OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 04, 1882, Supplement, Image 5

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-01-04/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

Supplement to the Hawaiian Gazette, January 4tJi, 1882,
FOREICN NEWS.
tend; " f5"- ( ntt t&l ti yojtttt aratire.
TtT. a aaa AraV uak n2'.c SuI, TVrrt Hf rf rttpt xftii
XrKm wl aXW rrfKwett Ktak. w i & f tvciumi Kirl. l et it u
.-...a. XV. !-$ UvM Vcri.- ; ' aI vkpr va w Sitst
a rrvaNMrc wttx I - -v ... -- -.-- .
me tetania 334 itej-atiia, afci
las. lVc M TVa Jlarri rt jtra
Km, as. rtaw wr owwiwimkm , . m -, - ., - .
a. wAtf Am tK
fumlw It-teiwM, tktbk
itouaaaa rf aW TKsfeaa aaAnftin "a tk
SaiaaaJaair.
A fat hmiw Bt
m m i mi t w aaa kit rnnwl, ui
tVaaftt.T n: tot. A8 A-
V iteo. . JVe. I. Sib arataifcii Via ta
nt4 tar a. kw ' lUHanX lk aftnr
vri Bfxt 1ht ta trowxni Sk
XV t&r tlw Miicii tk nV rf I
CtXi CUmywl rltTVt T CMtA.
BrJLanI Tim vt stt. lit nail :
We Hav Recently Rccotrod a Larpe Stcck of Coods In Our Lino,
(many ef which are Entirely New In this Market, ox Uato Arrivals,
xi: Darks F. S. Thompson and Calbarton, from Now York; Barks
Ella, Lady Thompson, W. H. Mejorand S. S. City of Now York,
Large Invoices of Goods !
frwat Xctr YorSr. 'Boston, and Saa FranrUto.
lk. Sir Lancelot with Fcnca Wre, Paint Oil, Ac, from England:
ouk, stock: is
VERYLARGEand COMPLETE
-EMBRACUfG-
2 mot At lfcra te b WW T y i
cafe -rich. aj1ig mailt hb ifdut
a Vttif M. f Vmnnm W-tr -Ue& "twHiK"" ktw I
twMkMkaMHtritlM(U gar jbwmKsatt wjiKu.t to.
. riii Til itj A tirroiM WJ St to wwqr a. Uwf
iw i mm H-amx- TlMMlhMU(IKVtTBeTnS
r Tl ii i II it fci ttuT I - r . . t
fc, Mean r.v-lit- w '
Av jmli i f ll ipiwr bmu
mnt sW
Xte farrr
I, ,,, a Scywa'tSfunt S t
SM mt em wA
gfc 1ijmh Trill ML" u
nHkA'Su"W" wuiiM3m.Sic
1 . W to- u, few.
bte
W k wakt xv, ai ulirf kawalt X fe. . ant ami vOTii.tr,
1 , ftr w k I k - J . k- t t
r.r AgTienltnral Implements,
Buiiders Hardware,
Tools,
Hoiise
Furnishing
Goods.
krSR- jps hdtM. r: Ail lsJ.ii els oi Xecliaiiics
rjkvuti. . IS. TWt-itswA tsit- mAwn ritrf tki tj awrot Atm twet
swi rn m. HWM(I aouv aVoewtK: Aitcii?. &ts& tuuMi'.n.i u
tkl W mt ptiarira fKtp mto m . Ikut iaA FMjtf Arf rmU nif wtt ff j
r K WW ' 5SKOC WC9 ff (WH yWlkPrV SWOT.
tiifciiillBBtrMiicei3CTaw WkZ trrtb.utmT voccv4.t.
i, tCxtvl AU 6m wffl. Iv B2r iwr . t mnWi hfttx ?Bli,K
whwI Ainu i iiftiT A jtT ii Mfs a,.-. nU treerr to. safefT."
