml to
ta UlanvU b hita, h ha a twk ot
antmal braatr St xrtxt vt oar citlfrn who aar
hl an mMHunitj tt hriaa bra aUiatitie
la tait aJmiratiwi awl 4cl fit ht a hrlltiaat
5Mvri-nl futatr. V aulrflatl that Miss
(ht): will bocUT trtvat tn roowtt, an4 w tl
that w ran prvou i-at ,vth aa anama) trral.
r. T. LXXEHAX A CO.
bapwtHi 1 aad CasmUaloa Mtrant.
CHALLEUQE ACCEPTED.
i.CX-KT TtlK fH.t.l.KXlt: or ttASKT
nulCK t t a katt all a) SrMaat rtk ra th
tMV f -laaattj. fw . a tkla.
satt James hkots
ClAKT.KUKJUl
Tut nu or i' t. i-tsr.it ax xv.
dtar bta ta Itavlata a Import" tud
OmatMW Mrcraaats I c-wpvW of F. T. Lvncaaa
aaJ caaa Laac. Ka r-VJiaf ia llwtal.
arj t. a
POUND NOTICE.
TltC rtlLLOWIM) tXTKVr noK.i
wtu t roM at aacth-a w Xaia;. Jaa. ITia.
at R Vkxa aiv. la la l)traaat laa4 at
KOk&k. llaatata 1 bat hurr. wtia wait
rs-tatatx-a.aNtaUansla4: IiuINUk rtat
atlv. lfcuj-k-afyrfvawktt, braa4 la4ctth
aMN S3 It' A. R. KA.lUl.Ur, l-aoJji-trr.
COPYCRAPH ! COPYCRAPH!
A Chiatr to Satr Tlatf and Labr !
BA 1VIUT1XG OXK JiETTKR, XO
tic r hvt f tatc. vac U aaMd to cop frcra
aruraahaaifjTdlalUBeihta ttbtt tu writ
fr, asi tarcare baiaa atMtU fr pn-
YvltwlUarvpcTaca. sllj
C.r.VXLVK.
S3 yo.tMrrt iatM, Uoaolala.
livlw. Mn-i A, Cffivrr the cnat-t
rras far thtr coaraoft- aau ta rwee ex ta dot
ki Aaitat thoia-m-f thcirlif. 1h !xui-ri I
at th txo c ta car amocarst rocas taa ncu
r aad a awarr- sort, was tvorfal ta coatecipUt.
VTUJOJ that th kv-T .iS Ear did tit hasar,
at h was hcs aad 07. aad cusM la-t vwsMf
win cat with ct (vwvital aa! oc acevcal th
1 aarf.
IX B. daia, who ro era en. t-2 aad. wisws , ot th ere w of th Xmm I will sir-bet Httl.
a ! T-.?.jJ1-t fc Kit, n ; with th awrtscf the Car ia. who ahowvd
wwsi a t V-arrjf. waa o t-m. ilxtast wtcafciE- twswahii cifdi3: ! tn 1 ffaei aad aaraa.v aad dal hit bws ia all
j.c a yvcr L'i: ai Svm. avr- MTwtolhCt,aL. war Th id t ctaA cc aisac! -jct to
S nt - Aat :. Nuaa Aaa, Jm. Imv
. - fr a Iricv g-catn Ma, 3TV- Tvr to
a- rtr ai warf- wsw4. -a as.
ana1 -n.j. TVraw a: ' X moss W6' W.
rta. tMl ot-an. a kar me fina o-n--.
Jwa J-t Z2T Sva-Vr-ta&ia-iiAvaT
Whathai bcvcf th rshiish. eart! Tbtw
iperf traihec Era A Kzwt tvfvsjs Ew, .
&ath.Mahucaa eyMoresjtherohSr-.
aad b nami
NOTICE.
OHIXUTO rue lrnc.iED
f'tic vt hvwkiac aa4 a-lraact
a k.T frrU. aio ta tioTrmwmt
Tr-aUUca ft imM Brafti it dra.
to r la a ifc v ill. th aa2mlra4 U rsarlld
W tacmu th nt X ttxvlax to EH rcata pr toa to
tax t r la a afcjw w allL. th
mml drrcaiaclM. cvtL
Jtc to b chareA Ktvriiax to arvsiet.
Jaaaarr U tl.
Inca, bricA,
Cr.WAKO.
S9
To Lease, or on Shares.
uti--.rusn?i
tSSPOKTS.
Th Scnh I.t-tVr? br.-ct by ti
', JS-T ar ncrswi a a hafcajr Vviiar v. is ?&
. s, ic it K" ce A Ssj woxa ax 5vKl iwa isaaii-
t iAx a-t. :-- a j crlna.
c eartaaac. X IirAwa. i v B4cr A A '
ni 5,1.1 1 -wtt 01 . s il H
V JMim i tmmaT. L Ct wea A
-.j3S-iaxc.aa I Oti-ak aate-
If scK rrpr PXSC xl ayiHr.lQKic-
'' ae-r tra-4. . "" hvw oer po-seaS
MaracCTw9lrir3btarcrticadwock ia
.aj-r a jl tamo, fat t J a aofcwa. j
3-i :i -i fag
ecos evi icon rwwccnLLiy,
U. T3tixisxi,r-.'v
T1IK VXDKIWIGXED W'l KTi GIAK
li ot Mt -rfrs or III teixr. aKtat icrr
vi Had. vitH ct citttfJr r(-ail,itl
ftva N : b -ir Us nil riar T Ua-1 U Mrtlr
I tVaCai- 2ai tf it A dTUlllC&Mta it vilMa
it cu i xa ticwa taiixLr. .v?ii
SQ tew Koas, H.wxtL.
'W bear tbiS s 5ecCx it gvi ti ;ca
Vr rr.-i. octt rx ti lice t. 5
Ti Cltcwt? ex C tW-x Jxm$ Jfxiw are
SiyLVxHa "iH 3ats gri hi x tew dij-s,
T c2 i Sa t ai wvci-
. & t trttht
-JUT . CtC. la tWfZMm itf Ain. F
7 KQKTSa.
W17aSPCCli5
Tj c2trc2i xi Uiiia yns ti reosiKn ta fee
trxytS ai cvfcal ayoa. by lr. J. vr,&-dgiu
P.-w-tra"T SliO oc sia wwrs dis:zbii2 it rrrirw
CIA Ob Tb.-acn. arsTwi t fx rr"?-ri yingtrg a-ai kark rws. Ttn? vu
-oir V Jr- aiM-K. Vl atvfars. 3tfi
xaari.vT. iivi Cwtt. Z5 Cm cn. tii-- pidtfatr.
