OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 01, 1883, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-08-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

R n R r r.
CR'eVE 4 CO,
BT
"-mmh, -.t VOL.
-No. 31.
HONOLULU, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1880.
nVIIOUSKcflGS.
- BBaBI Wt
T? - - Vaiinrss jrots.
VO.VIV
iKticat? -- ATTORNEYS AT LAW.
aaafcr...
.ial3: fV.fiL
onc -vvn luteal aim. bttiW
.': ;or fme tofim smb.
T a.- i w mu 4enuii t iwu m
t -titer st, m. fccK mpvct l Imc
M ) of W-Mll, Mai it to ikU, tv
1 prxLy lmi tut Wtfirw mwtt lw
s-. at-ccrimc w fcafctfi m Um trotter
--25 -J1 vkadt &u sua
' 'fj j wtlkMtt pull tu vmmaw
1 ..itrr. dw 0Kt pv cum-K-zhv
sa bcfi hi i-fcttKB tl;
-' Twpuvid tb vvmtiiiW crtw
' 2 '."biiiirva odl ae wSit V-Lun
&muu " f ri TarU Willi j.jiji., &s
; -i- rwsis an tbtummi by un-
" - -u.aur: m ids d liM cvfen.
vfrao; rice H tiiliiii. cd v7
tut id- '-lie m aud m tkim wv fijr
.?
us :! 'tfcbgultf 4 Cornwall tfet m-
c 437 tex: -r dk: npinin vfcieh twttti
i- ig i ''. Oiw tfc ckilUrvo
-47 lttmi iq rvflv Um text, mmn csa
1 fh:BCs bwto to vnfef uo pvaod
la uogiM .vsx rntAQv.
w-f b4wc And pcvdcei JiW.TTI
4. v lat LUv f Swum, w fcrtki m
- ujl uoi, nek tikes boxr. bxye
, jjti-i; imi tfe S(f9rt rf a J IOC.
' I: u wbtkitxata of tii
Brwlaa. ?7912. K-
( tar exaorriJeainctjsd by
5. -3 naHfck- ui Xtfxicu anu
-. ttrt ww reco&si: heart bag
ft'-, pencm ww calfotoi . persona
IUlHl'KI'i:i.l A. (O,,
tMlii C0X3LISSIQS A6SM3
T. T. 1XNXKA i COl.
Importer X Ccmmlslon Merchant
1: iim'iu'tii'K,
W. IX SOUTH Jt CO .
StocW and Real Estate 6roKcrsv
A. ROSA.
JTTOHT U UW m DTT fUSLC
)u, K t l
V.. . II A 1.1. A. 0.
tXrUSIXSS X9 5X11XXJ KIXSTIKS
gly 1. on9 rtort .1 Klmjt
JNO. A. KASSUl'QDl.
Atloruoy t Xj AW. ' Mt U-ww Offlc VLvm Ivl V'
atocli Srok.or! .
VIL1. Bl " rUVTTIO
EDWARD FRTSTOX.
Attwcw? C4fllr t Law.
DRS CCMM1'GS Jt MAKT1'
OrtH 1 fur in4 B.-r.ja j tiva.nii
tU I
W.R. CJLSTUC
ATTOIIXMIT AT 1AW
a. w. rasa Jt co
ssir csAssuas i caxxsuiox xxscaum
Vta4 tot!!, utl GiM L
j. ,;iuin.
k. wwn. bmun. tUnittT. Mo.r.
c
SO !LIM ltl !i
ii.iuM(inKi:AHKuriii:i:. , M. s. ckinb..cm i co.
T htH.ml.K.l. U
1I.11.U -V CO.. - r-KTVW ,-,
ri J i lb....... j CK1XBAUM i CO-
tuir ruaa. oib. 3ju. sis u Bnutjjj i piim?nissinrt Merchants,
HULUMER Jt CO. i . tj.
Druirirists Jc Tobacconists.
"oavusui AM) UfUi..
Dr. . B. MRSOX.
MKS. JL. M. Mr I, I IS.
MI
W. ACSTCi MUtlBC
tvjia Jf vA
"IJHYMri.VN AND srittSKON.
Swt. earner itf H Wt
at TW. pli-n- v 111. C
E. I. NICHOLS.
Civjl Engineer and Contractor
ri rm . 'T-xvtvf
J Tl 1lllVK. Jl. U. I IV . !
SaUl Smsi ta Tatt Stmt. j
v.fiw ie rr Sivcfc. cvrnr Uvk. int Fun K
SARAH n PDRCL. M. D.
UDIES' AID CHILDREH'S PHYSICIAN.
J1 -"- M :TTELEPHONE2SI.-J
D. H. HITCHCOCK.
Attorn y &t Ltw ul "tJ-y PvMlc.
Htf apranl Ml Orthw b "til prmnptt
ti ! a. 'in-inanM -trit u )im
Will ttt.ni f- Ftbih Kt tb 1'irvnit iimrt aJ
S G. LEVEY A CO.
JOII 11 IMT,
y (4 Him t (.aiLBwnt ajW Nw rw '
a co. ; wholesale and Retail Grocers,
COMMISSION MERCHANTS ! nwr .tmet bvt... b 1
iMNnb: dtu tW m 4.1 ,rt rf 'Jre city Tmr uf
EMPIXE HOUSE.
JLat to ta!k AciVutwItlisiB.ts to Lbor
CntrKt
U. OUlW A CO
Kiiii vKU r. mihtmov
A3 3 CO US SILOS 111
.11 MAIill.UI A CO
A3 3 SSiiliS 13 HJSaAlS
; .rr Or. buA.
