OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 01, 1883, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-08-01/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

5
- - " ' " 1,.tl.l..V.k 4.. l.l I - r O I
Iiamiinn QmKtfc.
n r A.'
1 .vVr w
fva Katfri V jtiat'itaJft?
! V- -st a taaaMr . fcwa
1 e.- WVa .-as1
MAX tryiar. tjp Wi ttaw taawraat
&3M aV ttdaWK
tV cvcortr? aa
It - tmme tr
m ararat. " ;
fcWti ii i.T." i
iW M vara-
. i mm a-
1 taw kl 1 a win
wk a Am n4
. EJaiati aaa
aiwa.iiirV.-rf f tV
l ip mn 3r. iaavW - raaawaa
SrmMlhtlW Ha t t
Sr,v ,-t tV euasa? taV -art
a tV iTiatr ! an akco
tta aaana Mi tV immmmmmt tV
a ra fcaraagtt
Jr. .aaaaaa laV awvti b-
vV jjlisv-- jWiiiM" -
ijajafceaV nmmjL'innl ' iW ata tat
W aAy
a n-ti rnfcaii w- ts Bar
kv
irrrmc tW Mm tV Vasaium
v ana rafnar kaaaW -as. a?aast
- Tnl tV JB- fw I. W
Jw -i Iter
ttraa- ii nnMhiniiiiiiiiL tat doe
e-- M Imm tdte bti
ml Vmmtr mat wrt mm Mri
I tkr noma? h tfcja. U
FM(kri(nar(.Bt.
tii W- far l car
sal tmMt Jur prtk
BwifcOitti iinit
A- mxtm i MM
mmm- mtmm. mm - : ikv mr gihc' i mm m . w
Mi ii win mmtm mx aag.
vv nw. ni ? ic
ft lu W t i-wkt uxr t
MM -V mo B Jkc
pOC!lt 5x tx f-i K It wvciJW
w? ka. tv A. li Iv haw
tbr sffl iv ia- trv.--,xj . wsaun
bat usfc.' Ibk cwai' taa.KMv paxl
tkrat a tW Jtf of tssrrnt fc- A " It
priMA cixi last (W UacOaHn is
-A. VtT kl ta crhto. V
K-i&. Wriajc tasn.vaKs.EJ
Is a- sanxtet chas a- lav - t
Ktas saKttUi K asAtsaivii all
MknB4craaJbt! tbal aa-twJ
is ib aara. a -wiM tax aE rr- vV .
yafnnie tu4wi trgptac Xfaf paynw
bam W sadbtftauttbai cavo maa tvofw
a ttvm a icrv ta;axv v ihk tas
sbcs a em tula
1: A.vr- ax i-aaac (Ho ajpfmaar vf
. in i ami tvoVcur caBMRecttik
ikaai k. tauwr ao ik ta uc
TV- .' wwhw a i laaaali tv
kW aav fcr A. fvreMCO tkv afcoti
jctir. asd ir wooai wfeck tif; rwfm
wawl rr WMwik' lantaoUir in thv
ft; ka m-aimrw. JiA gcnaair
2j a BooL-taht TV pmvot t Kai
1p a atv jgI ai .yuaiA Jaittiiartiij
at ta (vocwKKKia V- siw oBm- awdk
tw al aecuciItBic tv tbr laawat
tw law tax
aaeaaVt aaU
kw tav i-haa.-v Wtv
tun as Anonwy Cuawrml -
uk! kair a Mta4c . IwfcrMr mi
Km tar vV- i)onl arc awHr
wrfti mmI anWiir We nr4as
Vy r Kt mt Wf -l ,
; oMaeb rth aar sacbn!
ti aai ' . a ."
' .aan '. aw w vvauu mm
t laaL .i'.
abaa itj
aV iwt
w I ft,;, S-nta ikact aJti.m
m I prsar-.sw cmi.nlaai i a. m "" a mm
' ' '" " j c . aW. aaai la EatfUai faaaat
Tn B-.-A Bn.t K. 1as.n Wft !act
Ifchr m ih him-. - lamaraaxtaj
am k aa asajr a a.-mft MR ot te
l-aBJ3BbtYUKTtta
aaKatt ralwWaV. fnriSa) aaitate
fccai. if fail t zwinta waaflvav bto-
Amite of ir r.'iUitlK
3fr Ikcar fea w:..J dmi- tiw
wri ti W. t tvwiwvl las dwts
WV bt ta cvw Kkh th H urrrt
aa tt.ai f tki laitler luus Uvo tbiv
iaf4; thr i tV awakd
tkr nr ia ha Kwo 'aallj
woitiacn a aw vaouat? w. tax vaaWJ
tin- ryto-aet of Mr lVwou M
relarJ taavw aaaaataisM SMB(rtQr ill
iitbrMtV pwJ Kr vaVv aad way iMiao?
Ur Mm iMrtvx vfeawaas nanaa
1 k. L 1 k I- 1 1 L .
