OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 02, 1884, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1884-01-02/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

. yi"
. . , axBaaBa?J
... M llJ'"tH
1 u A BfcBaaaXa p iB
nvt - IT BWt M 1
WfctS B
. .MM. CM. I K k
ycLST or Huststxxri
, Xjf aXaxanw 1.
- a. kM. ja tMt
tt t : , tHUA "wu MUM
'J-
. ' . la AX W" 1
i. V
i - .. un Ca a
IMPORTS
ttw at -vuor- ttaa jXm.b. at
t 5- F .tv .jntr, pw K.la. sac a at
X A. ' a.if.- .n a.
j; J ms rvrn. r m. wni. ra)tairr
. c. 7 .f,. r Aorf villi. W
X-Jr. 4 Joxupk ? taAr X3 MntJEi
c i aUfcw. tNCff-PMc will
Wi Nr tnr wi VHrrMt ht ttc? trartfet m
wfcpt aravc aitsutw oC iccsc&eaat
Aswoasutt. i. wC fee m nttciu; feSc brtuLt
i j X "ii n n i at Vox
- ttiJ..- mu 1 v.-mu aX. rMBk. OK.
K TlwJniiiw
u. i. 1 Mead a?. c dM vmdMC
i irut wc 1 illjtwiw unirntiiiHiu hri
wip ttf .'vwt) ' awHVOLOh lliiiiinjjwiii iif
jc iiuu tor zjmbT Mlr wnirwwlhfc tt
r 1 , n jmUIh !-- : JUtttt 3. T .
iht 1 P-ic iHjttiu "nr till- aat
JB' -r a- wnt Haw iiwt AUPuimcra-
jdlt.HMk. IiwiiiiIi ' Sun. m,
rr- m. j i nl hkbci. nun, Etalttfiu ao4
M. van .iraumini
w www 'n ttu Smtj-
aua
tmi ntr
Mlttt
w :u x. unci Um Aim 11 aa EMft. Cira
Sin- at nut. Xr trtntrtiM. omr w
3 - l:- w 1 itm Xm IIH bhiiII Bj mwL cam to
- r 1. irmuu pc te mitt f diu
- t -J w rm. win v 3uwt RaftXtastwLF.
-"-s i. xa t lu..m Saw jt iMa, f
: ... ' -4 Miti- w i xr si wa.
ant m: l iuuljihm mmn 'Warn a -jm
a art Au Mt vnuMBtnt vjit
Baaa.-.-u 11 Jt 1W amtouhai a Qa ay
"ti j' , uk a iiuiiT aw -urn mncg
r k. m xrr- vnuEa Mr. Biwt ma- dm tl
r i nit apittJL Wr nt WWiffUJ
l.ann.rn xr aU twt fttoni 4 At g
an wimii: .ibd vbtw nan -r(nv aj m
s7" w Ji -KbsnH -Mttfasn 9-am
m-v&bK 1 awmim sacauA na ivatn.
MBMUitaa Oum amutawfttirtt uffeanc
r Itt. n 9 1
ioat t!' ui qMtvwwao. tea n,i (mi
sr animor suatnam. But aW tavn-.r-
TtrcfcJii iai tm -ntC OmuTuo,
iK XSiHUir
Ti ktJlwt J tTtS.1tl iiJw aJnl aa k aV
pewfci (ittmftocW ev&&r aKa2n&atf
Svnrt 3 t ftA t itjJaj wimbic t!!l
rxr VMM sm cl sfxl x fc&
A (WC KWC MmwM awl btftttf z thm
3aafW buu olftwiBAkaia. rwcvnl curt.
V 5ai(v. umwa mw U(aT V. x
ran iiwpm b wobub.
nartniM t SvorC MvrCiMct sad ci
feast. fawt . iCWxrcar wtit fc tmuilrr
TW -a wit brvtl C. &. WiwyBCtaauf
tent ict itftr.ix ra tit S Hat
asat jQvhcTMKit was stnufecmt fur tito liafiMaeiaX
A3 afptftu. wa
S at tiia tune bj cvniiEuow kovrcirksc&.tr
ttm Jmfj rwcriptti aati xyiuscn3t By and set
&vaiX H uii u sx aiisiacc xi . wcrrvt
fcLWcoo&c 4C ttttf Trawn busmcs ssiZ abc
waxtiut rruoimr of fi&u- StA. ait- nsut awnbis
wear tncu SfeGmaafeirv Jviwi ftiiul. xfijc tito
uwJwcsbje J itt V. X SSL v
TCWEjua. cumam, ua cruet rc ma src
LmA as:a, mid rod. 3& tiljf StaCkKL Sbcso Wn-t
BjBznfaC. ami azit anfiurTtem wra tK vostta
iaiwr -wJlat axou wilH a&a ciiiKx. aTusaj.
alinit&il aail mla tt &a ttfcm JUmm. Four
(wfaAa aj 3Awnai riMA v saw ?rvfti&itet a.
bt Vm yrrwut aai iw xb Till !je Sfts&euaiiair
aran naCL aftiK-wnnm nr aAuac one xwk. Ta
On. Muaifiiy tTOMLr (Cut -tlfrrt jf F,rt .ire
IttcunuQuot m wbon itr. XJnan lout mnzo t3o
mBfmmaavumJicMl&utitii,
maaana ai jcon a.TwT or tan aurmmn- fi-rfTii
r r r- 1 u,
aiwmL ajaniesjw or naa Jay at tftw rr-fgytf. Xaa
tac ami au mnw f aaa asatmcs axsemfi
ZtaZUZtM iif ttiti cpuxftr.
ftramlx Bvzt of rafimmco- 't5a wnrx
Tia Gamma "fMiimn. r?lii anw iiain.lii mmn
ras Qu fenaa 2ait taat ami Itaat mteiW to t2a
dzmni, tanea as & M511I rasa, ttamrnrft bUh
sdmu it ma osf, vnaiki mnsmas x oay. fttr ax
txaiiutxini of ai kdl. c iayiulicii. girt. ffVta
g&c viiu. tiiair onqr- tte- aceec xndhtBsm
mtjUKi aarn auan taunt jmifsanB.
in c juia vna ana ucen ran many nx a TTiWrt
gwmlliir ammr tmaifing gjiwlr- nm tan huwia
giiiaii o ax tQCumpauiiC pnJhQn pi niiw 1 1 111 m.
klUJ JIATIUU. A--1TI,UU., Tjy 4aiIl"J
JtGeflffit. '"aadii Jt Cowka. tan lama i diaSw
Xwurv&icx ennnay Sm madu X. Wwknui
kebcaai c taa oucsaMU. cue etu suilcr Sir y.'flHH
vm. H ami irr a una air cm dmskce at aae
-X. SCactnr Sir tX JSumc4. J
iHcra. a jt ajw iaaafl. aa vaaiiudbad. to aaemtj
SL Sin jtw tana tbnai Jai maitf annil
smata "ram yrr-FJiy aad Ida X3ica gwTfttt yin
nana -rmlifren. Tbn imAtrwrT ttTTtMrSni Sr
MX VTL. a JlU ll ?i 1 TWITB-J U f jtmnni
c nuar Sur oanxtut. Bopuxx inna aawKiJtai
Snt J3RUU!KSa if Cwr wrrrmniTT- !iTffo
lit- iiisae aim. au iW gnfifor ni aza
ttBwwt awgai. a diaaaGr ngaay r?irrrfrm it
BBaute jis a iTtunicae aafat anm a Sirogito
J? 'tfiauiatt adoNLaralBB ttta jMraoed.
xaa CBmiaa tmo.tc aniia cafiOKl trrm ami
rSJzi? aiwtar imiwiiau ant iu aut ea.
wiaiw aanour x aa -jjrr an am tmuirur tax
a: ihrnmai J..iWim ttcrrtPff. ISW
o3ia luiacniMiiacs
,Wl aSBWISC van mTtt T ' affcT-nam fjlu
2Et miiaat; axihtaat aattanra atttr thu scna f
bal, 3fos&i" vaa TrtiTnf ftrni tSut fi"im asi
tSiif toy bannr arft brinnd. a tuaamnathB
BgropfilteniiTTC rf Out gnjyae.
