OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 28, 1883, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-02-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

C. BREWER & CO.
OSer Rtr Sk ik Cars f tV"
Furness
Abbey,
i O :i i i "L n r li o x.
.-. !.- - sX MOT ytATHV
:CAT WATCH CO., FRAffKLjN STOVE COAL!
w joixia mux. zvrsi5- "cr. s.
.ftcardcd GOLD .lledal
Hair SUnneasses.
OF TRUNKS
AWARDED FIRST-CLASS COLD MEDAL.
Ozlv Gld 3Iedal: also, Trro Special and !
Poet Pirst Prires far Watches. Washingaii Chairs
sH iFrazer's
Axle
Grease.
" V miui i T ii i ' T i kXi vim jT i
A f-t avr rr jt jjftaf totxse.
j Carriages.
Photons,
Basliet Tops
T
A
til?
Cm Under
Carry-Alls..
Bruunell Top Busies
I " IDWAED SLAY."
gmcaiian (gazette.
SVaaiaata CWrt t tfa Kiirtllu taaxadv
law; ttm. iSS3-l Sums
JneC J.
A0tMEV
XwYtsx .V-rt. S t
Lt y..T r i k r
As A wnl ttitl Aw Hk far. a
twcfiwtx, tfa vrtct tfa wj k Ifa
IV c35 Sir d ptK oNtHeit
tie s&cxc fiKitr bit! a
IjNt.te Ait ' or.-f4HKt to
free csltrruiiiii fttTOOat. ft -tii
S xwr, iw-V JIM iC n rf 6
fee A ct8t rajsmi i A
till kn farr 5t. hz Sattf VmI ei
Cten. tra. v(Vr tIWi
TcS.-trjtsrsat.ftc s tevi lie
cisw fcrwAtirr cmJ eav K1 v-tykt
:n3fc sat d iiay rt tibm
Mttm: feKT tnal aui fct 9et4r X ft
iw rf b mw rf the TrtjS
ttri W hr RsiiRI te ter.
aiJ c W fnj-r A irrr TCrs4W
bllKajiMlWiafclri.aii
9 &
JOHN NOTT,
H (Ik Old SuukL Xo 5 Ssahv.m?.nu Street.
BK. (UPPER k SHEET IRON WORKER ;
PLrTJMBING. in all Its branches :
JLTTesian "Well Pipe, all sires
STOVBS AKD RANGES
Grocerers Wagons !
Hand Carts, and Ox Carts !
, Avir tui awi r
, Goods are in an xceUent
t Condition.
. J c mlctu; -f. ot.
WILDER CO.
LUMBER
BUILDING MATERIALS !
r&ier Pipe, all sir. and lsid
Xwsc Ew? Cast Iron and Xead Soil Pipe,
Souse Piiriiisliins: GKiods. sEMiids;
Chandeliers. Lamps. Lanterns
JUST RECEIVED
tUTE ARRIVALS
HOT A-RT.TgTTnTI OZN" IS SO.
J. W. ROBERTSON & Co.
aad Manufacturing Stationers.
JCLL 1BE rSCXZ SJOCK
PtsbKshers, Printers. Book-Binders and fMiSSSEiMHTIf HILFtfE
X
E
DEALER
!
WLLk URGE Assortment cfSTlTiOXKUY
;r or ax :
iptiOziH.
DRY REDWOOD !
rut&jtir gasaL. sariaoe jou nous.
In Our Subscription Departm't
"We Hkke All Descriptian. Blank Books.
Eavisga First Class R-dins: Machine
fSita. fcetir. EjtKa C&(Swu
tr PRSXTlftC SErAKTMEKT, e are prepunE to co A Li
HCIKDS OF EOOK AKO JOB FRIXT1HC
boos: OEDSSJQG DEPAHTMENt :
"ISVJJMT.
