OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 13, 1882, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-12-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

A ,
nM Ha .- a?
airaiian QW . - tefeifli .- a. r i s s '''tftt.l
niij
S dill rt -Ik A.f a. a., .,f j . jls atm A r k J5r rv.hr - fffcrkg
ROBERT CRfEVE A CO. - siifiTn iioniixvYr'irTVWi . ii hoaxy n? n i ir ia ' 4Vr
a m mmmr mmm -mat -n b i bb hib m m uw bbbb ihbbi iubbb ii i mi iu bi iai - ma r iva aar h ib u hb bt
g' y wifrtv if y wwm ww w jtvey v- ,.. mSSS 2S?i l
- - - - - - -v -it -, - -...
sr xf r w fc aaai. -'a
SKST a
i I .,.,,. ... . , Mil . . I a. I M mm a i ei a . an ..
Hi . .
VOL. XVII. No. 50 HONOLULU, WEDNESE DECEMBER 13. 1882. IWIIOLE No. M5. wiajiaa..!, a.a.. m. fc .aaa... aal. ly a.ka
MS
msH
f
i
It
K
are
m
m
;i
K
K
F
E
an
If
Ii
C
i-
I
S " TValfeW
ft
rv
-a
s -
5 it JJW W...--
aax:
at aaaaift mm
w,t tin m tm im
Tn f -
B
5 "M oaMft Mat m -mi Ik W SM44UH
jigrrla ii wmtmwitN.
'i.ria.l JOwl.li,.
li Afa
Sumo MV 1mm am mm
Wen.i.ruL.
TWmtmiMti Uilita t --.
wcfct kH Mflm
i s Vt J
Vigvtt K. tfmwMB; IM ML
i low -. shi M. Ml v rxr.
un.iic TMhv a wwtv.
a. &.3uan WwMt kaat idai
Jl.vumom; krhM
vara); mtrnwrnan tan MW at nr
fcn.
- - - hi iif 1..
Mggrita: ,tm it latint
uu lite
Ii liiM Vim Mf Mat
an na
jn im rxjci.. an kanaka; aan. rt
m. a al ihnarfif W ittaaaliaa.
rl J Ma.aaa laMaViaa
alK? I. .,1.1111 ia..am
-1 BM".mlfcriMaCaMalr
uu Iwa ii.wiiiMaM 'Hi 1 il, Hu4n.au. mt
"Hint, in Mti. bmmKlm nj)ila
" "'""" ll!, J 1 ' 'na in
laan m k. mi
i Jin Aae m Latfaar. aaat Cawasm. taten
ja
If
fj
inu or
AUirfltrvm..
ja Kf
umL m w I Mill oat. mt Til naaa ai Mt m
& nait Aatu.
'OtaMariaaaaaGji(aTaap. t nKaat
a smm u m anatar n iim m.
imilaMrx rM asoaat saanrip
wot k m auiiMs. itiiiut
Mi4wiiiim Iniaji ajmiil
a mftuit; to aaaant amawa ttW
Mrm V aajvaar Ji am aBaneim if
Jn aamtaa Fim
. &
Affii7 -v
v ifiwps tjff wm nm mod
mo
19. StMSi ri" tftti "iwK iimi Afoer m
iW iW fit to
fflW W V aHBaWMp wm fJM
t?tentf act a FcMitt n mr oumI
v.om.t TjUjmrrmWvm ffcw icflT
r Tawg wwrfHf t "HaVif nun,
a acinar 5unm fitiir f dM
nf TV tttoWsa
ajoefla. uni tOafe aaiaiM lw
n s aatvir'
at iba t OwyJ. Ciai
nt Sukwibim. Tta jgCBBi Wat
Txi tfts ! nflMr t Shfii
r 1 anf BaMC laifeata rf IHaaaa. Buf fell Tafll i i
roSiZHnt ai a wntTfB?I xiifir Sg ananra
Ag
3IPW aiXrr Idt w
iX ttai ' - i nlTh ifliTt.
.n. .rv tt ! a 1 II - . I Ul. tl...
am nat aaaC k Mlaam. u n.
l milraaw af iaflaw.
:.c il'iiiidal aialfa aajw man
in alter aavfe Iv aW "iiila Mi a
jt we t xm wafc ta a
uuiMilu at ravafaavm acUaC liia fun
JHW aarii
SK 5oaft 1 Sua. agtufrfCnaiii Ijru a f
7.. l JI r . j n : J f
ai wwl jawii aaacy aaa; iws
on. w aotttir ir - Hart i ujtai)
Kama.'" - iraa arHaaat SKtgi mam ai. anil
fa3iri0iW a. Soanmt Mialt," at Att im
aaavrwi. mk xomra a ana s. a.
aaaaart. arita. rf B -J f
aja ate aaat ai(tamaaviaaMa aaaOfi. Aa
t9 ar a 3aa auniM saar f liaa. aoaT m tdmml
1 if aaicoai daaManc 'toniaa.
