OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 04, 1882, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-01-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

. M.S.S.Co.. TtrJTblBtor 1882.
air.!ta Ja!t.Vnjef "Tataer laet:
: " 2",. vt .rrA-tn r
rSa.il. ij(3SrTtjiwkr
.. ...Var'VtlT.ISjrier'
i-R, f Ne" Tec. .Je.eJ-Aertlaae. .. . -'"
Ctvefaeaaej. ...JeljSl leaiedU. . -AM
x.iav . tv - ' -'--
A.rfnju: ...tv- t.o tf.'.1? p
C OK SCKCIAIi.
aate )' " VriMiIv aaj
Wlak V ;tT t.
.t Mr. ll.aaala m
r,-. v x" ' ear irliB
lc-J! aVW a- ' .weeeie tala. o
ytZZt' M tva, nmHI aaeed ra.tax
Sees . lie t - ,1WH VUV- -W .,eeWW,
(Sniil M ". eealaa aa..ae. aVeurt a
" a .........
aenlra: c M ta. Oajac. w ..
a .... a,ve-.e T.-a eWlar. 1-e .est. e. xe
aaa f tee C. rm rt-w.r. s. tweeeaVr alax
ft. Nr. a; ,1, Ji.Jrt u3wJ
ir.-ktvar r.w ,a. h, ,
NrSfl ef V I W"i Ti aa.
ir 14.. r5 ar- M kin b- t
... h- retire fn tt httti -fs--
W-Vlu WL Xm I'll
u-Vt . v,4 . -r .
, kart .- ttrn. .-- ;
V, . S..-j. --- !-.. i '
11 1 -f tii cr!f . . .
w.l' .. h v ! Jt
Tl ft- Mair A H-.1. IX t " W
ff W U tj M MM J"-? . .
ItUoifwV . -! -T rt. OH TV. Mr IacM
tg iiiiiM- ,t- 'iSwlIsrhrlUaiL
TvSK A tat a .hi at bta lO. a Crmfit
Da M44Btt V- Alaaa 'a 01 T ft aactaaM &
U.-x at r ia.MX T-l-f f Ik- t-a-ajl
tatattr. aJ m atwaW km ail Mrta -f
!- a-tar- at r-. Ta. "4
litnkt rarr war-a af
ISLAND LOCALS.
Jade Fortt&c2-rr of I-ifri.TM Is ttm to? feb
M' ir tU2 lUl cffla U tliU ia tb bZkll fva.
ZCV TViTCSCU TKW Mr. J. IVfTJ tPASWU.
"Rr U no tv ot 4t """wi; it U to t
Tbt-rr fcA Nfm nr-cr rtr la Nftmn ttrita
J trine iSr lst If tr tba caa trcnrmWt
let r. y
tbv Qwru. A w!st vm trrvi frvri lNurc.bol i
N dsy, brir: Sooiiar. jvunnl off Trrj
i;iUj- tlbrr wai the gjqkI &mocat ut wrroodicc
JLainMitioa hWa ro.vk toi tbU lirsrj.
K Toirn"Hal of tvc4 rtcrivvil troca
poar or hoxolulu.
Tki iH drvtrd to ft vrek, of prar
la wwtl of oix cbarrbr : th pzcniscsie cf l
A iyrituX holby ilr.AWu Cart
Truat on McndiY UU Thi w tb firtt tico v
ItCMcabrr a vciinra vf lb bin!
ttn.
!-rctne arv am la la tb lutcnvr ofic
Tbv ooaU t lasrvviucwl taivccbvQt tb bot
Oa TkrdT uornin-t tb TfAtbr n rrrr
CvJJ; bara w Vvluxi vat v Abot riprtnl to
3?w a tb crtTUtl: bUalrU atv txuc Vr
Ij aslM ftt
Wr -taiWrrtod that the Xraricaa Xrt Twin
Coornr. lVtA'i, an? ri'ioz fwvi&l sttvz&iaa to
oaciCui! ncv la tb -sppy csti,fteiM
tc wrU -uitj-tiKl to ocr vitU.
Tb lrtcrc ar now to sexroa that it
bits bm fo3i3 pntctk-M tu fora a IVrtcs-
VoTvltit "virtj vbttrb i tu t calloi tb
LcUaii IVcTvfc-ct Societ'
.... -IV. .l.tv) .k. M V W..a fMillkMAKU Ih.Mtl.lhMMkU.l.Mi.liLL
Tw3tT-tbrr aw armbrr joiaM lUvaUbao
rKgyT nn .-rt? it.fir of t wF Swth Se.
Jin. u. tt. iTUk.rt a mwu ta -.arm.
IMPORTS.
C- ip is r" " ! afc - A WrauA I Ail",fy
tiMrrr t MT- . 5 t-un. C J FUyU-S tl-T
tttiM 1 Mf(rflwtKrt, I c it; Snrv. 1
tt "Stwntti. ?t Etr4. JA 3-230 twa ml
EXPOKTS.
Tbt3A.tia rrf wnaaac f Uetuptj IhrmptT
vutzir!; AttraJrd bit VToriMiT
tuattirlte ef jccitifr to Uosbtrr
rocvottt.-rJ tb aaiK oieia and p&Ulocs.
and trxX tbrct to jvtr vxrrQkSUL.
Jok! ilcCaHj witch. i-t trcotrrrvl sots tio
jOX wrr- ivuv of tb fact, bat r irJ to
irrp tb iafvxiaitwa Inwt tb cabhc tb
tvijc wtt traciuuc tb cZttxleCl w vr tt ia
fucat-ttautt. btfwTT, rcbtibnl ta coatntxjrrj,
Kioarttp u aaAMlfvI, bet br tb wirc? t
Tb tisatl ncaibr cf apirints far Maatorial
boccrs Are ecilectise in tbs M; ufiru baT
at prrwet brd. tbrt arrnu to t DOC Ci-ich
cbewt btwFa tbrta ; f rx-ea fir ta nmi-ihri; vcabt
Lr tb Tvnbct. c waZii tilt g iK-ae p.oil
cat So tb fuct; let vac ctueu urt bard tbs
r fvm.. ula. :a-5C5 . x rrtitika for ukari Mrcbact stmt, bas
bACfti rj-A. Vt DwalKJUO baccy cttrillT siscrd by tbc bo pLc
Fur J-'- V MaouML IVe M-Tcri pttn j ? bewe ax ca tb strwt. V now b ao
4mw rttriJ iu-t. xmbt ta boiidisr vc tb trrt cU tb j.Tuprct
?a-ju, a4r ftcta ttaatJc, jit rjc. s? til axj l-irc rr-trj darxr-: U jrar. ttot
i tb BoTTaBct u occ vbicb ma tb city vt Urs
..T:ar- ' ! - tatrtJ ia.
PASSrXGTRS. j
- I Tb new Gaxxtts bulbsjc I rafilly ajfruAcb-
.irsrE!! rrvfcoWT t rnw isU tt atvc: Lb eml cf
Ti?ti5V AajrB8 I ule aeiwi, bat tbr wTry cuamesco for
frt a tbra to XxfeW tb malim: rrt4 vaa vr k-
urvma. Lr HjW tibtbiM vpiiaHta of thr
ronow bxt i (all of qaAtnt nw4U.-iiUttUv
from bkclu rat ta lb Utttr part of tt crnury,
ortb NlBat&iei4 tbia HbaABMllinUmxvf
oticiaat Murla cat b-rtK ta rtlwij tb acbouta
ut ATcor wraivwra ic iio;ai xAxtruinj; scaooi
a tb ftrrt to rUin attvatiocu It va MUUiabtsl
ia l-CSX aa4 -nfacttt-nl tb cbiUtva of tb btht
cbicfn i aunt ( bxa ar at ill anjcnl aa. Ia
haioalaa tatauy w euNiii in 1S33, ta
it u ikfojxritl. llra bbcbrr CMor
wa KiTvu. lttduJiafi abprbra, cronwtry, trtccoom
etrr.BATiitatioa. nmuaratitit, ttrTuii.t. la
lSjkJ, a ft hmU loArUiaj: acb.W tu cUUiab4 at
Waihita, AlAai, ajkS la tb a&nt tr,it toe boja
ai iiAaii, iuu cbH( waa uvatxiuru aa
fnlr to Labai&Aloa, In IMG, tbtr wr rlct
acbtxta for aaUvv at M'aiolL Kaaal at WiUlui.
iUba, at Koolaa. lUbu. ami at ItmolQtv.tb Ultrr
rUlUAnI by lOlHp J-i XX UOA UatvU.t
cbiKxrraof bilf-abum tx alut rami for. Tb
Oaba Cbarity rbvul a rtAHuimt ixa. itb Mr.
adJ Mr. Jpbntcw n ttmrbrrt. tbrr r dos
iac tb itrit J3 yrar. tt j jitaI -bv4 orvaaUrJ
for tb a&m rjxw. In lMa,a Utcb pcbwlaaa
ciumtwj lot tfe briwfit f Fomea ciiiUlrwn
ftcd cf ream tbfr vaa latwboa fvr tb fhilJrn
of Forvbrn ywurnU at tbat Ci tb tetter laatitiu
Uoa bai 30 acbolara.
