OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 11, 1882, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-01-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Sauraiiait tgSSSffi
ROBERT CRfCVE,
K T Td.aj-.Jl.raala.c.
11 VIVE MLLlfiS ?ER 15X031
rxrtsis tx rarest
toi l.i.t.T'aaia.i..f ail
Orttcs In (VtwrlW OJTcr ftut&is
i
X w a u4 O. rru IV ai;
- -ww rKrww a aft
A- hwn-vik rr
a v. to- X
,S- -fed. aMMWia
J ajai r aft
"-V ah m a
f mmf r-J aJfctm ta t
Tv wi mm aJtaAiit ynMT aaja.
-a aw R a aa? afc4t:fat yrt
VOL. XYllI.-No. 2.,
HONOLULU, WEDNESDAY, JANUARY 11, 1882.
WHOLE No. 887.
S.S.DOIL
CWtwlUr mt ..Jt Xhtf7 Public.
ITrb.. i 1. TiMatlc.tAa.tTrtt3T.
Attrr CWrrllar .t Uv.
u.m;i; jt tx..
IxaNar.iTtau, cat. Xub. i sxaj
Xai.HC af tia t.
. a. J.CM ;v;t; a. oo.
Z'fi;i:-iS T.a.
JOlt tl. PAYV.
IklhHmirul'inliniynVot. lJVaat
tt.attKio. wotty
E. COOK VEXL5V M. TA.
HOMtQPATHtST,
MSMkr-!;w.. s tiAuJtwr.Ji
UK C ROWS,
MoroJiat Tailor.
CUR. OERTZ.
lmprtr and 11m tit Qta .ml
J. II. tt tt'KtU
eu t. t. (;ri.u K,
'3 twMi.v!Ai t. ' .Nt Mrarm.
CCHEkAU BUSINESS ACCNT. j l-fer.Mtttrt.
Attfrrci a" Ceitrrl!or at Law.
gnsnrMce Jelitts.
R$ton Drl ef rndfrwriltrj.
4 OKSTJ rrk. II.ti.IIi .I.J
V VE IT
rhlladdpMa Board er rndtrurllf r5.
KMT r tkr It. v.. II. l.l.orf..
O. ! ?tOU. ?t. t-
Atr lr4r Point t tVJrnTlls
.Vxt.i llnm lMtl t V.ti Him,
Cltlr l.l lr..r. CNMriilr. wtllil. k HHa.
"iwtv. i il( a. i.t-4 I1t4f"r.iltrt.ill hi,
t. rmltv-t I. ferUVOTAmlt.Mttt1iM
Ml It
r.x. txxniAX t ccv.
.t Mg-rV tWit i
n.T.stn .v ko t
encrAl73rcIifxitdlas
Ctarm-r. ag T.
Qtf.l...
3KTtrw r!)a. tMsji. ii.XTcrS&( i
C- amtoa cf Sua.' -Mo' ;
IZfctf liXl" V Ixrt tor i bw. '
lrrwtjA u.imcrri. brtijtx; xs
.SAM - fS JWV
wuu acr AaML Ik Cwa Safe terr
Jmst woh-nmetUfiaEkiMte
. i.Tv (Y Kpwbtr Lwm fUURH w
H W OKI
Insurance Notice.
ITU1K AORXT Mtl THK BtUTlMt fS
pionxsr steam i. . .."r:"".".
UKivKtv.tiMto canav n'.anutactory and Bakcrr ii " Jii. ij!".r.
wmwmia.-liM P.KOIWT. Ml, i. is,, .V... H',.-,.
i:tv iiatti3ti.tt;uM:& ix i -. Mtr..fo,!i. vi. - -" : - t
IISKtU ASS CCJtXrsSMS XISVSAXrS tT-.XHX U)n M.tlnW.ta.H.1. t -.tl.l,1..1,
A3 B..'.Vt. B t t !
r. At
rrctr
TIRE INSURANCE COMPANY.
LIVERPOOL and YoNOON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets, $20,740,105,70
n.wn mtnuMirn .x Aiir.M'T tx
ll-xaiil. fr IK.U usJ. Mt itt
amlc.nl .it trr4 1. .111. IV .ctl.!
