OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 01, 1883, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-08-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

wsaaatati
9-
MERICAN WATCH CO.,
XXTtlTll ITU IVLni?- TT. S.
.luardetl GOLD .lieda!
AWARDED FIRST-CLASS COLD MEDAL.
The Only &oId 3Iednl: also. Tro Special and
Pour Pirst Prizes for Watches.
..ttt't ar ..aetal trwtt v.atcfte
0. BREWER & GO.
Offr- ror Nile the t rcf tit" the
Furness
Abbey,
('a M :i i o h e.
... - - ----- irm
FRANKLIN STOVE COAL!
Hair Mattresses.
Doufelc snd Siscle :
NESTS OF TRUNKS
A. F E
T
t
J
JOHN NOTT.
Ax .be Old 5 kind No S Xaahumanu Street.
Tffi. GOPPER & SHEET IRON WORKER
PLUMBING, in ail its branches :
Arte&UaS Well Pipe, all siae
STOVES AND RANGES
"Washingrton Chairs,
Frazer's
Axle
Grease,
Carriages,
Phsetoiis.
Baslict Tops
Cut Under
Carry -A lis.
Urunnell Top Busbies
" EDWARD 2IAT."
-w . . t. Mh
. V" W . I I. I . " . iivii. .
i Hand Cams, and Ox Cart !
lUol 7 til (S11
j Goods are in an Excellent
Condition.
' lad wil! haUI I . 1 ( fl'scn-
WILDER $c CO.
I a: Tarter; iac Dealers ia
L IT M 13 Eli
BUILDING MATERIALS !
tlJ,C . .V. MxeHt trcatst. the fal!-
c ! ' ; case last rear ai. as w
kvj i ' rC Mt ! ia the other JU.tWi
a':.jr.. nKre.ttaritrdew
a; til XT wrch, I-rcriirvi Iralia is har-rilj
extar-S0 ar tJ frtxrt fici'Tw, rar rrrre
Bel t war asj fiaict arc tin di.
arta.r ata?whkalrluatWKershart
wlwf t rear, there are two olbtn hk
et ivt l-t rrcVrrrJ cv tew the .
rertair tbt Wa Kvrrrat, ai tbt tJ
(t t -' f-vlci tf tit tktccj 3ntr, uni
; -itvr wr ra ue i jtJcjOIt rc-
kn . Wu (ri3tfi! crrr ctt- rn t
ctt su).t: Ottualjr ia thr .15 rjocV
M Sf VS it At Kkmt t l ft.
tit rrfc.-t - o--cKt tkc aK-Jkka cf i5 iit
ivt. ii (W mm) U iacwKlm is
Mr it. I; tuf be .rtcttilK thit
t w jutt tf iW laKia rcrrscc a.
S1 tack a tlnit, tsi t bcf Vmt is
s iiUM Vo a faniwr 3nKf0a cf
Kica Wnra ofAUutic CtU.
gairaiian (Sazrifc.
tnrvKsrwv vrc.rsr 1
Th AftaArr X&a4a.
V tW k! nttminc ttt
KrTvlMKMT? Wu tW A;We XlBH
. utI tW Ki VWtc? of VaaMT
E3k rart. a FnK ftvwi a Vita frc wih
limi rcnaf ofwftwTf
ai. taai rmw f At pnl .V;trc Jan.
m W w I", K -nt twafwi j
tnm' H.-t, tW Ia CsiWTr
vwt wa fatj; III istt, ai mwbI
iti u fc u fat U HsSManrer.
Ayditt a w 4 tW MRtet f
rtsi iay- 'ah
TTii!.- FraaUi ixrt. ai fu.-w R-
i v hrat At iHtnt nSA ate
rtaw?j Hr a al EK-:ijr a
ouh I. Xr VofV k aw3mH
naiMapftt la omexkotikt
Foivf k iai iborshr: iaailr, b
tr;stc r.- mtt a tun! itf ak-i tit.
aic t knii fen u as pwMnt? a I Mr
tW MM (f AfV-rp( Wfe K li rjsait tt
mm It tfc nwMM yrau'. n V ta
ntu W nnw faink hai A
1T ik IT fnx Mkcai fws.-ej ftw
ykttaj i inmt amr tv at KJv-
wfck." vkKk a fmMC KU ygKaarri fc
171 mm Aim Vu Htx -ntur ri lAt
Vir, Harvfi. W aaa ttvwvffg M rutlT a a
pft. rati? Be fTvaAC itvm W fete. Jat-
tkaa iW fbOtuiw t taw xtra4iaiT
aiTxi :W rrcp dec awe eaaw Sca
it x Mm k.t aaTt tcc tMtaMra aa
tW ttxiimaa; of tat CKaNata mnr '.-i
iyt: ; j aUoiial task. tW u eMaatac i
i.v Kcaaavs wMi'a sure Taw estate
IV Lac. plt f a kaatnuaot t wm Sim.