b. i .J.lw c.ij... i w lid Sjk Fj6c an(C Ai"r tvtt
r . T v i . . k
-OF-
ASCkrttxtKftThm.f,
lM tea Djfct Xr.Si w sistic Vj-
Sn i 4 sit family puifcr. vftfeftk
is Aai hi. BSuBiae iMitekaiii. mwI is
Akkwc or jnirt-ma, u A eu
kwi. 'Wlir.iiiiura oei fcirTn
ieyi at As HhH). W tabMvtl ku -ritt W
ne altsbi?. TW lean u sfc in imii
iifuct. v Ae jKt jcnyc ascubk
k'sbcx only tm&is w uh Aaa Vf At &
at a. finb HnlUs tri
MAba.&ialt.'wia&t tai mtii mrcfc,
.'It ill W fur II II fuanm sJX KLiMtlimi
cfcrr vlk iwiip,. , wk In
Aat win TTymg rtlir caaa
ILVER PLATED WARE !
Chaiideliei5
Laiiicriis !
Averill Mixed Paints, Hubbuck & Son's and Other
Monufacturers of
BEST ENGLISH PAINTS & OILS
BEST
American Paints Brushes
OF ALL KEiDS.-
.Htf -
-5? i t wrt",V'
miImVW t" -Tfct at
tXlKa.Av'" AenM-tn -tfat
Lur a, anw aaar mqwn
ajMt Aw Aw na Ac ldielC
SSLM At Att HO"
ti,i , - itriM k rwArfi
ITomm Iba Aa iWJHl m sui. .;
tajUt "ir "uiimut
,)( ..ill at aiul e. country
LmiAJ A rmxumK-!. Vtms aa
f t iImT HWn W B jiacosifir ,
"T4ai inure tu ke
riMii.av
Tnwurt ' mvimi.mmit AkSimm wwkit ,
ucwIm aroi a. As ' t ari
UBICWM. Xumrr ittu la MirfiSM DM j
ui . -jm'mmmtmtm htntau Vrnm-'
imiBunr-t muhr A km
mutC Minaai .mltu w.tiutt at a t
ouKini J W
HMKil r u (iMgMMI- .k.Mij 3;
d -kir taitf 4M4jcutfw Mf kn- mcttcyHateiif ,
m. AtkiHt kiU(i7kaAwtAkit.Aetii-
(iuiic Ac mm ws tsmg. mtu pkkr.
by a kM7r tMnthBair -btni, amt x fcm.V
rfWai. Dwoie6jt kirn, su.'il &u -vcb, ber
Sne lair Ajilkmilnf. keriKi aB. it &4cAw.
j btr fior snnfc w-ja toting- bhcmbl
u rndlrnt dot m vOmL aaz
dw Sana,. father Ymnililin
irl" auu Ut amraait kont mtu i Mnu1
i Bscs. Ike suuAwii kr fim&rcfyv ouc biww.
kaC O) Aodtk am TaAtoITr pw,
eaisMr. IkmL brwoooW muivdra- 01 t a: rr
Jhin uras. loacui uf fiioc; bi fc-n:. a ktr
k kwM kac ifti. ilM liiui bea ;H:n:c 119
stmfjm kr pt 3 Litii ami t:h
efcuatftsr kail a- ciiaipiVtiri - a&tH3ti uc ut
dumC &t kaf nr encnf? Ewi.smi dt ucrrnr
of caufe iEidfa at iM phir, ai afl ai!
btiirn uanr 'JZ LBS bWj, Lfiat 3 wtUt, mT'txHiit
jiT hrac iuhf wsunsti atra ana she kail raiUiui
3 3J bt Made htunait ctimcjujiu.nfthj?.
BerryJc Erw. Superior Yamlshea,
Yalentine's CarriiSB Tamisiies,
Sest Enuids of Eerossne OiL
Americari Lubricators and Lubricating Cups,
Lubricating- Compound.
A FULL LIISE OF LUBRICATING OILS ;
MANILA AND SESAL ROPE, Etc, Etc
DIXLmG-HAM &Co.3 Fort St.
INT O
CHARLE
T
S O !
PER BA&X '
From San
Francisco.
Br,TX OAT HAT. ffJLCK OATS.
wwtif SkdiqFv 4Hhu krjlf. BBIT-d
Laue. itrm SOCLJi X CI.
a:
kBB- tnvntafr Kan?