5 Onpa. m aaaaur
.'3 aac 3M asniaar mOfcaaatnn if 4aa
ianaa 3t aa aaa
"- aafwrn mam
tm fcfWmiiji ai Tun
n - JtWi t r n,
- . jpt Sfc,8,t nn ni
B jtiiit n iori
TBrt "11 - f lW TJ "l
on. o aiwia wtnT'f
i Wr ff Tirit
tizamua it x
d j, .
J it imr dim
- t t SEP
tt. aj
, am
IS lai
Bl - ' " "P e iamiMai if
j . !' ajawa.
nm ji n
ii tj - at imml An
-""1 l tl I .faa Irtt wnim t
J"- Vrf ffcftfct aotCtfM
iriltBi
tXp s- et aianiun AtBBMi
41 utt in
ia
i"n o cc:
a iu io. aae m. i jy jig
ua 5 a au i" ' ,nt. TiJJ
... .... ...
,- muii ti :,r iimn
ijmr t
m, Mr jc i WOk &:, aft
, nulMallttL.
4-aw on. ji am. vJmtt
.r ii.iiih. m. "nmoac.
laasx , m nnai '.n.iifaii K.
a, ,,-a,. i.,, -,.,
llivlmtsaf aname; fmv Mm
.IIU UJI.
-0 115 Hi
ra. - IttJ a 1 iniimnMijm agtMB A
3L m , mnnd
jd qdi'v am rafiu 9
tttaoA ;- dktn -A Anra Her !
w www fiua. LaaaasM nttf .
-." 'n: ,. - wr .,
- -: iiksf' aar aramat anr
' &
. mar A.tai - ji
ji Ii i km ft 'lIuIlEtm fi
Pjk Vi ,,,0 rf jnuaodfiBi
w m an ti dwKt
M
it xn aurar
" tt'h5nJciBi. fiuanat u qmsm
i. ak. .jb uat is mw ji friHB
TL aa. a In G-n-TP ialfUfaX. T
Jt hir vBtsm IWI
$essxi gxrit.
ITIASCtS X. ItATCH.
Attorucr t XiMvc,
S5 tan -, w
dtjlks nusrax.
Atrj mal Oiuk!)k al la
. X. &AVIOSOX.
VT. JLViiLX VH1SUW
.pat to iOiMmum 4bfwN. tfi
3vUilro yt .. no in
K. CJLSTLX.
Iwrtr X CunntMiM Merchants
-..A. 0M4K
tU tU3tclXKA BKUrtlkK.
sccsst. rssa sroix si saxsst
Ski.'l'o
WlUJUlt A CO..
VMWifltitMMt3lnbhnit
UaJg.a. IAi.Wl ul 3afei(
CTrfCTmt
ELKS. COOtTlGS XAKTCr
ins: AisssxKiitsjcisnisiiJ'
fc"Avt!rlfcwa.i
e. r. ai J".
u.i Ci3ijsh XtrrluC
ULU Ja. IX
M1 ill ITT ilflil II "i I ' yww.
"a. MMam... V
A. . A. ..
WJi a. II 1 1 aa aaAaa sa
Cvscral
A.Bt t A Aa aiwWtaaia.t. a XaVrr
CvatrKta
ftKH9aai.it af Xm. wairtw PitfK.
AltM33TAI7 At SAT
srcAxmsu
atAt alifci 1.1am Aaj.liiatliamaf
I
ns. coraJL
HetjU Wine Scaler
rxiay sjojCCx
3t.3l
ClUV Tfc t;t UCK
lttltaOisili3W&XXr53
vKuwina
Qa Ai Biwru rf Sntv IniitatL ft hJLo.si .i Ctftc it
a wawMl. Waflrr WwH. TMKf Sitiava Stte
x v sotei.
Tte bpm iti. "VattTs tw.1 ti nmt.
ttt L."n "MBAitnf iCm a. On 3itni t?
1 AKO U,
Am an vfifcs & "trariif ! x;nc
H . WfcTfB
t. IT. VBCTV A. W
to" itai Saaxa lTjaaiBrii. ja -
? an ?n"Mm nl wu1 3liHtaiBiil
irrau3Tjj3 eiTJUinirMT
u. uonMUULUiu: a cu,
"' i Aja cm i m:jct xzaiizma
IX. BACWUJJ A CO
IIJIlAi (IIIIIIBI ASIirJ
al tama "un-ii. Samaa.!
t IMJIIS Pipctrt'ir
IMJII STS Ul AJ Hvrli IBAA1V.
auaau. .a. .
aiu a. uww a .o
isir Ticasa xzii Casxausaxoa IrsD
Umitria . II
iaiai: A Cl.
CC.MMIS5JCX MERCHAK7S
JOB.1 ii. wn.