C$3 SS-
Satt
Firewood.
iOOORS SASH BLINDS
r jus n trimras t sn
jirxic: jiz&ic: jxz&rc
Jnst Arrived ! A COMFORTABLE HOME
IClftCC STITTT.r x f3u 3y -fraa
prt'i. u nraii -via ue 533 31
iar ot acr Sice X2i &t n&ac jaa. -ru
taut
dm jnjec n. sic esa Its Tiaa.
yx jfflEir icL. rxg;ii Iaaaf xgnangc
; 31L 3ny TTFT blBSL Jfifcr0(
S-ATCTATTA-W
rfpfx'. altera oriikIiAi
tk vtc A ralim ar tft. try
firawi' IV 1W ilwnrjfcrt crf
at lax cm itniKskU vxi-
T4 AraiunL it aaac jnf Or VIII
Itrt a bjc it ti itara r ti At
eaonss -rtKk. Mfcj-M x MB f 1. 1 iijiiiii . xt
1 rfx KCn Sk x m e. aVt
pnalfoAFm&.tiKa&HTtoaV m
k. iul r, -xfiiKrtaei la imA a VST
J-t 3i Am unit iu rt0 - ra
rf eifflifaiiH wi Woi iii5 mcxWasxttaT
sfwseac mat a inniin 11 htn imih f'
l Oat Bros aaut rt x Ml sup
tmm das m Wtanw OHSMy it ifc x,-
tew itr x sifr sb! vxt hks;j sat'
SwrtEc roszc x sbm x&lt.
I PfjoFt iHI it cssfSm at juA x ckm
at utpw fcirc r iii snxsKta wca-u
ai xx liraMKT
Stt enssst cb: CImiC a asvs
eitsrt n fSk Bt reyOfC Xi xi ottn;
wa)f itniiaa -idx Sat hnae ittt I.
ent HIf dssw, "ft txxatsi:
cOkri 15 Jlsij -rt fscsBui
s dte c&I os p eoKaast 9; htvt &n a4uaMrr
asiixaf &t raosati
IfXfisS t&S '"rifH1 rtjtr- jfr yt t -..
a!SEacc rnj ieaja!x3-BUIctsjxr
IT &t T&zt' xisxas vubl i&e niioic u 3nbc
f2eaS fijss sfav ttr cznc k ric &xt
IS csrrxeesf t &ii rdfas fossei ifualy
4Sdt OE3i.4fficrt fastW xms
tncs vvaSt. ar air arr &mf fraab rft
xKaiKa eaacii tCAt mieax ucatiu aipafi
AXf Ckisc si3b aafiw aW ftiesua. 2xb.
Zi y.-o4 imataicc2y i xncrataezcitii dk
cx!!;&ai 3x i&t iwlksl; &s vtoUiEj to dfcc
TOZIBECt ftp lbt X CHfy iftibt KSCJOMSJ
C9gwss3 -4tc irc.3itei vcvauc5naV
r&a rvuaai3ii mssinL Iis!rauu aw
jm u ac S &3l f sajt aSL of Gneura
craw Ens At CBOnCw rf K E. E lidti.
su dkt Sir f xfa un Caa tf
saicx &t le& T tari)r. 13, cage fce-
tie aansi ay xAvm c aa saeaa.-r Stead
m a OA pziriRxsas: ne bxb at ar cr
xtfaoc tf T. xjxasxafa xi a feaj- csauaaiai
4 fin cqsqei. tf x 5iaa c aW Ier n ftna-
to P. TThwht,. X3i has aot
S- TK F xcac Tf. ami IE. I
JSXVXOU3. 21
ccciiccivl xa rSatvtiit titctS V pcrav-ct t-
sJ tcjrrtr 4 iraoit li xU tf tat
ft tv'Otw.-Ja Nl (uflt
Sax two! pf i jrJffrixj iwwl Oi.lt
Nr.xta( tt nteSt xal ttctist tf
xslxrl V tvftc xtl csav fcal caV;.
i i W a Ua tf tstex, Ixf.in 'wwd
IwiKxa fttTa tf V Kxi.- lwia
TV Wts p;iK inoirtka tf
tf . Biifii Siif. jMt Uxa treat &
timt .Nrrj, tf IVvrcUt tteUy ftrawVJ
Cxfixtx A. Jtclatrre.
cct u IVetx rMrnJ il ia tlu.
bw. ul t tec $Kvl lift fct tV -naVSs
tf W UrKmI ir. TVe am pt
tKriY ia .xcrfJKOtRj- sVt J
sSca irv-toa tf Xt. IltWfs,
ri ( it SiaJ HiiVt vtjj
Kavyxl m&nkS)i(it(; TMRc;
cVhkwIvm xMe k axr wnw,
MMvMtSxo Wrt at tcv w fc (W Sisi
KiiVMZii,-c tl circ tf Vkm. V
Tsjstf tk ttbwI cM l fresd. Bat
ia v a:r tf uiw; 1 o.-VMMr
vtevk ia -iittiw e" SxJst. Ti
Trwirvi xwi fWTW t bt ifce fwaa, tf
(V " Ss ItxxiKa t lltO. Ciptua
AVawVr Bkks.XBl x (mtfha
!, Sfe a xsy tf ax Tk cvwfjftfwis
tf rvci axr fa caafmil i; ti
2 tW tfafaaci, tna IVera Trv-i ( Sal
fciiaaj it. tV rccix. rpJtewi la
IStsltivczitrtaxs acx. IVe sx$l xf.