Has JiiMcafexiyiicttSiliiii Tiiarrt:.W-T.tT
it Vt WnT T--TTrfifr 5 -veil
x txts aii a cr&6 icttca. iua th ooczzzg azi ia
-raj xi. 2at-t- S-tXii, -n zzd. oa cctrr th.: tb
xzzoazc&sixZ & s&safet!t po3tSri-- AS pre-
Admiiiistrators Notice.
JL bera appcialevl Ainiaitn:oc of lie Eut
J. W. Krcitatu. livxraW. rrt all parti c f BaHtl
la tA t: ta vlx tnattralUte fviyraf aU Aai all pap.
to (UTiaLC ctvlca itat l at mi4 ute to prf?nttxa
M3t t ta aadrntt vitata sta aaoatt frasa tM
:e ec taey win d Zietvtr MtrvaX.
SOBERT R HTXTJL
NOTICE
TS HEREBY G I VEX TO AXJi PER-
L Met taat at a axeetio; oa lae 17 of Jaasarr.
r-M of siriN-- ta U ock ot ta Ex-t Xal Ptaat
slkra Ccx3?aj-. U u voted ta accp a Ci-irtrr of la
cucTocatioa rnatevi ta taaa aa4 tatr a?oci:i aad
Cwr caiff a corTOfaXif aanr nul t?Wof taeEa.t
Xaxi PUauiooi Oompoar, oa U tlst iij o lyc-,
xavl taat t!L CVrpvratMaL aaw! tt -iiti cax rtr tifreapoa
rraixrl illf aad ttextd ta lSaBowta o2i of Ut
.wdsabt:
W. r. AUra ..- FrwUrat..
A-U. ?acTr.. ... .VWFmiakaL
K C J,ir erTta-raatl Ttraiartf.
VT. r AUea . .Aaaiiiar.
Xc 1 fat tr riira tait. part ta li tersis of
jaif charter. X aKa4Ur liU b IxuiirkiiaUj-tla-tar
for ta debtt of t coroorxtim bTea i t
aaitfizck- a tit b ia aH la aar r taare
-Sa Pa i tWHfc. r r 3fc----i Ja-jmr- 3d-
. A Xa.l I.Ma atJam,- cxrilAwo
Jo-.-wa, i tw IT 3ar A Oewwe-K, C JmtJtflr
F-sx idi Tku-kq. 7tc Sitfiiaa. aaoa-f -St -
aa M taawr. ai ft-oiHBt.
sim. aai dtit-. T K Paimec. T Xa&m.
ITr m. 3. y?r Sana. Axx -aaxa-f i 3
Tjt Sta. 1 -aofctr. arr SarrrJa. -aa WW Xixi,
ir- X?m aat c4t ni Ifrr SULXntrr.
?TOr. Fi3e ca. a I?ict or . Jlia 39-TcCE
yanr-t - A I.acit. C 3. XJsIbt. L 3C el J" W 3umx.
S- Xaada
T-ot Wrul'aci PortK yer la-aa.T-. Ta 1 51
k. v-miXv Srm. 0 atL Cac T Siracvr. -Saw
cwa.,)?ra-n. SarlCIwiw. Cauns Xza Lm
A 'iax 3Lrt iofnr aott cixirf. Ana T &rauoa3.
Xs jilo aaiLT cs.Ar-tn. A 9 i-fwt. J S Wau
lca at ffinEniwa. A rarun.
Jar Vjiifcrarf ?rn-j. 7-r lUItmHtT, Jaa. 3Cv
tar is-" ' 43mnjiL, C -TaUmu Htft
Ju im. T ii-lia. AUt X J-ii--ra.
a-" 1 '. rioy?.. Xr 3-i'r r. 4 W ier-ra. T Sor-idt-sa.
'. i mi-1 X-w-. J Ifojtw. "rta- j aIiytnii,
X- 3rorc. yS aai-. 3Hii-r "Sfill. liMtimnanL.
13r-n. Fxp. WA-nutaapi, X Srrrv X"
E -.TE an- .'ajc T sjacac. V Araa-. Xr
V"r.- ..y t tf -aa. aC Ja Exvaifu
r ijnt
Seine mrj aiti-fr avtixi. ex FtuurA x. caz&
ctSsz? cf tEaacXaiJufvtr rx tie dziuac&tr
SStt frvrTTi.. rU 3ai,tw ao: tWieC-rnf arr SiJ
fitr Ina; 5ti sartiiii te Ll; btfEr t-. tt
P.'r"1 Offtw tix'' of "tr SlHJ-ity fVRf BEIT
twsr tjcx x stzocg -i-:ys pel it
ti jiUctf
ar rfpocv! cr cooiitSjti. isri. Grt.fi,.
atd c!trct-i ct gut-Iiu A-. e!L;r;c pvr
sea e tv2c of cicocj. itr; vtft.c t riH
ccaa xzjzkhti cc aua rv-.ii.-i ta tiw:; r
-raiecKT-al t seafi foe h.
ITaaoocar ir-i a.'u-f 3
i Cawi-L-."ja ic Caa.it CoZsa-rv-
?-riir VCriM- COS cf mr n 1U4". t
i.uiiMiM-g pxnrt 3a t?T VtmW iri!i-L-tain.,
ir 1 etajcil fcear cs r&sxLUi. -rrw
S-f ilJCtt t i2L - t?r-rr:irV j -TT. TT. J
riuui air-c-ai iriiu; ij ox.bcta.
--cpii-tisi-ia tff aa a-nl acna saeaia. ExJxX
1 5i jTT -fix. szc-f cf yiTn.r
LtuwrJ. -aUD7. is cis rwat f X sc &r tit acr- cn.
2i ix'r jciciizfri aif ruirt qf TnJiif vnr iit
sau. ruvu pKca -rr,-MaJacaaisfcai-i3j
a feiitr jc n teo-zifcrF!fcic af ca-n cx tiu?
-w?-ikc? Ssxiaift Tuiantec tiaa. "f ia
?n- it ' 3hu inu.' tciixt-ttklis icn yiiH
Sr x jf (tu tt 3l gfAS w ji Ttf itirr-tf
23. Xit S'!. V an-9Pt -1h am 5"' rrw f
an as ax-ajii. itf bumpk. iija5i!H apix&
axac-t cr- A CtrriHr --w x& &V ssXt juwr
U i5I fcli ausxa a "laftf-liis,, tfr-ja'Trt;- tr
t.tx S3f isr tSur smaf rt dcni.fry ftin-
Sta judex af ttf fagrr-" nze-ca uk af 1 crar
cf sra& x& da no Snx cr acra o" Kt-if,,
--1' !rr cT !Sia n T iwr r f? TITf Spiir
xoxt-f 5ttr-u V can. udr Afcxssr ncr x
aaT-i-i- y an- csnuc t-ues ic !itz-- aritia--;
f. Tlrr 5" 'f t - - rrf 1 g.ri'Ti f'r '
i2ir ejiuc a-aX iitj ?im'"TTtf- f tm 1ttif. Otc
sXaJ a Sua. Liui tSli- fii?T' jSrrr5f c:")!::
"ti-rTiiiiiiy aa,a:4tTOritfi fwrtH nu?i. 7nrf
v ftn-Mrnw? crn 'Gin TTir rrrT'TiTT: -T5r?tTrr
tf-iiiil -..isg-Jly yzaiiL afiic !xjira tttruza.
