OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 19, 1881, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1881-01-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

- ?W V
Ijaiuaiiaii (gazette
rtmusitKn rt
ROBERT GRIEVE,
Kve-rj" WeMinpwctn j- ?IornInc,
AT FIVE DOLLARS FER ANNUM
rx rxxti: ix xorxxes:
Forelca Sneerloer.tT.Otilalll.oo.
riM imUIm rru.
Orrtrx In tJieacw PostOJSccBniWmg
Mrrvhaal Street, Honalnlu,ll. I.
CAntata.
TV XadVetac It Teatttn nae at tXiee3rax;eif
EaadaXtaroi. Tie; pewta U tXw w
tteaa f Vr. J V.Xnl.asnlt);SI.Cni
P w L Tat farr.
Tut Aunm -YVeertv tsMat tit pe.
ami i i Hindi i. te mih I? nam .Mr, tverae
tw XMeitu aW .iiinat of )k i. mhimi.
t or t aaartaeia w ere a
Im i.trattw
UluUMrf aero taw avrea te tie. aj y-at.
la kcVm .ha., raMcr ImUm ware,
AaX Anataat tare bant, lew raAaeaae Uaa-.
vSwl,lii.kwli,-M.
XrAew taw iIwt few and emu anaaoa.
"m nam weaa ta her iwefaX arrui
TXe tnar Vtwrt rte in taax u m
O eaaanaer Xtaal eat aetrare.
trr hatto eaai in
Mtver. etnaatf tl I.BU at egeaeeg.
Aad la kaeaca, eAwre Mrth
Taw ray, of ttoa?atf BaXs.
Am ua;, aaai and
" A eh turn n tMr wnaewV
ie aba n-(isa innt, Jr.
Tfcae f,Jr See Laaiw kasjrr
Hf .ejeata. aaaE aUeeAt.
Tw Mm' ti m! timet
AaJa eel,. ..unfa of rt
Thaw. Xaa-ay Hti XaWtr.
frX.!! tnaeeaa hheeOBneerAaT,
"tan utatxN
tcrcctet Xweaee we Waaw Vrttxi,
Aaa awees- Jew the :tra Land.
OfarflbsnMc aeae u M
xrheai
Vat tmm! TAw Wa.haaifcaV'e iea,
TXcf. aaaAeTaaaarwXa mwwwI w nn
VOL. XVIL-No. 3.1
HONOLULU, WEDjNESDAY, JANUARY 19. 1881. WHOLE No. 836.
EDWARD FKESTOJf.
Attorney rr& Ccaxelltr Mi Lav,
ttrort set:. rOt.
s NvnculitBuiHm.
C !. lUnTOW. Aactoncr.
t. A. SCtUKI'KR .V CO..
Importers & Commission Merchants
SCXGEOX AKD BOXEOPATHIC XETSICIX.
K. 1. ABAMS,
Azttioztf r od Csaaiuics Herthsxt,
T ATrT.t i i.;t--ro- nOTEXi.
jaxis iximv. ritoritiKTOH.
tzfia cr ftKT ia Mia stran, Kidcia
Bi-TV. Wlr iV, mmuiUtmnututjMkul,
A. "W. FDRCE Jt CO
SHir CHAXDLEES C0XX1SSICX KEECKASTS
1.KWKKSS COOKK.
I5IP0STESS 4: DEALERS IX LUSBRR."
iTTOSXTT ASD COCS?EtlOS AT LAMT.
no. uui'iciiiai:(;i:k a ix.. iAiAtri.TUUMjkrtwsii.cti.firTB.ufot
ijLi. , ,KT ! Kul,,,,. f,. HAK D.l.
A. S, ClKGUOIt Jfc Co..
Goncrnl SbXorcLxuicllsG,
WUITXKV & nODERTSOX,
GROCER AND PR2yfJN DEALER. ; Stltitier, rtHUiK X Mm, isi
k
emmxam tW t tW Nk;" Wwn
TTBMBiii vnfc & kUNkK MMqc c rmw, utL x A .
i
5a, (Ln Smmc
LaKc'. ijl iwhkiLlWlw iiMii tgtaitHr. i
3i:ik.iiniiwNiMMtMUiralkt 1
namfrmxiatsi
arn4thr , c x.5i5ljwt STATU ASD TAXCT EST GCOCJ, CIQIEI5G,
LA !.": At tX..
COMMISSION MERCHANTS
E. COOK TVTBB. SI. D
HOMEOPATHIST,
EB. C ROWE.
Hon mnil Slip- Fiutr XVpr H-Acrs
WJl. JOII.SO".
3WCox-ola.rtxi.-t Tailor.
J. II. WICKK,
Alnkra Slr-l,
Cm t b-lr Hurt Stmt.
rr-tTr f !l J-rrt-tk.i il-J rrr!r-4 .1 r-.
PIONEER STEAM
Candy Manufactory and Bakory
HORN,
Frutic-I Cuf-ctiestr, FiH-r Oek isl Saktr,
Tl Hotrl itrfTU W-w- Xbmiik J reft. 2 Ir
THOMAS TAJfNATT.
(?;. s Fct stwt. i-rr11 "t o. it.n t s4
Wiktcla, ClorX-k Stxnlrj- uj Knslo Baxn
FarS-Is
trofa Ut" ctfeft lUttd rvrtty .itrrdfd to. Ts? lr
HONOr.ULU IRON WORKS CO.
.ffit STKAJJ RGI.RS, SCt5.It JIILtS
ailrfM. H-lIrr,Cw.t-, Iro-., Btm. i CmiIbc-
Machlncry of Every Description,
- SJ J- to 0-Jr -S
Finiesluirttstiea fill to SHp'i Bltcximltias
JQ-JOB --cl -. tW-k-nwt-ol--. I-SU lr
muu. . isiuk
c. sr(r,i,urj & co
TI5SMITHS AND P1UMBERS.
3 Antiiun Wrffl,
KvPt-t--u'. aa-J . r.11 -Mortmttt "f Tin, S&-t
Gili'd Ins u Ltid Fi;.Isiix KuiVr HcJe. c
!tl itr
1 1 AVII.I.I A,tl.
