OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 17, 1883, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-01-17/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

P. M. S, S Co. Ttm Tafct tor I
v - VA JuKwni . t
COXXCRC1AU
xiJMr;r xyr xr
i twlMntftto Wigtown
-a M sWsn an . . M
- . V ii.at Ti a i ' .
1 v-w Maa-A. -ava"-M oss-'
i .a.ftimilia ii l . -
a. raaNc m-a n si- " "
. .- tUt
-V TT- - a-" "'
-. a ft- ?-.- a ta-
, -. rt-aar
, --v". v TW WW!'.
- 5 -ii n ti riinSii aa
,, iiiMW.hIn
i
K - -la.. MtlMlV Vl
j IMft tVr w a W wt
X i KfcMjf Ma a
9
POKT Or HOXOLtlLU
t. K JkLi.xw XlStrr
vrvnRtvnt
wf ; 5 W wrtnr
-i Xr- s. Xix. Xjfcwfe. -V &
f rtzt: cn WSw SMI kHh ton
, - -a . .ta iwu jcrx
'Jit as 3t i Ike nmri i ' AM &
" .rrx. j c-c fa sku yih Knu
arci tr kail ( M xr ac. tkar
-r xaz.Tc In ww mi
jxz etm Tttnur vsBf. J
czi- k; ibjL mm bxt auEi? i hm
tTi-b nr-'.i vdi due M W tfltavwA M
C.T-. . 1 St UfcT- AB. MBC TMF WT
e mp3Me- ubic teat via
l3lrT3c3p Amk ! ui B h nr
f ! - tt SiaiUt
av&psw&x A W in m if. u c or
77-rz. vrai. Ax CU7 mTi1 fcifiirf x
'tiMugti km& sk cdp sa sou
I mC wtota & tea rsc2 I
1 t'.iivc -i nocHduK'vat M 4ecc tee alas fuw
ewci c 12x tv. Imfr -vfi tov i ii ft i
'jew . rsac twic axa fmi igbti? A
ztt3wcarpff ifbtruKK. ii imip KiB
FTy"m JOMsiir 6eEtfcai. caAoJ- iftwr
laaciixab vlux u Wt )u iiimiib hi
j SKiLAEH aW SSkwei Hmcm
c I blazer 3L&r3nrr &is Mr. vriL vakm
FJu &mfi v vften Iftrii a& &e gmjji
37KSi t w. S n dfca -nw at iniflil ii
ros ixHscstrasmmaAMtttBU afar tew
M s ni3cwii!Ki A i ill niilnriin TW taa
tit eram ' rfc jebit am aaifbiMa.
ISLAND LOCALS.
tVmn4avul wtrl tWtifiW
IVJtT,
A cv to jt '"J
VbMi(ntowiwMim
;s 'man -ii J.U.CV! jt.vkrkuhH4
Ikm kki r alwtuil viSWnaciiwwc
atMtMl.
Hmwun
IM wkilukittt twilHTt UMmj
tti;lnaumlaiiiiMi)liiu
MS M Atll if i wM rrtvnrc.
KMT tT ll3l iC 1 li Ill1llN
TV Kai kt ft tverat ti Xnuu
HMlt.ms:t( U llli NftbrtMl
uniiMytivMwtbtWk
X tKM R JWjWnl t V pwakj IWKT.
enV4ama&SS! Ex.saarrt uwt
ClttUil;ui&:l!.vltMuM.
1WKaiMics Fbm spa
? tMV ttwea-vn Sxtrj ft br rrrn-U
tkMHikwamftaL TV viirr
h tLtWk dnnt ktL 1W Mill Mvi
tKMienlBClu!icvtxKsl t KtUftMtan
TW 1 mailt avcftlr MMfti3i C Xvv-C
Ma f, I um i it a la. ftl t&crMiranrCllaC
&.4km. Krcrtftzafrt.
aW wmmk ii-Jn. sal Sa u M tincoitt!
laua3iHiftSaat Fniy brri". aa-
Mwaac ( kpair SuWTft tro tar Jai
ft TW rT v Wm
TW tcvftM . r- Cift TanMC,
ftsnria. Ibm Ss rriKcw a 54 Ml
MBtaftftMtirSE&IVc TSkXi
ftw fttw asm! fcvoi t nor sc tt ti !
aanaaCtW ML
ttaC. C & HaBtaT.-K XSiN4ans:
umi 3Htlit M 7NM4 k tu OtJ. tea a
rniBefacvfttuniifta- E.Mttnm.
mT.XC.1.
T. JiWncfttinat taitte,-liaA
Mb it is. aM sum. 6Mi(jkkali
laa.iii 1 t pY---'-J 3-v.v- ft
tcctml ttc rr i-ri-feSKC Atrssc ftW iTa
Mmft(IM4rRCtev
T1i ttm'i. li jumbs it t!K inu tVf
UTRMCl!an!ccalT J r;
latftimwwaUMbipi&irMi.'f
NaM.ft(iBTint tSwwragnwfifaM
ftWs mwk cwcvaorwai xauaz ai Su I
knkvftwc aa witfiiwn:isft?toft
(WiitlmKMMV'M8: ecamM
nan ill HaKVftUfiiWft'Ub.
TW P M V W azarl bin t&
Diiiiaini miin't'' ' .--.r . .
frvKSW atIS$ ft. ML SftZS iawof M
mmicc I 'Wall Mill t X.Jl1XIL, i&
JTr. Xl-ixUl ii H. J.
HMaB JL "lftMteV ami a uuaiSbr wC kvaft
mrrakt a& W bw(J at 5WCTAiaicwCTaafc.
aeimaw. TftaK3ckafafti.ciisaXftrtftL
nirtail awinairii, KftaaaICaMaftyat
l.iM. iwii m il Mna fiTin-l"aarnf
Twr.
. jMti-aiii HL &t swar cC tW- USX.
t . f n La he me.n'i
aa m we. mitui&iq; as a a -BjtaM.,a TW
lMtj,M I tw tujfjmy
Mft2 m. Mr s .Jucr atS " SMaoaBlWSW
Ma artw .. jftiraiwii IW Irxi as a
ltaaaxmrMiitfn--Iti P( at
wajg vaKssaniL
a -a-RC ft n n Sfc c!mljL Xi w.
W. ha-K. "arsa-lV Cruascr Sjaaa SamiM-fet-at
tWtyvat. Iftraialr-a-il' I-1-M
ate ILasaceL Jriaawi a-E2jr M- MVIt--4lft?r a-4
111 f 1 t -r ie Ma Cfctat at
aw " ft nc e t ErtTC3vas
air JSdcME sxas-r rars i&tcji far. MS cf
Miaftawi-fM-siisu
lt- -aa-t-ft-eii 'tis rft-THi e C cxnulM-r.
aMiawiftj a wiLia w caKBiracaWEtsEii "LT
BMb jvA arr. WJr tbc CEUasJSfESiix
E PSsaaar. inniil t Hivx-sa-c i"3i-f . -i-4
nai ifi m alL 8W cz-raa a-al ikftw xata
Caaf Janet, at -r-I "usl-Ctatia s;-.ab
aotl sat re act fts &Aat. w a Sirtaaf sciaa aer-T
Urtift iMatV-t lb i-xJilr.av tt a
fci-iisc lhf (a W of TH . Kif .
