OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 12, 1881, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1881-01-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

I
HE
I
JuyaaHaaaaaaaHB
' " ' ' '"' III '
$6,000 $6,000
OF THE
MifcOlOTH STOCK
OF XEW
VrKKdSlUY, JAXCAKY II, ISSl.
DRY GOODS, FANCY GOODS, CLOTHING,
CENTS' FURNISHING COODS,
All ISKICt TBOJt XEWYOSS, FEnATiELFIttA -VXD SCKOTS.
POPULAR PRICES AND SQUARE DEALING!
I trvo tin yciCir fc ra cr J2ji.-r:J Ss.vi Xr-v- Acri.u IT Gx-s. i
Largest and Best-Selected StoeA in ike GitT of Honolulu. ;
XTitxwfspriKnuMi fabku rxssT.-tia r eeaiiv
:; tux: i
Don't be Deceived, Gome and Examine for Yourselves.
ruvrcs kt keaitu u. asosimist or
Urv Goods. TJncersreaT. Hosicrr, Encv Goods. Triis55. Clodunr
ind Gts rcmisMzr Goods.
sS- CENTS' NEW CLOTH1NC AT CREAT BARGAINS.-
I rat & to.-t.-i1 oax rt j Gvvif aal W TSOC3SLS 5 SHOW Okbct
caat kcs; cosvia- cxrcstei.
U ri AS. T. JlSti rS 1 m
CALIFORNIA ONE PRICE BAZAR,
X.-5 ttq ti crviw-,? adratw cf utSt
tariaa sewe ar safe wvoicrfW tiaa tfce
&wte(rt ef tViwRarr j-rwdwirti
lu; iaifcRrETj-. SVe ciwo? hrtwwa tVe
cJi yr tetter cf lis Utrec rtt ef ti
rtsteer,iJ; rrttSir, a? tie. writ- usprwsw
rfti JJvritiTtf ii Jf.-nire t liwt.-, ai
Tcf 11 2 SW5MtiS ttisii
urate tiw ir; cf tie Fcarta.
Ksnifv -wt cn!rjiiri it, fcvca tie ww-r-rv
f 15s ywiit iiv.
ifi.T xrar ar ae nrTsttrr "as rsa.se
Jtwwwr.t fr Mllwt Vtis or VJp. it Eivitss
Scared If uictsMHs? tia IV. TcV
rssrct fat sf fuUaj is th wssliUca ft
xtrilr, tie dts(r ct Xh Nvwr cf
ww, toa! lvsss -wi'rf-w ; ;,... u pcNUW ia tl
VCITA. ! K.,.- ft,Z It a-m tint i llrt.
its vrvivoi Jsalcr auai ircSirely
UK W
rcro. tot jtsw- iu.-yv. JT rervwa cj3od wUs Ivf&X
eWiriyr ciit ii- jvrf.-Al -" I v-iV urdfcxr wttiwat aUwr fvvra
i cWcfJ (itirv-jti.-c and aa ?r Ortirc ta
WILDER
CO.l,Tfee fassge of iKe Season!
118 Dsts from GlastDvr !
LTJjJ:i3EIl!
ttitk si s!xi&&e: 2 A Jwws. TVs
.va r.ni. TS.-aaSr 3,.5,5-. cadlrf
aj? e f '"V" .taisratEacfcal eiatifc wdis.vr,!-TOfe-sbtV.
J'rtJKevlr6..rc tUsitKr a-raal
I-cycvferc. ii ai ti yerwi a ka-j.-fe. aU tkrt Udxrb t3e to
ss.-t wifc CUaaatrvfcsiur, tx fctm-ti V
pis cf c3fvaK ac a JrrKct - c
tut rsiatcurm
BUILDING MATERIALS i
JUST RECEIVED
CITY OF NANKIN
HAS JUST ARRIVED
.Obsmt- ttxj ssjm a 1 -it laax. Kosa atj. ,Y c.
ki aivr!a$s3atf ; ai fc lasir r-
rm23Kl. n kss a ssa tJkaa .Wt ta
. - . . . u ... a....
lrr; asi its rex-
i5: trts as aiTaast cf ta
tkri rf as j- trr fafr.
ff-.-ort'It kiTu Ks cttTiii Ktt fat-jnniv
esfur leiBg; ptt fr tie tifatf
f Si CircstrsKii-at ef ti tlitt, a Kvuol
!f?tC 'ii'ArSr1 acw aa acts to ti tfij ,C3U
LATE ARRIVALS
ra-SaEIED USEOS
wi-ra urn.
ctarraxsras
rr fortz sioc sizes
-SO. 0" K.-OD r
DKT GOODS
SVjtie Ccxm.v 2Msm. TSTvijw CVtfLter.