Bin' caaM cVLi iMKYua kvmm
MbK w pcrtfiiliag k aA (aw
A W Anccaj iHaKUca j
it.m nit' tawtv so mawvrw
taw br rafwMv of ssMJSttaf thr
wttn. nbl V ktaMtt aaJ Kw v la-'
it aaar W swl ttwiyo-
iW rwval KM trafc ckt V laa;
taw rvtBMT ISO aMKk. if W akjM,
bfa-i.ltyttea. No W r tartwr. bV.
U aiTvt of tW kmihwr of thv
Ctvwo cokU ik- vaWwtly. ufaal W no
ikvt iaair w.ttr. l smk ( scvisSty-aV.
u tvtUT tbtvotiy aal uabr-Khtty. tkas
to.biwly aai crvadrBUy TV ibus
(rata a. tsC W Sak ts. oivrtn-J ut aW
vrrtcv of an abin Bidca.t. pc
vIavl tav edievc. apl iaw ;
oiiaW vastly, lar uaonraa' mtHubV
KMapr. la istlKW? gtroj of ffcii.
(vamaauw. a) vbM atww aujr biaC
Oat WRM MaaaaVi
IV pot of aW Buar aars 'lYratk
osfA.-t h- tbr mri Omiaw" Ku aui;
bbtv v arrvv tkw Caaawl oaV"-.
oatt of ioor tWnwt of Kvkof tV
imp nut Bcorvl- uatiik tbc CaKsvt.
f Halak as4 BHnfk. aad b
kv loll i
f 'rty oVl iljw trow M
t S4 to nMtt tk stat
iwtBhtiottjT 'illKlrv- hi !
mubw5 tacitly avhwtticf that th
v - i ... t . 1 .
.Mam is. Uwu bojx- tbsl lKf ibtt wires iijrw i "
CO
DISCOVERY
I l.ltKIVVN
ana it. crrrr.tviKVst tbat tkUrwnH kv
x a KSurelai: to vtar lltw&iw tbak V
u tHkK ! Keil swovT W to cvat
1. snx-i
NOTES,
M tVMf ClioC iM to)
te M tkaMiKtv tkyic TrUtwu atuy taHVf
ttfta aiA V ia liiw iW or
r' k tW ltMM Q(t it CUHttlt
SimMf a nun hA a mI ol
Mi.w MrKit Nc k We.c.
' Tt Itm Ikitc Ik WT kKilK
. tX HkmamM iwwiMk CVu V c(u .
lk'H itft. v. Kv7 tsv
nic ti. lav ttt ta.w m fcW . h m
r: -vwmkm. Im- iW v f lri JV J- f
H II Vv M'Kl
Oceanic Steamship Gomp y
l-)U SAN KUANOISIX).
iwmhui . i.Ntt;vyir
iiH Mariposa,
Saturday, Aug. 4th,
e M Irwin Jt w vw.
TLuB TABLE DF STBAMB1S
New
MaWdt vs IW WvVaal ta-atfcfcj aW aWaV4 ft iW
tu ike itaA .feat fwwoi: t v fk MKr wrwl
aV"a mm ty laW VfVftPa aVY
( e ' Nttffc laUlV kaVr U VilVtta I
. k-m aJ Krw iw bn -ri 'Mftr.
W- tTOW tsal K ball jYabCVA J V-
tWr Jl r ib aVa,ttT aVafwtb?r vl kaW Bl
Will tJO faUl fc ttkISNt&atl ctwv
&aUs t iv Ixva iKa.tvwl ai vitcraor
mm m ui!hou-U s HV Mi b? t
. . . .K h -i . m. . J ,u. Mlt -
af Baas dirt da." liw ilminr -f hj 4w'
rwaaKwrTta- faBlfin. fee ! -f Mr.lartw-vf n
.lai- c-n tasr aaaaeaim OIaw AHora.iTai.at to m'tv
eolsW a-, mixh ocr -wmtt BaasaM unrT .wsasiKK.
tla"- fT?cjir JJtvT wavijJU.
i jfaa. fcn.i tad Uas saw vodl.ie.tBza
bewa aani. thn- maiiait a cooapbtv Mr
T axp!
c Tav vnb
tkv rmkmmmt uf sacs
fUi.ili I -- imi a bxTJ4C vsb. tiw. warn kv
snu fwartiiatr aaaaar aed
sbw satssSartst : hl gs-i kin WVap
tn aacsg cita u mm -ami awl so mimi.
w .11 wt . Imw ath tTarm. tSW ihfltt
. . . ,
S"0 aba ' r cos- -JSox. ami hr maOmvof
agvaaat and anavfaaaa iaMcfe. mmt onlrw
k-iik-aarataawift.-tpt to- t-j-i-. tut tisx Viuswi State-. To
aar t 3fc Patyiatiwiiaiiji - taw . asia a a ca
n ii ti- at kiti-ii-IaVr .ijt tsy taaiw at.- j-votjtdBB Mz-Tbum
1 -i laaat. r
'ma f in kv
p mm iwor-' aavs. vokaal tb flkHsi xaswvx
- it. Kmcvafax- si vaarn
TV Kisclrat kai aa Attor-v
in-wnL bat V. rvp arxMt tVf a t.x
on cabtK banawiw. at k& ott tkw Kv,' a
toor ai-.-oail tov wrM. Mr Cairt-'"l:
thx vrt m oii'm fekat is trots Jlr. As
' ovnsr-' iWpnrtar till kx rvtara. 5.-
Mr i."aivrT. tV Mtsc-tw of Iccerwc. k :
i.-pacil 1 on pobtK a-tB Mr A
-trua?. tbie Attor7 UvawnLtoiK riucr
jl hs o&w licrtsi; kas Carter ) atfc '.
