OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 11, 1882, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-01-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

' a at twa etiSara. ti ax the Tvr taken by Mm was rooatcd
ataa.rq aa ia.
i l ba rrrt.r flat tie tatKa
a
aw - f i. a. 1 AHnk .1 at Sa
arauaa ltavatata aaa tit to ata, j aa-r?
artisat sraraxarj
crcctrtKvl, b act t? aoy 'weans gloomy,
whatever tire prtpectat nusisxg FtiRar
cay be.
II
9
tt Aavaaraaaaa. a Cwwthrtiii Caaat Uii. 1
Kitt&ntliw; H. A T towii:M4
Xsrtssta Expires Is aTaBttarj, 1SS1 ! Jxo
Tire best tstethod ot tnaUtnc at lho"rcot
I .X. v.,- k v.r. iWt ot all irjuxwtant ookums b lo crt
. - . . . . a ttntnW ixf tfMlVU trt ajp,-rt-
MTIl.-H.
1 m i-a-,. irsr c k
1 taaT t -. a,
Hum rfttl raaataaaraaa b J Ni? taely. tat j IMnMMi,HMftMk
A vTwii A C. aat" et.
a aTta,?
r V rvXaeatae, X-t-av arfE taa?amrr afca.!r lb.
at.ati i IftHl fat xXa-latsal AS ,uiai. I at. a..et-
n Xn, W LaaXTIX.
yMMtw rMit tra.-v
Ta ju a. OarrUc Kcltla5t&aA Xta. 6 !
. c U aet Xa. atr lb
bant. a. iat tolhoiU t T lUte. N,UIU
nBBmlK.i.
xymdiiflinta;
a nii t-aa a rrt Ok ffcta.
a UThl taa.ea,
xt nuMM caaa. tara.
taXa Uaj, kaac X, a. at.
, 9 AttM A Ataa. I nbaia.
I llvitill Akc M.
with U xv4 sl Mdtau. It niwt
i Aa It v m nw' Ktitttirr set.
j thtxirt dv-voe for tfc awBtKy of ti
hot.
JM 0l.ta. no to . feStaJ
litre tmo Uktp w v UKwc kxw v "Y ;
xAich xrv x fMO-tscttj- ris: P w womml to ifcxrf ; An onsrt
in ex. sdarnKtaUioa f tii cviuy. In to do tin wj wjkI l7 tho lVal ol
tctticsrtolusptvdntvliich th of lnsmijrr lt W
tiwxlmintoii th jrin- vOnihat Uy Mr. Anmtin; 1W
(vjBtsMlctalBHwt(r( tmKt of nanJ to wrk wva ik t
v. Tfce Mici-tre ot Ik latrK h M0" ,mDvU "? ,1m?? C?1! f1
IWl Kr Jt Oft, KrW. KV
Tr. MM M1&V
a r. rt
Imhi t gin
Rng Just
AUK
M t T . IT Im2 Bc
t I k-t Laac AUMN-iiut,
r am. mm. MkK iuaa.
I t ' k. r iuibuk.
- ki xrtirK.
k- . i it( hkiruk. jjv aa.
wv owy ttol kssiiivJ tlttt 'tneh'ft
Kxhr ot ram rteroatiiUjr look infcltli
rilitW Owr iU lo thwr wrk wvlL Th
rvitkl 1 cf tbo olioo of cwt
hw to K trWJ (it the Tnincritr, bat
pcvlitirnl diSicultirs -will twit wy twtot
Such thon is tho ptwnt tktn ot the
tnlvr qoUoo. Tho ranttcr is 1M tyfum
U10 trK)cn ot th lUirrrx 'cno to
think over thowttsklj', itiwoats teftny
twnnltctrl ntuWcms to work out t thrro
is pKMity ot hunt urork both fvw the ipwu
Uto ut fvr th cvxntncna aI pwUon ot U
Ststs before nutters are put on A mliv
fiory toWinjr, btt thj-n rikI not only
they mo, but Utcy b nit mx wch
fivMins w may say gool-bjt to the
Vperity ot llamui nei.
NOTES7
Scmtatj 4 HoncVtxu;. rr. tu tmi ova.
sxuKtvJl vita ri It Mbjft tvt a ChtM to.
tHvt". tWo Mr. Arnttrcnc mltM Hens,
lota; tut jtr. b rt. itw mi to lr, KiM.
Sm K4vl aim l&Al It a duKcatt thiae K oHAtn
a tzavlmrtay wan. A cvxl MUtt Mt bna
irmt,il ih mn l rmir thai rvint.
ant amWraUnd taat. t fa H (xmiat aaMkvtW,
k U at wow b trtattwl, li h oolj bT a ytt
nwttitisc !t aball Crt ta tdaa w
lSMt.
Irt natm htrftlr4 lt Htm to tb riS
wiaatrm bt prt tt b rAXat.T at IVtll
mUbci ia tb rty part ft mmW, .V toons
SawT Thiih iotiwrr the rnb cwoos. I tortus pronS op n LWn JM tw h,Jw, bartj. vtUrCautrKibT ib.
j XXVa,U? vv vva v-a w- . , aax-aa-,, auti iwiur iMUT vnt Mnnuurmi1
xkxt he Irr Err tr twT k jtt t u lW
Ot-iYrv btot hw SrT r v!ti. mSuit
t ciJ.bat so . haslboccht it -vV qnw inrolmV, ta ita informal
! -akiiV to eliABjw W It . hrj to J Jaaaacrthea. aaJt0fiekt5rnth-m afttr
i cUav bet kea a defect i toc&t in the i father re9c&n at tuloro luoetinR.
