OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 03, 1883, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-01-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

TearhrrV Coarentren.
The 'i Mi mill laeeuncofaw: "TBch.r
OamHnidlmii." aejeeebled at the Wetbci
Vntrr. ee, TWk. Janaarr Sd. 13. 1WW
lan imtac TV feUowies teacher, and
c4Beniaten4cdiae4aeatMaw : Mr'
Jane, lice. A. Mackjrirti. .V. T VlVio. Her.
rrr..lyue,ir.IBioB ,M Sbeety. MtwNocww.
Una fluaUK Mr. Hitchcock. Xlrw lw. Mlt
Hanterd. Mrv NVcdfcaaa. Slw Meore. JHaa.Uw
Mtawe. Kr Mr. TVwW Mr. rMiaw, Air Kb
Mr. Kerroct nj OH. Hxfctvc. Mrw
HoTCt. Mm Mr. tVlnaan, Mr. Jl.xwf
Mr. KrtML Mm CbjrratwrtaiB. Mr. M. Scot!.
The fdaVewiar, attcors we eseetvd few it--''
KisMl. Her; Jl. kUoUrtadt, lWd crl Mr.
J. H, linn Vk4Taral: Mr. M M. Sv.t
Secretary.
The mrnag ITi Mml atal an u nakte the
vutvNUtfHi sooeetnani ajw.,M.i
UtaeJ a raasrr pyrt- rir e
l k,. - - .L'!litllMlfelMUaU
u belter. lwptfcarK.rim.eiakearaUcoarrjeof
.tadr. ana wbe tiroe r.'. school nt to be orajunsl
. Miuut aord at Ar ran
WW thine, aod btr no Iter to aajChine:
tboruacfcty I.UiWl
lettexvra letter of trtrndhip. Bad to
twUr tit) eocrrctr? toe AnlkmrtioU t that
wctnia tbscoBMBwe ioonMcoof bnalBias.
far BKce Tiluljr oi;twHi'oiOiol thae to wrw
all the MtaomAUrvl rauxhrt that were rr.- ru
ialo a tt
On spate farm it waa tbt I torn, ltn year, airo
U tide ill a eatkyweihtaw. r late luws larhtlT
.Umanc the crowd twhud- thuee w
farms tbe raewatan now walk, and latnaaws
flow whlehbercttiaclrolin tbe bmat. The to
ut! tn the WKkwa ihr chance. Woald aot
braet marts m tmil mimain-o bo nkM hr
a hie chase.
The second tboBchl relate, to tbr inerhcakt often
eetssoerd to aaccckais the nasties rat or taaeid
ioithe dttfemrt lnK KiimIoi tests oro
wntlea ul oral, often fan w brae cat nn
roralu. Tfcr rarrot U1 mtttmn aumyk faoV
the Uunirr !uk
TovFjiMfliofoMrilio: tbr raaA. oi oach mb.
twoMoptoonooibioi4ioitt. V uorhcr ran
O kH foot votl vbite Wr M cutMadmBT.. nmrtl ut
hottd. aftMhor to cite thi popU oS or 9 Ami
tk otUrtkxul ffuulcr a far two ropoKtod. outv
male olt too dumot brtoron tnt amd m rnoJao
tbe ckus, vetcfa digwoato of no aojall aoiBor
o to tso 0. Woxoadall ttforll m ul
rtarbmvtrlitbtraToracoa am. vmmtarr
da! not aoowuaart euotpri a toariwr to ipro the
BfYccueacv to or whoa Bo aBOV U boloBsnl KB
wraiiT to aaotbrr. Matiiaiinro and jw-oeo do
not aKars aeror. Tbo loAWnc ovtraet trooi a
UtooatompkprrbovsBowthwaMtrr wrvard
od ia oow otaer artrs.
At tag rrcrat umi iiig. of tao Mawe Hnatfioxi
cat N.KMtr tor KiitiiaoDt of the uasabpr m i wiril
to be oopowd to tar BXTting t)oai IB KBiuh
riacipal IViands of Fanumcno. doriarod tkat
bbkb of tho ciaraiQs K saorr rvubxirc. brtdr a
CTat berdoB to too ti'ifam. H addod that be
amd enm or trrine to ftad oat a want koovi
cd? koarrhlar. otimraataw. Ho bctd bnvf
aauaaiasji at BBapd tuaoc KcdtatMVM.
be addvO. caaaot bo jocJ nusatel; a by
tenths auboat Utorfrtisc th tbe roMrortam.