an batc fata cat cxr tikn
x3w tf tW KiU vlaeli
t)terrsxijmrnxwllfaNkiv'a:faacf
km S fc?d item. sitrx. IVxitf
wx KtOCTYTri ta Txxrij
&xt tf x suttr sc ft ytia tf KSf. x
S.xtr xffiuuT, fat rk'-ixa t xtutl is
k laWi -xska vxt feeaj is s fesmsxe:
fa ztk fat x baafe a x fet&era tfaxts.
B fai a wi.SMt t fav. A pw.
kvc tf ;W fu rdnle Wtt3
n&inssoj (fa raipteMr vade tfa tttt
vxtac nsar, rat ui xmt xt tut
MT WfiesliT .mjac. Use iax
KStfait aia taaaNedl t
nmitc awaaagg kr xlugt tatxawr aA m
m ibsrtsno. faScr Bbix. ecir en,
fat iVtthr -xtWrxri x &sfUr tf cwe tett
iWra W sfa ca2 faes xKTar kImtox.
ItIjKf.' B-xr (Sdcvxt o-nin; s tfa
aawstf Xc.S.TT.JtfaMsaifafaTlfa
atKsa as tfa! (fact vxi sate a 2tk x y
Vt (ttfaasx. Tfa caMxixV Xrx. Gnc
Saoaa. Baft far hesfasi xt FaWsta, Vc!
o a Htfl fa- ttxit t x waA kit xitirxl. xni
vxKfaaxfastfa new xntTi rf efa
hex f Ifa jijif. Xr. Jsstt ixts i ku
fat wfcr :i li tkxa x fattkt faj fa picfaj ay
at Sc.n- K-AsOi cii, nataiaacr x ktttt
mlt x MknSiaV FE. k
tVwfa, s A. X. Of tfa Uaafan sap
Ma! oatKO. fcs kkfatiaj. su(tts.
fawT-ii.. Xxr-aca sRia!kSnx
G eifw (m lUtntr fafpna. A.S.
Ifa okatxaa kx! BRrwctaj has xi Halt tx
-1 aau. x Hati arast ha Su amoutir ac at
Mcass sou, sac a ami fax- "-Tai
yxaEfa.anfflli.,irigaiaa.gwg--g. SFn
jqx &u ajj'Inuc as tfa toi&t ami toai
atte 5733. aai j at St sane ok. 4w rffeas
ux aiirSir aHrcwnpi. I jat Knat to ary
anaKaiizf. aait araaemi to tzsm-orat mi r
toKjafafjrizi-ras s&or a3f act & to ac
fiBneTOaar aaataaaas amE aoa I -va juaatg;
to Batoost tTtsaraiar. Huaitaiejiaa
TOtiraai smotci far aai Su Kjge au
g111 K1- tfc a35C awHE txprx BES-SiataV
at x ixzmst 5yaTiorJf. taofff aAos fa
xl. I canA acn ay xat sxss saxt cfa aoi xtec
tE tm m-Ii aaHSrg fan. fas kkj -aa
toctto aa rajSai aail aT I ffltWi 3
wrai 333-aaaaa. a a tr1 aaifai etc
it JLacaav ni Is arustse! fa-aStk'taxm
aiawl 3355e xait fa vtixfi gtsz daatrSx x as
tfrafrae a3i eaxtaWadaJtx. 1 5i i--ai
fcstl StsaacTr far iex. lTxxx"siatxwtr
saas cat irntrait ax far ajadaa. afa aajfit
3? aL33 x nr, aat aa fate ai ansa
I ts 3ara-i sj: ttiavsiif Eaaa a rf 117 ncttza.
auu. Bwc a Kac as at azrst jffar
jtVI'fl? FOB. SXaEl :
CtEWKE or
leht Nrtakir Eaam tail
MI ill! ST FflfiTHi
I 3Sfi J
: Stu
Lirre- Sciit Okise.
