OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 01, 1883, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-08-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I . -v'V.A l-J. 1 - itektvCIMVm)
aa. w ... rrT.TT IV
SSr1"- - - Lie:
fc.v twewft Ut W br rt.
MARIPOSA.
w. . i I wi naa
---. - . . .jr !!""
wt"i ia. I -X
iort or HOMinar.
-A.1-T
far a. - - "OwrW
tek"C tmn, mt.
MMMt -B HI Ht r aaV-I S"
'WiMVi nx at ft af""
nr . hmm m mm 1 1 wc(
T1.I -- , .-.i , nin rt,r .riirta-.
ywiKWdaim.rtiimi.lh. ui j-
- - 1 , , .
Mr. St .IiBMllw-lilkil
I II H 1 lliH i ill ) 1
V -a Mm. C tul JkaJ
Mas. Rv WW tW Yv-a u
mntujillmnwnl4 Sui Ftasnxw
fcna m ! wi TltT ti in
fiRiCm sad R.MC01 r-A ( mm.
o mm 1 1 n Ti ml lal-cgK U nauaaw
1 r
r .1 mmv
IW Jta mwi tW Wc xmi X sSw t li
5. S. vWf nlktr WtU a tfc wmvoic hr
frt. tad. mrl m i im t
tACS MB. BifVC
m ltd wi j fi Br Mr
vxvte m? Kuma awe trows
iV ats w. f-M 23 Uki t
tjt tjmi vvtlmuz ma uc frrvxi u2 MLrc
-afhm rHmcw; iifcc H lm bttltiutt
Nc tr ftn m Wr. ut reir !
ynai Ivc v bcN n a fvtva i
'a.Uft. iftarsl Mi rT rir W
V Mk vwml Vr wvs fa. Af
TV aaHiaiixm ct lW Vaibr wVW Kx4
fim Y4at.M.T la H- pJ au UrgfU
TW ivvm ahboK. Uifir aaMb, fvr aU mtShv
yauviv BK4 aJfaatr tx attovUt lb
cue MWr fe a alaraM,
Wf4 bwm fw4wiaKf tWfr hic4i
aajttyiaiaiaMltli HHriwfw. A raW
raw rt jk w aryw lb ayJaon
Wr- M r atAtrawtK ba, ar in H nSSftMrt at
trttSM-mft atvttei MMrfH ulaacrwl d-alc
attaw a4 xwtt tbw v&taaives
aca, 1Vcm4 in Tcvnuaaat IW Mtu
ra.xi K jwr jvixi jJr.MKir a tu;.ri chxtv t
ta, tW pcwME-icftttxa kh raftbk
TW wiwfcfw iln' 1 wfeicti fvrtwri rl IW n-
otrw twe uroc rrfctwai a
ttrattfctt a a' bcuc& t IW firviltw.
TW rnatatwa at tW C&k SvbW at Wul
It a Witl TXviOajiWtomUaaa;
tWctMr4i 4 U jctxNvv TW ynaaatj rmAm.
aroWe 4SS matf ?N--JliU awn ajtvotoOQ
t iW HavaiUarB ao$ainxc CMmt p
awtwiwa H at raagy w a. fv-crat t v fkilcaft
aakfasN. 1
Mr. MvrtAxat byivsi tby"! trwtaaj xa.aH '
tW brti 'tvx-i. an v&hibM eoeXi b aaar 1
Jma tW alarct ute vaxa vu alk-rrd fx th
euairaucav
atk Ktat." A ;j rt: t taifrll Ibe trai of
aa itK?HtarH? tvocfr TW ravhf?
axt WrcaaM lamctxt 4mvai, tW rcofvt
toapta-o; ad aaVctaim im triax. iW vcttt
ac? ak IW .t bar aaaps am ytrtrfer. vtcw
c-. iaafwwiwi it iw tmix tw taoewca uttira
4 9
rn.fl A S-F.
aimamiitBMt t til
aw atr n. jgrrca.aax aaata iLv . i : :
wMWmiW WtoAVKC ar U MmTMa-l Um tte tvwtm tS. tti m
fatiwtat Iban Me -wi. iW ba tr rttatwtKl a
w e Sl. i jf.wng!tih via w a iamaat vMtan
Ircav Wr tW aw LXW wWrvc a? a wrt- Sfaat ewi -X iawc aaa. TW tart
IW Vr- Ma HUL lWaaaVa
a .-afawtfv aai a& kn aai waavajacw w fcoo
ar arrafe.
ja - ar
CVe aW avcT? C (IktXV -vaifc aaiwut
tW .' a KaWm. -a' fiii fnaiatat
m lavL CVc Tbaar aW wnmi hmhtK xU Wis
i twralag. md Svasc jafa- vatfc aW aVnA
'VUUat NftL-UaTia.
ikm taaV
aW: Wc Ibaw Wvk nta! x a Wr avadaa:
haawiavjiiwi aV ihrajc rf als.tetw aai
ak sw tint taaM vaauf HbKVauarac Wr Meaick.
3aeNiMfi jtf va Wr aaaiat aftev-L tve --Bagrr
m?tmmvitt9ai. aaiaW r.Wwaac
c airr
TW a ,
rm -a Yifkm. a - .M a-
It- i mi X - ! T
' waag Wawy aWaaa tzvm. aW wDi
avaitMa4ZNVat tanwc aa. aWJ
, ciauaB fcwljwg val IW gavjaana an ipram
i mat ftiarm Waic m
at auct.
jaaWj parvewi w. Jiawm aai CWaaa
anaw aW aiaimiirg. vJbrgw t
Ci anu. Ow avawval aaai aa W f tW
Bi aav tvet. W feu
b anat aaaa v ata taw?cvH ttamaU
aJi aab.-r a tW -urtT si aJrtr aW Ttvawi.
