OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 17, 1883, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-01-17/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Jiairaiian arctic. .
. :5t xtr
tw -a aax utatr. tv- aa .
emnj.l(' til piae
a Elk. tt wrt aw. TV
-a- wc-.Br v4 -n Mfcr t
aa e-aatt tv c-r-t at tt- --
tr--J ki" jr -tear -aai r"
T jt 'ii ii H W K- eJt Ofve -Mtt-
-W ..tiutalwa -ai tia-i-nt K ct
Urn via tnml ai !- -W
nvdKbikiaWr Aw o-a err
. aa- t ... . t
r e f i-' i.a .
mUa - vi- K-rcr rat
IVS I.UIIIIIt.'-?
u j atf a - v C".a . it t
feat y
tai-aJ y tt-wrf f.im
iWaAfciMiMltMS v-amiti.
Mktf - tve"rvc Warv r at A
as. a a oar kafcat. a! es
kr adr? i iliri' miwv 'hack.
nW It i tt aw. r
kntiNNix; trt
- in mm -tatk arr au we
tr- ita-iiHf .-gal is jwctevt p.vd
. a
W r-su
TW Fr-a-ar iv
re-
tA k tw x-ui
-VcWrAT- ti f.tvva --.--et! .
tat &eaa jd vree-! x sA-?
tar-tts: t- tsaArct ra. kt
tbnwiu -- -. r ea
WKtm vc -t.x? i.it aastJxtofv
t- ar xsM -t Jt5 V tb- --. to
, w rvLiwrt. tT3ehr t -tv-r
ecsit to be ri .T al k-ata.-ri-iejy '
is irriba vi Mr P C Jow.i
vbwr cviasa a prcSimu fex;
aa frsctsml we ci" tiis tasacvi
is vkM tSEa&c boU it.
ci titat fazzKV ec ti IV.i'i Fttata&e
that rtairwi a trvsrd cus te
tatmlm. Oc ora si2ic well
kanrVws wiptojwl. ! pfrtar1 irs
kr K mxml fe cor iorr: ti
nMKfcfWa'rti'wf l,,' batr twa npii as.-cx
ai T T' W& V. MI ( , . ? T. : .
k aW ;ri amiFrti- aafe V a-r taox ut , ajijfifere-W fcracsccwai tht t ia
a.L.ati'iiiii tt V. W ij-. t biKaae fee ipcvw24 d?it
IWik-ilmriwkt ' VI Aajnr stasis Siwiccr tiscSers
Utv wr jvt1 tv Vtar siuBj(
i.-e sj Kim o acvvnct ci a (w
Wjt.vt Xctiittjf -wiU alfaf tkisshrra.
bvatj iatsssw pw leW aa irrcf-U
M ci i3vitwa. a rivar
ataiveMet fcvia ih Ktv c vti oi
tt ti v art sxey . Vv al aatfc-cnta
b jv tiat feat w pcnvi.vl w rwdtx
cvcapcaxwl cot t!a aaA W tinrei
wiS. wotiwrs duMrrai K coatvot W
KTtisat'wia kaw&jonw . tvfvc
rrit cnv;t tint lb irritirccf ti
Vv? V5 ct ttntf' facts;
sal w oaevRr trust tV actka -t th
Board iU p tvopt. sal so
aAta?witiiravTvcv m u Mia m ih
tvwut tOji Yltaiaa4lmKSil-
ntxtj tusLta(ttnlirM( w4k
w.Ki7tC-tvcUlsL 'CayonNHi.yMMvn
UW H((M t MKW Wk rMl; -
vA9ts vi the axtk 1W r4 aw a latw
Oa;t iaa tVwt w I W aiavm atr bmfcHvw
tKtvwaxKkCMtiwtuastt a s)!uv
Aatam. tNaMWcait'ctv(aa;tv
t tsvf KvJl Mnxt V
LB.'tk'nH at N m t ikvU S nM
itMwrt,lwM v a H M!Vt
Xwaav YaltKejls4t4t2alMUa
rrr a iW aiwl lwa IV KsrvW
ItmwwMaimuinltohH Wamva
kCnNtlMtla4MMlariK(tkml. tVxv
ki wtet tmuUt WumI mat IW avta nod. Ah a
(Ni(twaa4 am tutVMw
FBOM SOUTHERN SEAS,
' ML a 9&MJX MI tM (AM Wit ff lVttlvV
t hai t Huir avtta a mb. ul tvt
t ftm ts a VntiMat Vt .
law w wu tai a imwiu
a. an TUn H aHt Nn iw (KM vVw-t
3tl kMtk. a t l!ot kjt t aITi
.iWsxr, e a v"4 ft nrt -.
U au 0t . aa wn witmcat
ta rtw n N . a a m
tow w h HllbM u. t vj-r r a
e.v4 U w trwnjrer
nmnltr ta Mk f aa 1 vWnwvl ti
W vVt-tV sf v S,tv twt ttkt la Vn
tai uW aitWitvtt4ui. llw; w'T'
Vvx N lnnratmhx. vl ant
f.V kX wy MMct uHlT Tacr H K
at ctilf athj a.w tal a4 nx tfrt ,
Ua VtaJ o . " t
ttw. 1 n aantrtt4l.tlnc
t h a wNt iww- tsVn a4 tfa
comKn p a ta KsK, ew
it avk Kk iil aj la HSi. W
rtjk.i-i W t K -' w mt wl
r j itm a 44 ta.'cM nra
(Na rv." a4 latr tM mm vaat t c tt
Ta tavM w aMvtv ba
.M ta fvM Aav HH
liitxK tWj tt o b H
fcJt aiw aayvo fnw ttx- w WaM
Mk1 Nlim tVtvt flt UtJ K- lVotn4
v nubuttj tKrNi, trw amivil at wj
I al tNw a, xrv nvtr mm ut 1 a n ot aaictt ta.a-M at
artwl ai jvrt w tt KSk iast- 3S few
J aa2 ix wntK aHicc: Cut J-i Mttw
a2 SiyyC o zfa; Ta 'i Vnas a WJaVy
Sbriv ?ryv a tc cvoJitan aV!a aW
tr tM t tara a cvOkc crMt
oc. C; TWwr bv k1 ot tfe
uacwok Tau)C suWtekttavr.s
maialiwoM oaa4 avvn aivfttS$vw ?t
aa-i vtacva ncr ma as4
KWlfrKAiTCvntaweUtavcvwftatl. Tbr
arn il .- rt- aa tattaWal aa al TVrr. JWK
lwvataVtKt traal ataav avzont ut
pKT1 carl a t aaks a Rrt
ataj. "T4rt a tvwaa lM Mwl lailli it
wuaafftftvattsAoarwia. Ttwrv i knt
aacbereet&iti3.tfvMrt; tta
sataM wttnwl bl( l
J u4 e rauav a rttat
Sin.ttticvai: ma k-ti m
mluraaaii fc-c-i u al n. Tlt4k
ia t?ra a fwrNc ere, rwv v IV aat
tsi a tare a tcai tbcval twe ltWaaaci
wJc5 avlY at ctatiafbr rtU9t tjvat its
C ar ha tn i a-ii- tlli lam
feal aiat
tea 1 IL, t- .J V, f Vert
IVswc s?t! ka o i. a-". i ri-. S-ftn-a
cn5 3liawLa as K M4 K ia a Kts
ma. k o av a r a, i oiw --cti to ja
ae-aaaa .
imt a--v.
ivawr m r as a r
hut ii In It' avt mi am . te
w raa tin an rr twe kttin!
f I 'll laTl' ai luc wt!
MuteaiV.Ktl ,itiVtfct.milatwtti!y txttialaoa at
ta asaorc aa aa-art sxlawtfMiff, eioawf aat , aa wet e;aatiua Ic tt troa &
St. 4taa?114 ' TWaiS!aaSt.,t,thv,"vltta1ta
anatteaaaiaatt-.attAan
ma wMatawfivcrnalliraJataaittraaaaar I AtartiMa$aainia auM K ta Ittaad tt
V (vreaQLTa a tsaaattiya lb ai baa ( JlaxC;3L,',fer aitot amvtaa: I wt ta Ka ia
ai a a aacaanJta po-i aatvi a tar a ctaaat ta E. saWvUacw baclattlatl
ntajars w n Uixrrs.k vftiCB twr K aVw I artUHWI wma. -Xf It una cit ajcala aait
af i (V3-osQa CkfCaaa'aaaici !frtK! i$t aaao . I lilt Irani t r wrtttM
Sfcil t a HuaaaTite JaN J3 i5S a ta ttalvata vt O.H U aa ta , araa
adgutMAa M Q- HniSM aat Ba I S trr- raa tv aaJ caa
la.i!Mra-cNtnitail kiVwra oc iJ,c,?cs K't. ".V at
trlJt a4SiCTCrais-i ml ta HnjteAt- t.'ftsaaiaaatitTOa.-t
Ha a a rtv?oi a. MaXa- Sx. " '" aiwja.-a.jaa: i.via rr-
aa ta saaW m iiEt-Ia 32 ."i? W 'T!1- Ta arUtlaa
tK- aU m t.rtr m board alt aM. a at t
kvm i IVaa t hWrta ta all lkj araattvt, U
araaavt-atiitttaaatiaaatal. I ai tvt aa
rtaU ttt tcattiaac tt taK barr. Tt tatanj ta aN
aawaxakiY aiat,L U Kta TM aa au
araaraaoM Wi caiurarrU tr nrtbacta art
tina tartx aaaru caiaN takatrtltai atal tnfotl
iratcv tviaw a trea ai intaa matkiw asa
IV u I . Ml. awl X N. . Jir-Haav aa aKatt
2? aatrM"Kaa by UaaiV aiaiat Ttarata a evxxl
ariotafathibaltMftaxtra, trarr
ara aataral atraaata tf nxal ftwh vatvr raaainf
tavtrtaaaii irfiraaj accraa. Yb aatitaa ara
aue r ia Co.- Kt tKiaa on M I pok t&ait msAl
p.ir ast tttaitttfi cm wtvrr
Nattaa; frvan is Uat aaaartt iitaettt jMat awt
to iVabivvar 1 ixrt ilaai tasvft tan ia a tatrtlt'
ancit tttrartaaa (. a IVatasw Tb Ural oj IXai.
n N- K. atal is M . ta atvat aacatavat mlWa aw x
aaa apoaat tva cade vvJ H tvaieaa ta a&ai rta
la; to tabi:tv( J-vW to uw tatatv-ta
aM, aaii aaaataif a craad afViartuK. Tfe am
cut M tvo ortaa voacarvO. bataat ciavcru artta
cVxaa. tba aaittta axta ol tfca WaaJ lb a-
tat Eft Kal cKai to tb tvrlla traaata axal
braaa kto tag &a a totbevatacarxaji 1'barat
tait co aac Aarw Kt ta x aai. a t&at t m a
r-fet f.Twvl ba a vcvcaiDanl tat cf UBil a feK'h
rtvu-rta ail to tba aL VM ta X. W aula tbara
ara faattttr it Ura rxYat? aacfconuaa. ia fct, a a.lt
aaa nut w uatataa avfl-Taiatta m aa aiuav
Trjai H a Ktr at tr taortb aaaL bnl ct . aaa
aiaat abaltar ta arooM Stat u art ui avt aara ta
taaat to sit t&arti laat aa .a a Ktain
taw auM .aa ir . n . anaa. aaa i ranaa arra-
? ajarfiedarafc d CrCa-
awfatalwcui is vtt haaa
htrncasSjjmwillsc!i(ii
wiicii ta a s3Ct.-rtsj or a fi Rr-r. XI
ACia iK firvwa s aar a
aucw. te FLter ct eirvri-
I tl BVe., Ttr!i tt
a-W. iiiaari, latj 'aaali l-i. GaV , kar sr
f.l.Wl r I . I al Kiai r TVn f as ot -ral Bi t 3s- 12
W a a Pu- miap' Wt , t- r. uai it Mns ti- r?fsil
TW cr bsemacf si . ti jrvfi? statiri or
mnkd aala-tnMvtttcrawct - - net-
ufeuail Aat At CUb as aiw fai : jt--ei akK- (eJ7 tiJf a-S p ascp-
a li. iii aaf A yafefir riev jvrn tr tc tt fctiso
ai ii - -tf FawtiaaliaaVat Aaraa I
ii.JS-. aamaa r a W At A i Alaiaaas i w' a atrr Fari-ir. apon
Aarr aa - c na tat 4imi r x awt rtsr. a2A t rX .
