OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 28, 1883, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-02-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

COXXERCaAI.-
Up..- W Hi )m atm r a "
... m v li-- sa kvaal a), aw i omi !l
nM aa Im aialaa" t j . "fa-
I wttw tt.-.laiJ Ksa fca-risac Nva
ta ftt tou rtVa al ittvnm!
av SirSwItiaasmv
Mirt IWMKtN aa
: MR M rtUffHi.' ftUZt2 BHUV.
fawn a tvVr. Cot &. minttet
spmtKtK banot owe e rwpt w& mnwaa.is
awe. t. -r. haat KaSKm bay, w
aMaat a f XMic tUrt W
aiNi.t.uavi!iivii)aiNwL
N ikm ww awreSrtcVJ t J SB aK-a
w awBUK (w tin tsa wt O. crcaViw
aafc TW vrwvi ftsjr wjwiuotf lir-aic IS lc
awl iita oit fercu aivvoia&s.
acMnammnt a&t bMacvtig
awi tatf ma, tslt ami mare, ttxmi
m hni C 4 Vfeat. &160.H A'. ut ti Mr
r Ifc ftaMr at IS ssjtr
1
m .- v ,gBi i.a iaa,niin
B ' JJ-" , Tim at not WIHIMtaiBMt
i Mr"tr- nw yjito lafcnatmt . m turn.
i 1 i- M.tHaalS 7CKt k IM(MI '
post or sa-vuLr-r. 23
Arcrt.
. s. r a. J -Y I in at (M IkMcatSaliSiaiillkfNralyL Ttn
I l a. - - :.... .ai..iitliin imif r. I
a.aai Rtr wot, Mia mni
I ajj 5 i.- a Knit J.-iiwn'iri nit
u - - Mk.MlntjilWtlfkitnMjifa-
1-'-" , . !i36J twciIS-iV.
I a i i OAta kM Mi mmbmMm . ; i aifc mil. tfr SVwav ;
P - - T mini in ii mt a 3ft. Hmme, i
I ' -' JtaaiMlMjMNlSfeiaBilaMcBe
' .r- n iim i r iiimm L r rnj mi
taw kyrM. rtllii at at Mz. ar aakt.
a . sA,i. JSL?TliiitSriMi'li ihMiS"
- -
Ii i Ti il r iVn i f -ft 1 1'n
n- -j, , vmi-lfta famciv tirya&KicaAtakK(FaaEst;
ar -sr- t i . m. r umi. tsmi mtt Vo&mmhnt aaau taijai aW r. & Pm to
" late g.K.aLjf.a,, WrailatLaroiM
- I an iaj ma1 aaKri r n HimaacQ;aic!i.- (
IftkZ- -V. aaS" rM . - Biart!.. Ele I II III i n i
1 1 Tbt iMMiteM f aw tor Am
Si. l 3 a IkhO. X Stanr- T T . '
i- j . .1 -T- S X1a. Km In Mrt ittmtbm C Hhf iWtNt SOS UK
X " - '"'Kt "Or gMm. Mtthi- ftt nottR iHi'woi wt IfaKa Itntmn oai i
. X j j - t . wn. BiiAuv vvtiiv K 'MMtoraM. wter w- irwi.it at Ifaf irrmrWHnw 1
" ,f V-1 At tow irtTW. sun? tf fevtwoE mitt
r-r x, ic-w m fcc. neIB,,r
Wmten&m Vrmfuy -rat aa-iwtL atuot aa
r--X ? uia, Tim sO vs-r-- tirttn afl 1 1 tiii Oil nnriMn iliir Illillll llllf
- - - int akwu'i cnb. 4m (NmC .nci-s nil av
" - " aJm Uaaaa. A aaBMUJic at aaa fatoaWaMaattnat ,
T - r4OTra- tv uiai iHmimr at mfriiKuutvilwEiu.
- . n i k liWr fi'iiillaiiraagjaaCTaattfarwtartiaa. i
I; 55if I
r
mil M nA. S k k
vwm HTi ESlNa'
IW! w iiivan atvaik
-vi tk aab.al It B
laift tfttft a 'tr-)Mmltata aaa
maManww$4MjaiiiiMauwraacaaJaua&.
- iwqiai. Tf
s arJ aaj tvaiM tisn.-iom.
aitw aaai abr nrait!vmtNax1
tpovaJ Mon2a3tnaK&nnteataM jvfisj
acw at v&awn
i5
aaaivi t aaaawO.
Ka&
a tdaara ( Miabrsa -au Ml at HaV
Ta -ttaaa HTari Wuixtna (rrat
aaV lomn kwax'a m, astaaia; wafea. tfrccc;
SaK aictiW wm-mnaAsttBC avc
aat Sac aaaat aaatobiofu; (cx.
Fivt C. aMraii iiiltr. t'Wrww.i Htaaani
ar ttk aa lauaxr mue tvC HsfeefrcvvaV
aivtasKiataWtHwa. cttorvix & wa
aaaaa n & aac? vaWaSsic wiuibic to a avc? wmi
afee aiiannii. arav m. ta vC tbc Btwiavaft
aackr iOml taa avo.
WASHINGTON'S BIRTHDAY.
TMk- aib.' Jilwl atst- that uatntcsatn ot iW
-. , . j V Ban Vak MWWfT-Kim iC'Via KTixvmsrx,
t- Bk. V ( laaMi.li.iif i j iftia ntrv bah ItilAvtt tal fctMirft. A I
Mbt- VlaalnaMaMaT
WWtaattrt. VMal&C. 1frrVWWtai
W waaall 1 III 1 1- K taV .LUUBK7 Bf
trcrss uirw t Js
a3vi A tytt. lfj N
Kr Mtw. wa arw- gm.- m rarv
INK ft vArfyfti w Wttvv
Cits rrF&kvtLu .H.)LXt.
C few 5 Lm-imu'mtiM at C . 5v WaHK ve-
trim, kvit to Sam?, xoii Cm nam to rt
cuiuorl laKH &at sxrMaSvrvajsii
mw attnuivQMtr xgjvt&i ftm xmt ili.ft ai hru-
as. aKBi! tkom wufef awcniKr twnrtKl
(fciw wit Apftgr.t ggont tite mgiw
bur ifcuttttrft. aoi -mar X Ike DusiaiMii ltQ-
wragCTiMftitii&Aitr!em
adhv . load aati Knmr mc- irawrvas tail tr
rw ay .iw j iiwiiaftiiic AmC MCuoaMic to. tAi EftiL mt. At
Mil, am I
timkFiVH. v r vrx..- r-ftj. isa-. vl
XllJa
F & ?M(, Wit RBEMW 3tl. (jkKafBV?
ItK tauiBi aaaT at WitHi aaa aU
fcN KM ri'W4iaia-at &jzz scut N?uc
tas. Ittat Smmim oanswi tCbf Itetf S 135 .hi&rwvti.
6; A at 14 lahi JEAriwa mtxitft irtftire
tMi bimtH ftiSiMBiif sums &mr msxatm tUArc.
Tbn witK aTalBMatt & &ttt CaObt yrmjitcf aaSxi ttit
jveocs aa. cxiaf Aj 4 kr way QcalL
atostBKdte la-vxiaiiit, Tliiiw&ifiat teuc lArwii
one fef SLta 3miu. K4u4imi. aflii JwAw yrwwn
ttlapcvtwctelialfrc&ISt m.
aixnmic Ut yaj-Hfccq C tiiif &2mh.o TmaL IJciftlCtf;
H. K 3L 2s JaSrwM aZ. aoa fcuut B ALiiS?-'
IhnwtAuU CmiVki. X!bi borM "t wtil to-
aUtaattfpUaWttUl
XltoBMtet sxtoj. - riaarfbtrto'(whia3at
T i tein cni. n- ( Ci'iniaii Mi wk ii.li.ni i i to tBe unc m. tibt wnwiixiic
9 1 ialJ rfaaa- aa .O.i.aa.aW a 13Ufat. tT at RhaW IP (PXttTUlSn
or -www. j scmi wcmn'ii
vflaDaVaV aBaf JCr
ii bo in mi
atmSL TTIfattWartaWtt SI
; 3tUal TiLxii f tia ytw Bavui f
-irr ox - - .cues i sue ai m
ji1 is-lu.' - :ec-niB
-x--i-r z -a.xtmt r wiidiL rime afl.