Ott Ifttu 3tx ait- ana of tiu Saaaan. tMf
bOMs' aalBiinL wilil a acjuat oaram aoiloaa
ftm af Sta oaUiannt. Iflzev oua of tia kjerrqmnt
ran nrrrm. jx. . b. cuwzbe one ait cm
aa ant i csosv aozanxa- mxnrtw bnt she D?canmi
SracH lilac am fcta tfaiilfiL,
Aaail-aaa arnra at tins Wara-numwi n Kill m
.wnuim. aou.Traica.'TTBi oiciiy- anient fry
dbuw btwibhX Thai hail w auady .iaaimiwf th
ljuet acin4uaattu, ami ttm mnaut va caceSca
Jcsacx CsmciaisX ILittm ami F&mfc. Xs vas tm
nalOOhl. a Mtanr iimp nrrtl Hio..(Rnmn
Jnt f. aniiluafiB jjsias an-pcnsiiaeiL fe3acfssj
panuaia? darrnir ai nmannrtl star- Taa!
annxar oac set- jt-jarr aadtfiaxaf aft&e 2&ir3ia-
ami sepair f -fca gnijpvr. fttai arghahhy aan
aaimcax a ienanti br 5rv 2tfkoi ami
uknmnc adaaua jitr. i2ut Aa 3Hr mnler
HBrmimmtf af CagUm. TieEiaT Bawdy nmrait
Taa aimitMt ay thu tmn-M Wiifa. bsr Rh
wauna. tttnd. kx ttxm SdauiLimrySaaiaatnz.
at fcnttta Sfuam an. ttm aawnmuj. af tint
tnacantL tsji anita 3 mttgu-m xmf K-mr.
i bx ana af ttm lazsrc xfleom-i ClaC va vr
iilinmuta onraicn. Gk3raeit a rtf iLxrjw
jishb- tub myifl acsnnis aan- jjj,
acwaid ilia tas 3i scats wnH. Taa 3ia- if Ed,
"nrfnur Xuc gtwmy f fimua. uz aocai ji
c&am aza iaaQ9 acaaiaiilatain aca jraaaaw axeta
atoittm ant uiiSjf aui Lcsniaxsza anuajwc
is at mtc ciii: oi axaaa a azmui
iiarazata
;JiOTto auLxa. watoirax' r!
aa pMii x eamca aaay i 2 nran ai
ttacjBaiiyciaTOB az Srmt
-actSaiais-
" 'gi X' as. t!ni IXCJL ZxXos
Tjixa. vas aa asxiKai. &wc a ehw
3ai ten. mihi ! Cn hMi-n- Vmm
ama. ac aniL a&B TV-
iv :fi -nit- .1... j
atraau1
ma pa9-ta itNtauaauitt.
Jur anmna nwrtnar f ttnrjraHaaat if taa
inaa. hrid at ttaa aire. m. An tii cat.
Oa Snknr- KBSltmm, vwx eusSst fi 32. a
Ciut awiramirjZHiUfnurxas mScars- flar tins 2kb
" Sasttt; an.x3. (fuoijc XacwniBE
x kn:f hnaiiaardta aaraer i Xaau-and xx
aana, atrrrrx tsilm raxa atoalt fcana aSEicraia
apuaEiH-cnabasncabon'aiiKaiuiif aa arrw.iC
tmul waa-wki tcamaam. wrXmuta-w: Dwc TtHt.
Sir U3JfH amhamlreBi an J ausrnr itflttr
3E 33i Birnra nw Aa gmsaapes;
.TtSrSL tfaaxxSttf! cannaa-aw-'Jia- aflff af tbs OuiaB Snax
tflf)iirtwn frmrnHtip aiHro miiat giw.- Cax
w ww v'' vica. a Na9V
A r43t 4&tatNA Cbt!Ulam Brtk Vk wat
Mv)c4 M tt wvoawal mvXv N0Mfa
ciwa9V fraxairfs. fir t fit aa4
Wr K-vitK TW vua taa4tt
ftnit. www l kxA vavr T
tjdkmrtl tb tvbK9C 4jAl BmJv BVt CB
caaa BMbKCUal fcW wauji; fcvjv xaU. vxl ft a
xtsU as UAx .
Ountatn INbs. tVA ?na, al HiXv 4 eixW
k raantantiu xau 5Xrtv ia vvatt tMit
ntuhemswX fjr ta Stoftiji x-fivci tla
vi!tvx& Tavaotvwr-BaattvBWaA. !
wtai? ihienial mx bUCUb cvoJb
WMb4 to jvo !ltrt aMMifc ct m
vox N3f x'ttaJ. vWvtL. awx wt
Uio.Mvtolk 1V bM fajaa
iOf-4 W svr iKvcB Bjttftaa
Aio ai ajai X-t KW ilNur
itx aaU tBTT mA icwax Uttaxtvav
at ihi. a. rcvop af codkba ?
wtitj xtb a2l aiUX,
aav vvLtttft 5 Sxafca CSwa to cws" Jte. Wu
BC aaxtt axviawi fcy t eUwa7ftc aaI jar
o vt lv aataahC tctftkUwa bj1 artart to
?S4U rtHBH, Jtc lata ttCTvsi. taiMsawtt aXWt
kto maxlMrr a bt?ji txth
aaU NaU. Un
aai Swrb--bx'v-pivi Oja. t Sitic aia
WB ttttuit anr MV srwKX hm a
atfst ate Btvcxusci atv xuauwCC to ax
1 Quinine toCB 'vaax uweamsi. oXotCT
)pa4UKcvt tm Atow4 lHtu( KtaiU
xad aba tXaK duwKi Ux (comI owrt Sue aS.
vaa x Smui aa Cswsuax trwa xai Wxiar rKx
. Xaa Vau atocv o( tlr. C. KlVtla? BiawXx
m sal vumsot n aax sucdm ajutj
(MaX. Xtsvacd. OfjS. Wtwa4ll toe Xtt
aMttti bVUmb 4L& r. Kmmx
aavxv.