Miur. Cr. -Jbt WjaVatria cvraaaat? waft!
t ii iitna wat YvtNrf aa mt? ts- W
sou aMin. ui wTauawkaav vtbaV aa Wf fa
KUV aWyfiilWB.t W Wtf TaVT iaki W
I u ax 4 im am Maa am. a
as w-r Wa aamai cvf Wr jt-ajaswi navnRett. Vttik.tc
. .ku, tu..r vai -irttsjs W Was Mai W com atari aif watt
bmcII ar suae ct ft ttadarm Wrn tW Ik
W arar aaaata cvaarata aad MUw bcoM
La. MCif.
rW irUatai dtfiua viifabTvvI, IW atoc
C Wat.a ai ptvaajHiiK n t icrfhrac vi
tW -a War axaattaata-ai vWaml lh.it tWra n.$ a
am4ar W1 btaki tW Wi axsi rt W ov4
aar aaaa memmuso. aa vkWJ bUi J V. CVaaa,
twawattyat arf iW ttay tW pnat voct
ViMMt aV irrvaa-4 trf om vIit -jar Aic&l i
a i axavavawti tLu a (-aH af rW ctaxaaraavaKnl
txtod! vr?r rv-.TT.-af Kr W fJrmtat aal tW
TitM WBav M iz.vi rv aai tWlkxifivaa
tfx-: Aiabra bcvaa-t u ftafk a cuvil as had
arc Sran v-sfca W aaAt f tfedt tw,
vtKft b cv tW lr)-f-K ca W Hliaiiv TWra
wr.- riaU XV tc iltiAirifa? as4 rtiivh-t;
tvMas v a a.' t W4 afaar tW trv 4T evea-wamiJa-itiK
H We t mat IWt W Hrnaia
fwirtfcaKai IatJajcc tt. tWe irJrrvl
dt kad Wrm aai tVr law ainMVBtel ts tit
r WaaL IW Irv SattXmnm tiraac tnrW maU-
saJL r-tW a,vu n a jt Ifcfr raAt. asiax.
j vxBkf Tit cwiaiif ncs. aii x mM. ltLXa at tAi5
laaaaav aai-taiHa. Afmm fin: a f tu :.vm ! aa (to o (vcttraitoQ ill ,m lat &trct
fc waaiwaV "aii-t aW laal-vwi -jrf t Vt. 1 hx trAak naV ai syrT ulu. J r 1 mk tW (ja!i!D tkt s -ik k-J kiJ t-
r avatar tea w- O-aaana. TW as ttwjf4K ra-rLdc(. aSrrv vrax-rtasur. of Waar rcrr Jarnatavd toroafet.
'l JfA iCarijaiajawa W mi- j Alliaaf.t Wtl iwteaMmhMt lai wrfWn.
V .. Z iaLaAamVaT: ! . )ftaVr. vaftr -A. J rX Mr tx. -rtsfxr- a i cuS rtvtl aa4
t-fffaM.vv Sm. J ww ' a-, fcfc, - ifinii 1 t-ta. aA. Co aaal 3 6aaAa. K. S- Rv. J tmmk ari IvHttunii. TW c-ri vb-Mcwr x a rcet-
m m a-aw r "' a. aaa-ar awt iTTrL!! - , CLTJi:, l"rt Arr. 0ttcv BivaaL I. ( uupr
- i Mat -"wi a hi m a-aa atw i aL.aa- tA,.
: . . TV : : z -------- naura.-? a t.- jkv-vmvw jtrv twtx m : ear a rv as jwc-iajaa-'a. oc ver rrctvr-
-n a1 t i iii I- aVm s K-tW- w -- iitxr Lsaca. .aati- a. raacvK r.
t --v tv. j iwwc ataar -Mam nm-wiaaat raw w . taaffnaij aaat ttoaK . 8- lOaav C A- StUaia,
ZZZIT wvrmumr .az atuu. taw a.-, -w , Jtf Vifjam
"T,1 -5? Ir' T I aaaaM-tl-W xa W Maa aW Asaaaam t aMSwMa
. . . mla ftatat Wt k Itot ihTi xtrg- nam 1
jaw
" - a. Mlin -fc,, '4.. at- . i -HBr aa. H at irggwa eafeoa
a!l lnU " j Ctorar WMWiaMMdWtBit
fa-M KkaVtM JH''- WtV f l aW OWOaXjC W tilWt A CTMtfWat tW JaCii WM
f(iaTti.ta-ikaaaSa. TWrawral
i. at ttm a t W itVaaM. awiL yat ts. alw rTaa. airt-. W
Viri7 V TTaW n f TfWl Wi M jiJiin tl W ftW fm W a fct4Xw
1 ? TW ti. jawiw-w www W-jo aw f
Winaat-a Wf Waa tfaaWI nir"',"
riaW Loawr a-t 17 tW
awJf i" r"" W aWi
aW j M-''t tW aaHMr ayv awatV a yaagai mm
snp .a atai 3U. aateaar a -ffvvi as mm t
-na . Jus- Somfaa.
- SJIMCft. HaMN
al JOaf A TK-ttr
w M it I
u 1 K. lP4aS
AaMtWaaa art uai-rf aa fnK t MeLMar
SW aff -wiv (jc War aw Cars. m aK acfwr
aua;a untay a
if w
4 ti
W'aiKganj wwaN
I atttat-r ,-aMMaw - ajaai a B X, awa
r- -ayic. f t Wat aa
--t - J w a.-
f E. r Iriinr- -w-an Mh lamia K. aWinr ' T"?' -,. !tll
LATEST FOREICN'NEWS
Jar J t-j.- t w.l--
T" JL"" tea am '.mu k aai acK ; mm; iM
i ut tia.n i
Cmm Tut.
a a W aiJittn all
iii-rmf al lain i if a JLMLax asiton
aiiifcal.
fir JBxma
Ta. m
Bm. -attsv Skbf. r$ttcu taf wanm i E!A.
CW Ran c ata wtii-i ;aaW Muf v raaiwc1Sri
am a nc jsnz bm a; ate 'r ifcuai Jar; -rf naajbot; b se hkisAbc.
' rac n Stoaj arPigiiiliiai twaaa , CiaaaLalai snanr.TO
t ate nmlMr jwm..i eteakwn. Sx i IfaE tfaiM, tnoc M ran ate Sun trw
t ate Onuxiae!. iwt Jlk
IteiaMApnit aw dwamafrri frvm ate
iM,..t tai .w ate ate r 'SrjTSJzJTjxT? JjSr vSr
, aW wT wwe at mmct w sw tW J2lTyZrlZ. I-ZSZZTTZjJT
hdmp T 'Ka-aaatam at ! It 1 1 f 5U FtarttT 23 9BIMH I 7 " , " " rnn ajsn
Ig-M-w W iantwi- tnatoisw Wjif
I WT-&-Of. SW J"
I
L'haiiKW iai -KMauuHUp. dqais ir loaf t 2.-c
4ac bvS 'WBaV f ItafLwtMB. &--7n
13 : hu -woattr aaat ail.--rmc for Jftf mmi m
s ar bt-mrm: ttt w - ajj-nir ffi!--1 Ttt '
- -. M-t vaarft W rtmmaTiftT gw---i TW
Honolulu Stoci sua Bona rj?T ISJ
Krrhrrp ! a5arr irT firr a-tw-. tVwaWabw&t
J SL W eE eW aoat -f JTkwa tar m aW kawr c rro ".
r nasa. "
r aW sit aafciii tasor2---i Fnata&cak. tW
'wuvrl a 3gaM-ryf at irtg 3wat -anw ;.nfu.