For aniTff rrcrnt 3tailv Dr. llyO rallrj 6a
otbra wborr bttrrcqaai&tlwitb bat had
ba doc, but faikd ta rrt a rvvix. l"rrKlat
Jona roasark! tbat it w rmrKwi V bot tbKt
(rOTvrnor lVebc bn a ltttl Ut, bad tern t.t
dofwa brr to lara EacliAb. Owfonu at tbat
tim m Mpr-lytac (acthiN. ; tb latar liotfro-or
oi Calorcu bad Us-a Uncht by Mra. Joatutw.
lb addrrta vas fvlotrd by no Otbat,
Aftrr a few rrork by Mr. Mcliotvbnr-oeth
iwrdot ajvlttu in oar cbvot. Mr. M. M. rVutt
travvaitarruaRt cf tbem."bWntiutnJrrttt. It
not till titbit tb J-itnr-- tra to a
qcirra kcowlW(of rta. IalNX.tin ttr
aiodor IVrrj arntrd tbf r rr itily a ttw wbo
law Lucb, tod. iwc vf ibo lftoj-ictlu TmIo
la X. a. acbvU wa MtAbltbd at TokH la 19?U.
Mr. Jv4t Undfd iaJpaa: noautbtaatcsUad)rt
tstva Ltoitil, b car tb first l,v. On crwit
diaScalty witb Jijua! b d lm tbir dnor to
iAru ta tux art oi wiinoni cvEiuDttts (inta
wtk. AftrrbisarrtTAlpbrat Uvtre lntn
dacrd. and Mr. Ixvit U!atnttd ou th W-tclUard
tfc rcttbudA vt tr-Acfcirc EnrUb. lb boja wbo
taw to 1iHh. bW a cwd rmdias bnowlrdi f
Trteiepboo. U boaad b be a saewa ia IIUo. I dlroJalotlrc
Tbwirb Uiaspat aptxtwa Hiloaad UilliwupiJlllUU Ta JjarVwy drairoo
r0"ao' I vt acvjuuitu; kovvkvlc ta vrvjrr UMa tbir ti
Lwt bew ar trucbhas soae tvorteia tb i f31? tb irwury KbwU.bebd
Uoa dwtnet. Tte aauaah ar Ub!y lti NrtttrwtKbMtjctiaiidjulj:TOftbVKo.al
tcb lot tb aal cf rtward. of bucwaatry. iLxr an rvri ucick, Ley ai 13
1 a.c, tKcf vra. Mt'tl??
Iwra Flyan, tbe jory wr aa.-iU to find oat A iKrmAl cbixJ bad ba ordnxctsl by Mr. bwU
wbtbr be ww aa Actrnaux ur an Erjltebeuta: j iuTLdLibtcbbadaadi:rrataaa-Ta; tb tvich
b bas kit barUlr any effort. 1 t r triiad to tra ia Jarri-uaiT. la
1 . , T . , t liVben b lnTrled vvvrtbocvaatry b found
MoadT And Tarly, lc. 2db sad tTtix, tw bctoU frotaoa adof tb jiru to tb tber.
tkctddly rainy day ta IUIol Daring thirty -411 coudccUd vu tb Npw IloUud i-m, cMt and
cxir ta roiazau atsrcauu ta 114. uxor oh aaa, ai ta o-a 01 iatvr crauats fnxa
t im of tb oc Cm noaUbl av oa tb a a
idtaMvr. tt baa. amnvrvr. tracra ot ahl- oa tb
oacKa tirrMka tta uvakrariauacwc
tb cookbiaatK-a.
Aa attMS4 1 binjc taad to form aa awocttioa
for tb fnclicw of j-ymuastic rnr. nabty
l?ua and tb tLvoeral UdUy dacaUoo of yoatb.
beca a vvKtrtv bas kne ba errwvUT &Fdd, Its.
otyot Ar fn 9Twry jxant f tw.Axv-t ooa
ttodabI. Tb UiCATtm bAttflv vubc it alt
possiU Kcircvcaaad tmtbxltt ul b taruttvd,
not only by tb ytaac taca forvtw iiaaardut
bw2tUtiatecJd,Vct aK by all otbrr bo
bav at bAtt tb mural and erWral wttarof tb
tbd&s cmnlk, VWrday-mb, aa lafurmal
un: t btkl at tb boaw of Dr. llatcbtaaun,
ti iailatko.ta Ulk urrr tb tral qarkxi.
Tb ifittivatd tbi&tjw.tT trrat ajvrrd to
I- tbat tt . tdd b swiM to turai aay uaattdut
ura&ixatH. or tu afrvl to lb rotaajauitj cca
trUy tX aarrvit. aatil tt cvcJd b abrwa tail
tbraarraUy a wavidvribW anmlyr of jvaac
raa abo vouM carutl l fcrrel tra aa act it nw
twra, la arcvd&ncb tbta rctiattt alir vt
Iprtft tortatrdvub a taitaM bdine
cd tb cratlvmvtt rvnwxt andtrtoot U rircalat
tbra for ncAtar. Tbi waa doo and a cood
auaJi-tft BA.r bav bcn arrKlrL, Aaobr
auci; wi ainncrd to t bW tptrdT at tb i
aaatbrw tnrTfwl paow. It i aadrKl
tbat on, if txt taor. of tb onraaUatioe ia tbu 1
city b iWidcd to a(Yrvtrwta facdt hir tb
ixirr of baikliec a cvmnaiBuv-oa&idVtiax tbs
vaxtrty of vlctorata baT to dmd ttb, w
bope tbat atiy taad ta U u iradd U1 b
o.xi tribe trd to tbr brccr. trixl rn;nistka and
tba oa Cva' ccitrd rtvfX W taaJr. Tbi racrr
tamt drv9 carfvt. and it i to b hvrvd tbat
tb furawrr UMmbr 4 tb oidrt inUitatkeu tb
Oittui)? Club, bicb did rxlsrrttc taany ytan
a?o, aLU cun forward and awisi tbair yonag
frwod aitbtbclr vtrvnrac.
mvAiu
Tb Kis avrtrvd rty plawi vttb his atay la
Uflo,
Tb aUr at HMotaa b$ rtii?id hit position
and vn vato a pUatAtioa.
Two Ura coraauttrd t j tb K tormatory Scbool
arriTrd Jrva Hilo tir taodT.
INI
HISS BERRTS SCHOOL !
iss nKiuiYa scuM)ia wii.t.
.4 Paa.u.1. Stmaa.
Cociitr pt Atakfft
NOTICE.
THKJlSSir AI. MKCTIXO oftiie
X ll.wim. Acrltah.ral Co. m 1 k.U al tk
atlJ.-tkiVxlH. J UVaRTSR.
NOTICE.
HMIK AXXlTAJt JIECTISO OF Till.
X Ea.l Xi.l mUII l. ( M al Ik. OCc.
tC. Br.fr A Co. MowiUt. Ja.mart 1IU. ISff, i
lll.VlKk JUM. r. C. JOSts, J(.
yatmry-.
Corporation Notice !
rTiiiK At. nr.K-riMi ir tiir hi.
I Ul KA VR ClOir AN T all) I kM !..
r. Jaaaart Alh. at tti OStr. of MrMr. II. llacWttltl Jk
Civ . n, IXJLS. rrmTT,
UceoJaJv J. la. (i Mil
FOR SALE !
tg r.aarsim'n ri'x n.rr luy tamp.
3W wa. t3U rat 11kl traiL. 70 tor hoda
erackrra.
30 cs, asttl. Crnckers and Cakes,
rtt J.O. Jrwatla,
ITT rw Salt by
S In n. nACKTTCtP A CO.
SUsolatlcn cf CopixtnersMp.
Pirnmc notici: is ukukuy
rUrt thit ti ttrn Jolar batlait Omnal Tin-
Wkpf, nnratr at . INaaaaa u 1141
aidr lhBMn KAtaaaaA ttiWof U. EUKLKSM A
lUiilTrdpartrMlpatae IHt itj lcna
Wr. tt, t tftata) ecu fat ft t a urtla tfcttf t.
At rttc ta4iMi t Mid Crm ar rrartil t
aula nanillal iniant, a4 tao halaf claln
acaiattth armi lilpel taa liaaat lclay fur
Ettarr rortatrof Uftat tra R. 5eJt aal O.
ttttr-ttt cttl tN)ttaadtec arrt,
W Alt tbanllat ta jabU r taclr rreriv patn
ar aanacta kmrt jrr tbUie Ira h cant4oa
tartar at ta Jd taaL tbty mrYtral!y Jklt a
rvailaaaar ( ta mu i Urli ittt:
tl,?EEU;EX A CO,
Uaaolala, Jaaasr? 3k. 1.
CopAitaeiahip Notice.
X l)RMol,ltnAtVUI kt-aftr condnct
ta Ttaauialac aad TtaaiMag lita at ih
Utd SUaL aad tb' arm aa aad Mt( at U. KML
LINUX i-tlaadthrrwIUtfidfATw to aw-rtt t A vI
trpatattna ared by ta!r prvdrr!" for prttrta
aad tbacvacb k.a.aliir. Tb tin i l
RCTAV XNmUMa,
JOHN EXUKLt'Ttl.
nftaorata. Jaaaary 3. lytb vt TU tw
qait wjatl. bowrvcr, totb fvllof Mnrb 11 Lb,
wuaia nrriyivr mrt9 u-x icas teu.