HUE OX BriUJlXGS, JlKRCllAMSE ASD
nnu.Mxr.s
V1k(4YitUciTi4fwtr:ttirf4 for Hid
WILDE R& CO.
rr AfTRt vCtfe
Miilual Life Insurance Gomp'y
or stir jonn.
Lancott, Saf.it and Most
M Ut. l Uxh
IIUl.'l tn
ni4 -t.v,.,
nmxiviMn..
Tr.rW V1.
9. WMO,
4
11
MM
II
ikIKi
N MHH
II fi Mt-)
HmHMtWi
MM! Hil-!l
M .m1 tStvlt T . .
!.fs 4wv..l fr. Ifc r., flTtW lrM-t.ll
x n.Au rw-(. .iTTt !. i w Miiti
n ii. hi ri - m "
iwm. tl.ninMt.Mwili...i.i,-
riii ivr twi nnt. Hiiiwiii,
Htu mi U Mjt J WW,M W I .! V
$MpptC ail CMtla Xtttk-4t
W. H. CROSSSAS & BS8.
COMMISSION MKItOMAKTS,
1M dMRltf lr..i. .1. T.t..
XrVrUf Cll A Ckt, lUi,T Wmthw
wB It?
n. vr. sEY-RAircz,
)UwlUa Comal 4
COMMISSION MERCHANT
nc.ntnla l , !U. rtuMlmsCal,
J'iy45.,"," ttojsjECOHOMIML LIFE INS. CO.
jiONG orcx Jt I.T.T. OXCJ.
At)wrirt SMfTtv Acvmta
..tM-tts-B- . 'E0X0MJLU IRON WORKS nn 1 "'. yrffntKr-KlU" Cash Aaoots, ovQrSOO.OOO.OOO I
HiMnURCIHlCDFrniUP
v. r tun r. i!UKi:ni
jaticssst Axscerxsss.cx.
t;ni .
AT1AT
. i iir- 1.1- Traafftr iJt
TK.3I KM:iXrt. Mi; lit tll.I .
h.;U FIRS INSURANCE COMPANY,
rutstHicKJij!ltj KittiaitMif ir?Mtxtv ncisntxsntc. rrRxt.
, s-Ntnn.i-M.lka-MMi. -n. ' ? L3v,Irtta liiVT,ti.l.nrlT
' --- ,. WM IliWlfl IMIt,
I a? wrvrrc (
fiNi ly
lit li
CSOC.R A9IO FROMSIC DEXLEK.
X3mt T TJT-Tt? at- r
. - 7- . . l - r hVtilMtT lilini i ml nnmlil
Insurance Notice.
mnr. t-.Mt.RM;M.n auk vitLrir.r.n
lift .tvau, r
s n.MkttUtc -tent,
P. a MURPKT,
Attr A CnftMlW t Law
tnru i4 ltird tatr tntrtf Cutt It to
TIT j UM, IHMMUM4 I
t
SW. KMNSkS, WUTX MM. . TC tMM ' " - i r.
TaW ES. -xd CnX it t t-t 31 i rrr. II. V-v C--ir-
v t. ru.i.ttns
rrAcrcstx r:
ax. six
34
i
Imaal t. -.-.-Mxia aA-JS. .ta.-i-i.i.in , 1iit-
.- H -.. pas-i. i amy tuac .; - m -Tl" BaJt-a 1 PatarRalirk
r- '.; te -'c w- . i:. li. IlKoll .A. Btsxria:M.MH.m.K.I. Sf
t' iwaj .na am aw ,-tttt ivirpfw!.
rartwej mnw. Arr.mT cxtit i nr. n . att-i-Ai; uv.a i: io
ron
Presenilis; and ItcanlifYin;
w - TltK-- "
(inmnlnvtrin nnH Tnolh.
?HrmiL?x? 5?7 ' UiilQM INSURANCE COMPANY' A "m.r. mcpinmaj
"-V-' -tv.-m 1 r .;i.e inker ftrrranxM. If tt
.tr kimlm ht rtTr ari) tad
HOLLISTER & CO.,
EC AKXjB 3C.
H.M. MOORE-.
AND Dlitr"! IX J
Statioiwrj-. CSj-xr. TcVctro c e
or s a ritAxctscu.
Marine.