Wa W WJMa a ftbo aa-Jr VM,bM
lUTOfMiaiai-, lAw -na Qrt yjWa,
TW tit ftilr (a ! ttorxl UxHtj criJtr ft
t kaib-aa aot taaMa tarlarr vt IH
lUa-ftSw Kvl fanitt. tW lr.hc vt aba-tr-
Wl))fta?iVtkrnaia&aft atai t Mr
J. K SmAafea. TTr.M MtOraMia avMaWI fcy
a tkra-ftiKW trmMK ifpamsutatT a-ftite4 ftr-
Hw MatT mtftl m-vahsl aba alta (a tbt
-eW rrcrra. a lif. i t-tar K Itte M.vt-
nalmal wwi.. HH W-tT mml im
trnw4 faruil aaa linW Mt, -anaM
aw frwy casJ gin.
Mcaasi "Irviv L OfttMtaara arriMr aat
Tct-4 W a r ttWcaU al twtt itaaWwa
LWmsiacxt Uva TKlk tet -at (alM to
CTaUtetr'aaattWvcaii.-r IWaa
ftiatTmrr ci" tiiit vViitoc. lwtito4r rtiaft
arap art ia cvvarf. aal w fatalr-! nalivalaftl
a W at tVe trm.lS b.xa WJ vWirol o tUia a
taftaiOf inaw a4 tTuk-A. aiat-raraaA. wawa
tt7aiarCKaC3ilraKtoaltlW'vaal, TW
wlw a-at ft mm ii.nftb4 oofs fttl tb fvMJ
CTfttxUUNZH t ftwesh aw aataatv-av
TW lATttt Tra caac nw ti WK
tWt-s-CTBH CV-otcn IWXTia taK,Ja4K M-(U-WWVlKa.'l.
TW tawl K-t tW rlalatit
l-v-tvl f.-c jaAcaraat. McCaSr ujL IW
O.'art aaiasftbia bar-mamnllti-
kit tr a frftVMial avw taal tW aMoaat vVt.
aiABvW aw hfti Ni tfti iatolVarV, N
awcvcMa.euaWtirvcajc&t. TWlrvUftWarA
taat IW iVH km Nva (aai as au U ota
alNftt tares a fe.l-?msl. His li cm nfaa-J
bknalblM,i9, a-4 a tW rjftiaut
MisSaaaiva tra Jajxa U-OtU; fcacKxt,
tathMtMCt.
tt axUita-oal cvavaft- K IW Coacat fa?
avftUttUNra;hiltia((alW
iftuh Krarl-e tW t'wt. At rnrttl it is
iW w c a? b-a lianac twa li. U m
a!-ra vaa17XilM--Wa.basftia abias.
JiVrC it n( ricc XaV'x,c- At-vta.
saal amciuat a W avc Uw Ut staiU- w c
Wt Xakam lioa r-) taftlM coftvxVrxN cxca
rJawl Lftiatnv VW na-Jx a.vVT(. -k
ctt ajkircxft) frY mIatKmn: RavaVdWa
trvatSa caXftStiTjr if IW (tu avaa p re wralxic
asafc-xit-ult!:r (.V K'itn tal Na tlSol 3
lft-wrtj PdS;
Tb nxmoo c Cajaaia TWTatr m vsftici6
a-ianttaaa Ian IW S.CA Soft Wj VI tW Wt-H-to'
ft-i Srvi.r CVejaxj tm acaVara ia a
h.rxftfti4b lai a ftftrfiTf; l'"-"
A ftMOt an t3ro--te.-i p" tl ioi Iftrf
csMi a oaafic a na-ra-aint-bS an. t-vctataaf
itwt pftii.ai t natan to tWs&iz3ic3MiK "&
MMEaw ai rsi--JBernr-recCMj; a-JSl tlir oet--
aai aatryvceEa las.
. ' acil jiii i T ii, ji
-Mtaty arin-: A Items, i
lCPl47Kfi: hX. i UXM f&LOt
in iimTl & zriag-g tfrt c- vnsoet it
Wfc aaalt SaaWC aTZX tkCS 511 MwVIX C K gtti HaCtS-
3cvwi m m--yft as vsk cxpeesai. JC J-oai?
on- attK-w kaT tea sttawvd. xa- ik is
ll-TjEe Matt aft msaac -dE rresc. bx & hmX-
-Afa&. tbr wc: rr- TvVtC to xu2 ssdL &-
icua, ft. ;u:txj tat arm a. Bases stta
to tfttt far-tcsi Itv&if rvuM
s ri cna?B. txiu izsac.
EST
-riMU?t i b-2 S. -cur 1 Chuf J!taa iad. Le
5vru. int Uiir -w fty k- iwiaaAr &Mct,
-VQIL 3S JClar MaftfiMrifc. F.ITO.T Nj. : & bus.
-EstiltfTt MfftatmiOr atat pcaptr -tmilu s -rtn-ft
HjXiqi -;f in, r-TiiinoiMiif f nMtaifltM nytr
mftSat-v isim a-rimi at rC Ptoifir C n.-
l&ci.iA to &isaft:irjr fo fen 'a, m wct c,
tst !a.x-rr s so-es to itosiat. iiiira. to a.
vsL oat- ptatgtgr
, tOa cs avua2ic El saacur tmit ilKV
-ecoan. sec m c-t xi-t- cai
E- h it- C3ZW Pjg ftU
rft. Suktv tsmSuKL tsaiiri- rf
ecaxw a -r-Iu. -rxit aia-S -jK z sm -nil. f-v.
W'llwto-i impKaaL Oat
.aa aiCTat CETSVIIft tfL SftHL w"3 IA KS til
aT-tr -i-rrgnftaic f e& saga C at S
laawiijaUtcEdta. "L- tUmv ftmzaf tuHii 1 1 02s ax
(canL ; ulx aim s ci-!C cazbt the
titM. tka .Na4 -31 f CMTTai tOC E5t CIlttA
Kvttt rrtzru itlw ctvn?i-A ber kboNc
fSMtttwUaVRH bt UM sw? tvivtac
uTOjnL vitwtr to r-n. to ti-fii Kcsek Oa tr
srxt trir it tfct. IS ia ccssuaJuf Ore
Ccw to m-c4xB br t3 rvttMa.Qfttxia tuaat co It
raali.-Q of ki hk eprncc.