AT THE LOWEST PRICES! f
ra t r cvir iti:.iti-ar
Can ec tie " WMte Sxiuse"
EEandM
mii r Jagsm rwagA
RIB lTSIHTKiKti KS'aSTS
?ttj. 1 1 ttttt mfc rani x em naat Viaai. aiwrasn.
, -c .xui m:Ttx auacaat t ettm jl aat
. 'A.U" 'rr 3iata .L xiwwr . i r..r. -r..
f3inS Will tJC Spared fcitsinsr asr S2 cat prat.aiarTa asrars.
f,5aiE S Bts-r n-2. tf jHS3T!i 4w
, t '' 5a3T niaa jEas fafen roiJaiiMtei
jmugSte-aaaaiiatSa. ..Ha. gar ra x van
r- t- !'ITTT f rmrmnry caafif iaane ueae
"z.t agtaaexe tueacsEiritaiBsaSst iat
yy-T tf a5t ti waa vr in
TTilawt llni xaax F.xtfat.
Swatter Otuniaa tfXtv Tti.aku
jtst faex atanlint ia Sof. ifcvrxrioi nwj.
kaafaat at axafie oanaiarrN Ulr tfa
ettk. 15 ifai. teaaattfiaajritaiewxa
&o at fas taxx ax fair wataSUrj-iSsjiij-,
s Hi tf txaipstf, a faxkaa; rf litsaa, ixi
aBxnstt axj lieii. It vxi x xvi txaa.
ane tf a-nrnfcmtr as vcwsit Stc tfa IWtnu
cask Ccntaar tf fefa Stut it tfa fa-
ats kt tt. w fan hxi iftita tec auat tf
RS) aad taecsaBsaxaoe tfa aatl f ta xsl
iWtfan tf fifacsxaKail TOT3raaga iteats
e tut ifaiaaat. It as B t zC fraci to x
skk aaaio: xr tf siieaia U ttSss.
Straair acatx a xu ssm i-
cxsfa xS axaajt. StTxxcaiaaifar. s
asakjtarj-laeixajescxtaK, sa wxtoeik
k VRCR&ate E lat 5i qtn tit, x&2 it
wxt x nrr - -x m-j&iX. fat it wxt ao
xoofaalacarto. tfa Keoaaeata. Tfa:3aTtft
vfaK tocssacal tfawia a rife htnE
tfa: shd tf kfas an ci; it arctic
Br u tfaStixt tf Cx&rcaci -waeVkau tfax
x atcaainr tf Mhifms tfa avnrxse tf
YkacwftiafaaK&iEMe tfai if tfa ScUt tf
Kusacassiei, wsacfc fai seaiiy trwe u
3H2T otHuaatL. Ifa psiflc tf tfa afa
far fas asifec fatil fa- ozcsiin
Ifa maaa; fwmBna arr mtlv, aat tfa
Sauxt otnauaat faa afaxvv ffetj; ace arack.
2iuEaaaiSY3esttrfat en. brxaert
3LT tfast fazttea, Mts x rrd exxaaale vfao.
afaa?Bsxla if liwff aBtfacMii
taawaaetf fas aEta(a?tixtiaa. Tfafflefaic
wteW fan aj czair Eivpiam hoi far 4rtr
avars. wvvrasc aramsaas is a aaxx tf asaat
tarr fcSarataaia fa fas asorrfa iEarfas asczttrr
Hie iairrx. tfa fiaBt ajn: Taaatx tf naTrtirr
aia3-aaMtajtaatkciaa!saf war,
vfavc xS icafafttj- cvxsal aaii is caaac tva; to
tfafessriKtatctfkoaBaffi kax W" exxtaar-
BBC fanr c faaia fa x tfas cxrtsicse.
wB3lfaiBaaatucta; to itsaa- aX aasscrxlkf&s
tf kfas faa vfax taemxy afax cstS tfiae
Ifafoiai An act aed a fa ijisr-wwj -vsb.