19. 1-. Cra ca . t tit tie sir
aiataUt tfa Ac feiott a
. MaVa w A ct an c jty- Ntt? OCT trvcnr
iv aa't'iTaa? ani I B-eccarer 1 an- tce iwt-
f paSesiC ab tu dl t ci tcu-a
iffaMt ti. t ta?s ttrcs of rt; a a
imnt t rt. M ul? co? row after e
ia: ilai tai aavcyrf tb -r J of
isan rkra' rvrfwrt art taw screw e
sr Haaal . - ti- arfaral 6
tea rt twEsw cf cr nt. cry. a
wi jtri? c ti ar. Jet cs v ad sc
t e twbiV is- tfrvf maMmSf tv
aaer to sar a tssf oi ts ace.
JL Rsas st-5T. -at as aS. az di areas.
j?ciy atrr4! t a ic Ai-awou -z':- r
t 3 as d ter aSt cr 5r-
a..Ca"iaaMi- aa ar as t?C T ftCt T
tsa eoatrr ati. jSi VTeE
ailat at atjf jroa- "ila stti
ba. taisc fcvc to-iir bwar fee
vaikamtaiaam-taaia.1at aai lttiboab vnllaavra- I (ana aral arrlt raCtTrataU. aaaaa. tn tasat wni
sua. .V a niu o- ta si aiVT - ! tl7:t .tACT 'a . .
a aaabaafart rt-a-X ari ,i t V ac r "ti tjCaptW- .Saat 4a at
araca raal a Waa . atiaraa- Ut. rt- f1"?, ati
aaa aaaao iaaa ?c Kcctaa a : - i" . . . . .".N: .' tw
a rA ta ara tarta aacta-i. a aa aacsatl
b a tttttt-Npc taf c arC at area cQaua at
ar a eat Urr IStwa taaa Arc -J
12 w rvtttlatva autxs oatav aS. Ttarv ara tao
aaMxa twt Jb ati. oa naC tt eu ti I
cc frtftat Ta aa at so aaa aa t
Ril ft ratpaat m? tba c a. a at r mta trajtts
auitwa. faea , - lictato.
tv ClajnauQc. ta&roKat sac t it -ar
cvtd3 a tud vnAum lLrt cknrac !ft?o catt
afa a3ic him sty Nk a a b a rvrmrtarX
araWbl . tTOBaST asvCC M atai. oa o araa
Ibavaa-asa rr-.an hoa t aart.a3ti ai ur
art area. T B nl at aNxtr. 7 aat lircc taa
cr 5 a atl! a ft7tratral rai sa ara rt-arti.
a tag BrontSito- Jalyaitl Aair7it aaaia a 1
Sir &L abt orta aw. Tba fwfia are 2arfaul.
a ar int bt-at, as Taerw SO trna
a i to be SA 2 aseepc wt ta a. traoara.
anil frvni aivci ircir a amaU atraV c aV
Q-irJ. ' aa tttOT Cw Sc Hrai Vas ttk,
a nt tb t a- 3ateam on. t CSrjL
SC foe t&e laal of axaVa arbaea ar amaeo.
axri caua to aac&oc tb ar a iltT a rl) t. m. ia a
la baa aararr4 troca all aatat It aacalW
SiHb Hlr tva: .- aval lb Kmc ap th br. bat
beaa- ram cotaiai; boatt arra tNl toevca
txb- trtea H acta ittaXtrrxanbattN
aver tern pevTt a tbw tail iteraar uunari!
t at vac rrwa Sua a arooM STa caxbtrat
tr tt -art art. It -bt ear vco twain out to
rrlt eaa5 be boaKat ia tb aeaaa. Tb
aatiaaa ar ot tb btaet Varaan rae. ct atbora ao
atac. aaa bora aa vtta a lanr tatatar ct Wis
aeaiaa bkvo. a tAr otute a tarrat trrvst ct
ev teoaae. vitAbtrvtnraaik'cta.taaitLlaabvtw
tr tb aj car ttoa rteea rrcdj drstiafarab.
aN rtvea otber rt&era of tb ttrvarr rat taat
ra alt tb anOirrim attoa ct race bat tSoraa, for
taeta. utaa betas at taeiia. ecararcrr ami Irrncft
ro t V. a arart t ao ata d law VJ
aera carard taa bcota brkattrtrac to lb bnfi
uma U'-r vareva tM trttrj.as. ana cairBerea
taerr taaa. ut fvW blocJ. lbcarcerasrat.oT.
nM- A r-fajR s a twe a.
alia or mMt.A rci tta sar
at a a a r.aurt tftf . ixaL
A : ar. r ta aoav awt
a i-r-c Aac 3 aa.
atlBaaHllMaa ftaat ar n sta , ( p aaa
aafaC!awaTI MW' " ''WN
aaj
a hu t rt
aaale aa rwR.
Sk w watiLt! -.wnM.t a- A
ft a- r. t-anaa V . bar-r -uak Gsrt
Aa at t . ijatal ar tar to ataesa
m At - nmv.Jar eatv
jar arf- ai at aVmitt J W attji-' c g
' a fcm-T Uf af ttate. srat; to
1 rf vmtm n ml i, nf t Cafei . yAvc
akr vt rai taa- anoe-. aoaai s
mi ar tp Ae XZLvcatj Gtat aati
TwaSiiT t bctaaaa ; A ajt r
. ifiar- aomealW. A a-re aoo
aal Arar Actr tai aB n-Aavi-ea
nufaU mill tactfe
aag A i 'aaj tc ettar aad -atrt-cA.
at.ui-iiia . ic-r tra r r fc-p.a-wir
a k k K te t Im i 1 AaC
Atr tit - aratii kt t - twl
iaiav aaajre bav ta-a attgut to A e
rMl.!iit.t:tR a- afenaar state a. s nR trjur
fcaii-i Btat ta re -r tv
aw! MMAr
MAte s tr if rrat B.
aaal - r ntn a cwr aiar 7.
at agr aHAr oat -it caa-al iet eatroa.
J . ii t a" t -
" ' aclarit-eal tfear e at tb t es l&t-
, 'rferr At na-t tv a f-csum. shcr saat
IVBMaa3XtlaaBBr i
man -AjtB-au AAat w -pat-.
NOTES.
aa a u-
Kvr A --Scat e air tE Kai bcr
aa air frvi. a-aratr. c t " car
for rii rSr Brr ri tb? lasKagf ; Kiel
adekt oar saa as. a ti l cc
A fcatrte .fe sredfs! ci tb? trttc-
X!s at sj &ct e. aarct aar
c icrwe; kt t. a pxr c t
anisaa. A3tap-tof e-!drxJTr ,
anstarf rai niat:xai-3 rEa-
- tt ! caa eatfr ars.
iast is c a cor -tv da as-jw -a
area, t ara: toar btr trO?rrt cr
fee r e. a a? &ai cr - c co.
i imm .fiaia t Baa mrc;.
r t ,e- E fcai taw arresMti
-- earrwd crT as a urn' Ha wii-
grar ip-i iKy-ard. Let tier? -
av tjifor oef. iii t cui -axra5 z-
: t-.r i. fj-.tj V .r t,a t- t V ' .
Taa rMr ar 5ert k e I thalfa,sLImi. smiax.
Lata-- aaal Sapi O m mrj tvr f skk V- iV ta aa c sen mt cf
nH of itasn-c-crl uctri am-asr ao : co -wier t&at to - - i
aare to at rtatl b t lb ot r eot rtvateee a
carneit b r . Tber art au a aromea br tbal
avai tt at BO If tba vara at bertj to t ao.
.a u xa savceeacee aaaoe at lo vora ta
ts t at tta bcatb cf tal!avigi. Tber art
eaJMi t 3J L a i rtarj lal a-alcfv -tber
art bt e teaof tbava. tact a rvrteiL Ht
ctajtl eo at aad a tbt rrcplt &er ia ui ta ad
tba t v vert treat li. tbert vaa rro tvvat ret fvc
aatarr tct. a - 1 aca t a -etl fee . braat .
At the vaa ar ara u a areraSe Ibtn&rbt art
'. r .a Dm Miw .Ui W. I ...
XS, rfltf aroKacalbera trf Nv Sets f area, bat a ;ai aa ra -&a be to .bkjv
r-KtauclCiiiIC4;xar in. vaJUr tt 3Jt "f41 J "ortrok oa Imbtj
mura?ox bus tsr t siaae S or e 4 a 1 ' Aatbtyat atari ut tb forta of a
as-Q it-ji:ci- :ti.-utvciir -ta or:-it I . . . s-rr fi-
i . . . . r aaia .a. .a. r o tar co aaer t ja. inn x
at- to: aues-K mst. znmcBKTj cz SBwtf soft
tCW O .
tvra vxennL tSx Ttm f
tVtU lafW kcVQttt 1 BnV(Ct?s2ltSU
Iol to ottr obOi TtaTr m um-
mxij utl tfi mBu Itrn. Ttciifi ii Sr. irwa
t fcz3st3C i ai pieast3i cf t Tyt?a
&ijifC of ttf 9aHt- rrmir-rt & vsa&gti&l t
Xargpaa eunaceatTixit.. lm-kttco-astit-oevl
am a ras rKVeiVv wx, ww
finu, &ad &.vai - puvrvT- T B-ttTw sor
icnci- fcua tijtr -uni vnaai2iNir. T-r
xrat6rr trw a. t K? bt-s aA.
m en mcnacu-s, liucgii tit tot&er r cp -tcri
w vrtim fe t-t k.-fn Ttf vtcr va
xnrr hutntfr-DC, ata-i m - Li jj-a-p Sfi--
ira3- bat tum u au pvyf tten u viW
Its -ftztni i -boot S tail I Sxt y miltt
ou tt t Wmc -tW Ctt -icttstua
ic- m rNial W t SHV .W lWt fct .
rts? era t-e S-vxxti ml b u icon tuIcxshx
br& UlWi p foe- ;UM vt &5&et tl
blSaT-. SOW- ttfOt tut gtr & tvc&l.ci cvoct-i;
t t t-aT-wt-rc- (t-w ie -W-WT - tlriv-twiac
-t-4ncvv u fac isdtxv to mtm tk tx 1 il
V- t t Bvoattu -Sal i-ZCOt-b t- ttJOttV
as&cs I cIo M tuu ie RFtvamu ot a fijvj
zX Nl seftxc -W na u e ut otbt etmm-
t3C-tl tf( Cl CvijC tUk Ocii a-kxttis. it uclai
ot a smMidiiie C - Tba. xix too b ti I
ur ascv-t. carnrrt- I iar a
V'PiC t 3xl out -Ui:ra; artt oar
onBrvwI vt bi ri. lo si a tccamoUtxsa of aujrr
ol dKWfl TViKUCNO- Ttrt Btlhs of Ioh
IIUau aV wutr aa.-c aaj MaW wf(aiKV
On Arw -- O.. .J ' tVC tr-ifc. iM Wtl mwlrt-UC? tv
Ti i im-aa to en. tj X. .utii .Utfaaatl rrimjamtaro nunj
1 -.- -Hrf
- - zam m ME
' a' MI at aMC R SB K.
i w -r mmm wlsn ,
I - kmm Woe triNt
A. in en- irfiuMi i if ii !
t r-s-tti; atnM tmd aim aw wmhii, mm '
-m4m m mm. at wwl nt m j
i
At Nae HeOrr.wi rrteoU. At
. , Caw e m Ltil r aa at juhjt
ttatr far atc -if Mrtrr nt v
vasr k t t- i in iin i p$miaim
fx 3Z ktaamj vrr TWt-vitvti 22.