Caanauiia. XVi wan, -Tt a-Matl ka
lawareajr caat tito tb tnwc fciw ia bKUixucto
aac os amBBuiiuii mx
ia. xxvttx mtta Wskvw btcb w&Hi
mM saiU at bMt ftmcvinifa vt to. a staat c( &
5tt-u it qnvaai2, xa4 os ttv arwsftt wm
aiaJw
trrvt tfitt sacwnr vrdiac iirAc ta &s -x
Vbl IB HtltiaSft X3l SjfcUfX liC? tU biMXM
vault aa a coatct ta xxzwa into ifBTi f
sxtd. TACUxIZbttart3JLaac2 tas ctct
tax tka (iwvon tt ta Uxxaaaxti g v&jca
0BKKtwdt aaucy aaiitaw prwct at taat
3aaBrid4f aoictr C?c tlAMfasmtYtlt o faCj ay
to tit XTaeaav.
Saux t Ban xftetsom. cC Cac3Lbi Cnv io.
w&jdt Gut tTvp&Kvr ( tha aton aOvomtad a
oi.vC xxuant pwtixiaaX3iiijve ta swtfca.u
tUax a ay b x bca3iiifc aa xa tsuwavt bvbx
wuaa ax u-Jbuiik aaai rtfCi-Yi fyor trt tJrw srre
Aws.wtjMrtsv-r iaeai. TtwBvaaU
w JjbsmnI by 0c Winrtv tta xaufnxai
ottat (mm of eft bfc . qa4 ataiwl x lt ttaccar
r Xbh m&Kt fat tl tttAS&r baa bw nt 2v
KT9C b tt nl aa&I tt at XKttctxuw-lvortaae
S3B alIBH FtWCLtxLIIC8VX
axBr-uuf 3cxr caa2m,CAax,
Xbn KaXt-WLWia CUmexttc tats-. To At
aiesi-ecwcal fc ta Ctcwx, Vr. S. Castiis. iiaa
aewtAaotiC W.Asitfi5MrifBiliaX
Ixo-Sanc t. Sxawa. hrmit. Ta Attotsa
6BBa fttc tft CJvth; Jia UaaaoO: &frufamlr
aaX
Ta XXdc aa, Soai Sdfrr: aswialE tt?t EohiGft &
ggaatt ffrNsy Tatf Jcuj&t&ecxl Arc taa
xx-axs xcrnx cuaav
IEadXa.wt. HiitaXi. aiBCtaittaL. Smith. JL Tear-
ttana. Navnwwfci amrx
Aaaarvx'ar -i sat Txxaaaiia fXIt awccaiX
5-iXifiw Kuan- as. MtHfmK at ai Wt9i8nt
J. Ifcuftunx JLirot Xilalc tctamit.
Duiw ttic Ptntaarr.
lain .-X-' Btxl t.. Xsmace ttk crtaiiraJL
V. L ftaWlhwK Bar otzki&3' J T kS-fw &r
t&Amaanx.
QL Fwxm x xxsoaaaax aawiranftL. A.
peal ftwax XatacsnaSaF- Cntrt. jLxxaixkcx
xruur jTtax Ct.iajfc.
Stamal. Saaam n. Lxmfrart JtlW xsuaaiptift.
V x Wboamc tor piainSii.
aCafaaaax a WuWnt 2tcCaauTK adKiint
BX""t ftaaa fciiBCgarfmrrOmrx J. L Xaaftifcnc
fuc oiaintixt apovUoat: F Jl. H.ica. fur kixjrmiaat.
itmn Ptatnax JUiino af H.unxXaiu. Ht-xiL
aiDOaa Mwniarr -W JLu2xX umninuL
bqC f ubx S&BfaU: Sarfftiatfefv
Braaaaa axx cxcaxrrxx cusx
Hid SiBur a, Ab vmt ansaaft on- x. ftmri trh&iL
laa xatooay-Cattiftal SwrBaa Cto ar JWla ttas-
b5I? xV tor uttAoniiaX.
ABonr C. ftrtoa. tv L Hacifitlif i aa
atMfc L Fa tup. Sjc pCatacf: mtta. J Taart
nt sic iB',wf
r Biamci Pram sac iHftmiiat
itnr FloaCUsmx. Co. n. Aaut at alar
se "Wat. z A.adsca wcpiaiaax? J. i-. Xaafa.-
im TTiir iTttnTnirnnnii
J. V HlhAJmM at aL. aKb'ii bP HimTj.t
f T. Lnmina at at xwimnr f Xea Conk, v
xm i&t atBKtnivstx u xmcjfx Aircfnmtrz:
Smtil X raarabnt Sjrj;Iauii. F-t-lUidl Xrr
tttaauana
manwi. r- Mimiiaa ana .ratoa mr mm
tKf: J- ML OhtuaKnttoruvfifflaaaX
F- Satcii. far pinmcd: ILJL WrI ?rr deCatni-
15-
AtaniSBbeflu n. "VinurOatmrr .nnnnrr nm-
fain. trBtTia tbrptinci; JviaEzmvIl fiir
cazacBjaaBr s tru. t. Jiawr xau J Ajm; o
W H- Castla ftir gbunca cnpum&iztt IV Ftescsx
r.ic ouDimBaata apcvuaaok
X.itat at xl C Eascnuf 2 Cs. acimil tsam.
Bit pinmrgt mt gwniteox
- S. riUtftffntr c xC auntnuwa of xamtxt t
Jmaur - tmt 4Tmy aqnnty appm BVf. Btritar
tan (he puwninN aaB?miUBnte C Sfm ftnr 4e-
rmruano aMtaaax
Ifahntairoa at ai aa. patTtaiqt HdhraiL at xt
Mnnanaac. XsbsOuiix. W R CLIh far -sLiirr-
PtfSfc.iatfaif C Stwxaaii F. Bicxxram tit
W ift TfcatTn. Ft HithOt aC tl 5.ncriaf Etwftit
B8v Haamaoio nimtnitf appeaL. Ta
awilanr E. Pua ami C Littx Sir rwwm
sunt oax
Lun 43ut Sum ax UT-mirKaiic aspval trmt Cam
maKiuiLT if 74&xr rxtx F. HotcX xait
X. 3L gimaaanx Xr piAindT npiiiiwit; rniia
ThnraPm. Sir dufrauaaf anKiIaaX
da SSjutt 3CiaT3dii; tacnrf ami atarnut
AOTiaiif3aiaE34a3ri: us. Tia ASncur-Biufrnl Sir
taw Ctnwn: W C. Jnnes tir defiuiaaaC apellaax
BL. F Biubsrtuit ter fftainc ajptJIaat; 4V L- oJb
ataawi. ftrr ianAmt rrswniiKaL
Has- Sqaaeax atofe HnRkolaai &y Ctotiei S.
