OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, November 14, 1883, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-11-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

bairanan Giazettc.
i - x r - : irs
t
Itewrf yarNi. ti - Kiu ai
ta Art W wer tiiini: u inw
jar a tm- KSa. am a a '
law r rim i il.ir
i Mft m.
1 ILSmmtt
at so aae hwe wirvar oc
Brim ja4t tbf r; Ww( V Mrtiwc
IV Un tt a IftmitfiiUK.
w-t -t raw Vf trf wC"uvr-gcw.rat
I rj. :in-- to sr. mis i Vaai b Jeway
SJf H aOa. X3Oaaf Kk -fCVHCi.- Wfi
kr i xaBJKi ui ar Ik, m asoaay
w. m; vrct wtwiin taaa. B
gspT Awtst of k i atii Jaum -
stnmp-i; JfcstwsJKt rf j .
Mtbi:Anl IVaw ifBiaaar ip
ntkrtitmsrfte i "kmi i
fur ntrrna. ft aaaoA- VKry kMt av
is iaai fcrtkr vaa swjAt. Ha-iau'lf"
na a feat aax i! W ariihiii ? tawf ka
MMM KM Wr nK ifiimn iv tvwc
An iitwiiu. 1 Aw tat A
a-i a - mo-sr :Mk')Bi to
Brpani ilatjiu r K5 tar me jar
w far ;
5
? B i
eWfc.
. - aaa
axaaBF Bza s . aava
RUl FRAXClSCQ.
ft ti 1 hi 1 "1 1 1 1 laniii Ml
X&vpc iitt asm Unvote Arl
m ncmt amK wkwhbw. w
it fcr 11 11 m vmmMiwsm tWetenaa-
rfiiwn fti 1i 111 1 air m r mi mu J4'Sfar-
cw &ra!i Vuft. .vft Ct-c Uw JtpfrY
ihiw vbt- m urn
iMrk: lie MM
JUJtO Jh-AOr t 1 wt? 11 11 Hi iwiii mill
BCVMKBtndui; a iu:mmm t o? mud-
FOft SAX FKAXClSCa
vcl Lady Lampson,
. SOT
VI lire CaA Bbj-Oii fti- Vst IVrt
F1U SAN FRANCISCO.
IE. . 4 liTJTl
JLneux. Wil&ts 'VT&m&h
ttaW-nibK. iHihiili li -1 i EurcneMn.
.
A.M. jcank. Sflihy IA.
Tin iiiir TM Ttoii i fn. r.-v. n
IIIiiiii 1 vifur-immi Twariill
tela ' iB1'
1 fitaiHatt'SiM
HUSTAGS
1 raar .
same BtaJ. -
PACIFIC XAIL STEAXSHIPC.
FVX SAXTUAXCISCU
CITY OF PEEIF,
On or about the 20th inst.
3.
CONSUELO,'
Steamship
CompV
.t rvt rt,
- - lc t
- - - a.
t . .
OCEAfilC STEAMSHIP CO.
jfaripesij and Alameda
MceitulJ A San Francisco
Ontte I st arc IStft cf Each Wcntlv
i rune to OW 9aiat vrv jaft. mnC k
ridFK 3UIL STiJJISEI? CQHrliT
For aan Francisco.
AmKM&ae tiwt?kBtKM ; ? On ccsbou: Dscsmbsf 1st. ISSS
iir ini ii urn 11 in' in. ii wtiw jvxrw?enes Jrro visioiis t
- SSaaL Sg'TWyr - f CITVorXEW YORK
.-g jy..,. . 1AUSTRALIA
.Wlti Patent Steel SleeKis "I "f,C5C:
. Cane Cars.
:awaiian
Carriage Manufacturing Gomp'y.
Scrnm to OIDE0X WEST. ?CUCK STREET.
ALL KINDS OF
Carriages, Wagons ami Carls
Biin, IKB DttrerrVRin
H Alw TUwA IVr SJ 'SSH' A CtopJce AsKsrtinoat of
Carrlaso cfc Wagon 3VEntox'iils
AT THE LOWEST MARKET RATES.