Cba.At atir i. ST rS5-
psat Stlii. a c afcs ata to
-an ma- lMilhriiav tate- as. pra
J , .lib -ta av e Tna-- fc. iiee Eri
HatM . ...I. Ut- --,.-. , a .) -, at
b wten laJL at ?r atfe
ior. A 1 Era sv I-r rU atisf sr d
far K v- i mirt A aKa t. ri
ace Ae A afct ne - -r-r(C
Ban CWaiarqe a Gae ek a
' ( A A ntftaahag-ta of taA &5rr-
t Kaalikrja brat csfr- aarc
! reaSh-aai jttw atauRCrt Ta-ka aa'nnn
itr Xl-rrat. Ba ftP
Jtk Aitres
lo rr as
Cat -Waa-:.
-am. DC
aaao-t at imiir sc ay
ra taa a tWi rifctt it ava-
ir r tr- -a- ara
ck. uaraaii aaaara a at aaa aaaaa f rartTiT
ataa aW aaaata at vat jcrsi tmi
va : iitat tt aa aaa at aa jaai mi ar
ai'mniai is. aa aaa- maxM. aa awi naa
taaa a a- ' A it- i na
- x. . aY at tat e in u af Xeaara,
I . t a niiaaimii , aa
aooa r- . -cOa aaaa aaa aaaafr a aar
ga - wat aa ta at at a a. t
Si -. raaaa a a a. kamar
aiaxaac aaa- aaaaa ac afai a. a
It - vir tar aaaa a i at ata a a s.g
a- :- .- FtDtM tr aa " an ill will j
artiaraaaalaairaa. T aa n
taavaar a aaMaaaaaaa aa- a SI aaa rar X
I-ivaab aa aaaa at aa aaaa anat
- aaal ;
m I II II-. Hniiai-r - 24
a Mar a fan, m
man n mt - J r
( taT"" tS" m J"t"i" --
c -a t -rr aaa aaaaaaxaaaaaa-aa.- a ail
F-e a.-. -aa aaaa a aa
Evatb -aM-ttej-attT-Rtia- c -rm
at - t s. toBbtaoiB! s Kt Eastw
42. T JESSV? - " r a t fce 04 aa-
t -a- -t-a ara a. a W aaa 1 a-Ert Jf Jil II T fill -atKtrr 2-ti . tt
! -co of im-rHj; ts
t a 14T . US iT r
-?i?.ar "'Sr t :jgvr ' Ci. lb Oja
la at au I si-E t. te att-t aa a ar- aras r
atreaa-a. Scrk 4rr ar .i sr for- T imJ --
t t ti
, T-a tkrss . Ef r si
: grtaaya. -ItT asii tr v re &3atrtl
i --ta i in " r.fc r -gryr-t ig A-qt-A-.
, -
- (X otivs rjavajr-rfc-iTi-afc-
i iaai iL kax aa-tr a jat -ail
aaf tsmgtomt. B.-ti At Ffea-r"5 CoBa-
pa-Fa-aai Aar . -r-at
- Aasi CafC Thxse? ierhh jrttir
aaaiA asvt as i psci irii joai
a afcet feir ife-r-t aa-
8gras- a te-j--g-.
Tarn arrjtjai ssr te lt rrr tist t.
Aa it- ia 4T & tii-a
j 7 ' t . U HC aaa eg ta-J
aa-St jr r ur ?- Xttr
KT! """ ITS 3 tv vcc tl an-
I a 2 ar Aa-maUr s-csdetl aradi
: . Sua. j ar I K -i is. ta.'ar- tfe? Jatw. a
afta. K ne sie atitter:
T ' tBify art . e-x y r C ral pea
la it ; iat i aaa c r raw i v--rasl no-.
aaa aaaaa a. "i I E Utr l kactfil A af?rj trema ist
aa aateaarez-v ma? kril- tr- -rk
tat aauitia.
J JKar ia m fat vr v . a
g ; &tr a fazstabr m-ic Hntfar
ffii' riaii Ag-f-aaera. Iattratrk-awc
r-e. asr feat rtfa a t&r
g tt ife-x k as to i V? ra-t
I ea far a me tbt -atitv-n bi-
j aaTa
J I- m sz F-r s- ijnim frt- a
saar araaa ta rt sen. rrcrr k so "m.
aS i rc i cs -res' Apb- 8ikct.bv'
' be Lt Xra "ir:L'.cfa hi s." ad a
i v TV- writnfa wa aa -- f
, r ra Cr tac t-a-- -.a- s-brf-. fe.
rr-arorec s aaz tr r ausz -so aa
At iirir.rHTi of xvigz c mas as ear iv
Jrr a..-r ru . in &h ri a
at . t e- esar ri-:fyrf irr a i ar ttr
j r-c sr Bin o - flra r rctrr X2r a cr
! b fw-ref t-r r- fa
.ra- . i eatt teet-OTse-. -BBt.rrrait
not aa, jrar-1 a fi ra. era ct. v T:
at-" . 3rj ail -ra-y c-r arc!s acs at
to krE , , . Vt - . .
I r " ! ' ' i 1 1 r rr -r.rr ? t -iili.r Ti l r
a tar- 1 1?-! CTE-3 i ct aH tt -3 - axztxxs
riii'twraflbia s-a -au a a-rtTrmr at sac a .aa i n5tm -aa a art f- Werffrc
3-tc. o-- r be aa- a! pbr . t ti" "tl i
. r !-. i jp, teM t -I
Ce T al S 2. t-rr,- .a i-rT -r- fc
ta ex Fmt r Weji;" -.- - ' r
t r-xirrpie, fcy tirx4. a rxririii
-i ii in-r I t tr
' terE T lean m I
r tJlriirr.
aaa -aeaia aa-te atettel-
1 i -. aa aSH P atlaf ,A-'aaE arfaaT-9 fiaa
-r b jt f i -tp i S-mzoo. 1
ti ---3. nana, w-tw irr1 aaiiiil-taii.'irii i nu, j
l-f T-Cl-D-r a-Bt aWa W W pS M-aTC
9-k -rlaaa--taar-wpii 5. v m sar-ars
ne- -bk aa awaaW. Umi aiaftar - -tcr-ct-u-t -aa-p-
fliani-Lia--tfiii 5f T-iia-W tar Knwn
a--3oSM!a-aa-nn J W ". SH i M7N
B?r. tefacsr-nvk ai.Dt-.f at msenmaa
vmhmtiSm ftt ar
II TT-ai 1 1 111 mm. 'Mi !
l(rc- rx-r taticgi tbf q-H gTvrrr'ir
ain -o '-vci-ttr thil tiw tear c .j-Tpit.Vy
rc tisje &Jj- cf -T-jxr tec-?r bru
rrrn3-L ws wazi sd taL. "Why
bsi-Mt--. pOT-e&i az. iarc c.irnct-.
-tt?g-e W&A-:btd hi tens tut be
b-sil biT !-. grifTiccij 3icwdT
Ear !i-Hie-. 3s3ccav a rg-dar a-fee5--is-;
at rt-t w-Iar zzd crir-riy i.
5tc Hr. Ej tirrVtri, firrT to I-5 w-f
T-tr? -f-rr to ti icciri ces. prof
aJ-fr tia?ct3i--rti
P afci? rr-eci t r-tr-cr-e Ir?p?r. frcn tho
wo ar -lO-e. S?rerii t?pfrs Sj car
cezizis. Icarvl&lz- hzr Etm. tz. -. t5cxs-
jrt a !f-aii--d VEfcJr Ht frcm. tii-.
sac-i ijr4. ami -xr msen. frexn ibe se
rn'nKr,r Pcxx clti rai? ccr b-n gos
5ctir terririi? a-d H cui vilt art,
tinr fa;arter s?t?rc ini rgi
C.7T-1 T I-Z-T--i
sa ore f a Itadl ri4i ir tancw cf sas&-iS-
ai Stqc tvvcrr iw - fcctjr at a alt.-Q?t
astl soct-t t thrKtuia I n a-vot tea mil
"Taie. Jit S-ta nxJ!t-Urt cmi of LtUa-l tbert
aa aecrt. tv-cisii tw &4t 'tk-L ccr &
msaidetf Tter 2Ttraer ttniSr cui-ri. aaii
M t-t BmmC ? HttN.-i TOtS-i a. eft Giucigt.
INrcw c4zani. cf sou 3 asii a-unt viL ftt
in ai as tan Iwiifcllu5 sxmL &- Um
" nit- iniJiV apniL-l Sar 5 it bkB-,c lajJIy
T-jot-i-fTg mta air. bn-tl cset.T tbe
rxstMr. of t. wvci-ii5aiv. asl ft ttt
attce--. a-&nHuaif ax & tsUo cf (
tx r qus rax-es- -- n. x ,an w Yr
prja-3cti-fc a Tatj uf trxi-I---s vnl
-a-cd azd Cuv cr tim q-.tr- but 6 ptv
corr is. tu mmhiii. frwxt tt jvcpui-. bua4
yrxcipal ar-adtni f bc-t; arv tccv. pi?.
rtW aiul -uaiTirSai 1a aaa-w u re vuajti
ntftrtr tuit mif aul im m '" T-bt v a-ur
ft unaaaL bcasamo ve eo -1 tir- buft
H fat Burk t&aa. -a-fata-ii-fo -....--rjt jtM-t iW
fanN amt'i) i-4ib KytC faaw rtatW M at '.a T
ia aitfi-r t-o -ara- Tlw ancra of Tzm. i ; Ww Wwr wiajo of bUck.
tc-a-twt!i ra tta trenaa. I cat wtTb r -hl- TIt.ra ar r hi-Uta lUs-n a-vai th
Jq? Jnrink azni ti-i- t eras.. .x -ar: f tt I -Tti-e U i toj
-vU ., a. , .. .... -K. !tvo-e orrrmt en tin? otitJ-iw cui with, a -mitt
ir?. cvw irt anl tacjir4 w-wral toBt- ' 'w- wta oatt L-rai so tt vucU h aa Oe-ir-Ut
t ccr-fc. Haa tt bxlBCj tr rm I aib. pa to fc. ia a. n -iter b beti aratec
-ziAtcaAnsUr dow- tn taxtaaely .: bj' cfcww to -3 1- tzoo rwf, arax u lha -Mt-urfa
Ctc tiasaatfi tmat-nc &tr tlcw st on of ' oftec. tiUck aa-l t-viy -t i CM4 eaMh-a
Smj T H-rndl caitaar c-tact tw Wain ! '-d Ujc otf Jii i al tc B-U- I tcl qK
fnit a. Iaj etumiDnL. Ttai zutt-rr ara vt t
!Md cw-f a iwe cf tw -xttftiitvrizis: MAStjb a
ara litci- :ti MTacra. watt aiKinUmri-g tl carr
Shc of t& Fl-ilfii noe fo trvacb
er ait-t erut. OB pxticau of tu csJamls tir
ta a SjIS cf ararnvic. azoj rcWLX-otr t i2ti
ai0-ltotbtvaWclt,a2--a til the ana
nr. sirl-bMi ppiwit tr crwtail; aJOT(C aa cirvt
fcail sitrfcrc fi.'C aa --. c t ct-OTesiiftva
vn2. ttan.dl of to tjt at tiur boats. t&r do
it Wo itix tbtf IicUttt prc-octiUjaaa 1 iarw
fc-r axTtrwcrv. T-an ara tzitwa ITta it-ua a
it cadi t-rr t-ut !i act srvtik t&
53 tlTain.l-rt EVT OX t-UfT SZb-tfr -I StL
ctT 1tj -ui f bcit-u-oiy I-zm Eiarlvii by
m arai cwcwiit '-rt-cll iZey wiU Coi civms foe fr
o brioc alcC Tifca u a cb-wf to cactt tribe b-t
tte bu but Lt-tl to-tsciscw. Juntrrxa Ilu m &us
tor. bets cvi rMtistea-U ca tte vm. . t-U
fcw&M ax lixxr azbd-ucacv vcUi f a taU ti:
eau. aratitr. azul pxxi llot -Iten u art
azxtwe-ca at Dt? Pwsl bat t very &ir-i a
t V tiaM Mfa m ar il rVtliT rtIl tM Taat -
b Ce watar afajALt a a S.W
saRHMHac srata S3icr nn ?t. m. iw-t .uTrntx
-rrtes-wt3-MFtv:c Jn.