BaawB c ai. teantaes n innrTmnnrrn af fVrrn
Laodx x.&.iarail thr ptamrf; EL Pi obx
6 Je4mu&aani aaivflaaaL.
Sana ai w. ifabrtraln. TV. I Bii&i&aa&t flir
nbeOaax
SaJaavinaaiaav Kur AX Cax,
Loatax Saututix X aWuolafix. G.B:Sjlnaar
tana te HtHhmr.
aX ?m Stam; bx. Ban i tk
faXa aar JfenOxoX
Laffaax tan ax X. SL 3Ltaakx, rFiBsam.SDc
Hhailiwcx -aiitC x Passman Sir tnsgiaiJent-
J E. alwiaiia aa. Jannaa F. Tainnax. S.B. Oiia
fljr .inaAaxtTk C 8bvrx ftr cnpmxiiisX
SxnUuBaiatsi i. w. SjBnanm. v. XZxV
atafeva: aac lHa4lant
j; x, W&muaTs. Eauain Waenua. S. F Bca--ffEBHQ
aurafcaUaaX.
bx Ma ax V. T- &iUkaiui
Ciir IHseiluac
xaaxx x Fma t V FOipw fttr
ShaHam.
ffinr? Syaiikfiais ax PTiiifinr n - IV. A. fCn
acn Air'tfeMlSaax
Jafiici rtnaxBx ax Aaax Siflrt SUhhbwx X.
M. DXBufiaat fcrBatgaat.
Tir-a AiiaC tSIi5ras7- wnrfnTnix
S-an natanni .if As fm&s xau1 &mmxtsaa
af jfeasaxsuHmaata if tfie Snauattt lihrvry JLmn
Tr."n axa aitsn. oiaca. atwtuitXtSaaxbaaa: xW
ealRt dbix x Sxm an. xa&usxaate aaynBaMn.
Bwafix bx oani air tCia tosiedc af taa tontj- ;
g-rrw, xboar ttae mtiflff af . oazx 1
Tax aiasxcsmaitc of Cua Eur axr aaax
fuoMt ct c&a aiiiiitstmj: ami: "i?5BuioiX
L X SUmrtRfr; Siwhbij ICai. E- rt Atanac
TaatHorar. SL L-ihnita, amX vuX Cm aiSeara ,
tils am&waxc dffkrBaK smanut&Mi aaaar tiwi aeaH. I
cptjBaiiiBii: tjwaarai Cannnicaat ftir BnGfsrttt&enC
innj trrj.fM jt pmaaiMiiey af Tf-. rnr'
e mntmsax an. ZOnna, pratipEt, Bddesn J
Faary Ca&UEX Trr"'"1? HLrssmaatCSnii anzt
aflahiiaB. atfuraxfciatrtSaat, aaiL. acaiax gaao-
euutu-t. ?Ui bnxarni &ne rand gngraunm itx
fcix-pm AawittMnsiia t&a iair !uiX. aa oaf mi-'
ptgfj!- -rjrr'TiTT,r!a f winij kaxaV
yimn ;f, Ixsiar amt USamaca; vaX ba ancsoi. B9
Xi aliMa.Xaa an i sb latw &a ataacCiaixaf
die tfuurt-.ai. - orsrgL and. if c amiiriTim ry -am.
oc a -ni unst av out xij taCurlr-x3ijirp
fkarnaxx-pixes. 71 tfrw '"y" af a jrTrwf afirrf
&z 2u mnamniTaf tta 1 nmrmTTaa' aa ft firy
2) 2 tan aanr atBtiratuux tax asat nxnnat
sxax aiiicX aril asafiur tS ttr rrtw- xoarx aaniflir&
auic at ita xan BflBBL aza aa ttia flamryixx yalj
ue amuxiB3, Cxr Cla bwurft af aO, acuf aa
aio. ji j. iw iuHi Cka-S xff U a auCsaot
Cms a4& at sit mw tarn x- Jittaortwfal-andgr
C3a toapa- af nl anxubaaaa. ataf Cur paiastt
gf an aasa aaax CixCunaix1 tateiiiE anaaX
LATEST FORE1CN NEWS
lawwaWBt
Ta QMX X luttMktVy c'tBSaa.Bv
lVtKv IVs TV? vrA bx Nx ra.
tv4tBawj X a VX 4 Jxty
teaxKt fatrva. VMa v VVK UM. l
U)atXcxxxxar laktv TV rHwaAU
aftaat a94 Vv a wn nxt, a
rjNttsX fa coexowte Ua wxtvktv
. nmftvt xaaaxvxBM txixnrrw ava
ltBttax& Htwiaxl xxlaaaMbWrct tba Kavwtw
boxxata tt m vicn i ix tt Uwx.x fa
9uaxwxiu IV t W at
1;b- UKwwu4h baTiart
itx5Ufo,"tt. xs4 tt Kgrn v4 .VaHirMi to xt
KTTTX XJ XXXUKA V BV'X-9t Bl
ti.vttfrtcv tt (xvtUkal af S.irV lWa.
K -rfc4 cirsajn, m , twBi aw w xwvwiCt
Ttk Ii.fokx Tacb bat Kvax V nkl taxW
abJ MaMn kecat. Tir Lm Nu m.
tot4 a KxaA VW. JH vtK laK itaN.
aa4KCBtBV aa fe4KxJl waiB4tt
YJC XX4 t1WKh
LwAtXV l iS-S.t4TV WB MikB XX
CVaU.i9tktXCvlaVSttBiC eUVCXMlKBt ItB
mi e tft Vxj, ocrcva U tt
too of ins at iVratfl fsc Xox pbTwbk
HxXaiVKeM. A V4.U VV -vKw
aaxxy vf vavax SfX tt lca, toay a beaat
tacvlxMBC tt tttxvattfc atcXtt w hVttt to
at cirvtxJt aKaJL xx4 tt: tiv xra rr1?
visttje tt bci t kdMX) Imx NxixAtt.
IVttttxxJx IVv. x yr t rtvivB4 Vit
ttxavaiirra.vx x basl xrawrMi
Xv. tvwwwuBi la Ivax vt Hx3lUfecv wa
tLtttl Kirvr. VV Xi U Xat jXacta.'Bi t tt
Ivvvnx &Kt tax axJC tt VVvxnx KuTaxy toa
.uiiuiq vvMkxaea ixurvahZ. aw wanwM
ahttxtx At O 1W At tt IB
a) X KTa tX .aftue ftxta XTi Sa?CB
wr ttti Nfa ttj to xtl wt tT3N
v na xyia lat tlkit a Kkm
rvMl it XUW ea cviok cfcr
Hitaiiciw
xssltlzxhx.
Tatfc Uax&txtor fAV axxj.Bb
aaNcxtxcl.ixt buM acrl avxy, ttx
NBa.alBiBVT AxMMtton reeBt. S FWa-
tmjw xa4 ttw vxt bjbX rvivj at va! aKt
ttaxuwEvCAxaaarf. lUaxatatcattottxaw
i LxA MMrri at x avifX tvxt K-xW Xtaa fry
Te Tua. tV'tniJ xxa fWMkxiN kW Kb
t anBvctxxv uc ja&Xaf a tt Saa- Ywl
lctiacOjayc uatoKGat tt INaaiaxl to tater
t Nr Y-Ct lai Ojaittaiock aava
aJoct4x ndta sxai atAaiaaipa tax cvaa tox
m --"v v-v vniMajc aum.
asywiMf rV aA9 a a st.