C 13. i un at fiwUnir
x .ir iLHttr atvin vttom a
i tail
.ji 4i -vdl coiStti i
'-irr jaa ttmm. iltakkfiwom
i n .-c z-. g awit jmnf- mi Santa
" at, io wnll tr Ito ami t ttate t
1 X iC".. ..alltTiaJUtl "' 3aaaU3aMat taaaOC
. mnc oiiir- waabala n.m
; 5imx. x sunt i- attnc dL . Ai
L j i) ynrpM. 1'Oair T-iL Air- ai vrzm to in.
r Twites wui uus ofiiiir miniii- 3DKa?ai C
- x-- c soica. x raw
e uspT- aUta emu rtic nana
4i : i Haf
aaa u. s aa-T jxmOm ifw wt A aBts
iiar-" T.cuit. BUcttaBi B4Bt-
A tMl)-4lci bwCX 00. tfc tT F' JQ
alatC aat&af 03D SsiflX SiO- FTIOaBaOCW to tftUtf pwCC WlW
totfea ninim Ait vKfi that
or aMnZ. ncao w wrjri iwr 6C
QOaU. aa 9mxa m "fft who. mtt
!mi raw- 9u aueCBmnl kj Bss s&ua suits sr w ini-
. rm.ng xabtrs nx the -nan rdec tia Kio
lOi Bm'-. aaW X-aWAfW. 33lX btiCff TTtil.-
vmcb LtoTaWtE ftoiihi u x tEdtoK totfto watoa n drawn. mi Owy ?etTai ifej st aaii -cciiii jo-
to Hw iuva4 . s&tf Xw4Mtr von infewia-ai. A
ssmm txat auftjwJ. fcc-wlucit tiara wept ti et-
waW L- taaM I-wskafauxc cvnuiti; icx T93&r by mm
SIX C ftBBHEt 4BL & CMIE f ! tQMt
etmt (HtcwA tw atoffiE rwsa.Hit bo. & 3C.
XajMllC; 'MUSPLs S.M 6Mfc m.TjWtottiHl liBiTHUe
auat
nunt toB attat atBaOfvc H& nsMMt vw atorsiL 1
tOM yaawW, fnOHti oC At Suwuv P. X '
ftiifliwiu. aMoifeJ a)uas " snmat ypaoBCls j
tote lsaKtat aaaft & ro aes-si tern swi
-BNRBMflr ' ypammt ut V Awe ajyaftwc e the
I aUf 3XXU. dlW SCasCttfC toJI SlMflBa.
1
VTttumz 'jaad nilhr' toffee! Ctmxx tott ouur
niiiniiiiM'iii 1
a..tci.3n. vnuL itw m
uffla it.... -nmrrr-iu-i iIiiiiimiii Tiwjl. nil
T!i8 emu, -ut wi tHW Cmaa
a.'ss ataf- tj. ipBc-sia. at firniL vtam
. cia.rtn .its "Tmiwt
Sfc-Ifoo. aunt: ao jkc at
D Ja.. fcj jmcx. yywnwriwi if Laa aaaC voxim
L iaM wnnT-. r. :e . amt Tmjt ateaaHaaaa-
Ja-3. 1L ..it CTTcT 1; 'ratBitO if frfafn B
- ' ' - - WU' ,J'
. -"imr7in A
1 aC aairllT ,1 ' j wlL 1a ataf aff
. 3. xcg-.tf5 u auc aaac oaac aa-
i--rrT UaU tBHtltt UiO tU
r a.rs. ji-iia , a vUadc aa asoajc
. "m.reg x kUBH aaaauiwt
ami aatftf
tJ,mmw c-oaL ZLSitnr aoMSii ?aaa
flar stoat vas
miXrmeammBXL
ratfavaasaaV
Tla Aoip-fca. ScLaa aix
3 ft
1 stut amount sis.rtussL aad.
18 It Mi- i. --W
L A Trrnt.aaat rnH Si hmafaanW fav
.tfrrM-n-rpa- ajl ftf. itHlaV OllX tha aiiaiaf TBtC
.d vasul aar aa jb. aoss aaaad mt
at acawiai gay sa asmata: aazcy a-
t atfUia atannnric m tear waat aa sibse sat
Mynur than vaa f nfla ttt taf maf d
'eBr-iSjrrff'. u. ins aac aa 4af 3Haixcamau.
jin'j.i.rtjj ja n-rieT jfJlTTnTrilf'nil
ad 2aC aiu at aux ate dnnns ss vancsl
C aaaiiaix wia. avzauu. asaaiat mai an
c a, aaa of a cisciiaLuesi wtusa. aaa aras
insn tariffrir a. snsu. aaa trf wfcat
Wt in aB. oiipea siax JLta xaBttcnt iS
Lnra 1
3r TTnl. mL aa T-t iiitia &.
- TTTt. TujSIaEf CaTHUl. Caia alaSaSaW- T" TPt
l a aas uiTtxx van co araeea at
.taaarri&tf
- t Sutzc aHa exa oa netuff an
wtaGaams JB&Bsrasm. tu duos shtcizT?
c a mnnmn imi itht t za wHa ans eonir
mt ?-aira our axaaia ac SaOui atuuia. sums
auumckaSi
taUI tHffa-wafai HHaaCn -Waf raj !
aiUaLc ararta if tbat gwx-mr rnii Utr
aTjvriTtTfic viil ja '-fapf aaef of a&x:
sn ac aaw ntogar ysac xx anyrar grLa-'ar yjTaf
aa ifafcnttow m. a ansL sojt 4r
aasjDHac atz
nalWo
a9l jiimaaaM.
tae gi i i all iii jamiinnmi vsjeii aas ioai.
tnEato fSautos toe wialaaEiaaoa, a awr
tuta: 'Mtin'r Srr a.aaajK to aBtf aaftsanra.
A
aams
aunajaay Ltopa- m'jmai aa
EUHoii to fi ifimnfmiiii i. jjanranawt wtas. aatt a
mL aas tfca aaaat TWi-waftiiaitoaf ttw aiiaiai fiia
amic ta vLiT'MKak'at at aaaaxv.
r iw aadt4 twtn aam aavtaaaaaaMt aut. aaat
toa Wfawr CaaC IBbbt dut sia !sm acanaT ax
r C asa CaaeC ana aC
: Aa F-faat
adBmaitaM attaasavacBUCaK awacsaaaaar
m pam i t torassn.B: tojt Cr -r Faat
aat O i fa an i . & JtornaVr to aceaaw ate
aiaaawiiiiaiinf riE m at aaa laaaehCaf JttsGtaOBr
Ltnaa aC aaanrnn an. ata aljpiI. cat is at w
amfaaaaa tfBCkwaaat wdL awaataiiiaiiuaiit ato
TTfaaaJWhriirmmr of MMCWirrrataMixi. Bbw hma dbi
I iffiaaj Cauanasi aaal. Agmm.
TV i iiiinaiilaii at jaaai
' dkaf a;aii.ii-
inn aa aaa aanaltamat a eaa m aotcHt-
Itisra. aOawasB: aaasx to a warn at ttta ksft ob
a i. ilaiiiiaal Bssm. ifaa csb asL aaiC luafly
toaa tone atom fiar taaaraabat nanaaaT ant sov
Baef. TTiinijiT Tim imii lar Ttiffiir tain ftfcur in
2a Xataocji hartthaaaf
tat iaaal Bajai ffigaggs at iioaaa saato m
mmtbai. aataa- atojeraus C aa -raiirB4 aca
I'aina i Taan nai i nT Tain TTnriiiift Arflaavas;
siaJki
afty 3aaaiia4iaaB4raHEia towdt ami
a BacBHaaiafH aaarar air mr m aafu bcbbvt am.
ttBtoCcBBHl BalL to aaa as feiiaiwaaa fcayU
lftazaaaaB aaa j
ar aa aaaaa a orr
. Kbaaltj9mt'
hm. Qnr tftaa daa HtprdaixCamrt k m mn.