ISTOSTEE. HASCFACTI7SEK. OTHOLSTEKIS,
ASD SEALER IX
FURNITURE OF EVERY DESCRIPTION,
J OIir II. PATV, vt-S CIS: ot SUIT E.-rs-f-iii H-itU, Wtrili
X0TASTTC5IIC--ii CQKXISJinSES 3EE3S. Oicr. J Ertri AUtra i-J Tort St-CfSl. ! rir-l--- TT.--.t-.-i-t, No. H Ttt trfl. Wrttsa-pU
r Ci--;?-A.x,-ja.--trt?r.x. ' w; o-f---r--ita----tu..iir-i;-ii--4u.p-
K. O. XI ALA. A JiU. CIIAS-.T. GVIACK.
ECPOSrESS AXTJ sealess xs EAEUVAEE , ---r--T- f-v -m -s-- t-i l i t-r.-rc--
-Ij Oc--. r 1. e -1 - am i vUl: l-r
JOILt T. MATEK1IO fJ-K.
ECTC1SIE5 AS3 3EAI.ES IS 6ESEEAL
KESCE4XI1ISE.
PARISIAN RESTAURANT,
49 UOTCL .VTBEtT.
Proprietor,
J'(3, A. KASSESGER.
A-r-st ta Acfai-xrl-it--i--it to CcB-
CENERAL BUSINESS ACENT.
cck-t fat x ri-.vt, tf
i nniiis nK.sT.im.tvr be snpptixi
j JL hct x-s.',.i!!r-, rx rrii. -:--.c
Boston Board or I'adtrwrilcrs.
A OKNTS for the It.Tr.tl.n l.l.xrt-.
PWIadflphla Board or Underwriters.
VGKXTS far the It.-r.ll.H lat.n.ti,
Wl; C.BRKWtR ACQ.
L A. SOIIAKFl'.R,
AOKXT orrtr-m-u nar-l .rUnd-mrlt-ri,
Afat-rir-'. IWr4.f ChbrtrilKi,
A.t et VWsa. Htr4 of CiKlM-rUff.
Ct-tm .--Jat XB-B-ftc Orn--tM vft.t. t. J.rtSktl.
-C tli. -few- IV.rO, ft C-'3-rU-r-, will i r t. mtl
AM lhy tb ,W-,--t to ttt ta.-, Y,1U. rTa y
IIA.IHl!R.II-IIKi;IC?(
TIBS INSTJBANCS COMPANY.
THK CXDRIISIOXKO h.TlnK b"-n p-)-M.tr4
AiT.ta ofth. Urf CVm--ii-,a-.----nt
U-.Qra rUt, ta,t Bra, . Slan.aa4 Brleat Htillft
Inf-B.aad-. MrrthaentUa ttorad t.-r-t-,.-! taat-mt
r-v-vM tr-i". for artkUr art-t- at th. aiB-a et
m tr r. a. jiakkr co.
HAMBURC'MACDEBURC
FIRE INSURANCE COMPANY,
OF I1AUDCRO.
BrJLnixr..v tcBiiiAtnE. rcnxi.
TCRK aa.t Machln-rr In-an-t KftUtit Flraoath
moat dvrahl. teraa,
A. JAECER. A-t-tfortb.lmalta-LlalaiHl-.
m ir
Insurance Notice.
THE '.UI'.RliXKI Alt: ItUAREn
to write upon Mer-handi--- ter flrtU r-?--la
brtirr- thla and tb- -taat IMHt mrrHn na
da-aatf. if aio.ntIn,T to parrrnt, or ruorc, oo ih-
(Minil oi mm aoiesaipcirttt at port or den-err,
poa f-crle trrra.
msnop a pn.
A--t, -f the Ttrpman'a Faod Innr-ac O-cinanx.
iiaa"tai-,a--,i,i" X
Insurance Notice.
TI1K AGKXT FOR T11K nntTISU For
ei. Mina loaarao-e a-ipaar, (UmftislV, Itaa ra.
rvlTaJ taatra-tkiaa t. rvtluv. tt. r.t. mt tnittraac
tat.aaa ItoncJat. a.4 tVrta in tb. raeifir, arnl fa now pra
parta to ! rvlkan at t brat rttM, wits a, facial
mm iiai u i pac aiaanara.
TltEO. n. DAV1KS.
Ar.,tBrit. r,T. Slar.Iaa.Oa. UaltaJ
at taraS(oraa lraaa4ctAaf alaaa.prrraraAl
latacairrrlaTTAa-atrta- rriiAtt nam fcrfaailUfs.
t iy
as i
tract fcrlir.
aWrKUi tliUwJ tram aTTT
a6 yaaMtaaBatttoa3ajajalMgmr
aassaax aaC: a tarmkaaiaL xx? U.W ratatt? yna. '
- r-vii Sat. 14 aafMtm, ai,t fWsi .
J.M. WlllTSKY. Jt. U.. 1- 1. .
TxiUl Erm ex Tki SEt, f
05 la Brvwn". xi. muz Bat;" r. scts. (
UOL.latTKK A CO., j
JVayyiVtf. jlWlawrw. I
mporters of Tobacco and Cigars, '
3tzsatxtx?m ef SiLa VTattr. t
t : Arntster IjcciltirS i CV TtiTas: VP S. KtetaU i
,31 ' A CV' Vaau; run tCraiim Jt Ct'i OK i
S. -fa'" trart.ll.l-lia. ftj ' n raw-i rr lu. .ir..i5(.srt!
J. H. LYNCH,
Boot and Shoe Manufacturer, I
KIM: STREET. -al
wt w Arkwd' aar iftr; li iia, i a
5- ... a ag yaaar haaat W imm n : taaat alt saw wvd3Ar '
a.- w
" aay aVarmA 3" iilam.iatBL1ra4.a.pEiiMra?cfc.
. rxv A I ill IIWlHllaal t laaif ac a4taaBm Sl.
am
OTVa.aaL-ikaatew!ateH!kt
(un srnrjEi. wtl . tswrs.
. IUVX A CO..
Banaia. K 1. SS
SEA
EAI
tHaXIXt. ;
"aVw Kmot3X a,.!1 rvsr ac-a
A rafr ga:-fflAaa iaaA : mllmi, i. aAvra.
tt iB?galaaciarxaafeAiaaaaaBi,
x- raa .w atK&a. j m-?.aaMraawsM;
a ,wi mmr - r. aaai L4.aflaai wave
ix. r. iiiix-x:k. a co..
rtt 13 2ST C-CC7JS jlstj g:
3CE5CEA531SE,
rga-aroiTfwa.Tr1tU aavVMfaaa-r;tU t4;
U. YV. lOKTO.t At CO'JS
$mGTaiKHnt I,iir ii Ciirr Gr--4
a-it rr.---.-.3- a-rc vwac-i: Xr-etii-Sj.
a-
K, Ci. XIXTCllCOCXi.