STOSKS. TliOES. KIMS,
Num OVK. ASH. VtHtlK ,yi,
HicswKr rvk mix. Rorxn
IWVt ST8KU
. nrnoii ttsrvn . M'rncian nautv
nrrH UMTaax IVL-Rv KKKNPS. V.SUKKS. lXUJ0KrUVTES,Kt-KI.MM3lJ:
wiicoIb Mode lo Order
TO StAXD AST ROCGH USAG. T VKRt UOW KATBS.
.-a w Ounur kjrtfcjf.ir ; tfcw. bus twa k cml -t of S&vl ta t bww liivet
150 Tons llest If lacksntiths' Coal
IMS SILK IN C-OaTtlES TO SVTT
TTro-"VThtel Brakes, Haanfacturcd in our own Factory, 25 per Coat
S?- Cheaper than Imported Brakes.
Everything Must Go !
GENUINE "CLEARANCE SALE
AT-
A. 1YL MELLIS'
m
55$
OUl'ltKMK CtWRTOT
Mtk HMU fMt bkMU .
tM KIMI
i Wit w hi
.. SMI !. CMWM. I. Hw-STiiiiJl
tin mm k
l at V ft mt w.tat.
SilUi.
I
1. hk la
A" JlW ii
of v,W .
t V I'M". llMItlk. U kKk HtM Mm2
rxlllx trim IH MM ItMlCTCii'lTo!!;
Wm. r2rnJ tan .mm.... . t
ikn k.Tt. vj mU mlum imi ... v!-"Hf
nm.imM(laUm!ili.
t iMoitn, n. 1 r la. i.M
lVrtti r)nV.
104 DFor-t sr.
FOR TWO
s 1 1 Honoliilii,
WEEKS ONLY !
Commencing Saturday. November 1 0th. Entire Stock
Marked down regardless of Cost or Value.
NO HUMBUG !
Erenihinj Harked in Plain Rsnres and Sold fr Cash On -
E0. LYCAN.
W. R. BUCHANAN.
M. HACAN
LYCAN &
OO.'s
LIST OF GOODS
Knee, to
6o fraa $1 1 SIM
Fk fr.ci ii u liS.
ilzsc&sxx! froa $LJ4 to $125.
Biajes frwa to Ml
Tislssskn fcoai 2 te ilft.
Oectiu4 fiaa ii t
Uiawu fvsm 3S ccsic te
Gsilir. VnltK Bja StTci fh
ostt to il nth.
Tkfa, Bujo ca CN Brilcw.
Rqoits tec iH UJs Atsaol Tattna
Furniture in Parlor Sets,
Consisting of 7 Pieces, Ranging in Price
From. $90 to $200.
.MtoMiiit C am
. .nrT i in ii fiTK iibtkMwa
- - - CtaV ibmbb QcaoDBM
tS55i""'l"'i?t'
FOR SALE.
arkrl
TaT,. rflSSrs 1 SIX FOUR-WHEELED
S'l E CARTS
I FOE STBSXT VIA ACCST-AID?
CITY OF SYDNEY!
I dm. r aicct i"rtb-r 25, ISSS,
I HE $m TME BKTB HIP.
Bx; Uk $c2tjx vat ah
Hie KT 9UkOj& B
-r.-:iirTE - Taralaaal
- i. tM cwraitpi aawt fee
Ti ...i r-aij wtj jaimj . a if s: i- " '"f
r-Tts-- ii.cjfsc. 3: ail Tat s: -wal Wj
t t jwix T stuw icaaos 'ants. m 3
wirair ar iBif wurriiHj TTlm 1
i.-- ni a-ar j.-ad a - nian i J
7-: w.n -ar-n-ri- t 5 ISm.at
Tt- -w:na j- 5- iiniiat asar nnT'I7'
w a" ftr viae r w.-raaa : jwiirf mtbhh
'3. - i..tmji..: stcauuf H x aar a
.ev r -4 ,j j sue S2i $noit f iinmr aMMMW-g
dtWitf in-ii j mSii i aiim
For Sale!