DR. E. H. THACHER.
DIKCTXST.
.. U , Fir- t t Wir .hip jl Dlrkyw
S.ttKf u-tira euiutml Ix PHcm aJ1
Qulitj mt Wrk.
la. ' j.n.w fu taOi
Attcrnej and Counsellor at Lav..
(p.-ria ittai' -.r. al 'i th tfoct.aVHi af Laaaa.)
. OHrTn,'tatf ua ah matlcr. apvrtaB1.2 c Bval
tla(u J
cax7 Public ui CasuaiMioar ? Dala
Far Ulr Mata.ar .aiiim' W Tark
TH1KI. II 1 H A C" .
lLr Jasiu.. UU11 a C. I
IX?aiIS3 A3D C0XX1S1I03 Jt!3CHASTJ,
Ln.a . W tar Ll.arpa.il frifWim.
BnuaO. aa4 Furatu Manna Uaaraaca toaioiui?
Ajwi Nrtaatu Aaaajajv-a CHflaa. '1
nTv IV.
itat I aaali W. tta OK pna
quo. . .-a km oo fcl-
. , . n... I ftsa? oa'i aurr?
.nk Si. ike wker aaaev'' aotnureii &M
ji ecmuai Ulal T tunes x
-ar- bads J aeeea taajM ara raw rt
t,..r vimc tiinci P csJir The "ai
, jK'ro aanuor aaai aaoewt to t5J apwxM
and WI lL'mi9 aw.a tsar aura m
i a aUBOimt taaat DH atatu of fCM
" . I n r.JWboaM was bcrrcCD
u:.: rJXN. uu Kiasbai: a aw that
jcr- u Mt be svnretllioe lM .ia),a-r 5iiaa
. !' o wyni tka caaad-ir.c Bcitet u
... . .a, . aari back Si ciaMampUta ta.
a- .'i iau yirjtomaaparel aatifsatima
.hi' ...mot Trmoiiir w drat otr 3;
AlSHM V - .r ajugata a ;?aS aaawax
(nai a., -arj .. ta worid. lad aaMOaa:
filaaaes. gi'l '-t. and 300011 anil iaazie
ajs of at. iada ct .aal cuuiiuuctotace pvoaia-
TS Sawraai 3t Slalta onW along ant
a nwt aad ai abcaid law Baaiaiua Band
iX aBuc auat Tvones. a. r. c
Hj tb 1 P D C
DM a S2.IT. X i I- '
feawa art auc srata 3tT
Ir Wa m ai'l N T
M; taadfifna arax. Ill'
5jIttBSJtO"T
aUjaae awpea L X V 5.
rtotaa3rll.C
3. rfjra rdllLSi
Aarl ataxa OBBSt
Ta t&aa bora m aeaB Xt
r T Bna aK F ' E T .
t aaatfe-euaraL'ET
V3t at I krra vaaa KG
ajcxafc at at air 1 T C.
Vm 'a.'wag art tax aooiaiiua agra far
- Earatraaa ttacra. wan e iataa to arluri
iaitra-Hajr. KmjSt l S-rt-
arjaiL V-W.IK oaaiaiPi
il BlSraaa, "K .Frr-
r- d-I- ' "I - Sraat Britam aad Ixataart.
wier . JS.i i ti!): SatwaJ. 1JMI
. l Saana. 5tiJ OS afff
. ... ,i.Tt .ta. lls7.
ie. k KaoauUHa, . -
-HI ,: MaQhcaiaa, H,m . Tarta'
. j Ea Boawfc), .W6M . Biar.
3- jf3 i iirV Beaaaa. Haiaakawaaat aad
:aiBaaar. t JM,tS I li)- Sceaafal'Sr
13 . ! l I. Tatal Tirka agJ uaaaaoa m
ECTfe aad Asia 'area ilSHS iwasara
kan . ItrSeiJorl
tie. wk aa tan leaa d die pari Kaoua
a pcactacaUr abaa. aari
eaaa waa cafcea Cmaa atte
s at tfce call wits ita anot. aaat at at
, , .l. aamnn" tab waadt kaa bws
OU03.ZT3. A33 3SALIS IS 6ETE3AI.
Xiac3AT3I3S.
S,it Mff t Hw.n- 1
s. mTcarter.
w a aa b-w DtlDD. PBtfriHa"""
w t a" a-a L.qur- .aoiaiI aaaa
C. BEE'W'EE & COMPANY.
t;(nt JlMraotirt A CoiBiIMa Ail.
m SI TaSIT HOmrir H I
p i JaaKf. ... P .nl.a I an4 SLiaajrr
JO5PH O. I UTHa-
Bim IJI
MU.Tiias
Ka .Si- B BI-HOP H.... HAP LASTSB.