From a ktr rwcvtTrd by Mr. Goo. ZVcalty, of
tbe tttraxsvr UitUi , from &nl iNioK'rd of
liotsalaa,w lara of a &iardr coouctttnl oa
Friday lat ia tbat dutrict by a wbtt ata knoa
as ForWy, tb xrtini w a natzvr. XoparticaUn
wr ciTTtt.
lido ti bwa aracsuu it If ti.bis abuat bar
tbe nurnutl tcbowL It nu add tbat aiider tuo
tracbtrs tb sUl raiir mv juxywa ia two
Trr Lbiu ic i under tb aid fcvstriu. .ttrafw
;asuos f rem tbe present, tb nioa cloved u
mti a-un At ? r.
SXCOXD SZ7SXOX.
Fmidr&t Joam c Ulod tb ni ftin-j U order, and
tb Kct. A. MacUnUwb radapi(vr upon tb
dtdcaltiMuf ticbis ntttTr &Ub. lie citrd
aiiQTof tbe obuclVs. tbe amtbr.tbe ruruLant
I cvnvcratioa ia Hawatiaa wbvn out of echoot. tbe
wwratrrrdcntbenUfctcf tb. Riband f.W)w; 1 "YJl
t: cP to tb tiSTof tbe KTinj no 1 sbJwIrJtbSSS iSL
axrrU bad ta ade, bat tbe polk - bad tbir itS-1S? M
eye oaaa aaiTwaau EEe corament tnjaae tCttflU hr th.-- tJt?
apon tb carfl w-y rn wbieb awa of uuoey are
bvpc Bp ber. Mr. Mills atrt bu ia a trenb wbirb
roou Dva iron iwnwi nor. iatpcuax
Ud.utabevttbetriaaa(e witlinolocb.
tbe Inmt Kttdiib w rxk.iu by tbio triiaM in
tb litTiI K-boU Tb Ubtte a wrrwi uq by
Msr. 2Udwtn. Mscbuibxh. Sadt and Uoum 1
tb UUrr taabanioroa way pvinf bia cipri
encm uf hsocesi in te cbuu natinainKatud. Mr.
Ijr tbi: apola apon dwriine in n.tti koooK.
lit pointed vt tbat dicivline is not pantsbtneat
ncvMrily front a btuh of bia oa icboxl
xaauagraect ; waa jwrticuUr nboct clean ltiurs-s
swrepuix to iwqs adoqi manners, tie
DXXD,
Koral birtbda; attw tbicA at tbe becumicg of
1 tl r Vjftn J J tf-J i tb birtlitijT cl 11.
kINurt-ti i k.kt D- AattPB Mttf.
aattr it ii mi y. aT?-.- DwaW aadr-1 k. tL tbe Uon XXiwajr. Dnrtcc tbe day a
fceaa.r rjar,as4 Iw a . u EcmUr uf nUn ajeatbil aroand ter
wjfaafAaatoia bL and attbia tbe j-oands abuot, to
JSPbJtJSi UjFn!Ztt$LS!i 1 trifytbr .fftotb-ttoodwiU
yhar a Wa, j schocrr jLt foe wbose tfty doobta
J were eatwrtuced rvtamed to purt oa ScudiT, all
TVAt, bAtsc ttaui a wftr use wtui u eiaicxa.
Considerable cotxaint w made a boat tbe
scarcity of nx-n aTailatde as polk-. Tbe was
bcb plAntAl2oc4 are oSexvsc. wttb adrance at
trtct tbe tt arn: another dilSccItr i the rnatVr
of burses: natu roctOabirt refae to famish tfcetr ' bad bea Tery sscee&tnl in cttin2 tb cbildren ia
own riorardwfcneTerwTernnentworkbato i bw dwtrtet to scbool, b bad an excellent .mint
be done, bort bar to tw lured. It would be j ofilcr. Ue tril howvr to rale tbrvasb tote,
ebeaptr nutlonbt to bay tbreeor foarbowea for AttrMr.ljrre ddrvs,tbre conaufcrable
ewternment nse. aadbreptbem always on band, discavdoa m wbicb Mrssr Moore, MacAintosb,
ot only woold tbi be cvxl in UiL. tot it Li bat 1 Soott, Atbineoa and Mr. Utbbord tout ivut. Tbe
t &-qaird in llonolulc- This cotapUtnt ab.t , point of a traaatorarforHonolcrowruedby
not cKttnj: mea w not coalaed to Uilo, tbe earn ! tbe city te.wrbrs, and tt wa nnr rdly agreed tb-tt
troebbt is operienced ia Kaa. 1 a atore efficient taut icbt to be anurnted. On
motioaot Mr.MacAiuijftb.ftcutidedby Mr. Dytr,
Fisheries !
TIIR VMICOMGXED ARC M'tXHLLY
ptepAird to
SUPPLY THS HATAIUN ISLAOTS
Will THE
lligliest Uraile or Cotton Nettings,
AND XADE INTO
Nets and Seines to Order,
CoTTrlar, Tr wh of F1a, larr aad mat),
of tb racl&c tXaa.
Oottoa is lighter than Hemp, nore Durable
and lea Xxpensivc
TJnlTervilly uwl la th United State.
American Not and Solno Co.,
SnJ ly Botoa.
Tb Baa;.
Tbie dnwxi sporU tb rvwpd, ( tirr cbt- enly ocndvd in U.n. tia boat load of
Siyap-Facf, an ecterprinnc cele$tht who b tb meeting adjocmed till Tueeday at 10 A. it.
occcpted a position cf rrpectability on Uawaii TBiansrssioat.
w arrwted for aisi; lienor to nitiT. Foar I The meeting waaeilled to order by FmMeat
natiT were asbvd witoertsi-v two of wboui ' Jcued prooipily at tec Tbo becrttuy read tbe
aworetbM be hvl f ornisbed Uqncr. axnltwotbit ' miaatrs aitd tben Mr. lratt put upon tbe
be bad cot. Tb ntaoKtrate dod bint 4130. and 1 ntwtbodaof tracbinc tbe dedf anddtunb: biob
be a;vsled bis case ta Lbe District Jcir. I"ro I rct was to liew iht t-niilb ratcbt b Utht and
raforninttua afterward m-eived the two wunetwes ! rvttrr taught by a tencber bv l cut understand
wb b.id wora b bad not snrplwdtbem with Hawaii ta. tbaa by van bo did. Tbe illotmUcna
lienor, were indicted for t-rjw; upon betas ' of tbe tburecjjb ttni upon wticb deaf mates ar
bwozat to trLd tbey pleaded entity, and stated tinbt wa excwirtly interesting. Mr. i'ratt
tbat tij.y5arrtc bid Rtreatbera flOipiece to pnd roond cpy book cocUimru: cociiveitrjcs
u s u-wrj nwirau iw a ; uj uu UGW, wuxcii rtUedru CXeult &poQ in
iri aa aa a lwx reectta Tb Malay-1 bercnt tbe rvt u lion bod- A Uttr ia
Jasaacae. rtce rf :ittm tt. sat uere avc oe 1 auotbec eorsna will wt tb reader aa kiea of the
aseox poyte, altnie of ora trained, to iitu boantertd ca tbu trip,
tale p-irt aa earft epoct. wbo a ba deteiop- .,.,, , ...
rat f msaele and aerr? Who wvabl bA , A bole bad bven left enctred near Abipal
iat tbe apraas vf attrrewa wotb a spear ia ttree ml tuir cf adtanrrd ae who was re
ts,ia Sacb ayorts sbwabl maintain tawnrfveot a , tanjur bom, was tbrowa dowa aad aenwisly
races aad K wt ax weat reaaocaW tbat rwcle nurt w andentand that tb bole wa made fur
wbo dbt ia and ecocrse tiger Cbt toT UCff feytiraata. Tbere i no exesse for not
BfH tbe eserjL?. a oar Koyal Hawanaa Cteneua- eyu- sccb (Luxe ap, tb aatborxttw abocld
wc iiw. t? aJ5fti U!2oWn4 u i weal isi f, themattr aadirdoot wboutb res-
pjcal r ."- C J!wrnlecember31. j jvcifcL perscn.
It A be apoaxvo rented I ,m
tU LU rapd de, of A-ioaxoa aTti Tbere u n dewalk
rai wMyte Wtbeabeence f tbepbjsV , . t, rt f it and dannc tbe wet
tsctal and zcoral traiaia watca etai" wcere ta weai?r tt wa fairly uspabl for foot pnsa"r5. I
ojc iw as kj wttaoot aaow coa cet to acnoot. oat many
and ecoapy ' of Iaborta.: a,u. rrv preteatrd. as tbY coold not come Ure
Tte tb Jcr, nmit ar tfJ cocfinoew fu "xte comritint x made by Mteral pawuts
i? at Earflaad. bow rapidly fiHisc mto i
,iecrF&ade. owiau aoWy to brr ltajicr atiil Oardenl, wbobya mercful iaterpsdtioa was'
be fcw aa wr f Tbarl fca tn la --ii3ated wtea we aent bim arvaad to tbe
" ".'? ,? rri.. TlTi . vi-T;i tici-jM. faoi.alor oarsaoolirt wtea were
Frr All of tare isaoceni etrcwe deelope tb been, in. ecca in otber citwis. we note tbe iatro- f
rTLtov aa a w oc&rfat zeat, tboob. priE. aaeuoa of tbe ra into Hoootnls. Mwers. Hall A
TTtiz&i J perfectly as ti-c liiuiu. lbeorta. boa bav anx a very pwtty one roond tbis Cnriat
Aenca I-"" t nut.y aapeaoc to tb ancrace , nusc a b pteve wf rxwtry wbicb reflect credit
Zncaa coszea nt ctta bears. woItm, aad on tii ineaaxtT and tli cl tbe U.t1 (xt accuo-
raaima ara-. law ftct tbat wa tata patuve tne card, there are also no ce of Hall
-afrtucttT tb . "net fcecom "a eocia 1 and ptonb wticb are tctIy made for oar island !