Mi BrrZtxfcii xal tt iVttaxvM Otuotaxta:
CxaKWtt B(t NtrcJ. XVwcaSwc 13s itncN
MClV. ft-EkX
LcATvVN. tSri. ir.-Tateoll OtVaatftt (blU tt
Jtfait rxr0r attat tt a;xtef vf rH tti
xaiRUBi:. Tb bw titil rviw(y ak Q'durx,
Lx ttttl V XVx&bhVvoI to tv4 ck W oAxX
xxl tvoajwxi anpxtnttT xIn xxeO. tX9
xxwaiat:. W aa t-ito siaa.J 0L.-ctJwIi cuW
xal a taufvnat to &u irrr.HBtiaaiC fibx
am v a wnn bc- rncrrt fjc is met
bb xaa bxkm cs ix cvv. xnr cvtnc bkxkwbsL
Uaxxanixmto tt x-nJwM. ttwdMttvxs
taUAtxavvtcu fail tviac NbX Hu
fcrvtic axa Bvt xitoacisi to tt uavtctxxx, b4
tvotxMI eew& trvruac Tcr5CtT. Ta bkt
imt ax at aai aMxy To crvVi xr u4 tt
fuiacu i,xatx
IVxtrc tVcv IVvto wm aiiy tor tt
xtxnitft C Jta Kioar- aitaiX tt a alls Kaca
aajcii rrc.-a as aVkvi ttrt acruruc. J-.wpa
Kfnnr a war ami latr Ha mi m tH
t JWTui5irt. Ptmcu. ay xaii snttvsml to C
Jvox R. CaMOk. CXattwU. xttt. Mlixioc ax
tKn tt HiTXiaia 0tautKr Wxoutoa ty
ftnxcy. ifii-nrvi w a Wasoxasx-o .siyerru ;
ryyvrta txat xfr Utrwaxi maats b Kalto
KcrvX 13 Bsxtl ixft xr tvtsf saaf to tuia
taut tt ammi Mra(Ca e tt WKtetifis aitnJy
uvea.
Vscfuxm. Cvo 3x A oksxc vxa rvwd
C&.H 1 tt HgeiM ccccaraEir ca ta SfCAie a a ml-
sxtSt malmz t&a fwt Trcrafrstrxftee tt
Evtsvuy axay. J'iaxry 4. ss ic rcaa
eirocotmi xx ttw jOasl rwoaatxn f tt Horn 1
Ivtxesir to aW cvatbmticc otX wbChutt a
tvccVt by aTaaaaaiax jt xat woairwawi xa cxxa
BLiscrt-esaK X bbb pttnt ivnx o mezx&.
KOia. Fkic -Cafvtat.LEMu xaa nst Kvs
rrwtTi a ttxk tt Ocar. aroiat xxacat Vtt
ttruajx exfi ot azs vacn. aal feiiirwi ca tt nal
i&xikhHU t3a 1 tears tecatim ersattUEiX
Oat xaaax w mi.iTi 2uu wwtii a ?fvru takrx
Bcag3JT. CVc 2L IW gf tt UitftRTiivX
mtisrxcit tmi ac a-cntvcaUrarcnillt
cfcxrrva xati xtificaii to xTa safcaucsMit. Tx
attar 1 at f-ttnU. caday ca. tt- ftm cxtrx
aazy ami fcaiamcrc X1 AmeavBxn pvaai semsaue.
S Fiirs, LAtt:. iLliairaX layr xtaxitac of
Jlarjm, rnarvi tt Mfaaanr Croat Snar.
uAul cxb zivl -Svesit t ffar. la catraraits
van exrraftl bf Sdsaaix it ctieci. ixauxj wwHj,
XXaxiaiarita Samsairw
llr tt X. CswvUt tt BitfMia- frawtfY taa
arsx-v Bc R 3mat"F Cnvbr. screvvevd tt
xvuustcar foaiertats u trwaantt cc ta ert
jBgaaa C&xxt xaU. vac xiu taaaa tf ctacv. xu
xauduni xx tt atertiEct f tia AwucxtaaK
a iry awcaiK ravr foxas&eii cx ttxt nt?.
Ac tt intenlr eucdsctni ccur i caSeii trr tt
tircta.'a cf tiiicrcSv t at wEcciu evnerxl fccaia" a
was trxaaactaci aafct xs tte rx"m C tt Asn-
CLUbm. at ttx- aawaaxr oc tt Tito, etaaax tt
pliiytr staaalMBt aaaj ta Beftrwtrc Ttcnrx
Ta 'WrfrtaiCTnf Caara anit aufcl xsrril
BKetxac ttxit nacaft tta irrus f tt clesxa :
of d!krcs tor tt ar BKax. Taay xxt ct3seat
, i to r"JV ix atssoyt to rrreftuaansa x km;
lusra tail ttojwb inatoB! to ecux irtofieO r ct
tta ffatt. hxi at attTA-Lxaii famcx butt.
yrasC xstt ant Bseais isratatfi Etvsefutrtscco
Ua CBffiBlaBhl tttfRaat X4 XXarrx.
"ram pxrsrtfa at C tt cbu ef sasa2aauti
sattRcatit ttxt Xi &nst a aEed xS ttai ocaCT
wica toxmiaiam, tt fcs x szser xaii TyMtgi
tta caxrairaccntKs of aoaers pa wrxlff; tta chxC
of VUXX U. at ac-y wiw te. , Vf u.TB X tr
SmMccwi tax Axiaav C x acBataauaary erxn uSe
wx tiefy xa on tu puma to snca. aa. act ax x
rsw-'tusnin. ax 1 i wa.ea. eotxAt e w cussstxai ax
tomiBirnta axa-aadt :ama Saianmarl et is
auxttiss aiMCamxiuQxaalttataasBtwx Cnnf-
thfting tta raroijasxiiary aacea x praalfnfvc.
era not aaJbamfd Lxat tt BsttciS C tt Gk
txmara birilu aium. itta G.ustts tares, mts
out oat few atwaaacr uo bc cMfnrtaaJFr. Il at
ccbuow tta otLi&c tiarfoex xs net sacx Ire--artaca
d eetxtat otmgHft wwt&i ax-re ttext to
c ta.it t lazfiunarr tftieaaiaa a&tt aXHtfoe XT t
act ctnsi trgegaaewi i ttew faatmaf cafa .
tt tax aia?mt4 pwict actl & aucuty ttix
rnn?n bob fiaA axxut tta txxroxant Art
kamnt aa tt tllippiair Act- aac& maj to exSini
aa kt ay tkrask. Tht foas a sa ferae t xax
ttirw alxTaty bb a to t perp-toal xsd, tin
119 f buvuran i aa bx f a ot Ssd Xsj 1-
saiX
Taat ara x traauutt; ut ttxpatt. a ta TJLCLA.
xtxut trw. ibkcv ottht b aaefewtrr airy if tt
atti ax Soca bh enrun m as wa rare cue to farscia.
t-eaiarfaae Art Taa t-iLC-A- fix
u kiu r aai s ut euu'uuca : geaarres s ax tax
eummnniry aailsaimxts aasctemeafihi. Waft.
ant f-w7. -vi jitta xtma pxcx a eaxrrxlxnJ by
mitt."-
Wbtua, bnmp 5? auta : ttasCy. Aa x
3othat; nfcii aim rf x S a got a aa tat m: boa
tau uiuami paatans ttmar ax tta iocv ami
aaxof uzm x anew amwaraaatai. At Cut ciaat
mir da i aae be would aa 1 fncafin int asa abac
tnt t&o iwrf. mna iEir taa ancr to iccftt ans.
prs senOy fcww ana aait xmu a a s-ftal
aaraitawonirgnr xo agnr Jraumjit m bn i tt
as ax duty au aiora gtna ax tax.
