OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 04, 1882, Supplement, Image 6

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-01-04/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

yU W ikk "
.. i
Ukw nSml Mat tKwHn rw !
GOOD THINGS
n tvt.'a lmt. iJ jtnu rt w
lwf swav - . . . 1
XMX.T tni faJJrKT. nevVftve tV "- "- TTVl''lC,Vt'
.aatt tal4 il AafV vm?TC ' $AA?- tVit tw tTfawrMHw
to tr 4r4 rrt Var K 1" W V VcA pwA l Vj JSW
1 kir;
mB Jbt tauth "4aT sunt CLUUS'
w.vv iimnniimTrnr
ncHuuunnmno
WE Will ROT BE UNDERSOLD I j Art, WOSOUtaUOn,
MisceUaneous,
tiikjuvobslv I Jiiveuile and
FURNITURE? Ty Books,
C03SPANY, i . f a 14 4
A IH'.IM Ul fiilll'lUUIli;
V. AU. AK TT M.V
Never Bern Excelled in This CJty,
E. P. ADAMS. ACENT,
-is-
A WORD TO THE WISE
SUFFICIENT
M. J. HOSE
AGAIN ON HAND !
Atsil litt U tha ertr to tara ont
descriptwa
Barkcntlne "tils,"
Will W Ctatek Dnptch to t yH,
it
Vi SWn attc i tr tw wfcumiai,Wtaiy."'
n Si at ut r liRil imtiii. ttW. wctiAx. c "ok j
Tlss lags iri Ccmmste Sfcia;.
CAMPBSLL'S NILr BLOCK
OX FORI ST1VEET.
Tlioy WU1 Otox
tux
Uarcot aa4 Ktnt Avortuittt
1
FOU SAN FUANC1SG0.
EUREKA,"
And at Prices
Which Defy
Competition !
ELEGA5T and ARTISTIC
BEDROOM AND
PARLOR FURNITURE
rtW4 U? 4v XV- turn trf U A- 4WV I T7PM . Z
TiwNW Ttk CW TMS CVtfc rKjT
IawA t MMtK T lJtr-v klmk NfmtfWrv r
UMTS ltvk nKtrv 1MIMU. TvtVl I
Lr. Tie Ntt LWaxUmu wl UriM lull i
NtLMt kU-v. IUWC9I TWf
Rose's make of Carriages
GLOSS AND FINISH
IT-IS BURM)UUa1
A4
Umvt WtarK A Ntr&l tl Ont Alt,
Lf. Is autl :k Ck KmnK
CVfe- WW U?rv4K UaU- I . . . k
lomv&tv prt I employ no prison labor."
AW, r Wt ! Mttt lU I fen UntU mw
Best Harness
TV41 tAt rtrt Wtw mXt U Ktitclom. At for
SPRECKCLS LINK
POR BAy FKAXClSCq
Mr 1 1.1 ll( II, H XM.
nip n vi. iRHi.i cm acik
FOR POHTLAND
DIRECT.
Slli LAACRLOT"
Will Hts qatck dlif itch for iVore prt
t ii u yr jicr.vLixs tt..
STEAMER LIKELIKE
Xtfctlttk. KtwalkM. Lil(Mit)crv kktl Uk
Krlrlt tlltMitb kX alt th U hh, uitl
s iTLHiu rr nMif aury.
W rltlnlf rtU9 tm of attittl tut rititm.
uUUJy ik un vill i W nriVt
IdtkajvvMAtlnllUntcrf fx tUkl c Vtnflt.
Uk Hrcviiltt
Fntt&t Xsj Da Dintad.
Yery Full and Complete,
INVITE THE PUDLIC TO CALL
XXuioc:l our Goodn,
E. P. ADAMS,
dtwiw iadifMi)ilii.fa aimi le-kvAwxra. I rir? ik Ctfuwi.