A Iot of Iand
1 200 ft. wie'e fcj 30O ft. deep,
TisufiaBitK t 5tV" VmirTj aai
.r Stable and Oat-Baailas-s
OSC: IS KEXEKT GITICC
ajaapjtat taMitw-- ixbcok ae
i t ii-a iiflatiL
Va-Mac Can n 'U'T tk.tf
MfMlw-t ;m nttaie
SIS H'V JJL
taK'ti uur.
STEAMER LIKELIKE
afJW HtWftX nUaVIk. I T J-rthiW!
f Sb jaK-? lmc ateraea. fir aib
Star awMc ew vfana aftary 4j mmaCutttil
iu aac W
TE rx&OblCm GIVE 0-
X -ainaaMCi7 tv- ivnm i -jvaaAbSrfa
ttr ' rfl fclj ki
:n"v iaf, xc Set ssttfr aaiuitj sttiv J
IL- T TZ llTB awn
50TICE!
a" i iiiiiw-ii-iii.itAt?-aa,
a Sza ftoa; jranfai d
: sautsEacaj;- icr ,
i- ii'-g Tufninr aacEij-aa.i
aiM-n-vc. iac s w arz? matM das -i
iirt uar aif ar aTassia jf i
inxefrr sar-v Y jma ar aW dbcr
- -wic at n ceo. lr a focai to.
sni m 3i Sbap ap cazs.
- gaiai- naiiiinnaiii nfec adfea1
of. re-jut aiifff vaV. aa i imai
i. axu at in nam n-fc-f ag-jw.jl
51
"CC ATT A
E Vot'LD B2jG TO OTHT"
wafer t a 4C b j-Mirfrcm. at nair
wwasf Cxw ar far jwraHaBi nt mn3su trmt
STOCK ! STOCK !
oTQCK !
! Just Received per Consuelo,
OH IHrksr (iiir, free: UO to iK Js.
S4tx Eocitfn fee ciilirrti ii-i liilta,
Sii ta S16.
Efes c Oit CSoin l-7i to
Doaks OSc Cfciirt firoB $2 to f X.
Htci Chairs (j-oa (. lo S.
Grtciia Ckiirs frts H-S fi
Wool Seat Cham front 7i nab it $1.
CENTER TABLES Ebony, Ebony and Plush, Walnut
and Walnut Marble-Top from S9.50 to S75.
W--,c fea $ l& to Wrfec De-lj fra fiSO to SS.
Dssii- Tiiuii fr3 to l!jfc fee Sii Rnnii &sai $ to $!0lX
BiJrojci Sett res S5 to $17 i
Minars fna fl.SO fat S75, nTiir is site
Ia 5x10 to iaes.
OIL PAINTINGS FROM $1.50 TO $200.
Wttor Ccum frsa J IM to 47.
SC ErnrBjS free: $2 to ii").
Altolrp-M fcsa SI to SS.
CAcwi Fjctornjti free J to i 4.
CincjK i tvitroi Iiliornfis iArU lo4-J
rsstaiiuta$KL
WasiW-r ai R;arCtsi-ti fcaca to
r ad Kri traai $iiO to $16 eaca.
Bnclti from 3 aa ta SIS, a Walaat,
iSoaf, Io.ri GaW, Aa,r-y,Koc
Bptt taaks, aad a-oler T,fcTa
Si to iev.
Boat SWrn, froai SiSO ta $11.
EwU frets S ccats fUJSO.
ArtetV Eub (roai $1.50 ta $
V ort Biileu froa i50 io ??0.
Xmas, New Year's, Easter and Birthday Cards,
From 5 Cents to $12 Each.
Every Style and Price in Toys
Toy Pisctt, Piper Or, Drtaikg- Cvi,
Tc2tt St, Vvks, Jtptcu Tea SU,
Kuuts Ccpt rsl Skaters
Ac, 4,
2 Orders From the other Islands
5romPt and Careful Attention.
4, 4,
will Receive
LYCAff CO.