FvlAr 'Haan ItlfUniaarft "jr. ' m
fla Baaaa rf31a.ua a & Stnainiiin. n. "
JOIOT nATUUlOt.E.
IH.'iM." t JJ3 TTl'TT IT 'ia.1 1 .1.11
II'! Ill ll'l I
as aw, "H i 7m tluli m "
KS.C1SS3.
AroCto taia Aa&3irBMliaMttea a Cm-
Mker .US'. 7ra. XaaMnwJn Ttfawmll. at L
r.Tl ZJEXESAJr A CO.
Iji: aail. 3ariiaa&h.
laaaain 3twalliili IV
irr r riTnt a ca.
LfeSSSS & Tnw, .. . , - -
TttnrT..nn 3JT"i1a.
Hf TaalMRK WMM. SuDUIlbtl. W
3CCS. JL. 3C 3tXI.aa5k.
lA&iitanZai mil ZltmX,?f 'rfkrr
- r
3mta. loinsc an 7 its JtenCi
athwrflr Sr9r - Ut. twitr Htm jnd n
ay mmfrmmm mwri
LEWXK JL CO OWE..
Iiili w?
THb
Z3H
3
n
A cw
ECBirsaa Aa 3aiAru ci xtJ3'VA33: 3r
V
0r . PMiiw md. Jile joh ('
S" Htntw miu
IXaflaTZrftuai
3-at SawMMh an. wile smt mm
m Sanaa m -il aarca tar Juaefeafe 2tatoar
ant "Mnat !fet 1mm wdmc w aaa
Jia tffciwai inimiaii'4 wnh m aawiaia
JwajMiaia lw
SUTISaSIS 3030X113.
flhp III ian awt Sioain &a "f
jmi sir v awgwrn
HITiitiipii PTamanam;
aiin.
ITii 1 r
sf
iK SaMawarfrTlbar
3nun ax. inEiaar aaiC ii tola C JmliUjaf
f p-Tr-it l Oliki Jittlfc IW,
'
ra. i- tukcti:.
ttvt iirTTTi; Tnmr.3n.iniiTiT
21111103.
5r . at-a a. "!
. qiU. It- la
4.m PimliUiir Mjw :tkmtjai
at LUnaaasfltfltrnaCHT k
atU aa flawaaal. Ian Maikm FTnr
daaaaap iHaoS an,Bnkai JTTtafir awiaiaut.
!X
Geo. 1
1 TT
GmXBrs 3Lmr 7atfilXIXlt.
the
ta. iquaajwi .Maaita an
xll. nnr of FairanaHE
HE
iaaaa, otanitr
35. IT --
uifiir&.
Tti w n or oo..
B AXKEKS,
w mi tr uuFwiu. ui rxucoa
v ntM Mf l
. tusk uunn v
vniiiAJt -ex sitrra.
joKXRrssaxx.
'! 'XjaxjratTT at
jOToxirr at ut. xza, xiyrm.
IX K. KiTcaoocs.
Attrr .t Xrfkar aal 3CM.JX PWklWv
ate. afiii a. iWrt a Kr .9 W .tit ymaft
UMl mv WwH.tannamltekna
W awna I a.1 r Tww e ad Om vatft. m4
ataaaaMi t a. wt-a Oj& vKta i.
t tmrov wsi went y i
-V"W MTRGlXiX.
X nil I I II III
w. TwtM14 ItX a
r. a. as xrx.
Surjor and Chil Engineer.
lat 3WI i wW Jh OSc.'V w
K- BKICCS X CO-CARPENTERS
t
SJLKJLH II FZ2KC3L ZtU XX.
US4ES .UB CHRBSEIiT FHTSIC1UL
anralvrc aaut Kama.
Wi. v.
as
I
Stock Broker!
SMttib. 3.t iOct .art - rirm
JiaMLt. A.eiwaw' S3?
M. & CKIX3AO! i CO.
aV.taXa. Gaa K. X.
iCv G2UXBAr3C X COL.
yrrissgi iTerchaLnts,
. .tractor and iuuitier.
T v"
O.UULA.S.O,l
11 ty iwn'Tgfwtiait'Caa.Hg
Avat t Ulu Axat3rwIkLrnataa ta
g grtn'a'n. t?
r sji3 a
C 33XWXS & CO.
SSIrrttS 1 CSJiniSSKal SIEHOLUTS.
Xjaafafa. Satt23.T r .tit r
m Tar TTTTtrr m
tTT? OTITTrlTT A 3CT1SXATTS
BnnT hui tat 3wm9
lrwr'5a,Ti ?riiii E3t.
J. T. GIKTU.
'mmamum Jfxrstont ami JTatrr
ji Stv ifNuWjf
tittrsc net
3.-U L H. THACHX.
9r Vr- "trwufc (tmr Aarr X
gwwaanjaaBtt.
I'ncllmi 9aki1fi.