BairscsMxsaKk
ttd.u Moitoa&aaaBqrivttH!t3a
tu ftinuaaaiuar a, oaaras. a ajftimiaiiaunwa, anJL &uC
vaatbUniiaic dto axaMttii; bavaa&atrriat te-
faaal aiai aaBaswanasf IftQiiii&itoil aXxJasoMraC fititt
af Ilw leC ?vr iapttyni frnci taa a?y
asa lfmrnraif ixadrxz33iiaasi tnt nSkSnx. a n
cto rf to-ATtona aaaiuniit feftow- SatSasMce
Bajra i.ui aa pftUT ' " aai alunia OaSsa Bsvac. fit
SuTrom yLuznm ttaii 9taa3saiii; m. yus-nCTtr a
ftoflfar it fmOtrnm lao-oritgrd Ibg gtrckrei m.
varamtf ttiupni aurtaci ma?rt etpina2y lkr tsLta
WaStsaju. asu. wluclt tr srittummhI aay BWTTuca
cxitibaUiia iiiiia. ac l&2 pLic& Utaamn iuiair
i dbt liwuc aa aiv atg wciiiiwi mC SLtctoxax
XauJUt i Vy. "van i2i.nl xi& triroAacsd too
acaa, all at ybjeb. BtsrHtoil a icet brdBaac si
MTTrn fg r Jijiarif oamteiC fiailto
vaxat Ofwtt he Bta BeH Fawar aoa axui ooil tAa
i ail In i aaao. gasaMaaqa iLiIf u amity muta winAi
BWHi tha Affftoy Mat ob. Haas aMiifeg fcwn. tfta
IWlllfllll
81a sis
-m. fiad 'X AMaTt XUi -"-sm at icSfr A. oo
tfaa ay-ifT at ito Sltn. aac. &ran-TTLrnin7 aat
c6a brsus. Caacgm axta aet tfee tamaa ato
at kaif-atwc at Basaua u tvea attweaaea. ImauHit
atarf aflas aiinnif ci i luaf: tr.ia H. . Xamm
sm uliani'iiia ami alasatiraessiilCeuiw(
rf afcti iat &gii i tfepEay-iL rgamu?A aoti xno.
aCtorvaato ttta aaiaca f afitt JgiOr waea afiw fe
jtawnf if 11 IT rniiiiiT tfta LiMnwaiM. yaawwff
Hial Lfr"-r aattowgiar vcC a altar ad tSta AsnK
iBiAittaVa,-r at nDMfaAttsiak
ctrrhoto if aMEe sasi to lB3iiay o a
Saita: a a mwntffa leawi. anit asa
CakitT UlK Xaapftria Of dlat Ijall7( EafllatuIeilS S)
eCy, a grtaaBBBia iai threa imacti -vaferaa-ttto
aa-- tint asaoanst ttmnc &ri4- ex tta ciaij
BBOBL ft dtohtT"l iwqmnffmifatrfl F K.
SeAux taa atoaraC apeszaicui eiitasinicit ttia
niaTnn.tapa.nay rf tnn Trmrrm ttiit faflr ccqjiHLt
vary auaacc Bumum ua turner n
enenmxam. aaa Mtnur St& WDaEe xa c3a. "
viu vu r-m&rau Jtc vr. - cui kzuuiz a
at, 3C-9. xbbb. Xo Dte&xa, Mr. W. V iH
ami Ke. C. SfLCatnaiMMttni-atiaaelaiii JGsw-.
T IF lb-ii ami C j-ujc-Oi-tt Saayil a d-xrt cct
caa -jbwii x a inmaeil asii arosca: zcaraxrsc Fuf&tt
'"ttnaa ataitn-ad aa aiiiiru . vm prmt iC nr fall bx
-jtt4 auftiwi tfias QwxH Ttiiclt tu laciiifeii
vrctt agitfogi aaagfaawa. Ula "laAsfa- Bract cf
tiia lbpaiiair' 9xsszWflz.'W, V. Hall aa -aastaatlBBi
rfaat-eiiimirx--fT
aiaami aaMisi-Bu. txt Oft iraiirxv laaafsZjr arieit at
bv i&e aa-aca pxtneoA. Ka Sin. amg tirnrhi
virtt a eat aiai "L inf" yr:r;itv" fi-iln-f-i fcy tin
tKaatOmil; rf totf --SMJfaar Sc--a.n' & Hra. E. P.
Atfaiaa. -vait totU dte sorrC ttoi- 6r'4 tnu&
at x BittrfiiiiTaC aCBtanic Tira. anuaiic'rera
snuiHiittt bOrmror to !lit beilrtaaufii -ruin
C 3Lr. I- i- CTsssa U an tllrf .-ia "Tr-x L.
Anurca, -a a -"W'T rr"k ffi-na-f, girr anfy ap
aiDM?. iwc aUmoaxauu ICa WiCtaaXi. ELtmpar ra
aBBadl atett aXtaUSafU. aa2Saii i-la-ataZfyaf Cl "La-mKL-iC
fCsL fcaaatr laaa-ia."" Tie r-cir -caiwW.
Rj-mr seas. Cr-aaa: aa 4awt. aiaKsa-d ay Jiri.
afctdURSr Kev V W KaXa-al laCaaaOa-Cataa aaui.
i&iJt ex Kb ciUECia. Uta j-raaif wiaat fmp
beeT aVst toflnwd. gimg, ay as.asapaetL'ahle&sversa
C atta tm Ititaiiiraat aunfs DaeHttaar aail talis azuiait
die ntBBaai asil ttteEtrf fjrranx t tu a-atarsun)-
OMaC. LtaiSalalftr-iafraM-Wat. fftifff glfTIHt aaa.T pP-.
1 ihoiiiaa. aar. yac asa turwzomm. iciiir tfiia
t totsaaicC JEa. W W ff.it ao Xr. Liitii-aaa.
oanaiaiaia, aa "snoui-t ax a onvc eritiTTiiiiira-j; Eb
ixCasiC aumaae. zlur auir a, mote eaiiciiHat
mini in ami lb E. S-itT. Htm Taouieot ci
1 inn limn i Bfcit iff-fir azoE sratfoiufit tIxii
mnar sacs 3&a Ssai yxsnzti a tzut KgrtKiAScn
aat ittr-f. Ha.? &jr-i fciJhi toCaBt-
aiacaacit9-f C ttta nrtg. Bt. Bat-i
ar-f af armBtetaf agtmn. ts-tac.rn.4jct a w&aat
-yri-irt-; r ,nf arf pna , fffTT -al! lit HI
ae3il-(C. be &irwii&x Krai.
lfy iaVJairl aajatf aMBrfftfTrfr'T ap- 1-11-? a?af ttm SEBB
U) ji-ai Baazto wan. mrlira- fia-m staa-x. ac
caa Tnafcfc wafcttxa or-qq?-c-a aagra. aacoa-
Ka;xuilB aat riririr-!ra vrr!LtM asrzi:la-m&riS3v
ess frnm ram. aaat ami
A -aaa cawtaC aipraivmjniraf arMaa-cxz-C
a iSMa-aa. S-mre cajt csj-oux a Cur tarn,
asust v aafimaato at aur r-'"'-- ---?ryi Yha
OcbV fflEt vwiuH aaxf-nsam &aula SaAa na
Aa y-Saan van &etx ut lvut aaitxt 11uqmi"iz; ttus
l-teataaaatoafa-wawiria-i cabtkaastatt
B tfiayKBatlmicB 3se Sarmnuz atss. aCaacmx-s
or -mtrn ii? StfT taitc&a-ea. jkuL. Hey-ar-ni-ic
aai-f car po3 rtanfanrrxur thai. Aay
-rrh SHcnnt ptaSiF ami actatr aC tfisnr aHnr
"Pi- aKBtiait iU aim-Aiaf toaat t xai
"filiidi. Itaii ba-ar f-''"ir frwr tf; Ifaat CKSsa vaa
anaiicfial an ttia n'f jrTir,!ri 4vvm1.au. tlia
M Siai t"1 afhiqrfif gat ainw'ii'tiMif iic r.""f jnzy
-ff r"3a T-fraar aTiTnrfa i triTia P-4 vaa ltzai
as f3 asa aracj-aiy puii it-re.
a- a SiTCcwt ijaiax tti aicr-IrfWajIailta,
eikrit itw -i-n-Tg; 3.-Cii-y gafaua, acse iaaw
afw-aaaaia-. -niTTTa-n filflsir VT-. KgaaT" Pf '"f
Sat-xariu-ic atzt. esc acH aossc Q- sumk
feiwir qpaagnifc. a.aunuii Hx-Aaa-utj 5waaB-it
Saf xssKsr. acscS. oirlex-i u Clbr a-fig gLa-aakaBar
atscaT&ala; ai&acraf -cfii Rrngnrr jfcuKf. ta
B-t-aa0 fta &oib t jaaJaaaTy aj-aaas-gA. i
Kr. CrmaV AAfciw.
laiTTfTT faTTTmTtr TTl II tf T-rTgTt'V.4
an BAa Eniwre, -fcinrtl. tmt 5-w&nr-:
marfr 'tJlat iCCCB ttlM ft IH'I fail TVrf
aar r:aaTT-',-n--t aoil va aaarDrwtuLS starOil. a- ma
asufltoiB2BaEil JEtospBui salens. PW Waaiuiiar
taetaf I tti-- I a&r not oiwd &r cay- su cilxa lati
mm toot air-Nrvac ataziT nay aav bum Cut
aazea tt&sa at to s&a -fidif &nc w-nnrin
attary oxaac mas. -T-aa3-raa 6iWK.ioi ftnr
feawtftajg. -nia itx ailaaiiTiuccvf a fcreas orewt. ta
baiarsiuxc itt Bnpmr "jUa "tiwrtr"- bs j-""- atzsc
arn, an to due "PsdiL Fin-t,ti'f' crr-a y-nf.