POST OFFICE NOTICE.
rnsiinn: tnu nu. xc raj , 2 CD t - ; A I
i Cxrrli-,.TT esi Steele Ecas
XJ jll.Vi rt I
OFF THE ABOTE
aiaae la S5 j
sk sa; Mm
IS
of is afeifc" wabscLrETaatts s
ESMfiaV- p
p
"LU73,J3 -IJujTr L taaligllilTn C iafOC Caffltn- i
t ' ! lliaflnn dbA f Ttinafr- -a- --
St fllMTllll SaM. MaT W iBiUiaW T JBaWJUlWi a
Acuta- Oa-r -atatt;iii4Nailki& w
j- ttm m "m i niiiiV aaT Xr iTim.niiiiilli at an- fc
W SfeSK. -
w. c f awi m a, co.
aw aaa? mir jriimii .catafaiat. t
3mi agum x fiosV te 4t fit
Hi Wail ji t v
rfwi-i f V011CE I IIKEEET
a
(JYEN TO
1 wtttaVOrCnwighIit Marr-ltee o
I SB atfifa. anJT 'flaaafr aauwIiMa -m mi i .-m .i.m.
i xnter a uaauiar .taut e?-av C Sfae .SUaiua&k
Smrdm Tillifcilitwiin i. L" -..
TSflCBSOSE- r XtslAOC
1 "ray11 J - - - E J
-Snot Iftat
yHf" Jjalff "HH IPQaaaaatl ttllOjSOt- 3C jw iSSEV
jr S "-'a-r- hi t, n ii mii afgilii tXS&z!
iiHiwiMi Mm I iii nil i j at.
sujcf w w vaaaar aaanp ae smr tirwur-Mna AKBransnssst. aat rr iav
ftan ..a U. & 1 SR4aabf Ca-f (JB ajW irrHwr
fc j- . . MTW feM-fllKSaC 4U- K C a I ' 1
r.'-,raB' Stat tJCimM4 lwwT!-r. X2iam&-r X lr a
i ii. y. aaian i naairf ii . f- ue m i iiawnrg a. Tnfgrr r.-m- - f c ' jaawwar jnm ua
OfSCX" vat Stsr r -T"- j a ajar JgiAaaAat a-if gim .-wi'T, 2 9 ejoBi, f cml&aneC Sitkc anjfltng amat XfvBik
T- i - " r iwan. TOamm'maiiimaM.iiTj-i , -m7i-f - r Saatot .urai-&m. Siezjocmamansn
, aw ai mi ji fee jfr-e aa t ss hm. met; aa. it EjBeMaiii8; jaf aaasiiinfciga. t aE cxtm. - aKiCr c aiiar)ja. w
V .9C YHurr -jni 3 grronr-Ba s arnnimTC at xut saad i TarCSJt I laK -taflE art caxawwmi irpurit tar
' ...I. i. . , -. c .3t BtCv t j-i a i it. I "aniau rf liwaraawaBsv aUatnamoit c Emmu.. Eaa aa Sar cut aasadac. wiesr
aa wanagaaa grat.mCT eU. t- , .gic - j " - - i E ar .aj5.L ,.
s are-ref fcrfixdic-. Sat E Hm. Ii. 5iimt a, 1 esSf 1 CcS, i ECS. t Tisiporajj- i Tr-irr
fc - ' . . . .. - : z 1 - " . 7 m tw jrar jphm jmck :
isy aatt a. 4buzESSOi. xas. jri: aarjas : fc CO. imJatekei satf 4M.wr,lluM- Si
3.. a. rai. x iirnrrrtn, rf '" ' OT-.-. B?M. rri - aae!at; jftyyy."
- - , e - Z wn,i. Mai-...1-a, i grrmB ijaia. -asai: ra)4bS C-l .f i. UII. auai, . ctci. a-"ii aiWT3lZli. b
ataiKss two: xjxtt in irc.n jty-imiuiaoai cut Sar tr . .-,- y v . jni-raiiniijwa
--r .1 r. .. .