mbata! ferce ta America m owxas ao anoues a-cuitar
c. ckb raay be jrj.p KaaL tea app-xnted rnntrile
rnpMJc cfU in a tape rial . . T. - ... . . .
w4gWail do no? ttirtJy andmUad tb t at a&Laac, Mr. Xiaip.i banaff restneiL
iwZTrf tbt arjrtmenS. we are taformcd tbat Tbe latter cc.tler tt wdtbe rmotrea was
of Maia Jataneee Bieratare wfll do repnmaaded by tb bayrem Coan f uc trjm and
nMnTLdw It bt weti lam, tbat aawcit the seaiencira rAirtai-Weo wbowasnot predentin
iuL. . .: itr-l aaee-t rocirf Orcrt. lae rnct3?we was at once rele-sed-Tt
dunti.b: Dtttta-ijca tcta , Mr. boa. bii b-a U t3iin2 foe sone lime;
LrWaT trtd on a war diet, and have tbe ' prt of hi nhtdinj wa ioa oader tbe eaJTOKon
,i-a-ic- rr r-r I: JT:; 1 1:".;. . -7. v; '
tKtcbers, tbe ldbeio clearly and wU eiprewd.
Tbe speaker ataied tbat tbe learning of per bap
tbro word mubi Ube 3 vbs. b tbat then tae
procrea waa Tvrr rapid. tom disccssion followed
and a recess of ne tainutM was taken.
At 11 Mr. Macktntob pobe on tbe inbject of
jumvuuie uimiituuoK mat mere asoaia be
who bad aen bim pay tbe amey Mr. Sdy-sip
rnaa is row e? oa a coarje ec ortDery. a pretty
mixed cae of b-ird awtarms it seem to as.
Tbe Rrrit exdtiont in Kaa, abont two police
men entering tbe Cbinee qoarter witboat a war-
MnL hs-4 J Jmh It inmit that ttnkMtm
conato.e wenx to tn (aroeqnjrtcria seArea i " -uixtu eiaratmiioa m uoaoiaia aTery yar,
cf a man wbo bad deserted at lonx. VbileIoob-j to "wbtcb pupils from all pan of tbe bindont
itvz for tbe nun tb toand orrsm. and tb j mibt come. Mr. At Unsua aasested tbat centres
Chinese knowing the bad no warrant at evece -Kbt U? chotwa on tb other imis the Ipvctor
drove tbem octv and'aJotu with them tbe Hon. i of cvbools exx raining tb scbol.tr and pnbhsbins
Kapaba. wbo aiid be w a tbere to bay brand r. 1 the rea!t. Messrs. cott and Dyer considered
Tbe Chinese c plained to Mr. Beck, tbem-in- tbat tbe graded system now introunced into tbe
tizer. aad warraar for hooe-breakinc were sorn school was sofScieat, no teacher beinc willing to
ont by Mr. Hack aiastth two pttcema and rk bu repnUUoa by endnpanpwDiuM bojs.
njtpann- Altera Ta etrt tstioa of tbecircanv
ssaneett Mr. 6ock did not ueetre to prves tbe charge
and tbe c l-w wa dicontianed. Tbe natiTe police-
mra ana perm tioa irjci .vmoia. tne inaa cc
O OUR.
BUSINESS COMMUNITY !
TTAKE THIS OCCASIOX IX OTI-
X fjia-ret City Mmbauotbat
All Bills Left In My Chargoattho
Closingof this Quarter,
wilt receive siyb-id attention toward teltectlnr. tbfm.
All Backs aad Arcoaau will be cattfally balanced aad
amazed, aI watt rrt ttertalcisr to (tseral ofice work
w 1U Iw Attrodnl In At wodemt rbarrr.
K-pect(atly J.WMSVA
C8rrAlBa.tB Areat. Naaibve Uerrhaat Street.
COSMOPOLITAN
RESTAURANT !
HOTEL STREET,
P. A. COSTA. ..... Proprietor.
Uli Ckltl 5ttaM t o. - LHtlllf-
BOAnii nv Trie xtt on hleu ux
KEAUSABL1E TEnSlS.
Tie Tibia It ao;ll! nit! tbe or.Ubo ilultt lri.
Dr-Meals at all hours of tho daj."
m in
hi?U'ry, tUostratiSj; faii nouiks vita a chirt
A set of maIaLK vvre r-.J and wrm unl.rrvl
to In UU ua. the UU till t&a alurouua oeajkm.
fl-1 mf.r h. Snu K. f will
bilj tatttty thtlT vita full U'tai puvvr aa. ' r- Vjtr tbe cec.ltj uf a bttttr pnciex I
othcrtaao. aiullir:RidrBunbltuibeviwtattf ttenAtiTf.f
1 . . . .... .. ' Hr. AUtluua protowl tliat an acronct of ta i
A ccrrMpindnit from Eobobl! T.imi:nj. H- cwcraphical Inlun of ta IljaJ aaj a ajnotu ,
isaiTVilriLiseof Dc.31X!l.lft$A;t:Tbescfir. of taeliu&orj be bod up witli th. ce.npie. j
J.lix ame to aichor cC tha Koholtle! larjiascn f- Scrim qTe her opiaiua oiu j
' Railing buoAJ.and shoved eiimrlefiof tvnliiU I
taealtecacOTCfTaarsl.T.Oleraj. Uti the shewed. bhealMatnleufanirof fo.sn
Beht it a cot aced thviw heaaily . oa , teocherj Instructing lUvaiiana in EnclLju lie
the mominc of thej ni Jte va eumpNUJ tt . pot adjvjnmed at tvalre to oeet at four.
to sea oa account of th. tear, svell. AtthUtlicei
tSespnT-vMj-jin; OTerthecIiaahoTethsUnd-t . , . ID'??1 s.
inn, eiihtt feet .bote the a. Aj tt contianed to 1 rrdra' "lied the meetina to order at I
blov a -ile for more than fcrtj-eKht hran. we J.- la abwcee of the S-crettrr, Ken Alemader
vereTerTaniaKHabootter.bctvheathe veatber il "h acled aj NfcnUrr pro tern,
modanted on Wednesday a schooner stuod in . Altera qnesuon fruoi Dr.Tljde.resariinc the
tuwa rd lh.landmj vhKb, Toarconwrnalent Is b"t J? ot tewhinyanlhneac,3!r. Jloore re
quite snr. li no ether than the Jf. li e seao-m - oiW not be veil fur et
er sail mama in the olSns as it fa t .1 roa-b. houl in tte blinds, jut u one nediruie
ta lind carp at present. As oor proTiakrns arj J"1 votbe apaljcable to all disease.: he then
aanoet entirelj out. ve lk serioosly and eatnest. 1 tUastrated how U un-ht arUSraelic bj obmas.
Ij foe peace apna the trooNed vaters. It ore tied t ,.A eUsf ot 'Olered the room, and ilr.
tome to vrita these parttcntirs to jot on seetne Jlooreshoved bov he Ucht be boiUins of een
JonrparJarspalntbLsveeksissneandfearmctbe teoces, especiallr villi rfKard to tlM fonualua vf
frieoiscf tbawoa board tb eciJoer voctkl be MDji.rtardlandproTTefurmaofTeioi
aanecessar.lj aniions. Wehaae had atot eon- 1 Tsreerdesenlied the order of tla own kouL
tmaooa mnadanoc this sioatnandare asscrvd Jliwre.on the questiuo belni; asaed, replied
of a apteaded snrplr cf vaur for all pcrpoeea for 'V "s dafj cettine order in hr ova
tae next six cuataa.
r2aotserap -eilOToa-10 tm.aJ ; A tztj pleasant hail vaa prea bj th. Kniiti of
Cbaur maaleoa root theoa.aa plIl manlecs PrthiasaK Fndaj en;. Tbe entertantcent
mit and admire the boeia eanilM.ates tor a baa took place m the nev Haltof the order. Cunpbeirs
gjax Their pfcjsjeal eondttaa are axed from btock. tort street. A tartre oaaterof gneif bad
cUekiateetliaetIGandciautantreadecs'' fcea melted, and by the time (Joctuck) the nrst
wia vtrii dalle cooaaaieanoca recordini; theca cpxadxiHewu CUnctd. brutiant aswoxbLaze va.s
ta the Ctttnese"pFrs. The bp it cree, ami present. H. K. H. the Prmceas lanaulultat and
the brllliaat puiahed ilaiay. luu-i vxth coa- tiw ExcetUncy Uoaenxor IXjcaxni. vareamon- the
wesec a at xi tbH Cbatese nsunnua. Tte.r proad pseta. Dairxaj vaa kept ap tilt the coot raum
kxv caxial the ai of tvo dlaoaatiTe escaett 1 huara, and a moat amabla eaeams vas spent.