XSJIES Jt XOSAJtJCAT,
Xnrzrsi sr Ccuscttcr at Law.
tw'"inji4. ami xl jigCatrT 3ft, k
Jrta PiaiT oJbL f" ' mt
T11EO. . DAT11X
ilAiiKni.ia3a3i .
aaSS wet naL
j nr anii.'ila
SraHl and Tfr'igt COsorutrT ttnnui
KM aou
SXTaatSCT
9SL53 13
llcatiier. Hides, & Tailotr
aaiszacsasrrrai
.KMSTlfrott
Horal Soap Com x"
ag n 9ih it tfaraufafn. EL L IT
H1JIA1 Cltl
IhnniSsii af EeisnF Mgnaandiss
XSUB
Fmj jKss&stJLxerfa&ja r. jjoh
S Jfl'ii STJIESr
yfcMIJIaalcalaC. ilinmitiili. tC C.
-00- F
WHOLESALE GROfERi21
i " A A i m c
taaiai aaanuii ? tti
SKI 9
Va. v3hncfttrt3mMAuib.It: C
T"lt. 3ataia jaa. X
Tie HhIui ffCDnutn)
Taw win iii - A X mitlti'' I--mm
VfaaiMlHKR. iaa.
Jtnaaima aatw m -I. HanWi.
Tkt m JLaai.
LJamMltnL
f'iiat laminuwy 'ammnvaf -fan.
fcr 9A0IMM. Liflt Imwaanrnw CaaaSMitr ar3ria.
waate aawnmaaAjii'iie. .. tfJMnm.
a A tsMm aHtsau C flttztfTiBaL 3.cunK I
X a Va Simmaia. Laine- E A
r ZuUtL JtanCK
mattnuaat
iris Jk . npuft
jjtiiuizs&c ruBtsz.
2LL?AZTZi rULSTAHOS'
s$ib e: "-'. J
JCREY & CO.,
1-a-T-
aail ft
ALL KINDS OF SOAPS,
Tlnf SaittM xiil Mtt Fulin aaaaitnC In4n rft
-V- U fl via ptnainvait
"
SQS 4 SiBBIZ T,7'"
Tmf &xoS oii Siiirx 5ii3
3L&
nA7TjtttatXAL jitggrr
COXFECTIOXERn
Jt IE Jus St. 2naT S.
K7$ AT.WAY5 CX KAX3
JU aan 4 taa f a-C
Ufurma.
l
W-am t1tTr"w b tir Uafr atjC tL
AT REDUCED PRICES:
amii
asMr iir csnax tuna
ft. Iatll.ixi Aw
U3F iEEC?BTSIII'FH I OHCDruI
mm.
tkxMtit !&.
xax&sovrx
Hm.tStsa rvitwrfIUmt
St S Wt P art. rt!. 1
T31. JOUMOX
Morclxnxxt Tailor.
C CtH.KXlA?r.
BLACKSMITH AMD MAOHtHiaT
rtaabltM ill.liltf
522Ui,5Tti?,15iilJliS!iii 1?
joint SOTT.
J. K. OAT Jt CO. 3
llHMa.ltt
Tau.tf A.aialw.la4waaW.
PICXnrRSTXAM
Candr Manufactory and Bakerr
rnatC (u!k&u, Tusj CMA aal SaAw,
ret HItaart.Vaa.. XmiiltJTIil. tTy
an. a.a..
c rxcrcra Jt co-
T1.. ''m spw. ax Caw ar.Nk 1... a..
t a. " ! ii &v.r !
kWatlMI
to x iy
E0K0LTJLU IBQy W0SSS CO.
m .uc, tvixxau
iVf -"- - -""ft -
Mcftlnrj of Cutry Dtcriptin
X.r.BXTKCESS.
" V!Sat5 ui frr tssf x U Mr rM
3atytfgx f rt Jngtrymn t tat
ift ! uanl auar i m r.
aai?
J. 11. M'lCliK.
CJiaBIXET MATiBIl,
Jll3Xa.. ttf.
t tboc toftf Sctri frt.
jTwiijafr f v? auutvavnl ttiMairt
t -, wi i w f a t u
tXTCiTIX XAXTTlCITXIi Z7X.92JTXXXX
JL33?TI,T1II
rartlCSTT "T U Tin t lrt JJ I!
E.B. THOMAS,
JyHilTTaT a 31 AlUt MJM1,
PHOTOGRHS !
rnw Awxix wmru. IVK TUX
Tfacgmw 1 ti'Mtta?ly luur
HTiar . pav w lajaiawnitja, i nav.v
3E3. KTSTTi VI M-
2B -9 lfcCXt 5TXXXT
PLUMBER AMD CASFITTER.
smisxcs
- TaV"Wtxijjrt Erm it fet y? Xy
Important Notice !