ara IV Laor tW cUk. iiaat &n V W
, wif t Xr4tn tm kttia. uv
e vataras kcis aac aiaacMW tarwa ana
cC aan. t tt ftj at Na V oei.
ftniMai i. a aW rtt waquBt? a rc
cn tW; ace at &t Taa im --" mat of
ta knriaa& f aW V Hirr aj,aii
a rrtt. ait aW fsaxam besa cafied
a a hK IMTt Ay tWn " lachwi
t-.- Ha4.a' Ktk J tkt ! K x
I :ia amd frtot HtTapatt? ta
ivru K v wwiim imi ti liput M aW
1 .cpnatMa of t C&J ' -tw 1H At
Kai Belt W Ml aaaf a etc toat
tuft a tml aai .vic
c ! nL the inwK E szt ncaciiaf w
m :t; Srf r FWUn. troat ta auo.
.ntr avaae nacaaa; K ta iwda$taM
K.jri x Hi'hi Laat. Kr ajaai km cbcK-
tad vt4 acacau Set tkt imt 70ft. vxu. sxa i
aufdn aa caw. aai the tnm c Ua laaWil
.l.aMf ' J- - 1 n I V T
M4j.aa4t0if vwaMtftw ancoiaa- i.T" '
i Haiunk ....
, , . jCfcgti,aiu..
. ,; alr Wm. It tia r. 1 U
lt apaee W law fiiiwiiraiff afa 1 EaMMb T
IM aawtau we aaaatai nc affahaa aa u ; aa T.
txairt x&uat a decetabrr caactt. It r ; a
caacaiKt ml x saottt It , aaa X-
fxiafr. t.VikcutatifeivTnbci&3
e jLua I 1 i-fTtatiLL.
say ontt au. tat KtMMAi vac. m 1 v.
:j-sx fttmYt xi t- Basalt 5.'tw aact
ia?i Ttmtixvm Eagtoa. i&rk ti arraapt - !
atxai awa taa: Xr. JLatttm a-s Tlhwtiw T V.Ikljr.
jnaiSv r Bwrfaii caiatr ktw. TWmts' liatr X. BuaMt. &
art t tix as ui TCJ. 4 a ttW - - 5"?"" "tectoattib.
kat 91 a. Lrr - - ' rv W.' VrrKaal. ! r- ta. .
t . 12 tan. aak kaa ai; a fa,: " ' .
at ata- yaw tvwt c kt!: I"itelLr'ia'
ATstca. pafvr wb f a Itaf lut cf rvA
tMMmc;t'Xta.'nAjilfcaaaad ixvtoa.
It daws laat lat iautr cstj a?t tvttd fc
ta aawrt pf taanataslr mat areata. at
:k aasaW: art taaltMttlT nefc. arctri.
a. l tic itAitfa ytasjki&ni. t vtfr Ult.
jcV W Mrs. AWxulr T. ttvatt.
at ntioni St tt avrta aaTwktrt fttta
iJV. M.tM,N: Mri. Tana Sst
sw. Kt nxl.t awtk tl
astia ef tW Utt Omscittt VasitrHlu
Mb. fitcs-lsni ad atrcral Bsvtt. akc sre
rt wvakat. TW taitf City has Vrj
tui A ?Mt. tkt vaira- rf tfce FratSTl
Kk&a4 cti!!Maire alii sasxaslt. ac
team aw unntM u tk i !,,.
. t,t,miM H kwt. ah ts ta fallj
sasrk; tft daa af tat ataftstttrs cf
taajs,jT- txtmairt "rt..aat wtaita
j K fsUooi at ;J.t,l exK aWk Mrs Bont.
Ustaxita t ike last iwtpp KiW. tat art
CcAfk. -. ara: tke walta cf Htarr Ral!. art
tk arrt tkaa JXSM,W."
IWa . .s a &: f tat rvrk atm of
aaaca iaefaiw acailv a aJrw
aaaitu c Uiaft W an titaa ta lite As
stssvtV s4 tVt an taia M,W Bat tbt
As?stae ' ctaaatcs aft far fctitv tbt rta
aea-'ikk i2 pnftrit w Ma.-iesctts t
saatte a at fait xJt. a4 tatnafcis art
aat;ni as all A ftv cf tat aaattis arc atrt
O.SV4
an. Ma i. tiuABtt.
MrvOarJate ftotatc... .