IaViSi arW shotiM be nwate to the Uxe-! N-twal itnixatMt nt tthtch rrure
taakiac Avr at UtK 3nU K ' ckvW cvWiwa vre UkI before the
ereI.vtW; the diSealty onjAttsot tot peunc. Itrill be as trtllto hrt eon
eJotei.6orJlKVUnaKnl betake MJTl
to pet 00; ot it by ayicp. w kno what Hoffcunp AtVv. the lbor acent ta
the pzaa Incirot the U- t, no? Joo, nt those froo , Mr. iaemans their
.A-l(g.a.,,,
V.A. aikata.
Baa. a ITI
.tat J-
.ttoCaiila .
B. 1 .fc. 1 I! .lii CArMt
latittlaii SrXaiSaaacKalkai
Txi caxtc
VkalaNN, lU4raa
jaaawaaa waia aaaa 1. 1.
t-a. aaataarr
ft.4 TaiAa-aaar
ta? .. Tattaa
T lllll I NMri
rm' aw Km. Mm ua
t 1 j 1 a 1 m Iwu
...tat
Xaa
JL I a... la oa.i
abaaaTtiaM . .CMh .rataOi
S. w. a-atal?..L..". .. Vaj I 3m aki
J.T .Tat A n-ar
Xt&atai Tii ta nr
lMt
Haaaax aaaj 1 if af t iaaia. aWia. Tlawlatr
ant I ibaT,
Qaxaa,.., talalaa
an; iai a ramalii
my g-.r
. t tl Tlaamra
JJfcx aawa 1 t aA, .irlta aMt KaaaaA
a'aMM
Jul ' Jl III I k aa( li tlaHtj aa
aaaaxli aaataalaii' fciatt.
aaa . 'a-jaat
giailn)j?!lll !!.'JLjy JaHtta
1 an laiii'aTlS'i'iaiia? '''"
f.ajMMv-... NsittJat
mtf ati i-. . .Tat Aa'ti.at
I.Wi 111. tutal ar
baa v nam aa taiiiiati; v.ttHaH at
Th iitati 1 a' ""aaa a.
y j aii inn mi Xmi aata jr
.iaa &a
KWA
1 ltn.!
r." AZaa. w aaaaa. tut
UllKl aTARLCa.
n Vai lr . alt 1 ihli.v.
HatV XaaaSaaa. Baaaaba SMal. SaaStt.
nii- u . k tv
4 Ttaat KMatLmaaaaS.
4 AfMAtaar. 14 i T I k. ltlaaaa.
n aMaw4ata.ataaf4c.akMBaa.
S1SA. Aauaa.
Taatcc
Sjftbaa.
BB IT.
iaa.
aat
.MtTtoa.
- S Taatar . IMuaV Baaata.
Mt.
ISaaU Ubatai.
.t . . I .v.t.tU.twd . -V ...
aavtetr: Kn to iatertirel it this ioiy jd i f"- R 'J"
that y aad Jxxir Uar ceax toK-JWi oSs V? vr'TK-
a-oeat xad JtalOe, it i- no kpfr U, it Mos. HofflranR & O. or their aeat.,
ts wvttx. thaa no ha. it is tali laa-, una jho e ll lElerttM rartie; le.
Oat a IXvtvT Jeiajoo sty, w canaot : however, cooM be obtainea for a Unse, it
tATO. Hialth natter WaryUsvlit the extracts w mtwa from
. . l.i. i?;.utlwxtii.ta three: the rwe at KS!C eon-
have Tory sooa N-a settiea; I Mtitai- ! K-1f- aa if'f . forburtlrc.TVtK-TrirwUataaaltctDxata Jatc.
UTrtokWthat itarOI be brorht j wnUng hoae in lusinval of . tk-a.la-a .wily .prlW. err. a cto-j an4
- trffl Tesetoivtt itT ac ptn ia lVrtttpJs think wspt. to W ""J .IT11-' .H"m f'w w, a"
jegJArere WIU Care to aet PVV. It. , , T ,tJ,-a nnvnth. i t Coaw. ivi Ua anttmaarJ raJlaa trcn.xrJ ara
, , ! al tte rate 0ot U.trs a nsiJn. A I KM tc.rata iv4ialiac ttroah ta
Snu. co pcbBc tirriag- ia the' siawr eorollary tsoke.1 oa to these jtrojaM- i ar4Nl attaraantv s.- w hj ttti taata
sf eirvuvo! Po-a-e reaSy beeotae apa ;tioas ia the hpo ot a rieansers If . iianieii aiiaar wrtrt Hitwu.
thetie by his in this cEsaatej ia W ; ta.er.ty d.01ars tuoto wvre pakl .tor Uiis a uu, "ju, tih, m
! thaa three arvxia. the clectics day iU be large aaciUr coaJ be wck the xuyaos ,hKil ttv4jl tStrn H tratlf jitw ia
i npoa us. aavt a yet no caadiaAlos, repre- jeoulO.be aore ix-aUr. tfce ivojMe wvmM
tirtkeKwiiatertarePiva-yin b Uadtxl taa lxiri Ume acU alx-t;er. Stwi TrW3, -j. Jr t-
the tirW. MecUoa is navie ot tao or rite waUlinvtortatetoenagTate; UnaiiyjU, i, t.,w. v cut cm aucti&vat rwTra.
tanv m-! hKt k BAve K. oSaallr , it was soil that thosch the Aroivs -were . and tta caltia'.i.i aat u.4 w tar iMvh-rI. It
petterward. 1 tatsi-date hoakl ere ao Wcot a psat SeM lor caiatEpeau-; ;;,iXT
iht. have Uvs Wtore tie eJivtoo aat Use pat there ws a Eae bekl in orthera tf xt bl Im
riveit. !i,iiil U- iUv-aJtc ttr ic.-rils. . ix-xursi; u country na.t wra
vKasid tv agreed a to -whetacr they wis
u Mimvrt thesi no. Trtwdi-ctsejoafa
aa cittiiet tt-Er; lowini. srvxusio pablic ,
plain
Kaaa. Cat
S Ban a ratanu .vt raata or a
txiaTtpL atrJ I tit. at cia
ttat araa tb taaia Ft.T of tba prvwrvcltr tN
aaa .V.ana ta uad. aa
toa H.aaM. rv-turt fT
tmltl anrattr vUta.