T! Ktniu 9c!tNVC9CC Cft7-uaKibaisc
-E-ftji-rui itves tiu jvct pq Xi llilt faa Ksrhl for
-f-"-'-'-' aal K.cx artjc ft YoaarcYC-t ft
wr .? S-tS IiiaJr fcof rrac wt
iw 13 UKvtn tvftal -17CTJ ftaul ba vrr -axves-U)-ftl
-n tIS3 i-!SL-a cvf trtrs-l V liHt tUai
IwcmmS. le fBcNi.; i"assweir Wft fc arta4
madtlwssavftt rss ftai ftntz-xitkxx txlra by
t-trotviS taaiU,S-r b tftlva frvaa tbrca
Mtov &orv TTair trift-ra oa ti-nr mri2 Vxa
to IV t-otviiJj ii ti tr tit-XT fca iiiciC ta
rtrtvi tbf ssr-;- cI " ftrxxiatr kxxnbJ tki-MTt
C Kftt csrw ct TWittr-j: -riwlla,
ftccvcsi u ctTc ix tit T t A.oi Mj cWttc
r-ftfw of m rtctcoer, bat J -cctkti w cu-3 c
Zrmr. tvi&tj tb fciftSac ."- nc2a
kSai -a-lWx ftt-40cw M-vs ..- iL.--a f JC tttT-C A
faV-rt t 3 ft ISf arwcLX ctLa Ux cbftrs- of
ft MTaa. pCX-tJCafr bcC It t t bOCW tUl OfftT
K wVftwft il ta-cl be UBrJtcMl to tbr prx-
ftsii-Uabfe, livftS Uar ocn t&Mftic. I rwa
titu Met fti-rwv caa faicad tb tlctiae cf
twtr pn-av Uar-nrvvc is HI master HI zais:
at tb ftWa-ftl f KbGovcafcS arlu.ftcftrt
vbi c b njctl 9t tbaw 'i ftr rbjKVi Ls.
ritoTft? of tk taiowr Mpir-vct Oaf Aa
Wfr mMo the fCvNZi sa&e ( tbe pn-ft-c
13 -wocii b vt cetLtz bat vba ftr to IV siutvJ
fttoatolsr CVrtaizij Bo U-- ia ft-t-un-iSr.
t.s tb aiurax C ti lit! is.- a bo-s at
tadtol to ab jenvyry -raoa tvf M-wscv Lttt d
Gft. vfcaV vt-TT vrrr tb fact tbat hcrw T--bt
VftJ tff tb COCM
iniita&j amtawawi -fitit ft r-tot yytrtt aad tftt--l
ftlai-5? pw?r aia?c-c Kfttaaw ct, caaal tbc first
aara. at lr&ve scrtve. tvilfthc-c m; a beftkt thai
Ta-y it Wiivfyr ! OxV ftrJ tutst; tb boc
fttaEbi totbatbna tarsiajat Feet cxrr-r-t, tiu
ticca -wb tb rts a-pstta3ic tt, ftftai
Fnffa-jc tb ciirMr tbaKBt smMsafisL
Kbr omW awn- vwb. tb bni ata&Al ctLt
sjJh? xzl OftTftabel tb bnl ruarii3$t
ftav cs-pce -rajna -ima-tAwc ca ct tb vbi acd
awKSC etbaT ttisajaK llSJ tvanvl Itor0 "vaa
abK tCTl itboca ?artbc a.i-ar. Hirrtlj
awlwaebirlbk.
V bal tb f.Axc iJaT liSKaaj; lit. btaVCjaf
tW-it rf-b. H kas jpst emfittl ft ttcj
jcry ftjM,! 2 cbiUL tb wya tm aJrTtnWj
Ts$Vii anal bffwv-2 prs liB in tvaetjaicftZ aftft
atapriti twc. JL sUccix svetrxs Ffttl. K-va-tTK
c t-r j-wwrf. w tcj ftUanUnc rtcv c
-vuek, S3k icrr ilr. c)cx - b lv-ta; g Eacrt
wtiuktT tbrg-n. lafuift. Son rnaS pk-ta-rw
wr?-tvc. aal fc2ir aijo fcra citcsl
flpfa -tghfrcar atatcbK iaftlt-taBVKraer7
bhiviHW. astrsca aTraT-j a ft t2Airr ia cnCstv
as tfe TjiiJIhrU Issacatiw 2et tiA ar so
tASaiaftEaS-t' C tbrw tnlt tbk buwtwr, at
aoptt -wwewa bf cctzpgac-ca asibi;. ift. accc-c
iWr5N- TOosraor "wvck tct tars tjtftr
tb Vak OC Ctaa Sfi-tila Tfevaxtxt
ba -rafiK-i a ssaSf r f irry arot iBarttra-tKtst-s3tiinic3SjLSwscCtt:
Btotz-tani
L-a-iix. tx tlbf-i-r iiiaLii-M. ia tat rf a aft,gai3ft.
Vats. CMvaracMVcuor ai'cr-iK,'c-t froea. bj preeiL
CkfCaic Ji&x. HIsemWcIz US atit-sf tbeSK
fiaaei Ocvcx aeaitT rs-i tbraccb oa
tb t --f (,- "r-' JV--i- vM nir Sr Vjt-r-t fit Sao.
FzaansMw, Tb Jsr-- a-j ir rriafr --a pv6
abtr neseiadSFr.-ru aszcolLa-stnix
VfT e toca biittaL, aztii -rCiei at frr a
ftfiirTr ?f a miBn-o. 6Air-v S 41 f t a
ivcib, iMtfttt wrcaixcltriv C5 fC beftax. arsl
3T ftm 4aciV a-otU. Ti -r-?jt -ria r-rta al
asif-bH: is. -Silral E5ij, iSizify Rartx-c a-nl Vttlt
oc aiar a$rsttt csxw. 6t5CPI to stazK-voi aa
Aft JAWtS brtEf CD& SSi 2ki stsJt 'VltbiattVVCMT.
r saaooxH fQ Cz-tbU tbtlr!a.a tu
snvs. Frra fxr-vsa befcciaig to tbe Ttvwl Tr
irsva-it: bsfpiar tat-srs -were an piiiEj-rs ox
ISjat-ial at cel tt tiXiiA. cr tfc fcw
U-fe -asst ba bwat f sxf toettetMas
puaar. Tbjtr sa -reui citcs; at tbt teat ef
tbe Jteftaar. xjfti tb ccj-f wj.V-bt com ,waj tJb
a&rfaas.? ccal tilm. en botni freer oinrsw tb
rvaI -i)?! Sjel": ftSoccctia at tl tof t i oc
csrscscev Hte&itCi2JLrri recasts tz
t tb &StWTr tx a?
v-- Uos cb. ir. -&-fit -trnr UD
iLnvvrtloait.
Eavia.
Pait-ai-i bco. tb ViVft-33v rpxt KaLtcft is
-j-pjOat a-aWfttl'.
Ha ZiezzxtjLirUz xdoI u T al HA en teo-
. Kat.
C9aw tout- na BblM
bs. iair-i; -citz Hd, cc Sit?.7 Jaa. fiat, tor
S Ft-aarn-tBft.
lyfeirirtawntix-ti HSa traa Halta
uts. ca i-atr-iiT Jaxxar ftfe baTtotr talta. a
M-toi rx ca Ttifs-iay -fas. 5ti tar
FrMttv-o "-itat f fftHrvr. KrafKv-i tSra.
TW TTltTT p."&- E3 baTit y?ftatfi-t
-fC-att-ai fanx fefe Gc-r- cf tiit 1mm(2 bc
EMaMWca7Spara3ii: cr vbi-e ptt och
ftarf fft-fif aa-l bir cl-lx.
X b cf tocc t "isx-i raa tb ftur-k ceck-
wceI Tav-iUy -73. Sta ara--tg ts miosai
fteftX e lUrbcc a Eft Bit.
M 3f1 a" Tft---a--ff iJf tj-a tf a
t s3Sc-aiijait3ia-.T sa sft -MtoK--e
tor ei-i- ZUilKjTLXial-r iot-iZ
a Sr-jci. ts-r ixwiaa bsad&poc& tUn
1 Willi,. ffi.iKai: Wt rur-!it ttor t33
8 eft-r atf r iU4--tv. TW waaraai f sate
ijja-tt- tor aygasra-. cJ AaiciTiiOTiwOwtg to
V ana m uw --cktii--l-t aww-arara
;Ca.