Mh. teX.Ki.
a4 Aaaa abzKtL
aja.
ItaaiMa
baw...
raAK.
j-t;tr. ara..-t l.a;icr 1-fvfcatTT
&l a cl y 14 ?ac?cri tbtctatr. I
.5..' tr.il t,Tt:.s?, atj J:pU.vtJ,
ai-'.sasi tjal ii-iBir:Tikait-;riris
lk stifts trscd U tit.' aJM (0 natnja
B--lti3 I -Vr -t tl-t Cjft !t MaJrM, am.
a bta t tAMsl ! rot ptaht tlxta all iWt tksirol,
ko tread Oiw isitttte in iSittkts. savtRc "Ah.
vet tt Kt tlit Kaif rts 111 tVt rare that
tvx art aamutta. iniran rtavrrra a rrcj
mm ahtK oe theMsW-f Aatnt a hctdc ct
aaaftj scrflk-arrts.titTJ vf wailiaj lathe art
trvhatrs tf tht Tailrtrit, ftssJitJ Ihir ar
iatc tht private d intra; twt, aixl wtr3
ra a ctM laechtcc (hat bad ltt sprrail tvr
tht Kaarrts.
Oalhtlsttf tfttraVtr Nt strratits tl
tht Isaptml Iltssrhchl ahsocoJcil, taViap
with thtas JsvtaWt arltrlce af valac : stato.
tttn tt htvart a2 taarWtv taiaatart raiatiop,
alhws. SiMxt ef tht Eraptw's drctst ran
ishoL titacrat Ktaal, tht tttrtnitr of tht
fcaWt, a as at fuiat ta sretrt proftr attro
Jsiwe fc the Krtat . aaa psaj: i a tear rf
iasrtvHNa thK$h tht Vitchtas, I was sUf
tied tt set a-vtksatw, s .'Klttm attd wec -tht
tritaj .if tht srailMB -Vtias treat.i as
htaorrj WU U tht atrraaa' hill. The is
traders atrt occftd prtttr tiasttlr bt retards
sasaaaietd M tht prsc, bet bt the tint it
aas hataa that tht Ksartrrr's strofjle acainst
the Utrasa anatts aas hcftltss, aad then?
a as a central ltlia aVroad that before nanr
3aa wtrt ottr tht Taittrits wtaYd It iojrv
st?lo of the re The taljr rtrsco who
sttaaed to kU this was the Kasprras htrstU.
ht stttl had her stlf-rcotaiaed ftmpai cf
terror abtat ttia$ RarJtred I'r aa arrsed tads
bat she thearrht thai the jirrwti cf Paris
atahi saaVt a reaofate staad for tbt Iraftrial
caast and keep the thtvet artstaadtt). thca
she herstfi at'ibt ait3 V wt la itcaVi.
- Tm4 liVrr.
tntnl Jiitnksndisr.
A.KRAFT,
OPTICIAN AND JEWELER!
hji tu v. i;Krri! i iuim. sm:
Has Received, Per late Importations
Oiotlcal Goods.
T 3U W ELK. "ST.
Watches
r 1 1 r-n t w,..t trt..
.USU
.NX.VJW
aArvV
JCIV
Hi 10 Cent Store!
CUHIOS From AH Pads of Oceania.
.L. i v .V 5I ST'M k :
BAILEY CO.'S
5-jCa m A T
c.
3S1S.V
assjevv
3SU.t
XOKI)
taw;
tsrjjw
L-ilit)
t-xax
K.H'
IRTO
ISWt'
Fort St - -
IOO -a
- Honolulu.
Ga2KaiA Ir-oc "S"sier- Pipe, all sires, and laid on at
Letrfet Kat. Cast Iroa and Xead Soil Pipe.
Hons e Pnrnisliing Goods. ?u kinds :
loaits.cfe tf titat rK, ;jjtt .-41 naatC.wftr;;.0. Adaaas.