J vv. - j... ... VS. . , , , i -
attiSeS rJnTwiUto ai -
SSaial
Iwea. Ms xvser? havearipht to koow.aKjat. it was Tery eTrvient that all had narnxtxlatthnuliea. He rlalnxal that if ttwr
iti.UieTare!rcSKtot.efisrseae nwa nxrfc tbonsrat to tte matter aaa eo men a ww. to uimnni how
UOBUl s .nt taVtt;. a.m ,l,Suwro,llt)t.ar,la. Jtal
WXakair.
aiuaiian (Sazcttc.
iiT xasrs i xizrt.
i Ue la-UTt55; tce5tlc uiij ts t I""; , , l amt tbaSutaaTre tK WWoaa arvla.
i naatle IWt wtvk ta thew cutaais. that a wkxh the pjaataljoas woakl shortly t-e. j UartaaH ia rrrtj kI taat the ,Js nrj .re
twinl?heilisJthiiciTli-ii;pi tcHy saw that the cooctry sttxxl. as It j taahra'ara ia h. Tbrra waa r ttml ef avmite
ilMU l-tteVthaiis ava w lll ' S:',
t wwth coaiMaitatss. It ts the syicia ta- thsarst thsajrto tv socgat was 'alxw. . ,mnl, cKtrtuv ttaenm. 4-tn.an m
" t,alia all eoaatries wlxw there ; a etva a! rua Saiaav ta price. The Itvsi- j . wrixn taattn tt trcdrd ut bnac it CmbrU
tvxniar tsra at cvveroaseat, and it a the leat of the Board o Isiasissativva showed afcaf tato Jivnop : and ia l. waaJ nix-t
; iTTtaaby wtSh tie cdkiates xl tt wii rrwkkhMli- i SJ;; ht'S
the eioACa-s caa taxvsse thtsrociAJy ana; held out. ja tua a targe caci-, pn,,. jvcjx, rvnrJ.
i n-ar-f. 'bertsf tree iaaugracts taishtia? landed
i ... . v .i. - , .- '-.-.v. t . ii.l .)...tl.-lt TatlttiJMlavo JlooJat aaitxxtvCUwlarrwt
Tse rccsar ses?jo3 w iae jeczisiasde as i ?4uiis w nvwu ... ...
TrKDoESBAT. J A rARr II. ! j
rcs: so be a Terr ajrtaa oae: aH an the xariocs aee,'.s ot the country, trttr. .p.araa uw.acr
ak whaifTei- tliir ltLe ol therfi or . leaTiajr a large narpia for the plaatrr tot'"" " 'r-
aa-s-ia- ra.. -J-- -J- , , ; enro txtsc t.l. 1UHXM liiJ aai Dot
vtMssvCtVai be the xaecxis. staja? for at coee. "Wllhia stew rsonths the eon- .Si Ki statro. n Ktalt ot Hrr lltstttxaa
traaskuai to siu. preseait HawaSsa re- ssudurtU thetatareof the cooatrv. f cr tracts eta caaberofthe Cliaoje oa the ' r.cth Krliisiai, ibata th.arvacJa ii t-
we ttxl a reariftko ctoq TtL--1: Wi. jd iiiu fitrvvr.ar. varices risi:atkc aill tv w.t asd a tvtt ' , ,vJ, .h. v,,., ' ,v
carrriar of tre ars aad wa? araat a u l rr-twd aboet arat mva: oats- saH la-rcestse will wilKcr to re-fiup. i n.-rt:ariitiCT lb UoJ u aiibjraaa. Tb.r
ChiMa utertareter. we sat write ucaset aaaaee.ot ftfreisa roiicv.cl ua- aad ttea what i the octkvt? a tot w-bOT wmiatNotjc attwcaul.
fcf-"'- i -Te waa-; S$uo.cf tiaS Lx lxak aale.s the snrv frc ! t1.,
reTvobi Cjinv iavprprrrv. Areatdeal sxrrial eaterjea. ci taaaUa.of leca! PoncpEl caa tv tept ap. WfcateTer frfj to Mr. X Dataxaa. Orrat dS;bt wa .
kasbeeBsaaiatviet theiaterrceserof lat.. rf.m. of rmnksn will rtaicirta r'iar aucht haw been the caTillic at the time, bitaWbTtbacatHraorrr tbeaktorrct an Haa-
i to be teartal that the satarf say L-vad aad sikd uaisei to t.tr.t. ia crvler it ffltss tajtwy etideat toeaery a who JJy1 "'.V.TkaK.' LtS
It t. xer wiwtAaxttwvTqw-jt&i AtuuMt .Mvtni,iw.,t,w.. tnn -rai.K.r.
the lsrct jt the jaUTe, a well aot the tix- jocroey of Mr. Carter to tlw Oxirt of , th w: urr.Kti;t UekIm? tat baa tx-carrrvl te
ctvw soBewhat stale r bst. kewerer siaie t ijt tia rixxx-riv srded.