tfa fanor aaii Jtjiaj tf tfa fa- xavr
ajwairfTifag AzatiTi. Ifa famac aaii &rier
wkitfc xae enraeatax -waax x lirfa &te tf
as zan Tax saxc afact aacfc fastor. -
JCaaal 'iasssiiaE is ifi iih x8j- ttfa
KkaL ?irtai atatngaras ifia a
aaniaalad; iErsania aritxtfaaiiaiiit-
u n aaa at tsss a wax fa kxaat aa
ignrrvaily TftjKrf g a. Faas&auac tt'
taa xt3iB wfaa: tfa w tarsal tfa amsxl
awaaaatsa fae wfatis3Ka5taLiaxi-
xsaJfa aeBsatrva. aaii tfa tetsaint to fatrat tfa
arsex xi AraafaaatizaajsaaxaaaxiMsru
saSaamtferaaitae. xaiE xssefaEiafaii is
xxfuauCatrc&Lsaafs3esaaaea7a nt
fcaakxsrfaaxtzzifatxstiraaecaTata; efa aoare
saaaVdtSx utax. Tfa fatssr-caaarzaia' txlz t9FX
mtss at TVxnt Esana l&s fasrxBSCj. aearaaasr
kt Snbc autmrr ax stt tfa tiai&a aaoi vraa
omaa x Ifaj aot aaijr faxr Tkax atxui
to jflhffr fax sfaj txfa at sa cfaaLstfaas vaax
rWBaiI axfiEstaicL aaaJ ar aasr to aaxaatrr fa
eaaa caaatAst xcxaaraaK: as tfai? iSettk ax stff
laasaajaxia xatc znacawniifax Lome Akrr sao
iWuL cue iral cry xaJ rxrr inr -wxiiafaj
wxatVaatiaaxatiCti faajr5f aafifss tfay
faTOattfraaatzaliaalBxscfay&azrir xati
ac ot itciiar aaaat. airsr ssnrti if c aser
wfct faaeanatiaiL ar cat zraacniEii xaEiL
tf wai, xai fa aaaae saaajy TSi x ixi-
it-.Tii -ar caxatsn, set aunr una 36K
ssaaxsts fa-ra2 SaissairaSas pLMaznatoiV cra-
aaaa Eta stoacisax -ariicit esau frsac Raxamoz
tfat aaarxrac -Tiat& Er facx tf mlf cestaa4V
tear afa Sira-: xai atttfaiaixfafaaanfa
te: sdaatsN- x -wfanfiE-. bcxtsH- s-FafflrrEar
tuvx acnr Bixax ceaacr Sir. txxtr xtS. t
ktat aiait tf staciaEBls Taati: aeasaff at Sfa
gtogT, saa at ta-mirx afa Surr 4syi tf
;i iitfC csaace rf xrx. Ilriarr fa tfaa.
arama. & as I aacre- asti latax' Itzarr atacraxl
jtnKHiatt axT at b CTrraataii- w-r att oca-
SaTEt aia5e aiarj fa afar-. x aarj cau atat
aaavxait esmscaata vfafaraxsc3.r ataxefax
sracrass as Traflf far cfa ai tf ci. rrc
Sst bx tarsia ttSE st l&nit sinjr tkftw auxt
Tiie Gxeat Success
r
BAHiEYtfc CO..
PROPRIETOf?S
Uaf CMtttA JTm Mi if -a, - - - a
mnm. JpwB' Tiff 3h? tMjv wi, ai Icn. sjw
iiriciiHi, .Ultra annmatHi rt a un
imc3tP: liiwrrm soir mr wtzzj tan. cp in
. -it tiijt nam nan ,f g u
3nia k3tc!l '" win
-"aoiK Juw cina. 5fe rrs ?
H.HACKFELD&CO
INVOICES OF NEW GOODS
IVVT K1TSIVKP I'KK
BARKS KALE, AND IOLANI,
TKOJi BREMEN,
A L.rge Assl. of Dry Goods,
tVwv. IVna Mi Yr&it rWKnn,
lfa TWi.fcvv TaiVty )l.
Mfnsos.blscland colojed, 4 qualities
33ress Goods.
tX-KA
SBCxut7. WtMvt tA.ti. Saita tms
5Stx aai OrAwl VtSrrt.
HNK SILKS.
tV, tvw.-r. Vxarv. CV4kv1 aal vd
laS!NOrTv.a.
TAILORS GOODS:
Kaaxw. DUaiOv Tn.K (.Ss.
$tvrs,$3Rau. lXnxaa. 0iafR,ltv.
A Splendid Asst. of Shirts,
Stmaa aal OMtm CxkaVnairts.
Kara SiirtJ, Jtn.
r-vvt xaj Skvliascv Uas2mia(.
A L.VKKK IXYOlCKOrOLOTHlM;
Tfa. I CWk rtw-i xsi I'xats.
RlUtt I-xsm asi aits,
Fir. PrtS. HvricJ Sli l-iiLs
IW Siirt ui C3kta JiKl.t.