"t , aaaat at rwau. aaf the iwrth ep-a Satal r. CHiaiaai t
I atr-tr rk ssaiccaM Was w Ox tfpa - .on. fim SifM, this k: omK prepoUv
J I ST LI I- (" K I " ir-'' n ! art larrahaisee.fcac.IJt b taMadM It rt-rtrl ht4ni traattj. Ttas
itaatisrarieir cantif wteies cxtraors to; anal- w-;i.i. ri aaaat aaaaaees, is the malt cf
-!7rw. xac rti .umchj ns rf "ia r afi nriTrt . tiijii nil ihi mn
1 x -Mm. ri-t acTvi. u )utCkc v .1 i- uwa ef warn tat haaiiri itm. FuaSt
' li.tpa; aac has a 11 mifaai.i f tkrlvu 1 ataU- h bft kaetr ia faatttts ra aad
I kTE f DDH i sT 5 l . KaaarW stria: ramrttr , i.ts tiawtto. . .x ether f i-
""i""'uu mrocta. tht: aatart ee the weaf, bat f : b Tibi ia the aatOtr tf Utfaar estahs. Whtc
-rar Jsajcaa; This xcaa is ra Estci af f :at aiium imuar hare beta fniatxl the
r"i. ituaiarai ena: rtoat tie racrcvitrr. t rtatK art erataaa ta let the anaeiml -rr
X smku: asarrm asaohra u Aawtna. ay aaademt XCRMI cf jails Ltil AH U
1 1 "ir i ST! ' FI I .Tf1 prif B riECflPC K-"e awa K.s Atsart ar -that is. the tf wtal.
ax.-aiM roacth at tht 3(im; ruatt,: a 4zxm tf imaavn. Vhtat is bit tf B&sM
, Irri-asaak-ts. u nftkat. VhaVa.Ae I at In aa a wet strftK war tflht smaller
war tfw taxpf raaaK bk at-t ri u 5 . Ntw rVdarW, whfn the intact
. a 4ia a as4
. w - - ti --a.
Mffl-IIIOIELS
Cbandeliers. Xamps. Lanterns
A-.L -.Ri : v
J. W. ROBERTSON & Co-
-X HIT
Import
iftg ad Manufacturing Stationers,
Publishers. Printers Book-Binders and
CASTUS.
nJLSES. ?ii5S. Bi9.
v i -s . ozv 1 r ri
1 Xti fkmflttt Sfc d
a-vTlT tlaX.
LsKXS
X E W
1 ) p: a. l e 1
at tKaae et ta.Miiir- ac stm-r a
Ektmaaplafc Ketuf. It vu .' KasV
oiajf tat oaak af Kuiaat X: jUt;
was furat tt ht facaMs. as.: . tt
mretc cc FtK Vuaaa araf Sw; uitoa.
at Vatatrm. withhas araa iac ai..craci
the ssaaa af rlaVHTui Ctraiits Ar
haryt was a batter Tart, rai aw dratec vrtsiei
Sir tttaist t has aaaaaarw aaai ataoaar, aa
ht nraataf ta Vajtiat sv a :naratr wha
wghef waB a Wt itaraw-i. vrciii al- nraaV
artUch was sicaaaaau. : Afihuesx
W3a aautnSrxirh aarjsaa. ataa h.a w.
ttttf hait hew ctafatated U Ml
eat -u has ii nhtii 1 w aaaoars rfapa
VSaaaasaav wfca I at I ntsaiai.' heaf .a: taw
atteeawaf Ihr cOw hars at 1 SrrrW uit hj
Shcra3ecra a tit jtar I799v wmot at tW
aaataw tf tta Xuaae 5aerr ac kcut aaai4
aarat tf a aaaratagt haa af j ja. M; ah
aaam ntai fcr the retctr JKJts At
icvm the haaat aiat tie htarf I ila aaaii
wealth ef tht aat ileeaats vaa saR ksar art
lm at it taaet lhaa that tf axt tthtr
tf tfthe Tailed Sates. S F. BnaViu
Eartac" Iast Iy- u Eaafrt.
TV tarsts ' tht IMk strrtd ta UK aacjt
ttia ti. Caatt tea tat a tease tf sttsaritt.
aataWil a the baujtt itaai Jfett btfaa. ad
"aaaaaw"? artasits. tetti ahttt eseasbtetd
ajaibtak. iiad K: retreat before tht 6traau
ha. Ei St Prirat anf Orattlkttt were !
Kpttt- - xlut Partmrs as Tiratran, aaa k
100.000 Articles
10 Cents Each.
14" Orders from the other Is
lands, promptly filled and respect
fully solicited
Bailey fc Co.
TO THE LADIES
OP HONOLULU.
Mrs. W. H. WILKINSON
Featliers.
Flowers.
Ricli Satins,
Dress Silks. &c,
.Ihsi Rtveivcd from Liverpool,
aWaa . aL " m LV4 I" ' i J.tcf a
All tie Latest Stvles
JHB n :r-r te sate a a "itrcac twjlaa
TW EucreM htebratd at all thrstfiHrt. Was
at a wrcitt that she ihiisH d t whea at
date li'. l t - aarf the t terst laartrrai
M Ktrnlr 'i Jitf bark farancslr at tea t!