BOIXEE UXim) itaevt on
BWCim. jaao TlMr. la misrtim. anit
naiila r 3 ife. Jfatas SmuIm !n arvu
lama co.
COKS, BKA", OATS,
XT AY iC iC iC.
1 1 js-rus y.it bt
mux . co- u
Crcceries-
A
rrtl 1 vj -crtrvr r csmmuo
34k I
. BMt PW iWLUfflO- ODE
b IniiMi cow- u( aoptmcfo! j afow
m, aani Am k4nMr T3tf. kiKkxaV kos
it n iaaeai ifOS-fe a ,imC Bme- xCAa
th 11 hbmA dm-- fttami
rife., sa Jpfer
r-omv Tim- tOma unit wot namot
Wjau wklrn- mar Srta A ""
TW pros SeuAk A
aHMMMUuii j oeatt4 A
UikllHI.
V9M.3
K. mwnrt9a3ia
am k. o soma
Qearsiics Sale of Pipes,
Tobacco, fix.
the rxPEfcicym xxtevbs
X b 4f3m db. S3TQCK TiXK it Txbmaa.
CUjvw. Pln. Mwi. "mill ii 1 uulnn H jr
srut.
As Cost for- Casi.
$ alt B5 T. L.?. gvt 'rtr.
S J. FISHEL
IS NOT SELLING OUT NOR
GIVIXG UP THE DRY GOODS BUSINESS
$21.oOO "WORTH OF '
NSW GOOSS JUST SECEIVSb!
BY THE T.AST STEAMER. j
Tk Greatest Bargams ever Offered in Honolnlu! !
A Irull -Assortment of Everytiiimr !
My Store, Comer of Fort and Hotel Streets,
ES SEOSTT BEES RES'jVATEQ AhQ KSIJLRGED.
JTcre Seen, 2fore Gccds. Here fer yenr 2foi:ey tfcn LTses-here !
Full Line of Embroideries, I
jjcriiTi icpjiyxs jlej cents per
XVKK IVOXIOJB !
J. D. LANE'S
MARBLE WORKS,
urritu. VTllKVT. SCAB K1SU,
KAKHFICTOROF MONUMENTS
HcaistoiMk Teal
TsNtbv JtjrHs Haattls.
KIBBLE WORK OFEVERT DESCRIPTION
(.tlK TO OK&ttR
AT TEE WWEST POSSIBLE HATES.
t4 HrMtllHH I'IkmJ UHl
r IV Man ItUiJt rtcwyUy alinjidtck
THE "BIC COLLAR,"
HAllESS SHOP
C. HAMMER,
fIkCK KIM1 ASI lOEr aTRtrrs.
PRACTIG1L HARNESS MAKER!
Si trrrr Ststiwr rat StaVle ai 9 at
BED KOCK PBICES TOR CASH.
All flerk (.oiranlctd or Esthan.d'
loot. -u tiik ni; niu.Bi n
3S: ci xv aiiaa
BELL
TELEPHONE COMPANY !
ixi-unmicjiTco una sa. io.
C.U KUKS.
- .-TTUtMDJST
Vtrt-)UMtT
NOTICE.
PAirTlES HAVING PAKCEW TO
XklM. Ut-wi- Saftwt KratU. ILtatM u4
K-to. lam: xt Pvs. X. -milk trri :tm v
tr-t mrtx ioac llo U1W X
r v w ttyy -j l tl b p.- M ftcv& ia rrrut
crlik 4o ia fliw r- u lit. vmmrn
COAL! COAL! COAL!
Sols Agents for the Hawaiian Islands
of the Ceebra:d
WELLINGTON COLLIERIES
Departure Bay,
rtffrtM COAL Zr 4V ia fttatKi - utr frtiuof,
St TTTT BBOaVriW Hlf T"C rt-fcJ C.
THt COAL t rCTES
si ia tilt Burfc ?dc p- rm.
BMC ikzU ITtz-tt .rg Jit iWl Tc
ASTOR HOUSE
DINING AND
LUNCH PARLORS,
Sov. 16 ami TSMlntfl Slrwt.