JttaU
la It t W i'WM JiWi. 4 tUrm Ikwllt
ttk $:.ett 4 wit nut it u hu wml2
kml ptwt4, ad UaI a (Mlfriruv taaTTI
Jvt.llK Ct ftrtXj TXZa!ir UkU T1
rTrHVi trrn MiUtK u4 Utrrit aa-T.,
kit utttt trisn U r7Ut nrtMItlj ti 1
fttKUmtor. uj tkkl rura b inimC
nutc cwittmi end rutT ituttm (a mm t2r
h u wttwi rutur.uintiiitfa
W. X. IV imsx. at 0 VtWV A. 31, toWttT?T
da.. .aJ riMttatkMrtll. ..(. -..taJLVT VT?
jrr aat W'
w in uniin ra um pKftDk In tta '
wit rri1M WW lmJ t?iBtr4 tw
tHiolat O II t.tatliaUj4 JulXtsPX
.V 1 RAMTte aVVDIV
Uxxkt Sinn. IVMiy cittJL iff
OCIMMLMK COCKT OF THE H.V.
O aaiWa UU4 ta rntett.-U UauM-w Am
Kw UU R-t t UUinw Wart riTT lT.
rr. WlVrt Cittl Jnuc. JUaV
Oa m4fc 4 tiin U Tnltka aaJ 1m1 artnte
4 A)r J t anatxbi a Vmo H. Jt4 -fmT
xnzmr t th futr aI Hi Kc-jral I!ic.ar rrtac fm
rtu Lrfro4hi4a Ur-- of llopotahm. tUka drxrw.
fTrta Uy a w W alVawr4 2.CXjn, a4 dw.
amxrrr. U ilTT . aai aa Uat U tTml
bxa-ta4 r arr7vr-'. & a xa
V i&aaV iailiu or U rrcrmr raii4
tktir ltat Uc iMVwaa t&nvtUUa4U.
ckurHa Um ia4 Urtr wvur turn X tanvr n
fwaj4b.IiW a t-acfc a4aia!tntr
It ! 4tr4.0t FRtDAT ta naJararXWm
Wr. D TStnX At T.cVca. a. Wftr o uU CaJf
JcMi ai Cltamfcmt ta tat Ocn Unw ai Q3tjih.
V- xwi Ott Mat knxVj tt acii trl a Ik Urn a4
pi tor Vanac 4 pclIUoa aa4 acroaata, a4 tktt
a:. p?na tatemtr taAj taa aatt tarn apMur ta
aVo raavr if aa; ttry aarc Xr lite vaaM aWhf aat
W ciaatrd. aa-4 mixj pmat cvirare to an
aatiHt-d taw mU wtcnr- AadtavuUUwn.
iHv EaxUkaaat3jailaaUtaa,t iKli4ta
ia Bivxus tijLizira A jTaWai aeTrjfm Ktal4
a4 paauhni o Uoaala. tt Urrc m-M
wl.a ycvK- '-Ixrrrt irr.at4 far -aM
kiaxiaf
Xat4 at IIsalaTa. H T . tkl Sa Uj Oct,AJk.tiaL
JL t' VDD,
Atri Clkf JatUca af tat i arnaae Cntt.
Hint ? xrrm. IVyayy Cfcrrfc. fjQ at
ocrnuME cocnr or the iu-
VJ aailaa.ilaaaU. la IYatA-Ia UMattri aT Aa
r f JOCrH G. TV KXR, UJ t llaaafala,
tmd- At CkaasWrrv bfcr Cif Jatlc Ja!?
O nttr sa4 XJtac j-rtliWa aa4 tmal aat
f Atet 4. Canvrfcai aaa AlUa llrrmasilaiaea
tar oT tkt oMfrk Q. TacVfT, U c na-
Okm. H 1 . 4rcMrd. wfcrrla Urr ak i W
anmrf n.flft. aa tkx.tr tkfmlTra WlU.
k u4 atk laat mbv aa- V ximlaJ uTu.
granvl y tat a Saai rr awj W aaaic aT mriW
& r ttw wytw naaalaiac ia XXtit aaaOa ta U
l tlii UiW. aa4 dlKlvacxtat Una aa4
lalT mtin fra all mtarr rrrpoajifctlltT aa nca
ailalHiiln .