H6 !y
Ji!tlumt3l rds,
ED. CROWE
Hv, .a Slt rmlataas rfr Itaacr, Jt
at. k Kij yitax Hurtli
RIoi'oliniit Tailor.
i . r rtXMo.Ji. Mwi.iUV It
BLACKSMITH AND MACHINIST
M-r-- saavlaic, I'MrTlaaa'
t't.aUllaa aklarr. at.
vW K- ' I IfillWUftrXV J
JOHN XOTT. "
Irapvxtar att4 Daablar la Stavaa Rakaxaa
Mrtala. K.uM Fan iia'lv CTVtiTtG.M H4
CaiaaWara rrin lrra'c, Uaawtaha, H. 1
!,
J. M. OAT Jt COu SAILDtAKERS.
ItKltA T CnA.a Xr rtirrtwr I"alM!at,
vl Vaaaaa Mtrl
aWaWa'a tt L
r. "lr. J.-rrla. Jk aai.aalrW
PIOXEER STEAH
Candy Manufactory and BnVory
fraetical Caaiacdastr. Taatrr Cm! aal alktr,
n M.-' ; atfan Vrr-w. tatai aaj r.t!. 1 I
riSHERTS
Champarno Cider Manufactory,
a L1UU1 jTUIST Hosoi.ri.r
Taia Haatta laabwauaa: awvarmj ta aair at aUtaa
Laa2lx a-'a.iat. Cltjr
Onrrra avaa tta Otkra takada tkal) AtKaaXta.
alj
jva. aaaaurra . tiatia
C. ENGLXNG Jt CO
Na. 'aaaaa Mttat.
Tiaaatltaa and PlaaaWrk DaaUara la 5tav
KaaaTra. Tta. Wt Ina aad 1 vfft War, aar rim
.Guilt. a baad a rail K.cani T1aar.t)anaa.
W Im aad trad Pis. (ada KaYear Uaar. .. Jt.
LAWRENCE Jt FREETH.
C O K T It A C T o n a,
rta. a-( KaUaaatra FaTaiabI Wwli at 1m
travtla
Civil Enginoorin and Surveying
iwrril S KAVWllA I-TBSST a.-ai i
Witf. jaN Vrara WsTraaaa.
r o ox lai
Ij
WILUAM TURNER.
Practical Watch i Clock Maker
and Jeweler,
'.o. BJax -.IMtv HmuIk n II t vpaua4ta tAa
Puja.r I a'r'aj. Ckhlrv
I p .land pfr. aLti'a4Wtu .I'a prwaiptarM aad
Jjtltthjnial (farrfi.
CTON P KCTM) X K 11 Y !
Moi"iNr3D3?tiNr-sr
Xo. 1 Fott SL,bT Hotel Su,
KEEPS ALWAYS ON HAND
Aa aaaortawal al taa Wat Frrarfc ad
KaltrrW aaattaiartHlral
Confcotionory !
AT REDUCED PRICES!
-. - itilft
TBK BKST BK M1S OK fllOiri: IHURS
T fee tat 1 io iri' -
THE BEST ICE CRUH, 5001 W&TER i 03ROIUS
t3HUi.u niTitvTi.ma
ARCHIBALD SINCLAIR
3 f 1
MASON tfc BUILDER
t UV PKtl AKAHTO ATTKMtTO
All Kinds of Mason Work.
M-aXHL ATTByrlON 01T1N TO
Setting Ranges, Bakers Ovens and
all kinds Cooking Apparatus.
Chlmnors, Foundations, Ac,
rail! la a Tarraes aa4 WMkMmhVv Maanrr aad
AT.T. WORK GUARANTEED
Oram aaaaal aa aaMrao. d
AKCHHUID SINCIAIR Afaava P.r.J.r
tm Car lloav'a-a rr- tya.
CUTLER
tin
MACHINE SHOP!
gtaurxittt JJoKrts,
BMa Kxti ( lBilrrrll(n.
V'tT. (k, Ik. II.M.lUa l.l.J.
M 't o mum .o
rhlliilflphU Board of 1 ndrrwrllr r
i nmtwanaitt
4 1KT rr tk lUwalUa lata4a.
l A. MJII.VI'.I-r.It,
VOKTrilraiMtw ItMrilaf Viatlaf vitltara,
.tjpaal t Prrajaa Rar. a ladTrarrrm
-Vraal at taaaa Prara ol Vadatvritara.
iaaaaxala,tlaaafaaalNaiMlaittala la Jarta.
dkllatt al tat akata ivrdt a) Vadariltmaill ka,
la Va tartttaal lv V. taa iVa, Atral taaaaAa tkraa
aula
Insurance Notice.
ritllK AIIKXT -tln TIIK ttlllTlall .
jfiuimntt r?fiiV.v
UNION INSURANCE COMPANY
or rn m Ki n.
MAl-ttto,
iNCOnron ateu. lata
CASTLE & COOKE. AGENTS
raf lat llaaaallaia lalaaaa. I
soxth lsmiH Aiia xucAmu
luaurnnoo Oompany
111' UIMHI1 HH Mil Mil HUH
lalabllahad IflOO.
riHIIU C.a,aaHI
Ar. aajaUt(4 aail l.aaaita raaa l.a7.S I
a . .. , , . . " .raauinM aau i.aaaital raaa l.a"
. a 4 rlfa Manaa laaaraara I imbimb. itlaaltad. aia
racrlraal laatractaaaa to Hr Ik. Hair, nf la . railla: r ntaaluar t, laaaa a
aara.a.V.taT.aUa.nlBlBaaJIVrlalalkarMUr aad I I .JLl.LS t!i?Vi aL Hi. ,li I
il a aprtlal iraarllra pa fwtrti Mt Maarwra S.? aaiaaaaa- I. MM. a..i taa r.
. THatv 11 OAVIBS,
( vmu'tti.ti. niti:.Mi:.'a
riRE INSURANCE COMPANY,
'inn: iMiuiMi.M.ti in, tin ni.r.N.tr.
a paaatril .kjeaala .1 tkr ab.rr I'mibkt ara r
(aral.ra,BrarUkaanlB.lfrakl.w.aa lltlrK
irJoaMrrrkaaillM auavd tkar. n
Vafaail. h
llalMI.