JaVafa. xajl taVc Jattrt.
I. Si. Onus aaJ UvxiiV-K Oartvt SSrixrv
tlaaJLC. VofattVu xd jxrx!);
aaty xaii TrtTav 4x Us
OHM aasl TartA tlmk
WaaV xol J-xtCT
FMt Kasn xal ItesIt drjxttxf.
Hri Kubtv VTkAr xaJTaaxT rtkxVw.
rxscrcaapni UTiev tTosawt.
vartft laraaefi. WVt vt.jvaj 4 taxi,
laaba. TxjVk T3i5aax S-carf. Ao.
Jdi aai Vrfr, Rivcis.
fiztux t Safc-j, O.Mts rxat, IVrsw
PERTCMKSr. TLOWDA WATER,
CnsacM &k Oobsa. laaiV. TMra.1t,
TOn aVujp. Iawc BaiT Od. C-cabs
afaws. IVu&faa Ofan. rtrv.
L K falK Kic.-xt. Mist RvOj,
AaVaaM.GoUfadl. Imkr. TTatn.
YIEXXA FCRXrrCRB:
xakttsasx. Ana. Ikaae; Biua aaJ Vaaix
Cxaj. SvtljMS -2c
CMKOaaa. Qtrtia, Sjirrar fanaaws
CRATE? OK ASSORTED CROCKERY,
OiatidaaacnuiM. Gaps. Tvtavts. TV.K.
Ct iTtfartTBaw Dtaaw xaJ Btfars.
IseaoSf.XxzkSjriJBs; 2-oaa KiIms
Vh & CkkftTx?k alxxaU al Tarred K.-w
Hcc aati L K. Tfaaaec, Ctaa auts
Su$artbHicc Bass
OC aM sbm ax aaaaaes,
Ottk! fa, tTi ma TVia&BaaaUK.
Vcokjucx aai TraaVvl StextaLsjce Hoa.
GROCERIES
Sv-fa. ta fatf aai asxrtir hut.
H. aa4 P. aVttsat. a?tji aa ju
Cksaar CM ax Has. $Wtrst CfataVs, L S atj L
5iiwat Gvi t Vvti a.
SattoVIfawtf Paaet Ui, U VUk Loai.
Waafa Zit rata.
UtJCORS a
lVfaxaa.aJtii KatiittSniT,iai
Mfacanasas.
iim. lit. fi- Pill Br, JIW iJ rVo
rn Jti. a-rrr. Mcrr.
fa; Ba!Xtx; xSocku&k C&. Tarrr.
i. tL liiaa X CW. aViaikmr Ha-1.
aetat.te.fa.
Cerman and Havan a Cigars
FtlicWr-inw Facto. Crte.Tia rxti,
Caps. Ac
HARDWARE
lViafac aati faatfar &aw&. &asc.
Sia aiiMa. NjBrs. aoaax, IsV.
ayna &iNa2 Ria. l!c-y trcn.
Sr aavcas. eUxsohcs.
TdkW Utsl aaji Cfaanxcaias JCUk,
Sifaaat MMii. aaWtV-fars.
IraTaaACacBaaKaaVx.
Portland Cement-
rfceCStT SkwaaaataakCatLTiriSaKXx.
Tfas. EaitTT ttimfa Oik Bou. in.
-2e-t -r, -jia -i - ca -r li aaf .aa.ft
H.HACKFELD&CO.
GREAT ADDITIONS
TO OUR FORMER STOCK,
Ej Ssa, Kclahsi L Ctiy of Srdnsj,
aSliip Chandlery & Ship Stores
ratfttw
asM.
gkMff. itiji nil, aw.
Ouv-Savafft: xntaao.
atetStiakariPtiatSBUsjt
rktk. Ok He Tir eax
TTi. ma 1 1 1 rUafa
tern tw. nnBK Laatx. XaaSat Mi
culanf XjjkA. XM kjni.1
Paints and Paint Oil
rasnfe SUnSe: fitec. ixw ML tatofiatrf aC zb
33 s
B.TJS
Taeana.
Facib.
X.H
assail
t w xHtl 1U s or EJfX.