TWmjK. rra,am. lnncv. wedLs, Tjcifan.lA,
GALVANIZED EOOFDfo
Nww M oimtk JRtJktoc: 3ECk. Cass au.
GLASS TTA IR E
Ernsseis Carpets and Engs
s pastUr ti .-&joIi cf carrtog- aaJ driw
c. JcreifTfe. Kirw. '"s tbt rv.V f
Osi. KvxtTwi ssar cf 31 K. Tkit
Matf as0t asusas &-rtic pcaajut rw
Sfcaar.fcitS feac$5 CL-tlw itrgsKt tbatiix
fecairto jeCTCos wc lecjajrai ia t ftij,
asi &am attit pcTOtt. llc&Mf asu
&avt c pi sa w5 is lalj-, ta
ncrS tirfSMo.nr aftsr cattr liKxi . D&tc:
3ft tso; tirfr v3( be f aaHj- cccssai ia
roKSTaSiij: C ajia:ci: aiti5cSs Kf fwfata
av; e cci aeud ttfva
t ri35 aui ia wSB f br f-c us ta
?Kas. t &rst cf ib vat !
1 Vr.-cric bs a&e. xjc priafrri -vu lire.
' tyx? Aeir-iiivT, tiki: fc-was sacsssa-Sir
, B:&e jrcsftnsawiaf di liwieaatadifaiwta
; rf aa aSSsnf e iefej? zsuii a: to itstemEEKn ; '
fcESajrwasj c& tiif port rf Xc TSTatotr iiat
sir seta Hizft ttra est rf tafavKsi:
y ti ciiiaijjC5na aE swsdi.
Kim 52it Stokiz Sisiidirrt wat jiartei!, K; 1
f ISir. is -m a (jrfe jiut, fcfc H. ; aCi eir
nti'Ta: wat cjjr- 7il'r id' efe&r iLtJtr, zai
jet srtcsiiaiss Ml mkk vfcot cutens
1 v caa cct aewsue tSaj cSaag fry s5jm ,
. rf afrwrsa-gwato. asc ifci j-tjjmci AiJ:
i iMW tilt s Arni if a: At rate f ,
15,3'M) ar anas to icf f ptftr aiife fa i
S23HS3' aSaw.
CtM u at te TwrntltvraEjss&ers
( &s 3&tka rf ToKmpii. it vis izincl
zuntrc xX vjiS Sjss. smdf wrr 9tss tcpstr s
WM. FENNELL,
PETES DALT0X.
SADDLE&HARHESS MAKER
Aa.3 sr.uuom.i-.
G. BREWER 4' CO.
I )Y
on o x For siaio
AMERICAN BARK AMY TURNER,
JCSntU, XMw, ar Vwt i twa ItM,
The Following
list of Merchandise
DRY REDWOOD!
FSicX iassici ant
paints:
3 U Z&x. 3tS. IJBui ?Sl6.
m- t o.. at 3x4. CttcgjeaoBt.
Sainriiisr and. Sairs:.
ia nac.
k FSE ASSiJMT OF Will FA?1
SAILS. j
WKXXXZXSCV
Xeatliet Eeltins-.