Tin &iU- n TiifTtri a. 4-o.tx
uxii-aiit rao-ixir mrF-aSry Btifi5n
as h-iii Eraak S-iiL. XHh -x-c-affluix sxa-metl
ITTgyl Sttt CKfS lf t-ttf 3-h Hiiiijwij; Bifiir
S3tt r3ai. THirafr ani: '"rtn s aii;
t sou ni-ix- Ttnsttf jtfl. tc
3attt 2 l BHs. C .-?a - arr - rsjtl.
cy:"iiXiiTr SftL :rrtr f die O&rciiai. Ctt
C-pk. WaniEHw STiras xsd. rife SnrnfH, Ptoiw;
ginirmr Bir-v uaiii .men: t-iu iniuiii- rjcaL
tn iiva ar nTT!.'i.T"r!TTC ans Tiiit au
i-f xt-Eafr
He -as "ail if ami
lu. i uj ri-fe arr a "
Ti are aim ah? ctt h u
51 if arr imt IrtT nto jmc &astr
3u. jh 1 3- !-- anir-f
X m ut ar am n
TU' u!u r7 auit t t rrxitl
Aaaair 5-v Tr ntl -wuit n- fj-nd
nar xg az 3ia lut wx
3htr Ykair daj" JtE hrirfrp -'f ciifgr: 3Er
air"T -2 JTimtim in. Ibcs. HHm Sua inrsi
x w. a aiir- any- jpiii; a airjitta.
c"i zr fii-f t-jf an""-- zzHiimzx. in. hxiii&v--n-nrt
frf 'viraa aail 5tna awi-iisUHLiiH iix--3anC33E
Caicii-. TfieL it 3 ejioe. t jp:iiiai:
wwLlfaixfr ttt ?itmihy-M 53ttwiC . Cla-
liif saf-Aiitfs cf St! RjH Xettbrj Ccnx--orrux
mxx5sicxZ Xh c&x c t2a dzziixr
af Cecxamccs : tiw ntT EfUf ruuaz. rrci EXatsr
pxro!4 ; &irr sc-usiil tat eum-aE-r,. Ikc&fC
tstxa ai iifi y-fii-s- Tilt cccers foe tfiif
nniT xri 1 Eai-E. A. Waitfnria- Fssia.
ainiS; 3-c-,&Gu Wtfi.Vr. Tb F?ai2e-2 ; 34-C
O. Secwta-r- xi TsmLaanr-; Hr. -jfi-:
Fai"- VnfrTKJ-- ,
Orx T&jriaT TSiJ-trs Cctn-a-.y riH rr
ir srvnr c-fajn2H.j" nr liiir fctffts f Cr
Vrif'f7T;rr'r-Tf -S-i-t--- TZU! ix- (fiaxii. ,
hs tie- ""ILiia- H-rg. a. lajviut ctxrnicc-ir cf a
-rici-i fcarairaH. T!i-r -xahtritf i-pr-swcat
x crra-r Tririi. x :tc Pot-ct-. S-iiccc ii.. rr
v:ri-bjf txzczx --xcautf tritr x a-jcit; n Grwcii
i5asfcii'.TiTC 5xriiiettsfccs x& Cia?--n.T
V- Titi irsc aire as LuU. ci m-aiifca. trim-
au.Tn Faf.L.. ocetx : t& -atn-i
(rs- r &ir gt fI cr -nIar-- drsatk. j
1iif fi-Hir-riirnf xEwt f exse cs-eiet cf t-f
prvctirx Eqautrfir ajrws. iuwi cewe L.
I'T Sqa. f -"TTTT r- f itf-t tff-.-y a. TT-if. -. M1. I
3Ciiiaixil-SxlLr ;2a3tatrxi 1
rtf:3L fJiJ. xi yad r. tm aii 1
$-3T cuif3- 5.i-. -ifiia-titi xiifcra---wi-HiaSt '
eif3 ?l3f Jf at-nJS atl Sam--?. et
Vt"ti T-r.i'.r, ci-Tf-i-ini f. T?cirCc;iaV
2Ti -Lii-tia.. eurnanl ttj rriuf Cctz. Trtx
facawi. Cbc ai Lukj -y-, aaf;ift"r- Ccp-
Oaa cf -bf i cf tha C -E. Bitfiap -ri3 cap-3Irt-tri-&l--jIxtthe
wixrf xt Kekihx.
T- ccitac-ir 9i-a4-rfi -torTwfw q-iia mr-j-r azl
dlur xoii rx ex-ir x- ti f rvxri al of
boii urciitHi so jalrfj-Tsjr--3i ail or-
C--Hi. t " g!t -if -"th -t a?.-Vf-L
fcos ta 3ao,ia-utiCerc t!liacgiz ts gfxJatp
rf.-tr mt jc3t-c.
Tt aif-r rixC xS Xt-filr-iS -ri2 scaar be ccc
jLiHL. IS st x rsS trrje-ie"-6 oa the old on
xnf 1st aairaalLW S&aS tbe L-ifeti -rZ
3- Is t-itrtd- - aii Ii3 ittrpi pLioni vt x
ccnycincz piinx- A25 cce rua &x L-aSfil xt
sgvc cirr x EwaTy S"il rx aixiotw
Xti( of DblntloB of C-lartarliipa.
ToriCC Vs -IEttEBVUlVEYTIIATTUE
cxcartartlu- Htrrtra Xtk I F. Dies--, for tip
-aie 01 L7teaMs. E- Lwr aai C. X. Cook aa-
Lr txs la saik of L-wr A Dickioo, U txU day tiij-
AH atitct r-f ia;t- tat al-l l-a will be eaQec2. aai
tTt K tM Kt- i-rtll a.a -tat War. artr---. -a vfftr
C nt- aK VtfaiaLS.
LAURA r- DtCKJsOX.
Tor ta Etae of l. tl. DkAioo,
BaJBEST LSWEas,
C X COOSE.
Xotlre of CIuszy of Co-Partaerslilp.
fCKCll SEtl THE I .VT Ell EST
f ta tii J. G. Dklwa la ta Ira af 3r
Ur-r) a: Durajtro , aGHe is a.rva rsa taal BL L-ner
aaai C. X. Oie taatlaxe tit bit3 cf Zeai-rft
fx Lio,Sraail Xaterial. aa4cr ta lro aaxt
of Lewera A CAe. EOBEET LSWES.,
EaaalaJ"-, Jiaxtry 1,1561. ISSSS
FOlt SAN FRAISCISeO.