AXTaS5ET AT IAT. EHO, EAVAH.
.Tg, at-a--tCa-arta'. 1?
BK. EMERSOK.
-rw wtct i-- -tt- stntosorr
CASTEE A- IIATCU,
iVrtox-xxc-jr-s at Law.
nr. B. CASTU". aUT IwHi-. ai aJS A
OM-rta f IA - aTB-pl-c-.
P-rtSewtar asaaaSNA Vmii w t axcM-itp-a -r
j CbeT-aact-f. CVwav-E-x. tc. C-iT" ilects t. anas ma
t cw;
Itfauea.
Gcnl's Coots and Shoes
cf tA St Eutr-a XaAr: -Jtoon licia
; Fine Stock of Home Hade Wear,
; a Eaaiaa-- .traat, U.--, K'--J" j. teaeIv3 1.J, Pr-?Ur atterairf to.
r ,Ja
JAMES H. .lOSSARRAT, t r
Attcrr.ex and Counsellor at Law. GEOa S. HARRIS,
TflSASV SHIP AND GENERAL BLACKSMITH.
j gmr, BRiiHir. iiovsr. and nicivr
Sutrjr Public ? Woa V-.rk, H'Clir BliXf: PUatnx KniTts,
T c ri$ UT li Ht Cf 5t Tcri. raTf-a- He irxde a ratable
Hesii7 Wagons for Traction Engines
ASD
BISHOP & CO.,
uto-.ci.v. t t t - havpauas isuiadv ARTESIAN WELL TOOLS
. . SUV Eld-lSiE OX aH titlr Ftttfa-j-, vS-axIi!tT.
vr-r-K- 3aa-e-. wr wrasVaExed 1 K-s-e-Cr
7. xi. otbr exir3-i aai las Iriiaii
t. Hmi-- A 7:ccd -rxaaarl
' -- Haar-c r-4 A-arE iaji-ar ly Sfce --tjr c
a- '-' lijz rcx-" UBV JL
t ntrz w-ktTSa-itv1 a-aaX-bwra--3-- S &r
ai3 fi-raa?-airtwmeaBrTX-5.arfc-aaw
cur-r-e tsse 3a "a-a.. -aaaiaat Bwr-Ea-siac;
- - -rm. K- - j. - -&--VC--a-
Ttt baSaWti 5aw faT.asaavaiera--if
vat cssct mSa-aca.
Tiff CSax-aS C tfcf ktaV 1 Cast ..tllTtbt
3a4-U- S. a9r i&Z&& l aaak3a-caT-dE-3-Ca
ii, gratia- T-rtawi- ix it - ax asawae Et7-
VA3 CS-aOC. OiaX A akfaWLJ A pasrajf caa-
a-rsMiT jrrv--?raa& ffaamK 4--a-eHe--ela- sfca-Tacssn-cs
X-asc ratt. tla, wweass. D-5a&
an l-8a-& 1x5 sa-aak- IsiWd ceo-Tiend
sriara. .'Oee. aufsfi faaxi- sa a X--- as a cf
vbesr -ct-E.
A tCteir a w-aa-ar Jar 3a- afe Trb-
biai b-f---ror--a-a 1-E-a--Jwiat.d-s
llS--a- ttSl a. lafTaaaasaattaa-aCAeiiA
e-r-mf t-rns: iec .ast ta-a-a. wfe? was a EpA.
as. aBmazaamUT mtrxe. x sari j-t-i'. wt
Odh.- V-L-! A it.iir. X.
Sear Vr".,
Act-It to tmie .
AwtVUbuI.
ia aartTO aaaf 1 Hi j r AaA ixtfpse. aj ra-B,ii.iiaDa-i-.--rari--i. J--"--"- .-.j. uit 1- tAutu-AU. - 1 ; ; saa tuixw 1 .u vnssrt trxrtxritv -UTti-lal 10, c.xa llort
rU-teSifS. Camrrtf! aj SL-iJ. .a -Ar mit K.-.T ft-:--. ; -i,tiniluriD- i fnlmlVrtt
' D? Si-p cu 11 EariuaJ. ta tit nir -f 3fr. &ao.
! LatAt KtAiAjTO S3 la
COIVFECTI QyjBR Y I
jE. !VEoIlJSltlNrS
No. 71 Pert St., sbaTe Hotel St.,
KEEPS ALWAYS ON HAND
CiAiA aw-jj,ar-i
Confectionery I
AT REDUCED PRICES!
TDE BEST EKAVDS OF fUOICE CIGARS
To be ea u t&- a-artrt
THE EEST IK CSaH, SODx WATER S COR0I1LS
-3-C.tLI. A"I TBV T11EM.-S.
TRAS S-ATlaAXTIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
or iiAstniR.
Qtpital : : : Six Millions Reichsmari.
RISKS IXNCRED OX IiriLUIXliS. HER.
dxaa-3 ao4 Iunaltnrr, on literal tarms, br
l lr H. HACK-KID A CO.. A -aula.
UNION INSURANCE COMPANY
OF SAX Fll.V.NCl SCO.
JalfaA-lflO.
ISCOBPOnATED, 1863
CASTLE & COOKE, ACENTS
!t For Iba llairalian lilaadl. 1;
Rhenish Westphallan Lloyd
INSURANCE COMPANY,
OF 31. CIADDACII. Rttuiab Proaalou
AachenandLeipziglnsuranco Co.,
Xitaltaj,
OF AACIIEX. (AIX-IA.CHAPELLEJ
X Llat'LAiaS FOR PAUTICTLtn AVER.
J V AtlE ,a,u!aavl by Goods arrlrtnc bere, an4 taaarcj
ta u ataiTv COaipaalca, bar. to b ma-la arttb tbecos
niAaace of aaiS ran '.Sail to br tb. nadaraacBed, la onler to
TaJat, tTM lr 1 J. C tlLADC Actnt.
.THE
Swiss Lloyd Marine Insurance Co.
OF tVIXTEllTllUU.