1 11111 ania tf fmn " n FriTiTT
t rniltia taw aa.aea aia-vnni aw-dLtu-cfe! BW
) I Wjk- a Mt af Wt7H- ai bm fatten.
T ; TW a-ac Ota weia tm ramaK-iaAaa a aa
! Wr nuniij aw auuLxat Tiwarrawtf. aag
Vwawt-a. Jvm Sa
-urrj a-xaW: -ti wua -w W tm-i Cfto4
4. W asuaifawi 7txcJWnaT-m--aBU-f
ato W K wt. r vuhhc w wmuTcat TW War-w 'raBteaaKa on caw
fln yuAifc; Vr-ar fWk T-ra rC
IW -warfl I Wa 3(v ?mkfc x a-il Tsmtethmtti W Wot
tf ar-iavr " w ;3iitttn , 1 r omatT mwuc aa QLbt wwHale sul BMffijv
. iici fvar t rj -7t j , r"
ii5ai Ji'ii "
" -t m- li(jMan aax
. - . j mc ai m 1 1 i.ir mc at sat iwbp w
. J MaaaaiKaljKtaMlaaaai
Mmmm.-n ' " a aa iHt Jfe 3saatea imi" naOKi r
vu-r. a ' nrfaV jwte ma rattnacuo. i nl
t mwa bt iw aa aCa63irtm,aia mixmi cawpnc -yat ft t
MMANaF!. aa 7na1i iniinanf umar Yfryfiiwmi-aV tfttia- h
. . . iitiii 111 11 1 1 I 111 i 1 Mllt iTiiii ten I
I aafc j i.tai.it dWmfcoaS? I
aa.lt ja , I j
Xi 'it larif-wl . . m I I
. . , . I nilhlli nt"-1- - I
riIW5 P arl I
T- S I 1 iliijj it.nl if m fluaain M il "i f
aSST7Ta i I Bufili 11 iaiit,ri3Mi Vdaat. f5
Wi. Tm. ... orl. i mmU 1 a ii'n-aijral.1 atllaaiiiii a
. , w . ateajai,,7.-'ir- "a Auaatitaf Mr?
fc- m c . e. j -ar sa aaaaai lanii
rM. S i m S SfcCaJaWwaaWaa-feto
it' a !sj i-ai n 3 aft aaaaav aW aaaa anan 1. Sa awaaaa
- -w Shp v j ta-aaattatt nteair,art.a1t.ai ififtac
- imn W
W an araaaarWaWaat-aaj 'liurfu Mil Caarti ft
- 'rfiMlte? tfaiSai?.
I OPiSM.'maa. m -mhim ua it niaWliirf wal -hum fa
- t
Sj..wm Ckt Ja lira liSS.
t rte Uliir A irilaai te las MtatetlM
AHaBaraawaBaeaaaaraaiacaat ate b ton E aVma
.!- Sab IT Jiim iH - IB1I1 fi ir I : T"r TTT?-? - liTl
n teaaac a aalam &3arhMar aaa at ate aaaW aayaat a jat jaiiWiiil la
31 -TmaamrfuiauiIdteOaaaawste laalai rf im.H
-mi! urvaaal K. "Caafc Sir lanad. Tte jnaat mgf aiiiit atTiiHia tm augat-
F 1miia lif A ffrm. fatlil I aat ate aaaaat at ate if at jtateaanir a
1 ? Ttexx a LaaaarTrM. kaanas )T?g"iSL'2.!S!!
, , - . aunBai: ate mi ai rf ate Hnnaf HI -rtaa
1 SaTafB ar aMMB W vanHaaw. SBSaMHL j -ajaja TW diBat a&gtai rrrafiat aKWCBorito
aaaaaanam Caa-gj and aaM.ft waair j,,., wlratm.tejraiaaai
WaWamai Aac ma-iiiii 1 m at iai ,gL, ItwV "t--H
mi. . "-ars at Bttaok finatt far awriit " 1
t -. -v- 1 . f tCa aar ai maai ajp in anniwuwi. ma ra-trm,
Tan -ir- -arap-t-x. tw ta-aBC aawr nwninwc 1Ti T j.uiai a laaw buii iaii iff Im ftmf !! aiini
4raaygt-ai ii 1. 1 I. tiic yaaiag t awuaaa: MwtTM, a taw iB t t r - i3d. S6.-wimur Na
aa rflw WtoaoLtC T,T? Mar Wfr Jtt? jrtmaaCaa "'I 1 g!5'l.
-fciatsi&C-ti: tfrifg ar j Aur a. aainli I aac aW I milaw iaac 3Lm. a"ra,?5
M-k. Mm.- .wr 11 1 1 Tin inr 9 ihta a wiiwiir. atnc. ( CTiaa agt tsttesaic
BaaM m d7i 4 ,2ta-e3- X. r B am tm aC ja
iMWjkkrti aa-i w vn vWo tl VrgxietSfvi. h
r a W rxKTYtarc tftot Mr Cooc ra-n tW cfcxxI
ai tWl teaw W taw ckaXrvK arrV truaml
msd W mireM rsvrff V A me t tWo.
h a.'t n- tata; t ta cvestr? to tW
aaaC-aaJE 4trc &u t?tawa tWpcpil
aai mracc a a W cm- tW res -cbx1!
RrWaan- md Hr Ovw bti nn$tattvfvl!