Ah ! aJctatkin a wrrm ami X-raJa to arv""
aaii rnxAx x axxa. rxmmtoitx a tta am alataat
ba at tsacL tfin ttm vxars. b xca toipri aria
CTfuur nil tt raicnia b. -aairn. bxaxaiex
Panyle a aabaa u axm ssan i to nfriflt
byaasixmunt caartcifcr t incx tte- ara ua
aipta&fttffsxzsaC ttafcxr aa &a;(xy of Hxstttt
im xMaaEi in can- fuJ an a. xoa c asi i
iniroraf aa ban anas to -atarh. & baa an nnw
cuuuk Ui. arw ij an CTiau OX o U d a
TXaXXaax.
Ptnra ex Eaxx Itxax BmbhiW 3.
Xaz R. 0BXJIIE9T m l or ao Saw rm.
wit TOze c dmaaes t xteatnxtseiiaat ttia aa t
aait aaa annus ax awa est, ct xat o nt Bin tajf
flor x fc isy w at axes t&f. fisxax tta amauuitbea
agnjgat Sbaax fiau aapanaly cax Tamday Xttt.
abneaa amsXuifwimi xi js cant nt aaitcii j t
A ifaci icm aaaamg Bat feaxirrfay aa ir tv
r utr Cteaa ext Dame af aa xaaaraiaC Taa
atte anxxau be tts bal? axr csii tmi Seft cs-
fMBti ami ictuca airaflt. max atzaciaza aati
aiany Sa t x n otttf at! mfaes ( v-rx amfiati a
tonic vtsi, aart at mr aasaSaea- aaicabMraafMi
tta aw nmm as Anurftnoat aa a he mxay
XnOrHr wSB XMBBii 4B icii fleet tad auma feXTOf-
aaV Ou. ia Cxmtatmra ami Caax MxaSKaoiix ttua
bxfci Hini. bda th r asaonv exapd ami tanr'
ww)iint eauta- ay unt pvsz ntrfettwt -a
mrHl h asai awt sat mom ar Sws at$c?- Ia
a y ttiim taut abx cut xxx rfa st j?bui
Swi r aatSt rnrft fco m. aa x tta aaar.f uJ taa
mwirf at miifc ar ati tt tTuaitaa r uta
Braif strmaa watand aiBt 0Xt tax aw u. Fttaar
TanMlusa wax aaaxma a paa anasmfiatefy: and
oe otamaccatt l&unaty ".Tx. Sa pa aawr t fcnm
CarmiiKiaar oua atom. Sbaca. IL J. w.-n-r.-.
I. X. Oonaai. aaosex aim. in. Ssaiiay ami -
atr4e-t a m 6ta TOrtff af tax namur pnr
Cue af Cta tdblcT, amt aaxacw j stfly a&nxs
tc aanur kamix 39 v. aaasx ee. ate: Tbay etaaa
id ttara t&az tmiu; asd at v.pu -cntx tt f
aunt a arx "must ax ary sm rtttmj, aa-t-vxTS
of ail ttoa. k xxxrl axaim urasaddM ami
rumraxt tu afWfeasttxaLcsaE mraaaxxt: xtary
uo. iDnsnB i face am aty a
ac 2 arra aaSfSt&at ih. airtmr xaa ami
Ox ausx am 2Unaboxt. o -xxxaa dtanx -woriuiuc
arcaalf. vaste tsar xxmr af Bioaavtiaeir
iauzis eiJX, tea au c-ny pAei ijt j wt at
tta&aaxSSFaiLStta a to ttasa- tjlyag; prxaiaBaet X
asvSn&uixat&c au- -t. niuiL&itl aaa af tta
taaasx attt. gUtaaiait aiara moaxv Tx encwuturtzx
taiitair t tad aaifty -uaaxaoc "f tte jaatiat e ;
visa aacy a7UxiCto(xmi aicii cji9csBwy tt
iiuis jaa aa mhjh g jtt . exaya y f amy
&ntana.- auxix aufci sbs tex. Juusni finac
KtttX faaaaJx dtsarrji tax pfcxst f ntryf xaa.
SaXaaravoHx afaati E!k.. amiv tbx txaxaem if
S lUlexxrr &aus sacasuiy fiar aaaX W Ki
bmbx aa BMCeuli tern aaaa torx xm So--an
a. tturXo? Dan texuamnt ja. aararo aaax aar taa
Si vhb. Taat txXbsxaV eanataiMaT of anuae; 3
annr.a xxa uupuu&dax -ut at vftad m ssn
iaw aa xx "c Oaas oascts t absaais- aA a
a a suw 1 au xawsc asui. M&oaKS sc
caimne tt rxpux baa. -am Tb
gamiBaaCr a (X a r 4k2-23 taftt w aa
tiftuly pxpxt jCmb tanf- atergatoW
aeraca Xianx I aiaa 6flt w ana oar sa c Wfc ex
mCiiaa j ca m an .b serf tax attoaxw n ft
a j ;toh raaamtai raxc tamic tar aav
ltxjaaxm XBt4l
UtcViahk tbXtttstX bltt Xtot aX VH'
c! tJV: tt vva xttft IV hk i,
Kax4nxxX tX Xftvtf Ca t(tU.'a tx tVf
a4 xftU tb lkxfe. xtiK'sijr U IVikM
x4 i,tn. xt rtBtibtaiBtuUiBta.
IxM TatTBkltTi IvrtaWrt lUvtM t VVt
Ktta a tnta xaHaa- nxatn stVVVvV
aaKaa4 U avM b tMt to wtK lb T
yrt bUiKbi aa n wM x dtxt)M tfcTv
la HrtVB v xU tbwaM xs4 tat to I 4
lb axlaMkt ixt vt lb i-vt, STarlc4 Mk
lWbwxaxH mMtovHi wa x. x4
tWaXXMty- UK) lVliH WkWJO 4 lb
aWvrrn atveit) wtK lw w-
At
twMiuca )ka aitlb a Krtbl Kla .rw Vll
rt5 At a lVlarpV.T Mt iraH,aiKi
ttBttvx txN a "A Haw- IXttv" la5Ui.
XTaxr tt t rmMrotesl lb KaKvt
Kx ftvax -Kev. aaJ xWi -lTUlxr
CX XN A KaJtKBl iTAX1 Tb CKWfslr Mhl
fait f1 1 TtxUT cb4 C k4 Tif
Wajtat lUl W aaaU W to
iJt4vxtM avttixftl x vxwi vnT T4tanciri
xaJl bA wtw b4 lbw 1 JV b w x vv ro a.t
itx a toxbl fxtxt bK b(ax b MJt
vxanhBMn Uvhxa Uvixrtv KSval Wv t
tt Y.UAt V. K.VBBK XAsi v taWtT lb TVT 4
" Vx XlK' to rA-t.
Ta tcv 4 c-i; yvtt tii a t tb xbJ ao4 tx
tratbiaU?ttittc. Ttytt KmO.