He thoacat that cuadart aaoaldbe takoautfoae
extat u- BMuktttx bormaor taoehera aadcrtaat- to
do voaiethisc bb la teaoatac than aarrrtj to
aiale irboiiw tfar othm to aaatid ecaracter.
W.J CuraVUof Uothaat Nonaal Nawol.auakl.
be aaal p laora for tbe jadcawiit of tbe tracaor
at tbe ekno of tbe term than fur an; eeatotu uf
marfcla. voald pnaawte MagtmrvapuattbetBdi
rnial vpmloti of tactr.teatber4 that taer were able
to do the vara of the blcaor trade. Marine he
tboaoht aa BahoatthT atnaalaot."
After tbe ntiaalee of the eecuad datr'a eoBren
tua of last Yvar tm read aad afta-ored. the
ketiretarr read hat reror. of trxfoBtaeatleoadirtoa
of the AneoatKU. He lv rrpirtod that e! te
thia ball frtiit, half rcttabW. Uvta. a rmMtk
lableaalad. htcUr arrwctatcJlw allWra ti.u.Mlli- . Vi aV .il .1 ...TS t
aJtietxcr ttheutaltaiUtUtellaa-aliaiilrovem. '
ltntaairerai.-oiH., wejlcmweajheathekwof reTettna oneasutia. ,
iaa wsefraiathe lWMr. Mfjl ltfJ frw of duty frota the StaJ.ich HUnOv ,
. t" - - , . .. 7 , iwwiuibb cetTfen tveetrl4anatne
Mo55ornUT"endra. The leceed oU-atmlt, ratlrvnd the pre of .asm ai niiictalccd at a
toe tauy qorro. - t re r.iiM-r mtn u rate la ew lurk. Tfce aV-
t4onei that any treactnalive ox pnetw oatwa .J the treaty ntM pair make eulten
lctr. TIii"rare.uieeairaiirotoi Jiiut. xrw . c.eltieatlj rmaiontoal.rocatRt
TrwheNoaaaaraUy. and t lanie aavl Vtaearnrrnv 1V. JO. -The tVcMtarr ofMAte
the htlht Utaw that tshatat it, are wterabd t.. , aad tVvrriary J the lYnuarf hare la Mktd -
. . .r; . 'foiiow iretAatrit lomntiH to tend to
tiuiKihiaUiauciBatire. Ii thttof ralmh. IVwcrwatatnseiiUontheirvtevaabiwttheabro
tt it K eraaas the tradttkaw f a eea-iatwn that ctuot. of the llava.nu. 1 trat A raemher of tbe
haml aar. Mint of tbe llawauiB leornda. I laen ttlriwM t. . t.i -1 . .
UVr tbrit BTthokvy. are twnle and deatnate of l ceatleem yeeterday. Mrnihathevaitedto tnt !
aw reSnrO mutr,tk. Of thM I taay nrrpt I trtm taniuBarieeow! by then, that the !re I
U7T.rv; -V .a. V. V. it VL. ; ' j . j .ll ' . "" T""." unaare et
California
Furniture
IS
bSWItr!L2C fct tr!k4W ,u Tf4, i Wr KrUiy of 1m TttT ko wU
ttWhl lWiK 4uJiyHl b. Brtv avU th tWM, tV nhrtM -kO of 1rtsU. iUiboarfj b
h" . tt4ymL JW ttOamaufciby frre imtmc of 1U
iHmt Mch tnw in eolWiiii2 Uwiwb ir-1 .ivii mtw.
wmi8t ittnntiT ud p.-ptJCU utd oT oKfe-, Eltx-tlom unit Intt.lUtloti.
iC in Ttwu-xv I bad for ui latmrftR tb I . . , .
w4 Uf ndvtiro Uvm )Umhu 1 ta-Vm rk f HonoWo h c5 tmi bwrthmi mud
MtiM lfaJK uk! ow TtrfeJ f ttlrBidt j cfaant)Mr thtatjaatKitw fr most aimtt tm
&bU Mk ltoir. A Urn vmn me I tbf mrnbrr aod rarwv iW tMt nt
lvoTavtUiMiiT Vtw okUtu.n inlA-r m UU into aWitat, Mh5 tbe
wlUetti chf Ut wim HinntM tu tW Mrftt : wrtnt-ttip i ukK limftU ut
nw mmww imu m w wwff. hmmv tAjtiBcnity to xxUk not, on mr
f hmi fikhnthat, I haw iTJMk t cwurt 4 the tttwtaKttt of tW iwaht (mu.