3Mfc. ict.a. -w tsm.4rti aa. i Afj Wf it feMmut fW(rf,Mf x)&hou,
&nr imt, lint, u w afesaJI k-f rl mm gn- w vatkm. it
tQv fcrief Meit '?BHr.Fsiociii5. A t tfcw - jiSt,
Viwit uvaVu . Irvfe ' DTtlito ;.Slir oB fiKa-
u! f n litf wab ut u (: We iri
IVrr .V KMt to ssrwm.jjii SmtMr f Mit Ite ma MU W xBBia:
jcM lar mV .w W to JilAtMi. I SSJ.' hc nutk to
TMOkal Hmt is: to om kx. W &roJt irtira. TOo- Sinum. cwuimt mmnh-
f i i t. a tog!. jj tit J5.TC iheis ; kt, !? Vc A Ami aai rfWinwuto fcwtKvv ami
iW. on mnto.iv c i mm !krt T ?mmtii 5f ftt in. wnawti J-J - ACKFELD & Cfl.
itol. I s V"V umn wtkf i i ijawt -C rt-aXxs ia i a i'
Mm mil mmv iwcn At uj tuoi to Sfcnn fiira.&ik rf tomiiMs. Tail Hw Jul Stmini
CftajTfti$? Ctl- Ftmt Ecr Orxw. pt &
KJc; tt toa tofV I frw-xifciC to tw-1 tocr akif to. 3 Rnca. cswmg.
HJH-V mr JJ-l mllii tMrfjnto
TMiMtivt I wwiint lyajttekawt IW
SoalbCH ni.im, uua tM lm ltlMf aw 1M
LV 94 K1V M1 "f klM
I j." i3jilentt Kt a rail raaa4 UM u
AST TOY BOOKS:
AS Al
Eodlf jr lioois, Z inac Jour
ttr litiW Qqk um fn ib CSwIc Iaik
1 jkk u4 IW.krr'V iuA
cxoxdixo Gems,
SU iMt taWOLtV
I Coltoa's qto. Atlas,
Photograph, and j
Antograph. Albums,
ART GUUDSiNUYELTIESj
7HOS. C. THRUM,
saflHts v.
to. Wi
lanaato.
XtaaW -tl. f4flTto
u aiiB i.iwf"J'
5stiart.aK imt gntWbiihsl War At it c
sajarwajit. aa: ftemanx ff sa, v wmsob. prtHt
VSJfit mifcs. ic tar aoiutr -.
CT a towf mstoaMuat. o. t aaw , 1
raA. W.y.. Il.Al.W yj, fcam, i to I-M, 3U ,
mmimMM. 6 iJ toJ-sW.KKt miiwi fiiwn,lm ul
iaMmiSKuieiiJUSMioiiau-a awn, W tu
to,tor,to,rto.nto fcm-, W .ifit 4afc ato'
tM lUV Hi aMJT A fcjT BAMr Vit lk t'tklkk
St UlmMi ahrt 4 m K Altai, kt ft dUtAalC
toM iWto k.:r s MtiaV MM toM Ik ljtoaiJ tMltr f
m not vv4 fuv, ti m i rwic i
lb u-ias 4 tk Imi. ft iM rlt
mt If ftW itxW knw lkM4 I Tar ivj kr
tlitv . l vvi Mti tnUtot tl flit Ift ft
pUft CkuWt; tft tMU U ftf ttp Kwk ka tkvft
U Wr mct4 y ike kkkIc jvr vt AhbAHV
l-xai U ia W kuaitoci u fe tuk4 mtrtkl ktkft.
1 JM k-a tVMl Mft (U
Expresses and ramily Carriages,
Carrinj;o Materials,
T5ul 1 kiT eft kt4 aftxl tvt Kklv ke4 tt Urx M
k-ariMi tk J IttoM f kU Uiifcl tixtt
tts: ?-r4fv Ivnk. lUfns. bi Mik Alt U ftft4
1U MaiKt tm k kTir ivU a2vx v Bky tvt
irvct iiwa m(W4Mktt rur tt ttt
liMi rvUftr Uraioit fct.
In order ins1 Mrole Harness
Fr-k tt Vt lUi J, (tteptemuUw af. W (tt
m4t XI 4 tCftftft mt U uUMlltlMtUkMUkN
uhtvintto
Tactory and Place of Business,
ttLStiaasiKUxSU, Uftl2.