Sa-ewM-M- 3C---JI tita --ib- aT '
SIKflSBMBIi aaCSE-S-L (Mt Ja aK W IbH IMBcXCCOO 3i2
wtb a fee- ( tar-eK3la.lu. ' m-i-m
-r cnri a .
aBBC T-tC t aafCaaa -T -i. ?-... T L
!!-- j-a-iriti-'ba -a., aaWta,-. Tt Taa . t - ' "" , 1 Ar!
jatS0-rS-rW
WMiBakBSB-. atsna-anll oa -ttj-argwT----t aS-u- t7 Q-Caifgr vac fr?i- aad va
e-9--kam-.sk3aii.l(i-ai m c b. i----" i-w x
aMsa.A-a, .7-, r t-atrC -d l2T rw: -
aI be aiifl iibb emsaw ey , - -"j1" . rJ 1 ' -
i caii-t " j-.aa-,. i-- t uia u. r-, tt ra --
r tio. crrJ-r x -
gwJTi7cyfTTiT?i? act br t-ftmad -tan.
f I X--ll-CTTpS&rTO--r
of
;i-a-.R-Http-t irpwK-
cL ara!LaBlBa aaon adi-anacc tejEanafcnTg
3 -?T ar. !& 2ia tin? 0-J.
Is x tr-9 Sos-C to tar--1 tT fcr
!rss c a rnTrr SJ actEs . t
pefei-g v5dc -Ltrrcoil to- enr
rier izil ccr -tjs. 5cii 1 Ln-T-b- co?
af cf Br-pror. but tcj as ctj.
ani c -viTsli b 7!"faT en tiu? port cf
tte -. hare ficts trst bfci- t3.
Sc err p-aw. p?av. wii-t-- t-n 2?
pacw. Ii if tvcr ta rvo-irr- that thjfn.
a. tta. terrffc-t t-2 aicc- zstuit ta
jc ai-i cc-iiirrr-ai. ti-d to iE--r
c zr tH it -Hcci?t t-f c, irur-
aTTt-TtaV tfiilt taVT1- bf TSO rj tT J
tf ciH-ili iC. cf a r.-f . frr Kl"3 n? I3T
jrL tat !. x spHI apftEcacc. cf
a yifigf 1 .:f: pfcr-c co. a. sii
wtj- riie. r tf rncral cf c-Ttafir Iep-?T5
xird of "-"T toxrfi tie Skit?
tz-rj. e-ter--I tt acaa.c -Z-cpnr-C3i.
irji t. a? la.-- as StL Sti cf nst
-rr T-i--.-ir-t- .T. r-T. S. a a
r-f --? ta l6c- r. Vrrf EaTri-i-5if
ra-r Ii-anl xc! I-r cirat tl
eh?-u?-- as fctaSrrnfd to m: srcfcHL
"We EBSsta azii aS grr-- c- t
t zii fer aSeitigr &r jgi-X-Z- vi--C-U.
ijti?rtiittg-ar -z-raet-Tiar fy ,
free w I2f5 a5s r-i-aHi-btT tlat that a
teof t cc TTTr? azxple- --i-r-?;-
i-vi-I grmr fcr aE. "wi
trr---t cf tr I-fft-csv ta rif?arc
"W dzz-S . ailtL ta -iris tilt pujS-
R- l-.-ar frtTi-g EO 2 fcfI- &.
to sgrTrcai lepra "-Tito are -triaxcir tbe
cc.br -xf. T-i? txtaiTir xa TtL
tiipr a. wr-A Ai-p, ftwrf-T-t xaat
trts it ss It f tbe prosre:
aHa? pC-ic -ar. ea-r be
&ne ttr pcrr 5cit xrcie a ap-
-Hjri m tit r jl last Twic: it C2H t-
Bcani are ai-T to- tk sit-raii-C. aril tfr
tiir ar -fcga-ji----- -r. ef- tit dnzrxL
sf cB-asi. ixi cIt ct Hc-fiTirr wre
c-3----iI ca. tr szatlif cf tiir c-&.ti-t
aL ct -in; - rf- t?H. -enci:
tbro3. t znrr ri.t b "r-de.7 -n? cf.
Tsnil l trly eai--aHi-. txxt appn-c3ir
We ta-t? Sr. accm tinr Terr nxIe-
t-Li- vt-a-n-cf tfae r,J-a'iii- far lrr-r
fix- s te n enr las fi-r a. fgsl with, tbe
. f-S -Erac-c. t32. t fbr t-be easp2e cf
:trit ct-: aial 5i ccr ea- ia. t
fTi. ri-rr-f-r- fc-r t ir:- f ja-c tw
tore tTtt ff.-1 Ta. assr t2fir
? a-us fTg-i cr as eccr ara
ryrdc--frtr- c? 2cr- t-ta-- tTe ci2:-
--7 C-Xl-t--e! ELl-l 33 C-Mfrr-g--.
WeTOi tfrrrV tfiafi tee ti -wciJ
acsxtf-. tin- txt-r cf jza vur t
u:r,rf..ifi.ntx c-tyr woiii if n&j tfatl
lT tirf e5 fiyfr-T CC taJt XOflSt
aareeflfi-. eocsii-r ai all
Ef cf tb TTtTrn V-s fcg' apecf
by z fnl te-tse- ta rfrzrh, -aj- sT Ce
eX-L (jVir--fi -Lact sue ts-. to
ifrrr..
?f f cf ri"TrT-- tcr1- asl
graft! si s c4ki Vr aZI sew? -age- or
fitF zqihL Bum? lum&h&ier lot cf
a?tm?-f.f -fttli. tits t-aclcrj crrarrk Tt
-niwat tiers 4t aJt t-ur wort- tile met. & ttut
J-xanar aour aatf cuatt tt- tt?
tue Trrrrrr i-Stt f -nrara tttrr. Ti; ;fca-pl ara
cf l san tKi at a JLsa-Snuii Fapnaas v at
tvO- aO nrf axu-c el lxrri-cc- ( t-uor
nes. Tit; arv no he fa tjiiac-rs afoaui t
IsLt-uL
S-i3nr Ca Taa C TiBed t-uc sS &a&- to
thfl t-Ut NOTU- "T Tgli T-iftf -tlin i Bi hliih.
T a-T l SliTf yTf j jJltrv -Tlti ttcIJCIf
ftii. ti?s aul erne tiL auapa-MBllC-j-Bnirt
tur uce-r- 5zr ttta rttea af tu pa-pc-tix-ca.
Ctt. t-aa X El aat S. E. al I flna-ad tt to
somA it -ra. -..st.'wb.bJa tu arcrjnirti tut tora. aa
jaiiW p-niul aii exam to aacmx ui DtS-X. s,
a-g- tat ta gxi -irn-ari-? ajreaat ;c taa mar
ar ten. ta s-cs asax. H-ra w fi.tx-.il
t itri w nta Csemilj. tty tarzwr Rcnacti
tta cf svatmxirf uxhxiica far suma Twirv
T i aa -nTafarnai-c araa t--mc t beta tu2 laft
fcrc 5ie acx txz rxfm-j. tKg am toX. s
hraJSii tij Tbtj t-i; te ,?ctDct as m d-ai-f of
a saar a seae .r. I .-mad an nur hara -jj-!
ta -r a ah ta anmi - -rrTfit wrtu.
r gtadLnl ate c ef At t tt fVitr Pt-i-r-i '
etint t!t B&-e -woull crra aa y siup era
Ecas -rvi tt-cm t .tiacrr t a nn recepa wo,
ta fan I ma; a .tj
-wptacmtwe Q-l - aaiad far tit IfUxbi f
3-ilirii!k-tirt -artrrirti at bood.
and. earn to aac-ter; har - -ft vatcr af aa -
eriitfnt tjuisy. xaa ai vs cio-it; aani C-uxa
t& &; but a v vara aril a&eisertii 1
af.nl W t it tiVr-.- Th Dat i- ctaii?i
trtw naauvt- aU bi 1 ruc hanl frvm Or
the I-i urevi ?n H tl, ;- hi vl aext Lit
sicaeai S-ff aiora, a u t.re t aa pn-vct ot
swra at tau tuna wa get vaiwr -ra- aaa kutvc
Aiw xLtZia eo-t nnw ta auer -!-s i-hI bl -mirlu-t2
fracat-to E SE-cfcuxasd ce aiaa tiia
tt rMrrraiv ef iSu&c. 2 re k.qcis cat fC.
zucrr on pop tc. -ura ap aacnee aaa mc fu
f-xsttar ic t-te co-ft, aad cam to aor the
tt S-c-acifitir at Azra-Qbax. a small tMxml ca
teXsoief 3 gc-Ji Ss ai aa - ct pt
ban- thai waaletl to pi aaj- -ra saiSeti far the .N
cati vtr. ca eaaia Go aae uc th 4aJ October.
The irl.-r:l ct fin.m& bH m a "W tzd SE
-imrt-jn, xt u aboot 53 milt-s fccx anl abuot 33
to S3 Bnletf it has arranl exxt harbors. Eort
-uirticr- -oii--d E-t.n-L Tcr ra bat f fr two- f SizaJr-dr th bc.E-ust-u-.ivrthe&Ec-nl
pa to & h-uZca ttea-ia nooh. jCirnWuA- iaal waaser-limth--sialMT
co a oau. am t-r r-aj. u o e-jt rr tt j-fuia-. n an see aair a arm a-cas -tum au ure or
ta-ri-irta ai tZe rvsa-S L t--JX -tti- That ! Cmr m-ltrs lonf wtch at imt ccc-r La to is.
-rera &ict-f-i; Tesweia-. tairtsv trtn anil Kt-- T- bd sm2na2j fAmSa &ocx Uurtr fuhcras
& 34t .iLnm at tt haaL Ttutra arc 5 eraJ
Ltaa at and ctam to the 2.E ac-t af th -slaa-t
Tiih dtHtr p-tj bata aaa errant f thara bttl
-nat-ttagatla -taattwi ctJceof theoha-i
crer bcea vme-et rati az act do. en aaychart.