imst at )mrmA$ tW nfewci of pifw. viurh
rmu cttf-auiib.A. irt4 Mtmim. " Ktmm
tvoU Mr of - MiUMiM.' or lm." 1 Wl
tot. t-lww in hntuae Mr. TVnm ak uu-
hf lltoM .B5 lor IkM Ml AODBavL
A Sad OcvnrTvncv
A pvrty vt trr tk- aod t rter u k,
Jcmb-n) ia WrwfibpV ritWtM Nr Tmi tfajriml
after 4triiac IHfcttMO. H4, wrinc a mil
kkara- 1 T - - jt atearaBj Lmmm
tar MamucM&tiKMit I- jv m.
k m. TImv
had aot marMM a temU dMUairp uc tlmr t
twaJaw-wajU vhMi ut a mtiov ptui of tto tM. on
vhHh thj vmtittftiui!. thctUMnp with
CavmaMtM, t-M Unm. ilr. .Mt Urfftapfft ad
tfc tXW b & nttT. TW-thT i-weal bat th
Wakilr oT th biia. a yvxuvc Q aAtM T. A.
Ivoudvtte canr ahMtvlr Uji an oki uatiT wan.
Mo) Wrsf a. ham villuafi mthe tvKVvt,
abo Itnivh tbrntj, aaJ tvUtUijaf, Up uki iuar
a tluoTn vMltQtly to the gnMaoT ftauufS and
uwftsable. Avastaaoa wa mkvlrml tiwvutp;
to Um jiwtral jtetirrtAU by Hi. Uimu the
aatiTe eiVfM tlnvrr and scvml rf the patty of
nifer. After ta apfa)amtoa of va&ec mtfrtultt
aDal exiecuaUv, tltc old xaaa Ttrirvd aad lhc rx
rrsi rt-Bl belacr broct teto wevkw. b Rot
into u axtmaiurd br tb 7Bi tau tJaJwni
who Wiwrnl turn into the b&ods if ume ttattr.
tnad of the wfortanalc mrtT. Nothne aim
1 a tboosht of the malt? tj tb (aartM rookriaraj
amuon we -tin h.vdw iiaauoy MtenruHt
aa uantt bdd by (Wooer Da) ten on the dvad
hniy of the old aaULB. wbarte name a aMrtaiiiti
to W Ktuivevvvi Mrreakd tbe folVwiaK
lr. ibaermM. suted he evoUtutW the body, did
awt ftad an external bnteea, foand auate of hut
rtba hcraaeo. nuikd ps mmrtm etaaainj.ttoii and
faaad 3h nb tiw Wft Mde wat fiaetoted. iMt
bwaa. nb UnAeucitare o&T abuat twv iiMibra
frocs ilt articalatioa. 7th. Sea aad 9th riW abo
bchjkes. lth and 11th dbdooatcd bat not brnhru.
Foaad Uood extiaravated toth wtthm and vithoot
tbe ribs . foe ad Ktb tub, of the baac on U-f l nde
OkMhjMttxl and uAdUiW. lOool ta the bert wa
tut dara and taai. Kruai injwnas to ribs aad
tanes be found atdSetaeot cve for taeath.
aakaialaa i) ttficd to the old toaal-Hnc
bfoaf-M to the boose : he tdepc eay on Moodav
MKfat. Tttedt; his pain mrre4ed and be rolled
. i a.. ., r- f tinee in tneastaL nedasilrt; bect vwf h&
fsr. tiof tieuj W tn ,xatd brtbf Ujarl racv' V. hv Ubite : jas xX a-oadown be
uf KAincii- u4 that tbe foactcw atsli under ( d-, , ... , . . ,
adTacaeai. Dr Utde ud that nvb rrvdtt lhan a stUdthat ritt-tud awJ the
do the Board of fiJotution fyc their erjai-ntij tiT.bo maf Wa ToeKi
then preeented the nUodaeiarr narto(a&ntf . ff.""-' : JISf4a, 1!
i hr ats f : m-KueT. r ixwts muu w vnxi put 9 men ir.av nr
Atratun IrirfaiwiaTT Hzuabeu a far h
uVtB the atmat cvauutm Eatftst enrib. and
?no t!wir aXTfcticai rn-irui?a:: 4U2
la HavTfauaii. Him tavAey fHIu3d. :tb
poatttop of bee paetaod ot uacba- uaacWwuc
tOdrea, aOLtfdtss to the Tucne Sotta yvto.