T
.ri3wna-Uxiseita ta XAbcx j
raxtairror -a itet cas IHtuaUl till CHfOSXTltx. : : : ICJCCJ
--1 XlaajLT Koajs,
tt-TT TTA-ar AT7L31. jr.ail
Art to tiir Atirc-arlcda - to Cea ' 3Ietarai.
travct fr T.,V-rr 1 AM traaaaaat a ftaaaaral Satfetj rata?.-. 'fl ly
Xta.BS5.-5'rfIi-. a2aarfTa!tatr5Mef
Vbr E(A.t la air aCIKf. ..mit.
?- S !
c Ai o.tt;.
Is5sr.tr, TThcIeiile ixd E ua Bexltr
is (HstrsI crriizdis j
A Caa GaoAa. aa a FrfJavff fam. una? efi
Ajaj BJ Xaaa: tgaa. Mt :
UICIIAIXLa I". XlXCIiEirXOS. i
ArosxzT A3T3 corxsiiox AT I1V,
TTit aAsaaat 65 TarB taff i awxta ti iW I2a
Xaovrai ll3tiaafarfIialA3l. AIT1CE.S '
Xrtia4&Craaal S alaaara few, Ja.- aaagaa aafa A S3A ;
HE CXDERSIGXKD or. ACTIIORIZED
la t mar a
On Cargo, Frolght and Troasuro
Froaa Udoolatatoallparta.f tbcworU,
aad ape.
Coaitcrs, bx fSpccJal IrrmIaIon !
Ob tla Brut faToraVl. terma.
i s. walker
it-T AcaalfdCtltellawaitaalaUaja.
DYJUS BKO.
!rni!Oiters Gf General Merchandise ?
T3SOC
FEJSCE&EXGLJ SD, GEEUAXr, J12TD
UXITED STATES,
ya.SfXrATtScwt. - - BtitiiX E. I,
IIYJ1AA XXItOS..
GROC-ERP,
J. XV. UIU1 X.I.
wtrasTaatiattliMcaX Ti Omxitaam it-rvtaM mmi Gmxrsi Ihserl TTH0LE3ALE
reos was.-" cuaaCEl' .iii.ii bar ir XxIVt rtw.Afiri3.si3ra3j-. i
r-aryy ,iaaWaabaM1. WTraaorayJTSav; FMBAi XttT2aS. rfa2ErW. XZ ...JTt r.ffaa.li g.traa
a-Iitc.- - Asi er-ic dbt seas t inz Ajras. tiaswar. j , , v r .. . . ,. ,
-7. l x attarrteiSuii:! TAIirsr. XATI. Jy ! rBAJlI.sco.
SKiMIiTOlxittiifwAi' n i GIiLXJAL"X A CO.. TS rxrarattr AtaiBt joif iStis ni lijrlir
Aii Tteactat ita!ce lasts irJteji TCZ, ir.i Tf"i'T -tittu . lsUz.-l.arim. SJSty
aUJI B9B fe- M aXl aaTsattae. SO Sff ttCS BC 1 raaslaawJOia VUttrnf, isaia, lira, awasa. CJa ajoa
2aaa FaS S Jt SCT wtefly. JcSAAia'WXSAAVCS
TS. -raajataa jaaufcaVj aaferaj.
racaBiifC lias bsesa? lit
-ti S itmjie -aa Xat taaaxs ass lasai
" crsA assist a?w.S3fa9esi j. jjsss-arE-
tia caw sc Aiwy a
r.-ij.- -a siss jfsaaes tsaaCTaj'aa
x . w-ra ciscjajaasiaei. CaxaEe cr
Haaa-att2tWrit!e 39AritSSA
X -a AX liacr !faCaA3XwtAZar2CpartAZat
a craafiaV . aiefinrAaf it iwts irai rf
Ttsr a?w sia twaaji sj a e tasit i-C a
wcane ti -wisaasa pans ar 11
K-r aarSair. o aWn.-JaaiBfa aanar laraaalss aManW. ,
L ... r. at.v .fcg-.af. MaMa:a&:.- S
. T
I. a. IV CaXrtx. . O raX. S-
C. SBZWES. it CO..
SKlFriXE & CORRISSIOI KEECHWTS.
n gmMi. HA-gitT IrlAxit. xy
ULIXUtaltA?t A CO..
ATI TITT-ra aj yiJglg
gcxtslir grodare.
SPEAKS 1'OR ITSELF
PISESB-'S CSAXPAGSZ CIDSE. i
Ovxyt- ftf ni-ta rat. akxti. aZ aJitnrik Vcilk.'f, So. .1 gTr
Mrr; C)aw ta, xx-i ew yxueiHis.
KATJPAKTJZA PLANTATION
SFCAR -XOr COJII56 IX JutJ fax- ulrla
musciraaiaaiX3ixrcaLad,r,or
c xroiu.
rwta-
HAWAIIAN SOAP "WORKS I
It. K. JIcOTVUK BBOTKEB.
I? a, V tbf -Sees A aris&sar bf tSs- GZOCfr.T. r?TI STOSS xri BiSZET,
sisresiaari i a aai aanrani ':,,:.yerr ; CMtf Ear aii lit iau,
crrcr OAjc-At : iS-d meat- """ 7 CREY & CO.,
arr- wr r4a SH aBa. Ta T&aaa. m aATI T.Ti l! t A- I " f
w-.4s liava ifeV. Wi5t wiriit , a... r. $a, Saaa. f JlAmtAKTa lal DtAlrr, i
la-s.-, Jaii. cc 5a. au a all KINDS OF SOAPS.
OIL BLACKINC.a..
JIA:x ITACTURED
BT
t-1
15!
1 G. S. PIHKKAM & CO., 3
XXLOA. CACAt.
. a
: r?:
1
f
BOLLES & Co igents, ' g
, HCSOCCXX.
S. ... a.
w'-ONIXOVns TlO'i"
GERIMAN LLOYD
Marine Insurance Company of Berlin.
FO ifTUN A,
General lnsuranceCompany of Berlin.
THE ABO. E IKSUnAXCC (OUPAMr.S
km trJUttlflxftl s Gmtml Arnrr Jjrrf. ami the
ma4rrf3ftl, iterl Amtf, tir anthotlml to ukc
KlftLft Kxalntlht DMp?rof the iWnt the
Moil Rxfonable llntrs, and on the
JI-t FfwYarnble Trrmi.
StS Ij FX SCIIAEFKKA COGncrxl Atrat;.