Ob aW inwc wnefaiV fr-ba-iaCtt: aa - b awe
dbt aaft-S bi-gB--.i: rf rr-Mf-tr-t Sax; tet-a. fca
Wol SaBSf0-b sa teas 3ttft- - y-irtat-toe C m
ixitm-tstr au-x Snr b r . btx(-i rf
Bas4ilKii5 TW i.ritTni-r ft BBcaa-. tm
b1 iaan 2t jfi-Xw. te ttase t &W mix
iin ftsti tb -uiaiieriig tt--y rr-Bri g uwii'iiii
JaStcs. TW ammpwajaiar satuorc ae
SMW-if aW omkm2zi
a-tfa-XRs: --W-i bnat csaiatff at tb
5ac aaafaga-j1 ax F1& ftsx a t-L-i ct -r aiiatfc--
aaataW -itC2n-i--i-s-aa tz&mtOm
mfegijnft-i- a taa arwrai- C 3?r Ws
toco. nmKte-vaft!a asiitt- WSat
tb f are csif- & anrt C Jfcy-iciC r SeK-iat
TW a3 Oavyfetra -of apuax m. ai-wai. baaxj
3iaB3,t JW X- f'Wikmimi'j'tBL tJt Ilalt aaac.
F-ai battTttca asaava.
tstal C crrr-i- gpmtSt cC tb ynmaa Jraj.
-i5jos jtCTxa-tfrt-- ex. ! tex pes
t-escL flV--i-a JU- Tamasit. ii F&.
W- ttssatftixaiiiii-Am aiicc
at--a be&tW7ci watfiwa-fl a
BU trfr SbC. TTlf pm ti ?Jaf J i m--
-pH rfftfta" 1ft-j HmB' f"'aM f 1 1 Ml f ia
tW ak&s t-r rito--tft ft. iW
tt Jf" Ti-ff fn fill 1.11 il ftc lb t1i
Sagi-a- -aoa gg. aacijfaitii aaat W yaiat jsa
ar3iily e laapr-xajn: F irit---a----f hfw-Twr.,
"Xjixttx it Ts30Bt iz t aW Saasi
1 5aJSr. aiX vsihh ar -rrtg-aff 3Gt-
l-amtW-tsaMC-AxiXr T V "11 - iiri 11
a3i3a: T T EiTe&iat aaa a Sr- j9 w-t-k
t nr 111 1 T-iiri if "taf nrfir n.inniiTiiii r"i-T
aW -t -. a- nr3Ltiai-C we a--Vir
iOa-MX 3t E-tcx. XW babSog; a a&o- xt
Wsii& itcSZ of vm- X3i a-c- Stu -& -p-cs.
qbytgyi7T?STfr a tW liar-rx yr?--i7w.- aa-l
sinatataZar cw tCj i-aLi "pftCa3a sux cxAcc C3C
t77arfta &at ILfcL fta !r,,''"':-'''?t7 eauyftt tfar
a wn. abac -wiisit ia-- twer ant e t--"t---thit.
XW baaL x-i av ?' it- Jlt atT rtrf -Bflt
TM--riSiC- -t-l--ft- T-?7av f-ft-T,... ( - jT-- farra-.
wta au. au- W ii . sb . -L TV t
tenet f tW 'i'-w. ia-it ef -t w -s oiib. at t
wamMacazyKSZxa W- eiaiarxm ----- ' -m-Myai: Xar-IT a5i2t- to Sxatat tW a7t-g
pt r- g L.1T nr 1 r "-r--f as tbt r-r sx 1 wtjc -Jiaoa c satcaon uso.
Ttm rrM-- or- ts- ir-w .-. I gfc g-ar .a-M-iaai aft-pafl to ttut
ac&axsmrvam&TtaEiaxxaitasmi&wi t JftBna SgTj Cng a-t--.Mtow-fc ft bot, ax
ZTBm&ta imsusaAasat-L vmaaiML. fti cat i
t-? -ry 3e3 1
Fft-t-ftatftVf-t Jm.- 1 s '-l A ft-Ml a-l v T-rV.
RUf K- a4 iWsi Kv-m Ma V a4 bf aa vtr
aTfRcaat 0 t UAKD-' LANK.
Dr. Tatcftr"a OtSc
Wi b -c-fW tratb( na. a trr-tV-H--! fMt
WKaaftL. nU
Am (-.-& a Wftltftam VTatckn
-r-lt"Mcto-a Y-rA-m UtmatWvft. EiatHtt-m,
."-St.
Tiw nN twil y4:- aV-N tar f.4l a Umx
Tl tkU Xi-t-. ruii. iX Tasau rtru IM X-hl.
tiv raiifcKNrAu, ret.
TV nntaH nn K Ili-M CKWat4 Wrf-
Yt ra-W-rcW a tot til w laUutlK lNtrm
-!- ttoTri-W Vita, - Wanton. Mw.," .
jrr ii--aatwrii Ukhtoai wtcK
TTT C-r- Ma -U-a ja( K11 MJa-L V tal paULT,
OT-L-toa. Xut, -afLx It
TO mClaiKTSjJLAKTEBS, ETC
JAS. DTJXXa MZRCHAXT. GIJSOOV,
CaiCM-iV- ia m-tm u4 k.T-t rt tlttta-i t
F5rTUt a-t C -?u--t. x-MaU. xt-ft AW-i-t fHt,
tJi-illWaIWN (ftfiM- . xt 1-1 In -ritkf a
toarc at bCffct)x jt Karvpc 4nrrrr4rhl
ttot -ahe- tor to- - t-rmi) at HjMttll $c a
w4-rrr luj to iimtfeuHi kr ntftktiKtf. afaVW
li L-i4m t Nti FhaK-j-, WMi--in-utiftr
rtcat trv-L-; cwL-fti-ni -: r-jaj t H-paoij--t tbatrra.
nt-at aj aMj -Ti a,- ffni'-- f - aja(Ta ,
uriftxart
Ya-v IKWIX A CtX. Hn11i
HON J WALKEIa, UoOiH
THS AO&U.BAK.aL:mUt-LV. L .
a. Tt-fft T-T -r-T--wlftW--i,W
-am--g m m-t- tfta TT--i-fa--l- -tf-a---fMf Bt pnaja
Mak MaiyaM L J-ru---.- ra-rf ft- CC 3II Na E toZ Ol
sac v k ft-r aKtxrjr exzc i-as
Tx IWril Ta--r Hit I--rr
Fct alrct fWsdb Taa aL-2 ScxiiiT rrwrfa
rak-KatLiftatt-z- Xx. Croa-x
ium Str fe- tnl lxVa C -Ax- ft W - Jit a
cwaiaa: ttK-Ma abrs-f taa -f-t.iai tacs-,'
S -xs ft y-- r fcirar bcra. t naurr ct vas
taKlaSt 3aX aXaUte BBC T-f ft aST fa" T WW aail w
k-x-r-r baa- l ftarraEb aa-I ar to tur
s ton-t - u 1 tcs to tb? oo :- a katv
Cbnst. JL if ii-scs alecit- tt rrd.Bi ft -2i-Sato
ctCira fti to? c- vk ta to aj.-tMl-Mx--ea
Vummml mC ml to pr-wct ag y-w-ia tbe aa-T-ttt
"IC- Cl-tt. aV a" ! ft3aal tal J tft k S TX.