U HI fMSkt fM ruUk ftt rtiutVtt t
J nlmt, tt h-1 c i Mit m tU W nttml 1 k Ua .
JJ5 PU KAUW ftt UqtORN ft.U M 1X12 XtV
BK 51ttKl:D
Tct tt rm H tk5 itt tw. w tUlmJt ut4 U tt
Ai rBd fiiBikc ct lw nut na iuta
Vft(? ftCtltlla
.,f,rl.MxJFtl;Tr w-J- nu. UI at .
lbt n hnati lit tram u antitl, ulll atut Ika
lviiiiifinmai
WllBEtt X CO.
STEAMER 'LIKELIKE"
On i4 ,nt .taxIRk. Ik. titfllta IUIrarrltr
aulailr . NfinrMi . Vr mnm,tlr. .
Bolive la tlr l Ikla ralfc a&4HIU aaratrWd
Katie t tk Patlic
Xa anawM. vt3aJrta af ViMsas ITitxgfa
a alteKrw t V il "IHMI uttk iar
CIsniS, Cialeis Pcizevs. 6 5rT qr ; uwt. &r maz iwti a. bwtx.i.
OUrtCateiI&irw.01xlIttJ f racamaentiwuvtJUst. Mftrrn cam uratiaapH!
Ouncbcrin!ati!r.rtuti; t-AStaf.Irtijtj4x.5-?iSrc-
. 0. HALL & SON
tt.vvixg ji.vm: kxtexsive
PACIFIC HAIL STEAMSHIP COMPART.
For San Francisco.
THE kfLlJIllR STlUBSUir
AUSTEALIA
WILL imi H5I0LDLU FOR SIR fRUCIJCO
Cn or ttoat llcnimj Jin. 16.
FOB SYDNEY VIA AUCKLAND!
XLuaKtttr nirwor a iii tT,lrl,1" l ISA'I w wr i
0a or about Saturday, Jan. 15th,
rri ! raa. areir u
ii himriu.Diia.imu.
ii.nimiruT nr ni nine I . eiiirijfiprMtiir ,
CALL SPECIAL ATTENTION
TU TTIEIK M-USDID
T or lt C licl a tatrty tnamind tr
Ijinui Oaaipatr. jmt uiC jui;
E.iHUt(iW V.T.ujpVwtr, pasCt iu;U i
Sr. Fxt Aiar, gam- awl Ct3 ;
A KoihiC Lftt Smt, ft -uui iuiiti ;
- . . . , . i VNAavaHm: nn. 4 jtto mw mm ice . '
to.lflfiJ.i mcDr mci wuiton.&to. JU: 1 -V&ty Alt Pkcar. get .uutsP :
BaiuMm ait hmC aoc atw u ltoj mv (ulwi i . - -
Ccrtc- Be Laosa lUs i: Co, 2 yrs
tw KKur vrr fildkt j-int Ibot cfti- Hwe
tferunm. ut MtC s otter a fiikM an- iminE. j
ammr fanir 1 fc. L.. s 1 . . '
mnskfr art bu )teif am ownttKi liuiM: '
fce m 3JI bm arawfc
A MtrtsoA tbHa. I&fiua SbHmaato"
UJCi.
fta u uC jait rmr l&-is
Wt IfiLK ur fewifiy tfarian tmtt
BMmB a4 mi iaa wwrtlttr awigwtfrf j
muAvT). k9C m nrvUL. a asT-ron?- tejftXMaSf tl
jrtuac tat abta wjewEinm jirsiaa3at.
wafcA ko feornubnt ft ltC utjr am wmyfci aiKlft
to nwewta ft ffohc skaa 0.rr k
jrau flrutt ca tutsu fiXQ SKft . Mlr
imwrp' l.i Tfrv TTTTTniry rrrt g fc wt 4nmairmi W
fe?MfiK) dj aray j-4t l-iut ir cf otiVfYil
Ms mm an 4m&mii. fiiwiu w t3 pr . ftva
gmnuMr. a Ktna Skc t fcnr jr
IXnL wjAta Ik4 3nnr twU.