HART BROTHERS, Proprietors.
Board Itf theDay, Week or Transient
QspLr,JCivtttejtiai Tobacco,
Soi Wtter sd otlur Iced Brlnfai
Meals Serred in Tirst-ClsiM Stylo
AT ALt. 1I01R.V
itF-snv j. nKT. 9 txtjs a. mjlbt
DIU E. IL TJ LA CHER,
Dntlt.
SlWS Frrt Str.l, (Rn1 lite. r t(Mk)
Ttnt-IM wvrk i lwvt UtIuk priv
ITKNMOxklalliikJmtataKml tot fila tsnc
For Scxio.
a mn TUurui uunnKta ri.i)Kv
'AAr. 4WVm.Tllaianarlaa4llt41aaar
ct bM aa4 maL Ala 1 l.Tr
1 ii- jAJ hCll kwJ CljJe Ban roit rta .t
114 mir... Ta aao. dtaltaVl. Ittck. will b. k4 al
Ua;&c&. ruuu. rrka T1U rntftv
WH, UDUATIi ru.
LaapecrUaUtkMi.
LaapacW. TVc 1.1. tl If
KOTICE TO TRAVELERS.
ME. U. 1 1VOOU HAS HKKX
a,Ml4AtatatMaliMiiia an4 K.b.li.
t lk atlwa aa4 UaaJaJeTtaarrt CiMapaaj.
al Pt. WVtfa u.
liaccaxa Utdcvi rrm ta itmrarr aaj d.Ili.ml a Itt
art.
k s. r. a noNotxtc tk.js!txb txv
NOTICE.
TtlKPATaAMA MII.K AIUY HUS-lNK-..lUWrankluaUrlaciBjabac
rraa
ta. UUadv IT CbaUa X C. Ktata et laaiU aux ta
cwltrJ rraw (arm.
A. CO NTH IE.
llaaala. lVwabcr nV Mai
NOTICE.
I?UOM AND AVTKK THIS D.VTK
my Uaklcaicrt4 kk Ukt r wtMUB
tvmlhMa. lvrrMttoa or IMS rt Wll b MB
Uc4 1 tk fell ulrat r 1 h h.
JkLLSN X STACUVLr.
ADillKISTBATOR'S NOTICE.
niiK ui)i:nsiGXa having
A Wf ifpotfetrtl, Ik Mprtat Cert. Ttt
i xiaUmUumtv- ri l futc tli Utc T1105I AS
NKKK. C llAMliltt, WrcW boU alt rrtW ia4M
rl to MiJ rut t Mtt iMaitJlat tMfftlk
kr'crai; Urrtir tlt irvjrm la LWlrckjrrt
l-elrtar t U Ut J rrmrftfj ottfj tk
admlaiitratrt UtHBf -vttkMit itUj. All rrtl
ksrtve cUia aalatt aaM tate ar rat4 t
rmi tk uae 4fT alk aUtfarrU, t tkc adft
Jfanl llMa tlx noalks, f tk Ul W tsrm Hairrd.
It. U. C1H.DI1K,
Ttmt aal AvtvUalitntcr
KftttITk(u Mrtk. lteeL
HmoUKv Jtrr IMk. lJ. F3 at
GREAT WESTERN
INSURANCE COMPANY.
He O&c, 50 Wall SU Xw York.
Tk iW CasiMas karta- w UVttvknl aa JLsecr at
ltatala tj ik lIaaiU UUadi, tk lmic4 ta
aatk4rttMt.a(Triaa4Ttt Maria Klk. Xr
kt4iM-, Fmtiin, Trc.art. Cubiu'o ast Halt,
at rartrat rale. J. N. WALXKIt,
?77 It Agrat text tk Uawallaa lUwla.
TO LET!
AnrromuRciRuior ,
WJMBit ltar. A aatt 1ltakHi
(laai. ta rcvapr kU a rUar. ArptaUtMi
s j. t. VATKnnocst.
1
CotTeo Plantation!
7jr THUVMir.CMC.XtnoiTtlt'mn k.