- . -. - -i . . . ... . . . . ,
K saav zaa. u zsoae iza tr axs coa- - ti ir.t ..f ljsmwi. a-, w
suatwbelcre the yabljT aiad: art Jora' f r-rvr. tiit m of t chhrx litxikl LKboawas Terr cvesiary, that ho has ' ajai jrars; tu ntj t. rax tittlj townch an-
aKGHEX thawld beaBewed todrep oct v. tJ ti-Hoce; iruca the hichetS forward to try and farthtr a ychetae I IJf KXK wtv
cf skC Iathsscosaecuoaitsaylx'said jvoon ia the lira! d.i to the Jir Hl-jtvr, taJB which, for the jTOct. the Try life j Tax StaJoar rtJic hia rveotcetmud orrr
tkat a pcsalesaaa ta tie Cailal5:atcs has jjj ta:eretxi ia hatir-r a thecocjajy ot the suaairyV jxvsperity haags. Bal tb trrsrorr ot lr-Twr ia iu rakl.t. Tb. antDtrrj
j tx cyrwrtcAlix-. urM lx; a rrpty ctxvl rtTrtitatui:; a t .f ftx---t aite we aiSst cot ccaaae oar eiutrta 10 tae basbataav!eUulT.tl
5aaatM3aa
ay- 1 .Ta CAaasar
aMaamaanamparr aa
Jaaaaat law Ivuitaa. taaai
tawaar m Piaaia
JgJtAtav.-
tbat foe tb. twat tbrw antrs.
a the Beat ivilitre wdl inacse tiaa lroseat. we shaU hare to make a great I alajar-bcaforiteiterioQi-f CVI thktiffrr-
arr-hiate to cap tie evil wMch has e2jtrwto saTec-lTesiau. j 3 bl
aiwady taxc co -mcxxl by tb ealiinaatx. ; ta?; wif cast Kvxa, howrer, to tcetnre, . isjj a .rrrtj br x CblarM i-bcr-tbat
ItiTrSx-aeiTCBlitcd aivxit theitaads.1 ad. titbit br the eiXT-.eeo of sotaaay orcani tb. liarttot tfcttrpitrotsi baa brra bone
Let as Lave the c.xxi aad thcroodi past years, a clear piaa aad ixiicy shooii, XSl TTjLZtt
work Ivfore tie eaVetcoaoa.ia vier iddown, waich this cooatry coald . TStaJ .Iwt ""ZSZ. Z
tS-t? -tT sit hxne ad iJxoc- w ppud wiUi T cci.l-rt30CS cuoata?iai iU-J boc jyvTti for thm: id eoavw
aawwaaLr- .--- i . 1 -H naviM aarwa Kxia-, sir.Vt-l i Tcbjll H rWl 314- mStl II. kkrinr" CK. J"Vjil CO C ibMB t$ JtltfxI l h-T-
- . je- InGa tiii5iaraw w raii :2xl tier xxhiTi tothrc vixvi. TImsV r1 i-bocl paluiaj iw uuxj" '"i
fcv1 K3Kx. It is --id tltti oa Sa-cs H tir -v 4 Kcfclii. wivev eitvK i-s s tpiaMai us iadiTidaii- irxiolries car to
JaWsaral-taaE ('-xa-, VaJh-X !r--aa-a tva aT . a .'gl',--t,,v- Tk tmia rl!liVI tf IVaTln.
TUixt4MJfi t x j r v . v 1 V
o io 4tv rfra?xsy bccc Iv s, trcp rvccrxi
. cvwst adcras. tbe city ard Ktbers tin?
ir! kt U H. toa, tSoaih hi ftacrr Tt rttioc
med hi txec u tlat-rtxl; tvts tmt oMicrvl to cm
fruea lw- tobov bnsocfjr rL It H tra
fcTt airciirl lo ?atl the kaa!rarftate CTMtarc- to
Uw ret hc, Vfttb its UtSf CbizK ptafnUtion
C-hfort-i viH t oNtyl to nrt few
ia to- a.y cioat, ind sk-w 1t tluil SaUtyv, if it
xum;.
X. li.M. . fepavtet Jr,
T-x CMrcr ,,ir,P itfe rrvtlrvr cw2ja-ri.3L;vd xic-. rr-wiai of a hack Oaf -fiirTy ; Ix:; sr- a baboevrs acd p.pxJitk;n i
tu-aax, MtMR VVt" r--a,-r'.laa. sKtB t Kfar- a 1 .11-. 1 4A .V. -a ... ajaa-ajfj-ax a TVal?nr- t. Kt
irss. Itwkaowathatalarge tirioli5I--is. AloaspcH. ayat it. bet there shocU'tx, twog. Sbtttt!111
astntsrrM araiI avSijaslarrcs wtal ss to etery lx;w, aaii uatsosse utoetae
S IyvixL. . -"ij ta. AXAWfiv.-a ffi2wva aaxk u 1 l"a n v ..... i.n 5 in
hAS trvateEed to do latebr. tkre saotlld IlctWala. tt. ancaftv atta. to tbrta ia frrt
Asamxrojal is Ixsar wagd betwwa beaTeaaes sf escarx? kit to the llarter: tT 'a distnco. Kaaairvca.Vjatt
tMaaaUlT ot o watxs. aad ot others
xhstrrracre aa4 tarrrr caHbnv bare
' lxae kafxmni arai sxald datiaar the las
twoyears. Iatha7itiesehicsiar
to hare a ssiei S9tn?tisks over the sale
ot saark tkutcx. astt if ikey hate aot saf -ScieBt
Tajwer ssew. thtycaigaitoasitir
i it za the seas legtsiatare; lae citil coir,
' Wnanr t laa-. amnla awr a4rf iK
Ta-a o-- . ,, - - 't TT r. ;. 1
T, 1 TTaaa 1 1 auav.ai tau. .t. v. j rv aju a aaai
T11 aaai alffr lnTr"Ml J1""
A. a. ia1n ' XtaC
aaast--U t
taWj llHTMrt of 311paJ-l
..1-t a , TAaaav-f
the s-reerot tootaadwaVL. bere cvas ia the duy of tlsotvraraen-.: L,i,,,IatraZ?rS:
asd astortaaate Uawaa tioatgtt ate tie n shoold be stirriaj as mack as rvxssible 1 Mr. Adas. ta taak. aa arcian. pxrf tManla-r.