IXCORrOSATSD, 1S
CASTLE & COOKE, AGENTS
ts.rtl- II.w.IUm tl.4.. 1.
1. ivt S-w rMa3. -.4m, u
!SiC"- 17vt?iUj5SS COMKISSJQK MERCHANTS
uc-r iv
aioi n, jfc. iwmtii. L.
1' II O , 1 (I U I 31 m
trrrw. aji XArTmrft.
j J. H. LYNCH,
JBact end Shcs MannfcCtnrEr,
Kit Jut rroriTUat. 7ff fc&u wtt r. ts f-fctsttst e
i tiF-t latrx Xi; tv..
Fie3 Stoci o Horna Hads Wear,
Rncnlih Wojtphalian Lloyd
INSURANCE COMPANY,
Of X. KLIDBUH, nh.nl.. rmxla.
Aachenand Leipsis-Insurance Co.,
lialM.
or a ntE-t. ; vix.-tiArrt.ijV)
ixmti!i rots r.vuTirt t.n ati k.
rat 1a ut ii i pia!v ttt n ta tuit .ut uiuiiese and. Jat)3i.esQ waro!
tAatmct.:i.i4n:2T-it. a. Ik. . uujuu-.o "
t.acactwvad. J. C. ULAtlK Arrat.
ti It
JUST RECEIVED
conchee'&ahung
POEr MHEt. AtOVE KISO,
Naw Goods of Varicus Descriptions
FIREJIAX'S Kl'.VD
Xrr?L:;ss : BanMSm:n,n 'a.,!.' insurance company,
SfT L."". n- " 'r!" -.v.socra.iAiii- - , CEO. S. HARRIS, ( xix-o nd s:x-io.
iw7ZtvMUita,tf nssai-S;stJLa 1K0 GEh'ERiL BLACKSMITH 1
.Ti. JW-. Jtf iiaiiStc iJVi V . w MantniU rta MM . ' - r.KItKiU. IIO-v; AM 1IH VV Iisn4aivlnw!liiiptlil HiiKian,
I! llM-.tfa' i U. lltlX-UCUCJa. L .r.. Eu. MvtaA, AfldW." Ifr aTasao; r. )to.w t..: Kurta. h rm fcaatraa I. a..
itiSslT ncgti hit lleCnca UginES Losses Prcmptti Adjusted.
I BISHOP A CO.,
. Xaeaaa. avnrva, u m 3Z aA Araal 1. t. Anttt Lr-ajta t Xy l
-ravvwammWaTBrjjteiasiiil VIXAi AT3.
r Ki'insi'aiwifwniin. Apattisli
a.rfi J7 TBWtt.T KWar SWOT peMZ&V Ui.
. c
aio.k Jt r:ani.u..
At IpMi- TEt
Medlars IAC ui a2 lixit tf 3f
XUv !a. Clio. XaOi. Ax, tub,
r KaMH3
TnXtTtV. - - -
irujtAxr.
XACU-a(,
lux Eircs.
tniAXA,
trial.
Agrata ?ga ta UawoIUa
ARTESIAN WELL TOOLS
'r'' , Rre and Marine Insurance Company
a-$l.t.tqlr taUalut i! Xr.Oa. orMITILlUSD,
JKa naaa ZL'J- 3 3nx
ALfO. LATEST TT OT
EUROPEAN flOVElTIES IS JEWELRY!
SOJIE
FIXE SETS 0E TIGER CLAWS
Silt HiEdkertMefi ihtjli:cied).
Ai: oKaTaay4sa:i-Ta.
A riXE ASS02T3(nXT or
Japanese Lacquered Ware
Abo, No. 1 Etc Tor
?ll lr
EAWMAN
Furniture Manufactory
CONFECTIONERY!;
CArlTAl.
tlO.000,000
I iiixii rTtTABLi.iirn t icrjrr.i
"7V'T" "1 TVj" f. I TVT i trt n FTr--.I wja n-t a-.Tt trt )
AA.X A .l ! !atwa.w iaaitaaatTlaa.w U-
71 tcrt St-iViTe Eetl Et- I
' M " c wr3ev wcjfET a. . . w
.'twniaMiaan.ti j saauctttatar CiB?ia.3 --
H.TMu.uphv, A i. .-v i a ft. . -jk. i .
atjr;iJaiargfci.a'W LMaaca-' Jlil . K.rUUU. I
fi 5 aWi at aaa!Si.ii.najFU CBntl Cf RS 111 i5TJin!iR.ISX '
a03l&w$KttaMnitaaKafatieii& T' Ilwt Vto.aaitLJA'aMr. a OiuV ISISEOr tr CO.