ionBts; a ctaw tic wm preaem xor inv
Um exezwe aewwd wry ndni airing aad
te. Th CoeTmtMMi tam adjoaracd aatil r jul
lr Hvde read a wwi from Mr. OamB, " A
Xa&oal for IWciunc EaKtMh. t Hawaiiaa Ck&
drvd. ' Thaf aaaaaal had been nade tip a f ootid
aweuNurj. Irvts taaw to tuna, ia Mr. OWa'
SetKJul-rouB . and. ui aoote rejbprela, ueemvd well
adapted for the uarpoev. la the dbtcaMioe which
f-tiowed. Mr. Moure III muhl that, tiioajrh tv
LBwledce uf Hawaiian anrkt be an auttttarr, i
vu by no aMus an udxtwable prerwjOirte
f v. Um iiacheT-
3ir- Mourv then road a paper eutitied. What u
Teacttm:-'' Mr. Moure thoafrbt thai trachin:
tuvaint murv than taere talhuac to. or vuiauune
tiutur to aciaas. Tai;twehtr ootcht to maxe it m
dwtt.bk that tho taathoaMWabietocnv
bacV to ttw taacher. m the aaute. aad m dT emit
wtI what they had Hcemd trora the teaehrr.
vldmwit'o sonta.
the tint hoax m taiusi op by Mr. ttiidVmand
MtMS amriv tm farther rjLpjaratioae aad UlatCra
tiwcte of the - Toaac Ma rteaiLiif ataatr. aftrr
wbtcb Dr. Ujde mAt racav rrtaartM am .J ur
for Hawaiian boy. An animaWat dagn
shon folloaed. partKttated in by Mwsaca. Mavkiu
iomb. Ku)ua aad iNSJtt, and akacs tSorton and
Cattasberaaia. At thu caaum of whath. tbe Ctoawa-
t-s Jaiaiaul anm efa
-.." va J-kai.i'-4.
.turw -d il-- f-ard t- lubar
.vrabie
t tn
. 2ea.-jiX
'-aata.
rafter. Uad uot are trm azata n"ttl Alter
hii death
KaiXK'n.- ' aatai waf hi 1 t'j k u ibw?
uitik dervaatt, bepau to talc cara uf i.. a. rVaei
wa wtart to ratf-Nwi hawaWLatuaaraatiitt placw
on kw hoc be woaM crv ottt Mk paaa.
ALbea Herbert tatd ; betweaa 1 and ? o'clooi.
aauta Ja&nary US. 1 w ooiaABjiQ from Ka
picftaw lark, at the bridee thM idaaC tbe Church
three boys on bof t'baek passed aa. Um borMr
Kuaoc asfa-at aether co&Sd ran, Iiatoppwdaiy
burse to avoid a rollMuo. Ahoot SDfeet abead of
xae wa an old nun walkinc near tbt. Zaaee on the
taft hand ide of tbe road. X the nden i-ed
me on mv left vide, 1 aaw tfce old ataa drop,
battockvu down, lealitd to the tutors to otop, tbwv
did k and caaac. back. We all (acted the obi
man ap. and Qmft water brooifhe hrai Ux be wa
Uosned. One of the Imv tnfw&d an expna to
take hint hoaae to has fanuly. I spoke to the oki
man. be looked at me and ixveaed to be all riaTfct
1 dad noc are the colfaakac.. bat the otd nian
drop. Tbe boy teemed very sorry and did all
tber cotzid to help the otd man.
Hilama. adnrerif a&exprwH vasun-. Saw
aa old man tang aionc taiaaiidva twroad,
ya then saw tht hot cotadnt: rrckksrfy
ahead f ma aad they pvJ nte. saw t. A. ltud
wixl' hit tbr old taaa and knock hint down. Mr.