GKOCERIxiS Jt PROVISIONS
x fq . h at Tkw Smrrtm feMtea.tr
Qa.rkTM.Aaaatfidk.a an trtarm
'a -.mit!ajaau
(itamiwa
ISew Goods by ate Arrivals
FROM SAN FRANCISCO,
NEW YORK & ENGLAND,
Received by Castle & Cooke
ALSO. TO ARRIVE BY VESSELS DUE FROM ABOVE PORTS. AND
To iiu SicMLi) at .LOWEST MATES
GOODS
Suitable for Plantations, Country Stores
Or r.VMlLlKv. Onlers Villetl at Sliortei Xoticr ami with 5ati
Isction to L'nrrliacr. Attention 5 Callett to Onr
Improved Paris PLO "W
THE OSIY CKXVKXK FAU PU XADK or rvH-HED . AST MiKL ai t;t
rV Brt T Xoiiv ft-vtr C Jai IVrrr Jt Jtc TKMnv,
kx. AwwVrvt U;c- rxt AiW. (U r utl VbvtU Ba.ix Vn mL
UMtlaf.tty'tttttk Wt)ih MutiMviBMrsS 1 IV. I-, Aat i iaclt vrx Volt
VMMMR oxftti A-m MtM laKltK. Ftt UMtr MvtkUH ltlax: H . V
At K'Wc Cwc 5f tackiarrr OiU Urrf rat tor as-l ;a-- r-. li
DESSTOXTS CEIXBRATED SAWS AXD FILES, AIX SIZES;
X 2kCaxM aa n Rvutm K- i i.rpratrK VdUmU-t. BiKXutl. A Haraav
C It4 9ft Niv dr- Hw W MV NuV vU-x julv IV. M.tr H.wIXiVjL
Latest Improvements in Shelf Hardware
HHkKS. S L tV.. u vTj L- fttt. HMU Wu.e KW L-v, . Pa.,,.. ,, n.i
V VatlK:.-.W U trMM IX MndK VWW TnM. la.lr-fflrfa
a Vw.h. Wa A.Wa.taJaal .
3L, 33 3D 3R.-5T
GOOD
' lrr Nrt. mjc Okl HirVt F1a
S T -f"V
far Utoi EVkKki
STAPLE GROCERIES, Golden Gate, Star it Superfine Flour
. utcaK 5m. t- - iNx'-- ' i ti a I.M T". - tr - ri i' . v s. . -.
For Kerosene Oil We Offer THE PAT. ACE, and Guarantee
it cannotbe beat for quality or price; also, THE
v UJLCAN, a good oil and above test:
WOODWARD & BROWN'S CELEBRATED PIANOS!
The Cheapest Good Viano: New llaxen Orsan (o.N I'arlor Ortjan.
6. W. MflCFARlAra & Ca. n e w goodsi
DILLINGHAM & GO
OFFER FOR SUE
The Followinr McrthasdNe jnt
Receel per
Bark Oberon !
X5D TO JtKETi c rsx
STME. HANSA
BKt; TO ANXorVCK TO.VTTHET
ex BT 1 H.ii X-T - '
j"iV - A
. kOTtrtt f ma v IX'
TiMta b.ta Nutlainuti. a
THEIK VOTJ. LISTS OF
Al.nUTLTntlL IMVLEHEXTS !
TOE HE
'Si-OCxlSLlXlS PlOWB,
1 Viai tkr MkTt, f trcrar Huwr- i.
'aaaaiaiu. I;n.fnti-rf' w ta-
KCXTT
UK amratBTXlxxIS
tXacZZ3ajx.
m BnKBt AX(-Xk.
nacact-Aai
Bread
lXKE. I
at mig j adansrdtMjnfa agngnwr a
aaatataof wust aaotattea auramatf am4n
SSiiI1 1r MtaVaa-Mtna -I tut
at.aCT tttat. jagta;a. artiTan 2m&f 1 T.a. sal
MANILA CORDAGE
uuuTtfKrson
Xa. .Vufc 3Lkj:
Til ii ftp ffjtfcaQfr
33janLMaT34CaXtMl
VkSltWnflUHw.
wxiatx J3?xaac to.
ALL OF THE ABOYE
SJ4 at ifae Kei Markei Rate
33 o:
:s cfc co.
SUGAR MUX !
FOR SALE CHEAP
1 SECOND-HAND MILL !
rXi. m 9ts arict Caaouax aat
Zezjthixg is. perfect Kier.
a-acBaaatBracswaBnc3
Jiiiljitia ZAUanray,
NOW FULLY DUE:
Lxit, S, 7, S aaal feet, tasat
iTfai
t 51. - i
Catra-
far
BUxBatatactuk
BJIf. lest S-Tfulint Faxataaar Wirr, Xoi. I, i.
ait,
BJIf. fast iirtefc aaajTxaaacd Fetataaa; Wtn
Vu.i xaaiS,
Mi GtlrixiBsl Vm Batae, all axiaB,
Bte teafa TrfkaL MktviliifaJ
STJ&An 33 JSCSrS !