, x a aatoic ea.- i ibeiialiE s
ivo pii' W- m tk I'akBK-t ixft t""' r
1 1 tixvl" wrtbtHit t.njj , to -orp of ail ts rvr 'o
I INTER-ISLAND
STEAM NAVIGATION CO.
Stinr. rwnlnnl,
Will Sail From Honolulu
on
cr:o oc v yartaL. or e? nan puww
cc.hcv of terse. W thaU wkks has b
baMH W Vaniarit'sltaW NxlkVOLli TttVitS3B i.v
Hwa . m tacv M teto a walL
mnlift. v box n,HmW-idl w cwavCkl
Ifef V IataVlCWaMuJiCtablWWW
tWvau 4. u kJW. Vbaf kB 2CVI 0 t&flSX aVU fc
MiWv fnwl lttav & curat oa beiv
aWaaWaW lb UU trf tas aJO aT.tHY mh !
aMa) fcrY i CK At kaW MN MM SfU nfltfi -ft j
WIJWCT -C il IkW &nBam' ks"fta aVfcJ iaW :
miiattml vttKv?, tik&t tt bum nrcWT t& lUm !
iW aautM uvrnmnA Vt bc uriaa2raVaM i
MB MeualsIlv jikl frrt tlirw V tVoz
wvavV fe Km Icvm late Cto lb viiRS u tnrfi
IV mtil at be nt uim cvcfcmiacu racwtC umu
aMW fWNVCf aKu-tVU tvVQ Ex(rt2 IS t& JaLTtW
tiua cvO-Lir-i b ka ' GiaSica lYvtaWaT. G tbsua Uox
pmi S-.wti c Hta. Gttwoa Itwaieai of tb
Mat of a&iitvtkttam. ew. IX wfiixN Kj1
4hml, Ottaa. CfefW of tk PLvct KctxvK
airtafaipdwit .f tfc ctty 4imts : notfeieic too
Ttkmp m SKW Jt-nJK bar whu b v?oU ap- I
puaivi.-u lusiuMiit pnsctful ct eow or twof oar j
i 'trtniii ttat a-u bo kav ato vuoM Lut W cps
ii MOCai3 iUi -4 pwctMO, f LtuBbUutj Lltatl eikal ,
tkM cu.j ..itt. V 2v3i f tw m toon is ceo-
la.i ft. il 4 a a Tawsx AkTallM
V. ft It (f H TaiT NT IV at t V
li at . at
Hak7
vkrium: AT Kl a
-.bJa. . Nut n TiwAkF .JicVtiia
Tda Jl;n.llB NuiW
MAlKmninh. AVtlliM
TlriM.
fW.ll4M
RKTl KM. . ll.l. LtlX i; h l I
aaataaaaF
a 'ikLa i caSri. i laami f ky e wr
-r ?aaErBT a t aaat
iJt bad
ewe- B kaa asS.T3i!lBBBj!!f tuur.orM:
ji tn tafOyii cvnaKKQ visa w-- eveuxe
pr-.fT. ac aat -vJa badL a nrti nu axis hmit
urn XI
m ajaav
tmtm
raa
uf dpur& iod im-
.VEwssaj kw V m
lav fiaai uc ir xtL.vbtt
j ta ?afejct o iniinanrW anek at
usif l noratj. Wif or1 jib r.ta
I Mli J k. mi 1 1. ri. ir i h.t
ayaWtiat..x W- v kat . ! ,,4 ly, cCabvaed
a! vkrt tV w-.-v am- .-im- it- :l-t -uiiaufC; ,( w w.c
- .--osairtit ac ir c-. r. .niJfeeot.oc ,; aaakvujakv.
tattrk Qa-
Jkm Kacaasi. ttj $mnf. CX
. . J-jfiif & Air'' .Wifw'jmiiai tt L-i
0.itnr. -aw-iij Ur. tmd iut
ui eoerwro 3st iaxis. TV osatl
salt fam Mam vkt .ugvtfi to sf'itkm
1 Jsean one 3M-pcLwa tV TatrtHieoc
j uf tV paboc.
I TV fiaioe i aa.irtwl mrai
j tV jDift of skie OoTwasvt is th
ti"R of vkaHr V ka t" jn. sock OLturrieCv I
Jtj m v.m'I- . . .
.. -Visit
...va a
.. tm
ttiJi-
j.tj 11 rti
TKIIIIIM. ItlllLlU IMIWIIMl
5
1 rtov
vi;i;m.Mi it iiumiu 1.1 1
Ik lavM.
II -iwtk
j.' at wv
4 SktBCiUl.
! I
Stiur. C. R. BISHOP.