Js m tb s&axe a-ansaa-a-iT-urTa.- tws: W
aii-wfclvmi9C-rItw kxf if oowtti tocr-
cnca-. cr to ctta-rb um rfcauzf
rtiia; t IVrxVa-il tor rat tWt n av -vb x
-f i--at atraiteM, x-axi-oi as-t iiri tafxt
sati cha sun. tx-xft to-tarA len-t. tU W
aa eS kvtmrmam IM vn- TW- ar
-hmbs ii br -vxaa- W ti-g-rt VT vsct.
vwxJlmbxiI fofv I Va--r Si -cur j Cm Htbti
lwnt&3tCin- I-f xa aS -rcj - aaJ
at iwr txas 3tar a a . aa -it 5 ar ffar to
WftOaMai3:tt3uWiK TWcV sat bcr-r; j
J tzrx a-miarT mxa. waamA 3tot 3m r
vk tZaTz Twnuf a P If iicKB b an aSt
pu9f efc-a-t tnise e it hit f ju -ar x im r c he
SaCfttr toi a to U
: TiKt amg ex a tb fcrf to-arv Id torrw je ia. tW
-?-. t--ft-ta f c ic rxnc xa b : t -l
-m-nL-ra-Patt-:!- fnx tx nee tea X- Hafixc m
as isfae'cxc &t k CJt 9ixe mnri c-t. a a
cxcsii ait be is tW w -act cf j- aci a-rcast
W fcaxv fttttyaa a-a-awc --ty --aa-ow,, Lia
Bi-r"r bt 7tni f n .T tn a ir-ir r try aodt aaadai
wt.'rt tiM farina, axii -R&aa7 tb -a JX it
h2t accct-&r Wafi-t by btcac tseMm
sffcrcft. TW)w31s-TAa-- ain r ttj-
ii SCC- W X3iP P f fibax bftbt BX 3 ac
1 X, p-r cc .-u iiftt c -, tb-S r ar m
T-f sW -3 cat ba-r-now p a aaat gin-, aarf
&to aeni rxEzto am ksl a er3-3 a
. -- 3t; . rwrf Ta -to rAt--a-r
LUk-ExtW
Xy - m-trT1-
ev rK-to 'TmiB." "fj-a. Cbr-Kaf-n xxt
tbaS ac a fafeiJvftf to -.x-x tb ixt mC g-aee-,
x btc -ri zi-X x tajt Mr-." E a a t a bxl
STWTBai f T Tb-t at 20 aat
tMt-C-MiT ff: so t Eiaii m to 1 yfc axx s
ssi&mseL Bwitpaaiif fxaia-a tobaxxa-a
ftar-ft--' - m-ix-w a-ri'-a-' -EftLft--J! vbtfs r
MM -mite grnfy jssmarcssryuntg-msit b--pjnraT3
, &alia-t j-a-xTaV-tr-tb
B3t? IWn.tlra-4bisiriftii
ct-iEK &- axa-if -t- TbctSM mlt.toes
si rav a-- 1 j u.a-a.j' -- a. .,x, a.
M-M-M-r--.. .. -I.. -m-,.---. - -aa- !ft-M-rf1nt-ai-- I imS&MX
saaa -. a-aB-a-r & Sc-c . fJ-JT--" -"--:---- -t---
-r vesiitss ixc Sim earg-rtrs tw -wtaia. t s- fmte r-yri-i: it aaii tW lt-x , - Tux. -rr i rvj b-zrirat a bi jjc-- SW tbe
ttyttatxsm.iixmaa-wZz.ZM, aana T-tf.c-i.r- Tg- C-a-ar-Ct--- j-. traa-Jw TW cbtr cb f Gd t
C'-S"'- a-,-0----- -aar -, -ir .,. rr t.T r ,-rr t j , ta BSC 8a-x -E -asaat Sar ay
--x-a.--ira-t:a- iM-aci-g xa- Tft4-aa. --.a,--..-' ---- lEi---, Car-ttax- -tag aa -aL-i,
-3M3f ftI-z.i-Ta3- -.t--.-
ft-tca. ftltoay aart-'-'m--M-yaan -j;a-a to-A-f ---if;f --a- i"-aaJTrrr r -r-,f --ip.-f- !---- JLmlliftff H nx stW( H -y riifT-
Tm-a----' tftjaar, -at -aav a at- r cfi-i iae--ma-crg, --. TWra aai b t-t-fTii-' ry -asa-i fca
. tW fca-?- -j , fr i3a 3a-1 ta-Eaam to Sh
iai-, ajf-traf &bT
ttKl ta attvi-N. -ahb Wbi Tn tW.
vtraOiRtfl tbffp-Ww.a.eattt-rt ten 1U tt
ttwxrb Utbkkaklrvtb4tt Ht Otftt
U v ttttttr.bK VbVat 0- tv Hia
lax era-Hut aatfb; iH tbat wrtifal
iVIataTftabv4-lbt n abilt ttoa flwd JT'
IViraf i-Alltvc IW a i--x Uvni Ia N
KM ft It K "It-at txl tvjr-r H tort Kiaib
t4 to th titn tbam j-a u that "av rttt ba
axwatoc f-v-c I tb rUrN" I -4 m4 Java
toaU bcJl n4 Wnw4 Urfv HalU
Ua ftU ftCT- Tbrf u a re-a- tbnbbtc
tbK-acb Ui iWi-W- TWiattst btoaoCCbrict'a
toatt.ii-: K ttyM Tp-i N m IW
IwiUi" H H wt to Wr-A IK v-uatoxi
HtMbaaaMot tb taw jkI Vr i
tocrrtft. In a -rvximii wc an -r-cttU.y t-at
Ivr ftftT tvM to k maV A 1 mtTl-ftaiM twk
tW fkx. fttd t arcb fp- ft titar
t4,ts-w trrtnc to --rv- thai 11U v-aily a
r-9- c4 rntvine Anv ftMal that wtoe. lb -Irvn r
tut a bTrifa avar aU tW taftW vaM )
t c-t tu Km .Vr4b. Ibtv-acb tb cat-
TrH into bMTtn. Tbea b cbain24 any cat
to roMtrvTn bh ftTwt Tb -ra a lotyr
l- TVfftpWW ttuvwft&-X aM- 01
tMvtb baa tobi utk y to bftTn bWb
tbt-ob la ray lbb4 I ra4 4
fttXHbtr vay tir Ibft-b m-t-.T- ftM tattb
ta imt, U any Is TtfftXrtsil that b iU
!StoHff-tby-tiytC)tiL r c4 at ait, law
avwrr f.x bit, t rrrlK tW be fty.
Tw ar tartalira? i-vit-i ia br -r.-nt br
tb kK aV-ciovxQ tWttVr ttt cvt- t.-c aU tb
ratar. lJ cnty btKa btbrr tb ftrrt brk
tbb f wt taay IkH N aatb a rvb W
toftay t TV Vc bar tn-t UrisS rkbt. v- Kt
tocftbtM-t.t. XVitH4titmtotb It 4 tb
w-w. It t bi it(rrat 4vm1 to rrta.a bit
boU yo. HtpaV a -ray frvta btaa. MaW
yvar way to Cbmi, ! tt aball b ltb jva. a
vitb tb n (a tb Ut - Vmt Ml abaU b
baKL, aial ye-, aikt all b- - tb t&trart
"Ua tttvCWU mI IB Maja-J -PC Waft.