AavrraaM aa fcfia. soesssso betiesarerer. 10 -ire the plaater aa opraxtuaitT of get- t. t-r- pinj KAir. fc. iVrC ac-iatfntrj
It is Tery endea: thai no eapease is vias tia kibor for hiatt at his owa cxtxase, , "ti;H fi!li', ! h,n ajT.i tor
tolxasTtaredrTtie ieisreiatai wfc-a ti raxxl Oias. u b urrrii battcawi rcRtiraal
ta breax dowa cc abrcsK tie treciy. Jy ( KcM!aae H uso i-jiisc tLr- r thi. Unt.
, v jks; tiat tie fvvixV ?boeid ii to btv Ux the last isaS not ecly were the csaal In tie cccrx- of tfce contviatioo. whx-h SJ??"?' I ?"?SkVk: flef.x
' seaaferaxi IJe reply w3! pab- aio. rpr f4d at.theSce of the lifter of: tL.1c-.
Afaaaa. lUr K. a,'a tfeiS at vcaaa.R t.a,.t . . ctTaxL batrslOieSOl a-atahfa. aaiA A.t..--.....tr.t.. t .t - ,ti!.ati;H ..tthlHt.;.h ia...
eta aaat vcbar blcbSr tVt4e-ta.s ctttrvsda. Mr.
IViae ia CLCtl tKats OJUIOSe WCO be tniatluiil at tt tv;. WailtlaBhitinia.
kTe Kxn already tried. He wis warntlr ' it toaaact 3Ir. H. A. VfaVtsaaa. taH satl
SaVtodoJ br Mr. Glade, who was witlial; S. u axj.tolrJ arith Itiaitia airaa aad
7u t i , b-,hiU t-sa taraz la.T j-trtT iEKmttf ,- aM
to take asraaay labcrers oJtifc ckssas ,ia cole aa aiorffcat xlVli; nnhr. it ia
the p5TTAisa?ct wecld let hie hare, xae sail that Kotata aaa Ko ar titrtt to rrftro
.tit aaMT - i - , ,. t I I - .4. X. I ... ,. . .1 - tt. .. . . .. r , .
JuCaaAaeaar x IKTaT l It aaay t re!OiaaCt!y tA.r ttTB aav a-ats-aaaa-ari aaaas- . g5ls AAtalCvrs XTOCU SCe .Ita neaXT.ll'S T""f'"V " iirrrt. a"p
arr.t tfca; rfexi -.-w-,v,t t:tieeai.t-ase wraausoi uae oi was aitaviai to, aad Mr. Ureen. tie iTe-
tiiaxs aast I aletisaxi by the atthtxitMs, tkoe doccaaestr cocclavie a tztaaie cpoc
IMS is a part ot their csty. iar trace oa tae I'acsse tvjt gee-
enltv, aad tie ivxapr.vir Treatf ia par-
ArfeiCBe ast the a.xss waca life I umi tin" --m)i"i rfi. -tI t 1. n-
XaMja : xaarail ki aetitvi btni iir. whkfc i: tsa , hnfe tiaW ia etbtessre,"! bv -ari- - t.v
..Tax CaarvaM ,
t aPt amttif!y qt ptAhc for tie ixarolr ia aS its tenas csajft h pes down. 1avts will daabtlt5s lx? obtaiaed frees "J"1 andtrw. atjdtr;t:arta arejrtto
TSfc-t XeiT. M"CS aMVQ tfc lartri O. utiwk ffa-avrtT--.a-rJJ t.i aK. eft-. i ta- t.
stepis- tcrccrtjoatesxeat So at tiaoraa. shere azaa r3w saxne aftx- erxaore
eaiv gsre aobce of aa aixrtgaiava of tie Somth Saa Islaraierswhoi coatfacts hare
- T Haaalt
... .aaa A' iia mr
-lUCatnAM
: a i li at r aii- aiaa-a at
li I a a n
ava...... aaa. , -. it
gS '
a ' at m i- lWi
ajajiaT """" aaaa
Af-Z aaAw. Talaaa-aaa
A.W.'waaan. ,., . , 5ctw.lAjat
ar. s. AUsntxac.
Xaaaasa-ra 4A iHtaac. aa aaatraaa.
Aai i -aCCaa.I-t.aA.raT. m ttta
JL la.iaannA ftiriraifaanrt
HI maHaaTafcaaX m aaaa i a raaaaaa.
t-aC. iaai il
haartt frcata. Tter ta taxfeitae lil. IrVlnsr:
s&car a aaittat froct, aaai tboaacfa ;ia naar he
ctrat E-r. aaa tear. aj..brfa atat are aar to
vta; fitnt ban aaeaar vaaa tatr tadr ; brntrr
caxaar tb prmaTCt ot nam anr l. alia try !
aaiaaaUn catatxr isa; tarn tfc UU m jocr
t afaar.
Qcrttir. t. tk. AUaiatar f tlca later! or.
Astvtiaatr ot tiie dirivHt raUiia
ki. ;aaia..tfta. tit Awssswas kell weei aad is was Saadiri Islaad tmcsy;" lieasaat pros- expired arwho hare" to be ra-tnraedto
z!rjati-.-. "r011 tilS -v?i --xzai be takers fer jcc vrr th tiivice cirr.i ect. tisir fco; as sooa as these are col-
unnar a XTeasers Avaasjec ia-re- laere are, bswewr. two cocsss agsscss fted ia EoaoJala. a Tcssel arill lr ehm
rwcaVxl tasirls !rOE2 rtr.vii U cx-saa: ; v,,. liT-.EirvtT IW;t x.icr Sbor irtrfr- txvdtocarrr theraSocth. aci will thea
aad tatrtaq -trrtar af rghrrxat-3ji f ' .a. vy fij-. f . a . x- tjj i.w i
laa-c ". .-. . , tov on oct! Iixiaitsrasts. Xla hceIx-c ttat caa lx ' - Wan kar ib llim aot rooaaxi fct aata-
iitiojr-. tfcr AtastriKaa CcaloOH-s izai rf- ! tprecieb ; si- ctivr ts that tSie baaSs, to kacd wrres. caaaot lx ttv Iact. The . -"i'f-
Ka.a'wCT. taaaa- lsxt sSbs SMre atfoc or araachiatir ErsSekarge are 2akd.are Kh paaaatfrs tTta-k this A4d Tery rega- . iSioieraf tVIatvriorstri: Tbe&rrtra-
i - . aaaaaaaaatT. .a.aaaa. aaaxaadaaariserrssT aaesaa- a-?aaaal taat .rtfaaa-s lasrT.-,t ar.VTa.an . . .r . ... nTmi. it. aceca aa aa-t?aT eaMCiraaeaj nita? maaeajtr?