VnsMi HH tra tKvr V-jx!l xU
xaaxatnlK toalxtJw iWtttv Iisi ttvvtr
tt
J(ir di tttivtmttit
HaUwa Sugar Company
ouAKv;uoiara auk xoru
O 44 ttot X aixU ft 5 MuT tay aa4
(X Brercr & Company
UAUKUOKUKUS AUK XiTU
O aWitoaatava4t.w r Ox t tta aa
MJBBHf M tta BOcr al Wur
Wk , lTxxTtWXtrr
aaaa rO. a u
HawxlUn Agricultxiral Company,
CiiAiouiounKi auu notu
O.W U t v4 ?tV w xt t tat aa4
Y7Ar l ttt v- V RKXHVXR Ct
Jaaaaty Irt, tx ax
TIK "KSTATKOK I.KKO.V.WU.I.
Co-PartncrsMp ITotice.
G. KXOT.INO AXl CUA1II.VS 4.
Mix;iM NUU.ixVMITn. W wit M
tv Am ( tHmaWu. IMtlK u4 HmV
e ssuuxu.
h-hk iwktxkksiuv iiEuinxu
.J. rm r ir.t srt.v irvn cmm.
?wi ?Tm VAtV tv a rsj. s a
GIH KIM. 1. .V1IHV. .VXD AKIXA
V'S ta X3 '. toMimiax mHmti
Int. W .ttt ii.rt.ii rttrr mm xm
HHMitatanuw KIM.
I- AUS,
insii xsir
v-Hts rwii.
r U.M..
tmu, siNirs.
UNBOUNDED SUCCESS
Elite of Honolulu!
LOBBETT COMBINATION" !
sat csTtxi s
For a Short Season Only.
4-More Performances-4
Tlmrsday. Jan. 3d.
Saturday. Jan. 5th.
Wednesday, Jan. 9Ui.
Saturday. Jan. 12th.
DURING P1CH -Will BE PRODUCED :
The Corsican Brothers,
Don. Cscsar De Bazan,
The Woman of the People.
11 lw . nul: Scrsn Sfiti E.x1t.
Pmb tm : 1) pt rtaar u iho-j lt;
COTTAGE WAXTED
Or 4 on a kooiis vitii Y.vna
NOTICE !
T 15. KHKK, MEROLVM TAII.OK
-a-i uMsDn- at 5- i7 a it sw
Wjrrtw BJtrct. a a -r ar"- ctxwn; aC atL foe
rwawB int ymnt" w u xax a tu $ "i it
bat Bftt Cri-atfe xaj -n nMhr s a 4
G-X.XCKRACGI. Or
An Elegant Preparation
PUS
Softening the Skin,
Removing Sun-burn, &c,
BEtSOT. SMITH CO.
Maile Colosrie
For the Toilet !
Is Fully Equal to Farina or any
other Imported, and Is
Yerv Hath Lower ia Price.
aa- PTtrFxxXB 5LY ST
BEXSOX SMITH i CO-
Fax aaxciata.
STREET LETTER BOXES
HAVK BEEN PREPAHED .VXD
4M7f.nv4 Onus iut .
On Tflfr?"". 9 Am TT.. Hfwul trim .
UMriP BllXvara KimrL. mvkv.
Hlxti. Swdy for Uw. Any a a i u
One tw Af? It. Xv A S H !f A li K
re .He VhcIHo rriday . ? Jan. 4th
HiiliHcr lAint ".'-.
BURIBLE, GLOSSY ECONMrCIL. Oe94i and Cteth,
tt'uiaTriL''B t'lti t fa t i ' 5' Sgr, OMmi A: PutM
Son Franclnco, Cnl. M!eaAllrv OiCfX,
tHtKV .. U4 i iktt.lt .K.r.....-.f,..to
n.W.MClMUC.I'Itt.ttCS.Virt tt Mm) ' 1 lft,v ati ftf . rMU I.. rl I.
ttri.i.tkMrurMiitrrH'. 1 0'J f'MSisoif ror rhlw to rMf.
I'lonwr VhU U a. OxMc ,r Zlnr, ,
lnr Unbred Oil. (U-nulnp Color ,
Tho Bet India Rubber.
PIONEER WHITE LEAD l'
cw uj. n w .m rmM
vi .fN Imj w srnstmT rrKi x X X fi o m a mar
FOR SALE.
PIONECR WHITE LEAD Hiaai -i
II li Cwn4 U Mt ll ld wml t tk lct , .1!
k aa-4 w jaw my l ti itx ft? "ilta U -a
IWiW,
Tt rU'MUWIHU LEAD rt'KS Wl TI, ; Sin TTItHlD .11T1 1 9 ma1
in riNKx ikMv;N va utMM iua Vuit OHXiiXtiay U RJ1 XU, next
tV loM Kt at-ia a vaa't 'm aiw
,.-i . 4, .t- ,
Tltv aa tt altaaai aa aL
i it aw ia TtoMata aan-u - La. a
Bkatat at nM w t, WW-.
hUrwaalaaalKWtVrVfbaa! tb bat i. t tOTkb
i miibiw Miax JiaaaTaHai taly M 1 x MW
iaiU MtrfU rtolB-X aaat
WHITTIER, FULLER a Co., ! SSSABftT JJl'Jlii"- ittSW
VTltt atVrnaLaiaaa.Xaa!oterT r M w W aa a . ir- jw Taiia
ralatx C( u rlW V !t . aa4 lfowt t 9i1m TeH a f rfa
a aa max Mriaa ibb mxv.
MaJTtaiKtw, X:aUt i
lMWiCTfi'SM
AT HAIKU. MAUI,
Jan. 5tli, 1884,
At to o'clock a. m..
W. H. PAGE,
Honolulu
Carriage
C.H. DICKEY WILI SELL MANTJTACTORY,
at Aiv-rtoy mi Nos. 128 and 130 Fort Stroot,
Entire Stock of His HAIKU t 'aZ.T V s
store, on CARRIAGE MAXI'F.VITORY
Saturday, January oth, 18S1 wheelwright and
GENERAL BLACKSMITH.
XT I. OVUVK A V . ixriis.
Groceries,
Drv Goods.
Hard-vaxo.jomPlctc wamage Shop
Blacksmith Shop,
Paint Shop and
rnkHmniMtnWiiwwki Trimming Shop,
Family Carriages !
Agriculture Implements, Etc.
Ox UTBXWcT JaT.ftxt
Mm.ll; Inn.
Dry Oaaaav
Faxar
A Iia f Tratx
Fnrnitmr;
Wt isaai Bafc
Ox VaAn nulla y, Jmm 1
ti atn a
The Entire lloxsebrtl Fa
( W. Pxrlxa
tMr
IL Vi. Rlrit DlaiiiS T.lBMt
tMB 'av aaa aatBi 9 aif aaa aaaiaaV BjarBaa iaaws
B ff BaralrOaHD SaHk aaaVaVprfaVtHt
aa. aaia aa awtaraaa'T
Itair i mm mafaa aa
.-iaja ia am . v aa BTaPl a
ar naw a4 T w t
1 CTxvcrl rrl4xjt
a2afcfcM naaV'l,' Ba5lBri
(UtCaaa x J
K. P. !. -I Br
aaeita IWdav
;,',a,ZS-X; Drays and Trucks
Holiday Goods Expresses.