Thar an ac himar- ca the -ELst-Saof anvt ef thf
I-aa-utKa. wacor-t aaa forsa 13 to -Oat-trots
tscwi atalt ta thst aruiiy. all ttur.-
ar caux E-bcr, to- the cvnicst-c- ai ,f
arrrTetZ in Ea itil Hubor the JL- of Aa
rmt tail hx tnnnathaseiy fe ifl oar a.r touts
fnta x c-n f rar aar that et.ii J-nr oat
arfrt i- ? If-atria -nW a-rr T
, -rw sqrmi ete-v a mi waica jiaeas--r tt --.- u.--uar
vr- innyTql to io nr tha harttir ttf Lira mr i t2ii!n- 023-1 M hit saI aad iffrtciil
siat anbx cn. ta at-- wtn -rare zxtasetf tna f --a ' - c-t w--i roar ara
ctiu-ok so., uu ua uief ait CTJitHi u
Ua-t-aa liuitlil The Xlcr vaacher se. is
boritswU vith. a smxnmm. at Mfeta nniiltr to the
ij-fk'jurrs wnh p(7 cf ncca bervtt-a ttx
tul Hue gmin td r a Ixrx ihry to vtjrfc. W
aachnn-t at aersnl zd tcnud the bottcci to he
actUr ta t-te irri--. tin- 3ii.'-lri H of
them arc taa-J-ttwi. Theaacmrs b-tTc'a bttt-Vt
cf wvmltaanri ct vhidi tiw -rer-f t ar fcr
ficaJ hara tfcu-f ha thetr yai auaj tuorCtatmL
cspcam m-jpk. a 1cvdvl ia Uiac wa
S-op.litrvVhic-t cvx.xVri -t m vK'-i-uc wrll a
ia -ara Ct tvcwU bet NM- tha S1m. A t
-fo-l ao4 aw azt rrcvtvtof ttias any tewra at
t-ua ttzaa. cat (Vtobar Itih. 1 tltr fcr Aann.
ban t antTrJ th cit d aad vav ctxd to
eveca to aactrcc. Movubs hiri trvca tba S. be
foa du-a tacrr-int; to a ? cw
Auvra tK-ac- H of aao-antc bi&t. rar.nirg la
a ecrth rs soclh 2-ivctiOQ. acd w atvat tit to tva
mt. th !- u nxt-h- crrr azsl rvxtT.
aad aot rerr theW nUCad. Th tutitw ara
H-ck li Lini aaJTef th uue chartttec aa the
xwt of tvnr bftHbcxhoaX-. Thar ar Tarr shy acd
atfeartjr ritow tbct-w Nv, ar aoaeI ta o6
ttraiacce moa ha- beaato aarat-Jaad aad
vbo ?cXe Kvx-vl tafa$-ia ha iivMittl arU placuad
to crt awjiy. A ship taiy acettor alrooat aa-ahcr
en th Iv J vt th uitrrJ. UarinK th aeasca f
tt? S. H tr- visU- bet that ara no hartvc
thak 1 l--.at cf. A I u no MWfvct of tsorc
bostewss ttra. rad as th atralhct had bacoccc pxxi
with a svctltA rnata. I iiirti- for xrtta
Stato. tjc as ft cvaatsvaly rdlad Svnttv This b
th Urvt . th Urv?cps and it aad -Osttivvto rr
tai tcvra cf form of aa arc-Li-l-o ttua cf tarr
trvea th aatevroas tstets ctastatad a rvcad ttata.
V AiTiTrd at Sin to the lt iVrtobar. red caxec
to La a Luax. W tw-r. for th first tie vlunnc
the ca-fcn, crpj-ncBcni itat airs acu caios
Svot the tuats m to pcvvvct; tfcaj oazc bad At
dark aad T-fWted sveias bat f ; -irn. aad
; coo that vaated to co away. M ccd betas Kt
' a&d Ta4a. 1 co&kl tut raor -til carldaa:
thad B-&de a, aad -roriad duva the coast aad
caau to atizt oar th rlit h fjad th
-cexwe-er St s .v of- Fin at aachor aboat tarve
auia to lb tc aocta of av trvm ta capcata 01
thu nat banted t-tat th tuurrt had attack'
adaadea-crr VdW t-vo NMts' CTc-rsatvota-rtak
octaadtTS tefocvoor imTt,cc boat tlcxd
to ta -ccdocar int or 1 tjv a&i tse rarccx
-ras that -exy taaa ia tt -as ltlttxL Th other
bolt bak-ced to the btUki-tiMCVt-r of Qnecs
Usd. aad bed thw aiaa batchetrd. prartac that
th catiTa ara co batter ecr trastarccthT thaa
whan tht lslaad was Jbcoratad ba Ooiros. ct the
Taar M5a Too iaat caaHocaaaot ba5d hil
-UfT,l.-jg aith ltMn. Thay are, I thiak larger ia
sutara asa E-aae a tccr ts-tervcueci ceaztaf tara
atoar -x ee cuter -uaaner. ci ia urcaxvaaa 1
think ara the c4 rract-cad ia iJeceit aad treach
ery. Tee rrodsctiocs an th saiae a ca t&c other
4aaM. uoct ciay l-a rcocarrd at the tsonh rod.
There arc ts ray aa harbors inside th islets which
- ceTar been aarravtd. coca of tha a-Strborx-
teira; Jd j- oa th charts. I cir.no -t mi
ahoot tbe Ulisd vtielf, as we tav bat ttttf of tt,
bat that paJT-C . am did sve kxkrd rery picrag-tag.
The iadicaiwc-t (vat terds a great g-rrrtrtj cf
txbU Uz-d ta th eecrtr. aad I thrak c"vd putar-
lrt th telaad cCrl at cfiar a cci-e
Tcvect ft- uor t?C-iifcSa we so sailed fnx a thacc
!vr bears or Umlaba 11 3d., the sortheraaaxt
fesd ef th fJfrxrt Uarrlrb-. ts sitaatfvl alact
da acrtk of Aarra aad ts ia utitnd II 3U scotk
loir&-l east Tee iw ar anTOt-atate.
The btLiad ts cvacal ta share. aaartT raecsd. a
the base. na to the height of about SJWfeet
aad is cu ezvd -".th Terda?e to th t- Ah-oo-.
the laad rneeau a rQ- asd stccay amartBce
red ts ?t--l aad aav?aSi tt ts utxtlj ia
habtsed aad w til ctTTaed
The J arr-rad than oa th SkSt aad X scat
the boats ta to the unvfii-c wh-er tier waic vaa
prceired by the a.TliTwwho an of tbssazse rvra
aad wt-ttrasthoeaottt-a ?ther -d-ds. Vracvsted
arcttsd tt. tslaad for a dztacc of aborrt cht cr
teaaes and tazdad wkera it was praetKable.
Ftada-EEooee that waated to co away, I krr c
f-tc Suua -tim the sxcai fcusest cf th Braka
Gnop. where we axrved th aext day. Sect the
boats is to rrwrert; thaw teeeiTed a -err arxna
rwpoco. taa it arnr-i be-asr haed by the
earxe of an5--t-r wktclL the iaxiaraattTcreataiw
had k-bied wtth hafl. aad ia 4i -aatedtbecai-S
ftcwir-is the beats. Tb? crews ware tta Ltd cu
saranl tzmes aad when the Jim eaa tiona thar
rvT. her a tecr ttraodj-ie. Usptly co damasa
was dal caore thin frtzhbeainif the reoctl that X
had en board X nccaeded ta grttna; two ptssec
cecs. curai-c scin-m ice coa rrcepaon, oca 01
then Fe"-Ix Sd Ecsxsh acd who aprearad
croat aa-Ms to art awaa from his riw. We
mtna t art'ft'-t oa the west side, acd the cart
mora tag I ft. what water we waated and theo
mailed to work the tscz-i shore. At r. ta. earn
to li-sa bet t ocd no cere peep he that .wasted to
.to awmT ice mm xaac cr ooaaxaias oa icts
batd cs aboat feet fcih nastc.; ra aa eat
sad wt -fc-ectaog. the tIiad n neaxty s-jazre aad
is aboat tfteea oiies Iccsr -rota aarth ta sooth
a-dE-O-trucrsc-L frotetr to west. The land
i-oces toward the sea, rxeeft at the bE aad XW
cadswbeTa-ttalUtatidres. X saw bat few lair.
trees, tee ctxearat cetagtae sacet procaxaeat. ie
Ml cah tW VU vl TVvv t U i
ihS iNw(itiMht RNtA wylv.
t Kt br. K AwaTl atliU that waj h
ativ vt tb Ham) rtot 4,t In tbrtt Y.tw.
iK-tfvt -vfN- vd tb td-nrit, rc ftnA at lt
iAItW .ttj; tavretw ftTartijsinj ttr t hl&U
ttfc fWteitA, IViiht cMitvtvm and ttmt
htartiOHhv. IVt WMttwrl rt-.d, V?
iM iW reM whcb WMUn tbatt treta.
TVy wrt tbctr bat v' w Hrna w lt mV
b U b4iKl. T tV' aK ivrttott wt tto n,
Wty tMt tlm itt ,tt ah n H4 ba
UbvUkt two.UataUva or . iv-sW fnnn b
bat V t a ttv aad c.Vl Wf- Twv t about
tbf Wa and thaa Mvn tWwpiTr drewt
llwiw Wa Ihw fcuudrrd laba'' tVa
.dand. d lb t TTrrvtxt hx ttr rhtrN wh
ban wacb tnftttYMw VTtf tbtraw . tb-a ar tly
rorafwrxt aad bat tk wan. I aV.t tart it tbey
d not ftht. tawiiM(t , b tvtait by aUnf w
b wva uhwittbamit "Hfvfl U bt -.v.
""Miwwwr totr ara bwhw jA-ainj tow
atxl va wbn otd bv csm Ah abat tb
cbWf wvhKI no Wt tbtv Tb Te v b mv.
a aafj Mi taiaa aKvat tblrty ot bia rM1,r ftw7
yx jwnbafvwa hih bal tva m btwtjtbt m back,
W iMtard ftc tba titthf tbt t yaai-, acrt
catKwitbtafT4tpK alt mv Ut WvwttaHk
attd w cbUd. a fransK v tb ittnd ta a
ntal raliablat ttxtnKM. Tbt war himtlv T
taTeda and ara iv Utiux a tb v'f4 vKv M
WiWw-rrvi locm ana 1 -u:m jmi laay wrr irw
pMstatt-a, imtwii aoa "era- ww oa
kite txtivue to ra to Kaits, an iiJAikl 4 lb Mm
KTv-xr ab.,t uslN-fe vff. aosl a.tftd to thU 4ftt-.
a dwUao ( Nl iV Mik. l t V.
bat wold Ut to so Nwa aia h tviw. btw
m ar tanvb atttcbad to tbew and waU not Wl
tba rtv Tb hta.btt vk la-rv i abuel
UV ftet, aad r-va be wa aNt ift k ta.We m
rt tbr, Tacvv." w JL
diractioat. and H aKat ut wib twfi and w to
tarr xur a w, wuh a nMr.pi,t cvvt iK-vr
kc &-id no biskVa dncr- arov-d. lVra at t
Trf rr' at tb north a&d a.tb HTvl. l"b-i
an no aaiW to be hvi be re l i v ra on tbU
date ' ko a tebl wd frwi tba oih and
w uilad oat vt w;kt vt tb tvtnd. taand nertb
1 -td clvw to tb IsUnd vd Arrv Nov. X.
This httTtd ra ncartx ami ra t aboat S
naUea ia trnth bv atat raw tuU inwkhh and f.-
u ana v tana 1 ifensy ixanAut itnit
A-n iadartv t indvwatnct and with tbe
nsaal betflvMt affrct notioAble Artirvd 4 th
Wand of Tantaat on tba Stb, aeat btvtt in and
obtal ed a nrtVt trf t.xiit .. Tbta
-aland is trwA i tnttM Kxt by two niWaVk waa
toJd that tb vtatKxi aerabrrra.! aN aXXX. tb
w.ra, a?oat rja4 tt aanrvr in mmM is
eanay anacag i taiaa 1 w ti&ra taa 1 ntm
S-oe. Her w aintovd tb ttn4 of tb nottb
vast trade aad wr wvtl itwl .t tbau t
Tt. bn-M .tltNlMKt- aTBtT MlnM KtKl TSTitaJ
wtadsmrttuc a raootb $L I Aid vmr ni-t fVr
J-i-lUher ldeairt to obtain water. On tb
noraitts vt tt via ot. abtra vntUt ana tn
tb afteravxxt aixhtrd 1r4tae.