.'WC cafcassot aar &t u I Karshal Caa
tbtr'i ha 3tC dritta a wheat rtfiaaiDC tf
ftvasr-aa gaerarsatn racc the saad fats cf Jac-
"V T" - " statfRc rax teat ef war.assi thraharh
aTTl - "TVi . I ' K Baa at ihtaa wot ahtfir tn
IHilliiiery OooiLs
Ladies Undersvoar. etc,
Carrfaiii itrtl lj .Mr- I)tN in
PeTB.m S I'raHfNrt.
1 atadahelnstuj cf Aslf rsaihutaiiaT.
Tne OWi.t aw iTit-r- awtd Chfuay n 1 tSzattorvco Establish'
wtfar. ttt rhe Khsaoatoan. Kfi csxtstjrAttt on hand.
UTLLA. LU.GE IsstManil ofSTATIO.VRKYj
or Jtll StMTiptlOna. '
In Our Subscription Departm't
DRY REDWOOD I i5?S$Tra
' . . : . . . rtaaararat tunc the tjtsaiu. wfa were l.mr
Ta. ittesta. ha r:;.'-r , t"! ri!Lrr-T,f
; r unai 1 roryaratatw ate fcarht, ShcaaHlhat
ri a rttvfaaaaa wtrt iraiaflt J it Firrs sht
twaaaW hoMrf rair at the ieU r ak. bun
A a..arp. nrhaa- aa aha atattt jmj rc aa. j that ajaatad it. Tha was wu htt aee dar.
, c-mai 111 liliL mtiaii aW dllltWLt sas. I antaa: dart, aal it ciftaisshew s few
rtanfetv aW the sBeartatact atarhasu al" "ta "wt chataths ware naasirf rrtaa tae
" TTmn r IrfBra it. BbWI mraaw Her
" rairff r 'Rtatra.
TV Xattaat m laia.
ll l Ts .
FEft i rd Vrhtcv.8ih Etwsttcs. i
u m m-mm m mw um wmmv
We 3ake All Descriptkm Blairk Books.
w rxi lx.11
wattxaanicT.
rasvatrr. ,
XEiiiiic is otb:
Class.
Salt
i&er tht ut jat 1 tat great daaxiMthaa ' tArtt laaAci drewta; her talsxtitet af faat,
I ,..aud- af etazsa. ias aaoerjraaraia art rtl ,' fars. acc atf Lmux was stgtohl. aaiqte
aW ii sacxatrT at aaas 4sgreta daaa f - t fta saaect wharh she had rmrrtd aa
at I; at ceiaces-. at tV UK :irct. he- : act-.T patvasats mt met he; warrant
taaatkshmthiat.atsaatfaWhtarba.- i swiftrf t MW a year, aad te Jaar add
daaaaf the lj Jr Ttarj-aiKTir lretr "tat taw atwr. faJtd u spead tats sax. It the
acmaanrtaa ta r,asc imaacaraf. ' nmm mat tnc uuafluu fta
eoraatrx Liisjatj steady af 1st racnr: . the cxrtftaac tf hec yrvrit aad a
If wt jsaanalcacatsht atafam reiaenre irv 1 asaahat asksak. was left titW ToBsiais
. . t rat ucaauan el iaiatiit 1 aatM. w. W isst sate 2rdL atat Cat atwtis waaaw Van L
. rrtewcog. SM tht Ttas as rttttatacea 'I'' a,had art Xadaaar Cantta. taw
H2Y.r.ri rTCb$-Rv,r;nc-M?Gl.-;r.DOORS SASH BLINDS :fr,
11 in t - . sat . t a Vawi aaV aw'aayaV V iwoaataia tf cat safe dart rtdarrsam ia-.Jtanri iiTiiairai.
- - - OfEuttrcaniCaMumiWatr j Staffs Frw 1 iis.it harfrr aaraarrayc aa. dhtaliy tWaaa. Tir was ap rrer.
uorccancuaicinuHatc. Iwag hatatisatedaatat hatt aa-r ifc. -r w 1 aaaaaaaar a.- 7 trhtct. Mtared ia a ttZi
l"t- HIX IJ lTtTH T I1T I aaa o awi ta at- whkt a aa ararx :c a" fcasa which she err J day wittt aVaaa
IWTlMiariannitiHtTawhtnuftf' a
awarty apu. a? e aW Laatr at rap. t
I'lrlk-alat-v is KaiUrf Adrertif m't
GINGER ALE,
ia Water ainl Sarsapsrilla
1 1.
Is.
T-i- -
Only Pure Fruit Acid
Pure Fruit Flavors, and
Pure Filtered Water
idiots -reic ratr ikation or
Tlirr. nKLlnoi v iieiuui.i
X X-1 o e 1
j f W if
FROM SAN FRANCISCO,
NEW YORK & ENGLAND,
Received, by Castle & Cooke
ALSO. TO ARRIVE BY VESSELS DUE TROM ABOVE TORTS. AND
To m: So i.i) at liOlVKST
GOODS .