Lai HtaoUln vft Montlai" for KmI.
Sfciiir
ITRMHrD ROOMS M-tty rr
IWW SiHirtlr. L- bat jLtti. l Aa tfftCKtaM 1
aricaa Wollirxm Watchs
A1 -"i OotV Xfafcil TftMNlralbaril
ai 1 Ik 3idnr IsferFrutumi rillaW1llla1
Mfta.
wrW r-"is; ri.vr fnr rvi-a4 fmv Mot-
So lri'u:via ii' . if " aMXaUsMts. Safr
JAS. TrATrFiE.
VSW X VLP iiMtkutaVr
L-.r I(MUh Thr4iT'- Or Kami
STEAMER LIKELIKE
r
J ,TVtkaVkaBeal:
Jf CVB&Vkv ; -T libit tl...
nf aVKt
y 1 1 mill mmIi nuvuv
akap ' 1 "P 'fuffmrnaf. h s6p tavdrr are-
iwrt fey tratkiTj wWi hatt irsl km
a..4! -tom or am rilu bus. V Ensuing
amixa .r cvr I5 w 1 Wimfr .
M,V --Jaimifvaatrtatni.-neT;-
- tV arv 1. .k Maisf Oifawti fuadawi to tlw osemf'jrt
b aW .jU -. fraauai m son ocenpiwi r tV
Ua p-aaa vf aatasc aaav kw
ar S.l BUUl thm. mTJ I
wkse kf kas -r.i at: m, aou - h, mt
a at son K 6, mniamLat knr
bit anas - pfm mt pn. i
of da naavis fena V ko.
w 1 iuo. .,r 1 t r : t ' rr ''P1 aim.
r 1 ww- it:viaz w aii n th
-vm
hmm, mm m, atiaaJt
atafati - . n 11 Vt natari ck m-nad -laHam ,
'J'Xmm n - - TV aarnrtewri isJ mmiso
1 vT&"v aL JMavi. aaal v-iaej 7 - akavs'"lf Jfe,' I
-5ivsMKVlSz. Br Baiww sav
r T-Kali.iaiJl L -.aw.. t aaK.V va VkW kaaa. Vm.
. . J- .-?1tEJ? J 1 j iiai m- -- rv tkat tV r-mi
i 1 1 am tatv n-mm m .... . 1 " . kaaV aw
j.a a, .aa-a -a- -m . . ! .a-rfciu.
a VMm aHaaaakw Ihmm -laaftft
Jaav - . -i v - - - , "in - irvm-
lii-av a ' Lr7"1 " aaa. v (rnn!
-jVgaJ5aT "vaajrf va. afeaxwiii tV
, ,avy.tV. tV aa, mmnflll
r; '- 1 taa-a, an aawtaaajg;
(a. - - - -tavil;. tnar- a
'aafHaaBSaaiMfr f IF m
trr r. l as tkiiiima
I
T11 1 in - . j-ti aaVrv4 kg a sk aeaooaai
rrTCSt-" m iai
. rr - """ i aratK.rt .kvaaM
2 . J 5"? v skas aV InnJ. f
COtAJJJtlarr I&u; .-a4wfc-;
T 1 r-. i. " law an w ta tn '
TT r-aiiaiiaia.aaw-afi,,, Hi lS '
: tlmti.,mmm)Z Kllstk UK ala
AH that gqcio want
J?tvJ
y -a.- nx. m ate W" arp xarI
Untfr Klaa. N (1 fl'l Till llllsisl k m. laj
izvair rirxijiir b- Citrf& Mtr
j aW a"
Lrk-ttat -a'H Vavr HaVrWvrai wk Tlfvai.
k-CO M EUN
ia ilvvvftvNi ,,,5rr?., i.
b.atVjP1 laMaVilrtrag I "ff -?
I BBc TinfTlflTTTl-l- .iT ft&aa '
ructar. asl px-r i r4 of
aac a sunr ojatrat wwk
t. .uuiirwr jj. fcVMmiX OC BSC 5QI'T I
BW. 1 as fhiatig i-iit; tkv -ast-WfEaE
saab S- dtwH-f .fee aa JaV
c. afao-d at JIDjvti "Ka.tog--i.
bf &I aal as rvny use .ini ksw
aariaaar aoct Seh. that beftw Uiisc sa
i.im f r1 maw
i aa ktjfiM Iivxscr.
I
JAS. BCJW, MERCHAXT. GLASGOW
HAW cjrct) " '
irAraneSindlmibl rrf. onp fr.t..
t relit fr
f 1 Hi flll mi ..lj I
a- aimtva ni r t 5 tj
V vtiim 1 1 ijs eumc ami is ojjv finsai$
if tV fanSu ami- U iiHj carrwd oat.,
tap- pr.i .i .f hie -tsunr"" -mmos to V
anar at aanj. lad lis (V c.oikc ii vill
tm- tk aiiM V Jmii ....