Ik Bawl raroraMa ,rna, I'a aaniratara api-l. al Ike
pVa a I. r A IIVKI tKA ll
HAMBURC-MACDEBURC
FIRE INSURANCE COMPANY,
vr ii.ariKu
Hlii.ntAUH. ii.miikm.K. nai.
Tt'KK bb4 .Vacklarra laaarad aiataal rtta l
. ..I tanwaaJr trrwa.
-. J ka.ia.K,Acral Iw la. Ila.alua lalaada
GREAT WESTERN
INSURANCE COMPANY.
H.m.1 Office Ml VU5U Nw York.
T Vxtj Vomu )!.,( ,UKi.n. in .Vxmt ml
IIoaolvt'K f t Uo It, t I-Vi4, lb jnavfTiBl u
iillianiiil tJTrtiii i.k .a. v
chvlmj rw iht. T' -xsnrv I v'ttlvfiw ,Wi.
aia ainai l.k aa
Rre and Marine Insurance Company
Mhtt Mim liHy Mriwaf Um 4ii4. tm
p m HAfN Willi ( aa Ulkaaa tl
r norrn rumh a o .
THE PACIFIC MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY
ot i tutitRMh.
IVatr TO till tkr pttkn..a ltrst t Ptf0f,
-TV TrTllR-
Tontino Invostmont Policies I
Thr UrNaU lln.lanmi-nt TutUj an4 tkr
Ml WHlHf a 4M4 f taaTll. i'avlMin all t'tartva
(XT' fW faWtArr iiMttillM, tll 1 or (
MmaT4 AffMl ( Um M 1pw4
lo.tu.o.ooo 1
iVvrUHjf, aarrra, arTaMq-, I Bit maTr 1tl W ,. t
wJ Um.
I U'ALKKR.
? 1
SAMUEL NOTT,
I PlalOUMXO,
LVCAS Aj JOHNSON.
C",a2t AiiKind.ofM.eh.nic.iRep.iHng I The City of London Tiro In- Aa? 1MTTKG,
IT., ,Te rL. ti nd 5MUIUHJ rtono
ILL RHUS QF FUR1ITDRE 11 H010LUL0.
tnjtl- '
Aft lJ lor M. IUitln.
HONOLULU IRON W0KKS CO.
Machinery of Every Description
- M taf tu iMarr
N.T.BURGE&S.
nrs .vast
rm ity'- ItHix af wfw iJcrTptimi dont
j. it. m u ui;,
CAniN-ET MAlCIall,
Co ttn i b-ij. Uott-t Mm t
rkH-aUiuv f ah dvarrtpiioe-a nvfa jti rvpstrvil vn rr
MNuibrr t-rtn B rimaa-h r p jri'-W
I. llalal
tXFO&TXS. XASUrACTUBES I7?H0L5TKIX
FilBIITURE OF EVERT DESCRIPTION
Nminirt Wr Btm-it s . H rjr t Wort fcop l
ft- M raa.i U (-i Mnrrt,
OnfcT tVt.ni ta- .Mfl" ri.nia r-ait (y tt--inj tu.
a S.MI.IUII, none. SUVnnCO CO., IillllitCll. TlYtPPll linVHM,
ai.tlBrrar-th-w. t .lk a.ik- 1 I lIi0.lllU 4.V UOOFEU.
akan4uBiaa tvtil.r . , . . ,
Eatlrv &tifactlon Gaarantcd. I m,,; lr t lll.llll.l Ik Alii:M-V AT !
At Prlr that will d.fjr Coiptltlou I II 1I,.0,.bI to, tkr lliwan.o lalar.1, tkr aa-irr
. a-ta.J t,rparrdl.' ai..i.iuk. aaa-.-t 'S. d
" If OiVO 1UO Ik CH V .1 l-a.tVr,rkaalw rrraltarc larttBrr. u, -t '
tat.n:r taraaa
l.f I'rvBiptlj JJn-tr.U.l fajatilrllrrr.
I' III.UUIR,
1, A.itr.w'elUH4 '.I.eAv
The London anil rroinrial
i INSURANCE COMPANY !
Xjlxiiltocl.
SutiM-rituM ( Al'lT Vl. $.i,000.(HMI
tl.lXXMXKl.. I
a-TaaaS.-. r.MkT W a '.ubt .W u Skfc ' I t )
Ataacr 're aaj ar ptrparrd t. tak. Rtaki B Pt , " V 1 '-"J)
(..Av? PS : ik
J. D. LANE'S
110 rUUTkrBGI.TrUK HnrLI.Nr.
rrtruf a. r. ar rlutln. anklB Id. . I.l,ada
1 J T WATKKHH.K Ja Arr.i
PHOTOGRAPHS !
MANUFACTURER OF MONUMENTS
HcadAtccM. Tomb.
Tablets. JArb! JlAnttlv
Wisfcjtartil Tops, and
Tiling ia Black asd WMte xkrUe
ARBLE WORK QF EVERY DESCRIPTION i
)tPf! TITf TtnaX-. I
B.m.i. tra.XafilsMk
KISTLER & SIMPSON,
u - H.'TEl 5.TUKKT
PLUMBERS AND CASFITTERS,
- PtAJ-EB It
St, and Raasra. Tin. Sleat Ira aad
Odapar War.
i o.-r t lj.sortin ai ai
n.a.aarat. aaal llrrll""TVraar.la
Raat.
Oraentr.ajlkrrlartt-Uiie-frMi.1. uti J "
aAl
MES. THOMAS LACK,
Wo. 19 Tort St- Hanolnla.