UVERPOQL and YoMDOH and GLOBE
INSURANCE CO.
1 Assets. $26,740,105.70
HAVE ESTAnLIMIED AX AUEXCT IX
IIOXOLCLC. fr tka IlawaUu ItUoda, aa4 U
m3nscat& art prrparaal to write rtaka aralait
; FIRE OXBCiLDISGS, 3IERCHA.MSE AXD
DirELUXGS
Oa favorable tarn. Dwrlllnc Rlaka at Kraawl.l
. Hy. TVtaAa4 XwtCiap aa4 cnataaU imra. far aaria4
. ef tkra avara. tw tww faaaailxma ta aalvaHre. IaOi a
larxunllT .(llaalaM aait ranrsblw hrrw.
ntte B1MI0P A Co.
FIIiEMAX'S FDXD
INSURANCE COMPANY,
OF SAJ PBAKCISCO.
!I?xro and Marliio,
1 oti opiiai. o.i j. 6oaa,eoa.
Rwelllot: R1W. Srara-I.lily DatatbaJ Jwarflata
aajaatulaatfatforai-acie4cf taraayaar,, fartvaaaa
aaraata a ajraarw.
, By wrixi, all liac n rxrtfaDy iaiaclai rltti wall
XI.triX.tfd, c3ara
, IJDEHXITt NECOSD TO XOXE.
, Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A CO.,
t31 ly .iitati far It. ITaaratita lalaaAa.
BLACKSMITH A K D MACHINIST
JAa, eiwar. Cmi-rlavtrw Wwrtw
ij-ct3.-c X trass, if iffiXisc cosss
tr A. .-ar - Sc X a s cxt-afGm irsZz
ILJZ tuo,. a. Tnm ii.
F-ra itNim ir sta . jaaiiAaiTtcs35
fflrr-TT-T., i.T' -"IT
Ersr S-r S?rt .ibf easy 1-Aivjj6'i a Ifarwe- lirf step
jt r' s.- TaiidtaOBi attAX3JCCibx3Lil
jiv, 1 s i&mzxmx. 9a hxvt fit sifeg
TTx-j--r---Ttr tS.. bare x si'saKx abbess itL 3S 5$ ,
ic fitc-ri. ii!xtaSaiCa
rcrae Ji. let; -iffiwK Sa br
jf. jf ri, ..xx-iaTsczBiAiato "
Aixx rf-T - f lair SlAuaat. Aatea.Tac &2x JLonxuX
uaxrr. 2lxtaa Swuv -i tvatx tt.nit.gtr
TW JT5 tvw iA annateaAfv Fjiw -wirjinitrj, SUnxtx.
5.?t 1 Ox. , Brfwit isrvtie, v-a. awti vitl jnmfc Airnn.
tarn T'tS Sjr
SOLE 6: SADDLE LEATHER,
Tanned Goat and Sheep Skins
CaOl M1TT1.T O X H.15D ASD FOE MLT.
t trvs. FJbr W.4B Lual
WAlaawm Xmjmmrj. 3, jr. Ixr-t. rr. Irwpt"r.
Xliaa Taaaary, F.k. jj-axaa. lpoprtetaar.
' Str A i. tCSiM X OA. Arexa-
JIETKOPOLITA.'i -TAIIJiirr.
Xn C. WALLER, Proprietor.
KXa- txal. -grfyt IJaaaatlalw.
XIIOTiAJ. I. I Of.
5a. Fort Slml.
w!al3ra3 mtrtrr fcs ti
is a?.
j 50ETH BEITISH AHD MEC-lSTILE
INSURANCE CO..
! OP LOS DO ASD EDISBLUCII.
O. W. HACF.U2LU C Jt CO,
lxlix-wa'a r.x-T-7CTu ju-lxea
Ti SZst S BMlui lUa rf PiiixL.
rxtr'BlftlA--MaV
JQcMTxat:tfc. SjotMxsnXaixdBiisr.
no. gqi eaauL eepur uil
B aS jTaa McsaTatiaarCawa I aaaasxr. irrnlri-x
arraTtfiaSsf -a-3nr Vtitn, a.T-1 aAaAwrkasaaf
xutasarut 2fcat arae aar erarr ateacxtTOca.
j A!aav aa frjaf aol Ut aa cXeaTv
; A Variety of Sewing Machines 1
bona. Pitatv. S2it. Aanaaamllloaw
j gJarirre OH, ISeetttes, tic., tSitv, tfcc
-ewtar TtaaAihw TaeJCsn. Btaara. aaa, a ccvy nua
aarov&9da:urtcaaaerraaja aoaTad m a&ort xerjee.
Aa-Saga-nfar7w.-wai
I JfrmZ i t Aaafraa ar
f TXwaraayfaajafg a a, aiJa.
1 'rjSrw5JSaM. tract fit ps,
Raanaa?VTZ9a?WaIZ3Caoa.fraOS Jlf U ita.
to. I J
xcnAEUnxD is.
CXFITXL . TT . .. ... II.Cr97.2IS
Accunanlatcd a ad lariiltd Pmaad. a,3',HS
Car-f wittiBjairaai exssaa
rirw
: em Srna Ai LMAuK t
it sa AW: S .TisiaafafcIs-i'KiifeasbHS iara i
Ivaoxltwc, tfs' ItiaaTOrwcATX., AIAEX A ROBlAM
avar . j wag y.-aais--. a-ajm. -t J? . Al SjammmT, Wimci.
era? ctagarst-. ajl. a w'xit grriTrws iror t . , , ,T . S
..a.--- a-aa a- uni arSf Si ii . SasVaCT ix Trr-7r Aii A 1-T.ft
a v-raaa; aWI-j&ac-; J3airif7nff itcrm-a.
I IIAVCbUTKEO
PASIXT A2.aST. ;
Javakciawai mt Hotel avawl Ciaioai StrwctA.