Tb Ca.rtatUa Crar m Kami.
l-7irroft Uiirrtx W ar biac riW ftr by
ta tal-ftry tlvaatW ilc ruty totb wwml?
t cwha-a: a viUt 4 &( to tW CV-.-f-t-'
tie
Tb r.-vvatt4,t-fvl nN-av-Btatt-nt fiva tbb aasl
MftKcltxe i.Uv-t bat a-t to Wcoa tbtx
(at ia tct braac evaUs. to tUantet a&4 iwrtab"
iac v lb H ia tb abar- nf a (AX) tWv
IW niliTTV Vritu: fTora tfclr i-acuariaa i-n
to b tbvvMr ieeb4 wb tW abaarxlitT of
tW bc4 rxxuiftc ta nvftM to IW CWv-eatx..
It ts-Ku v( tb LctOatar ba-Jl ba taQtxl tt
-tvU ba- b-va bo5tat to tb (-taatty as tb
toiai-atry vcaU bT to 0 cU tt vom bav
ba ft bleb to fj tW bvo Mt
CoraUr bar to rT bb for a pi utart.
CW c tb Uiak-try V Try aaiK a to bar tW
Livv-ditarr fttt4 tor tt xrrr nirrtw 4 btal.-a.
iturtWcabAX.
HrvTr W bft brB tW octty pixxt naa ta tW
trtT airJ v bar lxv: la-m b v aaV-i to
Bt -rtr ?f I W twt.
ii-- ttxDy for Clvuaabv-at vuvciam at adlT
ft&ttl k aya lb -i--ury. la fact, tW arcoaat
p-ra by bi i ef tW trbaaM ia ttuktis ta
trct t-tQbrt ot tb Cftbiat ta i-cari to tb
rolUftt; vaf lb pruiiito-rtit is traly rxiVtiK-es.
Micaoui.
o
Jrn Unttismntti.
"sx on two -sttisemaids ron
slaaj ii jttyc n-i ! t ttiar ta 11 aa.
0
TO LET!
-iiK nxi: i.Ktmi.'ci- "o. o
. sxutaxia --rssrr
r-r-Asatrta A. A. HOTrAlf,
lrwacTpa tftlTT r Ttrx aaa Baj ?l
NOTICE !
" AtxrorTovpRiarRE or
Xn. A X XCUH anarrM UMft
ax rsirAi aa t twr
xa. a x. xriiiv
If?
NOTICE !
H.UVAIIAX AWRICVLTrRlL CO.
A T TIIK AaVl MEETING OF
1 rA Cvaifaa. aM at tW v3a tt Xnerft, C.
gj 1 ii A Ctfc aa 13ft Mdv tftL. Ik fiiai! i A
wtt caret. ra tW (aasprar. tu
Baa. 1 K -BrWr
Ha K. A r Cvarr .
F C MJr
1 O Cat-ar
Tl xr
B rasiaiTi. Aaa. Maa. Mk
..Stt-orf
NOTICE !
A T THE AXXTAI. M KITTING OE
V Vlw IT-LAI. E A SO-AS CtrA5T hit
Jam; J. MSL at iW aa GLscUrU A Ca. Ba-
ow. ixc nutVBf minf 111 exjy iac.i(ft -
ar TMra;i . . .MnUal
IL V Xfttl J- f-kltvaeal
J F B-attrtt- . Trmasrr
LrOftiV . . -rra-ftir
Hf Htm .. . Jft&a
B T titAOC !S(trtU-T
aaaAft. Junn ft. to
$50,000 TN BONDS
For Scale.
TTK -VRE J-TaTlIOKIZEII Tl feULI.
11 O Krfn-tj f A-eOSOXrA SCSAX COXTA3T
xl a not Ctosv M-tliwr i-c 9x trst rr
ar n 3ft ttre tt ta-n tit Tax. TWCajKtil Mckf
to2i h ?Ja U n f !t bM Jtt lx.
5ysto jatffa i tr jaj 4 rr itara, S-Sjiro
On j u-r ur-t TZk?t sa twzjnn trtm -itc vttb
Lty as ri y
Axy firii-tt
txJra ruan t
iSa3a "1 f aritof EX Srai -t tie --. vtB to
nn ay r a ? ij ;
BS JXCta Kin ratftta. (.
BIS Hor A CO
ItnCL Srtxir Txrrxrx C50 ,
A3- XS.&THAXT .
I DEFY COMPETITION !
JL -bra m-Sc-- -S-U bnrfir fotei-,j a 3 ti.
aaa-L fta cr-jt3r M-raai ! --ridi sa csj-a--t-i-
iwk HaHUwr Tta. I a
Rep-:"uis cd Ccostmcting Macfefj,
BELL HANCINC,
Stock and Gob. Smithing
a arixiAi.Tr.
JOB W O
ana .--aix -ii.-- iw 3.T-MK u-i -4Z-ya--A
Jxaaiax a jiJi.-' C ir ! a crirt
id m fcw-! r T bw i Trt ater to r
cmuj ( ito -war StretfaJgy
J. 2. BAIGIX.
It.-, S3 3b
NOTICE
A LT. I'lOlSOXS IIAVXyfi CIaAIMs
lti pe- f wa a a- tilr-i txm- tMiar
Ht IJiiKI-r -. -a -Aat X3 ' 'i"ai w i
wwr V a F f-i -a F A 5TIAXX
MWM. usa.
txrrx.
NlV A. r.VlftMKK ASh W. W. KllillOIIUN" HAVE THH HAY
1 IVKMaP A -.V-rVKTSKRMUr 1HII TWIt HUM Xt Of
PATiMBR & UliBOUXlN
a
Jno. A. Pnlmor. : t i t W. W. Kllbourn.
iionouu n. JUXVAUT lit, law.
AVE MOl l.l) ItlS.lHXTVri.I.Y OA 1.1. VOCE ATTENTION TO OUU
I MTKRtOR r.ClUTIK IXR IHJlMt EVERYTHING IN OVR UME
AN ELEGANT AND EXPENSIVE HEARSE
Hns been Imported tram New York.
Our Knhilmln-r ami csrv of the IViul I In the hamlj of a rettretl rhj"-!-:!--! of l-rj-r
-Tivncnc, niw wnu (nw nis not t-nons w wis tclcnuw branch ol te
hi-inc?. Kvvrythln-; that money toaM Nijrj vvriythln-r that
lractlt nml .--olcnttBc kno-i1oi.1--p cvnltl --ni--r-t, hi
Iwn carefully tfivlilcml.
Wf rr lion Ready ami mr CUAR(5KS will tvp XORERATK.