Z-JTS? tZ .J Lcrr....attAWATtA,MA,t KEEPS ALWAYS ON HAND ! TXir.iJ--A
.VafiMiiwv tm. pjfccviVrt: o-vrc-' -jtxn-T.T tax, t wla"-xc5e iiS j f vt rsract 11 eu j walkek.
Tajn-L'- miaJ in n uni mm e a l a t..- . . -. . -t. i .intniiiv t . ! . ' . . I ra
I fCNifv. JrtrrSixC twtwaaitW i ' AX W OJ- JA JL.
'a-tl UT REDUCED PRICES!
HEWrElT-C UUG3S?3)r4a!iU :::: lICCI At
TDK BEST CKlD 0r CuOICE CIGIKS
sow tbrcr kt v tffitfarc . smcti af v
x.w w mjw aos as. axonaiter imsiiiree t
Slur t ffwc S..iWw fitff XaJfc
gn".mjifc ante
"i - rave s-rcrt t&r -t3 tT FsnT. '
u .xt!. Zn&ot S&tftwcKs Xwiitt. -wttw i ;
"l: ir- e Oraaam, a&atn-rDMtvrr f
Z" muss: 4 SSkjij(nnifi r.i fruufc.5?r '
- c--jjhl ai. zi jrrwrftcwwffj- ea tnri'iMt mC
arc - rWca. " f jftrtMsaa; r"lr -
Swiss Lloyd Sariae Insurance Co.
OP Ui VT KKT1 1 V R
THE r.XOEnSlGMIDtti ACTUOntZCD
x vena. i
3f
TltOJl.lN LICK,
SX ta sww. fconli,X M L -
Cvrsrs i-Tic xaC T-" XT ft BWnutafii.
wmzsr-s frmnr 3Cl A.Tociia: rn,.T-nt 2ariXS 13" titttitt
L-tifc ews aau. atr 'CmMK , via mtor urn, att Cwtamr ffjrtaqA hk;-
fci.'Ci! M 3 l v XL If III I iiTOhii tnHwZ n g i,
arufcs n anno, s&sr
A la U VCaaS .VT A a, -3 T t "(
SA.SXarriUaC9TBf. - anmAiAa.K.X.
nn.u bcos,
WHOLESALE GROCER?.
A3T rt VICMC.
act. S3i i snail e?u uil
t grwc Njh; rtrfw. r Jt trt K
B3.aeTmftMl, tw
Aiw !; ixxJ. t3i JWir r t4nj
On Cargo. Freight and Treasure
F HciMlxta I aB 7uu r( tl
Catcr fcj- p-rc-ial TrrtnI!oa I
Oa tit ssewt trrrraW f
G MUM AN LLOYD
Marine Insurance Ccmpanj of Berlin.
FOllTLTXA
J. H. BRUMS, JR.,
XASfTicrrErs
JilL KINDS OF FMKITMB,
AND
AT THE LOWEST PRICES!
VKAMv 11. AUSTIN .V CO.,
Commission Merchants and xor
"warding Agents.
OHtT 20 CtllfaraU Saa Fniarlar.
CMat.ta frMi Ik. Uavalla. faalraA
Tli. IW., rrlcaa Vrana.it. a.4 taaaaMa.
an it
iTADLIltKI. IM
INDIA RICE MILL,
coBSXBor .
Hlttioa and Fremont Sit.. Sut Fraacitea.
t-At.ttun.xiA.
rpitn tMntt mr'r. aiiLt, .n.r i yrmn
. praoxai aarrriraaa a a. i.partarafc a
It a .rami I. rrrrrOT. .1 aaj f Ik. ktaaltatatt.
.aaM. 1. lbaaMhMM.t
Cleansing and Polishing-
Kic 1mm ritWj.