Herbert called to theaa and tlwy .topped and eaine
bak aiui we all Iwapedtawotd aaua. Hecottm
tba joa and I rained htm to a bowse wbete a
woinan took chaste of beta. aw lh old mas
struck by tbe focv -ahooKfor of tb bor. Tbt
hxjwa were tuber. They wace aomfi ory tht :
two of tha boys had tfcwtr hb m haad. The
boy m taelHtkadv dUaail
R. K Beitaw. MUtes there wre aw of w.T. A.
B. Wiatjaw , VT. Haaa Vf. O. Mo-
--v ' ;- .- ft it.li (Ss:!i,
at- . 'ti 1" .t-r-t tU. tr:dj- - -
f;aj- ffc l -44 v -I- " 1
a. ,!.
romwiwwaw-itt of tha rwaanlar tdnua
and ih ooooeiU rWctiooaad ttntattuioti of the
rw tdborr. 'The Mka iaa 1 lictiotat aad iawtaUa
th haw taken pbtrr vmse the ftrtt of the year :
rbe eUoa td uBVert of ttaha I-d-j for the
eueOHifi term m held at Ktththtt of l)thsa Hall
om the ewci?tC uf lb TTUt alu aad iiawdtad a
to&Mr . H. H. Ah. C. iNj Hmy Saatth, V. C.t
Arthwr Oifla, lwbiU . titxv WUIiaaH, K. of It. A
S,: d.Xltodaset. M.11 V : Tlaw.suwtTJua,M.of R
11 intettdtnu-u .vf the aewty tweeted tdirere
taken place at tbe k-.H-io thta ( 'rditeaday )
IwraoTj OsiMca ov Kan Mat.
To ant tba tanaxe of Ul noble aWtweawaHaims
t f poor loOa" ' the efertwat of "itttef" of 1 lawmitan
TrtW No. I was WW at tbe rooacH UaU oa the
ato-p of tbe ?Jth oh., r-Wtin: ax fbUowa :
Tboa. E. Walt. Sarlieo. : J. K. V-ean. Saior
Sag-ajoaere : tlohn I. KtJtuuorSti(rv . Honry
SarJtatv Chtef of Jteronk ; Kobert IVimfe, Keeper
of Watopam.
Tbe rahottc up" ill take place oa the lAh
sleep." Tbf " baiuj taUu" for the tat tana bate
lham wdfed ttrtntM Iwval WHc the raw
Wadtte aad foaad correct, aad taaka a band
(tan rib tht t fiaanriaUy.
AMxxnax Uboiqk or Hmoa.
(V-eaaic Coaactl No. 777 bald a iweetnat on Um
nd int. at the K. of r. Hall, mud attar tha dta
Pald reports of tbe obi oaVera, tbe foUo iac
cvaooMntooH ware daly iaatalM to eecve a orticera
fur the rr iiu; term :
Geo. leaeas Ootwiaandrr4 ; H. iu Cmhavi Vie
tVutaawler'; KoU. Frettohat ratwr ; li-eary Ntiilh,
lrwaa.: FoldberTrtaafaia; a.V.bvalar,
IKkide ; 1. hjcShane, Wardea;. Motnettv.Setrtrr.
melrrted.
Policw Court.
raiTkax wttttus, .
The bittowiac is a record of rrlninial earn tried
bofereJatdc HLckerton at the ftilKwCoart in thH
mr during the weekending. Janoary 6tb :
Jaxrn 3d. -.ww Hiottb, A. bmcfalr. C. l
axe, cbxrjced with imixirtittr. opiaM into the
Kingdom on board we bark KMtnt. Hiortb and
Saxe found gatlty ; fined SW each aad senUoerd
to rix i-coatb improoenetit at hard tabor. Siu
ohur di-aWaWd. Appeal noted. Twenty -wren
eaaea of drankctiB!, and three ohm of a-anh
aad hattery. U-aaiei seterat ttmnad raara, ranae
apthi Uty.
Jut hit 3d. IVter idtuau. Hi-tAlleas driTinu;
Uned osjai c v,ts. i Hueiatrttta. .santt and
battery ; ftned and cuejta. laUkiko. a tuitire
boy w chars-! wttt dteat'buc the qaieC of tbe
idgfeft; fomd uflty ntkd cuaniumd t lcfoima
lore booi for one year Kanehouu Faat ridtait ;
fined fS and rostt. a(aa V and Heleiwi,
ckarseti with rttoiterv in the pablie strt wer.
t'Jaixl jititl'? ltu tvvd ti ail D:tbo
uu,iHt.:.' : t IcUxtt, ihx. ixai-ii w fenr
roootbe, hardUbtr. Kalakaaaad Kamaa. Af
fray. (May and ftind i each and owtta. iYrt
cuwrt of drttJrvaaiea.