Anchors cfc ery yH-r-i
'WlAiiS ASTJ SPIRITS:
J i-u -! Umr. iuui Tnftf i
Ciu. VYa. irwi -yanl t.w-v
Class,
Salt,
DOORS
Firewood,
SASH BLINDS
j siizd: triiTmc? t sot-
ICRS. B. B. GETrTDy
IO. OS FCJTT STEiX!.
tor gnuirtit xaiLauMC
MILLINERY GOODS
Sis Insmi it ss Isssi Sgfe;
asiocstA&iuaiBC
5-wwojr Jsss,'' ta!tf as tai fia jam
1 jujii. Pre sirrvrassneiils S e irrriJja.
j Ttxi sen saitBnici mi sii&-nizS f
1 uo azi r;isi ii xaa iSnraktmHst " s r
j TSecr &nz Sa.it 5a. trsmrie ,
f a5iK. lies ii cart "visa C5.nc5aacf ar a i
jf jiwEt sinji fe.T iest kc5sos h f
X3&ssfi ysir rf jsactlJSJ. nrfeani &sic
' aiCiiitcif. fcjim; sacs 3kts, l&s ausrB oM f
t'ltdr teavtl ii Edte-iaa5sf aa iiEr-&us. a I
1 S &iTi rf Soisir aSer-LTTg, wfcata 1
, aifec ic--tca: rfatutti; S.-irpii it ;
rflnsa ox 5e uje iotm &nsisiirf
arife, aai K3i 2rt ar Tinrifmr, vscsr a 5v
&uia rf S3 KCTsajai.
Ha-v&.'iia zvTKmhrthtres rf ihs til rizrit
faiaa MirsjnaamsJt- ir aie- SUSscr rf 8if
raiBSf rfOncCTrns- star isi5ii. -4Sci inir
ofT bccJ-iudmamr T?binii,Ti sikdisc aigslaaei
asi -vimi So- svfy rfcc3. rf EijsSiamaCuTr
TCideosin at eaamz nmiiL -a
cgPf 11 inSit ta g aB Irraaax -vvuil
ie Ifcf 5tsBtc sjizcn. rf Padsiaertarr rr-
rmrfjCTnSf rf a nurmnt ?
Ttt j i:;.; . . . rw.... .... .:. 1
EZlSTj PlffSYj CC & 05Bi5ilI5 Sp3a S?" vondt aS naTssajun icut
oaicii itefisf, vnea. aX ie$m5 uZKih At
raiifj- t3: iai rswicss rf t&ar rjjeawnfifc.
t5. im tan iiuia rf a Sacsa, 3711c: tSu
SgfaTBTjr rfa tzair, t&a nnxrr Bxmer soa
ISilaraigrfiii.ciVhirife'ygfiTigPBLfitii;
ajUKa (SciaijriciiraaTrfiSif aca&crajci-
lancji Br rmm aaslKiip, -viraflt jirt in ag
jctsifijiii gar on izss rf seme ssin?Ca gwo
A. jtoE xenSiCf Ttaa lnu am 3ctn tSae ajri 1
gv- gee rf tin acsra ii lomut c-ncisci. ssr.
5V6ttr: Ftoj was csoiiShrsrx 3ws. Tmi!f
aSurt ur 10m 5t tfi aorai'rf Sxgasix,
v5iiitTi3,Iiaabr. Sscra x via, anawai ir I
Sifiacgujsr -rjir Dieit ia; ait z
nucS. XSan-ron (rVa fiaSti aaiEfiitPdiiJ
"ilinii3eTT?sra aetrroa. Tafca. fia esragsti-(
ten: T3!i jecaiBiz&r far. Cnir, tan P&C 1
ajniij an -v5uf Sint rf gsu. iigiuacs
raa? nffiii i;etet anno. aai gi'rrtw- snci ;
CTnnTscng-Saaaiica nmiggac't. ckfi-aiiimfif '
tnaroz' an Cu? - i.imcmp. ra;:i:iL. ttc
SiEmajnU3o -ran mnrrrrar npaSij cbi&-
DOUSLE CR SIN'CLE HARNESS
J3antiirfTS!5CiKi: 3!tCnraaiTirAcr "
3Xj- Sj"djiey SaddJe
inTT.,Br,is ufinioi :
acsH sole Jig eiEa sexl
CHA3IP AGIVE
WATER PIFES!
. WAHER P1TZ5 i
on cst xatfccsiEn'SbC w-aivr
i a iflar a:
fHB LQWIST POiaBLE FKIMS
Tut La at
lTvro Hundred Tons
Coal,
"3niF axnn.
Xinices. Tait & Watson. IhS
Son ami ina: mrrmr,
Ooum.- Qrsiers Solicited, j.