HZitCrutrvtdL MStL 5j7a-adeztv ui Btjase-c-xaai
n)TT aaul Ti visu yiaii"iiprin mif bxa aPtrA
a uaiiLatrtflr- Stir oay bgtcru-ant a Ex&jsni taa
s t&a aca. Aai aE a a-xa. W"tBfcru-5aaTd-c
atrx. Itsc itt j-aat-taat Ir: a Satia-ai at lua
fhT-fTlT,flT-' Ft -anHif -f-af aHZC St !B
ataa-xii-aiitoiaUiiTaCto ftnx
tof-t--r2at
Oca at! tfta ufciiaL$-aa-a t&a tanes m sta r-tf-T-
dCttba tzo2i car tie ttu-?a Cm
aaflra toaact rooa aat tno-ui toa-sec. arui tHa
iwj ggmt aaa. !m ttrcaia. aaaiutTtraatumstaatv
fee nif 8ae C.f.ifir-ia jpa Sac asd anaa ate
tanmuztu ssesiaxm Sua traA- Wa---raaiiaa--p-f-aaiT
af ctuaiix P?nf ffwr-fif nif Bgy-- -fcnT'OT m
Bftf -iTyr--fc """ ffla faWriYrfir f 1 "l y--rfTT?''
twarm TaiTrry wean aott ir-iTiri aa a&H ex
fcaraaa af aalt -fttarac ' 2xCEaoi4ia---Ta.
Jiaxau&iar-r asut aTiaiyrTri1 a-rrTTamay txnd Bar
h-r. lOli jaata Vmff MMrmifm afifr gjaat aBL
aaUJcaiLJ-)3ljigan:a; lajnrtkiM-
ainanraM &Cas, ItfjurraC jam Amarxaa arte
iucaa. a out ax ranarmriAr taaC ttairty yaart lapi
an -Tf7,nTKiP'n feimfafai-ifflflYa-:.F-i----ft.
if-tv o!diac-xa.ea ai-iaarw-.y;w-
txt m asjf jtrr mix &Sa-a. t&smzztnf?
&A-9ncdayimtin- C XmarxjtJ. aoluc. am
a;m Jtap tfaf 1 l ama, If -jqfT fcaSy,""
itpuiaa fflcadcr-a f aa-a-sanaaTrfc-pi(Lp-r
f- f .---f-iaatf tarf -g jl-.-T-. -a-ftl.J g5- JltV
A feaig-aia-zart l-a-artra. Ilat-itatmraf Taiaxcco
mCa3t actr cmG aau; mast rot tJ-?h laaramcci
ca-iilu.iXctuau?Aaa itosa-tttrf to-
bu2x-c Waaiaa&-aaatltoat-s-i
ar-mr-aBxasracayg-
I ta,
atMiaI!Miiaal VtY taaa toae
&Jai anM Aamw&VajaBAhttVktv. IVt
acrttr
TVwN a toa. Am. v
V MaaENw m aa
la-t &r-M tkM to urkm a tt-a
t Mar toaa iHiai"
Trr tin -yum ttoa fciaai A aW,
lto-a arvtol V a)ka H to Htn,
AataaiiXxtaMt 4k. a AtrY wtvxl.
Vau -r tta a
ft komm k atoatA-n. toatt
ttArlUi-rf a aWA3M-.
-Yr- toart atol laaawaitU a Vwato-x-Ta-i
-N-i al aa r.X a tota-i
ajal faaf troT?!
AKMwajadNMn4 tMa4.
it Mmni a am aaal toa
TV 7-wtaw ifcHA 4 aaato.
4 - fcfcr AnacaHwa wi w-v-fc
Um -a t ft -wnt aV-asto.
"r-A t-adLrtom$ Kaia-ftfaa.
Aat ito e t toBn vi a KaxrAitaM
Va aokt CatAi2i a Hirstr! v-xr ay ar
wesc, Svaawi W Kwartt-esl to rV ti tyncA
aaAj. aai fvciawca-RiW-at ataxia t-Ato aal
-nawa-r-ea adSKir -VttWOaSiNl.
h aa taAao w a nvW aaetr --irv t. fctax-t 11
sua - Hi 1 -fUUjrA Hf Na
autx vtx ISfta ain jC taa Atat3ta&.
Aawric lrorwi bAi trv. (Jurici tls.va aa (il
(Jays a tSM. tta Jlr ftJty taaxVCat vt trcri
arBfto-l akaw. Kjc Kmraaa&ii b&iMn!irM
ta'.'CMt fummtr ea awaxt ft lAit grotl sative
tarwa naaraJBNv V-ry-c3-irti Aawt
ast, as xfca er bcciisit zx-r ftwa ti
imJ. ajrsi ac 11 at tto ttaj-Jr w CDalwA ti-
iaVB tki biWa hart' -VtOtAl IS Mvtlbf a Iwa A
taa rarkt LtJicakf tn tAu Sa?i-&-c-fe Wi-v
jram o o.'t-A'ia-sc, r anl arlaA, art fc
la-r- aiKa, a Kml war. aat Aasataca an citat.
vaac st Wt Vf jtrvca-arat tii
Ktfcaac Cwaara axua aarr. Aai M tofeti.
taatt kwc aw. a 1W t-N8.a 5co n Vk-jirtt.
aa aaa mj-owv -rtA ri tX3is isa ivoiiixs
itm'tarrt. rvrani aav-acai tt ttrwts tnrd.Ttit.
wtBajsim toxtuaat aact tAit bafca tuaird
wars: oaa taa taat K Biscay, asd tatiS
kao. a.-r. vjrAfc. aa-i flrw-A-at.
Aati aeaat svt tr Wm feW naar Irtactt lta-f .
WLtaL' vrafr awMiwd tzrt&erwcta-
Ca-BHaoav Lart a ftM-fva aatt prtjty &anX9. Pr
amwr aar mai m - Hut fee araaco. VTaiaKtctt
&-aati-r-aVeK aaai aaasa& ttta. art ttct
AMrw-apaa ag CfceCBrtiBata, tea mxt &
XI-a vWtaair tacara
Ami Aih -Aam- rateK aaat kata-fta aarr auuta-a
P-jastax O-sxaai'V Sosdax Sraaa.
ra-t oa- jot arcta a Tsxacacx
Ac. Tort Cltv-A. IS-Jsiiy wni- XIr.
an. -1 &a-ak' UAmiC5 kat tae "Tia Hxa
aai aael YCalt to ra ibmat. ' T aabctaw
y &U7a n-HjJMeto iffle-tft Catarrtu aai n
ci' nntatffai aa awatttac at attia smts ay t vae
aaal &t ouaflar mevnklfy Sank Hnf tmx rfccwra
t yjL be picaarainf; aw mt ass wxra aaca as bimadrt
r aau. w -naa wa am sea taaa-CKtt aar aissiasul,
V - a. beaCoaiBBa i ta secsce.
Tf Adaa pariiai vms hues. Tauat as-eojj ii
Ve3iahiato rite at-cy taats tool irvl aVcM a para
auw. rVww WBBu 9c ocva it tsd tinrvrN
Si Attum aasi Bta ttef-a-q aat cf p"3afcH trith
aw imnniiaj aa nail 1
WaflA as aaMaa? uc alto tH-us. ec txraitirya
pi-assw. ic rito tflatfecs. Xarfw ftc-issftccir ti
aitraajati1 in Waam 1 rf ataaa Gttwt iR ttr-ta 1
aofcaisJ uai. wtaV a?i aa-sri b-ut tf tiry anrsU
attv a abaaar. Waat? T&en moat b ferra. N
ansarr auraac iaiKa'ar9Bsa&aAkoisaeratiaa-ev
a tecM Dt iiva- SMaA r&asa-2e Batstratl Its
ttiaaaiai9n stud. armllK fTrttfriFfiaC. ini aimda.
v&Kta u. tu-v. A crxtt tea m ta ptscs ef BnttTLiI
vaask oV waeai njaagif4j. tiseox to wa oraai tea
TailHk. Aaai luav ana be vat into avrii xsd 3c
twcifa T.v rftott. Ltr-a bh 'mt ! a Ht-cx-s siru-y
batransa tan ataaaanC ot (La artf fiHtori--
S5it ki-? tfeiry 6frf bjt aaarit ttc H-rccM rrr a
aafar itmo&m aoto aaar fte-oa- fit tit Itxrcaral
-flttarrea ar-fou. aSaSBsaar gg-traaig ergr aitc
acl4rfap bt as
Ks uaa &- atajaaa kra anil Aai-r itawtf fs
Jnaai. ItfaaM aarifaaBscai-f tit s&a lea br
asLwaaa eecaatw cBaRvn ats tac-a-at l.t tar,.
h arurii x Iw irr-rar. TbtStsaa
Catoc-aaiaMakrlftajiat tit x
at kj-a-t ietajs 1W latJrttolSj struAatl aaiEvt
aeiL ILviy x kauaStfai. aswiisaw tirat hx Ism h-s
anflr Nreaam aa a4 sxa? aaica wAaclt cmlw
aansttr tu Itat oaoJart. arcea is ucta- kc wtl
ermSort ck&t aa luaatv. Lyra w wt-aiiire. Laire
Hat S4 Cto ma. It trax Loar jn.r kraa'a
BwtBi. B mn Bteswtl to ttra tixa ta ta
om' b dm bkst esH csacwJ et! 1 hem
iftarr n aaax ss a. Katu ac aasssal ocqskcitIu.
ar&tfH aaaCaAiuN Batiffianl af wtf-tiustat rcfcf,
Hjhiw tu twu tattoa aufatVa a Axo! ef rfco.; lic ill
aaoatnea, aaat caarieca, ao -TelW atcviis ef
avtry lusii.