Tt Aatteaa taitaita
DISCOVERY,
rSSltAtLOW, Muttr,
Will hT Oatek Siipttoti for abort port
jtm fwtat t t-at. t
ra n. HtcKKUJt co., Ai.tv
FOlt SAN FJtANOISCO.
TltR HAWAIIAN XtAKK
KALAKAUA
Will hare QaiekStipatoh for th aboTO Fort
TV ftUat raatac a to
a W f.T. LKSKI1AS A CO, A-ala.
Hy C. H, HA .TOW.
SPRECKEkS LINE
FOlt SAN Fit ANOI SCO.
tiis past currsn ma
J. D. Spreckels,
ll.VSSKX.ConauBil.r,
Will htT quick diipateh for aboTO port
lot rtttat ot fawat, rP'J
1 T. Q. IWV1S CO, Atala.
FURN1TUKE SAIX!
Xa, 3 lart atrt, kVaT Brlaala,
WEDNESDAY, JANUARY 12th,
At 10 o'clock A. it , oo tat of 4artat,
HOUSEHOLD FURNITURE
coMrmsiso
Elegant Marblo Top Bedroom Set,
XAHKLTl
ria at P-i.traJ. til thb.fi; VtM.TpTW,
Waia.taal. Cotanod, and Ikrra Ckatra.
ALSO
Ceatr Tablet. Chair. nUtal, rtctar.
lat !"ls OMknjwar. V.ttlnf. lAt Ittf.
?iw Coh ator. ao4 ot&tr Arttel r4 Paraitar.
aS.MAUTOW.ABeft.
FOlt HONGKONG.
Th At barJlib Ruk
HEXJCIIVE,
LONNORSX. Xi.trr,
IU ttttta with tllroatta to Iloattoa;.
JVt trl.at ot rawac tj-plj to
SK H. HACKrKLD A Co, A at.
From Honolulu to Hilo Direct
Th A t Clip?? Shooart
VU. fall ftoi llraolttlft to lllto dlrvct, nJ will tall at
tut ma folate rotti . th return trip.
Tor Fit tftit or ra-, apply ta ta Cat-tain on board
x4 or .v. t xv.rv i.uu .jrrnu
TIME 1 A TtT .F.
ROOMYS ALE.
FBIDAY, JANUARY 14, 1881,
AT 10 O'CLOCK A. X. WILL ItS BOLD
5ry Goods and Clothing I
A NEW LOT or CHOICE GROCERIES
Tlat at Or.tm. t aad t lb, Salmon, CI. tut,
Kot Chtctrn, .Xllk. Sarar ! aad Cora.
Soda. Jltlk aad AtaortrO Craam, Boir Caadt,
Ikana. roth and Pttna, Craetr, Ta, Soap.
TabI Pratt aad Jm, tlac liuta,Cora, Braa.
Caa Itordra Coadad Jlllh.
Abo, Superior Harness, Saddles and Whip.
AT t O'CLOCK.
Brahma Towlt,
Lr-hora Pallet,
Whlta Poliad llt.
rlln Dacha.
Lhont Powla,
UrOBTIO KX BABK KAUHAt'A.
C. a, BAlrrO, Anctt.
AUCTION SALE
t t t HABTKK
TornllT, IVc8.bv Tta. Spa IlUo
TarUT, tVcfmNrr Xltal p ra. ....... Circuit ot TUwaU
TttrsaUy, IVcmbr lUtinm ,.....,..HUo
TaaT, DctabT SStx, a p n Circuit ot Hawaii
mr Mo CrvdU lor rxac Jony. -sa
W rxwiilr!- dtx-hu to orn aeroont for raart.
a&al w rarticalirt- call th attentSoa of U traTYtt--
pblit to th ocalty ot hatlur la-r ad Frtlrht
Will
6.alc UrcTtptCHl ir
noc b mpolMi
for any oataarW Basalt, or tor lYrijht or Taxctls,
plataly uarkfd; ta t&ir
Frai-Ht XostT Da oaDinaad,
In alla of frvlfht for nattlfs not rriooIhl. er
utnova, the frrlht moary will be rrqalmi tn adraac
rAl'KtUGMtt-laiqrOKM matt Hl.Ma tl
BE rtVVIXET MARKED
rw th party whoei they are for, or plainly itated la th
rrrtpt to koa they an eoalgT.l.
All tlemacds for damafe cr lo mat b mad wttMn
oacnaonth.
Ia ion I1H1 for Imi m rri.1,nt ta llr stoer.
I UacV. Drirrrs U.t, ed ach lilt, will not be
aUowd on bmrl ta Mramrr on arriTal, nntU after th
Mrtr tare on laaarc
SM WILDER A CO,
atiiik BiMDniomB, xorse,
Scbool Strrt, near it Blc Bride, f uraer mldtnc of
Ur. Gra,
SATURDAY, JASFAUT 15, 1881,
AT 10 O'CLOCK A. It. WILL PK SOLD
PARLOR, BED RQ09 AID KITCHEH FtlRHlTURE
On Solid Black Walnat HlUr Eat en -ton Table,
new pAitcro.
BUt Wain ttt Dlalnt Chair,
FIb Loon re. aphoUtered In raw flit.
Choice OH Pal-tlDx, Uanfinc Lamp, porceUla
hadea.
On Tery neat and new Bed Room Set,
Croearrr and Olaas Ware, and other Fvrnltnr.
ilixtle TopTabt and Wahtand,
MAHOGANY BED KOOH SET,
Lars Fmtch rillowt, live Qt trathen;
TabI aad Ud Llatn, Ac
a S. BARTOW, Ancfr.
PACIFIC HAIL STEA1HSHIP COMPANY
For San Francisco.
TUB SFLEXDID KTKAHSlIir
CITY OF SIDNEY!
DEABBOIUr. COHJIA.XDE&.
WILL LEiYE HOXQLULU FOR SIR FRJSC1SC0
On or about Hoslay, Jin. 17.
rOR SYDNEY VIA AUCKLAND!
THE JiPLEXDID JtTUHSIlIP
ZEALAiSTDIA
t'HCY A LIEU. roUMAXUEK.
Oa or about Saturday. Jan. 22
For ITtUht aad Paaaar, apply ta
aib. u. UACSrcLO aco..imu.
Cmm J tar Sblpcwul pr Slranrr caw aj.i
a Sl.rtHt. rrr .1 CUarx. la lb rirpr
nurwtti nrar .ur mranrr nun.
DR. KIXXITDT.
tailT x-crficific- tS t22cra3ct3 oC rfmacmc aj
tScuiwTi. 3. G. X. WHoji tu ta-o
siwi.