1 Buries,
DUJjyuH.lil ;f . fc-h,
iwiiW few aMitkm to their Ommboses,
TJew mmlii rati snrrHli atfrmtitm
H tkf )atyr mritttf of
Fine Silver Plated Ware
fm Ike httfst -lnitmst. at trhirk hra
rvmsimtmenis fmt jtxt Un rrrrrd. , tE" Ad AU wrk G-""J!
Dwrnm Utr IMidtgt tkar foods tritti ' "d'xl."
Firt-pnyf Jetrrl jSnrtf,
Rrtritfraiors ?- rr Pirstr
.! awrtN XnrrUiof.
niixcrGUAM & co.
rcrt SlmL
Breaking Carts,
Plantation Wagons.
Hand Carts, Etc, Etc.
; BIDE TO GKER Ot I3ST flWUnE TS
W H. PACE,
Proprietor.
McKEIMIffEY'S
Pacific Coast
rOREIGJT
MONEY-ORDER NOTICE !
Business Directory
At Eta Zaat mrxar rf IhUaa zarf vXawi
As w Ttt ri a a 5wetr aa4 J i aaa
trta a tnrara,i ets-t aa4 aarcaaaaa r
Aioi nafnr tit cBimx u
At da 3rWA
Xs Bl rfl ra -acmtagia fru ulaw1 aX at
Astiia Ti r T-m it if Taiiiai i " i,iia i ibb airnli li
Jlf (Xa 'Swrx aara Paca aa Ti laiialu at
Tia lw ia&- a Xa in mi
9 nm at -air ed 2 !terX ay a
r aoir Bin "aw at- Bad taa K c t tXa
rattaillnr v. Faor -atu! ju Taiira i ben am
a t r 3Ba- f v. srHft ra xan
aa J ijr.7 -x. va st ra-a
Xtta i aar 7 rpaJd arOl s t a tog- xnlaat.
R M M apart rwi a arwaV B? & B X ar
zofoaasnc otiaoi a-m- as i;: bti
apf- aca r i t ames mi., Cr iiBM. A
REMOVAT.
A. KRAFT,
OPTICIAN, JEWELER and
WATCHMAKER,
Caatgawg M XnX. XVrcXat to X-
Lar X4CH i - t-. Wat-a ftaMX.
FESTE GOODS !
r-2 ii
nr coca n.m,
GOLD SILVER WATCHES
r m V-t 9mX vu Sa- vft A fat-- 1m
ICnsical TjistrtnugHtSr
r- r s '-- van yaiL' tm'i
1 arf i onuaa aut -rssmt! 4 jam fW
TV:
COTTAGE TO LET.
TIT P r.TT 5 A XTXT TJJf ATED
3 TlVt ar ai w ail am rt. . v ".- fcJ-T ;
l -tw wtars aa- tcXwat sr r ruea
v C T JMr J 91 ana nwt4tta attsmtBtwn
JS Bas tr BWL
TuruiuixiiKii in tunc :.'' i
AU-O
City Directory 0r HONOLULU
L. M. McKENNEY & Co.,
L.l
Frederick Bagot.
J. D. RAMSAY,
Gonoral Gi'ocor
Pi'ovision Dealea,
SO.CTIIOTEI.T. I I t IIOIOLIU'.
Good. IfeliTrrcd to CVilomrT. Ki
deurc. XVc of Ciuirjf e.
Garden Seeds & Fresh Groceries,
rr- iu Lizas nuxs wni fivmn. sj
iuxaoiDEts soucms
uif M fto .Bi H.V
r r t riry 0WT Mi!
Tee Ciirtd far Xatj-Otdttt :
O. u4 M .J
Or tat m M nwag tn
On? ,K a4 M n B
" r JBlii
is
' "
V- Ol I .. W iim. twMMai
OM4Ar yw fi K. -mmm 'mwrn
H. M. WMITMET, P. M. C.
(H-MiratIon Xottre.
'OTK E 5,Jj,,1J'f
if iw ' rn.
fmrnr. t tm. ft- . CIm. mt a
BBaacaaraarBarr Ma aataa I K .-
rr-aiwWai Fnartw .a
I-r.-. -rr- BawW-
Ii'aaw- U' - a MrirBi
v-t -un ax t j A aaa n
ra a tBfttM ci a (. aaatBi a aW tan
xlie JLonnsts ce treat, 7i s;r:!r f:
At Hraupa, Kxau Hxaratl-
raxs aw Taicaaa. ". ta nMOu Avir
a. -Mlt atar-.A u T9X XCTBC IT
TW ffiaju it Uamasf (( aatXia li
tx. iM A Im ibm r fc t4 af la m aat - j
ail li na wi atm. iu on -
J XT XXTTBIEa -rr- t
SARDINES !
Bjaaca aaXMUff SAxaa.
(SALAMANDER FELTING
(ovcri8 toilers, Sir an fipo
ti . rn.
j Saves 25 percent. of Fuel-
PHICE REDUCED TO 57.50 BBL.
TMEO. H. DAVICS A Co,
A CHOICE SELECTION OF
HOLIDAY GOODS !
- - Conslatmg ol -
Iiaces, Embroideries,
Trimmings, Tidies,
Satchels, Fans,
Childrens' Dresses
ALSO-A URGE AMI H ELL HIED SM Of
Beaver Hats,
Feathers and
Flowers,
Just Received ex " Mariposa,"
, If. V
And Now Opened For Inspection at
A. M. MELLIS',
104 FORT STREET.
. 1. Store Opex till 8 P. IL Bariag the HoKaay.
aaaaaaff 8
torn
Holllstor ? Oo
""a - - i BaaBBj
S. M. CARTER AMD CaUTT
aW X f V-wli4H
Firewood Coal aad Feet
aaar I
a!
aiaaaT fi (aaa liiaan ifcan a
aTaaxa?. bmwI aa aa 4 aaa fc a
1 "SMSMoeifts:
GIVE US A call:
r it uv jXdMji
33Cy ana Oata,
fuawinMt ! p. ifwi
nurwmM m
1 WWMM M I I I. MO mi w
'ln oji.Moiti ll i.i
For Sxle I
A Lot oflmid
2CO tt. wide by OOO ft. dov-
Stable and Out-lniliiaja
JTJST 1BCEITI1
- ot-
CONIHEE&AHUNG
. i
CMimk '-art Jdy2ias Wxrrt
EUR0PE11 S01ELTIE5 11 JmilT'
-ij(x sxaa w rxrrjs rta-jf
fftmlfcin m turfWiwiii
Japanese Lacquerea afafa
Mm. t. r tin rr
Mi.
A Central AsaartnHtsf
NEW GOODS !
x a in fi i x
(JrCCtTHSs, I'lBTXfiOttiS. tt Ffp!
SALMOX X
a p i.aaWMiy iitt- Xv
bm f aW--- iaaB - -aa-Baix
ISTOTICK.
The aaerila,aa effsni
i
Sell op :
THK NILS TlKV
e uhui tile oniiii.
Xaste
. fl. OTK . If Xiao. na.OjK II I. I . .
COUNCLLO:-AT'LAWr

xml | txt