HAVISG TITE
Saalznactifcxx. .. "n'i
ai soar ruTAXO ro cjtxi
USIES SOTS I SHOES
a4oittnitj, Irv ?run or eaiA.
Cii ociy to tOttct ATwii. irrr.W"Sr:T
d wA(U ttts Dawmc jmwMAur grtf nqr sa
masr. Jaaal.
On Hand and Par Sale
HlVa.nih.l.
uic. iTirv
Ptats,
7. I II .im. . ni.j
- wcao (u.lH.JJ . -
COSMOPOLITAN
RESTAURANT
HOTIL ST3
PL A. COSTA. - - -
Lata Slmapl if ILOlnlA.
B9AXI IT THI BIT C WIZK OX
i. waaihi mix ijM anc dl. XirUrEJidhia.
CEO. S. HARRIS,
SSF J.15 EOOJl sUCXSMTTB.
f5 v" amidimrsur sjhw
sotC
r
Li Km to Jnsta fess
ARTESIAN WELL TOOLS
J
ji . ?vnm
I
lUcaaFlanillciiUJ m ET 3m
FnrnitnreIaniifactorTu""!HKCMD";cnJ
uraiag '
J. M. BKUI.S. JK..f
t
ITT Snrnjl TIP gTrniilSr.HP K
CniMA I 1 H AfllBCniBaaiBB'BB
QM nJJM UI rUiliUIUflli,
AT THE LOWEST PRICESIl
,TTXtZSriTTJH.l3 '
EfiDBS RUB ITSSgHTESTSSTlCE
riTi Le- toy3afiichlii4
Kil ASj'WhU ilUtt;fi?OimiJ IS HONOLULU
-X.-FT-
Mo Pains will be Spared
IHUciffHSI 78 HI CSFFS2E3
Cc5rs Hand.
tr
Just Arrived !
i- 3nto if
A3T1D 03FL SrtTiTi Z
ORE MILE Cf
LM Ftcdfis Mray Bsi
Kiffi. If m. s fin- yirt
3ana
IT 5.
A9"3tarjhlw prater A
l
JfV Jfflttfamn! itrsJ.
Now Steam Bakery !
BH HEW SHIM, JUS OPENED
arrMAU iiakmirt
OnlKIng Streot,
111 IW r ItREin JUnr.cLrr at Ikr
Vf. ultU !
rrftaVnmTTrt kBalaa. N KKMatM
U IHO PXPllt KUTXD
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
9 II
Honolulu Mean. Haninn
- J rw4MlaTarrUkiar.iatfcrT.akaaia4 RvIrA
E5Uudr, Htm Ula. II. I.
1 .ntKITT ail '
Moulding, Brackets,
Window Frames,
Blinds. Sashes. Doom
Ai Ua af Ifta't.iil ri.v
Tunnug, Scroll ard Band Sawing!
AlAKItM or
Pluiig --- Sai?.
Mtrticicj tzi Tesiattsjr.
oxnsRs rs"xrrEr aitexdkd to
Aa4 Wwl l..aT.alr4
ar (a4m U. aUw . wa wttlni
KaaaJata.1lut.tgl. HI fca
SJ"iL "
J. D. LANE'S
MARBLE WORKS,
mrairttULT.u(iiafCi.i;.
M1KUF1CTUBER OF MONUMENTS
TaK.a. Xizilt ItiiUh.
VruACTcps, a2
T2f a. UktiViiU 3Ari2.
R1RSLE WQHXOFEYERT DESCRIPTION
XA1MC TO OJJI1
Al TE5 I0WTST rOSElESiTIS.
MmwfH M-l UwMi
XTkV.
MBS. TH0MAS.LACK,
X. 19 St- HIm2.
IMPORTER asd DEAIiSR
Swinrr Machines, and Genuine
Parts, . Attachments. Oil a
and Accessaries.
Crrri. Hrsr. xii
Tacrcn liina.
JCieint SftiSo.
aSks ic,
Cao2:S2i.
x9 cefcn;
OAB- XILZ DP.SACHI1E COTTny.
Xarfja. gi Jim XI aVOaaat Cat Pkfaf rattan.
aai ailffa ilkau i. aftn oa
.
i an-. araaa. at ".n aK limfli i
So 1J3 A X-ml- I
KEROSENE STOVES!'1514-
fc J
- ,
r a
uivaictorri'rJt5.
THECDBAlBHdlNMSSTOHfi
HAIOdCEH !
Bt?att Ctr CAfc, i Lira--1 twLinkaiiflfiibfa(afikVMaiikfirci i mi nm TRUSSES
Tia4 Kaaaaaa4v Aa4 n Ifea
EoWik
Ir n fm wnaifciiiai t
Tlic 3est
-"-"--i-'- a..i
m,, titan w Honsei f
Cheaper any iiuim;,
ZnZ. i
"UV.l 1 rLKinAJL.l.HIL I
Am Xato I
cut t'antMltta
a- " - -
"Wt f ri saddlca,
TOBAGCO, CIGARS.