Ctwd tb tOAevy l-v lt, al V M. tn kai
KtaBv ' - a i-iun- -rau-fa(.t--Miwiri-.-u.
no-tbatt trade, innd at Vrv- lib and
anar cbtMaut). iwcvrT annvSt-v oarted actio
for HvXio.aIa on IVc Mb at 6 P M. M bile at Jit
ait I laar-Mthst tb Aakrtea. Alticut5'bric
.wnM-r aM'. vis. i-uaa ivay. aaa wn i-ter
.-.c-rra--rr w psr www. au on ixw wen. ir.w
Jahiit totvti bad sacfawkxi ot CAha!xl cWv
Amved ta Itceotabi hrrtvr J-jtoatv utb. S3 dr)
ttvra J alait aad eetdinjc a mtt-ac of 5 imlbs aad
Taa-. totsua Ixmim au weu; ooi hui cr
nari d-lE-. to V-a- aad dMlb
it ai ait 1 cat a wnitea. mu u a mmot inan ai
an a-raraat to f am aa a titerarr rharaeter. baa
iatataatad or ataawd. I dl b wU v"rd aad
mfYj. ior tay own aaa aaa tor um sara ot an
do go ova to ine sea ia?ir-
tV.v 11. Tt -.-T
th E-iwaaa-x t-Inaiii. en a Isnaar craaw cf x
Eavaiata t -C to tue Gmcp. H- i-rrr.ih Ear
bcr but eaRy b loet-ed by a Egaia-.T.e Ert ad
whoecc re mhlrx a broad hrurrmed hat szd ytnX
theceataref tt bearimr T Si. r by esc -, the
pa-rt-i-t he pea. The h-uhoc a f-sraiea b tw
Lsia-i-K. F-ttecSiiir aad Ic--ttt bL-a4 ir the-
aiwix-r ar cae cay. iaec ts aaccser $anat ee- 1
ewt te tw ? bia. ids naaied. bat tt te snc so pned. j
1 r?,nTr-A nrtri c'a fv tanfr nil r !
theera-TthepXfNLc The ati af a.-rx i -t-att wLaa-Ia, rja tmpr-iru-tr-- thongii. er-er-1
ab-wa SJmilea-uatiria. a X ad& Z.-xrao- . wrtit osecaaat and a -tnetj cf ether ka.r rd
taauaad abu-ttlStoC wite. it i nmheatattj vuxunt aice very iae-. ia p?irpt-f ap-r
T3-ii tile faad sa t3itL---dwa-t--a--c-Sir! atie---Iyaadca-ecal-7aMtolattheahipa-ui
B-sfy to th sea. & Uhie irtad xzit The- toa a hor-i larrup, witb their
baaaefxf Tafl -r bw seme it eaBdertd tbt- eaat-a. a nc ao irwrter ta trtt-e. nr
aaest irf-rvf nr tiut gra-tp. bat X iaifc? E-era are wwiith-rf da better if they had them oa then,
e-aErrl ece3 an fttMostaf and a pr-afnrr. ! --rf-uBtcer. aeared to tws wafl tTtre ef th
osdwara the b-sc - iuw-.E. aad rh zx- 1 tri--:t titrr -o-ii r-mw and -wnibl tm tr cc
&- aza the atcHt ra&ahle. The saadai-tanui trr-, sht-ca wTdumt bemr well pfteewd tw the white
xro-rs hera wh bost acher ar-i-- af floe bm i T-" bdrad cf KaHieali. ts imilir ta pro
ber: Jhf mt M jra-rj -rft.fTi-ri.-Tt.-i-, Titrt tft t-Tn- fra t 4f3CtJXA t the CCLr UXU-S -d U T-TT UfZ.
m bad tVn y -g-y wT the tvfwr sad tctw t -r "be --amej- ara the saate ia catir aad dtutri-Scrs-
sera -T aaae aaa ntxir the mntisuxxics. htda9
t-aatat-ra f brd rnt tunmana. b-usi.
aact 7-ae ty-rtes The prrctrfa dar te sot aery aa
arocvra ifrralmi tt trJ-xw. aui ut rnirfy
u itt-I aiacter I-tey jot afcS caaiba.re
ar the j-iarrr; t-uaagft. the row-rawry ta-Laeaee
anv duE-Z fld Tr-urk -t tSieo. Thara Bf a
W-r-tA Trmtta.-p-i-y JLntf ft-gi?y watcajr-fj gtt QUI m .
saie ef the az-Kr, sal a aan w n-acherea the
auru boei ducic awl wock. There are Tr,
piod htr!zr5 a&irrfwad. faux aaeufntl xi
Pf iini,fti hcxsd uicv fx? am aft w tdw wti
-vaa-f l---).r-l-t -t.f .fa7- --a.- OtL AiHt
2arsailrd fijr -aiae uLtad w&ex we caai
to iTtrhfr the aozae dty. Tira I-t-a-Ti uen n'trt..
ef St.-fw dr. rfrwrtat af-cctt tmz or 2 r axxl! aad
Ee at 5. T aad . Sdatcam. tt c a&erot
ans-t cr azca aixlo. "-j ahoet tw wecuse
auiat wajv it haa hat e a-arftiaiaw aad that -eiy
poor. tt twCajia a. sraiy au6i--bfuiBdaaht.asy
raXaeCi araiaktaca aeither wary tt ar pf-a-t
aa-Aoraae. Tc ar bat fii-r mhabicxaSi
aad atzce t-ia wanted to en away San &y-
4ayCcc I w ue-t aachiar aadww aa-btd a? the
X tdit mi seadwic-t. into a tusa bay tarned
p yt- wLiniai -a-nr a .. bryy-K iiitt
atrto-awt Tkia the mtj hUd ct tt grjq?
when I saw the wti-e fmtt fcr towas cr Ttltc
Ahoct ti thirlti C the way fiwmc the sr-ah to
Tiris the Ncr-h. end af the Z-faad X saw a tew
cMSHxcsiz it aNn-t3rO fioaTsea u eear 1 t enaM
&i)-r fthe -a-tatitewx-. X ka-a a-idocbc that any
one -BHOajrtheni: wqiild soeet laxch. a wrrar rtcep-tk--
we did But ear ahoat a em -axx-xafe ac-ejae-Eta-fe.
we tnabt bear theBi dmaaizax d
los-x p--t! -Wrctly fcca eerindcriq-v They
are ery fecdef smgrx aad rf J -f or aS the
tsiaai-w- Tlir arrrri nar t be e-iesaprriiefica
rit a chorasE they aavt th same anar -r sooas
ait thrsa-cSc the cr-wp u aear X ecail r rA-d
ta. Ia 4aihsr at the tadigif aad harfcga
api-ken ef Ctera -n l re nl e d raadatenda whc
ara perfety aaie darrait the Mum the SE
ts w ta t3 tJ t r rsc-rtarf- fr-xa tue lit
ef Ayni aa 1 the Isc cf Ottiejer. v daf sot mc
aayr-ir shmle a-tr ece en the weather aide
aboex -!r cdts frcn the !Tw" asd, cad that w -u
abwxC -an eahe fcnas& lecif and ahtait ece-baff
u w-ie. Tuyre wxs a -th. ca ct acd ao tifW-ken
t-u-refara iucfwi, Tur. are re- axtg-af-cg a
ihrirt half niue tr-xx an cf taeeUedaI-sra
triwit-g to the -X, acd are xrt three er fjcr
It ti n oeiw-f "rf r-t fif n T-rrtxtrT s- fa the aaia ad id- jf itar-ifa j high, er
if he-auaecien-a. f iff par-. a-ra tf.a ' Btertoa a ae -u-iatamnnai a tee tag certerweae
trad ace to 1 a fam-i af aaser en. t?tr, Ucn ta at -putt tear at the water wt a aC-v aad
we Tr"T-f ece -naad Irae xaea, rail w a-x-aa earrwrt it--ema;caara.cet
s- .-T.-f jr the- M'T ef .Ka-uwa er ae tt ai sary tn be wary caataoccs while bytatr aif aad ca
can- tOTfy 2sl Xhrae fi-He. It eta. b aeTy f aaht ae the basil fctad sfutSee the krr. BUas
V-rn fc- c Orata- xn-t-ck-hEe iea--iaa ac ix. --7deyt.r. It is the seccod brat eftrad
Te55de sr x. X E.adL V xseaaziil CT wtth. snay ia hrt-rs aad esnd
aiMxet ex -o-t- fescc aad af-sat t-werthsce i smtTr rinpw hiHe aad wiEe-ft- aad tia
- vale; -7-od nrt- iT cast be SK3d oa cxa cf the- ether B-Uada X a wX sxake snnd
ST-sute, Y tftrwr t?in"rii arna t a wafl pop- i -aaee ta thn-aaa-fti sr tcaeta moe.
fated a-U-td, thgra aat t-awaI-caiprAia.caf Tbe gp-apeete 5sr e-t-isrctir i-i- bcrnggg-oc; I
n ne p "V- c fifc-.ii.il. tj m. m j aEK-eu. ut xaa.
C-UE. ua&i
tbe
Bo4tt-r Irf-tai. ''erjoi-B.afr
saaa-ES aistay ca ipxcaa-aa at j et-Lat Uit3-r Tits tfUaif asr-aazs at trac
nas-aeyare sc tae ray aaa t-ea, waa. 1 suat to be aearty rwad hat a k-aar tai5i?aa
carta ef ehitr-KSec. X t-ttaft: Ca Baar are riwd it tobe ier bi mzltr Vrr in. ra. -s ?n4
Sie -S-f-KbM-Q-X-rt&et I tiwa acea. The. odaod wen. seeoaa by tsri ardae ws. Thare i a
cnai-ut paaanji exc-aea ja aaa ae ecaer as-
tnt&C-iBuatlaAa pecc-e waat a r
:( a 1 hi 111 1 11 iw 1 m. iwiii-.. TinB:-M- paa
asd w-Baa.asa there waa taDaa tobthad
w eaiXed bar jLstr er Tjei-j nLcd- wac fibcda
bccl eC -,arit ahoct sfc-3-ea. aifc.
The- 2 Bfe ef A B as waC pogrrfj-ad. V
ftcdetfaadca t-rj f-r thrsa dayi, bat aa ace
wacfd xn wer n, they m f later, tc Cat sr were
fcaca ri- ae aI ti-e P3 weW hr a Bah-ar tad
cf tMBaaerjraCteJWia; aadwvcnat-if set
csc-aiearthecxtoCac cati:;. T jh-ai u id
to fee wt saie -sat ass m iiae-iiati. where ssed
t-wBBxw-aaie oa t-gd, ace cf wt-uar had
t-aa at wwdt sc ELn ana. ELi cc asd -adheexdaf
Gba sad waatad te 71--hare. 3stday mirkad to
ifm e-Trfi t iri trf T1' p 3zzdar
-KS-ec. a ex aad seat she beet la. wad
-3dsc.E-a aazf aad Mat dc-atc tcowat -ore
T ct n"- Tbr bnef C-& &a-fc at zrk
"'T-ir"f c j m fa Tw &t r a 5 E. -i- S. t
-Srr-Sr-a. t-nBrtprr-ta-aa&catSteaP'a-fee-ee
H-gt aad fines U to IS Sat tba mdeac pact.
Tk ete as tSza r ItmtUftf pe-ttiaa3afaa-i
L-ade, r can-fa met-xr laowa, Xayatr to the
enzt-icf EcrTtea - The pc- nasdse
esue; aad waat aad wtt hsidea dasgsrs S
aeaoid not beaae brwsr at Hscit aa thers ar
t erraff hdeta ea the mraSL ode w a tsztzt
rati aaacad tuf t aa wX u rrwr-d H3 t.