Tij? yh-ia.t yr-ft suaseccni itti?i" c th
Sta. aaii TOTtanii aarety; thi crcy Li
ctSiicpiLrtcCSAsaz. Ssasair&acgcajafrtV-TT as
"t'yr Vm-gt jiltf ni-trfti frM3Ut3fc
TOizii3 TJtiEiilir:i:r5ariWwiirapir5t!t.ia
o&nalxzii a?ti dealct tats- caais b.u aat
piscairisrtheci. Onca lccr su r tios is
TJITSHED APjfRTVfU.l rs
SrTraBu:ruBT-tTa lidiis.uiiai.idt
iat yalfrffrrc:!. wtca r widoat bsui, by ta wck
ab GAzrrrE orncsL
ROOJG JL2TD HOARD IX A PRI
Til Fiilly. cr x tztlAr. 6y i UJ -.Ui tn
ehluSrttu Ba C refcrcaeea. AJraa, t3L3MilutT.
A.Mc"ir En? ;Qrt. SM.
A Stsn trgaVa '.
: mt ti HawiMn
: Is ynsigytar Lr.ui Syr Ycrx
'I'll t-r-F !,V.t-
Cobt rr.D rtBhU! ion alattox
A3Lneaa LwlrHame xam tiii sac Is r
Jrdq.o.?rM.Mr7tfaatrgt.
eoxc quox & t.tt: oxc
An-thirritad Guietaaaaat Siippta Anta
Of Laninr for PTftr-irttm cr tAr hiada cf U;r
0t3ca at 5.2SSix jcr-eff, bjhwtae irtrfm Hu.
oa apstt tula af th srec Sit
Pnnn hou Pasture.
FOR EUROPE VIA NEW YORK
CUNARD LINE
Established 1840.
Tv?o Sailings Every Week.
FOB L1TCBPOOL:
Frm She York rr-ry Wafasday,
From Boiton tttry Solxxrday,
RATES OF PASSACCl
C(a mad 100 Uold
Atwlla- to Accoci-iodation,
RirrCES TICXETS OS FAVORABLE TERMS.
StaMt
Currency
Good iccoa sodxtiac ran alway b etrnrrd on att
pGcaaac ta WILLIAMS. DUtOXD A CO-
Saa Fracco,
TEESOX H B2DWX A CO-
4 Bowtir-Grecs, Sew Ycrfc.
m-aar,:.; r. HP HE ABO TT-3IEXTI OXED PAS-
. ' . a j-r J- TUR-t aa-a-hwe-. Iaitt for dairy poj-w. all
u-u ......it- ---a-i .. . i - jcrmr -iTur aurstMr ut ia aa uc ar ra. as-i a rs-
ri, aii tr puiair rrroi. tb ci-ntcai;
T 5ftur-- 5ir a-tctt. &a na.fci
la S-X -Wl tJri-iftn-a. amf rr-i--- ""Tj
lliflr tSas aa annr ttf- TOffirf ao-a toiRT
r5ni" cnt p. TS Bmuxrr aa- rue tjar.
TTfrrrrR. 'AJ rm;itf-T 1TT-K'rfrt i I-rx. ns rr'
a-.Lr 5griix wist tale wccls cf Lim-c?iI
Ej-nce Grsf-. "t s Yac- itra- sr VesC-T
7T i sxr TrfrfT n - r:TT7TT ai sail ft"?
lT-a-- ""i-U'Ua i jfatH. for TftplVrrrci te er."i ceil
cfitf pwf cf 'f"T"i t fT -am raiuieiili--
enr 7-a, xz.il -fcn r30i-il Sr, g-ie-Hy a
-vm-ti on-S-wir xzmL -v-r Ttte-rMi ct t -.Jv.tw -,.. ,.1
V-tTi-rn-ifi- cf &mz ecnlZ-ic&h. f: t rr ia alt 1
cf tc iiiii--Hx. tUHr crr.nna Mr: te-aj-r
1-l iifr cattr Surf ts ""'ir: vcrx '
iturL. Ttf Ih-cy if tH ex-i-e fctftfrr fcj-ro.(
lar-af- tfte TrT7rn cf p-xw f ?i't rfra
&mru. ?-- -TiiL one lirjo---- f tjf rr i r fnrw7s-. "3f-- -yI -ra Er 5rt
itfiatanii?nke i-i aiiHain- in wt as ar ' ai S-irtvfaica- Sttf gr-i-r..-- fr:TT a3 cds
;gi icay cr-c as a-
TiEa-r. -ra .sxic tie PJJ Axxtntic far tin
afitr fftr -rrr T-if r -dsi rrij izH cf Tejti
t fes ai iir- tire tZ2&cbzjzx&zeiL,xztl
5a4
W. L. 1QJTZ5.
CHALLENGE.
T CTIAT.L1GE J.OCES BROWX
JL & rex a Cjtc race of half a mj. a ti U i cf
Jmrj. i 5 .gtuUi xr. fur $31 a-f -
KA5tTX- HAC3L
TO LET.
COTTAGE ASD P HOUSED 193
5irr-i ATea-fc Pwiwii -vrea. Jaaoary rML,
TarlcazT cx ti enc-t- au y 6 jiixi- If
Lx rrpr an Cur cr--uj, r of T. U- WtjOD.
2J0TICJE-
TIFE CTRH OF HITCIICOCK at CO-,
diiiax aa o-ir PLtr- aatf Saax
Carrrt as p5a.ii lUtad C 3aati. t c-t-ol f
tag t'fUijarwaa: Caarw nirr. Eraruf QL
Eaactvtii ant ftv-ir-f G. K&s&cndk. all r--j:-rf ta th
Dtcnct of BIu, ria-rf af XU-aii. U3t
n T7-frr - i wraTTTT S 09 3 JUC a JTffiOtt' tl &f TTI
7Tyrt--aar t-TS i-TVnrMf &Tt- 3if X TlXrt - '
Srctrl x ca ii eciiia cf iK
yT Wlvht 3cc-iiiijc3 ;xti. velLati err '
-irof ai Si-t 3ai: ir :c sb-t Ja-s. firg ai
rsia-innl Gh Lct; ThttZizzx
TJjmr aaxmHc a i& Ozr r-iu fr fnitiia5 cx
?-- Grtrinc xm f air; wtcx ri
Di:n" spKih ctiixaatsr!-k. V raitaariBinr
a-Tn;r ?.frrr a Xif rr .1 rfta t l2'iiciCTijcj
-fi:'- aiHiS-a tttf tmmt dtnTrxTa- acrij- ai x
TTia- wciiiir- ai --. -jt a- conicr eun.--.:H?ti
of itfrwi-r., C-irr-f tiaiv-r CIiiifa.
.yf iAf ; - IifMirAi- ei. caZinl t ji--a-
af ttH- -3mfi-r -t- Jyrtptu, x. t-srcSSar cf
Sitj -rar aaix.af Diuir tmiziru-i -
XE1F BOOKS JUST RECEIVED.