, . ,
-, t r if a
vnim if:K i k ri.i'
Tux uifciaai jit
Taried Assortment
-Ti 31-
Tresh. Supplies ! 'JTaSAia,
Ifef Refefe SafeJers
at-i mK
IF. Iiorillard. & Co. s ,
E c
En Tag Tobaccos,
vanrij rair toodccv dnu
Cigarettes,
aT Otll.erfl.W
l
',.
CIG1RS, MEERSCHAUM !
Hollister & Co.
St.TTTAJC lOBT
gnxanntr gjiititts.
BiMta nsrd r rndtnrrllf n.
4 ITI f. Ik IUaa.ll.. Ial.4a.
JV ana tf niiiriR a m
nxittlx Hni f rnJcrwrlle re.
far Ik. Ilaw.ll.a I.U.4.,
VG(T 1 imiimw
. A.MUitAi:t'i:n.
VHKNTrilrl.t.Dar4f Va4fftTCrll
,il IMn BmH rf I lnttr.
Altai af Vlamaa Nial at I frjtrariwr
Cul.ac.l..taltMr...aM.1UI. ta iar.
4tt 9i II ahaa. lamiaa I aaaraHlrra . ill
ka ka tntla4 ki It II. .km ml toMaa.llaaa
tuh an i
Insurance Notice.
IHCXTrvHTIIK BKITl.lt 1al
TIIK
rin Sarin tirit. (faTiUiird li.
iwali laatrwk.. m K.al.ra ika Ral. .f la
aaaMta kat..! . rrtia la Ikp Taf IK IIM
... wnaiw at mtraa. .1 u. ia.i
i.aar
aniy
11 . tint nun. ituiuiirjo
FIRE INSURANCE COMPANY.
IMtMAi4tMflMntlaT ln4iaiT a f
erwaf .? r iLvxrifajt io
FIRE INSURANCE COMPANY,
or UAH VI Rtt
uicnnnist, rtiui.
BrtuaiiKV
Tl KX fc4 XMktTKrr ti4 fttal Pit mt
awl htfiM rmt
GREAT WESTERN
INSURANCE COMPANY.
Hi Office &0 WUSt. Xw Tariu
BMla)B f!tUf fa num IttoWav aVaViWniaravtt) !
aatlwrijW larrftM am Xarts? Klfil tr
clu4ar lfist Ttttmrr t at J Htl
rwirt ta muaa iai
UNION INSURANCE COMPANY
or in Kn vitisco.
AXatIiio.
tacoaroEATED. isss
CASTLE & COOKE. ACENTS
The City or London Tire Insurance
Co., limited.
CAPITAL. :::::: S5,000,000
BoNlt INr Ilaiftilu lattoafj. tfc nJT
rmfai la yyrr4 a Kr4 rta cait Ire BilV
tatc. Jf rWautvrr 3lrkten mi tarr am
frrW
C O. BCXUCS,
IW Affml IW IW Rav laa Itaab.
T8K
Swiss Lloyd .Marine Insurance Co.
r WlVTEKTUtR.
riOCRlGVaVD4r ICTItonUKD
THE
On Cargo, Freight and Treasure
Tm-o HatW laA irt tk .
Clrr. bj .(vcrlal l'rrmli!
C t& Mt ttrkt Mem.
J $ YALKXK.
Fire and Manns Insurance Company
or XLITZLtLlD.
CiriTAl. t : : : fio.cw.ooo
TJATUU LrAItHHtD 1 tGCAlTai
avrr ;.m 'it a tak icmrt te i
a.iamai aiaaiBilUi, u ' - tal amiauaiiw aaaa
',..
JaiaaraV OaX Cai-!" " pl'
K...H a .. aalj awllaraaed aaa falallfafr..
lly J . WALAI
UYERPOOL andYoNGON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets. $26,40,10o.0
irotaA. M.jRlt,
tjatc nnauintD ax Ai.ut.T i I
BMW .........
DWELLIXG
I
wa3Bft' ..fl.tr. ant rnawatj waiH !
tar... aimaiaraa . .aval
afanaly .4lar.ar. .w r;. at. k.r.
,
2iH WIMKirA ((
l
pinr ittniini imr nAiinniu
rincinounHiiut uumrHii i
Or IOTERPOOL. EtCLAXS
C J pi til S 10.000,000
UNLIMITED LIABILITT.
r "f a - a--T
VJULSXi: JL. rVHnrti Na4
GER3IAX LLOYD
Haras IaswaKBCppaiij of Itafc. '
POUTU.V A
fegfa&cs Cegjiitrj of Berlia.
TL
aMnaatJM4
Jf aat rf
WILDER & CO..
. . -
- - llaaaallaaa Bataw
.n,upajnw
jlutOal Life
(jiuiuui .-ill. imaiauiv traai i
"W;:Z.