RMf-Mt tcit wttvtt aW tB uvai Wm. ai xt tW
aaa UMat A aw ums NTr V f-r rrtfc kvh.
aWj wav-acci Ita nai rkK-B vfervfcm H m
aaawr, lit Wv Si-nk tsw aaVratTrfraawtat ef tW
aaaaK Kjsgmctt.
fet st iStf jcaaiu.tx a ShKi. Euiiif- m
HMeWt. nuaiiiirs aaaT Kr aat-rrvtol
ul IW JuiBXb'd'- -t jcnw oi! rJbr atcaa ta
tari. Ssefttpr t tW MWatKcfen
aW,2Mtal V ; -ti K. tVts FadtKMaaitW-saV
wiTivk. r&. 13J Hrl rnAJacp. p-i
laaaliiV ca
Win i. paci. x. s - i-aat
11 at ai mat tWa w wt iraMhaawd iibcis Unad
W aW ar iaWx-aar. art aW exvcui3a cf a
caw tt atttnuiix aa. iW aaitat. W t& caJkri a
T W "ifc-r. iav-s-k. btWi eawwaaiiaocli
'wWi W Am K r ft'MMeMS aaj N'rr-n
aW aaaaWr C aaW Wt4 W Wd aoU. tMca
mh &iri wntt w -asie a Wi sairt fv
aliiiw w tj i"it at iVvrr irxi
T "carry aantrks aaaoaa larn a. Brs4rr r
aVtc ytraaat aNim iW awwy. rr a frracifml
mi aWrrct. vak. wiJiA tw paudkiat rtiiij, xiai
WMa W ik jrt so IW v(iVn tf ta ron-x
i -weaa " 3 9eB is iVf tW mm ar
t. a latt rttaM a. Wvom Cort3 as t
rrafc kadt w ear?? mI tWt? icrt cco
iWili taiatiW War Waste aH
tm &ir. an uaapit-4 a. s talc tW mrln cr
EkWacv cai fcr- 8b. 5J-ti S ij pew t atodt
l ;unat tW
suah Wc
man w Wr twtw dke a-a?Tii?M rf a Lttt Wjc
3i;t-: 31 1 iMMtaue taea ri afemaeTBHar ui
aautaw c 31K ul wr auracasES. a9 aWfi. tnan
mtav 1 Aaiaaiar e-nt. ox mm HaW-i-c
cvm tc oMbawic at
cttjw ra a. Is Sttraa iwc taacj-
Tfanut' t jatia www mMiwiM.wi
baVvaMrf iroriaiai aewmaVnacr. nrHtWirTirTftf frr
SiftAar trim srazU. Etsaft an Dttaaa. anaft
ii- m.
Wat amn.
tT mintnf J TaTWfrT fral ril'f"iTT
c fcr as iteaL 2antHOi
am 3-ar aanftlf. Tflt CWd rr itVgaAQv
3tWaa ja-airWam, 1 1'jimaw
or ft iiMininr nirTi StBCfiicasff ftunt W jmumi
-jb ai nv ax. Wa-nT i xsczoics. TW raas
: y ear apiieana anffloai &u Slv
uwiCtCM!eBoi!3C Sa
ov a iTaftk; a&rr
l lyuL a. 4t
cfc at.
or SuiE: 5mwJ7 axcatv a
Mr IdlKsftiTiif Kbam rttn 3av SBk. S unau
It: Clvat. afcea W a as mfimrtOt &sb4 rf tW
Starwia.aatafca. naw 3KUitea. wwntMtw?
anzc-alr asif ftatcs m
miara. tui no. oc accaMuav strrrtn
m a naK aancr fcr-a.
na aw? nia?! afgwUEaBca. K&trK
c atsk aMf mi miinntm
tt '3&M aiaiW bat a.
at Bmn. Viraa. aW Tnramf
atr ttf OW Taiannr. fanoi a aaa-i aa
Mr XailWq gaadtnia. rfawfi-t 3itoirtPrirf
Waaaax aWaviaWA a a afa rwi. a6ua laW Pt
p-?- ta 'tma ' n a sua. aW aacuac
imaj.1 1 1 ntU. io 3u3xA aati Wa aa W
,n.w u Kaaw af 3e SftEaaaE bkw a as
&tttnu3z JuKUHUpt W at. We mmp-mx. W at tr
nahawiittai 4MatSBS.aECQk.2iia
ap W irt fog'Wfi. aart at aatamt t fcy ynrftrr
t n BPiflaaatiw 2f osDateiadtr fcnWcnr as
wuaraiw win mi j c
Ku EL sue ist
W lEdaHuAWr ail aflar CttatsiuaasaL
tc cttic ianwaanr aait csrnc aomifMs tax at
attune auaar aamv as aut chaw 4tc aur
xOMOat; m luii n vvaKffaraataOaT-vraiicvwK
itttiotoc. wr awr caiaawu. waaost aac aw
amir, nn WtC aXB9 aWaxxWoiF.
oiui 'tsutM 21 We mimu; avom xaii aw au
j aunt jfite i' BMSt aWjs. n Mar rrmufgirf far
ovr icw macnri -va a W Wye a. rerm! aa
mi .ir n .aW al Ott satkar f cifc Wr-rant aa
tttcaw 3M aawaam in
IWudt IttW MB3iijfijiWatiia w
bau BBTK&. mza nanus ac
,cuA aaawoflac:
Vfnirr W far awrs aWa&iS9aWK
B'M3g- Surm OdH &M9at ICK aTE
HT-y-Ti-aaV JPaf Malta. 4Jlj att I fljalB
SxtacC ate? aaii. an-atitBr jnaacca W
WaKwflli3L Hbe WafiiWatnra-
tfet mftt iat 3Cc Sssn. Wmt-Wegar ac
aaofft ubc oacrat cna vol aunsc auto r
r mx. 2XHnjar at -iaf ao. Juor sur &mr
,TaUML ic Tt ta9- 4WdL ass :iwTixQam TPfitrrg
-; n fn wi 11 1 nn suss SwnifiD jgwaaocrr
Adv. m-c Sic arac: sk iwi-iith;.
"3 s sru-wr ar w --Cia- r
jawaittttfrg
TW a 11 y ti aoi2. "t- "was
- jn luBMrmaf 11 xmf. Iror
snspBaL aiiiteiu. -i1-
1 ttiu tu-t olacu
I 13i,
-' " vail aW
t aHe vBtt tkr Sap
. T iintf asf tflB(
Or Wr asficrx w
bmtai an
af rftanr uki& aos. Unarm.
jW aHn avaac Jlratlvani BaLTJgCl icatWaC
aatiuvm Siawm aag PagK nsrrsuraul
ry tejflr-'Lrf.a 2m WjSR. VtBl SW Wzmx
c am. 7!wfcmcirrBwamtoM
nafi afniXruSiararvQaExSlasfakT
sax aaa. m .jaaw.nv mftrs. atxr3ur
ubt. JtJv fttfTTitim mea rwey Taa-Lr?
MBit aaraT,aag as. caficcaainae wr
. aWr vwfanur SBssrsxatm. -risen.