Thea ia aakiriR betecSmeto t a rs ' ia fr-a
Xilto-9i-&i5-xw-rrw&d7 til
&tTUa.mmbertmLt2i2at at zuxim me
btc-raec Ksxlaar asd. EtgcRSnr Seszewc-C adaer
pna-c tC-wt, ar-tEwra a a balf to two
CTt-ts wile wtx to 33 fu&eat ef iH-X, tad
zouk eanaacb fat tc r 5.-wrt JTiaiVrw ta
wt-rk -a.ta bee ae-ar be-n ac-wigad araj fcea go
-uuae that IxtSd teK-t,tt-a ciaaaa-affr caSad
t-urIjLiv cUte texaeaeae-il ataag sttisdtaeat-6-r-d
tcr--t Ix. Thet-t-&-h-naaaxtcBd
wTt-ttaeacaa-E----rC frnfc.fcawad,.ganfSW
Trt fftT fiw rrmrt biwr tfc r ta P-t -ae,wc
tie aeeiacr y bei-cj wery t-.r..,i-tyt- Thera are
Wp fiITBBIBei59Bpi f
--ad tcerillj has cot the fresh aroearaiva of
thow of the er Uet-ttiles; zor do 1 thzak that
It u u fr-. taoc-zt. the r-ctt are the
sac-e ju una scasca ac ice Tear tsen ts aou3
bnt a frw cocat-rstl sad a tatle tartx. cf aa er-
ceOeat ipialzty tc be had. The catzree an of the
same nee 'it recci as the ew Habr-ias. aad.
crrert-ez the soothwast side 1 when they are sacsy
rd ijaar7eA3CDa and ime&aaca we tatcsd theza
Eieeabfa aad fnef-fiy. sbcwEiflr p-irzfT that they
tw been cmier the cxxl trsiatng and aew
ef th aoble aad hard - '-g txtcd cf miijoQ-n-s
who era; well ;el ccoed cf the cood work
d-dse by them ta thetr aruaccxs cafcx tn this aad
tse Gicer au.zzs ec see grsca.
As then wan no xrcre peocle at Santa. Marti
wbo desired to pi away. I era.; aaii tat Vaaa Lara
where we amred tiettxxs 3Xh. aad eaae to acettor.
This fefiicd i the largest ef the croap, acd Ilea ia
a earth axsd soata d-rrc M aJbcct 3) railes
by li miles ndf . it has f jot cr a hicix ooca
mas. tse a-ssest oetng az tee scctcr-rr eco. am
aboat 2Ji) ft. abcre the sea. The had in arrears
race aad grain :tiiaa4B h the sacie aa nT-i
Karra. The- ruurres are cf the . nee red oc4or,
bit ex-Lb better featzrtd thas these cf the New
Hebr-tir , acd ta thee zr.A are peeeeable, qakt.
aaa prcse ccay zrrrr isr-C co say rT yoa
tor aaTth-a-z that is -i-n so theta. The khiad i.
well watered, then bang two er threw wrter-falL
era the -mas-west side. cea .if the falls fcetatp a
-a-t heaatifrl sight, syett.fc-g at the leap to
rt rt tea feet asd ftlfum a drtasce cf c er one
baadred (en rata the sea. There are two or three
tartan aact jwr-I CTa-rt-eads at text wt ad. Ob-
ta2tt cce aiaa. ara- a I saw- co T-ro-zwet
vanr, i!ed fas L"rcaracr-L or EC-art Itlt-ui, Ttos
Mazd Bes a rorrb-waat d-rectioa fcaci Vixaa
LaTrx It wae fraertT a acu aa aad is rasaazk-
ahe aj aa eatiaet crirr- It was f jcMrlr rosd.
fcet as ct-r cs the shape of a borse shoe, the chacce
cx zetra cztzzh seen ccsaea. DwrBecai-Cj ra ei taa
east sicfe. Tte reaaja.T-j aaeai an t-eep.azd then
afreai s u ce seep wascr ra ice Leaia. iceiiuei
via is ed ft then tu a very heary swell aetCcs a.
thcctA the wui wt fctr xrad had bean for sct-
eral day a. I do cot thrsk it wtjcM be a safe pCaes
to' r cr ares na ue w raa rrsea cne weec, ae
tsen an seraru ersru ceaee ra u. Tte usd
w a ncci--fd asd T a ri tu cf esltrrt
&x, aad aani-oa yrccs. tar. aai socae frzt.
Tbe --d ts aboct 1 feet titt ard 13 aciSea
a-Bcad. The aatrres an fri-a-fy aad waC-bthaaad
stawc-c the pd c-fect of B-tsriocxry frtfyr-r.
As w f-caad ba cce her win wanted to m inr.
aadasId-da-Kti-xa-: it worth while to trr tbe
ether M- -fcs cf tha ftjmip tbrn an atx or
aerea of theo. aB sera or lea wwaxud. and
the crane ia the Sew Hxtrsdrt and Baafcs Tttarrf
vf SaahecL the frr-a of the cZ-a was tamed
at-g-e 'iraar
ta eo asset-ox with the -rfrfiTw-i cf the
fafTa fisted. 1 r,if;t tay the ceoIe cf both
imtcje an rtfp&rr.t tissstrt tsileAwa rnt
ci cf ctri ca the tsd they csiaTate. Tber
ka-t eo j-atr-i--t bet a psee cf wrjnd- pjcsted,
Taaiixawj csg aaa giac . ice taaa icat x
cnSorxlMi tet dear of cut iMvcei shnr-
tag C-tf can aad tcdz-try. The catrre sf Uxb
jrrstrpa, crsept wi cert the --Kacszr an sea
t-acea, trreia a penect sta of sat-ty aad Irr
---aerri-ie hxtharinrac eftta to. a lhed- wi
fsut they -cast czxel cc their Httft iM fcrea,
Tbey harrr ro r-I2ts te ef. bat zretcxerKi.
ttcrai ta the ertr-xaav I-ei-ertaa is caacBe cf pod
a--u cr m u niascj cr a cc 3ae
sad tie the 1 f r-g-r Ure a Yescbitzi. ?kt
cave tcy xr a -j unaes eerrn ccr bat bare
adaet-tr--j-BtibeBore cnesxEt-c the B-aa
the acea vtaby. ast the can vtm be
Tra. cr c-x-csj xa saZ-r a3CC2 tC-Xt. Tten
seucearzx I odd x abcut thrw ma to c&e
w-xrr cc x-i a-trrc- ttrpsct the cracp c foca
of tbe Wr-rH the -tapenry ta the sexce is ttaeb
co -Ibefiere. Th c-ss arc LereT mtcz wJxkX
ttesr ffxsa, tocxabewka cr whet is vrs their
befw end gwfeatToed arrvs. Ia tteg oju-try
they an near, eowasdly esd tn-fterxct; ea
bc-tri of a i7 wtir-a hizd ri-i-Iy tJ-a- ILaifu-s
pe-a-aabbe- apaet ard apartcxly wefl dapred to
eee-techec Aa teatrcce wr rrixied to ce aim
tbe mi haae --; a-
th fcrx -; cf Hgyecgi I jst the partfec-tmfsa-t
the thea crpf-i-t, Uteeasd tteikxki
VrT . 7'wg row taet rarwi afi
ce-des--dthesfetftn totbe brVzcd
vgo isnaj I II tw a-
-tCaartw 1- i m
BS7fafeadebaitW7lfserceercaa-fw, Tbe
Ts-ainaTiiaimSBMli,nff
,U?t I tW Mtintthal
Ket UmVii' lt-iia VUt to u
Jt)a4Kwte4 ftaaVrajt al a Hftt Wiy jT,
Ankl.tiiy t.HK.4ttM ieabsihw
tat ftaallrM tat rata aeij ttaiit. t trl
.klat.a-ta attaliatMt a Ual 4a aaaiZr
Va attata tlMtt. ara ta a raattttatla at it.,!, ta. .Z
watt., ttaaaita
a taaaeh. at4W latata3lrtaa tWtTKt-a
Ua tta tba el raNtatt X, K ), at rl
allbal'n t Ice tt AYlklaiu l a.
b Ua llaaa tad a fa alt tattaaatttiHaeaaM
aaa revt taat rUlat .
ISt-l Ur-.tala. J.a lata. ,t ' Zi
.V.!,M.,,sVM rtatar U-at J
OatV ItaaaUa. ltl.aJ. La a It aaartaf tt IU
real
r act tea ar ta .m.
.1 rarr-rthf M a Ue bttl ta .a
Mtaataat f Mir J It I ..!.-
raa UJ r Jaaaara X, K ltt aa .ta WtU
laj tr a Mttt ... a viii ,.. .... ,V?
aa4 ft tta tttaiM atlritraa1taaaalaraa."r"k'
Saaarri aaalat atnl a r A J. raatlet,
tl ta bnal-a i--. Ual f kttUY, Ut tt,
tt tVteaaia. .1 U I act al ro.lkal . ai. SaaM It,.'
Kit. m.i.i " . 1. 1 a. i ri .M. t.
11-J.ta be, It aaate la. be aa ariatrattall..
Jw drtthitmtnlt.
VALUABLE
HOUSE AND LOT FOR SALE
t aa .atlta. (t j , I ll'S fc-t
His Handsome Residence,
cukm:k or ji iui a i.iuh. Ms
This Property is in the Healthiest
Part of the City.
1.S fArttitt far ita-iasee Ur tort ft-1. i mi iiMiIi r
Ikrrrb- vvrfrrt iWilrat Nea aulat-a Tto liaenae
vea-MrU a 4eAchtf-i -tew mi the atv teal torbas; aa
weti as it omi nar nw i i-Ht n m m iate iienr
Bse XMtnlt.
The Main Houo N Lar-ro ami Tom
t Aixmi ilv m ut Twsttnt isa5 aio.
1 IIMMin- l. HAMiMiMC T1.K,
with i:. tut ixxr.Mircr.
Ua aa4 rwU walvr i hue a la lltr Ba.t- Ih iiwii li
both .tvtit-t. U Ud )M u. wit a .-rr Aft terfctoa
tareea tie "teal Boerr tia a-raat v aaaeetten i
the rnaetv' '' s
Cathe mxi m ta t to foe4 a L-rpc PaHac aa4
ttsiC c ?nc-aa Maaaa. nau. i--niitti K
t-blUtra a PffrtaHE Bam ftatb tV rtfn
Owrt. raatrr.T- teea iaew mm Ktuhee. tarBd
vj uw xut piubiIi awi MCT WMII m.
0 the w-cwa-l tac, wkkb nkM a. inwiri
it itra ? hca tkatolL trrTML-iv- m-erp.iau.3ta
Kavas sa f-iaaec T e Xan - alwwt - fr
rteat aa4 ? feet rpt TV- an. - - - t"i .:(:
-aX-vL tt nf l ttn- -i H.k ..t-
attackatrat.
wtt Witt MMe. tb acr bskk- " .r tfc-
!tf r sa eamace- --t aire nHt T- - r-i
TVklla aia.'l l-Nit- f-ar th. t,i, Mark c
Tt Ia- MSSStfe-veC Sfw trd v. V' t ,B
apew apanr.l.- t Mr V r c b- pa
C f ---' ta;. - -jj - - f- IV t, -r
rr
. i Al' M - . t
eal T.'r ! Akf
? HiVaT Twtita
l- a-
Wla al n m 4 4ttt mUZ
tleie tva la aM
lt Tt-fi SlHl "tk
rave? w '
-ram v Maaa f
It anetvber' iftxftlia ht
F--a Wnfc4 mZ
It U Nrttt (mi tbat 4) tbrivwf ta ft w
MtUufth A KHaXI. k'atMMnNt.Ma.j
ja,fcai ta nwla. .