S-oxe brceafcf into aa arena U SefrelTdaaa their
homier aeachother. Tie bott ngtUra 1. jrud tonse aaseobled oxt fatsrday slilt at
ratSt KEall.ontt.ccf Ur. KI,in
W, 9 are infurswd b Mr. Srward. h book Browne bnefit. and tba perf.jrm nnce bicb. in
on Ouaese tsinasraiaja, it tbe Chinese have daded many uw attrsrtiii was tboroccbJy en
ootMpu -1 aearlv all uf the brat boiai m. joyvt by tbaadiience. W regret to bear tbat
?r. i4 n. tiT.x thAt cm: i L lttUli..vd ! 1W rtvf ut tnoiuillT; h ul wfxed hard f
jvt tvt tzbtmsz era tb fcei "social and st wp pf Cbitaa emerumtn ec .t, and
-rfrzcit fwre. fb 1 aa taujorouit taestfa &err?d more rae than be recered Mr.
tor u to iettie. Sli -e tnTdmre encies ffbt- Bro amw and Mto rijer intend makinz a sbrt
Ist or tzr fftty a oar aataxial pus ne. toar throab. tb otber iLuui. before the bitter
w woo irre cut tbe- IsLind of Lanax b feave for tb &caw, wbxcb sea w do by next
ri an to tae oreedmx uf " aVryai Eemribtr' ami inter. "
a bo). He tben proceeded to deacrtbe a readm;
iCTkalaQ.
Dr. Hyde tben read a nam ber of resolution.! a
follows:
I. Eeiorr-i Tbat w are deeply impressed with
Scattered franent .ire the only Twtisu tbat
Kiria of tbe oile-and--bjilf kmc speion ! tbe imrrrof tbarotub trairti-wTuf tbe 1U-
tramwaT tasue as nuia tut year, it naviss wtiilu in tne element ry principle ot tne t-n-ptOTd
a fatlore- new on i to Le tned. Tb w',tlId resfectf ally reprvent to
work for tb Utta,c ha in wrnmeaced, and it it lAaird of Eiacaiua, tnat for tbi prinwry
- 1 a ... .a. . 1 tft.ifJ.ir-- tt : hst tart ami Iit!T a.h.rifrt l
CmAaTUlALarU WU4 MJ tfa-i.WU liM Viiln lHlHil.il
tocomctete. The cana at rualLi t tircred and
aninj to be rarHed.
r cbera ConTentlon
For Sale !
The Good and Pro 2 table
BUTCHERING- BUSINESS
or toe
Hetropolitan and Family
MARKETS.
PosIoa rn at tba dot at tbe year, wttb
COODWILL, STOCK,
FIXTURES and LEASE.
This Is a GOOD CUANCK let aaj eae wha
Capital la ercaie
A Good Paying1 Business.
nr- TEEMS Easy,
ttlliaf oat.
ba'ds'aetory caplaaatlaa lor
Hone Except Principals HeerJ apply.
CILUEKT WALLER.
Ileaolala. tlec ISa. 1L
Celluloid Trusses,
A pecia!rj.
Warraated lat ta Baat Creak! cr tPear Oat!
All .rale, aad .Ins at
2 1I0LLI5TER X C0.'
PERFUMERY !
VCrr lirxr tiih risi AKTiri.c is
TT thlaUaaloberoaaJlatbevily
!C IIOLLISTZ E Jt CO.
tearhirg, the Tery beat tact and skill tlyflKi be so.
careu.
Z. EtnlriJ That ve. tbe teachers of this A-
focxitma. f eetuxz deeply Uierrsled m the ednsa-1
ticxx of the nsins ceneratiaauf these IsLxsia ; and
deairoas t seenre resnttnty and ponctaality of at- 1
xenueace ia onxa teaeoers ana papiis. reapecuailr 1
tne latani of Nubna to the breedxatt of enckety.
.s tnaa tne exjactwww. . mu.
vooU not more maarkable tt aome other
eiprseMa trW on theJ latujd. If mirpeople
We tars had placed en car desk llr. Tarsal (
Havasaa Almanac aad mraT fur list, The
adotcerxaa lu yarned. erk:aat,njiit- coairflaxioo n tooted lorwiti iaterest erery J
SOxaVvsc3loon. retire f 1 tie taw and year, aad x alvays kept aa a handy book of refer- J
S rixrf and "Cat a ili2iai! o.ee.nua for as. ence. Tie preMnt oeis nae vay t.hiad tt. '
Loxatiaixtaorf -Sanitary Iaat - pedeetssora rn extent o informaODO. hand.
tlx, Havaaa people," doe"a not xnctede , tables, and aracies apoo matteri of tatertat in the
ta?csatosaaamofrertorxathaxUvalxia , Waaoa. Tie tables of expo aad xopocta ta
S Siiabl it vlli teo-tae 1 priren leatare lOand JI. are vorjl Iu.kc tmtr carafxllT, the-
FOetance stattsxics and the eorapara-
7n ih.j'ui.-.ti. of nmRmnu raii
t-etwern 3) and 4cf tbe Ldxnd teacher artbl ak tbe- Goardof rM Ua to t3rab ccpte of i
fora ttrstv ei a on Monday but at 10 a. m. 1 tAaLiwsKdtopanetulattaii
Sfcortly after tnat boar Frident Jones called i to better tnformationof tbe parents preparatory !
tne merLZ toorder and made tbe cy luqs addres. , to a more srstetaatic effort to enfocce tne rale. 1
He aiil ihat tbe mtc hod been calW taettr ' Enoirf-Tli.it w r-pt?cif ally ask the Hon.'
taenCT thoccbts aponsabject of east t ; GwrU o( EdaracnMt to gnat to eery teacbertait r
partatnee. aobjrct tbat mart ecsroMtrtery ctin.lt i emptoymenl, a aafilclect pacef Uate,not exceed
aad b Mfc tbat the fery lpiaet thought bocfii iC 0" f days in eacb yar, to be employed in awit-
bvhnttowed. lie btii bin ber weicLxm? tu thia . ins ecjmoK and nut olhtrrp ; tbe teacber to'
a.hntii'a, be tht nmm,; totbec woaM mk pciil aty tiijQ. anJ titats e tioa dd- i
b pn-d ocU tit cicet cuudi tbe octool teacser aired, aod the acuoul to be TmUxkL '
would btcuce nown. to or another; Lent were j Kesuirrt.ltut we recomm end to tb Board j
peocb wbo bad tbe same joys, tbe same disnp-' tbe prrpiririna of a Torabnlary of cwmroia
poimat, tbt same truli- They most baiw ' End b; wiirdiwiibtiirHaTuiaaeHaiT '
r-tn.-h t?u-ir.;'ht ti mi-. A h oic w a i .! prtm er and a 5rt wider adapted to Hawauan
tbins,bnt when a nomberof br! joined ti- ' scbtuds, aadaliouf anapindix tourdrnary acburil
cetber tbey swelled .t a tTrer that iwepi tbe ffwtriphie c"inc ne-dfal infttrtnatioa of tbe
NOTICE.
I.KTCnrJIT ATTltt; lUTKOr I per Ceat
pr noath will be added after i A lit af Jiaairy. IVa,
u Mt-auadtar accoaais I neath aad over
Mm A. M. U ELLIS. Wi Fcrl ?U
&gt dcertisttattiiL
ia the next eirio--
I hhow cieari'
malina, ta
rt m se bnxkr a necr o trr table of the rnnf-iB fronx IsTi to li are in.
. . . , a ,,tf. t-. rT.f-.ni-. ' trrigg- tid ia aft aialklal mattar we mi
S"JiI?o y tltiin-xxl b iho-hly enable and izi
o .o JviL. v nd-cted jreat -Jon a, otttarlicl-xatsetanvrxtaarlatory.-..raaauxyaf
oojyooxicmen. Apnay hir2tMI -Llda crnaawatal
cated xxncaptl ire rw in biack. aartable ta
tie nunKTrt troop, fbe perfornanre rs-d
wttb -Biaecii Biajo, c&jrn.f. Etilajpian
.aa Pattowrd be sveeral solos: bnttft
KtwaadtbebAnaB3aaci
ta - jvAe. Part ace conriadrd ecb the cb ta
la 4e morprr Tb second port cnrnaaced j
wtta a e-ry sweet igir&rr xo. apon, waaca ratio eo.
nUsLtsT Tbeti?a tsrm vt ladJ H irttaea-
toicolocy. and an acjit ef tbe calueated aasir
case ot tb Hawaiian, laland. ccctain a creat
deU of mlrrtt trix?rnuUaa in a short read.ible
form. For ootn reaidenS and tCraner, tbe tnnat
i a real ncxLty. i
There wa an. aiteapd roblwry Ai Mr. Hocper's
ti- .t .v,.... tut wr tw fx and Cox. i arm st Fm&T right. On earerins: os. St tar-1
adapted a tiovtAn ned Tbtawa earty &TrSvriiiizz It ws trend tbat tbe eoratariatix 1 4
faaar Anary Bonnes a-weUrC.r
Boa. Tmboi-. to bea ebamptoa .Japer and ' jjije-fesai t iinabl to fcre tbe lock. The
br-dcea aa Mr Coa" pet ap aad aeon? wr cnitablfc w& dalTtt i ta ptrtbax pars of ;
X5fil. the Cure e&oxed nan cf laazba-r. Tbe f rwa, bad noti2 two rcn ax tbe small alleT .
Irfocmnaca rnrrlrnir-J witfca ownc set of Lut res; wajV9t r. Hapo-rt a FriiiUj nialVotuof
a eery afl wn lady and adimtnntrre psrtner tw known w brm, tbe- ctberwxt a white I
maim tbeeiuef bit. fcocfi amiineix teed W . p.u! nalrr. bbad. a aledce hammer
aeey aijoi-ty omit andplant, bat tr urnst Vjj hUr. The ccer spoke totiem,and
be a cuiiMife'-He tax epoq tbu ? wbo st tberj n? pasiwdoa. Cm bitf parx be found tb wtn.-
-I m IT. g,n.MiJ srfmn . ha ia.l ll !