C VV-Macfarlane &Co
THE "SIC CCIiAH'-
JL J2LLV C IC-iiWX i-C!. sronuimiai
1 atasfe? ary va. aer ?ca ar asax. E
C. EiXYSE.
ix Of anaanii
Ste wS aisc kaepa.S5iecsScc
BuziimUm. Sc-nsr sf nil vrrtx.
55&11T -CtriiCa. j?n'r7 &itttt
T.in aniv Jtfr Hg-r ftir Tr.ie 3Bsj
EEAI ESTATE! BZ3E3I E22CZS ECS C15E.
Xy"3ancxnrc af grig nimiz faring: inmor lie tioc
etna aBgammtir
1 ac
13! Vici dzrxx& r EKisratL
sjaa. SnaKftjC S KZTiSM esse
Fsg SALAMANDER FELTING
rsxsjrsesic-
at aia tic
Saras 25 per Cane, cf Ftxi-
T0. if- CATZrS.
17 XJLT xxsmicx- SB, JUT.
3iit33 3t33la Trim, taa- m:ai!iij airvi rf j
. in? et. Siic -viife x exsTifisaSIic &tuifc space
j iiuaasiimiih-vteacHraiiEgisnaciSa;
j, 31 aha; ai'vx ax voici: Ittii caaasfi agtMuui waj L
Tsa. eieieaE, ataf &Bi 5y BfctSa jseedi. air
I e tui j acshK1 r i;m iw;, ain2 f 112.
1 soul aif ai Tiif dirnjihasC tc. -raff OEaUisS aid t
1 iter ani can Ijniitiaii nait ini t5it MSansj,T
1 4 taxc vaa KisHjoasims; ci;n:a aa sis
i satapvaff atiniiiaaitTaa; Sifflrvaja; cemsiS
iTaiissTpirSno. H eannOg'ttHe: Put
a; "wftEan EnmihiL arC anit ..-nnit chDf acsr'
! lis azsrbaS aidi tSa ScranffinhiraccCTiSnisci
saeaf. T5n- atEner" cnmaiiit- rf ssxtffiiicsinx
anir rry rf Ttftaarj". amTrrii, -vaii stuaxkml-V
eTlmm-f, arflftnimn w i-mfi? TiTCTmfni-anmr Ifw
arjtm, 3 j" aia- labcaC inrnitim aitc rf
eiiaaM naiiilirT- Sit 3c5imi unijT rf 5i2iiT3-.
Bucket " j
X!iii gnechi, cajstjjixixisiKg- 5i xarsichiceiz (
S533.T rf anr itt3: fiaoit. Eta. anunEsaiar ar '
-vTici Sh- ifiaui Traff Snaiarjj jjljmu. 5t i5b
Usthau ami! tt-hi Sjot. Hioauff Hiiff- gisst. .
Sar UTfai- 5aif soxxSs&arocSmsrf EtS
WM J'Tlltli TmT rt TITT 'llflf Wl 1
aaiLiirviu jTiotb aaiTr"ia5ii tair.io m ha
liimtmrr x irhfif rtTrmw nr. aiirail. aia, ti
im2E aoc as CTiiriHiC'giSdgmpaaT'graay
5an ajns" amfiamr 5r ancSiaCanii! amnesic;
SiraVi2tein air inriEarardja. TS&p-cttara
igujitiinraaura annir cur mgsuiesS Mixisj
rfsajtaTiEaK'.'WiiCiiE'aftffssiCj' jairr flwrr-, rf
55sbI3iirE'nr annr tom'-j'rigraancij
i.r5: CEreecr, Cxi; Istm aerir,
Shitamisf Cta; Icin. Widinciailf,,
Jtiab arc mi Bidgut atr'Sijeijirjiij,
vTl Cicii aai Trn"r tuc sou:,
Ewe 3ffi& OtcJa,
anreir aaiE Shi Tiasii, "CissaSt,
LcraC Ctit cnir SiaSS:,- li Eaca.
AII Work in the Above Line
alUixiE-a.atrv-IiiC.af
UNCLE SAM RANGE,
($S3, Msf. aEuu caiJ Kill
Ranges!
Xisri Ccxrci. Oiesc!.
Crurtir Oik 5
5CP22MBFBSXCE BAXGES,
3ran? JltmHigt, or giwt.