OSE 'rsx x lllto foe Ml Am akot SU
aT. ILi M,Ct Vntr CM tr-.,rr
rra 4ie. ! aa kiitlRibarKauu. ud .
Sa U rckata. rttc r.H. movilj (cf tin If
It4. it aa rertM-t t U rroa liatrp.
Tkiny l l-ctFcr-4icfc cam b eat mi cmbrada
rq?tK af a ytvrcMi il fans.
Sl'KAKS FOR 1TSCLIM
PISEER'S CHAMPAQSE CIDER,
vtn aa f iranVj lam fstkt rs9aaltjr.caa
iTa7tkttta4.ak.atJ,accbWik't.Ne. al KU;
1st Baa
'CC Can ta aal tX TtarlA.
NOTICE.
ITER A LONG RESIDENCE ON
XA lie aVinj ct tlT!Hatln laUmliluiikial
kvcOkXis UwrMxkr acqaaiaird lik tk nlt f
! THE HAWAIIAN HOTEL,
JTftX
a9s4 Kita ta cMauy. I L.t at4 aa &Crt at
airla2(,K&AMTaaj au aal cy atttaf yvmr
ptlyyctTAakX la aaj cawa.foi ajtal
wij?tfc3ca trot vita.
Vluutiatn t rrt iIUtm .1x1 it tk.
CliilirEJTMAKXCr UAiS. IUH CA?U.11S DE.
UVCKV I nr a .m .aca wtU ta llacriaia
XrtaZr ca.. aa4 tiry raaraalra t tiewix Mfrtr.
I'll i;UIJI JtllULbA t Ik.
Sa. IT. n. STONE.
HKiU'COKDAGE. AXD BOLT KOl'E.
A.V A
Hum. ac Xarttaf. Kian.ii. Ac
I a .v iumtrnm r iui moi a 1.1
a iaca- jum. ?;aa,ata, Miaiar, Kataa.
B0LU A CO.
EXTRA FAHILV BEEF!
- 1LALP llAUnULS. X'lG POI.K
la i kai hurdj.
IS. LA-WXOK 4: CO, Fnpriatara.
hotel steiit hc-h urxr
Catsaaeaa aa Eat. lTVnyii, xsjt Ksntxau Stmtj
FIRST-CLASS IH EVERY RESPECT.
43
St. Marceaux
Gliampagne !
J arrltrtt pr-
" SIR. LAXCEXOT.
A SXAU. LOT Et HCAKI. 1X0 tlti.
Eoyal St. lYTarceanx,
CARTE BLANCHE,
jv- r i ai
mi ir t F. A. Schaefer Co's.
EOUX5 t CU.
UUOl'F.niES A i'liO VISIONS.
ntla ASSOltTMEXTOP FIXE
-TV USOCaSIE" at TTkaUula aa4 klUlL
(f-lultatlXST
Aa.nua.tt. EOLLZS A CO. U
TOR LEASE.
m THOSE -EIIY niSIKABLEm
rnstmau.aaa-rLrLAXL' t-'-'T
kaaaa. taut wiCTfH a. L K X. CaaaU.warr.
Jane lUj WadclOTtM. Eaq. 1 VatMlcra lu !
1 prawa u. fealt M u mut bMaiant
(wait uh a, auora um; a wiacaui, .HI . aptr
. ' u" t .t ai tiria kaky wxm. walcfe a. fca
I a.a.y4 W r. Tmaap at ta. tlaiBraffr t if -ui'him,
as4T vaact a, biaa lac aat L. ki r.a
Far TattteaUn. tsaatn
r it JAS.S.UttOS.
ounce.
CauBWiinaV ;fam. .....
OwifcwilHliV StfCd- ..
CacttaiBi. ohcxl jmi tlnr .
2T0TICZ.
A PAKtlES KATTXG AlVTj
XI luijaa mm aalrta aataaiumarw aa XODf dt
taa- i'BfUA- J a an mlt ant ani. am eaomaataf .
jgutwa aaancMCK dha mm mr mWmt u:b lurwm ir
lama. aiMgrBattgrfiiwiaiiirtiia-
Ship Scars For Sale.