& arilAXE. .... rssirsxEroE. I
CXaAcaraA 2fC4C fraaca Ilia FlBf-U
TBab- rnttOry. VaTtcra&a, acr . fir- i
2fla2a s aariar. Cztaas raaafiar aarf Taan-
ir- FIRST-CLASS HORSE -SHOER I
tRriixr Q Jxasjr 2.tL Xaz3St S jrjxroC f
jxraxiigiXT 3t mttfAuitrlj 2SC w-fEf fii- xyrw TtoCair T
ffi SaltjafS vriatcVa Si3S. .tr 'fttcrvsowaTn l&VP
-.r THE HAWAIIAN HOTEL,
r s.r,.. fv, T, a, I 1 IJ.l a aiKMAI rraprHHr.
m t't'i fii 3 c
7'AtTlT'l
.TVat- iaasamAl arr mi
.s. &&. 4la?osirt. nccit.5rl? arcsrf.
ar-araa -Sa ... in JsaTWt lilCCS JQSiaWai SXXX ST t
tiat OCaasar HiTSfiaiaaaJ'Xnr XIiruiia;:
ACKCX X w A Sbt cf tt Stasis. AOuS atni !
aa-a-a r. -aaa wiaw aaaf 3a,
aKaciir iassiirT sxaE.-araa 3xa firaiax: ins
aatw-SZtst 3nastrAa SBa2t5riitf sci
a.aaA -rr.pJ. -arw 5T Xfflt At i 2CCX
ItXiSHblatalVlaaaaV' AX S23 fCCr-'
ritr-ri. obwrwK. arts XattAxtaTtwsEastxs
Aicec Jos irsfesiir atoat aiaii -w4uri ii j
SaS aati sca!ii cc nr AsSissrAteciEiSi . t
sarcC sfai3-ij-v.ttei-aciTTrflagaa
10..? Sarusks. -aniiK&L af SJMLaj rlbr n-ttte
nrira.iu
xxxxxzszk
?AC1S3.
XT..1TA.
r.Tfr,
m Ejgiafii-gwaiIaSrrfia. It
a. 3. ruru- ..A. at XA3ra.
CASTLE At COOKE.
ljiJtg AT3 CISEUSI.T SAAXZlXn.
ZXPiilXUS A3T
Deaiers in Ceneml Merchandise,
asdts ra
&ra tear Hi5BIlr iiaSaSlriaSS C-oElS.
9MSX1 trritaa.atOXE! Xat H. a .WWa.m-.--..ar.Tfc. a.,,-.
rariac x static 53 s3af e-. rcr s TtaT-rmw -traiaiaTAaaacaiiija.
fSmaaZ KzsBi tax Stat AaAaaS. ecoS cf 32 arxaaaaar A trZasai. m pari;...
a I Xac&maav. tuaatXy
aCxtrx i bX Wmi.
OW2TBE3 OF FINE STOCK
fiin cb inll ta giTe ! x Call.
Horses sent to my King St. Shop
I WiSUfa&ftSjeZexdalUi.
,ZA C. WEST.
'iSa-'Ja 'va-r "' ajaam
Trrrn-a en. ,aaaVJ1 VI-r-fT lag Eerfrr1! fgyga
FiaST-CLASiJ IIEVEBY RESPECT.
Tp AlSrX irlGIITTIJ?. QTJAKTEES
CA""E1 GOOBS-A LAEGeI GTseeiifx.
laWtT-s;alt tf So&ai. Hi fcts Tralirjaj. wiiaj. A TTXi IX3E OF CEOCEAtllSt AT
i AH StKAIStC ItTiSa EOIXSSACw-a.
THE CXDEUSIGSKD HAVE BEES AP.
rOISTEB AQEXTs far Ua aajwara lalaoja. aoa are
aataaraa-f solaarare axaisat fweaTaaa laToraate tarrna,
Xiat, tataa ta lay JAT1 af IA. laUaa, aw etaae aael traa-ataa
fci3aa aaX aMrrAas4Sae ataraw tlarata. Ir. Iliac tloaiae
ajaf fxxailara, Tia&eer, Caala, False ta Xaltaar wilA ce wub
ti rarnaa, er xaetar rrwar.
m ly to. atncnt.xmzz.ico
rut
New England Mutual Life Insurance Co.
or zasTox. mi.:
IICOEPOEITID, IS3S.
Iks 0!dxi Partly Sfxlxnl Lie lAtnrajtce Co. in
te UniltdSaStt.
?;Iicin Irsii f z tAt sat ftrjrxiU Trsa
Exaiaple of Joav-Feirfel tare nan
rXiCZX-O ACX. Ai TIAESAKIWXET tlrE PLA
I AawT,laaaaaaawaiaaawlaary 2 yaart ZXay
I aaxza ;aaoisn rrltiaaa Palj lyearalZAtya
3 AaAwAl leaaafaai CAtaaaee raCey Syaarc Aay,
f Acxsal aaiaa ciaariae raary t year, ft way,
X AaaaaJ aa a w 1 1 . r-TCtiaaae PUary 1 1 y rari laa Aaj,
: S13,SOO,000!
Xaawaew Paid tbrwata II. alala AcencT.
549,000
CASTLE & COOKE, AJENTS
in for the rutriiuTiimij,. iy
WILDER & CO.,
treats fr tb IlawaJleTui IlndB9
or THE
Mntnal Life Insurance Co.
OF TOBU.
Largest, Safest and Most
ECONOMICAL LIFE IKS. CO.
m THE WORLD!
Assets0)$90, 000,000
A TiTi CJ-A. TT.
Ifow is a Good Time to Insure
5" Tit ill rrrt-CU Eiril Tiit.
NORTH GERMAN
FIRE INSURANCE COMPANY,
fapttat, Fire Dlllllons Relclxsaark.
Tiitr XTjtnr.RsniiEi h.vtixh nKF.x
arpolnted Aswati for tX abor. Comaay, are
noarreatr to
laanf illrlr mniBa, RlakanfFlrvoa Rnlld-
tnAra. n.rhailirllB atnat I'nraillairw
on teraaa eoml to thoa of otXer rfsrc table compaate,.
Loaeec pant for and adjaatcal hare.
For narttralare. apply to
fat II. HACKFait.ll aX Co.. ArntB.
TJJLxnOIST
Fire and Marine Insurance Company
Or XEtV XE.IEAXI.
c.vriT.VL : t : : io,ooo,ooo
HATIXtl laTARMSIIEn AN AtiHXC-Y at
Ilonolota, for the Hawaiian lalamla. tb vraaer.
aijtnai! ara prrraareX to accept rlaka aalnat flr. In dwell.
Inrv atorea, wareboaaee, and mercbaalaa, oa faeoraM.
terma.
Xtnrlne Ill.koacaTa,fretthta,bottoinarrlproat,
and commlsalooa.
aataaayaatpronaptlr auljnatvtl anil pnyrtblo farr.
tta ly J. R. WAUCSR.