A r jnVCbiaf JMltMaOe
,nt rxK,tra,
tVf tjt t hak fe- VWt
oi tukm k nrirr or Tin: iia.
O VttN tM-Arw ta rrtvk.- U U .ttA
W tk- tU.t.X JAkaKTT.IMf Z
Mm 4is Ai . tiMtota. tofwa Mt 4ito 3t
Hy
M frIPX PK t- yfiium ftCT .( ff
WllUam It JwrtHt. ft4iataitiw-t tf (to UI
IMBUm Janell iatt- fl U lMMt.l.
ttotvt it t to to ii awh. -e IW
KtaM4f aa ft-aaMtM( a n m-
rvtd a4 arfmvvd, a4 ttol Iu aria- Mi
MaW tf dtut witte vt tft peofarttj rtMtia'u ta
b-a4. tvt Ike erva thetrla rUM. aad .Mk2Tar
a4 k rmn all fikve r-MkiMui
! tata.a aaoa aa.-i c mi, in a, a
:e a. m W(mw tke mU Jaatkwk at 1 k.tof- lt tw.
eert UtMin-a at ltta4. fr aad tk tm f mtj
mj-. pi- aa - 'ta pa-a; ti ti ll-C PAi
t!ai - ac-MatK. 14 ttol aU ptravea ta.tMte4 r
thea aad ikfr af1! aa4 ae c-m if aaatkas to
tke ta aie tkaKt nft to ataetrd. aad tcraaai
M- wko Ma wm)-4 h the U Mmrft
4 ikat tkU ewr. ike KaUk Utwc !)
ua J ta tk- Hftanaa itutnta u-mm MtmMae ta
tVlt-h(d ta )laM. tar tkta t-tttf wak p-
n is ina tt nifpHiiftt tw it f-nif
Paleat at UNtlta tt 1Ja.k, CWt
U MtVt'U. t, Jaattrwattk aprtwiMi'l
A'tral IX K rtr. tVHitVMk "tyatw
'"n t u vMiikixs. rxitrrixav licsu
. TlUKn tt tiriLlftATK1t-T Itaaallaa taUWa.
ta a- Kaif ot lt TOINU IUt!. t :
rr. Htal ra a
Tv'a- iti I1f tla MtilUa mt ltai
lUau. atrafac ikat turn Yhst t-U t Walaara.
li -. an. tt-a-i 'ait-rat- mt vom taa lata aay Jta
A IV a4 r-it- itol Mtrra mX a-aia.tr-it.s.
tmr t bar
Tt t 4iv4 ttol Vlll K- CUV tlrtMitftf rk-
ary A H. mj, at t tTl-ik n sa (a Ur Cveit Hw
al Htkv -lii ait. im awaakird aalha tlaa aa4 a t .
toarta twtltta mm& aaj tiuwft Ual aaay w
rtrna vaas ua ait j a aaaaa tana tiin rat mn
ia t ai.iu aaatw -. .iat
i lrrwlt JaUce.N J4kH' Ptttrar. H 1
HU. Mswati, txe Bh. rwi wa a
in tiu: srriniMK cuuisr or
1 .a ttawattaa 1-Ua. Ia tke aaal.- r like lUak
taaat fltUM r.V IWftwv.Vr Ja-alu- XH.
BaVbawKn-
.fnr-, if- to ikr Virttat . A -'' rev..
pf RaataH7
Wmt Mt tke aXk AJ I- :maW? A. W iwe
ttint V-thdkUrKHahcUriB ktaetta
v fta ia a-arr-ca a. iini MWttaiMa a
Matwtr d lUatrartev ta ttot rrra I aa4 pnr Uiat aa
f lt 4 ia- i tit Iwarvkal t tata r"e-awi l tat
ktttfi )ka' ptttpeety
It i tka-reapoe eedetvd tMI lb Marakal 4 btk
atth taV Mwwle f tke mI4 tfce F-'a -tvt
ad ai ku te-a. rwatiae iwafc texta, tot.
a an ra , im- vtkiMKtiuuiiuutiHinii
ikt Oawt
It I at --r-4 tkat Ua rtfc dj
Jaaar , H, tu. tof( aa at t'toVfra. ht ae
Haa at 1 taVtock .V X. f aa14 Uj tke aadtw
aa4 will tost tu rrtteat Aeatiiati dtafwta 'ta
toBkrtptcy wf aaid thaax rA b4 0 d zc
aaav if 4feid-
Aa4 ak. tkal ai! ttrdrtar 94 aW t"kta fa im .
a4 tbTT H-rar t pra tfcelf 4rkl.
L.TTRKNC MKT IXT
TVrt Aciaie Jsttre f tr ?-er ate t mt
Hawele-a- O-r ath vm. m ,
tiik s.rrinMK coliit or
th Itawattaa l-a4 Xa the taattrf af Ike imm.
vaecynrTIlOMAn rU-.9 -Wfiw- Mr J
EWtahiaibt H Aaattw. ta ttiaitoes.
ttTtti-v tb 4ib tlaj f D ceatWr A p (
Tkaaiai M Baixve IN hia ettt.n- t-tr kr aatfi W
-dj-atgid toatrws-t sad -aK-f-a. ara rrad'.t aat
tt tc mm! prtilkw. aa artter wss 4a'T Ma a
assMt tit patiwms tataaavted to appeat kef ea bb J f
aaidrratwd.n tto Twemtr-Hrttk day af teUw
Ww caaaetfaar ttoj tod. way tkrijerc aata r
tittaai vbaaiM mm to cr.atML aad tbe aaU Ttoaiac B
gnr-i a4-4ta4 toakraiU , aad wkrtwik tkt
SMb wt mM Deccsaker. A XL J-eC. pnmt toitax Waa
aar So tke aat-afactk-a f the Caan Ust ttar BM..-a
a BT-fj
ferMMltked ta tk rirr f IIata3
karimx KtaS aav tHvt:a a fc-era t
ef tto M ctiit beta craat-4
New tkerr 'aar tt ia aHerte by "h1 ttol
M Tbaaaaja II Htt-- to aa4 he ta herekj adradrw
atoatmt aad tt t- fmtber sntrra- ttol socce ti
tfk torraPtri ke s'o-t la tk- ifaarefe umtft far
tfcfea n MMcat. -r-t. rxljfas Btwe ai. CITRar al
tb- a4 TVana- ti Brr i.a ari-rar -cwre n, ia
HtUt Hal- la Uh- rta f IIoaW.r
Tilt KDAT tta rk da ae J
ajarr i' i-f ( A.a . .
rraiai
adarYM
t m t
tk i
ta ac rardai - ft- pe loas jf vt.W i
BS4 tt .UbTt-V
i . . if a 9a?rme t
OPENING OJB' THE
Eagle A.pple Cider
MANUFACTORY.
ntretatala M.fctl. I'rl M. .1 tia len l.a.e.
Apple Cider and Ginger Beer,
ef a prtwr .iiii' a&'t -i. ktae. f
OX-ALCOHOLU- i.l.YKKACKS!
rVLlarr tb4 Ike M.it. -t rl ar- aluriiae tat
EiremyBetiT my. faar trtal aad I fret aare tkej
wW to ceTta4 of k-V at-rir ad u ot-
! u Rt i
ltat.-
pe Thv trad -in-K
J. V. WANCENHEIM,
gP r-opri t.- an -4 -faaafattt-vr
p.h's.s.cI'ssTeamers
h a.
. Kacicfcid cfc Oo.
tu( to
' kat t-ji ar
TO SAN FRANCISCO AND RETURN,
B. -i- -. ! . - ... f
SI25 FOR THE ROUND TRIP.
ST. JACOB'S OIL !
.xirx -ait
nv mwm.
La -Sat -U
PROGRAMME
til-Tun
REGATTA
Tn itu nliLlt tta.
Thursday, February 22, 1883,
uiJKSi IM, AT I I 51 SBAtr
5
'X' H M
German remedy
RHEUMATISM,
Xturahjin. Sfial'at, I.miy: liwkf-ir
S"trana of Ikt I Lft iwt. J"",
Sort Thfjal SicrfhtHj at
jSrraia, Bnrsnui S'rttU.
Gtarxfll IUtiiiif
Paint,
TvMk, Ear W irtahrkr. Fr-t Fttt
axrl Enn. ami off 'Ahrr
Paia and .hKrr.
Tf rTn at a -tk en ta la t 4 tarn a Ua at a
, - rwmptt aa eatay ax aa
aarl r r ea. ta-araa s vtl
tcenlaa af af U ci-hDe
eau j! a Vat la twartlM, UUiac a-Maa at J e ta .
a-ar f -aft-afta aaa tea. eae-r a4
tUe ta Va Lee ar
id-. TT AIL SXtMHTI AX- 13 r A LIZA IX
K-BICIltE
A. VOCELER &CO.,
flalllaeaae. JX rt . I a. a.
Holllster & Co.,
ttl al Araata fm gaataa Iaaarfa.
iew KBfOHo no 511 riuici.co
MANILA CORDAGE
TIIBCJIflTa IStllKa
a Lao
Homp Oordago
bt A-ertaa t-4 Batata. Imfiil.i
Kat-ia f-ll Xe
-TaalH HH fi- a
aetata 7 J -Uasa-a
aaa-ra uiba.ii
"t-jP -- M a-tT after
. Hmau a,
BOixta co.
GOKTKK OT.I) KOJfA C0.1T.K
J fsetaSaVT rfjti.il Co
1. Coronation Purse Prize S100
Yacht Race Free to all.
2. Kalakaua Purse Prize tl25
Barge Race Free to all.
3 Kapiolani Purse Prizo S100
6-0ared Gig Race-Tree to all
4. Liliuokalani Purse Tree to all
Canoes using five paddles.
5 Diving Contest Prize 825
rank talrai 1 ratrt far tta BeratU, a
qaerted t K-tr Ue aaaa ot litir Baata aa4 v
brfoer tba Ht of F-araarj U 1 ar EOREIT -
tlf Bale, aad fcn :aiLraaaut a Uia:
tta Regatta aar ae efctet. m aprWatiaa -a -
aoBARTt-o
J. U. Kawalnui,
Capt. A. Fuller,
J. W. Robertson,
13 Regatta Commltttt.
LAINE & CO.
late ...l..il7 .a a. -4.
Ij n. i gr o QTinntitloB
Of
Hay and Grain
. I t ' " 4 -y bae-w tV
Lowest market rates
HAVING A GEIST-JOLL
wc ibe ra-PABcn
to C-t-x'-Lxica. cs-roiirL
"' ,. Aia4a .1 eay ua,
-l.SCKtAt.CSTV rntTHC
Pact e -fata-.! life Xaaaraaca Coaapaa,
or rAuroKsia
State Iarcatmest In? nr-a ce Co tpaa
F ILIJ-UtJIA
Tlo-rer Tclepbane. titer Sla rplcat. Beat.
a n rncArraT tov nt t at
iw-nnc . co.
Ja u. i -
Barra CiArt W a t .
AWI
THE UNION FEED COMPANY
A. W. BCSH i : i Xaaactr.
fart aa ta. - aaa ecta aa
Hay, C-raln,
U'ocscl Stxtt,
ht-n a alata. at tA teeart Battel B "
wtt Utea Ut fa "p re e-itaa -ar;;.. r i
ttr laltM aa4 CH araera rWeU aa . tr
ar scaa.aet tiib run rrin a
mistotrxc n r
rr- TtttWWC B, IU w
r. S. PRATT CO.
Aarftautn aart Oaaenl Ceaalat Ita Btrttaa'J.
K-aer I e k. rjir-a Mr 1 nc-a: tt
"t-J en it a it wikaaa-t af K- ft
eacal fratertf
Ml tie" Urtatriaal aa Caaatrvta-xe a '
WA-tTXD !
PUiTtTIM &rWEE WHTl
W ""l,tM"rUa-.aaa.-

xml | txt