Is. lea tsoar auan !ut yrtaaftA kfitnrrii asii
eS to eoiy wai toaa tacsbr ewafiirt cf eadt
itaec. Tiis at x atey baat untd ayva. fccts, Witri
tfien DSUfva it awatKiiito tea felt xml tacctsea a
Z9hL aarrtngK. eacta tfta anf amat stxzil rce
anniikcgs. Hitaa at sac mate Zta eomim. tier
AaaftaadT craiBT, xatt nrtaaa. rfafrw&X lar-iy
Sftat: iter. Liitk ttuntCK ax, tttHirsel m!ttsc
a ifta. cha jpaa. tara tasmra aiiuc& ifcj:ri
aatosa. Xaa artts a.-ouii rvtiua kr kn&tuzirt
hie aiaat kioa. v-S tu dlrca thania; Hr fevai, hia
tttttfit aati aat bntwcltHUi A mitna Iteirt tar accy
naar aw atooaoait. fiax tiia sfcuiarit far sera
ceixdbrt afemitoi aur tH ba -as tfea ptrtaf tba- wifa
be Hguamut fanafcl thear & part. HoCutsii aoar
toetaBtariLtaan: wlpu, QfUXat7Te3iaaBX!cjiar
ttttzBC sum art eat-uny. Svna araa tnaan
bfia 9erra32a mk ktaa cuhb aaii tfuv. aTT'f tDccarr
tf tiiaur aam tabtn. a samuK. 1 ansa $cmlii t ta
aoiaVoilaac acst aa utaSaMiaaCa-ti itt ottr vat cf
aiacMy aa aha kaaakaaai, itr loat itwoey a aa artrit
itanaakta. tlta aasaaadtki aauaai ftaibctS-to
pEBia, icfto. atana ar- toe aka anfa, tiat Lta
siay towfl ttea cqfar Dakar aaneka. tela tattfttsirsB
ait Stec ay aaii tfta km ax kax heart.
'fltaca tBt ffEB: atoosKA aiC ftsal vatax, prxiilpR,
box tfii BUMt aba Icaas raant wtmltl tlto en taa
tB0Baa4BlEl4Bar BUS WM&aWO. K k ft ia
rwlto -ff aacaO. aiya, alL taohr maaBKea.
xltaifaaa. att ffieloaRfifa xsd kai C0I7 bax
attSatn vtch. vHtrit to b 4. Ike cenai scxHit all ant
vata, toje-a fijax &axkt fatatxj; " H-aMs-c"
Svom aa aamaatf. to y-A tftiva to
a&iHH d samfcya an tntaatti aiay i iE tketr
Irve widt Gfaa-ataac. writ ftt niatr lunia mar fc
Itikeii -ai&. toamza. Ctesuscr it m ci xarnadL to
axy- astt Bale ctm iu arcraseix xaxx octuit
aTiJt alisnvat law apicat aJaca waiEmjr tor t
Juy t lafMia .-ikrJirA u 10M Tkn
a x feafetx aauainaaiiiBw a Aa fart ef s.aat.'w
(acatlty anaaaii. arao- fra kuinal T o tier
I nuta&mtr aVnacv. c ifcwtacrctfit nr thif tenn.
" dii mxai. ang tee cmaieat aramaa tile
"Tckt aaa aaar -warn aaaa aaaar cnzriTlL
amrM baa ao srtitJee T(iaJt tftaa rUiraiea ISaAS
anr4. sty St yae -if 1. asil anranra-iL For
xH Kodl aS. ku&nr A 1W vtar Basra af irt&ff
w-idt XaiiX kkeac, aaal va. soaal aaaer tLknx kofaa
a wast aBBBoat c&cxil bx Laizr HsaT-na.
awtiat KtottactoAWwvk
A ta v vq,v3 wit rrrv
w nrK7 wum aarr rraa.7fM a nmm' w
?Wfxa tiwo A to tt Kteac- ucAa,
(wjy kvt ibAt KataXaaa ar rrtttsi an4 Sv.
a M IV K?ar to,to ttT4 Vt kta ttantKla a itoat
ttataaA v U, CimaA
T XITaUaVat VaUr
I feAttX kl rau t W nSSaHxva ftWiaa? tAl I
atntuwc S.M rtw to jr toato taiu2iAr K
Ito vU tistA tft ttto 9K WaT,
va ataftaV amwvatiatW)tAMM
fcCj. tSS ladHiLaat-a. 1W4 taatwUaxl to attite tor
beatxaa k-rrt Jctta of (to. artt-vLVtni
ra5a9Ttta k ittaaa tWKruAVVlK i.iMpaAaja,
ass! (W aaaniwetw csf t-v-w-few IS tvw
aw ana aiTTaa w ttiKtwa aaa uit
tatt aam lJvt ftvaa arbAaaa NvA vt raxt
KWKvl tkxj) KJWq anaaAl aavca ixaaaakatf
satavtoUiro,tm tac aTmx. I.
Fat
VWWy.
I b lakjr Wwa ika ST&B4
ask
raatirt ia ttar vi vi ta miavwa
UA atatVa. tartt alVt axvia aaM tSowa
tNQ&taU talaWM Vt iKtiMwaA. bat ! ad allr-fttV
Axa aA atU malt k&a knai u Wt xbw favNcJ
,-v-aiai NUNM aa rrwaut v a urn ra, awisa.
U4 tuaia iXT rtiCTaCrt r a.tlsamttA(atA
atRttaa-at ef Battatai totatsr-a.
AiiATaitSii aevtn taato iX at lU Nl
a aU cf a fetoMtUfc ltoMWa. taa
toautstr W to Ik - TaN Ias 4 ntara. a
wawsKa" acv vxxaa aauaa srvaa vaa Ktw is
varar tMaa tAaa tvisrt t taaV-a4 crxo-L lxAvax
ransat tia te.Uacwv arv taA ut at a iacVs cUacK
a aaar iacca a aut vt WxlnX Kaaatei anltt
Isa AxrNit. Smvtaisi atta it a.i2f aAvsra tai!K.
131 rttoctKa tWM-. wt UxiXa aad a rvru.ax
cf ti -a IVTvevi. At vcr Kft. lAt rvjiiU? fcta-
uxaa c tvcA. TVtity u.a at ta - o-V"
tintca tto axw aoi tVca twasl ka4 kkb. aaaaacc
Uto cisJOaJSa iskv t&jut tAtra tWctMaal tWI tawn
toaVaat Tta itrxti-nf cutrartvnrtr cf ita
i a Btaar taA3.it c4 aacxzAr arkafo, vrm arr
tViC Xal rA to Ua T3aT. tt XV it t
te Trcrtotxaa to aaiattxaa aartf ta a yyRktxI arall
vc nvx. u aisscait to3aVniA
Auu a ttc m afaat as far aa ta Tan lAaJ.