Honolulu Fire Department Notice.
THE FIRE TOTTER BELL TilLL BE RUXG
at tuo o-nocK,
Oa the lAtt Sxtnrdsy Afternoon of Each
Mouth Till Further Notice.
rr OrJrr.
$13 Cm
CHAS. T. OCLICK.
. Secretary n.F.D.
JTJST RECEIVED
rt
CONOHEE&AHUNG
roirr street, above kiso.
New Goods of Various Descriptions
IS
C!liinese and Japanese Ware !
ALSO, LATEST STYLE OF
EUROPEA NOVELTIES IN JEWELRY!
ISCLUDISO HOME
FIXE SETS OF TIGER CLAWS
Silk: Handkerchiefs (hemstitched),
All color, ani! qaalUIe.
A FISE ASSORTMENT OP
Japanese Lacquered Ware
731 ly
HAWAII AIM
Furniture Mauufactorv
J. H. BRUNS, JR.,
lUAXUFACTCnES.'
ALL im OF Fin,
AND
AT THE LOWEST PRICES!
IF' TT3E?.TXr I TTJR.E
ALXVATS OX IIAXD, AXD
ORDERS FILLED AT SHORTEST NOTICE
THE HIUSITDEE IS
0.1T IWTfAclo Zagto Tx X n ory
AND OF TUB
BEST SEASONED STUFF,
AND
No Pains will be Spared
TO (JIVE
SATISFACTION TO HIS CUSTOMERS.
CpliolalertnK Hen, to onler.
Coffins Always on Hand.
tin fir C L I. AX U SEE.-SJIf
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
II
Honolulu Steam Planing Mills,
Esplanade, Honolulu, II. I,
XI aoBEactBrte all tla da of
Mouldings, Brackets,
Window Frames,
Blinds, Sashes, Doors
And all kloda of Woodwork naaab.
Turning, Scroll and Band Sawing I
ALL HI. IDS or
Planing and Sawing,
Morticing and Tenanting.
ORDERS PROXIPTLY ATTENDED TO
And Work taaaraialceI.
Order, from tbe ether laUoda aolldted.
tleejolala. Mar I. llll. ttt lm
G-uava Jelly,
XtASCTACrpEED 07
REFINED A. NO. 1 SUGAR
bt
nr. 32: o Da jst,
Pratical Confectioner & Pastry Cook
UA.u;Emr
Pioneer Steam Candy, Factory
Ltasa Asd Tiirizd tjrsfi alwaya ca LaeI
T x m t rinds
Pit a? la A Xo. 1 EeXsnl Smzxn, UJlJy
ltosstesdA4 f or 5a Tojata.
American, freseh, "Knglft ti
ASD
German Pastries
Xfade to Order at abort XotieaA
Wedding Cakes Ornamontod
la tie Uj-tm Sljle ef Art
mii t rtai Xoso rit Clvxla Crease, Cocoa act s4
Crraa Catfira.
JTav7l Jlotel Hlreet taef. Xanana aael Fort
fol ly o;r
L. "W. 3S O HP Xs,
KTSG STREET.
TX ADDITIOX TO HIS XaAnGE
X. aidrarf'tl uaoRaeatof
3 TJ lit IVIT.TJRE
rXDERTAKER'aS DEPABTMEST
To tla eetaXttfXxiesi, wXere aaay t fosaal
A STJPZEICTEASS0ETMZ5T 07 COFFDTS
Axd CAaXeta. of tfct ta,t aaaterUI mod worXstArcf p.
Mr. IlcTJ wtUabortlr Xw la rxaiixaf a Xwar XXeearwo
wafA wiU raa4a4 caat at Arale raxra. cat
PES ? 02 EST Q.VZZS.
QVBE aCtaAB IS 25 LB. BOXOt
CrAtXeaf h-.Ttr fa JUrrt.'a- IrT GraaaUXaaX Sfirar ii
Eiaeii. Itzbtlt X7 XS BOLLES A CO.
tteoparaH Type,
t tf l X W I ,
I 1 M t X t W 7
I I oa 4 $
lv W aa
Uaaa-Ulaab.
19 Laaee-1 laek-
M LfaeeS laekeal 1 CI l
an una siaetaai t eel i
M Ll.ae-4 laebeei t eaj I
Qwruref Oettaiiil ! JO w
Tktadef eol.i... I IWl III
Half af rUacaa. It Wl It I
TwTTted Cae.ni.1 It I
(Man. I It Oa1 M M XX M
AV rAhM Card wbe m Jmr i
atHewed a aWewal freea IXee. ratee. wba-X are Xw t
aJaarttaaiaasta, waaa paid or carved eairTarie.
It. B. All ttwaln aalaartleaauaU anet fw ae
with IX. pay wkea MdcrH ia, er aa aMtn en te Mae r
m aav . a. rale, wcaarfetar. glee, n ea. aaeare ax a,a
naaftlABee. far Baalarn Xaaeelea. adaarttaaawela, mr wwm
eerlptaM, atay b mad. Xy XaaX Xewa,teew er tea coat peat
BR. aUaara.
MMlNta att
tmm MMaaai Haa
Ht i, ae a, N mm
mm xw ax t. .
Pit. M , ai
X MM aa mir
MVttr. M
WILLIAMS. rUXOSD tfc CO.,
Sklpplig and CewRissioa Mmkaals
ttd III CaHKwala) ttreet. aa rrwlaee. ly
W. H. CROSSX&H & BSO .
COMMISSIOlsr MERCHANTS,
1X4 Cti.mber Html. ?Cew Torn.
X?Vani...Caatl. A Ctate, anl J. T. Waterau.a..
It ly
H. W. SEVERANCE,
Hawallaa Coaxal aa4
COMMISSION MERCHANT
XII Calltorala ifaa FraaciBco, Cal
Hwn.1a,t. ly
CARLSON & CUSSLES, Agents
000 Market Stroot, San Franctxco.
991 ly
FISHERIES 1 FISHERIES I
WK rSTtTK THE ATTESTIOS OT
HAWAIIAN FISHERMEN
TO OCR
Cotton Nets and Seines.