Suitable for Plantations, Country Stores
Or KAMI 1.1 KS. 0nler V'illosl at Sliurtot .Notice anil nith isatU
taction to I'lircliaer?. Attrntion i- Cttlott to Our
Improved. Paris PLO W
THE ONM GKMINE r.Kl rU'W M Pfi TML1HKD C ST TEEU 44 UMiut..
bajsa&i U Bot Itrttrr uk Bt t, 1 1 Pm.'t. J o -n lit- ,nu,.i i. Matrr M1aa tf
FW f Hivli T MvJ r ivo fx as IVrrr A 1,. X due r.
Hot Hr Ptf-t Jr.Cf Keim, iiv ot I ut nrcWr rtsatm Ho. 0. 1, . J a v .v.,
Ma.f.Al-u41Vkt.ll.fb Plrk dr I'.t Mr ucl ntkrrllUtfk, KfcMwt VW l'W!trr-
LfatlfctrTJfcHUat.sriijf. fcfiaf Iniit KtitVT H.- , .t IV 1, uh! t lclv, 4x 1 H'
Bck l Ii -t tt. - - IViWtMr lariT Ki AiK i an-t hriwi,
Sctshfttlotkr x A V k u Pi lni Rsttfw MlO rVMrc S K V tack.
tWlWf 5artw. LdaCr L- s k'f i4 tar t- lr4u Kifctvr Sl-tua ratkUf. rvmmt nt imrt, aB ar.
tllK'mMTr-v. id.rdiai Ty tl Mmt tft 1" - lu4 ti,r ! t ' iindfi Sfal. rVn.
DISSTOX'S CELXB RATED SAWS AND FILES. ALL SIZES:
wi; Jt Jsclwte' AB4tV) T Maaiwrra f.( trpratrr. MKAiaii. BUrlUaaiiaa X Bm. nk...
1 3tl n 'r Hwiii XifMiy NmK tIa NxlCat t0r. ihtv Js Xwan
Latest Iiiiproveiiients in Shelf Hardware
Pi--bw-J rHr fHia Ffcicrirr la,!tatsv4 Kfxl&c
Knl L'4s Xiac. all faJMi ia Oi 1
P "!. Wrtts' fur. CvvtHrmn
S T A. P Ij US IFf" G- O O X S I
V- x 1- v Txkiaf il A II aaai I. BVr koi &ati I aMrrar t rtc ai ttfxr
F(t-b aa. B-'tKatw Inif Liaa Mitiai Mc 'o Lacr rt. Btf ad rf Irt naatfrk
STAPLE GROCERIES, GoWcn Gale, Siar & Supcrlino Flour
vv-aK - 1.. I'.. X- . ' -r at. -' T rtai i'JH.n',i C.rtt.a'
For Kerosene Oil "We Offer THE PALACE, and Guarantee
it cannot be beat for quality or price: also, THE
VULCA2T. a good oil and above test:
WOODWARD & BROWN'S CELEBRATED PIANOS!
The ClieapcM tJootl l'iano; rw Ilaifii Orcan ('. I'arlor OrcaitN.
J. M. OAT, JR& CO. NEW GOODS!
MM DILLINGHAM & CO
Stationers b
News Dealers !
Xo 5 Mercluint StrrU
Have Just Eeceived.
EX STMR. SUEZ.
Photograph Albums,
Autogranh Albums,
Promenade Bags,
Purses, Wallets, etc
Christmas and New Year's Cards.
r. r. to v n oi vn. ni t tii rv
t .tft.n E-. . ..t;.-l... t-7'
a a - . ' . TV -.;
t-a t ..k.ttfa. i..wi aa. t i
h - "w. - a.ta .sua 1 s
itna .rat. IH jllliaa J. . .
THEIK PlTX ticiSs OF
At.KUTLTTHAL IMl'LGXKVTS !
a immd fc, ntpptti )t. at ta.
Sntrogest, Easiest Handled,
ail a-MtaVtt:., Itfain tt . 1 r m .t .
FULL USES OP, MOUSE PLOWS,
rfrt P"mt, 1 ml m ttd k.
I "ii-rti man 1 n
5fai r-a-a. miht mm ZaU J
omdBa; TWertl
DIARIES FOR 1883
:- IS AL
satsaw-irwt .
StaSAPiSZlLa
tar. i- r:jX
3Cia t,
In he FRVTiC OErAKTWEKT. e 3e propatc! to do ALL
KtDS OF E'OOK AND JOS FRINT1NC.