J a t-atur itb. - -Btttlieoaw. PbMLrbua the qnw t
of the night. O-ailtT aud tlued & and coeta. Ah
tjooi. Aaaaolt and battery ; fined and corts.
Ttre aaww partv wmicbijxeu with haitM opnun in
poi'iaawuML Ooifty aad lintd 9-a and iwutcnord to
use arotiUu' iiuorNumuent At hard labof. Appeal
tfJtHL
Jkjacxat olL - Kaai. Atsaslt and battery. Guil
ty and fitted t and ct. Thirty tux am of
driiawt.ca darini; tbe .week.
mm
L NOTT.
PliUMlllAG,
Gas FiTTiiVR,
Tinsmith & Iluuri-:it,
tifj . 1. a , .
aaa: BataareB aaaaaiaBe Bonoamxt
1 t fur the leiiwiiay aaaataf ahexJai
a. rt funk ia the toartfc of theer te
rhe Cuaieaaioa thmrii aid rteotbarafor that
.neioB. aad aftrr the iiaaiaclMHi of ttome farther
boioaraaaataed. aabject h the caB of the rSec
retajrr
Our Hilo Letter.
haatBir KUi
tae owl
1 hit bbb.
I T. t- Uondvin aata ; I had hirad a bone from
; tV tatdtaw Xabi.. There had beuat aothirig
J Mid aboat the buctv beinir fraotawa ir ahoat the
i btf aaltl I atacted oat once, then 1 can back and
spoke abuat thehoxae benurbald iatheatoatBaad
aaked foe another bca, vas told if aajcher bat a
Dot tn the bora, mold be Hhetr 1 1 throw roe.
Hrxo, Isaxaij Itb. l-. When i fevad I coakt Bat re Boabatme. c went
Ecrroa Oiixrrai-Oai beaariral aaather cob- I ' csaMaot hoM the horse he usM bolt on
. , , . - , , . , t the wae oat and jibbii i eeavial otcaee orth
unaedastttthe eaeatraoof New emreday. The Whea we staruldfcotae. Baaoe hed and 1
tint of the year yaenid tuetty aad plBonsily : . got oat am the toad tori tar. I abend, the othtr ,
there w tbeaMat strut and aianl piMiiix of rt to catch aa. with jaaw anr hor-e wheo he
. u . .a. K.n7 ,ZT... sa theea eoaaraa: aW ahead. I could an hold
fnecds. and m the eeenua: two bafH. Uat When I aaw rhe old auatrBed aay best
iCinabycaK KaMfrxad ' " ' I jaaVuai m i inirn him. I the wagoaaonnty
the hoatie and ban roost went fairy decorated for ratht bet Bty whoh aataaiJot watf taken ap with
tae uoeawuo. and the fracraat roaib aad sweet j the oki Btaa: I tried To eec ctear of htaa. Me
nte4 V.er ot Hawaii. a rmifral avrfvrue ' kM. moI mt u hWthk. and an I nekal I
All went merry as a raamaiebeil. TW etrack hat, wark the XmwK. I was wary Bear
nunhfai otaeat and the nattermt of the thrown of ... Vara. onsebT . I neeer had a ataek I
Beat!
Company's
INJjr.W STOKB
Nos. 5G tfc 5S Qtiecn Sts.
f ltitto;jU-nIr Hall.
New Goods
Stnirc Suez
..leg-ant SVa'ior Suits.
I'rima Nora lietlnioni Sft.
(Jtiile Nr- Stjle:
3?'-v:i-3i: 3ntt o o t s ,
JnOlic Thlttt; Tor l'Untal!a;
Woven Wire Mnttrosses,
Hnir tfc Spring: do.,
Curly Hnir do.,
Hair and Feather Pillovrs,
Mirrors,
Sheets, and
Fillo'iv Cases,
Excelsior and Straw Wat
tresses, and
THE LARGEST STOCK
. . . pf
ALL BEisCrvJPTXOS
rUlISFITUIlE
The Lowest Prices !
E. P. ADAMS,
Aeont for the Hawaiian Islands.