IMPORTER and DEALER
IS
lnol
in 5,ob'o.ooo.
A. JAEGER. Ar-l-T.- Ha-a I.
T II L
RANGES,
Lamps, ( liantlelier-,
AN II
Gouorul
F08T TRIKT -tm- W !
ISiaM Muimnraal
jVpwi tar i m i v m m Xfr
UkMkN. , ct, fc - ! I i awfT
HfMni I 1 4 w I4nf
ttkM t W -wr tm HI mm W Mr
Me. tW S TM M rWt-
N1M taaaaW. t) . f faTr . JM.9
9M.. a-.dkM.. r HM r M K
ni 4imwm mm mm m
HHT V. a)i W HP!' T
TfK4 idav H- M JUifttM
MNt.i T wr w-tlttM
MtkaaMlaaa,, (. alaaaaaa)
faaaala t.ajCa . Hlff.
tW. paJpa, aa M ataMlkf fa taafa a
tit. ra Wjfa V-fc.
r4mm f v M J MllaHaatliaftaMaa
WIIUAXS. SIH0TD at Cat.
ana) raiill JrfTtWMa
at' aai a ifaaaaa ataaaa, Baa flaaaliiB
vr. it cnosssi ww,
itMISSIOX MKBCn.lTtTS
II I BMaaaW. aaavaa. ajaa laak,
a.' a.. . Baa , aa aaa J T Tairiik i ii
aal 1..
H. W. SEVERAXCZ,
lUwallaa 1'aataal aad
COMMISSION MCnCHAMT
aaaa ?aa a
BR. JORDA3 ja CO.
in ntj. r rRr. nic
..B JW. fl niHian iBTWajaaa 41
Aaalaaaa I i. BBjWBji ariada. iara.
-l aaaaa ,, TJi a.
Fisheries !
ri.ua; ikiiiraki. ac .nintki
SUPPLY TUX nAWAllA.1 tStUStS
lllhc.t l.radBar.tiittaaiftlVrkars.
AMBi riTB 9
a. l- -aaaa - ' . a. u r
Nets-and ScinMiW fnfrr
Cotton U tiatarthaa Sap, men NnW
and Ha ElaalT.
7al.raUr aaal la tka XTallaat Mataaa.
American Not and Seina Co.
a-arkBLIaaaaa. IWa,
INDIA III CM MTLL.
fll. I Mil 1 Ml t 3W ?mtm
tfeaa MHtal - Um
) Lk. HimikawMiii at
Cleansing and Polishing
It IM aWm!.. 4 ta'al aaC . aWMfcltfcaaM
a t. 4lkt - - W aTr
IM'MWi Wit I -Ut.aj Mb tHvUb
in nihl IVi'Ssing 4 Paifr
Wm. M. CrYeNWOOD,
Ca.rat CmibUUb M.ra k..l
Prri...rtA- Ika KW XUt
u.Urr l aaaaaBVAaA
Mr. J. T. WATERHOUSE.
DHL J. COUIS BRQWNFS CHI)
'lwT. lV- M VMM aaajafJiraaaa1 aaaaaaasfjaaa
rfrlIM ..tt.. a 4n0tt aaaaaji MK
iWlk W a 'k ''a UlW'CT'! a4l
mwm9mmrgiii'mum a., w ,
if ATfaa W-
4 .) Wa P-M
LIVERPOOL and LONDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets. S31.ibi,woo
Z"'!!!Z?ln Claims Paid, SSS,,14.000
a. AVOSIi.
Ixoortcr. Wlolewle and Eetul Beiler
la Garl 2trc!uniiiAe
Aa.. a ...Hidr n lr aif
J. ROBERTSON Jt CO-
pSShm. D.ra.
Btadar. aad Pr Salarj.
1J a a a-rram 1 Hoaolala B I
E, S. CTSHA.
tjcbU TClno Donlcr.
010.V SAEOOS.
la ,r -ar rf-a- Bawai aa " -'" a-
ci:cii- imii'
Arroasrr as3 cotjsiliss ai lat.
lad As- fjr-aajai A"."a".
Bar Gka Waiaa 'M '.Tiaa
3 . Kjahaawaa M H.m.i
ALBERT C. SMITH.
ILL BlW OF LKUAI. aTUTTls cantfall. ai.
a aiaar EngHsh or HavaaHan;
OjPTINi. AND TSALATT50
Ua, ivi far rmtri IMr Title. i LJ u
aaa in :?a!ui ai La.
rB- Ort.rr- icT- wiH St.- T ' Tamai Su-i
cbaac .trrru 1 rwri.. promp, atritnm m 1.
Darfc IttnehmcntS. Oil
CEO. S. HARRIS, , antj Accessories.
SHIP AND GENERAL BLACKSMITH. ,
CHIP. BRUM.!-. UOINE ASD lll.ll I WLle, .Iff MBt,
tali au-m
tarrM'
i -a.f ' K.an-tt- -ak Aim
th- vradv m
ntsr l . ,.
la K A K It v " "
Aaa ail ta. n ta: . .
For
aKI I.
H.MmalB
a II T. lilTJl'h.
Araat H aia Atiiawwxaaci ta laiarCaatrxcta
' 15B
CEHESAL BUSINESS A CENT.
LTO"S Jt LEVEY.
lKCTrSIEHSS I GEJT- CMJLSSOJ t?.CK..TS
n BaurkL Oticcb SOwet. HTOm.rl-
AtIS 07 rXBreTTI-BZ -TW.-K. aKAL IbTATX
att lr.raJ Krraaitdi- prooerly ataraOiI to
.lrat Sir Aairriraa d Earpaa
uisnor co..