TT--7-T-. .ia!.rry af Lff x -r E-aiixa IjZ
aad Laori ilt "adiL ?TjC
UaVi -esc Taal L Japa. ay -- 7
ElrJL. T'i' yi.Ti jcunr as
cf at tch g. Texirirs Fs-s Scar-
rVctics to Pun-T fro-a AsftraSi. Xew Zalaad
atf H -note la Ta Caaarl Uat a ori tcrr than aeaJ
fas EHUe t- tajvarh c arrr froca Tran-Pa lie
poru, t fj,aaj of ft j-i prechalla; all po4i-
Btixiy ea ty ia. e - xc .
lrOoocI arxaabia-i49f al aya rKTTed.
T-RXOS H. EEOWV A CO
H Ty 4 BaruBar Gr-n- 5"-r Turk.
A FRANK COOKE
ACE f FOE THE KMX0WT5G COASTEESr
Taal, Milolo
Wa LIU a,
Waleia. MUfX -Waiaiala,
G Slalaaa,
IJHi 3 kSJa-a
IXAG-EalwUl WilhBaa OSce-CccatzotQaMa
si:
aad Saxaas Straet.
PLANTERS' LIRE FOR SAN FRANCISCO
tr C. Brewer t Co.-AsBnti.
aaZX-' VcTrAascti ncTerf Fw. TiS
aad llVral caaa iraaca xuvla tra tkl-rat bytaii
ixxr, -r if u sWK A CO.
A a 3 tctc of xt&jpt tt- ac Eii ac
gT-ne?--- mfiiTi-t cf odhcx: tux. Viiraaax7
Sir jvMavr8- arrr-eiE,. Set3a &--
Thu Sihhsrix SenxiL anrzersat -rr: t 3i-rn-nm
CTrTm-ft a?hartt 2firTnr dartya.
-ggygfr-a-ag lUHaSC. pisrtg a Vaxim; a. r-
fia
tg-wlutg -g I-icx at raax t- Trrrots
tcs 5iy Cla- -cxv Iti-r fiitir sr-nsr iirn-iwif,.
ai lozrsi-xf imi
mnrrfri. cf !
4Crwi!frr
rieti
Imi; sf us 7o-ri tierca- -? to i dfrn
Vtt ii-rr-wi fcnfi a. fitnr j ta iiiT-ii- 3J. '
tiiHn::i cut ifzaazzxr Jism JtJtr nr A3oiv j
rs cixr p-iTHii,.fV-r, "pifiF-.- wer- -ne- Wrnf 1
SOTttft 3 cf tfl StH T &TSSji!. AT;:r'fc 21 pfflS i
t-i -rs-U siii-n-y cf ! Sw-Airvara: LjLt-iH 0r '
13 gg a. jriirt- rnffT, a a e-g f-iii- -f as j
A-3ta, c ti K-irtw pinccud-i, D?cMtnr Jii, t
azi 4n.-7r frier t-uc- . ChtccttTx '
nu,tJ a. u;r- cf C"o irriTr f, -re ssw n-t hn. j
rs acr?!f ef eazx 5er3 tr Tiuai tis .
jf :i flT. aj; sar r? aa" r - itr. aa ttt sinrrvr .
ectntt nrar sa xj-cna prsawBca ef tni-. 77fKFTfTI-.
rw,:n"ir.!T-, g-n-r.nrfnr.. . Th- Cftutrrf aa , ,..,.";. . . .
tSQV ac-a of eaif ate tr-a. rL-n-laia "pHEnsn or CXTL A TX3 5 EX. -Mr
5iSSl -.rsTi1
Uzmt at cezh ttt ar r -xt bc ta caa ta -raU-jn. Z. Cwc.- amf Lada P Tna-r. raiLj fat
tSje aat Bf-. mnr-rtr :f 2Ta-Sixer, aa r cf feat Hnniin. r-iaif OaiiiC'ttar H. Waauir-, turret
tau -irsn iniiW aT.iT. Xs-le Eltyij giI L 1 H". rrccScrv-x iai --rrf . El-tacjvi. rwa In. ti
l 2r c-c at ens- -rfax aa x asia
da-- aj azsp- is ax ir cii--Er. -er i
A fTTTAT.T.T-yaT!.
T ilEKEii T CHAT.X.KXGE TO RU
La7iiJ-TThrrf ar o tat aficft Iv-aeb
ru'j? af cto Lilt xaif rryai. r x riasiif dah f t "V
Hi ir Jl"cr JTa! t (. laaaitv. 5 Tl7hiia.
Txi. cxaJiszrs iv riaiaiux cta 3 day ff ms d-e.
EL 3. HALX3.
HiTmfnriT. -Ttaxtcj 3.1. ILSl. SU txt
E05T0H AID HONOLULU PACKET LINE
Lr3- C. Brewar A. Co.-lienu. 2
Fn-sriW x-ia-MiU can ahnri fx
aiad trr teener aad fai;siss f OIL Ben. Woof,
Hii aaii car Mtrra.juii- t 5-r E-MJect, Elcc,
i cri iu 2iiiar3 feru. fc-a -.2rart
3La.xe ly C sEWEc A CO,
7JH. B. W. 1IABHE5.
. ra.Tirf Sursoozx
Orgg Tart. Jw HnsfcJa. ly
TJB. 3HODIE-
F2xt1c1a2X ancl Surcooru
f-ptrfI aura-i zfrta w tlta.t ef tit Tar-vat
aaa a-ac usulc aaa m-uz-Taxx- ii a sn
4ta
3 it ii r BELt,
JJ3tIXl5TEAT0K J0T1CE.
THE U"D ERSI G "ED HAT7XG
frnr t crxiile aH a: cnot. Er- ttkwI -vtente m- I "ai- irrs itfrMry andl aui aoriat uiWif-f t
TTtrrrr an: ax xxcr rai. eix-ras as rts f . VSf w,31 toHdUM 57E- a 2. Bj-r-t?f'--T,TA
. iCI r . . j WTi iartner ai-ia aaiaC ai.i eaai.?-Trlaf jr-?at Qa
tt ttt-- ? tir-. T--ft. tv imf a. ttTh- f rTT- F-1
na -aa. ts pmiiit of aaT- Tiir irrmt aatl
t5i CizrriTxs af frrnrir-aw az hes. &c tlii!-- ut
T?afj p n- xna rMyltj'r!'-tf?gT Purfr -ir-, i
XsiLsisrw ariraa7uf; aecx te fitr- rsinltar j
.ggpr gf.tr!rm Lg a if t -k-a-Trsj of gnnii !iitp.
W S.-fAR2XTT.
Afac"aticrSitr Zjcaae Wat. -tizrSdaMawtdl.
B0U5DASY NOTICE.