Sings'' aaiSSaiaiHUjrFGiSKCifiKr,
XST3EES"5 IST 1HE ABOVE USH!
zsr o t t T s .
frunmUlir. Jinw 14. JS
STEAAkDwTlERIPE. 1
154,000 Feet On Hand!
JSTaB ianrjcXiiunnr2rcM.
Strata 0.-al in HW,
CaacrtnJ CVvil in caV aJ bollr.
SlsvtV Cfal ia caVs awl bult,
Oik riatsk. I icch to S inch.
Hurcl Tar. Fitch and Rosin,
Cusal Earrowa with Irc Thli
KEHOSlSrS-IiS OIL,
,KLcrxjc mux ik)
Tcrr2t:Ef , raiot Oil. LarJ OH.
Kijitra Kt 1Vwt1 ShooV.
Ecstca Cnl Matches.
NEW STYLES OF FURNITURE
Jir-5" oii JZt&Kifm Six.
A Pine Line of Groceries t
Tcaata ai Mock Turtle S?or Irish Stew,
SwweJ Calrci llntl, Harricot Muthia,
Lct-tr. date. CVro, Pea, Tcraatixs,
Sacsapf, Clast Chow-ir, Lani, Fas! It Polk
Cotton Duck, Nos. I to 10
CUics, Boat BsarJ. Wkalelvats,
A chcice iwKctka ef Rm:co Crackers in 51b
tin?,
Wiaili Cci-ice, all sina froa 6 thread ta
4 &ch,
Srsarara, iiirlie.
Orxt la-alis,
0T5, Wastcoani, Eackets,
TTarr Mattrc4j aad PiltofJ,
Ccrled Hair, Erlsicr,
Irvc Safe?, assort J tint,
Uicfeiyaa Pioe Laabcr,
Eos EaaSftf, VTeoi Seal Chairs
Hide Police, ScsarBajs-
ScCir? Top 0 Iteis
Qta Chairs. Biry Ctrriagea,
Se-itfRrty'-xea Carriigti,
1 EraicelTs Bcgsy.
Aa latctce cf Kcil Ircc, aucrteJ.
Cemateii Irec Feace Wire, EcLlr Beltiz?
OJI WTOICK or
Burnett's Extracts,
AM COUWSX.
Douner's Eerosene Oil
MULE CARTS,
Extra Wfcttls asJ Axlts for Jlole farts.
I2vlB. f a lim Geori wtBlciSst ta ti znt
SK t C BKETTES CO.
H. HACKFELD &CO.
OFFER FOR SALE
INVOICES OF NEW GOODS
TOXEETTEPZE
GERHAX BARK G.F. HAEXDEL,'
ASD FES
ATALAyTA,- FROH BREXEX,
And per Steamer, via Panama.
ESTDICZS OF
The Following Goods
DARK BLUE DEXTH5 :
Etsro Circles. Eocai" HSis CoszosJi i B
Tcbr Ei Okcc T?i-!r -t.
Ha CiCEii Itaffi. Else tnf Fizcj iXASSEL,
Fxn- i52i xni Eliei DttirS GOOB5,
Etag;. Or-ii f-. rn-TTCCtiias. TaHg Ccrsru.
zr
TAILOBS GOODS:
EsciafasK. Cnt:.?-i. Dsicccxb,
r--if Mk:faaa. ajga Cccfi.
An Assortment of Shirts,
wi:&ie. FLiamtl azi Cccaa 1 -t..T
E0SIEET:
E2fZOK- Trxj-, rrrT-rrrT
India Rubber Coats and Overalls
G:ihh. Tocc Exnat- LnccxTs rTmtrcfj,
Zcnuznr CIaiSitsw Tasnzx. rr:t-f-y.
Caj Exia Ct5r oi Excuse Sxis,
Kra aat Siny Kuaaa
Stt gn,T db Coal -Ttsa
Eaua. ffiitiHr Kicifac.
SADDLES Sydrsy aza Englisii.
rtorder; TnA nf 2ccFiaa,
SASDWASH:
Tifuia' sr. iTc Hlsf&as. Easscs
Tuflipy gtoIIiIs2tga,5jaa. Scarf RriEt,
ftafccvaaS g1: BaeSata. Ccagy, -itarrr.