'! H fkt.tLv tki-. az at-of sbe Irixc r& la-firtiSljxl. AlrsserkUeJy taarS wasts fcoss it, MVanxjaeru taast be t M n a aiair that tuUj
' Taaaaaar wic aa.-" sasaaaa z.-nai-a. .at- . - t t x a . v.. . . r . . i artM h icr-i K.an. ia.. M . i Ta.
a . ; ; maa.auuor- -r a svjas . surrr aiCViar law taesa; axxir aa go ' " "
oyaata&jo So rrlm wtaa: iic t saaaL lirT sjMjcjDti ta-ni: to arrive as sba: to Fti tkaa to ttsr btrv-. TMTovsgeis "aar r- of UNjc tai .-ml
tpyxaralr- hiaa- Sve sVar it; slliT-r Ep ! ra3rvtpcctiaataeargtssiwsUlx shert aisera secsoc cc tarn's areet tier ." Saaavfjoatt tb. Caaunl Sate-. Any naat t
Tajt-aoca- tte T MM I 1. tatayy SAxaaAd keae abOATt -sn W-t. S.tXvird OE tie Ol : tii-teslT m Tt lvae, aral oaa-a- Taatr r-t.aot ca-aTrarr.. b7.a that ttr
alt daaarakssas- ateoce. axgars eKer tie -New keck uaiiet. tkereooaaiaicste with their faiaiAs SalTZ, tTVaira rw-.';.--
reasc cseaatstafeyvuso xtryl tie rsoavsksot sbese winasTcIasxiciitg'oa rs a-?t srnrr a scvjl ii a.-el i rKT n.u ua. t-st-chKt ie tlT rr lotr. To
TV 9KS Kxa: aisrsrrr cl b! t.naaiail..iTiX.t. Ik ni- : ac. a.i . . : . . .l Lt...l, .v. rr-rt t wair .t,.a l-aTT ra-rd a.; tWacxa- the-
taktriillS- SK ske elaxa- llaclaet- ttii . . ti,w r r -a. . . a. oia.-v-.of tJanrT.aaJita tt.m3jen3.tior
ia,tIi. k. - l.. .-r ; T " - - - laaua qi tt- ifr ..j jn. .yattaa o Lataar. a psaata: auaiorUaiar. inToiT.
i a, )U T'- - , asase. nnwc a -an, tj, s -Jew cri- CSIv tx or Strw as tinres lrsaMaarsarxo4caMt at. A tea- lettera to
aT.aa aWtfaata ai Aarc a XL. aivaiia y Be prasr wt u- ja,- xj. tic ssgar grwanf-s at tie iT-- efctiiaai tree earfi tiUxrc; still a Aa-aa -ararMfrs rata .Ma Irttle pat bet
..a.aal..aa.liaAXa, TTS. "T" At a" ereats. wbaseter tie resssta saM ssppir c refct Ulxwrs car. Ix- rZZll -Z"
LrsJa:A--a oaalwtoiraxxist. asikeoce st bt ah eirxTisetat ss to be tried: tie nivaTi f-.ar w,. JJZJFlSTJi JSTli- Ir?
' - ' " a. m aw . a- a "tt . aa. aa a-. a taaala a--vr rr.TT 1 aTrtr'rn W I rr ,ie.4 tA tMt. .-r tW K-.awo-! taaanal aaaTaaateat. aaaajawraa. apat a
V . . - tsicaitTKse.atar itsi. sar?c!aajce aawTxctxl. Xt tsas tvea staJevl uias toe " , i.o. .
It KtS IxvaEarrjASeTCa' ariiaf SOSaaT .l -t . t--- aaJ w-W .W :, ..J .I : araaaatoiantarttBr i
TxxtaMateiAssocaiaat Vt-aaarr. arJ sra ia Ma-a,. .v. a," s- .ST. JI, Vl ,-.1
the saow 1
karti tiaaS there has kxee
ataa." aa. .re
. tt bst aa. to
Oa It aa ba t ttaaaaa eVar. 11 r Caitea- araat r.
' . aaanaaaal to taak nararfsSa iato tba rcatler. aaai la
' tan as ta?. n ta, tna. ot
t , . T . . ' ' a- aa X aaau;. aaaaa ar ju.aas; OS tP wt3C2?SS WS30 Ca3Sae ITtXZl sea? JfcT TTTawata.aa araanx car tQaarat Caest. lit reeaxt to
lafc--vl JFOaar: arr.v IXiS tbr tSrSjjrjce lva.vr; . .xb-T Tesss anS afco r absraaSficd Hartaridas. . a a ti.-i tt bo-a coar-o. tiaaaTacrnatt-
W a a at Mm I - X . t . . a . J-m atVaat ftaaaaa tV if aaarraaaaa ata ! I Y A . Saa.Ha. kla -
- .aa a. I ' -T! ATtlT a. : . .f"? 7 i fi1 aTTaatty cat-er. .vena ct tie ; Tbrrt- reasasa two ether taflii. that of , Ji " rVJi SiX a.iST
. o--t- i. irai. toe aarij ; a-.-i ra.-aa in na-al will cirTT tery Urae Cktsa aad Hid-tlaa. HtfwrtTr mnch itortood Treat, ta ravl oil i;-.t-o
KaTrta. AaxaM IAa.-. e aaTXaataUla. a tlW arE sH COtSU Sacet. ; argtasa. It j. stsSod tiat the agetsfc SS GiTXTTI rrIViiistJarOTT-of the China taaxaiacite !aT -tw-aetXTa. Tltr rtraKt.it
aa.iT. i.aa.taataa-.a-a-eaa.aw " -aa ... . ia-ar. "...r-orr. nvrv ctaser st txtlcr so sccwarat saan as a ts jrawst readeat. tbfre ts do . " 'y- ta.-a-,
raataaaalettaaStf-aeiaa raxxw s-j: itiht AStav so St- rr3Tx:i-i-r t--, t-. f-.-r- fit) t.a J It at o.r.. V. he tVath.;.., areaiWt '"-."IT ':"T" "
ai a.aavaaaAau?aaaa-aa raix. of aarr-aaaaa-r. asai tk. .-SaV. v -ore K . .t .a a '..