YTTTEEEAS THE CXDERsIGXED
I f fcw SftM rrri-iatrt hr 3Stnv W c ?arx & ar-r-
frlar Cit amKutxr: f dt -t arrgtraa rf ?aaj-ut,
wciatjd. a. Cci tatfiiiaiat, latiuaaa. fal-taai ftf ytk.iL H. L
Tarrfairf rc r llr--try 3raCr kjix 5 imnr. C
IacW23TyATfasiarTE' Sfflt as 3 A, X, at ar"
atfl&r cL-ul afaa t
f TTKt'ifT f-- tlft
tairiiw. arg Snitit St Erinnifrrriragrf Bfcr many f
7iu-t s&b Gxxnuse anEaxxim.-viSt txx&Mezirs ana 1
t&e eilniaae,, t& waX-a-af tie ;wTftf,x2t -t
AT lizsa aewsr tc-ic fc-a r?TiTtx anry
2nur ri?a szn-g- aan crcx are
u Ha. aa-t alar Sr acatax auca.
LwASOtUr
1 TA 3TEETTXG OF THE COBPO-
tanrxIli-naiKiiui -xrc .a aeci. Iry Cib- Lnr Ir- fa: ww-i.e onriis.
ATatr Tnfr!i aiiiTf- zrrtnzsittf txx o tgiarna. -Tauxa- anr-B enpnam mto tggcac fcrrx cii. TZielligLS V rmeti:i!r rusa-ixz2 a zumiczari pate
siiiriaR- autt iiTiT 1 an oczxzpisL x pira;ti af srs f itat- is ars- tnacnini-" jtMox crj dkar aicne Saxry' yutrs acx. auf cpk enr pnie
-mi-t:'t- anif -at eifiinin- of ffmniii? ygrgajxr fan rr yf -- ruan-i'iu-T vi'r frr CTr-r-iTL-fry-.f fn-
-. . . - - -" - . - , CjiTl fl TIrTTTTTf ,tnr f -fll'MTHirr tTf rilaf "iTTT QJ; jrf-ii--aJ aTT? '"tirf" " JU tftf Jtflnii cf Cm ,
SZElzimaixtfXU Trt tf;f-:f..iiiiri.rt-;i--- fT--fjjr-iar tfrfrtnt iiT-ifyBrfprg jTTlTffrrrff-T .1 aT1 -at-rrftra rrf &vijfrTr-frwr
jraacrrf a fit TTTitntterag El LiZdriae xytut Cut 2rC dUy
-f CcLtw-AI. 28- T5 CTtraiSi5tt. -af CfatmfRK
orpiuPbC. zmC iiXIi.'rtaif c ale of t aiZtJtn fir
n anai7ai- wa auiitYx;.
Tjwarar'
-AadUAr
Eary'y afr-fifT
"XXI fv rx 3uCi r.
A. 3L IVjCZ. Stjerv Gswa Zjaea. l-U taio. Cn.
CHB. GEHTZ-
Iaarpertr-sd I3taIT la Gct IdaV, jucul
Cftflfi-ra a Scta SAaen, aad allpTtn.
aat rsi?-f a tt tr -arMtr f EviC4, Sbwi aa.1 fiTls
vsra. aM !-& ryr AH hrrzca &vst. ta
S. B. IX LX.
Coc-a4IJe 1 X-a-r natd KoIatt Pnnllr-
CfZr.x iz. Caj en irr f Tet aa! XrdkaaS ltrwc B
SUKEUX, B4
S. M- CABTER,
Afssita taar A-Vniwle4a-r-tA to Ctm-
OSa- x ?. 3C 5. twit- Zaa 0sax, H, L
If
TJB. 1L H- THACHEH,
Sesliat.
Er"t awrt ?tla Is ESaj ictl, I7 s f JTiifl.
X Sew Mffrl aM'TaaPt
For Salo.
?33.car5z&rAtArAriJ.
tagAyrarfnir'- ta ftraiara,a-f cca;
1 iack SltrtV'a 7rs 7zs cajctr tO H
2at 3y sr-p-i.
t TjeSat Bar Turn.
fl.lriXtf2-aa: a-rav.
vs. &ysraaiD! hlsi vl euaA a-y
twtte af 8SU K tyiiL.
For Sale.
OECOTTACJE l'XAXO, A GOOD
' taxied buuoment.
' C. & BARTOW
MULES AND HORSES.
UH11F.KS AVILL 11C RKCEllED BT
th nnJrr!niM for the Darchaftc of Malet and
lIore, and personal attention elm by a per
son tn an rancico to Mieciinz and par
cnaaiox in time accord n ia orurr cit.
C S. BARTOW.
rill Ww gVWTw "p
I. m-mm 1 "" .ff i ;p m
RE8ULAR CASK SALE
On Thursday, January 13th,
At I. A.M. aHal-aMnna .
DRY GOODS.
CLOTHING,
fancy aot m
AUD
GrROOXlniSfl!
A tan A Son's Sngar Csrtd Hamt,
Frali Baeos, MeMn ij'i Orttert,
Yaraoath Cars, Fiotioa, Otirea,
Candiet, Oxford Siange,
Ynut Potrdtr, Freeeb Pom,
Brown Sugar, Ac.. Ae.
22 boxes Bread. 13 bbb. Brtai
ALSO
Boxes Onions, Bags FftUiees,
Sacks Small Cora.
ALSO, AT tt O'CLOCK.
SX BHCOTKXT, rOK A!t rXAXCMC.
100 Bale Hay, SO Socki Foteteet.
B.T. ADAMS, A.rtr.
CALIFORNIA
FarMitire
iaiHfaetiriif
SA5 FHA5C1SCO,
B1NUFACTURERS AND tlftnTERS
AT1T1
HOUSEHOLD FURNITURE
PAETIES IN H0N0LUL1T
Cr otaer parts of lb IaUada.
DESIRING FURNITURE
CAS KAVX THSIS
Orders Filled at Lowest Rates
Br apptVatlon la Ur. K P. ADJtin. Qaa nrt.wa
haa oar DnOtpUTaCataKca wtltt Frlcaa.
OH HAND AT THE STORE OF LW. HOPP
HMU BTREET.
Black Walntxt Bedroom Sets,
Black Walaat Sideboards.
Black IValaal Ulala Caalra,
Oak Caae Scat Diaiic Chain,
Cedar Bedroom Seta,
L P. 101BS, 1EEIT FOR THE H1W1H1X 15L1MS
S34 3m
REAL ESTATE FOR SALE
Valuable as an InTfatment.
Rrnted ta rated tenant for a lonf period. Balldlnra In
good repair aad pleaaiilly located. Aoplyto
Comer Beale and Howard Sts.,
SAX rBASCtSOO. CAUrO&XIA.
W. H. IATX0H, Prtt't- JOSEPH M00EZ. Is;'
BUILDERS OF STEAM MACHINERY
ix all rrs'sRAxcnzs, '
Steamboat, Steamship, Land
ENGINES AND BOILERS
IlIO 11 PRESSURE 0B COMPOCD.