TT1K INDIA RICK MI IX I SOW IX rKRTXCT
Hulling and Dressing of Paddy
AM)
UNCLEANED RICE
rroa Ita Ua.aliaa labaala. . kk H la laaha;
Cbnitjumjt 1 I'aMy mJ HmSttl JSct
Win rvcalTa froKjt aaj raarlat atlrailana.
wm. x. naxiMroop.
Can CaanmlaalM Vcrrtaal aaj frasalatar la4U
10a. SI ML rm
At.Tr.T O.V IIAMD. ASD
ORDERS FILLED AT SHORTEST NOTICE
THirrssncsiis
All rwXnclo lay nroli-lxtcr5
AMiorror
BEST SEASONED STDFF,
A5D
No Pains will be Spared '
ToctVE
j rr!tc juaaatc tritaErt: cajti?imj rph.iai.ri.r t... a. cir.r.
A Viriet-r of Se-ing- ilacMnes 1 ' coftins Always on Hand.
kr. 1-r.a.f lm..iit.i I Kbk ajalaal lt Paacm ar IW Mn al Ika i ISt a-CALI.AXI SCE.T Ij
yrtre cq, -ctg, 3.c. tit. dc kt.-...h. K.ir ..4 .. it. : --
Tmsr'S.i-'rirt-TWtoSn-. nni X Taianlle Ttnaa. !. LUlAa.
amt.Tar.jc tf mwl - aaj9ri art aSaaa j NT tr r A SCtUXSTS 'Xk.Oraatil Ata. r,v)
"rr". i r.nsTRAr.TfiR a rum fifr
new -Hiano mnraai ins insurance to.
DHJaGQUISBROWhTSCHlORODTIIE
AW to IbvaIIJ IT jmt M Vftla r
frtc Warp. trrv fro. kcackt irikf fnai pha t4
ftrMl4 iilg-r. lTtcrmt IW imM mU, t4
rrslMtV cftrmbtlks rrU- ttk IWt, tt
SmM ?wtf f U tii iMnrlbT rwtWV lrrt
t4y ll. J.tUU Civ Am 9tsCL to
It fetaVtMni j U MvfMtoB to b U mrml VMtiofml
.iStt taluVit rtWMj cr n 4.
CMuaptMu ItraacUtu. AiUu
LULOSODTN C act U (lm hi IUttW. v4
U Uf oalj rprctsc ta Ckalm &4 Iy krry.
CIILORObTC rfnlHltr nu Vt t Q Mttxk r
Epik-p-j. litwr , riutLm, 4 tu.
CHLOKUDVNK latW f-hf rUUrt r 5 nlcitw
Kkra AUa. bal C4otT,T MvMmfMti, Ac
Ien Jt C.. riursr ti) CWnkt, 3fffW
nr ti mt. wwwwit. Lima,
u cara4 tVr nwr aac wtly U III si Wl Alt
mtkrlUtl A a trMir f r tl rHhr,t awt
mw krr a Wtitrr Int Iw u cmuivt.
ad hsV bc4to fcarf Uata4a Mr
rtrrj Aactotaalua Wtn. TW Wf In. ai
mt. r aw tHinJ ik Ht buaraad.
ae mat iMrMk, fry tWir iirnVtt
wilt W Wi mioMriL W mM wanhWy tortaaara
W i-f mTbsi at la f'ir-itoA-7 hMj re. Colli
Broaaa CUarwairar ta Otrrbv u4 tewarr7v
au. 0of.iMrVMaf ICrU
Ati a s raTi M4Atfa)t, tai a iaa w1t r
tfaal annattoa 4artac tntuy ynr. la CVaWal
bUnkara. iW rt ta ta aacav wrrtfcfa fr na at Cfcat
era itmrlf. r fcn- atairf It aanMat pialMal
porr Hr aT arvrvawal uyaav ftoaiaf 41 a
BkralK-iaar tkaa Ca, Bra fmi a Im CiiMaffa
1vaI M if WMlytat, iMttmrwa a -va(iVv
o is lb praf rvafaai aa4 Ik tMlr. x f f
artBM that tba aktltatfaa mt lay ar nn CaW( i
at t iHintiirt Bksm-b -f run r
rar or ram casvtwr raiwatiaa a raTifvr
Auar. V arv. Mr. fahr jttk Mf a 4.