WANTS SUPPLIED
Cheap for Cash
lvtYtt WtNT.V
utni'st'tMift rti.noM
win ik. itoMn.n.1 t.ciit.t.ii nsrorvonT
ikiHx. want v
r.i:i:ri.n rti.i:in;
ji.ti.ith. mxuu'u i-arriaoc servtTtnT
! DOYM.UANTA
Uoiimm: i.trioiiM M initi fit.t:ttiT
l-.tt tSe HUNOUt.1 CAHMAOB KITUSltVRT
! !K TTJ. WANT A
' TtlllMItll.ll ICAn.tlT
I tftfUl Ike BlMQU-U t'AKRUait MTAfSITtST
1M tC WAST
t oMiiui) tt.M.iiN Mini mi tiir;
I Call at the BUMXrU' CAtKURC RSrOolTORY
1H t WANT I
t'iitr. 1.1 v r.M'iiiMn.ti,n;
Call at Ike HOS-OU'tl ''AkRI VUC KlrOMTDCT
JH) OV WASTtWJS Of cm
i.iiiitT.MMUt'ytf t ittrtni ti.r
H-Tirl Ce" auoal oar M tke Veal urwaxea la.
teertaakiiateeeaiele. lee taw at roar vanaaa
etwr taweatedT
Call at tke HtKrot.Tjt.l- UKRI.a MtttJMTnlY
ovorawjivr
II r.M.t -s i.tjtti., tiu-s.
tarrtate TrUaaripe. raaT WatrtHloa"
PO YOV WANTXJITl
('Alt tit H.K IIR Y lil Itl.fAl a tun
DOYfH WANT Til til Y A
M.I OM1 11 k.MX'Altltl tut..
Call at Ike HONl'LI U fARKIAOK KErOMTORY
Givo My Stock ad Inspection B ,fbre
PurchaMn Elscwricrc. and
As I Cunrnntco My Coods t? bo
all I Roprcsont Thorn,
All Drlrrt. nlll K ?la.lc tiooil In l'r of
llvsa(.r.irlli.n.-
Pruorietct tke Ueaolela t arrtacv UrBMIte
ry.Xo Ml X H Mae t llucotala. aad
Acat for Me.r It. Brici A t .f ABOwtmr?.
The Most Kleiihr Mnunnicltirf n
In lite I nllrtl stair?,
J-this TFlHil.LT il'l IKMIo t.
New G-oods !
New Goods !
iJ.T.WATEMOUSE
HAS JUST RECEIVED
Ex " GLENGABEK " and
other late arrivals,
Ttin tXkT ASSOBTSIKST OT
NEW GOODS
TO Hi: I til Ml IN THIS KI.NIilHI'I.
A VISIT TO HIS
NO. 10 FORT ST. STORE,
King St. Store,
NI
Queen St. Store,
Will well repay the care
ful buyor. for liis tronrilo.
il.ii'ii, ''i-M'-i j -- u'.miiilNir.sF..
llii;k'-tv.Nruin., , .. t
' Port Oi'iuiii Ottiaf
rN iiu kr': a a a fi iu a
UI1.UI.IIU g S M II U IB H II L.
HIVE JUST REC'Q
Nor' Wesr X fisrlivanti
LUMBER!
Also, by Recent Arrivals,
S i OVES, !
Lamps, Chandeliers, ;
AMI
General
nir wttk the evneroav kwark of the otd. The et baadjt. 1 aeaaaed the old
atDAXatmr. vat of lanaexaaa enaraled cu abet i took ana to his fkwnb.
afterward and
twam. na naere was bo BieaciataDO. ivr au vcew it aawocRt aaabont aandtns foraawctnr bat thoaKBt
watntrae teaafwcaBce. The ertwue cuoi Mi.f itVwatd art ttv old Btaa Mmed ailrwrkt
ball wa brkt at the Ooait Heoe- Tbe narre I when, wedeft htaa.
aeeoaed a any one. aad aB wndentty enjawed them- j T. H. Jtanxeaa. Htnted. wa with the eoaanaay at
teteea. aad were trappy. There m ao ooabt that t;,. tune the etc. oam was tfrark: waa aaaae watra
aatrak and coei water ran etist tuerther. aad en- , beaind: 1 djd not think the Bum aaacfa hwrktldW
jaeaatateaanot tie dsarwsedbydxaaiski of auda. M tkiak tVat anian with all thaw rite broken
-fcaeeyortelo hstaate. atcie lady nd when coaU hate got taaeawagoa kiaa ilf: know thai
hekberr"e dor. I Uoadwra had aaid he eoaht not control hnt burse
ThanMBnaehlMwaty ia tDto. bat it at a f adrsx ; aB dae. ti- Jooea te.tied u atttaas the hone and
beaaty. hdteayiiain. III. Ila i all that wrtVron ppued tb- bora, to be a jafe one. haataTery
the stem More thrr are faQ Mown, rane ktad , free horw
otajack tortowrtoke. theai,that sow htlRhts i The jar, rvlarrwrf a iciokt that - kaaiwwceo
Bat beosty only wear a fatal i ei.i in hai lhalli In atlaiTi liinirilati lllBin
BwaaktBecjceantaitaayiapalharir'raB taukwlhe bona-of T. A. Goodwm. we Had
rs Been dna aaa tas eheok bass tl, T I c.l.n. i. 1 . mAmms v.