BAKKERS.
HOAOtrLC. nAWAlltJI.UJD.
DBAW lH HAStil D.1
IK SHI QF MUTBMI1. . . S11 ntvxa
Batal.
ID Tim 1ASCT. 13
ntlfmmtm.
AitarklaMj.
t inllH"M -aa-a
Hear Wagons for Traction Engines
ARTESIAN WELL TOOLS
wiaiali "i - Pinmra. a aaalt
J. tnt-" r- m i i A--1-M , to Tri
r i ;r- i.'rl
t-ll.MI i : I S- l
Laca." Plafl-n, M
Dins, Crown, Howe, and
Florence Machine?,
Howard's Hichine Seedlea,
all Usdi & aim;
Corticalli Silt
is all colon;
CLIKkV MILK EM.3IAninE lOITON.
AC ITT FOK
Hue i?rtni.iMii.n ax aucm-v in
U .aia. " Ik- lU.aiiaT l-Un.ta. aaa a a
ii.--. .t lwp;i' i -A, in
FIRE OX Bni.DUiGS, JIKRnu.MilM. ,v
DHF.LL!CS
(V a n". r-j. DalllKl.aiaarlalllT
ltBcW ar.n aras4 c.wnl, laaBT-! o i rl
irf i.r-r .rara i. r i. ' : -nm
WHITMAN & WRIGHT,
Pr.p..r a.,,...... r-j.aW
1815.
ISS1
4 Ha j Xalaai. rT.rr,t a Rv at..- fa, " ra
lad rukffeaf. -w f-a'T 'tt
H.OTjiA.Xa
FIRE INSURftNGE COMPANY
OF LIVERPOOL. ENGLAND.
Capital Slrf.00O.00O
UNLIMITED LIABILITY.
rrMH -t d ' - aSatowt CaWaaf - H-
llvr T V - - .-MdilillaP
da- I aXI ttfl-a '
IHKtT I -2 ;rV, THSTa
lull A a m.iu . i.-. ' a" iiany1'-r
aaaaaaala i.iiim .
.... . . . - r. ia...,Wjk B-a.
JEWtr a.-. a. ' " - 'aaiaa Caaaraa.
r.'.r.'i.'a aaa aai i ma
. aT 1 .
VK...".
. i r. y a
Carriage Manufacturers,
T3TTT T T A M ATTLI3.
Ar.Bt t tak. AarwladS31at. ta Ca
a r. fapLaaair
JOS. E. 'VCTSZafAX.
t.i x. . Tr.Iiar Jt Eaaalaraaaat Ba
Brat. ai. t.iraea, H.ias" aa4 ik aw
jralr ji a.1 par. " J "T,,, :..a.
araai ftaaaa aar lam. ara. "... TUwaat.
. a .nnva caoarr ana taaa. I".
B- 5 a Usa. o-aaiai
or atatjas at afwa
;. Taa
Im. aa i.t joar krnt. ana aerat .p.
riuaaaii. ..rciw
lala.Bt
ara. "la t-iiakwaad.
HaJI.A.- 111111--
sflftsrs ef General Merchandise
CXITZIt STATES,
a. I, jlrareaaac stpaat. Hnaalafa. H L
iTjiT. mso
WHOLESALE GR0CER
nKaaasW LaarB Siraat.
a a s rmcikca.
w- rafTraiaraBaac.aaaJal baliUaaasd.aiSB.a3
M. TS-. McCHESaET Jt SO"
KAIATS rS
Leather, Hides. & Tallow
CnVaBlQy iaaAA.CTA
AGISTS Fi.R
noyl soap CompV-
i, ntn.iKiAii.ai."-
Uai-a.'. rta-Ssar B iae.
. j u af tim axkiecava araaca
ai.tt Wd.aa fc '"V?
laaulsa. Taa: tse ana akaartaatiaal e i
a a piaca aaitasalaaaa-tMBkaW
iciaaa Ie aa diraKard aaaka iwaral
aaaj.jjaitataa I Ull nlaiaif aja tt aeaat
aan u a asaicr! at aillliliillMUT
r.. uant atruag aaaaj
.-r. aqaad Mr Atraa CfaA H tg
Ji ruja aria m EEarrr aairaa 7
aoc ae idraaafc to aaaaaft mora Tnric aaaa it,
. .i. Mu tud -rraaAai uiaBOraaattaa
MaUi na. TaVHSre f te -
.' . . mi. rasaaBBrer. af 2
aajkta. tte rrxiaa. aiit' aas jat at-
.a -nrnflirlTd, fcr A aaa tea ta l
nrj. arttre aaa aa Band far aa UeK
aaraaiaaV Am af Aa lai laasmaaw at
taa .aru at Mr. Oart- " iTTaLlT
- .i i j aku. an aaRastakc lar aaainra.
af Eaiilad.es aaat ilfaaa inifiMf ?Ie
a . a. u tt taAat Bag BgiTim a Bi
amri jiicli af ti faiJamar aa i
.u.. . . i ... - . -. asal aaairaav aa laa
manarLsira af iarrs aec&ea -aaa fcW Saaaa-
acuati aa oiaoe Satt ia i1?1 c
rare.
i,ara
51. r
r l?TLI. at. COO K K.
3SI?i?I3S AJ- C0X3O3SI0T -CZ3.CHA3TS
DiPwrrstE;
Dealers in Ceneral Merchandise,
TWa aaaaMkB VaCrfSC '
ta FUMlQUttHU
H-iTuadau Flaw ran ii
K gtaall at Cfl t'
laaaa -Trf
Jisai
, if inFiar
S' jilTL e, rar -'Bo-'..