Larzait. SAfest and Meat
ECONOMICAL LIFE IMS. CO
OTHSWOBLD!
raaVTL
J t T!fOU1
nnt munn i,
'
.........
ariunria.
- 'r'wAfc iwiaM5fwi
fcj
'
WrWAtXaUUMTlAIAfff ft
esci teiukhehhiss eeseulschift
-a.'"
ST TTF - Tmim, irSiS
IUIn(n.aia. WMII
fatjJffitaiwfc
avrawwi. tt
uc.ir.iirci. mii
Ta 6Ma P-Si i V M
i&, a. - immtt !. m
Msmmt9 Ifm
ISrXZH 11 X TZAAt
rvsj r. !
a - 9 - - i
.
fln Ml
nfooo.ooot i
tuiiaiua Fa
9jaoo
castle k COOKE, A.2EHTS
-. IEai.IIIIIIIl.IIU,
TJ-T-IA AT3
Company
trusth IZ&.
i mi St. Ciaaiaara. "l.i'AVat.uttiaj am
aalia.
iu
J-tat.
i inn ma Mimw hi ma
a .wmiiir an. aair I iiiiaaiTaiaaaa WMK A
d
I'
I
ti -
a . a
gnutnntt fiiir
The IiOHtlon antl Provincial
Finn
INSUBANCE COMPANY !
SnWrllwl OU'lTAL 85,000.000
XKM)WV
rTV Ww v wif y NMat mumi -
.ft
I StmmmWmSEgSJSm
WyiNSURANCC COMPANYII
I " PffahaaaSZijjia S
CVXaXTAVIVCi .
kAllllllUIUIUlltUala.
rs,ooo,oox
A. JACCCR, A. -ii i t I- H. a l.
JTJST RECEIVED
ItT
CONCHEE&Aill'NG
tosx Turr - i aim.
New Goods of Various Descriptions
IS
Chinese and Japanese Ware!
ilso utsst trmt or
EUROPEAN NOVELTIES IN JEWELRT!
iicurwio somc
FIXE SETS OF TIG Kit CLJVS
Silk Basikcrtbieb (htmitlteied.
All i alai i M4 aaailllM
A m isorncT or
Japanese Lacquered Ware
Vl. . 1 Kirc I ar ".air.
Beaver Saloon
H. J. NOLTE, : : : : Proprietor.
Pa u aMimi k hi. rrlaaa. aa4 11.
aMIk la ananal
That he ha opened the above Saloon
where firatla.!a RatVeahaaeota
.in a wric hva 3 a . till nl ai aaaVt tar
haaaadau. aayuilala. mt . LaaaaHcat rae ( iinlii
TBI riWT bBADKOT
Tobaccos,
Cigars, Plpos and
Smoker's Sundries,
I.. W i in ml nlwtlaa haaa Inuiaaa aaaa
BKHrkn. aaVare rtttHMal. aa4 . W aeaai la Ikaa
llaa. .ta.
MlranUi mt i
Celebrated Billiard Tables
to taaawhtl wit ike Vr kitrr
M ftfc ihlaaMii
DRUGS AM) 3IEDICIiES
T
largest Stock and Most
Complete Assortment
I tV Haw, Ula
ilillr
-Hin Rptrf. Qnnlifr.
-OIK I IVB THS
J. C. ATER COMPT.. lOWEU. MASS
iD TBI
I'ronn I'erfamerj Co, London,
PARKE. DAVIS Sc CO.,
hithi
tLaBaXactaraff Gbeaaiita.
HUMPHREY
Hweoiatfe MeHoiK Co.. Nsw TL
G-. Groon,
"(riT
----
1.1-.X - fja
,tl Hi I T II RI II tl fl 41 fl H
H III. f. I A I n iH AT MX
umaj a u a u a vm U.U
WWesEleU Retail Bniggi
t 111
JOSEPH E. WISEMAN, r
Ml . h l B-
-. - is
kcau toiAit; csrturvcrx
rspwimaT jm,cst
Aad Qtaen ButlMH OQiea.
...wrNi
ia. - ai - r.Taa - ir. lT
mb - i rHM Aa
IftaaMta . UaA aa4 -MB M
Ta au Mwaaa taaa wn mmmttm
atfattM - ) 'anatW
- - -
sssr.
lOAJHS HEGOTIATEI)
exnarnexmrKKu
t"g '' num. Uf iHt IS
, ...
. laat Mm ia ii nw.Mn.i tfaai.1 ao
aa4 Til n i. a ae ml mi
lal I. eWv I ail, in 1.11 aW 11 I.
HOMES AJTD XKPLOYMEJfT.