A. IVISt. at lacK a. ta , bfor tka -aid ITkWf
latkr. at CUalym, fa iWr t,an llaxat UaaaJa.?K.
ftt lad Uk a kirtay U amtatoil a U Uat aa4
atee tar karta aiH jk1U 4d acroaaU. 4a Uat
mm unii tanmm aj uca aaa tarrv arrw aa
Im-t cw. If aaj tay aa. arfcr Ui uai taaU aC
Muid;u4aiT KTcai ciai-Bta tawaaarav.
21 Mlr? AadtaalUU wdcr. tatkt
ncBtk laaaraajr. b rtt.iikA la tat n&waiui Oa
nm atryafar primtrd aa4 raUUata la 11mUi,
tiawln fn x-aa ta tie tlar ikcnH
MM-avaTal rW MW kfarblt
PaW at H-v-tafe. ILL tM rkli OctA-D. Wl.
A rJLVNUlS jcddT
CWf June errm Crt
Atttat . Rmxwt yinm Dpatr Clafc. via
ccriaEMK corirr
CftXBS C a WaVnu.
aM I
OF THE HA-
n af nOKATIOC
Ula It it
HaraU o CnkW, a( Qaala!a.
aaa tbia a4fieaxr4 a bialra? ai a Uutxr
SL it vaa opanad t&vai adcr Vt tra to IWotd
ttan af ttr aad Cnfc ia jpnrt tkdr claUu aid
prrw tftwtr drktt aad :aa: pcattratlM W antUt
tkMC fat i2ht rawTcliTT it ta tke Havaai
UaCKTTa aca-fjagtt
NJ tkenfan k ' t rSraa tLalTTin
i A V. U M aj NrtWr A 5 13, at It atal
A ai Jkr Cjort Bow ia A .joUal tlik ntaatala.
WfiVtof id piav ft ah 9ra cTrOnara ta aitm
Ocuit. te.
IVafy cirrt.
rrhli
DudHoaax.ka.n t
MertasM' Sotice of Fortdotin & of StU.
TX ACCOUUAXCK 1VIT1I A rOTT-
X z ol ult rMtitvpat : . f-rUfl . Trr Jc W
Vitom Kna r tai lo A jtiTHrirtl
ttr U. iiy .r j.iM.ai-r r.martaal u W
. : . U krrrtir trs Ial utl Mrto.
" f-tlaa- tKl laartrirr. te ceenim
"- tkt rmltrm iter AilKi la niihua
SATrenT.ihr tiiriMmikar.n.uRM
?" Iwja la uM aawtr... u
.law MrctHC
rutjmani aa klllali: ICuk, JU
haaHtl la W Mil lr !.l VM tkaaM iB.lM Am.
Kindts Krxrotatktaxac of KikMvx, camul
& anr .f lJ-M) lira, .ttulaal U Eaisuulnt.
itl. UU.. ailTmLsa.
Si-JLTI that aM Iac airaat L:m. naaalaia.
SS'SftS?1' B.tt'" t' A ia Ihiwal
kaH. HanMa.Oaa. akicrM ia S ra, Lt'l
aauMaraaj. ll taifcjaa fci k
Mntgigre'i Kotirt of Portdoisre isii oiSil
TX ACCORD.VXCK AVITH A V0VT.
-la ai raatuaa4 i 1 ffnxim taonrva lalt. f
f",'KLi ' -"""rt ttrt tv. li 4tt
laa-an. rrrarM !keT rx . u
aaar Jtna tUt aal anrtiMn bust, u lamtaa
fal aumri. for caarfniara troto. aai ia caat
(CP Aaasa ia UaMlal.a SJHTXIMT laala
tjt tr Mu u-a'iklMa af nit Uj.
aaajraitm aa'lwal ra tiU nacisaia a Wbr
raib yanic-alua a te I at af TICaaa.il'
"a-f-al U JI J l iarWEIGHT. ltact:aa.