said. Weleare that to awyafciaas and the . trowl thB aeeadegl bgt that taeaet-i.h at happmrtt
tbrto. toar H rUe A Co. f m bas fanoaa asd henkVat rahne '
lac new tiialne M.ot tba wejaahawaeaaapUted j , .
ok Wedneaday. It at laiti sail aajdaeabat-rad 1 Treaty Tropica
H a credat to tbe coasarcrtoe. and Araoad on.- gen-
eral faperrasor I Wa!taarFN. Dec. I. Mr. Page, ciuumtan of
Tbeie aeie two arraabt fdrankenaowT of saikws the Hoaae Coanauttee on Coeaaaerre. ard to-day
toreisaergi on Monday eeaniaR tfaeftrttatace that ttie Sriretwi the ectircnt of tije pojote the
the new bqeaw law went'ixtto effect- L FacaV Coast was astret abruawtain of the Ha-.
Uar teatu t'entrai Arsertcac frazt tree the j wajaan sagar treaty. Tor pohtrctil reasons he
Je.4 at m fnH bbura and a ihlafaT ykHd rs lh.wa.rit a ujeametciaj treaty with the Hawanaa '
ancipated. olgaxlT cnlo the tilaratiV xVar. G.mmBarBt wasan adeantace tottlCMBntry.and
HOUSE FURNISHING
If A It MB W All M I
m
( aMl'BKI.I. XHW MT.OC K,
FUI.T STKEET lp- . tt r A 1
Steel H.ail s
SOB
PORTABLE OR PERMANENT
Hallways I
15 ft, Icsstiu; 14 lbs. to the yard
JmI r.f ij- Dak. . ' U . . m
A LARGEli ASSQRTM'NT
DAINTS, asfoUows:
HI .! ! Ck.- itlW. Z1XC. LEAP.
Ki N'KF.I:. VTLlMTCUiD
11 lit KM.SAD.asoucldootore,
A Ac- 4c.
i-l, i-4 and 6-1
I White
j China
Matting,
' VM .V IKIXEN VlB.IETIES Oi
F A XC Y.COLOR" I) MATTING-
lAPEP. HANGINGS
Tr-- I R-eE--T M
BEST ASSORTMENT W THE CITY.
t-EWERS & COOKE.
v. X t
UHlQia FEED COMPAQ
Hay and Grain
CONSTANTLY
O XNT IX 1ST jD !
Prompt and Correct Dolivcry
GUARANTEED.
Onlcr.snill be tirairTiillr IiercittHl
by A. W. IlirSII, -Manager;
DTtiES i s. i iau i !, rr st iuifsou it
OK AT THE
Feed House, Telephone-No.175
Ul Itti&ti Unltt- fro- .UtCrra
Union Feed Co.
t.Mil tt A li.
Ir." r.,lrtt! I
IlOLtlf.NA SAl .s.Vt.V INlTINCrj.'
iJi-li'lt-il ha .''a. '.Ti'-
r.-.,i, s.
i Hen l.l.N a CO. 1 SUaa
HONOLULU, P. O. BOX 127.
MAXAbEE,
aastiTB is ceara Tarrif'Tk ir.av mf" - T
rHroai triir, tC tke nftxt cf Mslvet, I A5D DEALERS 13 j
and tti bark of a do. xx orritra or I C-Tt S Ofc. OrwrU
ffemesfic Ifrcdiur.
SATISFACTION TO BIS CUSTOMERS
I VphoUfrrlDr Dane tm Onlfr, .
VP" vxz bt tmadrBlti tta
Unreal Eatcf. Ualy IrVg,. WriM lapHft4
...-w COMPA
i or iiinnt Hi..
CArUlatlt Cwnpttar jfc tLnrrn .UtHkmrk
" trirBwIcfaratrCaipat'' m

xml | txt