Inrstie week tbere babeaa tdlcf rcci fcaj lygg eft opea tbrondt earriewce- bat blew
nr. tabu pr,; two le boaldera cant duwix a title t bra wntstJe far aaotter ernetable aad aetber 1
hmhaw ta epot where Nabui,tbe Saabtea coa- tbey examined the extern! anddoaed tbe vl
ititN. wa ked some years ax. Tbey piocnvd dow; be reported tb matter at tb police stats x
ap tbe tsad cocaniexxbiy and ectnay totad a j Cpcn. Mr. Eopper mforminc tb pd9 cf tt
tvs?? pUc nx tb cai pea At tbe rxsmn, i aiseopted r3fcfcry snspimna at ence fell up i tba
maaaji tb fee i down m t-tir c Tben m wncc tb cci -tab
baa abn bees a comsdenble 1x2. of aarft es tb Da, a maaoe. tba man be recta l-t d baa ba
sppjrpart cf the raa.1V caaaiaicatJmewtjit cf a arjeeted. tbe pa are kxa to tbe otbec. Mr.
buck; aer baaey rain tb Fa become really ! Lcca f jund tbat s tool rasca bad been bnkm
grtxt3, u t wonder uc aa)--t I orvatnw aam nicht, and a aiedesbaa ar bad
k.tfpi j brn t-1- f a it and tb.w e cc, tbe ox
seo. Wain reatts tocx ; so be bopni tbat tbe
mental run cixznt ta inr conTenuon ran wzxuzez
and prodsce a raittr nrer cf tboattv He bid
beard tbat some of tbo teachers were afrtid to
speak, afr iid Ufst tbey migbt make so mrsrakev 1
brook wnb a fall nx is a better tbaa one witb
oa tbe fall of tb aund in one pervxt, rnibt
-tr tbe nerAMary nEip to tbe mind, of another
Many of n bad been running in narrow channel.
eatrnr into ora r own Iitw, now wa an orportnnity
of spreadmcoatand fertilia a g otber minds; tue
Lopi-ei there would be A, wcicc- Itwa needle
for bim . to dwell oa tb plaacixy of tbe yooibfal
aund, all bia nearer knew aboat tbatwban we
baT umrbx tbe albra and .trubmetucp tbo
rttoiac. tbe geometry and so f ortband scored and
njicbed tbai aund, we have aIo been daj aorne
tbtns ebe . tbe caaiacter of tb papd ba been
mocbied at tbe aam rae : tbt is toe most ta
ponant part of tbe etbicataia.tt i tbi whicb
mtrrm to ntaka a good ota en, tbt tbucbt cf
trarn tbe cnaracter shag Id anderiy tba whol
scceme of cdncataocu To tbe cot isideatioa cf
tbere sabject he bad bi bearer welcome.
Tb MeUrr read tbe t of members and min-
ate of tb trsi meet: ax, Cpoa tbe mornx cf r.
Hydev ccie 1 ty ilr. bectr, it wa prnpeaed tnat
Mr. jc be tcd FYeulect for tbe ensctnc
year,, Mr, Mciarh Va?e-Preident and Mr. A. T.
T-Tn,ty". becrsUrw and Tnaaarec. Carned-
Dt. Hyde tben pjmta.it.-d tbe fatlownuc Ltdieaa
addiaocal memb rs f ta Execati t CunmrUeer
Mi C-oczej. i Bobertson and MJa VdzZtr.
Carrd.
Dr. H yd i portAl f jt tb Corittie of 1 rraace
menXr ca ttzc that tiera bad hsi so tii ppomt
meat bx regard to papers i and aoreea to be de
vered to the aar-cj am, bos pTg a full pn
TAa me tzr tba tbre aeasioc.
Intra abaenca of Mr. BL Hhcbnoex, Xfc. Hyi
read a abort of tbe early hissary of
watn acbocl. Tba alptabet wa cm apieted ca
qcat. Ji try Zie3, bmg were cf Am can
?r.hai eii a lX. aad dii at coca
pepus. cfbre e year ceed. tbey ocaid
tn aUv :ia.a antea
nheaxcal featare. and solitiI t-T of the
bandwkh IiUnib. M woaM al( renent tbat
tber farniab tbe Crb b scbool with Ulcutrated
cruLiren s periodicl.
A -ohrd. Tbat tba thank of this cor iTention
b tendered to Mr. VFaterteese far hi cfrnrrj in
plariaj tbe Lyctnm at tbe dtspotai f tb teacher.
M. Mtekintoett asked to remind tbo teacher of
tbe ether idaad that all paper or eiMj- on Edn- j
carant Topics conld be Ltdiy receiTed and read
by tbe Teacher of Hs uxala at tbe moathly meet
ing .if ter a short reces Mr. Moore pat a tesaot i in
Arubmetie to tbe cUJd of C-l.
A Tote ef thank wa prncoed by Dr. Hyd, and
seconded by Mr. iLickiaua to Mr. llo e for hi
Aiadr.tvi m p .in o lea trnctiT? i a leiMoc.
Tbe meeting then adfonraed .e
The Week of Prayer-
Tbe fo&iwin are tb tcpica for tba "Week of
Prajer :
fccsniT, Jax. l Scbfct for dixocrje. Ee
newd Ccecratioa.
3Iot, Jvf. 2. TbanktriTica far tbe ble -inf-,
temporal and eptntoal of tbe past year, and
pn tytr far their eon tin nance.
TcAsniT, J-. X HauiaVti i and corifewton
on accocnt cf idtvidnal, siat and rational sin.
WEJ?rEax. Ja. U rrayerior ta LWr.r.g ot
GeMlcnHis Uinrcband Hr vcr
TaTz jai, J ax. A. Prayer far the yoar and
all aceno e S-r Cbrtstiaa tratnrne.
FtTDAir Jis.tL Prater for the aniier I pre
ralecce and rrtamcAnea.
Satci x. Jas. T. Prayer far Chrtstian M
sicn tbe carpocr2 of e Holy Spirit, and tbe
eotTeraio a cf th worbl.
SCFHKMK COITIST OF TIIK II A
tTAIIAtT I.'ct. la m4f. Ia ta ute ef
A1iwo.a;U La Wtxaf Keai, IIwlLlt:4aed tateute.
B.art-aUl Jatlce dadd. Order ot a(ice f frUiLra
far AdsiaUtraifon.
Oq reavla.- aad atta; tbt pMltlM af Ooo aa rH
ttort. af Ilasai;, Otb. iltta; tbat ihaa, oe La W
ctKeea. Hawaii died tatut st Ils&oiala. Oaao. oa
tieta ddrf Jaary. JL. D 14. 4 pojl that
L;te ( Adniaimri(HiUstawiK.ai tad JLklo,
af lleaorqr. It U rderd that TL'EU Y. tBxSlta tLij
of J AN IT P. V. A. D. ISttilw ard beret-y U ppointvd
far aHa2 aid petititRi before Ue U Jatkc. Ia tbe
L'oart Eaj a f lAI Coairt. at Hooaiata. at wkieh tin
Aad place all p eoc ac iedmyarraB4b9w
rae. If a laey baie.wsr afd petitian tbId aecbs
mated. tad tl tbia ear be rw&tubcd la U KaxtUll
Unaware fc three Ber. wk fa Ue-nawarlaa
taant.aBw:Hpex.aH'M.a. Asd It i tanker
rifled that iemp ry kKera of adtaUaralioa laaae
ta tkno.
Dated nsaelala, IX I ZrdJaaaarr. X D. t
A. lTtAClS JCDD,
Attet: Cltef JaKicrettbeSaprrae Coart.
. Rj A. Tpaty Clera sprei Comt. eS
JJrur Sdcttfistmtqfj.
Hollister Co.
Anta far tt
thT3i.it the UUzsdbcitUi lex ticket letch-. fitlttSrt
ao Tb ta a alaeat abrcr were pt d ta
a ji?K ceo'
CntcuiTcoLTi:T rouirni .runi
ctatCi art. Ia Probate. Ia tbe nutter f Ik E-ta-
af JOSEPH TH0K H RICE. Ute ef Ka;aa.Eau1,
ecead. At Cfeaabr. tj-erar ta Clrcatt J4t.
Oa rcadlaxaad ana tbe Fetitl t aad Atrooat of
GrxeII. De. Eieeater ! U lat WIU of Jb
TV? n Rice. late af Kapaa, EaaaL dec. wttreia
a aea 14 Ve alfowvd SIi4rT. tad ckarx bivff with
S7J74xb1 aika ikat tt taaie euy be ezt!cl aad
ffpi-n 'd.aB4t3AS a la I wer aur be aiad ( j
tnbailoa af tbe preyerTy riof3r ia ble ksada u tk
perweaa tbem ratitled. ad diAarxlax btEt aad Ala
inrttin frwa all ranker revpoat ibiUty aa accb Exera-
1 ;
It ! rr4rrd. taatTTESDAT. tk Ttb day f rrsraary
A. P. ISCat -rtoek A. X, bf - ti- Jattlte. a
Cber. ia tie Cow Bmu, at Libs-, be aa th
43i brby I sppeiol a tbe tint e aad place far
btArtnx fWpnlOeii aad Accatr. aad tbat alt per
ten it iateTTted eiaj tkea and tbere pp'ar aad m
caate. tf ax; tbey fcaTe. wty ta ac kid act be
xraatd. aad auy prat t ti4mit t wao are ev
tttdiotaeaAtd peepTlr. Aai tt tbi O-der la
tbe Earttb la37uz. be paahBd ia Uc Ilswarl
Gaurtl a ae paiar primzrd aid pabliabed h !!'
tarx. f taree aeeiT wtaa prnfea t tke tlst
tbTeia appoad f aid bartar
Dated Lite. Q. t-. i&u tk dij ef Oeatber A.D. 1X
S JAtOS HARDY
Cl rt -tnimiz- Fawrtb JstlicialCIrrall.