MESSRS. CASTLE & COOKE
OFFER FOR SALE
AT THE LOAVEST IMARKET RATES,
THEIR STOCK OF NEW GOODS
KKCKIVW I'KK tK ARRIVALS, ASD TO ARBtVS TEU
W. H. Whiton, from New York, City of Madrid and City of Nankin, from England
THKSK 000I1S A1SK ADArTBH FOlt
Plantations, Country Stores and Families
AndWmcM tmamtST HANDS FOtt CASH, ami xtlll be alil for CVSlt, with bett dbconnt fo,
tame, m on oaal terms to jvirtiwi sprrowJ. We offer on hand and to arrtTe,
Palaco Wator Whito High Tost Korosone Oil,
Vulcan. Water Whito Abovo Standard Kerosene Oil,
Ird on. Clr Oil. Seat Tool OiL Cttindet Oil. Flax Steam lcktnft
India IMber Hat lcktac. 1-tis 1. MR. Acs Artwto bteam l'nekini;. Aheto Voiitr Corcrlns
lUVNt .Metal, Ouil IVunnra, Laee leather, leather ltelUnc. 3, 4. & X, 10 and 13 inch
Wet.wCntriftOTUVlUng.inrrkr arucles ; Diwton'j Cjne hniTe.
ltesa Scttbe and Snailiw. Ox lVmns JIule Curt Ailc. Mole CxuUr and llnreen. Mala Shoe,
Heare (jduden Hoe. Liuie'a Planter' Hoe. Ai and ttek iUttoetos lnr ltreakins PUnm,
IK. tie old f airnate and nnexrellrd Moline Steel lttmUns llow, XO and XI Steel Uorso Plov,
iSsle X SO Mow. Manet jr. Hor Hoe. a f c MOUSE OASO TLOWS,
John Deere male Qtt line, 34. 1, 1 l-t, 1 1-2 and 3 inch ;
lVst Standard Werston Centritocal lanuvrs 13 and It inch, best qoahtT ; Fortabl Fotse,
lVddnin FeM Cotters, i'jtflf AnxiU, Siwr A Jackon : Dinrton A StnbW Aaaorted File,
Iiston"j eelebrated San, all aisM ; MarhUuta' Maot and lUaeanuitba' Hamzset.
Sarcnarooeter ami Syren Tberraometer, Cot Nail, all sire ; Cot Spikes, VTiMcht h'ail,T
Hor ShoM, Hors NaOs, Finishing Nail.
A FULL LINE OF SHELF HARDWARE
SCOI AS
lioeks, Bait. Screw. Hincr. Anser. Anser Bits. Chisel. Saws, Brace, Bolt. Catches Jta,
XIaenise and Carriage Bolts, best nuncf actore ; SniooUi, Jack and Jointer l'laae,
ltowa ard AIMch FUcx-a. A Full Line of
Paints and Oils of tho Best English and American Brands I
STAPLE GOODS, SUCH JS
Aocs teas Denims. S and 9 ox. Tickings. A C A B and D I Ueached Cotton. 44 vide, best mala ;
rnhSearned Cotton. CherXledinni and Fine ; Broun and Bine Drills. Linen Drill, hmry ;
Diivr, l'nie linen Sbeetinc. Fine Xtafqnito Lace, Bine Flannel, Scarlet Flannel,
A Sarerior Assortment of American 'White FlanneLs.
STAPLE GEOCEEIES:
Golden Gate Ultra Family Flocr. Hawaiiaa Pia. Corn Starrh. Japan. Comet and Cheap Teas,
Cnbe Sugar, Hawaiian Sugars. Com and IVas, Cocdensed Milk. Corned Beef and Tongues,
Sardine. Oxford Sausace. SleMnrraj'S Oysters, Eras A Lescher Finest Spice,
The Favcrite Faner and Washing Soaps. Califotnia and Fatem brands ;
Hans. Corn Meal, ATvca, Graham Flocr, Ac. Ac Ac
On CoiisigriiiiieTit :
The Geo. F. Blake Mfjr. Co's Steum Feed Irrigating & Vacuum Pumps
U'exioii's Falciit Centrifugals,
irbotftranf t iroicn'i Celebrated Pianos,
Sew Haven Organ Co. Parlor Organs
TToil&tcm tfc Uoex 3fg. Co. Jktrled Wire, the Hcst Barbed Wire manufactum
Portland Cement, Sugar Bags, Oats and Bmn, California Hay,
Cditmlaa Biver Satmox, Ms. and hr tMs., Salmon Bellies in. Kits JVry Fine.