Vr ka tm una tV sas aaaaai k
amt Or.v k.!- i.tnfw WTT L.
aa; aaakar aaai tetkar ivii
.!. liifir nw-lNfr, mnra.t7 it Hn-wtt. iic5
OfT- . V w.i,i. ilium u-itv
TH rr-hTi ftn.ai rr.mwiMhi fctaiji ,
that vk!.mtV&xa mraU Asc- i tVi
Irc nmSi aaL
"ick a aa voaU Iv My u.
-a.n-m aai prrt tV bask. at . f'sfa-r
ha.t tV ras hit ass ke- fct aa,r tV
ttuac ear of K, tWw Jokn
SflV. at&wd of fcoalai km t tV
tmifcr aasewK f a pr cum tu Iv
an.L alimc viak. aV Jmaii am! Vr
?-rr"f TTHarrfi'
VJ?' waJ traag-a.)r n
owi. Tkic mas ka kail iiii n nailii
aw tu ka Vryiair mn. TV
Fk" of tk SVriaT of Mam. i ?imS
iwjivtto .rf tk Pofac Jmlp- f Wal 1
infra- FaTVhat.aa.t afiMmttIf tt.. t .if
tk aatk. ciaH ic s-oraL k lut lla.i j
suifvwii afijo firm" ami has t- rM
atrT mw-mafei .ife m jjft
tV &n-rapaat aa tatt ifastnet s VsA
praKiii5ra asaaayat btv. aoilatrr r '
mc "i a tar-e stock naA it KatoAnW
and aa.Vr at UkaaHiiaai. k .was aad
raw .tV iart ai bt Swrj laftVon
Jtawi. ase?-tV b-s aapirteil aWwtJaB
fcr a. iHmr 'jf ymrs fcas ie4 aa iatrt
m IV Aa fcra- f.T Waaviit. ItTrtaaH
tkoc tkje wxiXL ta-fr thr .unhtcun
a ymaic ma EHt y tajrty Bin out
unwins
i.ir 3drertistmtat.
H"'ST AiiRIVED
Per Bark Canopus,
Pilsener Beer
HOFFSCHLAEGER CO.
K a.
CT. tBPtCE tl". ASHTORD.
Attornoy, Solicitor-, drc,
' ' I l- &nhama stnt
ftwuniln B t tf
Btwri and 2coias. on Xani.
I i i V rFSS-" BOARD BV TIIK
-i .. rnai amA. km rlfrr. r ra u.av a v.
"TVJ hnnr. M
"-' Hi)to,MliMiM,IM
. l-UtlLl niBKIIi.
aajcK. ,(, hkl.
oods
New,n'icesl
BROWN & a
No. 14 Merchant Street
Wine and Spirit
MERCHANTS
Desire to call the nttentloit of
tho public to tho following
partial list o( Goods Kept
In Stock, us follows :
Whiskies and Brandies !
C ll IKMH hI nit PKHIX
KrfltucVv ranvritr,
0. V- 0. Sour M.ik,
O.K..CHer,Al.CaHw,
Cyrus N'obl VhiVi,
Wkito Ujo Wkwlrr,
HUSH AX 0 SCOTCH WHISKIKS.
.Brandies,
Joko Kisbxw VCarar,
Otanl DapaT V Gs
J. .1 V. MaricH, Hy,
Mailer irki;"
AXD NUMHKOUS OTHKKiUKANUS.
Champagnes !
Met A CkamJeo, Itrttt tmr! ;
Ycufc Ctiaal, romanlia
Loat Rooilercr, Carle Manckc ;
Grorgc Inwlet, At Monsrfti
Gorg Uoulct, Caric IHaBcht;
SU MorcauxA Co-, Koyal
St. Morceaai V Cos Carte Blanche.
VERY SUrKUIOll OLD
PORT & SHERRY,
Gioger Wio, iiantentts,
Claxtt, Volaaj, Ckane,
Ckamkertio, JoVanwkcrr,
IIcckkiaier, Rmliag, Mmeat,
Mattel, ImWIU, Catsvbn,
, i t. "Vi j3ih . imti.rt
k t- "
,J.J,.V '
..tlli
1 1 tMka
. - UWJI'.' --r"-
,, jw. tr? f utujj;
TIIK MA.
..r ll.ni.
'I Jait
BHWtatfUltrtt
ll l vaM
iial 1 IW
'.Vi . lla IVk it I.
.a itj .ri'"5i"
rt hi"
Mt tk-i
(4 HtMHraim. It I alT IF
Hrl- mkrt Jn.lW f t- Jlwj-a Ca4
Hkk Smi lanlr I Srtl -aJJ J.
I UlHI IT in 1 CI I A MMIX
TM1MP niMl'-IAIi 1ITRUT. U-Jt w
T1 kilitVi
tV atnil-a Mtl AataaJlaUfrwrtrv n( fe KtW M
TatkW VskMT RLSa. Hali. tWOTta KalttCf U,
tW n ian fi. 't (anii iku iwii aWt V
tfaWkm. Mrf Ht yafwm W fvtrasl ! 'V k.