- JES,
aa4 aaau qaai ItaaMa aa4 lAva aara lat
nSIM k at
GENERAL OFFICEWORK
ai ri rf aat J-Mi Iaaaa na.i --( mmtmL
- v 4 ''.-- ad
!ihiya5, KSrarx
I a fc? )M' pa 4 Nwat Ma
vi-- ibaw nwiHMi atm
t $- t -- TW iniMiaa
awKTjfliaatiT'SriiaSSj.ataJ.l !l ii
'aaaliaVa - al.a - aaiMil iiiiafiMrii 4
aqaala.iasi4.lai.w Vmmi a.
wi Ql. 5 t
fclktetac AOl tar fA
KETDAI, LUX raSORAXCC
-.
aynaaia"ia.i a a. aw LejaH. a
-)-"
WUMMASM)
J ultt
raaUMtbaa Hi i, I Aaak . ta
rum in n kaa.UHa.
jforrirttt
WILLIAMS. DIM03B 4
and C.bbIsIb MmJaah
Wat wWt nil ! ff ftwtjaawtvty
h. CRossaiN & aaa.
COMMISSIOf MBIlCnANTS.
11. Iraal. w Taft.
Mali ( W A 1 aai T Vna"
H. W. SEVERANCE,
COMMISSION MERCHANT
tna.aaiiia,aa)raaaaPNCal.
y
-H BMttio . . mi tianL. irfFL
i a.r. ... a .s
A
A f rupawM a
SUITI.Y.TLF f '.HAI U1ASDS
Hicllr. (Iivrir ( Lttn 7Teitiss
Nets and Seines' to Order.
Oettea t Boater tkAa He2t, sera DmMa
a4 rtai Eipuyt.
ral.arwallT ad la the Cattail '-
Amorlcon Not and 'Solnv
rirtni.iiicn, t9
INDIA RICE Mil!
SlluM aad Fremont Su Sxa Fr&soxat
fin it mnn nur. iwr a rr
K.
ta iW itaiiH"'
Cleansing and Polishing
It nHTMiW mJ IK TtU ( J3v4 MttJMft
W Krv Dm raiaaty.
! Waal ll) pT fta
i!Ub a nikrr felvv 1 la Hl M
mt 1NDM IhK KILL I 10 IX MatfltT
Rtit. utnii roa tu
Hulling ami Dressing of Paddy
tin- Bttla btwd lkl t m
pwclaliy ifcl
Wm. M. CREENWOOD,
CwaralCmaiUaiaaMwakaiitAaJ
Uu Rm Xlll.
H.XTT in HOIOllLC
Mr. J. T. WATERHOUSE,
cvnai aad i tauaKt la
DR. J. COLUS BROWNE'S CHLOP.ODTNL
THK UU.IIII. aH LT
t ' ;a -I m aaaeatri
finliiii ' t frr ada ft rn faa.iaka
a!, (u caJa aif ioth" ttmw mtj
ifc. ctpratai n. t
rfhrDf J lAitMl -a i --.M &
ki - A" i '"t k i i t -ta am
fai. . r
t aawpt.T araar u t t a-
i tfcr aaty fi a
Bptt7 Uj IT f at. I -pi i-
I IILURuDlfI -. . . ,,,
Tt :
-J"
15
e a S. t
a4 "
fw r -a a
an t J 'i- - i
Mi Trm If A
rtUW Wt ttM
- -
fa' f ,.
-
MM -. - '
t.
Purr-. ul v
a--"T h -
tfocr !" m Tf .. -
- fcat Ji
rft
- llki
r i- at mm
Ukt a
I
11
Csfner Beale
x ;atm 7 ,, joiiri inn h,
BBILDEHI OF STEiffl MiCHISERT
ENGINES AND BOILERS
'wirfl
' -al I 41 - M-K
OXI'ffllMr ' a
rtun UiHMM ft. . m
f -- - Mf
rt
rAl . to
-
i-tar
m --- v
ICUIMKILUUf MCCiM.(ttllb aj
riflSBKT - ,ta
U IH fr - -.
WATHKriFr.1.
ai r -- ia
aw '- rt t - - t
' - -
MTUIUIUi'lllfnHi ..
rv - . v
"l
iriau
Wr. A a! --. .
ay--- -
rfjfr a
if a v vim- - "ton "iiianaaBiaT a
t4l w aiaaaa
ESTABLISHED IH
ADVERTISIKC
EJ 1ST O "3?
W '
r . -
a.x
N rf. ....ao. ..aiiiail ..
nl, afca aa Mtrtif,
nmMMM .... raaaaaa T.yaaaa,
hl. .- l.. A laai t.
0aa. Ma. lialiaai aiaaip. Ma4 liwai I
f . Saa.a(,arwlll .
Li7nil atawton adawl Jet. eaaaa,
ia.ilriaai.Km "
r
H
- " " Uala
-
'"-WJ a "'HW Ote. "' 1 1". ?
itir -
tl
;3ni
l-v
tin.
as
--
w
t
r
t.

xml | txt