.VfatWraafiwrstm. ViMtf timitritfo, ttt
ZxcvUracj tW krrr "t CWaaka.
CAtTWX. Tlraaartpr 9tt W. ISj W
MafMl taal Dr. J. Caatta Efjas a, aaj toj,ay
lavttor at i'Macaa: xm LGmj afaWaWva
aUat rta aia 4HrW7 Mrav -wittk,
aariTrt aaj. aa4 aaaa) awarm to 9 "Tka'lfaan
JaiT ttL
!M ta b(.l at 1. 1S4 . 2a. M. . 44. a4 Ua.
rwk Naa i ft:v at caa voaa - Dr J. Ca
h Br m v erfaw. - ii lianraawt bUva.
i-fwa .a; a.C,A. ira: jaoar acauaaaaawa rata
bai
Cr-? IVwaraarr " tad xin
f Mats-"ar w J T r VVKrCXT n Cal
Kaac Kr?r t
Bcriistilre -Eiss!
I ai ra J. gjyra Ij ia.
CCVUK "Maw OaTClai X im "JtZf -iitirv TTat f -t IM LA
O -ntanCttua m t& Mdev ll fcrs- lC tv-'f i Or tanuttt ar
ISCOXrHSATED, 153.
71 0&7 Ptrrir -VW Jr 7arxr G. ix
-a -rai pmr. 5t55 i t-xi-gt- - rre. ia.aaM,
Srf-ir-t 3L1W& --tTOtTOyarfferf' la-M Ka. 40 O W H
Iti?-r j fTT'fn r i.Tif n T-tit aa"rwara i Itto13iki,
-ai;TO d MnSrptOnii: Tart m"h..
jl ta ft -a dhr 4pmi Sjtvae . "
X.t; ffrata Sir 3(Wttt aajacacra S. 3C CJLCT .
' ks lc n til aaiLETirs. atns - - - . v ..?! m nna
ZZ aUH ai(-ii-kirarffcTw . -
- ml ftr a?pramtwutaa, Horatt rf??a ,
.ar-Ct fT si ntt -a, aioaaic w. Tft,
- ai-r afi a1tiMi. tu. "Wnt- i-f
. - i . CIjki at4avrij- orTtix Wnx 2 .! feat
(.Or j At x tflwcKFit. dic .Asilt a z
twJ n:' vm&OTiuBii
ctjl i- t fdCu.
sir ?mffSr uinafi fe 3b,"-
C t lr Jj: .'TA.natTra.f ,ut a Trtil-tf Br-airr. .
- ot aiaaL -an. rnint a3 t-iwc J. v KLtSA,. J A. 4.0
GREY & CO,
Jt a arfaa a W DaaAasa Im
t - Laj -m aiatcv. i
rm m mmij im pair mrm I
l A TIratT.feHrTl
IIL FEESG5S SEtlliS EllFLQTSEST I
A " -VEX, r-VETIKS EJTUKR IX
A ff. as aa a Xr.dfba at frrxa
ALL KtftU Ut- UAi-, in Want of Employees
uaaci. -sr.; j,,.. -i,-,. Cfat TQaiVT-
SOLE SBLH LIliTHHH,
Vt-T fc3"rt-T KaX O AA & JTttK 1IX
V- C'wu ar vi naa
aTafawa Tmtmtj Jw IT- Vmx-rr- lrayw
Bt ii iij. r.V. r J am m . raair. 1
SB 15- A eiJai. B 5 ACa. Arm '
.Ki:-Sj.X kill X- TTESte
E. B. THOMAS.
Ckmiractor and Bnflder.
Ko.taia. 3 a. 3taJa. ar
fllTEOPOim.1. Jt IUUI.T
jST? C WAttca. Preprictcr.
Vl ' rSi -- . ..... , , B ra oaaiter, law fi
'l JIC teMK son aa. X.. 3tal.1iitSCKKNBa
w .it ." raaQr Efgi3 rftail!-j. vti. as-ac
Sbt outturn wwT ef t B2ai-
iSET Ili
aa
ISiaat it Vmrm rra.