aa-. f. aa its i i it at. mcaa aia. atacaaar
atx iltaail.aain
aaVaaa.aaaaaaat a a aataaaat at aaaArva.:
waaaliaai. ItVr.Tloa. aaiaffna aAag aaxta.
aaaaaj I aataaat aaalajrt aaaaraaj taatyaag aaaaatal
aataataalttaa t a. aaaaiaL. aaat aat at. rta& a .t
laejaaat
NOTICE.
PINAFORE AQAiy.
XaKl TVWS wm.rk, r irjiwci mm bv mmj vmw vm
Wednesday, December
At 7:30 o9o(eck A. M.v
111 t it tr
PATIENCE
Ot mbeJj la aaattj ttktaateal a Ilk Jlmkaatl aba w(l taalal ara trHaj aablrb (xkea. a.
3Ealxi3Lor dts Go's lxriiK-stoa?
tt avrtaaaxraalrxt J . I b lk tVa(va( rjiea ta tlaattala Dratra. TlttJ tleaats if. At. At
.'ill; At. ZaaNKAKXAT.
aaacaaii aaatracata.
Ti if in i f aatafaaiaT
, . Tl- i --it il ia-fV TiTiti
eaaa Taa tAa- Sa ata; a Aazaaa A iX a ta acratat
aaara Jat AJatata laaf aaaal aVaaaVaxaaaana
capasty. Tbe tswgii aaJciarrjrs wiH sbis rrr. aad so the end cf Hs con- -Z;, asale raa err ia tit tta
T liaamat AaaaaV.BraaCw..Taraa-artajW
aaMaaaaar Aaaa4aaaa-aa.T aaatAaSKA atat aat Aa-
taf ax-n-ajrac aaa tk eiawarsiaaas wjE bf
swar away as oer. TfeeGirrtTwsske
tsrx tarws.- So stae Iluarrs i--riiior: :
Sfcrcr is ktllp.- rkaaK sias rar crrjr xtiS is da
ti mn.-V work is the jrts; waan ,rtx'.
bet skat it wiS nroaan. ei tie beer. a..f great
taraeit & cmr aeA irsaxsaat sissssrr.
trasiaaas is t.Va rVj- iiirast
aseot icarns jartiaiviir tbanatxarrrle
aS Sba"CSi5aa aa-s-v iro f-r va ? V-t
at;a.aMaa. IiKoaaf Sb taiafie. .tI-r-rf tiibevr;
lL" ts5 J ptaferiJie ia etsroaraerz
sys aJTrraairaiwc s arts: tie cssaa-o
tras psr-sja arn jr a xraaxex so tiat eiaci. kl-l- ar-3 1- sa-cs to irr vr; rrjiet arai m,- r..tra. tre it . oorr-.? -irir-
aa,7aWbe.x?oT a CC9'- asas."" ; that tkesalecf Ssaaxb araitrajds tie so caar W. aad we had becer hare that
aaaauaattrate-aaiktaaavaarU.aaK. 7 i aaatra Tcsar5t thsss betarr etsteo tsTa. SsiH .--: V.-4r
toWaaauaaaaraaaejteaTlaralaaat.a.at.A TxrVa-w,- ViViT.' ..a-t rK.t tbaa- sars t- tiaa a,ia aaf era- r-e. I tl-a-t aar V. t,
k.-itoaMa-taaaa, tVlffsspri T i- , -ae- arKa fcaraa er-e--aJnVT'- a&aN rV,a i. . eewTaMA S..tv(,a .a.
txc to the sssbxfct. aad aria Are well riunVrs wsB be ahie to sexti? asatsccst
ssh tacsa ari $rsre, a arsa cost- tissaajTes rrt. tass sarinrr all tsssaeces-
T- TfTtVt I.ft . ttaaataatasaocal at talk aid arriiia; by eaar
desyiag; tie tact thatkaatsaa exca-aeat rrcte . Va .-j ajaranbeatwattUlr-Taaa
' bborer. If ke were ocly ataportaxi tor are tarter-iea. Tl o3ti t -raata, t-att
Removal Sale.
OLR K.MIR K STeCK
or
Fancy Goods
TO 33B
CLOSED OUr IS 2 WEEKS
We tiro rtlanit to lottTO ottr oltl stand
atGG tintl CS Fort Si reel, for moro
Coinnitvliotia Quarter,
1TR.1D, FQRT STIEET,
Campbell's New
Btaildiiig.
Wc will not Muyo llio Stock
CUT WiraL SKUj IT
FOE WHAT IT f IE B3IKS
Now Is tho Tlmo
TO BET BARGAINS
SILVER
Pkated Ware
clocks & jewelry
i
Fifty per Cent Below
Former Prices.