V tiA cu trocaa ft ufcunuf tiL: w Lm rr
evador nttni) nuMi&fioit tLU 09Uttr rrufcr f
Cut aiatak awwiMm. try Ci octzl " Wk. r-
kr - X3?tftaJetKy A C,- -Wan3t WASeitM''"
-r. s.5dMtBtaj'1i eUk bmc
nflf ftcSWy tnfrmil nkC3Rnv. lftC k6itoiBi
FOR EUROPE VIA NEW YORK
" E-rt-n steel Plows"
Sa V . r- . SI M. K.
HAIL'S BHEASESS, 14-INCH CUHARD IiINE
iSD Tilt Via-iaikv-kliu
TTAT.T. rUHHOW PLOWS,
Hall Furrow Plows,
Stool SldcHUl Plows,
pnatkIuiit wru t-ily tor ilnuHm a!
STOVES AND RANGES
Off 3 rw xai BU3f iiaK Tmcroi k4 x-
-...-i imwiiw j.tat aazaii- ftiu rwitncv tnn x m W
TM EftM& 3fKr 9Wfttk I'.'gWgMIatTtrtUfim ft ftjjt Wftf
riw wmtMiu i4.lt u bmiw a
Status Zni6&to
Sana sawiC tfiiraaJkKutf- &us c9Rvdw
IF2. 33IAS,
IlimnXX A331 DtlilSD
WIMS MSPIBITS
iSafcajWim acr kotA aar tune f " fcArvAi caJi(ri
-B Jkfc,t kttoMaa .. to.nE.nHrO.J'
m .. - - - -ii-'.. t
fa I , nrr b&ato. tail t 1 i1 J""1-
&it tr -36cCiitetw utrtc An Si.nani. a fatT
MhjK'jj: aatt ycJMBtyt timer -Br , WiiraniKa. "Bifi" awc at vntuT
iftiftifUmn. 3tt ZitKffltna s3a Sets, ayfc-
-TT -. Hnrtnim. WOlia.
ja At aaha fafl, iww dt mc
antSajbt fktec mxhF wa40tn. Tt vewiij C y
tawfueitgmL G!U ur cnutgicesCft, kaiC AJuewaac
ml fere jrtapt, 25mr ri Lttvaa: ctlHw 6 JSv 2l3" )
a-i-r kiEaitar Swrwaafi ury at jt. '
pMe(ptiriliy jwittiinwUx x waart. Ermx .
hafT toanr. imirlMllkiwlMUu&MIrfan.
Liil-i.Tc 3tirni. tJr mjrfac LapEtt fcntuw a AA i lui'Lt
f Tyiicft, ia. ramU aecMnzt i&kS&KvL tWfiurr
Bit tiaJi'aat."'a.
&ITT BUBltI (iuat UKMi tJa ll. Bl.a. to
h i.-n anw -nr rn.Ttr tttoin tnwial KA.aC
ab. tow lxt kima3i4S.rSaraccaJktir Lar W a Vrr xaif fa-K
he ia, icivrj-ncnit 3tn?iiQCfi fti-. az3us. cmaytu-1 ipitru8aK7itulcM.
Cittt tilfuVrv kaiC f rzznAm'tv ;o Dsy czvc aar Lacr5; Utt uCTHrii teUmtf lUOm,
tt,trr'n !lAai-w hiU iait .eitttity tinxt dhtot I ixittewldkcriui a4.
IE Dftto arflanr to Eflaa jrv JatirJ ft. a- f V,.. VCI n i1--e Mni UaL
reaju C "aafi m a (AlMstyanMtecLUM t BMaVal rlc &MietudKltrOUa bavrti uj
CrxaE.
rr.aif.rr Jk (MlMIU aTV DTtoftSMaS'i. W MTV M
Established 1840.
Two Sailings Every "Week,
run iiiVLUxxiMioi.
Fivm St Vvrk rty 1Yrlrxt&iyt
from lttfom trrry Sainf-j9
Cfthln-
RATES OF
PASSAGES
mast ! tlftlJ
arnRN TICKETS OX FA VOCABLE TZESIS.