Cc-pArtriiLip Notice.
'PITE CO-lAIlTX:nSIIIP IIKRK.
A. taf e xftlar bet w era G Trvtuaa A W. H. Pat
Til. facta porptiveef carrriaea trar rUattay ia
tae tMftikt ef BASAkxa. llawtti, aad tacaaseef
G. Traastveaa A Parrla aa 6a diaaorvet by natxal
coeaeat f at dau ef Oerr lat, tiff I.
Jfr. W. H. Parti of HaaiakiA. aad X. Joka Pxtrrli
ef Citaldr. reoclaaxt. bavla; pereAated tbe fatercat of
G. Tra xa-a ra tk late ara , bar entered tat pn
ar Ita f m ia a dAUsader Ike atrle aad BASie ef
W. FL. PTJEVIS At CO. aad win carr y oa tbe baalaaas
aaetrgaaa tobCUa of ttt AlSr.
ti. tt VIL rTEYX A CO.
gNtCtex Safes,
Orocilt etle,
ON WEDNESDAY, Jan. 4,
at n C ex. t 3alea Itmaa. by Onlar af 9.
.GMN vIllbeMlda
On a Liberal Credit to the Trada
ENTIRE STOCK OF CHOICE NEW GOODS
blnstat to Hr, Met. aad eoaI.Ma; f
(ifatlcmen TurnMiInj; GootU I
rlar Ciwta, rar aad V!,
WMtebbltu.toiraw .alV8klrta.
Taaey raaat Skirt, fern aad , Maakela,
rt1ata,HhawI, Utoeea. UMiefy,VaiprefCloUl
Krenrli Mr)a aa Cebarc. Ia1nrr,
Plae aad K-J Daal, TW 1tt. Uda,
Ua aad CettM 9betlar.
SILKS AND SATINS, Etc.
e-TElUIS AT SALE.
K. T APAMS. AKI.
REGULARASH SALE
ON FRIDAY, January 6th,
At 10 A. n. .1 Wale. Bean,
For whom It may (.'oncern, 1G
Boles Rico Bags, Damaged, ex Sir
Lancelot
K. P. ADAM?, Aeell.
UNDERWRITER'S SALE.
nr octiEii or
Ed. HofTschlacgcr & Co.,
wlU be aold, at Pa bile AattUa, at It a. m.
at aii Sovra,
ON FRIDAY, : : JAN. 6,
for accoaat ot wbcsx It may coarra, tba
Following Bales of Sugar
aed n.V, Sara Pamaretl aa Toyaca of lapcma- !
tlea.ex alp Mr Laaeelax, from UTtrpswl, I
11)S-UM:t,l3l3. 1.-1 Bales each; 1 Saar
ur.
Hi) s-iti. in. in. iii,iit. in. m. no.- r,i.
..eh: 2X0 a jat llae.
(U)a lH,ls5-llUUi50,inala ta-llUSajar Bus.
0 DaIm Each 300 SCOAn AMI ISICE HAGS
E. r. APAMS, AacVt.
CREDIT SALE !
AT AUCTION,
BY ORDER OF G.W. MtCFARLASE SCO.
To Close Consignments,
ON WEDNESDAY, JAN. II
At 10 a. ta. Af Sal lUn, toaaUUa; ol
DSaYGOfi)3iuYarictT
NAMELY
Lit fa ml Col tea i ter tine aad Prill. Xtp kl&,
Lioea UandkercbiefvTAbf ldarn, llalUna,
To read aad ItUuw Unrn, Drea lioe-1. Lac.
Iamlfc. beaatlfat At. ef laaalmeiv ATweedt,
tttAtaketx la vinetv . oclen bbttt A TaVI Corda,
A eodid Aatt. ef Axtaloater, llraaa! A VeUet
Csix'idoXs fc Lia.ss
of New aad Elejaat DUn. laeladlac
Stair t& Border Carpets
Abae.IIatolceetBeaat.fal Heavy ttrccaded
Silk Curtains and Drapery,
to aae la place o( re-Kllnj Doort, soatetbiaz
, Eatlrely ?ew.
-A LAHGE A550KTJ1EST 01-
CROCKCRY & EARTHENWARE
AND A 3"J ALL LOT OP
Fino GS-lassworo I
StUAt U,UiSf COAL BA(iSt
Twls. Ea;tltb Ilia Mottled And Xtrowa Soap,
Uale. Backrl. KnctUa make;
Black aad Enameled &aae Pan,
tUactiBtltba' AatUa aad Vk.
Drama of Ikdlcd aad lUw Llaed Oil.
be Watt Lead, .Use. Black Paint aad Tt-d Lead.
Beat, Aaacakd I roc Wire, No, t, IV aad Ac, Ac
ALSO
WINES, LIQUORS, AlE AND STOUT,
IS VAIUETT-
I- ! ADASS. Ane lr.
TRUSTE&'S SALE
or
EIYIPIREHOUSE&STOCK
By Order of TT. U GREEX. Eai, Trutce for
ZUtof A HOOTII,
ON THURSDAY. JAN. 12,
AT OXLOCK -X. it.
0a tho Premises, Nuuanu Street,
WILL BE SOLD AT TITBUC ACCII05,
THE
Stock of uLiqnrs and FWnrcs
In Saloon of Empire Hoaf, Conilit
la? in 1'art or
BOURBON WHISKY, GIN. PORT WINE.
friaret. Xraaa, IiUb niakj. Hock Wlae, Braady,
Ala aad Porter. Uoihea4s Oraaxbt Ale jrap.
0lttOX,?f3
Ac,
T5
Wliislty 1
Ac. Ae.
ALSO, IN BOND, 4 HOGSHEADS GIN,
v. l uki Wal.ir- Ca.k Baaa.
i Cul. UMa W&l.kj. I Caik Craadr,
H Ixki Bfaaaj. If Lxta Lioa llinif
ALSO
1 t.ASOLIXE 31ACHI.VK & PIPES,
CaaadeHera. Zaooklatt GIA. I PUao Fort.
MU,Tbtr,"rapplB; Payer. Batelie Table,
P.Ure. W iae GUae. xot, Taabiet.
St.er Spooan. Sua I cei. Ae Ice Sit. Ckca.
Fcatr Patter. Water S lnerr Caa Stat -aalra.de
C I. A It AM H. AueCr.
Kurtgagee'i Kotice cf Sal--
v "itTcn or a rou'ER or
1 !al eootalavd la a certaia cAattle xtasaetrar tri era
ydeX.TUMBpesaadUUo t Jo4ato i tk
HawallaB AUaltarai ietapany. datd Feb Itta, 141,
tb aadertled -rtea aottc tLat it laieada to farerJo
aaatt;axe far eaditto brake U- aoo-p7at
ot tb debt aecarrd ibercb. aad whl U at paH
attb aaW rxxaea of E p. Axlaaa. at laUsnoial, oa
batardar tb UH day f Jasaary. A. U. ltl, at IS
'clnrkM. all tb rood, cbauela aad ffta aaaied la
Sd aaortra; a Mac of Ereaxted WlreTrasawaj.
to;etbrr wita all lit ere aad sppaneaaceea aad alo a
let of wire. repe. poat. catttar Ac. oa tbe Ceav
paaj't rxi at FibtU. Kaa. HawalL
Tbe Ilaaailaa Arrkbttarl ta.
by P. C. JU5ES. Jr.. Treaaarer.
Iloealala, Dec TU, il 3 .
Aduiiiatxatas Sale.
BV VIirTL'B OF AX Oil I) Kit
aaad- by tbe tloaee'ale A.Fra4a Ja4L Ctlef
Jarix of ta p Coarwa." r aa a r-t4
Probite.daJ Dee ak. Ufcl. aad by odet- flitm M.
Ear aatt dtbs T. Ilaktr. AdattaUirAlar af th raUl
ofCEMtT A. KAUA5L'. dectaaad. ta eedfln-d
vUtaHlaiPeblieAaciwaea lIU5HAt'ike)tbdAf of
JASfASTaert at tt o'clock 51 at bia a aJca rooaa
Qaeea ltrt. H tlAt pleflaed alutl At KabA,
AalklkL laUadofOabs. oa ta aaakal" t4cr Uas
UnaadoitkeTaiklUof Jlajor 3leaesaa prrav
I. IWsj tart of ih prai' daajtlb-4 ta Koral
Patent tAM kaieaai 31 u J Kaaene m Loeaa. tbe
aanc Aeiaj awe foJir dacnkl ta ftdof 0071, a
fm Opaaat ik.l4 Ifftry Kakaaa. dated Ik Xtat
day of JtaieA. A. II. ITU, aad rvtraroW io ta Hawaii
Ea-rJitrr oriWda. UVrO, pp. H lad A3. Cau
la- aa area of S aur.