500E
Jtisic: 111 sic: jizsic:
PHroiturr tlannfaetorr
J. H. BRUNS, JR.,
at waa a raid acrtastac
acandhraacas that i.
whael the SransKat ladaa easwtKarf
f trim f awshataWwaiiaaawaiaht aae$ asaoami em
aa aW eeifti ly a rat at aaac l-a
i
Tintgr 1
Uhatt
the Styrait TaWrrf of Ik.
a it . .;n TTr 1Trr Tirrijirarir I
a? aaat an the ket i ts tf
wift Xadaaar CaMat. wha, Ij m i
a a at nt rtxaranl Gcwt ,
aaai a aata: rf-imary nasfaaasn, (
e hac csTBtate rtesifchaai. Tht!
' Hataat afarsasi were fc tht
' CiasVsI lata eta eytan Iv asad:
rJ alt awtaaCi saiSsr tW Wi -
aatt ai-Madaa aW jta.aiaf taJaraaWtm
attaxasaa;aWx iatfaR rf tht ftiaeedntrt craiaci.
inainf w-3 he isart n l lisaj Lf 4 c a ' ajf rarea. ataf Ttawi-isaTj a rats
' Ttrin saa adiiiLataawatnt the rtgaaai iaitar af At Staat lad thar Cfeaata EEtaeta aa
ii in rin n i aiaiaaiali J irasajau isa iKista
tat. iMiath it ba Wit , Srar ninji
AlWORTABLE MM J"nst Arrived lg ffll QF FOIMTDIt
ONE Kil OF
AT THE LOVt'EST PRICES!
w . - -a.w . j .ias.a ' !LWiTtl KUKAJa
Es2S ms 1TSSKTESTSS1KE
w aaatraaa i-aayam, aac SaWala;
!
?ksb Tf se Z3tsaia Sccfc. Ac
Saeggt."'ifiiiaTigr Cacxasc
C CCSC IV
ta : she rttease.
" jaec re. n.attr atai.w. u. ttupa. f
apeanas i ri iJe at aaw eahraar.-4
rtr; it ltSia Eufcewttr asarai
jtm sfU&a&VC, brat at art "ttmuet etc- . aaaa - eiaek a the awrn: aatSkap ad.
;Jtaas. as tarj art taxed, th. atrr-ra ', r tarateataim; hear tsr dsaxtr, -.harh dar
' t-tg -a JuttdewaaatBriTiw ttardtw ra dttartd, sat Errant rmriwf
t mtae rtatatur rtaac r j u la. aaf at i aaa t i a aaa- c naart axl aVr tec-
. iimiBii i ijgtiWt. Haaa af TJtrat wrtattei sirM wu ihtwa ht
h dbaciKr at the nt-aa- ,.rm aaf 'tartatd at wa at fcj e scdecaTxerataa
: jgtasixjfcafctajtaa: gsa acjaratwa- at !w4awart a3raad at sswTili jaa hrr m-
aurtiiii sate a tvttft vju. Lramat iviaL taaVainaV artcatan w. ia r
' Et-aXTC aiCB ITC-tirTrrT Varvt ' tJtilav tut. Tat raraar rtceM ati ft-aawa. nm i acno .ha
hwSirKalacasaaact. That Haajrwaa aae Bat? asu&afa. aad, it
;nltr-jj
' twiatv in at. sa i am
ar- - .
rs aaCU -
-"alt laric 1
JBEST SEASftSED STCFF.iw.
aav.iaaWCati, sea f rterr defne whs
jOTtaa eqesSto, wan HA i a tajjt rof m jaax tt cam jfrma tt aaarty, jttia
ma aai.i in mi ra jttar axaaaiat, . - v. a.iaa.
hitbiiKaaBMiia. Kg. :aan taaaareacriapa-a3l tlete Tiaala
ajtasfx-n. r A I wats. ew Meat raaxtaKe txssmnsac
aa the jari. "tl OC.AO'3l k I Uff. tt aWorrrlaSacmara aea -... afc K rfsfcrat wW aiceM arrtt
tt aje "'hea. troa! aaa a zateaermaafcr j, Bat Hffyr-t. aarwad ta sdarat her a day
aawsaaa.i on -rrw at ewssc t retsrt. m
MO Pains tvHl be Spared fK-aa rfeyoarlif aSxiteri teat atrusaf he Suai fat axat af
K af wsch tBioreQda&aa iif .aaStonaa rat... tar star tats a jarverst tfrataraaral af sjhsat
"r The -ct toj tnot rtrrrrof a CZTSA-M, i waataaai ana hdra;i i iliaa"i i tf eBa.