asd ai cvaa NwA la a txaH iratacc tocoJL nV-ctxr
exf taxi aftcv aiL tl O.H1A aaaaxat to Mave-tAxi
& brAaxfa to Ut " W tvvlirt sofws," tax. N
tax3tT aakaztia siaciv A KTKieja ?x;tl out aVoa
to sd a rvctxra aratvcfASa artocdi AaJ SvavV
cctAi to biaa a vsr cf tr Sraau. lirvcfcd
tU arvt araac ta patix txA t2 tkivacA tha
trasa, xasi tVrt alivTrrA. a lAvct Jtirica frva
ixaa a au& stttaja C arxirr tiba wtrrilVar f a
txra taro-rcafet orvc a tatA aKt tvrtr
atwa. sat aavuu VarwubjE xaa v c ta axacai
txltfd of araVcfaL ta txrs-M bact ta vfc?vA ad
ayoa tVaKiUaitc toanu troubled tAit k ilAiaA
taoea xaaAa proK xaaat a lu a thomt aratn
fi3 AvAad oAav. Hi" k rcvvwaAM frar cc- "to
ai Njvoi fcis ,trg raciv ha arvckki luna evea
asacoru a man xsx ttoau it cvtasf ctx3M ta
tA tveatA ccsa ta xaBar catcfit araal b
estwva xnavxnjc tacnry atk,axA at a cveki bv(
barFOhitaavJUr
IX cvozw tiara 55 rttac AU HaaxxxiTi txlWxa
a- baOTa- waa-a .TVaUIaau .XaJXkiaI KUTCUaVa 4
amtatn xai iWx, xU ti tsuJ irrn4 wa Jc
xiHaw Tbca rsw ta t& toaxutuat. aad RtA ami
txatta aA?ara to tfca wx as if akwuvca af wCtisc
to ba ia a kxrrT. Sxwtsiaw ataart taare u a
bnaaaL 5iBAtA Kttixav txa arair Raa aAhr m.
lTi Va, HI IMWQS KV"5J9r fS23 rOT
a eocwn far sooa tt rrac&n ta Knat rvcai
tccaXaWn aiiA ccrti ta RTr bl xJ taCa at
IS rsiAArtiiT ralinritia cm! vjf (irxtvf atrad, ft
kxsijfc ca xa tfucav iSamto ta.taxriatbai4arc
k?ar QTrr a citi. xasi brcvaos a art?xJL. vXirahSiC
Ad fwtianr. KA i2saaaal arvr
Tctocac araacnea ntt ik n Nxvm aax4
tactsr icCkfC?. Tl tuAl ctra tvcacA af la
KxAiA towc atnavrt a art A. tk aiaiWis
af-uaclaVaixBxsaaar ti bjliK a cWaa K tt
assx KcAtca ta aw ccwad trssAcf ascM
tra. ti encafai srnb) of tveaft ajfiatsA a sack.
rtvaxad ef viuirr rravau tac saaaa aaai asorkW tsf
anUax. tb Sarkar aa4 jaax v aaakairirt xaaaaas: tt
btajxcLn ti vAaakcaaa: batki tk Mgamtatos
tSwttntKtww pxtoW b tkaAadcaU
tar.
lAa aid lud aaaJv tiofT x rati kaittot Vs.
by. nsctt sitTiuw taat. kaatDa: c& A aaca ta
taiitral aitix araQAi rtri aotAsBEf aar. as! tAat
xrry efrt iii rrtxto u 3rt xtt. IztUn
t? svex tsaca Aty xAee vHy. t bm av fa-ct tx f&X.
saw cf m cfcxriav taat jv axTtt ava cxiazsua
exfaxwa to sssA rato auox syou. 0c xCk
rajra xrai tssera itx tixscicir toxxkk xaaitaa tvc
iVcfxl rartrta ef t fetxwta. 1 Ha aaat4
ititiwtas aiiA apcntA w tf aaafcara af txa
cara tM3Sy : u mAAiij a tW stay taax wm.ea$
car ai ad as aaex ft"wA. oanraabaLrt
Kacxstocsoar eaarr. ai yact 1HW tlx a sx
xni QTtarCKKS tvu. fiDcB e tA air. Of eoer
t&saf tsaj emu xt aa trnmi; arcyrxzazaa ft
rcry airy ax tt yaor. ISx- a titxad tm$kaaal
rsmp(attaw
rareara ia rtfc xsay say UM aaaar oc tkaMa
axxytas aspnrtt xr sensfiy laDxcioxrt taat tirr
Xfrrnr to t rrol, narare srsafHitaxm tr4
it taill exxravxxii. Im oat t tra eA
ctx-xra aae xaa k-wt raai to ika rbitor. xis2
tj t wren a Imi extraaatftiu ta m cf kis alo
kirMrv ia ariM aai a aa cxeam, tos yvatb.
xii tAxt i fcs nx tot anxh lew toeL Teteal
kn is. cAav jtacaraH fxtaaraoat ra tti tAro
We xr toM taxt x aa wa&. sa kaaau kf xt
iQantM c scttBA" If a be tra tiaU -axias
carver sppxAa bciier to tka fceart taaa a kr
KhemT H tssnU ISaBW x a sanrml naals. teat
a- acVc swA nxrera as. tor IsstoiT aii
artgcscttS to feel, ax Bbx. for x tiaee. a aeseof
cwAjtx froei ta care xraa raiBaait titai Sa kcztxa
Itf. Assal toaaaar aaa, aaaaxee. laacal ctra
atop jcda-tiaKof ta -j;ilrrtcf naxttF TSar
ariers ti Trry viaiamcaa. to araAer of tract!
tt k-4Tv to tsarasr ef tavua. aaaRkt aat ara
rrta tzvrjm. tA tool toi ta H ir tod
nuruiTA. xcrf aataxaa. to it iwr af MBae tka
Xtery tlj t ibcnt cs? j. -1
Our HO Latrtar.
. Hrx. Feb. 3x, lia.
MnHtlllU Ttaaal. j Mnatttaaallt.
fctxtAaiiy cf tie I'lAer at! fcM iaasstrr. Tie .vaaer
aru Ccefatl kts x8 1 txjtau; fleaae; to tA hrreze.
amiati3tAa RfffOa taan ta ao aam tloec
vtrUaUix tixa taate aias aa r.caatttaa& dar. 0a
tk BMraisitaf ta trAtt far ar 4ta ef aa? iAe
toi-brr anrA eraeAad rstfarf ual ancae eracAtd
Tciixs, tranl to avaxa aam af asr aieaiawxs bet
tiiry tat attlt tw nrsptas-. aac! mnedigawfg;
d&irxit ISA arat rcvrra.
bore oy but ar atan bad aaaaoja xsal aaW
crSa. antlt xa ocristscsti roS cf tftsauaer. Sir tie
kmd nnbfirtt aietrexanea tkat areeede aa aarxk-
qnalf. 0a tHtaicaaf tk tti a frar B toaVa
Oetort i A. J1-, are oshi rv Kassa aBoeAa.
Ti.e cesxt! shapven aJteraasaa: -wrtk brackt wa
mkrsn amtAa tie aibaia ermstn kxat: NaaHM Ta
erupt xr tenraiac act! taa pttattera tajmeaxar ta
aaoaraitwn. ec eeaay crwj xau x aam neat oc
ainr-
TukmianaiaTt Wa nil aa w ereHt
fsaal ta tA Caert Hoccm e tee ceeazac of tac
tTVi. tt raffed aj encfly aad ?aeft3Xatty to aB
pnzzx Tiesa 5dil jaifeenaca tend to brratke x
tat5i fit asd ytra raeo xaa Jaa taavtatU of ttttav
txr rwce are baAxaf for ve Srtrwr.
Caa. on CaCer ts aneet A tccrr teOaini
TimtTMl Kttw wxaxxea. pcaaaaxaota xrmea tola
vaak and itt aoer ttr.kjaaTiwi- Tac rxtto .Vw.
to .tL St, naa raaraAtxta. fta am as I
mafiMttfy tineas ear araten m a tvteoa bnn
trymr to aSAi tcraax aa esccay Saec
iCf Xlaran anx tA B-kjt af lUaaKtiam,
Carats Gaaxarrxr Waeax tfta- nam caaa tkis
wfttA. 4 inBaawsW taa af E.tatataiv maadi
Xananaest BBfesBaal ateTciiaaiit this Ltrxt.2&
i autre- wa anixat mfmaaat tan- artuue w.i-J,.
Kuctaof mestaratar Kaa; siaBactlbmt aMnastatr
sscaec f toe Sit, Aic fed anLsal tfeapn
oniettLtak6saSrrrf! E Xinar.
lawn aa xuua to o ?Tvlfvrt'f trHT nrr
xaii it to one caaauf no- anie&. to efrrfi tlui
tEiey pwe ts eannaffng af xl t txx aayaxs.
Tii?T kX7 apeas BinctX af tAew TaXrcv&Ca tuna.
antU3xt pay. ml xnca tito &cra of tkcvzixsmiremL,
artfeant KaaaAv Tkr n atst a emnn m r
eh&l aid ettNEgfr o aato ir&iv4tesaa a
aiatttC to Banna- eatiraagg. at tlxt titikaaa
cHiaiiT naat Dk wsaat tax ax tmaiytBs; taseaara.