- uMin fnt. aca TW-a aauu-racaaotf
wi aat latii sait. CU ajc baI
t ptcwaw rAbtaraatti. as Mfe rtbtt, rr tt per
pMe - tmtt iroBsa-'ttt vaAw to tW jaoei-
1 ' aunt at a t.ofaifraA fje cajiyis itaci.
Sir 4 ORSatl ftste.
A Chal 4 WOtTM VWefc tW J RS
a&?c asackiati A a agrrra, annniftnn.a
rfa niKum waaa. as .4Vfci,aIWiaatiarrty
am crtWr ac wtw. aiv u.Wjt
a: . aWax ai. tt a catia
a5-an; a. tuc
af a - fiu u; a - aa- Waar cwx
arwtw WA tat a., ("ti-r Wfattat r aaa-n.
a ihuaLawf 1 aa W"r?ac-
ZXhat f aaainl Bill
V mAAofi hi' i ra Sar tW !W-r-
Sacraa. Otaarra. Exrus dte fiftwnj tiif. Wji
ttm ratJWf wmt aaawr I Wr ArS; ftcatt t&al Tttt
taW a aat at aayteway tW m aa? -nr fcxs
Wr 1 man 1 rami mm, aW Ii a ifaaswlatn-
rJLiwwn
1 -aa'
iilii iW
aaViitliaw
ai-KMkW kaaataa w -at aW feaa.ar: W IHaMfe
JkaWnni Slam ladoavtt Hfa. "rrb Tctl feU
ew a ifcurMiialir at tat ih&ac rer-
aad Ha
faiMaxCic9ixv-a tW
3C at Mlj 4ttx Lfaaarat BSt -ru ficrx fa
I79w h' caaia a aafafcycmai tWk. he vu tfyaars
Wearaw iuJ4i'taia.aa Mm W w
aaacaiaat fi9aaat Ufua ax
taw az SSiw joii aa aW aaBa eaz. aa Krh
axmtr if tW l "aDr-AaWc-ti, Is. W
Wdoai Tiot-iiaia'J i.t; vta W " "St wt
Br . W tw wai wurnfar X Efa Wt m Strrc
toti 3ai a atfsar fcx aa IW rrimtii
Wtr fMnfi fcBbiwaai fee bMB iMsifaiS afndms
ninaai I W aW Rjiawma- Ba --ra (ansa
aaumaaa af aW away 4e taw h-n W 14
aaX 1 1 umi faaaa. Ctu Ba ttft r- am.
lk aW aary taa: (.WAatertunv tW
az .nasi s f jfnaar rx
t" Lownnaac; Wx WBrVxr
' Wjta jnaJar urtrt fctif
a -5rl
I -aw Wi a ataa aeWaam as baavrxu atesrrs
3rjemaa W aW
w buna, x bkc feim aW 5h?C
nav im ?ana7 a
taaaWK w C faaa rviar.'
atc i aa : Swam fcaacw?-1. wctUr
3rjiaftiT tJniffTantf at c-gatWajraa
JvtrWar dWx i ' tkr9 T jCbi
1a ia tmrtTAS oc namu. tntM hj t'rrwvfM,
we jrtr M fix fvrwt M-rC tb
a IIJ Ml " M a"ilTPf
Aa Rtir
h ,1 aktca niM tnxa Ul ix
UaEXhaIt.. KTCTMttM't a!t laoaw Tn
Ovata llwoltla nn.1 mvm a.A. fa.
aCT fvf Ntt (anNk TbaVttA U ViM
M W IU Mtjwij. .vrl ktMt Jtrinc
ta atunnvn ftnvt !viarvJi n rmSr o( Mr,
txait fnaa Mr f mvMir vf ma la IS.
pulai p U rncwf tJW lt nrt aa. llnnl
alia rrWtMUabo tW tArrartt fxi a nmv Uw
HrtiaiC wHi5w. ApknisM Haw Iv. a Umu. IW
tUtTm tM. W ftKWrJ ltl K
rWVtx-T R. M. lUa?r. ami Mtv lwl1i.
Hiav K. K al Mr. Tlsw. IH Vn. Ttl.a
R.yrt 1(0-.V. VadMT WUIlv Mrs ana Mta
NwJb.n. i. M. tVt Jr. mkI ait. t' M. lWlcfc.
1. M. Praa . . rtrtartsM It, Mrv4. T
im W C IVitla it Ut. an)Mr.J
tvi4 iv Umi. l Sui, M. ITilhrs tl
ns.T vihft. M.l r( AMa hjUt arrlww
Sk. ta oat S.frii I. ft ft. wwt.
r-Vwrrr. ct l tv r. I- W U M
w t iri.uv iiiiviim.
Ir- TW uti rta- m 4 i
se t . si.n.iv. i i.tiM.
a- Aa ivJVh rj Ut V-a. l V b4
R .ai ajixi.iv ia i.,ii
JJrnr irt:iisrmrnh.
Situation Wanted,
1Y AV KXJ'KKIKXCKl) I'KI:mX
a.ts Mtr(j At- M I-1CMU t&
miiail lT m. uioiaia. im
KOTICE.
MY AlWiafCK
avi .iKi.i.r. ritii.it
JUU Klartaa ai; Wr4V. Vi X llnw..aul
hwukillllN ! Mtwafr W n BWJIIJ.
NOTICE...
DXMUSO MY TKMIDRAKY .llt-
a.- $.. Ji m -Va
XOTICK !
rUlXU MY AllKNl'K lKtM
r u rv t!i.i fM m. aajt ran
FKIK KIIAUX
taW Vti
fflaa-i- faf 4tVi
XOTH'K.
DCKtNt; MY TKMl'OK.USY A.
sietrr. i. .m mn ri iw. rati r
H IWCXV-a.
XOTU'K !
'OTICK l milSKUY tUVKX
I Ik.! aiatr tte 1'u.b mt : V lmn w ta.
Ir. IUr (. .MVfrv.' iwiirXttifi. .m
V rrfwa!w aay rai aiUtin Vt ta ta r
' h itAcsntip j. i.v .vct.1.
l'atnrf for llorv's !
.V THU VNOKIIUVKlt 1
1 1 apfamm? .ir . laaiiJ aw
Bam. w raitan k - U.ft. l NLaMa. M
Hi V wtti1! tvt! t-H t htt .rfA
.Ma lil!lilluninniidlnliM.vuli. . w.
ar af rt4 T; . iUim4 m o t!
taaN l X t,rtatai Jt C. a. Kl,rr t
ponsD xonc
ta THU niLLIIIIIMi HIHIUk.n
tft'au. . W mM at rats imim ta
JS-M nr cnnuLT rw-. kobvia
Mil U'vunji uNMrmim.Ais
; rma l'in Har-. .km- tnv .Wa. Kraa. HI
1 nag. H.. .an. . hi-.. .wj
InMS 11,1 K.1 Vu...ailr flfrarW . hll. f-T.-k
ana VC.l 1 Van. m tart tnmi
tmK arraa.c at.K
' r. ft.AJH a 1 taaaa ji.'irt
Dissolution of Co-Partnership.