! j - tkrajt. "Tip' at CAJfx a. t..'kimjll
i aw.
- j exaa thttt i
- - Ueata trjV?rC
;j mu jr i5lKt
5aFttr acHta3 I uta Sic jn ti ana asdaes fcrOTrK.-S3 i
California One Price Bazar.
C3AS. J.
cnucK larr ito tin r El. si
THOROUCH-BRED
A NIMALS !
TJIFOETEK .VXD BREEDER OF
A TnOEDG3-SZlTT AXIXAU.
Dsriasx itrtej Cittlf, Leicittr aa j
pultk Keriio Sim. IVrtaklre
C- I. SAATICa. 5t Eatinr Sc.
p Olrt rSt. it- S-ia rtaaatagat. Cat
BT THE LATEST ARRIVALS
run su rKA.iruca
WE IIAAE RECEI"EI A EAKGE
I I kiAian. Mr I.mr.ta.r Mi?t-iA.iTT
Sala J;arx. FravWlaa. Ar . Ac-,.! aa la
Greatest Assortment of Goods
E;(a t IUala. aa .t .iVl .(U Vt U at tla
LawrstXarfcal mcaa.aaa.aai. fxa frtda aa4 U.
aaaatc sarauT ata mpaattaiir taTltaa M naslac
1 3 2ULLES A CO
BU0Jt5S AXB 3tii HOOPS.
?EX JDS EST CtTEsa'.
gnureiiusitiaiiij.
xacaflyE&aat fir aa 3tkwak rata Ttnaiini
ryyiniuawiaianiaataaa CtartatfJns-ii- fa Sooata. Vcj
S A TiMOU!
lOErMBIA RM'KR AXI ITIA-
OZ2!prMlaM. ta Jriiet art; ta Eamta.
nZiaa. -K- aotxzs x co
CICAR5.
O Brfii7Tr.r.waalay ; f rTT. r 7 A CO.
3aaal tA,Tau. O S
EECEHIED THIS DAY
rr HARK KALAKAUA.
Frcrt .t-iruHAii ttr. CALiroR.viA
J.-. CaBforaU HwWy. CklUanU Craaad Bartf.
CaAtra la Citfcna laa; CaltfaaaU Rfaa.
Ait frtaA XM ta evitf arsr. aa4 Urtti 1 t-r
Bom CD.
HASTLA CIGARS.
AX IXl'OICE OF FIXE 3t.XlL.V
CHi VJtV sata Wz. a lc riMM. aaA'aJ..
hmaca 3taaia CWara. 29 la hat Jl rKtFiai
bat ffiat.i am l. H rinitW ta kathamalaa
ulA JaaSaSaT
BOULS CO.
COLUMBIA RIVER S.VEMOX, IX
tamiaaWlairaamla. rwulal.
ZOU.ES AC
ffcx,
CHAN
KCal. .
)tatlaaa.
St am
i Sts.,
fix.
Land
I'-oncortir. iiiciaixnr
Aa. aa
SOtXZX A CO
,TfgM,Sg'arraa'iHagiTOma ,
J. awt aaat at e . n. i
5a. 3:ajrStes!taJiinmili.X.t
BQUa cot
2 aaut aailnra tttas tc wdl hrnnm TiwTrmm TamajaaClmipanj-afaarraacget.
ta- -mci tsnarmfiinr a.Tz:d Lfl. Iaiiraiar Cimyaur. 3am,
! 2EME3J
riruiuini.
a
STGAE.
an AS icir
FWK. H ET BCtHatl A CO.
EAWAIIA1T THAS3T-ATI03Sa
xaiCtm rf imnii-OTCT. "
ma lEBSHWaMBS ksellschift I
KNOWLES'
STEAM AHD YAC0UM P0MP2
'T'JnirXDERaH.-ED HAVE JrST
ajaiata
atlCMa
kWrtt Da.
V-
Warltlarua'a Jaraa nm
HAY! OATSI
Wirrtr a am, t, niM rt.caTrar
iKaaill. raraaw
M BCfAZa In

xml | txt