THEY AUK MORE DmAr."E,
hint eatler, lesl cipeaalra and M(XtaT tXaa Ileao.
tvxr Thera la not av Hrap Itelaw naoat In Mm
I'nltfd stateat
Nat,. Seine er Trxre of any maealtaw. mad taoedf t
n the beet Daanner, llopeai la er In the Sbewt.
AXtiRICtX XLT AXB NEIME CO..
BIX In BeaHoauC. S. A
TOR
Preserving aid Beaififjiig
the
Complexion and Teeth.
VXnW AXD TALCAXtLK PRCr iB-tTIOX
prononn ed by all to be the Banal aerfret I'a.
metlqoe ta aiUlanca. I'allte other prvparataoae. I, la
not cmly hanaleee bat faTora a nataral and health,
action of tbe ihln. reaaltlajf la complete partly aaat
cleameaa of compleAiott.
HOLLISTER & CO
aa iy
PntQUU and Apcthacarica.
SX Xanana Street Jloaolala.
lESTABLISIIXO). IU3.
INDIA RICE MILL,
COBWEB Or
Minion and Fremont Stx., San Frost? x
CAI.iroR.TIA.
TIIC ixni.x BICC 3III.I. nflor lc year,
ef practical eaperleoco and laapiwa.net. I, nrrar
Iba neareet to perfectkin ef any of IM RScn HSU of tao
world. lo thoroosbnaea of
Cleansing and Polishing
Urn RJct, from Ua rOJ;
Irt4iire fk-vm S lm A pr froU If rfl
Uvia tb Ccltbntttd XlQa ofAmturituD.
THE IXDIA IUCE MILL I 50VT 17t PZ1UXCT
.Ainu uhoeh run tiik
Ilulling and Dressing of Paddy
A SB
UNCLEANED RICE
rrom U lUwkiua Ixv1m1i, i wUcti It ti apetenf
wlxvpttal,
Contignment of Poddy and JluHetl Itict
W1U rtcrtTt protorl m4 rxuvnil UxFatSaa.
arnrl CDmntiiJoa llmluat ifxl mprtttor r IwiM
DE. J. COLLIS BROWSE'S
OECIiOBaODXIffEl
IS TUX 0SI0I5 ALAXD OBIT 6X3171. X.
CIILOBODT.'CC t fclmluttt brtb wrolrminm ta (M
TvmnlT rtt ttaxxrsTfrd.
ClIIeORODTJIE It tvtrat tmir tat
JIltllBU.
CIIIoOBODTTIE a-cvllT tht)L xo4 XArvntxx trwa
TrrTrVn9, JkfM.
CIILURODTXE avctt) tlktr t. -Wm I Iteitm,!
ta I xnJy peiae la Otvlm A4
DTw-.iT-
CIILOBODT.XE ff-ttrtiKiartart xUI mtvttft
Epttrtir. IlfMrrte, Ipui3a, m4
CIILOBUDT.nC la UM xlr p-tOwtflrx, hi U,
lUMamJiOxua. Go, Cmeyr. r
aclM, K'lrtllxXV, eiCL
Trota W. Vrnoa ratnerrw. M. Ou ibtBrlT lrxtrarr
fct J t. Gxwitv'i IltHpltxvl, Lttxiivfltvai : MWm M tMDM
ia kUtlac ut I bat Mfir a1 will. My mtr&M aa &
cacloaa uiad otinipaXWKlV: mad SataUTra. I imv aff-
It la LoarampUuix. a i una, WxxttI, xums xatArr gaaaiiiny
aa4 am pyrferxtUj MttxxScil arUh tlM fvtxtUidk"
Kaii Baawx? toaalrlf-d to tlx OetVc f TYj
Ub iDat h fc4 rarxHvM a flitxpxucl. frrj-a l!r Xly
Otrfltal U MabIU to th effvet it elaxjdxrra, lu lw n.
132 fttv faUf, u4 Uut U. at7 rrmMftmmy mttkm WM
CnLAaoSTX - AUtvrtrt ltt t-lr. fMI
CAUTIO.S.-niw,c er 1.bact Ixittiv1v--
rrDmeaS atxyxsp urac eotM w w K3flmixix3jci M im
BOaVX-t. uf lallaXXVl JMIX4.
CA CTI 0 Vt-LaeDoT tMr Fmn TonS Ubi4 Ctvat
Da. i, Coum Bmoar s waa afriUXLt tlv tartatar af
CaLoaaODnrB ; thai taa axvoc af la 4twimi waa tlwSaiv.
emcfr astro. -B-ca, ba rrrrtttytj aa aa, hi, !
worn iiiyaawalpxpa JTaxuxt, Jalf I, lt44.
Svl4 ia BotllV. at If. IUL. Sxv txL, xVxvW. aaS lta aaxtrl.
5aa to saala ltaal Ua tvardU -IV. J. CtLLU
B&OVSC a tka OwxraaMt tUxap. Ovxrilxxataalac
xxfHkal iMtfeataav atcaiLi4 taxwl. att.
eU Xaaalaciarar J. T. UAVE-TPORT,
U. Great Raatv.lt t C Mix-waaUry.
ireatala Va Tark, W. B. tcauiaux AC. aa4 J. Cf
Vnii. ttT aj
NEW DRUG STORE
ox xertxe arxxxurr.
Hontster t5 Oo-
SEsrKCaTTLLT ISVITZ
THE ATTEHTIOB OF THE PUBLIC.
To the TarlltH they Xara
Opened at their Old Stand,
So. US Saaaaa Street, a Tall Uaa t
DEUGS, CHBinCAIaS, DTI:- 8TSFF3,
DRUG GISTS' SUKDR1ES,
rSCLCWSO
THZJCELZBEATED CZLLULOIB
T
E.
IT
TRUSSES.
S
E
S
raz LXtazsr Asm xioxt
Complsts Assert el if frfmm
IS THE CITT.
THE PRESCRIPTIOI UEPABTMOT
la la eXarzt of a naraacaastiat of iar er-rt..
Uorswxalr coeaetcat aad nSavbic,
rrl-reaaTl?tiiaaj cow?eo4; at all Ja-rera of day ee
flt.
SltaXf r XtaXaaO'THC XTISJJT Xtaaeaai.
CaMtt xb4 A
CHMX CABLX9I AXB 1XMX nrXaVOt AS.
CH0EA-x ima K laeh u lit tacA. ex 3e
Xao CaftladamX froaa ... .
r aaU try KCLLIX A C-
anBi .aiXlra.'a!.

xml | txt