M4 the rtttllM larr, iMt IfcktlWv IS .ara
miiaataaaalaaas
n It mrrrm Mmti tut IK1UW, nVT itk
II nntrt nanH t"v aKrrr nrrri rv -rr v,
; W UktW Mawtwiir vrrk. tatkrlU.-,
Mil ' h11!. JWtaapjpflV p.lW t-
niM. nvn "I? -
Kirutors Xolicc J
mmu: rxnr.itu;yi:, thk ky.
I KVl'TVK wawM Hi t-r wilt r ih tat JtBX f
RVRN.Wrftv Miiw rwM Vmri tr.
taMtn, krtrtn ttuW, a4l m U i. ck'
tafalaK tl MM KUr h WlVt TaKaV U'a. tW),
tartktW. t twlwt lamrfW-
tK awlcntCaMki W ht " t tto lUktc Ha r
HOk A tV.Hi Motaia,wHllta a mtmtU m,
m tmif ttl hr IWt- baiii al; H prr m. -wf ttfc
tM-t Jtv Sk.
; U KfraioT mil rf Jm, k
Admiaistnttrix'ft Kotict,
MMIK cyiKUUiNKI, HAVI(i
I at MaMa.tr! .4saUaattMtltt af t.r XttU, at
Tft rvlr atrkl lT'-a ta ftll fTaa. RPw
rtatNM acsiaai Ikr Minr to r.at -aKi tbiai. j)?
tWatVaUr tth tto v-rhrr ttottfw
tWntSranHiilWai .-Oc IV K. iM ,
W Mi WttkiH l atvflUrt frtw 41- hM
ttoj 1taj to fa?Ki hairr-4. f m- tmm
tat t maH"Mt tn aaaVf iaaaWtatr Mttf l( Hara
Mli
I KOMI.).. J.IJ .. TVi
KAN ME MVrcv
W AdUkV n u t ralrta. K ii r A
nV vmixKOKTllKAVTHOUm"
U ta Mr vratrti a tte CtUati i4 Ih."
yOfcto KW4m. k4 rVrwtat at t! i . r
l4teliftT1tfpWrttoittotMTfM t Ik n
4 tto M JWkt.1 t tix nil to to aoUro at Wi -km
Km Hmtatto Ir. TBI KIMY ft s-rt,aV
to aaai tto mw t torrhr Mtoavl mt A t
lA tto llk 4mj T ia rtTiahr-r. l'w.T. t ,,
A X.
WtnUa MT to4 ajkal Ito SrAl tV
ffiAl !pRW CoOTt. ) I a. ik
da? at Jalty. A l.
A- l-HANOls JIDD.
tovt H x t Smrw. ivyatr c Vrrk x
CIKCl lT COrUT IN ciiamiikk?.
Ta.H Jcil Mvtrtet. Htwiltaa thi.d p
tolr-U tto av-ttrr af tto Et.l- rf ALtl.MI
RADKIA.w-d
Tto prtltfte of Jutfa i"Wt sad KV( Ei-
aaaBBS; rarvm at am ra 111! - inUl. Ir IS 1
Mlrra of aimlataUaiko tu Jraaak Naw.k H
SataSr cf Ak'narr atuaVrakaT tlila 11a. rfk.'i
HUtorrta; acaVrrri Itot FRIDAY, tto m a?
ZIS KAXDHL, MOUND VIXKYARD.
Liqueurs as follows
la ' aj tisM-
fa ar actfalcn i. ta in-
J WIUEEA CO.
PACIFIC MAIL STEMSHIP C0BP1MT
ror tan Francisco.
Aar. ! an at tto Co-wt Hiw la H Vtim
R I tl I- krixSy aptMKt4 to- tisit iar-s
M prtitkam. mmii r . j ffttoa i Itot mil U afg
ttocvt. F LYNAN . tr J.a.
IWa. Ma watt. Jaar k. JNa. jn tt
IWZUlM:tilK COL KT V TIIK HA
O WAHAN 11M la rrvtoi- i, , j
or f ito mat r afatot Xtrraa. lai -' M -?
w-wl At tlkaarrfl. toitor Vr Jai At'tB.
(a Era4iac aad lUar ik aa-titioa a -. -
I HHTtiaV Aaat YTkMa- tdntatatratfr ' tu
I of Jalta Xifni. lat M Hoaaofala tiat i
Tl ktwt taralMarrtl Brr utt Vi-.--. J
U (JaVuCa. m aato lto tto U
W?i.M i,rilT -1 fatal w 4T kw-
Ma arti rnaaa aM tarttor mj-f 5 .
H t raraVi ill a. .
a va, - aaavaaay imr r ila i - li-
av25Lis;to!'t '-- b
.r ' ' "'- tam aad tkrr i
, - A -
a r a-rT.... .isa iu if.w i ,
ImTZTZZZl. ta H .t.
I .: , . r. T aarramaa lu IkP 2. 1-
i-4 cm
J1 I Wl ....111.. Aarf ikU .... .
. in. mt r i
Altai
I&Bava:K-MK i-n:"oF
BeeeOitUBt,
CVrtnawi,
Traffatne.
Marajiuno,
Rica Kamni,
LKEME UE NOTBAX, nkite A pink;
Kirslnraster, Uaratov, AkcMtV.
Creae it rW, Creae dc TV, I .TKmmMc rAKKI.i at.