; 2SS. HL WLETT,
Medical Sb Surgical Iftirse
ACCOUCHEUSE.
o0iaw at 5t a aaajL jtfcav latoit
1 L?tar HVtaf Oto. aftarL. SaMftaXaC
i2sjera t -raa-y, t oft -
aarcs ajxH 3taca.aiKr gimi tor w DCTTirXX AT?
-JT' -tsmrriii- Tear -l-r at TTZ w3rJ
' Uf rtJSii-Cv asm ain73i amE inm . CQTVS S A33
toii-WMinfe The Honolulu Iron Works Fa TjB-t 2r jnm stm.
c 3. l irro Sfc. tMJ,aa. I nramiarrT 1 Jllp. -ag fti . gv?: iga. Im
i TT3iiia5C3nr2
TUSIO. 9XVICS
E:us fs
ciAtcjA- tnni y,.- Tiaygy- r. Leather, Hides, & Tallow
An I aa TO yafiim wu 3n imlnrrrrr. ftm &CT r
1 aT-rtTt 1
CiTLEACOOkE. SAUlua.
HueaSc mT Sm-TmvfHlur 71 a a
nrsntxD as is ttabs oehthy un
rLAN.
t AxicKti jct!bjLW cwiltttt ISiby tv S tf9
- ji' rm iai waom rat ? 7arvi;d;a
laanti ya aasaxa 'iklciu ftt 1 j-t a
i z S13.QOO.OOO
S4D.CC0
CASTLE & COOKE, AJENTS
it ftr the n wiim hm j
Xxxauranco C?orTO Any
OfTarfn lajT.W..
Ejatli hed 1809.
awnrrr at Ac Caarjtur . TIt "JitiSt'B. TSt
0uit p orafc-
J VtJEZH 5
ra aa
Iar Act- WJCT 9 t ;
Ilonolulu Steam Planing Mills,
Dplisidf, Usaelnln, II. I.
Vaxafjctsr a.1 4iat( mt I
Mouldings. Brackets, I
Window Frames,
UHnds, Sashes, Doors ,
Ait u t-.4 mi ar. t ruf.t. !
:Tnrning, Scroll and Band Sawing!
AU. .111)! Dl
t:d Siiiif,
Korrinsj i:i Ttatatlsy.
ORDERS PniXPTLr A TTEXDED TO
XmA tf.rl. irx.r.. !.!.
M-CMin kn !ul nJduJ
a.aa. Har aiga mmt Im
Guava tTelly,
ttst rjitTrsn) or
Rili'liiKD A. HQ. 1 SUGAR
T
Fratxal Confectioner 4 Pastry Cock
Zaaaizx r.a a l Tkax ?S-?teT Fi i nil aa mt la
lK.Waat.
z. Brri-ai.tEEKx a on.
- 3 Arm aw A. Hiram trfaart.
XI 33 Xt-TT
f3j9t3 t tl , iun-i.i -l-uiil I.UIIUJ, rtlLIUIJ
TntH'tTHJTIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
aar mxirtu.
Cfalaf)3arCl.iiafajj & fcrrTgJKpagwajrttjatje
Irt ut Tr; trill tjnjt tl vira tx Ltxi
. t L a? XX 3. 3
?aal A S. I iUmmx aca. kijhij
aiajaaawaaatrf Im ftca wii.
.Prti.iii
-ZrktttssA tcjaum I
Crmts ?Ad:ei
XrfaltatVftstakaal 3
BSES A .
5-- inrsTui a33iw
Kas JSs-ajat eanCamt ar x.-4db; P TrSta.w Jkatj. ia.
SUGAR.
A.TT-aTK3aL rTI Q CI. AX.
ntulI.IT im 3t-CZit A CtP.
CiSfinit
A
tit j
i w. ar n a. anTnlMfcr 7 t
CALIFOE5IA LIKE !
A .la a ti. tJr 71. k a arq rr. siusirt
oif llitSaaairr rarcarft.
2 t- CmV
NORTH CERMAN
riHE ISSUE AKCE C0HPAHT, j
la art ttT-. Art-
ar niatltc
: EScifrrrt Wr mi- 'W;-ai Cmcmtti tal
EiVAIIiJ TSASSTTIOJfS.
A mctte a.ana, Mak .i. i. ... ..F awv
amfait rtaBamaAaVaBsna.