Tcatwn, ITlafy arr aSsxaMeii apinataBiaix. at
tat autfngiftwB. vf aaixs KGttoaax. Aid a to
take3 Far kaa aVirak. txxx tot totx Cjtt an nnrrv
eattoi aaratttMeaav tor kto oar. aa ta Cnorraas-
VBOaU MctxEx, to. vKca Aa u rHptrsnt u kxn teaat
t&caaaM at AaaMicaA fteuut mafai3d to apnita
3 to ta VtBsAtf GaaaaRat. w tt
'aSwatuBat Sams f Lazax." tic aia cytat an tka
hU&iA. IjA af aB tftfise vtt trxaa a?r taAsa
&Nna. a Xaraacaifid fitsv -rjt txy X tragAt aa
o naff."
ruoa toof anx fciiuraa naisr a Trprxud
aa-affBx fSfc aaty cslLaaitxka' a
Saause mUesm" Xaui pnt tunx ca &airf xa mv
tMoad atoat WaaA arnax tAat faawto? TA
lBaiiaf af taa afrxaAca, WBcatieaaav taa xxiAut at
SU Fat Baax HS. aba Cmesaasuva. ataX, ttc Cart
aayaaa ay aaftaaaiii rxd af kxm? Azdyct tAx
n '-tit amraiaav a axxa aat amtat xatf aamaaa aacn,
jsEtitnnzx a tfjampt xiaftPT71 liijj and Ksarxaiax
tsna. ttta faamanfa f cS. aaxaag.
ZrafT amr- xfi f xura Alj But awti
tserP!zt a oicanfaaasxi jtaa. rargafsa. aaac ta
anccarra awtna. aaa- accaaix, csaaanacrana a
Txctstsa J xaxxv
pr-vawa f jirrairanuc. tsxitar-zex,
Vautaxa. lflv 15. S. Tax
TA Hal.
Cicr-sit (Zzxtx- latat tfim ax kAaax af tka
acAfitanaozt of ax Hxraaaaix pui md tA
atajCHar. amesxeaa ihr t& knix vxadK tovA
clVa xAtAa Fttxaaa kiacasatxxaratitiaa Ixury
axvatSasi csoaxry dt arH xad ttaden ef
tocB, nraamna tteX waed a aarTwaszad to ta
esaas ef tiu kcac sxay niga &f aair aa.u'aa
ex aiiarv xad socry a-mszat to in ar&Maar
xar aoaat oa txxasx af ca Ltaa kfc asaaaf
anmt Gxecr axu aicriir. pknuxp a cnerPtaaeat
aHtnri liar tlxa kaft truest f ttaa aafitrxaiaaaeat
wtIZ gtyasa jaaiiiaiCi araaeft -vasataL x Xxfeea
awta dia aziAar atatztiiai Win ia to M ffa2aal to
atTHAUt aVapaacriMara aa aastgac'jweaf An
a toaa; t GmKEsaaani Hf
car Zxaruaat adaut tTtas xtey ara aapaitia for
fixsi? If caaat vara, acasrasc taoaa. wto Hjs
JLtatyii CaamtWttanL? Za k rafjamtM Ux aay
axta-traaiax at a ggarmf.nga af taxs aAMtaaaaSay
xadawi2ia? U Mkiiaa.aravRaaaaaxtat axan
ait Qj travayTt fm'lliWrf ifilHt qrf.aaFar ju.-j tfta RtHiry
aaxW anei aciC tiiumwB L aaasry aa-sfy
Hj-aa.Taa axa. aat xtaA aocii a&axacxsBto9e
aaf ear toaly rawl at ex iacautiaaa to Aaac Gxal
-UaA TiaT seat lator atbkr trass, st ZiatatatEa
Bt-a-faj. jJjc fTr-faf- aaaj an grfray a- aa aa-j 1fT -
axrx xa xA afr tjurt Ttrt toffc
CaSos caat aattoo. urkier tAaa airt axraataaa! aati
aiaapraeagt ssaeai to tBssarAA to di tssctmassz.
Taa FatiX KiS e2aiit Gass&3ammi XS'
aaa aaf Caceagya, &iraa ton ffftmaC fcaAaxa
ttxaiar sns&S. taaant- tt asaaxaaTatoaaaBaanih
Bsat at acaa: sc ii.toiiinir acrtja. If f ifHJli
f iiijai Bf aSejafeBBaaaax cfi tta neat aa
BD.HOFFSCHLAEGER&CI
HilVE 'BEMOVELrTO
ROBINSON'S BUIBDING,
QVEEti STREET.
NEXT TOtP. ADAXS.
SPECIAL NOTICE.
New Goods! New Goods ! !
One Price Mechanics Bazaar,
Cor. Tort and Merchant Su..
Be? to notify their Friend and the General Public that
.aiN E2STTIRK X "E W STOCK
e li o T II i (i !
GENTS' FURNISHING- GOODS!
HrVTS.QA.PS. BOOTS, SHOES,
TRUNKS, BAGS AND VALISES,
Just Received Ex Steamer Suez.
.JZf.r Sdxnfistmmls,
TO LET!
aXXirt AT V.VIalXA'.TlIK riXK
BrbA Cxxfcf cut mtt ataamm.a tto ieaf
4eaea af C. Aflraa E Tto Caa to aO CL aee
tweri aaaaaaa. fBtatRsv a aatgaarw aQaaaaaa
snaeitt ri"i awaVraa Tar pavtv-qiar aBBfy at
SEss9tzmx aa
XOTICE.
Tkerr wIU W a pcU! ,XUcr-Till CD
DO; KIT T LWrr I rrarr
this WxiitssiT mint ra n, n vxn.
IX tA- loJf, B-maM t tu-
iaiie aa m
KAHSKAIa'S SATT,
I x viirrmorTwo execltioxs
L leaMniki S. t Hrtanat P Pi JMt aW
Enwwft raca. tto etk ;nras nit( 'ta Exs.
n tifar if li. V Pa. Nr ea mm a . - uaf
xjta-ax-ufx nliv aaat lwr tsavvra aaa? aita
trwg ef k-taia.n-tt. ter tap t-tm tssaa r4
ataiwy-t-ru aaataar aaat J3 aM xe krvta
aawa asa t4xl axyaw a- a a MxtM aaaaanr.
3uiii .tar-icn at s 9- m aaftomaxtoe.
aa3V SMiOaK MjataUf Baa JIWUIJ. fX
Ai. at rataa. -iz aat air-vt - tav F-voa
lk p4 kan9 a laaitsi. a.afe all -a Mk ta taaf
fmt bra.Z'hiK- xm c i-ar f3. tea a-r xaavaa,
lw iaa. . 3- aaataa Xratawr af ta
uxnarxataafaia'aaaA')s xim. t tar feteac ac
Ltfta, So.aAt-aii tia I MeaaatA. aracaa. tot
aaarritK E anato kazae 1 a-n. ulm 1m taM jaaW
a aai7cxaaea anairiar to-
1 rxAlk, Atffca-C
JUST RECEIVED !
Per Abe ram an,
From Liverpool
PaJe Skarrr, t3 te;
Ca.tnaK Xalt WUak7-, bvat bnscU;
Fia Qilitjr Sceteb WUaker. Old
gpiia Old Stock af Glea Garcx
aa4 G!es Lmwc
UlLlne Wlnos:
Marcobrumler, Hochheim
er, Schloss Johan
nisberger. F. A. aCMEFE a. Ce.
SPECIAL NOTICE.
As ve are WaVing a Change in enr
BnsBess, ire Beqnest
ILL PERSMS 6W1I6 FREIGHT SILLS
Ta .Vftlc iU WItUa Tklrt
pxja Craw Dit.
T. , FOSTER . Co.
law.aoc rrt Mca, frtt xta
ALBTRT C SMITH.
GoxwoyjaM.oox-.
aoftw Engllah or Mawaflai; :
Last rf Can trail Ur tS. J 3 la at
H-(MaSaX:TInal3a(X
tfeaf aeMi,Ta,nWrrtaiIi!tiii, K
OR
KKJ1EM11KR The Pn PLAINLY XARKED o. Sara Arta Im
41?" TO rCRCHASERS- To Uw amooni v( .r a.fr THREK PKR I RXT
D1SC0CXT. "o Rxk owanl. Kqi
Store open from 6 a.m. to 8 p.m. Saturday Even g. till 9
S. W. LEDERER, J. L. ROSENBERG.
Manascr,
Cor, Tort and Merchant Streets. Honolulu. .u.-
PAIiIHBR A TI1ACHER
CRYSTAL,
SOD.1
WORKS.
SO. 113 FORT ST.. HOMll.l Lr. II. I. I n-
aaPafe'JWISl aiBiPBjya.
a
Horace Jt Cftiijawj
We4ae84ay Faraary" My
H H .
Catataaais Ma taraa
VALUABLE BO04CC
:. ai w. 4 iiaatr
a m " . w, www
CMC wsauaaltT ataMnt.
"BCSSK" ami "NCTTm."