(Of attki. tfan it x tanii tf mwtkiaxt
.r- a. i-
Sntrogest.t Easiest Handled,
ia4 aH taTt i :-w knXn n-aaazxct
TUIX LISTS 0? KOLCTE PLOWS.
""tt. Piam. TT. Mt j
aaana to-a. iak BUS n..
nam a abanst auaana. txuaaltar tu Tnaau
adt Xt axt wuX .aci r
I TLTIVATORS, HORSE HOES, A.r.
Ox Tifccav Ux Bms. Ox CVu.
fcniulitc a. tfa aaarirt). W at txe Orfci- j CxrrixM c. rs i.i
Ccfetxxxtai Bxja, aaat tfa pat!
tfaa fntx tfa iliin fai ia
aaaaalitaia aaai tfaar attts tajct aat a
ciexp iBdtatHat aftfaak.
A Flue Assotfnit of Greckory! ;
A ittaSi art cf Exrfak aaat Ptaaadt
ha, (paraicalm mm fa rina a arriral
f tfatteaaMiae "Haaaa?' AlfO
A faxaS isimx af fatataM In Liaax Daat.
"i, Sfataa, aaal fkaalifir TlmHii--t-fr
frTnfrnai ft tful InlnaaT
A aasxl aarraafa i cfeace TAIEK CDLOSS.
i-r C-fcs-ttad Xrataa
AlfA, t xrrrtr fcr V?I aicr lnfn it
raVr Canm JfcOt B: S. .
Ovate a4 ' tt Bu-n-
STUDEBAKER WAGONS,
opKiQ fcaJ
j LUBRICATING OILS A SPECIAI.TT.
K.BKOSEXE OIL
KEROSENE OIL STOVES
laja-: .a- - . .
English 2nd ricerioaa Paints and Oils
A Cast-iron VacuTim Pan ! ; " --
KKI ... XALEWTIIirS
V a
tffU m aax fa 7 tot 4na.
-iada Oj Tali 1 1 i
I
oath
B
BOS.
a nij. tisi
ARNISHES,
Tmtf a. kiafctjirg-..
a falKlm
toa. Tallin xa
1 Vtaatxax Pasaaaar
aai- liiasr can
I Taisrrit-lME Taeb,
taxtcatT. t
. KT T . s - - I UWUl I
aBtax. I.a-aaast Bacaa, . raav. u4 fri i-n.
IKil&Wsr Bale, la) fiat Iok C fcai ia ; -ai w -,
aSaaatr. walk aanetea, fillmi, fc. SHELF HARDWARE Or AT T. Trrarrw
'l i paaii '
TH,t FamgidffaliaiakjSkx-i f. -
Safe4 SKxaTaaaaaj OtateafenT Mi- . .
aisei, -Htt tfa nniaaW a4axtaat ; -4- EASGE VABEETY of SCALES
iTI Sil: y." ytt ; a :It5x-,
e rtfcai eaaaafa, vitt Sttmr. taaatiM (mowmii- as,.
Dririaa- So- iz. i
I House Fur-nisblrirT
1 Higli-Pressure Diag onalj- iStt2tts
Lamps, Chandeliers i Lanterns
Steam Engine
Cnsaac. IV-Kfael aaat ecHbar fca
lafrtia: CtarSaalj.
2 Wrosit-Ira CTaf4r2ti.
I Steaia C!iriEtir.i
SO TROUBLE TO SHOW GOODS.
OILLIICHAM A CO.
Fort Street.
IS
1 ilii i:VI!T 1Lis J 1 T ,:E
;Ice Cream Saloon!
nrtra
The ELITE
, : ttvfat a a. riu.( o
KNOWLE8' Jti tunrr iv
STEAM 1IB Y1CBUM PUMPS IlL PE8SMS rrOT
aSSTSSai Want EmTOYfJ
Steel Ralls
PORTABLE OR PERMAHEHT
Railways !
. JFtL.i H Sa. tatic rant j
SagKaraffltte.SJ"L- I IrwT ClZZ-iT?. . Va aa
!wr(SS7Ji
to.

xml | txt