Dni.Li.tt.fa.
Frintr.TSjfa&aawntrfaE. laafcfin
J. gajmnaaeMiMa. Kay &.9nnstaccifftarilSc.af
Sat- tor SE- . .TTTfrta
.bwtmun
scnireizxtuvcnL lusts
BUtt YEKlCHEHMGSGESEUSCHIFr
CajtSaf aft Ct7iaf7 ZrCxxa UtofJTM
Tnt:niiaicsiA.&utxiLicrm
C Q-e a i r sarr iim;a-j (a Ha Haasftsx
laotK. c ag-cjwt a taaaaf BiCS u Tariajm.
Jf i4rit6a af frirCimr- XaerT. A alaadtr
xC 3t3a XW sC arMalW tt cfcs tVwr. xtixac laaa
af ararrWr csCr sbsas f ?rii .
7r a. K-CTTxxa a ca
IItal M r ( Vt. Xaa aafl raa
"lya.r
KNOWLES'
STEAM AKD Tip IT DM FDMP2
Tin; c-VDEnsitfXKD H.vrn.rreiT
rrMH f r Aatf Taraac Uwm aaa. a fatt aa
a atoaaa -f dtor caa.a-.V l Tu$ i. Ma. Mfna
tfwWaaaMaWftMajt Auta aar aa aaj f
tarjnrlr. a q U HiaaJtw af aaaatora aaa
to n Tarawa rv. WeA la aaa aaaaaC
iCorner Beale and Howard Sis.,
W. E. IATIOIj frtt't JOIITH X0CZZ. ftj
BUI1DEHS OF STEIM KiCHDITIT
ix ali. rrs laAN'-ais.
Steamboat, Stesmthlp. Land
ENGINES AND BOILERS
hKjE rut -at ii oe raxrcirxs.
nrctn ttMti.arfdiM.taiii.ra.ii -aa
' i Hi
ORDIXtBT EAUISLft ao.,a. W rla
.Ha. irr.aai Linrar.viv;n,-m .
atarnkaaOa.to. Tra. Ur .Mak aar
a aa w iaa,lai4. . I Mill lal mt
viaaa rait.n.i i.
tlUlf nwlLKIU.
tk. illaT mt Utm :
HiiimiUAtiii .tutK.niuic.nt.
tllllCKT au4aart. aMaa)aw
tJiaiiMnliaaMawwitVaaM,
WATKit nrr.jhaw.nm.-, j,
uta I nMk Iradka aV anMMaf aif titaa. r
tm mM at iir.l aaa iiai n.
aaf I.itaaa4l.igi laat.
tiTDKtrLICBtTCTi..c aaawMn4atv
lar naa m kr aWa a HMti ai.au. Mat a
Bua m Xaaaaa Uaaalmi
V4S It il.i d b.-4 na4
tlllr woK. 4Wa aa4 m tt.
rrara. hwb Aca ra.. n iui ana n
ar. a .aaifc.aaiiiilii
Taa. iMl.a. wVwU Mf a.fcaa y.f.
M iai.,i !
tat r..,i. ip
HAY! OATS!
talta.aM. r.Miaa;
Wnr.iTu lamiMUtatur
jiMita.tM. r.idiir
a6t a
p.iciric ntrnnHR paiwt.
G
nasi ia&iuicjjuw.i 4Ji.r. - - . - mh i
aa I III'.- aum aura am- 1 r " """
tf uwaMAtatellaa a-t 3M a mm. I
am 3imJflfiBNj5Sfflaa
czuiuaKaaitt. lunttax anema.
CH.P m? a
aa. a
. aMtaacto as-ajrV aSk 13m r-aC Hart
wm- waa mny mtt-w atarataw
tojiiaiiriawaaa!. "
A IJ a,TCe aaiia 1 iftrtL
TEED I Af.r.Li E
ATI Mrt1-VT,"",''''"
AeffTEr
BKT "SEASONED STDFF,
SSSnKaBilHiMriiMaRa
TXttftntlTIi;
FIRE INSURANCE COMPANY,
r i in mt9
an. ffauwaa m j. ai . a i
XT a -w ailaxi
BELL '
TEL-FHOITE COMPaST i
iK.trsallta mt. a. taM.

xml | txt