Ud tt tae zpn of tie anbaaT.
d H E. P. A DAKS. Aaerr.
NOTICIL
InrJ'BT At7T2tBIZE JJB. PHI Op.
FEEGZLT te act t'Jt m la alleiatiracf beafaeaa
dart rnf bea. EW. Hi at
Ship Spars For Sale.
r?LrrvLX ria.PAAW rott aMii-r rar
j 'uru. ta-atnoc uatt. &. hcuptfap,
Juui Ta; fl.
M0NDA.7jAiiilinY 9,,.
atllat.arnaWaf la.Tnslaea af aa Laax
lUo S.UI., I .in a far aale H
tmklls aaellaa Me fatlaem
Magnificent Liat of Laaoi ia all
. parts of the KiafAw,. S
Comprising Pasture, TisaWr, Riea
aad Salo Laaial Sea and !'
and Salo Landsj Sea and
Inland Fisheries,"
aa l.ala41ac paieela 9t ater, alra. sattaVl...at aatr
lae.arta.ae Bjiae large caiiau.K m J
,kMaf ae4altt.aeer- fj1
11 he Ahupuaa of Keaau,
.Ileal, la raaa. l.la.4 af lta.alU .tlx aa area af
llrrar'Taaaaaaa Yw. II .Mi rai wal' Q
TI0., Aw.nl am B. aart li, SaralTllnl tM, t.
KllltaaaC. Laaellaa.
Tats la a eaalraele veaveHe asalal Mtlvtr a.f
las STlllas Isae, aa4 tka apper tall rasna. .Uk
sale tl.aer.
2 Tho Ahupuaar of.,Karf!
hanalea,
Paaa. IlawaU, wtb aa are f
Taitx4la TtBjMtd paMtr HiM4rl aa4
TWfMlT Are, eola.
Tlu.AwaistrlL,rartli,UWtmaai C UaalU.
Tka aaabal fHtloa 1 crailaK lapd, aad tbe appr part
tf tred w)(V llubef.
-Tho Ahupuaa of Keahl-alaka,
aliaat In Paza. IIawaU,wUb a aro of
TaaelT llMadreal aaaa favoj-4a AfT,
aat e lew.
Tit!. Award CVS IL. part 1AatllllaBi C LaaaUl
Tae tnakat peruoa ta Graalax Laad, wtta Coteaaat
Tree a neat th aa; ppr partTlatber.
4 Tho Ahup uaa of Hone
lua.
altaated at KaaaapaH. UaaLwItit aa area ef
The lbHiaal Uhl laaar4 aA ftlatj
Arria t
nor r tata. "" "
Title, aard KiS IL, part H to WlUlaia a LaaaUIo.
Good rrtilag land.
5 The Ahupuaa of Kaopa- .
hu(
Uotd la KipabaJa. MtaL, with aa arta af
OMoTboaaaaid rr IIandre4 aad Eljhlj"
Aere.
Tttla. award AV. IL, part !. to WUUaia Q LaaaUl
Tbla thad U aoasewbat cat ap Ij ralebf a, bat 1 rlcb
aad aaltabl fr rIlac end fattealaf IIt
6 The lllalna of Puako,
Uaated la Walaiea, HawallexwUb aa area of
neren aaU 0.tlair Aer.
Title, aw ird tKt.B.. pert Mo VlUlaat C LaaalHo.
Tbe tblrf prod act a ef lbl laad I fait.
7 The llialna of Kapahulu,
altaated it Watktkl, Oak, with aa area f
Two TtxoatMHd Tare Ilaw4rd rrtJ-On
7ll0 Aereo- '
Till. Award IXa. part St. t WlUlAia C LcaaUl.
Tb land ! atovllt paatare, baa a valaabi labtr;
aad lncladea w I tbi a tti Voaadaitr U wtld-rawad
crater of Dlatoad IleaA
8 The land of Kaea
a 11 ot Kapahela. lit a ted at tba bead ef Ia1oIo T al
ley aad wttb aa area of
U UntvtreUauATen iub4 m Half Aero.
Tbla la net-7 for ft laad.
9 The llialnn of Pau,
altaatad la Wxlklll, Oaaa. .la aa area at
Telj. .r 27 le.
Tltl., ...rl CM. B.. part n. le nllllata C. Lss!l.
T!. laad ladadea Xaalrals Faalare, Kit. laaa aai
Flaa read.
1 0-Land of Kaihlkapu and
Kamllohal,
sllaxlnt at Wxlklkl. I.I. af f.a, .111 aa A.-aa af . t
l..r a a. loo Xcrr.
Ei. of Kalo laaa.
1 1 Loko Opukaala,; . 3
allaalt4atWalUlUal.l..f r.a.lxa aa Ana .t
line U-mo Arrea.
Tale la a erep freak ettr ash p.a4.
1 2-A lele of Pau, - f
altaated oa botb aid of tb Mabo Ueam la Waiklki
witb aa Area of
On IV loo A ere.
Of whlcal I-Uao la tapertor Sic or Ea'a laad
aad S-tO aa Kola laad abca a tb !) of tb AawaX.
13
Two Xalo patch ftt frt apart trier, a 1. of P
Uaatd al Walkikl with aa arrrti Area (
aa-iouolata Aero.
Ft rat eli Rk or Kale laad.
14 The land of Kaahaloa-
nul,
alela of Tae, altaated ta MaaM, Oaba, .Ita aa lm.1
x.lht Si loo ane-
Saj.rlor HUeaad Kalalaad.
15 The llialna of Kamoku,
altaated Al WalUki wa, with aa Area ef
b-iKtaleeaa Aeree.
Saperlor Rk aad Sal laad.
TiCe aaard liiJ, part 30. to WlHua C Lan.o
16
Fear Kalo patch la A paaa 1 J?? Award. ICS EeAl
Pauef SHI I Aa, tba aflb EaJo pa tea of' tbia Apaaaf
lb ataakav a btaj rtacrre!, a. tatted la Walalkl t
witb aa area uf aboot
a.ioofan Arr.
9 t, ai
Flab poad at Kawtla, Motokat, with aa area of a boat
Twattj.KIe Arrew.
Title, part efAaaaa, SS39,B part tn, te inMlta C
LaaaUka.
Tbi la a Nataral Lake, fed by lrr!irv errattt
froea tke ae by octj a aaad baak, aad I wltkta foofer
8t aalle of Kaaaaakakal, where the Lebaa teeeke ery
week;ttaBakMaf th Saeat fiaberl lo la Klap
dooi. It W alavoUii reaort of rtaat liaWra of, wtld
lack. of aeral a arinle, eacalleoteaf r tee kootiac
beiae aZordrd bj tb deaat halraake which frtaj tb
baaka.
Fartktr lafotaUat If deUd. 1 rxard ta th aW
ptxr-fTT. mi: 1 1 afactlaatl ia any o by" 8. B. MLX.
oat f lArTritt of th Laaaileo Eaul.
in r. P. AH4t,Aoel'r.
,1
11m AI H1CI1S I
T
nr i.xmir.aT htuch A.ti xinrr coa.
rt,aTav aaMjKraieT
THE PttlXCIPAL PAST OT
OUR STOCK IS OBTAINED
FromXirst Hands,
ItubUiix L to .Sell tt TEET L01T Ftzorcu
We keep none but tho best.
FajaieAaaa Protcri ption ejarwfallj eaam
poinded br a xperlaeed P2uumtalst at
jury hmr of th daj or alcat, at
m HOT.TiTSTER fc CO.'S.
Hollister &. Co.
Importer ef
TOBACCO. CIGARS AND CIGARETTES,
IXCLCOISG
Fraxrxet Vaallf Ttit
OH iti-x.
Pri.lf z Eaeaa. aad
LorflUrrTi Plsg- aa-1 Pise Cat Tobacca'a.
TOE SALE.
a tjixt Tr.ttr ociKaisLi: none.
ril STEAD ea '..na AmH araeree. Is errcxt. a
f a cevfaetable Eealdesre. etlaaxa mm iKt acres
af XaasUlal taltlecttd kO. aawaaiar li insteai rralt
"a Man frail Tim., lztiaf .tLa .11 auaeralav. ,
peeeesirets. ctabte. Ctrrtx;. Ilaaa kerraau tUna ,
aa4 elaer aataases, aister Isreeek!. rsatare af
sapnbaalHr iae xcaslaa. Ottmrnt Ileeen xaa
Tear sreeed.
Tt. awaar e?ers li'. tae Hvaualead far Kal. la
aaaKaseaca af leavlaf tax ClSfMex
- lia.... 11. L
aaaxer. MlmpTrray eg M.
ojxxxoa iLexGsami- A4a
.xxa raaxaxtij aaiej
fir"!? aaaa
l aaaa ta aae Bat
taaxVl
"T " -lT
iax HaESia saaMrtSarSaiia. : : r : "IMK
"aaeSS
W.o'aiirfM ta steaatefrar aUMaaaar
eUMeer.ATS0DE2ATEF2ICZ9, . .
- a. : .
Femn wlslalaxs t Mart Itxa law BeM wrk
! M-ul.pr.iewailiaera
raja maj
r lm $4klrm MC .Al.J
TZZHiill-iZU
it 7VT a Ijy Miiclxlxicry
ASD OF THE
''BBBBBBBBBaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa
TRUf-lTUlTIC
FIRE INSURANCE CQMAMY,
ar luncw.
tt t xr ail a. xx
BELL; rf,..,.,'
nn trrwyi finvii a viri

xml | txt