AVUltont Keganl to Cost, ns wo in
tend to ct out of THIS LIXE OF
BUSINESS. It trill mv vuu to Call
and Examine our lnrte "?tock anil
elcct tho-e things whtt-k t-ou will soon
netrd, ns Ton will never nptin liaro a
chriuco tb I!UV FINE GOODS at tlioo
lirica-s.
I5C- Not One Dollar" Worth or
Goods will bo movtxl to Oar Xetr
S'Ure. Vo will Sell tho Entire Stock
FOK CASH, nml FOIf CKEDIT.
where it is. WE MUST CLEAR THE
STOKE 11V J.VNUAlir loni. lSSi
1! eductions tojeommonre Jnnnary 3d,
and last tiro weeks.
CEO. F. WELLS.
B.F. EHLEES& CO.
Dry Goods
Importers,
Fort Street,
Honolulu, Haw'n Is.
araa taeaa a aarafeaat aC aUa
a tate aa-Maia aa akaaaaaaaT" at. tAa al Aaac.
aAaateaaataaTiBl I.
-Aaaaaa-ai. r-jar
Oaba tssfs. she rttaras wiE txr Tery aiaei
larger. Jalcceorarr the crnrrrt-x will lrr.tr
atatiax ct the year wfara the pres ci
ssrr-ijsraaikis.t-3rh krrAerthaata tie
Qef jija year that is atrtrcriar
so tbe ssaaisics t pass yvtars. ShotsSd
artasTtiiag-. siea. tare ocs as it ss at presaect
ararrrssaSaxi. the pfaasers wr2 zsake a gasa
asf aaywaere frcrr- Jar to 1c t fix. Jt
ta raserahaetred. kowatTer. that the
i-ata iT-.---a tta t a.a r.: "axiaaa ( Caaaatwe. ta exaatar oat. a. aaaaR aat. m.
be DO cckqoc to arm. Alt tiat IS ts , tra ban t.- u aaxazttrr to coot, i-ok at oar
aaxressarr to acaiast fc tSSaS liii? ayaaaaat. mm ta tcaraetapaaX IA LsztaxI tatca
oaeairy l txt areiiiTia7isl. Meastsm
jaass a tat tbar tralb ia. Tta tranla ta taxt tbe
rarttt taa vxut tttaatTTsl ta BaxiiatauT
shcasH thfTi-tcrebe tales ta papa-ewe; to al 2 cor TO-ar-ed titi acr otW irt.
tag uaureg irtjarirraxia ajr aroaa.iaaaa. w , .. m aoari arao.. aa ranaaraa aaaaaer
i.; . . t . . . .7. a.i ... a. aaaaUet. raaajtaaar aasr tataawaran baa. baam atlta
rrrrtia arj-i V.r, I latil rno , !. H.aamttih:
" 1 j- OCZVw Jk5 1C Ota. laCTQ U
WENNER & GO's
CLOSING out SALE of JEWELRY
Gold and Silver Watches !
An Aasortmont of Prooious Stonos
DIAMONDS, PEARLS, RUBIES Ac., 4c.
GOLD AND SILVER PLATED WARE I
Shell nd KnknJ Ornaments WoM ami Xllrer .Seta,
Bracelets, Broothex, .Soliil Silver Spoon, SHter Cup,
Xsplain Bf ntj!., Slcete nntton, Scarf Fln, and a
txxsskie will always be adrcarased by this aartiefcs. cwtnat.
par ec. nna rrxter t oyer srrrvtrrEsion. cct j
atboatsu. Tljrre Lxa lra aaa ratUac
opasacat aatac& aaataatS4 arsae oa tb coaatatasawt aa
t'v at3taataara.ataaa.a.W fiaale taH. Xate.
.1 aAAtaaatlaaea.ar ... at aatjaA aAa
UMI. SXSLISatSaitS-
Tin Jerarrs tta VaV-t-eS iirr araraSrd to ' there seecas sa tie r-s of cixarartte!
lae Mrrsasrar-ct sbelnsoricr &rr s-r-,who hare gsrea oraas51arable asi
paace. As tiey carrxt leata? th- aftsie-
arttaaitirx-assteast tietr Trj-s lbe-r n-'. ar
csst Xaatvc. 1'cc se-atrmj a-,:-, is btr xc. Tarsfarcr tba; a rln-p Erirtet for carrr snTtarna 5iry aarrrinrararrr c pcHic Crjcrricc: tspoa
aaalaaaadaataaaaanV at Aaaaa4 tar. Si? TCTaSSCW al tie JatSSSteS- Ct ttIaSer-t SaXraSt tXr tSaSSrAi Xa JaarW lOCt. IT! tie p.XTS. iTIrytCiasr aaatSS SOW US
i..aua.aaaAu tarasaataaiKr taaxcasaiaa Ijaecttc c lectaccsi ' -'tbecarrsjoo ctirasstrjesicifaris -t gaxxi Srxra cr tiarr; so dj Sbns, irrai erssry
DHtiltliaft sf Crr-partarrribip.
THK PAltTXEKMtlP IIEniTTO
rX'2T ertrtla; raXer tb Irs taaa. atf VIMS
tlr CatOraW a Oar9aaeT aaat fcaUaV a. art itr
aaaraaat t taaaaal caxaaarat. taantAr AatA. saai.
AatateAC.tU.CS.tat f.ta araB b caaaVtteat by Wltl
Caa Ctaacr Tie anaatar la IXcaar a,u b arfie4 ata
ai-aer tit frra aaaae aJ Wraraeat Cfcataaa A aaa A01.
artoaa lAara inaa.aa.aaa! to tbtt aat raaraaaaa.
tui. CCT CBOX-a.
rTiaatm.rxa JaA,SSEl. isatra
ll
I1UIJUU l.lllj;
WliicU we will SeU at Very tow Rates.
As this Is a Bona Fida Closing Out Salts, Call
Before You Buy Elsewhere, of
WENNER A CO.,
s rosr BTK.cer
mm

xml | txt