L wfm xfaac tvr... K fti-trx & N.in. ...
at. amm 5 aiiu. ttt
KIVTCSS.
iui iiir-os
naiaiai. Jafcr l. i It
Copartnership Notice-
n-in: VXIIKKSIGNKH ll.VVtM;
L taraW ft Caart p ax4r
paa a til . rr 1
i.U Maa4 of
k'.fkMT aaraat r for)
B Niv oia-'Vc tt 4ai k ta Ut im
iH fav; alt ttvir-.
D
XOTICK !
CKlMi MY TKMll)lAU A1U
Uk ataraas K J vuiu.
w aa. r. 1 . rar.
.N4acaaKta- k wnaK Ivatwu
' .tfi ftftte aiix ' ai yrwur.
Tanaiar rr
a Ftaarl.
mi 1m
iHTXKl.3t.D-P B
NOTICE.
TIIK VXUKIb-lRNKI) UA INt:
1- Wr. ijfjrfnaj iaanrr AAaiaiavatai r tai
tatfttt " VUvl i JK Xftftin. SUai 4
MMf ." aw mai at.iag Nwili aim' ; t. at
rum 1
r iv i
aiauiari- l
r l-YO3 LKVCr.
Wednesday, Aug-. 1,
Ai rt.la.nama.iaatafta.1,,1 M
rll m ipoafcf wartak.
100 Bo-s. Bread
PACIFIC RUBBER PAINT
Mixed Ready for TJso. Any 1
One Can Apply lU
Vxv thv Iacilic i
a4itipi."i a
DURIBLE. GLOSST ANO ECONOMICAL. 1 800 SQUARE SKS. FLOUR
MAM v il Wn.'MV M"
UHITTIER, FI UHR& (oj
Snn Francisco, Cnl.
r v i iinic n." Bull, rtrt
r la i ib ii.k . can f-ftii. 4iJtlib Hp
in' wi II.VI.K r-sii J..R.VW1. ii i. Mads
of the 8rat4 Pureit Mmtvrlala,
l-lonecr White l.csil. Ovldo of Zlnr.
Uure l.lnNpeil OH, (irnnlnr Color
C falMnK i ft NTteiMl !HlUTnS -
Tho Bostlndin Rubbor.
PIONEER WHITE LEAD!
Tl Kk KKI I IXMiKPOIU, It l WM
r' w attaa, Abatn- aa4 .a IUt rtp Ti
PIONEER WHITE LEAD Mafa,i-i-l
!a N4 Txm !a-v atrt-rr kro TYivV it4 ma l-r (
m i-l rfn" at hi-iii-i attt-al
laa FYc-ill- . K. .vcvfatl. K. ta tkaM. IW Ittl IkaaaMt I
nhaaTlW4 if a-v- tatc tw wai f ta raa i
TV TIO KKR H ITK LEAD I rLU VIltTK
rtr awl ta f.Wat a
gft4 V ia pail, aa4 la waRMw A3 fc
- jrr ' ?'"?: t w tw
WHITTIER, FULLER & Co.,
tW- U Lra4 aa4 V-.W,t.4ti-(l
1K !a rraft-vx vantaraia
XOTICK.
toTirr it iiKKKitY .n v.x ti
t fti erwa.tft.t M ftr j., .a j.t. v t
rftftmttarcrite ntwai m ts o maul x
M',iUattf3i.fta.HiaHMla'a aatUatainM
l.Ta a itsi (, i.i
REGULAR
C A N II S A Ii I)
- 44
On Friday, August 3d
MUft . at SaW. Vaaaa, a.ti ft. wmi .i Mtttm.
Dry Goods. Clothing.
Crockery, FnroUnre'
Gold Watches and Tinted Ware
Sewing Machines, &c.
AL80 Sacks No. 1 Siif-ar.
L1U59AU1TKT Ai'
ST. JACOB'S OIL!
AP -.H-tl
tl raatrai h MHt naafa a rmm a. . kax ,
f iav.rMtl rai4 rr- iWa 4 iari( a-w. iai.
"PWH a jlr vT a. I MALI
iH,N- VLN",,T,J Mt-MHa-w f Jaty. A D iwt
atCaaat-stt tWtMrrrtr- tw rifrvitlt
r ia V(Naata
F 1 -)MS-ll. . Mltt.-'
K. O 1lmtl k4 t llr lMr--f t.
mct 1 Nrtkr twr. tWl rr-tii u ia i-rw-Mt
(Wrt-rt. t.i aaaVr WJ1 t4iaaaU? .
It4tr W tW mt rt' t.a-imi; bra4 fc
v-t raWa ava'! -l- paiiii ..-r oa;
110 DAYS
FROM CLASCOW !
Jturtien $j!r.
tr tc p. A a a x s.
Supplies Ir Tixtmrm
WINDSOR RESTAORAfttT.
is posTroxm.
REGULAR CASH SALE
Thursday, Au 3d,
a. aj afti
Dry Goods,
Clothing.
T9Cf
And Line Fraak
Sis. Bran. Bis. Soap. Si. Satar
Two Htaawn SUck-ixiaat Qnibr Sata.
XuMa Tpaa
0d rutar Satt. ta Xarnta 9ik X-av
Haw ud Sjrtar XiCi i mi
One Wagon. Harness and TiAs.
IMPOETAJTT
tw.
sxyin --airrts.
Tkf V44V KUV kVaaV
jOst beceived,
Per Discovery,
Cl'OWll Flom!
it T-lh W -
The l?esl for Family & Baking Piloses
la3. Uncl -fold cfc Oo.
V1ttINiiU'lu ! Kjitrvat? It
Clipper Ship "Shandon."
' " a-- K r"-"!
FINE CONDITION"
i
hiimuim; hi i im: lima ui
Dry Goods,
Hardware,
Crockery,
Glassware,
i
Plantation Stores :
Snr Machinery.
I'ortaMc Tramnay. i
Stefl liaiK,
lOfomotirr.,
liar .V Mlirtt Imn.j
ENGLISH STEAM COAL, ETC
X . t. -4 t-ia taaaV
Very Reasonable Terms.