TEAM TEUEIA of -3 kind, built cocapleu lth
IInIUfWood Iron or Oasp-titc
OBDUTABT ESUU.EM compounded when 4t1-
At.
STH.1H 14 U3 CTI EX. Barxi and Strain Tnn eon
uracted wUa referee to th Trad la wtkb thy ar
to b mplord. SprJ, toon! aad di ftof vat
Caraateed
ATEAS BOlEEXUf. PartkrnUratUotkMclTrn to th
q-aSty af ta ciaxerUl and workia-ea&lp, and aoa hot
Cnt-clui work protfaced.
SrUAB JSILLA AMD RrCAU-M ArilSU HA.
ClIITfEIlT naad after tht eaott aprored plana.
Alo a3 BoOer Iroo Work coo sorted thtrrwtth.
WATER PIPC.cf BoGrorBbctIroa, f any
r a4 ta U te&aths for coanctlsc tocether, or
hu roOd, poad aad pocked ttr ahipxaent, ready
to b rffted on tn crovnd.
nTDBil'UC KIVETIXO. Eotr Wort and Vater
Ftp tsad hy tta tt-vbtSJsiat, rvl by HydruUe
ElTetxaa- ataehtoery ttati-Sty of work bcincl r to
per to hand work.
UUPVOBl.. fenln and ftte&m Cpotana. Stnsna
WbcA Air and UrtslaSnc Fnapa, inad after th
Bon apprT4 pUn.
PCHM. IXct letiaxPnrap, far Irritation or City
Water tTorti parpove. bSi wUh rh citratd Dory
Yairc Kotioa, spTlor to any other pomp.
Iltati r Writilnstai Dnplex Ktonvcn
Pimp. ly
BIBBAaBBBnslBsni
HHtffiHf
LEEr ippCTircixD KTUtzsurn
8atsnHi UuiUfB vjav titter U i-jntes
tzjejt ti iJ- TaiUji eioJr men A ta
A H titjt orrmm. th HrtT aayf th t-owH. a
ta-rtrdTarrTLnt U rcx.ld by tV actios cf th Bit
Pre aantai yvsueta sy taaa Graaxv
Fa ti Irr H fjrnfzi anet lairr rrTiHr.
KKar.lJUl
Fsreih7
T
a j v." w
earrlACI. f A A.
Jcat to ttad Zz -Zmlo," a cr fitla
100 bbU. Prime 1'IanUtIea Silmon
At Oe Lrrttti JiiriH BMft.
OWEV X. HOLT. P wrlator.
'VaAMt-rrf.Vuf..Luib.aa4 V..L thriri
aiax4. TV B ratluKtlataetj
tIri('aaMcaaVRi,Jwauii. raaiUTau
E. 0. HALL & SON
HAVE JEST
RECEIVED BY TILE' DISCOTESP
A Fall Lisa of these Cancelled
"Toll aS-f-nnl UT ,11IM
Mad to order br the MOUSE FLOWCOXoa.
S, 6, T, 8, 9, 10, 1L 12, Vt aad It. Alao. a faw of tsa
TTATiTi
i'UHEOW PLOWS,
OR PAL1LUAJ.
Theaa Plows an aeblowbdc-d br all wbo ha
naeU them to be atrocfer and bettar thaa anj oaaar
Unda in the market, we tare alaa a rail aaaotv
meat of Ploa Handle.
Agricultiiral Implemeiits
OF ill KINDS.
HalTa It aad 15 bich Steel Hreaiera, 1 incit Ka!a
taeeca, ami
STEEL SIDE HILL PLOWS
8O0X IIPEC7TD.
Extra Point for all the abort plow
eonataatlr on hind,
Ertetd anon b the "Arar Tamer from Boa-
ton, aad the " Mohican" f rma Kew Tork. a fall
aaaortntent of Goods in oar tine.
We keep Constantly on Hand
A Tery fall line of Friglish and AmtrirMi
Snolf TTar dxv a.x-o
ALSO, CALIFOKXIA LEATIIEH.
VTa deal in BUcx BUatins Powder. Buralee aad
Giant Powder, and Sporting Powder of all kiada.
Imported direct from tae ualllorTUa rowuex Moru
A VSET 7IHE ASSOKTMEHT
Oook Stoves and Ranges
Sooaupected, Also, Silaer-pUied 'rTara for
CUniSTSAS AXD flTEDDI56 PRESE5TS
tiy Order for Plantation Good from taeotter
laUndi. or bj TELEPHONE, will ba filled with
DISPATC1L er.
ASTOB HOUSE
DINING AND
LUNCH PARLORS,
yon. 76 aad 78 Hotel Street,
HART BROTHERS, Proprietors.
Board bj the Day, "Week or Tram teat
33IL1L.1-AJRT3S,
Cigars, Cigarettes asd Tobaeee,
Soda Water aad otktrlsed 3rfs5a.
Heals Served In Ilrst-Claaa Style
AT ALL HO CM.
H EXIST J. HABT, 59 ELLIS A. HART.
K.AVOWJLES' STJEAM
A(0
Vacuum Pumps.
rriHc csnuuioito hits Arsrr sav
a rrlVKD HfA.rTtrur. rrws 1 ..a.. r2l aa
Mtsal f iaa craI iwatpa. waka ar ara
V4lVlkHrr aa4 a IVa. ear itlo UrU X
(a,laK0. WcaiA.UOM'4almr
alanriata. vaesaa na,.Mca ia t
mA m ai. MM MUf a.M-
tmm ii tr c fcarwra co.
NOTICE.
TUT: XnfUKItSICNKD irAVlXG
anatM Vt O. C rt aa A41allrats t
IM MIUM t-afr 1X. "COW, r.M. w. r-
Dm laakb4 ! U JUtat. U SUA lMlal a,Mat
aat aa pars kirtar clalaa ara ta t4 Xauu w
pTteat tii fir atOxurat to l aanlcai wKAta
is ata frew. aau ar tar wia a '"fjSij
A4ailalMnu rf ta nlala f Caaa. La'aa. ti,
H-aoUla, HwaWflalWi H 1
FRANK IL AUSTIN Si
Comiaissioa Xerckaats aad Tar
warding: Agents.
OBce So. 99 CalKemU M Km Fraaeaea.
Coa.lia snii from la 8a.aua Iba WL
TV t rrl rrTlt. aa4 Sale GaaraalM.
at r
srscui aenci.
A M ACCOUXTH IJUK AXD OIT-
f ttO f Am rtClTSt tlKacfAL ABT
TISCK tre la-4 laeNJafl Jfc r
WW atx. wits 4. H. Weli .alj Aa :alili-ta.ia
S7lIAujtstwlIIaU47 f u jica.
Bwlala.Aarwt'1, 1

xml | txt