Ptaaap ta a aaA arr AH tlmt frrmiar aaKriaH
la C 1 5 ar: LilM Jtjaaa 1 1 Kaltaiaaa-ca-tatafaf
aa ana mi t as KaTM i,.,MlaMai
Tax Collector's Notice.
iKrrrz- rT u xatixr Oat. W.
TAX PAYEItS 1 THIS DISTRICT
X a .- i-t- -fcu ;baadmlst.tdain -v
r it "S.rttaa Ttrr fsr tki cxnrtt Ttw at
dSr a .lav 'J -k' -r- iTraraJ Uaxs,
On Thnrvly, oTf?rabfr 1st, 15SS.
etaiaMrn Mh S- 'u of tk anc Tax La
aur-aa t V-rt .-. : ar- -muW aukt
WWW af tk . if. i. aa o aa Im tt tic
I 9th Day of December, 1883,
Orttjrfcww Has :aa a4!&rval t )T cL
n UTE.
Tx Ciiwotw n-miala.
Oaet. tar ai. au im
.aiaiKlwwB aeTaaaitor cr adier x&sAiMf a.- taf -
Money Orders.
a uiaiiL
t03J.Lt,
5$50Ul,
AIKEa,
FAHAO.
aa aan.
LIKAlXi,
5TJ.IIXKU.
sue run,
HAlUrf?0.
HAXJ,
XAavATAO.
ax KaCal.
LinrE,
EOWja,
WilXEi-
KAPAJL,
lUSALKL
ITAIiyiE.
JJnuaiaA,,
aUCSTAEAKAL
l Kau- Orr OSira.
Sec :
3k:-is cats- nr 3xx" vi sn;
SwrXi.d.
aasfca. BssstsrsA a jlai. cm- a
a.iQCTs:ifj-cxEiitonaiaiiiif . r:
ttaa-ji3ie:i ii.te-5taag'- wXJSUtSS1
ajBf fcpjeiii im um 3a
.. .,. SaaB.
aiaugiace-g:Aa -f
ua -sK jEV
V . ftriT, XkU
Samcfi I Salfitcn Z
ajfmUhrf 5rrSt"-r"- -.,. a III
iliiimair 'nai z a.
Suma&aia U aa t
Cotton Duck.
Foreign Money Oraers.
H. K. WHITMEy,
BUTTER !
Just Received per 'City of SWaey
In Tins and Kegs,
tV AS IO ALC Br
SiaclsLTelci tks Go.
ta.
PUBLIC NOTICE !
TO TAX-IMYEIIS IX HAILltfAe!
ijrnr.ic totice is hekkbt
J rr.a i a akaaa h ca? oama. xat taa T1X-
a. OltS-Ht M )UU AO. XAt
1 1 an. L a.. mm C IV. cMtaaaar
Taxaa at Om failawaiia naata a4 W. .ta.
aTTIlKtal Ki llaltculraiKaaltN
" 'a ma.iinca.sa&iaA.sa-
a af Saarakrr taa aa (Aa IJft. lra.I "
AriaiMIKCA. UM.t.u H Ocava ttB-
Aaaiaak . Ta ! aa rrl JaVar.
TTa- ai la. Ilaaua ( aW0 Itaaaaaju
AT II t r.Lf. a: la. Caaia- ran. at-tllf
a SauaaWa arMii
ll aafAaUscaf tAa Italia
3aa
la oXaar a U fnual Itmn t
HT- naaxara aa. lOm r yhrta Uf aI ki
laT eawraoaat r aOUniae. an nantal la
iaaatWi eOca I ZU aaa canaat
T aa ttaaa featAaaraarlar.vaaaauana
aaa aa aar aaa wt aaaaa aaaaaz .
ttaaaf. cVt a4 aala.aifaaaa artata aoaa-
ajc luuu.ia
TaxatOaajaar af a
i ! .,
wafeH
Laaaaaa. Kaaa On Wi an
HOOP ISOIf FOR 811
a Fucqciuir or
HOOP IE03ST
axa-ie
car orrzjfEB r bt
J. H. Brurvs, Sr.f
Jttia ya. aa frt Ik- gar gaaa

xml | txt