Tkr irr.bK.n. Lra- a.m.iBPa aa Ftaac
f i5V-ai , i. irr XmTxO
bbi ata. .lll . Sr-ain?
I Bilr. BVl . Onus a(;'Ei..
5k. t r J. - AM
I..r.a.. ot a I dr-ata.iaa aiili w '":''
moarrair ratr- lpr.inlaBI.tryik.Br.rZBr4.
. WALKEK. Al-Bl M BaMliaa l.:aa.
Wheelwrights
WE S 1
uar i r . ran
fin TTmicl and Tor Sale kfrosene STO V E S ! ' JiJStfZGSSTS&Zlt S4T
A -aaal- -a,-. -a, , -I, . af i I, . a , fiKUMAN LLOYD . nU'VlfAI ! ,l S
j ULalllilklk" HUllVllua" I
I lt. arilkL...
KIH 1AIJ.
ClBKIlliKTBIHaHSI,.
Uak, Ab and ILtkory Flani,
White W. -A Cimfccriind Coal,
PaintA, Varrajiies, Horse-Saces,
Ren-eii Bar Iron, ic- ic.
tAII orders promptly filled.-W
JWILLIAMS i00,
so. i rBT sTimrr
eading FHQTOGRAFHEBS of Honolulu.
VTasarr Color. CrajTjn.
Iadia Ink. or Oil.
Photo. Colored Jtc
The Oalj tnmplete CoIIfclion of
.Ua4 Tiaw,
Frra, Mielb,
Criitlr, It.
rf Chnrgcw aioclcrftic r.
TSEQllinilSnTDRE
Mi fin a Incurannp Pnmnnv nf Rprlin
FOUTUNA ! --"h,S1'
General Insurance Company of Berlin.! ll,KoltH'' " '
ir. a note it.rauiE rnrair;
ta.
in., ntaattakra a trfiirrai Arrr krrr aa4 tk
- ...n-AGra-a! A .- ir-aaia. . a..
Klak. uaiaallb. Da.rro.l lb 1'ISkWBV
Ha.! Knaaklr Balf aad aa Iha j( -k lai. i. Boa.
' s: tr t a mhaitekai o g. -v Arr.u Carriage Shop,
WheolwrIf;ht,Shop,
nl.i.L.mlih c.hnn.
ll.a.lala. Hawaiian I.laaaa..a- " rp
fi.iiifai.aiiM fainr. anop, umi
TrlmminB Shop,
WILDER &. CO.,
cmARlAESHiOiJii lifc insurance. Comp1)
Boncht for Cn-h, a Large StotV
pamtsiie IJcodare.
KAUEAKUE. EIASTATIOir
o,.iR OVT l.OIISK 15 aH far aalela
Sjajw...- . rar-aa-r- ; f
A1J.O A ltOBl.AW.
ii aaaaaaaa . waarr.
3fto fct tatbar m
TTi-r .nJ.iail.aa.a
aaar. araraaa.
Ai,ni-"
ITI .ar
UXaATOBTr.
XAZT sues
rAATASI.
ClXAaA.
LXAaa-
TnEI'Jl.
ITATS23,irJ iOTT.WM.33aX'a5
?A7SlaJ"-
aSSa?S
iaa r ' aw s.-ftTSuTAj1
UaTArlIaaB.oB7aarnBaair Aa.
i s-a ana BtaaSli Bai-. Taraaad TaaCT
HAWAIIAN SOAP WORKS!
CREY ti CO.,
Jf asftarr aJ DaaUra la
ALL KINDS OF SOAPS,
laMla. Klar irfi. Hntala.
V-f 5faTT fl 1.1 l ' r-H rl ) I.T 'i OrftTTl -ff
IarjfHI. W AJ
TlCTBl)IMI.ITi. 31 IBKf-T
C WALLER, Proprietor.
' Kh1 Mr-t,H lata.
First-Class Harness Fittings!
i aoar -Bail to awn -.'r:ir-
Tlio Best Hainoss
XB Pm-n ZD IIEK1T
Cheaper than any House
IS. T'lWS
" DON'T Pl'Kni ASK, I VTIL
VOL HAVE SEEX HIS WOODS."
Kac Hajfc and Ouaa. Harare
I near, aaa ATalr Baraaaa
EsaraM .Bd Maaaafkaa Bara ...
arktlaa.Saia.. urrraaak.
Braak-. p"-- D 'tt ' :'
Mexican Saddles,
r iraanBiBViar a 'i- aaaUKT.aad ii t
lii-.t Iti- Oil; rr-- Wartaaaa Iaite7ad
ir r.nr iiikh,
Largait. Safest and Moat
ECONOMICAL LIFE INS. CO
IN THE WOULD !
Cash Assets, over S 90,000,000 I
aa-ra falwavatKia t.-r.1a2 ik laaaaaai aaal
far Kataa lararaarc aaanr i: a 1L0EX A A. .
i,r r aarjar lr aaaVr. - -t -r
rmlb" Carriacea.
Phaatona.
Borjjtlea,
Corner Beals and Tkuvi Sis,
47 K TATLC2 T i I. aa,
BUILDERS OF STEAM IttfMatT
.UH1K
Steamboat, si.amaciai. Lane
NGIiNES AHD..BOLERS
dpreaaeaa
Oaaaibrjaca,
tB 1 Aa.au. I Rraaka-
. t " I.".- j
n.iici,iaK . ....