Trimmings, Plates, Robes. Shrouds,
Al rrf3tk'!.- arpmalKiair to the bwlaat cauatly a bia4
rr-oaa T ft, m. to 5 p. m. Trlrphon. No. 179. KLjct Alarm Tlrphoor, No. T94.
ii
Co-I'irtBerhip N'otire.
nrilE FIRM OF XXTE HOP i CO.
w j-r! Fur Ktar - &fT. - xt, tt tiayw
tan ijna. aa x. a i stS t . u h act i o
S. G, LXVXT Jt CO
Wholesale and Retail Crocers,
Fr-A 6n m cb-i Kta y.nwnu " aff t-C a fcza4
tai ii tn&i3fl am t E f aaH Aa r fta sa
tfai4ftMtttoniaiMi-3a.
notice :
IE rOLXOWING ARK TIIK
J3- tto aaoi f f a fa i X T-kftCtx.
Mj? Xxa-agarap-L a?7tox katam at I Xt
T"
(m- ttrtrtiHmtnti.
Tho above Firm will oH?n for Business, about .lanuar)- 25lh.
At No. 113 Fort St.. Near Hotel St.
-WItli jr'Xftil Lino ol
DRIJGfS, CHEMICALS,
Patent JSTedioines,
Toilet Articles & Fancy Goods
They will also Manufacture
SODA WATER, GINGER ALE. &o., &o.
Toloplione No. 297.
HonoluluUndertaking Association
GEO.'F. WEILS, MtNUGER. EDWARD LTC1N, FUNERAL DIRECTOR.
TVITMi ami MtH AMla, . 'Salt OSn la Ml at Ttlli' V.k Sim
y
THE INDIA RICE MILL, S. F.,
DBCas 3Etoc3Laxoota. 3Fa.ntos
For Hulling and Dressing Hawaiian Paddy
FIFTY CENTS PER 100 POUNDS,
A Yield of 70 lbs. Merchantable Rice from
100 lbs. No, 1 Glean Paddy
Guaranteed.
THE SUPERIOR WORK POISE AT THE IXDLV MILL, tho FRESH
NESS AD BVEXXESS IN" QUALITY OF THE RICE, .is well as UNI
FORMITY AND CLEANLINESS OF PACKAGES, command from Dealers in
San Francisco aaJ Other MarVets in the V. S., not only tho preference, bnt
BETTER RATES than the Product of the Hawaiian MUU which, ai a role, is
delivered at those Markets in a more or less STAINED AND ULLAGED
CONDITION.
Consignments of Paddy Solicited,
WM. M. GREENWOOD,
Proprietor India Rice Mill, San Fran.
JT . T. WATBHHOUSB,
Mfc wU ctXt Ijbrll AJricces r CotinnwaU uX rA3y Uj Sab Yrhzxix. o3aa3
ACENT IN HONOLULU,
Silver ! Silver ! Silver !
J. Consignment or
43 CASES OF HOLIDAY GOODS Has Been Received by
CHAS. tT. FI8ECBL,
The Leading Millinery Store
Corner FORT and HOTEL streets.
Consisting1 of: Assortment of :
?1 vs Uendcn tHrrr plate C-utors, HimiV-trctitf Bolts,
21 pa Mcriden s3tt jiite Cile Bukels. Aisorttatnt of Glare Boies.
24 pes Mt-Hdes t2ttr piite Batter DUhes, Aisortmect of Writing Desks,
40 pes Iteriko t&xtr flite PkUe IMihei, Auortmest of Work Uoira,
34 pes Medda sTrr flate GoUeta, Assortneat of Ladies Toilet Sets,
30 pes il-rriJtn sJrcr jiite Spooa UeMerft, Assorttaeat of rhoto--T-ph Alba tar,
r4 pes Hezvlta SZITCX pi&ie iara-rTTOTera, ASHncniw xravuui .Yeccsftano,
35 pea JfeaJfo 2-rtr paste Yaies, AwrtiL-xt of Leather Card Cases,
43 pes Meridsa s3rer pUle Cops , ass'ted, Asortne-.t of Shell Card Cases,,
4o oca 3fen!e3 sHrer piste Nspbm Rtn-ri, Assorisent of Eabroidertd School Ba-a,
60 dot itaiitn s3rer piste Dessert Spoon-, Astcrt-Bect of Ladiea Bithin-; Suits,
Forks, Ac. it. Ac e, Jkc, ic
Bargains can be expected, as these Goods have
to be sold; bring whatever they may bring,
on account of the want of room.
Atthe Leading Millinery Store
CHAS. Jf. FISH!!,
nsata rur sso noru. an.
ARRIVAL OF THIRD LOT
NEW GOODS,
At Bailey's A Co.'s Great
IOCEXTStorjb
norr-i-E - a -
Tax fi Ta 4s ;i, f i. . Cat.
"CTi9t rsMaia
laa Bn; .awwj -1m1jxTj
laTBlTLriaas
taT
TatSTa -Tb
Tr. -
a IJJ aro x CO
Xiirifti Cesple 'Was ted !
WANTED ON A MIEKT STJ.TION
i-hrwt-i- n a srmxa, a
rr-i ar ftSaSa JiT9T f
a. a ftusi'tu.
KNOWLES'
STEAM ASB TACBfiM PIMPJ
'ruii
CNDEEelGNED H.IVE JTST
wrmrw-raaftawieiaftEs m, aadea aaarnxav
aagSa.Wi'ULyn aaii tgaer taxa ftar xar 7r af
-poraftaVMC srica3:-3:sseaaaCaCaart-ftftft.
txsZmciyi&aTiesmm Tuay. attic. m faaa
otiftafBBTfeil'l'it'iCaTMaBft.
C. itoTRl CO.
Esar.rsn iicK:ti-. a.'st-i in
a-tatsa "TiraSi '
b. MLzai ce
ll olid ay Goods
Useful Articles
tt srui- t r-s. ic
Orders from the Other Islands
rtaxrm irzt zt' r' st
Are Sesp-ectfally Solicited.
na z.xlLrt x
11
o o
A?
O VN O
J. WILLIAMS ft CO,
ym. sa- ro"CTTatc'nr.
tOXX. TmslTES rjf lMaaK mcalmllmlu: Ka
WatoCafarCr-ar-na. SOTICEr
LaUialaJft. or oa. ILL I'AKTIEfi INHKBTEO TO
- 1 1, amrar fi
-n.- a.tv rf' 1 Tl r . r martA 1 Xr. Jtixft
i iprric irninin. w ut,erru la
ar- ft .ftftr -T-as.an.ftJ-1-. ft acrs
For San Franclsce.
Ta 11. Sa . ttfr. Blfi.t
A AVm. O. Ii-vIh. k
Will hart Qaiek Bltfstib fr tit sVsts Tart
rat r. ,ft ifplj ft.
Oceanic Steamship Coap'y
FOR SftVaV JPUsVNTIsrO.
a TIIrA-iT..U-B
r jEit STEAMEX iSUXZ
Will Imt lor Saa rraadsco m XOXSAY.
Jsanarjr S3aL
t- Inli St at ftftftftftc ftrffj ft.
" w wna- n ...
KOU SAN FUANCIsiX).
Tll MtW.llU UU
JftKALAKAUA
tSHBa MIIXflL Im
Will bsTt Qaiek Dtipst!i for .Vt part.
iaimrrwiim ifpij "
r nisras r.i
fou sax Fiuynsro.
ma u aaiTiin ana
Lady Lampson,
Will hart QnickDlipstch ferabet fart
i rtnst 9t rftawci "artr
w mass a . um.
iia tmmUA ft. Hftfta I aa ifuri aav-
axac ft. Xr. Janift Zftlaa. ar Sail. aaa ia naW
MRlnrarliac--i aaatwlal
ft! mmmDm, la c aff ..
as Tau-. si- mnta a t.