Lrf ie aatue, mom liomaiB. I " -
Crtst! da Ram. Rl
1111 OPAKW YORK Cma ds Meatt. AacHc,
itt.rMi.M i cVrr rrji n h j.
KHl IFHT KSIOIHIH raa ri. r... . . . J -I
.. ... ,u j, , rmiuxij I .iraaiaiK irtoaMM,
-r -J. z. OH Toa tt-.- .,
VIA AUCKLAND!
rvfrva...
eifleat
B cV SAU.C1.
or i mi h ii r . .. . , : -
, a-kvii
Vfcaka.i
S-v aaaiar taTaTllljrT? ' -Vn.t
1. - . aow)f tkr anrw of cV iAiiti tfc . u .
. m 1 1 'ana' aK aaur at i mm aaawn In to. .Tin. ... r. . i
af aV aaawv fe. ii 'T " .!
.. . - a aarr uau. MIMtara KUfl
Xl'lvVE r.,XT W S
alT"Tf-!--tiBraP"'T -i W4
,. - -. . T v-nar rpiae-.t a Jtr Satjaa.-
. -wv tut SLOiki ma i i:11jiiiu.u
ike jmBaraaMawttkfcai Vw-c
rtT.afc.t aw. lijrrj"-, , r. rr S1"CT'- e i sun
a; sV aaaaaaa -f tfZ-" C-rLJl te- --
if aarj;- r. la.naaaa Lvays .
aaat f , aw kVrTw i LTJ-"u",?i. 5
n ' mad Ommmakbr nn M v. at
rii-k' V-hT an tV -tif pnBoiar
-rv i -ls ,SL-SSr "srs:
SSl!taTv ' TJS
. "TLaTT Z2JT'- n ""-rf - araas. aa tor oa.
c Vf7VfM Mir amn ri annMa.f Aomr
-ir fcul T' "" t-'piu uum agam
L v aaim aanrt ai? dran nmva. j. 1.1 .
-aacr bt y-ar &. Baa.
r-uni .rf aV -- fc.LiT I - "?f Ffc2aHB sl Wanafai.
ca-ru- miner, a ao s-.. As son. env
r-.i MM sJu- EgiaikiMti, ,rf tin. fan,,.
a"-"'! SB. ass latte ?aasbiB3-aV:
ir-r. Ksar-ry oarhiaa- n tomrV
pr a aRtsaa; r' laii. k frit a
VOTICE r
VOTFICE I HKREBY GlXYSs TO
S2L2. fi; atJti iu imtrSx. 7
VI M't aw wiiicte. aarf ... i .
''S.' r. imiauta. wurf
r ... mill lrfiH. Hum .i ! mjuw.
fatijfcat..
BfaaataWainMlt
- J tlnn
ic v nutaairijaTa:
VTtant him. uui V &. to hnahn - tai
f saEarea--raBi vifi-saaetil aaaVar
i!.? W -ey a a irW ao.i
'arOfal kasVjiit Vnai. a&i Tknn r.-i.-r
Vjari wag aBfataaatya toVkawt ; j-?
Cl PtVlllwriiartu w iiiimi iii w .
avAWaVsarstjcjfaV V'tk, A.A "M"0 ATT1 A TCCi
Kawaaaswaaie a-r x csrimurx Lx
ui t. nm .a- n. in? imm -j. t 1
i - 9 w-iiM-. nan -raV
... ' " r ram. no sas MifwQtr (iasi
via ao r-ffnase On-1n!tar,1WRt
mimx vw js-at fc
t'aijna W Ewr-tt. Vc ike
van tfatt V seriW Raefcar, that
iv-l-ssrtaHs.!ki!a,ai9i a,.
-apraaai a zaa vsrira a srau . T. 17T 'rs-m.jo
aawaar snr. ic 3ffc. 'smxim .i
rna. mxu inn niuiMiir
CITY OPSrilXEV
uh or aixmc August 6th, 1S83,
w it- -c , i -it fA-nnr- m,r-i f t
. ... i Ha par I'ilnrr ra
W r-M rrra ttwarr. I fir
Nanaaaw mrikt Meaner Hharf.
" a. . aj w-j , ,
iiritfkf!tAaa Fn.nV-.a4 KcUm.
IflL KUlAl) TRIP.
FOR EUROPEVIA HEW YORK
CUNARD LINE
Eatabiished 1840.
i-s-o biiiing Every Week
!' I.lt IJIIMIOI,
tr,m B-num stctj .W.r.
SATES
Beers, Ales and Porters !
Baw A Co.,
J.AR. TwBcat,,
Mood, WaJffACo,
Wm. rMatmda A Sou,
Pig Brand Porter,
Salvator Beer
"y tottok to naaV f-.
a. a. i-
lb-lib. l.kMHb
Ian
I ami
. af tto
tMtl
vmaaa wtoraaf I ka
-t WT toaaT
mWSSu,
Avtiax
Sii'VZmV:,Tml,l
ftmmiiimpwimnHmmmmmiM,...,
7T jr-aSr 1h mUU
tiaia .