! A COMFORTABLE HOME
TUB OIU3AT
German remedy
RHEUMATISM. i
,v ,y A, ; .' i, ,f y.iaf,
' I SiTtnm. Rv i aitt ,SnaUi.
i fiWW M
' rw 4r oarf jfcil-baa, nam.-' fVt
.r jSrr. nmd mil altrr
.iia. naif .ft Ara.
N t mi.m . tft laftail. 9a Jaaaa. ma amm
. .... ...i i a; aiiaalaja inM
niA ii. lit il ..itrftliaa i aaa alAa
ta4,..., . .-.,..!-.. - aaftk&aV-aaaat
aitm .iwiT i ..a.-
Dttruaca la K.. L.rc ... .
S9L8 IT Alt niMim as tuuu IX
A. VOCELER ACO.,
IhalllNM,. I" , .
Holllstei-A: Co-
VT I'lMLir iWTrl.X
SATURDAY,
1 September 1st 18 S3
Oci-aiik- S,tmJiij I'.'Hijiaiiy.
iaL
NOTICE TO SHIPPERS.
9m tn
ira
tnT a.n h - -tha4 ta War-1
WM. C. IRWIN A. COa,
law, Kaav tlawan. flHN
akaax J.""i. n. .aaa a W
aBiil aV a)MU
tmi aat4T4r. axA.
PUST.
". ' aaaauiH ,1 JilMlaM
i rail, J W Hn laiiaiMirliaT'i iial ila 1 1 1 " S
' . . " VHaavaivwRawfflv
aaaakaMk. at a0fc0aa4ft.
1 :.
A Hants O. S. S. Co
- TEUUft Ak4
K. r btaaUta,
Ban, .lata. Ja. iSaki, r
SPERM AND WHALE OIL!
Txist txT DE3C and
i M 25
t- E 5ilL; If 11 is J.-.i lTt
I fitted TJp in ZleganH 5tyle, tho
Large. Boomy Cottage,
. -. - . - a.- . - ik La. Kav . v ..
ui. Srj -.W "i- . uma. l4otl rmu. '
i i...t?.t:.toii..sUPEBIOBlOIC-
INC MOUSE. IV -i.-r -.-.-r-o.: .
ICaUed the "White House"
as
NOTICE.
Till. I M)KR-lO.VKD WOl LI)
a-. 'r i av-r.ty i4- , .at A w
YI6Et7 6 EAT ttrfVrrtt ain Ti vmtw i -f
4UkC I ai-r -a K-T-t. fa!-OBS W--m
Wt Wt -; ma-tf Xa uai 4 -r -t -
k r rx
- It Airt-Br tm tarf k 1 -
Hotel Street Market,
THK rXTEHsU.XED VOVI.II
laKtfaiT. air. iw f. k
...M mr X? - ftn .t la Ta. .a.. Xftftl s4
Xt 1. f ai.tfi.i-. M cral A. a.
5ZET. XTjTTOS.
PORK. TEAL.
i SAU51GI5.
Tan -ft- Iistn
.t Lowest IlaTCH.
. CEO. CRAY.
TO THE FRONT AGAIN !
Contractor and Builder
TEMPORARY SHOP,
fa Tvc jt- - t - H i-i -it- -- -
? tr to -a- tr: - sa i Kit. T
i 4? waa " rrt-f- -.'?
T- -aft-a-t y in
IM ra
WARRANTED PURE !
AFEWl'ASKSWHMErtIL
1' iatvat at tffi i a ta la 4V.k;
it iTMMtaaai ar
rai i) -ft-ktl V
4a-vitfcJWTrt f ra f t-awtitatT
i' - . V- ar f a fW-rf) Sar tWrr a aav
3j 3 .t apart flar tW ca f aW
ti-t a ntw 3mi Bno am tri?rr f
TtaM '- aw4iraf.
MRS. J-T.WHITE.
rrwxrv f ta. WWar WUmm " i
Wi -r faarr. tatn f-aaraia-r Jlr Vkif
lff't' i tW L artam nm a t-m t-rt 4
v-W- th-r pMtkrr- t4A4 kU a w t '
wuW B-aa aa4V; t ataar'-'-! r-
wm. a Ki.vyrr.
ATT O jTLTT TT AT IjAW,
m-. La- a
PXJBLIC ATTXTIOaV !
OTTO lKirnTVMliK, Wlio I
wti k a ai t"-BB-aa'-T 1aaa-f Wk
4jTl Wt.r-a fcr "I iNliaW ' M
Fiaawtim avfer !-r4-4. v.-aVft4 aatan-
aaaa.utm.vaw t-a at aw W
W mm W- aai ataWaaV -arat
wrww aa- -
aTHa; w4nrx nmniifa raa im
f fal4 IW ar t. Im. mmm
tHl a aaifir-i
V Rfr-M Cf4 at TUa OAm.
All '-i-aV-ta "i k axfi varaB-ana-aT.Tt;
a a taayi"- w. -M-ri-n .7
4tr i
f k ti ' rfc a
la H 1
pOlHl Oil) K N V UlDKk
V. c r a t
C ifa4T wwraav a
t Wta ufc
"W araiTar
THrr -aac aa ami nawtt aitJtt-r aa feW Chaef
iiauaaur r aai -x 201 4Maa-B49 llji ua as oew
tr-aW3 annfia in at. maaC oa at? t&
fiutaar Wf .tW: ClWea sX. aav
4. aa rn . tr - im
riW m Wj
Manna, xaxi p? aaW-aw ivnnur wancaK
miti Way. aaai -a4- taw. rtadi -
mmi a Um aMaaWac aW Sup rf Tiinr
Wt4tda 4lrmWWWi at A.. a f
fnm aW W anwfif lw W !&. Ar ttaa a
i- aaWrWjaaa. I aatW amnnial pn lama
A Par 2rmrix.
A Di an I S-arfiry S-s-iial.