; aSMtS
I
I T AlAlXS ANI1 CCKKANTK. MH-
C-trfaaHtny -. xMft Fi
i aco-dix-ftt-w
Ifc Uaft XftMftft fta. Too tUmu. la Sa
After this Bute
t wuLttouiuta
Rgtiliw Room Sl
EVERY FRIDAY,
BACH vVJB3
r a. rxvrr a v.
STEAMER LI KE LI K E
t 4 r . !McAIt H Lai!. Mator h. H-ik-na.
MmiH, utpMM nt
k-rwviac wmipwi vr pc-f, wnt
PACIFIC RAIL STEIMSHIP CMP1HT
For San Francisco.
the nrLuniD nTK.AJi-'inir
ZEALANDIA
UI. laaaticEll.
WILL KITE H3IOt.SU F0 S1I fMlOSCO
Ca or about Xaalaf Tek. IL
FOR SYDNEY VIA AUCKLAND!
TIIK rs.siDinT-usHis
AUSTRALIA
TTLLnil. COXXA.1DKH
On or about Saturday, Jaru 20th
ve- h. KicunU A u . ic
Tk- Asnil m mt pr tarn! v
VORSliiTnE ROOD TKir.
Oceanic Steam Ship Compy
j. THE Jil limK
Will LfaTr San KrantNcu fwr Ilomv
lain the 0th day f fach month,
HdWiK f ifc. TM Hit
rf-MiHMtk
FOREUROPEVIUHEWYOBK
STIiEIF S. MHM4fl
WDKimT. JAJTEAJW ITtk,
ftIHa t .ia t-Mw, t-t .msiiaa. CtCTW
co?w-wJErK.
OX A CtvEDTF t Tlll
WeRAssitliiltKk
l-OMrtCMDlat E rxT l
balis of Bums
l-taa-a..aCa-fa--aav
a-a Catt Ca--aJa, (bM H Tta !
i f"ft ,ws PaBM9faa
mm vutm. warn
SUOAl CA1X XUITlXa
-ia
Crhkt Tap
i"t eaasitnum
Opon TauKKie
CASES FL0RIMEL r
RLie-r cH-at-.
!"-. Tomai 8iftft Hari-ra JlattsMtft
Irt-h Mw, :al.ra Haaota.
In-rk TrtlS-
M lmU
hal?Sl--
Barrels of Wilinlnftf n FWcft
rw una njcT
.mi
a a
3 sxirr Boats
CUNAED LINE
Cstabllshad 1840.
Two Sailings Every Week.
OK B.I . s.aal i.ltl s
i"ft-. -v. -
RATES OF PASSACCs
abta faa. aal ff laa aM
1 11 ill II ft 1 Ha-. 1ft. B
aciXK TKxrr ear raTwutu i8i
.an
J lilift.l '!. .aft ftft. ft
(tnlMa -aiLua-s. aia'
WH- ft
ca raw..
tlKHtjai-SLft
wit, ft fi i im; T1N -'w4t
,1. FRANK COOKE,
jiMK-rri---iaTnx rrjLLriariai. iaas
Wallala. 3 KaUIa
Walasa. Walaaala.
C . Slftcal ZiZiX. Una
ftftl Mftaft.
fX.'.'. SW w'tft Wftftr ft.il ur. ' ft-
T13 aa laai aoin.
NOTICE.
T"IIU BKMJW NAMKII l'KIW)X3
X ftffti . n 1 1 1 . ft rC M 1ft ta fc aau. .oiiai.
Caart atata a avftft. a ai m TaS M ia Sa.
la'alaftfa.Cfftai
Ow-Rfta. ft. i
raaaa
J X a Ww aim. m aw. via Iwa.
T4rt a i iV-ia
;.ftft4fta.ftuwti i
jftlaxtftftai
staftfa a nn- a-Mk -
Kistoat
lfaftftSftkSli. .
H UfnU
Xanjriaa
ar ra..
rua a r
a-w i,i..-c-ta
la
.ar. (an
J r r.w.a
,an.
HeOftW.
s-aj-ai
Si.-a
law X
Si t - I an a
tl....fti iMa. Baa. isaa
aaa-.
5taaaln??a
s
.
a4ias
.aaaMa&a
a..
-ftfA. ISJ ijJWBOOTi
1 t .ft ln ft art aiifti
laaai.ltj Iftoftft f i.riaii
"the Hiymi imtma tux iae"
ta. Mwaf rfTit. lft.ua. x
ft ft4 aai. If K 1B-SLST a.
i.ifi.r . a 1.1 ,, b. "a ai, l
txa loo T aT ,
XX2XaT3 GOSSIP.
THEnK Ii$ 'OIIrK XnII HOW-
i ftftftt
r sSk Ma v - -ft a aat " Ska
raaaJ..ftr art. S a ta svaiwai Tra.
vt m u ft., r-aui. a t . a,
alnM." l U fttan. aa a a- a -ft-
nr... ft ft" 'ft a Jfta, a w iji ii S .ayftjii
ftl ta. ir. w a ana. ar-t -jaaii
Taaa la a a laaaaar Sfti ra a., .
row, a. fr iiii'.mr ra. . a -a
smt. en. ft, is i. aaa.E
REAL ESTATE FOR SALE,
is w s Ll . ir.
THE I'KKXIiiEn IS ir.IA?.CA.
i p cjIlar..aagaTJa".
. t.iry.tialiili. , . i
.aft ia ' .-- - rliiiiiift. ,
rl-a--.aina mrrr aa
K KftLI.
BMifta.lwmWDl--!. -e
SJTiCE
Dinixc. mt Aiwitx moM
ai u.rt. -ii-w. asr-M. arts- "
,jlCTriftaT. fii - --Wk
.wnocj
4 1TEK TKW l.TC I WIII JWW
-iw-rj
ft--aitaa ac fsirtaaa a-i . aif
w.sur w.a. '-TaU lti;-;
H-aift, tmri tft.a-u S
Terms at Sale. Tar prtjralrv
Me Caulctpie.
. r-. aaaaaft, aawaai
REGULAR CASK SALE
On Friday, January 151a.
a. ia a -a. M..i..a
Dry Goo-is.
Clothing-.
Crockery Ware.
Line of Fresh Groceries '
1 By Caniagt Honw.
t Top -B&f asti Hats
Ml
DUCKS. GEESE. USD HEMS.
kA-Mk- -
80 Baics Vjkele Mmxlej
.jr. .
Bj tfce I am w RrmfA
UtrteCaHsrwa FaiKf Ex s Sm,
Upright Pianos!
lMalWtata4 ar Wart Mm ia
ff.i"nli'aaa4 l m .1
haW. 1. t.
TV
Hare So- 2cr
OX TRIAL FnltJUR
A SDKXIM WSTMiliOfr
ER;ESTnBLEk HMS
SIXTEEN TIHUsWfi
OrTV-n- If-Ffttf-aaa.AH,
ArenofrinUi
Impro-rgw it!.,
STEiflT
JR. kam -ss-J-' e- ","' "
--i-u-.!-i-aa ia, 4 "

xml | txt