OF PASSAGE;
mt aIaa a4
-cti r-nrr o?r FATouftc.c rzvx
rarra7
tf
PHOTOGRAPHER,
Cor.rort and King- sts.
wfv a am i . . .
1 1 1 11.1 iMvim. av- Tt
Saliator Beer.
Mavasle Kcer,
(raanKaa Stoat,
McHveaa Stent,
-, Je, i Am
UetMtot, Bakera, Onaga aad
Aasiwtan BtTTBKS.
HIGH PHOOP JAMAICA RUM,
Honeysuckle Gin. S-Sm7SK--i
la fjirge Sfawe Jan ;
Palm Tree Cln !
fi ItoIIltll.l CaT-in,
II .
2K i cDaiaL? Siir - '
tif" -mm?mmT2Z'2ZZ2: '.T
wa tjaa
r-MiZ-ia
&9tal iataT EitvaTS
op babHTO.
If mmm Vflrll haab
By kqc :Q
Caaatnc.
a taoai tt
-WaiVr aar
fct a ana 1 1 autji.
SV,aaiV crania
rtVt An n nt
?kOai, 5a- ?ajnit -,,3,,,.. . fcfatfA Ja Fncec f.f Cfcntr-r-.fc-
Jrr tr-e: s -oaa- -I maic ,-. " ",u'"c'-rli".
vTii3 H0T0 FRAMES
hm KSrpniaz-- saiW OniJ " i-v ra.
iMTf sati-K f KUAarriwm sbit ii i.-. i r, . rf
va m r& :a i,. IST VlNl)
a r A L'ltJiilaldia lyiwwf tku f j ir
Vx f aV aiet pxsaafflfifi ass af h
pt43iax at raae mi
caa of
V ! ki aanraa
Ska,
kr Cairr. "
a -atS-;
mr-.r aa-. Tar
!-Mt ar.
Both
iwr act m BV. i ..r-..rTrr- " ar-,"-
r-jf T. " -ustui awam avian
aafc-aa t:baaBr rkTfit
'"" 'f nw'lui eMttaii.
)aW mt-mZ, ta ! hj. i ri'::m aanvpi jfc
aaaai aaV- rfr "T" r? x wry ffi&rro;
a a aai ra
Bvk.
.ia
aV r Rs.! Sttrfar VW,
seesaw" I'.-ilffi vft narr A-
aBt
'"uiw. Mrj-nrf a,i a.rrar
sswrjr.
vSo viS .
FmScn,Oniitt
33ari 7 y
Ed.
.O.EaiI
iarr-T.
a. FHAXK COOK K
ssrf v.t .
1 W . . PMi . ir 1
NOTICE
TAX ASSESSOR'S Uc
SPECIAL NOTICE.
I WV lMaa:
Haataaa 4 Soa'a'taa.
a. . 1 . . . .
.X -t-ni-'lilCl ti-l Tl "T- am M'ftWif
. cme - aari liiiill kU -
LA AJTOtjl GI.V,
5ec, kc, .kc.
Mi.a. . -- .
.aja ml
" "'J ITT ia. Wta.m..
gigy J'Maia. aa iw-
JU Oat prafe
-- hi. 11 ii i ii 1 1 iin 1 11
a imkai.
has
k -- 1 aaiiin &r
ant atari k mtfeirts, mm
vaT Vac ai viti ftna.
a"aDt 4rf (V pwc
... Trrr , J."?" , r aai. tai.itaSt fe- - . ITT I"
nt cms em urrr-a aai fetar eraae araci xai - '
Scorched. 1 1
C. ROWE.
HOUSE & SIBN PAINTfR
tj ? Paper Hanger, tc.
T'"i.iiT1-::'T,"J "r -vr.r. i'kr.
K At! aUat -Tan-it
Ttta.wkwa.ai'aa.i .ifW awUtr
attTm.!7
. jtii w
95 . n cta, rzuT
n-if AMamr ar mm.
1 rfiwt im an ofi lw
I
e " - ... n S. IXt-
an. r tavr.
a. jm 1
u. want ! CIRf
r iw!riiPBi
yauii aT rlliiiiy
r aiB.v.wMfii.Miu a
waf ami
. rr wa tn &. ra. . m , m-,
tST Oritn iva tV
IfroofaW xHimimi. ta aal (toOtvi
HT Oaretti.
f rV ta
waaU del
Bra f
HAWAHAS SELL TELEPHONE COKPY
-I r a. talraaViiii1 i.' MK'JTI.Vf.
'Jnamaf fala-aana
-ar "fjitjiiv aaar a-m.-
ara a-iirt
far " i-vlv
1' at. rratna va v Jr-- rfj
aa O-C'al -aV Ifttaust 'k'' Vu aWJ-;
iAefloteCiiittta-j Hdaaa,j.
sr-aHBrown fe On
No. 4 Merchant Street,
1.
rv- "ti -,. .... tim
NOTICE !
f!v'.X I.BaV AfPflltTIK
J i-I"1." K XAtWaa. m m .- '
Honolulu, H.
Hrt.
a
ttw,M. Mfj IUM Wt

xml | txt