Saalale Ham aMaaww
StStnx Hatwrn
at. a launtwt
FUR
Oh "Weaesaay. Xaa. T.
VT HIS KBStltKtCE JtBOr.
HOUSEMiXI RMNrnMEl
Large Handsome Xirrurs.
ONE UPRIGHT FHM
waac .s ax-
Variety of Fine Plated Ware.
a uT.a
1 FOKCEL UN DIN NFS nET
I URGE CUT GLASS SET!
a -.n. a- r gawea)- kw-v. lawaaaw ueoiaa
Walnut and Koa 3ed3tead?
Hair MattreAMS,
SpririR W.irtr.
Walnut Buroria.
Table Linen.
Bel Linen,
Toilet Ftrmitura,
Mirrors. Washstanas.
Commode. Iron Table.
Veranda Chairs,
Common Sgnag Cttair.
Chincso Flower Potsand Stan..
-Wf ao na ouaafai tai'rr a -i: - f-
AERATED WATERS
Sape ia qaality aaJ Si or aattki; ever tofoie : i ri a lit i.
OUR SODA WATER is Unrivaled
itr litajtr AU it axli ott.y by :ba iaporttal Ktor a gainna.ii ta W aaaaat BPaaa
tac pare ntace of the apple. Tae dc!iocaa olrtaks ar .ocreaaxaa; m prytorUT aaaf are toaaaar
tk place cf lft ariivca HJ :a- tar 'Xtfaaaelr lew pnee brinaT taam ar.xtoa tK reacC
TaU.
Scdi WAter. pr dca. dOa
SAmpxiiliA iOc
Cider - 50c
TW pxleat arirt ttoftt oel ly aa u ail o4 fair bailie dae away aattb - taa tx.i
tvaal far eicx&Kaeaa and eaac ia nfewaas aaaaaaiilBj. Oar l-itl are acrie
CRYSTAL, vSODA WORKS
We aetirer -'ar rris 1
THLEPHOXE No iT
fir nrt of Ike city aatf abtp u. in. part ' the (aiaad.
PAUlBlt X TIUCBKIC.
union Silts.
Administrator's Sale
a 1 1 1 1 1 m.. ta .a at aaai f a aa a a
AaIa Jwfn lW -wra. l. attu ta Pa Lnaa;A
aaat. ta. a. I I il.ie na yViw wtta. a. ia. aplaal
MORTGAGEES'
NOTICE OJB' SALE
tar j x art.-
iVEP.XKSO.VY, M.VKCH U, 1SS3,
' ra At- T
Aiea. aat ( a lea lW
'aa '- anA. aa.4
ahtBmttt t-ra s.r- -rf
I60 ft Front and 225 ft Deep,
THE DWELLING HOUSE,
r- r- a.artcaa rt r-e-ttoeai s4 Waaa
i awttaitt KMkcai ta a naJii ape
jaesra ma re wm j aa
a Aco- t ri.ai I
at iaaaBaawaue. Qurtay
a-wvaM. toaf ieaa. knee
k-4aM reaaa. ac lae
leaatnin ail mirw.4.ttmm
H&USE FURHITURE TO BE SOLD
1 Iaarr. Car aaaV.
Mk aralaai Bwtan,
ant VOaat aa ta.
aaaarora avMaan.
aa.Tra.1 aiiaai
1 naal Tkaja. auia a.
inaataaaWMaa
1 Utarnna. .
On Saturday, March 1 0
Ai atjrk v. h mf
-t" KrAL TH1 a4 leoaavf f a4 tkaa.
tan Mr4 ia47
Leases,
Premises
Property
t its rr. i ., pi aiain
;l-LwJaiaNi.atma4 um au-. at
ia ur tu nut
Land at Ealnanni,KooLtoIoa,Oaha
LOT OF SCW CROCKERY WARE,
ttataf 1
; Ijn-l at Kilnannl, KooUoloi, Diha.
Vla 'l i. a. aaw hMt Xa. cac
Iilini aaat
I Cacrfa Xaf
Maraataiau.
r MUUaoaUJL
a L-BILUSOaUX.
n r jtDtna. ikti
a. taiai ara ainiiii a Kaa. i aaa. -a
kteil4ataJaM af fMakaa,
aailala. lTaj.li Tl.aaa.l. Bwawlaa.aaa.
riKTin LtRs v trtawtrB?.
Waama,laaatamf.)M.
af MM at .., am.
at. a- m.
l!i!AI Estite!
On Saturday. March 17th,
The Tivo litaTS,
taaa 19 aaa. e v
60,000 aai TeC Jwarlj
aad aae'lanW Afam. AIa.
Tfet ( VftoH rW f bl
Coataicris a Aim trf W-I0G ef
a Atre.
With the Bufldins and
ImprovementSa
.aaaa. .
Const tinr; of Two Cotta
and Onthonsa,
FiinmiiK silk
UnaM
ttf Xw taJW' fHfc affaCa aPLaa
S-lTI KIUf. - aXRVB rt-
iniusEflH.n FTOrrcraE1
aaaaaattoaaaaaaaaa ll.i i. art, taa tut -til.
li ml I aa'alij 1
M
ASSIGNEES' SALE.
It Mtn 0 III iaa. rt' W TBI
JSattxto of OlixijraBrlri
t falrtpt. I w. w fwa laa.
OK FRIDAY, MARCH 2d,
At t at n - BraL,
ThcTBiitireNtock
or
GENERAL MERCHANDISE
iarf a ex4 Ev -
am ijije4,
GOTuD Jewelry
alO
DIAMONDS
atoaa iat M. BN9. i
, at IW- 4 at in, aaa aafaar-
WfkUrOtfatnrHf.laTiallBrk! fl
' Btatt IIas fr Rk A TaaW.
Af 9m toritoa yawlaalafi. taajto t at iwar
arkuc Ea Auanw7 fear aanaaf p, ar
c. r- Ataai. a -.
hALO PATCHES 1: LAND
at Aucnox.
ON SATURDAY, Mar. 17th
AxlV ay aataa fcaaaa, m ika rtfto. ato tt.
we-a af acft Aat ft iVa to 4 to to flatto
4ncr1W. riay ily
Bai rati atA k X4L fiKfft a-ae UlBaa
atr-" Kaaataia. aaw tog faftaa. a
atrM r44 ttat, ktC 7AlaT.S. ar LAA
Nnrt Wianakiaa. aa. toaf a aaae.
i toaAa arra, aa Ut9.
Kaa. a4 'to'aar laa4 a Aa fere eat
aav a?1eW t,lr!ai
toe oawt aBt-- war
aaa. '- aa
tSator Bwav vaaaMir-
elf IWkto
Kai r-ai
TO LET!
PI AT UEMK.1BI.K CrxTTAOK,
31. tatteat Km, aar rail okuSsu hv
Maa jwax i in n.. IHU7. r m1.' hi aw
ka aaatnHi !- gaqiaata. rgatarfc.
tlTH. imnrjia.
H V 3aajfaj(BV
2ru rami JOt bM rj: an r B aeaaf
am. M-aar ii aa am
8walPaaaUta.lllalaa hi 3I.,A..
ta)4aaa:M. Ixt at nr- awaaww, r
fcztwaaisicaaanaraitaxvr raff.aai ar
rmmtr-nr.a unfa
SaVa".'ilaai. aCTSJiSS
irr as asrsvs" rk-
aaiaaa aaartt- aaam
iVf Ufc. wm awwa.il ii . -a 1ianni"i
attaaa ItMni m-", Mfc.
TLiiJa jia.jj-au ii ' La"''" ' ''aartSa ffMtt.
toaaT ea- aV -f trttaaTkiiiif tawB
aaetjaaaWa-. "-- aapaWff kaWp laMajRieM.
a ar
it r. a
ELECT lilt or OFFICOLi.
ttiib xscmL JfKimjf r
V iittu nm.mrm9 mmm,m
Bto. Ma aa Miar)
"kOTIfE t
iir nm t mr rK mv
vxioa raani 3aajajr,
ataaaaMWaaa4af ar aaaataaa a a.
aaMt-a.iiiaai - - aaa aailaM,
aaa w tBt" Ma
. aaa al ' raaat
.j - . Maya.
rr-Mct srneiavMOiaai H'-inrai
X 4.1 awaaa Maava'ar. av-at aat
la.iatiaaiaiam air. a ar
wtajf.
rrr i 'r aa T m
- aaa
.. . . ,"Ciai, i4.. .. v. -Jat. . j? . . . .-...wtfuSB:' waaSajdaaaateBaaatoatiaaiaatfiLytiaSS
i.'rriS-'' a iiifr a1ay.y TgaOa.ia1Tiia.fi tllt.ltfOTmtfrrjaa-t.aiiilaff aifrifti&aiaiLgaym

xml | txt