Til A A a-ATI. a J1T1C
FIRE INSURANCE COMPANY,
or ii tH next..
Caaaal 1 ra. caaaj A K-rr. aKrBartWag
tkan la-laaaaaara Cnai,aai.. TKASatfa
j IU.ka.it HiaMoa
NORTH f CARMAN
EIHE IKSUEANCE COMPANY,
.11 IIA2IHI Rli.
..a-tl--A.tW-IR'-- k m"J?Z? ''
JUST HECEIVED
CONCHEE&AHUNG
fisf Gncrfs of Yariorrs Descriptions
Qfczse ani Japanese Ware I
iXaVI LATEFT TTtI OT
EflSOPEM SQiELTlES II JEWELRY!
pUTE SETS OF TIGER CLAWS
. arar n.nan II I '
Japanese lacquered Ware
Ita, 5. 1 KJ '
:y
CEO. LUCAS,
! CONTRACTOR & BUILDER
SOLE & SADDLE LEATHEB. fT . . ."ti.ii
Tanaed Goat and Sheep Skins , HonOlOlll Meam I iamn Jlllli,
r,..r.irn.i'iAiDiinr.Mix .,. n. I.
yf teax... . I rpiaaauc, ii. . -
IValaaaa Taaa.rj. J r raraff, i "F
lIllaTfaarrj, I". a. Lyaaaa. rr.ara.aa.
Traeka.
Jlllk War-saa.
Plaatatior WaKorta.
Kale Carta. Oa Carta.
Hand Carta, Ac aVc
Ma, ta aaaar. i. ak. aaaa a .B aaa tk. aaaaavr.
akan aaaaaa. aaal aa aaa aaaaa Baaaaaaai raaaa
BUGXSMITHING in all lis Branches,
WlAl'l'AAIrt.
Tarrliie fl.rl,
Il.a W.rl,
tl. nn,
Artnlaa Well Warl,
ffr .Haralaari rrxli-
TT...A.rhnairirr o Rnpfinltv.
. i . . ...... ... t.aaa raaaa i r-iit. i . .... . 11 1. .a u i.uv. . . .
r r.Z k a a- raaraa ." "
BW Bfc. Xina aa4 la ta. lartar aaaian 1 . - aaaife. saaal aajHal M aa.
UI'.U IBI-' KB rt.
t,t,lla'i "
a. V W a I. a. a I rraa ' "
OIMttai UtlHl aa-aa.
aaa v
afl ta Hllllll"
taaUBa lB-r.Be ' f -
k 'S-ark aJUU
MLimKiztBisriii: llalD
BUCK VERSICHEHUHGS GESELLSCHUFT
or wiNTERTirtn
rapnal M IB. Caaraaat
rmiK totB.Bii.r.D.irji.Bi.Ai.r. r.
. Are arraa.rd I. ..ar- B.. 4.aa Faaaaaa.
A4 I
.W a.
b HActntn j
AOTkT-a.
Fruit PrekServiH? t'.
rxxo Apples
Put Up In Cans, 2 lbs. each.
TA.. - a bu fjt - ?at rr. aa
Carefnly Prepared. Tor
Sale at Wholesale
and RetaU,
.iat-c-. aT. a-t.
Mouldings. Brackets,
Window Frames,
Blinds. Sashes, Doors
Jtad a.. k.aa aTai.wt flBi.a.
TBfWBg, Scroll and Band Sawing!
Atf. KlJara"""
PUainr and Sixis?,
Kerticin? and Tenanting.
ORDERS PRtiUPTLY ATTEXbEb TO
Aaa Tl art. iiaaraat-
ar Drfar. f raa aaaataaa tataada aaaVlaB.
rt . v i. .-ar aataaa
TrsOM -jAT-Ts. IX. IIOXTrS OB
i -
I UaBVra tnm laa Baa kaaaaa. ia-raBal
i - tu.mii 3 niuin. Riiiumi j-.
tIb.1 f" a. a -a r- " a.ia
Ne-fY England Mutual Life Insurance Co
oraoaTWS. at 111
a i:o xr uk A rcn. ia
7i,irfrvJXa.ir-c..iTTEIITI0II GIVEN TO REPUR WORK.
T-a'wmTlIAH & WRIGHT. Hn. OiTS. BUIH. BUI, te.Xs
...... MAS. i . T 'Aaw
CBBMaaaaa roe, z ,iar. aaaa. KNDWLtS'
. i . i nan . naa laaaa -.-
u.Uaai racw, atarafB aaaa
aflVkBI BU.ll.CU9a.
bV raaara, d a.
at ai k M ILLB kla at a. kla. aa taa. ak
llliatBT Baaav r . Hi 1 '
tea re. nrr. a . .
4.W.
aavar a a. nt-al taa- a. nai.
llinail llt aiimai. aa,
aiiiraioKi. ...
BTaara .... I - -
rinra. tar-., a
aaa
lAta
Aot. I Ma,ooo,ooo:
1.,!-! raiaiar.aifc ilaaal.la Airarj.
J49.000
CASTLE h COOKE, AGENTS
B "rOBTHE IIAWAIIAXt.A,U
L
AND YACDUM POMPS
-irtaK.N III. HA V KJsT
Aary Taraar laa a la ay
Wo want the Public tt undnr
stand that that
Union Peed Cempaaj,
AT THE LOWEST RATES-
" '"mm
I a-.t.. aa ' aawaaar. aa. aaaa .
LTaaaoara
Tr.Utkll.l'KKr.
7h
a

xml | txt