sss
WATCHES, WATCHES
tea 3m:
EEiL ESTATE F02. SALE.
i In: at IS baxr.trz jC T itMreiu, SnamCaf T;rrrf, famrx
onaga- Hzza 'asvtrruwznxcm
JH y """TfrT Jlutltry ptI Myya tt.it-.' l jy.p-
SnwgTaTTrJT, T.BTt.T:rr".7ryal- ga
Tfcrrrrr, HtzaZtuz. diXii Sect.
GROCERIES z
tTtt "Wjiai: FTmr, ECnt 3stta 5wav
BranvilicE
CZ3fE5Tr
rTarimftar CaUSCixs Oat Jts.
in smx ctisauss,
Cz0ejrLairEler.C&a3!cacsa
17 -iarx UZaV Ti ix.
e t jlsackxxx car.
M. M c I UT EBNY
HAS JCSTKECEIVBD AX IMMENSE INVOICE OP
Tho Finest Gold and Silver Watches ever brought to Honolulu!
Consisting of " Chrono-ETapV'P-S.Birtlett,"
Wta. Ellery," "Ap-
pletoc, Tracj & Co.,
"SUriinj," "Hone,'"
and tie "Broadway,"
(all Walthan core-
cects), as veil as all
tiaXewest aad Finest
Styles frota the best
zsascfactzrers.
STEM WINDING COLD AND SILVER WATCHES
Ta szit all tastes asd ages, asd
ALL SIZES, FOE LADIES, GENTLEMEN AXDJ BOYS.
Hi has also oa band aa Exfessire and Elesaat
LI1S"E OF THE YEET BEST JEEIET,
-res as ricr-r man. tiar Kisrs, Breaatpis, ntods, AranleU, and all claase of Goods ia
lie Jsvdzj Lia-. Tb Divsaad S:U3-i are the pare: asd best in the market, sad the
Kjits the ami tzpxb ertr cStztd here.
lLM.aicLt ini or
Tlie Best a.xxL most Eleg-aut Silverware
FROM THE CELEBRATED GORILiil 3IAXUFA0TCBIKG C0..U. S. A-
THE UHBEBSIOHEB BEING
Sole Agent on these Islands
Ml
?cr Sht above GcrAj, asd zj he isrporta direct frea tit
cass&cUren ca bis cm itxoczt lor Cub, te is prepared
to sell
WATCHES, JEWELRY AND SLLVERWAP.h
AT AM CCil UOWER PRICE tfcaa iter eaa U ottafced
tajytArs ccnide the Caited State. Tie Trade iowld ca
Scd Uri, aid a Literal Ducccst allctd for Cask
H- MclNERNY.
MRS.POOLE'S
PABIsLUr A5D AJCEBICAJ
DRESS MAKING ROOMS
Otraer Fart aa.f HUI sU V? Stain.
'ri;,?)?": VOCXD KESFECr
a 7rz.TaaisSui. netsu t
ScjsrSrr Sjiiesicl TZsuszzg dt&i,
S?2CIsX ATTSTXICrS WHX 22 GITEf
3csnnE "Wedding and
Traveling Sails.
UtSEsEIDIK!! K1ZFTS JL S2ZCUX.TT.
SS-yri-s ism Ox ar bScbiW vst rasrft pa
NOTICE !
J.&C. LANE'S
3IARBLE works,
Benin, mtzer, hub ki hi.
O L. I E" CATE PLOUE.
"T, TSinfa Koirj,
Acbx. Cx Xa2.
CSs-Jaes T S V 3fc iaj,
JUSSsa4itar, Tir m r
Msmiumm of momummts
EtaitfcssiTctav
Taiittx, JCirtle Kzslifa,
WaiiaUii T9f, aid
72 is BUufzzd White Xsziie.
UULE WORKOF EVERT DESCRIPTIOX
XjIOZ to czzjzz
ATXHZ WWSSt P0SbT2L2 XATBS.
""awn ( JInwSaMaw Cltuwt a4
m
'y

xml | txt