M?rftSF -IIS (Hrrrkfy
if kccimaftjiiiftk c Hiy W mt4 i.
ftlicaitoa ft WILLIAMS. DIXOMi ( (
JA5- ALETAD ES.
Mite Stmt, Ui,
T250r R. CO,
1BnRi:Rtt,ii Tor
CfcMt.U&-tTJalrt. TcWsT kf 0t
N.,ni. X., mw Iimi ASftft.
Vf 3tRTt Ui t aV.n Ea1L t 1 tf PxtlC ?
tzmEUmVVKr'?-! Oitm. All
X. f-T 1-x.niii, im inCMU CNIUUI n
ALSO IX STOCK
A GOOD STTPPITE OF OELS !
Ciait grunt.
Dhl TkCvuni LlBktWBrettAa a1
! tkni -XMrrTft (t4B Tn-Plrlc
El, tt fnri-?Mj f Mt n Uteri pxrcUdtas aH eu
iyf iy Ttt.
4B1tft-Gn& c Trk
CHA5. BRKW &CCT5
BOSTON LIKE OF PACKETS
X"E . BE
fm Btom (a H!: mm. r
t O BAXX fc SOS.
aiaaitt wtwa aatntar wikicnaJ. w taiyuiygT LVa nAr w law 4au BV ai ay w ttZj kT kjrp . (a "" 10
arr-ic 31 .njcajaar? jn a 1 ictru ooiv. r - - - 1 Viatu ? lift ' 7aialw
DVERTISIN q.flau- c.fc.
FAVOHXTE 37?. a.7TDS,
tuffitftm-. rata
gU..kl itW- to 1 lrr mt-
r . - "L r J: rft nr? 7-iT"n o nrnr r BwuwtgK-t sofa arr
j kWBkft.S ftteatewV jrtaMrfyiraJOe5 WHT KBW IT ft MOT Jet
P OmT any.W 2 14 i la'S Zu(lid.,Uto.knraMA.rtf- tfUIB tW ai.U."
nHKHO. I iWaiiiftliuMarSi.iN 4C Wf "...ii- -ft -a3todr -Stomwui itarsdw a.
r i -im till x fc J L
JA. FRxiXK COORE,
IULLUI
4i
-Aa8.wi.aBU;iaia3nii;fiamrtait Wt So jure bS& a-.
Utoaosuro. -raariJ giwaWf-lf -IKnmirHua: toa okt cET
gunk if. Jaw." St ifc. -mafllT" jii I Xs5t1fa joil (itei.W
alriieKm5-togiimfc.jwlaaj, -'Wina?J.l.aa.:a.
nacaril -atotftir fcatfen Cia tArr" TiI' -lit i aniE J.te i Biu.--."-
anii ;""5 JJaa anTJ THbta-yJtoigE Sunrl aninSar Stci-'"
sue (uaal ami Mkrr nn-afttoF aiwc lit tta Ibhh mn6M.iitci:tc""
- Ta nlar n am.aVtemM-4leuirH
1 rromHonolnla to Hilo Direct.
T--r t4ji-iTrT lTLtTyj- (tuatafiiTj0itfifcft-ia-ir Xwnt SVaAiS. S-TTaaat Anmxac. tAftfriA5. TYf A I Chft-rr JA mn
y-v.wu.u 2assias P?LE70, , -vr tLaaricriMi xJLicnrn rnc hwsis. xjunt
Suitafll.a3a3mill3CjBiinir!a.ananBtelia. fflrty oniraiMS.rrTart.r..X. , J . Jtaipftn plliiM aa ia jr.'- rtD fam BluWi UB. r-i xj n ...i .1
.1 . - -' " . J I. V ' J. I Alf H
I 2-STOSS. rMklwlnmmBaallraatm.
HOTICE.
LUiaItotl.C(inUI?QIUlC ULIQ.
WBS. 10UWltail99aaatfi3a.LaatacnaaM.
1111
r aa ilbawal .f t.
c. Etri Co

xml | txt