ULtsia MmFlnTtavV 7 Fit fTiCTfiWr?! teraflarriit!lT4 m'c-c "5 7? " rww)
. .vav..i ,i. ajaciae .f aaa-j-r jr-rrrrafc&iL.r jate.m- arax J awtna aaar wa. araE itt.ii.ie a nrwarr
faffiButea actae tcrtarjtk tf aarae dasSarxrf t
HOTT.TSTEB, 6c CO
MHOLLj-iLF. IJDELT1IL
DRUGGISTS !
t V
Tobacconists,
Beaver Saloon
H. J. MOLTE. :
Proprietor,
Tiat he haa ajaeatd. the abate Sal oca
where SrsVetaaa Rtfrtahaaexu
.rftriaaaiaatrsyrafct
Tobaccos,
Cigars, Pipes and
Smoker's Sundries,
Celekited Mad Tables
NOW IS THE TIME
Ti MW SUBSCRIPTIONS
FOR. ATiXj
ltlO D1CAIS
FOR THE COMIhC YEAR.
Red Rubber
Stamp Agency!
J. K. OAT. Jr. & CO,
Pat., llTM. TkRli
rai fa tot tiartax fh
( I LTIVATOIt.S, Hlllt.SK HOUS.Af.
' - ... ira sW. l Caataa.
BUVrtartal Pailp, BWb -
Ctmajt Sprawl, Can aad Camit Atlw-
rl.. (uwti laaatilk) attsaarW
STUDEBAKER WAGONS,
a r-a.
arny laM
It- t.r
LUBRICATING OILS A SPECIALTY.
OIL
JOSEPH E. WISEMAN,
REAL ESTATE BROKER
RITI.0V3!EYr l',lT
And General Business Office.
Hrar aad Irct.
Uvtd aad Srfd
la 111 Parts af lei. kiatf
KEROSE1SE OH. STOVES
English and American Paints and Oils
DEHRT ,v LEMTIL
'ROS.
IM. J
w ARNISHES.
Jt rtXL Itwa
lata,, l.ut, a..tau(Ma
avaaataatani larsaa.
ftwe. j i, iSTataw.
rarr SIMtaadCaa.
snnLr nARDWARirbr'ALL kltos,
T. a Ua. sattax anan,
A LAHGE VARIETY of SCALES
RiMwTo:trT TttKnn.itui-r umn. '
i.i. I lagliii l i ri L . a"
a w'r "ati tvw lass, tjw M n.
t.t57. T
g2-.-a-a.tM.
tas tttawr taU.
J-j-ttaT
aaa w I t i
LOANS NEGOTIATED
l OK lLl. tLVIt. VISJUV thoc i
-vlarS!!T:irf wJSTT'' '
afitj art ahta aaaiitas
House Furnishinrt
tJa-atlaa,
Good.
.EaS&lF'
Lamps, Chandeliers 4. Lantemf
t 'rTt tatrt
nS. "! 11. Mt ..,,. v. 1
HOMES AXD EMPLOYMENT.
W asf Jh .
GENERAL OFF1CEWORK
OT"Ta-iiii-ia1aa
rttMIM.
aal ffM.
rraT' ...
a. t5 v.
aa a.-.-V7
1 rtK T. T I
- - t u a.i . a,
'aauato.
Coffins Ahrais on Har d. " JtaaWBisiaesaa. j j2c
... . . . r .-tag wmg rjg lota iwu-lly. a . a la;
a . . , ... .
wat ta. 'It. asc. '
StUrillae. Atat far ta.
ir-njajes a.-tJ-ea-waa arterial fcittnan' paTlzrr israi arxtrrtia tua, i a"",AI' "ti.U5CrUSn COX'PV
ai aaoa da.aaa aad ViaLTv mx atu Hajnea. " " -?-- cwv n'.m d&n4Jar
WJ S AM) HAST HOOPS.
wo trouble to show GOODS.
OILLINCHAM A CO.
SALAMANDER " FELTING
rn - -
(o.criHj Rflilcrs, Steam Vifts
rr. rr
Saves 25 per Cent, of fuel
PB1CE REDUCED TO 87.50 BBL.
TMEO. M. DAVItS A C(..
aa .
S t o o i 33. nils
PORTABLE OR PERMANENT
Railways !
I ft. ItBtht: U I ha. t. tht 7'
.Ml y-, M.UM
- JJM. saw t : wot ta ttat aai wTiisraai? tf tat asitr
' tttn Lsi Xaaaraau C.
arl
e.tr ata ritlaTZ '
Irxf at f aa. tan t

xml | txt