IW L-MBM aWaawnatac atoecr at aW, Ckcr
MMtai CWaidL- F-an ccst. teat jiwix af aWc
a a an jiitiai iaai 1 ax aW 1 mwrj m at Mar abesat
tnatatwnat!-! aW 3t4 4aa.a afa-A -tru aa
aaaam vaA aMaaaaaWi fcf Wxi aaat rto
aiaWati aaat awaaMaQ TW Watagy c-urnif
a4f avaaaWnf 4r W Itrv r itfmu W
1 ui 1 f aW a mi i mai an ia-iaau
ajanw & jr--t Tit- yawa-a
4VmW rt- -.'.k Jk"r 7 Vt- X ffcuaaat
Tmt Wr -W W t W Ts A Otaa
WWc. ' &m jrwaB4
aahM T.iJf 1-t
Brf-THlC t" an. - T- J ltT4M
aotsOMT .fab jr acaaaiiaa -a-aa WarBaV aa-
aW favnarmaaxa at aW aaKaiiainwai
EwatTJ
flwmiljif
f aw aizbi tHir srawa lariw vtrr enrftca-
bteawajBlt nnAtiai M-uitt,itaftrfT-af
daa-r aaaaiaai a-taaa. az a ajeiwiniim ftaBr-
ae- aatC warv . 1 -W ilinunif f Xn
W" W4u4Mii Vnmafgn. mt- 4 er:.
14. 4aa anzsac aw ravv-sur7s
71 OnrJU
1K
a, aaaa aansa ac Law aaj Tae-s JL4S. assr
M 4Vtilar vcbbc TW -Biato aaif caty!
aW pi fr 1 11111M if a- WaAjynuut jf atx-ai
araa-j-fi, lat aa ailDatNt annamff urn' jmit aq& jms
mar 'gni jr'! T. tfea ai'iaffliirir't Star Dt
Win W-t -.JeW t aa arSst it W aaaf
s.i ifc- 1 JtwiC a aaaat law linre-s aat
i ri-- 1 a Oazziaa- w tu ttftcianC
f a.- ,i ciiBae Siar -tuuaSr ( da
- - a. .-i- 1- . m W ir-il. -- a StaB.
Ta Ha-ariaM. Haaiaaw Wtatf.
Wfil at tfc T X r JL WaXcaOa-
aifc. mm mmra9m. ? W
Case' rcSKBu1.
f tt nxaJ- Car aatiawgi t
W-atka -4 na9iT44RSplL MX XX
ua xtmmmm 4Uma!L &as.
& Vtuur at aw aaVnir t mm Sn-aaC- jxxmdmC
t V mOXSaH rH Str UiaMU'l alllM IC sat ""n.i
aaa vnr M c Jdrf ctiiw r-al5i-3caB
c -ij- au jaa-iUiTr X aa-raur
I Baaaaara, BaTauna
1 antt -Wt awaaiwa
GIDEON WEST
HiMinrtMiinn a
Supply of New (roods !
Gal. Ltn. Oii JLs h.
Spcln, Teats.
Ei, SiiiU. 4c fce. ta
a-K lAftaaar liM.fttiilft'.im
CUT - UiNBKK CMlRlACte
anH TnLUTiAr inriL?inTS
EUCXSMITHiltG i.SO WOODWORK
.4 Ty awmafta
EtTdf la IZ3T KECHAJTICS. I aa
Oil caper etr Better
Taw a- rr am
. A aaafea
scrncx.
nniK rx!KKmxiJt iiavixo
X a iiiii irmnc Iai iimn mt aw ml MVJff
uu i ai aii.t. aa ft Mat data.
W?f WMliaHt waaaw
. C HMIKTA
Caja-tajaTwa-. a ra T aaffW aWjaaW
ai. aaja- ri-m t im w
A. 1YL MELLIS,
HTi A lililt .1311 131 roitiiH
to lease 1
T n.UK A f. VR'il! A'fl VAI.l'A
ft nj
DRY & FAJVCV GOODS
104 Fort ST- s s x EConoliilxi,
N. B TVTi 1 Hn ery and Dress-making Establish
ment on the Premises.
c rw -wr Lmb. ( wm r m i
mat-aa-aaiaii. fr TlT.-t aofea fHMM I
y.rtxam a-faia-fiiti 11 -W W-4 - 1 mv mmd J
rNta-r ftfftfx tW a 9 m '
aua JM laaa-MI" C aaaaat M a-ait.C g
"TafT .sm T - ( 1
4 e ira.
4ia Aw latM tAitf Waai
iy port iTTo pnonrcERs ur & DE ilersix p D11Y
THE INDIA BICE MILL, S. F.,
Has B-educea nates
For Hulling and Dressing Hawaiian Paddy
FIFTY CENTS PER 100 POUNDS,
A Yield of 70 lbs. Merchantable Rice from
100-lbs, If o. 1 Clean Paddy
Guaranteed.
THE Hl'PEKIOK WOKK H)XK IT Til fc IXW.l MILL tW !tE8H
NBSS AXD B BNXH-B IN Q.UAMTY F T11K IC aa fl a. nil
"ORMITY AND CI.RVXUXBfi- OH PACIuVOIS, n linn I 'rata D-a4riB
S Frmm aaW Ottacr MirUia ra tU 1' B e oaj; tU titfarw. ba
DETrTBB tLVTHS Km tl Piolart a. th Harraina MSB. aWkrt. a a rak.
fefiTaral at lW MaiUb m a mr )mh mi.HKTt A SI) riJJMmV
cosnmoK.
Conslpnmcnts of Paddy Solicited,
WM. M. ;itKHVOOI,
aCCKT IM HONOLULU. rrepriaier Inlia aie MM. tan r.n
. rr. xv-ATiarcciOTjjsia,
TOBACCO, ClfiAiS
SHOKKRn UiTICIXS
tnc niv .a. a.r
Varied Assoctmek
aa
F0UKD IX HONOLUElT I
Freeh Stif
so "v
Mtfcl a(ilBaNb laaVaaaVlKRIft
la mi I'tt- Wrtn-
44a.ri rtaai
P. Lorillard & Cb.'s
Tin. Tag Tobaoaoa;
Yanity Fair Tobacco anl
Cfja rcrtrs.
MAna Otli.r !-."-
CIGARS. MEESCHAUl !
HolMster fc Co.
TT i iWatxl-1 aa t llaiaaaA filWirt laaiiilfiLt
ajKa-4a a-r
True to the Test?
Macncalc 5c Urban Safes.
C O IIKMVC aW iajasi
t at
' - t aaa. x-JaTaaT4aV feaja
A- - 4 aWa-4 r---v w aaawr m afaarawaa
a- a iTjra. -a -'' tm
Mat nnfaaaaa M V ..
010 SUES TII1 II ElOata
C. O. BCRCtR,
WATER SOTtCX I
A
1 Kit.
i.r, eta-tiLW tMir Twri
SXW T02t CiTT
i.viiiv rucftfir:
S?" " aaaaaaa a
ihhiv tiiMiti r-
laa. I

xml | txt